Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών"

Transcript

1 Οδηγίες Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 -

2 1 Εισαγωγή Γενικά Προδιαγραφές Λειτουργίας Προδιαγραφές εξοπλισµού Προδιαγραφές Λογισµικού Προδιαγραφές Επικοινωνιών 5 2 Πακέτο ιαχείρισης (Admin Package) Γενικά Προαπαιτούµενα Λειτουργίας Κεντρική Οθόνη Εφαρµογής Επιλογές Κεντρικού Menu Μενού Αρχείο Μενού Wizards Μενού Remote Λειτουργίες Μενού Εµφανίσεις Μενού Εργαλεία Πελάτες & Spot Βασική Οθόνη Γραµµή Εργαλείων Πελάτη Επικεφαλίδα Πίνακα Spot Επικεφαλίδα Πίνακα Οικονοµικών Κινήσεων Πελάτη Λίστα Spot Πρότυπα Προγράµµατα ιαχείριση Προτύπων Προγραµµάτων ηµιουργία Νέου Spot ηµιουργία Ηµερήσιου Προγράµµατος Ενηµέρωση Site Αρχική Επιβεβαίωση Ενηµέρωση Εµφανίσεων ιαδικασία Ενηµέρωσης Ενηµέρωση Tickers Παρουσίαση Προγράµµατος Εκτύπωση Λίστας Πελατών Εκτύπωση Λίστας Spot Ρύθµιση Παραµέτρων Αλλαγή Ηµεροµηνίας Αρχείων ιαδικασία Ελέγχου Συστήµατος 48 3 Agent - Viewer Εκκίνηση Γραµµή Εργαλείων Οθόνη Παρακολούθησης Κύκλος Λειτουργίας Agent Κύκλος Χρονοκαθυστέρησης 51 Σελίδα - 2 -

3 3.4.2 Φάση Σύνδεσης και Ενηµέρωσης Οθόνη Viewer Ρύθµιση Παραµέτρων Συστήµατος ιακοπή Λειτουργίας 54 Σελίδα - 3 -

4 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Το πακέτο εφαρµογών NOAS περιλαµβάνει δύο βασικές εφαρµογές για την υλοποίηση των λειτουργιών του: Tην εφαρµογή Admin Package, µέσω της οποίας υλοποιείται η διαχείριση των spot, των πελατών αλλά και ο προγραµµατισµός προβολής. Την εφαρµογή Agent η οποία εξασφαλίζει την τροφοδότηση αρχείων spot στο µηχανισµό προβολής και για την ενεργοποίηση και τον έλεγχο της εφαρµογής προβολής. Για την υλοποίηση της λειτουργικότητας των βασικών εφαρµογών, το πακέτο NOAS περιλαµβάνει επίσης σειρά ανεξάρτητων εφαρµογών και ActiveX Controls, τα οποία ενεργοποιούνται στα πλαίσια των εφαρµογών του: Την εφαρµογή IsFtpPro, µέσω της οποίας υλοποιείται η αµφίδροµη FTP επικοινωνία των δύο βασικών εφαρµογών (Admin & Agent) µε τον δικτυακό τόπο της εφαρµογής. Η λειτουργία του IsFtpPro είναι αδιαφανής και εξελίσσεται στο παρασκήνιο των βασικών εφαρµογών. Η οθόνη προβολής Viewer, µέσω του οποίου υλοποιείται η απεικόνιση των spot και η ενεργοποίηση του ticker. Η διαχείριση της λειτουργίας του πακέτου γίνεται αποκλειστικά από τον µηχανισµό του agent. NOAS ActiveX Collection, είναι µία συλλογή ενεργών µηχανισµών που εξυπηρετούν συγκεκριµένες ανάγκες εντός των βασικών εφαρµογών, όπως η λειτουργία του ticker, η λειτουργία Fader κτλ. Transparent Image Control, ένα activex κατάλληλο για την εµφάνιση των διαφανών logo καναλιού στην βασική οθόνη προβολής. Οι διαδικασίες εγκατάστασης των εφαρµογών του πακέτου αναλύονται στο ανεξάρτητο εγχειρίδιο εγκατάστασης συστήµατος. Στα παρακάτω κεφάλαια γίνεται ανάλυση της λειτουργίας των βασικών εφαρµογών χρήστη του πακέτου NOAS µε περιγραφές και στιγµιότυπα οθόνης. 1.2 Προδιαγραφές Λειτουργίας Το πακέτο εφαρµογών NOAS είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σε σταθµούς εργασίας και εγκαταστάσεις µε τις παρακάτω λειτουργικές προδιαγραφές: Προδιαγραφές εξοπλισµού Συµβατοί Προσωπικοί Υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν κατ ελάχιστο: Σκληρό δίσκο µε διαθέσιµο χώρο 20 GB. Επεξεργαστή 2 GHz ή Duo Core 1 GHz. Μνήµη RAM 512 ΜΒ Κάρτα οθόνης µε 128 ΜΒ εσωτερικής µνήµης και έξοδο τηλεόρασης. Σελίδα - 4 -

5 Οθόνη 17 µε δυνατότητα ανάλυσης 1280x1024 και συχνότητα ανανέωσης 75 Hz. Συσκευή DVD-ROM (Read/Write) ταχύτητας τουλάχιστον 8x. Σηµείωση Η σωστή λειτουργία του εξοπλισµού αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την κανονική λειτουργία της εφαρµογής. Η intelsoft φέρει σε καµία περίπτωση ευθύνη για την µη-κανονική λειτουργία των εφαρµογών του πακέτου NOAS σε υπολογιστές που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές ή λειτουργούν εσφαλµένα λόγω προβληµάτων εξοπλισµού Προδιαγραφές Λογισµικού Οι σταθµοί εργασίας θα πρέπει να περιλαµβάνουν: Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 2000/Windows XP SP2. Εγκατεστηµένους drivers όλων των περιφερειακών συσκευών και καρτών. Microsoft Internet Explorer έκδοσης 6.0 ή νεότερη. Microsoft Media Player έκδοσης 9.0 ή νεότερη. Macromedia Flash Player έκδοσης 8.0 ή νεότερη. Σηµείωση Η σωστή και ολοκληρωµένη εγκατάσταση του λειτουργικού συστήµατος και των προαπαιτουµένων προγραµµάτων αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση για την κανονική λειτουργία της εφαρµογής. Η intelsoft φέρει σε καµία περίπτωση ευθύνη για µη-κανονική λειτουργία των εφαρµογών του πακέτου NOAS σε υπολογιστές που δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές. Σηµείωση εν έχουν γίνει δοκιµές για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του πακέτου εφαρµογών NOAS σε περιβάλλον Microsoft Windows Vista. Ως εκ τούτου δεν συνίσταται η εγκατάσταση των εφαρµογών του πακέτου NOAS σε τέτοιο περιβάλλον Προδιαγραφές Επικοινωνιών Για την υλοποίηση των επικοινωνιών των σταθµών εργασίας NOAS µε το δικτυακό Site της εφαρµογής απαιτούνται τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις ADSL 1024 / 256 µε υψηλή διαθεσιµότητα και σταθερή απόδοση. Σηµείωση Η εφαρµογές του πακέτου NOAS είναι πιθανόν να µπορούν να λειτουργήσουν και σε χαµηλότερες επικοινωνιακές ταχύτητες. Η Intelsoft προτείνει τις παραπάνω προδιαγραφές και αναλαµβάνει την ευθύνη της κανονικής εξέλιξης των επικοινωνιών τους, µόνο εφόσον τηρούνται αυτές οι ελάχιστες προδιαγραφές. Σελίδα - 5 -

6 2 Πακέτο ιαχείρισης (Admin Package) Μητσάκη Θεσσαλονίκη 2.1 Γενικά Είναι η πρώτη από τις βασικές εφαρµογές του πακέτου NOAS και έχει ως αποστολή τη διαχείριση των δεδοµένων που ρυθµίζουν και επηρεάζουν τη λειτουργία όλου του µηχανισµού. Η ενεργοποίηση της εφαρµογής γίνεται από το κεντρικό menu έναρξης των Windows και συγκεκριµένα από το Έναρξη->Προγράµµατα->NOAS Package- >NOAS Admin Package. Η αρχική οθόνη εκκίνησης είναι αυτή που εµφανίζεται παρακάτω και περιλαµβάνει χρήσιµες πληροφορίες για το σύστηµα και την εγκατεστηµένη έκδοση του. Εικόνα 1 Αρχική οθόνη εφαρµογής Admin 2.2 Προαπαιτούµενα Λειτουργίας Για την σωστή λειτουργία της εφαρµογής θα πρέπει (πέρα από τις βασικές προδιαγραφές για τη λειτουργία του πακέτου) να υπάρχει στον ίδιο σταθµό εργασίας: Εγκατάσταση MySql server έκδοσης 5.0 ή νεότερης. Βάση εδοµένων µε την ονοµασία NOAS_DB µε την δοµή και τη µορφή που περιγράφεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Εγκατεστηµένοι ODBC Drivers για MySql, έκδοσης 3.5 ή νεότερη. Ρυθµισµένες συνδέσεις ODBC: o MySqlDrv προς την τοπική βάση δεδοµένων (NOAS_DB). o SiteDrv προς την βάση δεδοµένων του site (NOAS_RDB). Υπο-φάκελος DataFiles στο φάκελο εγκατάστασης του συστήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις παραπάνω απαιτήσεις συµβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του συστήµατος NOAS. Σελίδα - 6 -

7 2.3 Κεντρική Οθόνη Εφαρµογής Μητσάκη Θεσσαλονίκη Εικόνα 2 Κεντρική Οθόνη Εφαρµογής Admin Είναι ο βασικός πυρήνας της εφαρµογής και λειτουργεί µε την λογική MDI (multiple Document Interface), στεγάζοντας εσωτερικά την εµφάνιση και την λειτουργία όλων των οθονών της εφαρµογής. Περιλαµβάνει κεντρικό µενού επιλογών του οποίου οι επιλογές αναλύονται στις παρακάτω παραγράφους. 2.4 Επιλογές Κεντρικού Menu Μενού Αρχείο Περιλαµβάνει τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης των δεδοµένων της εφαρµογής: Εικόνα 3 Μενού Αρχείο Πελάτες και Spot: Οθόνη πολλαπλών επιπέδων για τη διαχείριση των στοιχείων των πελατών, των στοιχείων των spot που έχουν καταχωρηθεί ανά πελάτη καθώς και των οικονοµικών κινήσεων του πελάτη. Λίστα SPOT: Οθόνη µε τη µορφή πίνακα στην οποία εµφανίζονται όλα τα καταχωρηµένα spot, ανεξαρτήτως πελάτη ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης τους. Σελίδα - 7 -

8 Πρότυπα Προγράµµατα: Οθόνη πολλαπλών επιπέδων για τη διαχείριση των στοιχείων των πελατών, των στοιχείων των spot που έχουν καταχωρηθεί ανά πελάτη καθώς και των οικονοµικών κινήσεων του πελάτη Μενού Wizards Περιλαµβάνει επιλογές που οδηγούν τον χρήστη σε διαφοροποιήσεις δεδοµένων µέσα από διαδοχικά και αναστρέψιµα βήµατα και οθόνες: ηµιουργία Νέου Spot: Σειρά διαδοχικών οθονών η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία και καταχώρηση ενός νέου spot. ηµιουργία Ηµερήσιου Προγράµµατος: Σειρά διαδοχικών οθονών µέσα από τις οποίες ο χρήστης ενηµερώνει την τοπική βάση δεδοµένων για την υλοποίηση προηγούµενων προγραµµάτων, επιλέγει τις παραµέτρους εκπόνησης του προγράµµατος προβολών, ελέγχει το αποτέλεσµα του προγραµµατισµού και τελικά επιλέγει την έγκριση και καταχώρηση του. Εικόνα 4 Μενού Wizards Μενού Remote Λειτουργίες Περιλαµβάνει επιλογές που επιτρέπουν στο χρήστη να ενηµερώσει το διαδι- Εικόνα 5 Μενού Remote Λειτουργίες κτυακό site µε τα δεδοµένα και τα αρχεία των spot, τα δεδοµένα του προγράµµατος προβολών και τα κείµενα του ticker : Ενηµέρωση του Site µέσω Internet: Ενεργοποιεί τη διαδικασία ενηµέρωσης του site η οποία περιλαµβάνει o την ενηµέρωση της τοπικής βάσης από το site για την υλοποίηση προγραµµάτων και προβολών. o Την ενηµέρωση διαχείριση των αρχείων spot που βρίσκονται στο site. o Την ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων του site µε τις πληροφορίες των spot και του προγράµµατος προβολής. Σελίδα - 8 -

9 ιαχείριση Ticker: Οθόνη µέσω της οποίας ο χρήστης διαµορφώνει τα µηνύµατα που εµφανίζει ο ticker. Η λειτουργία αλληλεπιδρά άµεσα µε τη βάση στο διαδικτυακό site και ως εκ τούτου απαιτεί διαθέσιµη ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο Μενού Εµφανίσεις Περιλαµβάνει επιλογές για την εµφάνιση και εκτύπωση δεδοµένων της τοπικής βάσης. Ηµερήσιο Πρόγραµµα: Εµφανίζει στο χρήστη το εγκεκριµένο και αποθηκευµένο πρόγραµµα προβολών που είναι καταχωρηµένο στην τοπική βάση δεδοµένων. Οι επιλογές της οθόνης επιτρέπουν στο χρήστη να περιηγηθεί σε όλες τις ηµέρες και ώρες τις οποίες καλύπτει το πρόγραµµα καθώς και να εκτυπώσει µε διάφορες µορφές τα δεδοµένα προγραµµατισµού. Εκτύπωση Λίστας Πελατών: Αναφορά για όλους τους καταχωρηµένους πελάτες στην τοπική βάση. Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία. Εκτύπωση Λίστας Spot: Αναφορά για όλα τα καταχωρηµένα Spot στην τοπική βάση µε δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε ενεργά και ολοκληρωµένα spot (spot για τα οποία έχει συµπληρωθεί ο προγραµµατισµένος αριθµός εµφανίσεων). Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία. Εικόνα 6 Μενού Εµφανίσεις Μενού Εργαλεία Περιλαµβάνει επιλογές για την ρύθµιση των παραµέτρων λειτουργίας, την εξισορρόπηση των στοιχείων των βάσεων δεδοµένων (τοπικής και διαδικτυακής) και τον έλεγχο της επικοινωνίας µε τις βάσεις δεδοµένων και του µηχανισµού αποστολής και λήψης αρχείων µε FTP. Ρύθµιση Παραµέτρων: Εµφανίζει στο χρήστη οθόνη πολλαπλών επιλογών για την ρύθµιση της λειτουργίας της εφαρµογής (διαδροµές αρχείων, παράµετροι επικοινωνίας ftp και βάσεων δεδοµένων κτλ). Σελίδα - 9 -

10 Αλλαγή Ηµεροµηνιών αρχείων: Επιτρέπει στο χρήστη να εξοµοιώσει τις ηµεροµηνίες των αρχείων των spot στο τρίγωνο: o Τοπική βάση δεδοµένων o Τοπικός φάκελος αποθήκευσης αρχείων o ιαδικτυακή βάση δεδοµένων. ιαδικασία Ελέγχου: Ενεργοποιεί την οθόνη ελέγχου στην οποία καταγράφεται η ροή των διαδικασιών και τα αποτελέσµατα τους. Εικόνα 7 Μενού Εργαλεία Στις παρακάτω παραγράφους γίνεται αναλυτική παρουσίαση των επιλογών του κεντρικού µενού που προαναφέρθηκαν. 2.5 Πελάτες & Spot Η βασική αποστολή της οθόνης είναι η συνδυασµένη διαχείριση των στοιχείων των πελατών, των στοιχείων των spot που έχουν καταχωρηθεί ανά πελάτη καθώς και των οικονοµικών κινήσεων του πελάτη Βασική Οθόνη Η οθόνη είναι χωρισµένη στα δύο µε το επάνω τµήµα της να αφορά τα στοιχεία των πελατών και το κάτω µισό να περιλαµβάνει την εµφάνιση και τη διαχείριση των υπολοίπων στοιχείων. Στο τµήµα της οθόνης που αφορά τους πελάτες, εµφανίζεται µία εγγραφή κάθε φορά και τα στοιχεία της (χαρακτηριστικά του πελάτη) αναγράφονται σε απλά πεδία κειµένου. Τα δεδοµένα των spot και των οικονοµικών κινήσεων εµφανίζονται µε τη µορφή πινάκων δεδοµένων (πολλές εγγραφές ταυτόχρονα). Σε κάθε χρονική στιγµή στην οθόνη εµφανίζονται τα στοιχεία που αφορούν έναν και µόνο πελάτη (τα στοιχεία του, τα spot και οι οικονοµικές κινήσεις που τον αφορούν). Το κάθε τµήµα της οθόνης έχει τη δική του γραµµή εργαλείων για την ενεργοποίηση των λειτουργιών του. Με δεδοµένες ωστόσο τις συσχετίσεις που υπάρχουν ανάµεσα στις λογικές οντότητες της οθόνης, ορισµένες από τις λειτουργίες οι οποίες δροµολογούνται από το τµήµα που αφορά τους πελάτες, επηρεάζουν και τα υπόλοιπα τµήµατα της. Έτσι η Σελίδα

11 αποθήκευση του πελάτη ενεργοποιεί αυτοδίκαια και την αποθήκευση των spot που έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασµό του αλλά και των οικονοµικών συναλλαγών του. Αντίστοιχα η διαγραφή ενός πελάτη συµπαρασύρει και τη διαγραφή των spot του αλλά και των οικονοµικών κινήσεων του. Εικόνα 8 Οθόνη Πελατών & Spot Γραµµή Εργαλείων Πελάτη Εικόνα 9 Γραµµή Εργαλείων Πελάτη Εισαγωγή Νέου Πελάτη : Η οθόνη καθαρίζει από τα στοιχεία του πελάτη που εµφάνιζε, προκειµένου να εισαχθεί νέος πελάτης. Παράλληλα καθαρίζουν και οι πίνακες spot και οικονοµικών στοιχείων. Αποθήκευση στοιχείων Πελάτη : Αποθηκεύονται οι αλλαγές των στοιχείων που έχουν πληκτρολογηθεί από το χρήστη στα πεδία της οθόνης. Με δεδοµένη την Σελίδα

12 συσχέτιση των στοιχείων των τµηµάτων της οθόνης, η αποθήκευση των στοιχείων του πελάτη αφορά τόσο τα διακριτά του στοιχεία του επάνω τµήµατος της οθόνης (επωνυµία, διεύθυνση κτλ) όσο και τα στοιχεία των πινάκων. Γρήγορος Εντοπισµός Εγγραφής : Εµφανίζεται η οθόνη γρήγορου εντοπισµού η οποία περιέχει σε µορφή πίνακα όλες τις εγγραφές πελατών ταξινοµηµένες ανά επωνυµία σε αύξουσα αλφαβητική σειρά. Με το πάτηµα του ποντικιού σε οποιαδήποτε από τις εγγραφές πελατών στο πίνακα του γρήγορου εντοπισµού, η οθόνη πελάτη εµφανίζει τα καταχωρηµένα στοιχεία του αντίστοιχου πελάτη. Η οθόνη γρήγορου εντοπισµού κλείνει από πλήκτρο x στο επάνω δεξί τµήµα της ή την πίεση του esc. Εικόνα 10 Οθόνης Γρήγορου Εντοπισµού Εγγραφής Πελάτη Σελίδα

13 Ταξινόµηση Εγγραφών Πελατών : Εµφανίζεται η οθόνη καθορισµού των κριτηρίων ταξινόµησης στην οποία ο χρήστης µπορεί να καθορίσει ως προς ποια πεδία θα γίνεται η ταξινόµηση και µε ποια σειρά. Πιο συγκεκριµένα ο χρήστης µπορεί να εισάγει ή να διαγράψει γραµµές στον πίνακα ταξινόµησης. Για την κάθε γραµµή δηλώνεται (από λίστα) το όνοµα του πεδίου και ο τρόπος ταξινόµησης (αύξουσα, φθίνουσα). Προφανώς η σειρά µε την οποία δηλώνονται τα πεδία (ποιο δηλώνεται πρώτο στη λίστα ταξινόµησης και ποιο ακολουθεί) καθορίζεται και το τελικό αποτέλεσµα. Εξ ορισµού η αρχική ταξινόµηση των πελατών γίνεται µε αύξουσα σειρά επωνυµίας και αύξουσα σειρά κωδικού εισαγωγής. Εικόνα 11 Ταξινόµηση Πελατών Φίλτρο Εγγραφών Πελατών : Ανοίγει την οθόνη διαχείρισης των κριτηρίων φιλτραρίσµατος των εγγραφών πελατών. Στον σχετικό πίνακα υπάρχει µία γραµµή για κάθε πεδίο του πίνακα και µπορεί για κάθε µία από αυτές να ορισθεί: Τελεστής : µία από τις περιπτώσεις Σελίδα

14 o Μεγαλύτερο o Μεγαλύτερο ίσο o Μικρότερο o Μικρότερο ίσο o Ίσο o ιαφορετικό Τιµή, η οποία σε συνδυασµό µε τον τελεστή δηµιουργεί την συνθήκη του φίλτρου. Όλες οι συνθήκες που σχηµατίζονται στην οθόνη λειτουργούν προσθετικά (σύνδεση µε λογικό τελεστή AND). Η πίεση του πλήκτρου εφαρµογή, ενεργοποιεί το φίλτρο και κλείνει την οθόνη. Ο µηδενισµός της τιµής ή του τελεστή µίας γραµµής ισοδυναµεί µε ακύρωση της συνθήκης που αφορούσε το πεδίο στο οποίο αναφέρεται η γραµµή. Απενεργοποίηση του φίλτρου είναι εφικτή µε την πίεση του πλήκτρου Καθαρισµός Όλων των φίλτρων. Εικόνα 12 Φίλτρο Εγγραφών Οθόνης Πελατών Σελίδα

15 Πλοήγηση στις εγγραφές του αρχείου πελατών (πρώτη εγγραφή, προηγούµενη, επόµενη, τελευταία). : Η κάθε µετακίνηση έχει σαν αποτέλεσµα την ανανέωση των στοιχείων ολόκληρης της οθόνης. Εάν δεν έχουν αποθηκευτεί οι αλλαγές που έγιναν στα δεδοµένα πριν την µετακίνηση, όπως και σε ανάλογη περίπτωση κατά το κλείσιµο της οθόνης πελατών, το σύστηµα θα εµφανίσει το παρακάτω µήνυµα: Εικόνα 13 Επιβεβαίωση Απώλειας Αλλαγών ιαγραφή της τρέχουσας εγγραφής Πελάτη : Μετά από επιβεβαίωση που δίνει ο χρήστης (τόσο για την ίδια τη διαγραφή όσο και για τι διαγραφή συσχετισµένων εγγραφών spot και οικονοµικών κινήσεων) γίνεται η διαγραφή τόσο των εγγραφών του πελάτη όσο και των εγγραφών spot και οικονοµικών κινήσεων. Η διαγραφή γίνεται άµεσα (δεν απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο αποθήκευσης των αλλαγών. Εικόνα 14 Επιβεβαίωση διαγραφής πελάτη Σελίδα

16 Εκτύπωση Οικονοµικής Καρτέλας Πελάτη : ηµιουργείται η αναφορά µε τη µορφή καρτέλας χρεω-πιστώσεων για τον συγκεκριµένο πελάτη. Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία. Το τρέχον υπόλοιπο του πελάτη φαίνεται στην τελευταία γραµµή του πίνακα (στήλη τρέχον υπόλοιπο) και είναι αρνητικό σε περίπτωση οφειλής χρηµάτων προς τον πελάτη (πιστωτικό υπόλοιπο). Εικόνα 15 Οικονοµική Καρτέλα Πελάτη Εκτύπωση Στοιχείων Spot Πελάτη : ηµιουργείται η αναφορά µε τη µορφή καρτέλας (πίνακα). Κάθε γραµµή περιλαµβάνει τις στήλες: Κωδικό Spot, Από Έως, Ονοµασία Αρχείου και πληρωτέο κόστος για τον πελάτη σε. Σελίδα

17 Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία. Εικόνα 16 Αναφορά Spot Πελάτη Επικεφαλίδα Πίνακα Spot Αποτελεί την επικεφαλίδα και την γραµµή ελέγχου του πίνακα των spot στην οθόνη πελατών. Φιλοξενεί την γραµµή εργαλείων και το υπόµνηµα των εγγραφών Spot. Τα χρώµατα που αναφέρει το υπόµνηµα χρωµατίζουν το κελί του κωδικού spot της αντίστοιχης εγγραφής, υποδυκνείοντας έτσι την κατάσταση του spot. Σελίδα

18 Εικόνα 17 Επικεφαλίδα Πίνακα Spot Εισαγωγή νέου Spot. Ανοίγει η σχετική αναλυτική οθόνη στην οποία ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει τα στοιχεία του νέου spot. Η οθόνη (όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες) διαθέτει τέσσερεις διαφορετικές καρτέλες προσκειµένου να εισαχθεί: Το κύριο αρχείο προβολής : είναι το αρχείο που θα προβάλει ο agent για το spot. Το ευτερεύον αρχείο προβολής: είναι το αρχείο που θα προβάλλεται µέσω διαδικτύου (site) για το spot. Συνήθως ως δευτερεύον επιλέγεται µία παράφραση του κύριου αρχείο, µικρότερης ευκρίνειας και καθαρότητας µε δεδοµένο το ότι πρέπει να µεταφερθεί µέσω δικτύου σε πραγµατικό χρόνο και ότι στην ιστοσελίδα εµφανίζεται σε µέγεθος 320x240 pixels. Εικόνα 18 Καρτέλα Κύριου Αρχείου Spot Τα στοιχεία που καθορίζουν το χρονικό πλαίσιο, τη συχνότητα εµφάνισης του spot και το αν είναι µόνιµο ή όχι. o Το χρονικό πλαίσιο καθορίζεται από δύο ηµεροµηνίες από έως. Οι ηµεροµηνίες αυτές καθορίζουν πότε το υπο-σύστηµα προγραµµατισµού θα λαµβάνει υπόψη του το spot. o Η συχνότητα εµφάνισης καθορίζεται από τα στοιχεία: Αριθµό επαναλήψεων ανά ώρα Επιλογή ωρών και ηµερών κατά τις οποίες το spot θα µετέχει στο πρόγραµµα. Σελίδα

19 o Ο χαρακτηρισµός µόνιµο spot επηρεάζει το αν το spot θα χρησιµοποιείται για να γεµίσει κενά. Τα µη-µόνιµα spot προγραµµατίζονται κατά προτεραιότητα ενώ τα µόνιµα συµµετέχουν στο πρόγραµµα προβολών µόνο αν υπάρχουν κενά. και Τα οικονοµικά δεδοµένα του spot. Εικόνα 19 Καρτέλα ευτερεύοντος Αρχείου Spot Εικόνα 20 Καρτέλα Στοιχείων Συχνότητας Spot Σελίδα

20 Εικόνα 21 Καρτέλα Οικονοµικών Στοιχείων Spot Εδώ όλα τα υπολογιζόµενα στοιχεία (read only) εµφανίζονται µε κίτρινο χρώµα παρασκηνίου σε αντίθεση µε αυτά που µπορεί να επηρεάσει ο χρήστης τα οποία εµφανίζονται σε άσπρο υπόβαθρο. Σηµειώνεται ότι η συνήθης χρέωση είναι στοιχείο που αναφέρεται στα στοιχεία της εγγραφής του πελάτη ενώ η τελευταία χρέωση αφορά τη χρέωση του αµέσως προηγούµενου spot στον ίδιο πελάτη. Κάθε αλλαγή στα στοιχεία υπολογισµού προκαλεί την εµφάνιση του πλήκτρου «Υπολόγισε» του οποίου απαιτείται η πίεση για να γίνει ο υπολογισµός του πληρωτέου ποσού. ( ιπλό click σε γραµµή του πίνακα Spot) ιόρθωση Εγγραφής Spot. Εµφανίζεται η αναλυτική οθόνη των spot, όπως αυτή παρουσιάστηκε προηγουµένως. Οι όποιες αλλαγές γίνουν στα στοιχεία του spot: o θα µεταφερθούν στην οθόνη πελατών εφόσον πατηθεί το πλήκτρο OK στην αναλυτική οθόνη των spot. o Θα υποθηκευθούν όταν πατηθεί το πλήκτρο «Αποθήκευση στοιχείων» της γραµµής εργαλείων πελάτη. ιαγραφή Επιλεγµένου Spot: Μετά από το διάλογο επιβεβαίωσης, η διαγραφή θα επιτραπεί εφόσον δεν ενεργοποιηθεί κανένας κανόνας ακεραιότητας : Το spot δεν έχει προγραµµατισθεί στο τρέχον πρόγραµµα προβολών και To spot δεν αποτελεί τµήµα κάποιου πρότυπου προγράµµατος προβολών. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο χρήστης ενηµερώνεται σχετικά µε ένα από τα παρακάτω µηνύµατα. Σελίδα

21 Εικόνα 22 Αποτροπή διαγραφής Spot λόγω προγραµµατισµού του σε πρόγραµµα προβολών Εικόνα 23 Αποτροπή διαγραφής Spot λόγω προγραµµατισµού του σε ΠΡΟΤΥΠΟ πρόγραµµα προβολών. Στην περίπτωση που κανένας από τους κανόνες ακεραιότητας που προαναφέρθηκαν δεν ενεργοποιηθεί, ολοκληρώνεται η διαγραφή του spot, η οποία θα οριστικοποιηθεί µόνο όταν επιλεγεί το πλήκτρο «Αποθήκευση στοιχείων» της γραµµής εργαλείων πελάτη. Εκτύπωση Αναφοράς Spot : ηµιουργείται αναφορά spot η οποία περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του επιλεγµένου spot. Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία. Εικόνα 24 Εκτύπωση αναφοράς Spot Σελίδα

22 Εκτύπωση Αναφοράς Εµφανίσεων : ηµιουργείται αναφορά spot η οποία περιλαµβάνει τις πληροφορίες εµφάνισης του spot (από τουλάχιστον έναν agent). Τα σχετικά στοιχεία συλλέγοντας από τη διαδικασία αντίστροφης ενηµέρωσης η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που δηµιουργείται νέο πρόγραµµα προβολών ή ενηµερώνεται το site. Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία. Εικόνα 25 Αναφορά Εµφανίσεων Spot Επικεφαλίδα Πίνακα Οικονοµικών Κινήσεων Πελάτη Αποτελεί την επικεφαλίδα και την γραµµή ελέγχου του πίνακα των οικονοµικών κινήσεων πελάτη στην οθόνη πελατών. Φιλοξενεί την γραµµή εργαλείων και το υπόµνηµα των εγγραφών οικονοµικών κινήσεων. Τα χρώµατα που αναφέρει το υπόµνηµα χρωµατίζουν το κελί του κωδικού spot της αντίστοιχης εγγραφής, υποδυκνείοντας έτσι το είδος της εγγραφής. Εικόνα 26 Επικεφαλίδα Πίνακα Οικονοµικών Κινήσεων Πελάτη Εισαγωγή Νέας Οικονοµικής Κίνησης : Ανοίγει η αναλυτική οθόνη των οικονοµικών κινήσεων, στην οποία εισάγει ο χρήστης της πληροφορίες της κίνησης. Οι όποιες αλλαγές γίνουν στα στοιχεία της κίνησης: o θα µεταφερθούν στην οθόνη πελατών εφόσον πατηθεί το πλήκτρο OK στην αναλυτική οθόνη των κινήσεων. Σελίδα

23 o Θα αποθηκευτούν όταν πατηθεί το πλήκτρο «Αποθήκευση στοιχείων» της γραµµής εργαλείων πελάτη. Εικόνα 27 Αναλυτική Οθόνη Οικονοµικής Κίνησης ( ιπλό click σε γραµµή του πίνακα Κινήσεων) ιόρθωση Εγγραφής Κίνησης: Εµφανίζεται η αναλυτική οθόνη των κινήσεων, όπως αυτή παρουσιάστηκε προηγουµένως. Οι όποιες αλλαγές γίνουν στα στοιχεία της κίνησης: o θα µεταφερθούν στην οθόνη πελατών εφόσον πατηθεί το πλήκτρο OK στην αναλυτική οθόνη των κινήσεων. o Θα αποθηκευτούν όταν πατηθεί το πλήκτρο «Αποθήκευση στοιχείων» της γραµµής εργαλείων πελάτη. ιαγραφή Οικονοµικής Κίνησης : Μετά από το διάλογο επιβεβαίωσης, ολοκληρώνεται η διαγραφή του spot, η οποία θα οριστικοποιηθεί µόνο όταν επιλεγεί το πλήκτρο «Αποθήκευση στοιχείων» της γραµµής εργαλείων πελάτη. Εικόνα 28 Επιβεβαίωση ιαγραφής Οικονοµικής Κίνησης Εκτύπωση Οικονοµικής Κίνησης: ηµιουργείται εκτύπωση οικονοµικής κίνησης η οποία περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες της κίνησης. Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία. Σελίδα

24 Εικόνα 29 Εκτύπωση Οικονοµικής Κίνησης 2.6 Λίστα Spot Εµφανίζεται το σύνολο των καταχωρηµένων spot, ανεξάρτητα από τον πελάτη στον οποίο το καθένα αναφέρεται. Στόχος της οθόνης είναι να δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να εντοπίσει γρήγορα τον κωδικό spot στον οποίο επιθυµεί να ελέγξει ή και να µεταβάλει τα στοιχεία του. Εικόνα 30 Λίστα Spot Σελίδα

25 Εισαγωγή Νέου Spot : Ενεργοποιείται ο wizard της εισαγωγής νέου spot, ο οποίος περιλαµβάνει τις διαδοχικές οθόνες των επόµενων εικόνων. Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί κανονικά, η νέα εγγραφή εµφανίζεται στο κάτω τµήµα του πίνακα. Εικόνα 31 Πρώτο βήµα Wizard Εισαγωγής Spot Εικόνα 32 εύτερο βήµα Wizard Εισαγωγής Spot Σελίδα

26 Εικόνα 33 Τρίτο βήµα Wizard Εισαγωγής Spot Εικόνα 34 Τέταρτο βήµα Wizard Εισαγωγής Spot Σελίδα

27 Εικόνα 35 Πέµπτο βήµα Wizard Εισαγωγής Spot ιαγραφή Επιλεγµένου Spot: Μετά από το διάλογο επιβεβαίωσης, η διαγραφή θα επιτραπεί εφόσον δεν ενεργοποιηθεί κανένας κανόνας ακεραιότητας : Το spot δεν έχει προγραµµατισθεί στο τρέχον πρόγραµµα προβολών και To spot δεν αποτελεί τµήµα κάποιου πρότυπου προγράµµατος προβολών. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο χρήστης ενηµερώνεται σχετικά µε ένα από τα παρακάτω µηνύµατα. Εικόνα 36 Αποτροπή διαγραφής Spot λόγω προγραµµατισµού του σε πρόγραµµα προβολών Εικόνα 37 Αποτροπή διαγραφής Spot λόγω προγραµµατισµού του σε ΠΡΟΤΥΠΟ πρόγραµµα προβολών. Σελίδα

28 Στην περίπτωση που κανένας από τους κανόνες ακεραιότητας που προαναφέρθηκαν δεν ενεργοποιηθεί, ολοκληρώνεται η διαγραφή του spot, και οριστικοποιείται άµεσα. Εκτύπωση Αναφοράς Spot : ηµιουργείται αναφορά spot η οποία περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του επιλεγµένου spot. Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία. Εκτύπωση Αναφοράς Εµφανίσεων : ηµιουργείται αναφορά spot η οποία περιλαµβάνει τις πληροφορίες εµφάνισης του spot (από τουλάχιστον έναν agent). Τα σχετικά στοιχεία συλλέγονται από τη διαδικασία αντίστροφης ενηµέρωσης η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που δηµιουργείται νέο πρόγραµµα προβολών ή ενηµερώνεται το site. Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία. 2.7 Πρότυπα Προγράµµατα Με την λειτουργία αυτή δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δηµιουργήσει πρότυπα προγράµµατα, προετοιµασµένες δηλαδή λίστες εµφανίσεων των καταχωρηµένων spot. Εικόνα 38 Οθόνη ιαχείρισης Προτύπων Προγραµµάτων Σελίδα

29 Πρόκειται για µία συνδυαστική οθόνη, στο επάνω µέρος της οποίας διαχειρίζονται οι πληροφορίες του πρότυπου προγράµµατος (ονοµασία, εφαρµογή σε ηµέρες) ενώ στο κάτω του τµήµα, χρονοπρογραµµατίζεται η χρονική κατανοµή των εµφανίσεων των spot ιαχείριση Προτύπων Προγραµµάτων Εικόνα 39 Γραµµή Εργαλείων Προτύπων Προγραµµάτων Εισαγωγή Νέου Πρότυπου Προγράµµατος : Εµφανίζεται η οθόνη εισαγωγής νέου πρότυπου προγράµµατος (αναλυτική οθόνη προτύπου προγράµµατος), στην οποία ο χρήστης καλείται να του δώσει µία ονοµασία και να επιλέξει ποιες ηµέρες της εβδοµάδας θα χρησιµοποιείται αυτό το πρότυπο. Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί κανονικά (πατηθεί δηλαδή το πλήκτρο αποθήκευση), η νέα εγγραφή εµφανίζεται στο combo box της οθόνης διαχείρισης προτύπων προγραµµάτων ενώ το κάτω τµήµα της οθόνης είναι κενό (δεν έχει αρχικά το νέο πρότυπο εγγραφές spot). Εικόνα 40 Αναλυτική Οθόνη Προτύπου Προγράµµατος ιόρθωση Στοιχείων Προτύπου Προγράµµατος: Εµφανίζεται η αναλυτική οθόνη προτύπου προγράµµατος µε τα στοιχεία του προτύπου και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να τα διορθώσει, Οι όποιες αλλαγές αποθηκεύονται άµεσα µε την πίεση του πλήκτρου αποθήκευση. ιαγραφή Πρότυπου Προγράµµατος : Μετά από το διάλογο επιβεβαίωσης, ολοκληρώνεται η διαγραφή του πρότυπου προγράµµατος και των εγγραφών εµφανίσεων των spot που το συνοδεύουν. Η διαγραφή ολοκληρώνεται άµεσα (δεν υπάρχει δεύτερο επίπεδο επιβεβαίωσης). Σελίδα

30 Εικόνα 41 Επιβεβαίωση ιαγραφής Οικονοµικής Κίνησης Εκτύπωση Προγράµµατος Προβολής : ηµιουργείται αναφορά του προγράµµατος προβολής spot του πρότυπου προγράµµατος η οποία περιλαµβάνει την ώρα και την σειρά προβολής των spot. Η επιλογή αυτή εµφανίζει µία δυναµικά κατασκευασµένη ιστοσελίδα στον προεπιλεγµένο browser του σταθµού εργασίας, προκειµένου ο χρήστης να δει, να αποστείλει σε ηλεκτρονική µορφή ή και να εκτυπώσει τα στοιχεία. Εικόνα 42 Εκτύπωση Προγράµµατος Προβολής Σελίδα

31 ηµιουργία Αντιγράφου Προτύπου Προγράµµατος : Μετά από τη σχετική επιβεβαίωση, εµφανίζεται η οθόνη αντιγραφής, στην οποία ο χρήστης δίνει το όνοµα του νέου προτύπου προγράµµατος. Εικόνα 43 Επιβεβαίωση Αντιγραφής Προτύπου Προγράµµατος Εικόνα 44 Απόδοση Ονόµατος Αντιγράφου Προτύπου Προγράµµατος Σε ότι αφορά το χειρισµό της περιοχής των spot στην οθόνη των προτύπων προγραµµάτων αυτή µπορεί να λειτουργεί σε δύο ρυθµούς: o Με την µορφή της εικόνας 38 (απεικόνιση των ωρών της ηµέρας στην αριστερή ακµή της οθόνης). Η κάθε γραµµή αντιπροσωπεύει µία από τις ώρες της ηµέρας. o Με την µορφή της παρακάτω εικόνας (όπου έχει επιλεγεί η ώρα και φαίνονται τα πρώτα 30 λεπτά της ώρας (µία γραµµή κάθε λεπτό.) Η ενεργοποίηση αυτής της µορφής γίνεται από το πλήκτρο : Το οποίο υπάρχει στο επάνω τµήµα της οθόνης. Για να δει ο χρήστης τα προγραµµατισµένα spot του πρότυπου προγράµµατος για κάποια άλλη ώρα, θα πρέπει να επιλέξει την ώρα αυτή από το πεδίο επιλογής ώρας (µέσο της οθόνης), ενώ για να δει και τα επόµενα τριάντα λεπτά της ώρας (30-59) θα πρέπει να επιλέξει το ανάλογο tab, δίπλα από την επιλογή ώρας. Σελίδα

32 Εικόνα 45 Εµφάνιση Ωρών στην οθόνη Προτύπου Προγράµµατος Ο χρήστης ανεξάρτητα από τον ρυθµό λειτουργίας της οθόνης (ώρες ή λεπτά) εντοπίζει το χρόνο στον οποίο επιθυµεί να εµφανίσει ένα spot και πιέζοντας δεξί κλικ στον κενό χώρο της αντίστοιχης γραµµής εµφανίζει το µενού εισαγωγής/επικόλλησης. Εικόνα 46 Μενού Εισαγωγής/Επικόλλησης Spot σε πρότυπο πρόγραµµα. Επιλέγοντας Εισαγωγή εµφανίζεται η αναλυτική οθόνη εισαγωγής Spot σε πρότυπο πρόγραµµα, στην οποία ο χρήστης µπορεί να επιλέξει: o Τον ακριβή χρόνο εµφάνισης o Το spot που επιθυµεί να εµφανίσει (επιλέγοντας από την λίστα). Στην λίστα τα µόνιµα spot σηµαίνονται µε έναν αστερίσκο. Επιλέγοντας ο χρήστης κάποια από τις εγγραφές spot της λίστας, στην οθόνη εµφανίζονται αυτόµατα τα στοιχεία του spot και ενεργοποιείται η προεπισκόπηση του περιεχοµένου του. o Αποδοχή για να αποθηκευτεί αυτόµατα το spot µε τα παραπάνω στοιχεία στις εµφανίσεις spot του προτύπου προγράµµατος, εφόσον η διάρκεια του και η έναρξη του είναι τέτοια που δεν «συγκρούονται» µε Σελίδα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007.

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών NOAS (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή Η διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 LIVE UPDATE Έκδοση 5 SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 SingularLogic Live Update (SLUC) Είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή που σας επιτρέπει με εύκολο τρόπο: Να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσφορές της SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήμα: Δημιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήμα: Εισαγωγή στην νέα χρήση... 3 3ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας*

ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας* *Ισχύει εάν η εφαρµογή υποστηρίζει τη «ιαχείριση Ειδών Εγγυοδοσίας» Έχοντας προµηθευτεί τη συγκεκριµένη διαχείριση µπορείτε να καταχωρείτε στο αρχείο των ειδών τα Είδη Εγγυοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.mlsdestinator.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα αναβαθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder

Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Εγχειρίδιο Χρήσης Slide Recorder Αναπτύχθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγραμματιστής: Γιώργος Φράγκος Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

http://web.thessaloniki.gr/webmail

http://web.thessaloniki.gr/webmail Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Webmail (Ver 1.0 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση

Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Novel Tech «Μέλος του Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης» http://www.noveltech.gr info@noveltech.gr Ολοκληρωμένες Δράσεις προβολής δημοσιότητας για το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα:

Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: Οδηγός ηµιουργίας Εξετάσεων Adobe Περιεχόµενα: 1. ιαδικασία δηµιουργίας Ηλεκτρονικών εξετάσεων Adobe...2 2. ηµιουργία Συντόµευσης Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Adobe...2 2.1 Login µε δικαιώµατα διαχειριστή....2

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ανάλυση εισπράξεων / πληρωµών

ανάλυση εισπράξεων / πληρωµών on ανάλυση εισπράξεων / πληρωµών 1 Πίνακας περιεχομένων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ...4 ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ...5 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΕΛ.30 ΗΜΕΡΩΝ...7 ΛΗΞΙΑΡΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FARMAKONET ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1) Θα πρέπει να κάνετε Κλείσιμο Έτους και να δουλεύετε στο τρέχον έτος. 2) Η διαδικασία της απογραφής θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σε χρόνο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα