1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ B. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HASP 1. Αναγνώριση τύπων Hasp 2. Orbit Hasp Manager Utilities Οδηγίες εγκατάστασης Hasp HL Max 3. Utilities παλαιότερων Hasp Οδηγίες εγκατάστασης παλαιότερων Hasp a. Εγκατάσταση παλαιότερων Hasp για προγράµµατα ενός χρήστη (Single User) b. Εγκατάσταση παλαιότερων Hasp για δικτυακά προγράµµατα (Multi User) C. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SQL Server & DATABASE - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ PREMIUM EDITION! D. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗ E. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. STANDARD EDITION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2. PREMIUM EDITION ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ F. ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 1 η ΕΙΣΟ Ο ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4. BACKUP 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ Για τη λειτουργία του προγράµµατος χρειάζονται τα παρακάτω: Ένας υπολογιστής IBM PC συµβατός µε τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής Pentium IV ή Celeron 1800 Mhz ή νεότερος, 512 Mb RAM, και δυνατότητα για ανάλυση 1024x768 στην κάρτα οθόνης. Λειτουργικό σύστηµα Windows 200X sp4, XP sp2, Vista, 7 ή νεότερο, σε καλή κατάσταση λειτουργίας, απαλλαγµένο από ιούς κ.λ.π. Σε κάθε ξενόγλωσσο λειτουργικό σύστηµα απαραίτητες είναι οι ρυθµίσεις για ελληνικά Regional & Language Settings. Τουλάχιστον 500 Mb ελευθέρα στον σκληρό δίσκο Μονάδα CD-ROM για την εγκατάσταση του προγράµµατος Για την λειτουργία του λογισµικού ORBIT σε δικτυακό περιβάλλον απαιτείται δίκτυο σε καλή κατάσταση λειτουργίας µε σωστή εγκατάσταση του πρωτοκόλλου TCP/IP και πλήρη πρόσβαση (Full Access permissions) για όλους τους χρήστες που θα χρησιµοποιήσουν το πρόγραµµα πάνω στο Folder εγκατάστασης του. Οι σταθµοί εργασίας πρέπει να έχουν καλή επικοινωνία µε τον Server. Επίσης το λειτουργικό τους σύστηµα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Προϊόντα λογισµικού τρίτων κατασκευαστών που ενδεχοµένως απαιτούνται για την λειτουργία του συστήµατος (Λειτουργικά συστήµατα, Database Servers όπως ο Microsoft SQL κ.α.), όπως και η εργασία εγκατάστασης τους, δεν συµπεριλαµβάνονται στο κόστος του λογισµικού ORBIT. Η δυνατότητα διαχείρισης εγγράφων (Document Management), όπου αυτή υπάρχει, απαιτεί σε δικτυακό περιβάλλον την ενιαία αντιστοίχηση δίσκου δικτύου (Map - Drive letter assignment), όσον αφορά την θέση αποθήκευσης των εγγράφων. (π.χ. Όλοι οι Η/Υ να σώζουν στο F:\Documents) Η εγκατάσταση ενός οδηγού (driver) εκτυπωτή είναι απαραίτητη για τις εκτυπώσεις ακόµα και για την προβολή τους στην οθόνη χωρίς την ύπαρξη εκτυπωτή. Η κλείδα - Hasp για προγράµµατα ενός χρήστη και Nethasp για δικτυακά - του προγράµµατος είναι απαραίτητη για την λειτουργία του. Η κλείδα αυτή απαιτεί διαθέσιµη θύρα USB ή Παράλληλη, και χρειάζεται την εγκατάσταση driver για να αναγνωριστεί από το λειτουργικό σύστηµα. Σε δικτυακά προϊόντα εγκαθίσταται επιπλέον ειδικό πρόγραµµα στον Server, και απαιτεί ενεργή σύνδεση δικτύου. ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε παραλαµβάνοντας το πρόγραµµα, ότι παραλαµβάνετε και την κλείδα του (HASP). Η κλείδα ισοδυναµεί µε την άδεια χρήσης του προγράµµατος και πιθανή απώλεια της ΕΝ υποχρεώνει την εταιρία µας σε αντικατάστασή της. Ελαττωµατική ή κατεστραµµένη κλείδα αντικαθίσταται µόνο µε παρουσίαση της παλιάς και σύµφωνα µε τους όρους της άδειας χρήσης.

2 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2Α. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηµείωση: Το πρόγραµµα παραδίδεται σε CD-ROM, το οποίο περιλαµβάνει τους όρους της άδειας χρήσης σε ψηφιακή µορφή. Η εγκατάσταση του υποδηλώνει κατανόηση και αποδοχή των όρων της άδειας χρήσης. Φροντίστε για τα παρακάτω πριν την έναρξη της εγκατάστασης: 1. Σε λειτουργικά συστήµατα 200x, XP, Vista, 7 όλες οι εργασίες εγκατάστασης στον κάθε Η/Υ, πρέπει να γίνουν από χρήστη µε δικαιώµατα διαχειριστή (administrative rights) 2. Σε κάθε Η/Υ που θα εκτελείτε το πρόγραµµα πρέπει να υπάρχει ο φάκελος C:\Temp και όλοι οι χρήστες που θα εκτελούν το πρόγραµµα να έχουν Full Access Rights στον συγκεκριµένο φάκελο 3. Η ρύθµιση του User Account Control (Έλεγχος λογαριασµού χρηστών) στα Windows 7 και Windows Vista µπορεί απαγορεύει την σωστή εγκατάσταση του προγράµµατος. είτε παρακάτω οδηγίες για την απενεργοποίηση του. 4. Για την λειτουργία δικτυακών Hasp, εφόσον στο δίκτυο λειτουργεί λογισµικό Firewall ή και το Microsoft Windows Firewall, είναι απαραίτητο ή να εξαιρεθεί το εκτελέσιµο αρχείο (Start.exe) του λογισµικού από τον έλεγχο του Firewall. Σε περιπτώσεις που εµπλέκεται και Hardware Firewall πρέπει να είναι ανοικτά τα Ports 8, 1947, 475 (TCP/IP & UDP). Επίσης απαιτείται ενεργή σύνδεση δικτύου για το Η/Υ στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το Nethasp για την εκτέλεση και σωστή λειτουργία του προγράµµατος Nethasp Licence Manager. 5. εν αµελούµε ποτέ τις Ρυθµίσεις µε την 1η είσοδο στο πρόγραµµα, αφού µπούµε στο πρόγραµµα. 6. Πριν αρχίσουµε την διαδικασία εγκατάστασης συνιστάται να κλείσουµε όλα τα προγράµµατα Απενεργοποίηση του User Account Control (Έλεγχος λογαριασµού χρηστών) για υπολογιστές µε Windows 7 ή Windows Vista. Απαραίτητο για την εγκατάσταση αλλά και σε αναβαθµίσεις µε νέο Installer Τα προγράµµατα της Orbit, κατά την πρώτη τους εγκατάσταση αλλά και σε όσες αναβαθµίσεις απαιτούν και νέο Installer, εκτελούν ορισµένες εγγραφές στο registry του Η/Υ στο οποίο είναι εγκατεστηµένα. Η πρώτη εκτέλεση του προγράµµατος πρέπει να γίνει από Administrator (διαχειριστή) του Η/Υ *. Τα Windows 7 ή Windows Vista διαθέτουν ορισµένες επιπλέον δυνατότητες περιορισµού πρόσβασης που ενδέχεται να µην επιτρέψουν αυτές τις εγγραφές. Το µήνυµα που εµφανίζεται είναι: Η αντιγραφή απέτυχε F:\WINORBIT\ΧΧΧ.DLL Στα Windows 7 ή Windows Vista υπάρχει περίπτωση ο χρήστης που εργάζεται στο Η/Y να µην έχει δικαίωµα µεταβολών στο Registry, ακόµα και αν είναι διαχειριστής συστήµατος (Administrator)! Για την αντιµετώπιση του θέµατος αυτού, πρέπει να πραγµατοποιήσετε τις παρακάτω ρυθµίσεις. Αν δεν έχετε την απαιτούµενη εξοικείωση µε τον Η/Υ σας ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν θα κάνετε λάθος, καλέστε τον τεχνικό των Η/Υ σας για να τις πραγµατοποιήσει: Windows 7 1. Έναρξη (Start) - Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) - Λογαριασµοί Χρηστών & Οικογενειακή Ασφάλεια (User Accounts and Family Safety) - Λογαριασµοί Χρηστών (User Accounts) - Αλλαγή Ρυθµίσεων Λογαριασµού Χρήστη (Change User Account Control Settings): Σηµειώνουµε την θέση όπου είναι ο δείκτης και στη συνέχεια µετακινούµε τον δείκτη στο «Να µην Ειδοποιούµαι ποτέ» και επιλέγουµε ΟΚ (Move the slider to the Never Notify position And Click OK). 2. Επανεκκίνηση των Windows 7 (απαιτείται για την ενεργοποίηση της συγκεκριµένης ρύθµισης) 3. Είσοδος στο πρόγραµµα Orbit και από το µενού ιάφορα Σχετικά µε την εφαρµογή, επιλογή Register Controls. Έξοδος από το πρόγραµµα, και είσοδος πάλι για να βεβαιωθούµε ότι λειτουργεί κανονικά, και χωρίς µηνύµατα κατά την είσοδο. 4. Επαναφορά της ρύθµισης στην αρχική της θέση από το «Να µην Ειδοποιούµαι ποτέ» (Never Notify), όπως στο βήµα 1, και επιλογή ΟΚ (Click OK). Πάλι επανεκκίνηση των Windows Κανονική χρήση του προγράµµατος Orbit. Windows Vista

3 1. Έναρξη (Start) - Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) - Λογαριασµοί Χρηστών (User Accounts)- Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση ελέγχου λογαριασµού χρηστών (Turn User Account Control on or off): Επιλέγουµε απενεργοποίηση. 2. Επανεκκίνηση των Windows Vista (απαιτείται για την ενεργοποίηση της συγκεκριµένης ρύθµισης) 3. Είσοδος στο πρόγραµµα Orbit και από το µενού ιάφορα Σχετικά µε την εφαρµογή, επιλογή Register Controls. Έξοδος από το πρόγραµµα, και είσοδος πάλι για να βεβαιωθούµε ότι λειτουργεί κανονικά, και χωρίς µηνύµατα κατά την είσοδο. 4. Ενεργοποίηση ελέγχου λογαριασµού χρηστών (όπως σε βήµα 1) και πάλι επανεκκίνηση των Windows Vista. 5. Κανονική χρήση του προγράµµατος Orbit. * Ειδικά σε Η/Υ που ανήκουν σε δίκτυο µε Active Directory και ανήκουν σε Domain, η πρώτη εκτέλεση του προγράµµατος µετά την αναβάθµιση πρέπει να γίνει από τον Domain Administrator και όχι από χρήστη του τοπικού Η/Υ! 2Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HASP B1. Αναγνώριση τύπων Hasp 1. Hasp HL Max (Νέα µέθοδος από 27/7/2010) Εφόσον το hasp του λογισµικού σας είναι όπως το παραπάνω, για την εγκατάσταση του θα χρησιµοποιήσετε τα αρχεία και τις οδηγίες που βρίσκονται στην ενότητα «Orbit Hasp Manager Utilities». Ο συγκεκριµένος τύπος Hasp είναι κοινός και σε προγράµµατα ενός χρήστη (Single User) και σε δικτυακά προγράµµατα (Multi User), όπως και η διαδικασία εγκατάστασης του. 2. Παλαιότεροι τύποι Hasp (Έως 26/7/2010) Α. Για προγράµµατα ενός χρήστη (Single User) Β. Για δικτυακά προγράµµατα (Multi User)

4 Εφόσον το Hasp του λογισµικού σας είναι ένα από τα το παραπάνω, για την εγκατάσταση του θα χρησιµοποιήσετε τα αρχεία και τις οδηγίες που βρίσκονται στην ενότητα «Utilities παλαιότερων Hasp». Οι οδηγίες δεν διαφέρουν για Παράλληλα ή USB Hasp. Ωστόσο µόνο τα δικτυακά Hasp (Nethasp) απαιτούν εγκατάσταση του «NetHasp License Manager Installer». B2. Orbit Hasp Manager Utilities Οδηγίες εγκατάστασης Hasp HL Max Η διαδικασία εγκατάστασης είναι ίδια για προγράµµατα ενός χρήστη (Single User) και για δικτυακά προγραµµάτων (Multi User). Ωστόσο, σε εγκαταστάσεις δικτυακών προγραµµάτων (Multi User), η εργασία αυτή γίνεται αποκλειστικά και µόνο στον Server (ή στο Η/Υ που τοποθετείται το Hasp, αν δεν ταυτίζεται αυτό µε τον Server του προγράµµατος). 1. Αποσυµπιέζουµε το αρχείο Setup_OLM.Exe από τον φάκελο \Orbit Hasp Manager Utilities του CD. Επιβεβαιώνουµε τον προτεινόµενο φάκελο εγκατάστασης, C:\Program Files\Orbit License Manager 2. Τοποθετούµε το Hasp σε µια USB θύρα του H/Y. 3. ηµιουργούµε στο Desktop συντόµευση (Shortcut) στο C:\Program Files\Orbit License Manager\OL_Control.exe την ονοµάζουµε Orbit License Control και την εκτελούµε. Από το µενού Επιλογές εκτελούµε την Εγκατάσταση OLM Service Προσοχή: Αν κατά την εκτέλεση του Orbit License Control λάβουµε το µήνυµα «Παρουσιάστηκε σφάλµα κατά την εκτέλεση της δέσµης ενεργειών hasp» εκτελούµε την εντολή: Regsvr32 C:\Program Files\Orbit License Manager\hasp_com_windows.dll 4. Πηγαίνουµε στα Services (Υπηρεσίες σε ελληνικές εκδόσεις Windows) του λειτουργικού συστήµατος, βρίσκουµε το Orbit License Manager Service και δίνουµε εντολή Start (εκκίνηση). Προσοχή: Αν δεν γνωρίζετε τι είναι και που βρίσκονται τα Services προτιµήστε να κάνετε επανεκκίνηση του Η/Υ σε αυτό το βήµα. 5. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί σωστά το παραπάνω βήµα, to Hasp θα αναγνωριστεί αυτόµατα από τα Windows, θα ανάψει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη του και θα είναι έτοιµο για χρήση. Εφόσον δεν ανάψει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη του Hasp, θα πρέπει να κάνετε τα εξής: 1. Nα αφαιρέσετε το Hasp 2. Να ελέγξετε ότι τα port 8 και 1947 δεν µπλοκάρεται από το Firewall (να οριστεί στις εξαιρέσεις, TCP/IP, Inbound & Outbound) 2. Nα στήσετε τον Driver από τον φάκελο \Orbit Hasp Manager Utilities\ Hasp Driver του CD και σύµφωνα µε τις οδηγίες που υπάρχουν στο αρχείο Readme_Hinstall.pdf 3. Να συνδέσετε πάλι το Hasp στην θύρα USB του Η/Υ και να ελέγξετε για την φωτεινή ένδειξη 6. Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος (Αφού εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες παρακάτω), θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. Εδώ θα πρέπει να συµπληρωθεί το Computer Name (Εµφανίζεται µε δεξί κλικ & επιλογή Ιδιότητες στο Ο Υπολογιστής µου ) ή η διεύθυνση I.P. του Η/Υ στο οποίο έχει τοποθετηθεί το Hasp. Παρατηρήσεις: To Windows Firewall ή άλλα Firewall όπου υπάρχουν εγκατεστηµένα ενδέχεται να µπλοκάρει το σήµα του Hasp σε δικτυακές (Multi User) εγκαταστάσεις. Πρέπει σε αυτή την περίπτωση να γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις εξαιρέσεων (Exceptions TCP/IP, Inbound & Outbound) για: 1) Το αρχεία εκτέλεσης του προγράµµατος \Winorbit\Start.exe (Server και Client PC s) 2) Το port 8 ή όποιο άλλο οριστεί για την επικοινωνία εφόσον αλλαχθεί στο παραπάνω παράθυρο (Server και Client PC s) 3) Το port 1947 (Μόνο στον Server)

5 B3. Utilities παλαιότερων Hasp Οδηγίες εγκατάστασης παλαιότερων Hasp B3a. Εγκατάσταση παλαιότερων Hasp για προγράµµατα ενός χρήστη (Single User) 1. Εγκαταθιστούµε τους drivers του Hasp από τα folder \Hasp Utilities (Older than Aug 2010)\Hinstall_ΧΧΧ.exe του CD εγκατάστασης. Εγκαθιστούµε την τελευταία από τις διαθέσιµες εκδόσεις του driver (π.χ. Hinstall_586.exe), και σύµφωνα µε τις οδηγίες που υπάρχουν εκεί. 2. Τοποθετούµε το Hasp στην παράλληλη ή την USB θύρα του H/Y. to Hasp θα αναγνωριστεί αυτόµατα από τα Windows, θα ανάψει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη του και θα είναι έτοιµο για χρήση. B3b. Εγκατάσταση παλαιότερων Hasp για δικτυακά προγράµµατα (Multi User) Η εργασία αυτή γίνεται µόνο στον Server (ή στο Η/Υ που τοποθετείται το Nethasp, αν δεν ταυτίζεται αυτό µε τον Server του προγράµµατος). 1. Ακολουθούµε τα παραπάνω βήµατα 1 & 2 της ενότητας B3a που αφορά την εγκατάσταση παλαιότερων Hasp για προγράµµατα ενός χρήστη (Single User) 2. Εγκαθιστούµε την εφαρµογή NetHasp Licence Manager. Προτείνεται η εγκατάσταση σαν Service ( ιαθέσιµη µόνο για Windows NT / 200X / XP / Vista / 7) Εκτελούµε από το CD εγκατάστασης το πρόγραµµα εγκατάστασης \Hasp Utilities (Older than Aug 2010)\License Manager8.31\lmsetup_831.exe Ακολουθούµε τις οθόνες µέχρι το Installation Type παράθυρο όπου επιλέγουµε: Service (nhservice.exe) Ολοκληρώνουµε την εγκατάσταση µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις. εν είναι απαραίτητη η επανεκκίνηση του Η/Υ (Restart), εφόσον επιλέξουµε να γίνει εκκίνηση του NetHasp Licence Manager στο τελευταίο βήµα. Το Service που εγκαθίσταται ονοµάζεται Hasp Loader και η ρύθµιση του είναι για αυτόµατη εκτέλεση σε κάθε εκκίνηση του Server. Παρατηρήσεις: To Windows Firewall ή άλλα Firewall όπου υπάρχουν εγκατεστηµένα ενδέχεται να µπλοκάρει το σήµα του Hasp σε δικτυακές (Multi User) εγκαταστάσεις. Πρέπει σε αυτή την περίπτωση να γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις εξαιρέσεων (Exceptions) για: 1) Το αρχεία εκτέλεσης του προγράµµατος \Winorbit\Start.exe (Server και Client PC s) 2) Το port 475 (Server και Client PC s) 3) Το port 1947 (Μόνο στον Server) Τo Nethasp απαιτεί ενεργή σύνδεση δικτύου για να λειτουργήσει, ακόµα και στον ίδιο τον Η/Υ όπου είναι εγκατεστηµένο. Πρέπει να έχετε συνδέσει την κάρτα δικτύου του Η/Υ µε το Hub ή Switch ή άλλο ενεργό εξοπλισµόδικτύου. Αν η σύνδεση εµφανίζεται σαν Αποσυνδεµένη (Disabled), δεν θα λειτουργήσει το Nethasp. Σε ορισµένες περιπτώσεις ασύρµατων δικτύων η σύνδεση δικτύου αργεί να ενεργοποιηθεί κατά την εκκίνηση του Η/Υ. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει εκτελείται χειροκίνητα η εφαρµογή Nethasp License Manager µετά την ενεργοποίηση (Εγκατάσταση σαν Application χωρίς συντόµευση στο Startup του Η/Υ). 2C. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SQL Server & DATABASE - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ PREMIUM EDITION! Η εγκατάσταση Premium Edition προγραµµάτων, µπορεί να εκτελεστεί µόνο από τεχνικούς της εταιρίας ή τεχνικούς πληροφορικής του πελάτη µε βασικές γνώσεις Microsoft MSDE ή SQL Server. Εκτελούνται τα παρακάτω βήµατα: 1. Εγκαθιστούµε τον Database Server αν δεν υπάρχει ήδη εγκατεστηµένος. Απαιτείται Microsoft SQL Server 2000 η νεότερος. Ο Microsoft SQL Express 2005 περιλαµβάνεται στο CD εγκατάστασης, µαζί µε αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του. 2. Ορίζουµε Mixed Mode SQL Server Authentication (SQL Server & Windows authentication Mode) στην ενότητα security των properties του SQL Server. 3. ηµιουργούµε το password που έχει οριστεί κατά την παραγωγή του προγράµµατος για τον SQL User που θα χρησιµοποιηθεί. Συνήθως χρησιµοποιείται σαν χρήστης ο default SQL System administrator (sa). Αν δεν γνωρίζετε το password που έχει προεπιλεγεί, επικοινωνήστε µε την εταιρία µας. 4. ηµιουργούµε την Database του προγράµµατος

6 5. Τρέχουµε το αρχείο εγκατάστασης του προγράµµατος (Βήµα 1 της παρακάτω ενότητας 2D ή 2E για την εγκατάσταση του προγράµµατος) 6. ηµιουργούµε την δοµή tables στην Database εκτελώντας το κατάλληλο Script (αρχείo db****.sql που βρίσκεται στον φάκελο του προγράµµατος /Winorbit) από τον Querie Analyser ή τον SQL Management Studio 1. Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος (Αφού εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες παρακάτω), θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. Εδώ, στο πεδίο Όνοµα Server θα πρέπει να συµπληρωθεί το Computer Name (Εµφανίζεται µε δεξί κλικ & επιλογή Ιδιότητες στο Ο Υπολογιστής µου ) του Η/Υ στο οποίο έχει εγκατασταθεί ο SQL Server. Απαιτείται να έχουν ήδη γίνει όλα τα παραπάνω βήµατα δηµιουργίας της Database και του χρήστη µε το σωστό password. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται σύνδεση ODBC µε την database (ODBC Connection), διαδικασία που στα επόµενα Η/Υ του ίδιου δικτύου θα γίνει αυτόµατα χωρίς να ζητηθεί τίποτα, καθώς τα στοιχεία σώζονται σε ειδικό αρχείο (OrbODBC.ini). Μπορούµε πάντα να σβήσουµε αυτό το αρχείο για να ξαναδηµιουργηθεί (π.χ. όταν αλλάζουµε SQL Server) ή να φτιάξουµε ODBC χειροκίνητα. 2. Προχωράµε στα επόµενα βήµατα της εγκατάστασης σύµφωνα µε τις ενότητες 2D ή 2E. 2D. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗ (SINGLE USER) 1. Τρέχουµε το αρχείο εγκατάστασης του προγράµµατος, \Setup.exe. Προτείνεται το C:\WINORBIT ή το F:\WINORBIT σαν folder εγκατάστασης. Μπορούµε να αλλάξουµε το γράµµα του δίσκου εγκατάστασης ανάλογα µε την δοµή του συστήµατος (Εφόσον στο προτεινόµενο Folder υπάρχει ήδη εγκατάσταση άλλου προγράµµατος της ORBIT Α.Ε. καλύτερα είναι να δοθεί εναλλακτικό Folder π.χ. C:\WINORBIT\PROGRAM1). Στην συνέχεια να πατάµε Unzip για να δηµιουργηθεί το Folder εγκατάστασης και να αποσυµπιεστούν εκεί τα ερχεία του προγράµµατος. Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή αρχείων θα λάβουµε το µήνυµα ΧΧΧ Files Unzipped Successfully. 2. ηµιουργούµε στο Desktop συντόµευση (Shortcut) στο \WINORBIT\Start.eχe. Το µετονοµάζουµε ανάλογα µε το όνοµα του προγράµµατος. Σε υπολογιστές µε πολλαπλά profiles χρηστών, προτείνεται η δηµιουργία του Shortcut στο \All Users\Desktop για να είναι διαθέσιµο σε όλους τους χρήστες. 3. Τρέχουµε το πρόγραµµα από την συντόµευση. Απαντάµε OK στο µήνυµα Θα γίνει ενηµέρωση του περιβάλλοντος εφαρµογών της Orbit Α.Ε.., και σε όλα τα επόµενα µηνύµατα επιβεβαίωσης. Στην συνέχεια κατασκευάζουµε τα αρχεία δεδοµένων και τα αρχεία δεικτών πατώντας διαδοχικά την αντίστοιχη κίτρινη µπάρα - κουµπί. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, πατάµε O.K. και µπαίνουµε στο πρόγραµµα. 4. Προχωράµε στις Ρυθµίσεις µε την 1 η είσοδο στο πρόγραµµα, αφού µπούµε στο πρόγραµµα. 2E. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Τρέχουµε το αρχείο εγκατάστασης του προγράµµατος, \Setup.exe. Προτείνεται το C:\WINORBIT ή το F:\WINORBIT σαν folder εγκατάστασης. Μπορούµε να αλλάξουµε το γράµµα του δίσκου εγκατάστασης ανάλογα µε την δοµή του συστήµατος (Εφόσον στο προτεινόµενο Folder υπάρχει ήδη εγκατάσταση άλλου προγράµµατος της ORBIT A.E. καλύτερα είναι να δοθεί εναλλακτικό Folder π.χ. C:\WINORBIT\PROGRAM1). Στην συνέχεια να πατάµε Unzip για να δηµιουργηθεί το Folder εγκατάστασης και να αποσυµπιεστούν εκεί τα ερχεία του προγράµµατος. Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή αρχείων θα λάβουµε το µήνυµα ΧΧΧ Files Unziped Successfully. 2. ηµιουργούµε στο Desktop συντόµευση (Shortcut) στο Χ:\WINORBIT\Start.eχe. Το µετονοµάζουµε ανάλογα µε το όνοµα του προγράµµατος.

7 3. Τρέχουµε το πρόγραµµα από την συντόµευση. Απαντάµε OK στο µήνυµα Θα γίνει ενηµέρωση του περιβάλλοντος εφαρµογών της Orbit Α.Ε.., και σε όλα τα επόµενα µηνύµατα επιβεβαίωσης. Στην συνέχεια κατασκευάζουµε τα αρχεία δεδοµένων και τα αρχεία δεικτών πατώντας διαδοχικά την αντίστοιχη κίτρινη µπάρα - κουµπί. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, πατάµε O.K. και µπαίνουµε στο πρόγραµµα. 4. Προχωράµε στις Ρυθµίσεις µε την 1 η είσοδο στο πρόγραµµα, αφού µπούµε στο πρόγραµµα. 5. Στους υπόλοιπους σταθµούς δικτύου, επαναλαµβάνουµε µόνο τα παραπάνω βήµατα 2 & 4. Μπορούµε να αντιγράφουµε µέσω δικτύου το Shortcut που δηµιουργήθηκε στο Desktop του πρώτου υπολογιστή όπου έγινε η εγκατάσταση. Σε υπολογιστές µε πολλαπλά profiles χρηστών, προτείνεται η δηµιουργία του Shortcut στο \All Users\Desktop για να είναι διαθέσιµο σε όλους τους χρήστες. 2F. ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ Η/Υ Για την απεγκατάσταση ενός λογισµικού Orbit από ένα Η/Υ που το εκτελεί αρκεί η διαγραφή του Shortcut και του folder εγκατάστασης. Η συγκεκριµένη ενέργεια δεν αποτελεί και διαγραφή της βάσης δεδοµένων. Προσοχή: Αν για οποιοδήποτε λόγο διαγράψετε το folder εγκατάστασης του λογισµικού (συνήθως \Winorbit), κρατήστε το σε Backup, καθώς: 1. Στις standard εκδόσεις λογισµικού Orbit σε αυτό περιέχονται και τα δεδοµένα σας! 2. To Folder αυτό, περισσότερο και από το CD της αρχικής εγκατάστασης, είναι απαραίτητο για την µετεγκατάσταση σε άλλο Η/Υ ή δίκτυο. Αν διαθέτετε παλαιότερο τύπο Hasp (Έως 26/7/2010): Η επανεκκίνηση του Server ή οποιουδήποτε Η/Υ στον οποίο είναι εγκατεστηµένο το Hasp αποδεσµεύει τις άδειες χρήσης οι οποίες θα αποδοθούν στα πρώτα Η/Υ που θα εκτελέσουν το πρόγραµµα (Σε αριθµό Η/Υ αντίστοιχο µε την άδεια χρήσης που διαθέτετε.) Η απεγκατάσταση του Hasp ή Nethasp Driver ή License Manager µπορεί να γίνει από το Add/Remove programs του Control Panel. Αν διαθέτετε Hasp HL Max (Νέα µέθοδος από 27/7/2010) µε Orbit Hasp Manager Utilities: Για να αποδεσµεύσετε τις άδειες χρήσης από ένα ή περισσότερα Η/Υ και να τις µεταφέρετε σε άλλα εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία: 1. Φροντίζουµε να βγουν όλοι εκτός προγράµµατος. 2. Ανοίγουµε στο Η/Υ όπου είναι εγκατεστηµένο το Hasp την εφαρµογή C:\Program Files\Orbit License Manager\OL_Control.exe. Aπό το µενού Επιλογές εκτελούµε τον Επαναπροσδιορισµό αδειών χρήσης Η διαδικασία διαρκεί 10 λεπτά περίπου. 3. Πηγαίνουµε στα Services (Υπηρεσίες σε ελληνικές εκδόσεις Windows) του λειτουργικού συστήµατος, βρίσκουµε το Orbit License Manager Service και δίνουµε εντολή Start (εκκίνηση) ή Restart (επανεκκίνηση). 4. ηµιουργούµε στο Desktop του ή των νέων Η/Υ συντόµευση (Shortcut) για το \Winorbit\Start. exe. 5. Μετά τρέχουµε το πρόγραµµα (µε δικαιώµατα administrator). Οι άδειες χρήσης θα αποδοθούν στα πρώτα Η/Υ που θα εκτελέσουν το πρόγραµµα (Σε αριθµό Η/Υ αντίστοιχο µε την άδεια χρήσης που διαθέτετε.) 3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΕΙΣΟ Ο ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προσοχή: Οι παρακάτω ρυθµίσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε όλους τους Η/Υ όπου χρησιµοποιείται το πρόγραµµα, στις περιπτώσεις δικτυακών προγραµµάτων. Όπως όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να γίνονται από χρήστη µε δικαιώµατα ιαχειριστή (Administrator). 3A. ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ REGISTRY Οι ρυθµίσεις αυτής της ενότητας χρειάζονται αποκλειστικά και µόνο στα Η/Υ µε Windows 200Χ, XP, Vista, 7 ή νεότερο, όπου ο χρήστης που εργάζεται στο Η/Y δεν έχει δικαίωµα µεταβολών στο Registry (δεν είναι διαχειριστής (Administrator) του συστήµατος. Τα προγράµµατα της Orbit, κατά την πρώτη εκτέλεσή τους, σε αναβαθµίσεις, αλλά και σε διάφορες φάσεις κατά την λειτουργία τους, εκτελούν ορισµένες εγγραφές στο registry του Η/Υ στο οποίο λειτουργούν, συγκεκριµένα στο key: My Computer \HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\OrbitCS

8 Ειδικά σε Windows 7 64bit, Windows 2008 Server 64bit και άλλα 64Bit λειτουργικά συστήµατα to key είναι σε κατώτερο επίπεδο (αυτόµατα από το λειτουργικό σύστηµα) όπως για παράδειγµα: My Computer \SOFTWARE\Wow6432Node\Orbit CS Για να λυθεί αυτό το πρόβληµα πρέπει κατά την 1η εγκατάσταση να δώσουµε σε όλους τους χρήστες δικαιώµατα στο τµήµα του Registry όπου γίνονται οι εγγραφές των προγραµµάτων Orbit. A1. Windows 7 / Vista / XP / 200x Server Από το Registry Editor (Start / Run: regedit), ανοίγουµε το παραπάνω key. Πάνω στο OrbitCS κάνουµε εξί κλικ / Permissions και δίνουµε στο Group «Everyone» ή τουλάχιστον στους Users (Computername/Users) δικαιώµατα Full Controll. Το ίδιο προτείνεται να γίνεται και στο key / PegasusSoftware (ORBIT Μεσιτικό µόνο) αν και δεν έχει παρατηρηθεί καµία σχετιζόµενη δυσλειτουργία A2. Windows 2000 Pro & Server Στα Windows 2000 χρησιµοποιούµε την εντολή Regedt32 για να µπορέσουµε να δούµε και να αλλάξουµε permissions στο registry όπως παραπάνω. 3B. ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Στο µενού «ιάφορα / Τοπικές ρυθµίσεις», συµπληρώστε την θέση των αρχείων στο δίκτυο στο πεδίο Κατάλογος αναζήτησης (π.χ. F:\DOCUMENTS) και την τιµή *.* στο πεδίο Τύπος αρχείων. Η ρύθµιση αυτή αφορά το Document Management όπου αυτό υπάρχει, και συντοµεύει την διαδικασία σύνδεσης εγγράφων. Οι χρήστες του προγράµµατος στο µενού αυτό µπορούν να κάνουν διάφορες ρυθµίσεις για τις προτιµήσεις τους. 3C. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ The publisher could not be verified Η προειδοποίηση The publisher could not be verified εµφανίζεται σε ορισµένες τελευταίες εκδόσεις των Windows XP και στα Windows Vista και Windows 7, κάθε φορά που εκτελείτε το πρόγραµµα. Είναι µια ενοχλητική προειδοποίηση ασφαλείας των Windows όποτε εκτελείτε δικτυακή εφαρµογή. Προκειµένου να απενεργοποιηθεί πρέπει να ακολουθήσετε µία από τις δύο παρακάτω εναλλακτικές µέθοδοι, ανάλογα µε την έκδοση των Windows που χρησιµοποιείτε, σε κάθε Η/Υ που έχετε εγκαταστήσει το πρόγραµµα. Εφόσον δεν λειτουργήσει η 1 η, απλούστερη, µέθοδος, δοκιµάστε την 2 η. Μέθοδος 1: εν µπορεί να εφαρµοστεί στις περισσότερες Home εκδόσεις των Windows, και σε ορισµένες περιπτώσει και σε Pro εκδόσεις Start / Run: gpedit.msc Στο: User Configuration / Administrative Templates / Windows Components / Attachment Manager, Στην ρύθµιση "Inclusion list for moderate risk file types": Τσεκάρετε το Enabled και προσθέστε το Start.exe Σε ελληνικά Windows τα αντίστοιχα µενού είναι: Ρυθµίσεις Χρήστη / Πρότυπα ιαχείρισης / Στοιχεία των Windows / ιαχείριση Συννηµένων / Λίστα συµπερίληψης για τύπους αρχείων ΜΕΤΡΙΟΥ κινδύνου Μέθοδος 2: Λειτουργεί σε όλες τις εκδόσεις των Windows Στον Internet Explorer, πηγαίνετε στην επιλογή: Tools / Intenet options / Security / Trusted Sites. 1. Uncheck Enable Protected Mode 2. Trusted Sites -> Add «F:\Winorbit» (όπου στην θέση του «F:\winorbit» θα βάλετε τον δικτυακό φάκελο από τον οποίο εκτελείται το πρόγραµµα στο συγκεκριµένο Η/Υ) µε Unchecked το Require Server verification + Close, όπως παρακάτω:

9 3. Στην επιλογή Custom Level στην ενότητα Miscellaneous, επιλέγουµε Enable (αντί για Prompt ), στην επιλογή Launching applications and unsafe files (στα ελληνικά: Εκκίνηση εφαρµογών και µη ασφαλών αρχείων ), όπως παρακάτω: 3D. OPTIMAL LOCK ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ STANDARD ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

10 Στο µενού «ιάφορα / Σχετικά µε την εφαρµογή» η επιλογή Optimal Lock, κάνει µια απαραίτητη εγγραφή στο Registry. Χρειάζεται στην συνέχεια επανεκκίνηση του Η/Υ. Σε περίπτωση που αµελήσετε αυτή την ρύθµιση υπάρχει το ενδεχόµενο µη συστηµατικής εµφάνισης του µηνύµατος λάθους Error Code 23 Read error. Η ρύθµιση αυτή δεν χρειάζεται σε προγράµµατα που συνεργάζονται µε την βάση δεδοµένων Microsoft SQL Server ή MSDE. 3E. ANTIVIRUS ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) Έχει παρατηρηθεί σε χαµηλών προδιαγραφών Η/Υ, η σχετικά αργή εκκίνηση ή και λειτουργία προγραµµάτων, ιδιαίτερα σε δικτυακό περιβάλλον. Πολλές φορές, µπορεί να οφείλεται στον έλεγχο των αρχείων του προγράµµατος από το Antivirus. Μπορείτε να εξαιρέσετε (exclude) το folder του προγράµµατος από τον έλεγχο του Antivirus που χρησιµοποιείτε. 4. BACKUP ώστε µεγάλη σηµασία στο ζήτηµα του Backup. Η αντιγραφή των αρχείων δεδοµένων σε εναλλακτικό µέσον αποθήκευσης µε σκοπό την ανάκληση των πληροφοριών σε περίπτωση βλάβης του σκληρού δίσκου του Η/Υ, θεωρείται αναγκαία στο κλείσιµο κάθε µέρας, αφού όλα τα αρχεία δεδοµένων µεταβάλλονται κατά τη διάρκειά της. Υπάρχουν πολλές µέθοδοι και συσκευές λήψης Backup, ανάλογα µε τον όγκο των δεδοµένων σας, και τον διαθέσιµο εξοπλισµό. Εφόσον δεν είστε σίγουροι για την µέθοδο backup που χρησιµοποιείτε, ζητήστε βοήθεια από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περιπτώσεις δεδοµένων πολύ µεγάλης αξίας καλό είναι οι δισκέτες ή κασέτες του Backup να φυλάσσονται σε άλλο χώρο από αυτόν του συστήµατος Η/Υ σας για επιπλέον προστασία και από φωτιά ή κλοπή. Ο Χρήστης της εφαρµογής, δηλαδή ΕΣΕΙΣ είστε ο µόνος υπεύθυνος για την διασφάλιση των δεδοµένων σας από οποιοδήποτε κίνδυνο µέσα από την σωστή οργάνωση. 4A. STANDARD ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα δεδοµένα του προγράµµατος συντηρούνται σε αρχεία µε DOS eχtension *.DBF, *.DBT και *.FPT στο Folder όπου είναι εγκατεστηµένο το πρόγραµµα (συνήθως //Winorbit). Συνιστάται ωστόσο να παίρνουµε Backup ολόκληρο το Folder. 4B. PREMIUM ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Στα προγράµµατα αυτού του τύπου, η διαχείριση δεδοµένων και το Backup ρυθµίζεται και εκτελείται από τον SQL Server ή την MSDE, µε την βοήθεια του Enterprise Manager. Ζητήστε βοήθεια από την εταιρία µας ή από εξειδικευµένο τεχνικό εφόσον δεν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση του backup. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΑΜΕΛΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ BACKUP! ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore)

Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) Ασφάλεια Μεταφορά εδοµένων (Backup Restore) SINGULAR CONTROL 4 REL 1.05 SINGULAR CONTROL 1,2,3 REL 1.28 SINGULAR ACCOUNTANT REL 2.20 SINGULAR ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ REL 1.20 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης

FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης FreeAgent GoFlex Home Οδηγός χρήσης Οδηγός χρήσης του FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate, Seagate Technology, το λογότυπο Wave

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL

Οδηγός χρήσης σε δίκτυο NPD5040-01 EL NPD5040-01 EL Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή Σημειώσεις... 3 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο... 3 Ενδείξεις "Προσοχή", "Σημαντικό" και "Σημείωση"... 3 Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος... 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP Professional

Windows XP Professional Τα Windows XP professional είναι ένα λειτουργικό σύστηµα (Λ.Σ.) της Microsoft, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ενός υπολογιστή. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελεί, όπως κάθε Λ.Σ., είναι: η οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειριστή του TOSHIBA Viewer V2

Εγχειρίδιο χειριστή του TOSHIBA Viewer V2 Εγχειρίδιο χειριστή του TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Σύµβαση άδειας χρήσης του Λογισµικού ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ Το λογισµικό αδειοδοτείται υποκείµενο σε περιορισµούς πάνω στην επιτρεπόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή.

Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Τεχνικό εγχειρίδιο ασφαλούς ρύθμισης και χρήσης προσωπικού υπολογιστή. Σελίδα 1 από 144 ΕΚΔΟΣΗ 1.0 28-01-13 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η αξία ενός προσωπικού υπολογιστή για έναν κακόβουλο

Διαβάστε περισσότερα

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Data Tank Gateway Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια για την αγορά του Freecom Data Tank

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Siemens

TeleCost Hotel για Siemens TeleCost Hotel για Siemens 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Inbroker Plus Έκδοση : 1.3 26/05/2010 Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Σκοπός... 2 1.2 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Σηµειώσεις του µαθήµατος. Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Σηµειώσεις του µαθήµατος. Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Σηµειώσεις του µαθήµατος Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) Με τη χρήση του προγράµµατος Microsoft Dynamics NAV 2009 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Οδηγός Χρήστη RT-N56U Εκπληκτική απόδοση και στιλ Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Το πολύ λεπτό και στυλάτο μοντέλο RT-N56U διαθέτει διπλή ζώνη 2.4GHz και 5GHz για αξεπέραστη ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

1-Βήμα - βήμα ρύθμιση των παραμέτρων του DNS

1-Βήμα - βήμα ρύθμιση των παραμέτρων του DNS 1-Βήμα - βήμα ρύθμιση των παραμέτρων του DNS Αυτός ο οδηγός περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του DNS (Domain Name System) για πρόσβαση μέσω Internet στα προϊόντα της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Περιεχόμενα 1. Πρόλογος 1 2. Οδηγίες πριν την Εγκατάσταση 2 2.1 Απενεργοποίηση λογισμικού προστασίας 3 2.2 Επιταχυντής σύνδεσης στο διαδίκτυο 3 3. Σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.

Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ. Οδηγίες Χρήσεως DocImagination software για Windows XP(SP2/SP3), Windows Vista και Windows 7 (32/64 bit) WINDOWS Software Version 1.X.X και 2.Χ.Χ Manufacturer: DocImagination Software homepage: http://www.opendental.gr/docimagination

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NOKIA PC SUITE 5.8 1/25 Πνευµατική Ιδιοκτησία 2002-2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΣΥΝ ΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite

Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών. Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Το κορυφαίο λογισμικό παγκοσμίως για εκτύπωση ετικετών, γραμμωτού κώδικα, RFID & καρτών Ξεκινώντας με το BarTender Application Suite Επισκόπηση, εγκατάσταση και βασική χρήση (Ελληνική έκδοση) Αναθ. 13.06.20.1541

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Ο παρών οδηγός παρέχει µια επισκόπηση δυνατοτήτων, προδιαγραφές, γρήγορη ρύθµιση καθώς και πληροφορίες λογισµικού για τον υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα