: Z.7010 : Υποχρεωτικό / ΜΕΙΚΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Z.7010 : Υποχρεωτικό / ΜΕΙΚΤΟ"

Transcript

1 Z.7010 ιοικητική εοντολογία & Πρακτική ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ιοικητική εοντολογία & Πρακτική : Z.7010 : Υποχρεωτικό / ΜΕΙΚΤΟ : MEY : 4 ΘΕΩΡΙΑ + 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 8,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ζ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να οδηγήσει τους σπουδαστές να σκέπτονται µε ένα σύγχρονο πνεύµα διοικητικής ανάλυσης και διοικητικής κριτικής, να µπορούν να επικοινωνούν αποτελεσµατικά, να αποφασίζουν ορθολογικά και να κατανοούν στην πράξη µέσα από περιπτωσιολογικές µελέτες και έρευνες όσα διδάσκονται στη θεωρία της ιοικητικής Επιστήµης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εφαρµογή της ακαδηµαϊκής γνώσης, και ιδιαίτερα αυτής που προσανατολίζεται σε αντικείµενα αιχµής, για την αντιµετώπιση πραγµατικών επιχειρηµατικών προβληµάτων. Μεταφορά και αποτύπωση µε τη µορφή εργασιών, πρακτικών ασκήσεων και περιπτωσιολογικών µελετών (Case Studies) των γενικών και ειδικών γνώσεων, που αποκτήθηκαν στα προηγούµενα εξάµηνα, και εφαρµογή τους σε διάφορους τοµείς και συγκεκριµένα προβλήµατα βιοµηχανιών/οργανισµών, από τον ελληνικό αλλά και τον παγκόσµιο χώρο, έτσι ώστε οι σπουδαστές να αναλύουν διάφορες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις και οργανισµούς και να σχολιάζουν ή ακόµα και να προτείνουν µελλοντικές στρατηγικές. Η µεταφορά και η εφαρµογή των γενικών και ειδικών γνώσεων, που αποκτήθηκαν στα προηγούµενα εξάµηνα προϋποθέτει (και συνιστάται) την γνώση άλλων µαθηµάτων όπως : Αρχές ιοίκησης Επιχειρήσεων, ιοίκηση προσωπικού, Oικονοµικά, Στατιστική, Marketing, Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρησιακές Επικοινωνίες. Ι. Θεωρητικό µέρος Τα θέµατα που πραγµατεύεται το µάθηµα είναι τα παρακάτω: 1. Ανάπτυξη επιχείρησης 2. Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού 3. ιαδικασία σχεδιασµού, ελέγχου και λήψης αποφάσεων 4. Αποτελεσµατική επικοινωνία 5. Ηγεσία και οργανωτική αποτελεσµατικότητα 6. ιοίκηση µέσω στόχων 7. Κοινωνική ευθύνη επιχείρησης 8. Αποτελεσµατικότητα οµάδων και επιτροπών 9. Στρατηγική ανάλυση και σχεδιασµός 10. Ανάλυση εξωτερικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 11. ιαχείριση συγκρούσεων και διαπραγµατεύσεων 12. Σχεδιασµός και υλοποίηση αλλαγών 13. Αποτελεσµατική διοίκηση 14. Αξιολόγηση της απόδοσης και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού 15. Αξιολόγησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.1 από 15

2 ΙΙ. Εργαστηριακό Μέρος Στο Εργαστηριακό µέρος οι φοιτητές εξοικειώνονται µε την εφαρµογή συναινετικών τεχνικών λήψης αποφάσεων (consensus methodologies) σε θέµατα και προβληµατικές που καλύπτουν όλο το spectrum της διοικητικής επιστήµης και πρακτικής. Γίνεται εκτεταµένη χρήση λογισµού εστιασµένο στην ιαχείριση ιοικητικών Προβληµάτων και επίλυση τους µε την ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων δράσης ( action plans) ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση: Να κατανοούν τα σύγχρονα, πραγµατικά, και προκλητικά προβλήµατα αιχµής που απασχολούν τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. Να εφαρµόζουν την ακαδηµαϊκή γνώση για την ανάλυση των πραγµατικών προβληµάτων των επιχειρήσεων και των οργανισµών. Να χρησιµοποιούν τεχνικές διοικητικής, στρατηγικής, οργανωτικής και οικονοµικής ανάλυσης σε πραγµατικά επιχειρηµατικά προβλήµατα των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και να σχολιάζουν ή ακόµα και να προτείνουν µελλοντικές στρατηγικές. Να υποστηρίξουν την πορεία τους στο πρόγραµµα σπουδών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική : 1. Παπαβασιλείου Νατ.και Βιταντζάκη Νικ. (2001) ιοικητική Πρακτική. 30 Ειδικές Περιπτώσεις για µελέτη, Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ», Αθήνα. 2. Μπουραντάς. (2001) Μάνατζµεντ : Οργανωτική θεωρία και συµπεριφορά. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 3. Παπαδάκης Β. (2007) Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ιεθνής Εµπειρία, Τόµος Α: Θεωρία, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 4. John P. Kotter (2001) Ηγέτης της αλλαγής, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 5. Stutely Richard (2003), Το ιδανικό επιχειρηµατικό σχέδιο, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα. 6. Θανόπουλος Γιάννης (2003) Επιχειρηµατική Ηθική Εκδοσεις Interbooks Ξενόγλωσση : 1. Johnson G., K. Scholes and R. Whittington, 'Exploring Corporate Strategy: Text and Cases', Pearson Education, 7 th edition, R. Grant (2005) Contemporary Strategy Analysis, Blaclwell, 5th edition. 3. G.Jones, J.George & C. Hill (2000) Contemporary Management, MacGraw Hill. 4. Ferrell, O., C., J. Fraedrich and L. Ferrell, (2005) Business Ethics: Ethical Decision Making and cases, 6th Edition. 5. Crane, Andy and Matten, Dirk. Business ethics: a European perspective: managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford: Oxford University Press; p $ ISBN: Call Number: (Library West, On Order) 6. Dienhart, John William and Curnutt, Jordan. Business ethics: a reference handbook. Santa Barbara, Calif: ABC- CLIO; xiii, 444 p $ ISBN: (alk. paper) (Contemporary ethical issues. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.2 από 15

3 Call Number: HF5387.D (Library West) 7. Caroselli, Marlene. The business ethics activity book: 50 exercises for promoting integrity at work. New York: AMACOM, American Management Association; p $ ISBN: Call Number: HF5387.C (Library West) Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.3 από 15

4 Ζ Tεχνολογική Πολιτική και Οικονοµική Ανά τυξη ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ζ : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ : ΟΝΑ : 4 Θεωρία ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 6,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ζ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να κατανοήσουν και να εµπεδώσουν οι σπουδαστές την σχέση µεταξύ της τεχνολογικής προόδου και της οικονοµικής ανάπτυξης και τα Μακροοικονοµικά υποδείγµατα οικονοµικής µεγέθυνσης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Προσδιορισµός της τεχνολογικής προόδου, δείκτες εισροών εκροών. Τεχνολογική πρόοδος και οικονοµική ανάπτυξη. Τεχνολογική Πρόοδος και ιεθνές Εµπόριο. Μακροοικονοµικά υποδείγµατα οικονοµικής µεγέθυνσης. Πολιτικές για την προώθηση της τεχνολογίας και την καινοτοµίας. Τεχνολογική πρόοδος και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τεχνολογία καινοτοµία, η πλευρά της προσφοράς Χρηµατοδότηση για R & D, κίνητρα ανάπτυξης. Τεχνολογία και καινοτοµία: η πλευρά της ζήτησης. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το τέλος της µαθησιακής διαδικασίας οι σπουδαστές να γνωρίζουν: - πως η τεχνολογική µεταβολή ως βασική δύναµη µπορεί να µετασχηµατίσει την οικονοµία µέσω δυναµικών προσαρµογών διαφορετικών από τους µηχανισµούς της παραδοσιακής οικονοµικής θεωρίας - πως το κοινωνικο-θεσµικό πλαίσιο επιδρά και πως µπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία τεχνικών και δοµικών αλλαγών, συντονισµού και δυναµικών προσαρµογών - πως η έρευνα τείνει να κατευθύνεται προς την ανακάλυψη νέας γνώσης, όταν η ανάπτυξη συµβάλλει στην ικανότητα για παραγωγή. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.4 από 15

5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική Γ. Πολυχρονόπουλος, Γ. Κορρές, Κ. Ρόντος, Βασικές Αρχές Οικονοµίας και ιοίκησης: Μακροοικονοµική Ανάλυση και Εφαρµογές, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα, Τσούνης Ν., Κατσουλάκος Ι., Κούκιος Ε. Γ., Η συµβολή της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας στην περιφερειακή ανάπτυξη : η περίπτωση της Ελλάδας, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, Ξενόγλωσση Korres G., Technical Change and Economic Growth, Avebury Ashgate Publishing Company, London, Korres G., Technological performance in Greece within the European Community, Ph.d dissertation, Univ. of London, Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.5 από 15

6 Ζ.7030 Σεµινάριο Τελειοφοίτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Ζ.7030 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ : ΜΕΥ : 4 Θεωρία ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 6,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ζ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να δοθεί στους σπουδαστές η δυνατότητα να εµβαθύνουν σε εξειδικευµένα θέµατα που αφορούν το ευρύτερο γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος. Να αποκτήσουν οι σπουδαστές εµπειρία στη συγγραφή και την παρουσίαση οικονοµοτεχνικών µελετών. Επίσης, η εξοικείωση των σπουδαστών στην επεξεργασία ανάπτυξη και παρουσίαση ενός θέµατος τόσο από θεωρητικής πλευράς όσο και από πλευράς εφαρµογής. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εκπονείται γραπτώς και παρουσιάζεται προφορικά επιλεγµένο θέµα από κάθε φοιτητή ή από µικρή οµάδα φοιτητών (2-3) σε αντικείµενα της οικονοµικής και της διοίκησης επιχειρήσεων. Παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες για την εκµάθηση του τρόπου επισήµανσης, επικοινωνίας και ανεύρεσης των κατάλληλων πληροφοριών, µέσα από τα αρµόδια Επιµελητήρια και Συνδέσµους, φορείς, υπουργεία, βιβλιογραφία, διαδίκτυο κλπ. Παράλληλα παρέχονται οι οδηγίες για την εκµάθηση των τρόπων και µεθόδων έρευνας σε αντικείµενα που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος. Παρουσιάζεται ο τρόπος εκπόνησης µίας επιστηµονικής εργασίας: η ανάλυση και η καταγραφή των δεδοµένων και η παρουσίαση τους ως επιστηµονικό κείµενο. Τέλος οι φοιτητές παρουσιάζουν την εργασία που έχουν αναλάβει σε ακροατήριο φοιτητών του Τµήµατος και δέχονται ερωτήσεις. -Μεθοδολογία επεξεργασίας και ανάπτυξης θέµατος Σαφής προσδιορισµός αντικειµένου ιαδικασίες συλλογής στοιχείων Ανάλυση στοιχείων και εξαγωγή συµπερασµάτων Παρουσίαση αποτελεσµάτων. -Προετοιµασία προφορικής παρουσίασης Προσδιορισµός περιεχοµένου παρουσίασης Προετοιµασία εποπτικού υλικού ιενέργεια παρουσίασης. -Παρουσιάσεις εργασιών σπουδαστών. Οι παρουσιάσεις των εργασιών γίνονται ενώπιον όλης της οµάδας. Κάθε παρουσίαση διαρκεί λεπτά και Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.6 από 15

7 ακολουθείται από ερωτήσεις και συζήτηση γύρω από το θέµα που παρουσιάστηκε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το τέλος της µαθησιακής διαδικασίας οι σπουδαστές να: - γνωρίζουν τον τρόπο επισήµανσης και ανεύρεσης των κατάλληλων πληροφοριών για συγκεκριµένο θέµα. - γνωρίζουν τρόπους και µεθόδους έρευνας για συγκεκριµένο ζήτηµα. - γνωρίζουν τον τρόπο εκπόνησης µίας επιστηµονικής εργασίας (ανάλυση και καταγραφή δεδοµένων και παρουσίαση τους ως επιστηµονικό κείµενο). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, Παράρτηµα Καστοριάς, Οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας- εργασίας µαθήµατος, Καστοριά Ξενόγλωσση Bor M. Z., Οι αρχές των οικονοµικών ερευνών, Moskow Ed. DIS, Volkof V., ιατριβή, Moskow Ed. Gardariki, Vahrin P. I., Μέθοδοι εκπόνησης και διαδικασία παρουσίασης της διπλωµατικής εργασίας, Moskow, Ed. Marketing, Uvarof A. A., ιπλωµατικές και εργασίες µαθήµατος στις οικονοµικές ειδικότητες, Moskow, Ed. Delo I servise, Institute of International Relations. Kiev National University of Taras Shevchenko, Μέθοδοι εκπόνησης διπλωµατικών εργασιών για τους φοιτητές της ειδικότητας των διεθνών οικονοµικών σχέσεων, Kiev, Ουκρανία, Technical State University of Zaporizhya, Μέθοδοι εκπόνησης διπλωµατικών εργασιών για τους φοιτητές της ειδικότητας των διεθνών οικονοµικών σχέσεων, Ζαπορόζιε, Ουκρανία, Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.7 από 15

8 Ζ.7051 Α ιαχείριση Σχέσεων Πελατών CRM ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ιαχείριση Σχέσεων Πελατών CRM Ζ.7051 Α : Επιλογής Υποχρεωτικό / µεικτό : ΜΕ : 4 Θεωρία & 3 εργαστήριο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 8,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ζ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εµπέδωση από τους σπουδαστές σε ότι αφορά : α) την εννοιολογική προσέγγιση και βασικές αρχές συστηµάτων ιαχείρισης Σχέσεων Πελατών και Συνεργατών (Customer relationship management), β) την διαχείριση σχέσεων πελάτη επιχείρησης στο πλαίσιο: 1) βελτιστοποίησης της αξίας του πελάτη για την επιχείρηση ( life time value) 2) αύξησης του βαθµού αφοσίωσης (loyalty) των πελατών και 3) µεγιστοποίησης της εταιρική προστιθέµενης αξίας της. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Θεωρητικο µέρος του µαθήµατος ιαχείριση σχέσεων και επαφών µε πελάτες ιαδικασίες CRM: Κύκλος ζωής πελάτη, διαχείριση γνώσεων Ποσοτικοί δείκτες CRM: Μέτρηση ικανοποίησης και αφοσίωσης πελατών Συνθήκες υποκίνησης CRM, Κατηγορίες CRM και PRM λύσεων, Βασικές λειτουργικές περιοχές, διαδικασία υλοποίησης και εφαρµογής CRM / PRM συστηµάτων, Μεθοδολογία εφαρµογής και οφέλη, ερευνητικά αποτελέσµατα και προοπτικές σε σχέση µε εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν. 2. Εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος Εκτεταµένη χρήση λογισµού εστιασµένο στην ιαχείριση Σχέσεων Πελατών-Επιχείρησης (CRM) στην αντιµετώπιση προβληµάτων σε ότι αφορά : 1. Μέτρηση ικανοποίησης και αφοσίωσης πελατών 2. Ποσοτικοί δείκτες CRM µέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης (multi criteria analysis) Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.8 από 15

9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : 1. Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις ιδιαιτερότητες του C.R.M και τις σχετικές µεθοδολογίες 2. Να προσεγγίζουν την έννοια του ολοκληρωµένου συστήµατος C.R.M. όπως εφαρµόζεται στις σύγχρονες παραγωγικές µονάδες και τη σηµασία εφαρµογής του στους διάφορους τύπους επιχειρηµατικών µονάδων. 3. Να αναπτύσσουν την κριτική διερεύνηση επί των εννοιών αυτών 4. Να εφαρµόζουν τις αρχές και τα πορίσµατα που προκύπτουν ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική Γρηγορούδης. Ε. και Σίσκος, Γ. (2000). Ποιότητα υπηρεσιών και µέτρηση ικανοποίησης του πελάτη. εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. Κοίλιας, Χ., Τσότσολας Ν., Μαυροµατάκης Φ. Αποτίµηση Εκπαιδευτικού Έργου & Παρεχοµένων Υπηρεσιών του Τµ. Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας προς τους φοιτητές/τριες του Αιγάλεω, Ιούνιος 2004 Μπουρής, Ι ήµας Γ., (2008) Ιχνηλατώντας τον βαθµό ικανοποίησης των φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση: η περίπτωση του τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας, τµ. οικ. Επιχ. ΤΕΙ Αθήνας Ιουν Ξένη Dutka, A. (1995). AMA Handbook of Customer Satisfaction: A Complete Guide to Research, Planning and Implementation. NTC Business Books, Illinois Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.9 από 15

10 Ζ.7051 Β Στρατηγικό Management - Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Στρατηγικό Management - Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός : Ζ.7051 Β : Επιλογής Υποχρεωτικό / µεικτό : ΜΕ : 4 Θεωρία +3 Εργαστήριο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 8,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Z ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να αξιοποιούν αποτελεσµατικά πληροφορίες σχετικές µε τον καθαρισµό των βασικών µακροχρόνιων στόχων και σκοπών µιας επιχείρησης και τον προσδιορισµό των αναγκαίων µέσων για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων και σκοπών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι. Θεωρητικό Μέρος Μαθήµατος Έννοια και σηµασία της Στρατηγικής Στρατηγικό Management-Μορφοποίηση Στρατηγικής Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος-Ευκαιρίες-Απειλές -Ανταγωνιστικό περιβάλλον Ανάλυση Μικρο-Περιβάλοντος- οµή του κλάδου Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος-Περιγραφή της Επιχείρησης- υνατότητες-αδυναµίες- ιασυνδέσεις στην Αλυσίδα Αξίας Επιχειρησιακές Στρατηγικές Επιχειρηµατικές Στρατηγικές Υλοποίηση και Αξιολόγηση Στρατηγικής Επιχειρησιακό Σχέδιο ΙΙ. Εργαστηριακό Μέρος µαθήµατος 1. Περιγραφή της Επιχείρησης οµή Προσδιορισµός Στόχων 2. Ανάλυση Ισολογισµού Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεων 3. Εξωτερικό Περιβάλον - Ανάλυση Αγοράς Κερδοφορία Κλάδου Προσδιορισµός Θέσης στον Κλάδο 4. Break Even Ανάλυση 5. Ανάλυση Μακρο-Περιβάλοντος Ανάλυση Pest 6. Πλάνο Μαρκετινγκ Στόχος Πωλήσεων ιοικητικό Πλάνο 7. Προσδιορισµός Επενδύσεων 8. Μορφοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου 9. Επιλογή Στρατηγικής Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.10 από 15

11 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : 1. Nα κατανοούν τις έννοιες και τις ιδιαιτερότητες του αντικειµένου 2. Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα εφαρµογής της δικής τους Στρατηγικής 3. Να κατανοούν τη λογική εφαρµογής ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική : 1. Νικόλαος Γεωργόπουλος (2002): Στρατηγικό Μάνατζµεντ, ISBN: , Εκδόσεις Ε. Μπένος 2. Κων/νος Τερζίδης (2004) ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Στρατηγική Προσέγγιση, ISBN: Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 3. Ε. Παπαδάκης (1999) Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Μπένος Ξενόγλωσση : 1. Hunger, J. David, Wheelen, Thomas L (2004) Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάνατζµεντ (Μετάφραση στα Ελληνικά), ISBN: , Εκδόσεις Κλειδάριθµος 2. John A.,Pearce, Richard B.,Robinson (2000) Strategic Management, ISBN: McGraw-Hill Education - Europe Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.11 από 15

12 Ζ.7052 Α Λειτουργία Χρηµατιστηρίου Αξιών και Χρηµατιστηρίου Παραγώγων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Ζ.7052 Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ : Επιλογής Υποχρεωτικό / µεικτό : ΜΕ 4 ΘΕΩΡΙΑ & 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ 8,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Ζ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο στόχος του µαθήµατος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές : α) να κατανοήσουν την δοµή και την λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αξιών και του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων και β) να χειρίζονται µε σχετική άνεση την ποικιλία των χρηµατοπιστωτικών µέσων τα οποία διαπραγµατεύονται στα δύο Χρηµατιστήρια. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Θεωρητικό µέρος του µαθήµατος 1. Οι Spot Αγορές και οι Προθεσµιακές Αγορές : η αναγκαιότητα ύπαρξης, ρύθµισης και θεσµοθετηµένης λειτουργίας τους. 2. Από το «Καφενείον η Ωραία Ελλάς» και το «Μετοχοπρατήριον» της οδού Αιόλου στην ίδρυση του «Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών», τον 19 ου αιώνα (1876), στην «Σοφοκλέους» του 20 ου αιώνα και στην «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία (ΕΧΑΕ)» της Λεωφόρου Αθηνών του 21 ου αιώνα. 3. Η Spot Αγορά : το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και η οργανωτική του διάρθρωση. 4. Η καθηµερινή διαπραγµάτευση στο ΧΑΑ, το σύστηµα ΟΑΣΗΣ, τα είδη των Εντολών κλπ 5. Η Προθεσµιακή Αγορά : Η Αγορά Παραγώγων και η έναρξη λειτουργίας της τον Αύγουστο του Το θεσµικό πλαίσιο, τα χρηµατοπιστωτικά της προϊόντα,ο τρόπος της καθηµερινής της λειτουργίας και η διασύνδεσή της µε την Spot αγορά. 6. Οι µεγάλες κατηγορίες των Παραγώγων Τίτλων και η χρησιµοποίησή τους τόσο για «Αντιστάθµιση» όσο και για «Κερδοσκοπία». Τα «Περιθώρια Ασφάλισης» και η «Μόχλευση». 7. Τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης. 8. Τα Συµβόλαια ικαιωµάτων Προαίρεσης. 9. Ο ανεισµός Τίτλων. 10. Η Εκκαθάριση των Συναλλαγών 11. Η ποικιλία των «Επενδυτικών και Αντισταθµιστικών Στρατηγικών». 12. Η εκρηκτική ανάπτυξη των συναλλαγών σε Παράγωγα διεθνώς και σύγκριση µε την ελληνική Αγορά Παραγώγων. Οι αυξηµένοι κίνδυνοι µε τους οποίους είναι συνδεδεµένες οι συναλλαγές σε Παράγωγα. 2. Εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος Εκτεταµένη χρήση λογισµού εστιασµένο σε θέµατα : προσέγγισης και ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών εργαλείων στις Spot και τις Προθεσµιακές Αγορές ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με το τέλος του εξαµήνου, ο φοιτητής α) θα είναι σε θέση να γνωρίζει επαρκώς τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα των Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.12 από 15

13 Αγορών Spot και Παραγώγων και να κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των αγορών αυτών, και β) θα είναι σε θέση να χειρίζεται στην πράξη (δηλαδή σε Τράπεζες, σε Χρηµατιστηριακές Εταιρείες, σε Επενδυτικές Εταρείες και σε οµοειδείς Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς) τα πιο πάνω προϊόντα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική : -Νικ.Μυλωνά : Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων,Εκδόσεις Τυποθείτω, Αθήνα Σ.Θωµαδακη και Μ.Ξανθάκη : Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα Γεωρ. Παπούλιας, Παράγωγα,Αθήνα 1999 Ξενόγλωσση : -J. Hull, Options, Futures and other Derivatives, 6th Edition,Prendice Hall, R. Kolb, Financial Derivatives, 4th Edition, R. Steinherr, Derivatives, The Wild Beast of Finance, Willey Editions, Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.13 από 15

14 Ζ.7052 Β Ανάλυση Κεφαλαιαγορών και Χρηµαταγορών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών και Χρηµαταγορών : Z.7052B : Επιλογής Υποχρεωτικό / µεικτό : ΜΕ : 4 (Θεωρία) & 3 εργαστήριο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ : 8,5 ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : A ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η εξοικείωση των σπουδαστών µε το περιεχόµενο, την λειτουργία και τα προβλήµατα των αγορών χρήµατος και των αγορών κεφαλαίου στο εγχώριο και στο διεθνές τους περιβάλλον. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Θεωρητικό Μέρος Μαθήµατος 1. Χρηµατοπιστωτικοί τίτλοι, Χρηµατοπιστωτικές αγορές και χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. 2. Το ζήτηµα της χρηµατοπιστωτικής οικουµενοποίησης. 3. ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα, ο ρόλος του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας. 4. Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα, ο δρόµος για την καθιέρωση του ευρώ ως κοινού ενιαίου νοµίσµατος, η Συνθήκη του Μάαστριχ και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 5. Έµµεση και Άµεση Χρηµατοδότηση, Καταθετικοί και µη καταθετικοί οργανισµοί, ο ρόλος των εµπορικών τραπεζών και των Κεντρικών Τραπεζών. 6. Οργανισµοί Συλλογικής Αποταµίευσης: ο ρόλος των Επενδυτικών Εταιρειών, των Αµοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. 7. Ο ρόλος των Ασφαλιστικών Εταιρειών, των Συνταξιοδοτικών και των Ασφαλιστικών Ταµείων. 8. Μετοχές, Οµόλογα και τα ζητήµατα Αποτίµησής τους, µέτρηση επιτοκιακού κινδύνου στα οµόλογα. 9. Τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία και η λειτουργία των χρηµαταγορών, τα ζητήµατα Αποτίµησης των τίτλων τους. 10. Οι αγορές Συναλλάγµατος και η ιδιαίτερη σηµασία τους, παράγοντες που διαµορφώνουν τη συναλλαγµατική ισοτιµία. 11. Η λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, τα κυριότερα ευρωπαϊκά και αµερικανικά χρηµατιστήρια. 12. Εισαγωγή στα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και στις αγορές τους, παράγωγα µη διαπραγµατευόµενα και παράγωγα διαπραγµατευόµενα σε οργανωµένες αγορές, forwards, swaps, futures, options. 13. Η λειτουργία του Χρηµατιστηρίου Παραγώγων Αθηνών, τα κυριότερα ευρωπαϊκά και αµερικανικά χρηµατιστήρια παραγώγων. 2..Εργαστηριακό Μέρος Μαθήµατος Εκτεταµένη χρήση λογισµού εστιασµένο σε θέµατα : Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.14 από 15

15 Αποτίµησής, µέτρηση κινδύνου προσέγγισης και ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, forwards, swaps, futures, options. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μετά το τέλος του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : 1. Nα κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις ιδιαιτερότητες του αντικειµένου και της µεθοδολογίας της Ανάλυσης Κεφαλαιαγορών. 2. Να γνωρίζουν τη λειτουργία του σύγχρονου συστήµατος χρηµατοδότησης, τις αγορές, τους συµµετέχοντες και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τίτλους που υπάρχουν. 3. Να κατανοήσουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να καλύψουν τις χρηµατοδοτικές τους ανάγκες οι επιχειρήσεις και το κράτος. 4. Να προτείνουν εναλλακτικά σενάρια χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις και το κράτος, να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους και τελικά να επιλέξουν το αποτελεσµατικότερο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Ελληνική : 1. Πρόδροµος Ευθύµογλου, Απόστολος Μπάλλας, (2000), Χρηµατοδοτικοί οργανισµοί και αγορέ, εκδόσεις Ε.Μπένου, Αθήνα 2. Μ.Ξανθάκης, Σ.Θωµαδάκης (1990), Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου, Αθήνα. 3. Ian H. Giddy, (1996), «Παγκόσµιες Χρηµατοπιστωτικές Αγορές», Μεταφρ. Πετράκη, Κουφόπουλου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Ξενόγλωσση : 7. John C. Hull, (2007), «Options, Futures and other financial derivatives», Εκδόσεις Prentice Hall, Toronto. 8. Jamaine, Burell, (2007), «The complete guide to currency trading and investing», Εκδόσεις Atlantic Publishing Co. 9. Kolb, «nancial derivatives» 2 nd edition. 10. Steinherr, «Derivatives, the wild beast of finance», Willey editions. Πρόγραµµα Σπουδών Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων- Ζ εξαµήνου σελ.15 από 15

.4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

.4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων .4010 ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ : ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων :. 4010 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Τµήµατος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 2007-2008 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου)

Στελέχωση (περισσότερη ανάλυση γίνεται στο µάθηµα ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων του Β εξαµήνου) Περίγραµµα Μαθηµάτων Προγράµµατος Σπουδών Τµήµατος Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής Τίτλος Μαθήµατος Μικροοικονοµική Κωδικός Μαθήµατος 101 Τύπος Μαθήµατος Θεωρητικό Εξάµηνο Σπουδών Α 2Θ + 2ΑΠ Πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας

314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας 314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οικονομικού Παν. Αθήνας Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. προήλθε από τη μετονομασία του τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ. Οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

Πρώτο (Α') Εξάμηνο. Δεύτερο (Β') Εξάμηνο α/α Κωδικοί μαθημάτων Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας Παράρτημα Άμφισσας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Lamia Branch of Amfissa Department of Marketing Άμφισσα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4

Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 8 26 50 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ / ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ Μ 1 ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 4 1 5 8 4 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 2 ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Στο πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνονται τρεις (3) κατηγορίες µαθηµάτων: Μαθήµατα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελένη Β. Ντινόπαπα

Διαβάστε περισσότερα

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών

575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών 575 Λογιστικής ΤΕΙ Σερρών Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του ώστε να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα. Μαθημάτων

Περιγράμματα. Μαθημάτων Περιγράμματα Μαθημάτων ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Μαθησιακά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας 587 Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές σε σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στη διοίκηση, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνα οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 [2] A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας

code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας code ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ Ε - Τµήµα Μακεδονίας B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση,

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Αγαπητοί φίλοι,

περιεχόμενα Αγαπητοί φίλοι, Αγαπητοί φίλοι, Οι Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης συνεχίζουν τη δυναμική τους παρουσία στον εκδοτικό χώρο συμβάλλοντας με την έκδοση ποιοτικών βιβλίων στη διάδοση της γνώσης. Οι εκδόσεις μας, βασισμένες στα νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

αγορά εργασίας. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

αγορά εργασίας. Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Αγαπητέ αναγνώστη, Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον κατάλογο των εκδόσεων Rosili. Οι επιστημονικές μας εκδόσεις καλύπτουν τις κατηγορίες: Μάρκετινγκ ιοίκηση Οικονομικά Λογιστικά Χρηματοοικονομικά Γενικά Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Νησιώτης ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Νίκος Βαφέας Σταύρος Ζένιος Αλέξανδρος Μιχαηλίδης Γιώργος Νησιώτης Λένος Τριγιώργης Ανδρέας Χαρίτου ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY Δρ. Ειρήνη Τηλικίδου Καθηγήτρια Θεσσαλονίκη, 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή

Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το κράτος προς τους πολίτες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) και οι επιδράσεις της στην ανάπτυξη των περιφερειών της Ελλάδας. Του Βασίλη Ν. Κέφη* Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ ραστηριότητα, η οποία αποτελεί την «ατµοµηχανή» της ελληνικής οικονοµίας, µε συνεχώς αυξανόµενη σηµασία, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ΠPOEΔPOΣ Hρακλής Βλαδιμήρου ANTIΠPOEΔPOΣ Ελένη Σταύρου-Κωστέα KAΘHΓHTΕΣ Hρακλής Bλαδιμήρου Λεωνίδας K. Λεωνίδου Ανδρέας Σωτηρίου Χαρίδημος Τσούκας Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα