ΜΟΝΤΕΛΟ: PFA ( )KW ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΝΤΕΛΟ: PFA (17-25-40)KW ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ"

Transcript

1 ΜΟΝΤΕΛΟ: PFA ( )KW ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

2 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ Κεφάλαιο Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Οδηγίες Ασφαλείας 4 Τρόπος Λειτουργίας του Λέβητα 6 Προδιαγραφές 8 Εγκατάσταση 11 Λειτουργία του Κυκλώµατος Θέρµανσης 14 Συντήρηση 15 Επίλυση Προβληµάτων 19 Σελίδα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ S A T U R N A.E. Θέρµανση Ψύξη 14 ο χλµ. Ε.Ο.Θες/νίκης Μουδανιών Τ.Θ T.K Θέρµη Θεσσαλονίκης Τηλ Fax

3 Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε για την επιλογή ενός λέβητα Pellet της εταιρίας Saturn. Υλοποιώντας µία σωστή εγκατάσταση και συντήρηση, ο λέβητάς σας θα σας παρέχει οικονοµική και οικολογική θέρµανση για το σπίτι σας για πολλά χρόνια. Για να είστε βέβαιοι για την σωστή τοποθέτηση και την ασφαλή λειτουργία του λέβητα σας, θα πρέπει: Να προσλάβετε για την εγκατάσταση του λέβητα σας ένα εξουσιοδοτηµένο τεχνικό ο οποίος θα έχει συνολικά την επίβλεψη της εγκατάστασης. Ο τεχνικός αυτός θα πρέπει να έχει εµπειρία στην εγκατάσταση και λειτουργία λεβήτων που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα. ιαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και ενηµερωθείτε πώς να λειτουργείτε και να συντηρείτε το λέβητα Pellet Saturn. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση στον λέβητα οποιουδήποτε άλλου καυσίµου εκτός από τα παρακάτω: Ö-Norm M 7135 DIN-PLUS Norm SWISSPELLET Diameter: 6 mm Length: 5-30 mm (20% - 45 mm) Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουµε χαµηλές εκποµπές, οικονοµική και αξιόπιστη λειτουργία. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα παραπάνω οδηγεί σε άµεση παύση της εγγύησης. Τα Pellet θα πρέπει να αποθηκεύονται σε περιβάλλον µε χαµηλή υγρασία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής µεταφορά τους καθώς και η εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του λέβητα. Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στον λέβητα οδηγούν σε άµεση παύση της εγγύησης. ιαδικασίες που δεν ακολουθούν τις οδηγίες που περιγράφονται στο παρακάτω εγχειρίδιο οδηγούν σε παύση της εγγύησης και οποιονδήποτε απαιτήσεων απορρέουν από αυτήν. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε αυτές µπορεί να οδηγηθούµε σε τραυµατισµούς ή ζηµία του λέβητα. Page 3

4 Οδηγίες Ασφαλείας Ο λέβητας Pellet της Saturn θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία εφόσον και αν έχει διαπιστωθεί ότι δεν εµφανίζεται καµία τεχνική δυσλειτουργία. Αυτές οι δυσλειτουργίες ή βλάβες στον λέβητα µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους και πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα από πιστοποιηµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται µόνο από πιστοποιηµένο προσωπικό. Ο λέβητας είναι εφοδιασµένος µε κινούµενα µέρη µε µεγάλη ροπή στρέψης. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν µεγάλη προσοχή καθότι υπάρχει κίνδυνος να συνθλιβούν αντικείµενα. Κάτω από το εξωτερικό περίβληµα του λέβητα υπάρχουν καλώδια που µεταφέρουν εντολές αλλά και τάση. Παράκληση µην αφαιρέσετε κανένα καπάκι του λέβητα. Ποτέ µην ανοίγετε τις θυρίδες που βρίσκονται στο µπροστά µέρος του λέβητα κατά την λειτουργία του λέβητα. Θερµός αέρας και στάχτη είναι πιθανό να διαφύγουν. Ο λέβητας θα πρέπει να αποσυνδέεται από το ρεύµα για να εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία στον λέβητα. Θα πρέπει επίσης να περιµένετε να κρυώσει το περιεχόµενο νερό του λέβητα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ο λέβητας θα πρέπει να απενεργοποιηθεί κατά τον καθαρισµό της καµινάδας. Περιµένετε µέχρι όλα τα Pellet που έχουν πέσει στον θάλαµο να έχουν καεί πλήρως. (η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 20 λεπτά) Ποτέ µην τοποθετείτε εύφλεκτα υγρά µέσα στο θάλαµο του λέβητα. Ποτέ µην πραγµατοποιείτε οποιασδήποτε µορφής επιδιόρθωση στον λέβητα αν δεν καλέσετε πρώτα κάποιον εξουσιοδοτηµένο συνεργάτη. Στον χώρο που είναι τοποθετηµένος ο λέβητας απαγορεύεται το κάπνισµα ή η ύπαρξη άλλης πηγής φλόγας. Ένας λειτουργικός και καλά συντηρηµένος πυροσβεστήρας πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στο δωµάτιο του λέβητα. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς. Στον λέβητα δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση µικρά παιδιά. Μία φορά τον µήνα κάνετε έναν έλεγχο στις πόρτες του λέβητα καθώς και στις υδραυλικές συνδέσεις για διαρροές. Page 4

5 Μια φορά τον χρόνο κάνετε έναν έλεγχο στον θερµοστάτη ασφαλείας. Συστήµατα ασφαλείας αλλά και ελέγχου δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από τον λέβητα ή να παρακάµπτονται για οποιοδήποτε λόγο. Φοράτε πάντα µάσκα κατά τον καθαρισµό του λέβητα και κατά την αποµάκρυνση της στάχτης έτσι ώστε αποφύγετε πιθανές βλάβες στον οργανισµό. Ο λέβητας Pellet πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους λεβητοστασίου οι οποίοι πληρούν όλες τις απαιτήσεις. Τοποθετήστε µια βαλβίδα εξαέρωσης στην πάνω παροχή του λέβητα και βεβαιωθείτε ότι όλος ο λέβητας είναι σωστά πληρωµένος µε νερό. Πραγµατοποιήστε ετήσιο έλεγχο των συσκευών ασφαλείας. Ελέγξτε σε τακτά χρονικά διαστήµατα την πίεση στο δοχείο διαστολής. Προβείτε σε συχνό έλεγχο των διάφορων τµηµάτων του λέβητα (αναφλεκτήρας, κοχλίας, ανεµιστήρας κλπ) Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι ακόµα και ο λέβητας να είναι σβηστός, µπορεί να διενεργούνται διάφορες λειτουργίες. (πχ αντιπαγωτική προστασία) Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία του νερού που επιστρέφει στον λέβητα δεν είναι κάτω από 50 C. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό οδηγεί σε παύση της εγγύησης. Page 5

6 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ PELLET Ο λέβητας ξύλου - pellet της Saturn παράγει λίγες εκποµπές και επιτυγχάνει υψηλό επίπεδο απόδοσης θέρµανσης, λόγω του µοναδικού σχεδιασµού του. Η πλήρως αυτοµατοποιηµένη παροχή καυσίµου καταλήγει σε µια µαντεµένια χούφτα όπου γίνεται και το έναυσµα µε την βοήθεια ενός σύγχρονου αναφλεκτήρα. Εν συνεχεία το ηλεκτρονικό σύστηµα του λέβητα ελέγχει την καύση για επίτευξη της µέγιστης απόδοσης µε αυξοµειώσεις της φλόγας ανάλογα µε την ζήτηση του συστήµατος. Για να κατανοήσουµε πώς το σύστηµα θέρµανσης Saturn λειτουργεί, θα πρέπει να εξετάσουµε τη ροή αέρα, καυσίµου και αερίων µέσω του συστήµατος θέρµανσης και τη µεταφορά της θερµότητας από τα αέρια στην παροχή των ζεστών νερών της εγκατάστασης. Πρέπει επίσης να καταλάβουµε την ορολογία που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τη λειτουργία του συστήµατος. Page 6

7 ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ 1. Το καύσιµο διοχετεύεται καθοδικά µέσα στην κυλινδρική χούφτα προκειµένου να διατηρηθεί ένας φυσικός διαχωρισµός µεταξύ της αποθήκης καυσίµου και της τροφοδοσίας καυσίµου. ιάφοροι αισθητήρες µετρούν τη θερµοκρασία του λέβητα (ένας θερµοστάτης που λειτουργεί στο νερό) ένας αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων (µέσα στην καµινάδα) και ένα θερµικό ασφαλείας για την προστασία κατά της υπερθέρµανσης. 2. Καθώς ο αέρας ρέει µέσα από την εστία, η θερµοκρασία του ανεβαίνει σχεδόν στους 900 º C. 3. Αυτός ο καυτός αέρας ανεβαίνει προς τα επάνω µέσω µιας σειράς σωλήνων θερµότητας (τούµπα) όπου η θερµότητα µεταφέρεται στο εργαζόµενο µέσο. 4. Μέχρι τη στιγµή που ο αέρας της εξάτµισης φθάσει στην καµινάδα, το µεγαλύτερο µέρος της θερµικής ενέργειας του έχει απορροφηθεί. Η τελική θερµοκρασία των καυσαερίων της καπνοδόχου είναι µικρότερη από 185 C. Ροή ρευστού µέσω του συστήµατος θέρµανσης 1. Τα συστήµατα θέρµανσης SATURN συνιστούν ένα µίγµα νερού και προπυλενογλυκόλης ως το υγρό µεταφοράς θερµότητας. Η γλυκόλη είναι ένα µη τοξικό διάλυµα που λειτουργεί όπως το αντιψυκτικό στο αµάξι σας για να προφυλάξει από τη διάβρωση και το πάγωµα. 2. Ο κυκλοφορητής πιέζει υγρό γύρω από το περίβληµα µεταφοράς θερµότητας, το οποίο απορροφά θερµότητα από τα αέρια καύσης. Το υγρό βγαίνει από την έξοδο του λέβητα γύρω στους C. 3. Το υγρό ρέει µέσω ενός θερµοστάτη νερού που ρυθµίζει το ποσοστό της καύσης του συστήµατος θέρµανσης σε συνδυασµό µε τον αισθητήρα θερµοκρασίας των καυσαερίων που µετράει τη θερµοκρασία στην καπνοδόχο. Αυτή η πληροφορία χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί η ποσότητα του αέρα και του καυσίµου που χρησιµοποιούνται ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτική µεταφορά θερµότητας και να επιβεβαιωθεί ότι ο ανεµιστήρας δεν αναρροφά απλά τη θερµότητα στην καπνοδόχο. Το θερµό υγρό χρησιµοποιείται για να µεταφέρει τη θερµότητα που παράγεται στο λέβητα στο σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού, όπου παρέχει ζέστη στο σπίτι σας, στο γκαράζ, στο υπόγειο και σε άλλες κατασκευές. Επίσης προθερµαίνει το ζεστό νερό χρήσης και ζεσταίνει την πισίνα σας. 4. Έχοντας µεταφέρει τη θερµότητα στο σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού, το υγρό βγαίνει από τον εξωτερικό εναλλάκτη θερµότητας και επαναλαµβάνει τη διαδροµή του. Page 7

8 SPECIFICATIONS EASY 080PFA 10K Page 8

9 EASY 150PFA 17K Page 9

10 EASY 200PFA 25K EASY 350PFA 40K Page 10

11 EASY10 EASY 17 EASY 25 EASY 40 Page 11

12 080PFA 150PFA 200PFA 350PFA Μέγιστη Ισχύς(kW) Ελάχιστη Ισχύς (kw) Μέγιστη Επιτρεπτή Θερµοκρ.( C) Μέγιστη Θερµοκρασία Νερών( C) Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar) Πίεση δοκιµής 4,3 4,3 4,3 4,3 Μέγιστη απαγωγή καυσαερίων (m³/h) Μέγιστος ελκυσµός σε πλήρες φορτίο (pa) ιαστάσεις Βάρος (kg) Περιεχόµενο νερό (lt) Χωρητικότιτα σιλό (kg) ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) 545x645x x650x x780x x1000x1700 Συνδέσεις Έξοδος Ζεστού νερού Είσοδος Κρύου νερού Σύνδεση Βαλβίδας Ασφαλείας ¾ ¾ ¾ ¾ Αποχέτευση ¾ ¾ ¾ ¾ ιάµετρος καµινάδας (mm) Page 12

13 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΜΙΝΑ ΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ PELLET PFA ΥΨΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 10 KW PFA (ΔΙΑΤΟΜΗ) 17 KW PFA (ΔΙΑΤΟΜΗ) 25 KW PFA (ΔΙΑΤΟΜΗ) 40 KW PFA (ΔΙΑΤΟΜΗ) 4-8 (Μέτρα) 12 cm 15 cm 18 cm 24 cm 8-12 (Μέτρα) 10 cm 14 cm 16 cm 20 cm (Μέτρα) 10 cm 12 cm 16 cm 18 cm (Μέτρα) 10 cm 12 cm 16 cm 16 cm Κάθε λέβητας πρέπει να έχει την δικιά του καμινάδα. Η καμινάδα του λέβητα πρέπει να περιέχει τάμπερ καθαρισμού το οποίο όταν είναι κλειστό δεν θα επιτρέπει την έξοδο των καυσαερίων. Η καμινάδα θα πρέπει να εξέχει τουλάχιστον 1 μέτρο από το ψηλότερο σημείο της στέγης. Η καμινάδα πρέπει να είναι μονωμένη, δεν πρέπει οι απώλειες της καμινάδας να ξεπερνούν τον 1 o C ανά μέτρο. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση της καμινάδας θα πρέπει να συμβαδίζει με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του νόμου. Για τον καλύτερο ελκυσμό της καμινάδας θα πρέπει οι γωνίες που δημιουργούνται να μην είναι στραγγαλισμένες (πτώση πίεσης). Page 13

14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το σύστηµα θέρµανσής σας SATURN πρέπει να εγκαθίσταται από έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό, ο οποίος είναι πλήρως εξοικειωµένος µε συσκευές θέρµανσης πετρελαίου, αερίου και στερεών καυσίµων. Επιπλέον, πρέπει να είστε σίγουροι ότι συµµορφώνεται µε τις τοπικές προδιαγραφές για τα κτίρια και την πυρασφάλεια και άλλους κανονισµούς όταν εγκαθίσταται ένα σύστηµα θέρµανσης. Τεχνικές Ασφαλείας Προσλάβετε έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό µε εµπειρία στο σχεδιασµό και την εγκατάσταση αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων θέρµανσης. Συµµορφωθείτε µε τις τοπικές προδιαγραφές για τα κτίρια και την πυρασφάλεια και άλλους κανονισµούς όταν εγκαθίσταται ένα σύστηµα θέρµανσης. Τηρείστε τις ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτες επιφάνειες. ιασφαλίστε την ύπαρξη πηγών αναπλήρωσης του αέρα στο δωµάτιο όπου τοποθετείται το σύστηµα θέρµανσης. Το σύστηµα θέρµανσης SATURN, οι ανεµιστήρες απαγωγής και άλλες συσκευές, όλες τραβάνε αέρα από το δωµάτιο. Να είστε σίγουροι ότι υπάρχει επαρκής πηγή φρέσκου αέρα ώστε να αντισταθµίζει αυτές τις απαιτήσεις, αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθεί αρνητική πίεση στο δωµάτιο και να εξαντλήσει το σύστηµα θέρµανσης από τη δυνατότητα καύσης και να δηµιουργήσει προβλήµατα ελκυσµού στην καπνοδόχο. Συνδέστε το σύστηµα θέρµανσης σε µία κατάλληλα εγκατεστηµένη και λειτουργική καµινάδα και βάλτε τον εξαερισµό προς τα έξω. ιασφαλίστε ότι η καµινάδα σας είναι ασφαλώς εγκατεστηµένη και καλά επισκευασµένη. Πριν από την εγκατάσταση, καλέστε έναν εξειδικευµένο ελεγκτή για τον έλεγχο της καµινάδας σας. ιασφαλίστε την εγκατάσταση θερµικής βαλβίδας στο σύστηµα θέρµανσης. ΜΗ συνδέσετε το λέβητα µε αλουµινένια καµινάδα Τύπου Β. ΜΗΝ εγκαθιστάτε εξαεριστικά σε άλλο δωµάτιο ή µέσα στο κτίριο. ΜΗ χρησιµοποιείται από κοινού την καµινάδα καυσαερίων µε άλλη συσκευή. ΜΗΝ εγκαταστήσετε το σύστηµα θέρµανσης σε κινητό σπίτι ή τροχόσπιτο. Αντιθέτως, εγκαταστήστε το σύστηµα θέρµανσης σε εξωτερικό χώρο, σε καλυµµένο περίβληµα και χρησιµοποιήστε σωλήνες ζεστού νερού µέχρι το κινητό σπίτι. Page 14

15 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑ ΑΣ Μια καµινάδα εκτελεί δύο λειτουργίες: αφαιρεί καπνό και καυσαέρια από το σύστηµα θέρµανσης, και παρέχει προστασία από την πυρκαγιά. Όταν ο θερµός αέρας ανεβαίνει και δηµιουργεί κενό στον θάλαµο καύσης, το κενό αναρροφά καθαρό αέρα µέσα στο θάλαµο καύσης. Κανένα σύστηµα θέρµανσης δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς επαρκή µείγµα αέρα και ιζήµατος. Η σωστή εγκατάσταση της καµινάδας είναι κρίσιµη για την απόδοση του συστήµατος θέρµανσης σας. Η πλειοψηφία των προβληµάτων που ανέκυψαν µετά την εγκατάσταση µπορούν να αποδοθούν στην εγκατάσταση της καπνοδόχου που πιθανώς να είναι ακατάλληλου µεγέθους ή χωρίς την απαραίτητη µόνωση. Μπορείτε να συνδέσετε τον λέβητα pellet σε ένα υπάρχον σύστηµα καπνοδόχου καυσαερίων µε τους ακόλουθους όρους. 1. Να έχει προηγηθεί καθαρισµός της καµινάδας και έλεγχος από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της εταιρείας προκειµένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα των προδιαγραφών της. 2. Η καµινάδα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 έως 4 µέτρα ύψος. 3. Στην καµινάδα την οποία χρησιµοποιεί ο λέβητας δεν θα πρέπει να διοχετεύονται τα καυσαέρια από άλλο τζάκι ή άλλο προϊόν που καταναλώνει ξύλο ως καύσιµη ύλη. 4. Κλείστε καλά την θυρίδα επίσκεψης καθαρισµού στη βάση του λέβητα. Τοποθετήστε το δοχείο διαστολής (ανοιχτό ή κλειστό). Το σύστηµα θέρµανσης ελέγχεται για διαρροή και δοκιµάζεται στο εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της τελικής συναρµολόγησης, και το ρευστό µεταφοράς θερµότητας αποστραγγίζεται για αποστολή. Η προτεινόµενη λύση είναι ένα µίγµα γλυκόλης προπυλενίου 30% έως 70% νερό, εκτός εάν βρίσκονται σε ένα πολύ ψυχρό κλίµα, ή σκοπεύετε να αφήσετε το σύστηµα θέρµανσης χωρίς χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ένα διάλυµα γλυκόλης προπυλενίου 30% είναι επαρκές για να χαµηλώσει το σηµείο πήξεως σε -13 C και να ανεβάσει το σηµείο βρασµού σε 102 º C. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιµοποιείτε αιθυλενογλυκόλη µε βάση (αντιψυκτικό αυτοκινήτων) ψυκτικού υγρού στο σύστηµα θέρµανσης Saturn ή στο σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού σας. Πάντα να χρησιµοποιείτε προπυλενογλυκόλη µε βάση ψυκτικά. Page 15

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πρακτικές Ασφαλείας 1. Κρατήστε την καύσιµη ύλη σε ξηρό περιβάλλον. 2. Μη χρησιµοποιείτε χηµικά, βενζίνη, καύσιµα, κηροζίνη, κάρβουνο, ελαφρύτερο ρευστό ή άλλα εύφλεκτα υγρά για να ξεκινήσετε ή να "φρεσκάρετε" τη φωτιά, αφήστε πάντα η αυτόµατη ανάφλεξη να ξεκινήσει η φωτιά. 3. ΜΗΝ ανοίξετε τις πόρτες πρόσβασης, εκτός αν το σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο. 4. Μην καίτε οτιδήποτε άλλο εκτός από pellet. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Τα αέρια που σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της καύσης στερεών καυσίµων µπορεί να προκαλέσουν µια µικρή έκρηξη όταν το σύστηµα θέρµανσης είναι σε ανεφοδιασµό. Να χρησιµοποιείτε πάντα το αριστερό σας χέρι για να ανοίξετε την πόρτα εστίας. Ανοίξτε την πόρτα σιγά-σιγά για να διατηρήσετε το πρόσωπο και το σώµα σας µακριά από την πόρτα µέχρι να είναι εντελώς ανοικτή. 5. Χρησιµοποιήστε τα εργαλεία που παρέχονται, προκειµένου να αφαιρέσετε την στάχτη. 6. ΜΗΝ τροφοδοτείτε µε καύσιµο τον λέβητα από την θυρίδα επίσκεψης. 7. Κρατήστε την πόρτα καλά κλειστή. 8. Κρατήστε την περιοχή του συστήµατος θέρµανσης µακριά από εύφλεκτα υλικά, βενζίνη και άλλα εύφλεκτα αέρια ή υγρά. 9. ΜΗΝ ξεχνάτε να αδειάζετε τακτικά το συρτάρι τέφρας. 10. ΜΗΝ αποθηκεύετε καύσιµα στα διάκενα εγκατάστασης συσκευής ή εντός του χώρου που απαιτείται για την τροφοδότηση, αφαιρείτε την τέφρα, και µην αµελείτε τις εργασίες συντήρησης ρουτίνας. 11. ΜΗΝ επιτρέπετε σε κανέναν, που είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ να προσθέσει καύσιµα ή να χρησιµοποιεί αυτό το σύστηµα θέρµανσης. 12. ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν γύρω από το σύστηµα θέρµανσης όταν είναι σε λειτουργία. Για να αποφύγετε εγκαύµατα ή άλλη ζηµία, προφυλάξτε όλα τα πρόσωπα από κινδύνους από καυτές επιφάνειες του συστήµατος θέρµανσης. 13. ΜΗ συνδέσετε απευθείας ένα σωλήνα τροφοδοσίας καυσίµου ο οποίος έχει φυσική ροή σφαιριδίων στην αποθήκη του λέβητα, δεδοµένου ότι µπορεί να ενεργεί σαν µια καµινάδα και να προκαλέσει σοβαρή βλάβη και φωτιά. 14. Για προσαρµογές του ψηφιακού πίνακα ελέγχου, διαβάστε το "Εγχειρίδιο ηλεκτρονικού πίνακα". Page 16

17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1. Φροντίστε για την έγκαιρη προµήθεια καυσίµου. 2. Ελέγχετε τακτικά το τασάκι για στάχτη. 3. Επιθεωρήστε τους αγωγούς καυσαερίων, ενώσεις σωλήνων καυσαερίων τακτικά για να διασφαλιστεί ότι ο καπνός και τα καυσαέρια δεν εισέρχονται στο σπίτι σας. Αν παρατηρήσετε σκουριά ή διαρροή καπνού, αντικαταστήστε το σωλήνα αµέσως. Ελέγχετε την λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο. 4. Επιθεωρήστε ότι η πίεση του νερού είναι 1 µε 2 bar αν είναι χαµηλή, πληρώστε µε νερό την εγκατάσταση. 5. Μην καθαρίζετε τον λέβητα εφόσον δεν έχει κρυώσει πρώτα. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτή η εργασία πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Saturn. Κάθε εγγύηση λήγει σε περίπτωση µη σωστής συντήρησης από την πλευρά του ιδιώτη. Περιοδική Συντήρηση Μετακινήστε τον µοχλό καθαρισµού προς τα κάτω 4-5 φορές προκειµένου να καθαριστεί ο λέβητας. Page 17

18 ΠΡΟΣΟΧΗ Οι εργασίες καθαρισµού προτείνουµε να γίνονται εφόσον ο λέβητας έχει κρυώσει. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αφαιρέστε το µπροστινό κάλυµµα. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις δύο πόρτες. Αφαιρέστε και καθαρίστε την µαντεµένια χούφτα και τις στάχτες από τον θάλαµο καύσης. Καθαρίστε το τασάκι και όλη την ευρύτερη περιοχή από τις στάχτες. ( είτε παρακάτω) Page 18

19 Χούφτα Καύσης ΠΡΟΣΟΧΗ Καθαρίστε µια φορά την ηµέρα το λέβητα. Τοποθετείτε µε προσοχή τα µέρη του λέβητα στην θέση τους. Τοποθετείτε τη µαντεµένια χούφτα σωστά βλέποντας τη φωτογραφία επάνω. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στην σωστή τοποθέτηση της χούφτας και του αναφλεκτήρα. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ Καθαρισµός του µοτέρ (φωτογραφίες) Έλεγχος της σχάρας καθαρισµού οκιµή λειτουργίας του καθαρισµού του εναλλάκτη θερµότητας. Έλεγχος του αναφλεκτήρα. Έλεγχος του λέβητα για διαρροές. Έλεγχος των αισθητήρων. Λίπανση των τµηµάτων λειτουργίας Έλεγχος θερµοκρασίας καυσαερίων Page 19

20 Cleaning of the suction fan and the flue tube Οπτικός έλεγχος και καθαρισµός του κάδου και του εναλλάκτη θερµότητας: Επιπλέον, έλεγχος λειτουργίας του µοχλού καθαρισµού και αφαίρεση της στάχτης σε όλο τον λέβητα. Καθαρισµός των δευτερευουσών διαδροµών των καυσαερίων Αφαιρείτε τον εναλλάκτη σύµφωνα µε τις φωτογραφίες παραπάνω. Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήµατος Εάν κρίνετε απαραίτητο, αλλάξτε τον αναφλεκτήρα (µετά τις 500 ώρες λειτουργίας) Page 20

21 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΛΑΒΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΟΘΟΝΗ ΣΒΗΣΤΗ ΣΦΑΛΜΑ : ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΑΠΕΤΥΧΕ ΣΦΑΛΜΑ : ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΦΑΛΜΑ : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΛΟΓΑΣ ΣΦΑΛΜΑ : ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΨΤΕ ΤΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟΥΣ 80 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ. ΕΠΑΝΕΚΙΝΙΣΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΑΞΤΕ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ να είναι µεταξύ 3 και 45 C για την ορθή λειτουργία. ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PELLET ΑΛΑΞΤΕ PELLET ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΛΕΚΤΙΡΑ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΜΙΝΑ ΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΘΗΚΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΛΟΓΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΧΛΙΑ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΟΧΛΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ T1: ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ - ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ T2: ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Tc1: Εξατµίσεις - Ελαττωµατικός αισθητήρας ΚΑΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ ΜΟΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑ Α ΚΑΜΙΝΑ Α Υ ΡΩΝΕΙ ΕΦΙ ΡΩΣΗ ΛΕΒΗΤΑ PELLET ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Page 21

22 Εξουσιοδοτηµένος Πωλητής Εξουσιοδοτηµένος Τεχνικός Service Page 22

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h)

Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) Multiplex MCL (40-100.000 kcal/h) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ Χαλύβδινος λέβητας ξύλου-κάρβουνου, τύπου e με κυλινδρικό εναλλάκτη και φλογαυλούς περιμετρικά, φλογοθάλαμο ΟΒΑΛ σχήματος, χυτοσιδηρή εστία καύσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ www.fantakis.gr 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οι λέβητες αυτοί είναι κατασκευασμένοι για καύση ξύλων, ή μιας ομάδας καυσίμων όπως : θρυμματισμένο κάρβουνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLET BOILER Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 574 920, 2310 574 803 Fax.: 2310 574 893

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για περιοδική χρήση VULKAN και VULKAN S ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ROTOR. www.nsamaras.gr. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας

ROTOR. www.nsamaras.gr. Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας www.nsamaras.gr Η επιτομή της τεχνολογίας στην θέρμανση βιομάζας! ROTOR Λέβητας Βιομάζας με ανάδευση εστίας Καύσιμα Υλικά: Αγριαγκινάρα, Πυρηνόξυλο, ξυλοpellet, agropellet, όλων των ειδών τα pellet! pellet

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Σειρά 6kW, 8kW, 9kW, 10kW, 12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 28kW και 32kW ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας GH21PB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ελεγκτής GH21PB έχει κατασκευαστεί για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων στερεών καυσίµων µε pellet και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Radnička 1,Τηλ.: 017/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ: CENTRAL-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ονομασία κουζίνας Χωρητικότητ α της θέρμανσης του χώρου Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

πιστοποιημένο 1. Κεντρικός διακόπτης ON/OFF 2. Παροχή ρεύματος κοχλία 3. Παροχή ρεύματος από δίκτυο 4. Διακόπτης για χειροκίνητη τροφοδοσία πελλετ 5. Σύνδεση αισθητήριο νερού. 7. Σύνδεση για σύστημα αυτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ. TERMOJOlLY. Ενεργειακό τζάκι καλοριφερ P O W E R E D B Y

ΣΕΙΡΑ. TERMOJOlLY. Ενεργειακό τζάκι καλοριφερ P O W E R E D B Y ΣΕΙΡΑ TERMOJOlLY Ενεργειακό τζάκι καλοριφερ P O W E R E D B Y Από το τζάκι του παρελθόντος στην εγκατάσταση του σήμερα Το Termojolly είναι ένα τζάκι με ελεγχόμενη και παρατεταμένη καύση, το οποίο επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. Τεχνικά στοιχεία της σόμπας βραδείας καύσης από χοντρές λαμαρίνες

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων

Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Τιµοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίµων Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου από 25...36 kw 25-36 kw PS 500-2000 οχεία αδρανείας Flamco 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου 25-36 kw Λέβητας αεριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου DOKOGEN Έκθεση συμπιεστών Atmos, 1945 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Τρείς γενιές της οικογένειας Cancar Γεννήτρια ατμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΟΜΠΑ ΞΥΛΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ FAIDRA 11kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TIMH GN ATLAS 32 3 27520-30014 880 ATLAS 47 4 40420-44376 1.032 ATLAS 62 5 53320-58222 1.188 ATLAS 78 6 67080-73616 1.392 ATLAS 95 7 81700-88580 1.614 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Awarded the ecolabel! ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ Εμπειρία 30 Ετών Η εταιρεία KLIMATIKA ιδρύθηκε το 1982 στο Κορωπί Αττικής, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0

Λέβητας ξύλου. Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 Λέβητας ξύλου Multiplex MCL /MCL-F ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.0 1 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ CLASSIC 9,5kW

MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ CLASSIC 9,5kW MANUAL INSTRUCTIONS ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ CLASSIC 9,5kW Αγαπητοί πελάτες, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας σε μας και την αποφασιστικότητά σας για να αγοράσετε το προϊόν μας. Έχετε κάνει

Διαβάστε περισσότερα

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours

0 1 2 3 4 5 Megawatt-hours Σύµπηκτα βιοµάζας (pellets) Ένα νέο καύσιµο στην Ελλάδα Ι. Παπαµιχαήλ Συνεργάτης Τµήµατος Βιοµάζας, ΚΑΠΕ Τι είναι τα σύµπηκτα ξύλου (pellets) Πρώτη ύλη: ξερό ξύλο, υπολείµµατα επεξεργασίας ξύλου (αγροτικά

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Boiler body made by aint och. ^Ütyà z. [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá. Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Boiler body made by aint och. ^Ütyà z. [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá. Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ^Ütyà z [ z{ ÉâàÑâà UxÄz tç ué ÄxÜá Υψηλών αποδόσεων Βελγικοί λέβητες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα 1. Πληροφορίες ασφαλείας 2. Γενικοί κανόνες 3. Συσκευασία 4. Τοποθέτηση καλυµµάτων 5. Τεχνικές προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

2-3. Παρέχουμε εγγύηση 10 ετών! Τα προϊόντα της Meteor κατασκευάζονται. Καλώς ήρθατε στη Meteor 4 Meteor και ποιότητα 5

2-3. Παρέχουμε εγγύηση 10 ετών! Τα προϊόντα της Meteor κατασκευάζονται. Καλώς ήρθατε στη Meteor 4 Meteor και ποιότητα 5 Jupiter 550 κάθετο Καλώς ήρθατε στη Meteor 4 Meteor και ποιότητα 5 Ένθετα τζάκια Jupiter 550 κάθετο 2 Jupiter 550 XXL 7 Jupiter 550 XL 8 Jupiter 500-850 9 Jupiter 550 με καμπυλωτή πόρτα 10 Jupiter 550

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ η πραγματική θερμότητα ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου και πέλλετ... η πραγματική θερμότητα Γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου DOKOGEN Έκθεση συμπιεστών Atmos, 1945 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου...

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ. Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Π Υ Ρ Ο Λ Υ Σ Η Σ Η καλύτερη επιλογή στην καύση ξύλου... Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Skoda Superb, μοντέλο του 1942, με γεννήτρια ατμοποίησης ξύλου ATMOS 77 χρόνια Τρείς γενιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ. UNIVErSALJOlLY. Αερόθερμες κασέτες ξύλου με υγροποιημένο αέρα. UNIVERSALJOLLY_Greco_DEF_1012.indd 1 08/10/12 11.39

ΣΕΙΡΑ. UNIVErSALJOlLY. Αερόθερμες κασέτες ξύλου με υγροποιημένο αέρα. UNIVERSALJOLLY_Greco_DEF_1012.indd 1 08/10/12 11.39 w ΣΕΙΡΑ UNIVErSALJOlLY Αερόθερμες κασέτες ξύλου με υγροποιημένο αέρα P O W E R E D B Y UNIVERSALJOLLY_Greco_DEF_1012.indd 1 08/10/12 11.39 ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΑΣ ΤΖΑΚΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ... 1 2 3 Μετατροπή του παλιού

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW

Gialix. και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Gialix Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w εώς 120 KW Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ο ηλεκτρικός λέβητας συνδυάζει τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Brenner und Heizsysteme "GIEGA NTG 4-9" 27-84 kw ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Ή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Έκδοση: SATURN - Giega NTG - 060-00 Σελίδα / 7 Ø 50 267 O 00 4 x M 8 A Εικ. 46 49 43

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S

Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά ακολουθεί την πορεία της περιβαλλοντικής προστασίας και τα ενεργειακά κόστη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions

PDFaid.Com #1 Pdf Solutions PDFaid.Co #1 Pdf Solutions Σας συγχαίρουμε για την εξαιρετική επιλογή σας! Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες στιγμές με την καινούρια σας σόμπα. Αν η επιλογή σας είναι μια σόμπα, είναι κατασκευασμένη και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης

Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή 3 2. Γενικές πληροφορίες.. 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης 4 Οδηγίες για το χρήστη 4 Πληροφορίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Προϊόντα για Εφαρµογές Στερεών Καυσίµων Τζάκια - Λέβητες ξύλου & pellet BIOMASS Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Bio Products h.10-13 Προϊόντα για τζάκια λέβητες στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες Καλοριφέρ με Θερμαστή Gold

Λέβητες Καλοριφέρ με Θερμαστή Gold YTP Σειρά Λέβητες Καλοριφέρ με Θερμαστή Gld Λέβητας Καλοριφέρ Τέτοιοι είδους λέβητες λειτουργούν με τα καυσίματα όπως πυρήνες, φουντούκι κάρβουνα και τσόφλια φουντουκιών οποία έχουν τις υψηλές θερμίδες

Διαβάστε περισσότερα