ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE"

Transcript

1 ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος

2 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande. Οι συσκευές (στη συνέχεια "λέβητας πέλλετ") της εταιρίας ALFA PLAM έχουν κατασκευαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας των ισχύοντων Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Οι οδηγίες αυτές προορίζονται για τον τελικό χρήστη, τους εγκαταστάτες και εξουσιοδοτημένους επισκευαστές λεβητών πέλλετ Grande. Στην περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση ή χρειάζεστε κάποια επεξήγηση, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας ALFA PLAM. Η εκτύπωση, η μετάφραση και η αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου, είναι αντικείμενο έγκρισης της εταιρίας ALFA PLAM. Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που παράγεται από την καύση, αντιστοιχεί στην ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) που τα ξύλα λαμβάνουν από το περιβάλλον και το μετατρέπουν σε οξυγόνο και άνθρακα. Η χρήση μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κάρβουνα, έλαια θέρμανσης, αέριο) είναι αντίθετη με την απόδοση του ξύλου και βιομάζας, επομένως στον αέρα εκπέμπονται τεράστιες ποσότητες CO 2 που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών και αυξάνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η αρχή της καθαρής καύσης πληροί εξ ολοκλήρου όλες τις οικολογικές απαιτήσεις, και η εταιρία ALFA PLAM έχει βασίσει την ανάπτυξή της σε αυτή την αρχή. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1.0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2.0 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 2.1 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 2.2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ 2.4 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 3.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ 3.3 ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ (ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Ή ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ) 3.4 ΑΕΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ 3.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 3.6 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3.7 ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΞΗΣ 4.0 ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 5.1 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 6.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 6.1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6.3 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 7.0 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8.0 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΛΕΤ 8.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΛΕΤ 9.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΗ 9.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ 9.2 Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 9.3 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 9.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ 9.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 10.0 ΜΕΝΟΥ 11.0 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 12.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 13.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 14.0 ΕΓΓΥΗΣΗ 14.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 14.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 15.0 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 16.0 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ 2

3 1.0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για τον χρήστη, ώστε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και προετοιμασίες για τη σωστή χρήση της συσκευής. 1.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οι οδηγίες αυτές υποστηρίζουν την τεχνολογία του λέβητα που πωλείται στις αγορές αυτή τη στιγμή, ΕΠΟΜΕΝΩΣ η ALFA PLAM δεν λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες συσκευές με τα κατάλληλα τεχνικά έγγραφα ως ελαττωματικές ή ανεπαρκείς. Μετά από κάθε αλλαγή, προσαρμογή ή εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε νέες συσκευές, εφαρμόζονται και αλλαγές στις οδηγίες χρήσης. Το περιεχόμενο αυτού το εγχειριδίου πρέπει να διαβαστεί πολύ προσεκτικά και να εφαρμοστεί. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του λέβητά σας. Θα πρέπει να αποθηκεύσετε προσεκτικά και με ασφάλεια τις οδηγίες χρήσης. Οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης και εγκατάστασης είναι αναπόσπαστο μέρος της μονάδας λέβητα. Στην περίπτωση που ο λέβητας αλλάξει ιδιοκτήτη, θα πρέπει να του παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης. 2.0 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Με την παράδοση αυτών των οδηγιών, η ALFA PLAM απορρίπτει κάθε αστική και ποινική ευθύνη, άμεση ή έμμεση, στην περίπτωση: - ατυχήματος που προέκυψε λόγω μη εκπλήρωσης των προδιαγραφών και των απαιτήσεων στις οδηγίες - ατυχήματος που προέκυψε λόγω μη επιτρεπόμενης ή ακατάλληλης χρήσης από πλευρά του χρήστη - ατυχημάτων που προέκυψαν λόγω τροποποιήσεων ή επισκευών μη εγκεκριμένων από τον κατασκευαστή ALFA PLAM κακής συντήρησης - απρόβλεπτων καταστάσεων - ατυχημάτων που οφείλονται στη χρήση μη-γνήσιων ή ακατάλληλων ανταλλακτικών Ο εγκαταστάτης ευθύνεται πλήρως για την εγκατάσταση 2.1 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Ο χρήστης πρέπει να πληροί τους ακόλουθους όρους: - να είναι ενήλικο και υπεύθυνο άτομο - να έχει τεχνικές γνώσεις για τον τυπικό χειρισμό με τα ηλεκτρικά ή μηχανικά μέρη του λέβητα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ! 2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Οδηγία 73/23/EEC, 2) Οδηγία 85/374/EEC, 3) Οδηγία 89/106/EEC, 4) Οδηγία 89/336/EEC, 5) Οδηγία 89/391/EEC, 6) Οδηγία 1999/05/EEC. 2.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ Ο χειρισμός θα πρέπει να είναι ασφαλής, παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες κατά την μετακίνηση. Πρώτα βεβαιωθείτε ότι η φέρουσα ικανότητα του περονοφόρου οχήματος επαρκεί για την ανύψωση του λέβητα. Μην κάνετε απότομες και απρόβλεπτες κινήσεις. Ο χειρισμός του λέβητα ως προς την ανύψωση, μετακίνηση και αλλαγή θέσης, πρέπει να γίνει με τη βοήθεια των μεταλλικών στηριγμάτων, τα οποία έχουν σπείρωμα στην μία άκρη τους. Αυτά τα στηρίγματα (4 τεμάχια) βιδώνονται στα προβλεπόμενα σημεία και από τις δύο πλευρές του λέβητα (Εικ. 1). Για αυτή τη δραστηριότητα χρειάζονται 4 άτομα. Τα στηρίγματα για το λέβητα παρέχονται μαζί με το λέβητα. 3

4 Στήριγμα με σπείρωμα Εικόνα 1. Χειρισμός του λέβητα μα τη βοήθεια των στηριγμάτων Τοποθετήστε όλο το υλικό συσκευασίας μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού από σακούλες, μεμβράνες, πολυστυρένιο κλπ. 2.4 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο εγκαταστάτης έχει την ευθύνη να ελέγξει τους σωλήνες αποβολής καπνού και εισαγωγής αέρα και όλες τις απαραίτητες λύσεις που απαιτεί η εγκατάσταση του λέβητα πέλλετ. Στην ευθύνη του εγκαταστάτη επίσης βρίσκεται και η εναρμόνιση των υπηρεσιών του με την τοπική νομοθεσία στο σημείο τοποθέτησης. Οι ευθύνες του εγκαταστάτη καθορίζονται στο Πρότυπο UNI Ο εγκαταστάτης θα πρέπει να ελέγξει: - τον τύπο συσκευής που θα εγκαταστήσει, - την καταλληλότητα του χώρου στην οποία θα εγκατασταθεί η μονάδα, και τι ορίζεται ως ελάχιστο μέγεθος του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί ο λέβητας, - τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη συσκευή, που αναφέρονται στα καυσαέρια - το υλικό κατασκευής του εσωτερικού της καμινάδας, εάν είναι λείο, δηλαδή εάν δεν έχει εμπόδια, - το ύψος και την κατακόρυφη επέκταση της καμινάδας, - εάν υπάρχει αντιανεμικό καπέλο καμινάδας και εάν έχει τοποθετηθεί σωστά, - εάν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικού αέρα, - εάν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης γεννήτριας για την εγκατάσταση με τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Εάν τα αποτελέσματα όλων των προαναφερόμενων και ελεγμένων είναι θετικά, μπορεί να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Τηρήστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Κατόπιν ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνει δοκιμή διαρκείας 30 λεπτών, ώστε να ελεγχθούν όλες οι απαιτήσεις. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να εξασφαλίσει στον αγοραστή τα ακόλουθα: - οδηγίες χρήσης, συντήρησης και εγκατάστασης του κατασκευαστή (εφόσον δεν είναι αναπόσπαστο μέρος της μονάδας), - τα απαιτούμενα τεχνικά έγγραφα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 3.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Την ευθύνη για τις εργασίες εγκατάστασης στο χώρο την έχουν αποκλειστικά ο εγκαταστάτης και ο αγοραστής. Πριν από την εκκίνηση της εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των νομικών προτύπων ασφαλείας, και ιδιαίτερα: - να γίνει έλεγχος των προτύπων εάν η εγκατάσταση του λέβητα είναι σύμφωνα με τα τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, - εάν τηρούνται οι απαιτήσεις των εγγράφων, - να γίνει έλεγχος ότι οι σωλήνες απόρριψης καπνού και εισαγωγής αέρα είναι σύμφωνα με τον τύπο εγκατάστασης, - να μην γίνουν προσωρινές ηλεκτρικές συνδέσεις κατά τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν μη-μονωμένα ηλεκτρικά καλώδια, - να γίνει έλεγχος της γείωσης του ηλεκτρικού συστήματος, - πάντα να χρησιμοποιείται προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας και προστασίας που απαιτείται από το νόμο, - πάντα να υπάρχει επαρκής χώρος για τη συντήρηση και επισκευή του λέβητα. 4

5 3.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Συνιστάται αποσυσκευασία του λέβητα κοντά στο σημείο τοποθέτησης. Εάν οι γειτονικοί τοίχοι ή το δάπεδο είναι από υλικό που δεν αντέχει αυξημένη θερμοκρασία, θα πρέπει να εξασφαλίσετε κατάλληλη προστασία και να χρησιμοποιήσετε μόνωση από πυράντοχο υλικό. Ανάμεσα από το λέβητα και τους γειτονικούς τοίχους, τα έπιπλα και τις οικιακές συσκευές θα πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση, ώστε να επιτρέπει στα άτομα του κέντρου επισκευών πρόσβαση από όλες τις πλευρές χωρίς εμπόδια. Μέγιστη απόσταση 500 χιλ. (Εικόνα 2). Εικόνα 2: Απόσταση του λέβητα από τους γειτονικούς τοίχους Εάν ο λέβητας έχει εγκατασταθεί σε χώρο στο οποίο ήδη υπάρχουν συσκευές αναρρόφησης αέρα (π.χ. απορροφητήρες, διάφοροι ανεμιστήρες κλπ.), ή στον χώρο ήδη υπάρχουν άλλες συσκευές καύσης στερεών καυσίμων (π.χ. λέβητας ξύλου κλπ.), εξασφαλίστε ότι ο όγκος του αέρα εισροής επαρκεί για την ασφαλή λειτουργία των συσκευών καύσης. Εάν η καπνοδόχος περνάει από το ταβάνι, θα πρέπει να έχει κατάλληλη μόνωση με πυράντοχο μονωτικό υλικό. Κατά την τοποθέτησή του, ο λέβητας θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η καπνοδόχος δεν πρέπει να συνδέεται με : - καμινάδα ή σωλήνα που χρησιμοποιούν άλλες συσκευές καύσης (λέβητες, σόμπες, τζάκια κλπ.), - συστήματα εξαερισμού ΚΙΝΔΥΝΟΣ Απαγορεύεται η εγκατάσταση βαλβίδων - καπακιών κλεισίματος καπνοδόχου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εάν στην καπνοδόχο δεν υπάρχει επαρκής απορρόφηση των καυσαερίων (πολλές καμπύλες, ακατάλληλη απόληξη της καπνοδόχου, στενέματα κλπ.), θα πρέπει να διορθωθούν οι παράμετροι του λέβητα και να προσαρμοστεί η λειτουργία του με σύστημα αποβολής καυσαερίων. Την αλλαγή παραμέτρων μπορεί να την εκτελέσει μόνο εξουσιοδοτημένο άτομο του κέντρου επισκευών. Εάν οι αλλαγές παραμέτρων δεν ικανοποιούν τα απαιτούμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνει ανακατασκευή της καμινάδας. Το σύστημα απορρόφησης καυσαερίων από το λέβητα λειτουργεί με την αρχή υποπίεσης και απορροφά τις καπνοδόχους. Η σωστή στεγανοποίηση των καπνοδόχων είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα πρέπει να γίνει ανάλυση της διάταξης και της δομής του χώρου στον οποίο βρίσκεται η καμινάδα. Η καμινάδα πρέπει να εγκατασταθεί σωστά ανεξάρτητα εάν συνδέεται σε τοίχο ή σε ταβάνι, και πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και πυρόσβεσης. Ο λέβητας λειτουργεί σε 220V-50Hz. Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια δεν βρίσκονται κάτω από το λέβητα - ότι είναι αρκετά απομακρυσμένα από καυτές επιφάνειες και δεν εφάπτονται σε αιχμηρά μέρη που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Εάν ο λέβητας λειτουργεί υπό υπερβολική πίεση, ο χρόνος 5

6 ζωής των ηλεκτρικών εξαρτημάτων είναι σημαντικά μικρότερος. Ποτέ μην βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα όσο υπάρχει καύση στο λέβητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο λέβητα και να βάλει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία του. 3.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Η απόρριψη των καυσαερίων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι καπνοδόχοι δεν πρέπει να συνδέονται με άλλες σωλήνες αποβολής οποιασδήποτε συσκευής. Δεν επιτρέπει η αποβολή καυσαερίων σε κλειστούς ή ημί-κλειστούς χώρους, όπως γκαράζ, στενά περάσματα ή διαδρόμους και παρόμοιους χώρους. Όταν συνδέσετε το λέβητα με την καπνοδόχο, θα πρέπει να ελέγξετε την καπνοδόχο για ανοίγματα. Εάν υπάρχουν, θα πρέπει να τα μονώσετε. Η απόρριψη των καυσαερίων πρέπει να είναι γειωμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η γείωση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο και πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το λέβητα. Η απόρριψη των καυσαερίων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα UNI , UNI N Οι καμινάδες που είναι σε κακή κατάσταση ή έχουν κατασκευαστεί από ακατάλληλο υλικό (αμίαντος, γαλβανισμένο σίδηρο κλπ.) με τραχιά ή πορώδη επιφάνεια) είναι παράνομοι και παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία του λέβητα. Ο καπνός απορρίπτεται εύκολα μέσα από παραδοσιακές καμινάδες (δείτε την παρακάτω εικόνα) υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: - έχει γίνει έλεγχος της κατάστασης της καμινάδας, - εάν η καμινάδα είναι παλιά, συνιστάται ανακατασκευή με εισαγωγή σωλήνα από λαμαρίνα, σωστά μονωμένη με υαλοβάμβακα ή βερμικουλίτη, - ο καπνός μπορεί να απορροφάται απευθείας στην καμινάδα υπό την προϋπόθεση ότι οι μέγιστες διαστάσεις είναι 200x200 χιλ. ή μέγιστη διατομή 200 χιλ. και ότι έχει εξοπλιστεί με οπή ελέγχου, - στην περίπτωση που η καμινάδα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, απαιτείται η ενσωμάτωση ανοξείδωτου σωλήνα με μέγιστη διατομή 200 χιλ., ο σωλήνας πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένος, - βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση του σωλήνα με την καμινάδα είναι σωστά στεγανοποιημένη, - αποφύγετε επαφή με εύφλεκτα υλικά και μονώστε τα με πυράντοχο υλικό. Α - αντιανεμικό καπέλο καμινάδας B - καμινάδα μέγιστων διαστάσεων 200 χιλ. και μέγ. ύψους 5-6 μέτρα Γ - στεγανοποιημένη σύνδεση προς την καμινάδα Δ - οπή ελέγχου Η διατομή του σωλήνα εξαρτάται από την ισχύ του λέβητα. Η λειτουργία του λέβητα προβλέπεται με σωλήνες καπνοδόχου διατομής 80 χιλ. Υπό ορισμένες συνθήκες συνιστάται χρήση σωλήνα με διατομή 100 χιλ., όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2. Στην περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιήσετε σωλήνα με διατομή 100 χιλ., θα πρέπει να συνδέσετε το σωλήνα στο λέβητα με σύνδεση Τ με διατομή 80 χιλ. και να συνεχίσετε προς την καμινάδα με μειωτήρα διατομής 80/100 χιλ. Εικόνα 3 6

7 Α - βερμικουλίτης ή υαλοβάμβακας Β - σωλήνες αλουμινίου Γ - κατασκευή ανάμεσα από ορόφους Εικόνα 4 Κατά την κατασκευή σύνδεσης μεταξύ του λέβητα και της καμινάδας, είναι υποχρεωτική η χρήση συνδετήρα Τ με οπή ελέγχου απευθείας στο λέβητα ή γωνία με πόρτα καθαρισμού. Η χρήση συνδετήρα Τ πρέπει να επιτρέπει τον καθαρισμό στάχτης που εναποθέτεται στη βάση του σωλήνα, χωρίς να αποσυναρμολογηθεί ή σύνδεση. Ο καπνός στον συνδετήρα της καμινάδες είναι υπό ελαφριά πίεση. Κάθε φορά που γίνεται καθαρισμός, είναι υποχρεωτικό να ελεγχθεί η στεγανότητα του καπακιού. Εικόνα 5: Γωνία με οπή καθαρισμού Συνιστούνται γωνίες 90 0 που αποτελούνται από τρία μέρη (δείτε Εικόνα 6) Εικόνα 6: Σχήματα γωνιών 7

8 Η σύνδεση ανάμεσα από τους σωλήνες θα πρέπει να γίνει με αρσενικό συνδετήρα γυρισμένο προς τα πάνω (δείτε Εικόνα 7) Εικόνα 7: Τρόπος σύνδεσης καπνοδόχων Αποφύγετε οριζόντια τοποθέτηση σωληνών μεγάλου μήκους στην καμινάδα, μέγιστη έως 3 μέτρα. Οι κανποδόχοι σωλήνες πρέπει να τοποθετηθούν υπό γωνία 5 προς τα πάνω. Δεν συνιστάται σύνδεση του λέβητα με καμινάδα μέσω οριζόντιου σωλήνα μεγαλύτερου από 1 μέτρο χωρίς τη χρήση συνδετήρα Τ με οπή ελέγχου. Εικόνα 8: Απόληξη καμινάδας Επιτρέπεται μέγιστο μήκος 6 μέτρων της καπνοδόχου, με διατομή 80 χιλ. μέχρι την είσοδο στην καμινάδα. Μετά από αυτό, θα πρέπει να μεγαλώσετε τη διατομή του καπνοδόχου στα χιλ. Κάθε γωνία προσμετράει για 1 μέτρο μήκος. Έτσι, για παράδειγμα, εάν έχουμε τρεις καμπύλες με διατομή 80 χιλ., αυτές αλλάζουν το μήκος των καπνοδόχων με διατομή 80 χιλ. κατά 3 μέτρα. Μέχρι την είσοδο στην καμινάδα μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο ακόμη 3 μέτρα ίσιου σωλήνα, ώστε να έχετε το μέγιστο μήκος καπνοδόχου σωλήνα 6 μέτρα, με διατομή 80 χιλ. Μετά από αυτό, θα πρέπει να αυξήσετε, να μεταφερθείτε σε καπνοδόχους ή να εισέλθετε σε καμινάδα μεγαλύτερης διατομής, για παράδειγμα χιλ. Θα πρέπει να έχετε υπόψη οι καμπύλες να μην είναι υπό ορθή γωνία 90º. Θα πρέπει να έχει ακτίνα ή να αποτελείται από τμήματα. Η ορθή γωνία αυξάνει την αντίσταση του καυσαερίου όταν περνάει από την καμπύλη. - Κάθε γωνία πρέπει να είναι εξοπλισμένη με πορτάκι καθαρισμού, - Τα σημεία σύνδεσης ανάμεσα από τους σωλήνες πρέπει να είναι στεγανοποιημένα, - Για μεγαλύτερη απόσταση, χρησιμοποιήστε συνδετήρα Ø100 χιλ., Σε αυτή την περίπτωση, το επιτρεπόμενο μήκος είναι έως 8 μέτρα. Σημείωση: Η καμινάδα πρέπει να προσαρμοστεί ή να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες. Κάθε λέβητας πρέπει να προσαρμοστεί και οι παράμετροί του πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με την καμινάδα στην οποία συνδέεται. Το υπεύθυνο άτομο - ο επισκευαστής κάνει αυτή η ρύθμιση, δηλαδή την έναρξη λειτουργίας. 8

9 3.3 ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Έφόσον είναι γνωστή η θέση εγκατάστασης του λέβητα, θα χρειαστεί να κατασκευαστεί οπή/άνοιγμα για το πέρασμα της καπνοδόχου. Η θέση αυτή αλλάζει ανάλογα από τον τύπο εγκατάστασης, τη διατομή της καπνοδόχου και τον τύπο του τοίχου ή στέγης από τα οποία θα περασεί η καπνοδόχος. Η μόνωση πρέπει να είναι από πετροβάμβακα με ονομαστική πυκνότητα μεγαλύτερη των 80 κιλών/μ 2. Ο εφελκυσμός της καμινάδας εξαρτάται πρωτίστως από την ίδια την καμινάδα, στη οποία δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια, όπως στενές καμπύλες ή διάφορες γωνιακές συνδέσεις. Συνιστάται η γωνίες της καμινάδας να μην είναι μεγαλύτερες από 45º. Η απόρριψη των καυσαερίων απαιτεί υποχρεωτική τοποθέτηση κάθετου ίσιου σωλήνα με ελάχιστο μήκος 1,5 μέτρα. 3.4 ΑΕΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ Ο αέρας που χρειάζεται για τη σωστή καύση στο λέβητα και προέρχεται από το χώρο, θα πρέπει να αναπληρωθεί με νέες ποσότητες από τις οπές που κατασκευάζονται στον τοίχο, στις θύρες του λέβητα, ή απλά με άνοιγμα παραθύρου. Αυτό σας προσφέρει καλύτερη λειτουργία του λέβητα, μικρότερη κατανάλωση πέλλετ και εμποδίζει τυχόν απενεργοποίηση. Η οπή για την εισροή φρέσκου αέρα πρέπει να κατασκευαστεί στον εξωτερικό τοίχο και να προστατεύεται εισβολή εντόμων και άλλων ζώων με δίχτυ, και να μην επιτρέπει την εισροή νερού στο χώρο του λέβητα. Το πρότυπο UNI απαγορεύει την εισροή φρέσκου αέρα που είναι απαραίτητος για τη καύση από αποθήκες με εύφλεκτα υλικά ή χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Στην περίπτωση που στον ίδιο χώρο στον οποίο βρίσκεται ο λέβητας υπάρχουν και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τον αέρα καύσης, θα χρειαστεί να καθορίστε και να εξασφαλίσετε της εισροή επαρκούς ποσότητας αέρα, απαραίτητης για τη σωστή καύση. Εικόνα 9: Εισροή εξωτερικού αέρα 3.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ο λέβητας πρέπει να ηλεκτροδοτείται. Το καλώδιο ηλεκτροδότησης έχει λευκό χρώμα και έχει επισημανθεί με την επεξήγηση 220V. Τα υπόλοιπα καλώδια που προορίζονται για τη σύνδεση της αντλίας έχουν μαύρο χρώμα. ΜΑΥΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΤΛΙΑ ( ΚΑΦΕ F ΜΠΛΕ N ) ΛΕΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ( ΚΑΦΕ F ΜΠΛΕ N ) 9

10 Εικόνα 10 Τη σύνδεση του λέβητα με το ηλεκτρικό δίκτυο μπορεί να την κάνει μόνο ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ, βάσει του ηλεκτρικού σχεδίου που παρατίθεται. Εάν το καλώδιο έχει βλάβη, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε. Αυτό μπορεί να το κάνει ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ του κατασκευαστή. Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 3.6 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Η ενσωμάτωση βαλβίδας ανεπιστροφής στην υδραυλική εγκατάσταση θέρμανσης είναι υποχρεωτική. Η βαλβίδα ανεπιστροφής χρησιμεύει για να εμποδίσει τη ψύξη του νερού στο λέβητα και τη δημιουργία συμπυκνωμάτων στο λέβητα και στους καπνοδόχους. Το συμπύκνωμα μπορεί να εμφανιστεί όταν ακόμη δεν έχουν καταναλωθεί 2-3 δεξαμενές καυσίμων. Το συμπύκνωμα στο λέβητα κατά την πρώτη καύση του είναι φυσιολογικό. Η βαλβίδα ανεπιστροφής ενσωματώνεται στην έξοδο της αντλίας, πίσω από αυτήν, και όχι πριν (δείτε Εικόνα 11). Έχετε υπόψη την κατεύθυνση τοποθέτησης της βαλβίδας. Επίσης, όταν προμηθεύεστε τη βαλβίδα, πρέπει να προσέχετε εάν τοποθετείται στον οριζόντιο ή στον κάθετο σωλήνα, πλάγια, επειδή υπάρχουν βαλβίδες που τοποθετούνται μόνο οριζόντια, κάθετα ή καθολικές βαλβίδες. Έχετε υπόψη ότι η βαλβίδα ανεπιστροφής ανοίγει εύκολα (δοκιμάστε με το δάκτυλό σας), ούτως ώστε η δύναμη της αντλίας να μπορεί να την ανοίγει. Πίσω από κάθε αντλία τοποθετείται βαλβίδα ανεπιστροφής. Εάν στην εγκατάσταση υπάρχουν περισσότερες αντλίες, θα χρειαστούν περισσότερες βαλβίδες ανεπιστροφής. Οι συνδέσεις στο λέβητα έχουν μέγεθος 1". Επίσης, οι βαλβίδες ανεπιστροφής πρέπει να έχουν αυτό το μέγεθος ή να είναι μεγαλύτερες. Εάν δεν ενσωματώσετε βαλβίδα ανεπιστροφής, η εγγύηση δεν ισχύει! 10

11 Εικόνα 11: Σχήμα ενσωμάτωσης βαλβίδας ανεπιστροφής 3.7 ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΙΞΗΣ Συνιστάται η υδραυλική εγκατάσταση να έχει ενσωματωμένη βαλβίδα μείξης με τέσσερις ακτίνες. Για μικρές εγκαταστάσεις δεν είναι υποχρεωτική η βαλβίδα μείξης. Για μεγάλες εγκαταστάσεις συνιστάται η χρήση βαλβίδας μείξης. Για εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης η βαλβίδα μείξης είναι υποχρεωτική. Για τις ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις συνιστούνται ειδικές θερμοστατικές βαλβίδες που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του νερού που εισρέει στο δάπεδο έως 50ºC. Εάν δεν υπάρχει αυτή η θερμοστατική βαλβίδα, η ρύθμιση του νερού που εισέρχεται στο ενδοδαπέδιο σύστημα θα πρέπει να ρυθμίζεται με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτή είναι υποχρέωση του σχεδιαστή και του εγκαταστάτη. Το μέγεθος της βαλβίδας μείξης πρέπει να είναι 1". 4.0 ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Οδηγίες για την ασφάλεια ατόμων, ζώων και περιουσίας Ο σκοπός είναι ο εγκαταστάτης να πληροφορηθεί σχετικά με τις απλές κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να τηρεί, ώστε ο λέβητας να είναι εγκατεστημένος σωστά. Εκτός από τα απαιτούμενα πρότυπα, για να μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, πρέπει να διαβάσετε και το υπόλοιπο μέρος των οδηγιών χρήσης, συντήρησης και εγκατάστασης. - συνδέστε το λέβητα στο ηλεκτρικό δίκτυο - μην επιτρέπετε στα παιδιά και στα ζώα να έρχονται κοντά στο λέβητα - χρησιμοποιείτε μόνο ποιοτικό πέλλετ (μην χρησιμοποιείτε άλλα είδη καυσίμων) - ενημερώστε τους χρήστες για τους πιθανούς κινδύνους και εκπαιδεύστε τους στη χρήση του λέβητα πέλλετ - εάν ο λέβητας έχει εγκατασταθεί σε ξύλινο δάπεδο, συνιστάται τοποθέτηση μόνωσης Ο λέβητας λειτουργεί έτσι, ώστε στο θάλαμο καύσης δημιουργείται υποπίεση, και αυτός είναι ο λόγος που η απόρριψη των καυσαερίων πρέπει να είναι θερμικά στεγανοποιημένη. Το συμπύκνωμα στο λέβητα κατά την πρώτη καύση του είναι φυσιολογικό. 'Όταν ενεργοποιούμε το λέβητα για πρώτη φορά, το χρώμα με το οποίο έχει βαφτεί ο λέβητας εξατμίζεται, επομένως, ο καλός εξαερισμός χώρου είναι απαραίτητος. (Για την σταθεροποίηση της διαδικασίας βαφής). 5.0 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πριν λάβει υπόψη τους κανονισμούς ασφαλείας, ο συντηρητής έχει την υποχρέωση: να χρησιμοποιεί πάντα συσκευές ασφαλείας και προσωπικές συσκευές σύμφωνα με την Οδηγία 89/391/EEC να απενεργοποιήσει την ηλεκτρική τροφοδότηση πριν ξεκινήσει οποιεσδήποτε εργασίες να χρησιμοποιεί μόνο κατάλληλα εργαλεία πριν κάνει οποιεσδήποτε εργασίες στον λέβητα να βεβαιωθεί ότι ο λέβητας και η στάχτη μέσα του 11

