ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4 Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4 Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 Α.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Νέου Συστήµατος BMS 4 Α.3.1 υνατότητες Νέου Συστήµατος BMS 4 Α.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου Έργου 5 A.5 Κανονισµοί Εγκατάστασης - Λειτουργίας Συστήµατος BMS 6 Α.5.1 Γενικοί Κανονισµοί 6 Α.5.2 Ειδικοί Κανονισµοί 6 Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS 8 Β.1 οµή Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου (BMS) 8 Β.2 Επίπεδο ιαχείρισης 9 Β.2.1 Γενικά 9 Β.2.2 Χαρακτηριστικά του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Συστήµατος BMS 9 Β.2.3 Λογισµικό Λειτουργίας Συστήµατος BMS 9 Β.2.4 Εκτυπωτής Συµβάντων Συστήµατος BMS 10 Β.3 Επίπεδο Αυτοµατισµού Εγκαταστάσεων 10 Β.3.1 Αποµακρυσµένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ) 10 Β Προγραµµατιζόµενοι Ελεγκτές 10 Β Ψηφιακές και Αναλογικές Κάρτες Εισόδων- Εξόδων (Ι/Ο) 11 Β.4 Επίπεδο Αυτοµατισµού Συσκευών 11 Β.4.1 Ηλεκτρολογικός-Μηχανολογικός Εξοπλισµός 11 Β Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) 12 Β Λέβητες Καυστήρες Κυκλοφορητές 12 Β Ψύκτες 12 Β Τοπική Μονάδα Ανεµιστήρα Στοιχείου / Fan Coil Unit (FCU) 12

2 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Αντλίες 12 Β εξαµενές Ύδρευσης 13 Β Πυρόσβεση 13 Β Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) 13 Β Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) 13 Β Μετασχηµατιστές (Μ/Σ) 13 Β.4.2 Συστήµατα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας Συνεχούς & Εναλλασσόµενης Τάσης 13 Β.4.3 Σύστηµα Αντιστάθµισης Άεργου Ισχύος (Capacitor Bank) 13 Β.4.4 Σύστηµα Πυρανίχνευσης Αυτόµατης Κατάσβεσης 13 Β.4.5 Σύστηµα Ασφάλειας - Ελέγχου Πρόσβασης Εγκαταστάσεων 14 Γ ΜΕΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS 15 Γ.1 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας & Αποµακρυσµένη Παρακολούθηση Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου15 Γ.2 Απαιτήσεις Εγκατάστασης ιάγνωση Βλαβών Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου 15 ΜΕΡΟΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS 16.1 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Έργου 16.2 Αποξήλωση Υφιστάµενου Συστήµατος BMS 17.3 Εγκατάσταση 17.4 Εγγύηση 17 Ε ΜΕΡΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 18 Ε.1 Συντήρηση Συστήµατος BMS 18 Ε.1.1 Προληπτική Συντήρηση 18 Ε.1.2 Τεχνική Υποστήριξη 18 Ε.1.3 Αποκατάσταση Βλαβών και Χρόνος Ανταπόκρισης 18 Ε.1.4 Ανταλλακτικά 18 Ε.2 Ανταλλακτικά Συστήµατος BMS 18 ΣΤ ΜΕΡΟΣ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ 19 ΣΤ.1 Εκπαίδευση

3 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ.2 Εγχειρίδια Z.1 Σύνολο Σηµάτων Υφιστάµενου Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ 20 Z.2 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο1 20 Z.3 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο2 23 Z.4 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο3 25 Z.5 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο4 27 Z.6 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο5 30 Z.7 Συγκεντρωτικός Πίνακας Νέων Σηµάτων Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ 32 Z.8 Λίστα Νέων Σηµάτων Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ 32 Z.9 Πίνακας Συµµόρφωσης Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ 38 Z.10 Πίνακας Συµµόρφωσης Τεχνικής Απαίτησης Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ 40 Z.11 Πίνακας Συµµόρφωσης Χαρακτηριστικών Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ 43 Z.12 Πίνακας Συµµόρφωσης Υλοποίησης Έργου Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ 43 Z.13 Πίνακας Συµµόρφωσης Συντήρησης-Ανταλλακτικών Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ 45 Z.14 Πίνακας Συµµόρφωσης Εκπαίδευσης - Εγχειριδίων Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ 45 Z.15 Πίνακας Παραδοτέων Υλικών & Ποσοτήτων Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ

4 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Α.1 Αντικείµενο του Έργου H προµήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και η συντήρηση Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου (εφεξής BMS), στην κτιριακή εγκατάσταση του Βόρειου Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (εφεξής ΒΠΚΕΕ) στην Πτολεµαΐδα του νοµού Κοζάνης, το οποίο θα αντικαταστήσει το υφιστάµενο σύστηµα λόγω της δυσλειτουργίας του, που οφείλεται στην παλαιότητα του συστήµατος και στην έλλειψη ανταλλακτικών. Το νέο σύστηµα θα παραδοθεί εγκατεστηµένο και συνδεδεµένο στην υπάρχουσα υποδοµή (αισθητήρια, συσκευές ελέγχου) και σε πλήρη λειτουργία, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συνδεδεµένου κρίσιµου Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού εξοπλισµού, των Συστηµάτων Αδιάλειπτης Τροφοδότησης Συνεχούς και Εναλλασσόµενης Τάσης, του Συστήµατος Αντιστάθµισης Άεργου Ισχύος και των Συστηµάτων Πυρασφάλειας και Ασφάλειας Πρόσβασης. Το νέο σύστηµα θα παρέχει, όχι µόνο τις υφιστάµενες λειτουργίες παρακολούθησης και ελέγχου, αλλά και τις απαραίτητες λειτουργίες, έτσι ώστε να επιτευχτεί η πλήρης αυτοµατοποιηµένη παρακολούθηση και ο έλεγχος των ανωτέρω συστηµάτων. Συγκεκριµένα η πλήρης αυτοµατοποίηση του εξοπλισµού ελέγχου για τις περιπτώσεις που υπάρχει δυσλειτουργία ή η λειτουργία του υφιστάµενου εξοπλισµού (αισθητήρια, βαλβίδες, κινητήρες κλπ) είναι χειροκίνητη καθώς και στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται καθόλου εξοπλισµός (αισθητήρια, βαλβίδες, κινητήρες κλπ), θα επιτευχτεί µε την αναβάθµιση ή την αντικατάσταση του υφιστάµενου εξοπλισµού ελέγχου ή µε την προσθήκη νέου εξοπλισµού ελέγχου. Το νέο σύστηµα θα περιλαµβάνει, επίσης τα υφιστάµενα και τα νέα σήµατα, τα οποία αναφέρονται στο Ζ Μέρος της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, καθώς και τις εργασίες, αλλά και τις νέες και υφιστάµενες σχετικές καλωδιώσεις, που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της αυτοµατοποίησης των συστηµάτων της εγκατάστασης. Για την υποβολή προσφοράς θα πρέπει να προηγηθεί επίσκεψη στο χώρο της εγκατάστασης του ΒΠΚΕΕ, που θα εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες, έτσι ώστε να γίνει εκτίµηση των αναγκών και των απαιτήσεων για την πλήρη αυτοµατοποίηση του συστήµατος BMS καθώς και να ληφθεί υπόψη κάθε δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε να παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση του έργου. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS Το υφιστάµενο σύστηµα BMS στο ΒΠΚΕΕ, είναι κατασκευής του 1992, του οίκου Siemens (Landis & Gyr), τύπου Visonic 40 και ελέγχει 313 σήµατα, τα οποία αναφέρονται στο Ζ Μέρος-Παράγραφοι Ζ.2 έως Ζ.6, της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Α.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Νέου Συστήµατος BMS Ο εξοπλισµός και το λογισµικό του νέου συστήµατος BMS πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλα για την αδιάλειπτη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των κρισίµων συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Ο εξοπλισµός να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία όχι περισσότερο από πέντε (5) χρόνια και το λογισµικό όχι περισσότερο από τρία (3) χρόνια και να βρίσκονται σε ικανοποιητική λειτουργία για τουλάχιστον έξι (6) µήνες σε πελάτη του αναδόχου. Τα παραπάνω θα αποδεικνύονται µε βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία. Το νέο σύστηµα BMS, πλέον των 313 σηµείων που είναι ήδη σε λειτουργία, θα είναι επεκτάσιµο µε δυνατότητα σύνδεσης νέων σηµείων ελέγχου (Ζ Μέρος-Παράγραφος Ζ.7) µέχρι του συνολικού αριθµού των 500. Α.3.1 υνατότητες Νέου Συστήµατος BMS Οι δυνατότητες του νέου συστήµατος BMS, πρέπει να είναι: Η πλήρης παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του συνδεδεµένου Ηλεκτρολογικού Μηχανολογικού εξοπλισµού, των Συστηµάτων Αδιάλειπτης Τροφοδότησης 4-48

5 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συνεχούς και Εναλλασσόµενης Τάσης, του Συστήµατος Αντιστάθµισης Άεργου Ισχύος και των Συστηµάτων Πυρασφάλειας και Ασφάλειας της κτιριακής εγκατάστασης. Η αυτόµατη λειτουργία του συστήµατος καθώς και η χειροκίνητη επέµβαση των χρηστών µέσω του συστήµατος στον εξοπλισµό, για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. Η αυτόµατη ρύθµιση παραµέτρων του συστήµατος (θερµοκρασία, υγρασία κλπ), ανάλογα µε τη χρονική περίοδο (εργάσιµες και µη εργάσιµες ηµέρες, επίσηµες αργίες κλπ.) χρησιµοποιώντας χρονοπρογράµµατα και σενάρια λειτουργίας, έτσι ώστε αυτές να διατηρούνται στα επιθυµητά επίπεδα. Η ανίχνευση σφαλµάτων και βλαβών, από τον συνδεδεµένο εξοπλισµό της εγκατάστασης και ο προσδιορισµός του χώρου εκδήλωσης αυτών για τη γρήγορη επέµβαση του προσωπικού (π.χ. πυρκαγιά, διαρροή νερού, σφάλµατα µηχανηµάτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, αύξηση θερµοκρασίας σε πίνακες ή control rooms, στάθµες υγρών κλπ). Α.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου Έργου Ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη των εργασιών και αφού λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις του Α ΜΗΕ, όπως αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, µετά από την επί τόπου αυτοψία της εγκατάστασης και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας όλων των υφιστάµενων συστηµάτων, πρέπει να υποβάλλει προς έγκριση, τεύχος τεχνικής πρότασης του νέου Συστήµατος, στο οποίο θα εµφανίζει τον απαραίτητο εξοπλισµό, τον τρόπο και τις διαδικασίες µε τις οποίες θα επιτευχθεί η πλήρης αυτοµατοποίηση της παρακολούθησης και του ελέγχου του συνδεδεµένου εξοπλισµού και των συστηµάτων της εγκατάστασης, καθώς και τον τρόπο µετάπτωσης από το παλιό στο νέο σύστηµα BMS. Εν συνεχεία ο ανάδοχος, µε δική του ευθύνη και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για τον Α ΜΗΕ, εφόσον εγκριθεί το τεύχος τεχνικής πρότασης, θα πρέπει να : προµηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ένα (1) νέο σύστηµα BMS, το οποίο θα περιλαµβάνει: 1. Τον Κεντρικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή µε κατάλληλο λογισµικό και εξοπλισµό για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συνδεδεµένου εξοπλισµού και των συστηµάτων της εγκατάστασης και τον εκτυπωτή συµβάντων. 2. Τα νέα Αποµακρυσµένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ), µε τους ελεγκτές, τις κάρτες εισόδωνεξόδων και τις κάρτες επικοινωνίας. 3. Τον κατάλληλο εξοπλισµό και λογισµικό για τη σύνδεση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή µε τα νέα ΑΚΕ. 4. Τον απαιτούµενο εξοπλισµό (αισθητήρια, βαλβίδες, κινητήρες κλπ), για την αδιάλειπτη και πλήρη αυτοµατοποίηση της λειτουργίας όλων των συνδεδεµένων συστηµάτων της εγκατάστασης. Αναλυτικότερα ο ανάδοχος πρέπει να: προβεί σε προµήθεια και αντικατάσταση υλικών και συσκευών του υφιστάµενου εξοπλισµού που δυσλειτουργούν ή η λειτουργία τους είναι χειροκίνητη καθώς και σε προµήθεια νέων υλικών και συσκευών στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται καθόλου εξοπλισµός για την πλήρη αυτοµατοποίηση της εγκατάστασης. προβεί σε αύξηση του αριθµού των υφιστάµενων σηµάτων (βλέπε Ζ Μέρος Παράγραφος Ζ.2 έως και Ζ.6) όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη λίστα νέων σηµάτων (βλέπε Ζ Μέρος Παράγραφος Ζ.7) για την πλήρη αυτοµατοποίηση της εγκατάστασης. αναλάβει την πλήρη ευθύνη του ελέγχου της υφιστάµενης καλωδίωσης καθώς και την επαναχρησιµοποίηση της, εφ όσον αυτή είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του νέου συστήµατος. Να εγγυηθεί ότι δεν θα δηµιουργηθούν προβλήµατα (διακοπές επικοινωνίας) κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας και του χρόνου εγγύησης, από τη διατήρηση του υφιστάµενου 5-48

6 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ δικτύου καλωδιώσεων που θα χρησιµοποιηθεί για το νέο σύστηµα BMS. Σε περίπτωση αντικατάστασης της υπάρχουσας καλωδίωσης καθώς και η οποιαδήποτε νέα καλωδίωση θα γίνει µε ευθύνη του Αναδόχου. εξασφαλίσει και αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την αδιάλειπτη σύνδεση και την επικοινωνία του νέου συστήµατος BMS µε όλα τα υφιστάµενα συστήµατα της εγκατάστασης (θέρµανσης, ψύξηςκλιµατισµού, διαχείρισης ύδατος, ανίχνευσης φωτιάς-αυτόµατης κατάσβεσης, ηλεκτρικής τροφοδότησης, ασφάλειας εγκαταστάσεων, ελέγχου πρόσβασης, κλπ) µέσω του υφιστάµενου και του νέου εξοπλισµού, όπου αυτός απαιτείται (βαλβίδες, αισθητήρια κλπ). εξασφαλίσει και αναλάβει την πλήρη ευθύνη της επικοινωνίας του νέου συστήµατος BMS µε τα υφιστάµενα συστήµατα αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδότησης συνεχούς τάσης (48 & 110 VDC) µέσω των Αποµακρυσµένων Μονάδων Συναγερµού (Remote Alarm Units/RAU) τα οποία είναι ήδη εγκατεστηµένα στην Αίθουσα Ελέγχου (Control Room) του ΒΠΚΕΕ. εξασφαλίσει και αναλάβει την πλήρη ευθύνη της επικοινωνίας των µονάδων (από J-Bus ή Profibus-DP) του υφιστάµενου συστήµατος αδιάλειπτης ηλεκτρικής τροφοδότησης εναλλασσόµενης τάσης (UPS 400 VAC) µε το νέο σύστηµα BMS, διαµέσω µετατροπέα πρωτοκόλλου επικοινωνίας και του προγραµµατισµού του (configuration). εξασφαλίσει και αναλάβει την πλήρη ευθύνη της επικοινωνίας του νέου συστήµατος BMS µε το υφιστάµενο σύστηµα Αντιστάθµισης Άεργου Ισχύος, διαµέσω κατάλληλου εξοπλισµού και λογισµικού. απεικονίσει δυναµικά όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του συνδεδεµένου εξοπλισµού της εγκατάστασης στον υπολογιστή του συστήµατος BMS. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος πρέπει να: αποξηλώσει τα Αποµακρυσµένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ) (ελεγκτές, κάρτες εισόδου εξόδου, κάρτες επικοινωνίας κλπ) του υφιστάµενου BMS. εκπαιδεύσει τους τεχνικούς που θα ορίσει η ιεύθυνση Συστηµάτων & Υποδοµών του Α ΜΗΕ στο νέο σύστηµα. υποστηρίζει τεχνικά και συντηρεί το νέο σύστηµα BMS παρέχει πληροφορίες για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αναβαθµίσεις που αφορούν το BMS, τόσο για τον εξοπλισµό, όσο και για το λογισµικό. A.5 Κανονισµοί Εγκατάστασης - Λειτουργίας Συστήµατος BMS Ο εξοπλισµός του υπό προµήθεια συστήµατος ΒΜS θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς κανονισµούς. Α.5.1 Γενικοί Κανονισµοί Υ.Α. Φ.50/οικ.13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β`/ ) Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/ απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισµού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/ ) 89/336EEC: Κανονισµός (03/05/1989) για την εναρµόνιση µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα. EN ISO 9001: Μονάδες Ποιότητας Α.5.2 Ειδικοί Κανονισµοί EN : EMC, εκποµπή EN (Class 1): Ηλεκτρική προστασία 6-48

7 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BS EN :2001: Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα IEC 146: Προστασία εισόδου από υπερτάσεις IP 20 / IP 21/IP 30/ IP 54: Προστασία συσκευών από σκόνη και νερό CE Mark 7-48

8 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS Β.1 οµή Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου (BMS) Η δοµή-αρχιτεκτονική του νέου συστήµατος BMS θα έχει τρία (3) λειτουργικά επίπεδα που θα παρέχουν υψηλό βαθµό αξιοπιστίας και είναι τα: Επίπεδο ιαχείρισης. Επίπεδο Αυτοµατισµού Εγκαταστάσεων. Επίπεδο Αυτοµατισµού Συσκευών. Το διάγραµµα της αρχιτεκτονικής του νέου συστήµατος BMS µε τα τρία διακριτά λειτουργικά επίπεδα εµφανίζεται παρακάτω: 8-48

9 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS Β.2 Επίπεδο ιαχείρισης Β.2.1 Γενικά Το Επίπεδο ιαχείρισης του συστήµατος BMS περιλαµβάνει το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, το λογισµικό και τον εξοπλισµό παρακολούθησης και ελέγχου του συστήµατος και τον εκτυπωτή συµβάντων. Το Επίπεδο ιαχείρισης του συστήµατος ΒMS διαµέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή µε το κατάλληλο λογισµικό πρέπει να: Συνδέεται µε το δίκτυο του Επιπέδου Αυτοµατισµού Εγκαταστάσεων διαµέσω των ΑΚΕ σε σηµεία τέτοια ώστε να γίνεται συλλογή, καταγραφή και αποθήκευση (back up) των µετρήσεων και των µηνυµάτων βλάβης όλων των σηµείων ελέγχου της εγκατάστασης. Πραγµατοποιεί ρύθµιση των παραµέτρων αναφοράς και αποθήκευση αυτών στο κατάλληλο ΑΚΕ του Επιπέδου Αυτοµατισµού Εγκαταστάσεων για την σύγκριση τους µε τις παραµέτρους που συλλέγουν οι ελεγκτές των ΑΚΕ από τον εξοπλισµό του Επιπέδου Αυτοµατισµού Συσκευών. Έχει τη δυνατότητα επαναφοράς του προγράµµατος λειτουργίας στους ελεγκτές σε περίπτωση απώλειας του προγράµµατος λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας. Συνδέεται µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό του Συστήµατος Αδιάλειπτης Τροφοδότησης Εναλλασσόµενης Τάσης (UPS 400VAC) του Επιπέδου Αυτοµατισµού Συσκευών, για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του. Συνδέεται µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό του Συστήµατος Αντιστάθµισης Άεργου Ισχύος για την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του. Β.2.2 Χαρακτηριστικά του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Συστήµατος BMS Ο Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής θα είναι προϊόν επώνυµου κατασκευαστικού οίκου (πχ. DELL, HP κλπ.), µε λειτουργικό περιβάλλον Microsoft Windows 8 Pro µε downgrade Microsoft Windows 7 PROFESSIONAL και θα έχει κατ ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή Intel Core I5 3,1GHz. Μνήµη RAM SATA3 8GB DDR3. Κάρτα γραφικών 1GB DDR3. Κάρτα ήχου onboard. Σκληρό δίσκο GB. DVD-RW. Κάρτα δικτύου PCI Gigabit Ethernet adapter. Τέσσερις (4) USB θύρες Μία (1) σειριακή θύρα. Πληκτρολόγιο, Ποντίκι, Ηχεία. Έγχρωµη οθόνη LCD 26 τουλάχιστον, µε ανάλυση 1920x1080 pixels. Β.2.3 Λογισµικό Λειτουργίας Συστήµατος BMS Το λογισµικό του Κέντρου ιαχείρισης θα έχει τις παρακάτω βασικές λειτουργίες και δυνατότητες: ιαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, ανάλογα µε τον κωδικό του χειριστή. υναµική γραφική απεικόνιση και γραφικό περιβάλλον παρακολούθησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων του κτιρίου. 9-48

10 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS Εµφάνιση συνοπτικών αναφορών βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου, ταξινοµηµένων σε τουλάχιστον δύο (2) οµάδες σηµαντικές λιγότερο σηµαντικές, (major-minor) ανάλογα µε την σηµαντικότητα της βλάβης. Καταγραφή αναφορών βλαβών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου στον εκτυπωτή. Εµφάνιση των διαφορετικών εγκαταστάσεων του κτιρίου υπό µορφή δέντρου δεδοµένων και εύκολη πλοήγηση ανάµεσα σε αυτές. Αρχείο καταγραφής όλων των βλαβών του συστήµατος BMS. Αρχείο καταγραφής και παρακολούθησης όλων των χειρισµών από τους διαφορετικούς χρήστες του συστήµατος BMS. Ετήσιο ηµερολόγιο για τoν προγραµµατισµό και τον χειρισµό των χρονικών προγραµµάτων λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου. υνατότητα προγραµµατισµού-συλλογή στατιστικών στοιχείων από τα σηµεία ελέγχου. Β.2.4 Εκτυπωτής Συµβάντων Συστήµατος BMS Ο εκτυπωτής συµβάντων να είναι τεχνολογίας dot matrix, να έχει δυνατότητα λήψης συνεχόµενου µηχανογραφικού χαρτιού και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Pins 24 Ταχύτητα τουλάχιστον USB Σειριακή θύρα 300 cps ΝΑΙ ΝΑΙ Β.3 Επίπεδο Αυτοµατισµού Εγκαταστάσεων Β.3.1 Αποµακρυσµένα Κέντρα Ελέγχου (ΑΚΕ) Το Επίπεδο Αυτοµατισµού Εγκαταστάσεων αποτελείται από ΑΚΕ τα οποία περιλαµβάνουν τους προγραµµατιζόµενους ελεγκτές, τις ψηφιακές και αναλογικές κάρτες εισόδων-εξόδων (Ι/Ο) και τις κάρτες επικοινωνίας για την σύνδεση των ΑΚΕ µεταξύ τους και των ΑΚΕ µε τον Κεντρικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του Επιπέδου ιαχείρισης του Συστήµατος BMS. Τα ΑΚΕ πρέπει να είναι κατάλληλα συνδεδεµένα σε δίκτυο και να µη διακόπτεται η λειτουργία του, σε περίπτωση επέκτασης µε την προσθήκη νέων ΑΚΕ. Τα ΑΚΕ να εξακολουθούν να λειτουργούν αυτόνοµα σε περίπτωση βλάβης µέρους του δικτύου, και να συνεχίζουν να ανταλλάσουν δεδοµένα µε τα ΑΚΕ του εναποµείναντος δικτύου και µε τον Η/Υ, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις να εµφανίζει κατάσταση συναγερµού (alarm). Τα ΑΚΕ, µέσω των καρτών επικοινωνίας τους να διασυνδέονται σε δίκτυο µε καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων, τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του Επιπέδου ιαχείρισης, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανταλλαγή δεδοµένων καθώς και η συνολική παρακολούθηση όλων των εγκαταστάσεων µέσω του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τα ΑΚΕ να τοποθετηθούν σε νέα µεταλλικά ερµάρια (IP 54) µαζί µε τις απαραίτητες διατάξεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας, προστασίας, ηλεκτρικών συνδέσεων και δικτυακής επικοινωνίας. Β Προγραµµατιζόµενοι Ελεγκτές Ο κάθε προγραµµατιζόµενος ελεγκτής πρέπει κατ ελάχιστο να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: Αυτόνοµη λειτουργία. Συνεχή έλεγχο µέσω προγραµµάτων της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης. Αποκωδικοποίηση των τεχνικών διευθύνσεων του συστήµατος

11 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS Εκκίνηση-στάση του υπό παρακολούθηση Ηλεκτρολογικού-Μηχανολογικού εξοπλισµού της εγκατάστασης. Συνεχή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο και παραγωγή µηνυµάτων συναγερµού από όλα τα σηµεία ελέγχου της εγκατάστασης. Μέτρηση φυσικών µεγεθών µέσω των αναλογικών καρτών εισόδων-εξόδων (Ι/Ο). υνατότητα αποθήκευση πληροφοριών λειτουργίας της εγκατάστασης και εφαρµογών ελέγχου αυτής. Οι προγραµµατιζόµενοι ελεγκτές ρυθµίζουν τις λειτουργίες των εγκαταστάσεων βάση συγκεκριµένων σεναρίων και χρονοπρογραµµάτων, δηµιουργούν αναφορές βλαβών, εκτελούν υπολογισµούς, αποθηκεύουν καταγραφές κλπ. Β Ψηφιακές και Αναλογικές Κάρτες Εισόδων- Εξόδων (Ι/Ο) Οι κάρτες εισόδων-εξόδων (I/O) να είναι τύπου modular, ώστε η αντικατάστασή τους να γίνεται εύκολα και χωρίς τη διακοπή λειτουργίας του αντίστοιχου ελεγκτή και να συνδέονται µε τα αισθητήρια και τα περιφερειακά όργανα των διαχειριζόµενων ηλεκτρολογικών-µηχανολογικών εγκαταστάσεων, µε τον εξοπλισµό των Συστηµάτων Πυρασφάλειας-Ασφάλειας της κτιριακής εγκατάστασης και των Συστηµάτων Αδιάλειπτης Ηλεκτρικής Τροφοδότησης Συνεχούς Τάσης (48 & 110 VDC) του Επιπέδου Αυτοµατισµού Συσκευών, συλλέγοντας όλα τα διασυνδεδεµένα τοπικά σηµεία ελέγχου. Οι κάρτες εισόδων-εξόδων (Ι/Ο) χωρίζονται σε τέσσερις (4) βασικές κατηγορίες: αναλογικές είσοδοι, Είναι ηλεκτρικά σήµατα τάσης 0-5VDC, 0-10VDC, έντασης ρεύµατος 0-20mA, 4-20mA, και θερµοστοιχεία (ΡΤ-100, RTD Resistors κλπ), στις οποίες συνδέονται τα αισθητήρια όργανα θερµοκρασίας, υγρασίας, πίεσης και τάσης ή έντασης ρεύµατος. αναλογικές έξοδοι, Είναι ηλεκτρικά σήµατα τάσης 0-10VDC ή έντασης 0-20mA, στις οποίες συνδέονται οι κινητήρες των τριόδων βαλβίδων αναλογικής λειτουργίας, οι κινητήρες διαφραγµάτων των ανεµιστήρων και των αντλιών. ψηφιακές είσοδοι, Είναι ψυχρές επαφές, στις οποίες συνδέονται αισθητήρια επαφής (πχ. διαφορικοί πρεσσοστάτες και διακόπτες ροής). ψηφιακές έξοδοι, Είναι µεταγωγικές επαφές 2 θέσεων, µε ικανότητας διακοπής 1Α στα 240VAC ή 5Α στα 24VAC/DC. Β.4 Επίπεδο Αυτοµατισµού Συσκευών Το Επίπεδο Αυτοµατισµού Συσκευών περιλαµβάνει, τον εξοπλισµό συλλογής σηµάτων (αισθητήρια, περιφερειακά όργανα κτλ) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του διαχειριζόµενου Ηλεκτρολογικού Μηχανολογικού εξοπλισµού, των Συστηµάτων Αδιάλειπτης Ηλεκτρικής Τροφοδότησης Συνεχούς & Εναλλασσόµενης Τάσης, των Συστηµάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας Εγκαταστάσεων καθώς και το Σύστηµα Αντιστάθµισης Άεργου Ισχύος (Capacitor Bank) και πραγµατοποιεί τους παρακάτω ελέγχους και λειτουργίες: Β.4.1 Ηλεκτρολογικός-Μηχανολογικός Εξοπλισµός Ο Η/Μ εξοπλισµός περιλαµβάνει, Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες (ΚΚΜ), Λέβητες Καυστήρες Κυκλοφορητές, Ψύκτες, Τοπικές Μονάδες Ανεµιστήρα-Στοιχείου (Fan Coil Unit), Αντλίες, εξαµενές, Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ), δύο (2) Μετασχηµατιστές (Μ/Σ) καθώς και το Σύστηµα Αντιστάθµισης Άεργου Ισχύος (Capacitor Bank)

12 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS Β Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες (ΚΚΜ) Έλεγχος της καλής λειτουργίας των µονάδων καθώς και εφαρµογή της οικονοµικής λειτουργίας τους δια µέσου σεναρίων εξοικονόµησης ενέργειας. Καταγραφή των βλαβών, επιτήρηση των φίλτρων, µέτρηση της θερµοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής, ανεµιστήρες προσαγωγής, µέτρηση της υγρασίας, έλεγχος των ηλεκτροµαγνητικών βαλβίδες ύγρανσης, των ηλεκτρικών αντιστάσεων θερµικών στοιχείων, αντλίες θερµού- ψυχρού νερού, διαφράγµατα προσαγωγής απαγωγής καθώς και των βαλβίδων των ψυκτικών και θερµαντικών στοιχείων. Παρατήρηση: Ζ.2 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο1 και Ζ.3 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο.2: Σύνολο 156 σήµατα. Β Λέβητες Καυστήρες Κυκλοφορητές Έλεγχος της λειτουργίας των δύο (2) λεβήτων και των δύο (2) κυκλοφορητών. Επιτήρηση λειτουργίας, βλαβών, στάθµης των δύο (2) δεξαµενών καυσίµου καθώς και µέτρηση θερµοκρασίας στην προσαγωγή και την επιστροφή των λεβήτων καθώς και των συλλεκτών προσαγωγής και επιστροφής, µέσω των αισθητηρίων θερµοκρασίας εµβαπτίσεως. Πιο συγκεκριµένα, η εκκίνηση και η παύση των λεβήτων να γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα που θα ορισθεί, ή χειροκίνητα, κατόπιν ενεργοποίησης από τον χειριστή της αντίστοιχης επιλογής στον Κεντρικό Η/Υ. Σε περίπτωση βλάβης του λέβητα (από το θερµικό του λέβητα) να εµφανίζεται µήνυµα συναγερµού στην οθόνη του Κεντρικού Η/Υ. Επίσης, να γίνεται έλεγχος της µέτρησης των κρίσιµων στάθµεων των δεξαµενών καυσίµου που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα µηνύµατα συναγερµού. Παρατήρηση: Ζ.4 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο3: Σύνολο 2 σήµατα εξαµενής Καυσίµου και Ζ.7 Λίστα Νέων Σηµάτων (Α/Α 158 έως και 174): Σύνολο 17 νέα σήµατα. Β Ψύκτες Έλεγχος της λειτουργίας των ψυκτών. Επιτήρηση λειτουργίας και βλαβών καθώς και µέτρηση θερµοκρασίας στην προσαγωγή και την επιστροφή των ψυκτών. Πιο συγκεκριµένα, η εκκίνηση και η παύση των ψυκτών να γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα που θα ορισθεί, ή χειροκίνητα, κατόπιν ενεργοποίησης από τον χειριστή της αντίστοιχης επιλογής από τον κεντρικό Η/Υ. Σε περίπτωση βλάβης των ψυκτών να εµφανίζεται µήνυµα συναγερµού. Παρατήρηση: Ζ.6 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο5: Σύνολο 20 σήµατα και Ζ.7 Λίστα Νέων Σηµάτων (Α/Α 156 &157): Σύνολο 2 νέα σήµατα Κυκλοφορητή του ψύκτη Νο.4. Β Τοπική Μονάδα Ανεµιστήρα Στοιχείου / Fan Coil Unit (FCU) Παρακολούθηση της λειτουργίας των τοπικών µονάδων ανεµιστήρα-στοιχείου (Fan Coil Unit) ανά κτίριο (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Πιο συγκεκριµένα, η εκκίνηση και η παύση να γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα που θα ορισθεί, ή χειροκίνητα, κατόπιν ενεργοποίησης από τον χειριστή της αντίστοιχης επιλογής από τον Η/Υ. Σε περίπτωση βλάβης να εµφανίζεται µήνυµα συναγερµού. Παρατήρηση: Ζ.7 Λίστα Νέων Σηµάτων (Α/Α 147 έως και 155): Σύνολο 9 νέα σήµατα. Β Αντλίες Έλεγχος της λειτουργίας και επιτήρηση των βλαβών των δύο (2) αντλιών ύδρευσης, δύο (2) αντλιών λυµάτων, µίας (1) όµβριων, τριών (3) αντλιών Πυρόσβεσης και µίας (1) Πετρελαιοκίνητης. Πιο συγκεκριµένα, η εκκίνηση και η παύση των αντλιών όλης της εγκατάστασης να γίνεται αυτόµατα σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα που θα ορισθεί, ή χειροκίνητα, κατόπιν ενεργοποίησης από τον 12-48

13 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS χειριστή της αντίστοιχης επιλογής από τον κεντρικό Η/Υ. Σε περίπτωση βλάβης των αντλιών να εµφανίζεται µήνυµα συναγερµού. Παρατήρηση: Ζ.7 Λίστα Νέων Σηµάτων (Α/Α 116 έως και 143): Σύνολο 28 νέα σήµατα. Β εξαµενές Ύδρευσης Έλεγχος και επιτήρηση στάθµης (Low-high level) στις δύο (2) δεξαµενές ύδρευσης. Παρατήρηση: Ζ.4 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο3: Στάθµη εξαµενών-σύνολο 2 σήµατα. Β Πυρόσβεση Έλεγχος και επιτήρηση στάθµης (Low-high level) στη εξαµενή Πυρόσβεσης και ένδειξη ροής ανά συνδυασµό κτιρίων (Κτίριο Ι και Κτίριο ΙΙ µαζί, Κτίριο ΙΙΙ µεµονωµένα). Παρατήρηση: Ζ.7 Λίστα Νέων Σηµάτων (Α/Α 144 έως και 146) : Σύνολο 3 νέα σήµατα. Β Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) Μέτρηση των ηλεκτρικών µεγεθών (φασική τάση) των Μετασχηµατιστών µέσω των Μορφοτροπέων Τάσης (Voltage Transducers) που βρίσκονται στον Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης. Παρατήρηση: Ζ.4 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο3: ιακόπτες - Σύνολο 3 σήµατα. Β Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) Έλεγχος λειτουργίας και επιτήρηση βλαβών. Έλεγχος πίεσης ελαίου, θερµοκρασίας, συσσωρευτών /φόρτισης συσσωρευτών, έλεγχος κατάστασης (αυτόµατο/χειροκίνητο), στάθµεων δεξαµενής. Παρατήρηση: Ζ.4 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο3: Η/Ζ Σύνολο 5 σήµατα και Ζ.7 Λίστα Νέων Σηµάτων (Α/Α 115): Σύνολο 1 νέο σήµα. Β Μετασχηµατιστές (Μ/Σ) Παρακολούθηση της θερµοκρασίας λαδιού στους 2 Μετασχηµατιστές. Παρατήρηση: Ζ.4 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο3: Μετασχηµατιστές - Σύνολο 4 σήµατα. Β.4.2 Συστήµατα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας Συνεχούς & Εναλλασσόµενης Τάσης Έλεγχος καλής λειτουργίας και επιτήρηση βλαβών των συστηµάτων αδιάλειπτης τροφοδότησης συνεχούς (φορτιστές 48 & 110 VDC) µέσω των Remote Alarm Units (RAU) και εναλλασσόµενης τάσης (UPS 400VAC) µέσω µετατροπέα πρωτοκόλλου επικοινωνίας (protocol converter) σε J-Bus ή Profibus DP καθώς και απεικόνιση των σηµάτων αυτών στην οθόνη του κεντρικού Η/Υ. Παρατήρηση: Ζ.4 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο3: UPS Σύνολο 8 σήµατα και Ζ.7 Λίστα Νέων Σηµάτων (Α/Α 1 έως και 90): Σύνολο 90 νέα σήµατα. Β.4.3 Σύστηµα Αντιστάθµισης Άεργου Ισχύος (Capacitor Bank) Μέτρηση των ηλεκτρικών µεγεθών (τάσης, έντασης, συνηµίτονου, ενεργού ισχύος, άεργου ισχύος, φαινόµενης ισχύος) και επίβλεψη των τιµών τους µέσω νέου εξοπλισµού. Παρατήρηση: Ζ.7 Λίστα Νέων Σηµάτων (Α/Α 106 έως και 114): Σύνολο 13 νέα σήµατα. Β.4.4 Σύστηµα Πυρανίχνευσης Αυτόµατης Κατάσβεσης Έλεγχος λειτουργίας και επιτήρησης βλαβών πινάκων, ζωνών πυρανίχνευσης και συστοιχιών κατασβεστικού υλικού

14 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS Παρατήρηση: Ζ.5 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο4: Πυρανίχνευση - Σύνολο 80 σήµατα και Ζ.7 Λίστα Νέων Σηµάτων (Α/Α 91 έως και 105): Σύνολο 15 νέα σήµατα. Β.4.5 Σύστηµα Ασφάλειας - Ελέγχου Πρόσβασης Εγκαταστάσεων Έλεγχος λειτουργίας και επιτήρησης βλαβών ζωνών περιµετρικής ασφάλειας και φωτισµού. Παρατήρηση: Ζ.5 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο4: Περιµετρική ασφάλεια Σύνολο 18 σήµατα και Περιµετρικός φωτισµός Σύνολο 9 σήµατα

15 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Γ ΜΕΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS Γ ΜΕΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS Γ.1 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας & Αποµακρυσµένη Παρακολούθηση Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου Η επικοινωνία και η αποµακρυσµένη παρακολούθηση του συστήµατος BMS, να γίνει µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Ο Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του συστήµατος BMS να επικοινωνεί µε άλλους, τουλάχιστον δύο (2), Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές εντός και εκτός της κτιριακής εγκατάστασης µέσω Ethernet (TCP/IP) και χρήση Web Interface, για την παρακολούθηση του Συστήµατος µέσω δυναµικής γραφικής απεικόνισης και γραφικού περιβάλλοντος ελέγχου. Λύσεις κοινής παρακολούθησης (τύπου Team Viewer) δεν είναι αποδεκτές. 2. O Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής του συστήµατος BMS να µπορεί να συνδεθεί και να ανταλλάσσει δεδοµένα µε τους ελεγκτές των ΑΚΕ διαµέσω των καρτών επικοινωνίας χρησιµοποιώντας ένα ή συνδυασµό των παρακάτω πρωτοκόλλων: BACNet MODBus/JBus PROFIBus : πρωτόκολλο επικοινωνίας καθιερωµένο από την ASHRAE, υιοθετηµένο και υποστηριζόµενο από το ANSI (αριθµός τυποποίησης , σύµφωνα µε το CEN αποτελεί σχέδιο τυποποίησης ENV / 1997). : τυποποιηµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας του ISA (Instrument Society of America) το οποίο αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της ροµποτικής και της βιοµηχανίας. : τυποποιηµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας (EN Vol.2, σύµφωνα µε το CEN αποτελεί σχέδιο τυποποίησης ENV 13321). LΟΝWorks : ιδιόκτητο πρωτόκολλο ανεπτυγµένο από την εταιρεία Echelon Corporation µε βάση τους νευρωνικούς µικροεπεξεργαστές (σύµφωνα µε το CEN αποτελεί σχέδιο τυποποίησης ENV ). C-Bus : τυποποιηµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο αναπτύχθηκε για τους αυτοµατισµούς κτιρίων. Γ.2 Απαιτήσεις Εγκατάστασης ιάγνωση Βλαβών Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου Η εγκατάσταση και η διάγνωση βλαβών του συστήµατος BMS, πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Οι ελεγκτές και οι κάρτες εισόδων/εξόδων να έχουν αυτόνοµη-ξεχωριστή παροχή 24VAC, ώστε σε περίπτωση βραχυκυκλώµατος του εξοπλισµού που οδηγούν τα φορτία των ΑΚΕ (πχ. κινητήρες διαφραγµάτων), να µην προκληθεί βλάβη στους ελεγκτές. 2. Οι περιφερειακές µονάδες εισόδων-εξόδων (I/O), να διαθέτουν διαγνωστικό Led ως ένδειξη για την οµαλή ή όχι λειτουργία τους, ώστε να γίνεται εύκολα ο εντοπισµός των βλαβών και να καταλήγουν σε κλεµµοσειρά για την ευκολότερη αποµόνωση των σηµάτων σε περιπτώσεις βλαβών, συντήρησης κλπ

16 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΜΕΡΟΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS.1 Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Έργου Για το χρονοδιάγραµµα των εργασιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο, ότι δεδοµένης της κρισιµότητας των εγκαταστάσεων η αντικατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος µε το νέο θα πρέπει να προγραµµατιστεί, µε την σύµφωνη γνώµη του Α ΜΗΕ, να γίνεται ανά χώρο ή οµάδα χώρων, ούτως ώστε να περιορισθεί ο χρόνος κατά τον οποίο οι εγκαταστάσεις δεν θα εποπτεύονται. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης, όπως φαίνεται στο συνηµµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών έργου και ο ανάδοχος εγγυάται και υποχρεούται: Να υποβάλλει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών προς έγκριση στον Α ΜΗΕ την τεχνική πρόταση µε τον τρόπο µετάπτωσης από το υφιστάµενο σύστηµα στο καινούργιο, τον απαραίτηο εξοπλισµό για την αδιάλειπτη και πλήρη αυτοµατοποίηση των συστηµάτων της εγκατάστασης και το χρονοδιάγραµµα των εργασιών. Ο Α ΜΗΕ σε διάστηµα εντός (5) ηµερών πρέπει να εγκρίνει-αποδεχθεί την προτεινόµενη λύσητεχνική πρόταση. Σε περίπτωση µη έγκρισης της πρότασης, ο Α ΜΗΕ θα την επιστρέψει στον Ανάδοχο µε τις παρατηρήσεις και υποδείξεις του. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός πέντε (5) ηµερών να υποβάλλει εκ νέου την τελική του πρόταση η οποία πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις παρατηρήσεις και υποδείξεις του Α ΜΗΕ. Ο Α ΜΗΕ σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών θα πρέπει να εγκρίνει ή όχι την τελική πρόταση του Αναδόχου. Σε περίπτωση µη έγκρισης της τελικής πρότασης ο Α ΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει την σύµβαση. Σε κάθε περίπτωση η έγκριση της τεχνικής πρότασης και του τρόπου µετάπτωσης από τον Α ΜΗΕ, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια των δοκιµών δεν επιτευχθεί το προσδοκώµενο αποτέλεσµα. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος µε έξοδά του οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν ελλείψεις µέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών και την πλήρη αποδοχή του συνόλου του συστήµατος από το Α ΜΗΕ. Μετά την τελική έγκριση του Α ΜΗΕ επί της τεχνικής πρότασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία µέσα σε διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης όλο τον Εξοπλισµό, που αναφέρεται στην τεχνική πρόταση για την αδιάλειπτη και πλήρη αυτοµατοποίηση της εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση η έναρξη των εργασιών θα γίνει µετά την τελική έγκριση του Α ΜΗΕ επί της υποβληθείσας πρότασης µετάπτωσης του αναδόχου. Ο ανάδοχος µε έγγραφη αίτησή του µετά το πέρας των εργασιών να γνωστοποιήσει στο Α ΜΗΕ ότι είναι έτοιµος να εκτελέσει δοκιµές λειτουργίας. Οι δοκιµές του έργου θα είναι αθροιστικά διάρκειας πέντε (5) ηµερών ανάλογα µε την διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεων του ΣΕΕ. Η εκπαίδευση προσωπικού θα είναι διάρκειας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του ΣΤ. οκιµαστική λειτουργία του έργου. Μετά την εγκατάσταση του συστήµατος, την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών και πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, το σύστηµα πρέπει να λειτουργήσει συνεχώς και αδιαλείπτως για διάστηµα εικοσιπέντε (25) ηµερών µε την προϋπόθεση ότι δεν θα παρατηρηθούν δυσλειτουργίες. Εάν κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου παρατηρηθεί δυσλειτουργία τότε ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει λεπτοµερή αναφορά στον Α ΜΗΕ εξηγώντας τους λόγους της µη σωστής λειτουργίας. Η δοκιµαστική λειτουργία θα ξεκινήσει πάλι µετά την αποκατάσταση των 16-48

17 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS προβληµάτων και θα διαρκέσει για διάστηµα εικοσιπέντε (25) ηµερών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου θα ακολουθήσει η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Εξοπλισµού. Μετά δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή Πρωτοκόλλου Προσωρινής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (περίοδος εγγύησης) θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο της Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Εξοπλισµού υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αρθεί όλα τα προβλήµατα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της εγγύησης. Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Οριστικής παραλαβής θα αρχίσει η περίοδος συντήρησης διάρκειας τριών (3) ετών..2 Αποξήλωση Υφιστάµενου Συστήµατος BMS Η αποξήλωση του παλαιού συστήµατος BMS θα γίνει µε ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Για το χρονοδιάγραµµα των εργασιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον ανάδοχο, ότι δεδοµένης της κρισιµότητας της εγκατάστασης η αποξήλωση του υφιστάµενου συστήµατος θα πρέπει να λάβει χώρα σε περιορισµένο χρόνο και µε τη δέουσα προσοχή. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά την αποξήλωση του υφιστάµενου συστήµατος περιλαµβάνεται: Η µέριµνα ούτως ώστε να µην δηµιουργείται σκόνη, η οποία θα επηρεάσει τον υψηλής κρισιµότητας εξοπλισµό του κτιρίου. Η αποκατάσταση και η επαναφορά των χώρων στην αρχική τους κατάσταση (αποκατάσταση φθορών, µερεµέτια), µε έξοδα του αναδόχου. Η αποξήλωση να γίνεται κατά το δυνατό, σε χρόνο εκτός ωραρίου λειτουργίας, προς αποφυγή όχλησης του προσωπικού..3 Εγκατάσταση Η εγκατάσταση του νέου συστήµατος BMS θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες και σχετικούς κανονισµούς, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρ. 5 του Α Μέρους..4 Εγγύηση Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) µηνών, αρχής γενοµένης από την προσωρινή παραλαβή του συστήµατος BMS, κατά την οποία όλες οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, βαρύνουν αυτόν και αναλυτικά περιγράφονται στο Ε Μέρος: Συντήρηση Ανταλλακτικά της παρούσης Τεχνικής Προδιαγραφής. Κατά την περίοδο εγγύησης, κάθε δυσλειτουργία που θα οφείλεται σε κακή λειτουργία του συστήµατος BMS (µέρους ή και ολόκληρου) θα αποκαθίσταται, από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετο κόστος για τον Α ΜΗΕ, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την αναγγελία της βλάβης. Ο ανάδοχος θα παρέχει όλα τα ανταλλακτικά κατά την περίοδο εγγύησης του συστήµατος BMS χωρίς πρόσθετο κόστος για τον Α ΜΗΕ. Μετά το τέλος της δωδεκάµηνης περιόδου εγγύησης θα υπογραφεί το Πρωτόκολλο της Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του Έργου, στα γραφεία του Α ΜΗΕ

18 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Ε ΜΕΡΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ε ΜΕΡΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ε.1 Συντήρηση Συστήµατος BMS Η περίοδος συντήρησης του συστήµατος BMS είναι τριετής, αρχίζει αµέσως µετά την οριστική παραλαβή του έργου και θα περιλαµβάνει: Την Προληπτική Συντήρηση Την Τεχνική Υποστήριξη Την Αποκατάσταση Βλαβών και το Χρόνο Ανταπόκρισης Τα Ανταλλακτικά Η συντήρηση θα γίνεται σύµφωνα µε το εγχειρίδιο συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρίας. Ε.1.1 Προληπτική Συντήρηση Η προληπτική συντήρηση θα εκτελείται τουλάχιστον κάθε τρείς (3) µήνες και θα υλοποιείται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας σύµφωνα µε το πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρίας. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής του εξοπλισµού ή του λογισµικού προτείνει την προληπτική συντήρησή της σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, θα ακολουθείται η προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή περίοδος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει εξειδικευµένο και έµπειρο συνεργείο το οποίο θα ακολουθεί τις οδηγίες συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρίας συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης διαγνωστικών προγραµµάτων για τις συσκευές, εξοπλισµό, περιφερειακά και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για τη διατήρηση της άριστης λειτουργικής κατάστασης του συστήµατος ΒΜS. Ε.1.2 Τεχνική Υποστήριξη Παροχή οποιασδήποτε αναγκαίας τεχνικής βοήθειας για την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήµατος BMS. Ε.1.3 Αποκατάσταση Βλαβών και Χρόνος Ανταπόκρισης Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των ελέγχων, που θα πραγµατοποιούνται από το προσωπικό του Α ΜΗΕ στο διάστηµα µεταξύ δύο προληπτικών συντηρήσεων, διαπιστωθεί βλάβη ή δυσλειτουργία στο σύστηµα BMS, ο ανάδοχος ειδοποιείται από το προσωπικό του Α ΜΗΕ καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις ηµέρες του έτους και υποχρεούται να παρουσιαστεί στην κτιριακή εγκατάσταση του ΒΠΚΕΕ. Η αποκατάσταση της βλάβης ή της δυσλειτουργίας του συστήµατος BMS θα πραγµατοποιείται, εντός εικοσιτετραώρου (24 ώρες) από την ώρα αναγγελίας της βλάβης ή της δυσλειτουργίας. Σχετικά µε τον τρόπο αναγγελίας των βλαβών ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί πλήρη υποδοµή κέντρου λήψεως βλαβών µέσω τηλεφώνου, , κτλ., το οποίο θα λειτουργεί καθηµερινά, εργάσιµες ηµέρες και αργίες. Ε.1.4 Ανταλλακτικά Αφορά την παροχή ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια της τριετούς συντήρησης χωρίς πρόσθετο κόστος για τον Α ΜΗΕ. Ε.2 Ανταλλακτικά Συστήµατος BMS Ο ανάδοχος πρέπει να δεσµευθεί για τη διαθεσιµότητα των ανταλλακτικών των συσκευών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια µετά την περίοδο εγγύησης. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει τιµοκατάλογο µε όλα τα ανταλλακτικά που πιθανώς ο Α ΜΗΕ να χρειασθεί να προµηθευτεί για τη συντήρηση και επέκταση του συστήµατος BMS

19 ιακήρυξη ΑΠΜ Τεύχος 9 -ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΤ ΜΕΡΟΣ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΣΤ ΜΕΡΟΣ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ ΣΤ.1 Εκπαίδευση Η εκπαίδευση στο νέο σύστηµα BMS θα πρέπει να καλύπτει τις απαραίτητες γνώσεις για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των συστηµάτων και για τον άµεσο εντοπισµό των βλαβών τους. Η διάρκεια εκπαίδευσης για το σύστηµα θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και θα πραγµατοποιηθεί στο κτίριο της Πτολεµαϊδας. Ο αριθµός των τεχνικών που θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση θα είναι τέσσερις (4). ΣΤ.2 Εγχειρίδια Ο ανάδοχος θα παραδώσει δύο τουλάχιστον αντίγραφα σε ελληνική ή αγγλική γλώσσα των παρακάτω εγχειριδίων και σχεδίων του συστήµατος: Τεύχος λεπτοµερούς σχεδιασµού των τριών λειτουργικών επιπέδων και το πρόγραµµα λειτουργίας όλης της εγκατάστασης. Ηλεκτρολογικά και µηχανολογικά σχέδια, όπου απαιτούνται τόσο πριν την εγκατάσταση όσο και µετά από αυτή (as built). Εγχειρίδια χρήσης και επισκευής, όλων των συσκευών που θα παραδοθούν Εγχειρίδια χρήσης του λογισµικού. Εγχειρίδια εγκατάστασης. Εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστή. Επίσης ο Ανάδοχος θα παραδώσει δύο (2) Άδειες χρήσης λογισµικού του συστήµατος BMS

20 Z.1 Σύνολο Σηµάτων Υφιστάµενου Συστήµατος Επιτήρησης Κτιρίου ΒΠΚΕΕ Γενικά Σύνολα Σηµάτων DI DO AI AO Συνδεδεµένα Ελεύθερα ιαθέσιµα Z.2 Λίστα Σηµάτων Υφιστάµενου ΑΚΕ Νο1 MOD. TYPE MOD. POS. MOD. PT. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ LVF ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΛ. Μ. Κ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΛ. Μ. Κ2 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΛ. Μ. ΠΚ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΛ. Μ. ΠΚ2 DO Παράγραφος Β LVF ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΣΤΑΣΗ 1ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΣΤΑΣΗ 2ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΣΤΑΣΗ 3ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΣΤΑΣΗ 1ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ2 DO Παράγραφος Β LVF ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΣΤΑΣΗ 2ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ2 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΣΤΑΣΗ 3ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ2 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ 1ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΜΕΤΑΘΕΡΜ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ 2ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΜΕΤΑΘΕΡΜ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ1 DO Παράγραφος Β LVF ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ 3ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΜΕΤΑΘΕΡΜ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ 1ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΜΕΤΑΘΕΡΜ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ2 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ 2ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΜΕΤΑΘΕΡΜ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ2 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ 3ον ΣΤΑ ΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΝΤΙΣΤ. ΜΕΤΑΘΕΡΜ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ2 DO Παράγραφος Β LVF ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΨΥΧΡΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΨΥΧΡΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. Κ2 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΨΥΧΡΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. ΠΚ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗ / ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΨΥΧΡΟΥ ΚΛ. ΜΟΝ. ΠΚ2 DO Παράγραφος Β LVF ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΓ. Π.Κ.Ε.Ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΚ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΓ. Τ.Ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΚ1 DO Παράγραφος Β ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΡΟΣΑΓ. Τ.Ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΚ1 DO Παράγραφος Β

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41520 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41520 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41520 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (BMS) ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΟ ΕΚΕΕ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS)

ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ. Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) ΕΡΓΟ: «Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου (BMS) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ BMS? 2. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BMS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ Ultima POLYMECHANICS Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr Χαρακτηριστικά συστηµάτων Ultima Το ULTIMA-1 είναι ένα σύστηµα παρακολούθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ

ΟΜΑ Α Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση των κεντρικών αντλιών θερμότητας και επισκευής τοπικών μονάδων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Α.ΡΟΜΠΟΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132010131-130 Αθήνα 26/10/2012 Αρ.Πρωτ.ΕΣΔΥ/οικ.1942

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

κτίρια Πράσινα κτίρια»

κτίρια Πράσινα κτίρια» Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα «Έξυπνο Σπίτι & Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ SIEMENS

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ SIEMENS ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΘΕΡΜΙ ΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ SIEMENS Κατόπιν τηλεφωνικής µας επικοινωνίας, ακολουθεί τεχνοοικονοµική προσφορά για την εγκατάσταση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Εργαστηριακή Άσκηση 3 ΣΑΕ ΙΙ Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές Εκτός από τα κλασσικά ή μοντέρνα συστήματα αυτομάτου ελέγχου, στην παραγωγική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Έκδ.1 αναθ.5 ημ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάµµος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 266 ΛΑΡΙΣΑ 16/06/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 POLYMECHANICS Μπενάκη 5 Πεύκα Θεσσαλονίκη Τηλ: +302315 318802 www.polymechanics.gr info@polymechanics.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2014 Σειρά καταγραφικών συστήµατων Ultima Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- BEMS (Building Energy Management System)» Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση

WZH Α/Θ WΖΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH. Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WZH WZH Από 7,4 έως 38 kw στη θέρµανση Οι αντλίες θερµότητας WZH είναι κατάλληλες για γεωθερµικές εφαρµογές µε υδρογεώτρηση ή µε κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες. Τα µηχανήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ... -02 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ... -0 ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ... -04 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... -05 FAN COILS / ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ -10 ΜΟΝΟΥ/ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ... -10 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

-I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VER.DATE: 10/04/2014 -I/O-SYSTEM 750 BMS ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ η φιλοσοφία To σύστημα ελέγχου WAGO έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ευκολία στην σχεδίαση και στην εκτέλεση ενός project

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 751 Fax: 213-20 88 716 Πληροφορίες : E.OIKONOMAKH ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:12458/21-8-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 17/06/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Κτιριακών Έργων Αρμόδιος : Σαράντος Γέμελας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή, συντάχθηκε από: για την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης δημιουργίας εκρηκτικών μιγμάτων στην επιχείρηση:. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ»

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294910 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ανάπτυξη εφαρµογής ΕΛ/ΛΑΚ, για την καταχώριση και εµφάνιση έργων και µελετών από εργολάβους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 Συντήρηση εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 02.10.2015 Αρ. πρωτ. 8586 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας

Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager. Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Γρηγόρης Τζιάλλας Σύστημα Εισροών - Εκροών CROSS Fuel Input-Output Flow Manager Είναι σύμφωνο με την Κ.Υ.Α Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 02/04/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 02/04/14. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 02/04/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:6016 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση (προληπτική και επανορθωτική) όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 40 / 14 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΒΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.810,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.376,30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα