ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE"

Transcript

1 ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος

2 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande. Οι συσκευές (στη συνέχεια "λέβητας πέλλετ") της εταιρίας ALFA PLAM έχουν κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των ισχύοντων Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Οι οδηγίες αυτές προορίζονται για τον τελικό χρήστη, τους εγκαταστάτες και εξουσιοδοτημένους επισκευαστές λεβητών πέλλετ Grande. Στην περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση ή χρειάζεστε κάποια επεξήγηση, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας ALFA PLAM. Η εκτύπωση, η μετάφραση και η αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου, είναι αντικείμενο έγκρισης της εταιρίας ALFA PLAM. Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που παράγεται από την καύση, αντιστοιχεί στην ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που τα ξύλα λαμβάνουν από το περιβάλλον και το μετατρέπουν σε οξυγόνο και άνθρακα. Η χρήση μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κάρβουνα, έλαια θέρμανσης, αέριο) είναι αντίθετη με την απόδοση του ξύλου και βιομάζας, επομένως στον αέρα εκπέμπονται τεράστιες ποσότητες CO 2 που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών και αυξάνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η αρχή της καθαρής καύσης πληροί εξ ολοκλήρου όλες τις οικολογικές απαιτήσεις, και η εταιρία ALFA PLAM έχει βασίσει την ανάπτυξή της σε αυτή την αρχή. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1.0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2.0 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 2.1 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 2.2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ 2.4 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 3.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 3.3 ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ (ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Ή ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ) 3.4 ΑΕΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ 3.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 3.6 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3.7 ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΞΗΣ 4.0 ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5.1 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 6.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 6.1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6.3 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 7.0 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8.0 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΛΕΤ 8.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΛΕΤ 9.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΗ 9.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ 9.2 Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 9.3 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 9.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ 9.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 10.0 ΜΕΝΟΥ 11.0 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 12.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 13.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 14.0 ΕΓΓΥΗΣΗ 14.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 14.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 15.0 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 16.0 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ 2

3 1.0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για τον χρήστη, ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και προετοιμασίες για τη σωστή χρήση της συσκευής. 1.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οι οδηγίες αυτές υποστηρίζουν την τεχνολογία του λέβητα που πωλείται στις αγορές αυτή τη στιγμή, ΕΠΟΜΕΝΩΣ η ALFA PLAM δεν λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες συσκευές με τα κατάλληλα τεχνικά έγγραφα ως ελαττωματικές ή ανεπαρκείς. Μετά από κάθε αλλαγή, προσαρμογή ή εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε νέες συσκευές, εφαρμόζονται και αλλαγές στις οδηγίες χρήσης. Το περιεχόμενο αυτού το εγχειριδίου πρέπει να διαβαστεί πολύ προσεκτικά και να εφαρμοστεί. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του λέβητά σας. Θα πρέπει να αποθηκεύσετε προσεκτικά και με ασφάλεια τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και εγκατάστασης είναι αναπόσπαστο μέρος της μονάδας λέβητα. Στην περίπτωση που ο λέβητας αλλάξει ιδιοκτήτη, θα πρέπει να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. 2.0 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Με την παράδοση αυτών των οδηγιών, η ALFA PLAM απορρίπτει κάθε αστική και ποινική ευθύνη, άμεση ή έμμεση, στην περίπτωση: - ατυχήματος που προέκυψε λόγω μη εκπλήρωσης των προδιαγραφών και των απαιτήσεων στις οδηγίες - ατυχήματος που προέκυψε λόγω μη επιτρεπόμενης ή ακατάλληλης χρήσης από πλευρά του χρήστη - ατυχημάτων που προέκυψαν λόγω τροποποιήσεων ή επισκευών μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή ALFA PLAM κακής συντήρησης - απρόβλεπτων καταστάσεων - ατυχημάτων που οφείλονται στη χρήση μη-γνήσιων ή ακατάλληλων ανταλλακτικών Ο εγκαταστάτης ευθύνεται πλήρως για την εγκατάσταση 2.1 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ο χρήστης πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους: - να είναι ενήλικο και υπεύθυνο άτομο - να έχει τεχνικές γνώσεις για τον τυπικό χειρισμό με τα ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη του λέβητα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ! 2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Οδηγία 73/23/EEC, 2) Οδηγία 85/374/EEC, 3) Οδηγία 89/106/EEC, 4) Οδηγία 89/336/EEC, 5) Οδηγία 89/391/EEC, 6) Οδηγία 1999/05/EEC. 2.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ Ο χειρισμός θα πρέπει να είναι ασφαλής, παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες κατά την μετακίνηση. Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η φέρουσα ικανότητα του περονοφόρου οχήματος επαρκεί για την ανύψωση του λέβητα. Μην κάνετε απότομες και απρόβλεπτες κινήσεις. Ο χειρισμός του λέβητα ως προς την ανύψωση, μετακίνηση και αλλαγή θέσης, πρέπει να γίνει με τη βοήθεια των μεταλλικών στηριγμάτων, τα οποία έχουν σπείρωμα στην μία άκρη τους. Αυτά τα στηρίγματα (4 τεμάχια) βιδώνονται στα προβλεπόμενα σημεία και από τις δύο πλευρές του λέβητα (Εικ. 1). Για αυτή τη δραστηριότητα χρειάζονται 4 άτομα. Τα στηρίγματα για το λέβητα παρέχονται μαζί με το λέβητα. 3

4 Στήριγμα με σπείρωμα Εικόνα 1. Χειρισμός του λέβητα μα τη βοήθεια των στηριγμάτων Τοποθετήστε όλο το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού από σακούλες, μεμβράνες, πολυστυρένιο κλπ. 2.4 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο εγκαταστάτης έχει την ευθύνη να ελέγξει τους σωλήνες αποβολής καπνού και εισαγωγής αέρα και όλες τις απαραίτητες λύσεις που απαιτεί η εγκατάσταση του λέβητα πέλλετ. Στην ευθύνη του εγκαταστάτη επίσης βρίσκεται και η εναρμόνιση των υπηρεσιών του με την τοπική νομοθεσία στο σημείο τοποθέτησης. Οι ευθύνες του εγκαταστάτη καθορίζονται στο Πρότυπο UNI Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να ελέγξει: - τον τύπο συσκευής που θα εγκαταστήσει, - την καταλληλότητα του χώρου στην οποία θα εγκατασταθεί η μονάδα, και τι ορίζεται ως ελάχιστο μέγεθος του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί ο λέβητας, - τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη συσκευή, που αναφέρονται στα καυσαέρια - το υλικό κατασκευής του εσωτερικού της καμινάδας, εάν είναι λείο, δηλαδή εάν δεν έχει εμπόδια, - το ύψος και την κατακόρυφη επέκταση της καμινάδας, - εάν υπάρχει αντιανεμικό καπέλο καμινάδας και εάν έχει τοποθετηθεί σωστά, - εάν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικού αέρα, - εάν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης γεννήτριας για την εγκατάσταση με τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Εάν τα αποτελέσματα όλων των προαναφερόμενων και ελεγμένων είναι θετικά, μπορεί να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Τηρήστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κατόπιν ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνει δοκιμή διαρκείας 30 λεπτών, ώστε να ελεγχθούν όλες οι απαιτήσεις. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει στον αγοραστή τα ακόλουθα: - οδηγίες χρήσης, συντήρησης και εγκατάστασης του κατασκευαστή (εφόσον δεν είναι αναπόσπαστο μέρος της μονάδας), - τα απαιτούμενα τεχνικά έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 3.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Την ευθύνη για τις εργασίες εγκατάστασης στο χώρο την έχουν αποκλειστικά ο εγκαταστάτης και ο αγοραστής. Πριν από την εκκίνηση της εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των νομικών προτύπων ασφαλείας, και ιδιαίτερα: - να γίνει έλεγχος των προτύπων εάν η εγκατάσταση του λέβητα είναι σύμφωνα με τα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, - εάν τηρούνται οι απαιτήσεις των εγγράφων, - να γίνει έλεγχος ότι οι σωλήνες απόρριψης καπνού και εισαγωγής αέρα είναι σύμφωνα με τον τύπο εγκατάστασης, - να μην γίνουν προσωρινές ηλεκτρικές συνδέσεις κατά τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν μη-μονωμένα ηλεκτρικά καλώδια, - να γίνει έλεγχος της γείωσης του ηλεκτρικού συστήματος, - πάντα να χρησιμοποιείται προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας και προστασίας που απαιτείται από το νόμο, - πάντα να υπάρχει επαρκής χώρος για τη συντήρηση και επισκευή του λέβητα. 4

5 3.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Συνιστάται αποσυσκευασία του λέβητα κοντά στο σημείο τοποθέτησης. Εάν οι γειτονικοί τοίχοι ή το δάπεδο είναι από υλικό που δεν αντέχει αυξημένη θερμοκρασία, θα πρέπει να εξασφαλίσετε κατάλληλη προστασία και να χρησιμοποιήσετε μόνωση από πυράντοχο υλικό. Ανάμεσα από το λέβητα και τους γειτονικούς τοίχους, τα έπιπλα και τις οικιακές συσκευές θα πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση, ώστε να επιτρέπει στα άτομα του κέντρου επισκευών πρόσβαση από όλες τις πλευρές χωρίς εμπόδια. Μέγιστη απόσταση 500 χιλ. (Εικόνα 2). Εικόνα 2: Απόσταση του λέβητα από τους γειτονικούς τοίχους Εάν ο λέβητας έχει εγκατασταθεί σε χώρο στο οποίο ήδη υπάρχουν συσκευές αναρρόφησης αέρα (π.χ. απορροφητήρες, διάφοροι ανεμιστήρες κλπ.), ή στον χώρο ήδη υπάρχουν άλλες συσκευές καύσης στερεών καυσίμων (π.χ. λέβητας ξύλου κλπ.), εξασφαλίστε ότι ο όγκος του αέρα εισροής επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των συσκευών καύσης. Εάν η καπνοδόχος περνάει από το ταβάνι, θα πρέπει να έχει κατάλληλη μόνωση με πυράντοχο μονωτικό υλικό. Κατά την τοποθέτησή του, ο λέβητας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η καπνοδόχος δεν πρέπει να συνδέεται με : - καμινάδα ή σωλήνα που χρησιμοποιούν άλλες συσκευές καύσης (λέβητες, σόμπες, τζάκια κλπ.), - συστήματα εξαερισμού ΚΙΝΔΥΝΟΣ Απαγορεύεται η εγκατάσταση βαλβίδων - καπακιών κλεισίματος καπνοδόχου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν στην καπνοδόχο δεν υπάρχει επαρκής απορρόφηση των καυσαερίων (πολλές καμπύλες, ακατάλληλη απόληξη της καπνοδόχου, στενέματα κλπ.), θα πρέπει να διορθωθούν οι παράμετροι του λέβητα και να προσαρμοστεί η λειτουργία του με σύστημα αποβολής καυσαερίων. Την αλλαγή παραμέτρων μπορεί να την εκτελέσει μόνο εξουσιοδοτημένο άτομο του κέντρου επισκευών. Εάν οι αλλαγές παραμέτρων δεν ικανοποιούν τα απαιτούμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνει ανακατασκευή της καμινάδας. Το σύστημα απορρόφησης καυσαερίων από το λέβητα λειτουργεί με την αρχή υποπίεσης και απορροφά τις καπνοδόχους. Η σωστή στεγανοποίηση των καπνοδόχων είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα πρέπει να γίνει ανάλυση της διάταξης και της δομής του χώρου στον οποίο βρίσκεται η καμινάδα. Η καμινάδα πρέπει να εγκατασταθεί σωστά ανεξάρτητα εάν συνδέεται σε τοίχο ή σε ταβάνι, και πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Ο λέβητας λειτουργεί σε 220V-50Hz. Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια δεν βρίσκονται κάτω από το λέβητα - ότι είναι αρκετά απομακρυσμένα από καυτές επιφάνειες και δεν εφάπτονται σε αιχμηρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Εάν ο λέβητας λειτουργεί υπό υπερβολική πίεση, ο χρόνος 5

6 ζωής των ηλεκτρικών εξαρτημάτων είναι σημαντικά μικρότερος. Ποτέ μην βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα όσο υπάρχει καύση στο λέβητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο λέβητα και να βάλει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία του. 3.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Η απόρριψη των καυσαερίων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι καπνοδόχοι δεν πρέπει να συνδέονται με άλλες σωλήνες αποβολής οποιασδήποτε συσκευής. Δεν επιτρέπει η αποβολή καυσαερίων σε κλειστούς ή ημί-κλειστούς χώρους, όπως γκαράζ, στενά περάσματα ή διαδρόμους και παρόμοιους χώρους. Όταν συνδέσετε το λέβητα με την καπνοδόχο, θα πρέπει να ελέγξετε την καπνοδόχο για ανοίγματα. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να τα μονώσετε. Η απόρριψη των καυσαερίων πρέπει να είναι γειωμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η γείωση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο και πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το λέβητα. Η απόρριψη των καυσαερίων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα UNI , UNI N Οι καμινάδες που είναι σε κακή κατάσταση ή έχουν κατασκευαστεί από ακατάλληλο υλικό (αμίαντος, γαλβανισμένο σίδηρο κλπ.) με τραχιά ή πορώδη επιφάνεια) είναι παράνομοι και παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του λέβητα. Ο καπνός απορρίπτεται εύκολα μέσα από παραδοσιακές καμινάδες (δείτε την παρακάτω εικόνα) υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: - έχει γίνει έλεγχος της κατάστασης της καμινάδας, - εάν η καμινάδα είναι παλιά, συνιστάται ανακατασκευή με εισαγωγή σωλήνα από λαμαρίνα, σωστά μονωμένη με υαλοβάμβακα ή βερμικουλίτη, - ο καπνός μπορεί να απορροφάται απευθείας στην καμινάδα υπό την προϋπόθεση ότι οι μέγιστες διαστάσεις είναι 200x200 χιλ. ή μέγιστη διατομή 200 χιλ. και ότι έχει εξοπλιστεί με οπή ελέγχου, - στην περίπτωση που η καμινάδα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, απαιτείται η ενσωμάτωση ανοξείδωτου σωλήνα με μέγιστη διατομή 200 χιλ., ο σωλήνας πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένος, - βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα με την καμινάδα είναι σωστά στεγανοποιημένη, - αποφύγετε επαφή με εύφλεκτα υλικά και μονώστε τα με πυράντοχο υλικό. Α - αντιανεμικό καπέλο καμινάδας B - καμινάδα μέγιστων διαστάσεων 200 χιλ. και μέγ. ύψους 5-6 μέτρα Γ - στεγανοποιημένη σύνδεση προς την καμινάδα Δ - οπή ελέγχου Η διατομή του σωλήνα εξαρτάται από την ισχύ του λέβητα. Η λειτουργία του λέβητα προβλέπεται με σωλήνες καπνοδόχου διατομής 80 χιλ. Υπό ορισμένες συνθήκες συνιστάται χρήση σωλήνα με διατομή 100 χιλ., όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2. Στην περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιήσετε σωλήνα με διατομή 100 χιλ., θα πρέπει να συνδέσετε το σωλήνα στο λέβητα με σύνδεση Τ με διατομή 80 χιλ. και να συνεχίσετε προς την καμινάδα με μειωτήρα διατομής 80/100 χιλ. Εικόνα 3 6

7 Α - βερμικουλίτης ή υαλοβάμβακας Β - σωλήνες αλουμινίου Γ - κατασκευή ανάμεσα από ορόφους Εικόνα 4 Κατά την κατασκευή σύνδεσης μεταξύ του λέβητα και της καμινάδας, είναι υποχρεωτική η χρήση συνδετήρα Τ με οπή ελέγχου απευθείας στο λέβητα ή γωνία με πόρτα καθαρισμού. Η χρήση συνδετήρα Τ πρέπει να επιτρέπει τον καθαρισμό στάχτης που εναποθέτεται στη βάση του σωλήνα, χωρίς να αποσυναρμολογηθεί ή σύνδεση. Ο καπνός στον συνδετήρα της καμινάδες είναι υπό ελαφριά πίεση. Κάθε φορά που γίνεται καθαρισμός, είναι υποχρεωτικό να ελεγχθεί η στεγανότητα του καπακιού. Εικόνα 5: Γωνία με οπή καθαρισμού Συνιστούνται γωνίες 90 0 που αποτελούνται από τρία μέρη (δείτε Εικόνα 6) Εικόνα 6: Σχήματα γωνιών 7

8 Η σύνδεση ανάμεσα από τους σωλήνες θα πρέπει να γίνει με αρσενικό συνδετήρα γυρισμένο προς τα πάνω (δείτε Εικόνα 7) Εικόνα 7: Τρόπος σύνδεσης καπνοδόχων Αποφύγετε οριζόντια τοποθέτηση σωληνών μεγάλου μήκους στην καμινάδα, μέγιστη έως 3 μέτρα. Οι κανποδόχοι σωλήνες πρέπει να τοποθετηθούν υπό γωνία 5 προς τα πάνω. Δεν συνιστάται σύνδεση του λέβητα με καμινάδα μέσω οριζόντιου σωλήνα μεγαλύτερου από 1 μέτρο χωρίς τη χρήση συνδετήρα Τ με οπή ελέγχου. Εικόνα 8: Απόληξη καμινάδας Επιτρέπεται μέγιστο μήκος 6 μέτρων της καπνοδόχου, με διατομή 80 χιλ. μέχρι την είσοδο στην καμινάδα. Μετά από αυτό, θα πρέπει να μεγαλώσετε τη διατομή του καπνοδόχου στα χιλ. Κάθε γωνία προσμετράει για 1 μέτρο μήκος. Έτσι, για παράδειγμα, εάν έχουμε τρεις καμπύλες με διατομή 80 χιλ., αυτές αλλάζουν το μήκος των καπνοδόχων με διατομή 80 χιλ. κατά 3 μέτρα. Μέχρι την είσοδο στην καμινάδα μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο ακόμη 3 μέτρα ίσιου σωλήνα, ώστε να έχετε το μέγιστο μήκος καπνοδόχου σωλήνα 6 μέτρα, με διατομή 80 χιλ. Μετά από αυτό, θα πρέπει να αυξήσετε, να μεταφερθείτε σε καπνοδόχους ή να εισέλθετε σε καμινάδα μεγαλύτερης διατομής, για παράδειγμα χιλ. Θα πρέπει να έχετε υπόψη οι καμπύλες να μην είναι υπό ορθή γωνία 90º. Θα πρέπει να έχει ακτίνα ή να αποτελείται από τμήματα. Η ορθή γωνία αυξάνει την αντίσταση του καυσαερίου όταν περνάει από την καμπύλη. - Κάθε γωνία πρέπει να είναι εξοπλισμένη με πορτάκι καθαρισμού, - Τα σημεία σύνδεσης ανάμεσα από τους σωλήνες πρέπει να είναι στεγανοποιημένα, - Για μεγαλύτερη απόσταση, χρησιμοποιήστε συνδετήρα Ø100 χιλ., Σε αυτή την περίπτωση, το επιτρεπόμενο μήκος είναι έως 8 μέτρα. Σημείωση: Η καμινάδα πρέπει να προσαρμοστεί ή να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες. Κάθε λέβητας πρέπει να προσαρμοστεί και οι παράμετροί του πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με την καμινάδα στην οποία συνδέεται. Το υπεύθυνο άτομο - ο επισκευαστής κάνει αυτή η ρύθμιση, δηλαδή την έναρξη λειτουργίας. 8

9 3.3 ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Έφόσον είναι γνωστή η θέση εγκατάστασης του λέβητα, θα χρειαστεί να κατασκευαστεί οπή/άνοιγμα για το πέρασμα της καπνοδόχου. Η θέση αυτή αλλάζει ανάλογα από τον τύπο εγκατάστασης, τη διατομή της καπνοδόχου και τον τύπο του τοίχου ή στέγης από τα οποία θα περασεί η καπνοδόχος. Η μόνωση πρέπει να είναι από πετροβάμβακα με ονομαστική πυκνότητα μεγαλύτερη των 80 κιλών/μ 2. Ο εφελκυσμός της καμινάδας εξαρτάται πρωτίστως από την ίδια την καμινάδα, στη οποία δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια, όπως στενές καμπύλες ή διάφορες γωνιακές συνδέσεις. Συνιστάται η γωνίες της καμινάδας να μην είναι μεγαλύτερες από 45º. Η απόρριψη των καυσαερίων απαιτεί υποχρεωτική τοποθέτηση κάθετου ίσιου σωλήνα με ελάχιστο μήκος 1,5 μέτρα. 3.4 ΑΕΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ Ο αέρας που χρειάζεται για τη σωστή καύση στο λέβητα και προέρχεται από το χώρο, θα πρέπει να αναπληρωθεί με νέες ποσότητες από τις οπές που κατασκευάζονται στον τοίχο, στις θύρες του λέβητα, ή απλά με άνοιγμα παραθύρου. Αυτό σας προσφέρει καλύτερη λειτουργία του λέβητα, μικρότερη κατανάλωση πέλλετ και εμποδίζει τυχόν απενεργοποίηση. Η οπή για την εισροή φρέσκου αέρα πρέπει να κατασκευαστεί στον εξωτερικό τοίχο και να προστατεύεται εισβολή εντόμων και άλλων ζώων με δίχτυ, και να μην επιτρέπει την εισροή νερού στο χώρο του λέβητα. Το πρότυπο UNI απαγορεύει την εισροή φρέσκου αέρα που είναι απαραίτητος για τη καύση από αποθήκες με εύφλεκτα υλικά ή χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Στην περίπτωση που στον ίδιο χώρο στον οποίο βρίσκεται ο λέβητας υπάρχουν και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τον αέρα καύσης, θα χρειαστεί να καθορίστε και να εξασφαλίσετε της εισροή επαρκούς ποσότητας αέρα, απαραίτητης για τη σωστή καύση. Εικόνα 9: Εισροή εξωτερικού αέρα 3.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ο λέβητας πρέπει να ηλεκτροδοτείται. Το καλώδιο ηλεκτροδότησης έχει λευκό χρώμα και έχει επισημανθεί με την επεξήγηση 220V. Τα υπόλοιπα καλώδια που προορίζονται για τη σύνδεση της αντλίας έχουν μαύρο χρώμα. ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΤΛΙΑ ( ΚΑΦΕ F ΜΠΛΕ N ) ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ( ΚΑΦΕ F ΜΠΛΕ N ) 9

10 Εικόνα 10 Τη σύνδεση του λέβητα με το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να την κάνει μόνο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ, βάσει του ηλεκτρικού σχεδίου που παρατίθεται. Εάν το καλώδιο έχει βλάβη, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε. Αυτό μπορεί να το κάνει ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ του κατασκευαστή. Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 3.6 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Η ενσωμάτωση βαλβίδας ανεπιστροφής στην υδραυλική εγκατάσταση θέρμανσης είναι υποχρεωτική. Η βαλβίδα ανεπιστροφής χρησιμεύει για να εμποδίσει τη ψύξη του νερού στο λέβητα και τη δημιουργία συμπυκνωμάτων στο λέβητα και στους καπνοδόχους. Το συμπύκνωμα μπορεί να εμφανιστεί όταν ακόμη δεν έχουν καταναλωθεί 2-3 δεξαμενές καυσίμων. Το συμπύκνωμα στο λέβητα κατά την πρώτη καύση του είναι φυσιολογικό. Η βαλβίδα ανεπιστροφής ενσωματώνεται στην έξοδο της αντλίας, πίσω από αυτήν, και όχι πριν (δείτε Εικόνα 11). Έχετε υπόψη την κατεύθυνση τοποθέτησης της βαλβίδας. Επίσης, όταν προμηθεύεστε τη βαλβίδα, πρέπει να προσέχετε εάν τοποθετείται στον οριζόντιο ή στον κάθετο σωλήνα, πλάγια, επειδή υπάρχουν βαλβίδες που τοποθετούνται μόνο οριζόντια, κάθετα ή καθολικές βαλβίδες. Έχετε υπόψη ότι η βαλβίδα ανεπιστροφής ανοίγει εύκολα (δοκιμάστε με το δάκτυλό σας), ούτως ώστε η δύναμη της αντλίας να μπορεί να την ανοίγει. Πίσω από κάθε αντλία τοποθετείται βαλβίδα ανεπιστροφής. Εάν στην εγκατάσταση υπάρχουν περισσότερες αντλίες, θα χρειαστούν περισσότερες βαλβίδες ανεπιστροφής. Οι συνδέσεις στο λέβητα έχουν μέγεθος 1". Επίσης, οι βαλβίδες ανεπιστροφής πρέπει να έχουν αυτό το μέγεθος ή να είναι μεγαλύτερες. Εάν δεν ενσωματώσετε βαλβίδα ανεπιστροφής, η εγγύηση δεν ισχύει! 10

11 Εικόνα 11: Σχήμα ενσωμάτωσης βαλβίδας ανεπιστροφής 3.7 ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΞΗΣ Συνιστάται η υδραυλική εγκατάσταση να έχει ενσωματωμένη βαλβίδα μείξης με τέσσερις ακτίνες. Για μικρές εγκαταστάσεις δεν είναι υποχρεωτική η βαλβίδα μείξης. Για μεγάλες εγκαταστάσεις συνιστάται η χρήση βαλβίδας μείξης. Για εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης η βαλβίδα μείξης είναι υποχρεωτική. Για τις ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις συνιστούνται ειδικές θερμοστατικές βαλβίδες που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του νερού που εισρέει στο δάπεδο έως 50ºC. Εάν δεν υπάρχει αυτή η θερμοστατική βαλβίδα, η ρύθμιση του νερού που εισέρχεται στο ενδοδαπέδιο σύστημα θα πρέπει να ρυθμίζεται με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτή είναι υποχρέωση του σχεδιαστή και του εγκαταστάτη. Το μέγεθος της βαλβίδας μείξης πρέπει να είναι 1". 4.0 ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Οδηγίες για την ασφάλεια ατόμων, ζώων και περιουσίας Ο σκοπός είναι ο εγκαταστάτης να πληροφορηθεί σχετικά με τις απλές κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να τηρεί, ώστε ο λέβητας να είναι εγκατεστημένος σωστά. Εκτός από τα απαιτούμενα πρότυπα, για να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, πρέπει να διαβάσετε και το υπόλοιπο μέρος των οδηγιών χρήσης, συντήρησης και εγκατάστασης. - συνδέστε το λέβητα στο ηλεκτρικό δίκτυο - μην επιτρέπετε στα παιδιά και στα ζώα να έρχονται κοντά στο λέβητα - χρησιμοποιείτε μόνο ποιοτικό πέλλετ (μην χρησιμοποιείτε άλλα είδη καυσίμων) - ενημερώστε τους χρήστες για τους πιθανούς κινδύνους και εκπαιδεύστε τους στη χρήση του λέβητα πέλλετ - εάν ο λέβητας έχει εγκατασταθεί σε ξύλινο δάπεδο, συνιστάται τοποθέτηση μόνωσης Ο λέβητας λειτουργεί έτσι, ώστε στο θάλαμο καύσης δημιουργείται υποπίεση, και αυτός είναι ο λόγος που η απόρριψη των καυσαερίων πρέπει να είναι θερμικά στεγανοποιημένη. Το συμπύκνωμα στο λέβητα κατά την πρώτη καύση του είναι φυσιολογικό. 'Όταν ενεργοποιούμε το λέβητα για πρώτη φορά, το χρώμα με το οποίο έχει βαφτεί ο λέβητας εξατμίζεται, επομένως, ο καλός εξαερισμός χώρου είναι απαραίτητος. (Για την σταθεροποίηση της διαδικασίας βαφής). 5.0 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πριν λάβει υπόψη τους κανονισμούς ασφαλείας, ο συντηρητής έχει την υποχρέωση: να χρησιμοποιεί πάντα συσκευές ασφαλείας και προσωπικές συσκευές σύμφωνα με την Οδηγία 89/391/EEC να απενεργοποιήσει την ηλεκτρική τροφοδότηση πριν ξεκινήσει οποιεσδήποτε εργασίες να χρησιμοποιεί μόνο κατάλληλα εργαλεία πριν κάνει οποιεσδήποτε εργασίες στον λέβητα να βεβαιωθεί ότι ο λέβητας και η στάχτη μέσα του 11

12 έχουν κρυώσει - ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΠΟΙΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Ή ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ! - να μην εκτελεί επισκευές οποιουδήποτε είδους για κάποιο λόγο, εκτός αυτών που επιτρέπονται για τα εξουσιοδοτημένα άτομα - να χρησιμοποιεί πάντα γνήσια ανταλλακτικά Μην επιτρέπετε μέρος του λέβητα να φθαρεί, πριν τον αντικαταστήσετε. Η έγκυρη αντικατάσταση μέρους του λέβητα εμποδίζει τυχόν βλάβες λόγω απρόσκοπτης δυσλειτουργίας του, που μπορεί να βάλει σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπους και/ή τα χαρακτηριστικά τους. - να καθαρίσει το δοχείο και το δοχείο στάχτης πριν από κάθε χρήση - να ελέγξει πιθανό συμπύκνωμα που μας προειδοποιεί για την παρουσία εισχώρησης νερού ή δημιουργίας συμπυκνώματος λόγω ψύξης καυσαερίων - να καθορίσει την αιτία δημιουργίας συμπυκνώματος, ώστε να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία του λέβητα. 5.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ο χώρος στο οποίο θα βρίσκεται ο λέβητας (χώρος εγκατάστασης), πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες. Ο λέβητας είναι συσκευή θέρμανσης της οποίας, κατά τη διάρκεια λειτουργίας, κάποιες εξωτερικές επιφάνειες είναι σχετικά καυτές. Ο λέβητας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για θέρμανση με πέλλετ ξύλου (πέλλετ με διάμετρο 6 χιλ. και μήκος έως 30 χιλ., μέγιστη υγρασία έως 10%). Κατά τη χρήση της συσκευής συνιστάται: Να μην έρχεστε κοντά στο λέβητα και να μην ακουμπάτε το γυαλί που βρίσκεται στη θύρα του θαλάμου καύσης, κάθως υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Να μην έρχεστε κοντά στο λέβητα και να μην ακουμπάτε τη σύνδεση με την καμινάδα, κάθως υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Να μην διεξάγετε οποιοδήποτε είδος καθαρισμού της συσκευής. Μην ανοίγετε τη θύρα του θαλάμου καύσης όσο λειτουργεί, επειδή ο λέβητας λειτουργεί σωστά μόνο όταν η θύρα είναι ερμητικά κλειστή Μην καθαρίζετε τη στάχτη όσο η λέβητας λειτουργεί ΜΗΝ επιτρέπετε τα παιδιά και τα ζώα να πλησιάζουν το λέβητα ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα πρέπει : - Να χρησιμοποιείτε το καύσιμο που συνιστά ο κατασκευαστής του λέβητα - Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης - Καθαρίζετε καθημερινά την εστία καύσης (μόνο όταν ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει) - Όταν χρησιμοποιείτε μη-ποιοτικό καύσιμο, ενδέχεται να χρειαστεί να καθαρίζετε την εστία δύο φορές την ημέρα. Μην χρησιμοποιείτε το λέβητα όταν δεν λειτουργεί σωστά ή όταν υπάρχουν ανωμαλίες, παράξενοι ήχοι ή ύποπτες βλάβες. Μη ρίχνετε νερό στο λέβητα, και επίσης, μην σβήνετε τη φωτιά στην εστία με νερό. Μην γέρνετε στο λέβητα, καθώς υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης του. - Μην χρησιμοποιείτε το λέβητα ως στήριγμα ή ως αντικείμενο για στερέωση. Μην αφήνετε ανοιχτό το καπάκι της δεξαμενής του πέλλετ. - Μην ακουμπάτε τις βαμμένες επιφάνειες του λέβητα όσο λειτουργεί. - Μην χρησιμοποιείτε ξύλο ή κάρβουνα, αλλά μόνο πέλλετ με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: διάμετρος 6 χιλ., μέγιστο μήκος 30 χιλ, υγρασία έως 10% - Μην χρησιμοποιείτε το λέβητα ως αναπτήρα - Εκτελείτε όλες τις ενέργειες Με απόλυτη ασφάλεια 6.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε έλαια θέρμανσης, φωτιστικό έλαιο ή οποιαδήποτε άλλα έλαια για την ανάφλεξη του λέβητα. Αυτά τα καύσιμα αποθηκεύστε τα πιο μακριά από το λέβητα. 12

13 Ποτέ μην ενεργοποιείτε το λέβητα εάν το γυαλί στη θύρα έχει υποστεί βλάβη. Μην κτυπάτε το γυαλί για να μην προκαλέσετε ζημιά. Μην ανοίγετε την πόρτα της εστίας για να την καθαρίσετε όσο λειτουργεί ο λέβητας. όταν ο λέβητας έχει απενεργοποιηθεί και κρυώσει. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε βαμβακερό ή χάρτινο πανί και υγρό τζαμιών. ελέγξτε ένα ο λέβητας έχει εγκατασταθεί σωστά και έχει στερεωθεί ελέγξτε εάν η θύρα της εστίας έχει κλείσει σωστά όσο ο λέβητας λειτουργεί σκουπίζετε τη στάχτη μόνο όταν ο λέβητας έχει κρυώσει μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του λέβητα 6.1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Η χρήση ηλ. σκούπας με διαχωριστή θα σας διευκολύνει την εργασία καθαρισμού της στάχτης από το λέβητα. Πριν ξεκινήσετε τη συντήρηση (καθαρισμό) θυμηθείτε τις ακόλουθες συμβουλές ασφαλείας: Απενεργοποιήστε το λέβητα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού Βεβαιωθείτε ότι η στάχτη έχει κρυώσει - Σκουπίστε τη στάχτη από την εστία καύσης τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα - Σκουπίστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο στάχτης (μόνο όταν η εστία είναι κρύα) τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα - Τουλάχιστον μία φορά του μήνα ανοίξτε την θύρα στη δεξιά πλευρά του λέβητα και καθαρίστε (σκουπίστε) τη στάχτη που έχει συσσωρευτεί κάτω από τον εναλλάκτη θερμότητας. Πρέπει πάντα να βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας και η στάχτη μέσα του έχουν κρυώσει "Το δοχείο στάχτης" στην εστία καύσης, Εικόνα 13 παρακάτω, πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, και να καθαρίζεται εάν υπάρχει ανάγκη. Όταν τοποθετείτε το δοχείο στάχτης στην εστία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά, για να μην προκαλέσει ακατάλληλη λειτουργία του λέβητα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δώστε ιδιαίτερη σημασία στην πλεξούδα μόνωσης που βρίσκεται στην εστία (δείτε Εικόνα 13). Σε περίπτωση βλάβης της πλεξούδας μόνωσης, καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Σε περίπτωση βλάβης που προκλήθηκε από ακατάλληλη εγκατάσταση τρίτου, ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη ζημιά που προκλήθηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη ζημιά που προκλήθηκε από τρίτη πλευρά. Πλεξούδα Εικόνα 13: Η εστία με την πλεξούδα στην οποία καίγεται το πέλλετ Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Το δοχείο στάχτης και η εστία πρέπει να καθαρίζονται μία φορά την εβδομάδα, να σκουπιστούν και να καθαριστούν από απορρίμματα που δημιουργήθηκαν από τη μετά από την καύση του πέλλετ. 13

14 Το πέλλετ που χρησιμοποιήσατε, αλλά δεν έχει καεί τελείως, δεν πρέπει να το ρίχνετε ξανά πίσω στη δεξαμενή του πέλλετ. 6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Διεξάγετε τον ακόλουθο έλεγχο για να διαπιστώσετε ότι ο λέβητας λειτουργεί με ασφάλεια και χωρίς απώλεια ενέργειας που προκαλούνται από ακατάλληλη λειτουργία: Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Για τον σωστό καθαρισμό είναι απαραίτητο ανά επτά ημέρες ή σε κάθε 200 κιλά καμμένου πέλλετ σκουπίστε τη στάχτη κάτω από το δοχείο στάχτης και μέσα στην εστία. Για τον καθαρισμό των εσωτερικών κάθετων επιφανειών της εστίας χρησιμοποιήστε σκουπάκι ή βούρτσα. Ελέγξτε και καθαρίστε τον ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ μετά από το τέλος κάθε περιόδου θέρμανσης Ελέγξτε εάν ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Ο καθαρισμός του ανεμιστήρα απόρριψης καυσαερίων πρέπει να γίνει έτσι ώστε μετά από την αφαίρεση της προστασίας του ανεμιστήρα, οι στρώσεις που έχουν εναποτεθεί πάνω του, να αφαιρεθούν με σκουπάκι ή βούρτσα ΑΠΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ελέγξτε εάν ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδότηση και διεξάγετε τον καθαρισμό όπως αναφέρεται στις οδηγίες Ελέγξτε εάν ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Ελέγξτε εάν οι μονώσεις στη θύρα της εστίας του λέβητα εφαρμόζουν σωστά. Στην περίπτωση η μόνωση έχει ξεκολλήσει από τη βάση της θύρας, κολλήστε τη μόνωση με κόλλα που αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να εξασφαλίσουμε ερμητική μόνωση του λέβητα Είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ και της ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ μετά από το τέλος της περιόδου θέρμανσης Ελέγξτε εάν ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Μετά το τέλος της περιόδους θέρμανσης, πρέπει να ελέγξετε το κανάλι της καμινάδας, την καμινάδα και το αντιανεμικό καπέλο Για την επαγγελματική εκτέλεση αυτών των εργασιών, καλέστε τον επαγγελματία για καμινάδες. 6.3 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο λέβητάς σας είναι γεννήτρια θερμότητας στην οποία χρησιμοποιείται πέλλετ, και αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται ειδική συντήρηση σε ετήσια βάση, από πλευρά κέντρου επισκευών, εξουσιοδοτημένο από το εργοστάσιο της ALFA PLAM Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης και μετά το τέλος της πρώτης περιόδου θέρμανσης, ο καθαρισμός από πλευρά εξειδικευμένου προσωπικού κέντρου επισκευών της Alfa Plam είναι υποχρεωτικό, και με κύριο στόχο τη συντήρηση της ορθής λειτουργίας του λέβητα. Η διεξαγωγή των εργασιών που περιγράφτηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. 7.0 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχετε αγοράσει ένα προϊόν βέλτιστης ποιότητας. Ο προμηθευτής είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεστε. Η σωστή εγκατάσταση του λέβητα, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι απαραίτητη για να εμποδίσετε την ακατάλληλη λειτουργία και τη πιθανότητα δημιουργίας πυρκαγιάς. Ο λέβητας λειτουργεί στην αρχή υποπίεσης στην εστία καύσης. Πρέπει να ελέγξετε εάν η σύνδεση της καμινάδας είναι ερμητικά μονωμένη. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Στην περίπτωση πυρκαγιάς στην καμινάδα, είναι απαραίτητο να σταματήσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία, να καλέσετε πυροσβεστική υπηρεσία και να εγκαταλείψετε το χώρο. 14

15 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Απαγορεύεται η χρήση ψιλοκομμένου ξύλου για τη λειτουργία του λέβητα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μην χρησιμοποιείτε το λέβητα ως αναπτήρας για προσάναμμα. 8.0 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΛΕΤ Η ποιότητα του πέλλετ είναι πολύ σημαντική! Ο λέβητας έχει κατασκευαστεί για χρήση πέλλετ. Έχοντας υπόψη ότι στην αγορά κυκλοφορούν πολλά είδη και διαστάσεις πέλλετ, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε πέλλετ που δεν περιέχει ακαθαρσίες, πέλλετ που είναι συμπαγές και δεν δημιουργεί σκόνη. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας σχετικά με το είδος του πέλλετ, οι διαστάσεις του οποίου πρέπει πάντα να είναι με μήκος 30 χιλ. και διάμετρο 6 χιλ. Η κατάλληλη λειτουργία του λέβητα εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα του πέλλετ. Ο κατασκευαστής σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την κακή λειτουργία του λέβητα όταν χρησιμοποιείται πέλλετ κακής ποιότητας. 8.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΛΕΤ Το πέλλετ πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και όχι υπερβολικά κρύο χώρο. Το κρύο και υγρό πέλλετ (με θερμοκρασία περίπου 5 0 C) μειώνει τη θερμική ικανότητα του καυσίμου και απαιτεί επιπρόσθετο καθάρισμα της σόμπας. ΤΟ ΠΕΛΛΕΤ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ. Φυλάξτε το σε απόσταση μεγαλύτερη από 1/2 μέτρο. Χειριστείτε προσεκτικά το πέλλετ για να μειώσετε το θρυμμάτισμό του και τη δημιουργία σκόνης. Στη περίπτωση τοποθέτησης πριονιδίων στη δεξαμενή με πέλλετ, ενδέχεται να μπλοκαριστεί το σύστημα δοσομέτρησης του πέλλετ. 9.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εικόνα 14: Οθόνη ελέγχου 9.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (START / STOP) Ο λέβητας ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα. Η αρχική οθόνη επανέρχεται με σύντομο πάτημα. Πλήκτρο + Με πίεση κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυξάνεται η ρυθμισμένη ισχύς. Με προηγούμενο πάτημα του πλήκτρου ΜΕΝΟΥ, με αυτό το πλήκτρο αυξάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού στο λέβητα. Στο ΜΕΝΟΥ, με πάτημα του πλήκτρο, επιλέγουμε το Υπομενού που θέλουμε. 15

16 Πλήκτρο - Με πίεση κατά τη διάρκεια λειτουργίας μειώνεται η ρυθμισμένη ισχύς. Με προηγούμενο πάτημα του πλήκτρου ΜΕΝΟΥ, με αυτό το πλήκτρο μειώνεται η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού στο λέβητα. Στο ΜΕΝΟΥ, με πάτημα του πλήκτρο, επιλέγουμε το Υπομενού που θέλουμε. Πλήκτρο ΜΕΝΟΥ Με σύντομο πάτημα στην αρχική οθόνη, εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα, που ρυθμίζεται με τα πλήκτρα + και -. Με πάτημα μεγαλύτερο από 2 δευτ/λεπτα ενεργοποιείται η οθόνη ΜΕΝΟΥ. Με πάτημα μεγαλύτερο από 4 δευτ/λεπτα μεταβαίνετε στις προχωρημένες ρυθμίσεις του ΜΕΝΟΥ. Εάν συνεχίσετε με πάτημα των πλήκτρων εμφανίζονται οι επιλογές του μενού. Για να επιλέξετε παράμετρο στα υπομενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + και -. Πατώντας ξανά το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ, αρχίζει και τρεμοπαίζει η ρυθμισμένη τιμή της παραμέτρου που αλλάζει με τα πλήκτρα + και -. Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη. Οθόνη / Ένδειξη Περιγραφή / Λειτουργία Η πάνω ένδειξη (οθόνη) προβάλλει την κατάσταση του λέβητα, το επιλεγμένο μενού και την ένδειξη της λειτουργίας δοσομέτρησης και λειτουργίας του χρονομετρητή Η κάτω ένδειξη (οθόνη) προβάλλει την ώρα, την τιμή των ρυθμίσεων και των παραμέτρων, καθώς και της ονομασίας των προειδοποιήσεων ένδειξη λειτουργίας (αναφλεκτήρα) ανάφλεξης ένδειξη λειτουργίας της αντλίας κυκλοφορίας (κυκλοφορητής) ένδειξη λειτουργίας της δοσομέτρησης του πέλλετ 9.2 Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Με πάτημα του πλήκτρου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΓΟΠΟΙΗΣΗ για πάνω από μισό δευτερόλεπτο, όσο ο λέβητας είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, στην ένδειξη εμφανίζεται ON ή OFF. Αφού αφήσουμε το πλήκτρο, ο λέβητας ξεκινά τη διαδικασία ενεργοποίησης. Εμφανίζεται η ένδειξη TEST FIRE, οι ανεμιστήρες λειτουργούν με πλήρη ταχύτητα για να καθαρίσουν την εστία καύσης, ο ελικοειδής μεταφορέας είναι σε ανάπαυση, η αντίσταση ζεσταίνεται. Μετά από αυτό, εάν η θερμοκρασία της εστίας είναι χαμηλή, ξεκινά η διαδικασία HEAT UP, κατά την οποία γίνεται γρήγορη δοσομέτρηση του πέλλετ και οι ανεμιστήρες είναι σε ανάπαυση. Μετά, ξεκινούν οι διαδικασίες Fuel IGNI και TEST IGNI, μέχρι ο λέβητας να επιτύχει τις συνθήκες για μετάβαση στην φάση καύσης (BURN). ΟΤΑΝ Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ: Αριστερό μέρος της πάνω LED οθόνης: Δεξί μέρος της πάνω LED δείχνει την τρέχουσα ισχύ του λέβητα: P5 δείχνει την ρυθμισμένη ισχύ του λέβητα: D5 16

17 οθόνης: Κάτω μέρος της LED οθόνης: δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού στο λέβητα: B72 Στην ένδειξη εμφανίζεται η τρέχουσα φάση λειτουργίας (π.χ. TestFire, HeatUp κλπ.), και κάθε 5 δευτερόλεπτα στην πάνω ένδειξη εναλλάσσεται η ρυθμισμένη και η πραγματική ισχύς του λέβητα. Με πάτημα στο πλήκτρο + αυξάνεται η ισχύς του λέβητα, και με πάτημα στο πλήκτρο - μειώνεται. Με πάτημα στο πλήκτρο ΜΕΝΟΥ, εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα που μπορεί και αλλάζει με τα πλήκτρα + και -. Ο λέβητας λειτουργεί με ρυθμισμένη ισχύ όσο η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα δεν φτάσει στο όριο εναρμόνισης, ή μέχρι τα καυσαέρια δεν φτάσουν στις οριακές τιμές. Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζεται Regu H 2 0, και στη δεύτερη Regu Gas. Στην περίπτωση σύντομης διακοπής τροφοδότησης (έως 2 λεπτά) και μετά από την επιστροφή της τάσης, ο λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν από τη διακοπή. Εάν η διακοπή είναι μεγαλύτερη, ο λέβητας θα πραγματοποιήσει αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας και ψύξη, και θα επαναλάβει την ανάφλεξη. 9.3 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Με πάτημα του πλήκτρου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για πάνω από μισό δευτερόλεπτο, όσο ο λέβητας είναι σε λειτουργία, στην ένδειξη εμφανίζεται ON ή OFF. Αφού αφήσουμε το πλήκτρο, ο λέβητας ξεκινά τη διαδικασία απενεργοποίησης. Σταματάει ο ελικοειδής μεταφορέας, εμφανίζεται η επεξήγηση STOP FIRE, οι ανεμιστήρες λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα για να καθαρίσουν την εστία καύσης. Αφού η εστία καύσης κρυώσει στην κατάλληλη θερμοκρασία, απενεργοποιείται ο λέβητας και μεταβαίνει σε κατάσταση ανάπαυσης. Εμφανίζεται η επεξήγηση OFF. ΟΤΑΝ Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΠ (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ): Πάνω μέρος της LED οθόνης: εμφανίζει την επισήμανση "OFF" Κάτω μέρος της LED οθόνης: εμφανίζει την τρέχουσα ώρα, δηλ. Ώρα: 18:35 Με πάτημα του πλήκτρου ΜΕΝΟΥ για 2 δευτερόλεπτα (αφήνουμε το πλήκτρο αφού εμφανιστεί th 2 O) εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία νερού στο λέβητα. Με πάτημα στο + ή στο -, επιλέγουμε την εμφάνιση των υπόλοιπων θερμοκρασιών και την κατάσταση του ανεμιστήρα. 9.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ Με παρατεταμένο πάτημα (μέχρι να εμφανιστεί η επεξήγηση TIMER) στο πλήκτρο ΜΕΝΟΥ ανοίγει ένα μενού προγραμμάτων χρόνου. Επιλέγοντας το ON ή το OFF ενεργοποιείται/απενεργοποιείται το πρόγραμμα χρόνου. Πρέπει να ρυθμίσετε ακριβώς την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας (1= Δευτέρα, 2 = Τρίτη,.. 7 = εβδομάδα) και μετά να προγραμματίσετε 6 χρονικά διαστήματα και θερμοκρασίες. Κάθε ένα από τα 6 χρονικά διαστήματα ορίζεται από τον αρχικό χρόνο (P1a πρόγραμμα 1-ώρα έναρξης) και χρόνος λήξης (P1d πρόγραμμα 1-ώρα λήξης). Μέσα σε αυτό το διάστημα ο λέβητας είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί, ώστε να διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα (P1t). Μετά από αυτό, για κάθε ημέρα της εβδομάδας επιλέγουμε 3 χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, για την Τρίτη, στην πάνω ένδειξη εμφανίζεται DAY2, και στην κάτω ένδειξη P1, P3 και P6, που σημαίνει ότι την Τρίτη, ο λέβητας θα λειτουργεί σε διαστήματα προγραμματισμένα στα προγράμματα P1, P3 και P6. 17

18 Εικόνα 15: Διάγραμμα ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη 18

19 9.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Μηνύματα και εμφανίσεις στις οθόνες Σημασία μηνυμάτων και κατάσταση λέβητα OFF 1 2 :5 3 Ο λέβητας είναι σε ανάπαυση. OFF 1 2 :5 3 Ο λέβητας είναι σε ανάπαυση, αλλά έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρόνου, και ενεργοποιείται αυτόματα την προγραμματισμένη ώρα. TEST FIRE Ο λέβητας ελέγχει εάν υπάρχει φλόγα και κατάλληλη καύση στην εστία. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιείται μετά από τη διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησης. Hea t UP Στη φάση ανάφλεξης, αφού ο ελικοειδής μεταφορέας γεμίσει την εστία, ο αναφλεκτήρας θερμαίνει το πέλλετ μέχρι την ανάφλεξη. Fu el IGNI Μετά από τη φάση Heat up, ο λέβητας ξεκινά να καίει το πέλλετ. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει δοσομέτρηση. TST IGNI Στο τέλος της φάσης ανάφλεξης, ο λέβητας σβήνει τον αναφλεκτήρα ανάφλεξης, και ελέγχει εάν η ανάφλεξη ήταν επιτυχής, εάν η καύση είναι κατάλληλη και εάν η θερμοκρασία αυξάνεται σωστά. BURN Φάση καύσης (συνήθως φάση λειτουργίας). Η κάτω οθόνη εμφανίζει τη θερμοκρασία των καυσαερίων κατά την έξοδο από το λέβητα. BURN B78 Στη φάση καύσης, η κάτω ένδειξη εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα. BURN R48 Στη φάση καύσης, η κάτω ένδειξη εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού επιστροφής. P5D5 R48 Στη φάση καύσης, η πάνω ένδειξη εμφανίζει την τρέχουσα ισχύ του λέβητα (Px) και τη ρυθμισμένη ισχύ του λέβητα (Dx). CLN FIRE Φάση καθαρισμού. Οι ανεμιστήρες φυσάνε τη στάχτη και τις λοιπές ακαθαρσίες από την εστία. Αυτή η φάση περιστασιακά ξεκινά αυτόματα στη φάση καύσης. FIRE STOP Ο λέβητας είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης και ψύχεται. COOL FLUID Όταν παρά την ελάχιστη ισχύ, η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα φτάσει σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, ο λέβητας μεταβαίνει σε φάση COOL FLUID και αρχίζει να ψύχεται. Ο λέβητας ενεργοποιείται ξανά αυτόματα, αφού το νερό στο λέβητα κρυώσει κάτω από συγκεκριμένη τιμή. 19

20 ALAR PEL Στη φάση καύσης υπάρχει έλλειψη πέλλετ. ALAR FIRE Ανεπιτυχής ανάφλεξη. Ελέγξτε την κατάσταση του λέβητα, καθαρίστε την εστία και προσπαθήστε ξανά να ενεργοποιήσετε το λέβητα. ALAR SEC ALAR PRES Η θερμική ασφάλεια αντέδρασε. Ελέγξτε την κατάσταση του λέβητα, και εάν δεν παρατηρήσετε εμπόδια, ενεργοποιήστε ξανά χειροκίνητα την ασφάλεια και ενεργοποιήστε το λέβητα. Στην αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. Ο πρεσοστάτης ασφαλείας αντέδρασε. Ελέγξτε την κατάσταση του λέβητα, και εάν δεν παρατηρήσετε εμπόδια, ενεργοποιήστε το λέβητα. Στην αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. ALAR TC1 Δεν υπάρχει ένδειξη του αισθητήρα ανίχνευσης καπνού. Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. ALAR TCh Δεν υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας εστίας. Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. ALAR AIr Δεν υπάρχει ένδειξη ροής ή οι ανεμιστήρες δεν λειτουργούν σωστά. Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. ALAR drty Πρέπει να καθαρίσετε το λέβητα και/ή την καμινάδα. ALAR NTC Δεν υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας νερού. Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. ALAR GASS Η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι υπερβολικά υψηλή. 20

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙα ΣΟμπΕΣ πελετ lcd ΕλλΗνΙκα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ για σόμπες πέλετ lcd Ελληνικά 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας. Το προϊόν μας είναι μια τέλεια λύση θέρμανσης που γεννήθηκε από την πιο προχωρημένη τεχνολογία με μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ PELLET HE NO FI FI SE EE RU LV DK IE LP UK NL BY PL BE LU DE CZ UA SK FR CH AT SI HR HU RO MD BA YU PT ES AD IT AL MK BG GR Rev004_280411_2272575 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

AIR ONE σόμπα pellet. Εγχειρίδιο χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

AIR ONE σόμπα pellet. Εγχειρίδιο χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ AIR ONE σόμπα pellet Εγχειρίδιο χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 1.3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα