Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων"

Transcript

1 Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων 1. Ως «χρωστικές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες που συνήθως δεν καταναλώνονται ως τρόφιμα και δεν χρησιμοποιούνται συνήθως ως συστατικά τροφίμου. Τα παρασκευάσματα που λαμβάνονται από τρόφιμα και άλλες φυσικές ουσίες παραγόμενες με φυσική ή/και χημική εκχύλιση που οδηγεί σε επιλεκτική εκχύλιση του χρωστικού στοιχείου σε σχέση με τα θρεπτικά ή αρωματικά συστατικά τους, είναι χρωστικές κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. 2. Ωστόσο, οι ακόλουθες ουσίες δεν θεωρούνται χρωστικές για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: - Τρόφιμα που έχουν ξηρανθεί ή συμπυκνωθεί και αρωματικές ύλες ενσωματούμενες κατά την παρασκευή συνθέτων τροφίμων, λόγω των αρωματικών, γευστικών ή θρεπτικών ιδιοτήτων τους που συνυπάρχουν με μία δευτερεύουσα χρωστική ιδιότητα όπως η πάπρικα, η κουρκούμη και η ζαφορά. - Χρωστικές που χρησιμοποιούνται για τη χρώση των μη εδωδίμων εξωτερικών μερών των τροφίμων, όπως τα περιβλήματα τυριών και αλλαντικών. 3. α) Μόνον οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χρωστικές στα τρόφιμα. β) Η χρήση χρωστικών επιτρέπεται μόνο στα τρόφιμα που αναφέρονται στα παραρτήματα, III, IV και V και υπό τους όρους που αναφέρονται σε αυτά η χρήση χρωστικών επιτρέπεται στα τρόφιμα αυτά όταν προορίζονται για ειδικές χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Τροφίμων. γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών στα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II, εκτός εάν υπάρχει σχετική ρητή αναφορά στα παραρτήματα III, IV ή V. δ) Οι χρωστικές που επιτρέπονται για ορισμένες μόνο χρήσεις αναφέρονται στο παράρτημα IV. ε) Οι χρωστικές των οποίων επιτρέπεται γενικώς η χρήση στα τρόφιμα, καθώς και οι όροι χρήσης τους, αναφέρονται στο παράρτημα V. 4. α) Τα μέγιστα επίπεδα που ορίζονται στα παραρτήματα: Αφορούν έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα που παρασκευάζονται σύμφωνα με οδηγίες χρήσης. Αναφέρονται στις ποσότητες του βασικού χρωστικού στοιχείου (colouring principle) που περιέχεται στο χρωστικό σκεύασμα (colouring preparation). β) Στα παραρτήματα του άρθρου αυτού, quantum satis (), σημαίνει ότι δεν καθορίζεται μέγιστο επίπεδο. Ωστόσο, οι χρωστικές ύλες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει εκείνο που απαιτείται για να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος και υπό τον όρο ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής. 5. Για την υγειονομική σήμανση που προβλέπεται στο Π.Δ. 410/1994 ΦΕΚ 231/Α/1994 και την άλλη σήμανση που απαιτείται για τα προϊόντα κρέατος, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον το Ε155 Καστανό ΗΤ, το Ε133 Λαμπρό Κυανό FCF ή το Ε129 Ερυθρό Allura ΑC ή ένα κατάλληλο μίγμα του Ε133 Λαμπρό Κυανό FCF και του Ε129 Ερυθρό Allura AC. 6. Για τη διακοσμητική χρώση των κελυφών των αυγών ή για τη σφράγιση των κελυφών των αυγών όπως ορίζεται στον κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1274/1991, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον οι χρωστικές που αναφέρονται στο παράρτημα I. 7. Μόνον οι χρωστικές που απαριθμούνται στο παράρτημα I εκτός των Ε123, Ε127, Ε128, Ε154, Ε160β. Ε161γ, Ε173 και E180, μπορούν να πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές. 8. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ως «ανεπεξέργαστα νοούνται τα τρόφιμα τα οποία δεν ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-1

2 έχουν υποστεί επεξεργασία επιφέρουσα ουσιαστική μεταβολή της αρχικής κατάστασής τους. Είναι δυνατόν ωστόσο, να έχουν υποβληθεί, για παράδειγμα, σε διαίρεση, διαχωρισμό, αποχωρισμό, αφαίρεση των οστών ή του δέρματος, ψιλό τεμαχισμό, κοπή των άκρων, αποφλοίωση, άλεσμα, κοπή, καθαρισμό, αποκοπή, υπερκατάψυξη, κατάψυξη, απλή ψύξη, κονιοποίηση ή αφαίρεση του περιβλήματος, είτε είναι συσκευασμένα είτε όχι. 9. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας η παρουσία χρωστικής σε τρόφιμο επιτρέπεται: - σε σύνθετο τρόφιμο εκτός των αναφερομένων στο παράρτημα II, εφόσον η χρήση της χρωστικής επιτρέπεται σε κάποιο συστατικό του συνθέτου τροφίμου ή - εάν το τρόφιμο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην παρασκευή συνθέτου τροφίμου και εφόσον το σύνθετο τρόφιμο ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 10. Παρατίθενται κατωτέρω παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου: 35-2 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σημείωση: Επιτρέπονται οι λάκες αλουμινίου που παρασκευάζονται με χρωστικές ουσίες που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα. Αριθμός Ε Κοινή ονομασία Αριθμός colour Index (1) ή περιγραφή Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη ii) 5-φωσφορική ριβοφλαβίνη Ε 102 Ταρτραζίνη Ε 104 Κίτρινο της κινολίνης Ε 110 Κίτρινο Sunset FCF Κιτρινοπορτοκαλί S Ε 120 Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμίνες Ε 122 Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη Ε 123 Αμαράνθη Ε 124 Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A Ε 127 Ερυθροζίνη Ε 128 Ερυθρό 2G (αναστολή χρήσης)* Ε 129 Ερυθρό - Allura AC Ε 131 Μπλέ πατεντέ V Ε 132 Ινδικοτίνη, Ινδικοκαρμίνη Ε 133 Λαμπρό κυανό FCF Ε 140 Ε 141 Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες ί) Χλωροφύλλες ii) Χλωροφυλλίνες Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό i) σύμπλοκα των χλωροφυλλών με χαλκό ii) σύμπλοκα των χλωροφυλλινών με χαλκό Ε 142 Πράσινο S (2) Ε 150β Ε 150γ Ε 150δ Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα Εναμμώνιο καραμελόχρωμα Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα Ε 151 Λαμπρό Μαύρο ΒΝ, Μαύρο ΡΝ Ε 153 Ε 154 Φυτικός άνθρακας Καστανό FK Ε 155 Καστανό ΗΤ *αναστέλλεται η χρήση της χρωστικής Ε128(Ερυθρό 2G) στα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 884/2007 της Επιτροπής, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή της χρήσης του Ε128 (Ερυθρό 2G) ως χρωστικής τροφίμων. Αναστέλλεται η διάθεση και η εισαγωγή τροφίμων με την ανωτέρω χρωστική. Ωστόσο, τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά ή αποδεικνύεται ότι απεστάλησαν στην Κοινότητα πριν την 28η Ιουλίου 2007, μπορούν να διατίθενται στην κατανάλωση μέχρι την ημερομηνία λήξης ή την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-3

4 Αριθμός Ε Ε 160α Κοινή ονομασία Καροτένια: i) Μείγματα καροτενίων ii) β-καροτένιο Αριθμός colour Index (1) ή περιγραφή Ε 160β Ανάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη Ε 160γ Ε 160δ Εκχύλισμα πάπρικας καψανθίνη, καψορουμπίνη Λυκοπένιο Ε 160ε β-από-8'- καροτενάλη (C 30) Ε160στ Αιθυλεστέρας του β-απο-8'- καροτενικού οξέος (C 30) Ε 161β Ε 161ζ Ε 162 Ε 163 Λουτεΐνη Κανθαξανθίνη Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπεκατίνη Ανθοκυανίνες Ε 170 Ανθρακικό ασβέστιο Ε 171 Διοξείδιο του τιτανίου Ε 172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου Ε 173 Ε 174 Ε 175 Ε 180 Αργίλιο Άργυρος Χρυσός Λιθορουμπίνη ΒΚ παρασκευαζόμενες με φυσικά μέσα από φρούτα και λαχανικά (1) Οι αριθμοί Colour Index έχουν ληφθεί από την τρίτη έκδοση 1982 του Colour Index τόμοι 1-7, Επίσης τροποποιήσεις 37-40(125), 41-44(127-50), (130), (132-50), (135). (2) Ο όρος «καραμελόχρωμα» αφορά προϊόντα καστανού χρώματος, λιγότερο ή περισσότερο εντόνου, που προορίζονται για χρώση. Δεν αντιστοιχεί στο ζαχαρώδες αρωματικό προϊόν που λαμβάνεται με θέρμανση σακχάρων και χρησιμοποιείται για τον αρωματισμό των τροφίμων (π.χ. καραμελοποιία, ζαχαροπλαστική, αλκοολούχα ποτά) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Η ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. (Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στο παράρτημα II δεν προδικάζουν την αρχή «της μεταφοράς» σε περιπτώσεις προϊόντων που περιέχουν συστατικά με επιτρεπτές χρωστικές ουσίες). 1. Ανεπεξέργαστα τρόφιμα 2. Εμφιαλωμένο ή συσκευασμένο νερό κάθε είδους 3. Γάλα, ημιαποβουτυρωμένο και αποβουτυρωμένο γάλα, παστεριωμένο ή αποστειρωμένο (συμπεριλαμβανομένης της αποστείρωσης σε υπερυψηλή θερμοκρασία) (μη αρωματισμένο) 4. Σοκολατούχο γάλα 5. Γάλα το οποίο έχει υποστεί ζύμωση (μη αρωματισμένο) 6. Διατηρημένο γάλα, όπως ορίζεται στην οδηγία 76/118/ΕΟΚ 7. Βουτυρόγαλα (μη αρωματισμένο) 8. Κρέμα γάλακτος και σκόνη γάλακτος (μη αρωματισμένα) 9. Ζωϊκά και φυτικά έλαια και λίπη 10. Αυγά και προϊόντα αυγών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/437/ΕΟΚ 11. Αλεύρι και άλλα αλεσμένα προϊόντα και προϊόντα αμύλου 12. Ψωμί και παρόμοια προϊόντα 13. Ζυμαρικά και gnocchi 14. Ζάχαρη, συμπεριλαμβανομένων όλων των μονοσακχαριτών και δισακχαριτών 15. Τοματοπολτός, κονσέρβες τομάτας και εμφιαλωμένες τομάτες 16. Σάλτσες με βάση τομάτα 17. Χυμός φρούτων και νέκταρ φρούτων όπως ορίζονται στην οδηγία 75/726/ΕΟΚ και χυμός λαχανικών 18. Φρούτα, λαχανικά (συμπεριλαμβανομένης της πατάτας) και μανιτάρια κονσερβοποιημένα, εμφιαλωμένα ή ξηρά, μεταποιημένα φρούτα, λαχανικά (συμπεριλαμβανόμενης της πατάτας) και μανιτάρια. 19. Μαρμελάδες έξτρα, ζελέδες έξτρα και κρέμα κάστανων, όπως ορίζονται στην οδηγία 79/693/ΕΟΚ, Creme de pruneaux 20. Ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή, κρέας, πουλερικά και θηράματα καθώς και τα παρασκευάσματα τους, εκτός από τα έτοιμα φαγητά που περιέχουν τα συστατικά αυτά. 21. Προϊόντα κακάου και συστατικά σοκολάτας σε σοκολατούχα προϊόντα, όπως αναφέρονται στην οδηγία 73/241/ΕΟΚ 22. Καβουρδισμένος καφές, τσάϊ, κιχώριο, εκχυλίσματα τσαγιού και κιχωρίου, σκευάσματα τσαγιού, φυτών, φρούτων και σιτηρών για αφεψήματα, καθώς και μείγματα και στιγμιαία μείγματα των προϊόντων αυτών 23. Αλάτι, υποκατάστατα αλατιού, καρυκεύματα και μείγματα καρυκευμάτων 24. Οίνος και άλλα προϊόντα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 822/ Korn, Kornbrand, αλκοολούχα ποτά φρούτων, αποστάγματα φρούτων, Ούζο, Grappa, Κρητική Τσικουδιά, Τσίπουρο Μακεδονίας, Τσίπουρο Θεσσαλίας, Τσίπουρο Τυρνάβου, Eau de vie de Marque nationale Luxembourgeoise, Eau de vie seigle Marque nationale Luxembourgeoise, London gin, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/ Sanbuca, Maraschino, και Mistra, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1180/ Sahgria, Clarea και Zurra, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-5

6 28. Κρασόξιδο 29. Τροφές για βρέφη και νήπια, όπως αναφέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των τροφών για βρέφη και νήπια όχι σε καλή υγεία 30. Μέλι 31. Βύνη και προϊόντα βύνης 32. Τυριά που έχουν ή δεν έχουν υποστεί ωρίμανση (μη αρωματισμένα) 33. Βούτυρο από πρόβειο και αίγειο γάλα 35-6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Τρόφιμα Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία Μέγιστο επίπεδο Malt Bread Μπίρα Cidre Bouche Βούτυρο (συμπεριλαμβανομένου του βουτύρου με μειωμένα λιπαρά και του συμπυκνωμένου βουτύρου) Μαργαρίνη, μιναρίνη και άλλα λιπαρά γαλακτώματα και άνυδρες λιπαρές ύλες Τυρί Sage - Derby Πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί. Μη αρωματισμένο λυωμένο τυρί Τυρί Red Leicester Τυρί Mimolette Ε 160α Καροτένια Ε 160α Καροτένια Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη Ε 140 Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες Ε 141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό Ε 160α Καροτένια Ε 160γ Εκχύλισμα πάπρικας Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη 10 mg/kg 15 mg/kg 50 mg/kg 35 mg/kg Τυρί Morbier Ε 153 Φυτικός άνθρακας Τυρί με κόκκινα «νερά» Ε 120 Κοχενίλη, Καρμινικό Οξύ, Καρμίνες 125 mg/kg Ξίδι Whisκy, Whisκey, αλκοολούχα ποτά σιτηρά (εκτός του Korn ή του Kornbrand, ή Eau de vie de Seigle Marque Nationale Luxembourgeoise) αποστάγματα οίνου, ρούμι, Brandy, Weinbrand, απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών, αλκοολούχο ποτό από απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών (εκτός από την Τσικουδιά, Τσίπουρο και Eau de vie de Marc Marque Nationale Luxembourgeoise), Grappa Invecchiata, Bagaceira, Velha, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1576/89 Ε 163 Ανθοκυανίνες ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-7

8 Τρόφιμα Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία Μέγιστο επίπεδο Αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο (εκτός του Bitter Soda) και αρωματισμένοι οίνοι όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 Americano Bitter Soda, Bitter Vino, όπως αναφέρονται στο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 Οίνοι λικέρ και οίνοι λικέρ υψηλής ποιότητας που παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές Λαχανικά διατηρημένα σε ξίδι, άλμη ή λάδι (εκτός από τις ελιές) Ε150δ Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα Ε 163 Ανθυκυανίνες Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη ii) 5'- Φωσφορική ριβοφλαβίνη Ε 102 Ταρτραζίνη Ε 104 Κίτρινο της κινολίνης Ε 120 Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμίνες Ε 122 Αζωρουμπίνη Καρμοϊζίνη Ε 123 Αμαράνθη Ε 124 Πονσώ 4R Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη ii) 5'- Φωσφορική ριβοφλαβίνη Ε 102 Ταρτραζίνη Ε 104 Κίτρινο της κινολίνης Ε 110 Κίτρινο Sunset yellow FCF Κιτρινοπορτοκαλί S Ε 120 Κοχενίλη, Kαρμινικό οξύ, Καρμίνες Ε 122 Αζωρουμπίνη, καρμοϊζίνη Ε 123 Αμαράνθη Ε 124 Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A Ε 129 Ερυθρό Allura Red AC Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη ii) 5'- Φωσφορική ριβοφλαβίνη Ε 140 Χλωροφύλλες, Χλωροφυλλίνες Ε 141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό 100 mg/l (μόνα τους ή σε συνδυασμό) 100 mg/l (μόνα τους ή σε συνδυασμό) 35-8 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

9 Τρόφιμα Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία Μέγιστο επίπεδο Ε 160α Καροτένια i) μείγματα καροτενίων ii) β- καροτένια Ε 162 Ερυθρά χρωστικά της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη Ε 163 Ανθοκυανίνες Σιτηρά προγεύματος παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση ή/και αρωματισμένα με φρούτα Ε 160α Καροτένια Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη 25 mg/kg Σιτηρά προγεύματος αρωματισμένα με φρούτα Ε 160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες Ε 162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη Ε 163 Ανθοκυανίνες 200 mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό) Κοινές μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελάδες εσπεριδοειδών, όπως αναφέρονται στην οδηγία 79/693/ΕΟΚ και άλλα ομοειδή παρασκευάσματα φρούτων περιλαμβανομένων και των προϊόντων με μειωμένες θερμίδες Λουκάνικα και σαλάμια, πατέ, κρεατόπιττες( 3 ) Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 140 Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες Ε 141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό Ε 150β Καυστκό θειώδες καραμελόχρωμα Ε 160α Καροτένια i) Μείγματα καροτενίων ii) β-καροτένιο Ε 160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη Ε 162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη Ε 163 Ανθοκυανίνες Ε 104 Κίτρινο της κινολίνης Ε 110 Κίτρινο Sunset Ε 120 Κοχενίλη καρμινικό οξύ, καρμίνες Ε 124 Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης Α Ε 142 Πράσινο S Ε 160δ Λυκοπένιο Ε 161β Λουτεϊνη Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες Ε 160α Καροτένια Ε 160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη Ε 162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη (μόνα τους ή σε συνδυασμό) 10 mg/kg ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-9

10 Τρόφιμα Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία Μέγιστο επίπεδο Luncheon Meat Ε 129 Ερυθρό Allura AC 25 mg/kg Λουκάνικα προγεύματος με περιεκτικότητα σε σιτηρά τουλάχιστον 6% Kιμάς για μπιφτέκια με περιεκτικότητα σε λαχανικά ή/και σιτηρά τουλάχιστον 4% Ε 129 Ερυθρό Allura AC Ε 120 Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, καρμίνες 25 mg/kg Λουκάνικα Chorizo Salchichon Ε 120 Κοχενίλη καρμινικό οξύ καρμίνες 200 mg/kg Παστουρμάς (βρώσιμο εξωτερικό περίβλημα) Αποξηραμένοι κόκκοι και νιφάδες πατάτας Ε 124 Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη ii) 5'-Φωσφορική ριβοφλαβίνη Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες Ε 100 Κουρκουμίνη 250 mg/kg Μεταποιημένο Mushy και Αρακάς (σε κονσέρβα) Ε 102 Ταρτραζίνη Ε 133 Λαμπρό κυανό Ε 142 Πράσινο S 10 mg/kg ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Χρωστική ουσία Τρόφιμα Μέγιστο επίπεδο Ε 123 Αμαράνθη Οίνοι, απεριτίφ, οινοπνευματώδη ποτά συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με κατ' όγκο περιεκτικότητα σε ακλοόλη κάτω του 15% Αυγά ψαριών 30 mg/l 30 mg/kg Ε 127 Ερυθροζίνη Κεράσια κοκτέϊλ και σακχαρόπηκτα κεράσια 200 mg/kg Κεράσια Bigarreaux σε σιρόπι και σε κοκτέϊλ 150 mg/kg Ε 128 Kόκκιvo2G (αναστολή χρήσης)* Λουκάνικα προγεύματος με περιεκτικότητα σε σιτηρά τουλάχιστον 6% Κιμάς για μπιφτέκια με περιεκτικότητα σε λαχανικά και/ή σιτηρά τουλάχιστον 4% *αναστέλλεται η χρήση της χρωστικής Ε128(Ερυθρό 2G) στα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 884/2007 της Επιτροπής, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή της χρήσης του Ε128 (Ερυθρό 2G) ως χρωστικής τροφίμων. Αναστέλλεται η διάθεση και η εισαγωγή τροφίμων με την ανωτέρω χρωστική. Ωστόσο, τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά ή αποδεικνύεται ότι απεστάλησαν στην Κοινότητα πριν την 28η Ιουλίου 2007, μπορούν να διατίθενται στην κατανάλωση μέχρι την ημερομηνία λήξης ή την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Ε 154 Καστανό FK Kippers Ε 161g Κανθαξανθίνη Saucisses de Strasbourg 15 mg/kg Ε 173 Αργίλιο Εξωτερικό περίβλημα ζαχαρωδών παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για διακόσμηση γλυκών και ειδών ζαχαροπλαστικής Ε 174 Άργυρος Ε 175 Χρυσός Εξωτερικό περίβλημα ζαχαρωδών παρασκευασμάτων Διακόσμηση σοκολάτας Ηδύποτα (λικέρ) Εξωτερικό περίβλημα ζαχαρωδών παρασκευασμάτων Διακόσμηση σοκολάτας Ηδύποτα (Λικέρ) Ε 180 Λιθορουμπίνη ΒΚ Βρώσιμος φλοιός τυριών Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη Μαργαρίνη, μιναρίνη και άλλα λιπαρά γαλακτώματα και άνυδρες λιπαρές ύλες Διακόσμηση και επικάλυψη Προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας Παγωτά Ηδύποτα (λικέρ) περιλαμβανομένων και των ποτών που βεβαιούται, ότι έχουν αλκοολικό τίτλο κάτω του15% κατ óγκον Αρωματισμένο λυωμένο τυρί Πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί που έχει υποστεί ωρίμανση, μη αρωματισμένο λυωμένο τυρί Επιδόρπια «Σνακς» αρτυμένα και ξερά μεζεδάκια με βάση την πατάτα, τα σιτηρά ή το άμυλο: - αρτυμένα μεζεδάκια παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/l 15 mg/kg 15 mg/kg 10 mg/kg - άλλα αρτυμένα μεζεδάκια, και αρτυμένοι ξηροί καρποί με περίβλημα 10 mg/kg ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-11

12 Χρωστική ουσία Τρόφιμα Μέγιστο επίπεδο Καπνιστό ψάρι Βρώσιμος φλοιός τυριού και βρώσιμα περιβλήματα Τυρί Red Leicester Τυρί Mimolette 10 mg/kg 50 mg/kg 35 mg/kg Σιτηρά προγεύματος παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση ή/και 25 mg/kg αρωματισμένα με φρούτα ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II KAI III. Μέρος 1 Οι ακόλουθες χρωστικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος 2 και όλα τα άλλα τρόφιμα πλην αυτών που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III. Ε 101 Ε 140 Ε 141 Ε 150α Ε 150β Ε 150γ Ε 150δ Ε 153 Ε 160α Ε 160γ Ε 162 Ε 163 Ε 170 Ε 171 E 172 ί) Ριβοφλαβίνη ii) 5'- Φωσφορική ριβοφλαβίνη Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό Απλό καραμελόχρωμα Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα Εναμμώνιο καραμελόχρωμα Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα Φυτικός άνθρακας Καροτένια Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη Ανθοκυανίνες Ανθρακικό ασβέστιο Διοξείδιο του τιτανίου Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου Μέρος 2 Οι ακόλουθες χρωστικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνες τους ή σε συνδυασμό στα παρακάτω τρόφιμα, μέχρι του μέγιστου επιπέδου που καθορίζεται στον πίνακα. Ωστόσο για τα μη ακλοολούχα αρωματισμένα ποτά, τα παγωτά, τα επιδόρπια, τα προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, μπορούν να χρησιμοποιούνται χρωστικές μέχρι το όριο που αναφέρεται στον οικείο πίνακα, ενώ οι χρωστικές ουσίες Ε110, Ε122, Ε124 και Ε155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg/kg ή mg/l Ε 100 Ε 102 Ε 104 Ε 110 Ε 120 Ε 122 Ε 124 Ε 129 Ε 131 Ε 132 Ε 133 Ε 142 Ε 151 Ε 155 Ε 160δ Κουρκουμίνη Ταρτραζίνη Κίτρινο κινολίνης Κίτρινο Sunset FCF, Κιτρινοπορτοκαλί S Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A Ερυθρό Allura AC Μπλε πατεντέ V Ινδικοτίνη, Ινδικοκαρμίνη Λαμπρό κυανό FCF Πράσινο S Λαμπρό Μαύρο ΒΝ, Μαύρο ΡΝ Καστανό ΗΤ Λυκοπένιο Ε 160ε β-από-8'-καροτενάλη (C 30) Ε 160 στ Αιθυλεστέρας του β-από-8'-καροτενικού οξέος (C 30) Ε 161β Λουτεϊνη ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-13

14 Τρόφιμα Μη ακλοολούχα αρωματισμένα ποτά και ποτά από φρούτα Σακχαρόπηκτα φρούτα και λαχανικά, Mostarda di Frutta Γλυκά από κόκκινα φρούτα Ζαχαρώδη παρασκευάσματα Προϊόντα διακόσμησης και επικάλυψης στα τρόφιμα Προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας(π.χ. διάφορα κρουασάν, μπισκότα, κέϊκ και γκοφρέτες) Παγωτά Αρωματισμένο λυωμένο τυρί Επιδόρπια συμπεριλαμβανομένων των αρωματισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων Σάλτσες, αρτύματα και καρυκεύματα (π.χ. σκόνη curry, Tandoori), τουρσιά, (ενδεχομένως ψιλοκομμένα), Chutney και Picalilli Μουστάρδα Πολτός ψαριών και καρκινοειδών Προμαγειρευμένα καρκινοειδή Υποκατάστατα σολομού Surimi Αυγά ψαριών Καπνιστό ψάρι «Σνακς», αρτυμένα και ξερά μεζεδάκια με βάση την πατάτα, τα σιτηρά ή το άμυλο - αρτυμένα μεζεδάκια παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση -άλλα αρτυμένα μεζεδάκια και αρτυμένοι ξηροί καρποί με περίβλημα Βρώσιμος φλοιός τυριού και βρώσιμα περιβλήματα Πλήρη παρασκεύασματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα Πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο Υγρά διαιτητικά συμπληρώματα Στερεά διαιτητικά συμπληρώματα Σούπες Υποκατάστατα κρέατος και ψαριού βασισμένα σε φυτικές πρωτεΐνες Οινοπνευματώδη ποτά (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με κατ' όγκο περιεκτικότητα σε αλκοόλη κάτω του 15%) εκτός των αναφερομένων στο παράρτημα II ή στο παράρτημα III Αρωματισμένοι οίνοι, ποτά με βάση τον οίνο και αρωματισμένα κοκτέϊλ αμπελοοινικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 εκτός αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα II ή στο παράρτημα III Οίνοι από φρούτα (αφρώδεις ή μη) Μηλίτης (εκτός του Cidre bouche) και απίτης Αρωματισμένοι οίνοι από φρούτα, αρωματισμένος μηλίτης και απίτης Μέγιστο επίπεδο 100 mg/l 200 mg/kg 200 mg/kg 300 mg/kg 500 mg/kg 200 mg/kg 150 mg/kg 150 mg/kg 500 mg/kg 300 mg/kg 250 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 300 mg/kg 200 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 300 mg/kg 50 mg/kg 200 mg/l 200 mg/l 200 mg/l ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

15 Παραπομπές (1) Απόφαση Α.Χ.Σ. 775/94, ΦΕΚ 702/Β/ «Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Τ., σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 94/36/ΕΚ, για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα». (2) Απόφαση Α.Χ.Σ. 309/96, ΦΕΚ 652/Β/ «Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Τ., σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 95/45/ΕΚ, της Επιτροπής για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα». (3) Απόφ. ΑΧΣ 449/1998, ΦΕΚ 1279/Β/ «Τροποποίηση άρθρου 35, ΜΕΡΟΣ Α, Παράρτημα III». ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-15

16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 131/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 1/88 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΚΥΠΡΟΥ ΕΟΚ (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ Αρχισυνταξία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ - Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ Διατροφολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003 17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16 εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014 Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014 Τα αναθεωρημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Έκδοση 2.9), σημεία του κειμένου, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2014 L 106/7 ΚΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης πριλίου 2014 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/

COSMOCERT A.E. Καμπούρογλου Δ. 25 ΤΚ 115 25 Αθήνα T +30 210-6712855 F +30 210-6712755 E info@cosmocert.gr W http://cosmocert.gr/ Σε συνδυασμό με αυτόν τον Πρακτικό Οδηγό θα πρέπει να έχετε διαβάσει και: 1. Τις Προδιαγραφές των Καν. (ΕΚ) 834/2007 και Καν. (ΕΚ) 889/2008 2. Τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Νόμος. Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Νόμος Νο 158/2014 Μερικές τροποποιήσεις στο Ν. 61/2012 «περί Ειδικών Φόρων της Αλβανικής Δημοκρατίας» Άρθρο 8 Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα & Συνταγές Πρωινού στις Κυκλάδες

Προϊόντα & Συνταγές Πρωινού στις Κυκλάδες www.h2concept.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Προϊόντα & Συνταγές Πρωινού στις Κυκλάδες Σταδίου 24, 105 64 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 213 2169900, Fax: 210 3225449, www.grhotels.gr www.greekbreakfast.gr Πηγή: Μελέτη AgroPOLE «Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα