Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1) Αγγελάκη 13, Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο: Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των συστηµάτων καυστήρα - λέβητα των λεβητοστασίων των Κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης Οικον. Έτος: 2011 ΚΑ: Ηµεροµηνία: 15/06/2011 Αριθ. Μελέτης: ΑΚ 23 / 2011 Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των συστηµάτων των λεβητοστασίων των Κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,70 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Περιγραφή -Προϋπολογισµός -Συγγραφή Υποχρεώσεων -ΤΣΥ-Τεχνικές προδιαγραφές - Προσαρτήµατα Παραρτήµατα - Έντυπο Οικονοµικής Προσφορας 1

2 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1) Αγγελάκη 13, Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο: Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των συστηµάτων καυστήρα - λέβητα των λεβητοστασίων των Κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης Οικον. Έτος: 2011 ΚΑ: Ηµεροµηνία: 15/06/2011 Αριθ. Μελέτης: ΑΚ 23 / 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, για την ετήσια συντήρηση των συστηµάτων, καπνοδόχου, φυσικού αερίου, των λεβητοστασίων του ήµου Θεσσαλονίκης. Ο συντηρητής θα είναι ηλεκτρολόγος ή µηχανολόγος µηχανικός µε τουλάχιστον 3ετή σχετική εµπειρία σε έργα αναλόγου µεγέθους και είδους ή αδειούχος τεχνίτης εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρων, βάση των προβλεπόµενων στα Π 511/77 και 362/01, και θα προβαίνει στη συντήρηση ως εξής: α) Σύµφωνα µε την υπ αριθ.οικ.10315/93 (ΦΕΚ 369Β'/93), άρθρο 4, για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης, µε συνολική θερµική ισχύ µεγαλύτερη ή ίση µε Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια µετρήσεων, µία φορά το µήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο. Έτσι σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές ο συντηρητής ελέγχει τους καυστήρες, διενεργεί µετρήσεις που αφορούν την ποιότητα της καύσης και την απόδοση του λέβητα, προβαίνει στις κατάλληλες ρυθµίσεις εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο και παραδίδει στον υπεύθυνο του ήµου υπογεγραµµένο φύλλο ελέγχου συντήρησης ρύθµισης. (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) β) Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης, µε συνολική θερµική ισχύ µικρότερη από Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια µετρήσεων, που αφορούν την ποιότητα της καύσης και την απόδοση του λέβητα, προβαίνει στις κατάλληλες ρυθµίσεις εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, µία φορά το χρόνο και η καταχώρησή στό σε σχετικό φύλλο ελέγχου συντήρησης ρύθµισης το οποίο και παραδίδει στον υπεύθυνο του ήµου υπογεγραµµένο. (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) γ) Σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές ο συντηρητής κάνει έλεγχο για τη σωστή λειτουργία των γραµµών, οργάνων του φυσικού αερίου και των αυτοµατισµών του συστήµατος λέβητα - καυστήρα που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) δ) κάθε εξάµηνο ο συντηρητής κάνει καθαρισµό των φλογήστρων των καυστήρων ή όποτε κριθεί αναγκαίο. 2

3 Επίσης ο ανάδοχος θα παρεµβαίνει κατασταλτικά στην περίπτωση απρόοπτων και απρόβλεπτων συµβάντων και γεγονότων και θα µεριµνά για την επιδιόρθωση της σχετικής βλάβης και την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων καπνοδόχου. Λεπτοµερής περιγραφή και αναλυτική αναφορά των εργασιών, που θα εκτελούνται κατά την διάρκεια ανάθεσης, υπάρχει στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας µελέτης Η ετήσια προγραµµατισµένη συντήρηση πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και θα περιλαµβάνει: Συντήρηση οριζόντιου φλογοαυλωτού λέβητα µε πιεστικό καυστήρα αερίου. Γενικά: Επιθεώρηση - του εσωτερικού των λεβήτων για τυχόν διαρροές νερού αποκατάσταση αυτών Καθαρισµός αποµάκρυνση υπολειµµάτων καύσης Έλεγχος πυρίµαχης µόνωσης στις πόρτες των λεβήτων Έλεγχος στεγανότητας στο πυρίµαχο κορδόνι που στεγανοποιεί τις πόρτες από διαρροές καυσαερίου Καθαρισµός και έλεγχος των φλογήστρων των καυστήρων Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών και των ασφαλιστικών διατάξεων των καυστήρων Επιθεώρηση και καθαρισµός των µπεκ και των φίλτρων καυσίµου Έλεγχος - καθαρισµός - ρύθµιση ηλεκτροδίων ιονισµού σπινθήρα Έλεγχος στεγανότητας καθαρισµός φίλτρων γραµµής νερού Έλεγχος Τριόδου Βάνας συστήµατος αντιστάθµισης Ειδικά: Έλεγχο του ανιχνευτικού συστήµατος φυσικού αεριού Έλεγχο διαρροών φυσικού αεριού, αποκατάσταση αυτών Έλεγχο διακόπτη και ρελέ καλής λειτουργίας του καυστήρα Έλεγχο ρύθµιση Βαλβίδας Φυσικού αεριού, Ρελέ ασφάλειας που προγραµµατίζει τον ιακόπτη ασφάλειας αέρος Έλεγχο - καθαρισµός διασκορπιστή - φωτοκύτταρου Έλεγχο - ρύθµιση της σωστής θέσης του στροβιλιστή και των ηλεκτροδίων ιονισµού σπινθήρα. Έλεγχο Πίνακα Πυρ/σης Αισθητηρίων Έλεγχο - καθαρισµό των Αισθητηρίων Έλεγχο - ρύθµιση των Υδροστατών, επαφής - αποστάσεως Έλεγχο - ρύθµιση των Κυκλοφορητών νερού 3

4 Έλεγχο - ρύθµιση των εντολών για την έναυση Έλεγχο καθαρισµός - ρύθµιση του αυτόµατου Μειωτή πιέσεως νερού Έλεγχο Βαλβίδας ασφάλειας αντικατάσταση εάν φθαρεί Έλεγχο µέτρηση - ρύθµιση - πλήρωση Πιεστικού δοχείου (Κ...) Έλεγχο της ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας Αεριού Ασφάλειας Έλεγχο - καθαρισµό του ανιχνευτή φυσικού αεριού Έλεγχο καθαρισµό - ρύθµιση Πληρωτή πιέσεως νερού Έλεγχο καθαρισµό (καπναγωγού=καπνοδόχου=γωνίας),αποκατάσταση φθαρµένης µόνωσης Μέτρηση καυσαερίων - πίεση παροχής µία (1) φορά ετησίως, ή µηνιαίως, ρύθµιση του καυστήρα, βάση της Υπ. Απόφασης που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αρ.369 Β στις 24/05/1993 στον καυστήρα για τη βέλτιστη λειτουργία της απόδοσης του καυστήρα,(φύλλο Ελέγχου). Έκδοση του φύλλου ελέγχου. Επίτοιχος λέβητας Φυσικού Αερίου. Συντήρηση επίτοιχου λέβητα. Γενικά: Έλεγχο της στεγανότητας της σωλήνωσης αερίου σε πίεση λειτουργίας Γενικό έλεγχο των εξαρτηµάτων ασφαλείας του λέβητα Σύσφιξη των υδραυλικών συνδέσεων εντός του λέβητα Αντικατάσταση αισθητηρίων θερµικρασίας και καθαρισµός του λέβητα Χηµικός καθαρισµός των εναλλακτών θέρµανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης Μέτρηση καυσαερίων πίεση παροχής µία (1) φορά ετησίως, ρύθµιση του καυστήρα, βάση της Υπ. Απόφασης που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αρ.369 Β στις 24/05/1993 στον καυστήρα για τη βέλτιστη λειτουργία της απόδοσης του καυστήρα. Έκδοση του φύλλου ελέγχου Ειδικά: Αποµάκρυνση καλυµµάτων λέβητα Αποσυναρµολόγηση συστήµατος απαγωγής καπναερίων-προσαγωγής αέρα καύσης και καθαρισµός αυτού(σε περίπτωση συσκευής κλειστού θαλάµου καύσης) Καθαρισµός ανεµιστήρα (σε περίπτωση συσκευής κλειστού θαλάµου καύσης) Λύση συστήµατος καυστήρα Λύση µπάρας µπέκ Καθαρισµός πρωτεύοντος ενναλλάκτη καυσαερίων νερού Έλεγχος και αν χρειαστεί καθαρισµός δευτερεύοντος πλακοειδή ενναλλάκτη νερού-νερού Επανασυναρµολόγηση µερών λέβητα και θέση σε λειτουργία Έλεγχος και ρύθµιση µέγιστης θερµικής φόρτισης συσκευής (παραγωγή ζεστών νερών) Έλεγχος και ρύθµιση µερικής θερµικής φόρτισης συσκευής(λειτουργία θέρµανσης) Έλεγχος και ρύθµιση φορτίου έναυσης 4

5 Θερµοτεχνικός έλεγχος και ρύθµιση ποιότητας καύσης µέγιστου φορτίου Θερµοτεχνικός έλεγχος και ρύθµιση ποιότητας καύσης µερικού φορτίου Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα Έλεγχος διάταξης ασφάλειας ροής καπναερίων (σε περίπτωση συσκευής ανοιχτού θαλάµου καύσης) Έλεγχος λειτουργίας συστήµατος επιτήρησης φλόγας 1. Ο συντηρητής θα είναι στη διάθεση του ήµου κάθε µέρα του χρόνου, όλες τις ώρες και θα ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε κλήση που αφορά βλάβη στους καυστήρες και θα φροντίζει για την γρήγορη αποκατάστασή της. Τυχόν ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν επιβαρύνουν το ήµο Θεσσαλονίκης. 2. Ο συντηρητής οφείλει να επιδίδει τά προβλεπόµενα πιστοποιητικά συντήρησης κάθε εγκατάστασης στην αρµόδια υπηρεσία (Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης) και αντίγραφα αυτών στον αρµόδιο υπεύθυνο του ήµου Θεσσαλονίκης. Ο Συντάξας Η Προϊσταµένη Τµήµατος Εκτέλεσης Αρχ/κων Έργων ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη, Η Προϊσταµένη /νσης Κατασκευών Αρχ/κων Έργων E. Μάµµος Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε. Μ. Ιορδανίδου Αρχ. Μηχανικός Ε. Φουντουλίδου Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος 5

6 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1) Αγγελάκη 13, Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο: Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των συστηµάτων καυστήρα - λέβητα των λεβητοστασίων των Κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης Οικον. Έτος: 2012 ΚΑ: Ηµεροµηνία: 15/06/2011 Αριθ. Μελέτης: ΑΚ 23 / 2011 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ισχύς Λέβητα KW 1 Παροχή υπηρεσιών για τη της ηµοτικής Κεντρικής ηµοτικής Βιβλιοθήκης 407,07 2 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Κτιρίου της ΕΕΚΜ 46,52 3 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Κτιρίου της ΕΠΘΕ 58,15 4 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Κτιρίου του Βαφοπούλειου Πνευµατικού Κέντρου 244,24 Μον.Μέτρ. Ποσότητα Τιµή Μον. Σε απάνη σε 400,00 400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00 300,00 6

7 5 Παροχή υπηρεσιών για τη της ηµοτικής Αποθήκης της /νσης Ηλεκτρολογικού 139,57 6 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Θεάτρου «Ανετον» 395,44 7 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Ωδείου Ν.Εγνατίας 116,31 8 Παροχή υπηρεσιών για τη του Β ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Πανοράµατος 9 Παροχή υπηρεσιών για τη του Κρατικού Παιδικού Σταθµού Ξηροκρήνης 10 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Γυµναστηρίου Τζαβέλλα 11 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Γυµναστηρίου Τζαβέλλα 12 Παροχή υπηρεσιών για τη του Κρατικού Παιδικού Σταθµού Τούµπας 232,61 55,00 58,15 58,15 116,31 200,00 200,00 400,00 400,00 150,00 150,00 300,00 300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00 150,00 7

8 13 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού - Γυµναστηρίου «Μέγας Αλέανδρος» 255,87 14 Παροχή υπηρεσιών για τη του Κρατικού Παιδικού Σταθµού Άνω Τούµπας 15 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού (Παιδικού Κέντρου) "Φωκά" 16 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού (Παιδικού Κέντρου) "Φωκά" 127,94 116,31 25,59 17 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Κτιρίου του Κ.Ε.Τ.Α. 168,64 18 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Κτιρίου της ηµοτικής Αστυνοµίας 139,57 19 Παροχή υπηρεσιών για τη του κτιρίου της Αγιορείτικης Εστίας 110,49 20 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Πολιτιστικού Κέντρου της Ε ηµοτικής Κοινότητας. 28,00 300,00 300,00 200,00 200,00 150,00 150,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 150,00 150,00 80,00 80,00 8

9 21 Παροχή υπηρεσιών για τη του Πρότυπου ηµοτικού Παιδικού Κέντρου "Πορτοκαλιάν" 28,00 22 Παροχή υπηρεσιών για τη της ηµοτικής Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Χαριλάου 23 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Βρεφοκοµείου "Αγιος Στυλιανός" 24 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Βρεφοκοµείου "Αγιος Στυλιανός" 25 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Βρεφοκοµείου "Αγιος Στυλιανός" 26 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Κτιρίου της /νσης Ηλεκτρολογικού 27 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Γυµναστηρίου ' Κων/πολεως ' 28 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Γυµναστηρίου ' Κων/πολεως ' 28,00 350,00 31,00 31,00 145,30 24,30 150,00 80,00 80,00 80,00 80,00 300,00 300,00 80,00 80,00 80,00 80,00 250,00 250,00 80,00 80,00 250,00 250,00 9

10 29 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Κτιρίου Μοναστηρίου Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Κτιρίου Μοναστηρίου Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Κέντρου ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Η.ΚΕ.ΘΕ.) 32 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Κτιρίου ''Παπαρηγοπούλου'' 24,30 24,30 24,30 232,61 33 Παροχή υπηρεσιών για τη του Πρώην ηµαρχείου Τριανδρίας 209,35 34 Παροχή υπηρεσιών για τη του Κέντρου Νεότητας της ηµοτικής Κοινότητας Τριανδρίας 128,00 35 Παροχή υπηρεσιών για τη του Κέντρου Πολιτισµού της ηµοτικής Κοινότητας Τριανδρίας 203,50 36 Παροχή υπηρεσιών για τη της Βιβλιοθήκης της ηµοτικής Κοινότητας Τριανδρίας 34,89 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 250,00 250,00 300,00 300,00 250,00 250,00 300,00 300,00 100,00 100,00 10

11 37 Παροχή υπηρεσιών για τη του Κλειστού Γυµναστηρίου της ηµοτικής Κοινότητας Τριανδρίας 38 Παροχή υπηρεσιών για τη του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ηµοτικής Κοινότητας Τριανδρίας 39 Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των καυστήρων στο Νέο ηµαρχιακό Μέγαρο του ήµου Θεσσαλονίκης 40 Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των καυστήρων στο Νέο ηµαρχιακό Μέγαρο του ήµου Θεσσαλονίκης 41 Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των καυστήρων στο Νέο ηµαρχιακό Μέγαρο του ήµου Θεσσαλονίκης 225,00 93,00 814,00 814,00 814,00 42 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού κολυµβητηρίου του ήµου Θεσσαλονίκης 1160,00 43 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού κολυµβητηρίου του ήµου Θεσσαλονίκης 1160,00 44 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου Τούµπας του ήµου Θεσσαλονίκης 350,00 250,00 250,00 150,00 150,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750, , , , ,00 400,00 400,00 11

12 45 Παροχή υπηρεσιών για τη του Κρατικού Παιδικού Σταθµού 46 Παροχή υπηρεσιών για τη του Κρατικού Παιδικού Σταθµού 47 Παροχή υπηρεσιών για τη της ηµοτικής Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Κάτω Τούµπας "Γιώργος Ιωάννου" 48 Παροχή υπηρεσιών για τη του ηµοτικού Γυµναστηρίου ''Πτεράρχου Θέµελη'' 24,00 24,00 34,80 28,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Σύνολο καθαρής αξίας ,00 ΦΠΑ 23% 2.711,70 Γενικό σύνολο δαπάνης ,70 Η αναφερόµενη τιµή διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές της αγοράς. Ο Συντάξας Η Προϊσταµένη Τµήµατος Εκτέλεσης Αρχ/κων Έργων ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη, Η Προϊσταµένη /νσης Κατασκευών Αρχ/κων Έργων E. Μάµµος Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε Μ. Ιορδανίδου Αρχ. Μηχανικός Ε. Φουντουλίδου Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος 12

13 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1) Αγγελάκη 13, Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο: Fax: ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση των συστηµάτων καυστήρα - λέβητα των λεβητοστασίων των Κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης Οικον. Έτος: 2012 ΚΑ: Ηµεροµηνία: 15/06/2011 Αριθ. Μελέτης: ΑΚ 23 / 2011 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, για την ετήσια συντήρηση των συστηµάτων, καπνοδόχου, φυσικού αερίου, των λεβητοστασίων του ήµου Θεσσαλονίκης. Ο συντηρητής θα είναι ηλεκτρολόγος ή µηχανολόγος µηχανικός µε τουλάχιστον 3ετή σχετική εµπειρία σε έργα αναλόγου µεγέθους και είδους ή αδειούχος τεχνίτης εγκαταστάτης-συντηρητής καυστήρων, βάση των προβλεπόµενων στα Π 511/77 και 362/01, και θα προβαίνει στη συντήρηση ως εξής: α) Σύµφωνα µε την υπ αριθ.οικ.10315/93 (ΦΕΚ 369Β'/93), άρθρο 4, για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης, µε συνολική θερµική ισχύ µεγαλύτερη ή ίση µε Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια µετρήσεων, µία φορά το µήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο. Έτσι σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές ο συντηρητής ελέγχει τους καυστήρες, διενεργεί µετρήσεις που αφορούν την ποιότητα της καύσης και την απόδοση του λέβητα, προβαίνει στις κατάλληλες ρυθµίσεις εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο και παραδίδει στον υπεύθυνο του ήµου υπογεγραµµένο φύλλο ελέγχου συντήρησης ρύθµισης. (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) β) Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης, µε συνολική θερµική ισχύ µικρότερη από Kcal/h επιβάλλεται η διενέργεια µετρήσεων, που αφορούν την ποιότητα της καύσης και την απόδοση του λέβητα, προβαίνει στις κατάλληλες ρυθµίσεις εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο, µία φορά το χρόνο και η καταχώρησή στό σε σχετικό φύλλο ελέγχου συντήρησης ρύθµισης το οποίο και παραδίδει στον υπεύθυνο του ήµου υπογεγραµµένο. (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) γ) Σύµφωνα µε τις επισυναπτόµενες τεχνικές προδιαγραφές ο συντηρητής κάνει έλεγχο για τη σωστή λειτουργία των γραµµών, οργάνων του φυσικού αερίου και των αυτοµατισµών του συστήµατος λέβητα - καυστήρα που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 13

14 δ) κάθε εξάµηνο ο συντηρητής κάνει καθαρισµό των φλογήστρων των καυστήρων ή όποτε κριθεί αναγκαίο. Επίσης ο ανάδοχος θα παρεµβαίνει κατασταλτικά στην περίπτωση απρόοπτων και απρόβλεπτων συµβάντων και γεγονότων και θα µεριµνά για την επιδιόρθωση της σχετικής βλάβης και την αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων καπνοδόχου. Λεπτοµερής περιγραφή και αναλυτική αναφορά των εργασιών, που θα εκτελούνται κατά την διάρκεια ανάθεσης, υπάρχει στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας µελέτης Η ετήσια προγραµµατισµένη συντήρηση πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και θα περιλαµβάνει Συντήρηση οριζόντιου φλογοαυλωτού λέβητα µε πιεστικό καυστήρα αερίου. Γενικά: Επιθεώρηση - του εσωτερικού των λεβήτων για τυχόν διαρροές νερού αποκατάσταση αυτών Καθαρισµός αποµάκρυνση υπολειµµάτων καύσης Έλεγχος πυρίµαχης µόνωσης στις πόρτες των λεβήτων Έλεγχος στεγανότητας στο πυρίµαχο κορδόνι που στεγανοποιεί τις πόρτες από διαρροές καυσαερίου Καθαρισµός και έλεγχος των φλογήστρων των καυστήρων Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών και των ασφαλιστικών διατάξεων των καυστήρων Επιθεώρηση και καθαρισµός των µπεκ και των φίλτρων καυσίµου Έλεγχος - καθαρισµός - ρύθµιση ηλεκτροδίων ιονισµού σπινθήρα Έλεγχος στεγανότητας καθαρισµός φίλτρων γραµµής νερού Έλεγχος Τριόδου Βάνας συστήµατος αντιστάθµισης Ειδικά: Έλεγχο του ανιχνευτικού συστήµατος φυσικού αεριού Έλεγχο διαρροών φυσικού αεριού, αποκατάσταση αυτών Έλεγχο διακόπτη και ρελέ καλής λειτουργίας του καυστήρα Έλεγχο ρύθµιση Βαλβίδας Φυσικού αεριού, Ρελέ ασφάλειας που προγραµµατίζει τον ιακόπτη ασφάλειας αέρος Έλεγχο - καθαρισµός διασκορπιστή - φωτοκύτταρου Έλεγχο - ρύθµιση της σωστής θέσης του στροβιλιστή και των ηλεκτροδίων ιονισµού σπινθήρα. Έλεγχο Πίνακα Πυρ/σης Αισθητηρίων Έλεγχο - καθαρισµό των Αισθητηρίων Έλεγχο - ρύθµιση των Υδροστατών, επαφής - αποστάσεως Έλεγχο - ρύθµιση των Κυκλοφορητών νερού 14

15 Έλεγχο - ρύθµιση των εντολών για την έναυση Έλεγχο καθαρισµός - ρύθµιση του αυτόµατου Μειωτή πιέσεως νερού Έλεγχο Βαλβίδας ασφάλειας αντικατάσταση εάν φθαρεί Έλεγχο µέτρηση - ρύθµιση - πλήρωση Πιεστικού δοχείου (Κ...) Έλεγχο της ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας Αεριού Ασφάλειας Έλεγχο - καθαρισµό του ανιχνευτή φυσικού αεριού Έλεγχο καθαρισµό - ρύθµιση Πληρωτή πιέσεως νερού Έλεγχο καθαρισµό (καπναγωγού=καπνοδόχου=γωνίας),αποκατάσταση φθαρµένης µόνωσης Μέτρηση καυσαερίων - πίεση παροχής µία (1) φορά ετησίως, ή µηνιαίως, ρύθµιση του καυστήρα, βάση της Υπ. Απόφασης που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αρ.369 Β στις 24/05/1993 στον καυστήρα για τη βέλτιστη λειτουργία της απόδοσης του καυστήρα,(φύλλο Ελέγχου). Έκδοση του φύλλου ελέγχου. Επίτοιχος λέβητας Φυσικού Αερίου. Συντήρηση επίτοιχου λέβητα. Γενικά: Έλεγχο της στεγανότητας της σωλήνωσης αερίου σε πίεση λειτουργίας Γενικό έλεγχο των εξαρτηµάτων ασφαλείας του λέβητα Σύσφιξη των υδραυλικών συνδέσεων εντός του λέβητα Αντικατάσταση αισθητηρίων θερµικρασίας και καθαρισµός του λέβητα Χηµικός καθαρισµός των εναλλακτών θέρµανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης Μέτρηση καυσαερίων πίεση παροχής µία (1) φορά ετησίως, ρύθµιση του καυστήρα, βάση της Υπ. Απόφασης που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αρ.369 Β στις 24/05/1993 στον καυστήρα για τη βέλτιστη λειτουργία της απόδοσης του καυστήρα. Έκδοση του φύλλου ελέγχου Ειδικά: Αποµάκρυνση καλυµµάτων λέβητα Αποσυναρµολόγηση συστήµατος απαγωγής καπναερίων-προσαγωγής αέρα καύσης και καθαρισµός αυτού(σε περίπτωση συσκευής κλειστού θαλάµου καύσης) Καθαρισµός ανεµιστήρα (σε περίπτωση συσκευής κλειστού θαλάµου καύσης) Λύση συστήµατος καυστήρα Λύση µπάρας µπέκ Καθαρισµός πρωτεύοντος ενναλλάκτη καυσαερίων νερού Έλεγχος και αν χρειαστεί καθαρισµός δευτερεύοντος πλακοειδή ενναλλάκτη νερού-νερού Επανασυναρµολόγηση µερών λέβητα και θέση σε λειτουργία Έλεγχος και ρύθµιση µέγιστης θερµικής φόρτισης συσκευής (παραγωγή ζεστών νερών) Έλεγχος και ρύθµιση µερικής θερµικής φόρτισης συσκευής(λειτουργία θέρµανσης) 15

16 Έλεγχος και ρύθµιση φορτίου έναυσης Θερµοτεχνικός έλεγχος και ρύθµιση ποιότητας καύσης µέγιστου φορτίου Θερµοτεχνικός έλεγχος και ρύθµιση ποιότητας καύσης µερικού φορτίου Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστάτη αέρα Έλεγχος διάταξης ασφάλειας ροής καπναερίων (σε περίπτωση συσκευής ανοιχτού θαλάµου καύσης) Έλεγχος λειτουργίας συστήµατος επιτήρησης φλόγας Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του Π 28/80 την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/ τ.β). Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης β. Η συγγραφή υποχρεώσεων γ. Τεχνική περιγραφή µελέτη Άρθρο 4ο : Εκτέλεση της σύµβασης Χρόνος εκτέλεσης εργασιών της σύµβασης 4.1 Τόπος και χρόνος Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι τα λεβητοστάσια µε καύσιµο το φυσικό αέριο του ήµου Θεσσαλονίκης ως ο συνηµµένος κατάλογος. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊστ/νης Αρχής,.Υ. και επιβλεπόντων) να συµµετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των έργων και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη ο εργοδότης. 16

17 Μαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συµφωνητικό µέσα σε 15 ηµέρες. Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασµό του εργοδότη ο ήµαρχος. Συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης είναι από την εποµένη της υπογραφής έως το τέλος του δωδεκαµήνου (12 µήνες) µε δυνατότητα εκχώρησης παράτασης έως και τρεις (3) µήνες. Ο εργοδότης δικαιούται µονοµερώς να ανανεώσει την σύµβαση κατά τρεις (3) µήνες εάν αρνηθεί ο Ανάδοχος. Σε προθεσµία µιας εβδοµάδας από την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού, αν δεν ορίζεται σ αυτό διαφορετικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών. Αν η ηµεροµηνία έναρξης της συµβατικής προθεσµίας παροχής υπηρεσιών µετατεθεί χωρίς ευθύνη του αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην προκήρυξη ή στα τεύχη του διαγωνισµού, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσµίας. Σε προθεσµία 45 ηµερών από την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος υποχρεούται να έχει ολοκλήρωση την συντήρηση του συνόλου των καυστήρων σύµφωνα µε το υποβληθέν χρονοδιάγραµµα το οποίο θα εγκριθεί από την ιευθύνουσα Υπηρεσία. 4.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου Το ιδιωτικό συµφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτηµένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζοµένου, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών. Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρµοδιότητες µε τον νόµιµο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των µελών του σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταµένου της.υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται οµοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύµβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των µεταβολών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύµφωνα µε το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση, να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση και να συµµετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις µε όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύµβασης. 4.3 Επίβλεψη της Σύµβασης 17

18 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης. 4.4 Τήρηση Ηµερολογίου-Βιβλίου συντήρησης, Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την τήρηση Ηµερολογίου και την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Ο συντηρητής θα είναι στη διάθεση του ήµου κάθε µέρα του χρόνου, όλες τις ώρες και θα ανταποκρίνεται άµεσα σε κάθε κλήση που αφορά βλάβη στους καυστήρες και θα φροντίζει για την γρήγορη αποκατάστασή της. Ο συντηρητής αναλόγως της συνολικής θερµικής ισχύς µία (1) φορά ετησίως, ή µηνιαίως, θα παραδίδει στον υπεύθυνο του ήµου υπογεγραµµένο φύλλο συντήρησης ρύθµισης. Ο συντηρητής οφείλει να δηµιουργήσει, να ενηµερώνει, να καταχωρεί (µία (1) φορά ετησίως, ή µηνιαίως, αναλόγως της συνολικής θερµικής ισχύς) τις επισκέψεις εργασίες συντήρησης σε σχετικό βιβλίο. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Ο συντηρητής οφείλει να επιδίδει τά προβλεπόµενα πιστοποιητικά συντήρησης κάθε εγκατάστασης στην αρµόδια υπηρεσία (Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης). Προσωπικό Συνεργείο Υποχρεώσεις του Αναδόχου Υλικά και Μηχανήµατα 5.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει µε την υποβολή της προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η ιευθύνουσα Υπηρεσία αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. Ο ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα την λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του έργου και επαφίεται στον ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα λειτουργίας, συντήρησης του έργου σε ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγµή να υπάρχει δυνατότητα άµεσης επέµβασης για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των σιντριβανιών και µε τον όρο ότι ο ανάδοχος θα έχει την αστική και ποινική ευθύνη. Τόσο ο υπεύθυνος της επίβλεψης της συντήρησης του έργου όσο και ο υπεύθυνος της επίβλεψης της λειτουργίας των έργων πρέπει να είναι καλοί χρήστες της Ελληνικής γλώσσας. Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ άτοµο και της νοµιµότητα του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του αναδόχου. 18

19 5.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης την οµάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισµού και να δηλώσει άµεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε µέλους της οµάδας. Η.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και µπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του µε αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εµπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε µε ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογηµένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων της εργολαβίας που περιλαµβάνουν, ηµεροµίσθια, µισθούς, εισφορές, ανταλλακτικά µικρής αξίας, έξοδα κίνησης προσωπικού και µεταφορά υλικών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί τις εγκαταστάσεις των έργων µε προσωπικό επιστηµονικό, εργατοτεχνικό κ.λ.π., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθµό για τη νόµιµη, οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εργολαβίας. Θα πρέπει ακόµα εκτός του προσωπικού αυτού να έχει σε ετοιµότητα εξοπλισµένο συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτροµηχανολογικών έργων και εξοπλισµού επανδρωµένο µε έµπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόµα και κατά τις Κυριακές και εορτές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι µέρος του προσωπικού του αναδόχου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο ήµος έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άµεση αποποµπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και µη τίµιου µέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί, ο ήµος έχει το δικαίωµα να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων µε άλλα που θα αµείβονται από το ήµο σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.. Ο ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον µία φορά το µήνα µε τους αρµόδιους εκπροσώπους του ήµου σε τακτικές καθορισµένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεµάτων σχετικών µε την λειτουργία κι συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ο ήµος θα έχει το δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύµβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούµενο γι αυτό προσωπικό. Τον πρώτο µήνα της σύµβασης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών των µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων αυτών το πρόγραµµα συντήρησης όλων των επιµέρους µονάδων που θα εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της σύµβασης και το οποίο θα τύχει της έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραµµα αυτό επιτρέπονται µόνο µετά από επανεξέταση των δεδοµένων και σύµφωνη γνώµη ή και επιθυµία της επίβλεψης. Σε περίπτωση βλάβης κάποιου εγκατεστηµένου µηχανήµατος κατά την περίοδο εγγύησης, η επισκευή θα γίνει µε έξοδα και υλικά του ήµου τα οποία θα διεκδικήσει από τον παλαιό Ανάδοχο. 19

20 Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των µηχανηµάτων από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. 5.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά που ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. Η καλή ποιότητα των υλικών πρέπει να υποδεικνύεται µε τους σχετικούς ελέγχους. Αυτή υπόκειται και στον άµεσο έλεγχο του εργοδότη ο οποίος µπορεί να απαγορεύσει τον ανάδοχο να το χρησιµοποιήσει πριν ακόµα να ασκηθεί ο αντίστοιχος εργαστηριακός έλεγχος εξετάζοντάς τα µακροσκοπικά. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποµακρύνει από τα εργοτάξια τα υλικά και ανταλλακτικά που ελέγχθηκαν από τον εργοδότη και βρέθηκαν ακατάλληλα. Αλλά ακόµη και αν δεν γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι είτε στα αρµόδια εργαστήρια, είτε επί τόπου στο έργο για να αποδειχθούν ελαττωµατικά ή όχι τα υλικά, ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εκτελέσει σωστά το έργο. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε φύσεως µηχανικών µέσων και συναφών µε αυτά ειδών που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται σε δύο εξαµηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε εξαµήνου, µετά την έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η πληρωµή θα γίνεται µετά την έγκριση του οικείου χρηµατικού εντάλµατος. Η αµοιβή για τον ανάδοχο συντηρητή είναι δεσµευτική µέχρι την οριστική ολοκλήρωση της παρεχόµενης υπηρεσίας. Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην 20

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (8Γ1) Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2310296847 Fax: 2310233532 E-mail: e.mammos@thessaloniki.gr ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ7ΛΛ-ΧΟ4. Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 29 / 11 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 342378 (12022) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης

Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Περιουσίας Αναλυτική Παρουσίαση ιαβούλευσης Τίτλος Έργου Προϋπολογισµός Υπηρεσίας Συντήρηση λειτουργία Η/ εγκαταστάσεων και συντήρηση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου των Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005

Α.Μ. 65 /2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κατά το άρθρο 4 του ν. 3316/2005 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Η Μ Α Θ Ι Α Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑ Κ.Α. 30.7411039 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 23.468,04 ΕΡΓΟ: «Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Π Ο Κ Α Τ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(Πρέπει να είναι σφραγισµένο µε πρωτότυπη σφραγίδα από την Υπηρεσία)

(Πρέπει να είναι σφραγισµένο µε πρωτότυπη σφραγίδα από την Υπηρεσία) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι

: ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ. : Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. - Ενάριθμος 2012ΣΕ07580142 της ΣΑΕ 0758 / Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι και Ίδιοι Πόροι Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 37/2014 Ε..Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΕΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 17-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 310/966600 FAX: 310/1439 Ι Α Κ Η Ρ Ξ Η Νο 37/014 Παροχής πηρεσίας για Α) Την Επίβλεψη µέσω του Κέντρου Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει

Διαβάστε περισσότερα