ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012"

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/87/03 Σελίδα 1 από 43

2 Πίνακας περιεχομένων I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 II. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 III. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI. ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σελίδα 2 από 43

3 I. Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Βάσει της ιδιότητας μας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και προς κάλυψη της υποχρέωσης μας που απορρέει από το εδάφιο γ, της παραγράφου 2, του άρθρου 5 του νόμου 3556/2007, δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: α) Οι συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. β) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6, του άρθρου 5, του νόμου 3556/2007. ΠΙΚΕΡΜΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, 28/ 08/2012 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΑΓΛΑΪΑ ΣΚΛΑΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΜΑΓΚΟΣ Σελίδα 3 από 43

4 II. Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 5 του νόμου 3556/2007 «προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» και από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς εφαρμογή του προαναφερόμενου νόμου. 1. Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης και η επίπτωση αυτών στις συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές πληροφορίες Μακροοικονομικό περιβάλλον Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον κλάδο 10.7 «Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων» κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012 κατέγραψε μείωση ίση με 8,6% συγκρινόμενος με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτή η μείωση ακολουθεί επίσης μία μείωση ίση με 1,3% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 συγκρινόμενος με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, κατά την οποία καταγράφηκε επίσης μείωση ίση με 6,9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους Μηνιαία εξέλιξη δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (έτος βάσης 2005 = 100, πηγή: Έτος Δ (12 vs. 11) Κλάδος Ιανουάριος 90,68 98,11-7,6% Φεβρουάριος 88,49 102,63-13,8% Μάρτιος 90,87 110,37-17,7% Απρίλιος 91,40 96,56-5,3% Μάιος 101,90 108,88-6,4% Ιούνιος 102,90 102,70 0,2% Μέση τιμή εξαμήνου 94,37 103,21-8,6% Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου μεγάλων καταστημάτων τροφίμων για το πρώτο πεντάμηνο του 2012 κατέγραψε μείωση ίση με 6,0% συγκρινόμενος με το πρώτο πεντάμηνο του 2011, ενώ ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο μεγάλων καταστημάτων τροφίμων κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2012 κατέγραψε μείωση ίση με 7,4% συγκρινόμενος με την αντίστοιχη περίοδο του Αυτή η μείωση συνεχίζει τη μείωση κατά το 2011 του κύκλου εργασιών και του όγκου λιανικού εμπορίου στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων κατά 6,4% και 7,5% αντίστοιχα. έτος βάσης = 2005 Λιανικό εμπόριο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων Μήνας Έτος Κύκλος εργασιών Όγκος Μέση τιμή πενταμήνου ,5 90,4 Μέση τιμή πενταμήνου ,6 97,7 Μεταβολή πενταμήνου 2012 vs. πενταμήνου ,0% -7,4% πηγή: Το βασικό επιτόκιο EURIBOR-6μηνου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους (Ιανουάριος Ιούνιος) κατέγραψε μείωση ίση με 37,9% σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους οπότε και κατέγραψε αύξηση ίση με 39,5%. Η μέση τιμή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου του τρέχοντος έτους ήταν 1,160 ενώ η μέση τιμή κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ήταν ίση με 1,528. Μήνας / Έτος Δ (12 vs. 11) Ιανουάριος 1,505 1,254 20,0% Φεβρουάριος 1,345 1,352-0,5% Μάρτιος 1,164 1,483-21,5% Απρίλιος 1,040 1,621-35,8% Μάιος 0,970 1,707-43,1% Ιούνιος 0,935 1,749-46,6% Μέση τιμή εξαμήνου 1,160 1,528-24,1% πηγή: Σελίδα 4 από 43

5 Η τιμή των σιτηρών στις διεθνείς χρηματαγορές κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους κυμάνθηκε σε χαμηλότερες τιμές από εκείνες της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η μέση τιμή κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους ήταν κατά 18,2% μικρότερη από τη μέση τιμή της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Μήνας / Έτος (ποσά $ USA ανά τόνο) Δ (12 vs. 11) Ιανουάριος 274,89 326,55-15,8% Φεβρουάριος 277,77 348,15-20,2% Μάρτιος 283,88 316,75-10,4% Απρίλιος 266,32 336,12-20,8% Μάιος 264,36 354,47-25,4% Ιούνιος 276,19 326,43-15,4% Μέση τιμή εξαμήνου 273,90 334,75-18,2% πηγή: USDA Market news 1.2. Αλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας η οποία έλαβε χώρα στις 28 Ιουνίου 2012 και μετά την παραίτηση του Προέδρου του κ. Κυριάκου Φιλίππου, ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας το οποίο κατά την συνεδρίασή του στις 2/7/2012 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: Έλενα Φιλίππου - Κουμαντάρου του Κυριάκου, Πρόεδρος εκτελεστικό μέλος, Δημοσθένης Ραμαντάνης του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος, Αγλαΐα Σκλάβη του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος, Περικλής Μαζαράκης του Μιχαήλ- Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πέτρος Καραμπάς του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χαράλαμπος Παρμάγκος του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η διαφοροποίηση συγκριτικά με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο ορισμός της κας. Έλενας Φιλίππου - Κουμαντάρου ως Πρόεδρο σε αντικατάσταση του κ. Κυριάκου Φιλίππου, ο ορισμός του κ. Δημοσθένη Ραμαντάνη ως Αντιπρόεδρο εκτός από Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο ορισμός της κας. Αγλαΐας Σκλάβη ως εκτελεστικό μέλος και ο ορισμός του κ. Πέτρου Καραμπά ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση της κας. Ελευθερίας Κουτσιούμπα. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, ήτοι έως της 28/6/ Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 2.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Ο εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς ( συναλλαγματικός κίνδυνος, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του. Ο δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος (futures/ forwards) και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (swaps) με σκοπό να αντισταθμίσει την έκθεσή του σε συγκεκριμένους κινδύνους. Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει την ανάλυση χρηματοοικονομικών κινδύνων και τις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις που παρουσιάζονται στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές του και μεριμνά για την ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων για ενδοεταιρικό δανεισμό, για να καλύψει τις ταμειακές ανάγκες του. Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες ταμειακές ανάγκες του ομίλου (περιλαμβανομένων και των ωριμάνσεων υφιστάμενων δανείων), ο επιδιώκει να εξασφαλίσει, όπου είναι δυνατό, μακροπρόθεσμα δάνεια. Σελίδα 5 από 43

6 Κίνδυνος αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του διεξάγεται σε Ευρώ. Ο κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους. Ο έχει συμμετοχές σε θυγατρική που δραστηριοποιείται σε χώρα της αλλοδαπής, της οποίας η καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη πιθανόν σε συναλλαγματικό κίνδυνο κατά την μετατροπή των οικονομικών τους καταστάσεων για σκοπό ενοποίησης. Ο δεν εκτίθεται σε σημαντικό βαθμό σε αυτή την μορφή κινδύνου, καθώς οι περισσότερες εταιρίες του έχουν ως λειτουργικό νόμισμα το Ευρώ, με εξαίρεση τη θυγατρική εταιρία στη Π.Γ.Δ.Μ Κίνδυνος από μεταβολές τιμών Ο κατέχει κάποια χρεόγραφα μειωμένης αξίας που έχουν χαρακτηριστεί ως Διαθέσιμα προς πώληση Περιουσιακά Στοιχεία, τα οποία αποτυπώνονται στην εύλογη αξία μέσω Ιδίων Κεφαλαίων. Ο εκτίθεται στις μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών. Η κερδοφορία του Ομίλου και των θυγατρικών του μπορεί να επηρεαστεί (είτε θετικά, είτε αρνητικά) από τη διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών. Η πρώτη ύλη, δηλαδή το σιτάρι, αποτελεί το βασικό παράγοντα κόστους παραγωγής για τις εταιρίες του κλάδου. Το σιτάρι διαπραγματεύεται χρηματιστηριακά στο εξωτερικό και η διαμόρφωση της τιμής του είναι αποτέλεσμα της διεθνούς προσφοράς και ζήτησης. Οι καιρικές συνθήκες επιδρούν άμεσα στην ποσότητα των παραγόμενων σιτηρών και συνεπώς καθορίζουν την προσφορά. Εν αντιθέσει, η ζήτηση κινείται σε σταθερά επίπεδα. Κατά συνέπεια σε περιόδους καλής παραγωγής, οι τιμές των σιτηρών διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ σε περιόδους µε κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή κατά τη συγκομιδή ή ξηρασία στους μήνες ωρίμανσης των δημητριακών), λόγω μειωμένης παραγωγής, διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα. Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων τιμών της πρώτης ύλης δεν μετακυλούνται εύκολα στην τελική τιμή των προϊόντων, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα του Ομίλου Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται µε το επιτόκιο EURIBOR 6-μήνου. Ο δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Οι εταιρίες του Ομίλου χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους καθώς και τις ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και µέσω τραπεζικού δανεισμού, µε συνέπεια να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα τους µε χρεωστικούς τόκους. Σημαντικές αυξήσεις στα επιτόκια ενδέχεται να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση Πιστωτικός κίνδυνος Ο έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Κανένας πελάτης δεν έχει τέτοια ποσοστά αγορών από τον Όμιλο που να δικαιολογεί αυξημένη εξάρτηση και επομένως εμπορικό κίνδυνο. Σημειώνεται ότι το 50% περίπου του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται στις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες super markets που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Οι πελάτες αυτοί μεμονωμένα δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του Ομίλου. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από την Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. Παρά τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω η ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων του Ομίλου από οποιονδήποτε σημαντικό πελάτη του εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μία επανεξέταση της πολιτικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους η επιδίωξη ελαχιστοποίησης των επισφαλειών αποτελεί κύριο μέλημα των διοικούντων. Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνώς αρνητική μακροοικονομική συγκυρία, το ενδεχόμενο αύξησης των επισφαλειών δε μπορεί να αποκλειστεί Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα καθώς και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Σελίδα 6 από 43

7 Διαχείριση κεφαλαιακού κινδύνου Οι στόχοι του Ομίλου κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει να υπάρχει ως οικονομική οντότητα και στο μέλλον και να διατηρήσει μία κατάλληλη κεφαλαιακή δομή για τη μείωση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Προκειμένου να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή δομή, ο όμιλος μπορεί να αποφασίσει την έκδοση νέων μετοχών ή την προσφυγή σε δανεισμό. 3. Ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 3.1. Κύκλος εργασιών Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους κατέγραψε αύξηση ίση με 7% ή χιλ. περίπου συγκριτικά με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Το 99% της εν λόγω αύξησης προέρχεται από την εταιρία ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. και το υπόλοιπο 1% από την εταιρία ZITOLUKS A.D. SKOPJE. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της θυγατρικής εταιρίας ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης της πωληθείσας ποσότητας όσο και της αύξησης που κατέγραψε η μικτή μέση τιμή πώλησης των προϊόντων της Μικτό περιθώριο κέρδους Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, το κόστος πωληθέντων ως απόλυτο νούμερο αυξήθηκε κατά το ποσό των 740 χιλ. Η αύξηση αυτή αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της αύξησης του κύκλου εργασιών. Παρά το γεγονός ότι το κόστος αναλωθέντων του παρουσιαζόμενου εξαμήνου αυξήθηκε σχεδόν όσο και οι πωλήσεις (6,5%) συγκρινόμενο με εκείνο της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, ο μετρίασε αυτή την αύξηση με μειώσεις σε έξοδα όπως τα Γ.Β.Ε. και το κόστος μισθοδοσίας. Απόρροια των ανωτέρω ήταν η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 2,9% συγκρινόμενο με εκείνο της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. (6μηνο 2012 = 38,0% & 6μηνο 2011 = 35,1%). Αυτή η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους αντιστοιχεί σε αύξηση των μικτών κερδών κατά το ποσό των χιλ Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων (EBITDA) Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012, ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών καταγράφεται βελτιωμένο κατά 5,7% (6μηνο 2012 = 9,5% και 6μηνο 2011 = 3,9%) συγκρινόμενο με το λειτουργικό αποτέλεσμα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η βελτίωση αυτή εκφράζεται σε χιλ. και οφείλεται πέραν από τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και στη μείωση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης κατά 4,2% (6μηνο 2012 = 32,7% και 6μηνο 2011 = 36,9%) ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών και κατά χιλ. ως απόλυτο νούμερο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου μειώθηκε λόγω των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης. Κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ο κατέγραψε σημαντικά κέρδη από την πώληση παγίων της θυγατρικής εταιρίας ZITO LUKS A.D. SKOPJE Ισολογισμός 30/6/2012 Η διάρθρωση του ενοποιημένου Ισολογισμού στις 30/6/2012 δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από τη διάρθρωση του ενοποιημένου Ισολογισμού στις 31/12/2011, πέραν της μείωσης του υπολοίπου των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ποσοστό επί του συνόλου του Ισολογισμού. Διάρθρωση Ισολογισμού (ως % επί του συνόλου) 30/6/ /12/2011 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 60,69% 59,04% Κυκλοφορούν ενεργητικό 39,31% 40,96% Ίδια κεφάλαια 27,89% 26,79% Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 24,35% 24,04% Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός 12,41% 11,52% Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7,80% 7,49% Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27,56% 30,16% 3.5. Ταμειακές ροές Οι λειτουργικές ταμειακές ροές καταγράφηκαν θετικές αλλά μειωμένες συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους κατά χιλ. (30/6/2012 = 514 χιλ. και 30/6/2011 = χιλ.). Τα αποτελέσματα προ φόρων προσαρμοσμένα με τα κονδύλια που δεν αποτελούν ταμειακές εκροές ή εισροές καταγράφονται βελτιωμένα συγκριτικά με την αντίστοιχη Σελίδα 7 από 43

8 περίοδο του προηγούμενου έτους κατά χιλ.(30/6/2012 = χιλ. και 30/6/2011 = χιλ.). Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στη χρησιμοποίηση προβλέψεων και στα κέρδη από την πώληση παγίων κατά το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Το κεφάλαιο κίνησης καταγράφηκε μικρότερο κατά χιλ. (30/6/2012 = χιλ. και 30/6/2011 = χιλ.). Κατά το παρουσιαζόμενο εξάμηνο η αύξηση του υπολοίπου των πελατών χρηματοδότησε μέρος της εξόφλησης των προμηθευτών σε αντίθεση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους όπου η αύξηση του υπολοίπου των πελατών ήταν πολλαπλάσια της μείωσης του υπολοίπου των προμηθευτών. Οι επενδυτικές ταμειακές ροές καταγράφηκαν αρνητικές και ίσες με 553 χιλ. σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους όπου ήταν θετικές και ίσες με χιλ. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 το ταμειακό αποτέλεσμα της πώλησης παγίων χρηματοδότησε κατά 42% περίπου την αγορά νέων ενσώματων ακινητοποιήσεων ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 το ταμειακό αποτέλεσμα της πώλησης παγίων ήταν περίπου το διπλάσιο από την απαιτούμενη ταμειακή εκροή για την απόκτηση ενσώματων ακινητοποιήσεων. Οι χρηματοδοτικές ταμειακές ροές καταγράφηκαν αρνητικές όπως και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 (30/6/2012 = χιλ. και 30/6/2011 = χιλ.). Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το παρουσιαζόμενο εξάμηνο τα νέα δάνεια χρηματοδότησαν κατά 91% την εξόφληση παλαιοτέρων σε αντίθεση με το πρώτο εξάμηνο του 2011 όπου χρηματοδότησαν το 21% περίπου αυτών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι ταμειακές επενδυτικές και χρηματοδοτικές εκροές χρηματοδοτήθηκαν τόσο από τις λειτουργικές ταμειακές εισροές όσο και από τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου σε αντίθεση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους όπου οι λειτουργικές και επενδυτικές ταμειακές εισροές υπερκάλυψαν τις χρηματοδοτικές ταμειακές εκροές του Ομίλου Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες Η παρουσίαση της εξέλιξης βασικών αριθμοδεικτών στον πίνακα που ακολουθεί, επιβεβαιώνει τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2012 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 30/6/ /6/2011 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -1,27% -5,47% Μικτό περιθώριο κέρδους 38,05% 35,11% Καθαρό περιθώριο κέρδους (προ φόρων) 0,28% -5,29% EBITDA/Κύκλος εργασιών 9,55% 3,88% Χρηματοοικονομικό κόστος / EBITDA 35,72% 86,90% Ξένα / ίδια κεφάλαια 2,58 2,73 4. Προσδοκίες για το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης Ο κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους προσδοκά στην ενίσχυση της βελτίωσης της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων, του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του. Η ανανέωση του χαρτοφυλακίων των προϊόντων του Ομίλου με νέα τα οποία καλύπτουν την επιθυμία των πελατών για υψηλότερη διατροφική αξία και η επέκταση σε νέες γεωγραφικές περιοχές αποτελούν τη στρατηγική που υιοθετεί ο για την επίτευξη των στόχων του. Σελίδα 8 από 43

9 5. Παρουσίαση των σημαντικότερων συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων εταιριών (Δ.Λ.Π. 24) Οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή φυσικών και νομικών προσώπων, γίνονται στις τρέχουσες τιμές αγοράς (arms length basis). Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων μερών. Πλήρη ανάλυση αυτών δίνεται στις εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι συναλλαγές μεταξύ της ELBISCO A.E. και της ELBISCO A.B.E.E. αφορούν στην ενοικίαση εμπορικών σημάτων στη δεύτερη καθώς και την ενοικίαση γραφείου της πρώτης στις εγκαταστάσεις της δεύτερης. Οι συναλλαγές όλων των παρουσιαζόμενων συνδεδεμένων εταιριών με τη ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. αφορούν στην προμήθεια υλικών συσκευασίας. Η ELBISCO ΑΒΕΕ αγοράζει από την ZITOLUKS AD SKOPJE συγκεκριμένο είδος φρυγανιών ενώ η ZITOLUKS αγοράζει από την ELBISCO βασικές πρώτες ύλες και μηχανολογικό εξοπλισμό Συνδεδεμένα μέρη (ποσά σε χιλ.) ELBISCO Α.Ε. ELBISCO ABEE ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ΦΑΓΕ ΑΕ ZITO LUKS A.D. ΦΑΓΕ USA ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ.) ELBISCO Α.Ε. ELBISCO ABEE ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ΦΑΓΕ ΑΕ ZITO LUKS A.D. ΦΑΓΕ USA πωλήσεις αγορές πωλήσεις αγορές πωλήσεις αγορές πωλήσεις αγορές πωλήσεις αγορές πωλήσεις αγορές πωλήσεις 450 αγορές πωλήσεις 816 αγορές πωλήσεις αγορές πωλήσεις αγορές πωλήσεις 307 αγορές 816 πωλήσεις αγορές 992 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ.) Συνδεδεμένα μέρη ELBISCO Α.Ε. ELBISCO ABEE ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ΕΒΓΑ Α.Ε. ΦΑΓΕ ΑΕ ZITO LUKS A.D. ΦΑΓΕ USA απαίτηση υποχρέωση απαίτηση υποχρέωση απαίτηση υποχρέωση απαίτηση υποχρέωση απαίτηση υποχρέωση απαίτηση υποχρέωση απαίτηση υποχρέωση ELBISCO Α.Ε. απαίτηση 460 υποχρέωση ELBISCO ABEE απαίτηση υποχρέωση ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. απαίτηση υποχρέωση ΕΒΓΑ Α.Ε. απαίτηση υποχρέωση ΦΑΓΕ ΑΕ απαίτηση υποχρέωση ZITO LUKS A.D. απαίτηση 496 υποχρέωση ΦΑΓΕ USA απαίτηση υποχρέωση 306 Σελίδα 9 από 43

10 6. Σημαντικά γεγονότα μεταξύ της ημερομηνίας κατάστασης οικονομικής θέσης και της έγκρισης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών πληροφορίες. Δεν υπάρχουν. Πικέρμι, 28 Αυγούστου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου Ραμαντάνης Δημοσθένης Διευθύνων Σύμβουλος Σελίδα 10 από 43

11 III. Έκθεση επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Προς τους μετόχους της Εταιρείας ELBISCO AE Συμμετοχών Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας ELBISCO AE Συμμετοχών, της 30 ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος -, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Σελίδα 11 από 43

12 Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση. ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012 Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι Α.Μ. ΣΟΕΛ 113 Δέσποινα Μαρίνου Αρ. Μ. ΣΟΕΛ Σελίδα 12 από 43

13 IV. Συνοπτικές Ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012 [«Α Εξάμηνο 2012»] [Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ] ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Σελίδα 13 από 43

14 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 28 Αυγούστου 2012 και έχουν δημοσιοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι εν λόγω Ενδιάμεσες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr) και της εταιρίας (www.elbisco.gr). Στον ημερήσιο Τύπο έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία και πληροφορίες για την περίοδο 01/01/ /06/2012, βάσει της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευμένα στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου 01/01/ /06/2012 στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της ς και του Ομίλου. ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Σελίδα 14 από 43

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 01/01/ /06/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΊΝΗΣΗ ΕΞΑΜΉΝΟΥ ΌΜΙΛΟΣ ΚΊΝΗΣΗ ΕΞΑΜΉΝΟΥ ΕΤΑΙΡΊΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΕΠΊ ΤΩΝ ΕΝΔΙΆΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΈΞΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΆΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΑΘΑΡΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΩΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ 30/06/ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σελίδα 15 από 43

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ.) Σημ. 30/06/ /12/ /6/ /12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης) Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιημένα ως κατεχόμενα προς πώληση Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Μετοχές υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Κέρδη / (ζημιές) εις νέον (53.521) (52.976) (17.257) (17.532) Σύνολο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Ταμειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ληφθείσες Επιχορηγήσεις Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Ταμειακές Υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Σελίδα 16 από 43

17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 01/01/ /06/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά σε χιλ.) Σημ. από 1/1 έως 30/6/12 από 1/1 έως 30/6/11 από 1/4 έως 30/6/12 από 1/4 έως 30/6/11 από 1/1 έως 30/6/12 από 1/1 έως 30/6/11 από 1/4 έως 30/6/12 από 1/4 έως 30/6/11 Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωληθέντων Μικτά κέρδη / (ζημιές) Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα/ (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 9 (255) 306 (139) (217) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (682) (468) Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά Κέρδη/ (ζημιές) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (692) (362) (249) Κέρδη /(Ζημιές) προ φόρων 164 (2.876) 502 (1.308) (18) Φόρος εισοδήματος 11 (721) 453 (689) (155) 164 (122) Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (Α) (557) (2.424) (187) (757) 275 (11) 180 (140) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (557) (2.424) (187) (757) 275 (11) 180 (140) κατανέμονται σε: - Ιδιοκτήτες μητρικής (462) (2.648) (95) (887) 275 (11) 180 (140) - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (95) 224 (92) Σύνολο (557) (2.424) (187) (757) 275 (11) 180 (140) Λοιπά συνολικά έσοδα Ποσά καταχωρηθέντα απευθείας στα ίδια κεφάλαια (4) 389 (13) Αποτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση μέσω ιδίων κεφαλαίων (48) (627) (24) (645) Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών εξωτερικού (105) 63 (105) (16) Εκκαθάριση θυγατρικής 0 (128) 0 (128) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (158) (304) (142) (317) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (715) (2.727) (329) (1.075) 275 (11) 180 (140) κατανέμονται σε: - Ιδιοκτήτες μητρικής (549) (2.864) (164) (1.113) 275 (11) 180 (140) - Μη ελέγχουσες συμμετοχές (165) 137 (165) Σύνολο (715) (2.727) (329) (1.075) 275 (11) 180 (140) Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε χιλ ) 24 (0,010) (0,045) (0,003) (0,014) 0,005 (0,000) 0,003 (0,003) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων Σελίδα 17 από 43

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03. 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1/1/2012 30/09/2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες, για το σκοπό της εναρμόνησής τους με τα οριζόμενα στην υπ.αρ. 4/507/28.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 15ο χιλ. Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» Α.Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122132799000 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. AP.M.A.E: 2443/06/B/86/23 ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 094509258 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 38843/03/Β/97/34(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για την χρήση ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ε ΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08)

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα