Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 s i t i r a _ :4 0 ÂÏ 15 Oβίκος καλλιεργείται κυρίως για παραγωγή σανού, δευτερευόντως για βόσκηση, για ενσίρωση και για χλωρά λίπανση και μερικές φορές για παρύτερα στα διάφορα οικολογικά περιβάλλοντα της χώρας μας και αναμφισβήτητα είναι από τα πιο κατάλληλα φυτά, για την εφαρμογή της απαραίτητης αμειψισποράς και σε ξερικά χωράφια που έχουν εξαντληθεί από τη συνεχόμενη μονοκαλλιέργεια των σιτηρών. Ο βίκος είναι φυτό δροσερών κλιμάτων και οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του και αναπτύσσεται καλύτερα σε εδάφη βαθιά, πλούσια, μέσης σύστασης. ραγωγή καρπού. Προσαρμόζεται ευ- A Η καλλιέργεια του βίκου Στην αμειψισπορά ο βίκος μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε άλλο εξαντλητικό φυτό, όπως το σόργο, τον αραβόσιτο και τα ζαχαρότευτλα. Πρέπει να αποφεύγεται η σπορά του σε χωράφι που τον προηγούμενο χρόνο έχει καλλιεργηθεί με βίκο ή άλλο ψυχανθές, ενώ αποτελεί καλό προηγούμενο για το σιτάρι. Ο βίκος δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ενώ ό- ταν ακολουθεί καλοκαιρινά φυτά όπως βαμβάκι, αραβόσιτο ή άλλα σκαλιστικά τα επανειλημμένα σκαλίσματα, που εφαρμόζονται, αφήνουν το έδαφος σε ικανοποιητική κατάσταση ώστε να μπορεί να γίνει σπορά στα πεταχτά. Στις βορειότερες περιοχές της ζώνης καλλιέργειας του βίκου η σπορά γίνεται νωρίς την άνοιξη μετά την παρέλευση των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα. Στις νοτιότερες περιοχές όπου δεν υπάρχει κίνδυνος από τις χαμηλές θερμοκρασίες Η εναλλακτική του μίκου του χειμώνα η σπορά γίνεται το φθινόπωρο. Για την παραγωγή σανού καλό είναι ο βίκος να συγκαλλιεργείται με διάφορα άλλα φυτά, όπως η βρώμη, το κριθάρι, ή βρίζα. Η καλλιέργεια του βίκου με τα σιτηρά αφηενός μεν συντελεί στην α- πόκτηση προϊόντος καλύτερης ποιότητας γιατί ο βίκος αναρριχάται στο σιτηρά και κατηαυτό τον τρόπο αποφεύγεται η επαφή της χαρτομάζας με το έ- δαφος, αφετέρου δε διευκολύνει τη συγκομιδή του προϊόντος. Α πό το σπόρο στη συγκομιδή Εχέγγυο επιτυχημένης καλλιέργειας είναι η χρήση πιστοποιημένου σπόρου επειδή με αυτόν εξασφαλίζουμε ταυτότητα της ποικιλίας, καλή βλαστικότητα και απουσία παθογόνων. Οι τρέχουσες τιμές αγοράς κυμαίνονται στα 0,60 ευρώ το κιλό. Ο βίκος που προορίζεται για την παραγωγή σανού πρέπει να συγκομίζεται όταν οι πρώτοι λοβοί έχουν αναπτυχθεί τελείως. Η χαρτομάζα μετά την κοπή αφήνεται επί τόπου για ένα μέχρι δύο 24ωρα, ακολούθως αναστρέφεται και παραμένει στο χωράφι μέχρι πλήρους ξηράνσεως και στη συνέχεια δεματοποιείται. Κ αλές αποδόσεις Με καλή προετοιμασία χωραφιού και ορθολογική λίπανση επιτυγχάνονται στρεμματικές αποδόσεις κιλών σανού και κιλών σπόρου κατά μέσο όρο. ΣΗαυτό συμβάλλει αποφασιστικά και η σωστή καταπολέμηση ζιζανίων. Τόσο ο σανός όσο και ο καρπός του βίκου είναι άριστες ζωοτροφές γιατί είναι πολύ καλές πηγές πρωτεΐ νης Μμέχρι 34έ περιεκτικότηταϊ ε- νέργειας και φωσφόρου. ÎÔ Â Ó È applefi Ù appleèô Î Ù ÏÏËÏ Ê Ù, ÁÈ ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË ÌÂÈ ÈÛappleÔÚ Î È ÛÂ ÍÂÚÈÎ ˆÚ ÊÈ appleô Ô Ó ÂÍ ÓÙÏËıÂ applefi ÙË Û ÓÂ fiìâóë ÌÔÓÔÎ ÏÏÈ ÚÁÂÈ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ.

16 s i t i r a _ :4 0 ÂÏ 16 Κ ΕΣΠΥ Γ ΕΩ Ρ Γ Ι Κ Η Σιτάρι σκληρό: Μεξικάλι 81, Ά θως, Κ αλλιθέα, Αίας, Πόντος, +laudio, Σιτάρι μαλακό: Γεκόρα, Δίον, Βεργίνα, Αχελώος, Μηδική: Υλική, Τριφ ύ λλι αλεξ / νό: Λητώ, Τριφ ύ λλι Περσίας:Ασωπός, Μπιζέλι κτηνοτρ.: Ό λυμπος, μίκος: Αλέξανδρος, Τέμπη, Αχιλλέας, μρώ μη:κ ασσάνδρα, Ρ εβίθι κτηνοτροφ ικό:θήβα, Τριτικάλε: Θίσβη, Κ ριθάρι κτηνοτροφ ικό: Θεσσαλονίκη Σκληρό σιτάρι R 1 και Σκληρό Σιτάρι R 2 της PROψU TTOR8 S EMENT8S.p.Α. ΜP.S.B.ϊ: S V EV O, NORMANO, GRE+AΟE, ΟEV ANTE Ποικιλίες με υψηλές αποδόσεις και άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν την εταιρεία αποκλειστικό αντιπρόσωπο της BAR8ΟΟA στην Ελλάδα. Oι ποικιλίες S V EV O και NORMANO είναι ποικιλίες αποκλειστικά για λογαριασμό της M8S ΈΟ-ΒΑR8ΟΟA και δίνονται μόνο υπό μορφή συμβολαιακής γεωργίας. Μαλακό Σιτάρι της P.S.B: +AR8S MA, ES PER8A Μέγκλας ΕΘ Ι Α Γ Ε Κ ριθάρι κτηνοτροφ ικό: Κ ως, Κ ύπρος, Αθηναϊς, Θεσσαλονίκη, Κ ριθάρι ζυθοποιεία: Θέρμη, Νίκη, Κ ριθάρι βρώ σιμο:δήμητρα, Περσεφόνη, μρώ - μη κτηνοτροφ ική:παλλήνη, Φ λέγα, Κ ασσάνδρα, Βέρμιο, Μαλακό σιτάρι: Νέστος, Δωδώνη, Δίο, Αιγές, Βεργίνα, Αχελώος, Λούρος, Γενερόζο, Γεκόρα Ε, Ωροπός, Ελισάβετ, Σκληρό σιτάρι: Ά θως, Κ αλλιθέα, Μεξικάλι 81, Σέλας, Σίφνος, Σκήτη, Σκύρος, Αίας, Πόντος, Παπαδάκης, Ά ννα, μίκος: Αλέξανδρος, Αχιλλέας, Τέμπη, Ζ έφυρος, Εύηνος, Πήγασος, Μίνως, Μηδική: Υλική, Χ αιρώνια, Υπάτη, Μπιζέλι κτηνοτροφ ικό: Δωδώνη, Ό λυμπος, Βέρμιο, Ιθώμη, Κ άρπαθος, Σόργο χορτοδοτικό: Κ ρόκιο, Κ τηνοτροφ ικό κουκί: Πολυκάρπη, Τανάγρα, Ρ ε- βίθι κτ ηνοτροφ ικό: Ά νδρος, Σέριφος, Αμοργός, Τριφ ύ λλι αλεξ ανδρινό: Λητώ ΡΙΒΕΡ, ΛΕΤΖ ΕΝΤ A A G E R ΥΙ Ο Ι Γ. ΧΡ Ι ΣΤΙ Α Α.Ε Σιτάρι σκληρό: Mexa, Mat, V itrico Σιτάρι μαλακό: Βεργίνα, Generoso, Palatio Κ ριθάρι κτηνοτροφ ικό:mucho N itrofarm S.A ΠPO Φ A PM Ποικιλίες φθινοπωρινής σποράς: σκληρό σιτάρι: V ENTO ΜΙΤΑΛΙΑΣϊ μαλακό σιτάρι: BOΟERO ΜΙΤΑΛΙΑΣϊ ΣΙ ΤΑ Ρ Ι Α ΜΑ Λ Α Κ Α : ΣΕΝΤΑΟΥΡΟ ΕΛΛ. ΣΠΟΡ/ΓΗΣ, ΣΕΝΤΑΟΥΡΟ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΜΠΟΛΕΡΟ, ΠΑΣΑΡΙΝΟ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΠΑΣΑΡΙΝΟ ΕΛΛ. ΣΠΟΡ/ΓΗΣ, ΠΑΝΤΕΡΝΟ, ΕΣΠΕΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ. ΣΙ ΤΑ Ρ Ι Α ΣΚ Λ ΗΡ Α : ΣΙΜΕΤΟ, ΣΙΦ ΝΟΣ, ΑΘΩΣ, ΛΑΤΙΝΟ, ΓΚ ΡΕΚ ΑΛΕ, ΜΕΞ ΙΚ ΑΛΙ 81, ΜΕΞ Α, ΣΚ Λ ΗΡ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ ΜΠΡΟΝΤΕ, Ι : ΑΠΠΟΥΛΟ, ΓΚ ΑΡΓΚ ΑΝΟ, ΛΕΖ ΙΝΑ Δικαιώματα σποροπαραγωγής παραχωρούνται Διατίθεται R1 και R2 ΜΗΔΙ Κ Η:ΜΠΕΛΛΑ Κ ΑΜΠΑΝΙΟΛΑ, ΝΕΜΑΓΚ ΟΝ, Χ ΑΝΤΕΡ Κ Ρ Ι Θ Α Ρ ΑΡΝΤΑ Ι : Δικαιώματα σποροπαραγωγής, Παραχωρούνται Διατίθεται R1 και R2 ΤΡ Ι ΤΙ Κ Α Λ ΡΕΞ Ε:, Κ ΑΤΡΙΑ, Χ ΕΡΚ ΟΥΛΕΣ μι Κ Ο Σ: N8TRA, S P8NEΟE, MEΟ8S S A, ANETO ΜΑ Λ Α Κ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι : ΣΑΛΤΖ ΕΜΜΑ, ΤΖ ΕΜΙΝΙ, ΜΠΟΛΕΡΟ, ΠΑΝΤΑΣ, ΣΕΝΤΑΟΥΡΟ, ΣΑΛΜΟΝΕ, ΤΡΟΦ ΕΟ, ΜΠΙΛΑΝΤΣΙΑ ΤΡ Ι Φ ΥΛ Λ Ι Α Λ ΕΞΑ ΝΔΡ Ι ΝΟ : GU 8GΟ8A Y PS IL O N ΣΚ Λ ΗΡ O ΣΙ ΤΑ Ρ Ι : AMBROψU R, AMOS 8S, FΟORAψU R, 8M4OTEP, ROS AψU R, S U ΟA, S U PERψU R, V 8RG8Ο8O. ΜΑ Λ Α Κ O ΣΙ ΤΑ Ρ Ι : EU REΈA, RENAN, RES S OR, T8GRE. Κ Ρ Ι Θ Α Ρ Ι : AU REV AΟ, MAT48AS, MAΟTES 8A, POW ER, S EBAS T8AN, V ANES S A. ΣΙ Κ Α Λ Η:RE+RU T. ΤΡ Ι ΤΙ Κ Α Λ Ε:MAG8S TRAΟ, MAX 8MAΟ. μρ Ω ΜΗ: FR8NGANTE. Κ Ρ Ι Θ Α Ρ Ι ΙΣΠΑΝΙΚ Α :, ΜΠΟΡΕΑΛΕ, ΓΚ Α«ΑΝΟ, ΑΜΟΡΟΣΑ. ΤΡ Ι ΤΙ Κ Α Λ ΑΓΚ E : ΡΑΝΟ ΤΡ Ι Φ ΥΛ Λ Ι Λ ΕΙ ΜΩ ΝΙ Ο : ΠΡΑΤΕΝΣΕ, FERV ENTE, μι Κ Ο Σ: AMET4Y S TE, ΤΑΜΑRA. Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Ο ΜΠΙ Ζ ΕΛ Ι : AS S AS, ψov E, PR8N+ES S, S +U BA, S ΈY Ο8NE. Λ Ο ΥΠΙ ΝΑ ΟU : +8ΟΟE, ΟU MEN, ΟU X E. ΜΗΔΙ Κ Η:ΈR8MA, MEΟψOR, MONAR+A. ΣΟ Ρ Γ Ο :4ONEY GRAZ E. ΤΡ Ι Φ ΥΛ Λ Ι 4A8FA, Α : S AΟ8NO, T8GR8. Λ Ο Λ Ι Α :Ο8+4ERRY, ΟOΟ8TA, MERBO, ROY. ΤΡ Ι Φ ΥΛ Λ Ι ΠΕΡ ΣΙ ΚΡΕΖ Ο ΟΥΠΙΝΑΤO : M ΠΙ Ζ ΕΛ Ι Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Ο : ΜΠΑΚ ΑΡΑ. ΜΗΔΙ Κ Η:ΔΑΦ ΝΗ, ΕΚ ΙΠ,ΜΙΝΕΡΒΑ. μι Κ Ο Σ: Ζ ΕΦ ΥΡΟΣ, ΑΝΕΤΟ, ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΑ O IK O Σ ΣΚ Λ ΗΡ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι ΠΑ ΠΑ ΔΑ Κ ΗΣ:Ποικιλία πρώιμη, με μεγάλη αντοχή στο πλάγιασμα και τους παγετούς.ποικιλία υψηλής παραγωγικότητας, μεγαλόσπερμη,με σταθερή απόδοση. Α Θ Ω Σ:Ποικιλία μέσου ύψους, πρώιμη, με μέτρια αντοχή στο πλάγιασμα και υ- ψηλή παραγωγικότητα. Είναι μεσόσπερμη, με καλή αντοχή στους παγετούς. C L A U D IO : Ποικιλία μέσου ύψους, πρώιμη, με αντοχή στοψύχος, το πλάγιασμα και τις ασθένειες. Είναι μεσόσπερμη, με υψηλή παραγωγικότητα. ΜΑ Λ Α Κ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι ΜΕΛ Ι Α :Μεσοπρώιμη ποικιλία, με άριστη αντοχή στις ασθένειες, υψηλή παραγωγικότητα και σταθερότητα στις αποδόσεις. Κ Ρ Ι Θ Α Ρ Ι Θ ΕΣΣΑ Λ Ο ΝΙ Κ Η: Μεσοπρώιμη ποικιλία, δίστοιχη, μέσου ύψους, με αντοχή στον παγετό και το πλάγιασμα, κατάλληλη για κτηνοτροφική χρήση και την ζυθοποιία. ΔΗΜΗΤΡ Α :Μεσοπρώιμη ποικιλία, δίστοιχη, με αντοχή σε παγετούς και ασθένειες, είναι κατάλληλη για κτηνοτροφική αλλά και ανθρώπινη χρήση. ΜΗΔΙ Κ Η B A R L Y D IA : Νέα ποικιλία, με προσαρμοστικότητα, άριστο ύψος παραγωγής χλωρού χόρτου. S A N T IT I: Ποικιλία με υψηλή προσαρμοστικότητα σε διάφορους τύπους εδαφών. Με άριστο ύψος παραγωγής και γρήγορη αναβλάστηση. ΥΛ Ι Κ Η:Παραδοσιακή πασίγνωστη ελληνική ποικιλία, προσαρμόζεται άριστα σε διάφορους τύπους συνθηκών. S O C A : Ποικιλία μέτριου μεγέθους, με ά- ριστη προσαρμογή στη Βόρειο Ελλάδα, με εξαιρετικά αποτελέσματα. G IU L IA / J U L IA : Πολύ γνωστή ποικιλία, Ιταλικής και Γαλλικής προέλευσης, με καλή απόδοση σε ξηρή μάζα. PO M PO S A : Ποικιλία ιταλικής κυρίως προέλευσης με καλή απόδοση σε ξηρή μάζα, κατάλληλη για τη Βόρεια Ελλάδα. μι Κ Ο Σ Α ΝΕΤΟ :Πολύ γνωστή, καθιερωμένη στην Ελλάδα ποικιλία φθινοπωρινής σποράς, με εξαιρετικές αποδόσεις σε σανό. B A R V IC Ο S : Νέα ποικιλία, όψιμης άνθησης, με πολύ υψηλές παραγωγές σε α- νοιξιάτικες και καλοκαιρινές σπορές με καλή αντοχή στην ανθράκωση. N IT R A : Ποικιλία ανοιξιάτικης σποράς. Eνδείκνυται εναλλακτικά για φθινοπωρινή καλλιέργεια. Πρώιμη, κατάλληλη για σανό και χόρτο. Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Ο ΜΠΙ Ζ ΕΛ Ι R IF : Ποικιλία κατάλληλη για ενσίρωση, σανό και καρπό, για φθινοπωρινή σπορά, με υψηλές αποδόσεις. A R V IC A : Eευρέως χρησιμοποιούμενη ποικιλία για σανό και για καρπό.

17 s i t i r a _ :4 0 ÂÏ 17 ΠΡ Ο ΜΗΘ ΕΥΤΕΣ Κ Α Ι ΠΟ Ι Κ Ι Λ Ι ΕΣ Μακρύ ς ο κατάλογος των φ υτικώ ν ειδώ ν και των προμηθευτώ ν και ακόμη μακρύ τερος ο κατάλογος των ποικιλιώ ν που διαγκωνίζονται για κάποιο μερίδιο της εγχώ ριας αγοράς. Α ναγκαστικά τα παρακάτω στοιχεία δεν μπορεί να είναι πλήρη, όσον αφ ορά τα φ υτικά είδη, ού τε τους προμηθευτές, σποροπαραγωγού ς και εισαγωγείς, ού τε προφ ανώ ς τις ποικιλίες. Δίνουν όμως μια πρώ τη εικόνα της αγοράς. A L A PIS PIO N E E R ΜΑ Λ Α Κ Α ΣΙ ΤΑ Ρ Ι Α ΕΣΤΕΡ Ο : Πρώιμη ποικιλία, χωρίς απαιτήσεις εαρινοποίησης. ΠΑ ΝΙ Φ Ο Ρ Πρώιμη : ποικιλία με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής, άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. ΜΟ Ρ Ο Πολύ : πρώιμη ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας. Α Γ Κ Α ΝΤΙ Ρ Πρώιμη : ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας και εξαιρετικού δυναμικού παραγωγής. ΣΚ Λ ΗΡ Α ΣΙ ΤΑ Ρ Ι Α PR 22D 4 0: Ανοιξιάτικη ποικιλία μέσης πρωιμότητας και πολύ καλή α- ντοχή στο ψύχος. Γ Ρ ΕΚ Ο ΝΤΟ ΥΡ Πρώιμη : γαλλική ποικιλία.εξαιρετική γονιμότητα. Κ Ο ΣΜΟ ΝΤΟ ΥΡ Πολύ : πρώιμη ποικιλία με άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Ά ριστη πρώτη ύλη για την παραγωγή ζωοτροφών. μερ ΝΤΙ :Πρώιμη ποικιλία, με άριστη προσαρμογή σε ξηροθερμικά περιβάλλοντα. B A R M U L T R A : Αγρωστώδες φυτό λιβαδικού τύπου κατάλληλο κυρίως για παραγωγή σανού. Δίνει χόρτο εξαιρετικής ποιότητας, εύγευστο τόσο σε πρόβατα ό- σο και σε βοοειδή με αποτέλεσμα την αύξηση της γαλαακτοπαραγωγής αυτών. Η σπορά πραγματοποιείται το Φ θινόπωρο με 4-5 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. B A R T E M PO : Αγρωστώδες φυτό λιβαδικού τύπου το οποίο χαρακτηρίζεται από γρήγορη ανάπτυξη και μεγάλη παραγωγή. Ιδανικό για επίσπορη καλλιέργεια. Η σπορά πραγματοποιείται το Φ θινόπωρο με 4-5 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. B A R D U M U S : Πολυετές αγρωστώδες φυτό λιβαδικού τύπου το οποίο καλλιεργείται για την παραγωγή σανού, ενσιρώματος αλλά και για βόσκηση προσφέροντας υψηλής διατροφικής αξίας τροφή. Ιδανικό για ε- δάφη χαμηλής γονιμότητας, ενώ ενδείκνυται σε ξηροθερμικές περιοχές. Κ ατάλληλο και για χρήση σε μίγματα με ψυχανθή. Η σπορά πραγματοποιείται τόσο το Φ θινόπωρο όσο και την Ά νοιξη με 4-5 κιλά σπόρου α- νά στρέμμα. A L PH A ΜΜηδικήλ: Νέα ποικιλία, πολύ παραγωγική με υψηλή διατροφική αξία. Το πλούσιο ριζικό σύστημα και η ανθεκτικότητα σε ασθένειες του εδάφους, την καθιστούν παραγωγική και μετά τον τρίτο χρόνο. D O R IN E ΜΜηδικήλ: Ποικιλία με μικρή περίοδο ληθάργου, ιδιαίτερα παραγωγική και με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐ νες. Έχει γρήγορη αναβλάστηση μετά από κάθε κοπή. B A R B IA N B A R B L A N C A : Πολυετές φυτό με ιδιαίτερα μεγάλη αξία τόσο για τον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο, όσο και για την υψηλή διατροφική α- ξία που προσφέρει. Χ ρησιμοποιείται για βόσκηση, παραγωγή σανού και ενσίρωση, τόσο μόνο του όσο και σε μίγματα με άλλα ψυχανθή και αγρωστώδη φυτά. Η σπορά πραγματοποιείται τόσο το Φ θινόπωρο όσο και την Ά νοιξη με 2,5-3,5 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. A L E X : Ετήσιο ψυχανθές, πολύτιμο για τον εμπλουτισμό του εδάφους και για την παραγωγή σανού, υψηλής θρεπτικής αξίας. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και σχετικά ξηρές περιοχές. Η σπορά πραγματοποιείται νωρίς το Φ θινόπωρο, είτε μόνο του, είτε σε μίγμα με 4 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. A N E T O Μμίκοςλ: Ποικιλία βίκου με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλες τις περιοχές. Δίνει μεγάλη παραγωγή με υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο κρύο. D E L PH I Μμίκοςλ: Πρώιμη ποικιλία, κατάλληλη για όλες τις περιοχές με πλούσιο φύλλωμα και ισχυρό στέλεχος. Σπορά από Οκτώβριο μέχρι Φ εβρουάριο. R IF ΜΚ τηνοτροφ ικό μπιζέλιλ: Νέα, εξαιρετική ποικιλία πολύ παραγωγική. Διαθέτει υψηλή διατροφική αξία με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐ νες. ΜΗΔΙ Κ Η PR 5 7N 02: Εξαιρετικά παραγωγική ποικιλία. - Αξιοποιεί πλήρως γόνιμα χωράφια υψηλών α- ποδόσεων. Διατηρεί τις υψηλές παραγωγές και μετά τον τρίτο χρόνο από τη σπορά. PR 5 7Q 5 3: Νέα ποικιλία, επιτυγχάνει μέχρι και 7 κοπές ανά έτος. Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα, υψηλή παραγωγή και ποιότητα. Κ Ρ Ι Θ Α Ρ Ι Α Κ Α Ι μρ Ω ΜΗ ΠΛ Α Ι Ζ Α ΝΤ:Χ ειμωνιάτικη ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού, με πολύ υψηλές αποδόσεις. Κ Α Ρ ΕΣ: Ανοιξιάτικη ποικιλία δίστοιχου κριθαριού, με εξαιρετική πρωιμότητα και πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής ΕμΕΡ ΕΣΤ: Χ ειμωνιάτικη πρώιμη ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού, που αδελφώνει έντονα, με ε- ξαιρετικό δυναμικό παραγωγής. ΜΑ Κ Α Ο :Νέα υπερπρώιμη ανοιξιάτικη ποικιλία δίστοιχου κριθαριού. μρ Ω ΜΗ A L K O Y N T IA Νέα : πολύ πρώιμη ποικιλία βρώμης. A lfa seeds Α.μ.Ε.Ε ΜΗΔΙ Κ Η PR O S E M E N T I:Πρώιμη α- νάπτυξη, εξαιρετική μακροβιότητα Μτουλάχιστον 5 χρόνιαϊ, έξοχη α- ντοχή στο κρύο και την ξηρασία. μι Κ Ο Σ ΠΗΓΑ ΣΟ Σ:Πρώιμη άνθιση, υψηλή παραγωγικότητα, ικανοποιητική αντοχή στο ψύχος. ΣΚ Λ ΗΡ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι M E R ID IA NΜε- σοπρώιμο, καλή αντοχή στο πλά- O : γιασμα, το κρύο, το ωιδίο, τη μαύρη σκωρίαση και τη σεπτόρια. Υψηλής απόδοσης, με πολύ καλή ποιότητα προϊόντος. ΣΚ Λ ΗΡ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι IR ID Mεσοπρώιμο, καλή αντοχή στο πλάγιασμα, E : το κρύο, το ωιδίο, τη μαύρη σκωρίαση και τη σεπτόρια. Μέγιστο δυναμικό είτε σε γόνιμα είτε σε φτωχά εδάφη. Υψηλής από- S u lp h u r H ellas Α Ε S itel, ψerby A G R IS A.E. ΣΚ Λ ΗΡ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ SΙ 8METO, : +8++8O, +ON+AψORO,+ANN8Z Z O, +OΟOS S EO, +ATERV O ΜΑ Λ Α Κ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ GEN8O, Ι : ANAPO Κ Ρ Ι Θ Α Ρ AΟ8S Ι : EO Μεξάστιχοϊ, NU RE Μδίστιχοϊ μρ Ω ΜΗ: PR8MU ΟA ΜΗΔΙ Κ Η:ΟET8Z 8A, NARψ8AN T R IF O L IU M R E PE N S : 4U 8A O IK O Σ ΣΠY PO Y δοσης, με πολύ καλή ποιότητα προϊόντος. ΤΡ Ι ΤΙ Κ Α Λ Ε μρ Ο ΝΤΗ: Υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία με εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασμα. Ανθεκτική στους παγετούς της άνοιξης και του χειμώνα. Απρόσβλητη από σκωρίαση και άλλες α- σθένειες. Εκπληκτική παραγωγικότητα σε φτωχά εδάφη. Ιδανική τροφή για τα βοοειδή. ΜΑ Λ Α Κ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι B IL A N C IA Ποικιλία ανθεκτική στη σκωρίαση, το : ωιδίο, τη σεπτόρια, το πλάγιασμα και το κρύο. ΜΑ Λ Α Κ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι S A G IT T A R IO Πολύ ποιοτικό σιτάρι. Aνθεκτικό σε : σκούρα σκωρίαση, ωιδίο, σεπτόρια και κρύο. ΤΡ Ι Φ ΥΛ Λ Ι Α Λ ΕΞΑ ΝΔΡ Ι ΝΟ ΟAU: RA, ΟORENA L O IE T T O IT A L IC O : Ο8Ο8O Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Ο ΜΠΙ Ζ ΕΛ Ι ARV : 8ΈA Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Ο Κ Ο ΥΚ Ι : S 8+8Ο8A μι Κ Ο Σ:MAR8ANNA, FRAN+ES +A Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Α ΜΙ Γ ΜΑ ΤΑ Λ ΕΙ ΜΩ ΝΙ Ω Ν: AN8MAΟE, V ERS AMAX, V ERS AMAX 4OT & ψry ΣΙ ΤΑ Ρ Ι ΣΚ Λ ΗΡ Ο A R C O B A L E N O : Ποικιλία με εξαιρετική παραγωγικότητα και σπόρους μεσαίου βιολογικού κύκλου. Πολύ καλό αδέλφωμα, ανθεκτικό σε ψύχος και ξηρασία και παραγωγικότητα πολύ υψηλή. G R A Z IA : Μεσοόψιμη ποικιλία, με μέτρια ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα. Aνθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες, μέτρια ευαίσθητο στην ξηρασία. Παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό παραγωγής. PE R S E O : Μεσοπρώιμη ποικιλία, πολύ παραγωγική. Mέτρια ανθεκτικότητα στο ψύχος και στην ξηρασία και παραγωγικότητα υ- ψηλή. ΜΗΔΙ Κ Η C O N : Παρουσιάζει ομοιόμορφη ανάπτυξη, υψηλή και σταθερά αυξανόμενη παραγωγή, πολύ καλή ανθεκτικότητα στο φουζάριο και στις αφίδες και αντοχή σε αλατούχα ε- δάφη. A U S T R A L IS : Ποικιλία με πολύ καλή α- ναβλάστηση από χαμηλά στο στέλεχος. Έχει υψηλή και σταθερά αυξανόμενη παραγωγή, πολύ καλή αντίδραση σε προσβολή από βερτιτσίλιο και αφίδες. μι Κ Ο Σ S E N D A : Από τις πιο παραγωγικές ποικιλίες, μεσαίου - μεγάλου βιολογικού κύκλου, σπέρνεται το φθινόπωρο και τον Ιανουάριο σε πιο ψυχρές ζώνες. G R A V E S A : Ποικιλία πολύ προσαρμοστική στις συνθήκες της χώρας μας, με καλή αντοχή στο κρύο και την ξηρασία.

18 s i t i r a _ :4 1 ÂÏ 18 K È ÙÒÚ ÙÚ Ô Ì XÚ ÛÙÔ M ÁÎÏ : ÂappleÈ ÂÈÚËÌ Ù Ì ıâûìèîfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ÏÏ ÓˆÓ Ú ÁˆÁÒÓ Î È ÌapplefiÚˆÓ applefiúˆó Î È Ì ÏÔ ÛÙËÓ Ì ÚÁ Û ÙÔ appleô ÚÁÂ Ô ÁÚÔÙÈÎ Ó appleù ÍË. Είναι νέος, αλλά ήδη πολύ έμπειρος. Εί- A ναι ωραίος και πολύ δραστήριος, επιχειρηματίας με θεσμικό ρόλο στην Ένωση Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων και στην Ομάδα Εργασίας του υ- πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κ. Χ ρ. Μέγκλας, είναι ο πλέον κατάλληλος να εξηγήσει το ράλι των δημητριακών και την μελλοντική εξέλιξη, αλλά και τι μέλλει γενέσθαι στην αγορά των σπόρων σιτηρών και ψυχανθών της επικείμενης φθινοπωρινής σποράς. «Η τιμή πώλησης των σιτηρών είναι αρκετά αυξημένη και προβλέπεται αυξημένη ζήτηση σε πιστοποιημένους σπόρους», λέει σημειώνοντας με νόημα ότι «θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερη όπως στην Ιταλία». Στη γειτονική χώρα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά πιστοποιημένος σπόρος εξ ολοκλήρου, γεγονός που αντανακλάται τόσο στην ποιότητα, όσο και στην τιμή παραγωγού. «Στα ψυχανθή, οι σπόροι θα είναι μειωμένοι λόγω της μικρότερης παραγωγής και των καιρικών συνθηκών», προβλέπει ο κ. Μέγκλας. Πολύς λόγος έγινε για τα ποιοτικά παρακρατήματα στις αροτραίες καλλιέργειες, ο ίδιος είναι κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, ό- λοι συμφωνούν για σύνδεση του ποσοστού χρήσης πιστοποιημένου σπόρου με τις πριμοδοτησεις. Έχουμε σύγκλιση και συμφωνία στις απόψεις μας. Δίνω συγχαρητήρια στο υπουργείο που έκανε την ομάδα εργασίας δημητριακών, άλλα περιμένουμε την υιοθέτηση και εφαρμογή των εισηγήσεων της ομάδας, καθιερώνοντας μια ενιαία πολιτική και ένα σταθερό προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια». Κ αι υπογραμμίζει: «Αν δεν τηρούνται οι νόμοι για τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων, αν δεν γίνονται επενδύσεις σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, γύρω από τους σπόρους, ο αγρότης θα χάνει εισόδημα, από τις μειωμένες τιμές, που θα λαμβάνει, λόγω υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος του. Κ ι ασφαλώς θα προστίθενται συνεχώς εμπόδια στις εξαγωγές μας, λόγω ακριβώς της χαμηλότερης ποιότητας του τελικού προϊόντος». Η αμειψισπορά Ένα καυτό, για τον κλάδο, θέμα είναι και η αμειψισπορά των αροτραίων με ψυχανθή. Η μη υποχρεωτική αμειψισπορά θεωρείται ότι έπληξε τις σποροπαραγωγικές εταιρείες και τους εμπόρους σπόρων. Τι απαντά ο κ. Μέγκλαςβ «Η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΥΠΑΑΤ είναι να μπουν ψυχανθή όπου χρειάζονται, ό- χι υποχρεωτικά παντού. Κ αι αυτό γιατί αλλού ωφελεί και αλλού βλάπτει οικονομικά τους αγρότες. Το υπουργείο πρέπει προσεκτικά να εξαγγέλλει μέτρα. Να μην υπαναχωρεί την τελευταία στιγμή, πλήττοντας έτσι τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Κ αι α- σφαλώς θα πρέπει πρώτα να συζητήσει το θέμα στην αρμόδια ομάδα εργασίας». Ή δη η ομάδα εργασίας του υπουργείου, σύμφωνα με τον κ. Μέγκλα, έχει αναλάβει σημαντική δράση. «Για παράδειγμα, θα φροντίσει να γνωστοποιηθεί ε- παρκώς στους ξένους αγοραστές των σιτηρών μας, ό- τι στην χώρα μας σχεδόν ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα με τις μυκοτοξίνες στα σιτηρά. Αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και θα πρέπει σαφώς να διαφημιστεί». Επίσης, η Ομάδα εξετάζει ήδη το θέμα αναγραφής της προέλευσης της πρώτης ύλης στα σιτηρά που έ- χουν υποστεί μεταποίηση. «Αλλά αυτό θα καθιερωθεί, αφού γίνουν μεγάλες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, για τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων, την α- ποθήκευση και τη διακίνηση των σιτηρών». Η σποροπαραγωγή Σε ότι αφορά την εγχώρια σποροπαραγωγή, ο κ. Μέγκλας δηλώνει: «Είμαστε μικρή χώρα, νομίζω ό- τι δεν μας συμφέρει να αποκλείσουμε την παγκόσμια έρευνα, η οποία μας έχει δώσει ποικιλίες, έχουν την θέση τους και ένα μερίδιο της αγοράς. Αυτή τη στιγμή κυριαρχούν κάποιες ξένες ποικιλίες, αύριο ίσως κυριαρχήσουν οι ελληνικές. Ί σως θα έπρεπε να υ- ποστηριχθούν οι ελληνικές ποικιλίες, με περισσότερη διαφήμιση και καλύτερο μάρκετινγκ». Αυτή είναι άλλωστε και η συνταγή της δική του ε- πιτυχίας: «Δουλειά, έρευνα, πειραματισμός, παρακολούθηση της παγκόσμιας έρευνας, επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, εμπειρία και σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός. Μελέτη των αλλαγών στο χώρο μας και προσπάθεια να μην χάνουμε χρόνο». Ο χρόνος είναι χρήμα Κ αι καταλήγοντας, αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την ανάγκη να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος: «Ποιοτικά προϊόντα με ταυτότητα, γίνονται μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου. Έχοντας υπόψη τις αλλαγές που συμβαίνουν παγκοσμίως πρέπει όλοι να τρέξουμε. Χ άθηκε χρόνος και χρήμα από κακές επιλογές. Πρέπει άμεσα, έχοντας γνώση των λαθών του παρελθόντος, να πραγματοποιήσουμε αλλαγές έτσι ώστε το παραγόμενο προϊόν να έχει την καλύτερη δυνατή τιμή και να μπορεί να εξάχθει άνετα, φέρνοντας χρήμα στους αγρότες, αλλά και στη χώρα. Πρέπει να στηριχθούν οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν δείξει δείγμα γραφής στην αγορά και όχι αυτές που δημιούργησαν πληθώρα προβλημάτων, για να μας εκπροσωπήσουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Απαιτείται οργάνωση και έγκαιρη κοινοποίηση των στατιστικών, που αφορούν στις καλλιέργειες, τις εισαγωγές και εξαγωγές, τους σπόρους, τις ποικιλίες κ.λ.π. για να βοηθηθούν και να προγραμματίσουν την πορεία τους οι επιχειρήσεις. Εμείς στην ομάδα εργασίας του υπουργείου ζητάμε τη δημιουργία χρηματιστηρίου αγροτικών προϊόντων στις 10 κυριότερες γεωργικές πόλεις της Ελλάδας, με ταυτόχρονη ανακοίνωση των τιμών, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά. Εθνικός στόχος θα πρέπει να είναι ο συντονισμός αγροτών, εταιρειών, Υπουργείου με σκοπό την αποφυγή λαθών του παρελθόντος και την ωφέλεια όλων. Να μπουν καλλιέργειες με μέλλον, να παραχθεί ποιοτικό και με αυξημένη τιμή προϊόν, κατάλληλο για εξαγωγή αλλά και για την εσωτερική αγορά». 18

19 C O V ER _ SI T I R A :25 ÂÏ 3 A

20 C O V ER _ SI T I R A :26 ÂÏ 4 A

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δήμας. Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Κ. Δήμας. Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ (Leguminose) Ετήσια Trifolium incrntum Trifolium lexndrinum Trifolium resupintum Trifolium hirtum Trifolium

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ KTHΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: (2410) 533811, 660592 FAX.: (2410) 533809 E-mail: ikflaris@otenet.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοιχτό Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοιχτό Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για εκδήλωση ενδιαφέροντος. 1 Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2010 A.Π.: 7543 Tαχ. Δ/νση: Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά 151 25 Μαρούσι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα ρ. E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (.Ε) Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873, ekab@nagref-her.gr Τι είναι η εδαφοκάλυψη Εδαφοκαλυψη είναι η µέθοδος κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή.

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Η καλλιέργεια των οσπρίων στη χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε περίπου 140.000 στρέμματα. Η παραγόμενη ποσότητα οσπρίων δεν επαρκεί για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος. Νοέμβριος 2015

Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος. Νοέμβριος 2015 Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος Νοέμβριος 2015 «Παραγωγή Πιστοποιημένων Σπόρων Σποράς: Μία Δυναμική Βιομηχανία με Εξαγωγικές προοπτικές» Θύμης Ευθυμιάδης Διευθύνων Σύμβουλος 4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Από Ερευνητική Οµάδα της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ Η ελαιοκράµβη (Brassica spp.) είναι ετήσιο φυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια.

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια. Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ έχει ως κύριο επιχειρηµατικό ενδιαφέρον το γενετικό πολλαπλασιαστικό υλικό υπό την ευρύτερή του έννοια. Το 1997 το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας, για πρώτη φορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β. ΕΛΛΑ Α ΕΒΡΟΣ, ΡΟ ΟΠΗ, ΞΑΝΘΗ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 6942421641 ΚΑΒΑΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΗΣ 6945104426 ΡΑΜΑ, ΣΕΡΡΕΣ ΟΥΡ ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6945239632 ΚΙΛΚΙΣ, ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ, ΠΕΛΛΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΡΑ ΑΜΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (Trifolium alexandrinum) ΜΗΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. (Trifolium alexandrinum) ΜΗΔΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΠΕΡΣΙΑΣ ΜΗΔΙΚΗ GEA Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή ανθεκτικότητα στο κρύο. Προσαρμόζεται σε μεγάλο εύρος κλιματικών συνθηκών και δίνει πολύ υψηλές παραγωγές. Δίνει άριστης ποιότητας ζωοτροφή

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση

Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση Τ Tο πρόβλημα της διατροφής του ανθρώπου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαίτερα οξύ και καθημερινά οξύνεται περισσότερο, εξαιτίας του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της γης τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΦΥΗΣ ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΛΥΚΙΣΚΟΣ ( HUMULUS LUPULUS) (γερμανικά HOPFEN και αγγλικά HOPS. Ο Γεωπόνος Παύλος Καπόγλου αναφέρθηκε στις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ Ξελάκκωμα (λεκάνη βάθους 10 cm) Σκάψιμο (σε βάθος 15-20 cm μετά το κλάδεμα) Σκάλισμα (σε βάθος 5-8 cm μετά την καρπόδεση) ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Δίυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

greenco Ποικιλίες βαμβακόσπορου Ποιότητα. Απόδοση. Απoτέλεσµα. agro business solutions Νέο γεννετικό υλικό Savina, Dalia, Natasa

greenco Ποικιλίες βαμβακόσπορου Ποιότητα. Απόδοση. Απoτέλεσµα. agro business solutions Νέο γεννετικό υλικό Savina, Dalia, Natasa agro business solutions Ποικιλίες βαμβακόσπορου Νέο γεννετικό υλικό Savina, Dalia, Natasa Ποιότητα. Απόδοση. Απoτέλεσµα. Νέο γεννετικό υλικό DALIA Νέα πρώιμη ποικιλία DALIA Πρώιμη προσαρμοστικότητα σε

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2014 Περιεχόμενα Καινοτομία DeKalb... 1 Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4 Με τα προϊόντα... 5 Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7 Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 Εγγύηση DeKalb 10-11 Μπες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των γαλλικών δημητριακών2015

Ποιότητα των γαλλικών δημητριακών2015 Ποιότητα των γαλλικών δημητριακών2015 Έρευνα σχετικά με την ποιότητα της γαλλικής συγκομιδής: μεθοδολογία ΣυνεργασίαFranceAgriMer / ARVALIS -Institut du végétal Σημεία αντιπροσωπευτικά της συγκομιδής σε

Διαβάστε περισσότερα

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2015 έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων απλοποιείστε τον Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 www.bayercropscience.gr ΠPΣXH ΣTIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ KTHΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: (2410) 533811, 660592 FAX.: (2410) 533809 E-mail: ikflaris@otenet.gr ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία;

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Τι είναι η βιολογική γεωργία; ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Τι είναι η βιολογική γεωργία; είναι ένα αγροτικό σύστημα διαχείρισης το οποίο παρέχει στον καταναλωτή φρέσκα, γευστικά, αυθεντικά τρόφιμα ενώ ταυτόχρονα σέβεται την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθ. ΠΑΛΑΤΟΣ Καθηγητής Εφαρµογών ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΟΛΓΑ Σπ. ΣΚΟΥΡΤΗ (Α.Μ 248/05) Ποικιλίες χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΗ Η εμφάνιση της γεωργίας στη Γη συμπίπτει με τη σταδιακή απομάκρυνση του ανθρώπου από τη νομαδική ζωή και τη μόνιμη εγκατάστασή του σε συγκεκριμένες περιοχές. Η φροντίδα για

Διαβάστε περισσότερα

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields.

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Koumtzis Leonidas, President of Agricultural cooperative of HALASTRA Dr. Dimas Kitsios, Associate Professor, School of Agricultural Technology,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες.

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες. ΠΡΟΪΟΝ: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στοµάχου. Δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>>

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ << ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ>> ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ > ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ Ηεξημέρωσητουφασολιούξεκινάπριναπό7000 χρόνια στην Κεντρική Αμερική. Το γένος Phaseolus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 2014. Κάνουν τη διαφορά στις ελληνικές συνθήκες. Φυσικά από την

ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 2014. Κάνουν τη διαφορά στις ελληνικές συνθήκες. Φυσικά από την ΥΒΡΙΔΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 2014 Κάνουν τη διαφορά στις ελληνικές συνθήκες Φυσικά από την Υβρίδια Ηλίανθου ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Η απόδοση του γενετικού υλικού της RAGT στον ηλίανθο Η RAGT παρέχει στην αγορά μια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

(Παραγωγή σε τόνους)

(Παραγωγή σε τόνους) Ο πρωτογενής τοµέας της Π..Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, όπως απεικονίζεται στους πίνακες του παραρτήµατος. Τα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

H κορυφαία επιλογή στο βαμβάκι

H κορυφαία επιλογή στο βαμβάκι H κορυφαία επιλογή στο βαμβάκι Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των σε όλη την αλυσίδα αξίας του βαμβακιού: Για τον βαμβακοκαλλιεργητή: Σταθερά υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο Σημείο αναφοράς ως προς την ανεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ: Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον. Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ.

ΜΕΛΗ: Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον. Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. ΜΕΛΗ: Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Παρασκευόπουλο Ιστορικό Πλαίσιο: - Πρωτοεμφανίστηκε πριν από 5.000 χρόνια στην Αφρική.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια. Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια. Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια της ΑΜΘ στα πλαίσια του ΠΕΠ Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Καρδίτσα 15 Δεκεμβρίου 2007 Εγκατάσταση Πιλοτικών Επιδεικτικών Αγρών

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση Σάρκα, (Plum pox virus)

Ποικιλίες βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση Σάρκα, (Plum pox virus) Ποικιλίες βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση Σάρκα, (Plum pox virus) Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 1 Επιμέλεια Δρ. Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Δρ. Ειρήνη Καραγιάννη, Διατελέσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Συντάχθηκε από το: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα ΚΑΡΥ ΙΑ ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα www.pomologyinstitute.gr Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) Το πείραμα περιλαμβάνει την σύγκριση 12 ενεργειακών καλλιεργειών (6 αρδευόμενων και 6 ξηρικών) σε συνδυασμό με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Oropesa: Υβρίδιο µε δείκτη FAO 700, µε µεγάλα σκούρα πράσινα φύλλα, κατάλληλο για ενσίρωση, ανθεκτικό στην ξηρασία και τις υψηλές θερµοκρασίες. Simon: Υβρίδιο µε δείκτη FAO 700. Θεωρείται κατάλληλο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων

Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Απρίλιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φουντουκιού:

Η ιστορία του φουντουκιού: ΤΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ : Η ιστορία του φουντουκιού: Σύμφωνα με ιστορικά ευρήματα, τα φουντούκια πρωτοεμφανίστηκαν στις περιοχές της Σουηδίας, Δανίας και Γερμανίας κατά τη Μεσολιθική και Νεολιθική εποχή. Η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες βερικοκιάς µε ανθεκτικότητα στην ίωση Sharka. (Plum pox virus)

Ποικιλίες βερικοκιάς µε ανθεκτικότητα στην ίωση Sharka. (Plum pox virus) Ποικιλίες βερικοκιάς µε ανθεκτικότητα στην ίωση Sharka (Plum pox virus) Ευρωπαϊκή Ένωση 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Επιµέλεια ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ρ. Ειρήνη Καραγιάννη, ιατελέσασα Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013

aγρoterra #14 Αγροτικές εξαγωγές Τα προϊόντα-πρωταγωνιστές τού αύριο Πλήρης οδηγός για την αλόη και η ελληνική εμπειρία 14/09/2013 π ε ρ ι ο δ ι κ η ε κ δ ο σ η τ η ς ε φ η μ ε ρ ι δ α σ ε π ε ν δ υ τ η σ aγρoterra #14 14/09/2013 Μάρκετινγκ Εξάγεις; Χτίσε τον «μύθο» των προϊόντων σου Καλλιέργειες Λαχανικά: Μπορούμε να γίνουμε ο κήπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΣΠΟΡΟ, ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΠΟΡΑΣ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΥΣΤΙΚΑ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΦΑΛΜΥΡΟ Η ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία

Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας. Καινοτομίες στη γεωργία Διαμορφώνοντας το μέλλον μιας αειφόρου και καινοτόμου γεωργίας Καινοτομίες στη γεωργία Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Αύξηση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι

Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι. ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι Σ Π Α Ρ Α Γ Γ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Αριάν Ντότσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορία του Σπαραγγιού... 1. Συγκομιδή και Επεξεργασία... 1. Μυστικά Καλλιέργειας... 2. Παραγωγή Σπαραγγιού... 3. Τεχνικές Βιολογικής Καλλιέργειας Σπαραγγιού...

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής Νεότερα συστήματα καλλιέργειας της ελιάς Σταύρος Βέμμος Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών Για αύξηση της απόδοσης και μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών Ενζύμων που βρίσκονται κατά μήκος του πεπτικού τους σωλήνα. Τα ένζυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο Μυρσίνη Χρήστου, Ευθυµία Αλεξοπούλου, Βασίλης Λυχναράς, Ειρήνη Νάµατοβ Τµήµα Βιοµάζας ΚΑΠΕ Ενεργειακές καλλιέργειες Οι ενεργειακές καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ ΛΑΧΑΝΟ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ Από το 1913 η εταιρεία SAKATA SEED CORPORATION έχει δεσμευτεί στην δημιουργία, στην παραγωγή και στην προώθηση σπόρων υβριδίων, λαχανικών και ανθέων, υψηλής ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους

Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους Η ανάπτυξη των ενεργειακών καλλιεργειών μέσα από το βιοντίζελ και οι προοπτικές τους Δρ Έφη Αλεξοπούλου Υπεύθυνη Ενεργειακών Καλλιεργειών του Τμήματος Βιομάζας ΚΑΠΕ Ενεργειακές καλλιέργειες Ετήσιες για

Διαβάστε περισσότερα

Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57, Tηλ. 210/3232905, Fax 210/3232967 E-mail: info@agronews.gr www.agronews.gr

Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57, Tηλ. 210/3232905, Fax 210/3232967 E-mail: info@agronews.gr www.agronews.gr Smart Crops 3 το νεο status του ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ καλλιεργητη που εγινε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Γιάννης Πανάγος Εκδότης Διευθυντής Αγαπητέ αναγνώστη, Τα τελευταία χρόνια η αγροτική οικονομία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Βιολογικές καλλιέργειες στο Νοµό Εύβοιας. Προβλήµατα και προοπτικές

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Βιολογικές καλλιέργειες στο Νοµό Εύβοιας. Προβλήµατα και προοπτικές ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιολογικές καλλιέργειες στο Νοµό Εύβοιας. Προβλήµατα και προοπτικές Ευαγγελίδης Ιωάννης Α.Μ: 70/02 Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Εικόνα 1. Χάρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD Οι τιμές του σογιαλεύρου και των κρυσταλλικών αμινοξέων παραμένουν ασταθείς. Κατά καιρούς, υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάιος 2014 Η δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων και εκτρεφόμενων μελισσών που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel Το γλυκό σόργοως ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιο-αιθανόλης ρ.κ. ήµας Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ηµερίδα: «Παραγωγή Βιοαιθανόλης από Γλυκό Σόργο» Βιο-καύσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου

Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Δασογεωργικά συστήματα Δρ. Άννα Σιδηροπούλου Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, Α.Π.Θ. Τι είναι δασογεωργικά συστήματα; Δασογεωργικά ονομάζονται τα συστήματα που συνδυάζουν δέντρα και γεωργικές καλλιέργειες στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου TEI Πελοποννήσου Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία Θέμα Παραγωγική Ανθοκομία Ποικιλίες Καλλιέργεια Απαιτήσεις Γυψοφίλη Προβλήματα Ασθένειες Εχθροί Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα