Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS /2003 GR Για το χειριστή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή"

Transcript

1 /2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό

2 Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά σας Σχετικά µε τις παρούσες οδηγίες Ορθός χειρισµός Εξήγηση των χρησιµοποιούµενων συµβόλων Σηµαντικές υποδείξεις Περιγραφή προϊόντος Λειτουργία εγκατάστασης θέρµανσης Ενεργοποίηση της εγκατάστασης θέρµανσης Απενεργοποίηση της εγκατάστασης θέρµανσης Συµπεριφορά σε κατάσταση ανάγκης Έλεγχος της πίεσης λειτουργίας. Συµπλήρωση νερού θέρµανσης και εξαέρωση Πότε πρέπει να ελέγχετε την πίεση λειτουργίας; Έλεγχος της πίεσης λειτουργίας Συµπλήρωση νερού θέρµανσης και εξαέρωση Υποδείξεις για τη λειτουργία Γιατί είναι σηµαντική η τακτική συντήρηση; Αποκατάσταση των βλαβών

3 Για την ασφάλειά σας 1 1 Για την ασφάλειά σας 1.1 Σχετικά µε τις παρούσες οδηγίες Οι παρούσες οδηγίες περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τον ασφαλή και ορθό χειρισµό και τη λειτουργία του λέβητα. Ο Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS θα καλείται στο εξής γενικά λέβητας. 1.2 Ορθός χειρισµός ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ λόγω ανειδίκευτου προσωπικού. Η συναρµολόγηση, έναρξη λειτουργίας και συντήρηση πρέπει να γίνονται µόνο από την εταιρεία θέρµανσης. Ορισµένες εργασίες σε εξαρτήµατα ηλεκτρισµού και καυσίµου απαιτούν κατάλληλη εξειδίκευση. Επιτρέπεται χρήση του λέβητα για θέρµανση του νερού θέρµανσης και για προετοιµασία του ζεστού νερού π.χ. για µονοκατοικίες ή πολυκατοικίες. 1.3 Εξήγηση των χρησιµοποιούµενων συµβόλων Στις παρούσες οδηγίες χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα σύµβολα για να υποδείξουν τα εξής: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο, ο οποίος εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ενδεχοµένως να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυµατισµούς ή ακόµα και σε θάνατο. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ/ Επισηµαίνει µια ενδεχοµένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε µέτριο ή ελαφρύ τραυµατισµό ή σε υλικές ζηµιές. ΥΠΟ ΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Συµβουλές χρήσης για την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση και ρύθµιση της συσκευής, καθώς και χρήσιµες πληροφορίες. Παραποµπές Παραποµπές σε συγκεκριµένο απόσπασµα ή άλλα στοιχεία υποδεικνύονται µε ένα βέλος. 1.4 Σηµαντικές υποδείξεις Μαθαίνετε να χρησιµοποιείτε σωστά την εγκατάσταση θέρµανσης, ζητώντας οδηγίες από την εταιρία θέρµανσης κατά την παράδοση της εγκατάστασης και διαβάζοντας προσεκτικά τις οδηγίες χειρισµού. Εκτελείτε µόνο όσες εργασίες περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χειρισµού Υποδείξεις σε περίπτωση οσµής αερίου ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ από έκρηξη εύφλεκτων αερίων. Σε περίπτωση οσµής αερίου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Μην ανάβετε φωτιά! Μην καπνίζετε! Μη χρησιµοποιείτε αναπτήρα! Αποφύγετε τη δηµιουργία σπινθήρων! Μην ενεργοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, τηλέφωνο, φις ή κουδούνι! Κλείστε την κεντρική παροχή αερίου! Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα! Ειδοποιήστε τους συγκατοίκους, χωρίς όµως να χτυπήσετε κουδούνι! Εγκαταλείψτε το κτίριο! Τηλεφωνήστε απ έξω στην επιχείρηση αερίου και την εταιρεία θέρµανσης! Ειδοποιήστε ενδεχοµένως την αστυνοµία ή την πυροσβεστική! Σε περίπτωση διαρροής εγκαταλείψτε αµέσως την επικίνδυνη περιοχή! Οδηγίες για το χώρο τοποθέτησης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ λόγω δηλητηρίασης. Η ανεπαρκής προσαγωγή αέρα µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκλυση καυσαερίων. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγµατα προσαγωγής και εξαγωγής αέρα δεν έχουν µικρύνει ή κλείσει τελείως. Αν δεν αποκατασταθούν άµεσα οι βλάβες, δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Λόγω εύφλεκτων πρώτων υλών ή υγρών. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά ή υγρά στο άµεσο περιβάλλον του λέβητα. Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητα θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου G215 WS Έκδοση 06/2003 3

4 2 Περιγραφή προϊόντος 2 Περιγραφή προϊόντος Ο λέβητας είναι χαµηλής θερµοκρασίας για θέρµανση µε πετρέλαιο ή αέριο, µε αντιστάθµιση της θερµοκρασίας 1 του νερού. Η ειδική εταιρεία θέρµανσης έχει εξοπλίσει το λέβητα µε τον κατάλληλο καυστήρα. Ο λέβητας αποτελείται από: Ταµπλό ρύθµισης Κάλυµµα λέβητα Λέβητα µε θερµοµόνωση Το ταµπλό ρύθµισης παρακολουθεί και ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα του λέβητα. Το κάλυµµα του λέβητα εµποδίζει την απώλεια ενέργειας και χρησιµεύει ως ηχητική µόνωση. Ο κορµός του λέβητα µεταβιβάζει τη θερµική ενέργεια που παράγεται από τον καυστήρα στο νερό θέρµανσης. Η θερµοµόνωση εµποδίζει την απώλεια ενέργειας. Σχ. 1 4 Λέβητας χωρίς καυστήρα 2 3 Το προϊόν συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών και οδηγιών. 1 Ταµπλόαµπλό ρύθµισης 2 Κάλυµµα λέβητα 3 Λέβητας µε θερµοµόνωση 4 Επένδυση πόρτας καυστήρα 4

5 Λειτουργία εγκατάστασης θέρµανσης 3 3 Λειτουργία εγκατάστασης θέρµανσης 3.1 Ενεργοποίηση της εγκατάστασης θέρµανσης Βεβαιωθείτε πριν την ενεργοποίηση, ότι η πίεση λειτουργίας είναι επαρκής, ότι η τροφοδοσία καυσίµου είναι ανοιχτή στην κεντρική παροχή και ότι ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιηµένος. Ρυθµίστε το ρυθµιστή θερµοκρασίας νερού λέβητα στο "ΑΥΤ". Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας (Θέση "I"). Έτσι ενεργοποιείται η εγκατάσταση θέρµανσης συνολικά. ΥΠΟ ΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Πληροφορίες για το χειρισµό, π. χ. της ρύθµισης των θερµοκρασιών, βρίσκετε στις οδηγίες του ταµπλό ρύθµισης. 3.2 Απενεργοποίηση της εγκατάστασης θέρµανσης Απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας στο ταµπλό ρύθµισης (Θέση 0 ). Έτσι απενεργοποείται ο λέβητας µε όλα τα εξαρτήµατά του (όπως π. χ. ο καυστήρας). Καύσιµα - Κλείστε την κεντρική παροχή. 1 Σχ. 2 Ενεργοποίηση της εγκατάστασης θέρµανσης (Logamatic 2000) 1 Ρυθµιστής θερµοκρασίας νερού λέβητα 2 ιακόπτης λειτουργίας 2 I 0 λόγω παγετού. Εάν δεν είναι ενεργοποιηµένη η εγκατάσταση θέρµανσης, µπορεί να παγώσει. Αφήνετε την εγκατάσταση θέρµανσης όσο το δυνατόν διαρκώς ενεργοποιηµένη. Προστατεύστε την εγκατάσταση θέρµανσης από το πάγωµα, αδειάζοντας εάν χρειάζεται τους αγωγούς θέρµανσης και πόσιµου νερού στο χαµηλότερο σηµείο. 1 2 Σχ. 3 Ενεργοποίηση της εγκατάστασης θέρµανσης (Logamatic 4000) 1 Ρυθµιστής θερµοκρασίας νερού λέβητα 2 ιακόπτης λειτουργίας 3.3 Συµπεριφορά σε κατάσταση ανάγκης Σε κατάσταση ανάγκης, π. χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς, προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: Καύσιµα - Κλείστε την κεντρική παροχή. ιακόψτε την ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης θέρµανσης µε το διακόπτη έκτακτης ανάγκης ή µε την αντίστοιχη ασφάλεια. 5

6 3 Λειτουργία εγκατάστασης θέρµανσης 3.4 Έλεγχος της πίεσης λειτουργίας. Συµπλήρωση νερού θέρµανσης και εξαέρωση Πότε πρέπει να ελέγχετε την πίεση λειτουργίας; Το νερό θέρµανσης χάνει τις πρώτες µέρες αρκετή ποσότητα, καθώς είναι ακόµα ισχυρή η εξαγωγή αερίων. ηµιουργούνται φυσαλίδες αέρος στην εγκατάσταση και απαιτείται εξαέρωση του νερού για την αποφυγή θορύβου στα σώµατα. Στους καινούργιους λέβητες πρέπει να ελέγχετε την πίεση λειτουργίας καθηµερινά, ενδεχοµένως να συµπληρώνετε νερό θέρµανσης και να εξαερώνετε τα θερµαντικά σώµατα. Αργότερα, ελέγχετε την πίεση λειτουργίας µηνιαίως, ενδεχοµένως συµπληρώνετε νερό θέρµανσης και εξαερώνετε τα θερµαντικά σώµατα Έλεγχος της πίεσης λειτουργίας Η εταιρεία θέρµανσης έχει ρυθµίσει τον κόκκινο δείκτη του µανόµετρου στην απαιτούµενη πίεση λειτουργίας (τουλάχιστον 1bar υπερπίεση). Ελεγξτε ότι ο δείκτης του µανόµετρου βρίσκεται εντός της πράσινης περιοχής. Εάν ο δείκτης του µανόµετρου πέσει κάτω από πράσινη περιοχή, συµπληρώστε νερό θέρµανσης Συµπλήρωση νερού θέρµανσης και εξαέρωση Ζητήστε από την εταιρεία θέρµανσης να σας δείξει που βρίσκεται η βάνα πλήρωσης - εκκένωσης στην εγκατάσταση θέρµανσης για συµπλήρωση νερού. 3 λόγω διαφορών θερµοκρασίας. Σε περίπτωση που ανεφοδιάζετε την εγκατάσταση θέρµανσης όταν αυτή είναι ζεστή, ενδέχεται οι θερµικές διαφορές να προκαλέσουν ρωγµές στο εσωτερικό του λέβητα. Ο λέβητας παρουσιάζει διαρροή. Ανεφοδιάστε την εγκατάσταση θέρµανσης µόνο όταν αυτή είναι κρύα (η θερµοκρασία εισόδου επιτρέπεται να ανέρχεται το πολύ στους 40 C). Σχ. 4 Μανόµετρο για κλειστές εγκαταστάσεις 1 Κόκκινος δείκτης 2 είκτης µανόµετρου 3 Πράσινη περιοχή 6

7 Λειτουργία εγκατάστασης θέρµανσης 3 Συνδέστε το λάστιχο του νερού σε µία βρύση. Προσαρµόστε το λάστιχο του νερού γεµάτο στο στόµιο της βάνας πλήρωσης- εκκένωσης και ανοίξτε τη βάνα. Γεµίστε αργά την εγκατατάσταση θέρµανσης. Παρατηρήστε την ένδειξη πίεσης (µανόµετρο). Κλείστε τη βάνα και τη βάνα πλήρωσης - εκκένωσης, όταν φτάσει στην επιθυµητή πίεσης λειτουργίας. Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρµανσης από τα εξαεριστικά στα θερµαντικά σώµατα. Σε περίπτωση πτώσης της πίεσης λειτουργίας λόγω του εξαερισµού, πρέπει να ξαναγεµίσετε µε νερό. Αποσυνδέστε το λάστιχο από τη βάνα πλήρωσης - εκκένωσης. λόγω συχνής συµπλήρωσης. Εάν πρέπει να συµπληρώνετε συχνά νερό θέρµανσης, µπορεί να προκληθεί βλάβη στην εγκατάσταση θέρµανσης από διάβρωση και δηµιουργία πέτρας ανάλογα µε την ποιότητα του νερού. Ρωτήστε την εταιρεία θέρµανσης, εάν µπορείτε να χρησιµοποίησετε το νερό της βρύσης χωρίς να το επεξεργαστείτε ή εάν ενδεχοµένως θα πρέπει να γίνει αφαλάτωση του νερού. Ενηµερώστε την εταιρεία θέρµανσης, εάν πρέπει να συµπληρώνετε συχνά περισσότερο νερό. 3.5 Υποδείξεις για τη λειτουργία Το σωστό καύσιµο Για την οµαλή λειτουργία του καυστήρα είναι απαραίτητη η χρήση του σωστού είδους και ποιότητας καυσίµου. Χρησιµοποιείτε µόνο αυτό το καύσιµο: λόγω εσφαλµένου είδους καυσίµου. Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά το καθορισµένο καύσιµο. Ζητήστε από την εταιρεία θέρµανσης να σας συµβουλεύσει, εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε άλλου είδους καύσιµο στην εγκατάσταση θέρµανσης ή καύσιµο µε διαφορετικές προδιαγραφές. Σφραγίδα/Ηµεροµηνία/Υπογραφή 7

8 3 Λειτουργία εγκατάστασης θέρµανσης Χώρος τοποθέτησης ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ εξαιτίας ακάθαρτου αέρα καύσεως. Μη χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο και υδρογονάνθρακα (π. χ. σε σπρέι, διαλύτες και απορρυπαντικά, χρώµατα, κόλλες). Μην επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης. 3.6 Γιατί είναι σηµαντική η τακτική συντήρηση; Πρέπει να γίνεται τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης για τους ακόλουθους λόγους: για να αποκτήσει µεγάλο βαθµό απόδοσης και να λειτουργεί η εγκατάσταση θέρµανσης οικονοµικά (χαµηλή κατανάλωση καυσίµων), για την επίτευξη υψηλής ασφάλειας λειτουργίας, για να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η φιλική προς το περιβάλλον καύση. λόγω ανεπαρκούς καθαρισµού και συντήρησης. Ζητήστε από µια εταιρεία να ελέγχει, καθαρίζει και συντηρεί την εγκατάσταση θέρµανσης µια φορά ετησίως. Σας συνιστούµε να συνάψετε ένα συµβόλαιο για ετήσιο έλεγχο και συντήρηση ανάλογα µε τις ανάγκες σας. 8

9 Αποκατάσταση των βλαβών 4 4 Αποκατάσταση των βλαβών ιακρίνονται δύο τύποι βλάβης Βλάβες στον καυστήρα και Βλάβες στο ταµπλό ρύθµισης και την εγκατάσταση θέρµανσης Σε περίπτωση βλάβης στον καυστήρα ανάβει η λυχνία βλάβης στον καυστήρα. Η βλάβη µπορεί κατά κανόνα να αποκατασταθεί µε το πάτηµα του πλήκτρου διόρθωσης στον καυστήρα. Οι βλάβες στο ταµπλό ρύθµισης και στην εγκατάσταση θέρµανσης εµφανίζονται στην οθόνη του ταµπλό ρύθµισης, εφόσον αυτό διαθέτει οθόνη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες του ταµπλό ρύθµισης. Αποκατάσταση βλάβης του καυστήρα Πιέστε το πλήκτρο διόρθωσης του καυστήρα (Οδηγίες για τον καυστήρα). 1 Σχ. 5 Αποκατάσταση βλαβών καυστήρα 1 Καυστήρας λόγω παγετού. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η εγκατάσταση θέρµανσης λόγω αποκατάστασης της βλάβης, µπορεί να παγώσει λόγω παγετού. Προσπαθήστε να αποκαταστήσετε τη βλάβη. Εάν δεν µπορείτε, ειδοποιήστε αµέσως την ειδική εταιρεία θέρµανσης. 9

10 Σηµειώσεις 10

11 Σηµειώσεις 11

12 Τεχνική εταιρία θέρµανσης: Buderus Heiztechnik GmbH, Wetzlar

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

2061 2193 03/2005 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό. Logamax U022K B. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό

2061 2193 03/2005 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό. Logamax U022K B. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό 2061 2193 03/2005 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο Logamax U022K B ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης

Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Οδηγίες σχεδιασμού και συναρμολόγησης Χυτοσιδηρός λέβητας MK-1 Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού του πίνακα ρυθμίσεων βρίσκονται στη συσκευασία του πίνακα ρυθμίσεων Wolf GmbH Postfach 1380 84048

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamatic EMS. Μονάδα χειρισμού RC35. Ελεγκτής χώρου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Ελεγκτής χώρου 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Μονάδα χειρισμού RC35 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 642 282 (10/2009) GR Επισκόπηση χειρισμού Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόµενα: σελίδα 1. Ονοµατολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα...5 4. Περιγραφή...6 4.1 Κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα