ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ"

Transcript

1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος

2 Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται Παραγωγή ηλεκτρισμού = Κατανάλωση ηλεκτρισμού Απαιτούμενα: Αξιοπιστία (το προϊόν δεν αποθηκεύεται) Διαθεσιμότητα (μεταβαλλόμενη ζήτηση) Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υψηλή απόδοση (βελτίωση κόστους παραγ.) ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ Χαμηλότερο κόστος = Μεγαλύτερη φόρτιση Συνάρτηση φόρτισης - κόστους παραγωγής Κ Κ Q Q Φόρτιση Μονάδων Q (MWh) Λειτουργικό κόστος παραγωγής ενεργειακός πόρος πόρος (καύσιμο (καύσιμο - - λιγνίτης) λιγνίτης) δεδομένο Αξιοπιστία Διαθεσιμότητα παραγωγική διαδικασία βελτίωση απόδοσης Προϊόν (ηλεκτρική (ηλεκτρική ενέργεια) ενέργεια) δεδομένο

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Διαδοχική μετατροπή ενέργειας Λιγνίτης Λέβητας Στρόβιλος Γεννήτρια Πόρος (πρώτη ύλη) Διαδικασία (μέσο: νερό) Διαδικασία (μέσο: ατμός) Προϊόν

4 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (απλοποιημένη μορφή) 3 θερμίδες 4 θερμίδες θερμίδα 00 θερμίδες (θερμότητα) ΒΑ = 87 θερμίδες (ατμός) 4 θερμίδες (περιστροφή) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 40% Παραγόμενη ηλεκτρ. ενέργεια Εισερχόμενη θερμική ενέργεια 40 θερμίδες (ηλεκτρισμός)

5 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) Παροχή λιγνίτη Q L Πρώτες ύλες (καύσιμο) ΚΘΙ Κατ. Θερμ. Ικανότητα απόβλητα Παραγωγική διαδικασία απώλειες ενέργεια Παραγόμενο προϊόν Ιδιοκατανάλωση (εσωτερική κατανάλωση) MWh Εξαγόμενο προϊόν ΒΑ = Παραγόμενη ενέργεια - Ιδιοκατανάλωση Εισερχόμενη ενέργεια = MWh x k Q L x ΚΘΙ

6 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ SANKEY) ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ απώλειες γεννήτριας απώλεια άκαυστων Ιπτάμενης τέφρας απώλεια άκαυστων Υγρής τέφρας απώλειες νερού-ατμού απώλεια θερμότητας καυσαερίων 0.5 απώλειες ενέργειας από ψεκασμούς λόγω ρύπανσης λέβητα Μηχανικές-θερμικές απώλειες στροβίλου 43.5 απώλεια στο συμπυκνωτή

7 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΛΕΒΗΤΑΣ Χ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΧΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης % % 99 99,8 %

8 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ φόρτιση παραγωγή ποσότητα ποιότητα

9 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ φόρτιση παραγωγή ποσότητα ποιότητα

10 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Β.Α. ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΕΝΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

11 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Προσέγγιση του προβλήματος βελτίωσης του Β.Α. σε 4 βήματα ο βήμα προσδιορισμός των λειτουργικών παραμέτρων που επηρεάζουν το Βαθμό Απόδοσης ο βήμα προσδιορισμός μαθηματικών μοντέλων που συνδέουν κάθε παράμετρο με τον Βαθμό Απόδοσης 3 ο βήμα σύγκρισητωντιμώντωνπαραμέτρωνμεαντίστοιχες σχεδιασμού για υπολογισμό περιθωρίων βελτίωσης 4 ο βήμα σχεδιασμός δράσεων & ενεργειών για ελαχιστοποίηση των απωλειών-αποκλίσεων

12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ο βήμα: προσδιορισμός παραμέτρων ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΛΕΒΗΤΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Χ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ & ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΚΑΥΣΤΟΥ ΑΚΑΥΣΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ - - ΑΤΜΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ περίσσεια Ο ποιότητα λιγνίτη παροχή αέρα καύσης θερμοκρασία καυσαερίων άκαυστα Ι.&Υ. Τ. ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

13 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ο βήμα: προσδιορισμός παραμέτρων ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΑΣ Μεγαλύτερη θερμοκρασία καυσαερίων Μείωση Βαθμού Απόδοσης Λέβητα Περισσότερα άκαυστα

14 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ο βήμα: προσδιορισμός παραμέτρων ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΛΕΒΗΤΑ Χ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ & ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ & ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ ΑΤΜΟΥ-ΝΕΡΟΥ (εσωτερικές (εσωτερικές ή εξωτερικές) εξωτερικές) κατανάλωση νερού κενό κύριου συμπυκνωτή παροχή υπέρθερμου ατμού θερμοκρασία τροφοδοτικού παροχή ψεκασμών ανάθερμου ΚΕΝΟ ΚΕΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ

15 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ο βήμα: προσδιορισμός μοντέλων Ισοζύγια μάζας - ενέργειας V comb = F.(V CO + V HO + V SO + V N ) M comb = F.(M CO + M HO + M SO + M N ) V t = f.v V fg =.V comb + (79+00.α).V O-needed - 00.(+α).f ΔΕΔΟΜΕΝΑ MB O M fg = M comb MO O ΕΙΣΟΔΟΥ O t = V O-needed + V O-excess MB O. O t M Ot = MO O tc=0,08+,8.0-7.t3,5 α = 0,00.tc.RH 4,7-0,0.tc.RH ΔΕΔΟΜΕΝΑ 00.α.MB ΗΟ.MO ΕΞΟΔΟΥ ΗΟ 79.MB N 00.α.MB ΗΟ 79.MB N f.v fg + +.V O-needed.MO N.MO ΗΟ.MO N F w =.7 X H +9,57 X C X S +0.8 X N +.3 X H O.85 X O F d =.7 X H +9,57 X C X S +0.8 X N.85 X O 0,9 F c = X C λ w = λ d = 0,9 0,9(-Β wa ) - Ο w 0,9 - Ο d U = M wet-ash x Hu wet-ash + M ash x Hu ash S = M wet-ash x Cp wet-ash x (500 t 0 ) A = M ash x Cp ash x (t t 0 ) F(t) = M fg x Cp fg x (t t 0 )

16 Δημιουργία λογισμικού ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ο βήμα: προσδιορισμός μοντέλων

17 Δημιουργία λογισμικού ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ο βήμα: προσδιορισμός μοντέλων

18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3 ο βήμα: ο βήμα: σύγκριση προσδιορισμός τιμών με μοντέλων σχεδιαστικές Δημιουργία Σύγκριση καμπυλών παρούσας συσχέτισης κατάστασης Παραμέτρων με κατάσταση με Βαθμό σχεδιασμού Απόδοσης 7 7 BOILER s EFFICIENCY LOSS (%) Σχεδιαστική 9.87% Παρούσα κατάσταση 0.07% 5 Παρούσα κατάσταση 0.07% FLUE-GAS TEMPERATURE after LUVO ( o C) BOILER s EFFICIENCY LOSS (%) 3 Σχεδιαστική 9.87% TRAMP AIR IN BOILER (%) INTERNAL CONSUMPTION INCREASE (%) 0,30 0,5 0,0 0,5 0,0 0,05 Παρούσα κατάσταση 0.07% Σχεδιαστική 9.87% 0, LOWER HEATING VALUE of lignite (kcal/kg) TURBINE-CONDENSER s EFFICIENCY (%) 47,5% 47,0% 4,5% Σχεδιαστική 4,0% 45,5% 45,0% Παρούσα κατάσταση 44,5% 44,0% HEAT RATE (kj/kw)

19 αα αα αα ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 4 ο σχεδιασμός δράσεων-ενεργειών Σχεδιασμός και προγραμματισμός ενεργειών και δράσεων αα Μείωση παρασιτικού αέρα A-Στεγανοποίηση θυρίδων Βελτίωση ρύπανσης λέβητα ααb-ανίχνευση παρασιτικού με θερμοκάμερες C-Συντήρηση A-Συντήρηση συστ. & βελτιστοποίηση απομάκρυνσης εκκαπνιστών αα Υ.Τ. D-Αντικατάσταση B-Μελέτη Εναλλάκτης αυτοματισμού στεγανοποιητικών θερμ. εκκαπνισμού καυσαερίων μύλων E-Συντήρηση C-Μείωση A-Μελέτη συντελεστή γιαντάμπερ ανάκτηση ψυχρού βλαβών θερμότητας αέρα D-Έλεγχος B-Εγκατάσταση Μείωσηποιότητας απωλειών εναλλάκτη λιγνίτηθερμότητας νερού-ατμού 4 A-Συντήρηση ή αντικατάσταση των βαλβίδων Βελτίωση κενού συμπυκνωτή νερού και ατμού 5 A-Αναβάθμιση Πύργου Ψύξης 3 9 Αναβάθμιση στροβίλου A-Σύνταξη προδιαγραφών B-Υλοποίηση αναβάθμισης. *. *. *.. * **.. * **.. * **. **. **. **

20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ σε 4 βήματα ο βήμα Προσδιορισμός παραμέτρων -περίσσεια αέρα -ποιότητα καυσίμου -παρασιτικός αέρας -κενό κύριου συμπυκνωτή -ποσότητα ψεκασμών Α/Θ -κ.λ.π. ο βήμα Προσδιορισμός μοντέλων 8 Μεταβολή ΒΑ (%) Μεταβολή ΒΑ (%) Μεταβολή ΒΑ (%) Παρασιτικός00 αέρας (%) Παρασιτικός ΚΘΙ αέρας (%) 4 ο βήμα 3 ο βήμα Σχεδιασμός δράσεων -Μείωση παρασιτικού αέρα -Ομογενοποίηση καυσίμου -Αναβάθμιση πύργου Ψύξης -Αναβάθμιση στροβίλων κ.λ.π Συσχέτιση-περιθώρια βελτίωσης Παράμετρος Παράμετρος Μείωση παρασιτικ ού Μείωση παρασιτικ ού Ποιότητα λιγνίτη Ποιότητα λιγνίτη Κενό συ μπυκνωτή Κενό συ μπυκνωτή Ι Ι ,03 0,03 0,0 0,0 Βελτίωση Β.Α. Βελτίωση Β.Α. ΙΙ ΙΙΙ ΙV ΙΙ ΙΙΙ Ι V ,0 0,0 3 0,03 0,03 3 0,03 0,3 0,5 0,08 0,3 0, ,03 0,08 V V - - 0,03 0,03 - -

21 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Συγκεντρωτικά αναμενόμενα αποτελέσματα από εφαρμογή των δράσεων Μον. Ι Μον. ΙΙ Μον. ΙΙΙ Μον. ΙV Μον. V Βελτίωση ΒΑ από λειτουργικές επεμβάσεις 0,73%,5%,9% 0,90% 0,09% Βελτίωση ΒΑ από εφαρμογή νέων τεχνολογιών 0,50% 0,50%,47%,47% - Συνολική βελτίωση ΒΑ,3%,75%,%,37% 0,09%

22 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Για βελτίωση βαθμού απόδοσης από n σε n Εξοικονόμηση καυσίμου Δe = 0 - n n Μείωση απωλειών ενέργειας Δe Δa = - n n Μείωση εκπομπών CO ΔC = - n n Μείωση αέριων εκπομπών Δε = 3, x V R x X n H u n,n : ΒΑ πριν και μετά V R : αέρας καύσης (m 3 /kg) H u : ΚΘΙ (Mj/kg) X : όριο εκπομπής (mg/m 3 ) x - n

23 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Οφέλη από τη βελτίωση του Βαθμού Απόδοσης (σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές) Ετήσια εξοικονόμηση 9,000 tn /έτος (4.%) καυσίμου Ετήσια εξοικονόμηση,440,000 MWh th /έτος (.%) θερμότητας Ισοδύναμη αύξηση εγκατεστημένης ισχύος 0 MW Μείωση εκπομπών CO 58,000 tnco /έτος (4.%) Μείωση εκπομπών σκόνης mg/nm 3 Μείωση εκπομπών SΟ 90 mg/nm 3

24 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ OIKONOMIKΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κόστος παραγωγής-τιμή μεταβλητό κόστος τιμή πώλησης όφελος νέο μεταβλητό κόστος Σταθερό κόστος ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) Παραγωγή Q (MWh)

25 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 2. Ενεργειακός Έλεγχος και Καταγραφή...3 2.1. Γενικά...3 2.2. Μεθοδολογία Ενεργειακού Έλεγχου και Καταγραφής...4 2.2.1 Προκαταρκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΩΝ - ΦΟΥΡΝΩΝ Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Επίπτωση της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενεργείας της Κρήτης» Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 εκέμβριος 2010 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 3 1.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός µέτρησης. Ο σχεδιασµός της µέτρησης περιλαµβάνει την συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα,, 26 Ιουνίου 2008. Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ. Αθήνα,, 26 Ιουνίου 2008. Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ Ομιλητής: Δρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW

Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW Ανάλυση επιλογών για τον επανασχεδιασµό της τιµολόγησης της ενέργειας που παράγεται µε ΣΗΘΥΑ από µονάδες µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ έως 35 MW Φεβρουάριος 2010 2 Εισαγωγή... 5 1. Υφιστάµενη κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ ELECTRICITY PRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Μελέτη και σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα