Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις"

Transcript

1 Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic Νοέµβριος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αλλαγές σε τεχνικά θέµατα στις εκδόσεις 3.05 των εφαρµογών Εγκατάσταση και αναβάθµιση µε χρήση Κεντρικού File Server Αλλαγές στην διαδικασία εγκατάστασης Χρήση SLUC (SingularLogic Live Update) Γενικά Χαρακτηριστικά εφαρµογής Εγκατάσταση Λειτουργία εφαρµογής

3 Αλλαγές σε τεχνικά θέµατα στις εκδόσεις 3.05 των εφαρµογών Με στόχο την απλούστευση των αναβαθµίσεων στις εφαρµογές SingularLogic CONTROL-ACCOUNTANT- ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ από την έκδοση εισάγονται οι παρακάτω αλλαγές. Εγκατάσταση και αναβάθµιση µε χρήση Κεντρικού File Server (δικτυακές εγκαταστάσεις) Χρήση SLUC για καλύτερη ενηµέρωση για τις διαθέσιµες νέες εκδόσεις και δυνατότητα να κατεβούν στον υπολογιστή µέσω του Internet µε εύκολο τρόπο Λήψη κωδικού ασφαλείας σε κάθε εγκατάσταση νέας έκδοσης της εφαρµογής µέσω Internet ή Τηλεφωνικά 3

4 1. Εγκατάσταση και αναβάθµιση µε χρήση Κεντρικού File Server Είναι µια κεντρική εγκατάσταση της εφαρµογής µε σκοπό να απλοποιεί και να αυτοµατοποιεί την εγκατάσταση και την αναβάθµιση των εκδόσεων των εφαρµογών στους σταθµούς εργασίας. Όταν υπάρχει διαθέσιµη νέα έκδοση ή patch της εφαρµογής, εγκαθίσταται µόνο στον κεντρικό File Server. H εφαρµογή στο σταθµό αντιλαµβάνεται την αλλαγή της έκδοσης και µεταφέρει από τον Server µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο όλα τα απαιτούµενα αρχεία χωρίς να απαιτείται παρουσία του εγκαταστάτη σ αυτούς. Η εγκατάσταση του κεντρικού file server γίνεται κατά κανόνα στον Server, στο folder της εφαρµογής, το οποίο στην συνέχεια µοιράζεται ώστε να έχουν πρόσβαση για ανάγνωση σ αυτό οι σταθµοί εργασίας. 1.1 Αλλαγές στην διαδικασία εγκατάστασης Εγκατάσταση στον Κεντρικό File Server Η εγκατάσταση του κεντρικού File server γίνεται στον Server, υποχρεωτικά στο folder της εφαρµογής. Στην οθόνη επιλογής τύπου εγκατάστασης επιλέξτε: «ικτυακή» Πατήστε: Επόµενο Επιλέξτε: «File Server (κεντρικό σηµείο διανοµής)» Πατήστε: Επόµενο 4

5 Σε κάθε εγκατάστασης νέας έκδοσης εφαρµογής θα σας ζητείται κατά την εγκατάσταση της στον Κεντρικό file server νέος κωδικός ασφαλείας. Για µεγαλύτερη ευκολία η λήψη του γίνεται αυτόµατα µέσω Internet. Αν αυτό δεν είναι εφικτό µπορεί να γίνει και τηλεφωνικά. Κατά την αρχική εγκατάσταση της εφαρµογής σε υπολογιστή η οθόνη δεν εµφανίζεται και η λήψη κωδικού γίνεται µε τον γνωστό τρόπο (οδηγίες εφαρµογής). Πατήστε Επόµενο Για την λήψη κωδικού µέσω Internet θα σας ζητηθούν το ΑΦΜ της Επιχείρησης και Σειριακός Αριθµός Εφαρµογής (µπορείτε να το βρείτε στο Βοήθεια > πληροφορίες για το προϊόν στο menu της εφαρµογής) Πατήστε Ενεργοποίηση Η λήψη κωδικού µπορεί να γίνει και µε τον γνωστό τρόπο. Για να πάρετε κωδικό ασφαλείας καλέστε στο

6 Η εγκατάσταση της έκδοσης δεν µπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς λήψη κωδικού ασφαλείας. Τα αρχεία της εφαρµογής δεν κατεβαίνουν ώστε να µην αντιµετωπίσετε πρόβληµα στην λειτουργία της εφαρµογής στην έκδοση που υπάρχει ήδη εγκατεστηµένη. Κατά την εγκατάσταση του κεντρικού FileServer θα σας ζητηθεί το folder στο οποίο επιθυµείτε να γίνεται η εγκατάσταση της εφαρµογής στους σταθµούς εργασίας. Το Folder εγκατάστασης (δίσκος + διαδροµή) θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά το ίδιο για όλους τους σταθµούς. Πατήστε Επόµενο Στο τέλος της εγκατάστασης µη παραλείψετε να κάνετε επανεκκίνηση στον υπολογιστή. Το Folder της εφαρµογής στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει share (να µοιραστεί ) και να ρυθµιστεί το security των Windows ώστε να υπάρχει πρόσβαση σ αυτό από όλους τους σταθµούς εργασίας για ανάγνωση 6

7 Εγκατάσταση στους σταθµούς εργασίας από τον κεντρικό File Server Πρώτος τρόπος Από το «My Network Places» στον σταθµό εργασίας επιλέξτε τον κατάλογο που µοιράσατε στον Server και εκτελέστε το αρχείο WorkStation.exe για να γίνει αυτοµατοποιηµένα η αρχική εγκατάσταση της εφαρµογής. Η εγκατάσταση µπορεί να γίνει από Windows Path χωρίς να έχετε κάνει αντιστοίχηση του µε γράµµα δίσκου. εύτερος τρόπος Επιλέξτε Workstation (σταθµός εργασίας) Στο «κατάλογος εγκατάστασης FileServer» πληκτρολογείστε τη δικτυακή διαδροµή π.χ. \\server\controlshare Η κάντε Browse για την διαδροµή πατώντας. Σ αυτή την περίπτωση απαιτείται να έχει γίνει αντιστοίχηση της δικτυακής διαδροµής µε γράµµα δίσκου. Θα πρέπει να υπάρχει δικτυακή πρόσβαση και δυνατότητα ανάγνωσης. Πατήστε Επόµενο Πατήστε Έναρξη 7

8 Η διαδικασία εγκατάστασης είναι σε εξέλιξη Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή Αυτόµατη αναβάθµιση σταθµού από τον Κεντρικό File Server Στην συντόµευση που δηµιουργείται η εκτέλεση της εφαρµογής γίνεται µέσω του AppLoadr.exe "C:\Program Files\EliteApps\Singular Control 4\AppLoadr.exe" /F"\\ \Singular Control 4" /WWorkStation.exe /SBP.lnk /I Η παράµετρος /F"\\ \Singular Control 4" αντιπροσωπεύει το δικτυακό share που βρίσκεται η κεντρική εγκατάσταση στον Server. Σε κάθε εκτέλεση της εφαρµογής ελέγχεται αρχικά αν έχει αλλάξει η έκδοση στον κεντρικό fileserver και σ αυτή την περίπτωση καθοδηγείται ο χρήστης ώστε να κάνει µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο αναβάθµιση της εφαρµογής στον σταθµό. Αν η πρόσβαση στο Share δεν είναι εφικτή επιχειρείται η εκτέλεση της εφαρµογής από την υπάρχουσα εγκατάσταση της εφαρµογής στον σταθµό. Προσοχή. Αν γίνει η αναβάθµιση στον Server θα πρέπει να γίνει απαραίτητα και σε όλους του σταθµούς εργασίας. Λειτουργία από τον σταθµό σε διαφορετική έκδοση µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα κατά την λειτουργία της εφαρµογής και κακή ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε τυχόν shortcuts που έχετε φτιάξει στο desktop των υπολογιστών µε νέα µε βάση το Αν η εγκατάσταση γίνεται σε διαφορετικό folder από αυτό που εγκαθιστά ο fileserver θα πρέπει να επιλέξετε «Εγκατάσταση για ένα χρήστη» αλλά θα χρειαστεί να πάρετε επιπλέον κωδικό ασφαλείας για τον σταθµό. 8

9 Εγκατάσταση ενός χρήστη Προορίζεται για εγκαταστάσεις ενός χρήστη. Μπορεί να γίνει και σε ειδικές περιπτώσεις όπως όταν είναι διαφορετικό το folder της εφαρµογής από αυτό που εγκαθιστά ο fileserver αλλά θα χρειαστεί να πάρετε επιπλέον κωδικό ασφαλείας για τον σταθµό. 9

10 2. Χρήση SLUC (SingularLogic Live Update) Είναι µια ανεξάρτητη εφαρµογή που σας επιτρέπει µε εύκολο τρόπο : Να λαµβάνετε ανακοινώσεις της SingularLogic για τις εφαρµογές σας Να ενηµερώνεστε για την κυκλοφορία νέων εκδόσεων και patches Να κατεβάζετε νέες εκδόσεις και patches 2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά εφαρµογής Εγκαθίσταται συνήθως στον server Χρησιµοποιεί τον Singular Application Server (SAS) και πόρτα 490 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet µέσω γραµµής ικανοποιητικής ταχύτητας Ο χρήστης διαχειρίζεται την διαδικασία µέσω Internet explorer (Server ή από σταθµό εργασίας) Τα αρχεία κατεβαίνουν από το Internet πάντα στον υπολογιστή που υπάρχει εγκατεστηµένη η εφαρµογή (SLUC) Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων και patches γίνεται από τον χρήστη σύµφωνα µε τις οδηγίες κάθε εφαρµογής Αν η διαδικασία µεταφοράς διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο µπορεί να συνεχίσει αργότερα από το σηµείο που είχε διακοπεί µεταφέροντας το υπόλοιπο του αρχείου Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Υπάρχει διαθέσιµος : Στα CD s των εφαρµογών Στο site της SingularLogic 10

11 2.2 Εγκατάσταση Για την εγκατάσταση του SLUC Πατήστε Επόµενο Επιλέξτε το επιθυµητό folder εγκατάστασης Πατήστε Επόµενο Σ αυτή την οθόνη θα πρέπει να εισάγετε ένα χρήστη που να έχει δικαιώµατα «τοπικού Administrator» και παράλληλα να έχει πρόσβαση στο Internet. Προτείνεται το όνοµα του χρήστη που έχει κάνει login στα Windows. Αν ο χρήστης ανήκει σε Domain προτείνεται µε την σύνταξη : όνοµα Domain\ όνοµα χρήστη Αν ο χρήστης είναι τοπικός προτείνεται µε την σύνταξη : όνοµα υπολογιστή\ όνοµα χρήστη στα Windows Πληκτρολογείστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε Επόµενο Για τον χρήστη που θα δηλωθεί θα πρέπει απαραίτητα να έχει οριστεί κωδικός ασφαλείας 11

12 Για να ξεκινήσει η εγκατάσταση Πατήστε Επόµενο Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε Πατήστε Τερµατισµός Η προκαθορισµένη διαδροµή που εγκαθίσταται ή εφαρµογή είναι C:\Program Files\SlucServer. Την αδιάλειπτη λειτουργία του Application Server της εφαρµογής εξασφαλίζει το Service SLUCWatchDg. 12

13 2.3 Λειτουργία εφαρµογής Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στην επιφάνεια εργασίας και στο start menu των Windows δηµιουργείται συντόµευση για την εκτέλεση της εφαρµογής Με την εκτέλεσή του εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο : υνατότητα εκτέλεσης της παραπάνω εφαρµογής για την διαχείριση του συστήµατος υπάρχει και από τους σταθµούς εργασίας Από τον Internet Explorer εκτελέστε όνοµα server:490 /SLUC/Index.htm Σ αυτή την περίπτωση θα πρέπει στον Server να µην παρεµποδίζεται η πρόσβαση στην πόρτα 490 από κάποιο firewall. Τα αρχεία κατεβαίνουν πάντα στον υπολογιστή που βρίσκεται εγκατεστηµένος ο SLUC Για την γρήγορη µεταφορά των αρχείων στον υπολογιστή σας από το Internet προτείνεται η χρήση γρήγορης σύνδεσης (π.χ. ADSL ) µε τον πάροχο Internet που συνεργάζεστε. 13

14 Από αυτήν την επιλογή λαµβάνετε ανακοινώσεις τής SingularLogic για τις εφαρµογές Πατώντας αυτό το εικονίδιο µπορείτε να δείτε το συγκεκριµένο Άρθρο 14

15 Από αυτήν την επιλογή µπορείτε να ενηµερωθείτε για την κυκλοφορία νέων εκδόσεων και patches και να τα κατεβάσετε. εν υπάρχει περιορισµός για να τα κατεβάσετε αλλά κατά την εγκατάστασή τους θα πρέπει να πάρετε κωδικό ασφαλείας. Πατώντας αυτό το εικονίδιο µπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες Πατώντας αυτό το εικονίδιο µπορείτε να ξεκινήσετε το κατέβασµα του αρχείου στον υπολογιστή. 15

16 Από αυτήν την επιλογή µπείτε να δείτε την πρόοδο της διαδικασίας του Download Σηµειώνονται το όνοµα του υπολογιστή που αποθηκεύονται τα αρχεία, καθώς και η διαδροµή (Path) Κατάσταση µεταφοράς: Σε αναµονή : Η κατάσταση υποδηλώνει ότι το σύστηµα προετοιµάζεται για την διαδικασία της µεταφοράς. Έτοιµο : Η κατάσταση υποδηλώνει ότι η µεταφορά του αρχείου έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει αποθηκευµένο στο folder downloads της εφαρµογής. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας της µεταφοράς ενηµερώνεστε για την πρόοδο. Αν επιθυµείτε µπορείτε να διακόψετε την διαδικασία πατώντας και να την επανεκκινήσετε από το σηµείο που έχει σταµατήσει πατώντας. Μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο που έχει µεταφερθεί (ή τµήµα του ) πατώντας Η µεταφορά του αρχείου συνεχίζεται και αφού βγείτε από την εφαρµογή εκτός αν διακόψετε την διαδικασία όπως προαναφέρθηκε. Αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η µεταφορά κάποιου αρχείου, στο folder downloads της εφαρµογής υπάρχει τµήµα µόνο του αρχείου. Αν προσπαθήσετε να το χρησιµοποιήσετε θα εµφανιστεί σαν κατεστραµµένο. Μπορείτε να εκτελέσετε ξανά την εφαρµογή και να επιλέξετε να ολοκληρωθεί η µεταφορά του. 16

17 Αν κατά το τέλος της διαδικασίας της µεταφοράς διαπιστωθεί πρόβληµα στο αρχείο που έχει µεταφερθεί εµφανίζεται αυτό το µήνυµα. ιαγράψτε το και ξεκινήστε ξανά την διαδικασία µεταφοράς. 17

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) SINGULAR CONTROL 4 REL 1.05 SINGULAR CONTROL 1,2,3 REL 1.28 SINGULAR ACCOUNTANT REL 2.20 SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ REL 1.20 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...7 Computer Security...8 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...9 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης Οδηγός χρήσης του FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate, Seagate Technology, το λογότυπο Wave

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Οδηγός χρήσης Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Πνευµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200

Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 Εγχειρίδιο εγκατάστασης δρομολογητή ασύρματου δικτύου N300 WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Ιούλιος 2010 208-10651-01 v1.0 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR και το λογότυπο NETGEAR

Διαβάστε περισσότερα

Antivirus + Firewall

Antivirus + Firewall Panda Antivirus + Firewall NEO Titanium 2007 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Σημαντικό! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ενότητα εγγραφή online του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες αυτής της ενότητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Chem-PA 2006 Χημεία Λυκείου Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Οδηγός εγκατάστασης του λογισμικού Προϋποθέσεις Για τη σωστή λειτουργία του Chem-PA 2006 θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ MRS ELECTRONICS COMMUNICATOR 1v1 Driver Τύπου Α / Τύπου Β Αναβάθμιση Λογισμικού Driver ΕΑΦΔΣΣ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221/2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Οκτ. 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το MRS COMMUNICATOR

Διαβάστε περισσότερα

Internet Security. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Internet Security. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Internet Security 2009 Σημαντικό! Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή την ενότητα Ενεργοποίηση προϊόντος του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Περιεχόμενα 1. Πρόλογος 1 2. Οδηγίες πριν την Εγκατάσταση 2 2.1 Απενεργοποίηση λογισμικού προστασίας 3 2.2 Επιταχυντής σύνδεσης στο διαδίκτυο 3 3. Σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Βήµα Βήµα Εγκατάσταση λογισµικού Vodafone Mobile Broadband έκδοση 10.2 Ιούλιος 2011 Σηµαντική σηµείωση Προσοχή! Οι νεότεροι εξοπλισµοί (USB modem) περιλαµβάνουν την εφαρµογή 10.x (στηνσύντοµηέκδοση- lite

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. Edubuntu Linux 9.x

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. Edubuntu Linux 9.x ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Edubuntu Linux 9.x Στόχοι Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Χειριστεί το λειτουργικό σύστημα Edubuntu Linux 9.x Μπορεί να αναβαθμίσει το σύστημά του Μπορεί να προσθέσει

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Inbroker Plus Έκδοση : 1.3 26/05/2010 Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Σκοπός... 2 1.2 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0 FAQ Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρµας κατά την διαδικασία nline αξιολόγησης υποψηφίων της OTEplus Έκδοση 1.0 Αθήνα, εκέµβριος 2013 1 FAQ - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol

Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol Εγχειρίδιο χρήσης του Alcohol ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το λογισµικό δεν σχεδιάστηκε για παράνοµη και µη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή πνευµατικού υλικού. Ο συγγραφέας σας υπενθυµίζει ότι η άνευ αδείας αντιγραφή πνευµατικού

Διαβάστε περισσότερα