ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 12.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 12."

Transcript

1 ΙΛΙΟΝ, Αριθ. πρωτ.:216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ , φαξ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Πίστωση ,00 με ΦΠΑ Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και την απόφαση ΔΣ 44/ , θέμα 12, ΑΔΑ 7ΔΖ1ΟΡΡ1-ΩΞΒ, προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου. 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναθέτουσα αρχή Είδος διαγωνισμού Κριτήριο κατακύρωσης Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ-ΕΚΑ Πρόχειρος Χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός ,00 με ΦΠΑ, προϋπολογισμός 2015 Διάρκεια σύμβασης Κατάθεση προσφορών έως 12 μήνες Τρίτη, , ώρα 11:00, στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Ημερομηνία διενέργειας Τρίτη, , ώρα 12:00 Τόπος διενέργειας Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Ισχύς προσφορών 120 ημερολογιακές ημέρες Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών σε ένα στάδιο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πρόγραμμα συντήρησης της εγκατάστασης αερίου που θα ακολουθείται, αφορά στις εργασίες συντήρησης που προβλέπονται από την Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ για την μηνιαία, την τριμηνιαία, την εξαμηνιαία, την ετήσια και τριετή επιθεώρηση. Οι εργασίες που θα γίνονται κατά τις αντίστοιχες επιθεωρήσεις περιγράφονται παρακάτω:

2 . Κάθε μήνα 1) Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων με σκοπό να διαπιστωθεί η ύπαρξη διαρροών στις συνδέσεις των σωλήνων 2) Έλεγχος της αντιδιαβρωτικής προστασίας (υπέργειο δίκτυο) 3) Έλεγχος της προσιτότητας της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας εγκατάστασης 4) Έλεγχος της πίεσης εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης της εγκατάστασης 5) Έλεγχος της κατάστασης των εύκαμπτων συνδέσμων και των συνδέσεων παροχής αερίου στους καυστήρες 6) Έλεγχος της ευκρίνειας της σήμανσης των σωλήνων. Κάθε τρεις μήνες Θα γίνεται έλεγχος των φίλτρων μέσω των εγκατεστημένων μανομέτρων,( διαφορικά ή απλά μανόμετρα που είναι εγκατεστημένα εμπρός και πίσω από κάθε φίλτρο), βάσει της διαφορικής πίεσης που ορίζει ο κατασκευαστής για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης.. Κάθε έξι μήνες 1) Έλεγχος της στεγανότητας των φλαντζών 2) Έλεγχος της στεγανότητας των ρυθμιστών πίεσης 3) Έλεγχος της στεγανότητας των επιτηρητών ρυθμιστών 4) Έλεγχος της στεγανότητας των αποφρακτικών βαλβίδων ασφαλείας 5) Έλεγχος της στεγανότητας των βαλβίδων ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης 6) Έλεγχος της στεγανότητας των υπέργειων συνδέσεων 7) Έλεγχος των απολήξεων των σωληνώσεων εξαερισμού Οι παρακάτω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με ανιχνευτή φυσικού αερίου ή και αφρίζων μέσο.. Κάθε ένα έτος 1) Θα γίνεται έλεγχος στεγανότητας με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών ή με χρήση αφρίζοντος μέσου (π.χ. σαπουνόνερο) των κρίσιμων συνδέσεων του υπόγειου δικτύου ή συνδέσεων τοποθετημένων σε μη προσιτά σημεία, όπως σε μηχανοστάσια, φρεάτια κ.α. 2) Έλεγχος της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας καθώς και των υπολοίπων αποφρακτικών βαλβίδων και η λειτουργία τους να ελέγχεται με την τοποθέτησή τους στην κλειστή ή στη μερικώς κλειστή θέση. Η θέση εξαρτάται από τις επιπτώσεις που θα επιφέρει μια πιθανή διακοπή στην παροχή αερίου. 3) Έλεγχος της στεγανότητας του συνόλου του δικτύου και η αποτύπωση των ενδείξεων σε κατάλληλα βαθμονομημένο καταγραφικό πίεσης. Ο παραπάνω έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου. 2

3 . Κάθε τρία έτη Θα γίνεται παχυμέτρηση των σωλήνων Φ.Α. για να διαπιστωθεί το πάχος του τοιχώματος. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Οι καυστήρες και τα παρελκόμενά τους πρέπει να επιθεωρούνται σύμφωνα με την εγκατεστημένη ισχύ. Στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ λεβητοστάσιο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι kw (3 Ατμολέβητες), άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 4 (τέσσερις) δηλαδή μια επιθεώρηση κάθε τρεις μήνες. Στο λεβητοστάσιο ΠΙΣΙΝΑΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 500 Kw ( 1 ατμολέβητας), άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 2 (δυο) δηλαδή μια επιθεώρηση κάθε έξι μήνες. Στο λεβητοστάσιο του ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 287 Kw (2 λέβητες), άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε δυο δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε έξι μήνες. Στο λεβητοστάσιο του Β.Ι.Τ.Α. η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 140 Κw (1 λέβητας), άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε δυο δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε έξι μήνες. Πέρα από τα οριζόμενα από το προμηθευτή για τη λειτουργία και συντήρηση θα πρέπει να γίνεται : 1) Έλεγχος οπτικός των παρελκόμενων (ηλεκτροβαλβίδες κ.λ.π.) 2) Έλεγχος στεγανότητας των παρελκόμενων (ηλεκτροβαλβίδες) Ποιο συγκεκριμένα σε κάθε επιθεώρηση θα ελέγχονται τα εξής σε ότι αφορά τον καυστήρα: 1) Η κατάσταση του καυστήρα 2) Η ρύθμιση της αναλογίας αερίου 3) Το σύστημα αερισμού και απαγωγής καυσαερίων 4) Το σύστημα επιτήρησης της φλόγας 5) Το σύστημα ελέγχου στεγανότητας 6) Δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας με πετρέλαιο DIESEL Κάθε δεύτερη επιθεώρηση θα ελέγχεται : 1) Το σύστημα ανάφλεξης 2) Η ποιότητα της καύσης 3) Η λειτουργία του πιεζοστάτη αερίου και αέρα καύσης 4) Οι αυτόματες βαλβίδες ασφαλείας 5) Οι ασφαλιστικές βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης 3

4 6) Τυχόν συστήματα παρακολούθησης της πίεσης στην καπνοδόχο ή στο θάλαμο καύσης 7) Οι διάφορες λυχνίες σημάτων 8) Η λειτουργία συστημάτων ανιχνευτών διαρροής Φ.Α. των λεβητοστασίων. Β. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ (Τεχνική Περιγραφή) Β.1. Ετήσια συντήρηση των δύο (2) ατμολεβήτων του κεντρικού λεβητοστασίου του ΕΚΑ (Ο τρίτος βρίσκεται υπό διαδικασία αντικατάστασης και είναι εκτός λειτουργίας) Β.1.1.ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ τεμ.2 1. Έλεγχος ηλεκτρολογικού συστήματος. 2. Έλεγχος ακίδων (αντικατάσταση), αλλαγή μπεκ, αν χρειάζεται. 3. Καθαρισμός φίλτρου πετρελαίου και αντλίας. 4. Έλεγχος και ρύθμιση πρεσσοστατών για λειτουργία Διβάθμιου καυστήρα (Ύψωση πίεσης με δυο μπεκ και αφού επιτευχθεί ορισμένη πίεση, συντήρηση με το ένα μπεκ) Β.1.2.ΛΕΒΗΤΕΣ τεμ.2 1. Καθαρισμός σωληνώσεων (φλογαυλών - τούμπων με ψήκτρες). 2. Καθαρισμός θαλάμου καύσεως. 3. Έλεγχος καθρέφτη εμπρός και πίσω πόρτας (διαρροές κλπ) αποκατάσταση αν χρειάζεται. 4. Μόνωση πόρτας εισόδου με κορδόνι αμιάντου ή σαλαμάστρα. 5. Καθαρισμός καπνοδόχου, άνοιγμα εξωτερικής τάφρου, κλείσιμο και στεγανοποίηση. 6. Έλεγχος κτισίματος πυρότουβλων, αποκατάσταση όπου χρειάζεται. Τα υλικά βαρύνουν τον συντηρητή. 7. Έλεγχος, καθαρισμός πλωτήρος (και σωληνώσεών του) στάθμης νερού των ατμολεβήτων. 8. Στεγανοποίηση ανθρωποθυρίδων με τα κατάλληλα υλικά (κορδόνι αμιάντου ή σαλαμάστρα). Β.2. Επισκευές Δικτύου Ατμού Κεντρικού Λεβητοστασίου 1. Επισκευή διαρροής στο δίκτυο επιστροφής συμπυκνωμάτων (χαλκού) στο συγκρότημα μαγειρείων τραπεζαρίας. 2. Επισκευή σωλήνας παροχής ατμού γραφείων (Αντικατάσταση κομματιού 50 cm) Β.3. Ετήσια συντήρηση του ατμολέβητα πισίνας Φυσιοθεραπείας (τεμ 1) 1. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες για το (Β.1.) Β.4. Ετήσια συντήρηση των τριών (3) λεβήτων του Οικοτροφείου και του κτιρίου ΒΙΤΑ. 1. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες για το (Β.1) εκτός από τον έλεγχο πλωτήρων 2. Αντικατάσταση του διασκορπιστήρα στον καυστήρα των καλοριφέρ του οικοτροφείου και ρύθμισή του. 4

5 3. Αντικατάσταση στροβιλιστήρων στις τουμποσωλήνες, όπου χρειάζεται σύμφωνα με τις μετρήσεις. Β.5. Αλλαγή 10 περίπου ράβδων μαγνησίου σε όλα τα boiler και τις σωληνώσεις του κεντρικού κτιρίου, του Οικοτροφείου και του κτιρίου ΒΙΤΑ. Οι εργασίες θα γίνουν παρουσία επιτροπής. Ο έλεγχος από την επιτροπή για τον καθαρισμό, θα γίνει με τις δύο εισόδους ανοικτές, μπροστινής πόρτας και πίσω πόρτας. Β.6. Έλεγχος λειτουργίας, μετρήσεις και έκδοση πιστοποιητικών για όλους τους λέβητες. Β.7. Καθαρισμός του δαπέδου των λεβητοστασίων και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από το χώρο του ΕΚΑ. ΓΕΝΙΚΑ 1) Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς κατόπιν επίσκεψης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΑ, για την χωροταξία και την κατάσταση των εγκαταστάσεων, τις δυνατότητες πρόσβασης, τις εισόδους στους χώρους στους οποίους θα γίνουν οι εργασίες, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσης με τα δίκτυα νερού ρεύματος αερίου, ατμού κλπ. Η επίσκεψη θα επιβεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. 2) Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν. 3) Όλα τα μερεμέτια ή φθορές που θα προκύψουν θα αποκατασταθούν. Ακόμα κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων. 4) Ο Aνάδοχος υποχρεούται μετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να κάνει με δικά του μέσα, όργανα και όποιας φύσης δαπάνες, τις δοκιμές που αφορούν τη λειτουργία των λεβήτων, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους. 5) Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 6) Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, μειονέκτημα, ελάττωμα, κακή ποιότητα υλικών κλπ. των επισκευών ολοκλήρων ή μερικών, ο ανάδοχος υποχρεώνεται σε άμεση επισκευή, συμπλήρωση, και στη συνέχεια επανάληψη των δοκιμών μέχρις ότου τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά από την επιτροπή επίβλεψης. Εδώ τονίζεται ότι η ευθύνη του αναδόχου έγκειται στην εκτέλεση των εργασιών όχι μόνο με τρόπο σύμφωνα προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών αλλά και κατά τρόπο που διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσμα της καλής λειτουργίας των λεβήτων. 5

6 7) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση για κάθε επί πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες. Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου, εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί, που οφείλονται στην συντήρηση των λεβήτων. 8) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διεκπεραιώσουν τις εργασίες επισκευών, όπως αυτές κατονομάζονται αναλυτικά στο εδάφιο Β.ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 9) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλεστεί ανωτέρα βία είναι υποχρεωμένος μέσα σε δύο (2) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που την συνιστούν να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 10) Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 11) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει. 12) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις των λεβητοστασίων, εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδίου ή των υπαλλήλων του. 13) Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑ. 14) Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε το έργο μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα. 3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες. Δύναται να δοθεί παράταση μέχρι 12 μήνες, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για τους πρώτους δύο (2) μήνες και με τη σύμφωνη γνώμη του συμβασιούχου προμηθευτή για τους τυχόν επόμενους. 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 6

7 Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα. 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 7, 8, 9. Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας. 7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει 3 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη διακήρυξη υποδείγματα. 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει Α) Συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης (παράρτημα Α). Διευκρινίζεται ότι το πεδίο του φύλλου συμμόρφωσης «Απάντηση» θα συμπληρώνεται με ή ΟΧΙ. Β) Τα στοιχεία που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης παρόμοιου έργου. 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης, η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 5% της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή. 7

8 12. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι κρατήσεις που ισχύουν σήμερα Ψυχική Υγεία 2%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,10%, χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ, φόρος προμηθευτών 8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρμοστούν τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος. 13. ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το τιμολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ μετά την παράδοση στον Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη Διαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. 14. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία. Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 2) Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας, 3) Υπόδειγμα ΥΔ για την ενημέρωση επί του έργου, 4) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 5) Παράρτημα Α: Φύλλο συμμόρφωσης. Ο Αναπληρωτής Διοικητής ΕΚΑ Αντώνιος Ν. Αγγελάρας 1. Υπόδειγμα ΥΔ για τα δικαιολογητικά συμμετοχής ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Ο/Η (όνομα) : Επώνυμο : Ονομα & επώνυμο πατέρα : Ονομα & επώνυμο μητέρας : Ημερομηνία γέννησης : 8

9 Τόπος γέννησης : Τόπος κατοικίας : Αριθμός δελτίου ταυτότητας : Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: α. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007. β. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). γ. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (δηλώνεται μόνο από Α.Ε.). δ. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). ε. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι ζ. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. (Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 2. Υπόδειγμα ΥΔ για τα στοιχεία επικοινωνίας ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Ο/Η (όνομα) : Επώνυμο : Ονομα & επώνυμο πατέρα : Ονομα & επώνυμο μητέρας : 9

10 Ημερομηνία γέννησης : Τόπος γέννησης : Τόπος κατοικίας : Αριθμός δελτίου ταυτότητας : Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τον υπογράφοντα, σχετικά με τον διαγωνισμό, θα γίνεται νομίμως στη κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση ή στο κατωτέρω φαξ ή στο κατωτέρω Ταχυδρομική διεύθυνση Φαξ (Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 3. Υπόδειγμα ΥΔ για την ενημέρωση επί του έργου ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Ο/Η (όνομα) : Επώνυμο : Ονομα & επώνυμο πατέρα : Ονομα & επώνυμο μητέρας : Ημερομηνία γέννησης : 10

11 Τόπος γέννησης : Τόπος κατοικίας : Αριθμός δελτίου ταυτότητας : Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Εχω επισκεφθεί τον χώρο του έργου και έχω ενημερωθεί πλήρως για τις συνθήκες εκτέλεσής του. (Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ, για τον διαγωνισμό ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Τίμημα αριθμητικώς ΦΠΑ 23% αριθμητικώς Τίμημα με ΦΠΑ αριθμητικώς Τίμημα ολογράφως ΦΠΑ 23% ολογράφως Τίμημα με ΦΠΑ ολογράφως 11

12 (Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πρόγραμμα συντήρησης της εγκατάστασης αερίου που θα ακολουθείται, αφορά στις εργασίες 12

13 συντήρησης που προβλέπονται από την Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ για την μηνιαία, την τριμηνιαία, την εξαμηνιαία, την ετήσια και τριετή επιθεώρηση. Οι εργασίες που θα γίνονται κατά τις αντίστοιχες επιθεωρήσεις περιγράφονται παρακάτω: Κάθε μήνα 1 Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων με σκοπό να διαπιστωθεί η ύπαρξη διαρροών στις συνδέσεις των σωλήνων 2 Έλεγχος της αντιδιαβρωτικής προστασίας (υπέργειο δίκτυο) 3 Έλεγχος της προσιτότητας της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας εγκατάστασης 4 Έλεγχος της πίεσης εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης της εγκατάστασης 5 Έλεγχος της κατάστασης των εύκαμπτων συνδέσμων και των συνδέσεων παροχής αερίου στους καυστήρες 6 Έλεγχος της ευκρίνειας της σήμανσης των σωλήνων Κάθε τρεις μήνες Θα γίνεται έλεγχος των φίλτρων μέσω των εγκατεστημένων μανομέτρων, ( διαφορικά ή απλά μανόμετρα που είναι εγκατεστημένα εμπρός και πίσω από κάθε φίλτρο), βάσει της διαφορικής πίεσης που ορίζει ο κατασκευαστής για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. Κάθε έξι μήνες 1 Έλεγχος της στεγανότητας 13

14 των φλαντζών 2 Έλεγχος της στεγανότητας των ρυθμιστών πίεσης 3 Έλεγχος της στεγανότητας των επιτηρητών ρυθμιστών 4 Έλεγχος της στεγανότητας των αποφρακτικών βαλβίδων ασφαλείας 5 Έλεγχος της στεγανότητας των βαλβίδων ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης 6 Έλεγχος της στεγανότητας των υπέργειων συνδέσεων 7 Έλεγχος των απολήξεων των σωληνώσεων εξαερισμού Οι παρακάτω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με ανιχνευτή φυσικού αερίου ή και αφρίζων μέσο. Κάθε ένα έτος 1 Θα γίνεται έλεγχος στεγανότητας με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών ή με χρήση αφρίζοντος μέσου (π.χ. σαπουνόνερο) των κρίσιμων συνδέσεων του υπόγειου δικτύου ή συνδέσεων τοποθετημένων σε μη προσιτά σημεία, όπως σε μηχανοστάσια, φρεάτια κ.α. 2 Έλεγχος της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας καθώς και των υπολοίπων αποφρακτικών βαλβίδων και η λειτουργία τους να ελέγχεται με την τοποθέτησή τους στην κλειστή ή στη μερικώς κλειστή θέση. Η θέση εξαρτάται από τις επιπτώσεις που θα επιφέρει μια πιθανή διακοπή στην παροχή αερίου. 3 Έλεγχος της στεγανότητας του συνόλου του δικτύου και η αποτύπωση των ενδείξεων σε κατάλληλα βαθμονομημένο 14

15 καταγραφικό πίεσης. Ο παραπάνω έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου. Κάθε τρία έτη Θα γίνεται παχυμέτρηση των σωλήνων Φ.Α. για να διαπιστωθεί το πάχος του τοιχώματος. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Οι καυστήρες και τα παρελκόμενά τους πρέπει να επιθεωρούνται σύμφωνα με την εγκατεστημένη ισχύ. Στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ λεβητοστάσιο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι kw (3 Ατμολέβητες), άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 4 (τέσσερις) δηλαδή μια επιθεώρηση κάθε τρεις μήνες. Στο λεβητοστάσιο ΠΙΣΙΝΑΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 500 Kw ( 1 ατμολέβητας), άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 2 (δυο) δηλαδή μια επιθεώρηση κάθε έξι μήνες. Στο λεβητοστάσιο του ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 287 Kw (2 λέβητες), άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε δυο δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε έξι μήνες. Στο λεβητοστάσιο του Β.Ι.Τ.Α. η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 140 Κw (1 λέβητας), άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε δυο 15

16 δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε έξι μήνες. Πέρα από τα οριζόμενα από το προμηθευτή για τη λειτουργία και συντήρηση θα πρέπει να γίνεται : 1 Έλεγχος οπτικός των παρελκόμενων (ηλεκτροβαλβίδες κ.λ.π.) 2 Έλεγχος στεγανότητας των παρελκόμενων (ηλεκτροβαλβίδες) Ποιο συγκεκριμένα σε κάθε επιθεώρηση θα ελέγχονται τα εξής σε ότι αφορά τον καυστήρα: 1 Η κατάσταση του καυστήρα 2 Η ρύθμιση της αναλογίας αερίου 3 Το σύστημα αερισμού και απαγωγής καυσαερίων 4 Το σύστημα επιτήρησης της φλόγας 5 Το σύστημα ελέγχου στεγανότητας 6 Δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας με πετρέλαιο DIESEL Κάθε δεύτερη επιθεώρηση θα ελέγχεται : 1 Το σύστημα ανάφλεξης 2 Η ποιότητα της καύσης 3 Η λειτουργία του πιεζοστάτη αερίου και αέρα καύσης 4 Οι αυτόματες βαλβίδες ασφαλείας 5 Οι ασφαλιστικές βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης 6 Τυχόν συστήματα παρακολούθησης της πίεσης στην καπνοδόχο ή στο θάλαμο καύσης 7 Οι διάφορες λυχνίες σημάτων 8 Η λειτουργία συστημάτων 16

17 ανιχνευτών διαρροής Φ.Α. των λεβητοστασίων. Β. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Β.1. Ετήσια συντήρηση των δύο (2) ατμολεβήτων του κεντρικού λεβητοστασίου του ΕΚΑ (Ο τρίτος βρίσκεται υπό διαδικασία αντικατάστασης και είναι εκτός λειτουργίας) Β1.1. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ τεμ.2 1 Έλεγχος ηλεκτρολογικού συστήματος. 2 Έλεγχος ακίδων (αντικατάσταση), αλλαγή μπεκ, αν χρειάζεται. 3 Καθαρισμός φίλτρου πετρελαίου και αντλίας. 4 Έλεγχος και ρύθμιση πρεσσοστατών για λειτουργία Διβάθμιου καυστήρα (Ύψωση πίεσης με δυο μπεκ και αφού επιτευχθεί ορισμένη πίεση, συντήρηση με το ένα μπεκ) Β.1.2. ΛΕΒΗΤΕΣ τεμ.2 1 Καθαρισμός σωληνώσεων (φλογαυλών - τούμπων με ψήκτρες). 2 Καθαρισμός θαλάμου καύσεως. 3 Έλεγχος καθρέφτη εμπρός και πίσω πόρτας (διαρροές κλπ) αποκατάσταση αν χρειάζεται. 4 Μόνωση πόρτας εισόδου με κορδόνι αμιάντου ή σαλαμάστρα. 5 Καθαρισμός καπνοδόχου, άνοιγμα εξωτερικής τάφρου, κλείσιμο και στεγανοποίηση. 6 Έλεγχος κτισίματος πυρότουβλων, αποκατάσταση όπου χρειάζεται. Τα υλικά βαρύνουν τον συντηρητή. 7 Έλεγχος, καθαρισμός πλωτήρος (και σωληνώσεών του) στάθμης νερού των 17

18 ατμολεβήτων. 8 Στεγανοποίηση ανθρωποθυρίδων με τα κατάλληλα υλικά (κορδόνι αμιάντου ή σαλαμάστρα). Β.2. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 1 Επισκευή διαρροής στο δίκτυο επιστροφής συμπυκνωμάτων (χαλκού) στο συγκρότημα μαγειρείων τραπεζαρίας. 2 Επισκευή σωλήνας παροχής ατμού γραφείων (Αντικατάσταση κομματιού 50 cm) Β.3. Ετήσια συντήρηση του ατμολέβητα πισίνας Φυσιοθεραπείας (τεμ 1) 1 Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες για το (Β.1.) Β.4. Ετήσια συντήρηση των τριών (3) λεβήτων του Οικοτροφείου και του κτιρίου ΒΙΤΑ. 1 Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες για το (Β.1.) εκτός από τον έλεγχο πλωτήρων 2 Αντικατάσταση του διασκορπιστήρα στον καυστήρα των καλοριφέρ του οικοτροφείου και ρύθμισή του. 3 Αντικατάσταση στροβιλιστήρων στις τουμποσωλήνες, όπου χρειάζεται σύμφωνα με τις μετρήσεις. Β.5. Αλλαγή 10 περίπου ράβδων μαγνησίου σε όλα τα boiler και τις σωληνώσεις του κεντρικού κτιρίου, του Οικοτροφείου και του κτιρίου ΒΙΤΑ. Οι εργασίες θα γίνουν παρουσία επιτροπής. Ο έλεγχος από την 18

19 επιτροπή για τον καθαρισμό, θα γίνει με τις δύο εισόδους ανοικτές, μπροστινής πόρτας και πίσω πόρτας. Β.6 Έλεγχος λειτουργίας, μετρήσεις και έκδοση πιστοποιητικών για όλους τους λέβητες. Β.7 Καθαρισμός του δαπέδου των λεβητοστασίων και απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών από το χώρο του ΕΚΑ. ΓΕΝΙΚΑ 1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερωθούν λεπτομερώς κατόπιν επίσκεψης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΑ, για την χωροταξία και την κατάσταση των εγκαταστάσεων, τις δυνατότητες πρόσβασης, τις εισόδους στους χώρους στους οποίους θα γίνουν οι εργασίες, τις απαιτούμενες παροχές και τα σημεία σύνδεσης με τα δίκτυα νερού ρεύματος αερίου, ατμού κλπ. Η επίσκεψη θα επιβεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία θα υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής. 2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν. 3 Όλα τα μερεμέτια ή φθορές που θα προκύψουν θα αποκατασταθούν. Ακόμα κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων. 19

20 4 Ο Aνάδοχος υποχρεούται μετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να κάνει με δικά του μέσα, όργανα και όποιας φύσης δαπάνες, τις δοκιμές που αφορούν τη λειτουργία των λεβήτων, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους. 5 Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή. 6 Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, μειονέκτημα, ελάττωμα, κακή ποιότητα υλικών κλπ. των επισκευών ολοκλήρων ή μερικών, ο ανάδοχος υποχρεώνεται σε άμεση επισκευή, συμπλήρωση, και στη συνέχεια επανάληψη των δοκιμών μέχρις ότου τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά από την επιτροπή επίβλεψης. Εδώ τονίζεται ότι η ευθύνη του αναδόχου έγκειται στην εκτέλεση των εργασιών όχι μόνο με τρόπο σύμφωνα προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών αλλά και κατά τρόπο που διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσμα της καλής λειτουργίας των λεβήτων. 7 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση για κάθε επί πλέον υλικό ή εργασία που θα χρειασθεί για την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες. Ρητά δηλώνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή καμία πρόσθετη οικονομική απαίτηση του αναδόχου, 20

21 εξαιτίας τυχόν δαπανών που θα υποστεί, που οφείλονται στην συντήρηση των λεβήτων. 8 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διεκπεραιώσουν τις εργασίες επισκευών, όπως αυτές κατονομάζονται αναλυτικά στο εδάφιο Β.ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 9 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλεστεί ανωτέρα βία είναι υποχρεωμένος μέσα σε δύο (2) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που την συνιστούν να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 10 Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 11 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που ήθελε προκύψει στο προσωπικό του ή σε τρίτους σε σχέση με την εργασία του. Ακόμη έχει υποχρέωση και τον βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές δαπάνες και η κάλυψη ΙΚΑ κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει. 12 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις των 21

22 λεβητοστασίων, εφ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του ιδίου ή των υπαλλήλων του. 13 Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑ. 14 Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε το έργο μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα. 22

15PROC002896815 2015-07-07

15PROC002896815 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002843094 2015-06-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 11-06-2015 Αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού Κηφισιά, 29-04-2015 Αριθ. πρωτ. 6518/18-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV 30199330-2) ΠΙΣΤΩΣΗ 19.050,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1293)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΣΥΝΕΧΕΣ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (CPV 30199330-2) ΠΙΣΤΩΣΗ 19.050,00 ΜΕ ΦΠΑ ΠΠΥΥ2012 ΚΑΕ (1293) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 208657, φαξ 213 2086757 Prom5.@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 18/062014 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:49/2014 Αρ. Πρωτ:8427

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934595 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002934595 2015-07-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουµπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 24-07-2015 Αριθ. πρωτ. 9485

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 73.800,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 73.800,00 με ΦΠΑ ΙΛΙΟΝ, 8-03-205 Αριθ. πρωτ.:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 322 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 23 205276, φαξ 23 205348 ekaprom@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 4.000,00 με ΦΠΑ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΣΑΚΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΠΙΣΤΩΣΗ: 4.000,00 με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ν. ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757, 670 Prom3@kat-hosp.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ, 24-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657 φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 26/11/2013 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:34π/2013 Αρ. Πρωτ:15062/2-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. RIELLO RLS 50 1 Λεβητοστάσιο 1. 65.000 Kcal/h ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15378/736248 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- EKA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Παρασκευή Τσώτσου Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757, 670 prom5@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13Π /2013

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1086 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002386220 2014-11-06

14PROC002386220 2014-11-06 Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού 210-5281041 email: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 6/11/2014 Αρ. Πρωτ. 23501 Θέμα: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ- ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες

για την παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για επτά (7) μήνες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπ αριθμ. 1940/2014 ΑΔΑ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 7ΠΓΦ46906Ψ-8ΤΓ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. γ) του ΓΠ-400/27-8-2012 (ΦΕΚ Β 2390) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΞ46ΣΙ-7ΝΡ ΑΔΑΜ: 14PROC001937061 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις:

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κνωσσού 4 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Ε. Κοξαρά Τηλ. 2841343174,

Διαβάστε περισσότερα