ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR , Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αγία Παρασκευή, Αριθ. Πρωτ Προκήρυξη 1930/ Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για τη «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στο πλαίσιο του Υποέργου 3 της ενταγμένης Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΜΕ MIS: Η προμήθεια και η παροχή των υπηρεσιών αποτελεί το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου3 (Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης) της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στο ΕΣΠΑ /Ε.Π.:Ε.Δ.Β.Μ. Για την προαναφερθείσα Πράξη η Δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ. Συμμετέχουν: η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.). Σελίδα 1 από 190

2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΠΡΆΞΕΩΝ ΠΡΑΞΗ Ταχ. Διεύθυνση ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. (ΚΩΔ. 72) «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» (ΣΤΙΣ 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.ΕΞ., 2 Π.Σ.ΕΙΣ. ΜΕ MIS: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ)) Μεσογείων 396, GR Αγία Παρασκευή, Αττική Πληροφορίες Τηλ.: (+30) , (+30) Φαξ: (+30) και (+30) URL schools.gr και schools.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ,00 Σελίδα 2 από 190

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 396 Ταχ. Κ.ωδικας : GR , Αγ. Παρασκευή Πληροφορίες : Νίκος Αλβέρτης (Υπεύθυνος Υποέργου) Τηλέφωνα : (+30) και (+30) Φαξ : (+30) και (+30) schools.gr Web site : schools.gr επιλογή Προκηρύξεις Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός σε ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ημ./Μην./Έτος εβδομάδας (τοπική) Αιγαίου Πελάγους , Αγ. Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ 18/04/2011 Δευτέρα 10:00 Αίθουσα: «ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» (ισόγειο) Προϋπολογισθείσα δαπάνη : Χρονική διάρκεια του Έργου Χρηματοδότηση Υπεύθυνος Διαχείρισης Χρηματοδότησης Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση σε Ελληνικές Εφημερίδες ,09 (τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. ( ,00 τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) : 3 Μήνες : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων : Ειδικός Λογαριασμός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου : Πέμπτη, 24/2/2011 Σελίδα 3 από 190

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 7 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 9 ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα (Π.Ι.) για τον οποίο προορίζεται το Έργο Σκοπός και στόχοι του Έργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ και ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΔΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 13 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 14 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 15 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 18 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 20 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 22 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 23 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 4 από 190

5 ΑΡΘΡΟ 24 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 25 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 26 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 27 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 30 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 31 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΘΡΟ 32 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 33 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ κ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 34 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 35 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΑΡΘΡΟ 36 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 37 ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 38 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΜΗΜΑ 1. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 40 ΤΜΗΜΑ 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 41 ΤΜΗΜΑ 3. ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (S/W) ΑΡΘΡΟ 42 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 44 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Πίνακες συμμόρφωσης Τμήμα 1: Πίνακας Λογισμικών Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικών Δικτύου Επικοινωνίας Σελίδα 5 από 190

6 1.2. Συγκεντρωτικός πίνακας προσφερόμενου Εξοπλισμού Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Web και Application Server Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συγκροτήματος αποθήκευσης δεδομένων (Sun Storage) Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Οπτικού Switch Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών για την Εκπαίδευση των Διαχειριστών Τμήμα 2: Συγκεντρωτικός πίνακας προσφερόμενου εξοπλισμού Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Συστήματος Η/Υ Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Φορητού Η/Υ Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Ασπρόμαυρου εκτυπωτή Laser Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Έγχρωμου εκτυπωτή Inkjet (Α3) Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Scanner Α Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Scanner Α Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Βιντεοπροβολέα Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Οθόνης προβολής με τρίποδο Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Διαδραστικού Πίνακα (Interactive Whiteboard) Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών ΦΑΞ Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος Τμήμα 3: Συγκεντρωτικός πίνακας προσφερόμενων πακέτων Λογισμικού (S/W) Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Ορθογραφικό Ερμηνευτικό) Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικού Μετάφρασης από Ελληνικά σε Αγγλικά Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού Σελιδοποίησης Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού Δημιουργίας και Διαχείρισης αρχείων PDF Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικού Δημιουργίας και Διαχείρισης Ιστοσελίδων Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικού Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Λογισμικού Επεξεργασίας Εικόνας Εγγύηση καλής λειτουργίας Συντήρηση Υποστήριξη Προγραμματισμός υλοποίησης του Έργου Πίνακας Συμμόρφωσης για την συντήρηση και υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού Πίνακας Συμμόρφωσης για τον προγραμματισμό υλοποίησης του Έργου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ Σελίδα 6 από 190

7 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σελίδα 7 από 190

8 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκηρύσσει, με την παρούσα, Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλουν προσφορά για τη «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» CPV: , , [Π.Δ. 60 Φ.Ε.Κ. 64 Α / , Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, Οδηγία 2994/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2007]. Το κριτήριο για την τελική επιλογή του Αναδόχου και την σύναψη σύμβασης προμηθειών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί του συνόλου των προς προμήθεια ειδών και υπηρεσιών. Στη συνέχεια της παρούσας όπου αναφέρεται Έργο εννοείται η προμήθεια των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών για την «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Υποέργου 3 της Πράξης θα αναλάβει να φέρει εις πέρας τα παρακάτω: το σχεδιασμό του Δικτύου Επικοινωνίας και Υποστήριξης τη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Υποστήριξης την προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού Τα παραδοτέα που θα προκύψουν είναι: Εγκατεστημένο σύστημα Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης, πακέτα Λογισμικών και απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού π.χ.(η/υ, περιφερειακών συστημάτων, κτλ.) για την υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης και τα απαραίτητα παραστατικά της προμήθειας. Αναλυτικότερα στο πλαίσιο του Έργου θα γίνουν: Η προμήθεια και εγκατάσταση στον τόπο που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή του εξοπλισμού πληροφορικής (Web and Application Server, συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων, κ.α.) που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης. Η ανάπτυξη του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης, όπου θα γίνει η προμήθεια των απαραίτητων εφαρμογών (λογισμικών), η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία τους, στον προηγούμενο εξοπλισμό Σελίδα 8 από 190

9 Η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, fax, κ.α.) που θα διευκολύνει τις εργασίες όσων εμπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης (εμπειρογνώμονες, συντονιστές, υπεύθυνοι υποέργων, κ.α.) Η προμήθεια πακέτων λογισμικού (λογισμικό εφαρμογών γραφείου, λογισμικό διαδικτυακής προστασίας, κ.α.) και η εγκατάστασή τους στον προηγούμενο εξοπλισμό. Το συνολικό Έργο χωρίζεται στα παρακάτω τρία (3) διακριτά τμήματα: Τμήμα 1: Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης, Τμήμα 2: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Τμήμα 3: Πακέτα λογισμικού (S/W) Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του Έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές, που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. Επίσης, δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο του Έργου. Το Έργο αποτελεί το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 3 Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης της ενταγμένης (οριζόντιας) Πράξης με κωδικό Ο.Π.Σ. (MIS) και τίτλο: «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στο ΕΣΠΑ \Ε.Π.:Ε.Δ.Β.Μ\Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3. Για την προαναφερθείσα Πράξη η Δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ. Συμμετέχουν: η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.). ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας έχει συνολικό προϋπολογισμό ,09 (τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά) καθαρή αξία χωρίς τον Φ.Π.Α. και ,00 (τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το Ε.Π.:Ε.Δ.Β.Μ\Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό Σ.Α.Ε. 2010ΣΕ Υπεύθυνος Διαχείρισης Χρηματοδότησης είναι ο Ειδικός Λογαριασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός του συνολικού Έργου καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί και κατανέμεται σε τρία (3) τμήματα. Σελίδα 9 από 190

10 Τμήμα Τμήμα 1: Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία του Τμήμα 2: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, faxes, κ.α.). Τμήμα 3: Προμήθεια πακέτων λογισμικού (S/W) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Προϋπολογισμός ,22 (εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. ( ,00 εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ,79 (εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. ( ,00 διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ,08 (οκτώ χιλιάδες εκατό τριάντα ευρώ και οκτώ λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. (10.000,00 δέκα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ,09 (τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά) Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που απαιτούν κόστος έργου μεγαλύτερου του προβλεπόμενου συνολικού προϋπολογισμού. Επίσης η προσφορά δεν επιτρέπεται, με ποινή αποκλεισμού, να υπερβαίνει τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των επιμέρους τριών τμημάτων. Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο του έργου ήτοι και για τα τρία τμήματα που προαναφέρθηκαν και ως εκ τούτου το Έργο θα κατακυρωθεί σε έναν Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ι. Αναθέτουσα Αρχή Ι.1 Επωνυμία και Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μεσογείων 396 GR Αγ. Παρασκευή, Αττική ΕΛΛΑΣ GREECE schools.gr & Σελίδα 10 από 190

11 Ι.2 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Ι.3 Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες, παροχή εγγράφων και για την αποστολή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών. Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (3 ος Όροφος, Πρωτόκολλο) Μεσογείων 396 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο GR Αγ. Παρασκευή Αττικής. Πληροφορίες: Νίκος Αλβέρτης (Υπεύθυνος Υποέργου) τηλ. (+30) και (+30) schools.gr Εναλλακτικά, τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: schools.gr/news/prok.php και Ι.4 Υπεύθυνος Διαχείρισης Χρηματοδότησης Ειδικός Λογαριασμός του Π.Ι. ΙΙ. Αντικείμενο της Σύμβασης ΙΙ.1 Είδος Σύμβασης Προμηθειών Δημόσια σύμβαση προμηθειών (άρθρο 2.2 του Π.Δ. 60 Φ.Ε.Κ. 64 Α / και άρθρο 1.2.γ της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.) ΙΙ.2 Ονομασία της Σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης ΙΙ.3 Περιγραφή αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της Προκήρυξης, όπως αναφέρεται στο Υποέργο 3 Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) :295450, είναι: Διεθνής Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει να φέρει εις πέρας τα παρακάτω: το σχεδιασμό του Δικτύου Επικοινωνίας και Υποστήριξης, τη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Υποστήριξης και την προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού Αναλυτικότερα ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα αναλάβει: Σελίδα 11 από 190

12 την προμήθεια και εγκατάσταση, στον τόπο που θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, του εξοπλισμού πληροφορικής (Web and Application Server, συγκρότημα αποθήκευσης δεδομένων, κ.α.) που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία του Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης. την ανάπτυξη Δικτύου Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης. Δηλαδή να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει, να παραμετροποιήσει και να θέσει σε επιχειρησιακή λειτουργία τις απαραίτητες εφαρμογές (λογισμικά) στον προηγούμενο εξοπλισμό. την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, fax, κ.α.) που θα διευκολύνει τις εργασίες όσων εμπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης (εμπειρογνώμονες, συντονιστές, υπεύθυνοι υποέργων, κ.α.) την προμήθεια πακέτων λογισμικού (λογισμικό εφαρμογών γραφείου, λογισμικό διαδικτυακής προστασίας, κ.α.) και την εγκατάστασή τους στον προηγούμενο εξοπλισμό. Λεπτομέρειες αναφέρονται στο τεύχος της Προκήρυξης. ΙΙ.4 Τόπος παράδοσης των προμηθειών Τόπος παροχής υπηρεσιών Οι εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. II.5 Προϋπολογισμός Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ,09 (τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και εννέα λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. ( ,00 τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) II.6 Διαχωρισμός σε τμήματα Υπάρχει διαχωρισμός σε 3 τμήματα, αλλά οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) δεν επιτρέπεται να καταθέσουν προσφορές μόνο για ένα ή δύο από τα παρακάτω τμήματα: Τμήμα 1: Δίκτυο Επικοινωνίας και Στήριξης της Πράξης και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία του με προϋπολογισμό: ,22 (εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. Τμήμα 2: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, faxes, κ.α.) με προϋπολογισμό: ,79 (εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. Τμήμα 3: Προμήθεια πακέτων λογισμικού (S/W) με προϋπολογισμό 8.130,08 (οκτώ χιλιάδες εκατό τριάντα ευρώ και οκτώ λεπτά) χωρίς τον Φ.Π.Α. Σελίδα 12 από 190

13 Η προσφορά δεν επιτρέπεται, με ποινή αποκλεισμού, να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό, καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς των επιμέρους τριών τμημάτων. ΙΙ.7 Εναλλακτικές προσφορές Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. ΙΙ.8 ΙΙ.9 Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης , , Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. ΙΙΙ Πληροφορίες Νομικής, Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Τεχνικής Φύσης ΙΙΙ.1 ΙΙΙ.2 Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις Δικαίωμα συμμετοχής Εγγυητική επιστολή συμμετοχής : Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Κατά τα λοιπά και ως προς τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας ισχύουν τα αναγραφόμενα στο τεύχος Προκήρυξης. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Αναλυτική περιγραφή στο τεύχος της Προκήρυξης. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος της Προκήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: (α) φυσικά πρόσωπα (β) νομικά πρόσωπα (γ) συνεταιρισμοί (δ) κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων, με αντικείμενο απασχόλησης σχετικό με το παρόν έργο τουλάχιστον κατά τα τελευταία 3 έτη, εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α 139/ ) υπό τον όρο η σύμβαση να καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Σελίδα 13 από 190

14 ΙΙΙ.3 ΙΙΙ.4 ΙΙΙ.5 Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η Σύμβαση Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους Νομικό καθεστώς Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα Τεχνική ικανότητα απαιτούμενα αποδεικτικά Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε κράτος μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του ΠΟΕ ή, τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, τα οποία πρέπει να ασχολούνται νόμιμα με την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών και να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που, το προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο, κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί σε κοινοπραξία και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος της Προκήρυξης. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος της Προκήρυξης. IV. Διαδικασία IV.1 Είδος Διαδικασίας Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός. IV.2 Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο τεύχος της Προκήρυξης. IV.3 IV.4 Προθεσμία για την παραλαβή των συμβατικών τευχών της Προκήρυξης και συμπληρωματικών εγγράφων Προθεσμία για την υποβολή, εγγράφως, αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες διευκρινίσεις επί όρων της Προκήρυξης Έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως και την Τρίτη, 12/4/2011 Για την παραλαβή δεν απαιτείται πληρωμή. Δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως και την Παρασκευή, 8/4/2011 Τα αιτήματα αυτά πρέπει να απευθύνονται γραπτώς, στην παρακάτω αναφερόµενη διεύθυνση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): Σελίδα 14 από 190

15 IV.5 IV.6 IV.7 IV.8 IV.9 Προθεσμία (καταληκτική ημερομηνία) για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών Τόπος κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσφορά Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (3 ος όροφος, Πρωτόκολλο) Υπόψη: Προέδρου Επιτροπής Προμηθειών Για τη Προκήρυξη 1930/ Μεσογείων 396, GR Αγ. Παρασκευή, Αττική Ταχυδρομικά ή με φαξ. Έως τις 09:00 (τοπικής) ώρας της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή, έως την Δευτέρα, 18/4/2011 και μέχρι της (τοπικής) ώρας 09:00 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (3 ος Όροφος, Πρωτόκολλο) Λ. Μεσογείων 396, GR Αγ. Παρασκευή Αττικής. ΕΛΛΑΣ (GREECE) Η Ελληνική γλώσσα. Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως τη Τρίτη, 18/10/2011 Δευτέρα, 18/4/2011 και ώρα (τοπική) 10:00, στην αίθουσα «Ε. Παπανούτσος» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αιγαίου Πελάγους 1 3 (ισόγειο), Αγία Παρασκευή Αττικής Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων (προσφερόντων υποψηφίων Αναδόχων). V. Συμπληρωματικές πληροφορίες V.1 Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο/ Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ε.Ε. Ο παρόν Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3: «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης» (προϋπολογισμός του Υποέργου: ,00 ) της ενταγμένης Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Η Πράξη, με προϋπολογισμό ,00 και διάρκεια εφαρμογής από έως , υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ /Ε.Π.:Ε.Δ.Β.Μ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.). Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Σελίδα 15 από 190

16 Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικό MIS: και Kωδικό ΣΑΕ:2010ΣΕ V.2 Δημοσιεύσεις Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά στις εφημερίδες: «Ημερησία» και «Τα Νέα»,στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Ι. (www.pi schools.gr Προκηρύξεις). V.3 Αποστολή για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τρίτη, 22/2/2011 V.4 Αποστολή για Δημοσίευση στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Τετάρτη, 23/2/2011 V.5 Αποστολή για Δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο Πέμπτη, 24/2/2011 V.6 Δημοσίευση στην ιστοσελίδα (web site) του Π.Ι. (www.pi schools.gr Προκηρύξεις) Δευτέρα, 28/2/2011 V.7 Κόστος δημοσιεύσεων Το κόστος δημοσίευσης (αρχικής και επαναληπτικών) στον ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και συγκεκριμένα το Υποέργο 2 της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Δ.Α. : Διαχειριστική Αρχή. Ε.Ε. : Ευρωπαϊκή Ένωση/Ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ε.Ε.Ε.Κ. : Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ε.Κ.Τ. : Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Λ.Π.Ι. : Ειδικός Λογαριασμός του Π.Ι. Ε.Ο.Χ. : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» Ε.Υ.Δ. : Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Η/Υ : Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή Υπολογιστής Κ.Π.Σ. : Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης / πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Σελίδα 16 από 190

17 Ν.Π.Δ.Δ. : Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Ν.Π.Ι.Δ. : Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Π.Ι. : Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Π.Ο.Ε. : Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Σ.Α.Ε. : Συλλογική Απόφαση Έργων Σ.Δ.Σ. : Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων Σ.Σ. Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ι. Τ.Δ.Ε. : Τεχνικό Δελτίο Έργου Τ.Δ.Υ. : Τεχνικό Δελτίο Υποέργου ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ. : Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φ.Ε.Κ. ή ΦΕΚ : Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας Φ.Π.Α. ή ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας H/W : Hardware S/W : Software ΟΡΙΣΜΟΙ Ανάδοχος : Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Αναθέτουσα Αρχή : Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής (οδός Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή). Βασικό Λογισμικό : Το Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) των Η/Υ, το λογισμικό προστασίας από ιούς Internet Security, καθώς και το λογισμικό αυτοματισμού γραφείου (επεξεργασίας κειμένου, επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και παρουσιάσεων). Διακήρυξη Προκήρυξη : Η παρούσα Προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή, το Μέρος Γ: Ειδικές Απαιτήσεις Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυήσεων, ΙΙ: Πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών και συμμόρφωσης, ΙΙΙ Σύμβαση. Διαχειριστική Αρχή : Κάθε Εθνική, Περιφερειακή ή Τοπική Αρχή ή φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που ορίζεται από κράτος μέλος ή το κράτος μέλος, εφόσον ασκεί τα σχετικά καθήκοντα, για να διαχειρίζεται μια παρέμβαση για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999. Στην περίπτωση που το κράτος μέλος ορίζει διαφορετική από το ίδιο Διαχειριστική Αρχή, καθορίζει όλες τις Σελίδα 17 από 190

18 λεπτομέρειες της σχέσης του με αυτή την αρχή καθώς και όλες τις λεπτομέρειες της σχέσης της Διαχειριστικής Αρχής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπος : Ο υπογράφων την προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο Ανάδοχο που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Ανάδοχου ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. : Επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αυτούς που αφορούν. Επιτροπή Αξιολόγησης : Η Επιτροπή που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών καθώς και την υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή Προμηθειών η οποία εισηγείται στο Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Η επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων. Επιτροπή Παραλαβής : Ομάδα προσώπων, η οποία θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και. την παραλαβή και πιστοποίηση των Παραδοτέων του Έργου. Επιτροπή Προμηθειών : Ως Επιτροπή Προμηθειών νοείται η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που πραγματοποιούνται από το Π.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Η επιτροπή συστήνεται με απόφαση του Σ.Σ. του Π.Ι. Έργο : Η προμήθεια των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών για την «Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας και στήριξης της Πράξης: Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Εργολήπτης, προμηθευτής, πάροχος υπηρεσιών : Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ ή ΕΣΠΑ) : Το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο Όργανο Λήψης Αποφάσεων : Το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οικονομικός Φορέας : Ο όρος καλύπτει ταυτόχρονα τις έννοιες «προμηθευτής», «εργολήπτης» και «πάροχος υπηρεσιών» και χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απλούστευσης του κειμένου. Παρέμβαση : Κάθε δράση ή ενέργεια που γίνεται από δημόσιες αρχές ανεξαρτήτως από τη φύση της και μπορεί να είναι μια πολιτική, ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο ή ένα έργο. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής Κοινωνικής Συνοχής οι παρεμβάσεις γίνονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Πράξη : Κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους τελικούς Σελίδα 18 από 190

19 δικαιούχους των παρεμβάσεων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία). Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του : Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Συμβατικά τεύχη: Το Τεύχος της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του : Αναδόχου για τα 3 Τμήματα και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και τα οποία περιλαμβάνουν, κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Προκήρυξη και το τεύχος με τους όρους της Προκήρυξης, γ) την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου δ) την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και ε) τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Προμηθειών. Συμβατικό Τίμημα : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Δηλαδή, το σύνολο των τιμών προσφοράς στις οποίες θα κατακυρωθεί καθένα από τα τρία (3) τμήματα του Έργου. Υπεύθυνη δήλωση : Όπου γίνεται αναφορά σε υπεύθυνη δήλωση εννοείται του νόμου 1599/1986 ή για την περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου οποιασδήποτε μορφής υπεύθυνη δήλωση. Υποψήφιος Ανάδοχος ή Προσφέρων : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο Διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα (Π.Ι.) για τον οποίο προορίζεται το Έργο Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, ιδρύθηκε το 1964 (Ν. 4379/1964) από τον τότε Πρωθυπουργό και Υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου. Ως νέος, αλλά και πρωτοποριακός, θεσμός, αποτέλεσε μετεξέλιξη και συγχώνευση προϋπαρχόντων συμβουλευτικών οργάνων του Υπουργείου και οργανώθηκε έχοντας ως υπόδειγμα την εσωτερική οργάνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήματα αρμοδιοτήτων στα οποία υπηρετούν Σύμβουλοι και Πάρεδροι). Πρώτος πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ήταν ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ι.Θ. Κακριδής. Στους αρχικούς στόχους του Π.Ι., περιλαμβανόταν ο σχεδιασμός αλλά και η στήριξη της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης που τότε επιχειρήθηκε και στην οποία καθοριστική ήταν η συμβολή των Ε. Παπανούτσου και Λ. Ακρίτα. Την περίοδο της δικτατορίας, το Π.Ι. καταργήθηκε (Α.Ν. 59/1967). Κατά τη Μεταπολίτευση (Ν. 186/1975), ιδρύθηκε το «Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως» (Κ.Ε.Μ.Ε), οι αρμοδιότητες του οποίου ήταν αντίστοιχες με αυτές του Π.Ι.. Το 1985 (Ν. 1566) καταργήθηκε το Κ.Ε.Μ.Ε. και επανιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (άρθρο 24), το Π.Ι. αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια Υπηρεσία, εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σελίδα 19 από 190

20 To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ο παλαιότερος ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας σε ζητήματα παιδείας και με το έργο του συμβάλλει ουσιαστικά στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής από το ΥΠΕΠΘ. Κύριος σκοπός του Π.Ι. είναι η πολύπλευρη μελέτη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, η υποβολή προτάσεων, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, καθώς και η εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εκπαιδευτικό παιδαγωγικό επίπεδο. Σύμφωνα και με μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν. 3386/2010, 2640/1998, 2817/2000, 2909/2001, 2986/2002 και 3194/2003) οι αρμοδιότητες του Π.Ι. είναι: Η επιστημονική έρευνα, η μελέτη θεμάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής πράξης. Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για θέματα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης, Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και η χάραξη κατευθύνσεων για το σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και η προώθηση της εφαρμογής της στην εκπαιδευτική πράξη. Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και η αξιολόγησή τους. Η εισήγηση για τη συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, καθώς και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση των μεθόδων της διδακτικής πράξης και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου 5.2 Σκοπός και στόχοι του Έργου Σκοπός του Έργου είναι η αποτελεσματικότερη προώθηση της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών». Στόχοι του Έργου είναι: η συνεχής, διαμορφωτική αξιολόγηση των παραγόμενων Προγραμμάτων Σπουδών, τόσο κατά την εκπόνηση, όσο και κατά τη πιλοτική εφαρμογή τους από τους εμπλεκόμενους φορείς (εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτικοί, κ.α.), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ανταλλάσουν μεταξύ τους ηλεκτρονικά μηνύματα, να συμμετάσχουν σε ειδικούς χώρους συζητήσεων, να χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία κ.α. η καλύτερη δυνατή διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του περιεχομένου του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού (Προγράμματα Σπουδών, εκπαιδευτικά σενάρια, κ.α.). Η διευκόλυνση του έργου των ατόμων ( εμπειρογνώμονες, συντονιστές, διαχειριστές, ομάδες υποστήριξης κ.α.) που εμπλέκονται στην υλοποίηση της Πράξης παρέχοντας τους ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, laptop, φωτοαντιγραφικά κ.α.) καθώς και λογισμικά που θα υποστηρίξουν το έργο τους. Σελίδα 20 από 190

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα