Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης"

Transcript

1 /2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση

2 Περιεχόμενα Γενικά Ασφάλεια Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες Προδιαγραφόμενη χρήση Δομή των υποδείξεων Σημαντικές υποδείξεις Εργαλεία και βοηθητικά μέσα Απόρριψη Περιγραφή προϊόντος Τεχνικά στοιχεία Τύποι καυστήρα Θάλαμος καύσης Φλογοκεφαλή καυστήρα (κεραμική) Τιμές ρύθμισης και εξοπλισμός μπεκ Σχέδιο συνδεσμολογίας Βάση HG Ψηφιακός αυτόματος καύσης πετρελαίου LMO Περιεχόμενο παραγγελίας Logano G Logano S5 και S Διεξαγωγή εργασιών συντήρησης στο αυτόματο καύσης πετρελαίου LMO Διαδοχή προγράμματος Χειρισμός αυτόματου καύσης πετρελαίου Αποκατάσταση βλαβών στο αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου Eναρξη λειτουργίας καυστήρα Eλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων με βύσμα Eλεγχος και σύνδεση της εγκατάστασης παροχής πετρελαίου Εξαέρωση αγωγού πετρελαίου Eναρξη λειτουργίας καυστήρα Σύσφιξη κοχλιών στερέωσης της πόρτας του καυστήρα Καταγραφή και/ή διόρθωση τιμών μέτρησης Διεξαγωγή ελέγχου ασφαλείας Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας Επιθεώρηση και συντήρηση καυστήρα Καταγραφή και ενδεχομένως διόρθωση τιμών μέτρησης Eλεγχος καλύμματος καυστήρα και καυστήρα Eλεγχος και ενδεχομένως αντικατάσταση του μοτέρ καυστήρα Τερματισμός λειτουργίας καυστήρα Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

3 Περιεχόμενα 8.5 Καθαρισμός και ενδεχομένως αντικατάσταση του φίλτρου του κυκλοφορητή πετρελαίου Eλεγχος της φτερωτής για ρύπους και φθορές Eλεγχος του ηλεκτροδίου ανάφλεξης, του συστήματος μίξης, της φλάντζας στεγάνωσης, του μπεκ και της φλογοκεφαλής Σύσφιξη των κοχλιών στερέωσης της πόρτας καυστήρα Eλεγχος καλής επαφής των ηλεκτρικών συνδέσεων Διεξαγωγή ελέγχου ασφαλείας Πρωτόκολλο επιθεώρησης και συντήρησης Διεξαγωγή συμπληρωματικών εργασιών Μέτρηση ρεύματος φωτοκύτταρου Eλεγχος στεγανότητας καυσαερίου Τοποθέτηση εγκατάστασης παροχής πετρελαίου Εγκατάσταση φίλτρου πετρελαίου Καθορισμός διαστάσεων σωλήνων παροχής πετρελαίου Eλεγχος κενού Eλεγχος στεγανότητας του σωλήνα αναρρόφησης Βαλβίδα φραγής αναρρόφησης Αποκατάσταση βλαβών καυστήρα Διάγραμμα ροής λειτουργιών Αποκατάσταση βλαβών - αιτίων Ευρετήριο Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005 3

4 Γενικά Γενικά ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Για την τοποθέτηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης τηρείτε πάντοτε τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας! Χώρα Γερμανία, Αυστρία Καύσιμα Παρατηρήσεις Χώρα Καύσιμα Πετρέλαιο θέρμανσης EL κατά DIN 5 603, Μέρος ο Ο καυστήρας μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τα καύσιμα που έχουν αναφερθεί. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να διεξάγονται μία φορά ετησίως. Κατά τις εργασίες αυτές πρέπει να γίνεται έλεγχος ολόκληρης της εγκατάστασης ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της. Τυχόν ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα πετρελαίου θέρμανσης με βελτιωτικά καύσης, καθώς αυτά δεν βελτιώνουν τα αποτελέσματα καύσης στο συγκεκριμένο καυστήρα. Ο καυστήρας σε συνδυασμό με τους λέβητες G5, S5 και S325 πληροί τις γερμανικές προϋποθέσεις που ισχύουν από τη..998 του ου BImSchV αναφορικά με την απώλεια καυσαερίων και τις εκπομπές NOX. Ελβετία Πετρέλαιο θέρμανσης EL Παρατηρήσεις Χώρα Καύσιμα Παρατηρήσεις Πίν. Ο καυστήρας μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τα καύσιμα που έχουν αναφερθεί. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να διεξάγονται μία φορά ετησίως. Κατά τις εργασίες αυτές πρέπει να γίνεται έλεγχος ολόκληρης της εγκατάστασης ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της. Τυχόν ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα πετρελαίου θέρμανσης με υλικά βελτίωσης καύσης, καθώς αυτά δεν βελτιώνουν τα αποτελέσματα καύσης σε αυτόν καυστήρα. Ο καυστήρας σε συνδυασμό με τους λέβητες G5 και S5 πληροί τις ελβετικές διατάξεις περί μη μόλυνσης της ατμόσφαιρας (LRV) αναφορικά με την απώλεια καυσαερίων και τις εκπομπές NOX. Λοιπές χώρες Πετρέλαιο θέρμανσης EL Ο καυστήρας μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τα καύσιμα που έχουν αναφερθεί. Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να διεξάγονται μία φορά ετησίως. Κατά τις εργασίες αυτές πρέπει να γίνεται έλεγχος ολόκληρης της εγκατάστασης ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της. Τυχόν ελαττώματα πρέπει να διορθώνονται αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα πετρελαίου θέρμανσης με βελτιωτικά καύσης, καθώς αυτά δεν βελτιώνουν τα αποτελέσματα καύσης στο συγκεκριμένο καυστήρα. Ο καυστήρας σε συνδυασμό με τους λέβητες G5, S5 και S325 πληροί τις γερμανικές προϋποθέσεις που ισχύουν από τη..998 του ου BImSchV αναφορικά με την απώλεια καυσαερίων και τις εκπομπές NOX. Ειδικά καύσιμα και παρατηρήσεις για την εκάστοτε χώρα 4 Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

5 Ασφάλεια 2 2 Ασφάλεια 2. Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες Οι παρούσες οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή και σωστή συναρμολόγηση, έναρξη λειτουργίας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του καυστήρα Logatop BE.2 ή 2.2. Οι οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης απευθύνονται σε εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι - βάσει της τεχνικής τους κατάρτισης και εμπειρίας - διαθέτουν γνώσεις σχετικά με το χειρισμό εγκαταστάσεων θέρμανσης καθώς και πετρελαίου/αερίου. Οι διαφορές που υφίστανται μεταξύ των δύο καυστήρων Logatop BE.2 και 2.2 αφορούν μόνο το πλάτος του περιβλήματος του καυστήρα και της διάταξης του αυτόματου καύσης πετρελαίου (βλέπε κεφάλαιο 3 "Περιγραφή προϊόντος", Σελίδα 7). Οι καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ως "καυστήρες". Για την ασφάλειά σας ακολουθήστε τις υποδείξεις ασφαλείας. 2.3 Δομή των υποδείξεων Διακρίνονται δύο επίπεδα, τα οποία επισημαίνονται με προειδοποιητικές επιγραφές: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Χαρακτηρίζει έναν ενδεχόμενο κίνδυνο που προέρχεται από ένα προϊόν και ο οποίος, χωρίς την κατάλληλη πρόληψη, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και θάνατο. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ/ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς μικρού ή μεσαίου βαθμού ή υλικές ζημιές. Περαιτέρω σύμβολα για το χαρακτηρισμό κινδύνων και υποδείξεων χρήσης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 2.2 Προδιαγραφόμενη χρήση Ο καυστήρας επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο στους ακόλουθους λέβητες της σειράς Logano και στα εξελιγμένα μοντέλα τους: Logano G5 Logano S5 Logano S325 Ο πλήρως αυτόματος καυστήρας συμμορφώνεται στις απαιτήσεις των προτύπων DIN EN 230 και DIN EN 267. Κάθε καυστήρας έχει ελεγχθεί όντας ενεργοποιημένος από το εργοστάσιο και έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων για την εκάστοτε ονομαστική απόδοση του λέβητα (βλέπε τη σήμανση στον καυστήρα), έτσι ώστε κατά την έναρξη της λειτουργίας να είναι απαραίτητος μόνο ο έλεγχος των ρυθμίσεων του καυστήρα με πιθανή επαναρύθμιση ή προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! από ηλεκτρικό ρεύμα. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Συμβουλές για τη βέλτιστη χρήση και ρύθμιση της εγκατάστασης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005 5

6 2 Ασφάλεια 2.4 Σημαντικές υποδείξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ από δηλητηρίαση. Ανεπαρκής παροχή αέρα στην εγκατάσταση θέρμανσης μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή επικίνδυνων καυσαερίων. Oταν θέτετε σε λειτουργία την εγκατάσταση θέρμανσης, δεν επιτρέπεται να είναι κλειστά τα ανοίγματα παροχής και εξαγωγής αέρα. Οι διατομές των ανοιγμάτων παροχής και εξαγωγής αέρα πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές αναφοράς. Αν τα ανοίγματα παροχής και εξαγωγής αέρα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση θέρμανσης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! από ηλεκτρικό ρεύμα. Πριν τις εργασίες στην εγκατάσταση θέρμανσης: Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της εγκατάστασης θέρμανσης! ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ εξαιτίας εσφαλμένης επισκευής. Μη διεξάγετε εργασίες επισκευής σε εξαρτήματα που εξυπηρετούν την ασφάλεια. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα της Buderus. Για βλάβες που προκλήθηκαν από ανταλλακτικά που δεν διανέμονται από τη Buderus, η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! λόγω εύφλεκτων υλικών ή υγρών. Βεβαιωθείτε ότι πριν την έναρξη των εργασιών δεν βρίσκονται εύφλεκτα υλικά ή υγρά στο χώρο τοποθέτησης. ΒΛΑΒΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ εξαιτίας ακάθαρτου αέρα καύσης. Αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης. ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ λόγω βουλωμένου φίλτρου. Φίλτρα, τα οποία βουλώνουν αμέσως μετά την πλήρωση της δεξαμενής, ενδεχομένως να υποδεικνύουν αναρρόφηση των εναποθέσεων που συσσωρεύονται στον πυθμένα και που αποκολλήθηκαν κατά την πλήρωση. Υποδείξτε στον πελάτη σας να απενεργοποιεί την εγκατάσταση θέρμανσης κατά την πλήρωση της δεξαμενής και να τηρεί μετά την πλήρωση έναν χρόνο αναμονής τουλάχιστον 6 ωρών. 2.5 Εργαλεία και βοηθητικά μέσα Για την έναρξη της λειτουργίας και τη συντήρηση του λέβητα θα χρειαστείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στην εγκατάσταση της θέρμανσης καθώς και σε υδραυλικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και νερού. 2.6 Απόρριψη Φροντίστε για την οικολογική απόρριψη των υλικών συσκευασίας. Φροντίστε για την οικολογική απόρριψη, από εξουσιοδοτημένη αρχή, των εξαρτημάτων της εγκατάστασης θέρμανσης που πρέπει να αντικατασταθούν. 6 Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

7 Περιγραφή προϊόντος 3 3 Περιγραφή προϊόντος Τα κύρια εξαρτήματα του καυστήρα είναι: Φλογοκεφαλή (Σχ. και Σχ. 2, Θέση ) Αντλία πετρελαίου με μαγνητική βαλβίδα και σωλήνες σύνδεσης πετρελαίου (Σχ. και Σχ. 2, Θέση 2) Περίβλημα καυστήρα (Σχ. και Σχ. 2, Θέση 3) Σύνδεση καυστήρα για 7 πολικό φις καυστήρα (Σχ. και Σχ. 2, Θέση 4) Μοτέρ καυστήρα (Σχ. και Σχ. 2, Θέση 5) Μηχανισμός θέρμανσης με πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών (Σχ. και Σχ. 2, Θέση 6) Αισθητήρας φλόγας (Σχ. και Σχ. 2, Θέση 7) Ο καυστήρας (Σχ. ή Σχ. 2) είναι συνδεδεμένος με το ταμπλό ρύθμισης μέσω μιας σύνδεσης φις (7 πολικό φις καυστήρα). Η λειτουργία και ο έλεγχος του καυστήρα πραγματοποιούνται μέσω του ελεγμένου αυτόματου συστήματος καύσης πετρελαίου. Μετά την απαίτηση θερμότητας μέσω της ηλεκτρονικής ρύθμισης του λέβητα και του δικτύου θέρμανσης ενεργοποιείται ο καυστήρας και το πετρέλαιο θερμαίνεται μπροστά και μέσα στο μπεκ σε περ. 65 C. Σε περίπτωση ψυχρής εκκίνησης αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει μέγιστη διάρκεια τριών λεπτών. Σχ. Καυστήρας Logatop BE Επεξήγηση για το Σχ. και Σχ. 2: Θέση : Φλογοκεφαλή Θέση 2: Κυκλοφορητής πετρελαίου με μαγνητική βαλβίδα και εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης πετρελαίου Θέση 3: Περίβλημα καυστήρα Θέση 4: Σύνδεση καυστήρα για 7 πολικό φις καυστήρα Θέση 5: Μοτέρ καυστήρα Θέση 6: Αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου με πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών Θέση 7: Αισθητήρας φλόγας Μετά το πέρας του χρόνου προανάφλεξης ενεργοποιείται η μαγνητική βαλβίδα για την απελευθέρωση της ροής πετρελαίου και γίνεται η ανάφλεξη του μίγματος καυσίμου-αέρα. Αμέσως μετά την ανάφλεξη εμφανίζεται μία μπλε φλόγα. Το πετρέλαιο που ψεκάζεται μέσω του μπεκ σε αυτό το σύστημα καύσης εξατμίζεται μέσω καυσαερίων που επανακυκλοφορούν (με μορφή αερίου), αναμιγνύεται ομοιογενώς με τον αέρα καύσης και στη συνέχεια καίγεται μέσα στη φλογοκεφαλή. Μέχρι το πέρας του χρόνου ασφαλείας ο αισθητήρας φλόγας πρέπει να μεταδώσει ένα σήμα φλόγας, διαφορετικά πραγματοποιείται απενεργοποίηση λόγω βλάβης. 2 Σχ. 2 Καυστήρας Logatop BE Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005 7

8 4 Τεχνικά στοιχεία 4 Τεχνικά στοιχεία Τα τεχνικά στοιχεία σας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το προφίλ απόδοσης του καυστήρα. 4. Τύποι καυστήρα Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών ευρω παϊκών οδηγιών. Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί. Τα ανάλογα έγγραφα και το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης βρίσκονται στα αρχεία του κατασκευαστή καθώς και στα εκάστοτε τεχνικά έγγραφα του λέβητα. Σχ. 3 Σύστημα μίξης Ø A, B, C Θέση : Ανάγλυφη σφραγίδα Σχ. 4 Σύστημα μίξης διαστάσεις "X" Σχ. 5 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης (διαστάσεις σε mm) Λέβητας Τύπος καυστήρα Σύστημα μίξης Ανάγλυφη σφραγίδα Ø A σε mm Ø B σε mm Ø C σε mm Logano G5 BE ,5,9 5,6,5 Logano S5 BE ,0 2, 6,0 2,0 BE ,5 2,5 7, 2,0 BE ,5 2,8 8,0 2,0 Logano S325 BE ,5 2,8 8,0 2,0 Πίν. 2 Τεχνικά στοιχεία του τύπου των καυστήρων Σύστημα μίξης και ηλεκτρόδιο ανάφλεξης X σε mm 8 Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

9 Τεχνικά στοιχεία Θάλαμος καύσης Λέβητας Ονομαστική ισχύς σε kw Διάσταση "E" σε mm Logano S Logano S Πίν. 3 Τεχνικά στοιχεία θαλάμου καύσης Διάσταση "E" Σχ. 6 Θάλαμος καύσης Διάσταση "E" 4.3 Φλογοκεφαλή καυστήρα (κεραμική) Σφραγίδα Σχ. 7 Κεραμικές φλογοκεφαλές καυστήρα για μαντεμένιους και χαλύβδινους λέβητες Λέβητας Logano Καυστήρας Logatop Σφραγίδα Φλογοκεφαλές n x Ø A σε mm n x Ø B σε mm L A σε mm BE D83/L224/2.5/2.5 2 x 2,5 6 x 2, G5 / S5 BE D83/L224/4.3/2.6 2 x 4,3 6 x 2, BE D83/L224/5.9/4.8 2 x 5,9 6 x 4, G5 BE G D83/L224/7.0/5.7 2 x x 5, S5 / S325 BE S D83/L224/5.9/5.3 8 x 5,9 6 x 5, Πίν. 4 Κεραμικές φλογοκεφαλές καυστήρα για μαντεμένιους και χαλύβδινους λέβητες L B σε mm Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005 9

10 4 Τεχνικά στοιχεία 4.4 Τιμές ρύθμισης και εξοπλισμός μπεκ 4.4. Για μαντεμένιους λέβητες Τιμές ρύθμισης, εξοπλισμός μπεκ Logano G5 Ονομαστική ισχύς kw Τύπος καυστήρα BE.2 7 BE.2 2 BE.2 28 BE2.2 34G Σύστημα μίξης Τύπος μπεκ Fluidics 0.40 gph 80 HF Fluidics 0.45 gph 80 HF Fluidics 0.55 gph 60 HF Fluidics 0.65 gph 80 HF Πίεση πετρελαίου bar,5 4,5 3,0 7,0 5,0 9,0 5,0 9,0 Παροχή πετρελαίου kg/h,55,90 2,5 3,05 Οδηγός εισερχόμενου αέρα (ALF) Προρύθμιση 4,2 3, 2,2 3,6 Στατική πίεση φυσητήρα mbar 7,6 9,6 8,7 0,7 8,7 0,7 8,7 0,7 Πίεση φλογοθαλάμου mbar Απαιτούμενος ελκυσμός καπνοδόχου Pa Τιμή CO 2 χωρίς κάλυμμα καυστήρα % 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 Τιμή CO 2 με κάλυμμα καυστήρα % 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 Τιμή CO ppm < 50 < 50 < 50 < 50 Διάσταση "X" mm,5 2,0 2,0 2,0 Πίν. 5 Τιμές ρύθμισης και εξοπλισμός μπεκ για μαντεμένιους λέβητες Συμβουλή: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τους τύπους μπεκ που αναφέρονται εδώ. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Oλα τα στοιχεία αναφέρονται σε θερμοκρασία αέρα αναρρόφησης 20 C και ύψος εγκατάστασης μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. 0 Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

11 Τεχνικά στοιχεία Για χαλύβδινους λέβητες Τιμές ρύθμισης, εξοπλισμός μπεκ Logano S5 Logano S325 Ονομαστική ισχύς kw Τύπος καυστήρα BE.2 7 BE.2 2 BE.2 28 BE2.2 34S BE2.2 34S Σύστημα μίξης Τύπος μπεκ Fluidics 0,40 gph 80 HF Fluidics 0,45 gph 80 HF Fluidics 0,55 gph 60 HF Fluidics 0,65 gph 80 HF Fluidics 0,65 gph 80 HF Πίεση πετρελαίου bar,5 4,5 3,0 7,0 5,0 9,0 5,0 9,0 5,0 9,0 Παροχή πετρελαίου kg/h,55,90 2,5 3,05 3,05 Οδηγός εισερχόμενου αέρα (ALF) Προρύθμιση 4,2 3, 2,2 3,6 3,6 Στατική πίεση φυσητήρα mbar 7,6 9,6 8,7 0,7 8,7 0,7 8,7 0,7 8,7 0,7 Πίεση φλογοθαλάμου mbar Απαιτούμενος ελκυσμός καπνοδόχου Pa Τιμή CO 2 χωρίς κάλυμμα καυστήρα % 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 Τιμή CO 2 με το κάλυμμα του καυστήρα % 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 Τιμή CO ppm < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 Διάσταση "X" mm,5 2,0 2,0 2,0 2,0 Διάσταση "E" mm Πίν. 6 Τιμές ρύθμισης και εξοπλισμός ντιζών για χαλύβδινους λέβητες Συμβουλή: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τους τύπους μπεκ που αναφέρονται εδώ. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Oλα τα στοιχεία αναφέρονται σε θερμοκρασία αέρα αναρρόφησης 20 C και ύψος εγκατάστασης μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

12 4 Τεχνικά στοιχεία 4.5 Σχέδιο συνδεσμολογίας Βάση HG μαύ μπλ καφ κίτ/πρασ μαύ καφ μπλ μπλ καφ κίτ/πρασ μπλ καφ κίτ/πρασ μπλ μαύ κίτ/πρασ κίτ/πρασ μπλ μαύ καφ μαύ Βύσμα καυστήρα Στοιχείο πρίζας Σχ. 8 QRC Z BV M OV L Σχέδιο συνδεσμολογίας Βάση HG : ΑΙσθητήρας φλόγας : Ανάφλεξη : Μαγνητική βαλβίδα : Μοτέρ καυστήρα : Προθερμαντήρας πετρελαίου : Λυχνία σήματος προθερμαντήρα πετρελαίου "ΟΝ" 4.6 Ψηφιακός αυτόματος καύσης πετρελαίου LMO LMO Τάση δικτύου V, AC 230 Συχνότητα δικτύου Hz ± 6 % Εξωτερική ασφάλιση (Si), αδρανής A 6,3 Ίδια κατανάλωση VA 2 Βάρος g περίπου 200 Κατηγορία προστασίας, σε συναρμολογημένη κατάσταση IP 40 Πίν. 7 Τεχνικά στοιχεία LMO 2 Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

13 Περιεχόμενο παραγγελίας 5 5 Περιεχόμενο παραγγελίας Κατά την παράδοση, ελέγξτε τη συσκευασία για τυχόν φθορές. Ελέγξτε το περιεχόμενο παραγγελίας ως προς την πληρότητα. 5. Logano G5 ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Ο καυστήρας παραδίδεται ως μονάδα μαζί με το λέβητα, την πόρτα καυστήρα, την επένδυση και το ηχομονωτικό κάλυμμα. 5.2 Logano S5 και S325 Εξάρτημα Καυστήρας με τοποθετημένη πόρτα και κάλυμμα του καυστήρα Πίν. 8 Περιεχόμενο παραγγελίας Τεμάχια Συσκευασία χαρτοκιβώτιο Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005 3

14 6 Διεξαγωγή εργασιών συντήρησης στο αυτόματο καύσης πετρελαίου LMO 6 Διεξαγωγή εργασιών συντήρησης στο αυτόματο καύσης πετρελαίου LMO Το αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου αναλαμβάνει να θέτει σε λειτουργία και να επιτηρεί τον καυστήρα. Η επιτήρηση της φλόγας σε αυτόν τον καυστήρα γίνεται με έναν αισθητήρα μπλε φλόγας. Το αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου ενεργοποιείται μόνο από το ταμπλό ρύθμισης του λέβητα. 2 Σε περίπτωση βλάβης μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών (Σχ. 9, Θέση ) στο αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου (βλέπε κεφάλαιο 6.3 "Αποκατάσταση βλαβών στο αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου", Σελίδα 6). ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! από ηλεκτρικό ρεύμα. Απαγορεύεται να ανοίγετε το αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου, να επεμβαίνετε σε αυτό και να το τροποποιείτε. Μετά από ανατροπή ή χτύπημα δεν πρέπει να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διότι οι λειτουργίες ασφαλείας ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί χωρίς να υπάρχουν εμφανείς ζημιές. Σχ. 9 Αυτόματος καύσης πετρελαίου LMO Θέση : Πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών Θέση 2: Προεξοχή σύνδεσης 6. Διαδοχή προγράμματος Υπόμνημα: R : Ρυθμιστής θερμοκρασίας και/ή πίεσης W : Επιτηρητής θερμοκρασίας και/ή πίεσης SB : Θερμικό ασφαλείας OH : Προθερμαντήρας πετρελαίου OW : Επαφή απελευθέρωσης του προθερμαντήρα πετρελαίου M : Μοτέρ καυστήρα BV : Μαγνητική βαλβίδα Z : Μετασχηματιστής ανάφλεξης FS : Σήμα φλόγας LED : Λυχνία σήματος 3 χρωμάτων tw : Χρόνος αναμονής t' : Χρόνος εξαέρωσης t : Χρόνος προκαταρκτικής εξαέρωσης t3 : Χρόνος προανάφλεξης t3n : Χρόνος καθυστέρησης ανάφλεξης TSA : Eναρξη χρόνου ασφαλείας A : Eναρξη της λειτουργίας στον καυστήρα με "OH" A : Eναρξη της λειτουργίας στον καυστήρα χωρίς "OH" B : Χρονικό σημείο του σχηματισμού φλόγας C : Θέση λειτουργίας D : Κανονική απενεργοποίηση μέσω "R" Σχ. 0 κίτρινο Διαδοχή προγράμματος του αυτόματου συστήματος καύσης πετρελαίου = σήματα ελέγχου κίτρινο αναβοσβήνον = απαιτούμενα σήματα εισόδου = επιτρεπτά σήματα εισόδου πράσινο/πράσινο αναβοσβήνον 4 Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

15 Διεξαγωγή εργασιών συντήρησης στο αυτόματο καύσης πετρελαίου LMO Χειρισμός αυτόματου καύσης πετρελαίου Το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών είναι το στοιχείο χειρισμού για το ξεμπλοκάρισμα καθώς και για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της διάγνωσης. Η LED πολλών χρωμάτων (κίτρινο, πράσινο, κόκκινο) εμφανίζει την εκάστοτε κατάσταση λειτουργίας. Κατάσταση λειτουργίας Κωδικός χρώματος Χρώμα Ο προθερμαντήρας πετρελαίου θερμαίνεται, χρόνος αναμονής Προεξαέρωση, ανάφλεξη ενεργοποιημένη Λειτουργία, σήμα φλόγας εντάξει Λειτουργία, σήμα φλόγας ασθενές Χρόνος αναμονής πριν από τη βλάβη Βλάβη, συναγερμός (βλέπε Σελίδα 6) Ξένο φως κατά την εκκίνηση του καυστήρα Χαμηλή τάση Eκδοση κωδικού βλάβης (βλέπε Πίνακας 0, Σελίδα 6) Διάγνωση διεπαφής (βλέπε Πίνακας 0, Σελίδα 6) Πίν = μόνιμα Η LED αναβοσβήνει 2 0 Χ Eνδειξη της κατάστασης λειτουργίας του καυστήρα μέσω της LED πολλών χρωμάτων = εκτός λειτουργίας = κόκκινο = κίτρινο = πράσινο κίτρινο πράσινο κόκκινο πράσινο-κόκκινο κίτρινο-κόκκινο κίτρινοαπενεργοποιημένη πράσινοαπενεργοποιημένο κόκκινοαπενεργοποιημένο κόκκινοαπενεργοποιημένο κόκκινο φως που τρεμολάμπει Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005 5

16 6 Διεξαγωγή εργασιών συντήρησης στο αυτόματο καύσης πετρελαίου LMO 6.3 Αποκατάσταση βλαβών στο αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου Μετά από μία απενεργοποίηση λόγω βλάβης ανάβει η LED στο μηχανισμό θέρμανσης "κόκκινο". Μέσω ενός "κωδικού αναβοσβησίματος" μπορούν να εμφανίζονται οι βλάβες. Προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: Πατήστε για περίπου πέντε δευτερόλεπτα το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών, έως ότου η LED αναβοσβήσει για λίγο "κίτρινο". Εξακριβώστε τα αίτια της βλάβης μέσω του "κωδικού αναβοσβησίματος" και αποκαταστήστε τη βλάβη (Πίνακας 0). Πατήστε για περίπου ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών, για να τερματίσετε τη διάγνωση και να ξεμπλοκάρετε ξανά τον καυστήρα. Κωδικός αναβοσβησίματος Πιθανή αιτία 2 Χ αναβοσβησίματα Κανένας σχηματισμός φλόγας εντός του χρόνου ασφαλείας 4 Χ αναβοσβησίματα Ξένο φως κατά την εκκίνηση του καυστήρα 7 Χ αναβοσβησίματα Αποκοπή φλόγας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 8 Χ αναβοσβησίματα Χρόνος αναμονής προθερμαντήρων πετρελαίου Αποκατάσταση Αποκατάσταση βλαβών (βλέπε κεφάλαιο "Αποκατάσταση βλαβών καυστήρα", Σελίδα 45). Ελέγξτε πρώτα τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Αντικαταστήστε αν χρειαστεί τον προθερμαντήρα πετρελαίου. 0 Χ αναβοσβησίματα Εσωτερικό σφάλμα Απασφαλίστε το αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου Σφάλμα στη σύνδεση των (Πατήστε το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών για ένα δευτερόλεπτο). καλωδίων LED "τρεμολάμπει" Πίν. 0 Διάγνωση των βλαβών Αντικαταστήστε αν χρειαστεί τον ηλεκτρονικό έλεγχο καύσης. Η λειτουργία διεπαφής είναι ενεργή Ενεργοποιήστε τη διάγνωση διεπαφής πατώντας το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών (> πέντε δευτερόλεπτα). ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της διάγνωσης της βλάβης οι έξοδοι ελέγχου είναι χωρίς τάση, ο καυστήρας παραμένει απενεργοποιημένος. Αν ενεργοποιήσατε εκ παραδρομής τη διάγνωση διεπαφής (η LED "τρεμολάμπει" σε ασθενές κόκκινο χρώμα), μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών (> πέντε δευτερόλεπτα). Η LED σημειώνει το σωστό χρονικό σημείο διακοπής με έναν κίτρινο φωτοπαλμό. 6 Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

17 Eναρξη λειτουργίας καυστήρα 7 7 Eναρξη λειτουργίας καυστήρα Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης του καυστήρα. Αφού ο έλεγχος με ζεστό καυστήρα και η ρύθμιση έχουν διεξαχθεί ήδη από το εργοστάσιο, εσείς πρέπει απλώς να ελέγξετε τις τιμές ρύθμισης και να τις προσαρμόσετε στις συνθήκες της εγκατάστασης. Συμπληρώστε το πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο 7.8 "Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας", Σελίδα 25). ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Για λόγους ασφαλείας ο καυστήρας παραδίδεται σε "Κατάσταση βλάβης" Eλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων με βύσμα Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων με βύσμα. Σχ. Αντλία πετρελαίου Danfoss Υπόμνημα για Σχ. και Σχ. 2: Θέση : Σωλήνας αναρρόφησης πετρελαίου (κόκκινη ταινία) Θέση 2: Σωλήνας επιστροφής (μπλε ταινία) 7.2 Eλεγχος και σύνδεση της εγκατάστασης παροχής πετρελαίου Πριν συνδέσετε την παροχή πετρελαίου στον καυστήρα, πρέπει να ελέγξετε αν οι αγωγοί πετρελαίου και το φίλτρο πετρελαίου είναι καθαρά και στεγανά. Διεξάγετε οπτικό έλεγχο των αγωγών πετρελαίου, εάν απαιτείται καθαρίστε τους ή αντικαταστήστε τους. Ελέγξτε το φίλτρο πετρελαίου, εάν απαιτείται αντικαταστήστε το. Ελέγξτε την εγκατάσταση παροχής πετρελαίου. Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες πετρελαίου του καυστήρα στο φίλτρο πετρελαίου. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Προσέξτε να μην μπερδέψετε το σωλήνα αναρρόφησης με το σωλήνα επιστροφής πετρελαίου (Σχ. και Σχ. 2). Σχ. 2 2 Αντλία πετρελαίου Suntec Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005 7

18 7 Eναρξη λειτουργίας καυστήρα 7.3 Εξαέρωση αγωγού πετρελαίου Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του καυστήρα, ελέγξτε την εγκατάσταση παροχής πετρελαίου (βλέπε κεφάλαιο 0 "Τοποθέτηση εγκατάστασης παροχής πετρελαίου", Σελίδα 39). Ελέγξτε, ιδιαίτερα σε παλιότερες εγκαταστάσεις, την αντίσταση αναρρόφησης και τη στεγανότητα. Eχετε δύο δυνατότητες για την εξαέρωση του αγωγού πετρελαίου: Αντλία αναρρόφησης πετρελαίου με αυτή αποτρέπετε τη φθορά της αντλίας πετρελαίου που λειτουργεί χωρίς πετρέλαιο. Συσκευή ελέγχου του καυστήρα (Σχ. 4, Θέση ; πρόσθετος εξοπλισμός) εάν θέλετε να πραγματοποιηθεί η αναρρόφηση πετρελαίου μέσω της αντλίας πετρελαίου που είναι εγκατεστημένη στον καυστήρα. Στη συνέχεια περιγράφεται η εξαέρωση του αγωγού πετρελαίου με τη συσκευή ελέγχου καυστήρα (Σχ. 4, Θέση ). Τοποθετήστε το μετρητή κενού (Σχ. 3, Θέση 3) με διαφανή εύκαμπτο σωλήνα (Σχ. 3, Θέση 4; πρόσθετος εξοπλισμός), όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3, ανάμεσα στο φίλτρο πετρελαίου (Σχ. 3, Θέση 5) και το σωλήνα αναρρόφησης πετρελαίου (Σχ. 3, Θέση ). Διακόψτε την ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης θέρμανσης. Αποσυνδέστε το αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου (Σχ. 3, Θέση 2) από τη βάση. Τοποθετήστε τη συσκευή ελέγχου καυστήρα (Σχ. 4, Θέση ) στην ελεύθερη βάση. Ενεργοποιήστε την εγκατάσταση θέρμανσης. Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας του ταμπλό ρύθμισης. Η LED (κόκκινη) ανάβει (Σχ. 4, Θέση 2). Ενεργοποιήστε τη συσκευή ελέγχου καυστήρα μέσω του διακόπτη λειτουργίας (Σχ. 4, Θέση 5). Και οι δύο LED (κόκκινη και πράσινη) ανάβουν (Σχ. 4, Θέση 2 και 3). Ενεργοποιήστε το διακόπτη για την παράλληλη σύνδεση του προθερμαντήρα πετρελαίου (Σχ. 4, Θέση 4). 2 Σχ. 3 Φίλτρο πετρελαίου, μετρητής κενού και διαφανής εύκαμπτος σωλήνας Θέση : Σωλήνας αναρρόφησης πετρελαίου Θέση 2: Αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου Θέση 3: Μετρητής κενού Θέση 4: Διαφανής εύκαμπτος σωλήνας Θέση 5: Φίλτρο πετρελαίου Σχ Εξαέρωση αγωγού πετρελαίου με τη συσκευή ελέγχου καυστήρα Θέση : Συσκευή ελέγχου καυστήρα Θέση 2: LED (κόκκινη) Θέση 3: LED (πράσινη) Θέση 4: Διακόπτης για την γεφύρωση του προθερμαντήρα πετρελαίου Θέση 5: Διακόπτης λειτουργίας συσκευής ελέγχου καυστήρα Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

19 Eναρξη λειτουργίας καυστήρα 7 ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! εξαιτίας ελαττωματικού κυκλοφορητή πετρελαίου. Μην αφήνετε ποτέ τον κυκλοφορητή πετρελαίου να λειτουργεί χωρίς πετρέλαιο για περισσότερο από πέντε λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι το πετρέλαιο που αναρροφήθηκε μέσω του διαφανούς σωλήνα δεν έχει φυσαλίδες (Σχ. 3, Θέση 4). ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! εξαιτίας της πολύ συχνής αποκατάστασης βλαβών. 2 Αν, σε περίπτωση που ο καυστήρας δεν εκκινεί, διορθώσετε τη βλάβη περισσότερες από τρεις αλλεπάλληλες φορές (εντός τριών λεπτών), μπορεί να υποστεί βλάβη ο μετασχηματιστής ανάφλεξης του καυστήρα. Εξαερώστε το σύστημα με τη βοήθεια της ενσωματωμένης αντλίας πετρελαίου και όχι πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών (Σχ. 5, Θέση ). 3 Σχ. 5 Πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών και ενδεικτική λυχνία Θέση : Πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών Θέση 2: Λυχνία σήματος Θέση 3: Αυτόματο σύστημα καύσης πετρελαίου Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005 9

20 7 Eναρξη λειτουργίας καυστήρα 7.4 Eναρξη λειτουργίας καυστήρα Διακόψτε την ηλεκτρική παροχή της εγκατάστασης θέρμανσης. Κλείστε τη βάνα διακοπής στο φίλτρο πετρελαίου (Σχ. 3, Θέση 5, Σελίδα 8) και αφαιρέστε το διαφανή εύκαμπτο σωλήνα (Σχ. 3, Θέση 4, Σελίδα 8) με μετρητή κενού (Σχ. 3, Θέση 3, Σελίδα 8). Βιδώστε το σωλήνα αναρρόφησης πετρελαίου (Σχ. 3, Θέση, Σελίδα 8) στη σύνδεση φίλτρου του φίλτρου πετρελαίου (Σχ. 3, Θέση 5, Σελίδα 8). Ανοίξτε τη βάνα διακοπής στο φίλτρο πετρελαίου (Σχ. 3, Θέση 5, Σελίδα 8). Ενεργοποιήστε την εγκατάσταση θέρμανσης. Ο καυστήρας παραδίδεται σε θέση δυσλειτουργίας (η LED του πλήκτρου αποκατάστασης βλάβης ανάβει διαρκώς "κόκκινο"). Πρέπει να αποκαταστήσετε τη "βλάβη" του καυστήρα. Πατήστε το πλήκτρο αποκατάστασης βλάβης (Σχ. 5, Θέση ) για διάστημα μεγαλύτερο του ενός δευτερολέπτου (ενεργοποίηση). Eπειτα από περ. πέντε δευτερόλεπτα ο καυστήρας εισέρχεται βλάβης εκκίνησης ή λειτουργίας (βλέπε Πίνακας 9, "Eνδειξη της κατάστασης λειτουργίας του καυστήρα μέσω της LED πολλών χρωμάτων", Σελίδα 5). ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Πριν από κάθε εκκίνηση (ενεργοποίηση) ο αυτόματος καύσης πετρελαίου διενεργεί αυτοέλεγχο (περ. πέντε δευτερόλεπτα). Ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων σύνδεσης πετρελαίου. Σε περίπτωση που ο καυστήρας δεν ενεργοποιηθεί: Πιέστε το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών (Σχ. 5, Θέση ). Αν ο καυστήρας δεν εκκινεί παρόλο που έχετε πατήσει επανειλημμένα το πλήκτρο αποκατάστασης βλαβών, πρέπει να βρείτε την αιτία με τη βοήθεια του διαγράμματος ροής λειτουργιών (βλέπε κεφάλαιο. "Διάγραμμα ροής λειτουργιών", Σελίδα 45). 20 Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Eκδοση 09/2005

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση...

Περιεχόμενα. 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... Περιεχόμενα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 5 1.1 Κανονισμοί και προδιαγραφές... 5 1.2 Εγκατάσταση καυσαερίων και θερμική απαίτηση... 5 2 ΓΕΝΙΚΆ... 6 2.1 Μοντέρνα οπτική... 6 2.2 Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr

Ελληνικά 05/2005. Elios OEN 250 GE / GI. Καυστήρας αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης. www.oertli.fr Ελληνικά 05/2005 Elios OEN 250 GE / GI Καυστήρας αερίου Οδηγίες εγκατάστασης www.oertli.fr ήλωση συµµόρφωσης CE ήλωση συµµόρφωσης Β.. 08/01/2004 - BE Κατασκευαστής Κυκλοφορεί από OERTLI THERMIQUE SAS

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα