Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων"

Transcript

1 Αρθρο 35 (1) ΜΕΡΟΣ Α (2) Χρωστικές ουσίες τροφίμων 1. Ως «χρωστικές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες που συνήθως δεν καταναλώνονται ως τρόφιμα και δεν χρησιμοποιούνται συνήθως ως συστατικά τροφίμου. Τα παρασκευάσματα που λαμβάνονται από τρόφιμα και άλλες φυσικές ουσίες παραγόμενες με φυσική ή/και χημική εκχύλιση που οδηγεί σε επιλεκτική εκχύλιση του χρωστικού στοιχείου σε σχέση με τα θρεπτικά ή αρωματικά συστατικά τους, είναι χρωστικές κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. 2. Ωστόσο, οι ακόλουθες ουσίες δεν θεωρούνται χρωστικές για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: - Τρόφιμα που έχουν ξηρανθεί ή συμπυκνωθεί και αρωματικές ύλες ενσωματούμενες κατά την παρασκευή συνθέτων τροφίμων, λόγω των αρωματικών, γευστικών ή θρεπτικών ιδιοτήτων τους που συνυπάρχουν με μία δευτερεύουσα χρωστική ιδιότητα όπως η πάπρικα, η κουρκούμη και η ζαφορά. - Χρωστικές που χρησιμοποιούνται για τη χρώση των μη εδωδίμων εξωτερικών μερών των τροφίμων, όπως τα περιβλήματα τυριών και αλλαντικών. 3. α) Μόνον οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χρωστικές στα τρόφιμα. β) Η χρήση χρωστικών επιτρέπεται μόνο στα τρόφιμα που αναφέρονται στα παραρτήματα, III, IV και V και υπό τους όρους που αναφέρονται σε αυτά η χρήση χρωστικών επιτρέπεται στα τρόφιμα αυτά όταν προορίζονται για ειδικές χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Τροφίμων. γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών στα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II, εκτός εάν υπάρχει σχετική ρητή αναφορά στα παραρτήματα III, IV ή V. δ) Οι χρωστικές που επιτρέπονται για ορισμένες μόνο χρήσεις αναφέρονται στο παράρτημα IV. ε) Οι χρωστικές των οποίων επιτρέπεται γενικώς η χρήση στα τρόφιμα, καθώς και οι όροι χρήσης τους, αναφέρονται στο παράρτημα V. 4. α) Τα μέγιστα επίπεδα που ορίζονται στα παραρτήματα: Αφορούν έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα που παρασκευάζονται σύμφωνα με οδηγίες χρήσης. Αναφέρονται στις ποσότητες του βασικού χρωστικού στοιχείου (colouring principle) που περιέχεται στο χρωστικό σκεύασμα (colouring preparation). β) Στα παραρτήματα του άρθρου αυτού, quantum satis (), σημαίνει ότι δεν καθορίζεται μέγιστο επίπεδο. Ωστόσο, οι χρωστικές ύλες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει εκείνο που απαιτείται για να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος και υπό τον όρο ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής. 5. Για την υγειονομική σήμανση που προβλέπεται στο Π.Δ. 410/1994 ΦΕΚ 231/Α/1994 και την άλλη σήμανση που απαιτείται για τα προϊόντα κρέατος, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον το Ε155 Καστανό ΗΤ, το Ε133 Λαμπρό Κυανό FCF ή το Ε129 Ερυθρό Allura ΑC ή ένα κατάλληλο μίγμα του Ε133 Λαμπρό Κυανό FCF και του Ε129 Ερυθρό Allura AC. 6. Για τη διακοσμητική χρώση των κελυφών των αυγών ή για τη σφράγιση των κελυφών των αυγών όπως ορίζεται στον κανονισμό (Ε.Ο.Κ.) αριθ. 1274/1991, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον οι χρωστικές που αναφέρονται στο παράρτημα I. 7. Μόνον οι χρωστικές που απαριθμούνται στο παράρτημα I εκτός των Ε123, Ε127, Ε128, Ε154, Ε160β. Ε161γ, Ε173 και E180, μπορούν να πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές. 8. Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ως «ανεπεξέργαστα νοούνται τα τρόφιμα τα οποία δεν ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-1

2 έχουν υποστεί επεξεργασία επιφέρουσα ουσιαστική μεταβολή της αρχικής κατάστασής τους. Είναι δυνατόν ωστόσο, να έχουν υποβληθεί, για παράδειγμα, σε διαίρεση, διαχωρισμό, αποχωρισμό, αφαίρεση των οστών ή του δέρματος, ψιλό τεμαχισμό, κοπή των άκρων, αποφλοίωση, άλεσμα, κοπή, καθαρισμό, αποκοπή, υπερκατάψυξη, κατάψυξη, απλή ψύξη, κονιοποίηση ή αφαίρεση του περιβλήματος, είτε είναι συσκευασμένα είτε όχι. 9. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας η παρουσία χρωστικής σε τρόφιμο επιτρέπεται: - σε σύνθετο τρόφιμο εκτός των αναφερομένων στο παράρτημα II, εφόσον η χρήση της χρωστικής επιτρέπεται σε κάποιο συστατικό του συνθέτου τροφίμου ή - εάν το τρόφιμο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην παρασκευή συνθέτου τροφίμου και εφόσον το σύνθετο τρόφιμο ανταποκρίνεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 10. Παρατίθενται κατωτέρω παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου: 35-2 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σημείωση: Επιτρέπονται οι λάκες αλουμινίου που παρασκευάζονται με χρωστικές ουσίες που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα. Αριθμός Ε Κοινή ονομασία Αριθμός colour Index (1) ή περιγραφή Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη ii) 5-φωσφορική ριβοφλαβίνη Ε 102 Ταρτραζίνη Ε 104 Κίτρινο της κινολίνης Ε 110 Κίτρινο Sunset FCF Κιτρινοπορτοκαλί S Ε 120 Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμίνες Ε 122 Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη Ε 123 Αμαράνθη Ε 124 Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A Ε 127 Ερυθροζίνη Ε 128 Ερυθρό 2G (αναστολή χρήσης)* Ε 129 Ερυθρό - Allura AC Ε 131 Μπλέ πατεντέ V Ε 132 Ινδικοτίνη, Ινδικοκαρμίνη Ε 133 Λαμπρό κυανό FCF Ε 140 Ε 141 Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες ί) Χλωροφύλλες ii) Χλωροφυλλίνες Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό i) σύμπλοκα των χλωροφυλλών με χαλκό ii) σύμπλοκα των χλωροφυλλινών με χαλκό Ε 142 Πράσινο S (2) Ε 150β Ε 150γ Ε 150δ Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα Εναμμώνιο καραμελόχρωμα Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα Ε 151 Λαμπρό Μαύρο ΒΝ, Μαύρο ΡΝ Ε 153 Ε 154 Φυτικός άνθρακας Καστανό FK Ε 155 Καστανό ΗΤ *αναστέλλεται η χρήση της χρωστικής Ε128(Ερυθρό 2G) στα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 884/2007 της Επιτροπής, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή της χρήσης του Ε128 (Ερυθρό 2G) ως χρωστικής τροφίμων. Αναστέλλεται η διάθεση και η εισαγωγή τροφίμων με την ανωτέρω χρωστική. Ωστόσο, τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά ή αποδεικνύεται ότι απεστάλησαν στην Κοινότητα πριν την 28η Ιουλίου 2007, μπορούν να διατίθενται στην κατανάλωση μέχρι την ημερομηνία λήξης ή την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-3

4 Αριθμός Ε Ε 160α Κοινή ονομασία Καροτένια: i) Μείγματα καροτενίων ii) β-καροτένιο Αριθμός colour Index (1) ή περιγραφή Ε 160β Ανάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη Ε 160γ Ε 160δ Εκχύλισμα πάπρικας καψανθίνη, καψορουμπίνη Λυκοπένιο Ε 160ε β-από-8'- καροτενάλη (C 30) Ε160στ Αιθυλεστέρας του β-απο-8'- καροτενικού οξέος (C 30) Ε 161β Ε 161ζ Ε 162 Ε 163 Λουτεΐνη Κανθαξανθίνη Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπεκατίνη Ανθοκυανίνες Ε 170 Ανθρακικό ασβέστιο Ε 171 Διοξείδιο του τιτανίου Ε 172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου Ε 173 Ε 174 Ε 175 Ε 180 Αργίλιο Άργυρος Χρυσός Λιθορουμπίνη ΒΚ παρασκευαζόμενες με φυσικά μέσα από φρούτα και λαχανικά (1) Οι αριθμοί Colour Index έχουν ληφθεί από την τρίτη έκδοση 1982 του Colour Index τόμοι 1-7, Επίσης τροποποιήσεις 37-40(125), 41-44(127-50), (130), (132-50), (135). (2) Ο όρος «καραμελόχρωμα» αφορά προϊόντα καστανού χρώματος, λιγότερο ή περισσότερο εντόνου, που προορίζονται για χρώση. Δεν αντιστοιχεί στο ζαχαρώδες αρωματικό προϊόν που λαμβάνεται με θέρμανση σακχάρων και χρησιμοποιείται για τον αρωματισμό των τροφίμων (π.χ. καραμελοποιία, ζαχαροπλαστική, αλκοολούχα ποτά) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Η ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. (Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στο παράρτημα II δεν προδικάζουν την αρχή «της μεταφοράς» σε περιπτώσεις προϊόντων που περιέχουν συστατικά με επιτρεπτές χρωστικές ουσίες). 1. Ανεπεξέργαστα τρόφιμα 2. Εμφιαλωμένο ή συσκευασμένο νερό κάθε είδους 3. Γάλα, ημιαποβουτυρωμένο και αποβουτυρωμένο γάλα, παστεριωμένο ή αποστειρωμένο (συμπεριλαμβανομένης της αποστείρωσης σε υπερυψηλή θερμοκρασία) (μη αρωματισμένο) 4. Σοκολατούχο γάλα 5. Γάλα το οποίο έχει υποστεί ζύμωση (μη αρωματισμένο) 6. Διατηρημένο γάλα, όπως ορίζεται στην οδηγία 76/118/ΕΟΚ 7. Βουτυρόγαλα (μη αρωματισμένο) 8. Κρέμα γάλακτος και σκόνη γάλακτος (μη αρωματισμένα) 9. Ζωϊκά και φυτικά έλαια και λίπη 10. Αυγά και προϊόντα αυγών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/437/ΕΟΚ 11. Αλεύρι και άλλα αλεσμένα προϊόντα και προϊόντα αμύλου 12. Ψωμί και παρόμοια προϊόντα 13. Ζυμαρικά και gnocchi 14. Ζάχαρη, συμπεριλαμβανομένων όλων των μονοσακχαριτών και δισακχαριτών 15. Τοματοπολτός, κονσέρβες τομάτας και εμφιαλωμένες τομάτες 16. Σάλτσες με βάση τομάτα 17. Χυμός φρούτων και νέκταρ φρούτων όπως ορίζονται στην οδηγία 75/726/ΕΟΚ και χυμός λαχανικών 18. Φρούτα, λαχανικά (συμπεριλαμβανομένης της πατάτας) και μανιτάρια κονσερβοποιημένα, εμφιαλωμένα ή ξηρά, μεταποιημένα φρούτα, λαχανικά (συμπεριλαμβανόμενης της πατάτας) και μανιτάρια. 19. Μαρμελάδες έξτρα, ζελέδες έξτρα και κρέμα κάστανων, όπως ορίζονται στην οδηγία 79/693/ΕΟΚ, Creme de pruneaux 20. Ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή, κρέας, πουλερικά και θηράματα καθώς και τα παρασκευάσματα τους, εκτός από τα έτοιμα φαγητά που περιέχουν τα συστατικά αυτά. 21. Προϊόντα κακάου και συστατικά σοκολάτας σε σοκολατούχα προϊόντα, όπως αναφέρονται στην οδηγία 73/241/ΕΟΚ 22. Καβουρδισμένος καφές, τσάϊ, κιχώριο, εκχυλίσματα τσαγιού και κιχωρίου, σκευάσματα τσαγιού, φυτών, φρούτων και σιτηρών για αφεψήματα, καθώς και μείγματα και στιγμιαία μείγματα των προϊόντων αυτών 23. Αλάτι, υποκατάστατα αλατιού, καρυκεύματα και μείγματα καρυκευμάτων 24. Οίνος και άλλα προϊόντα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 822/ Korn, Kornbrand, αλκοολούχα ποτά φρούτων, αποστάγματα φρούτων, Ούζο, Grappa, Κρητική Τσικουδιά, Τσίπουρο Μακεδονίας, Τσίπουρο Θεσσαλίας, Τσίπουρο Τυρνάβου, Eau de vie de Marque nationale Luxembourgeoise, Eau de vie seigle Marque nationale Luxembourgeoise, London gin, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/ Sanbuca, Maraschino, και Mistra, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1180/ Sahgria, Clarea και Zurra, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-5

6 28. Κρασόξιδο 29. Τροφές για βρέφη και νήπια, όπως αναφέρονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των τροφών για βρέφη και νήπια όχι σε καλή υγεία 30. Μέλι 31. Βύνη και προϊόντα βύνης 32. Τυριά που έχουν ή δεν έχουν υποστεί ωρίμανση (μη αρωματισμένα) 33. Βούτυρο από πρόβειο και αίγειο γάλα 35-6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Τρόφιμα Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία Μέγιστο επίπεδο Malt Bread Μπίρα Cidre Bouche Βούτυρο (συμπεριλαμβανομένου του βουτύρου με μειωμένα λιπαρά και του συμπυκνωμένου βουτύρου) Μαργαρίνη, μιναρίνη και άλλα λιπαρά γαλακτώματα και άνυδρες λιπαρές ύλες Τυρί Sage - Derby Πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί. Μη αρωματισμένο λυωμένο τυρί Τυρί Red Leicester Τυρί Mimolette Ε 160α Καροτένια Ε 160α Καροτένια Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη Ε 140 Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες Ε 141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό Ε 160α Καροτένια Ε 160γ Εκχύλισμα πάπρικας Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη 10 mg/kg 15 mg/kg 50 mg/kg 35 mg/kg Τυρί Morbier Ε 153 Φυτικός άνθρακας Τυρί με κόκκινα «νερά» Ε 120 Κοχενίλη, Καρμινικό Οξύ, Καρμίνες 125 mg/kg Ξίδι Whisκy, Whisκey, αλκοολούχα ποτά σιτηρά (εκτός του Korn ή του Kornbrand, ή Eau de vie de Seigle Marque Nationale Luxembourgeoise) αποστάγματα οίνου, ρούμι, Brandy, Weinbrand, απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών, αλκοολούχο ποτό από απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιών (εκτός από την Τσικουδιά, Τσίπουρο και Eau de vie de Marc Marque Nationale Luxembourgeoise), Grappa Invecchiata, Bagaceira, Velha, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1576/89 Ε 163 Ανθοκυανίνες ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-7

8 Τρόφιμα Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία Μέγιστο επίπεδο Αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο (εκτός του Bitter Soda) και αρωματισμένοι οίνοι όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 Americano Bitter Soda, Bitter Vino, όπως αναφέρονται στο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 Οίνοι λικέρ και οίνοι λικέρ υψηλής ποιότητας που παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές Λαχανικά διατηρημένα σε ξίδι, άλμη ή λάδι (εκτός από τις ελιές) Ε150δ Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα Ε 163 Ανθυκυανίνες Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη ii) 5'- Φωσφορική ριβοφλαβίνη Ε 102 Ταρτραζίνη Ε 104 Κίτρινο της κινολίνης Ε 120 Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, Καρμίνες Ε 122 Αζωρουμπίνη Καρμοϊζίνη Ε 123 Αμαράνθη Ε 124 Πονσώ 4R Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη ii) 5'- Φωσφορική ριβοφλαβίνη Ε 102 Ταρτραζίνη Ε 104 Κίτρινο της κινολίνης Ε 110 Κίτρινο Sunset yellow FCF Κιτρινοπορτοκαλί S Ε 120 Κοχενίλη, Kαρμινικό οξύ, Καρμίνες Ε 122 Αζωρουμπίνη, καρμοϊζίνη Ε 123 Αμαράνθη Ε 124 Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A Ε 129 Ερυθρό Allura Red AC Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη ii) 5'- Φωσφορική ριβοφλαβίνη Ε 140 Χλωροφύλλες, Χλωροφυλλίνες Ε 141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό 100 mg/l (μόνα τους ή σε συνδυασμό) 100 mg/l (μόνα τους ή σε συνδυασμό) 35-8 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

9 Τρόφιμα Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία Μέγιστο επίπεδο Ε 160α Καροτένια i) μείγματα καροτενίων ii) β- καροτένια Ε 162 Ερυθρά χρωστικά της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη Ε 163 Ανθοκυανίνες Σιτηρά προγεύματος παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση ή/και αρωματισμένα με φρούτα Ε 160α Καροτένια Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη 25 mg/kg Σιτηρά προγεύματος αρωματισμένα με φρούτα Ε 160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες Ε 162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη Ε 163 Ανθοκυανίνες 200 mg/kg (μόνα τους ή σε συνδυασμό) Κοινές μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελάδες εσπεριδοειδών, όπως αναφέρονται στην οδηγία 79/693/ΕΟΚ και άλλα ομοειδή παρασκευάσματα φρούτων περιλαμβανομένων και των προϊόντων με μειωμένες θερμίδες Λουκάνικα και σαλάμια, πατέ, κρεατόπιττες( 3 ) Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 140 Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες Ε 141 Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό Ε 150β Καυστκό θειώδες καραμελόχρωμα Ε 160α Καροτένια i) Μείγματα καροτενίων ii) β-καροτένιο Ε 160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη Ε 162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη Ε 163 Ανθοκυανίνες Ε 104 Κίτρινο της κινολίνης Ε 110 Κίτρινο Sunset Ε 120 Κοχενίλη καρμινικό οξύ, καρμίνες Ε 124 Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης Α Ε 142 Πράσινο S Ε 160δ Λυκοπένιο Ε 161β Λουτεϊνη Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες Ε 160α Καροτένια Ε 160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη Ε 162 Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη (μόνα τους ή σε συνδυασμό) 10 mg/kg ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-9

10 Τρόφιμα Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία Μέγιστο επίπεδο Luncheon Meat Ε 129 Ερυθρό Allura AC 25 mg/kg Λουκάνικα προγεύματος με περιεκτικότητα σε σιτηρά τουλάχιστον 6% Kιμάς για μπιφτέκια με περιεκτικότητα σε λαχανικά ή/και σιτηρά τουλάχιστον 4% Ε 129 Ερυθρό Allura AC Ε 120 Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ, καρμίνες 25 mg/kg Λουκάνικα Chorizo Salchichon Ε 120 Κοχενίλη καρμινικό οξύ καρμίνες 200 mg/kg Παστουρμάς (βρώσιμο εξωτερικό περίβλημα) Αποξηραμένοι κόκκοι και νιφάδες πατάτας Ε 124 Πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A Ε 100 Κουρκουμίνη Ε 101 i) Ριβοφλαβίνη ii) 5'-Φωσφορική ριβοφλαβίνη Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες Ε 100 Κουρκουμίνη 250 mg/kg Μεταποιημένο Mushy και Αρακάς (σε κονσέρβα) Ε 102 Ταρτραζίνη Ε 133 Λαμπρό κυανό Ε 142 Πράσινο S 10 mg/kg ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Χρωστική ουσία Τρόφιμα Μέγιστο επίπεδο Ε 123 Αμαράνθη Οίνοι, απεριτίφ, οινοπνευματώδη ποτά συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με κατ' όγκο περιεκτικότητα σε ακλοόλη κάτω του 15% Αυγά ψαριών 30 mg/l 30 mg/kg Ε 127 Ερυθροζίνη Κεράσια κοκτέϊλ και σακχαρόπηκτα κεράσια 200 mg/kg Κεράσια Bigarreaux σε σιρόπι και σε κοκτέϊλ 150 mg/kg Ε 128 Kόκκιvo2G (αναστολή χρήσης)* Λουκάνικα προγεύματος με περιεκτικότητα σε σιτηρά τουλάχιστον 6% Κιμάς για μπιφτέκια με περιεκτικότητα σε λαχανικά και/ή σιτηρά τουλάχιστον 4% *αναστέλλεται η χρήση της χρωστικής Ε128(Ερυθρό 2G) στα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 884/2007 της Επιτροπής, σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή της χρήσης του Ε128 (Ερυθρό 2G) ως χρωστικής τροφίμων. Αναστέλλεται η διάθεση και η εισαγωγή τροφίμων με την ανωτέρω χρωστική. Ωστόσο, τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά ή αποδεικνύεται ότι απεστάλησαν στην Κοινότητα πριν την 28η Ιουλίου 2007, μπορούν να διατίθενται στην κατανάλωση μέχρι την ημερομηνία λήξης ή την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Ε 154 Καστανό FK Kippers Ε 161g Κανθαξανθίνη Saucisses de Strasbourg 15 mg/kg Ε 173 Αργίλιο Εξωτερικό περίβλημα ζαχαρωδών παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για διακόσμηση γλυκών και ειδών ζαχαροπλαστικής Ε 174 Άργυρος Ε 175 Χρυσός Εξωτερικό περίβλημα ζαχαρωδών παρασκευασμάτων Διακόσμηση σοκολάτας Ηδύποτα (λικέρ) Εξωτερικό περίβλημα ζαχαρωδών παρασκευασμάτων Διακόσμηση σοκολάτας Ηδύποτα (Λικέρ) Ε 180 Λιθορουμπίνη ΒΚ Βρώσιμος φλοιός τυριών Ε 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη Μαργαρίνη, μιναρίνη και άλλα λιπαρά γαλακτώματα και άνυδρες λιπαρές ύλες Διακόσμηση και επικάλυψη Προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας Παγωτά Ηδύποτα (λικέρ) περιλαμβανομένων και των ποτών που βεβαιούται, ότι έχουν αλκοολικό τίτλο κάτω του15% κατ óγκον Αρωματισμένο λυωμένο τυρί Πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί που έχει υποστεί ωρίμανση, μη αρωματισμένο λυωμένο τυρί Επιδόρπια «Σνακς» αρτυμένα και ξερά μεζεδάκια με βάση την πατάτα, τα σιτηρά ή το άμυλο: - αρτυμένα μεζεδάκια παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/l 15 mg/kg 15 mg/kg 10 mg/kg - άλλα αρτυμένα μεζεδάκια, και αρτυμένοι ξηροί καρποί με περίβλημα 10 mg/kg ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-11

12 Χρωστική ουσία Τρόφιμα Μέγιστο επίπεδο Καπνιστό ψάρι Βρώσιμος φλοιός τυριού και βρώσιμα περιβλήματα Τυρί Red Leicester Τυρί Mimolette 10 mg/kg 50 mg/kg 35 mg/kg Σιτηρά προγεύματος παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση ή/και 25 mg/kg αρωματισμένα με φρούτα ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II KAI III. Μέρος 1 Οι ακόλουθες χρωστικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος 2 και όλα τα άλλα τρόφιμα πλην αυτών που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III. Ε 101 Ε 140 Ε 141 Ε 150α Ε 150β Ε 150γ Ε 150δ Ε 153 Ε 160α Ε 160γ Ε 162 Ε 163 Ε 170 Ε 171 E 172 ί) Ριβοφλαβίνη ii) 5'- Φωσφορική ριβοφλαβίνη Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλωροφυλλινών με χαλκό Απλό καραμελόχρωμα Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα Εναμμώνιο καραμελόχρωμα Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα Φυτικός άνθρακας Καροτένια Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη Ανθοκυανίνες Ανθρακικό ασβέστιο Διοξείδιο του τιτανίου Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου Μέρος 2 Οι ακόλουθες χρωστικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνες τους ή σε συνδυασμό στα παρακάτω τρόφιμα, μέχρι του μέγιστου επιπέδου που καθορίζεται στον πίνακα. Ωστόσο για τα μη ακλοολούχα αρωματισμένα ποτά, τα παγωτά, τα επιδόρπια, τα προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, μπορούν να χρησιμοποιούνται χρωστικές μέχρι το όριο που αναφέρεται στον οικείο πίνακα, ενώ οι χρωστικές ουσίες Ε110, Ε122, Ε124 και Ε155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg/kg ή mg/l Ε 100 Ε 102 Ε 104 Ε 110 Ε 120 Ε 122 Ε 124 Ε 129 Ε 131 Ε 132 Ε 133 Ε 142 Ε 151 Ε 155 Ε 160δ Κουρκουμίνη Ταρτραζίνη Κίτρινο κινολίνης Κίτρινο Sunset FCF, Κιτρινοπορτοκαλί S Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A Ερυθρό Allura AC Μπλε πατεντέ V Ινδικοτίνη, Ινδικοκαρμίνη Λαμπρό κυανό FCF Πράσινο S Λαμπρό Μαύρο ΒΝ, Μαύρο ΡΝ Καστανό ΗΤ Λυκοπένιο Ε 160ε β-από-8'-καροτενάλη (C 30) Ε 160 στ Αιθυλεστέρας του β-από-8'-καροτενικού οξέος (C 30) Ε 161β Λουτεϊνη ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-13

14 Τρόφιμα Μη ακλοολούχα αρωματισμένα ποτά και ποτά από φρούτα Σακχαρόπηκτα φρούτα και λαχανικά, Mostarda di Frutta Γλυκά από κόκκινα φρούτα Ζαχαρώδη παρασκευάσματα Προϊόντα διακόσμησης και επικάλυψης στα τρόφιμα Προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας(π.χ. διάφορα κρουασάν, μπισκότα, κέϊκ και γκοφρέτες) Παγωτά Αρωματισμένο λυωμένο τυρί Επιδόρπια συμπεριλαμβανομένων των αρωματισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων Σάλτσες, αρτύματα και καρυκεύματα (π.χ. σκόνη curry, Tandoori), τουρσιά, (ενδεχομένως ψιλοκομμένα), Chutney και Picalilli Μουστάρδα Πολτός ψαριών και καρκινοειδών Προμαγειρευμένα καρκινοειδή Υποκατάστατα σολομού Surimi Αυγά ψαριών Καπνιστό ψάρι «Σνακς», αρτυμένα και ξερά μεζεδάκια με βάση την πατάτα, τα σιτηρά ή το άμυλο - αρτυμένα μεζεδάκια παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση -άλλα αρτυμένα μεζεδάκια και αρτυμένοι ξηροί καρποί με περίβλημα Βρώσιμος φλοιός τυριού και βρώσιμα περιβλήματα Πλήρη παρασκεύασματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα Πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο Υγρά διαιτητικά συμπληρώματα Στερεά διαιτητικά συμπληρώματα Σούπες Υποκατάστατα κρέατος και ψαριού βασισμένα σε φυτικές πρωτεΐνες Οινοπνευματώδη ποτά (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με κατ' όγκο περιεκτικότητα σε αλκοόλη κάτω του 15%) εκτός των αναφερομένων στο παράρτημα II ή στο παράρτημα III Αρωματισμένοι οίνοι, ποτά με βάση τον οίνο και αρωματισμένα κοκτέϊλ αμπελοοινικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 1601/91 εκτός αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα II ή στο παράρτημα III Οίνοι από φρούτα (αφρώδεις ή μη) Μηλίτης (εκτός του Cidre bouche) και απίτης Αρωματισμένοι οίνοι από φρούτα, αρωματισμένος μηλίτης και απίτης Μέγιστο επίπεδο 100 mg/l 200 mg/kg 200 mg/kg 300 mg/kg 500 mg/kg 200 mg/kg 150 mg/kg 150 mg/kg 500 mg/kg 300 mg/kg 250 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 300 mg/kg 200 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 300 mg/kg 50 mg/kg 200 mg/l 200 mg/l 200 mg/l ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

15 Παραπομπές (1) Απόφαση Α.Χ.Σ. 775/94, ΦΕΚ 702/Β/ «Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Τ., σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 94/36/ΕΚ, για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα». (2) Απόφαση Α.Χ.Σ. 309/96, ΦΕΚ 652/Β/ «Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Τ., σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 95/45/ΕΚ, της Επιτροπής για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα». (3) Απόφ. ΑΧΣ 449/1998, ΦΕΚ 1279/Β/ «Τροποποίηση άρθρου 35, ΜΕΡΟΣ Α, Παράρτημα III». ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 35A-15

16

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 232/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια 09 Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια Ομάδα IV Πολυόλες μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης, μη επεξεργασμένα ψάρια, για άλλους σκοπούς εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D016141/04.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D016141/04. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 16705/2/11 REV 2 DENLEG 144 GRI 773 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 5 Δεκεμβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 01 Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα προϊόντα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 06 Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 06.1 Δημητριακά αναποφλοίωτα, θραυσμένα ή σε νιφάδες E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 30 (3) μόνο σάγο και κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.5.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 380/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας ή mg/kg ανάλογα με την Υποσημειώσεις 04 Φρούτα και λαχανικά 04.1 Μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά 04.1.1 Ολόκληρα νωπά φρούτα και λαχανικά E 172 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου 6 Μόνο ως ενισχυτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 γιαταγλυκαντικάπουπροορίζονταιναχρησιμοποιηθούνστατρόôιμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, ).

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, ). Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, 31.12.2008). α/α Καν. (ΕΕ) αριθ. Τίτλος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1129/2011

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, ).

Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, ). Κατάλογος κανονισμών της Επιτροπής, τροποποιητικών του Παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων (L354/16, 31.12.2008). α/α Καν. (ΕΕ) αριθ. Τίτλος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1129/2011

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 10 Απριλίου 2003 EP-PE_TC1-COD(2002)0152 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Απριλίου 2003 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.8.2014 EL L 252/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 923/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2013 (05.03) (OR. en) 6961/13 DENLEG 19 AGRI 132 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 27 Φεβρουαρίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Ομάδα I Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο E 170 Ανθρακικό ασβέστιο E 260 Οξικό οξύ E 261 Οξικά κάλια E 262 Οξικά άλατα του νατρίου E 263 Οξικό ασβέστιο E 270 Γαλακτικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς Ε.Ε. Παρ. ΗΙ(Ι) Αρ. 3988, 6.5.2005 1888 Κ.Δ.Π. 226/2005 226 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά

14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

500 (1) (4) μόνο μη φυσικά επιτραπέζια νερά

500 (1) (4) μόνο μη φυσικά επιτραπέζια νερά 14 Ποτά 14.1 Μη αλκοολούχα ποτά 14.1.1 Νερό, συμπεριλαμβανομένων του φυσικού μεταλλικού νερού όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/54/ΕΚ και του νερού πηγής και όλων των λοιπών εμφιαλωμένων ή συσκευασμένων νερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα 1994L0035 EL 20.11.2003 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 143/6 EL 15.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 497/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.4.2015 EL L 107/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/647 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. «Ε 235 Ναταμυκίνη 1 mg/dm2 επιφανείας (απου μόνο για εξωτερική επεξεργασία των ακατέργαστων σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. «Ε 235 Ναταμυκίνη 1 mg/dm2 επιφανείας (απου μόνο για εξωτερική επεξεργασία των ακατέργαστων σκληρών, ημίσκληρων και ημιμαλακών τυριών» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/ 2008 τροποποιείται ως εξής: I. Το μέρος Α τροποποιείται ως εξής: (1) Στο τμήμα 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: «η ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα

Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα 1994L0035 EL 29.01.2004 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036822/04 - Παραρτήματα 1 έως 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036822/04 - Παραρτήματα 1 έως 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6176/15 ADD 1 DENLEG 30 AGRI 59 SAN 46 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1 Άρθρo 137 Παγωτά 1. α) «Παγωτά», νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ανάμιξη είτε γάλακτος από τα είδη και κατηγορίες που αναφέρονται στα άρθρα 79 και 80 του Κώδικα Τροφίμων και σε συνδυασμό μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ L 285/146 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Σημειώσεις 1. Το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις-

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Οικονομολόγος ( ΒΒΑ, ΜΒΑ ) 1 ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ το super πρόσθετο στη τεχνολογία τροφίμων Επίδραση στην υγεία ; Ιατρικές θέσεις- Λέξεις κλειδιά : πρόσθετα τροφίμων, φωσφορικά άλατα, όρια προσθήκης, κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 13.1.1 Παρασκευάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων Περίοδος ποσόστωσης. Μηροί προβατοειδών, άλλα τεμάχια με. (εκτός από ολόκληρα ή μισά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων Περίοδος ποσόστωσης. Μηροί προβατοειδών, άλλα τεμάχια με. (εκτός από ολόκληρα ή μισά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 EL 7.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1274/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D051559/03 - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D051559/03 - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14153/17 ADD 1 DENLEG 98 AGRI 614 SAN 406 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 334 Τρυγικό οξύ L+(-) Ε 414 Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας) quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο

Ε 334 Τρυγικό οξύ L+(-) Ε 414 Αραβικό κόμμι (κόμμι ακακίας) quantum satis ως υλικό για γλασάρισμα μόνο Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί/εξαιρέσεις 05 Είδη ζαχαροπλαστικής 05.1 Προϊόντα κακάο και σοκολάτας όπως εμπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 35 MEPOΣ B (1)

Άρθρο 35 MEPOΣ B (1) Άρθρο 35 MPOΣ B (1) ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα. Tα κριτήρια καθαρότητας που εφαρμόζονται στις χρωστικές που αναφέρονται στο MPOΣ A του άρθρου αυτού,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: οικ 30/003/678/17 9 2014 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.07.2002 COM(2002) 375 τελικό 2002/0152 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 94/35/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 EL L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 1780/2-4-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Προσθετικά και Συντηρητικά τροφίµων Πρόσθετα τροφίµων καλούνται οι ουσίες, οι οποίες συνήθως δεν καταναλώνονται µόνες τους ως τρόφιµα, είτε έχουν θρεπτική αξία είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 374/2014 για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 2296/05-05-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 6724/2014 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135,136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw, ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ. 0048-22-6229466 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Fax. 0048-22-6229464 http://agora.mfa.gr/pl101 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών. κρέατος πουλερικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών. κρέατος πουλερικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τάξη NACE 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 10.20 Επεξεργασία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Πρόσθετα Τροφίµων (Αριθµοί Ε)

Οδηγός για Πρόσθετα Τροφίµων (Αριθµοί Ε) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Οδηγός για Πρόσθετα Τροφίµων (Αριθµοί Ε) Λευκωσία Οκτώβριος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Oδηγός για πρόσθετα τροφίµων (αριθµοί Ε) Έκδοση Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη E101 E 586* E 553α Ε 425 Ε 920 Ε 214 Ε 216 Ε955 Ε 406 Ε 357 Ε 356 (i) Ριβοφλαβίνη (ii) 5 φωσφορική ριβοφλαβίνη 4-Εξυλορεσορκινόλη i) Ορθοπυριτικό µαγνήσιο ii) Τριπυριτικό µαγνήσιο Konjac ι) Κόμμι konjac

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλάβετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο τροφές πλούσιες σε φυτιι,ές ίνες

Συμπεριλάβετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο τροφές πλούσιες σε φυτιι,ές ίνες Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης στο θέμα της διατροφής είναι μεγάλο και τις περισσότερες φορές οδηγεί σε λανθασμένες εmλογές και εκτιμήσεις. Ένα στοιχείο που θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς 29.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, 1974 και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 17 διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής για βρέφη και μικρά παιδιά 17.1 στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0045 EL 25.08.1999 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ95/45/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 1995 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 295/178 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 12 α/α 1 Ανίχνευση Salmonella spp σε κιμά και παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά, φυτικά προϊόντα Καν. 73/05/ΕΚ και Καν. 178/02/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο

Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο Αριθμός νοικοκυριών με ιδιοκατοίκηση, δωρεάν χρήση ή με μειωμένο ενοίκιο Γ.Γ. ΕΣΥΕ Πίνακας 2.11: Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ορισμένων ειδών (τροφίμων και καυσίμων) που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά κατά Συνολικός αριθμός νοικοκυριών 3992964 - Αριθμός νοικοκυριών με ενοίκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10992/14 DENLEG 110 AGRI 448 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 12 Ιουνίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Οι τροφές αυτές βρίσκονται στη βάση της διατροφικής πυραμίδας, είναι πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, βιταμίνες της ομάδας Β, πρωτεΐνες,

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Οι τροφές αυτές βρίσκονται στη βάση της διατροφικής πυραμίδας, είναι πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, βιταμίνες της ομάδας Β, πρωτεΐνες, ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Οι τροφές αυτές βρίσκονται στη βάση της διατροφικής πυραμίδας, είναι πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, βιταμίνες της ομάδας Β, πρωτεΐνες, άπεπτες φυτικές ίνες, σίδηρο και άλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 210-3839171 ΑΡΙΘΜ. 1 210-3893526 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 30/01/ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ:Α2-493 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα II Χρωστικές quantum satis quantum satis (69) Περίοδος εφαρμογής: από την 1η Αυγούστου 2014

Ομάδα II Χρωστικές quantum satis quantum satis (69) Περίοδος εφαρμογής: από την 1η Αυγούστου 2014 17 17.1 Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής για βρέφη και μικρά παιδιά Συμπληρώματα διατροφής που παρέχονται σε στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επικίνδυνα πρόσθετα τροφίμων Ε Δευτέρα, 28 Ιανουάριος :20

Επικίνδυνα πρόσθετα τροφίμων Ε Δευτέρα, 28 Ιανουάριος :20 Τρώμε καθημερινά πολλά... συνθετικά χρώματα, συντηρητικά και αρώματα. Όλα τα τυποποιημένα τρόφιμα, σνακ, σακχαρώδη, γλυκίσματα, ποτά, αναψυκτικά περιέχουν μεγάλο αριθμό πρόσθετων ουσιών, γνωστότερες ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4095 Κ.Δ.Π. 483/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 483 Οι περί Μαρμελάδων, Ζελέδων, Μαρμελάδων Εσπεριδοειδών και Κρέμας Κάστανου Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η μεσογειακή διατροφή όπως έχει γίνει σήμερα γνωστό από πολλά άρθρα και δημοσιεύματα αποτελεί την βάση μιας υγιεινής διατροφής. Το πρότυπο αυτό διατροφής συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακή Οικονομία Τάξη: Γ Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Θέμα: Ισοδύναμα Τροφών Τάξη: Γ Γυμνασίου Ημερομηνία: 04/03/08 Χρόνος: 40

Οικιακή Οικονομία Τάξη: Γ Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Θέμα: Ισοδύναμα Τροφών Τάξη: Γ Γυμνασίου Ημερομηνία: 04/03/08 Χρόνος: 40 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Ισοδύναμα Τροφών Ημερομηνία: 04/03/08 Χρόνος: 40 Στόχοι: Οι μαθητές να: Να επεξηγούν τι είναι τα ισοδύναμα τροφών και να αποδέχονται οπτικά το μέγεθος της 1 μερίδας Είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456ΥΗ-86Μ. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011

ΑΔΑ: 456ΥΗ-86Μ. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TMHMA A Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ.Πρωτ.:οικ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή τεχνητές χρωστικές. Οι πιο σημαντικές φυσικές χρωστικές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (66) μόνον breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε

Ε 120 Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες 100 (66) μόνον breakfast sausages με ελάχιστη περιεκτικότητα σε 08 Κρέας και προϊόντα κρέατος 08.1 Νωπό κρέας εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων κρέατος όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 E 129 Ερυθρό Allura AG quantum satis μόνο για σκοπούς υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 1 ος στόχος: 2 ος στόχος: ξέχασες το πρόγευμα σου! 3 ος στόχος:

ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 1 ος στόχος: 2 ος στόχος: ξέχασες το πρόγευμα σου! 3 ος στόχος: ΒΗΜΑ, ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 1 ος στόχος: Προσπάθησε να τρως 5 μερίδες φρούτα και λαχανικά τη μέρα. Αν δεν σου αρέσουν στην αρχή, δοκίμασε να τα καταναλώσεις σαν: Μικρά κομματάκια πιπεριάς, μανιταριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφή στην εφηβεία και στις εξετάσεις: ποια τρόφιµα βελτιώνουν τη µνήµη, τη συγκέντρωση και την πνευµατική απόδοση Δρ. Αρετή Τσόγκα Επιστηµονική Συνεργάτιδα Τοµέα Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας Η διατροφή σημαντικός παράγοντας υγείας!! ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟ ΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΥΓΕΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Ποιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 60/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 60/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 60/2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135,136 και 139 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), β) την υπ αριθμ. K4-13977/12-11-12 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ3897/22-07-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα