Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 s i t i r a _ :4 0 ÂÏ 15 Oβίκος καλλιεργείται κυρίως για παραγωγή σανού, δευτερευόντως για βόσκηση, για ενσίρωση και για χλωρά λίπανση και μερικές φορές για παρύτερα στα διάφορα οικολογικά περιβάλλοντα της χώρας μας και αναμφισβήτητα είναι από τα πιο κατάλληλα φυτά, για την εφαρμογή της απαραίτητης αμειψισποράς και σε ξερικά χωράφια που έχουν εξαντληθεί από τη συνεχόμενη μονοκαλλιέργεια των σιτηρών. Ο βίκος είναι φυτό δροσερών κλιμάτων και οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του και αναπτύσσεται καλύτερα σε εδάφη βαθιά, πλούσια, μέσης σύστασης. ραγωγή καρπού. Προσαρμόζεται ευ- A Η καλλιέργεια του βίκου Στην αμειψισπορά ο βίκος μπορεί να ακολουθήσει οποιοδήποτε άλλο εξαντλητικό φυτό, όπως το σόργο, τον αραβόσιτο και τα ζαχαρότευτλα. Πρέπει να αποφεύγεται η σπορά του σε χωράφι που τον προηγούμενο χρόνο έχει καλλιεργηθεί με βίκο ή άλλο ψυχανθές, ενώ αποτελεί καλό προηγούμενο για το σιτάρι. Ο βίκος δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ενώ ό- ταν ακολουθεί καλοκαιρινά φυτά όπως βαμβάκι, αραβόσιτο ή άλλα σκαλιστικά τα επανειλημμένα σκαλίσματα, που εφαρμόζονται, αφήνουν το έδαφος σε ικανοποιητική κατάσταση ώστε να μπορεί να γίνει σπορά στα πεταχτά. Στις βορειότερες περιοχές της ζώνης καλλιέργειας του βίκου η σπορά γίνεται νωρίς την άνοιξη μετά την παρέλευση των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα. Στις νοτιότερες περιοχές όπου δεν υπάρχει κίνδυνος από τις χαμηλές θερμοκρασίες Η εναλλακτική του μίκου του χειμώνα η σπορά γίνεται το φθινόπωρο. Για την παραγωγή σανού καλό είναι ο βίκος να συγκαλλιεργείται με διάφορα άλλα φυτά, όπως η βρώμη, το κριθάρι, ή βρίζα. Η καλλιέργεια του βίκου με τα σιτηρά αφηενός μεν συντελεί στην α- πόκτηση προϊόντος καλύτερης ποιότητας γιατί ο βίκος αναρριχάται στο σιτηρά και κατηαυτό τον τρόπο αποφεύγεται η επαφή της χαρτομάζας με το έ- δαφος, αφετέρου δε διευκολύνει τη συγκομιδή του προϊόντος. Α πό το σπόρο στη συγκομιδή Εχέγγυο επιτυχημένης καλλιέργειας είναι η χρήση πιστοποιημένου σπόρου επειδή με αυτόν εξασφαλίζουμε ταυτότητα της ποικιλίας, καλή βλαστικότητα και απουσία παθογόνων. Οι τρέχουσες τιμές αγοράς κυμαίνονται στα 0,60 ευρώ το κιλό. Ο βίκος που προορίζεται για την παραγωγή σανού πρέπει να συγκομίζεται όταν οι πρώτοι λοβοί έχουν αναπτυχθεί τελείως. Η χαρτομάζα μετά την κοπή αφήνεται επί τόπου για ένα μέχρι δύο 24ωρα, ακολούθως αναστρέφεται και παραμένει στο χωράφι μέχρι πλήρους ξηράνσεως και στη συνέχεια δεματοποιείται. Κ αλές αποδόσεις Με καλή προετοιμασία χωραφιού και ορθολογική λίπανση επιτυγχάνονται στρεμματικές αποδόσεις κιλών σανού και κιλών σπόρου κατά μέσο όρο. ΣΗαυτό συμβάλλει αποφασιστικά και η σωστή καταπολέμηση ζιζανίων. Τόσο ο σανός όσο και ο καρπός του βίκου είναι άριστες ζωοτροφές γιατί είναι πολύ καλές πηγές πρωτεΐ νης Μμέχρι 34έ περιεκτικότηταϊ ε- νέργειας και φωσφόρου. ÎÔ Â Ó È applefi Ù appleèô Î Ù ÏÏËÏ Ê Ù, ÁÈ ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË ÌÂÈ ÈÛappleÔÚ Î È ÛÂ ÍÂÚÈÎ ˆÚ ÊÈ appleô Ô Ó ÂÍ ÓÙÏËıÂ applefi ÙË Û ÓÂ fiìâóë ÌÔÓÔÎ ÏÏÈ ÚÁÂÈ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ.

16 s i t i r a _ :4 0 ÂÏ 16 Κ ΕΣΠΥ Γ ΕΩ Ρ Γ Ι Κ Η Σιτάρι σκληρό: Μεξικάλι 81, Ά θως, Κ αλλιθέα, Αίας, Πόντος, +laudio, Σιτάρι μαλακό: Γεκόρα, Δίον, Βεργίνα, Αχελώος, Μηδική: Υλική, Τριφ ύ λλι αλεξ / νό: Λητώ, Τριφ ύ λλι Περσίας:Ασωπός, Μπιζέλι κτηνοτρ.: Ό λυμπος, μίκος: Αλέξανδρος, Τέμπη, Αχιλλέας, μρώ μη:κ ασσάνδρα, Ρ εβίθι κτηνοτροφ ικό:θήβα, Τριτικάλε: Θίσβη, Κ ριθάρι κτηνοτροφ ικό: Θεσσαλονίκη Σκληρό σιτάρι R 1 και Σκληρό Σιτάρι R 2 της PROψU TTOR8 S EMENT8S.p.Α. ΜP.S.B.ϊ: S V EV O, NORMANO, GRE+AΟE, ΟEV ANTE Ποικιλίες με υψηλές αποδόσεις και άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν την εταιρεία αποκλειστικό αντιπρόσωπο της BAR8ΟΟA στην Ελλάδα. Oι ποικιλίες S V EV O και NORMANO είναι ποικιλίες αποκλειστικά για λογαριασμό της M8S ΈΟ-ΒΑR8ΟΟA και δίνονται μόνο υπό μορφή συμβολαιακής γεωργίας. Μαλακό Σιτάρι της P.S.B: +AR8S MA, ES PER8A Μέγκλας ΕΘ Ι Α Γ Ε Κ ριθάρι κτηνοτροφ ικό: Κ ως, Κ ύπρος, Αθηναϊς, Θεσσαλονίκη, Κ ριθάρι ζυθοποιεία: Θέρμη, Νίκη, Κ ριθάρι βρώ σιμο:δήμητρα, Περσεφόνη, μρώ - μη κτηνοτροφ ική:παλλήνη, Φ λέγα, Κ ασσάνδρα, Βέρμιο, Μαλακό σιτάρι: Νέστος, Δωδώνη, Δίο, Αιγές, Βεργίνα, Αχελώος, Λούρος, Γενερόζο, Γεκόρα Ε, Ωροπός, Ελισάβετ, Σκληρό σιτάρι: Ά θως, Κ αλλιθέα, Μεξικάλι 81, Σέλας, Σίφνος, Σκήτη, Σκύρος, Αίας, Πόντος, Παπαδάκης, Ά ννα, μίκος: Αλέξανδρος, Αχιλλέας, Τέμπη, Ζ έφυρος, Εύηνος, Πήγασος, Μίνως, Μηδική: Υλική, Χ αιρώνια, Υπάτη, Μπιζέλι κτηνοτροφ ικό: Δωδώνη, Ό λυμπος, Βέρμιο, Ιθώμη, Κ άρπαθος, Σόργο χορτοδοτικό: Κ ρόκιο, Κ τηνοτροφ ικό κουκί: Πολυκάρπη, Τανάγρα, Ρ ε- βίθι κτ ηνοτροφ ικό: Ά νδρος, Σέριφος, Αμοργός, Τριφ ύ λλι αλεξ ανδρινό: Λητώ ΡΙΒΕΡ, ΛΕΤΖ ΕΝΤ A A G E R ΥΙ Ο Ι Γ. ΧΡ Ι ΣΤΙ Α Α.Ε Σιτάρι σκληρό: Mexa, Mat, V itrico Σιτάρι μαλακό: Βεργίνα, Generoso, Palatio Κ ριθάρι κτηνοτροφ ικό:mucho N itrofarm S.A ΠPO Φ A PM Ποικιλίες φθινοπωρινής σποράς: σκληρό σιτάρι: V ENTO ΜΙΤΑΛΙΑΣϊ μαλακό σιτάρι: BOΟERO ΜΙΤΑΛΙΑΣϊ ΣΙ ΤΑ Ρ Ι Α ΜΑ Λ Α Κ Α : ΣΕΝΤΑΟΥΡΟ ΕΛΛ. ΣΠΟΡ/ΓΗΣ, ΣΕΝΤΑΟΥΡΟ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΜΠΟΛΕΡΟ, ΠΑΣΑΡΙΝΟ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΠΑΣΑΡΙΝΟ ΕΛΛ. ΣΠΟΡ/ΓΗΣ, ΠΑΝΤΕΡΝΟ, ΕΣΠΕΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ. ΣΙ ΤΑ Ρ Ι Α ΣΚ Λ ΗΡ Α : ΣΙΜΕΤΟ, ΣΙΦ ΝΟΣ, ΑΘΩΣ, ΛΑΤΙΝΟ, ΓΚ ΡΕΚ ΑΛΕ, ΜΕΞ ΙΚ ΑΛΙ 81, ΜΕΞ Α, ΣΚ Λ ΗΡ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ ΜΠΡΟΝΤΕ, Ι : ΑΠΠΟΥΛΟ, ΓΚ ΑΡΓΚ ΑΝΟ, ΛΕΖ ΙΝΑ Δικαιώματα σποροπαραγωγής παραχωρούνται Διατίθεται R1 και R2 ΜΗΔΙ Κ Η:ΜΠΕΛΛΑ Κ ΑΜΠΑΝΙΟΛΑ, ΝΕΜΑΓΚ ΟΝ, Χ ΑΝΤΕΡ Κ Ρ Ι Θ Α Ρ ΑΡΝΤΑ Ι : Δικαιώματα σποροπαραγωγής, Παραχωρούνται Διατίθεται R1 και R2 ΤΡ Ι ΤΙ Κ Α Λ ΡΕΞ Ε:, Κ ΑΤΡΙΑ, Χ ΕΡΚ ΟΥΛΕΣ μι Κ Ο Σ: N8TRA, S P8NEΟE, MEΟ8S S A, ANETO ΜΑ Λ Α Κ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι : ΣΑΛΤΖ ΕΜΜΑ, ΤΖ ΕΜΙΝΙ, ΜΠΟΛΕΡΟ, ΠΑΝΤΑΣ, ΣΕΝΤΑΟΥΡΟ, ΣΑΛΜΟΝΕ, ΤΡΟΦ ΕΟ, ΜΠΙΛΑΝΤΣΙΑ ΤΡ Ι Φ ΥΛ Λ Ι Α Λ ΕΞΑ ΝΔΡ Ι ΝΟ : GU 8GΟ8A Y PS IL O N ΣΚ Λ ΗΡ O ΣΙ ΤΑ Ρ Ι : AMBROψU R, AMOS 8S, FΟORAψU R, 8M4OTEP, ROS AψU R, S U ΟA, S U PERψU R, V 8RG8Ο8O. ΜΑ Λ Α Κ O ΣΙ ΤΑ Ρ Ι : EU REΈA, RENAN, RES S OR, T8GRE. Κ Ρ Ι Θ Α Ρ Ι : AU REV AΟ, MAT48AS, MAΟTES 8A, POW ER, S EBAS T8AN, V ANES S A. ΣΙ Κ Α Λ Η:RE+RU T. ΤΡ Ι ΤΙ Κ Α Λ Ε:MAG8S TRAΟ, MAX 8MAΟ. μρ Ω ΜΗ: FR8NGANTE. Κ Ρ Ι Θ Α Ρ Ι ΙΣΠΑΝΙΚ Α :, ΜΠΟΡΕΑΛΕ, ΓΚ Α«ΑΝΟ, ΑΜΟΡΟΣΑ. ΤΡ Ι ΤΙ Κ Α Λ ΑΓΚ E : ΡΑΝΟ ΤΡ Ι Φ ΥΛ Λ Ι Λ ΕΙ ΜΩ ΝΙ Ο : ΠΡΑΤΕΝΣΕ, FERV ENTE, μι Κ Ο Σ: AMET4Y S TE, ΤΑΜΑRA. Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Ο ΜΠΙ Ζ ΕΛ Ι : AS S AS, ψov E, PR8N+ES S, S +U BA, S ΈY Ο8NE. Λ Ο ΥΠΙ ΝΑ ΟU : +8ΟΟE, ΟU MEN, ΟU X E. ΜΗΔΙ Κ Η:ΈR8MA, MEΟψOR, MONAR+A. ΣΟ Ρ Γ Ο :4ONEY GRAZ E. ΤΡ Ι Φ ΥΛ Λ Ι 4A8FA, Α : S AΟ8NO, T8GR8. Λ Ο Λ Ι Α :Ο8+4ERRY, ΟOΟ8TA, MERBO, ROY. ΤΡ Ι Φ ΥΛ Λ Ι ΠΕΡ ΣΙ ΚΡΕΖ Ο ΟΥΠΙΝΑΤO : M ΠΙ Ζ ΕΛ Ι Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Ο : ΜΠΑΚ ΑΡΑ. ΜΗΔΙ Κ Η:ΔΑΦ ΝΗ, ΕΚ ΙΠ,ΜΙΝΕΡΒΑ. μι Κ Ο Σ: Ζ ΕΦ ΥΡΟΣ, ΑΝΕΤΟ, ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΑ O IK O Σ ΣΚ Λ ΗΡ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι ΠΑ ΠΑ ΔΑ Κ ΗΣ:Ποικιλία πρώιμη, με μεγάλη αντοχή στο πλάγιασμα και τους παγετούς.ποικιλία υψηλής παραγωγικότητας, μεγαλόσπερμη,με σταθερή απόδοση. Α Θ Ω Σ:Ποικιλία μέσου ύψους, πρώιμη, με μέτρια αντοχή στο πλάγιασμα και υ- ψηλή παραγωγικότητα. Είναι μεσόσπερμη, με καλή αντοχή στους παγετούς. C L A U D IO : Ποικιλία μέσου ύψους, πρώιμη, με αντοχή στοψύχος, το πλάγιασμα και τις ασθένειες. Είναι μεσόσπερμη, με υψηλή παραγωγικότητα. ΜΑ Λ Α Κ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι ΜΕΛ Ι Α :Μεσοπρώιμη ποικιλία, με άριστη αντοχή στις ασθένειες, υψηλή παραγωγικότητα και σταθερότητα στις αποδόσεις. Κ Ρ Ι Θ Α Ρ Ι Θ ΕΣΣΑ Λ Ο ΝΙ Κ Η: Μεσοπρώιμη ποικιλία, δίστοιχη, μέσου ύψους, με αντοχή στον παγετό και το πλάγιασμα, κατάλληλη για κτηνοτροφική χρήση και την ζυθοποιία. ΔΗΜΗΤΡ Α :Μεσοπρώιμη ποικιλία, δίστοιχη, με αντοχή σε παγετούς και ασθένειες, είναι κατάλληλη για κτηνοτροφική αλλά και ανθρώπινη χρήση. ΜΗΔΙ Κ Η B A R L Y D IA : Νέα ποικιλία, με προσαρμοστικότητα, άριστο ύψος παραγωγής χλωρού χόρτου. S A N T IT I: Ποικιλία με υψηλή προσαρμοστικότητα σε διάφορους τύπους εδαφών. Με άριστο ύψος παραγωγής και γρήγορη αναβλάστηση. ΥΛ Ι Κ Η:Παραδοσιακή πασίγνωστη ελληνική ποικιλία, προσαρμόζεται άριστα σε διάφορους τύπους συνθηκών. S O C A : Ποικιλία μέτριου μεγέθους, με ά- ριστη προσαρμογή στη Βόρειο Ελλάδα, με εξαιρετικά αποτελέσματα. G IU L IA / J U L IA : Πολύ γνωστή ποικιλία, Ιταλικής και Γαλλικής προέλευσης, με καλή απόδοση σε ξηρή μάζα. PO M PO S A : Ποικιλία ιταλικής κυρίως προέλευσης με καλή απόδοση σε ξηρή μάζα, κατάλληλη για τη Βόρεια Ελλάδα. μι Κ Ο Σ Α ΝΕΤΟ :Πολύ γνωστή, καθιερωμένη στην Ελλάδα ποικιλία φθινοπωρινής σποράς, με εξαιρετικές αποδόσεις σε σανό. B A R V IC Ο S : Νέα ποικιλία, όψιμης άνθησης, με πολύ υψηλές παραγωγές σε α- νοιξιάτικες και καλοκαιρινές σπορές με καλή αντοχή στην ανθράκωση. N IT R A : Ποικιλία ανοιξιάτικης σποράς. Eνδείκνυται εναλλακτικά για φθινοπωρινή καλλιέργεια. Πρώιμη, κατάλληλη για σανό και χόρτο. Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Ο ΜΠΙ Ζ ΕΛ Ι R IF : Ποικιλία κατάλληλη για ενσίρωση, σανό και καρπό, για φθινοπωρινή σπορά, με υψηλές αποδόσεις. A R V IC A : Eευρέως χρησιμοποιούμενη ποικιλία για σανό και για καρπό.

17 s i t i r a _ :4 0 ÂÏ 17 ΠΡ Ο ΜΗΘ ΕΥΤΕΣ Κ Α Ι ΠΟ Ι Κ Ι Λ Ι ΕΣ Μακρύ ς ο κατάλογος των φ υτικώ ν ειδώ ν και των προμηθευτώ ν και ακόμη μακρύ τερος ο κατάλογος των ποικιλιώ ν που διαγκωνίζονται για κάποιο μερίδιο της εγχώ ριας αγοράς. Α ναγκαστικά τα παρακάτω στοιχεία δεν μπορεί να είναι πλήρη, όσον αφ ορά τα φ υτικά είδη, ού τε τους προμηθευτές, σποροπαραγωγού ς και εισαγωγείς, ού τε προφ ανώ ς τις ποικιλίες. Δίνουν όμως μια πρώ τη εικόνα της αγοράς. A L A PIS PIO N E E R ΜΑ Λ Α Κ Α ΣΙ ΤΑ Ρ Ι Α ΕΣΤΕΡ Ο : Πρώιμη ποικιλία, χωρίς απαιτήσεις εαρινοποίησης. ΠΑ ΝΙ Φ Ο Ρ Πρώιμη : ποικιλία με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής, άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. ΜΟ Ρ Ο Πολύ : πρώιμη ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας. Α Γ Κ Α ΝΤΙ Ρ Πρώιμη : ποικιλία ευρείας προσαρμοστικότητας και εξαιρετικού δυναμικού παραγωγής. ΣΚ Λ ΗΡ Α ΣΙ ΤΑ Ρ Ι Α PR 22D 4 0: Ανοιξιάτικη ποικιλία μέσης πρωιμότητας και πολύ καλή α- ντοχή στο ψύχος. Γ Ρ ΕΚ Ο ΝΤΟ ΥΡ Πρώιμη : γαλλική ποικιλία.εξαιρετική γονιμότητα. Κ Ο ΣΜΟ ΝΤΟ ΥΡ Πολύ : πρώιμη ποικιλία με άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Ά ριστη πρώτη ύλη για την παραγωγή ζωοτροφών. μερ ΝΤΙ :Πρώιμη ποικιλία, με άριστη προσαρμογή σε ξηροθερμικά περιβάλλοντα. B A R M U L T R A : Αγρωστώδες φυτό λιβαδικού τύπου κατάλληλο κυρίως για παραγωγή σανού. Δίνει χόρτο εξαιρετικής ποιότητας, εύγευστο τόσο σε πρόβατα ό- σο και σε βοοειδή με αποτέλεσμα την αύξηση της γαλαακτοπαραγωγής αυτών. Η σπορά πραγματοποιείται το Φ θινόπωρο με 4-5 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. B A R T E M PO : Αγρωστώδες φυτό λιβαδικού τύπου το οποίο χαρακτηρίζεται από γρήγορη ανάπτυξη και μεγάλη παραγωγή. Ιδανικό για επίσπορη καλλιέργεια. Η σπορά πραγματοποιείται το Φ θινόπωρο με 4-5 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. B A R D U M U S : Πολυετές αγρωστώδες φυτό λιβαδικού τύπου το οποίο καλλιεργείται για την παραγωγή σανού, ενσιρώματος αλλά και για βόσκηση προσφέροντας υψηλής διατροφικής αξίας τροφή. Ιδανικό για ε- δάφη χαμηλής γονιμότητας, ενώ ενδείκνυται σε ξηροθερμικές περιοχές. Κ ατάλληλο και για χρήση σε μίγματα με ψυχανθή. Η σπορά πραγματοποιείται τόσο το Φ θινόπωρο όσο και την Ά νοιξη με 4-5 κιλά σπόρου α- νά στρέμμα. A L PH A ΜΜηδικήλ: Νέα ποικιλία, πολύ παραγωγική με υψηλή διατροφική αξία. Το πλούσιο ριζικό σύστημα και η ανθεκτικότητα σε ασθένειες του εδάφους, την καθιστούν παραγωγική και μετά τον τρίτο χρόνο. D O R IN E ΜΜηδικήλ: Ποικιλία με μικρή περίοδο ληθάργου, ιδιαίτερα παραγωγική και με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐ νες. Έχει γρήγορη αναβλάστηση μετά από κάθε κοπή. B A R B IA N B A R B L A N C A : Πολυετές φυτό με ιδιαίτερα μεγάλη αξία τόσο για τον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο, όσο και για την υψηλή διατροφική α- ξία που προσφέρει. Χ ρησιμοποιείται για βόσκηση, παραγωγή σανού και ενσίρωση, τόσο μόνο του όσο και σε μίγματα με άλλα ψυχανθή και αγρωστώδη φυτά. Η σπορά πραγματοποιείται τόσο το Φ θινόπωρο όσο και την Ά νοιξη με 2,5-3,5 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. A L E X : Ετήσιο ψυχανθές, πολύτιμο για τον εμπλουτισμό του εδάφους και για την παραγωγή σανού, υψηλής θρεπτικής αξίας. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και σχετικά ξηρές περιοχές. Η σπορά πραγματοποιείται νωρίς το Φ θινόπωρο, είτε μόνο του, είτε σε μίγμα με 4 κιλά σπόρου ανά στρέμμα. A N E T O Μμίκοςλ: Ποικιλία βίκου με μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλες τις περιοχές. Δίνει μεγάλη παραγωγή με υψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο κρύο. D E L PH I Μμίκοςλ: Πρώιμη ποικιλία, κατάλληλη για όλες τις περιοχές με πλούσιο φύλλωμα και ισχυρό στέλεχος. Σπορά από Οκτώβριο μέχρι Φ εβρουάριο. R IF ΜΚ τηνοτροφ ικό μπιζέλιλ: Νέα, εξαιρετική ποικιλία πολύ παραγωγική. Διαθέτει υψηλή διατροφική αξία με μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐ νες. ΜΗΔΙ Κ Η PR 5 7N 02: Εξαιρετικά παραγωγική ποικιλία. - Αξιοποιεί πλήρως γόνιμα χωράφια υψηλών α- ποδόσεων. Διατηρεί τις υψηλές παραγωγές και μετά τον τρίτο χρόνο από τη σπορά. PR 5 7Q 5 3: Νέα ποικιλία, επιτυγχάνει μέχρι και 7 κοπές ανά έτος. Μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα, υψηλή παραγωγή και ποιότητα. Κ Ρ Ι Θ Α Ρ Ι Α Κ Α Ι μρ Ω ΜΗ ΠΛ Α Ι Ζ Α ΝΤ:Χ ειμωνιάτικη ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού, με πολύ υψηλές αποδόσεις. Κ Α Ρ ΕΣ: Ανοιξιάτικη ποικιλία δίστοιχου κριθαριού, με εξαιρετική πρωιμότητα και πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής ΕμΕΡ ΕΣΤ: Χ ειμωνιάτικη πρώιμη ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού, που αδελφώνει έντονα, με ε- ξαιρετικό δυναμικό παραγωγής. ΜΑ Κ Α Ο :Νέα υπερπρώιμη ανοιξιάτικη ποικιλία δίστοιχου κριθαριού. μρ Ω ΜΗ A L K O Y N T IA Νέα : πολύ πρώιμη ποικιλία βρώμης. A lfa seeds Α.μ.Ε.Ε ΜΗΔΙ Κ Η PR O S E M E N T I:Πρώιμη α- νάπτυξη, εξαιρετική μακροβιότητα Μτουλάχιστον 5 χρόνιαϊ, έξοχη α- ντοχή στο κρύο και την ξηρασία. μι Κ Ο Σ ΠΗΓΑ ΣΟ Σ:Πρώιμη άνθιση, υψηλή παραγωγικότητα, ικανοποιητική αντοχή στο ψύχος. ΣΚ Λ ΗΡ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι M E R ID IA NΜε- σοπρώιμο, καλή αντοχή στο πλά- O : γιασμα, το κρύο, το ωιδίο, τη μαύρη σκωρίαση και τη σεπτόρια. Υψηλής απόδοσης, με πολύ καλή ποιότητα προϊόντος. ΣΚ Λ ΗΡ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι IR ID Mεσοπρώιμο, καλή αντοχή στο πλάγιασμα, E : το κρύο, το ωιδίο, τη μαύρη σκωρίαση και τη σεπτόρια. Μέγιστο δυναμικό είτε σε γόνιμα είτε σε φτωχά εδάφη. Υψηλής από- S u lp h u r H ellas Α Ε S itel, ψerby A G R IS A.E. ΣΚ Λ ΗΡ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ SΙ 8METO, : +8++8O, +ON+AψORO,+ANN8Z Z O, +OΟOS S EO, +ATERV O ΜΑ Λ Α Κ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ GEN8O, Ι : ANAPO Κ Ρ Ι Θ Α Ρ AΟ8S Ι : EO Μεξάστιχοϊ, NU RE Μδίστιχοϊ μρ Ω ΜΗ: PR8MU ΟA ΜΗΔΙ Κ Η:ΟET8Z 8A, NARψ8AN T R IF O L IU M R E PE N S : 4U 8A O IK O Σ ΣΠY PO Y δοσης, με πολύ καλή ποιότητα προϊόντος. ΤΡ Ι ΤΙ Κ Α Λ Ε μρ Ο ΝΤΗ: Υψηλής παραγωγικότητας ποικιλία με εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασμα. Ανθεκτική στους παγετούς της άνοιξης και του χειμώνα. Απρόσβλητη από σκωρίαση και άλλες α- σθένειες. Εκπληκτική παραγωγικότητα σε φτωχά εδάφη. Ιδανική τροφή για τα βοοειδή. ΜΑ Λ Α Κ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι B IL A N C IA Ποικιλία ανθεκτική στη σκωρίαση, το : ωιδίο, τη σεπτόρια, το πλάγιασμα και το κρύο. ΜΑ Λ Α Κ Ο ΣΙ ΤΑ Ρ Ι S A G IT T A R IO Πολύ ποιοτικό σιτάρι. Aνθεκτικό σε : σκούρα σκωρίαση, ωιδίο, σεπτόρια και κρύο. ΤΡ Ι Φ ΥΛ Λ Ι Α Λ ΕΞΑ ΝΔΡ Ι ΝΟ ΟAU: RA, ΟORENA L O IE T T O IT A L IC O : Ο8Ο8O Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Ο ΜΠΙ Ζ ΕΛ Ι ARV : 8ΈA Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Ο Κ Ο ΥΚ Ι : S 8+8Ο8A μι Κ Ο Σ:MAR8ANNA, FRAN+ES +A Κ ΤΗΝΟ ΤΡ Ο Φ Ι Κ Α ΜΙ Γ ΜΑ ΤΑ Λ ΕΙ ΜΩ ΝΙ Ω Ν: AN8MAΟE, V ERS AMAX, V ERS AMAX 4OT & ψry ΣΙ ΤΑ Ρ Ι ΣΚ Λ ΗΡ Ο A R C O B A L E N O : Ποικιλία με εξαιρετική παραγωγικότητα και σπόρους μεσαίου βιολογικού κύκλου. Πολύ καλό αδέλφωμα, ανθεκτικό σε ψύχος και ξηρασία και παραγωγικότητα πολύ υψηλή. G R A Z IA : Μεσοόψιμη ποικιλία, με μέτρια ανθεκτικότητα στο πλάγιασμα. Aνθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες, μέτρια ευαίσθητο στην ξηρασία. Παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό παραγωγής. PE R S E O : Μεσοπρώιμη ποικιλία, πολύ παραγωγική. Mέτρια ανθεκτικότητα στο ψύχος και στην ξηρασία και παραγωγικότητα υ- ψηλή. ΜΗΔΙ Κ Η C O N : Παρουσιάζει ομοιόμορφη ανάπτυξη, υψηλή και σταθερά αυξανόμενη παραγωγή, πολύ καλή ανθεκτικότητα στο φουζάριο και στις αφίδες και αντοχή σε αλατούχα ε- δάφη. A U S T R A L IS : Ποικιλία με πολύ καλή α- ναβλάστηση από χαμηλά στο στέλεχος. Έχει υψηλή και σταθερά αυξανόμενη παραγωγή, πολύ καλή αντίδραση σε προσβολή από βερτιτσίλιο και αφίδες. μι Κ Ο Σ S E N D A : Από τις πιο παραγωγικές ποικιλίες, μεσαίου - μεγάλου βιολογικού κύκλου, σπέρνεται το φθινόπωρο και τον Ιανουάριο σε πιο ψυχρές ζώνες. G R A V E S A : Ποικιλία πολύ προσαρμοστική στις συνθήκες της χώρας μας, με καλή αντοχή στο κρύο και την ξηρασία.

18 s i t i r a _ :4 1 ÂÏ 18 K È ÙÒÚ ÙÚ Ô Ì XÚ ÛÙÔ M ÁÎÏ : ÂappleÈ ÂÈÚËÌ Ù Ì ıâûìèîfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ÏÏ ÓˆÓ Ú ÁˆÁÒÓ Î È ÌapplefiÚˆÓ applefiúˆó Î È Ì ÏÔ ÛÙËÓ Ì ÚÁ Û ÙÔ appleô ÚÁÂ Ô ÁÚÔÙÈÎ Ó appleù ÍË. Είναι νέος, αλλά ήδη πολύ έμπειρος. Εί- A ναι ωραίος και πολύ δραστήριος, επιχειρηματίας με θεσμικό ρόλο στην Ένωση Ελλήνων Παραγωγών και Εμπόρων Σπόρων και στην Ομάδα Εργασίας του υ- πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κ. Χ ρ. Μέγκλας, είναι ο πλέον κατάλληλος να εξηγήσει το ράλι των δημητριακών και την μελλοντική εξέλιξη, αλλά και τι μέλλει γενέσθαι στην αγορά των σπόρων σιτηρών και ψυχανθών της επικείμενης φθινοπωρινής σποράς. «Η τιμή πώλησης των σιτηρών είναι αρκετά αυξημένη και προβλέπεται αυξημένη ζήτηση σε πιστοποιημένους σπόρους», λέει σημειώνοντας με νόημα ότι «θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερη όπως στην Ιταλία». Στη γειτονική χώρα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά πιστοποιημένος σπόρος εξ ολοκλήρου, γεγονός που αντανακλάται τόσο στην ποιότητα, όσο και στην τιμή παραγωγού. «Στα ψυχανθή, οι σπόροι θα είναι μειωμένοι λόγω της μικρότερης παραγωγής και των καιρικών συνθηκών», προβλέπει ο κ. Μέγκλας. Πολύς λόγος έγινε για τα ποιοτικά παρακρατήματα στις αροτραίες καλλιέργειες, ο ίδιος είναι κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, ό- λοι συμφωνούν για σύνδεση του ποσοστού χρήσης πιστοποιημένου σπόρου με τις πριμοδοτησεις. Έχουμε σύγκλιση και συμφωνία στις απόψεις μας. Δίνω συγχαρητήρια στο υπουργείο που έκανε την ομάδα εργασίας δημητριακών, άλλα περιμένουμε την υιοθέτηση και εφαρμογή των εισηγήσεων της ομάδας, καθιερώνοντας μια ενιαία πολιτική και ένα σταθερό προγραμματισμό για τα επόμενα χρόνια». Κ αι υπογραμμίζει: «Αν δεν τηρούνται οι νόμοι για τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων, αν δεν γίνονται επενδύσεις σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, γύρω από τους σπόρους, ο αγρότης θα χάνει εισόδημα, από τις μειωμένες τιμές, που θα λαμβάνει, λόγω υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος του. Κ ι ασφαλώς θα προστίθενται συνεχώς εμπόδια στις εξαγωγές μας, λόγω ακριβώς της χαμηλότερης ποιότητας του τελικού προϊόντος». Η αμειψισπορά Ένα καυτό, για τον κλάδο, θέμα είναι και η αμειψισπορά των αροτραίων με ψυχανθή. Η μη υποχρεωτική αμειψισπορά θεωρείται ότι έπληξε τις σποροπαραγωγικές εταιρείες και τους εμπόρους σπόρων. Τι απαντά ο κ. Μέγκλαςβ «Η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΥΠΑΑΤ είναι να μπουν ψυχανθή όπου χρειάζονται, ό- χι υποχρεωτικά παντού. Κ αι αυτό γιατί αλλού ωφελεί και αλλού βλάπτει οικονομικά τους αγρότες. Το υπουργείο πρέπει προσεκτικά να εξαγγέλλει μέτρα. Να μην υπαναχωρεί την τελευταία στιγμή, πλήττοντας έτσι τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων. Κ αι α- σφαλώς θα πρέπει πρώτα να συζητήσει το θέμα στην αρμόδια ομάδα εργασίας». Ή δη η ομάδα εργασίας του υπουργείου, σύμφωνα με τον κ. Μέγκλα, έχει αναλάβει σημαντική δράση. «Για παράδειγμα, θα φροντίσει να γνωστοποιηθεί ε- παρκώς στους ξένους αγοραστές των σιτηρών μας, ό- τι στην χώρα μας σχεδόν ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα με τις μυκοτοξίνες στα σιτηρά. Αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και θα πρέπει σαφώς να διαφημιστεί». Επίσης, η Ομάδα εξετάζει ήδη το θέμα αναγραφής της προέλευσης της πρώτης ύλης στα σιτηρά που έ- χουν υποστεί μεταποίηση. «Αλλά αυτό θα καθιερωθεί, αφού γίνουν μεγάλες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, για τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων, την α- ποθήκευση και τη διακίνηση των σιτηρών». Η σποροπαραγωγή Σε ότι αφορά την εγχώρια σποροπαραγωγή, ο κ. Μέγκλας δηλώνει: «Είμαστε μικρή χώρα, νομίζω ό- τι δεν μας συμφέρει να αποκλείσουμε την παγκόσμια έρευνα, η οποία μας έχει δώσει ποικιλίες, έχουν την θέση τους και ένα μερίδιο της αγοράς. Αυτή τη στιγμή κυριαρχούν κάποιες ξένες ποικιλίες, αύριο ίσως κυριαρχήσουν οι ελληνικές. Ί σως θα έπρεπε να υ- ποστηριχθούν οι ελληνικές ποικιλίες, με περισσότερη διαφήμιση και καλύτερο μάρκετινγκ». Αυτή είναι άλλωστε και η συνταγή της δική του ε- πιτυχίας: «Δουλειά, έρευνα, πειραματισμός, παρακολούθηση της παγκόσμιας έρευνας, επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, εμπειρία και σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός. Μελέτη των αλλαγών στο χώρο μας και προσπάθεια να μην χάνουμε χρόνο». Ο χρόνος είναι χρήμα Κ αι καταλήγοντας, αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την ανάγκη να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος: «Ποιοτικά προϊόντα με ταυτότητα, γίνονται μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου. Έχοντας υπόψη τις αλλαγές που συμβαίνουν παγκοσμίως πρέπει όλοι να τρέξουμε. Χ άθηκε χρόνος και χρήμα από κακές επιλογές. Πρέπει άμεσα, έχοντας γνώση των λαθών του παρελθόντος, να πραγματοποιήσουμε αλλαγές έτσι ώστε το παραγόμενο προϊόν να έχει την καλύτερη δυνατή τιμή και να μπορεί να εξάχθει άνετα, φέρνοντας χρήμα στους αγρότες, αλλά και στη χώρα. Πρέπει να στηριχθούν οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν δείξει δείγμα γραφής στην αγορά και όχι αυτές που δημιούργησαν πληθώρα προβλημάτων, για να μας εκπροσωπήσουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Απαιτείται οργάνωση και έγκαιρη κοινοποίηση των στατιστικών, που αφορούν στις καλλιέργειες, τις εισαγωγές και εξαγωγές, τους σπόρους, τις ποικιλίες κ.λ.π. για να βοηθηθούν και να προγραμματίσουν την πορεία τους οι επιχειρήσεις. Εμείς στην ομάδα εργασίας του υπουργείου ζητάμε τη δημιουργία χρηματιστηρίου αγροτικών προϊόντων στις 10 κυριότερες γεωργικές πόλεις της Ελλάδας, με ταυτόχρονη ανακοίνωση των τιμών, όπως αυτές διαμορφώνονται στην αγορά. Εθνικός στόχος θα πρέπει να είναι ο συντονισμός αγροτών, εταιρειών, Υπουργείου με σκοπό την αποφυγή λαθών του παρελθόντος και την ωφέλεια όλων. Να μπουν καλλιέργειες με μέλλον, να παραχθεί ποιοτικό και με αυξημένη τιμή προϊόν, κατάλληλο για εξαγωγή αλλά και για την εσωτερική αγορά». 18

19 C O V ER _ SI T I R A :25 ÂÏ 3 A

20 C O V ER _ SI T I R A :26 ÂÏ 4 A

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως 04 τευχοσ Νο καλοκαιρι 2015 Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα Συμβολαιακή Κτηνοτροφία: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΓΡΑΦΕΙΑ : ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ 22 10444 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210-5148863 210-5148857 E-mail : sales@sporoigatou.gr www.sporoigatou.gr ΣΠΟΡΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗΔΙΚΗ GEA Είναι μια ποικιλία μεσογειακού τύπου με πολύ καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κριθαριού 1. Καλλιεργητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #3 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2744 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών Εξο χών του Δήμου Αθηναίων....

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό. Καλλιέργειας. Καλαμπόκι

Τεχνικό. Καλλιέργειας. Καλαμπόκι Τεχνικό Εγχειρίδιο Καλλιέργειας 2015 Καλαμπόκι Η Syngenta είναι μία από τις παγκοσμίως κορυφαίες εταιρίες με περισσότερους από 28.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 90 χώρες, αφιερωμένους στο σκοπό μας:

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ. Τεχνολογία & επιδοτήσεις αυξάνουν εισόδημα και παραγωγή. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #8 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Στέβια, η γεωργική επένδυση της επόμενης δεκαετίας»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως επι γησ 01 τευχοσ Νο Ιούνιος 2014 εξαγωγές Φρούτα και λάδι κερδίζουν τις αγορές του κόσμου Made in greece Ενιαίο σήμα για τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων Καθηγητής Χατζηγάγιος Θωμάς

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων Καθηγητής Χατζηγάγιος Θωμάς ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής Χατζηγάγιος Θωμάς Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην διοίκηση επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΣΤ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΣΤ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ, ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΔΙΝΉΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Χρήστος Θωμαϊδης Θεοφάνης Καραμπατζάκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Φύλλου 360 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Φύλλου 360 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 360 Url: www.agronews.gr E-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Κατέκτησαν τον κόσµο Τα όσκαρ της γεύσης

Διαβάστε περισσότερα

ζωή Αγροτική ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΟΥΣ

ζωή Αγροτική ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΙΟΥΣ Δίκοκκο ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ σιτάρι Πρόκειται για ένα από τα τρία «αρχέγονα» σιτάρια, το οποίο καλλιεργείται πλέον ξανά. Γνωρίζουμε το δημητριακό αυτό και ξεδιαλύνουμε τους μύθους που το περιβάλλουν. Της Αφροδίτης

Διαβάστε περισσότερα

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας»

Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα. «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» Επιμέλεια και συγγραφή κειμένου: Ιακωβίδης Μηνάς Τζόκας Γιάννης Γιαννοπούλου Μαρίνα «Θρέψη και λίπανση της αμπέλου κατά την εφαρμογή βιολογικής καλλιέργειας» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωγραφική θέση του Νησιού, η διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα

σε 35 χώρες τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα «Ριζώνουν» Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ.

σε 35 χώρες τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα «Ριζώνουν» Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 35 n ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 «Ριζώνουν» σε 35 χώρες Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ. 8-9

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω clusters τα καλλιεργητικά δάνεια νέας γενιάς

Μέσω clusters τα καλλιεργητικά δάνεια νέας γενιάς www.agronews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αρ. Φύλλου 382 www.agronews.gr e-mail: agrenda@agronews.gr Κωδ.: 7744 Τιµή 2 ευρώ Μετά το Ολντ Τράφορντ Τώρα, Μπάρτσα - Μίλαν Την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κρασιού: Προϊόντα και σύγχρονοι τρόποι προώθησης σε Ελληνική και Διεθνή αγορά ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2006 Σκοπός Στην ενότητα αυτή γίνεται μια ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων

Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Απρίλιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Μάχες πάνω από το χυμένο γάλα της «Δωδώνη»

Μάχες πάνω από το χυμένο γάλα της «Δωδώνη» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 26 n ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Μάχες πάνω από το χυμένο γάλα της «Δωδώνη» Στο... πόδι οι κτηνοτρόφοι, που απειλούν με κατάληψη και αυτοδιαχείριση!

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΘΕΜΑ: ΟΣΠΡΙΑ: Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Δέσποινα Κρομμύδα

Διαβάστε περισσότερα