12 έχουν κρυώσει - ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΛΕΒΗΤΑ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΠΟΙΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ Ή ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ! - να μην εκτελεί επισκευές οποιουδήποτε είδους για κάποιο λόγο, εκτός αυτών που επιτρέπονται για τα εξουσιοδοτημένα άτομα - να χρησιμοποιεί πάντα γνήσια ανταλλακτικά Μην επιτρέπετε μέρος του λέβητα να φθαρεί, πριν τον αντικαταστήσετε. Η έγκυρη αντικατάσταση μέρους του λέβητα εμποδίζει τυχόν βλάβες λόγω απρόσκοπτης δυσλειτουργίας του, που μπορεί να βάλει σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπους και/ή τα χαρακτηριστικά τους. - να καθαρίσει το δοχείο και το δοχείο στάχτης πριν από κάθε χρήση - να ελέγξει πιθανό συμπύκνωμα που μας προειδοποιεί για την παρουσία εισχώρησης νερού ή δημιουργίας συμπυκνώματος λόγω ψύξης καυσαερίων - να καθορίσει την αιτία δημιουργίας συμπυκνώματος, ώστε να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία του λέβητα. 5.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ο χώρος στο οποίο θα βρίσκεται ο λέβητας (χώρος εγκατάστασης), πρέπει να συμμορφώνεται με τις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες. Ο λέβητας είναι συσκευή θέρμανσης της οποίας, κατά τη διάρκεια λειτουργίας, κάποιες εξωτερικές επιφάνειες είναι σχετικά καυτές. Ο λέβητας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για θέρμανση με πέλλετ ξύλου (πέλλετ με διάμετρο 6 χιλ. και μήκος έως 30 χιλ., μέγιστη υγρασία έως 10%). Κατά τη χρήση της συσκευής συνιστάται: Να μην έρχεστε κοντά στο λέβητα και να μην ακουμπάτε το γυαλί που βρίσκεται στη θύρα του θαλάμου καύσης, κάθως υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Να μην έρχεστε κοντά στο λέβητα και να μην ακουμπάτε τη σύνδεση με την καμινάδα, κάθως υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Να μην διεξάγετε οποιοδήποτε είδος καθαρισμού της συσκευής. Μην ανοίγετε τη θύρα του θαλάμου καύσης όσο λειτουργεί, επειδή ο λέβητας λειτουργεί σωστά μόνο όταν η θύρα είναι ερμητικά κλειστή Μην καθαρίζετε τη στάχτη όσο η λέβητας λειτουργεί ΜΗΝ επιτρέπετε τα παιδιά και τα ζώα να πλησιάζουν το λέβητα ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Για τη σωστή λειτουργία του λέβητα πρέπει : - Να χρησιμοποιείτε το καύσιμο που συνιστά ο κατασκευαστής του λέβητα - Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης - Καθαρίζετε καθημερινά την εστία καύσης (μόνο όταν ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει) - Όταν χρησιμοποιείτε μη-ποιοτικό καύσιμο, ενδέχεται να χρειαστεί να καθαρίζετε την εστία δύο φορές την ημέρα. Μην χρησιμοποιείτε το λέβητα όταν δεν λειτουργεί σωστά ή όταν υπάρχουν ανωμαλίες, παράξενοι ήχοι ή ύποπτες βλάβες. Μη ρίχνετε νερό στο λέβητα, και επίσης, μην σβήνετε τη φωτιά στην εστία με νερό. Μην γέρνετε στο λέβητα, καθώς υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης του. - Μην χρησιμοποιείτε το λέβητα ως στήριγμα ή ως αντικείμενο για στερέωση. Μην αφήνετε ανοιχτό το καπάκι της δεξαμενής του πέλλετ. - Μην ακουμπάτε τις βαμμένες επιφάνειες του λέβητα όσο λειτουργεί. - Μην χρησιμοποιείτε ξύλο ή κάρβουνα, αλλά μόνο πέλλετ με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: διάμετρος 6 χιλ., μέγιστο μήκος 30 χιλ, υγρασία έως 10% - Μην χρησιμοποιείτε το λέβητα ως αναπτήρα - Εκτελείτε όλες τις ενέργειες Με απόλυτη ασφάλεια 6.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε έλαια θέρμανσης, φωτιστικό έλαιο ή οποιαδήποτε άλλα έλαια για την ανάφλεξη του λέβητα. Αυτά τα καύσιμα αποθηκεύστε τα πιο μακριά από το λέβητα. 12

13 Ποτέ μην ενεργοποιείτε το λέβητα εάν το γυαλί στη θύρα έχει υποστεί βλάβη. Μην κτυπάτε το γυαλί για να μην προκαλέσετε ζημιά. Μην ανοίγετε την πόρτα της εστίας για να την καθαρίσετε όσο λειτουργεί ο λέβητας. όταν ο λέβητας έχει απενεργοποιηθεί και κρυώσει. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε βαμβακερό ή χάρτινο πανί και υγρό τζαμιών. ελέγξτε ένα ο λέβητας έχει εγκατασταθεί σωστά και έχει στερεωθεί ελέγξτε εάν η θύρα της εστίας έχει κλείσει σωστά όσο ο λέβητας λειτουργεί σκουπίζετε τη στάχτη μόνο όταν ο λέβητας έχει κρυώσει μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά για τον καθαρισμό του λέβητα 6.1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Η χρήση ηλ. σκούπας με διαχωριστή θα σας διευκολύνει την εργασία καθαρισμού της στάχτης από το λέβητα. Πριν ξεκινήσετε τη συντήρηση (καθαρισμό) θυμηθείτε τις ακόλουθες συμβουλές ασφαλείας: Απενεργοποιήστε το λέβητα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού Βεβαιωθείτε ότι η στάχτη έχει κρυώσει - Σκουπίστε τη στάχτη από την εστία καύσης τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα - Σκουπίστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο στάχτης (μόνο όταν η εστία είναι κρύα) τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα - Τουλάχιστον μία φορά του μήνα ανοίξτε την θύρα στη δεξιά πλευρά του λέβητα και καθαρίστε (σκουπίστε) τη στάχτη που έχει συσσωρευτεί κάτω από τον εναλλάκτη θερμότητας. Πρέπει πάντα να βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας και η στάχτη μέσα του έχουν κρυώσει "Το δοχείο στάχτης" στην εστία καύσης, Εικόνα 13 παρακάτω, πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, και να καθαρίζεται εάν υπάρχει ανάγκη. Όταν τοποθετείτε το δοχείο στάχτης στην εστία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά, για να μην προκαλέσει ακατάλληλη λειτουργία του λέβητα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δώστε ιδιαίτερη σημασία στην πλεξούδα μόνωσης που βρίσκεται στην εστία (δείτε Εικόνα 13). Σε περίπτωση βλάβης της πλεξούδας μόνωσης, καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Σε περίπτωση βλάβης που προκλήθηκε από ακατάλληλη εγκατάσταση τρίτου, ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη ζημιά που προκλήθηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη ζημιά που προκλήθηκε από τρίτη πλευρά. Πλεξούδα Εικόνα 13: Η εστία με την πλεξούδα στην οποία καίγεται το πέλλετ Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Το δοχείο στάχτης και η εστία πρέπει να καθαρίζονται μία φορά την εβδομάδα, να σκουπιστούν και να καθαριστούν από απορρίμματα που δημιουργήθηκαν από τη μετά από την καύση του πέλλετ. 13

14 Το πέλλετ που χρησιμοποιήσατε, αλλά δεν έχει καεί τελείως, δεν πρέπει να το ρίχνετε ξανά πίσω στη δεξαμενή του πέλλετ. 6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Διεξάγετε τον ακόλουθο έλεγχο για να διαπιστώσετε ότι ο λέβητας λειτουργεί με ασφάλεια και χωρίς απώλεια ενέργειας που προκαλούνται από ακατάλληλη λειτουργία: Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Για τον σωστό καθαρισμό είναι απαραίτητο ανά επτά ημέρες ή σε κάθε 200 κιλά καμμένου πέλλετ σκουπίστε τη στάχτη κάτω από το δοχείο στάχτης και μέσα στην εστία. Για τον καθαρισμό των εσωτερικών κάθετων επιφανειών της εστίας χρησιμοποιήστε σκουπάκι ή βούρτσα. Ελέγξτε και καθαρίστε τον ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ μετά από το τέλος κάθε περιόδου θέρμανσης Ελέγξτε εάν ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Ο καθαρισμός του ανεμιστήρα απόρριψης καυσαερίων πρέπει να γίνει έτσι ώστε μετά από την αφαίρεση της προστασίας του ανεμιστήρα, οι στρώσεις που έχουν εναποτεθεί πάνω του, να αφαιρεθούν με σκουπάκι ή βούρτσα ΑΠΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ελέγξτε εάν ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδότηση και διεξάγετε τον καθαρισμό όπως αναφέρεται στις οδηγίες Ελέγξτε εάν ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Ελέγξτε εάν οι μονώσεις στη θύρα της εστίας του λέβητα εφαρμόζουν σωστά. Στην περίπτωση η μόνωση έχει ξεκολλήσει από τη βάση της θύρας, κολλήστε τη μόνωση με κόλλα που αντέχει τις υψηλές θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να εξασφαλίσουμε ερμητική μόνωση του λέβητα Είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ και της ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ μετά από το τέλος της περιόδου θέρμανσης Ελέγξτε εάν ο λέβητας και η στάχτη έχουν κρυώσει Μετά το τέλος της περιόδους θέρμανσης, πρέπει να ελέγξετε το κανάλι της καμινάδας, την καμινάδα και το αντιανεμικό καπέλο Για την επαγγελματική εκτέλεση αυτών των εργασιών, καλέστε τον επαγγελματία για καμινάδες. 6.3 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο λέβητάς σας είναι γεννήτρια θερμότητας στην οποία χρησιμοποιείται πέλλετ, και αυτός είναι ο λόγος που χρειάζεται ειδική συντήρηση σε ετήσια βάση, από πλευρά κέντρου επισκευών, εξουσιοδοτημένο από το εργοστάσιο της ALFA PLAM Α.Ε. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης και μετά το τέλος της πρώτης περιόδου θέρμανσης, ο καθαρισμός από πλευρά εξειδικευμένου προσωπικού κέντρου επισκευών της Alfa Plam είναι υποχρεωτικό, και με κύριο στόχο τη συντήρηση της ορθής λειτουργίας του λέβητα. Η διεξαγωγή των εργασιών που περιγράφτηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. 7.0 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχετε αγοράσει ένα προϊόν βέλτιστης ποιότητας. Ο προμηθευτής είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεστε. Η σωστή εγκατάσταση του λέβητα, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι απαραίτητη για να εμποδίσετε την ακατάλληλη λειτουργία και τη πιθανότητα δημιουργίας πυρκαγιάς. Ο λέβητας λειτουργεί στην αρχή υποπίεσης στην εστία καύσης. Πρέπει να ελέγξετε εάν η σύνδεση της καμινάδας είναι ερμητικά μονωμένη. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Στην περίπτωση πυρκαγιάς στην καμινάδα, είναι απαραίτητο να σταματήσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία, να καλέσετε πυροσβεστική υπηρεσία και να εγκαταλείψετε το χώρο. 14

15 ΚΙΝΔΥΝΟΣ Απαγορεύεται η χρήση ψιλοκομμένου ξύλου για τη λειτουργία του λέβητα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Μην χρησιμοποιείτε το λέβητα ως αναπτήρας για προσάναμμα. 8.0 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΛΕΤ Η ποιότητα του πέλλετ είναι πολύ σημαντική! Ο λέβητας έχει κατασκευαστεί για χρήση πέλλετ. Έχοντας υπόψη ότι στην αγορά κυκλοφορούν πολλά είδη και διαστάσεις πέλλετ, είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε πέλλετ που δεν περιέχει ακαθαρσίες, πέλλετ που είναι συμπαγές και δεν δημιουργεί σκόνη. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας σχετικά με το είδος του πέλλετ, οι διαστάσεις του οποίου πρέπει πάντα να είναι με μήκος 30 χιλ. και διάμετρο 6 χιλ. Η κατάλληλη λειτουργία του λέβητα εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα του πέλλετ. Ο κατασκευαστής σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την κακή λειτουργία του λέβητα όταν χρησιμοποιείται πέλλετ κακής ποιότητας. 8.1 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΛΕΤ Το πέλλετ πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και όχι υπερβολικά κρύο χώρο. Το κρύο και υγρό πέλλετ (με θερμοκρασία περίπου 5 0 C) μειώνει τη θερμική ικανότητα του καυσίμου και απαιτεί επιπρόσθετο καθάρισμα της σόμπας. ΤΟ ΠΕΛΛΕΤ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΑ. Φυλάξτε το σε απόσταση μεγαλύτερη από 1/2 μέτρο. Χειριστείτε προσεκτικά το πέλλετ για να μειώσετε το θρυμμάτισμό του και τη δημιουργία σκόνης. Στη περίπτωση τοποθέτησης πριονιδίων στη δεξαμενή με πέλλετ, ενδέχεται να μπλοκαριστεί το σύστημα δοσομέτρησης του πέλλετ. 9.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εικόνα 14: Οθόνη ελέγχου 9.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (START / STOP) Ο λέβητας ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με παρατεταμένο πάτημα. Η αρχική οθόνη επανέρχεται με σύντομο πάτημα. Πλήκτρο + Με πίεση κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυξάνεται η ρυθμισμένη ισχύς. Με προηγούμενο πάτημα του πλήκτρου ΜΕΝΟΥ, με αυτό το πλήκτρο αυξάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού στο λέβητα. Στο ΜΕΝΟΥ, με πάτημα του πλήκτρο, επιλέγουμε το Υπομενού που θέλουμε. 15

16 Πλήκτρο - Με πίεση κατά τη διάρκεια λειτουργίας μειώνεται η ρυθμισμένη ισχύς. Με προηγούμενο πάτημα του πλήκτρου ΜΕΝΟΥ, με αυτό το πλήκτρο μειώνεται η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού στο λέβητα. Στο ΜΕΝΟΥ, με πάτημα του πλήκτρο, επιλέγουμε το Υπομενού που θέλουμε. Πλήκτρο ΜΕΝΟΥ Με σύντομο πάτημα στην αρχική οθόνη, εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα, που ρυθμίζεται με τα πλήκτρα + και -. Με πάτημα μεγαλύτερο από 2 δευτ/λεπτα ενεργοποιείται η οθόνη ΜΕΝΟΥ. Με πάτημα μεγαλύτερο από 4 δευτ/λεπτα μεταβαίνετε στις προχωρημένες ρυθμίσεις του ΜΕΝΟΥ. Εάν συνεχίσετε με πάτημα των πλήκτρων εμφανίζονται οι επιλογές του μενού. Για να επιλέξετε παράμετρο στα υπομενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + και -. Πατώντας ξανά το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ, αρχίζει και τρεμοπαίζει η ρυθμισμένη τιμή της παραμέτρου που αλλάζει με τα πλήκτρα + και -. Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη. Οθόνη / Ένδειξη Περιγραφή / Λειτουργία Η πάνω ένδειξη (οθόνη) προβάλλει την κατάσταση του λέβητα, το επιλεγμένο μενού και την ένδειξη της λειτουργίας δοσομέτρησης και λειτουργίας του χρονομετρητή Η κάτω ένδειξη (οθόνη) προβάλλει την ώρα, την τιμή των ρυθμίσεων και των παραμέτρων, καθώς και της ονομασίας των προειδοποιήσεων ένδειξη λειτουργίας (αναφλεκτήρα) ανάφλεξης ένδειξη λειτουργίας της αντλίας κυκλοφορίας (κυκλοφορητής) ένδειξη λειτουργίας της δοσομέτρησης του πέλλετ 9.2 Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Με πάτημα του πλήκτρου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΓΟΠΟΙΗΣΗ για πάνω από μισό δευτερόλεπτο, όσο ο λέβητας είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, στην ένδειξη εμφανίζεται ON ή OFF. Αφού αφήσουμε το πλήκτρο, ο λέβητας ξεκινά τη διαδικασία ενεργοποίησης. Εμφανίζεται η ένδειξη TEST FIRE, οι ανεμιστήρες λειτουργούν με πλήρη ταχύτητα για να καθαρίσουν την εστία καύσης, ο ελικοειδής μεταφορέας είναι σε ανάπαυση, η αντίσταση ζεσταίνεται. Μετά από αυτό, εάν η θερμοκρασία της εστίας είναι χαμηλή, ξεκινά η διαδικασία HEAT UP, κατά την οποία γίνεται γρήγορη δοσομέτρηση του πέλλετ και οι ανεμιστήρες είναι σε ανάπαυση. Μετά, ξεκινούν οι διαδικασίες Fuel IGNI και TEST IGNI, μέχρι ο λέβητας να επιτύχει τις συνθήκες για μετάβαση στην φάση καύσης (BURN). ΟΤΑΝ Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ: Αριστερό μέρος της πάνω LED οθόνης: Δεξί μέρος της πάνω LED δείχνει την τρέχουσα ισχύ του λέβητα: P5 δείχνει την ρυθμισμένη ισχύ του λέβητα: D5 16

17 οθόνης: Κάτω μέρος της LED οθόνης: δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού στο λέβητα: B72 Στην ένδειξη εμφανίζεται η τρέχουσα φάση λειτουργίας (π.χ. TestFire, HeatUp κλπ.), και κάθε 5 δευτερόλεπτα στην πάνω ένδειξη εναλλάσσεται η ρυθμισμένη και η πραγματική ισχύς του λέβητα. Με πάτημα στο πλήκτρο + αυξάνεται η ισχύς του λέβητα, και με πάτημα στο πλήκτρο - μειώνεται. Με πάτημα στο πλήκτρο ΜΕΝΟΥ, εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα που μπορεί και αλλάζει με τα πλήκτρα + και -. Ο λέβητας λειτουργεί με ρυθμισμένη ισχύ όσο η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα δεν φτάσει στο όριο εναρμόνισης, ή μέχρι τα καυσαέρια δεν φτάσουν στις οριακές τιμές. Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζεται Regu H 2 0, και στη δεύτερη Regu Gas. Στην περίπτωση σύντομης διακοπής τροφοδότησης (έως 2 λεπτά) και μετά από την επιστροφή της τάσης, ο λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν από τη διακοπή. Εάν η διακοπή είναι μεγαλύτερη, ο λέβητας θα πραγματοποιήσει αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας και ψύξη, και θα επαναλάβει την ανάφλεξη. 9.3 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Με πάτημα του πλήκτρου ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για πάνω από μισό δευτερόλεπτο, όσο ο λέβητας είναι σε λειτουργία, στην ένδειξη εμφανίζεται ON ή OFF. Αφού αφήσουμε το πλήκτρο, ο λέβητας ξεκινά τη διαδικασία απενεργοποίησης. Σταματάει ο ελικοειδής μεταφορέας, εμφανίζεται η επεξήγηση STOP FIRE, οι ανεμιστήρες λειτουργούν με μέγιστη ταχύτητα για να καθαρίσουν την εστία καύσης. Αφού η εστία καύσης κρυώσει στην κατάλληλη θερμοκρασία, απενεργοποιείται ο λέβητας και μεταβαίνει σε κατάσταση ανάπαυσης. Εμφανίζεται η επεξήγηση OFF. ΟΤΑΝ Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΠ (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ): Πάνω μέρος της LED οθόνης: εμφανίζει την επισήμανση "OFF" Κάτω μέρος της LED οθόνης: εμφανίζει την τρέχουσα ώρα, δηλ. Ώρα: 18:35 Με πάτημα του πλήκτρου ΜΕΝΟΥ για 2 δευτερόλεπτα (αφήνουμε το πλήκτρο αφού εμφανιστεί th 2 O) εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία νερού στο λέβητα. Με πάτημα στο + ή στο -, επιλέγουμε την εμφάνιση των υπόλοιπων θερμοκρασιών και την κατάσταση του ανεμιστήρα. 9.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ Με παρατεταμένο πάτημα (μέχρι να εμφανιστεί η επεξήγηση TIMER) στο πλήκτρο ΜΕΝΟΥ ανοίγει ένα μενού προγραμμάτων χρόνου. Επιλέγοντας το ON ή το OFF ενεργοποιείται/απενεργοποιείται το πρόγραμμα χρόνου. Πρέπει να ρυθμίσετε ακριβώς την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας (1= Δευτέρα, 2 = Τρίτη,.. 7 = εβδομάδα) και μετά να προγραμματίσετε 6 χρονικά διαστήματα και θερμοκρασίες. Κάθε ένα από τα 6 χρονικά διαστήματα ορίζεται από τον αρχικό χρόνο (P1a πρόγραμμα 1-ώρα έναρξης) και χρόνος λήξης (P1d πρόγραμμα 1-ώρα λήξης). Μέσα σε αυτό το διάστημα ο λέβητας είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί, ώστε να διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα (P1t). Μετά από αυτό, για κάθε ημέρα της εβδομάδας επιλέγουμε 3 χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, για την Τρίτη, στην πάνω ένδειξη εμφανίζεται DAY2, και στην κάτω ένδειξη P1, P3 και P6, που σημαίνει ότι την Τρίτη, ο λέβητας θα λειτουργεί σε διαστήματα προγραμματισμένα στα προγράμματα P1, P3 και P6. 17

18 Εικόνα 15: Διάγραμμα ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη 18

19 9.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Μηνύματα και εμφανίσεις στις οθόνες Σημασία μηνυμάτων και κατάσταση λέβητα OFF 1 2 :5 3 Ο λέβητας είναι σε ανάπαυση. OFF 1 2 :5 3 Ο λέβητας είναι σε ανάπαυση, αλλά έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρόνου, και ενεργοποιείται αυτόματα την προγραμματισμένη ώρα. TEST FIRE Ο λέβητας ελέγχει εάν υπάρχει φλόγα και κατάλληλη καύση στην εστία. Αυτή η διαδικασία ενεργοποιείται μετά από τη διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησης. Hea t UP Στη φάση ανάφλεξης, αφού ο ελικοειδής μεταφορέας γεμίσει την εστία, ο αναφλεκτήρας θερμαίνει το πέλλετ μέχρι την ανάφλεξη. Fu el IGNI Μετά από τη φάση Heat up, ο λέβητας ξεκινά να καίει το πέλλετ. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει δοσομέτρηση. TST IGNI Στο τέλος της φάσης ανάφλεξης, ο λέβητας σβήνει τον αναφλεκτήρα ανάφλεξης, και ελέγχει εάν η ανάφλεξη ήταν επιτυχής, εάν η καύση είναι κατάλληλη και εάν η θερμοκρασία αυξάνεται σωστά. BURN Φάση καύσης (συνήθως φάση λειτουργίας). Η κάτω οθόνη εμφανίζει τη θερμοκρασία των καυσαερίων κατά την έξοδο από το λέβητα. BURN B78 Στη φάση καύσης, η κάτω ένδειξη εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού στο λέβητα. BURN R48 Στη φάση καύσης, η κάτω ένδειξη εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού επιστροφής. P5D5 R48 Στη φάση καύσης, η πάνω ένδειξη εμφανίζει την τρέχουσα ισχύ του λέβητα (Px) και τη ρυθμισμένη ισχύ του λέβητα (Dx). CLN FIRE Φάση καθαρισμού. Οι ανεμιστήρες φυσάνε τη στάχτη και τις λοιπές ακαθαρσίες από την εστία. Αυτή η φάση περιστασιακά ξεκινά αυτόματα στη φάση καύσης. FIRE STOP Ο λέβητας είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης και ψύχεται. COOL FLUID Όταν παρά την ελάχιστη ισχύ, η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα φτάσει σε μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, ο λέβητας μεταβαίνει σε φάση COOL FLUID και αρχίζει να ψύχεται. Ο λέβητας ενεργοποιείται ξανά αυτόματα, αφού το νερό στο λέβητα κρυώσει κάτω από συγκεκριμένη τιμή. 19

20 ALAR PEL Στη φάση καύσης υπάρχει έλλειψη πέλλετ. ALAR FIRE Ανεπιτυχής ανάφλεξη. Ελέγξτε την κατάσταση του λέβητα, καθαρίστε την εστία και προσπαθήστε ξανά να ενεργοποιήσετε το λέβητα. ALAR SEC ALAR PRES Η θερμική ασφάλεια αντέδρασε. Ελέγξτε την κατάσταση του λέβητα, και εάν δεν παρατηρήσετε εμπόδια, ενεργοποιήστε ξανά χειροκίνητα την ασφάλεια και ενεργοποιήστε το λέβητα. Στην αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. Ο πρεσοστάτης ασφαλείας αντέδρασε. Ελέγξτε την κατάσταση του λέβητα, και εάν δεν παρατηρήσετε εμπόδια, ενεργοποιήστε το λέβητα. Στην αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. ALAR TC1 Δεν υπάρχει ένδειξη του αισθητήρα ανίχνευσης καπνού. Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. ALAR TCh Δεν υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας εστίας. Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. ALAR AIr Δεν υπάρχει ένδειξη ροής ή οι ανεμιστήρες δεν λειτουργούν σωστά. Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. ALAR drty Πρέπει να καθαρίσετε το λέβητα και/ή την καμινάδα. ALAR NTC Δεν υπάρχει ένδειξη της θερμοκρασίας νερού. Επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών. ALAR GASS Η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι υπερβολικά υψηλή. 20

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. Τεχνικά στοιχεία της σόμπας βραδείας καύσης από χοντρές λαμαρίνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για περιοδική χρήση VULKAN και VULKAN S ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ BRUNO, BRUNO G ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ...3 1.1. Κατασκευαστής...3

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Radnička 1,Τηλ.: 017/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ: CENTRAL-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ονομασία κουζίνας Χωρητικότητ α της θέρμανσης του χώρου Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

πιστοποιημένο 1. Κεντρικός διακόπτης ON/OFF 2. Παροχή ρεύματος κοχλία 3. Παροχή ρεύματος από δίκτυο 4. Διακόπτης για χειροκίνητη τροφοδοσία πελλετ 5. Σύνδεση αισθητήριο νερού. 7. Σύνδεση για σύστημα αυτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα )

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) Ηλεκτρόδια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εσωτερικό του λέβητα, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαναγκάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα