ΜΟΝΤΕΛΟ: PFA ( )KW ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΤΕΛΟ: PFA (17-25-40)KW ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ"

Transcript

1 ΜΟΝΤΕΛΟ: PFA ( )KW ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

2 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ Κεφάλαιο Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Οδηγίες Ασφαλείας 4 Τρόπος Λειτουργίας του Λέβητα 6 Προδιαγραφές 8 Εγκατάσταση 11 Λειτουργία του Κυκλώµατος Θέρµανσης 14 Συντήρηση 15 Επίλυση Προβληµάτων 19 Σελίδα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ S A T U R N A.E. Θέρµανση Ψύξη 14 ο χλµ. Ε.Ο.Θες/νίκης Μουδανιών Τ.Θ T.K Θέρµη Θεσσαλονίκης Τηλ Fax

3 Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ενός λέβητα Pellet της εταιρίας Saturn. Υλοποιώντας µία σωστή εγκατάσταση και συντήρηση, ο λέβητάς σας θα σας παρέχει οικονοµική και οικολογική θέρµανση για το σπίτι σας για πολλά χρόνια. Για να είστε βέβαιοι για την σωστή τοποθέτηση και την ασφαλή λειτουργία του λέβητα σας, θα πρέπει: Να προσλάβετε για την εγκατάσταση του λέβητα σας ένα εξουσιοδοτηµένο τεχνικό ο οποίος θα έχει συνολικά την επίβλεψη της εγκατάστασης. Ο τεχνικός αυτός θα πρέπει να έχει εµπειρία στην εγκατάσταση και λειτουργία λεβήτων που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα. ιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ενηµερωθείτε πώς να λειτουργείτε και να συντηρείτε το λέβητα Pellet Saturn. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση στον λέβητα οποιουδήποτε άλλου καυσίµου εκτός από τα παρακάτω: Ö-Norm M 7135 DIN-PLUS Norm SWISSPELLET Diameter: 6 mm Length: 5-30 mm (20% - 45 mm) Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουµε χαµηλές εκποµπές, οικονοµική και αξιόπιστη λειτουργία. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα παραπάνω οδηγεί σε άµεση παύση της εγγύησης. Τα Pellet θα πρέπει να αποθηκεύονται σε περιβάλλον µε χαµηλή υγρασία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά τους καθώς και η εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του λέβητα. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στον λέβητα οδηγούν σε άµεση παύση της εγγύησης. ιαδικασίες που δεν ακολουθούν τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρακάτω εγχειρίδιο οδηγούν σε παύση της εγγύησης και οποιονδήποτε απαιτήσεων απορρέουν από αυτήν. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε αυτές µπορεί να οδηγηθούµε σε τραυµατισµούς ή ζηµία του λέβητα. Page 3

4 Οδηγίες Ασφαλείας Ο λέβητας Pellet της Saturn θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία εφόσον και αν έχει διαπιστωθεί ότι δεν εµφανίζεται καµία τεχνική δυσλειτουργία. Αυτές οι δυσλειτουργίες ή βλάβες στον λέβητα µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους και πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα από πιστοποιηµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται µόνο από πιστοποιηµένο προσωπικό. Ο λέβητας είναι εφοδιασµένος µε κινούµενα µέρη µε µεγάλη ροπή στρέψης. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν µεγάλη προσοχή καθότι υπάρχει κίνδυνος να συνθλιβούν αντικείµενα. Κάτω από το εξωτερικό περίβληµα του λέβητα υπάρχουν καλώδια που µεταφέρουν εντολές αλλά και τάση. Παράκληση µην αφαιρέσετε κανένα καπάκι του λέβητα. Ποτέ µην ανοίγετε τις θυρίδες που βρίσκονται στο µπροστά µέρος του λέβητα κατά την λειτουργία του λέβητα. Θερµός αέρας και στάχτη είναι πιθανό να διαφύγουν. Ο λέβητας θα πρέπει να αποσυνδέεται από το ρεύµα για να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία στον λέβητα. Θα πρέπει επίσης να περιµένετε να κρυώσει το περιεχόµενο νερό του λέβητα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ο λέβητας θα πρέπει να απενεργοποιηθεί κατά τον καθαρισµό της καµινάδας. Περιµένετε µέχρι όλα τα Pellet που έχουν πέσει στον θάλαµο να έχουν καεί πλήρως. (η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 20 λεπτά) Ποτέ µην τοποθετείτε εύφλεκτα υγρά µέσα στο θάλαµο του λέβητα. Ποτέ µην πραγµατοποιείτε οποιασδήποτε µορφής επιδιόρθωση στον λέβητα αν δεν καλέσετε πρώτα κάποιον εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη. Στον χώρο που είναι τοποθετηµένος ο λέβητας απαγορεύεται το κάπνισµα ή η ύπαρξη άλλης πηγής φλόγας. Ένας λειτουργικός και καλά συντηρηµένος πυροσβεστήρας πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στο δωµάτιο του λέβητα. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς. Στον λέβητα δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση µικρά παιδιά. Μία φορά τον µήνα κάνετε έναν έλεγχο στις πόρτες του λέβητα καθώς και στις υδραυλικές συνδέσεις για διαρροές. Page 4

5 Μια φορά τον χρόνο κάνετε έναν έλεγχο στον θερµοστάτη ασφαλείας. Συστήµατα ασφαλείας αλλά και ελέγχου δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από τον λέβητα ή να παρακάµπτονται για οποιοδήποτε λόγο. Φοράτε πάντα µάσκα κατά τον καθαρισµό του λέβητα και κατά την αποµάκρυνση της στάχτης έτσι ώστε αποφύγετε πιθανές βλάβες στον οργανισµό. Ο λέβητας Pellet πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους λεβητοστασίου οι οποίοι πληρούν όλες τις απαιτήσεις. Τοποθετήστε µια βαλβίδα εξαέρωσης στην πάνω παροχή του λέβητα και βεβαιωθείτε ότι όλος ο λέβητας είναι σωστά πληρωµένος µε νερό. Πραγµατοποιήστε ετήσιο έλεγχο των συσκευών ασφαλείας. Ελέγξτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την πίεση στο δοχείο διαστολής. Προβείτε σε συχνό έλεγχο των διάφορων τµηµάτων του λέβητα (αναφλεκτήρας, κοχλίας, ανεµιστήρας κλπ) Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι ακόµα και ο λέβητας να είναι σβηστός, µπορεί να διενεργούνται διάφορες λειτουργίες. (πχ αντιπαγωτική προστασία) Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία του νερού που επιστρέφει στον λέβητα δεν είναι κάτω από 50 C. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό οδηγεί σε παύση της εγγύησης. Page 5

6 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ PELLET Ο λέβητας ξύλου - pellet της Saturn παράγει λίγες εκποµπές και επιτυγχάνει υψηλό επίπεδο απόδοσης θέρµανσης, λόγω του µοναδικού σχεδιασµού του. Η πλήρως αυτοµατοποιηµένη παροχή καυσίµου καταλήγει σε µια µαντεµένια χούφτα όπου γίνεται και το έναυσµα µε την βοήθεια ενός σύγχρονου αναφλεκτήρα. Εν συνεχεία το ηλεκτρονικό σύστηµα του λέβητα ελέγχει την καύση για επίτευξη της µέγιστης απόδοσης µε αυξοµειώσεις της φλόγας ανάλογα µε την ζήτηση του συστήµατος. Για να κατανοήσουµε πώς το σύστηµα θέρµανσης Saturn λειτουργεί, θα πρέπει να εξετάσουµε τη ροή αέρα, καυσίµου και αερίων µέσω του συστήµατος θέρµανσης και τη µεταφορά της θερµότητας από τα αέρια στην παροχή των ζεστών νερών της εγκατάστασης. Πρέπει επίσης να καταλάβουµε την ορολογία που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη λειτουργία του συστήµατος. Page 6

7 ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ 1. Το καύσιµο διοχετεύεται καθοδικά µέσα στην κυλινδρική χούφτα προκειµένου να διατηρηθεί ένας φυσικός διαχωρισµός µεταξύ της αποθήκης καυσίµου και της τροφοδοσίας καυσίµου. ιάφοροι αισθητήρες µετρούν τη θερµοκρασία του λέβητα (ένας θερµοστάτης που λειτουργεί στο νερό) ένας αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων (µέσα στην καµινάδα) και ένα θερµικό ασφαλείας για την προστασία κατά της υπερθέρµανσης. 2. Καθώς ο αέρας ρέει µέσα από την εστία, η θερµοκρασία του ανεβαίνει σχεδόν στους 900 º C. 3. Αυτός ο καυτός αέρας ανεβαίνει προς τα επάνω µέσω µιας σειράς σωλήνων θερµότητας (τούµπα) όπου η θερµότητα µεταφέρεται στο εργαζόµενο µέσο. 4. Μέχρι τη στιγµή που ο αέρας της εξάτµισης φθάσει στην καµινάδα, το µεγαλύτερο µέρος της θερµικής ενέργειας του έχει απορροφηθεί. Η τελική θερµοκρασία των καυσαερίων της καπνοδόχου είναι µικρότερη από 185 C. Ροή ρευστού µέσω του συστήµατος θέρµανσης 1. Τα συστήµατα θέρµανσης SATURN συνιστούν ένα µίγµα νερού και προπυλενογλυκόλης ως το υγρό µεταφοράς θερµότητας. Η γλυκόλη είναι ένα µη τοξικό διάλυµα που λειτουργεί όπως το αντιψυκτικό στο αµάξι σας για να προφυλάξει από τη διάβρωση και το πάγωµα. 2. Ο κυκλοφορητής πιέζει υγρό γύρω από το περίβληµα µεταφοράς θερµότητας, το οποίο απορροφά θερµότητα από τα αέρια καύσης. Το υγρό βγαίνει από την έξοδο του λέβητα γύρω στους C. 3. Το υγρό ρέει µέσω ενός θερµοστάτη νερού που ρυθµίζει το ποσοστό της καύσης του συστήµατος θέρµανσης σε συνδυασµό µε τον αισθητήρα θερµοκρασίας των καυσαερίων που µετράει τη θερµοκρασία στην καπνοδόχο. Αυτή η πληροφορία χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί η ποσότητα του αέρα και του καυσίµου που χρησιµοποιούνται ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτική µεταφορά θερµότητας και να επιβεβαιωθεί ότι ο ανεµιστήρας δεν αναρροφά απλά τη θερµότητα στην καπνοδόχο. Το θερµό υγρό χρησιµοποιείται για να µεταφέρει τη θερµότητα που παράγεται στο λέβητα στο σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού, όπου παρέχει ζέστη στο σπίτι σας, στο γκαράζ, στο υπόγειο και σε άλλες κατασκευές. Επίσης προθερµαίνει το ζεστό νερό χρήσης και ζεσταίνει την πισίνα σας. 4. Έχοντας µεταφέρει τη θερµότητα στο σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού, το υγρό βγαίνει από τον εξωτερικό εναλλάκτη θερµότητας και επαναλαµβάνει τη διαδροµή του. Page 7

8 SPECIFICATIONS EASY 080PFA 10K Page 8

9 EASY 150PFA 17K Page 9

10 EASY 200PFA 25K EASY 350PFA 40K Page 10

11 EASY10 EASY 17 EASY 25 EASY 40 Page 11

12 080PFA 150PFA 200PFA 350PFA Μέγιστη Ισχύς(kW) Ελάχιστη Ισχύς (kw) Μέγιστη Επιτρεπτή Θερµοκρ.( C) Μέγιστη Θερµοκρασία Νερών( C) Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar) Πίεση δοκιµής 4,3 4,3 4,3 4,3 Μέγιστη απαγωγή καυσαερίων (m³/h) Μέγιστος ελκυσµός σε πλήρες φορτίο (pa) ιαστάσεις Βάρος (kg) Περιεχόµενο νερό (lt) Χωρητικότιτα σιλό (kg) ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) 545x645x x650x x780x x1000x1700 Συνδέσεις Έξοδος Ζεστού νερού Είσοδος Κρύου νερού Σύνδεση Βαλβίδας Ασφαλείας ¾ ¾ ¾ ¾ Αποχέτευση ¾ ¾ ¾ ¾ ιάµετρος καµινάδας (mm) Page 12

13 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΜΙΝΑ ΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ PELLET PFA ΥΨΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 10 KW PFA (ΔΙΑΤΟΜΗ) 17 KW PFA (ΔΙΑΤΟΜΗ) 25 KW PFA (ΔΙΑΤΟΜΗ) 40 KW PFA (ΔΙΑΤΟΜΗ) 4-8 (Μέτρα) 12 cm 15 cm 18 cm 24 cm 8-12 (Μέτρα) 10 cm 14 cm 16 cm 20 cm (Μέτρα) 10 cm 12 cm 16 cm 18 cm (Μέτρα) 10 cm 12 cm 16 cm 16 cm Κάθε λέβητας πρέπει να έχει την δικιά του καμινάδα. Η καμινάδα του λέβητα πρέπει να περιέχει τάμπερ καθαρισμού το οποίο όταν είναι κλειστό δεν θα επιτρέπει την έξοδο των καυσαερίων. Η καμινάδα θα πρέπει να εξέχει τουλάχιστον 1 μέτρο από το ψηλότερο σημείο της στέγης. Η καμινάδα πρέπει να είναι μονωμένη, δεν πρέπει οι απώλειες της καμινάδας να ξεπερνούν τον 1 o C ανά μέτρο. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση της καμινάδας θα πρέπει να συμβαδίζει με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του νόμου. Για τον καλύτερο ελκυσμό της καμινάδας θα πρέπει οι γωνίες που δημιουργούνται να μην είναι στραγγαλισμένες (πτώση πίεσης). Page 13

14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το σύστηµα θέρµανσής σας SATURN πρέπει να εγκαθίσταται από έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό, ο οποίος είναι πλήρως εξοικειωµένος µε συσκευές θέρµανσης πετρελαίου, αερίου και στερεών καυσίµων. Επιπλέον, πρέπει να είστε σίγουροι ότι συµµορφώνεται µε τις τοπικές προδιαγραφές για τα κτίρια και την πυρασφάλεια και άλλους κανονισµούς όταν εγκαθίσταται ένα σύστηµα θέρµανσης. Τεχνικές Ασφαλείας Προσλάβετε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό µε εµπειρία στο σχεδιασµό και την εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων θέρµανσης. Συµµορφωθείτε µε τις τοπικές προδιαγραφές για τα κτίρια και την πυρασφάλεια και άλλους κανονισµούς όταν εγκαθίσταται ένα σύστηµα θέρµανσης. Τηρείστε τις ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτες επιφάνειες. ιασφαλίστε την ύπαρξη πηγών αναπλήρωσης του αέρα στο δωµάτιο όπου τοποθετείται το σύστηµα θέρµανσης. Το σύστηµα θέρµανσης SATURN, οι ανεµιστήρες απαγωγής και άλλες συσκευές, όλες τραβάνε αέρα από το δωµάτιο. Να είστε σίγουροι ότι υπάρχει επαρκής πηγή φρέσκου αέρα ώστε να αντισταθµίζει αυτές τις απαιτήσεις, αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθεί αρνητική πίεση στο δωµάτιο και να εξαντλήσει το σύστηµα θέρµανσης από τη δυνατότητα καύσης και να δηµιουργήσει προβλήµατα ελκυσµού στην καπνοδόχο. Συνδέστε το σύστηµα θέρµανσης σε µία κατάλληλα εγκατεστηµένη και λειτουργική καµινάδα και βάλτε τον εξαερισµό προς τα έξω. ιασφαλίστε ότι η καµινάδα σας είναι ασφαλώς εγκατεστηµένη και καλά επισκευασµένη. Πριν από την εγκατάσταση, καλέστε έναν εξειδικευµένο ελεγκτή για τον έλεγχο της καµινάδας σας. ιασφαλίστε την εγκατάσταση θερµικής βαλβίδας στο σύστηµα θέρµανσης. ΜΗ συνδέσετε το λέβητα µε αλουµινένια καµινάδα Τύπου Β. ΜΗΝ εγκαθιστάτε εξαεριστικά σε άλλο δωµάτιο ή µέσα στο κτίριο. ΜΗ χρησιµοποιείται από κοινού την καµινάδα καυσαερίων µε άλλη συσκευή. ΜΗΝ εγκαταστήσετε το σύστηµα θέρµανσης σε κινητό σπίτι ή τροχόσπιτο. Αντιθέτως, εγκαταστήστε το σύστηµα θέρµανσης σε εξωτερικό χώρο, σε καλυµµένο περίβληµα και χρησιµοποιήστε σωλήνες ζεστού νερού µέχρι το κινητό σπίτι. Page 14

15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑ ΑΣ Μια καµινάδα εκτελεί δύο λειτουργίες: αφαιρεί καπνό και καυσαέρια από το σύστηµα θέρµανσης, και παρέχει προστασία από την πυρκαγιά. Όταν ο θερµός αέρας ανεβαίνει και δηµιουργεί κενό στον θάλαµο καύσης, το κενό αναρροφά καθαρό αέρα µέσα στο θάλαµο καύσης. Κανένα σύστηµα θέρµανσης δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς επαρκή µείγµα αέρα και ιζήµατος. Η σωστή εγκατάσταση της καµινάδας είναι κρίσιµη για την απόδοση του συστήµατος θέρµανσης σας. Η πλειοψηφία των προβληµάτων που ανέκυψαν µετά την εγκατάσταση µπορούν να αποδοθούν στην εγκατάσταση της καπνοδόχου που πιθανώς να είναι ακατάλληλου µεγέθους ή χωρίς την απαραίτητη µόνωση. Μπορείτε να συνδέσετε τον λέβητα pellet σε ένα υπάρχον σύστηµα καπνοδόχου καυσαερίων µε τους ακόλουθους όρους. 1. Να έχει προηγηθεί καθαρισµός της καµινάδας και έλεγχος από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της εταιρείας προκειµένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα των προδιαγραφών της. 2. Η καµινάδα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 έως 4 µέτρα ύψος. 3. Στην καµινάδα την οποία χρησιµοποιεί ο λέβητας δεν θα πρέπει να διοχετεύονται τα καυσαέρια από άλλο τζάκι ή άλλο προϊόν που καταναλώνει ξύλο ως καύσιµη ύλη. 4. Κλείστε καλά την θυρίδα επίσκεψης καθαρισµού στη βάση του λέβητα. Τοποθετήστε το δοχείο διαστολής (ανοιχτό ή κλειστό). Το σύστηµα θέρµανσης ελέγχεται για διαρροή και δοκιµάζεται στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της τελικής συναρµολόγησης, και το ρευστό µεταφοράς θερµότητας αποστραγγίζεται για αποστολή. Η προτεινόµενη λύση είναι ένα µίγµα γλυκόλης προπυλενίου 30% έως 70% νερό, εκτός εάν βρίσκονται σε ένα πολύ ψυχρό κλίµα, ή σκοπεύετε να αφήσετε το σύστηµα θέρµανσης χωρίς χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ένα διάλυµα γλυκόλης προπυλενίου 30% είναι επαρκές για να χαµηλώσει το σηµείο πήξεως σε -13 C και να ανεβάσει το σηµείο βρασµού σε 102 º C. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιµοποιείτε αιθυλενογλυκόλη µε βάση (αντιψυκτικό αυτοκινήτων) ψυκτικού υγρού στο σύστηµα θέρµανσης Saturn ή στο σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού σας. Πάντα να χρησιµοποιείτε προπυλενογλυκόλη µε βάση ψυκτικά. Page 15

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πρακτικές Ασφαλείας 1. Κρατήστε την καύσιµη ύλη σε ξηρό περιβάλλον. 2. Μη χρησιµοποιείτε χηµικά, βενζίνη, καύσιµα, κηροζίνη, κάρβουνο, ελαφρύτερο ρευστό ή άλλα εύφλεκτα υγρά για να ξεκινήσετε ή να "φρεσκάρετε" τη φωτιά, αφήστε πάντα η αυτόµατη ανάφλεξη να ξεκινήσει η φωτιά. 3. ΜΗΝ ανοίξετε τις πόρτες πρόσβασης, εκτός αν το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο. 4. Μην καίτε οτιδήποτε άλλο εκτός από pellet. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Τα αέρια που σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της καύσης στερεών καυσίµων µπορεί να προκαλέσουν µια µικρή έκρηξη όταν το σύστηµα θέρµανσης είναι σε ανεφοδιασµό. Να χρησιµοποιείτε πάντα το αριστερό σας χέρι για να ανοίξετε την πόρτα εστίας. Ανοίξτε την πόρτα σιγά-σιγά για να διατηρήσετε το πρόσωπο και το σώµα σας µακριά από την πόρτα µέχρι να είναι εντελώς ανοικτή. 5. Χρησιµοποιήστε τα εργαλεία που παρέχονται, προκειµένου να αφαιρέσετε την στάχτη. 6. ΜΗΝ τροφοδοτείτε µε καύσιµο τον λέβητα από την θυρίδα επίσκεψης. 7. Κρατήστε την πόρτα καλά κλειστή. 8. Κρατήστε την περιοχή του συστήµατος θέρµανσης µακριά από εύφλεκτα υλικά, βενζίνη και άλλα εύφλεκτα αέρια ή υγρά. 9. ΜΗΝ ξεχνάτε να αδειάζετε τακτικά το συρτάρι τέφρας. 10. ΜΗΝ αποθηκεύετε καύσιµα στα διάκενα εγκατάστασης συσκευής ή εντός του χώρου που απαιτείται για την τροφοδότηση, αφαιρείτε την τέφρα, και µην αµελείτε τις εργασίες συντήρησης ρουτίνας. 11. ΜΗΝ επιτρέπετε σε κανέναν, που είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ να προσθέσει καύσιµα ή να χρησιµοποιεί αυτό το σύστηµα θέρµανσης. 12. ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν γύρω από το σύστηµα θέρµανσης όταν είναι σε λειτουργία. Για να αποφύγετε εγκαύµατα ή άλλη ζηµία, προφυλάξτε όλα τα πρόσωπα από κινδύνους από καυτές επιφάνειες του συστήµατος θέρµανσης. 13. ΜΗ συνδέσετε απευθείας ένα σωλήνα τροφοδοσίας καυσίµου ο οποίος έχει φυσική ροή σφαιριδίων στην αποθήκη του λέβητα, δεδοµένου ότι µπορεί να ενεργεί σαν µια καµινάδα και να προκαλέσει σοβαρή βλάβη και φωτιά. 14. Για προσαρµογές του ψηφιακού πίνακα ελέγχου, διαβάστε το "Εγχειρίδιο ηλεκτρονικού πίνακα". Page 16

17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. Φροντίστε για την έγκαιρη προµήθεια καυσίµου. 2. Ελέγχετε τακτικά το τασάκι για στάχτη. 3. Επιθεωρήστε τους αγωγούς καυσαερίων, ενώσεις σωλήνων καυσαερίων τακτικά για να διασφαλιστεί ότι ο καπνός και τα καυσαέρια δεν εισέρχονται στο σπίτι σας. Αν παρατηρήσετε σκουριά ή διαρροή καπνού, αντικαταστήστε το σωλήνα αµέσως. Ελέγχετε την λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο. 4. Επιθεωρήστε ότι η πίεση του νερού είναι 1 µε 2 bar αν είναι χαµηλή, πληρώστε µε νερό την εγκατάσταση. 5. Μην καθαρίζετε τον λέβητα εφόσον δεν έχει κρυώσει πρώτα. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτή η εργασία πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Saturn. Κάθε εγγύηση λήγει σε περίπτωση µη σωστής συντήρησης από την πλευρά του ιδιώτη. Περιοδική Συντήρηση Μετακινήστε τον µοχλό καθαρισµού προς τα κάτω 4-5 φορές προκειµένου να καθαριστεί ο λέβητας. Page 17

18 ΠΡΟΣΟΧΗ Οι εργασίες καθαρισµού προτείνουµε να γίνονται εφόσον ο λέβητας έχει κρυώσει. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αφαιρέστε το µπροστινό κάλυµµα. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις δύο πόρτες. Αφαιρέστε και καθαρίστε την µαντεµένια χούφτα και τις στάχτες από τον θάλαµο καύσης. Καθαρίστε το τασάκι και όλη την ευρύτερη περιοχή από τις στάχτες. ( είτε παρακάτω) Page 18

19 Χούφτα Καύσης ΠΡΟΣΟΧΗ Καθαρίστε µια φορά την ηµέρα το λέβητα. Τοποθετείτε µε προσοχή τα µέρη του λέβητα στην θέση τους. Τοποθετείτε τη µαντεµένια χούφτα σωστά βλέποντας τη φωτογραφία επάνω. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση της χούφτας και του αναφλεκτήρα. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ Καθαρισµός του µοτέρ (φωτογραφίες) Έλεγχος της σχάρας καθαρισµού οκιµή λειτουργίας του καθαρισµού του εναλλάκτη θερµότητας. Έλεγχος του αναφλεκτήρα. Έλεγχος του λέβητα για διαρροές. Έλεγχος των αισθητήρων. Λίπανση των τµηµάτων λειτουργίας Έλεγχος θερµοκρασίας καυσαερίων Page 19

20 Cleaning of the suction fan and the flue tube Οπτικός έλεγχος και καθαρισµός του κάδου και του εναλλάκτη θερµότητας: Επιπλέον, έλεγχος λειτουργίας του µοχλού καθαρισµού και αφαίρεση της στάχτης σε όλο τον λέβητα. Καθαρισµός των δευτερευουσών διαδροµών των καυσαερίων Αφαιρείτε τον εναλλάκτη σύµφωνα µε τις φωτογραφίες παραπάνω. Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήµατος Εάν κρίνετε απαραίτητο, αλλάξτε τον αναφλεκτήρα (µετά τις 500 ώρες λειτουργίας) Page 20

21 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΛΑΒΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΟΘΟΝΗ ΣΒΗΣΤΗ ΣΦΑΛΜΑ : ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΑΠΕΤΥΧΕ ΣΦΑΛΜΑ : ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΦΑΛΜΑ : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΛΟΓΑΣ ΣΦΑΛΜΑ : ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΨΤΕ ΤΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟΥΣ 80 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΕΠΑΝΕΚΙΝΙΣΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΑΞΤΕ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ να είναι µεταξύ 3 και 45 C για την ορθή λειτουργία. ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PELLET ΑΛΑΞΤΕ PELLET ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΛΕΚΤΙΡΑ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΜΙΝΑ ΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΘΗΚΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΛΟΓΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΧΛΙΑ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΟΧΛΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ T1: ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ T2: ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Tc1: Εξατµίσεις - Ελαττωµατικός αισθητήρας ΚΑΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΜΟΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑ Α ΚΑΜΙΝΑ Α Υ ΡΩΝΕΙ ΕΦΙ ΡΩΣΗ ΛΕΒΗΤΑ PELLET ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Page 21

22 Εξουσιοδοτηµένος Πωλητής Εξουσιοδοτηµένος Τεχνικός Service Page 22

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70

S A T U R N. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 17F έως 70 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 17F έως 70 S A T U R N 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε πολύ προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

1 Λέβητας PeCal 35-50 Συνοδευόµενος από Καυστήρα wood-pellet MV 35-50 Τεχνικό Εγχειρίδιο και Οδηγίες εγκατάστασης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν από την εγκατάσταση 2 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΗΓΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο ΗΓΙΑ ΣΥΝΑΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΙΡΑ BISOLID SAVER 4.3.2013 г. 11:22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ σελ. 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ INOX 10kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει μια

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

wood-pellet Nani 35 &

wood-pellet Nani 35 & 1 Καυστήρας wood-pellet Nani 35 Οδηγίες εγκατάστασης & χρήσης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρών εγχειριδίου πριν από την εγκατάσταση 2 Περιεχόµενα 1. Οδηγίες εγκατάστασης και προστασίας... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα 1 BLACK STAR και WOODY Λέβητες καύσης pellets Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης λέβητα Κατάσταση Μάιος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΥΠΟΙ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΒΗΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, ευχαριστούμε για την προτίμηση και επιλογή στα προϊόντα της Regal, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα