ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο χρήσης, έτσι ώστε να αποφεύγεται απώλεια θερμότητας λόγω μεγάλου μήκους σωληνώσεων. Επίσης, κατά την τοποθέτηση της συσκευής να προβλέπεται προσβάσιμος χώρος τουλάχιστον 50cm από το κάλυμμα των ηλεκτρικών μερών, έτσι ώστε να επιτρέπεται η επέμβαση για τη συντήρηση της συσκευής. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Η συσκευή συνοδεύεται από βαλβίδα ασφαλείας ½ 10bar, η οποία βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα των ηλεκτρικών μερών. Στην περίπτωση που υπάρχει ανεπίστροφη βαλβίδα ή η πίεση είναι >8bar στο δίκτυο παροχής νερού να τοποθετηθεί α) στο κρύο δοχείο διαστολής 8lt/10bar για θερμοσίφωνες χωρητικότητας μέχρι 80lt και δοχείο διαστολής 12lt/10bar για θερμοσίφωνες χωρητικότητας 100lt και 120lt, β) στο κρύο (συνίσταται σε βρύση της βεράντας) επιπλέον βαλβίδα ασφαλείας 8bar για την ανακούφιση της διαστολής, όταν δεν μπορεί να εκτονωθεί αλλού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χρησιμοποιείται η βαλβίδα ασφαλείας που συνοδεύει τη συσκευή και να μην αντικαθίσταται από βαλβίδα ασφαλείας άλλων προδιαγραφών, διότι τότε η συσκευή δεν καλύπτεται από τους κανόνες ασφαλείας, τίθεται εκτός εγγύησης και η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της. Η σύνδεση της βαλβίδας ασφαλείας να γίνεται με κλειδί. Βιδώνετε τη βαλβίδα στο σωλήνα κρύου νερού (μπλε ροζέτα) και στη συνέχεια τη συνδέετε με το δίκτυο ύδρευσης, μέσω εύκαμπτου σωλήνα. Συνδέστε μέσω εύκαμπτου σωλήνα την κατανάλωση νερού στο σωλήνα ζεστού νερού (κόκκινη ροζέτα). Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με χάλκινα εξαρτήματα προς αποφυγή ηλεκτρόλυσης. Στην περίπτωση που η συσκευή τοποθετείται σε εγκατάσταση με χαλκοσωλήνες, τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πλαστικά ή μπρούτζινα εξαρτήματα σύνδεσης. Μαζί με τις σωληνώσεις κρύου και ζεστού νερού να προβλέπεται και σωλήνας αποχέτευσης από την εκτόνωση της βαλβίδας ασφαλείας. Ο σωλήνας αυτός πρέπει να έχει καθοδική κατεύθυνση και να προστατεύεται από τον παγετό. Απαραίτητη η τοποθέτηση σφαιρικού διακόπτη στην τροφοδοσία του κρύου νερού. Εάν το νερό του δικτύου ύδρευσης έχει σκληρότητα από 3 έως 5 Γερμανικούς βαθμούς (ή από 54 έως 90 mg/lt CaCO 3 ) συνίσταται η τοποθέτηση συσκευής αποσκλήρυνσης νερού για την αποφυγή επικαθήσεων αλάτων. Εάν η σκληρότητα του νερού είναι μεγαλύτερη των 5 Γερμανικών βαθμών (90 mg/lt CaCO 3 ) τότε η τοποθέτηση της αναφερόμενης συσκευής είναι υποχρεωτική. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής να γίνεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Στην ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει ρελέ διαφυγής για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Να ελεγχθεί εάν τα χαρακτηριστικά του κυκλώματος είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα της συσκευής (τάση δικτύου 230V/50Ηz). Η ηλεκτρική σύνδεση στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρικών γραμμών να γίνεται μέσω διπολικού διακόπτη με διάκενο επαφών τουλάχιστον 3mm και ανάλογη ασφάλεια (σύμφωνα με τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών). Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα των ηλεκτρικών. Η ηλεκτρική σύνδεση να γίνεται σύμφωνα με το σχήμα Β. που υπάρχει επίσης τυπωμένο στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος. Συνδέστε τη φάση στη θέση L, τον ουδέτερο στη θέση Ν και τη γείωση στη βίδα της φλάντζας που φέρει το σύμβολο της γείωσης. Ρυθμίστε τον αυτόματο θερμοστάτη ασφαλείας με ένα κατσαβίδι περιστρέφοντας την εγκοπή του θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία (μέχρι τους 60 ο C για τα κάθετα μοντέλα και μέχρι τους 80 ο C για τα οριζόντια και επιδαπέδια μοντέλα). ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ) Ισχύουν τα ανωτέρω και επιπλέον στο κύκλωμα σύνδεσης του λέβητα με τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα πρέπει να προβλεφθούν : Βάνες απομόνωσης του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα Αυτόματα εξαεριστικά στα υψηλότερα σημεία των σωλήνων, οι οποίοι πρέπει να είναι πολύ καλά μονωμένοι Σωλήνες σύνδεσης κατάλληλης κλίσης ώστε να μην εγκλωβίζεται ο αέρας στο κύκλωμα Οι συνδέσεις του εναλλάκτη να γίνονται με ρακόρ. Συγκεκριμένα για τη σύνδεση των εναλλακτών του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με το λέβητα κεντρικής θέρμανσης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 1. Τοποθετείστε το ρακόρ σύνδεσης 0,5bar BSP στην είσοδο και την έξοδο του εναλλάκτη 2. Τοποθετείστε σφαιρικό διακόπτη αντίστοιχης διατομής 3. Τοποθετείστε τόσο στην επιστροφή όσο και στην παροχή του νερού του λέβητα κεντρικής θέρμανσης αυτόματα εξαεριστικά σε απόσταση τουλάχιστον 20cm πιο ψηλά από την είσοδο του εναλλάκτη 4. Μονώστε με μόνωση πάχους τουλάχιστον 9mm όλες τις σωληνώσεις συνδέσεως 5. Ρυθμίστε τον αυτόματο πλήρωσης 0,5bar πάνω από το στατικό ύψος (π.χ. για ύψος 15m απαιτείται ρύθμιση αυτόματου στα 2bar) 6. Πληρώστε το σύστημα με νερό και ελέγξτε τις διαρροές.

3 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γεμίζετε τη συσκευή ανοίγοντας τον κεντρικό διακόπτη παροχής νερού και ένα διακόπτη κατανάλωσης ζεστού νερού μέχρι να αφαιρεθεί όλος ο αέρας από το δοχείο, δηλαδή μέχρι να αρχίσει να βγαίνει το νερό με πλήρη ροή από τη παροχή του διακόπτη χρήσεως του ζεστού νερού. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ηλεκτρική αντίσταση μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο εφόσον η συσκευή είναι γεμάτη με νερό και έχει ρυθμιστεί κατάλληλα και ο θερμοστάτης. Για να λειτουργήσει η συσκευή ανοίγουμε το διπολικό διακόπτη παρέχοντας ρεύμα στην αντίσταση. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πριν από κάθε επέμβαση, η συσκευή να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα, κλείνοντας το διπολικό διακόπτη της στον ηλεκτρολογικό πίνακα. ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάθετα και οριζόντια μοντέλα 1. Κλείνετε την κεντρική παροχή του νερού του δικτύου. 2. Εξασφαλίστε ότι η βρύση του ζεστού νερού είναι κλειστή. 3. Λύνετε τη σύνδεση του κρύου νερού και αφαιρείτε τη βαλβίδα ασφαλείας. 4. Προσαρμόζετε στο σωλήνα του κρύου νερού ένα σωλήνα αποχέτευσης. 5. Ανοίγετε τη βρύση του ζεστού νερού. Επιδαπέδια μοντέλα 1. Λύνετε τις συνδέσεις κρύου και ζεστού νερού και αφαιρείτε τη βαλβίδα ασφαλείας. 2. Εφαρμόζετε ελαστικό σωλήνα εξωτερικά του σωλήνα εισόδου του κρύου νερού. 3. Φυσάτε από το σωλήνα του ζεστού νερού μέχρι να αρχίζει να αδειάζει το δοχείο, οπότε η ροή διατηρείται μέχρι το τέλος του αδειάσματος. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Όλα τα ηλεκτρικά μέρη φέρουν πιστοποιητικό CE σύμφωνα με τα ευρωπαικά πρότυπα EN και EN ΠΡΟΣΟΧΗ! Να εκτελείται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Ο θερμοστάτης είναι κουμπωτός και βγαίνει τραβώντας τον. Για να αντικαταστήσετε την αντίσταση, πρέπει πρώτα να αδειάσετε τη συσκευή. Επειδή η αντίσταση είναι ενσωματωμένη στη φλάντζα, αφαιρείτε τη φλάντζα, λύνοντας τα αντίστοιχα παξιμάδια. Κατά την επανατοποθέτηση ελέγχετε ότι το λάστιχο στεγανοποίησης, ο θερμοστάτης και η αντίσταση βρίσκονται στη σωστή θέση. Το λάστιχο στεγανοποίησης προτείνεται να αντικαθίσταται μετά από κάθε επέμβαση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά της εταιρείας για να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία της συσκευής. ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σε περίπτωση υπερθέρμανσης διακόπτεται το ηλεκτρικό κύκλωμα από το θερμικό διακόπτη ασφαλείας. Η αποκατάσταση του κυκλώματος γίνεται από τεχνικό της εταιρείας. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Το ανόδιο μαγνησίου πρέπει να ελέγχεται ανά διετία και εάν έχει φθαρεί να αντικαθίσταται αφού πρώτα διακοπεί η παροχή ρεύματος και αφού αδειάσει η συσκευή. Η πιθανή ζημιά στη συσκευή λόγω φθοράς του ανοδίου δεν καλύπτεται από την εγγύηση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην χρησιμοποιείτε το ζεστό νερό ενώ είναι σε λειτουργία η ηλεκτρική αντίσταση της συσκευής. Οι βάνες της κατανάλωσης του ζεστού νερού να μην στάζουν γιατί προκαλείται άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και ανώμαλη αύξηση της θερμοκρασίας με πιθανό σχηματισμό ατμού και αύξηση της πίεσης στη συσκευή. Στην περίπτωση που το νερό της κατανάλωσης δεν είναι ζεστό, να γίνεται έλεγχος των συνδέσεων του ηλεκτρικού κυκλώματος ώστε να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες της αντίστοιχης παραγράφου. Εάν οι συνδέσεις είναι σωστές, ενδεχομένως να έχει λειτουργήσει η θερμοηλεκτρική ασφάλεια, οπότε πρέπει να αποκατασταθεί η λειτουργία της (βλ. ανωτέρω).

4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ GLASS Σχήμα Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα μοντέρνας σχεδίασης με πλαϊνά καπάκια Θερμόμετρο Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Έξοδος ζεστού νερού (ΚΟΚΚΙΝΟ) Χαλύβδινος πρεσαριστός λαιμός αντίστασης Είσοδος κρύου νερού (ΜΠΛΕ) Προστατευτικό κάλυμμα των ηλεκτρικών μερών Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Σχήμα Β ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Θερμοστάτης Ρυθμιστής θερμοκρασίας (40-80 C) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ (Αντίσταση - Θερμοστάτης) N = Ουδέτερο L = Φάση Γείωση

5 ΚΟΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) ΙΣΧΥΣ (W) ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Α) 6, ,4 ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 50/60 Ηz (V) 230 ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (mm 2 ) 4 ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) 10 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ( C) ΜΟΝΩΣΗ Διογκωμένη Πολυουρεθάνη ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ (bar) 20 ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( C) 90 ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ.

6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ Η εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων που κατασκευάζει, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς τους. Tα προϊόντα κατασκευάζονται από πιστοποιημένες πρώτες ύλες, σε συνθήκες παραγωγής και ελέγχου σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας. Τα ηλεκτρικά μέρη όλων των τύπων καλύπτονται από εγγύηση ενός (1) έτους. Η έναρξη της εγγύησης πιστοποιείται με το παραστατικό αγοράς. Σε περίπτωση μη καλής λειτουργίας της συσκευής, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας αυτής, επισκευάζοντάς την ή αντικαθιστώντας οποιοδήποτε ελαττωματικό τμήμα της, εφ όσον η βλάβη οφείλεται στην κατασκευή της. Κάθε επισκευή γίνεται στο χώρο του εργοστασίου, όπου ο αγοραστής οφείλει να μεταφέρει τη συσκευή, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα μεταφοράς της. Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επισκευασθεί η συσκευή στο χώρο του, τότε τα έξοδα μεταφοράς και εργατικών βαρύνουν τον αγοραστή. Κάθε τύπος φέρει βαλβίδα ασφαλείας με σκοπό την εκτόνωση της υδραυλικής πίεσης του δικτύου ύδρευσης, όταν αυτή ξεπερνά τις επιτρεπόμενες τιμές για ασφαλή λειτουργία (όπως περιγράφεται στις οδηγίες αναφορικά με την υδραυλική σύνδεση). Σε περίπτωση υψηλής πίεσης η βαλβίδα ανοίγει, με συνέπεια τη διαρροή νερού στον περιβάλλοντα χώρο. Υποχρεωτικά ο θερμοσίφωνας πρέπει να τοποθετείται σε χώρο που φέρει αποστραγγιστικό σιφόνι ή να προβλέπεται η ύπαρξη διάταξης αποχέτευσης τυχόν διαρροών. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιά που μπορεί να προκληθεί από ενδεχόμενη διαρροή λόγω ανοίγματος της βαλβίδας ή από φθορά των σωληνώσεων ζεστού ή κρύου νερού ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για βλάβη που οφείλεται σε οποιαδήποτε παραβίαση της συσκευής, σε κακή σύνδεσή της από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή σε σύνδεσή που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης που συνοδεύουν τη συσκευή. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για βλάβη λόγω έλλειψης νερού. Ύστερα από οποιαδήποτε επισκευή, η διάρκεια εγγύησης δεν ανανεώνεται. Η εγγύηση δεν παρέχει στον αγοραστή κανένα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, πέρα από την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της συσκευής. Η εγγύηση ισχύει εφόσον το χρησιμοποιούμενο νερό είναι χαμηλής ή μέσης διαβρωτικότητας δηλαδή έχει : Δείκτη Κορεσμού (Langelier): LSI > 0,1 Δείκτη Διαβρωτικότητας ( C.I.): 0,5 < C.I. < 3 c( Cl - ) + c (NO 3- )+ 2c (SO 4-2 ) Όπου C.I.= c (HCO 3- ) και c ( HCO 3 ) 2,0 mmol/l. Στην περίπτωση αυτή το μαγνήσιο πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον ανά διετία. Εάν C.I.>3, τότε η εγγύηση ισχύει για 2 έτη, με την προυπόθεση ότι το μαγνήσιο αντικαθίσταται ετησίως Εάν το νερό του δικτύου ύδρευσης έχει σκληρότητα από 3 έως 5 Γερμανικούς βαθμούς (ή από 54 έως 90 mg/lt CaCO 3 ) συνίσταται η τοποθέτηση συσκευής αποσκλήρυνσης νερού για την αποφυγή επικαθήσεων αλάτων. Εάν η σκληρότητα του νερού είναι μεγαλύτερη των 5 Γερμανικών βαθμών (90 mg/lt CaCO 3 ) τότε η τοποθέτηση της αναφερόμενης συσκευής είναι υποχρεωτική. H εγγύηση δεν ισχύει όταν η εγκατάσταση αναφορικά με την πίεση του δικτύου δεν είναι σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες υδραυλικής σύνδεσης που συνοδεύουν τη συσκευή. V3-04/14 Ημερομηνία αγοράς:... /... /... Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας IQ SOLAR Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΒΙΣΚΟΥ 124 & Κ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 21, ΑΧΑΡΝΕΣ - Τ.Κ.: Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών - ΑΡ. ΓΕΜΗ: ΤΗΛ.:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ EUROPA STEEL. 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ 10 χρόνια εγγύηση ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το 1931 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή- κατασκευή...σελ. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ Δεν επαρκεί η επιφάνεια των συλλεκτών για να καλύψει την απαίτηση σε ζεστό νερό και μάλιστα σε σύντομους χρόνους,

Διαβάστε περισσότερα

GLASS INOX. Από το 1977 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ* MALTEZOS & SUNPOWER.

GLASS INOX. Από το 1977 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ* MALTEZOS & SUNPOWER. Από το 1977 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ* MALTEZOS & SUNPOWER. 0109290 * Οι οδηγίες ισχύουν για όλους τους ηλιακούς θερμοσίφωνες των αναφερομένων τύπων ανεξαρτήτως ηλιακών

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες

Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Τεχνικό εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για ηλεκτρικούς λέβητες Σειρά 6kW, 8kW, 9kW, 10kW, 12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 28kW και 32kW ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 Περιεχόµενα: σελίδα 1. Ονοµατολογία λέβητα...4 2. Χρήση και ιδιότητες του λέβητα...4 3. Τεχνικά στοιχεία λέβητα...5 4. Περιγραφή...6 4.1 Κατασκευή του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. από το 1931

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ νέος ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το 1931 0617 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eισαγωγή... σελ. 3 Περιγραφή... σελ. 4 Διαδρομές των καυσαερίων... σελ. 5 Διαστάσεις - Τεχνικά χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα