- ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -"

Transcript

1 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - Υποεργασία 1 (15%) Να προσδιορίσετε υπό τη µορφή (α) URL και (β) δενδρογράµµατος, το δικτυακό τόπο όπου βρίσκεται το αρχείο manual.pdf σχετικά µε την εγκατάσταση server σε πλατφόρµα LINUX. Το αρχείο αυτό περιέχει πληροφοριακό υλικό σχετικά µε το ακόλουθο θέµα «SuSE Linux IMAP Server, Installation, Configuration and Administration». Η αναζήτησή σας θα πρέπει να γίνει στον FTP εξυπηρετητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

2 (α) ftp://ftp.ntua.gr/pub/linux/suse/i386/products/ server/docs/ (β) ΜΟΡΦΗ EXPLORER ΜΟΡΦΗ ΕΝ ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ com gr dk com ntua dk pub databases linux docs gentoo suse kernel SuSEFax_... noarch i386 Win current products update server 2,0 docs 3,0 manual.pdf

3 www ftp.ntua.gr dk gr uk pub eap auoa ntua ypepth linux... pub mirror incoming suse docs www linux net databases I386 asplinux kernel suse products SuSEFax_WIN32 i386 noarch server supplementary update products docs server docs manual.pdf manual.pdf

4 Υποεργασία 2 (25%) Στις παρακάτω ασκήσεις θα χρειαστεί να συνδεθείτε σε κάποιο εξυπηρετητή παγκόσµιου ιστού και να εκτελέσετε αιτήσεις στο πρωτόκολλο HTTP. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να έχετε πρόσβαση στο ιαδίκτυο. ηµιουργήστε τις αντίστοιχες εντολές και παρουσιάστε τις οθόνες εκτέλεσης (telnet και web browser όπου χρειάζεται) για τις παρακάτω ενέργειες: (α) i. Υποβάλετε µία HTTP αίτηση για το αρχείο index.html που βρίσκεται στο φάκελο του εξυπηρετητή Εξηγήστε όσα στοιχεία της απάντησης µπορείτε. Μετά τη σύνδεση telnet, δίνουµε την εντολή: GET /index.html HTTP/1.0 (το HTTP/1.0 δεν είναι απαραίτητο), ή την (ίδια) παρακάτω εντολή µε την πλήρη διεύθυνση:

5 Παρατηρήσεις: i. Επιτυχή προσπέλαση της ζητούµενης σελίδας (200 ΟΚ). ii. Ο εξυπηρετητής χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο HTTP/1.1 για την επικοινωνία µε τον πελάτη και συνέταξε την απάντηση στις Date: Sat, 01 Mar :16:47 GMT. iii. Η εφαρµογή του εξυπηρετητή είναι Apache/ (Unix). iv. Το έγγραφο είναι κείµενο µορφοποιηµένο σε HTML, το µέγεθός του είναι 874 bytes και έχει τροποποιηθεί τελευταία φορά την 24/02/2003. v. Μετά την απάντηση η σύνδεση τερµατίζεται. Παρατηρώντας το περιεχόµενο της σελίδας, βλέπουµε ότι : αρχίζει µε την οδηγία (tag) <html> και τελειώνει µε την εντολή </html>. Η πρώτη πληροφορεί τον Web client ότι το αρχείο είναι γραµµένο σε γλώσσα ΗΤΜL και η τελευταία πως ο κώδικας ΗΤΜL τελείωσε. αµέσως µετά υπάρχει η οδηγία (tag) <head> </head>, µέσα στην οποία περιέχονται πληροφορίες που αφορούν στο αρχείο και δεν εµφανίζονται στην οθόνη. <meta http-equiv = Content-Type content = text/html; charset = windows-1253 >. Αυτή η οδηγία δηλώνει στον Web server ότι πρέπει να αλλάξει τους headers οι οποίοι περιγράφουν το είδος του περιεχοµένου της σελίδας (meta http-equiv = Content-Type ) και στη θέση τους να τοποθετηθούν τιµές (content = text/html; charset = windows-1253 ), µε τις οποίες οι browsers θα αναγνωρίζουν αυτή τη σελίδα ως αρχείο (text) κειµένου µε ελληνική κωδικοποίηση windows (windows-1253). <title>ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο</title>. Αυτή η οδηγία περιέχει τον τίτλο της σελίδας. <meta name = GENERATOR content = Microsoft FrontPage 5.0 >. Η οδηγία αυτή παρέχει την πληροφορία ότι η σελίδα κατασκευάσθηκε µε τη χρησιµοποίηση του προγράµµατος Microsoft FrontPage 5.0. η οδηγία (tag) <frameset framespacing= 2 border= 1 cols= 219,* frameborder= 1 >. Η οδηγία αυτή µας πληροφορεί ότι στη σελίδα υπάρχουν 2 κάθετα πλαίσια, από τα οποία το πρώτο έχει πλάτος 219 pixels και το δεύτερο έχει έκταση όλο το υπόλοιπο µέρος της οθόνης. Το διάστηµα µεταξύ των δύο τµηµάτων είναι 2 pixels και το περιθώριο από την άκρη της σελίδας είναι 1 pixel. Οι δύο οδηγίες που ακολουθούν δίνουν πληροφορίες για το περιεχόµενο των 2 κάθετων πλαισίων. Η θέση των πλαισίων καθορίζεται ανάλογα µε τη σειρά που αναφέρονται στην οδηγία <frameset>. <framename= contents target= main src= menu_index.htm scrolling= auto > Η οδηγία αυτή µας πληροφορεί ότι το όνοµα του πλαισίου είναι contents, όλες οι παραποµπές ανοίγουν στο πλαίσιο main, περιέχει τη σελίδα που βρίσκεται στο αρχείο menu_index.htm, και η ολίσθηση είναι αυτόµατη. <framename= main src= main_index.htm scrolling= auto target= _self > Η οδηγία αυτή µας πληροφορεί ότι το όνοµα του πλαισίου είναι main, περιέχει τη σελίδα που βρίσκεται στο αρχείο main_index.htm, η ολίσθηση είναι αυτόµατη και όλες οι παραποµπές ανοίγουν πάνω στο ήδη υπάρχον πλαίσιο (δηλ. η νέα σελίδα εξαφανίζει την προηγούµενη και παίρνει τη θέση της.

6 η οδηγία (tag) <noframes>. Η οδηγία αυτή χρησιµοποιείται στην περίπτωση που ο browser που χρησιµοποιεί κάποιος δεν υποστηρίζει πλαίσια (frames). Σε αυτή την περίπτωση πληροφορείται ο επισκέπτης ότι η σελίδα αυτή χρησιµοποιεί πλαίσια αλλά ο browser που χρησιµοποιεί δεν τα υποστηρίζει. Οτιδήποτε βρίσκεται µέσα σε αυτή την οδηγία δεν θα εµφανιστεί αν ο browser υποστηρίζει πλαίσια. Μέσα σε αυτή την οδηγία εµπεριέχεται η οδηγία <body> στην οποία ορίζονται οι παράµετροι: <background= _themes/phil-canvas/cnvbkgnd.jpg : το φόντο που θα έχει η σελίδα bgcolor = #FFFFFF : το χρώµα που θα έχει το φόντο της σελίδας text= # : το χρώµα που θα έχει το κείµενο link= #0066CC : το χρώµα του κειµένου που κρύβει µια παραποµπή που δεν έχει ακολουθηθεί ακόµα vlink= # : το χρώµα του κειµένου που κρύβει µια παραποµπή που έχει ακολουθηθεί στο παρελθόν alink= # : το χρώµα του κειµένου που κρύβει µια παραποµπή που τώρα επιλέγεται η οδηγία <font> (font face= Times New Roman : η οποία καθορίζει τη γραµµατοσειρά που θα χρησιµοποιηθεί (α) ii. Υποβάλετε αίτηση για τους headers των αρχείων: index.htm (όχι.html) και menu_index.htm στον ίδιο φάκελο και εξυπηρετητή. Εξηγήστε όσα στοιχεία της απάντησης µπορείτε. (α) index.htm Όπως µπορούµε να δούµε στην παραπάνω εικόνα η απάντηση που παίρνουµε από τον εξυπηρετητή για την αίτηση που κάναµε είναι:

7 HTTP/ Not Found ενηµέρωση για την έκδοση του πρωτοκόλλου που χρησιµοποιείται και τον κωδικό κατάστασης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µας πληροφορεί ότι το έγγραφο που προσδιορίζεται στο URL της αίτησης δεν βρέθηκε Date: Sun, 02 Mar :24:45 GMT ενηµέρωση για την ηµεροµηνία και την ώρα της απάντησης Server: Apache/ (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.7 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.3 PHP/4.1.2 mod_perl/1.26 ιάφορες πληροφορίες για τον εξυπηρετητή Content-Type: text/html; charset=iso ενηµέρωση για τον τύπο ΜΙΜΕ του εγγράφου και το σετ χαρακτήρων που χρησιµοποιεί (β) menu_index.htm Όπως µπορούµε να δούµε στην παραπάνω εικόνα η απάντηση που παίρνουµε από τον o εξυπηρετητή για την αίτηση που κάναµε είναι: HTTP/ ΟΚ ενηµέρωση για την έκδοση του πρωτοκόλλου που χρησιµοποιείται και τον κωδικό κατάστασης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µας πληροφορεί ότι το έγγραφο που προσδιορίζεται στο URL της αίτησης βρέθηκε Date: Sun, 02 Mar :43:54 GMT ενηµέρωση για την ηµεροµηνία και την ώρα της απάντησης Server: Apache/ (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_ssl/2.8.7 OpenSSL/0.9.6b DAV/1.0.3 PHP/4.1.2 mod_perl/1.26 ιάφορες πληροφορίες για τον εξυπηρετητή

8 Last-Modified: Mon, 24 Feb :02:30 GMT ενηµέρωση για την ηµέρα και την ώρα που τροποποιήθηκε το έγγραφο για τελευταία φορά Etag: 1df118-15ca-3e59d196 ενηµέρωση για την ετικέτα του εγγράφου Accept-Ranges: bytes ενηµέρωση για την µονάδα µέτρησης του µεγέθους του εγγράφου Content-Length: 5578 ενηµέρωση για το µέγεθος του εγγράφου Content-Type: text/html ενηµέρωση για τον τύπο ΜΙΜΕ του εγγράφου (α) iii. Προσπαθήστε να διαγράψετε τη συγκεκριµένη σελίδα. Εξηγείστε τι συµβαίνει. Παρατηρήσεις: 1. Ανεπιτυχής προσπάθεια διαγραφής σελίδας, ως ανεπίτρεπτης µεθόδου (405 Method Not Allowed). 2. Ο εξυπηρετητής χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο HTTP/1.1 για την επικοινωνία µε τον πελάτη και συνέταξε την απάντηση στις Date: Sat, 01 Mar :27:53 GMT. 3. Η εφαρµογή του εξυπηρετητή είναι Apache/ (Unix). 4. Στην απάντηση αναφέρονται οι µέθοδοι οι οποίες επιτρέπονται (Allow: GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS, PATCH, PROPFIND, PROPPATCH, MKCOL, COPY, MOVE, LOCK, UNLOCK, TRACE). 5. Το έγγραφο είναι κείµενο µορφοποιηµένο σε HTML. 6. Μετά την απάντηση η σύνδεση τερµατίζεται. 7. Τέλος δίνεται το περιεχόµενο της συγκεκριµένης σελίδας µε την διευκρίνιση ότι η µέθοδος DELETE δεν είναι επιτρεπόµενη για το URL /index.html.

9 (β) i. Συνδεθείτε µε τον εξυπηρετητή και στείλτε ένα αίτηµα GET στη σελίδα /eap.asp µαζί µε δύο µεταβλητές: την ONOMA και την ETOS (µε λατινικούς χαρακτήρες και οι δύο) ακολουθούµενες από τιµές που θα ορίσετε εσείς.

10 (β) ii. Προσπελάστε µαζί µε τις παραµέτρους τη σελίδα µε τη χρήση web browser (βάζοντας την κατάλληλη διεύθυνση στον browser). Σχολιάστε και συγκρίνετε τις αιτήσεις (b.i) και (b.ii), καθώς και τα αποτελέσµατα που θα πάρετε. Συγκρίνοντας τις δύο αιτήσεις βλέπουµε ότι είναι ίδιες, µε µοναδική εξαίρεση την εντολή GET που υπάρχει στη σύνδεση µε χρήση telnet. Συγκρίνοντας τις δύο απαντήσεις βλέπουµε ότι έχουν βασικές διαφορές. Η απάντηση µε τη χρήση του telnet περιέχει διάφορες πληροφορίες όπως την επιτυχία της σύνδεσης, τον τύπο του server στον οποίο συνδεθήκαµε, την ηµεροµηνία και την ώρα της σύνδεσης, τον τύπο του εγγράφου (περιέχει κείµενο µορφοποιηµένο µε τη γλώσσα HTML). Στη συνέχεια εµφανίζει τον κώδικα σε html του εγγράφου για το οποίο κάναµε αίτηση (έχοντας συµπεριλάβει τις µεταβλητές που του δώσαµε). Η απάντηση µε τη χρήση του web browser περιέχει µόνο το έγγραφο το οποίο ζητήσαµε (έχοντας συµπεριλάβει τις µεταβλητές που του δώσαµε).

11 (β) iii. Πραγµατοποιείστε την ίδια λειτουργία µε την (b.i) χρησιµοποιώντας την εντολή POST. Προσοχή στις παραµέτρους που απαιτούνται πέρα από τις µεταβλητές (απαιτείται το content-type, content-length, accept κλπ). (β) iv. Προσπελάστε µε τον web browser στον ίδιο εξυπηρετητή τη σελίδα /1.asp («ένα».asp), συµπληρώστε τη φόρµα και αποστείλετε post αίτηµα. Καταγράψτε το αποτέλεσµα του web browser. Σχολιάστε και συγκρίνετε το αποτέλεσµα µε αυτό της (b.iii).

12 Συγκρίνοντας τις δύο απαντήσεις βλέπουµε ότι έχουν βασικές διαφορές. Η απάντηση µε τη χρήση του telnet περιέχει διάφορες πληροφορίες όπως την επιτυχία της σύνδεσης, τον τύπο του server στον οποίο συνδεθήκαµε, την ηµεροµηνία και την ώρα της σύνδεσης, τον τύπο του εγγράφου, το µέγεθος του εγγράφου. Στη συνέχεια εµφανίζει τον κώδικα σε html του εγγράφου για το οποίο στείλαµε πληροφορίες (έχοντας συµπεριλάβει τις µεταβλητές που του δώσαµε). Η απάντηση µε τη χρήση του web browser περιέχει µόνο το έγγραφο για το οποίο στείλαµε πληροφορίες (έχοντας συµπεριλάβει τις µεταβλητές που του δώσαµε).

13 Υποεργασία 3 (15%) α) Αναγνωρίστε τους κάτωθι τύπους αρχείων και αναφέρατε το πρόγραµµα µε τα οποία ανοίγονται (ή τα εναλλακτικά προγράµµατα, π.χ. τα αρχεία κειµένου ανοίγονται εναλλακτικά και µε το Word): # ΕΠΕΚ ΤΑΣΗ ΕΙ ΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ (π.χ. «κειµένου») ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 BKF Αντίγραφο ασφαλείας (backup) WindowsXP Backup Utility, Windows Tape Backup Utility 2 CER Πιστοποιητικό ασφαλείας (Security Certificate Creation certificate), ή Tool (Makecert.exe) Compilation error messages ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ntbackup, Ontrack PowerControls, Dragon UnPACKer Cisco Certificate Manager, Sierra Print Artist Certificate 3 CRT Πιστοποιητικό ασφαλείας (Internet Security Certificate) ή αρχείο ρυθµίσεων οθόνης CRT 4 DB Βάση εδοµένων 5 GZ Συµπιεσµένο αρχείο (Gzip Compressed Archive) 6 JFIF Εικόνα ( Bitmap graphics) 7 LZH Συµπιεσµένο αρχείο (Compressed file archive) 8 MSWM M WINDOWS MOVIE MAKER PROJECT Certificate Creation Tool (Makecert.exe) ή Oracle Terminal Settings Info PARADOX Ή Thumbnail Database WinZip, IEXPLORE, COREL, PHOTO PAINT, PhotoShop WinZip WINDOWS MOVIE MAKER Cisco Certificate Manager ArcView, Myriad Smartware - XTreeGold), dbase IV WinAce, WinRAR Windows Picture and Fax Viewer, CompuPic, ACDSEE, XnView WinRAR, WinAce, LHARC.exe Adobe Premiere 9 UInternet Location, Internet Shortcut Internet Explorer Netscape, Mozilla URL 10 VVISUAL BASIC SCRIPT FILE Windows Visual Basic Text editors, Macromedia VBS Dreamweaver, Editplus, WSSCRIPT.EXE 11 VΑρχείο κειµένου µε στοιχεία VCF επαγγελµατικής κάρτας - Vevi Configuration File (WorldToolKit objects) - vcard (electronic business card) 12 WVideo MV (Windows Media Video file) Outlook WMPLAYER Netscape, Outlook Express Adobe Premiere β) Αναφέρατε 7 τύπους ασυνήθιστων αρχείων καταχωρηµένων στο µητρώο του ΗΥ σας (π.χ. χχχχ.001), το είδος τους και τα προγράµµατα που τα δηµιουργούν.

14 α/α ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΙ ΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ (π.χ. «κειµένου») ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τεµάχιο αρχείου MasterSplitter 2 Α51 αρχείο Assembler 8051 Σηµειωµατάριο 3 CTF AVG update control file AVG antivirus 4 GETRIGHT Ηµιτελές αρχείο που «κατεβάζω» από το GetRight download manager Ιντερνέτ 5 QTI Εικόνας Quick Time 6 XXE Compressed Binary WinZip Executable 7 PS Postscript Κείµενο gsview Latex2ps 8 N2P application NET2FONE 9 XEN text XENU 10 M3U audio WMPLAYER 11 MOV video MPLAYER2 12 AWD image (fax view file) KODAKPRV 13 ai Adobe Illustrator file Adobe Illustrator 14 drc Director shockwave file Shockwave Player 15 INI Configuration Settings DEVENV 16 BPR C++ Builder Project BCB 17 CHM Compiled HTML Help file HH 18 DSW Project Workspace MSDEV 19 SIS EPOC Installation file Epoc Install H.323 Internet Telephony Conferencing Utility Dll Winamp media file Winamp 22 8BA 8BA file Adobe Photoshop 23 AA Microsoft Reader Microsoft Reader 24 B64 Winzip File Winzip 25 R29 Winrar Archive Winrar 26 INT INT Image ACDSEE 27 APP Microsoft Visual FoxPro Application FOXPRO 28 UIN ICQ User ICQ 29 SWF Macromedia Flash Player Movie FLASH 30 SWT Macromedia Flash/Shockwave Generator FLASH Template 31 WVX Windows Media/Audio shortcut MPLAYER2 32 $$$ EMERGENCY BACKUP DRAWING AUTOCAD 33 RQY Αρχεια ερωτήµατος OLE DB ΤΟΥ MS MS EXCEL EXCEL 34 EBS ROSE SCRIPT SOURCE RATIONAL ROSE 35 AB3 ULEAD ALBUM THUMBNAIL ALBUM 36 MPS MS EXPEDIA POCKET STREETS AUTOROUTE 2000 MAP 37 BLK FINE READER PAGE TAMPLATE FINE READER ISO DISK JUGGLER CD/DVD IMAGE DISK JUGGLER 39 CPP Αρχείο Πηγαίου Κώδικα C++ MSDEV 40 HPJ Αρχείο Προγραµµατισµού Κειµένων HCW Βοήθειας 41 CPP C++ Source File Microsoft Developer Studio 42 CPT FormBuilder Application Oracle Forms Designer 43 HT HYPER TERMINAL FILE HYPER TERMINAL

15 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέσω του κλειδιού HKEY_CLASSES_ROOT του µητρώου των windows (registry) µπορούµε να δούµε όλους τους καταχωρηµένου τύπους αρχείων. Υποεργασία 4 (35%) Να σχεδιαστεί η παρακάτω ιστοσελίδα χρησιµοποιώντας γλώσσα µορφοποίησης υπερκειµένου (HTML) και Cascading Style Sheets (CSS). Ζητούνται: (a) Ο κώδικας που θα γράψετε. (b) Εκτύπωση της ιστοσελίδας που δηµιουργεί ο κώδικάς σας. Υλικό για το CSS µπορείτε να βρείτε στις σελίδες: και link στη σχετική διεύθυνση του ΕΑΠ link στο Εισάγετε φωτογραφία σας link στη σχετική διεύθυνση του ΕΑΠ Νέα Σελίδα και link στη νέα σελίδα Νέα Σελίδα και link στη νέα σελίδα Νέα Σελίδα και link στη νέα σελίδα links στις σχετικές διευθύνσεις του ΕΑΠ

16 Υποεργασία 5 (10%) Εξηγήστε µε συντοµία (το πολύ 2 σελίδες), το σκοπό, τις δυνατότητες και τη σχέση της XHTML (Extensible HyperText Markup Language) µε την HTML. Πληροφορίες για την XHTML µπορείτε να βρείτε στη σελίδα Συνοπτικά: ΣΚΟΠΟΣ XHTML H XHTML αποτελεί µια παραλλαγή της αρχικής γλώσσας HTML και στοχεύει στην ενσωµάτωση του προτύπου XML για τη δηµιουργία πιο πλούσιων ιστοσελίδων. Σκοπεύει να αντικαταστήσει την HTML αφού µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τους υπάρχοντες φυλλοµετρητές ακολουθώντας µερικούς απλούς κανόνες. Αρχικό βήµα ήταν να επαναδιατυπωθεί η HTML επιφέροντας τις εξής 3 εναλλακτικές µορφές: Strict, Frameset,και Transitional δίνοντας στους δηµιουργούς επιλογές στην markup παρόλο που δεν υποστηρίζονται από όλες τις συσκευές. εύτερο βήµα ήταν να δοµοστοιχειοποιήσει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά και να αποδώσει σε πρόσφορες συλλογές για χρήση σε έγγραφα που συνδυάζουν την XHTML µε άλλα tagsets. Γενικά µε τη νέα αυτή γλώσσα σχεδιάζεται η απρόσκοπτη απεικόνιση υπερκειµενικών εγγράφων, σε µια µεγάλη ποικιλία τωρινών αλλά και µελλοντικών προγραµµάτων περιήγησης (όχι µόνο σε αυτά που είναι εγκατεστηµένα σε υπολογιστές αλλά και σε αυτά που σύντοµα θα εγκατασταθούν σε ψηφιακές τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα κ.α.). ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ XHTML Αυτό που διαφοροποιεί την XHTML από την HTML είναι η ενσωµάτωση του προτύπου XML στις ιστοσελίδες. Αυτόµατα λοιπόν η XHTML αποκτά όλες τις δυνατότητες που παρέχει αυτό το πρότυπο. Παρέχει αποτελεσµατικές και δυναµικές πολυµεσικές λύσεις Ικανοποιεί πολλές ανάγκες των σχεδιαστών δίνοντας στα έγγραφα ένα µεγαλύτερο επίπεδο προσαρµοστικότητας στο στυλ και τη δοµή από αυτό που υπήρχε παλαιότερα στην HTML Οι σηµερινές της εφαρµογές έχουν να κάνουν µε προσπέλαση ιστοσελίδων, αποκόµιση πληροφοριών, οn-line παραγγελίες, συνεργασία µε συστήµατα βάσης δεδοµένων αλλά και ροές εργασιών. Σηµαντικά χαρακτηριστικά της XHTML: Συγγραφή συµπαγούς δοµηµένου και ευµετάβλητου κώδικα Συµβατότητα µε το σύνολο των browsers που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην αγορά. υνατότητα ενηµέρωσης του κώδικα Ευκολία µορφοποίησης µε CSS Ευκολία χρήσης-τροποποίησης του κώδικα όταν έχουµε εφαρµογή σε άλλη πλατφόρµα

17 ΣΧΕΣΗ HTML XHTML Η XHTML αποτελεί µια αυστηρότερη και καθαρότερη έκδοση της HTML Σε γενικές γραµµές οι 2 γλώσσες είναι όµοιες. Οι βασικότερες διαφορές µεταξύ τους πηγάζουν από την ύπαρξη του προτύπου XLM στην ΧΗΤΜL και είναι: H HTML δηµιουργήθηκε στη βάση της µεταγλώσσας SGML ενώ η XHTML στη βάση της XML Τα στοιχεία της XHTML πρέπει να είναι σωστά φωλιασµένα Τα έγγραφα της XHTML πρέπει να είναι σωστά µορφοποιηµένα Τα ονόµατα των tags πρέπει να γράφονται µε πεζά γράµµατα Όλα τα στοιχεία της XHTML πρέπει να είναι κλειστά Η ΧHTML είναι case sensitive ενώ η HTML case insensitive.

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB)

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Κεφάλαιο 1 Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Εισαγωγή Το ιαδίκτυο (Internet) σήµερα αποτελείται από εκατοµµύρια συσκευών διασυνδεδεµένων µεταξύ τους που επικοινωνούν χρησιµοποιώντας την στοίβα πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Τίτλος:

Πτυχιακή εργασία Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας με τη χρήση CMS Ανάπτυξη λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΜΙΑ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ DREAMWEAVER(manual)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. <<Κατασκευή ενός ιστοχώρου για την υποστήριξη της διαδικτυακής παρουσίας σχολείου>> ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ.

Πτυχιακή εργασία. <<Κατασκευή ενός ιστοχώρου για την υποστήριξη της διαδικτυακής παρουσίας σχολείου>> ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ. Πτυχιακή εργασία ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ Α.Μ. : 1958 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Τρισδιάστατη Γραφική Αναπαράσταση του campus της Cordoba σε web

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου

ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet...3 1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ-Α.Μ. 2071 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχική Guru CMS docs... 2 1.1 Δυνατότητες... 3 1.2 Είναι το Guru CMS το κατάλληλο εργαλείο... 4 1.3 Εγχειρίδιο CMS... 5 1.3.1 Εισαγωγή... 5 1.3.

1. Αρχική Guru CMS docs... 2 1.1 Δυνατότητες... 3 1.2 Είναι το Guru CMS το κατάλληλο εργαλείο... 4 1.3 Εγχειρίδιο CMS... 5 1.3.1 Εισαγωγή... 5 1.3. 1. Αρχική Guru CMS docs................................................................. 2 1.1 Δυνατότητες..................................................................... 3 1.2 Είναι το Guru CMS το

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Κωνσταντίνος Μαχαίρας Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Κωνσταντίνος Μαχαίρας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΟΜΟΣ. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL

Α ΤΟΜΟΣ. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ WEBSITE ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HTML5 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Νικόλαος Φοιτήτρια Αφροδίτη Γανέλλη Ηράκλειο Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων

Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για τη δημοσίευση επιστημονικών εγγράφων Γκουτζουρέλας Ιωάννης Και Σωτηρίου Δημήτρης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τμήμα τεχνολογίας πληροφορικής τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση τουριστικών επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα