Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/1-C, Z έκδοση διβάθµιου WL20/2-C, Z έκδοση διβάθµιου -weishaupt /2002 1

2 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Επιβεβαίωση από: Max Weishaupt GmbH ιεύθυνση: Max Weishaupt Strasse D Schwendi Germany Προϊόν: Καυστήρας πετρελαίου µε ανεµιστήρα Τύπος: WL20/1-C, vers. z WL20/2-C, vers. z Τα ανωτέρω περιγραφόµενα προϊόντα συµφωνούν µε Με τα κείµενα Aρ.:. EN 267 EN 292 EN EN EN Σύµφωνα µε τις οδηγίες 98/37/EC 97/23/EG 73/23/EC 89/336/EC 92/42/EEC MD PED LVD EMC EED Τα ανωτέρω προϊόντα φέρουν την σήµανση ως κάτωθι: Οι καυστήρες υπεβλήθησαν σε δοκιµή τύπου σε ένα ανεξάρτητο κέντρο δοκιµών (TŰV Bau Betribstechnic, Munich) και πιστοποιήθηκε από την DIN CERTCO. Αρ. Πιστοποίησης: 5G982/2001 Το προϊόν είναι πιστοποιηµένο µε το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο DIN ISO 9001 Συχνή συντήρηση εξοικονοµεί καύσιµα και προστατεύει το περιβάλλον Συνιστούµε συχνή συντήρηση όλων των συσκευών θέρµανσης. Εξοικονοµεί καύσιµα και εξασφαλίζει σταθερά καλά αποτελέσµατα καύσης. Βέλτιστη ποιότητα καύσης είναι προϋπόθεση για φιλική λειτουργία για το περιβάλλον 2

3 Περιεχόµενα Τίτλος Σελίδα 1. Γενικές πληροφορίες 4 2. Πληροφορίες ασφαλείας 5 3. Τεχνική περιγραφή Επιτρεπόµενες εφαρµογές Βασική λειτουργία 7 4. Εγκατάσταση Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Παράδοση, µεταφορά και αποθήκευση Προετοιµασία για την συναρµολόγηση Παροχή πετρελαίου Εγκατάσταση καυστήρα Ηλεκτρικές συνδέσεις Επιλογή µπεκ Ρύθµιση και παράδοση Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την πρώτη 15 έναυση 5.2 Προετοιµασία πρώτης εκκίνησης Πρώτη εκκίνηση και ρυθµίσεις Περίοδοι διακοπής λειτουργίας Ακολουθία λειτουργίας και βασικό ηλεκτρικό 20 διάγραµµα 5.6 Λειτουργώντας το W-FM Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών Συντήρηση Σηµειώσεις ασφαλείας για την συντήρηση Πρόγραµµα συντήρησης Μπεκ αφαίρεση και επανατοποθέτηση Ρύθµιση ηλεκτροδίων έναυσης Κεφαλή µείξης ρυθµίσεις Κεφαλή µπεκ αφαίρεση και 30 επανατοποθέτηση 7.7 Καπάκι κελύφους αφαίρεση και 30 επανατοποθέτηση 7.8 Τοποθέτηση για συντήρηση Αφαίρεση και επανατοποθέτηση αντλίας 31 πετρελαίου, κινητήρα και πτερωτής 7.10 Καθαρισµός κελύφους αέρα και ντάµπερ Αφαίρεση και επανατοποθέτηση γωνιακού 32 µειωτήρα ντάµπερ αέρα 7.12 Αφαίρεση και επανατοποθέτηση φίλτρου 33 αντλίας πετρελαίου 7.13 Αντικατάσταση εσωτερικής ασφάλειας του W- FM Τεχνικά στοιχεία Εξοπλισµός καυστήρα ιαγράµµατα ισχύος Επιτρεπόµενα καύσιµα Ηλεκτρικά στοιχεία Επιτρεπόµενες συνθήκες περιβάλλοντος ιαστάσεις καυστήρα Βάρη Παράρτηµα Ανάλυση καυσαερίων 36 Σηµειώσεις 37 3

4 1. Γενικές πληροφορίες Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού και πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές µέρος της εγκατάστασης. Είναι για χρήση µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. Είναι για την ενηµέρωση του προσωπικού που χειρίζεται τον εξοπλισµό Επεξήγηση των σηµειώσεων και συµβόλων Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν θάνατο λόγω ηλεκτρικού πλήγµατος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον τονισµό των οδηγιών, τις οποίες εάν δεν ακολουθήσουµε, µπορούν να δηµιουργήσουν την καταστροφή του εξοπλισµού ή περιβαλλοντολογικές ζηµιές. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν. 1. Οι διαδικασίες πλέον της µιας αριθµούνται Αυτό το σύµβολο αναφέρεται όταν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται σε αναφορά σηµείων. Συντοµεύσεις Πιν. Πίνακας Κεφ. Κεφάλαιο Παράδοση και οδηγίες χρήσης Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την µεταβίβαση του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης στον χρήστη της εγκατάστασης. Επίσης πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη, ότι το εγχειρίδιο µε τις οδηγίες χρήσης πρέπει να παραµένουν πλησίον της θερµαντικής συσκευής. Η διεύθυνση και το τηλέφωνο του κοντινότερου κέντρου συντήρησης πρέπει να αναφέρεται στο πίσω µέρος του φυλλαδίου. Πρέπει να γίνει γνωστό στον χρήστη, ότι τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο πρέπει να ελέγχεται η εγκατάσταση από τον αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο άτοµο. Η Weishaupt γι αυτό, προτείνει την σύναψη ετησίου συµβολαίου µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. Ο εργολάβος πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη για τα λειτουργικά της εγκατάστασης πριν την παράδοση της εγκατάστασης και τυχόν άλλων ελέγχων που πρέπει να γίνονται κατά την διάρκεια της χρήσης. Εγγύηση και υποχρεώσεις Βασικά ισχύουν οι όροι τις πώλησης. Η Weishaupt δεν θα δεχθεί υποχρεώσεις ή διεκδίκηση εγγύησης για τραυµατισµό ή ζηµίες που προκύπτουν λόγω ενός ή πλέον του ενός λόγων που αναφέρονται κατωτέρω : Ανεπάρκεια στην χρήση του εξοπλισµού όπως προτείνετε. Σε µη ορθή συναρµολόγηση, πρώτη ρύθµιση, λειτουργία ή συντήρηση της συσκευής. Την λειτουργία της συσκευής µε ελαττωµατικές διατάξεις ασφαλείας, ή µε µη συνιστώµενες ή µη λειτουργικές διατάξεις ασφαλείας ή προστασίας. Μη ανταπόκριση στις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στα κατασκευαστικά στοιχεία της συσκευής. Την τοποθέτηση προσθέτων εξαρτηµάτων τα οποία δεν δοκιµάσθηκαν ή εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή. Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στον εξοπλισµό (π.χ. ελεγκτή στροφών κινητήρα κλπ) Μετασκευών στον θάλαµο καύσης, που κατασκευαστικά παρεµποδίζουν την διαµόρφωση της φλόγας. Ανεπαρκή έλεγχο στα εξαρτήµατα τα οποία υπόκεινται σε φθορά. Σε µη ορθές επισκευές. Θέληµα θεού Ζηµίας που επήλθε µετά από συνεχείς επαναφορές λόγω βλάβης καυστήρα. Λόγω χρήσης ακαταλλήλου καυσίµου. Βούλωµα ή φράξιµο στις γραµµές καυσίµου. Την χρήση µη γνησίων ανταλλακτικών της weishaupt. 4

5 2. Πληροφορίες ασφαλείας Κίνδυνοι από την χρήση του εξοπλισµού Τα προϊόντα της weishaupt κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχετικά υπάρχοντα πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες και ανεγνωρισµένων κανόνων ασφαλείας. Ωστόσο, η µη κανονική χρήση του εξοπλισµού µπορεί να θέση σε κίνδυνο τον χρήστη ή τρίτους ή να προκαλέσει ζηµιές στη εγκατάσταση. Για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων, η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο : Για την προτεινόµενη χρήση. Υπό πλήρεις συνθήκες ασφαλείας. Με την αναφορά σε όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας. Σύµφωνα µε τις οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. Βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα. Εκπαίδευση προσωπικού Μόνο αρµόδια προς τούτο άτοµα, µπορούν να κάνουν εργασίες επί της συσκευής. Αρµόδια άτοµα θεωρούνται, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο, άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε την εγκατάσταση, συναρµολόγηση, ρύθµιση και παράδοση των προϊόντων και έχουν την εξειδίκευση σε : Εκπαίδευση, οδηγίες ή εξουσιοδότηση για την εκκίνηση ηλεκτρικών κυκλωµάτων και συσκευών, την γείωση και σήµανση αυτών, σύµφωνα µε τους κανόνες. Μέτρα οργάνωσης Πρέπει να παίρνουν και να φέρουν όλα τα προστατευτικά µέσα τα άτοµα που εργάζονται στην εγκατάσταση. Πρέπει να ελέγχονται συχνά όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις. Ενηµερωτικά µέτρων ασφαλείας Επί πρόσθετα µε τα µέτρα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν και οι τοπικοί κανόνες πρακτικής. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στις σχετικές διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια και εγκατάσταση. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και κινδύνου πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Μέτρα ασφαλείας κατά την κανονική λειτουργία Χρησιµοποιείται τον εξοπλισµό µόνο εάν όλα τα εξαρτήµατα λειτουργούν κανονικά. Τουλάχιστον ετήσια, ο εξοπλισµός και τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται οπτικά και λειτουργικά. Μπορεί να απαιτείται συχνότερος έλεγχος εάν απαιτείται από την φύση της εγκατάστασης. Ηλεκτρολογική ασφάλεια Οι εργασίες ηλεκτρολογικής παροχής πρέπει να γίνουν από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. Τα ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα πρέπει να ελέγχονται κατά την συντήρηση. Τυχόν λασκαρισµένες συνδέσεις και καµένα καλώδια πρέπει να επισκευάζονται άµεσα. Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι κλειδωµένος. Η εργασία στον πίνακα πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα, τα οποία θα έχουν το κατάλληλο κλειδί ανοίγµατος. Εάν απαιτηθεί εργασία υπό τάση, πρέπει να υπάρχει και δεύτερο άτοµο για ασφάλεια, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να διακόψει άµεσα την γενική παροχή ρεύµατος. Συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης Οι εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης πρέπει να εκτελούνται τον κατάλληλο χρόνο. Ενηµερώστε τον χρήστη πριν την εκκίνηση των εργασιών συντήρησης. Σε όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης ή επισκευής, αποµονώστε ηλεκτρικά τον εξοπλισµό και ασφαλίστε τον γενικό διακόπτη, ώστε να µην τεθεί τυχαίως εντός. ιακόψτε την παροχή καυσίµου. Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης ή ελέγχου, απαιτηθεί άνοιγµα συνδέσεων, κατά την συναρµολόγηση επιθεωρείστε για την καθαρότητα των επιφανειών και παρεµβυσµάτων. Εάν διαπιστωθεί φθορά το παρέµβυσµα πρέπει να αντικατασταθεί. Ελέγξτε την στεγανότητα. Συσκευές ελέγχου σήµατος φλόγας, ορίου, εξαρτήµατα διόρθωσης και όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Αποσυνδεδεµένες βιδωτές συνδέσεις πρέπει να ξανασυνδέονται αφού αντικατασταθεί το στεγανωτικό υλικό. Με την λήξη των εργασιών πρέπει να ελεγχθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας εάν λειτουργούν ορθά. Μετασκευές στα κατασκευαστικά στοιχεία του εξοπλισµού εν πρέπει να γίνονται µετασκευές χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή. Όλες οι µετασκευές στον καυστήρα πρέπει να έχουν την έγγραφη αποδοχή της Max Weishaupt GmbH. Εξαρτήµατα τα οποία δεν είναι σε πλήρη λειτουργική κατάσταση πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα. εν πρέπει να προστίθενται επιπλέον εξαρτήµατα στην εγκατάσταση, εάν δεν είναι εγκεκριµένα. Χρησιµοποιείται µόνο γνήσια ανταλλακτικά και συνδετικά εξαρτήµατα της Max Weishaupt. Εξαρτήµατα άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυηµένα για την καταλληλότητά τους να προσαρµόζονται µε τις λειτουργικές και απαιτήσεις ασφαλείας. Μετασκευές στον θάλαµο καύσης εν πρέπει να γίνονται µετασκευές στον θάλαµο καύσης, που µπορούν να παρεµποδίζουν την διαµόρφωση της φλόγας. Καθαρισµός και διάθεση των αποβλήτων Όλα τα προϊόντα καθαρισµού πρέπει να διατεθούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. 5

6 3. Τεχνική περιγραφή 3.1 Επιτρεπόµενες εφαρµογές Οι καυστήρες πετρελαίου WL20 της Weishaupt είναι κατάλληλοι για: Εναλλάκτες θερµότητας που συµφωνούν µε το EN ή DIN Για εγκαταστάσεις ζεστού νερού µε διακοπτόµενη ή συνεχή λειτουργία (Ο διαχειριστής καύσης διακόπτη την λειτουργία 1 φορά το 24ωρο). Ο καυστήρας WL20 διατίθεται σε δύο εκδόσεις ισχύος WL20/1-C έκδοση Ζ και WL20/2-C έκδοση Ζ. Περιγραφή τύπου: Τύπος W L 20 /1 -C Έκδοση Ζ Κάθε άλλη χρήση πρέπει να έχει την έγγραφη αποδοχή της Max Weishaupt GmbH. Ο καυστήρας πρέπει να λειτουργεί µόνο µε κατάλληλο ντίζελ κατά DIN 51603, µέρος 1. Οι επιτρεπόµενες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την λειτουργία αναφέρονται στο Κεφ. 8.5 Ο καυστήρας δεν πρέπει να λειτουργεί στο εξωτερικό περιβάλλον. Είναι κατασκευασµένος για λειτουργία σε στεγασµένο χώρο. Ο καυστήρας δεν πρέπει να λειτουργεί εκτός του εύρους λειτουργίας του (δες ιαγράµµατα ισχύος Κεφ. 8.2). Για την επίτευξη χαµηλών ορίων εκποµπές καυσαερίων συνιστάται η χρήση εναλλακτών θερµότητας τριών διαδροµών και θαλάµους καύσης διαστάσεων σύµφωνα µε το EN 267. ύο βαθµίδων Τύπος κατασκευής Εύρος ισχύος Μέγεθος L=Ντίζελ Καυστήρας Weishaupt τύπου W 6

7 3.2 Βασική λειτουργία Τύπος καυστήρα Πλήρως αυτοµατοποιηµένος πιεστικός καυστήρας µε νεφοποίηση του ντίζελ. ιβάθµια λειτουργία. Ψηφιακός διαχειριστής καύσης Κύρια σηµεία: Προστασία µε εσωτερική ηλεκτρολογική ασφάλεια Έλεγχος και παρακολούθηση όλων των λειτουργιών. Ασφάλεια µέσο δύο µικροϋπολογιστών (αλληλοελέγχονται). ίαυλος βάσης δεδοµένων (ebus). Ενδεικτική λυχνία που δείχνει την λειτουργική κατάσταση Πράσινο Ο καυστήρας λειτουργεί Αναλάµπον πράσινο Ο καυστήρας λειτουργεί µε χαµηλό σήµα φλόγας Πορτοκαλί Εκκίνηση καυστήρα, εσωτερικός έλεγχος Αναλάµπον πορτοκαλί Φάση έναυσης Κόκκινο Κλείδωµα καυστήρα Αναλάµπον πορτοκαλί/ Χαµηλή τάση ή εσωτερικό κόκκινο σφάλµα ασφαλείας Αναλάµπον πράσινο/ Εξωτερικός φωτισµός κόκκινο Αναλαµπές κόκκινο/ Υψηλή τάση πορτοκαλί, µικρή παύση Σχηµατικό λειτουργίας του WL20/1-C, εκδ. Ζ WL20/1-C, εκδ. Ζ: 1 Σε ηρεµία κλειστή ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα. 2 Σε ηρεµία ανοικτή Η/Μ βαλβίδα (πλήρες φορτίο). 3 Αντλία πετρελαίου µε 2 ενσωµατωµένες Η/Μ βαλβίδες. 4 Κεφαλή µπεκ µε ένα µπεκ. Σχηµατικό λειτουργίας του WL20/2-C, εκδ. Ζ Ηλεκτρικός σερβοκινητήρας Η ρύθµιση των διαφόρων λειτουργικών σηµείων γίνεται από τους µικροδιακόπτες ορίου και βοηθητικούς µικροδιακόπτες (δες Κεφ. 5.3). Αισθητήριο φλόγας (φωτοκύτταρο) Παρακολουθεί σε όλες τις λειτουργικές φάσεις. Εάν το σήµα φλόγας δεν ταιριάζει µε την ακολουθία λειτουργίας, τότε κλειδώνει τον καυστήρα. Κεφαλή µπεκ Η συνολική παροχή του πετρελαίου παρέχεται από ένα µπεκ (WL20/1-C, εκδ. Ζ) ή δύο µπεκ (WL20/2-C, εκδ. Ζ). Ο διασκορπιστής ρυθµίζεται στην κατάλληλη θέση µε την βίδα ρύθµισης. WL20/2-C, εκδ. Ζ: 1 Σε ηρεµία κλειστή ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα. 2 Σε ηρεµία κλειστή Η/Μ βαλβίδα (πλήρες φορτίο). 3 Αντλία πετρελαίου µε ενσωµατωµένη Η/Μ βαλβίδα. 4 Κεφαλή µπεκ µε δύο µπεκ. Ακολουθία λειτουργιών Ζήτηση θέρµανσης από τον ελεγκτή θέρµανσης: Εκκίνηση ανεµιστήρα σάρωση του θαλάµου καύσης Έναυση (σπινθήρας από Μ/Τ υψηλής τάσης). Σερβοκινητήρας στο µερικό φορτίο. Άνοιγµα βαλβίδας πετρελαίου 1 ης βαθµίδας, απελευθέρωση καυσίµου. ηµιουργία φλόγας. Εξαρτάται από την ζήτηση θέρµανσης ο σερβοκινητήρας θα πάει το ντάµπερ αέρα, µετά από παρέλευση 5 δευτ. προς το πλήρες φορτίο οπλίζοντας την 2 η βαθµίδα πετρελαίου. Ελεγχόµενο σβήσιµο Κλείσιµο βαλβίδων πετρελαίου. Μετασάρωση του θαλάµου καύσης. Σταµάτηµα ανεµιστήρα. Ο καυστήρας σταµατάει - σε αναµονή 7

8 Αντλία πετρελαίου AT2 45C (WL20/1-C, εκδ. Ζ) Αντλία πετρελαίου ντίζελ. ύο εύροι παροχών ύο ενσωµατωµένους ρυθµιστές πίεσης Μία σε ηρεµία κλειστή Η/Μ βαλβίδα πετρελαίου 1 (πρώτη βαθµίδα), και µία σε ηρεµία ανοικτή Η/Μ βαλβίδα πετρελαίου 2 (δεύτερη βαθµίδα). Βίδα by-pass πίσω από την σύνδεση της επιστροφής για την µετατροπή από δισωλήνιο σε µονοσωλήνιο σύστηµα. Τεχνικά στοιχεία AT2 45C : Εύρος ρύθµισης πίεσης 8 µε 25 bar Ικανότητα παροχής 50 lt/hr Εργοστασιακή προρύθµιση 1 η βαθµίδα 11 bar, 2 η βαθµίδα 20 bar Αντλία πετρελαίου AT2 45C Ρύθµιση πίεσης ξεκασµού Βίδα ρύθµισης πίεσης για την 1 η βαθµίδα: 8 µε 15 bar Βίδα ρύθµισης πίεσης για την 2 η βαθµίδα: 12 µε 25 bar εξιόστροφη στρέψη = αύξηση πίεσης Αριστερόστροφη στρέψη = µείωση πίεσης Εύκαµπτοι σωλήνες (φλεξίµπλ) Τεχνικά στοιχεία: Κλάση πίεσης Α DIN DN 4 Μήκος 1200 Σύνδεση πλευράς αντλίας* G 1/8 Σύνδεση πλευράς σωλήνων R 3/8 Ονοµαστική πίεση P N = 10 bar Πίεση δοκιµής P p = 15 bar Θερµοκρασία λειτουργίας TB = 70 C * Σύνδεση 6 Χ 1 µε παξιµάδι ρακόρ Μ12 Χ 1 1 Σύνδεση επιστρεφοµένων 2 Σύνδεση αναρρόφησης 3 Προς κεφαλή µπεκ 4 Σύνδεση µανοµέτρου (πίεσης) G 1/8 5 Η/Μ βαλβίδα 1 ης βαθµίδας σε ηρεµία κλειστή 6 Βίδα ρύθµισης πίεσης 1 ης βαθµίδας 7 Σύνδεση µανοµέτρου (υποπίεσης) G 1/8 Η/Μ βαλβίδα 2 ης βαθµίδας σε ηρεµία ανοικτή Βίδα ρύθµισης πίεσης 2 ης βαθµίδας Αντλία πετρελαίου AL30C 9537 (WL20/2-C, εκδ. Ζ) Αντλία πετρελαίου ντίζελ. Ενσωµατωµένος ρυθµιστής πίεσης Μία σε ηρεµία κλειστή Η/Μ βαλβίδα πετρελαίου 5. Βίδα by-pass πίσω από την σύνδεση της επιστροφής για την µετατροπή από δισωλήνιο σε µονοσωλήνιο σύστηµα. Τεχνικά στοιχεία: Εύρος ρύθµισης πίεσης 8 µε 15 bar Ικανότητα παροχής 40 lt/hr Εργοστασιακή προρύθµιση 12 bar Αντλία πετρελαίου AL30C 9537 Εύκαµπτοι σωλήνες (φλεξίµπλ) Τεχνικά στοιχεία: Κλάση πίεσης Α DIN DN 4 Μήκος 1200 Σύνδεση πλευράς αντλίας* G 1/8 Σύνδεση πλευράς σωλήνων R 3/8 Ονοµαστική πίεση P N = 10 bar Πίεση δοκιµής P p = 15 bar Θερµοκρασία λειτουργίας TB = 70 C * Σύνδεση 6 Χ 1 µε παξιµάδι ρακόρ Μ12 Χ 1 Κέρασµα της αντλίας Η αντλία εξαερίζεται αυτόµατα στο δισωλήνιο σύστηµα. Στο µονοσωλήνιο σύστηµα είναι δυνατός ο εξαερισµός µόνο δια µέσου της γραµµής τροφοδοσίας του µπεκ ή όταν η Η/Μ βαλβίδα 1 είναι ανοικτή και εξαερώσουµε από την σύνδεση δοκιµής 5. 1 Σύνδεση επιστρεφοµένων 2 Σύνδεση αναρρόφησης 3 Προς κεφαλή µπεκ 4 Σύνδεση µανοµέτρου (πίεσης) G 1/8 5 Η/Μ βαλβίδα βαθµίδας σε ηρεµία ανοικτή 6 Βίδα ρύθµισης πίεσης 7 Σύνδεση µανοµέτρου (υποπίεσης) G 1/8 8

9 Μετατροπή στην αντλία (ΑT2 45C) ισωλήνιο σύστηµα (στάνταρ παράδοση) Μονοσωλήνιο σύστηµα Μετατροπή στην αντλία (AL 30C 5937) ισωλήνιο σύστηµα (στάνταρ παράδοση) Μονοσωλήνιο σύστηµα 9

10 4. Εγκατάσταση 4.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση Πριν την εκκίνηση της εγκατάστασης, αποµονώστε ηλεκτρικά από τον γενικό διακόπτη ή διακόπτη ασφαλείας. Η µη συµµόρφωση µπορεί να δηµιουργήσει σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό από ηλεκτροπληξία. 4.2 Παράδοση, µεταφορά και αποθήκευση Ελέγξτε την παράδοση Ελέγξτε την παράδοση του καυστήρα εάν είναι πλήρης και ότι δεν υπάρχουν εµφανείς ζηµιές λόγω της µεταφοράς. Εάν η παράδοση είναι ελλιπής ή µε ζηµιά επικοινωνήστε µε τον µεταφορέα. Αποθήκευση Προσοχή στις συνθήκες αποθήκευσης (δες Κεφ. 8.5). Μεταφορά Για το βάρος του καυστήρα (δες Κεφ. 8.7). 4.3 Προετοιµασία για την συναρµολόγηση Ελέγξτε την πινακίδα του καυστήρα Το εύρος λειτουργίας του καυστήρα πρέπει να είναι εντός του εύρους της θερµαντικής συσκευής. Οι τιµές που αναφέρονται στην πινακίδα αφορά το ελάχιστη και µέγιστη φόρτιση καύσης του καυστήρα (δες Κεφ. 8.2). Απαιτήσεις χώρου Για τις διαστάσεις του καυστήρα (δες Κεφ. 8.6). 4.4 Παροχή πετρελαίου Η λειτουργική ασφάλεια της εγκατάστασης του πετρελαίου µπορεί να εξασφαλισθεί µόνο εάν η εγκατάσταση έγινε ορθά. Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος πετρελαίου πρέπει να είναι σύµφωνα µε το DIN 4755 και τους τοπικούς κανόνες πρακτικής. Σηµειώστε: Μη χρησιµοποιείται καθοδική προστασία, εάν η δεξαµενή είναι σιδερένια. Επιλέξτε σωστή διάµετρο σωληνώσεων. Οι συνδέσεις πρέπει να είναι στεγανές. Αποφύγετε τις γωνιές (µόνο καµπύλες). Προσοχή στην επίδραση του µήκους στο τµήµα αναρρόφησης. Η µανοµετρική διαφορά ύψους µεταξύ κατώτερης στάθµης δεξαµενής µε την αντλία του καυστήρα µην είναι µεγαλύτερη από 3.5 µέτρα. Η πτώση πίεσης στο φίλτρο µην είναι µεγάλη. Αποφεύγεται την τοποθέτηση της δεξαµενής και σωληνώσεων στο περιβάλλον, γιατί υπόκεινται σε ψύξη. Με χαµηλές θερµοκρασίες υπάρχει κίνδυνος του διαχωρισµού της παραφίνης και να έχουµε βουλώµατα φίλτρων, σωλήνων και µπεκ. Μεγίστη πίεση στην αναρρόφηση της αντλίας :< 2,0 bar Μεγίστη υποπίεση στην αντλία :< 0,4 bar Με υποπίεση µεγαλύτερη από 0,4 bar η αντλία µπορεί να φθαρεί σύντοµα. Ο τερµατισµός των σωλήνων παροχής πετρελαίου πρέπει να είναι κοντά στον καυστήρα, ώστε να µην τεντώνονται τα φλεξίµπλ, και να µπορεί να περιστραφεί ο καυστήρας χωρίς να χρειάζεται η αποσύνδεση των φλεξίµπλ. Εγκαταστήστε ένα κατάλληλο φίλτρο πριν τον καυστήρα (συνιστώµενο: 70µm). Μετά την εγκατάσταση των σωλήνων να γίνει δοκιµή στεγανότητας (δες DIN 4755). Χωρίς βέβαια να είναι συνδεδεµένος κατά την δοκιµή ο καυστήρας!. 10

11 Για εγκαταστάσεις όπου η δεξαµενή βρίσκεται ψηλότερα από τον καυστήρα παρακαλούµε σηµειώστε: Οι τοπικοί κανονισµοί µπορεί να απαιτούν πρόσθετη βαλβίδα προ του καυστήρα, ώστε να αποµονώνει το δίκτυο πετρελαίου, όταν ο καυστήρας είναι σβηστός. Εάν χρησιµοποιηθεί αντισιφωνική βαλβίδα, πρέπει να ελεγχθεί η πτώση πίεσης που δηµιουργεί. Βασικό διάγραµµα παροχής πετρελαίου (τυπικό) Η weishaupt συνιστά την τοποθέτηση της επιπλέον βαλβίδας 2 πλησίον της δεξαµενής. Αυτή η βαλβίδα δεν πρέπει να είναι στιγµιαίας διακοπής. Για τον έλεγχο της βαλβίδας αυτής (δες Κεφ 5.5). Λειτουργία µε βρόγχο Όταν υπάρχουν στην εγκατάσταση πολλοί καυστήρες ή µεγάλες αποστάσεις, συνιστούµε την εγκατάσταση ενός βρόγχου πετρελαίου µε βοηθητική αντλία. ες πρόσθετα τεχνικά φυλλάδια για επιλογή. Βοηθητική αντλία πετρελαίου Εάν η δηµιουργούµενη υποπίεση είναι µεγαλύτερη από την επιτρεπόµενη, πρέπει να χρησιµοποιηθεί βοηθητική αντλία. Μεγίστη πίεση αντλίας προς αντλία καυστήρα 2 bar. Ενεργοποίηση αντλίας µε την ζήτηση θέρµανσης. 1 Αντλία καυστήρα. 2 Αντισιφωνική βαλβίδα ή µε αργό κλείσιµο. 3 εξαµενή πετρελαίου. Η διαστασιολόγηση των σωλήνων εξαρτάται από: ιαφορά στάθµης (Η) µεταξύ δεξαµενής και αντλίας καυστήρα. Παροχή πετρελαίου/ τύπος αντλίας. ιάµετρος σωλήνας δικτύου (DN). Στον επόµενο πίνακα δεν ελήφθη υπ όψιν τυχόν επιπλέον εξαρτήµατα που δηµιουργούν µεγάλη πτώση πίεσης. Μονοσωλήνιο σύστηµα Παροχή πετρελαίου DN H(µ) (Kg/h) (χιλ.) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 2,5 µε 6, ,3 µε 12, µε ισωλήνιο σύστηµα Αντλία DN H(µ) (χιλ.) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 AT2 45C AL30C

12 4.5 Εγκατάσταση καυστήρα Προετοιµασία της θερµαντικής συσκευής Η εικόνα δείχνει µια θερµαντική συσκευή µε µη ψυχώµενη µετώπη. Η πυροδοµή δεν πρέπει να προεξέχει από την φλογοκεφαλή (διάσταση I 1 ). Η πυροδοµή µπορεί να λάβει κωνική µορφή ( 60 ). Η πυροδοµή µπορεί να µην απαιτείται σε λέβητες µε ψυχώµενη µετώπη, εκτός εάν δίδονται άλλες πληροφορίες από τον κατασκευαστή της συσκευής. Πυροδοµή και διαστάσεις οπών Φλογοκεφαλή ιαστάσεις σε χιλ. d 1 d 2 d 3 d 4 d 5 I 1 WL 20/1-C εκδ. Ζ 108 M WL 20/2- C εκδ. Ζ 120 M Σηµείωση : Ενδιάµεση φλάντζα για την διάσταση d χιλ. για εναλλάκτη (<70 kw) δες Κεφ Βήµατα εγκατάστασης 1 έως 6 ες όταν εγκαθιστάς το µπεκ και τον διασκορπιστή Επιλογή µπεκ, δες Κεφ. 4.7 Απόσταση µεταξύ µπεκ και διασκορπιστή, δες Κεφ. 7.5 Ρύθµιση ηλεκτροδίων έναυσης, δες Κεφ. 7.4 Σηµείωση : Αντικατέστησε το µπεκ, όπως περιγράφετε στο Κεφ Εγκατάσταση φλεξίµπλ πετρελαίου Όταν συνδέεται τα φλεξίµπλ προσέξτε την σωστή τοποθέτηση αναρρόφησης και επιστρεφοµένων καθώς και του φίλτρου. Κατά την τοποθέτηση των φλεξίµπλ προσέξτε µην τσακίζουν και µπορεί να περιστραφεί ο καυστήρας κατά το άνοιγµα του σε θέση συντήρησης. Η µη κανονική προσαρµογή των φλεξίµπλ πετρελαίου µπορούν να κάνουν την αντλία να λειτουργήσει ξερή και να χαλάσει. Προσοχή στα εγκαύµατα Μερικά µέρη του καυστήρα (π.χ. φλογοκεφαλή, φλάντζα καυστήρα, κλπ) παραµένουν ζεστά κατά την λειτουργία και πρέπει να τα αφήσουµε να κρυώσουν, πριν αρχίσουµε εργασίες στον καυστήρα. Συναρµολόγηση καυστήρα µε περιστροφή 180 Ο καυστήρας µπορεί να τοποθετηθεί µε περιστροφή 180. Εάν το κάνετε αυτό τότε θα χρειασθείτε σαν αξεσουάρ ένα νέο σετ σωληνάκια πετρελαίου. Στερεώστε την φλάντζα καυστήρα µε περιστροφή 180. Περιστρέψετε την αντλία πετρελαίου και τοποθετείστε τα νέα σωληνάκια πετρελαίου (αξεσουάρ). Περιστρέψετε την κεφαλή µπεκ και διασκορπιστή έτσι ώστε τα ηλεκτρόδια είναι από πάνω. 12

13 4.6 Ηλεκτρικές συνδέσεις Ελέγξτε την πολικότητα στα βύσµατα. ες ηλεκτρικό διάγραµµα στο Κεφ Τοποθετήστε το επταπολικό βύσµα στον διαχειριστή καύσης από τον λέβητα. Ηλεκτρικές συνδέσεις Προσοχή στην τάση του δικτύου να ελεγχθεί µε αυτό του καυστήρα. 13

14 4.7 Επιλογή µπεκ WL20/1-C, εκδ. Ζ (µονό µπεκ) Η κατανοµή του φορτίου (βαθµίδα 1/ 2) από τον καυστήρα µέσο της αλλαγής πίεσης της αντλίας. Συνιστώµενη Μερικό φορτίο : bar πίεση αντλίας Πλήρες φορτίο : bar Το φορτίο κατανέµεται από τις συνθήκες της εγκατάστασης. Συνήθως το µερικό φορτίο είναι 65% του συνολικού. Κατασκευαστής µπεκ Χαρακτηριστικά Ισχύς θέρµανσης Fluidics, Steinen 45 S1, 60 S 60 S kw Σηµειώστε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αλλάζουν µε την µεταβολή της πίεσης. Η µετατροπή της ζητούµενης κατανάλωσης (kw) σε (kg/h) πετρελαίου βρίσκεται: Παροχή πετρελαίου (kg/h) = Ζητούµενη ισχύς (kw)/ 11,9 Παροχή πετρελαίου σε πιέσεις από 8 σε 24 bar Μέγεθος Πλήρες φορτίο µπεκ 18 bar 20 bar 22 bar 24 bar (USgph)* kw Kg/h kw Kg/h kw Kg/h kw Kg/h 1,10 66,6 5,6 70,2 5,9 73,7 6,2 77,3 6,5 1,25 76,2 6,4 79,7 6,7 83,3 7,0 86,8 7,3 1,35 82,1 6,9 86,8 7,3 90,4 7,6 94,0 7,9 1,50 90,4 7,6 96,4 8, , ,9 1,65 99,9 8, , , ,7 1, , , , , , Μερικό φορτίο 8 bar 10 bar 12 bar 14 bar kw Kg/h kw Kg/h kw Kg/h kw Kg/h 1,10 45,2 3,8 49,9 4,2 54,7 4,6 58,3 4,9 1,25 49,9 4,2 55,9 4,7 61,8 5,2 66,6 5,6 1,35 54,7 4,6 60,6 5,1 66,6 5,6 72,6 6,1 1,50 60,6 5,6 74,9 6,3 82,1 6,9 88,0 7,4 1,65 66,6 5,6 74,9 6,3 82,1 6,9 88,0 7,4 1,75 70,2 5,9 78,5 6,6 86,8 7,3 94,0 7,9 2,00 80,9 6,8 90,4 7,6 98,7 8, ,0 Τα στοιχεία του πίνακα ελήφθησαν από τον κατασκευαστή του µπεκ. * Σε πίεση ψεκασµού 7 bar 1 Μόνο για πίεση 12 bar και µονοσωλήνιο όπου το πετρέλαιο είναι θερµότερο. 2 Για το µέγεθος 1,1 συνιστάται η χρήση µπεκ Fluidics WL20/2-C, εκδ. Ζ (δύο µπεκ) Το συνολικό φορτίο µοιράζεται από τα δύο µπεκ. Μπεκ 1 =µερικό φορτίο Μπεκ 1 και 2 =πλήρες φορτίο Συνιστώµενη πίεση αντλίας : bar Το φορτίο κατανέµεται από τις συνθήκες της εγκατάστασης. Συνήθως το µερικό φορτίο είναι 65% του συνολικού. Κατασκευαστής µπεκ Χαρακτηριστικά Ισχύς θέρµανσης Fluidics, Steinen 45 S1, 60 S 60 S kw Σηµειώστε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αλλάζουν µε την µεταβολή της πίεσης. Η µετατροπή της ζητούµενης κατανάλωσης (kw) σε (kg/h) πετρελαίου βρίσκεται: Παροχή πετρελαίου (kg/h) = Ζητούµενη ισχύς (kw)/ 11,9 Παροχή µπεκ 1/ 2 Μέγεθος µπεκ 10 bar 12 bar 14.bar (USgph)** kw Kg/h kw Kg/h kw Kg/h 0,75 33,3 2,8 36,8 3,1 40,4 3,4 0,85 38,0 3,2 41,6 3,5 45,2 3,8 1,00 45,2 3,8 49,9 4,2 53,5 4,5 1,10 49,9 4,2 54,7 4,6 58,3 4,9 1,25 55,9 4,7 61,8 5,2 66,6 5,6 1,35 60,6 5,1 66,6 5,6 72,5 6,1 1,50 67,8 5,7 73,7 6,2 79,7 6,7 1,65 74,9 6,3 82,1 6,9 88,0 7,4 1,75 78,5 6,6 86,8 7,3 94,0 7,9 2,00 90,4 7,6 98,7 8,3 107,0 9,0 Τα στοιχεία του πίνακα ελήφθησαν από τον κατασκευαστή του µπεκ. * Σε πίεση ψεκασµού 7 bar 1 Μόνο για πίεση 12 bar και µονοσωλήνιο όπου το πετρέλαιο είναι θερµότερο. 2 Για το µέγεθος 1,1 συνιστάται η χρήση µπεκ Fluidics Παράδειγµα επιλογής µπεκ για WL20/1-C εκδ. Z Απαιτούµενη ισχύς Q F = 100 kw Πλήρες φορτίο Μερικό φορτίο (65%): 100 kw 100x0,65=65 kw Από τον πίνακα Παροχή πετρελαίου συνάγουµε : Πλήρες φορτίο : 22 bar /101 kw 3 Μέγεθος µπεκ 1,5 gph Μερικό φορτίο : 10 bar /67,8 kw 4 34 Τιµές επιλογής της θέσης ντάµπερ αέρα δες Κεφ Τιµές επιλογής της θέσης διασκορπιστή δες Κεφ Παράδειγµα επιλογής µπεκ για WL20/1-C εκδ. Z Απαιτούµενη ισχύς Q F = 165 kw Πλήρες φορτίο Μερικό φορτίο (60%): Μόνο για τον WL20/2-C 165 kw 100x0,60=99 kw Κατανοµή φορτίου :Μπεκ 1 99 kw Μπεκ 2 66 kw Από τον πίνακα Παροχή πετρελαίου συνάγουµε βάσει των πιέσεων : Μπεκ 1: 12 bar 2,00 gph 98,7 kw 4 Μπεκ 2: 12 bar 1,35 gph 66,6 kw 4 65,3 kw 34 Τιµές επιλογής της θέσης ντάµπερ αέρα δες Κεφ Τιµές επιλογής της θέσης διασκορπιστή δες Κεφ

15 5. Ρύθµιση και παράδοση 5.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την πρώτη έναυση Η πρώτη εκκίνηση πρέπει να γίνει µόνο από τον προµηθευτή, κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των ασφαλιστικών και ελεγκτικών διατάξεων. Να γίνει δοκιµή ρύθµισης των και έλεγχος εάν είναι σωστά ρυθµισµένα. Επίσης πρέπει να γίνει έλεγχος εάν έχουν ασφαλισθεί µε τις κατάλληλες ηλεκτρικές ασφάλειες και υπάρχουν όλες οι ασφάλειες έναντι τυχαίας επαφής µε γυµνά µέρη καθώς και όλη η συνδεσµολογία. 5.2 Προετοιµασία πρώτης εκκίνησης Εξαέρωση της παροχής καυσίµου Η παροχή πετρελαίου να εξαερωθεί τόσο ώστε να αφαιρεθεί όλος ο αέρας και να συµπληρωθεί µε πετρέλαιο, πριν την εκκίνηση. Αλλιώς η αντλία µπορεί να λειτουργήσει ξερή και να κολλήσει. Εξαερώστε χειροκίνητα, χρησιµοποιώντας µία αντλία κενού. Μανόµετρο (πίεση ανεµιστήρα στην κεφαλή µείξης) Τοποθετείστε ένα µανόµετρο Για τον έλεγχο της πίεσης του ανεµιστήρα κατά την πρώτη παράδοση. Συνδέστε ένα µανόµετρο στην αντλία πετρελαίου ( ες Κεφ. 3.2) 1. Συνδέστε ένα µανόµετρο πίεσης. 2. Συνδέστε ένα µανόµετρο υποπίεσης. Μανόµετρο ελέγχου πίεσης στη αντλία πετρελαίου Λίστα ελέγχων πριν την πρώτη εκκίνηση Η θερµαντική συσκευή είναι συναρµολογηµένη έτοιµη για εκκίνηση. Ότι ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του κατασκευαστή της θερµαντικής συσκευής. Ότι έγιναν σωστά όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις. Η θερµαντική συσκευή και το κύκλωµα θέρµανσης είναι πλήρης θερµαντικού µέσου. Οι δίοδος των καυσαερίων είναι ελεύθερη. Τυχόν κλαπέ ασφαλείας είναι έτοιµα για λειτουργία. Τα ντάµπερ καυσαερίων είναι ανοικτά. Οι ανεµιστήρες σε αερολέβητες λειτουργούν ορθά. Υπάρχει επάρκεια νωπού αέρα καύσης. Ότι είναι έτοιµα τα σηµεία λήψης δείγµατος καυσαερίων. Εξασφαλίστε την στεγανότητα του εναλλάκτου µε τον θάλαµο καύσης µέχρι το σηµείο λήψης δείγµατος καυσαερίων, ώστε να έχουµε αληθή µέτρηση καυσαερίων Η στάθµη του νερού είναι ελεγµένη. Οι θερµοστάτες, πιεσοστάτες και άλλες διατάξεις ασφαλείας είναι σε λειτουργική κατάσταση. Υπάρχει ζήτηση θέρµανσης. Έγινε εξαέρωση των αγωγών καυσίµου. Τοποθετήθηκαν τα κατάλληλα µπεκ (δες Κεφ. 4.7). Η απόσταση µεταξύ διασκορπιστή και µπεκ είναι σωστή (δες Κεφ. 7.5). Η ρυθµίσεις των ηλεκτροδίων έναυσης είναι σωστές (δες Κεφ. 7.4). Ο καυστήρας είναι στην θέση του κλειστός και ασφαλισµένος. Σηµείωση Εξαρτάται από τις συνθήκες της εγκατάστασης εάν απαιτούνται και τυχόν άλλοι έλεγχοι. Ελέγξτε τα φυλλάδια οδηγιών των άλλων εξαρτηµάτων της εγκατάστασης. 15

16 5.3 Πρώτη εκκίνηση και ρυθµίσεις Βασικές τιµές προρρύθµισης Ο καυστήρας µπορεί να προρρυθµισθεί κατά την πρώτη εκκίνηση βάσει των διαγραµµάτων ρύθµισης διασκορπιστή και ντάµπερ αέρα. Οι τιµές ρύθµισης είναι αντίστοιχες µε τις µέγιστες τιµές αντίθλιψης EN 303 και πρέπει να προσαρµοστούν κατά την ρύθµιση του καυστήρα ώστε να έχουµε τις βέλτιστες τιµές καυσαερίων. Ρύθµιση διασκορπιστή Στρέψτε την βίδα ρύθµισης διασκορπιστού µέχρι να φανεί η επιθυµητή τιµή στον δείκτη θέσης διασκορπιστού. Συνήθως οι τιµές του CO 2 που επιτυγχάνουµε µε τις προρρυθµίσεις είναι 12,0% µε 13,0%. Οι προρρύθµιση δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να αγνοήσει την ανάγκη για µετρήσεις καυσαερίων. Σηµείωση Ρύθµιση διασκορπιστή Το θερµαντικό φορτίο εξαρτάται από την επιλογή των µπεκ (δες Κεφ. 4.7)! Σηµείωση Ο δείκτης έρχεται πρόσωπο µε το χυτό όταν η τιµή του διασκορπιστή είναι 0 (η κλίµακα του δείκτη δεν φαίνεται). Βασικές τιµές προρρύθµισης διασκορπιστή WL20/1-C, εκδ. Ζ Βασικές τιµές προρρύθµισης διασκορπιστή WL20/2-C, εκδ. Ζ Παράδειγµα ρύθµισης διασκορπιστή WL20/1-C, εκδ. Ζ Ισχύς θέρµανσης στα 22 bar 101 kw πίεση αντλίας στο πλήρες φορτίο : Αποτέλεσµα ρύθµισης διασκορπιστή : 7,3 Παράδειγµα ρύθµισης διασκορπιστή WL20/2-C, εκδ. Ζ Συνολική ισχύς θέρµανσης µπεκ 1+ 2 : 165 kw Αποτέλεσµα ρύθµισης διασκορπιστή : 7,7 16

17 Προρύθµιση πλήρους φορτίου (ST2): Καθορίστε την ρύθµιση του ντάµπερ αέρα χρησιµοποιώντας την καµπύλη πλήρους φορτίου και ρυθµίστε σύµφωνα τον µικροδιακόπτη ορίου (ST2). Ρύθµιση σερβοκινητήρα ντάµπερ αέρα Προρύθµιση µερικού φορτίου (ST1): Καθορίστε την ρύθµιση του ντάµπερ αέρα χρησιµοποιώντας την καµπύλη µερικού φορτίου και ρυθµίστε σύµφωνα τον βοηθητικό µικροδιακόπτη (ST1). Προρύθµιση εµπλοκής βαλβίδας πλήρους φορτίου (MV2): Ρυθµίστε τον βοηθητικό µικροδιακόπτη στο 1/3 της διαδροµής µεταξύ ST1 και ST2. Ρύθµιση σερβοκινητήρα (παράδειγµα WL20/1-C εκδ. Z) STO Μικροδιακόπτης ορίου κλειστό. ST2 Μικροδιακόπτης ορίου ανοικτό. ST1 Βοηθητικός µικροδιακόπτης µερικού φορτίου. MV2 Βοηθητικός µικροδιακόπτης εµπλοκής βαλβίδας πλήρους φορτίου Βασικές τιµές ρύθµισης ντάµπερ αέρα σε WL20/1-C εκδ. Z Βασικές τιµές ρύθµισης ντάµπερ αέρα σε WL20/2-C εκδ. Z Παράδειγµα ρύθµισης ντάµπερ αέρα σε WL20/1-C εκδ. Z Παράδειγµα ρύθµισης ντάµπερ αέρα σε WL20/2-C εκδ. Z Ισχύς καύσης (Q F ) : Πίεση αντλίας πλήρες φορτίο (22 bar) Πίεση αντλίας µερικό φορτίο (10 bar) 101 kw 67,8 kw Ισχύς καύσης (Q F ) : Μπεκ πλήρους φορτίου (1+2) Μπεκ µερικού φορτίου (1) 165,3 kw 98,7 kw Αποτέλεσµα ρυθµίσεων σερβοκινητήρα ντάµπερ αέρα Για πλήρες φορτίο (ST2) : 48 Για µερικό φορτίο (ST1) : 30 Σηµείο εµπλοκής βαλβίδας πλήρους φορτίου (MV2) 48 (ST2)-30 (ST1) =6 3 + ρύθµιση ντάµπερ µερικό φορτίο (ST1) 30 =σηµείο εµπλοκής βαλβίδας (MV2) 36 Αποτέλεσµα ρυθµίσεων σερβοκινητήρα ντάµπερ αέρα Για πλήρες φορτίο (ST2) : 68 Για µερικό φορτίο (ST1) : 41 Σηµείο εµπλοκής βαλβίδας πλήρους φορτίου (MV2) 68 (ST2)-41 (ST1) =9 3 + ρύθµιση ντάµπερ µερικό φορτίο (ST1) 41 =σηµείο εµπλοκής βαλβίδας (MV2) 50 17

18 Πιέσεις οδηγός πριν την κεφαλή µείξης Εάν ο καυστήρας προρρυθµισθεί κατά την πρώτη εκκίνηση επιτυγχάνουµε τις παράπλευρες τιµές του διαγράµµατος, εξαρτώµενες βέβαια από τις αντίστοιχες αντιθλίψεις του εναλλάκτη. Πιέσεις οδηγός πριν την κεφαλή µείξης σε WL20/1-C εκδ. Z Πιέσεις οδηγός πριν την κεφαλή µείξης σε WL20/2-C εκδ. Z Πρώτη εκκίνηση Το ντάµπερ αέρα και διασκορπιστής πρέπει να προρρυθµιστούν βάσει της απαιτούµενης ισχύος θέρµανσης. Πρέπει να υπάρχει εντολή ζήτησης θέρµανσης από τον εναλλάκτη. Σηµείωση : Εάν απαιτηθεί, τυχόν επαναρρύθµιση στο ντάµπερ, σε χαµηλότερες µοίρες για το πλήρες φορτίο τότε πάµε τον καυστήρα πρώτα στο µερικό, ρυθµίζουµε, και πάµε τον καυστήρα στο νέο ρυθµισθέν σηµείο. ιαδικασία Αφαιρέστε το 4πολικό φις και τοποθετείστε το φις ρύθµισης (αριθµό Παραγγελίας /2) ώστε παροχή ρεύµατος στον καυστήρα, γενικός και µερικός διακόπτης εντός. Ο καυστήρας εκκινεί σύµφωνα µε την ακολουθία λειτουργιών (δες Κεφ. 5.5) Επόµενη ιαδικασία σε WL20/1-C εκδ. Z 1. Ρυθµίστε την πίεση της αντλίας για το µερικό φορτίο κατά την διάρκεια της σάρωσης µε την βίδα ρύθµισης πίεσης µερικού φορτίου (δες Κεφ. 3.2). 2. Μέσο του 4πολικού διακόπτη ρύθµισης πηγαίνετε τον καυστήρα στο πλήρες φορτίο. Ρυθµίστε την πίεση της αντλίας για το πλήρες φορτίο µε την βίδα ρύθµισης πίεσης πλήρους φορτίου. Κάντε µετρήσεις καυσαερίων, σύµφωνα µε το παράρτηµα, µετρώντας συγχρόνως και την πίεση αέρα στην κεφαλή µείξης (δες διάγραµµα),και βελτιστοποιείστε τις ρυθµίσεις περίσσεια αέρα, µέσο του διασκορπιστή ή της γωνίας του ντάµπερ αέρα (ST2) 3. Μέσο του 4πολικού διακόπτη ρύθµισης πηγαίνετε τον καυστήρα στο µερικό φορτίο. Ελέγξτε την πίεση της αντλίας και ρυθµίστε, εάν απαιτείται. Κάντε µετρήσεις καυσαερίων, σύµφωνα µε το παράρτηµα, µετρώντας συγχρόνως και την πίεση αέρα στην κεφαλή µείξης (δες διάγραµµα),και βελτιστοποιείστε τις ρυθµίσεις περίσσεια αέρα, µέσο της γωνίας του ντάµπερ αέρα (ST1) Εάν απαιτηθεί µεταβολή της θέσης διασκορπιστή, τότε µετά θα χρειασθεί να επαναληφθεί το βήµα 2. Κίνδυνος έκρηξης! Η δηµιουργία CO, λόγω µη ορθής ρύθµισης του καυστήρα. Ελέγξτε το CO σε όλα τα σηµεία ρύθµισης. Εάν διαπιστωθεί CO ρυθµίστε τον καυστήρα ώστε τα CO να είναι χαµηλότερα από 50 ppm. Βαθµός αιθάλης <1. Προσοχή στα εγκαύµατα Μερικά µέρη του καυστήρα (π.χ. φλογοκεφαλή, φλάντζα καυστήρα, κλπ) παραµένουν ζεστά κατά την λειτουργία και πρέπει να τα αφήσουµε να κρυώσουν, πριν αρχίσουµε εργασίες στον καυστήρα. Επόµενη ιαδικασία σε WL20/2-C εκδ. Z 1. Ρυθµίστε την πίεση της αντλίας κατά την διάρκεια της σάρωσης µε την βίδα ρύθµισης πίεσης (δες Κεφ. 3.2). 2. Μέσο του 4πολικού διακόπτη ρύθµισης πηγαίνετε τον καυστήρα στο πλήρες φορτίο. Ρυθµίστε, εάν απαιτείται, την πίεση της αντλίας µε την βίδα ρύθµισης πίεσης. Κάντε µετρήσεις καυσαερίων, σύµφωνα µε το παράρτηµα, µετρώντας συγχρόνως και την πίεση αέρα στην κεφαλή µείξης (δες διάγραµµα),και βελτιστοποιείστε τις ρυθµίσεις περίσσεια αέρα, µέσο του διασκορπιστή ή της γωνίας του ντάµπερ αέρα (ST2) 3. Μέσο του 4πολικού διακόπτη ρύθµισης πηγαίνετε τον καυστήρα στο µερικό φορτίο. Μην αλλάξετε την πίεση της αντλίας. Κάντε µετρήσεις καυσαερίων, σύµφωνα µε το παράρτηµα, µετρώντας συγχρόνως και την πίεση αέρα στην κεφαλή µείξης (δες διάγραµµα),και βελτιστοποιείστε τις ρυθµίσεις περίσσεια αέρα, µέσο της γωνίας του ντάµπερ αέρα (ST1) Εάν απαιτηθεί µεταβολή της θέσης διασκορπιστή, τότε µετά θα χρειασθεί να επαναληφθεί το βήµα 2. 18

19 Βελτιστοποίηση της καύσης Αυξήστε την πίεση και ταχύτητα ανάµειξης: Στρέψτε την βίδα ρύθµισης του διασκορπιστή προς τα αριστερά (-). Η απόσταση του διασκορπιστή από την φλογοκεφαλή µίκρυνε. Για την διόρθωση της περίσσειας αέρα που µειώθηκε, αυξήστε τις µοίρες ανοίγµατος του ντάµπερ αέρα. Βελτιστοποίηση της σταθερότητας φλόγας καύσης στο πλήρες φορτίο Μειώστε την πίεση και ταχύτητα ανάµειξης: Στρέψτε την βίδα ρύθµισης του διασκορπιστή προς τα δεξιά. Η απόσταση του διασκορπιστή από την φλογοκεφαλή µεγάλωσε. Για την διόρθωση της περίσσειας αέρα που αυξήθηκε, µειώστε τις µοίρες ανοίγµατος του ντάµπερ αέρα. Χρησιµοποιείστε το επόµενο µικρότερο µπεκ αυξάνοντας την πίεση της αντλίας. Χρησιµοποιείστε µπεκ άλλου κατασκευαστή. Σηµείωση Ελέγξτε τα καυσαέρια, και εάν απαιτείται ρυθµίστε ξανά µετά από κάθε αλλαγή. Τελικές εργασίες Όργανα όπως πιεσόµετρα και µανόµετρα µε την συνεχή χρήση µπορούν να δηµιουργήσουν ανεξέλεγκτη διαρροή πετρελαίου Μετά την ρύθµιση του καυστήρα, αφαιρέστε αυτά τα όργανα. Κλείστε στεγανά τα ανοίγµατα µέτρησης. Καταγράψτε τις µετρήσεις καυσαερίων στο φύλλο ελέγχου. Ελέγξτε το ρεύµα του φωτοκύτταρου Ελέγξτε οπτικά την εγκατάσταση για στεγανότητα και τυχόν διαρροές πετρελαίου. Στερεώστε το καπάκι του καυστήρα. Συµβουλέψτε τον χρήστη για την χρήση του εξοπλισµού. 5.4 Περίοδοι διακοπής λειτουργίας Για µικρές διακοπές σε λειτουργία (π.χ. καθαρισµός καπναγωγών): ιακόψτε την ηλεκτρική παροχή. Για µεγάλες διακοπές σε λειτουργία ιακόψτε την ηλεκτρική παροχή. ιακόψτε όλες τις διατάξεις παροχής πετρελαίου. 19

20 5.5 Ακολουθία λειτουργίας και βασικό ηλεκτρικό διάγραµµα ιάγραµµα ακολουθίας λειτουργιών Χρόνοι µεταγωγής Χρόνος αναµονής εκκίνησης (έλεγχος) T W Χρόνος σάρωσης προέναυσης T VZ Χρόνος συνέχισης µετασχηµατιστού T NZ Χρόνος ασφαλείας T S Χρόνος αναµονής για µετάβαση στο πλήρες φορτίο Χρόνος µετασάρωσης TN Χρόνος κίνησης σε λειτουργία του σερβοκινητήρα Πλήρης διαδροµή ,5 δευτ. 10 δευτ 4 δευτ. 5 δευτ. 5 δευτ. 2,5 δευτ. Περίπου 3 δευτ. 20

83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C µονοβάθµιου. -weishaupt-

83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/2-C µονοβάθµιου. -weishaupt- 83054502-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL20/1-C µονοβάθµιου WL20/2-C µονοβάθµιου -weishaupt- 1 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83059849-2/2003 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες πετρελαίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WL10/2-D; WL10/3-D Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

-weishaupt- εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

-weishaupt- εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρας πετρελαίου Βαϊσχάουπτ WL30Z-C και WL40Z-A, έκδοση LN (χαµηλών NOx) 83049849 1/2004 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία 22 ISO/IEC Επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 83054649-2/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ (Weishaupt) WG20/1-C, έκδοση διβάθµιου Z-LN (χαµηλών NOX) Για αέρια τύπου Φυσικό E, LL και Υγραέριο B/P -weishaupt- Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83055349-1/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG10 /1-D; Version Z-LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83058749-1/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG10 /1-D; Version LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Διαβάστε περισσότερα

-weishaupt- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

-weishaupt- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- WG20 /1-C έκδοση LN (Low NOx µονοβάθµιος) 83240849-1/2004 Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Επιβεβαίωση

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83048949-5/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG30 /1-C και WG40 /1-A; Version ZM-LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 83055149-4/2002 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρα αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ (Weishaupt) WG20/1-C, έκδοση αναλογικού ZΜ-LN (χαµηλών NO X ) Για αέρια τύπου Φυσικό E, LL και Υγραέριο B/P -weishaupt- Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας -weishaupt- 83055449-1/2004 Εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Καυστήρες αερίου ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ- (Weishaupt) WG10 /1-D; Version ZM-LN (Low NOx) Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22

Πιστοποίηση συµφωνίας µε την οδηγία ISO/IEC Guide 22 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Λέβητα ΒΑΪΣΧΑΟΥΠΤ Θέρµο Υούνιτ (Weishaupt Thermo Unit) WTU 15-S WTU 25-S WTU 35-S WTU 50-S WTU 20-S WTU 30-S WTU 43-S WTU 55-S 83052004-2/2000 -weishaupt- Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)...

Περιεχόµενα. 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4. 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)... Περιεχόµενα 1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4 1.1 Κανόνες και προδιαγραφές... 4 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και πραγµατική θερµική απόδοση... 4 1.3 Επιλογή ακροφυσίου (µπεκ)... 4 2 Γενικά... 5 2.1 Μοντέρνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs.

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs. ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs http:// www.greenecotherm.eu Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6302 623 09/2002 GR Για τον ειδικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Πιεστικός καυστήρας πετρελαίου Logatop LE-A.0 και 2.0 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες H A N S A Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S (G) Οδηγίες λειτουργίας Πεδίο παραγωγικότητας: 13,0 60,0 kw Ελεγμένο σύμφωνα με το 1BimSch V, με χαμηλό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BTL. από 17,8 εώς 310 kw. Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw Καυστήρες πετρελαίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BT από 17,8 εώς 310 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς BT καταδεικνύουν οτι οι καυστήρες αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG. από 16,6 εώς 280 kw. Καυστήρες αερίου Καυστήρες αερίου ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ BTG από 16,6 εώς 280 kw ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ τα κύρια χαρακτηριστικά των καυστήρων της σειράς BTG καταδεικνύουν πως οι συγκεκριµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου

Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Καυστήρες αερίου Οδηγός προγράμματος και επιλογής καυστήρων φυσικού αερίου Επιλογή μονοβάθμιου καυστήρα αερίου Μονοβάθμιοι BG BG 400, 400, 300L 400L 412 BG BG 300, 300, 300L 300L STG STG 146, 146, 146L

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ιαχειριστής καύσης Weishaupt W-FM 83054849-1/2004 1 1 Γενικές πληροφορίες 4 2 Πληροφορίες ασφαλείας 5 3 Τεχνική περιγραφή 6 3.1 Λειτουργία 6 3.2 Οθόνη και µονάδα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες και καυστήρες αερίου

Λέβητες και καυστήρες αερίου Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 2014/5 Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο ΠΕΜΠΤΗ, 15-5-2014 Λέβητες και καυστήρες αερίου Γιάννης Τσικαλάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤHERMOVENT HELLAS A.E Λεβητοστάσιο κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Φαντάκη Παναγιώτη μηχανολόγου εκπαιδευτικού. Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης. Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα