Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα"

Transcript

1 Οδηγίες για την υπηρεσία Antispamming (στα windows XP) Περιεχόµενα Ενεργοποίηση της υπηρεσίας (µέσω Internet Explorer)... σελ. 2 ηµιουργία φακέλου για spam στο Outlook Express... σελ. 5 ηµιουργία Κανόνα Αλληλογραφίας για spam στο O.Express... σελ. 8

2 α. Υπηρεσία αντι - spamming Ένα από τα µεγαλύτερα σύγχρονα προβλήµατα της διεθνούς online κοινότητας όσο αφορά την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου είναι το Spamming. Η έννοια του Spamming γενικότερα ορίζεται ως o οποιοσδήποτε τύπος ανεπιθύµητου εµπορικού (unsolicited commercial ή unsolicited bulk ), που µε οποιονδήποτε σκοπό στέλνεται στους χρήστες. Στα πλαίσια βελτίωσης της υφιστάµενης υπηρεσίας , το ΤΕΙ Αθήνας εγκατέστησε τον µηχανισµό Antispam filtering (ως προσθήκη της υπηρεσίας ), που στηρίζεται στο πρόγραµµα ελέγχου spam, SpamAssassin. Σύντοµη περιγραφή τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας: Η υπηρεσία έχει εγκατασταθεί στον κεντρικό εξυπηρετητή mail του ΤΕΙ (mail.teiath.gr), και ελέγχει την εγκυρότητα του κάθε εισερχόµενου µηνύµατος. Έτσι κάθε ελέγχεται από το πρόγραµµα SpamAssassin, όπου πραγµατοποιείται λεκτική ανάλυση του . Βάσει της λεκτικής αυτής ανάλυσης και σε συνδυασµό µε εξωτερικές πηγές (πχ RBLs, SPF records, κτλ), προκύπτει µια βαθµολογία, την οποία το πρόγραµµα τοποθετεί (σαν header) µέσα στο αρχικό . Στην συνέχεια αν η βαθµολογία που έχει βγάλει το πρόγραµµα είναι µεγαλύτερη από αυτή που έχει οριστεί από τον χρήστη, τότε το mail θεωρείται ότι είναι Spam και τοποθετείται ο κατάλληλος header στο mail καθώς επίσης γίνεται και η προσθήκη του λεκτικού SPAM στο subject του αρχικού mail, που έτσι υποδεικνύει στον τελικό χρήστη αν πρόκειται για spam ή όχι. Με αυτό τον τρόπο ο τελικός παραλήπτης, έχει απευθείας οπτική εικόνα (από το «Θέµα» του ) για το ποια µηνύµατα του είναι Spam ενώ µέσω των κατάλληλων φίλτρων στον mail client του (π.χ. Outlook Express), µπορεί να κάνει ταξινόµηση της αλληλογραφίας του, ξεχωρίζοντας τα SPAM µηνύµατα από τα κανονικά. Οδηγίες ενεργοποίησης µηχανισµού antispam: Ο µηχανισµός Antispam έχει υλοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο στο ΤΕΙ, ώστε o χρήστης να µπορεί να επιλέξει εάν θα κάνει χρήση ή όχι του µηχανισµού αυτού. Ο µηχανισµός είναι εξαρχής απενεργοποιηµένος για όλους τους χρήστες, ενώ για την ενεργοποίηση του απαιτούνται τα εξής απλά βήµατα από τον κάθε χρήστη: Ξεκινήστε τον web browser ( π.χ. Internet Explorer) και στο πεδίο διευθύνσεων γράψτε: Αν παρουσιαστεί η παρακάτω εικόνα, επιλέξτε Continue to this website (not recommended) ώστε να προχωρήσετε στο επόµενο βήµα. -2-

3 Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται µια φόρµα των windows όπου θα πρέπει να συµπληρώσετε δύο πεδία. Το user και το password τα οποία σας έχουν δοθεί από το Κέντρο ιαχείρισης ικτύου. Κατόπιν πατάτε το Login. -3-

4 Αν δεν µπορείτε να φτάσετε µέχρι την παραπάνω φόρµα, βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ενεργοποιηµένο κάποιο firewall που ενδεχοµένως «κόβει» την πρόσβαση στη συγκεκριµένη διεύθυνση. Αν λοιπόν τα στοιχεία που δώσατε είναι σωστά, τότε θα παρουσιαστεί η παρακάτω φόρµα: -4-

5 Εδώ έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις εξής επιλογές: Το Spam score: To όριο στη βαθµολογία πάνω από το οποίο ένα mail θα χαρακτηρίζεται ως Spam. Μια τιµή γύρω στα 7 µε 8 θεωρείται ικανοποιητική (Κλίµακα: 1 πολύ αυστηρό, 20 πολύ χαλαρό). Το Subject tag: Το λεκτικό π.χ. [SPAM] που θα προστίθεται στην αρχή του subject κάθε Spam mail. Μπορείτε να βάλετε ότι λεκτικό θέλετε. Στη συνέχεια των οδηγιών µας θεωρούµε ότι το λεκτικό έχει παραµείνει SPAM. Αν το αλλάξετε, θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας όταν θα ρυθµίζετε το Outlook Express ή όποιο άλλο πρόγραµµα χρησιµοποιείτε για ανάγνωση µηνυµάτων. Το Bayesian classifier: Εξορισµού είναι επιλεγµένο και το αφήνετε έτσι. Τη whitelist: Εδώ ορίζετε διευθύνσεις προσώπων που θέλετε να εξαιρούνται πάντα από τον µηχανισµό χαρακτηρισµού ως spam αλληλογραφία. Την blacklist: Εδώ ορίζετε διευθύνσεις προσώπων, που θέλετε πάντα να χαρακτηρίζονται ως SPAM. Εφόσον τελειώσατε µε τις ρυθµίσεις, πατήστε το Update settings για να περαστούν οι επιλογές σας στο σύστηµα, και τέλος πατήστε Logout (πάνω αριστερά στη φόρµα), για να αποσυνδεθείτε από το γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής. Παρατηρήσεις: α. Ο µηχανισµός σε καµιά περίπτωση δεν επηρεάζει την συνολική αποστολή των mails. Η επιλογή για την διαχείριση ενός Spam mail αφήνεται στον τελικό χρήστη. β. Λόγω της φύσης του µηχανισµού, η λεκτική ανάλυση εµπεριέχει ένα µικρό βαθµό σφάλµατος. Έτσι πάντα ενδέχεται η πιθανότητα κάποια s να χαρακτηριστούν ως SPAM παρόλο που εµπεριέχουν χρήσιµη πληροφορία. -5-

6 β. ηµιουργία φακέλου για spam. Ξεκινήστε τη διαδικασία ανοίγοντας το Outlook Express. Πατήστε µία φορά µε δεξί κλικ πάνω στο Τοπικοί Φάκελοι. Ύστερα επιλέξτε Νέος φάκελος όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα. -6-

7 Στην καρτέλα που θα εµφανιστεί, στο πεδίο Όνοµα φακέλου, συµπληρώνετε το όνοµα του φακέλου που θα δέχεται τα spam . Στο παράδειγµα γράφουµε «Κάδος spam» (χωρίς τα εισαγωγικά) και πατάµε το ΟΚ. -7-

8 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται πλέον πως έχει δηµιουργηθεί µε την προηγούµενη διαδικασία ένας νέος φάκελος που ονοµάζεται Κάδος spam. Στο φάκελο αυτό θα καταλήγουν όλα τα που θα χαρακτηρίζονται ως spam από το µηχανισµό antispam filtering της υπηρεσίας µας. Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει να δηµιουργήσετε ένα κανόνα αλληλογραφίας. -8-

9 γ. ηµιουργία Κανόνα Αλληλογραφίας για spam. Από τη γραµµή εργαλείων του Outlook Express, ακολουθήστε τη διαδροµή Εργαλεία Κανόνες µηνυµάτων Αλληλογραφία ηµιουργία. -9-

10 Στο παράθυρο που εµφανίζεται θα πρέπει να κάνουµε κάποιες ρυθµίσεις στις τέσσερις ενότητες που υπάρχουν. Στην πρώτη ενότητα «1. Επιλέξτε τις συνθήκες για τον κανόνα», διαλέξτε µε τικ τη δεύτερη επιλογή: Όπου το πεδίο «Θέµα» περιλαµβάνει συγκεκριµένες λέξεις. Στη δεύτερη ενότητα «2. Επιλέξτε τις ενέργειες για τον κανόνα», διαλέξτε µε τικ τη δεύτερη επιλογή: Μετακίνηση στο φάκελο που καθορίζεται. Στην τρίτη ενότητα αρχικά κάντε κλικ στο υπογραµµισµένο πεδίο συγκεκριµένες λέξεις και θα παρουσιαστεί το παρακάτω παράθυρο. Θα πρέπει να συµπληρώσετε στο πρώτο κενό πεδίο, τη λέξη SPAM και µετά πατήστε το Προσθήκη και ΟΚ. -10-

11 Κατόπιν στην ίδια ενότητα κάντε κλικ στο υπογραµµισµένο πεδίο «που καθορίζεται» και θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. Κάντε κλικ πάνω στο πεδίο Κάδος spam και πατήστε το ΟΚ. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πηγαίνουµε στην τέταρτη ενότητα και στο πεδίο Όνοµα κανόνα, πληκτρολογούµε Anti-spam rule και πατάµε το ΟΚ. -11-

12 Η διαδικασία δηµιουργίας του κανόνα έχει ολοκληρωθεί και θα πρέπει να παρουσιαστεί το παρακάτω παράθυρο. Πατήστε το ΟΚ και από το σηµείο αυτό µετά, όσα µηνύµατα έρχονται και στο θέµα περιλαµβάνεται η λέξη SPAM, αυτοµάτως τοποθετούνται στο φάκελο Κάδος spam. -12-

Οδηγίες. για το web περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμών. my.teiath.gr

Οδηγίες. για το web περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμών. my.teiath.gr Οδηγίες για το web περιβάλλον διαχείρισης λογαριασμών my.teiath.gr Περιεχόμενα 1. Γενικά... σελ. 2 2. Είσοδος στο περιβάλλον... σελ. 2 3. Ρυθμίσεις λογαριασμού... σελ. 3 3.1 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. σύνδεση στο Internet μέσω τηλεφώνου στα Windows Vista

Οδηγίες. σύνδεση στο Internet μέσω τηλεφώνου στα Windows Vista Οδηγίες για σύνδεση στο Internet μέσω τηλεφώνου στα Windows Vista Περιεχόμενα Δημιουργία Dialup Σύνδεσης με το Τ.Ε.Ι Αθήνας... σελ. 2 Πληροφορίες για το είδος σύνδεσης που σας παρέχει το Τ.Ε.Ι... σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Μέρος 2 ο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Ms Outlook για το Office 2010 Μαρία Ζάππα Κασαπίδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2 1. Εκκίνηση του προγράμματος 4 1.1 Ρυθμίσεις κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software Pachutzu

Lexicon Software Pachutzu Pachutzu Περιεχόμενα Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η... 2 Κύρια Οθόνη εφαρμογής... 3 Τρόπος Αποστολής... 7 Fax... 8 Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα... 9 Απορριφθέντα... 10 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 4.5. Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Ενότητα 4.5 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008

ΠΟΛΗ για WINDOWS. Civil 2008 ΠΟΛΗ για WINDOWS Civil 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

Jazler RadioStar 2. Εγχειρίδιο χρήσης. Spots/ Διαφημίσεις

Jazler RadioStar 2. Εγχειρίδιο χρήσης. Spots/ Διαφημίσεις Jazler RadioStar 2 Εγχειρίδιο χρήσης Spots/ Διαφημίσεις 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 3 2 Ιδιότητες Spots... 3 3 Γενικές ρυθμίσεις Spots... 9 4 Spots/Διαφημίσεις... 10 5 Προγραμματίζοντας τα Spot... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης HP Scanjet G2410/G2710 Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...3 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...3 Πρόσβαση στον οδηγό χρήσης µε λογισµικό ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα