ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη γίνεται κατόπιν εντολής του Δημάρχου και αφορά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των υπερκατασκευών των φορτηγών οχημάτων του Δήµου σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών που θα προκύψουν. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα ,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τους κωδικούς, Κ.Α κατά 5.000,00 και τον Κ.Α κατά ,00 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτ/των» όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2013 του Δήµου. Η εκτέλεση της παρούσας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Της αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» Του Π.Δ. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες. Του Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» Καθώς και όποια άλλη διάταξη είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η εκτέλεση της παρούσας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή µε κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζόμενων συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς. Σημειώνεται ότι όπου οι εργασίες αναφέρονται σε πλαίσια οχημάτων οι εργασίες θα είναι αυτές που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης που τον αφορά η την επί τόπου αποκατάστασή της εφ όσον είναι εφικτό, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη προσφορά που θα προκύπτει επί του συνόλου των προσφερομένων εργασιών( συμπεριλαμβάνονται τιμή εργασίας και αξία των απαιτούμενων ανταλλακτικών) και για δε τις εργασίες και ανταλλακτικά που δεν έχουν προβλεφθεί και μπορεί να προκύψουν με έκπτωση επί τοις εκατό επί της αξίας των ανταλλακτικών καθώς και η τιμή ανά ώρα εργασίας Ο ανάδοχος την επομένη ημέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείου του, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με την αιτία που προκάλεσε την βλάβη η την ανάγκη, αναλυτική περιγραφή αυτής ή της αιτούμενης συντήρησης, των ανταλλακτικών & την εκτίμηση της σχετικής δαπάνης. Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την αρμόδια επιτροπή. Αφού λάβει την έγκριση, επισκευάζεται το όχημα & συντάσσεται το αντίστοιχο Δελτίο πρωτόκολλο επισκευής με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν υπογράφεται από τους αρμόδιους και εγκρίνεται από την αρμόδια επιτροπή η τελική δαπάνη όπως διαμορφώθηκε. Άρτεμις, 2/10/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άρτεμις, Ο - - Ο - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

3 Υπηρεσία Κοιν/κης Πολιτικής Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλ/σμού ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΟΜΑΔΑ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΩΝ ΜΥΛΟΣ 16 K.M ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΗ ΜΥΛΟΣ 16 Κ.Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΟΥΣΗ 8000 ΜΥΛΟΣ 12 Κ.Μ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΟΥΣΗ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΜ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΟΥΣΗ ΠΡΕΣΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΟΥΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑ ΚΑΟΥΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΡΕΣΣΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ 1 ΑΡΠΑΓΗ HIAB 055B-2CL ΣΥΝΟΛΑ

4 Υπηρεσία Κοιν/κης Πολιτικής Υπηρεσία Καθ/τας & Ηλ/σμού ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ 1 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ JET 40EH ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ JET 60EH ΣΥΝΟΛΑ ΟΜΑΔΑ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RETESA C125S ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RAM ANTARES 180T ΣΥΝΟΛΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ DEMAN GDM BR 850 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ DEMAN GP 8/5/21 ΟΜΑΔΑ 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Άρτεμις, 2/10/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άρτεμις, Ο - - Ο - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 1. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών απορριμματοφόρων ανατρεπόμενων φορτηγών και βυτιοφόρων. Για την συντήρηση (προληπτική και έκτακτη) καθώς και την επισκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή η τη σχετική μελέτη ( θα εκπονείται από το μειοδότη κάθε φορά που απαιτείται λόγω της φύσης της επισκευής) ) η οποία δεν θα επηρεάζει τα στοιχεία κάθε υπερκατασκευής που διαθέτει ο Δήμος σε απορριμματοφόρο, ανατρεπόμενο φορτηγό, βυτιοφόρο με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών, χωρίς να αποκλείονται αυτά από το ελεύθερο εμπόριο αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συγγραφής υποχρεώσεων και ποσοτήτων όπως αυτά αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Τιμή ,00 Άρθρο 2. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών γερανών Για την συντήρηση (προληπτική και έκτακτη) καθώς και την επισκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή η τη σχετική μελέτη ( θα εκπονείται από το μειοδότη κάθε φορά που απαιτείται λόγω της φύσης της επισκευής) η οποία δεν θα επηρεάζει τα στοιχεία κάθε υπερκατασκευής που διαθέτει ο Δήμος τύπου γερανού με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών, χωρίς να αποκλείονται αυτά από το ελεύθερο εμπόριο αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συγγραφής υποχρεώσεων και ποσοτήτων όπως αυτά αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Τιμή ,00 Άρθρο 3. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών καδοπλυντηρίων Για την συντήρηση (προληπτική και έκτακτη) καθώς και την επισκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή η τη σχετική μελέτη ( θα εκπονείται από το μειοδότη κάθε φορά που απαιτείται λόγω της φύσης της επισκευής) η οποία δεν θα επηρεάζει τα στοιχεία κάθε υπερκατασκευής που διαθέτει ο Δήμος τύπου καδοπλυντηρίου με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών, χωρίς να αποκλείονται αυτά από το ελεύθερο εμπόριο αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συγγραφής υποχρεώσεων και ποσοτήτων όπως αυτά αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Τιμή ,00 Άρθρο 4. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών καλαθοφόρων Για την συντήρηση (προληπτική και έκτακτη) καθώς και την επισκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή η τη σχετική μελέτη ( θα εκπονείται από το μειοδότη κάθε φορά που απαιτείται λόγω της φύσης της επισκευής) η οποία δεν θα επηρεάζει τα στοιχεία κάθε υπερκατασκευής που διαθέτει ο Δήμος τύπου ανυψωτικού καλαθοφόρου με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών, χωρίς να αποκλείονται αυτά από το ελεύθερο εμπόριο αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συγγραφής υποχρεώσεων και ποσοτήτων όπως αυτά αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστή.

6 Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα (μετά από συνεργασία με αρμόδιο φορέα) έκδοσης πιστοποιητικού όταν απαιτείται με τιμή χρέωσης που θα αναφέρεται για τον κάθε τύπο πιστοποίησης στην προσφορά. Τιμή 15,000,00 Άρθρο 5. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών πυρόσβεσης Για την συντήρηση (προληπτική και έκτακτη) καθώς και την επισκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή η τη σχετική μελέτη ( θα εκπονείται από το μειοδότη κάθε φορά που απαιτείται λόγω της φύσης της επισκευής) η οποία δεν θα επηρεάζει τα στοιχεία κάθε υπερκατασκευής που διαθέτει ο Δήμος τύπου πυροσβεστικό με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών, χωρίς να αποκλείονται αυτά από το ελεύθερο εμπόριο αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της συγγραφής υποχρεώσεων και ποσοτήτων όπως αυτά αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστή. Τιμή 5,000,00 Άρτεμις, 2/10/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άρτεμις, Ο - - Ο - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

7 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη γίνεται κατόπιν εντολής του Δημάρχου και αφορά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των υπερκατασκευών των φορτηγών του Δήµου σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών που θα προκύψουν. Άρθρο 2 ο Συμβατικά στοιχεία προϋπολογισμός τρόπος εκτέλεσης - σύνταξη προσφορών- Τεχνικές προδιαγραφές Συμβατικά στοιχεία είναι : Η διακήρυξη της δημοπρασίας Η μελέτη Η συγγραφή υποχρεώσεων Η προσφορά του αναδόχου Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα ,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α. εξόδων όπως φαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η εκτέλεση της παρούσης θα γίνει με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να προσφέρουν ανά άρθρο του τιμολογίου και για όσα άρθρα επιθυμούν. Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα είναι αυτές που ορίζονται στα επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστή. 1. Περιπτώσεις 1.1. Κατασκευαστής και διανοµέας στη χώρα συγκεκριμένου τύπου υπερκατασκευών οχημάτων Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισµό είναι κατασκευαστής και διανοµέας στη χώρα συγκεκριμένου τύπου υπερκατασκευών οχημάτων και διαθέτει συνεργείο επισκευής ιδιόκτητο ή προτείνει εξουσιοδοτημένο συνεργείο του επίσηµου δικτύου του, θα καταθέσει τον επίσηµο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήµατα του Δήµου συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, ότι ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του Δήµου και είναι τα γνήσια που προτείνει Επίσηµος αντιπρόσωπος η διανομέας Εταιρίας κατασκευής υπερκατασκευής οχηµάτων Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισµό ανήκει σε δίκτυο αντιπροσωπείας ή διανοµής εταιρείας στη χώρα και διαθέτει συνεργείο, θα καταθέσει τον επίσηµο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήµατα του Δήµου συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, ότι ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του Δήµου και είναι τα γνήσια που προτείνει. Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσηµου αντιπροσώπου ή διανοµέα της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων υπερκατασκευών των οχημάτων στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως µέλους του επίσηµου δικτύου της εταιρείας και αντίστοιχα από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων υπερκατασκευών η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως επίσηµου αντιπρόσωπου ή διανοµέα.

8 1.3 Ανεξάρτητο συνεργείο που χρησιμοποιεί ανταλλακτικά των επίσημων αντιπροσώπων Στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα, θα πρέπει να καταθέσει τον επίσηµο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τις αντίστοιχες υπερκατασκευές οχήµατα του Δήµου ή τον πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσωπείας συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι ο τιμοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του Δήµου. Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσηµου αντιπροσώπου ή διανοµέα της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχημάτων στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας να τον τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Επίσης θα πρέπει να αποδείξει καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευµένο να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη ή να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής του οχήματος ή αντίστοιχα του επίσηµου αντιπρόσωπου στη χώρα µας ότι διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα µμηχανικά μέρη. 1.4 Ανεξάρτητο συνεργείο που δεν χρησιμοποιεί ανταλλακτικά των επίσημων αντιπροσώπων Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και δεν χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων υπερκατασκευών αλλά χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών τα οποία προορίζονται για χρήση στις υπερκατασκευές των οχημάτων του Δήµου θα καταθέσει τον τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιεί καθώς και το κόστος της ώρας εργασίας στο συνεργείο του και τις απαιτούμενες κατά περίπτωση εργασίας ώρες. θα πρέπει να αποδείξει ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αυτά προορίζονται προσκοµίζοντας κατά περίπτωση επίσηµη βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής του οχήµατος ή βεβαίωση του επίσηµου αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα αναφέρει ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. Η βεβαίωση καταλληλότητας εφόσον παρέχεται από επίσηµο αντιπρόσωπο ή διανοµέα των αντίστοιχων υπερκατασκευών στη χώρα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά του και αναφέρονται στις περιπτώσεις 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου. Στις προσφορές αυτές θα επισυνάπτεται κατάλογος - prospectus του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του επίσηµου αντιπρόσωπου του στη χώρα όχι σε φωτοαντίγραφο. Τα κατατιθέµενα Prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική για τα προσφερόµενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του εργοστασίου κατασκευής των αντίστοιχων ανταλλακτικών καθώς και του επίσηµου εισαγωγέα τους στη χώρα µε την οποία αναλαµβάνουν να τροφοδοτούν τον διαγωνιζόµενο µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για το τρέχον έτος έτσι ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήµο. Επίσης θα πρέπει να αποδείξει καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευµένο να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µμηχανικά μέρη ή να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής του οχήµατος ή αντίστοιχα το επίσηµου αντιπρόσωπου στη χώρα µας ότι διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη. Σε κάθε περίπτωση ο Δήµος προτείνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων υπερκατασκευών των οχημάτων. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των υπερκατασκευών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση.

9 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιµα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες και αποδεικνύεται. Ο μειοδότης θα καταθέσει δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν την προαναφερόµενη σήµανση. Η µη απόδειξη ύπαρξης της σήµανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιµα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άµεσα από τον μειοδότη. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO σε ισχύ για τον μειοδότη. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ισχύουν κάποιοι από τους παραπάνω όρους ο Δήµος μπορεί να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωσή η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε κριθεί αναγκαίο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη. Οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση μερών προς επισκευή, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρµογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη της αρμόδιας επιτροπής. 2. Διαδικασία συντήρησης - επισκευής 1. Το Γραφείο Κίνησης αποστέλλει το όχημα συνοδευόμενο με το αντίστοιχο δελτίο όπου διατυπώνεται το πρόβλημα η τις ανάγκες που έχουν παρουσιαστεί. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ» με αναλυτική περιγραφή των εργασιών που προκύπτουν την αιτία που προκάλεσε την βλάβη η την ανάγκη και την εκτίμηση της σχετικής δαπάνης. 3. Αφού λάβει την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή επισκευάζεται το όχημα. Σε περίπτωση που κατά την επισκευή η τη συντήρηση προκύψουν διαφοροποιήσεις από την αρχική εκτίμηση υποβάλλεται εκ νέου το Δελτίο της προηγούμενης παραγράφου με διαμορφωμένη την σχετική δαπάνη για έγκριση από την ίδια επιτροπή. 4. Αφού επισκευαστεί το όχημα συντάσσεται το αντίστοιχο Δελτίο πρωτόκολλο επισκευής με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν λεπτομερώς, µε έµφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής ή άλλα τα οποία προτείνονται από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, υπογράφεται από τους αρμόδιους (οδηγός και Τεχνίτης- υπεύθυνος συνεργείου του Δήμου) και εγκρίνεται από την αρμόδια επιτροπή η τελική δαπάνη όπως διαμορφώθηκε. Την περίπτωση κατά την οποία τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής του μηχανικού µέρους, θα δικαιολογείται η επιλογή τους από το μειοδότη σε συνοδευτικό έντυπο. Επίσης σε περίπτωση που απαιτείται ανταλλακτικό το οποίο λόγω τύπου ή λόγω έλλειψης στην αγορά, ο ανάδοχος μειοδότης θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανεύρεσης & προμήθειας του ανταλλακτικού για λογαριασμό του Δήμου, μετά από συνεννόηση. Για τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος μας, και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα μας, ούτε υπάρχουν ανταλλακτικά, ο μειοδότης μπορεί μετά την διάγνωση της βλάβης, να προτείνει ανταλλακτικά άλλων εταιρειών με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδιορθωθεί η βλάβη. Όλα τα υλικά που αντικαθιστώνται είναι στη διάθεση του Δήμου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτηµα αποσυναρμολογηθεί εντός του Δηµοτικού συνεργείου επισκευής οχημάτων.

10 5. Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δήμου & μειοδότη, εάν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη. 6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήµου και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήµου και μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιοδήποτε άρθρο της μελέτης. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο από το Δήµο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσμεύουν και η κατανομή τους θα γίνει βάσει των πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν και µόνο µέχρι εξάντλησης τους. Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους μειοδότες ο Δήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης που τον αφορά η την επί τόπου αποκατάστασή της εφ όσον είναι εφικτό, ενεργώντας για οποιεσδήποτε εργασίες είναι απαραίτητες (π.χ. ενέργειες για άδειασμα απορριμματοφόρου για υλοποίηση της επισκευής) οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όσον αφορά στους αριθµούς πλαισίου και κινητήρα αυτοί δίδονται ενδεικτικά για τον προσδιορισµό των μοντέλων. Άρθρο 3 ο Εργασίες ανά άρθρο Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν φαίνονται παρακάτω. Αυτές δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν, ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΥ ΕΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΥ ΕΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ PTO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ MERCEDES ATECO 1823K (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΜΥΛΟΥ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΜΟΤΕΡ ΚΑΔΕΝΑΣ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (EMERGENCY SWITCH) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΕΝΑΣ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

11 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΡΑΟΥΛΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΑΜΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 20m2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΠΩΤΗΡΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ MERCEDES ATECO 1823K (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ T6CCMB28FR DENISON ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ T6CCMB28FR DENISON ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ(ΜΥΛΟΣ 16m3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΏΣΤΕ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ "HOLD TO RUN" (ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ(ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΏΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΥΡΑΣ ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ " HOLD TO RUN"(ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΏΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΌ 20ΚΜ/Η ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΤΑΝ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ(ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΗ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (ΒΑΡΕΛΑΣ) (ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΤΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ (ΠΟΡΤΑ ΚΛΠ ΣΕ ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΗ)) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

12 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΣ 16Μ3 ΣΕ ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΑΡΘΡΟ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL (ΙΔΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΟΥΣΑ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΠΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΠΑΓΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΓΕΡΑΝΟ HIAB 055B-2CL ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ954, pren280, 89/336/EOK κλπ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ JET 60EH ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΥΨΙΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ JET 60EH ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ JET 60EH ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ JET 60EH ΣΕΡΒΙΣ 250 ΩΡΩΝ ΣΕΡΒΙΣ 1000 ΩΡΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔ. ΛΥΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΙΕΣΕΩΝ) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΕΤΙ ΠΙΣΩ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RETESA C125S ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RAM ANTARES 180T ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RETESA C125S ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RAM ANTARES 180T ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DEMAN GDM BR 850) ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DEMAN GP 8/5/21) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΘΡΟ 5 ο Σύµβαση

14 Οι ανάδοχοι μετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών, προς υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσουν την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι του τέλους του τρέχοντος έτους. ΑΡΘΡΟ 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού ανά κατηγορία ένταξης δαπάνης της προμήθειας όπως φαίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης µη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δημοπρασία. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των επισκευασμένων μηχανικών μερών και τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας η οποία τα συνοδεύει. ΑΡΘΡΟ 7 ο Εγγύηση επισκευών Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή των επισκευών μετά ανταλλακτικών καθώς & η προμήθεια αυτών, θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, ο οποίος ορίζεται κατ ελάχιστο σε δώδεκα (12) μήνες. Κάθε βλάβη ή και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστηµα των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι νόµιµες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 8 ο Παραλαβή & παράδοση εργασιών ανταλλακτικών Χρόνος παράδοσης αυτών Η παραλαβή των επισκευασμένων μερών ή & των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και μετά από δοκιµές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Η προθεσμία παράδοσης θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία µε την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής ενώ η παράδοση θα μπορεί να είναι και τµηµατική. ΑΡΘΡΟ 9 ο Τρόπος πληρωµής Οι τιµές μονάδας του συμβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση υπόκεινται. Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλματα που θα εκδίδονται µε τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από κάθε παραλαβή επισκευής ή την παραλαβή των εκάστοτε παραγγελθέντων ανταλλακτικών από την αρµόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα της επισκευής και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, θα καταβάλλεται στον προμηθευτή η αξία του εκάστοτε τιµολογίου. Ο Δήµος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον μειοδότη σε συνεργασία µε την οριζόμενη από το Δήµο Επίβλεψη, και τη σύνταξή της προσφοράς του μειοδότη για την επισκευή συντήρηση μετά ή άνευ ανταλλακτικών, να αποφασίσει να µην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να

15 καταβάλει στον μειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης αφού ο μειοδότης παραδώσει στο Δήµο το ελεγµένο μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. ΑΡΘΡΟ 10 ο Ποιότητα υλικών. Οι εργασίες & τα ανταλλακτικά θα είναι αρίστης ποιότητας. Ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει τα δείγµατα των προσφερομένων ειδών να στέλνει αυτά κατά την κρίση του σε οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, µε δαπάνη των προμηθευτών. ΑΡΘΡΟ 11 ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου - Παράταση εργασιών Για κάθε μέρα υπέρβασης της τµηµατικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης ορίζεται ποινική ρήτρα ( 100 ΕΥΡΩ. ) η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή µε απόφαση Δηµάρχου μετά από αιτιολογημένη έκθεση της υπηρεσίας. Ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον προβλεπόμενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 41 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80. ΑΡΘΡΟ 12 ο Συµπληρωµατικά στοιχεία Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργασιών πιστοποιημένο κατά ISO για τους μειοδότες. Τα πιστοποιητικά της σειράς ISO εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης και συνήθως έχουν διάρκεια τριών έως πέντε ετών. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Όσον αφορά στα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό (σήµανση) CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα µε τα οριζόµενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν την προαναφερόμενη σήµανση. Η µη απόδειξη ύπαρξης της σήµανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιµα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άµεσα από τον μειοδότη. Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν η σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. ΑΡΘΡΟ 13 ο Φόροι-τέλη Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειµένων διατάξεων, µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Εάν μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις, ή καταργηθούν υπάρχοντες, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέων ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του αναδόχου. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήµο.

16 Άρτεμις, 2/10/2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Άρτεμις, Ο - - Ο - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης κόστους εργασιών συντήρησης-επισκευής συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών για τις εργασίες που αναφέρονται στο κάτωθι τιμολόγιο και για τις εργασίες που δεν έχουν προβλεφθεί τιμή ανά ώρα εργασίας και έκπτωση επί τοις εκατό επί τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών) Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων. με έδρα τ οδός αριθμ. Τ.Κ Τηλ.FAX.. Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών συντήρησηςεπισκευής των μηχανικών μερών (πλαισίων) φορτηγών του Δήμου με τις ακόλουθες τιμές ανά εργασία του τιμολογίου (κόστος εργασίας & ανταλλακτικά), για τ /τ. κατηγορία οχημάτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην μελέτη: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΥ ΕΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΥ ΕΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ PTO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ MERCEDES ATECO 1823K (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ ΜΥΛΟΥ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΜΟΤΕΡ ΚΑΔΕΝΑΣ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (EMERGENCY SWITCH) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΩ ΡΑΟΥΛΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΔΕΝΑΣ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΩ ΡΑΟΥΛΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΧΥΛΙΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΑΜΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 20m2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΠΩΤΗΡΑ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ MERCEDES ATECO 1823K (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ T6CCMB28FR DENISON ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ T6CCMB28FR DENISON ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΟΥ (ΜΥΛΟΣ 16m3 ΒΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ(ΜΥΛΟΣ 16m3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΏΣΤΕ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΌ ΤΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ "HOLD TO RUN" (ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΟΡΤΑ(ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΏΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΥΡΑΣ ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ " HOLD TO RUN"(ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

18 ΜΥΛΟΣ 16m3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΏΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΌ 20ΚΜ/Η ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΤΑΝ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ(ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΗ) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (ΒΑΡΕΛΑΣ) (ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΤΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ (ΠΟΡΤΑ ΚΛΠ ΣΕ ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΥΛΟΣ 16m3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΗ)) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΣ 16Μ3 ΣΕ ΟΧΗΜΑ MERCEDES ATECO 1823K ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΠΑΓΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL (ΙΔΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΧΟΥΣΑ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΔΑΓΚΑΝΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΠΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΡΟΥ ΑΡΠΑΓΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΓΕΡΑΝΟ HIAB 055B-2CL ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ954, pren280, 89/336/EOK κλπ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ HIAB 055B-2CL ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

19 ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΠΛΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ JET 60EH ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΥΨΙΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ JET 60EH ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ JET 60EH ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ JET 60EH ΣΕΡΒΙΣ 250 ΩΡΩΝ ΣΕΡΒΙΣ 1000 ΩΡΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔ. ΛΥΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΜΠΛΑΡΙΣΜΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΙΕΣΕΩΝ) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΕΤΙ ΠΙΣΩ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Β ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RETESA C125S ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ) ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RAM ANTARES 180T ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RETESA C125S ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ BENELLI GRU 3000 AL ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

20 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΔΙΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ RAM ANTARES 180T ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DEMAN GDM BR 850) ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DEMAN GP 8/5/21) ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ 1. έκπτωση στις τιμές του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της επιχείρησής μου (επισυνάπτεται τιμοκατάλογος) σε ακέραιες μονάδες ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:..% ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:.% 2. τιμή ανά ώρα εργασίας ( οι συνολικές ώρες εργασίας για κάθε νέα εργασία δεν δύνανται να υπερβούν αυτές που ορίζει ο επίσημος κατασκευαστής) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:.. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:. /./2013 (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.600,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: 25038 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2011 Προυπολ.: 67.000,00 (με Φ.Π.Α.) Τ Ε Χ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 28.505,00 ΜΕ Φ.Π.Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση καινούριων ελαστικών με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12560 / 23-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Καρπενησίου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην προµήθεια - τοποθέτηση καινούργιων ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π 019/2011 ΠΡΟΥΠ.: 60,000,00 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Προμήθεια ελαστικών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια Επιδαπεδιων Απορριμματοδεκτών-Πλαστικών Κυλιόμενων Κάδων Καθαριότητας 220 L.T για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια:22/10/2015 Αριθμ. Πρωτ: 21345 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 220.000,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πηγή ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε: ΑΥΛΩΝΟΣ Δ Η Μ Ο Σ ΤΡΙΦΥ Λ Ι ΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / 2 0 1 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.868,80 Φ.Π.Α. 23%: 1.119,82 ΣΥΝΟΛΟ: 5.988,62

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 15REQ003338283 2015-11-19 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. 18 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 185.000,00. ( συµπ/νου του ΦΠΑ 23 % ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15REQ003338283 2015-11-19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2015»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ίλιον:17/2/2010 Αριθ. Πρωτ. 7592 Θ Ε Μ Α : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ & ΝΠΔΔ ΑΥΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1

ΜΕΛΕΤΗ : ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος. Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου CPV : 30200000-1 lll ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης 62/2015 ΜΕΛΕΤΗ : Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Προϋπολογισμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 Διενέργεια διαχειριστικού Ελέγχου στο Δήμο Ηρακλείου για τα έτη 2010-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών

ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:2/6/2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚ/ΝΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9917 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.:

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) Κ.Α.: Ηλιούπολη 3/2/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2287,80Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π104/2014 ΠΡΟΥΠ.: 46.555,50 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178, -190 Fax: 210-2696866 e-mall: ilionbns@lllon.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών) ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α και µέρος Β ). I. ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ (ΟΜΑ ΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. µελέτης 69 /2014 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.910,00 Κ.Α. 30.6699.02 «Προµήθεια αλατιού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» Αριθ. µελέτης 69/2014

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα