Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser"

Transcript

1 Κυριακή Χρυσοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser

2 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Χρυσοπούλου Όνομα: Κυριακή Ημερομηνία Γέννησης: 1 Απριλίου 1968 Τόπος Γέννησης: Καβάλα, Ελλάδα Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Οικίας: Γ. Γεννηματά 24 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser Τ. Θ. 1527, , Ηράκλειο Κρήτης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ( Ιανουάριος 2000). Φυσικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιβλέπων καθηγητής Χρ. Τοπρακτσιόγλου (σε συνεργασία με τους κ. καθ. Σ. Χ. Αναστασιάδη και Γ. Φυτά). Τίτλος: Επίδραση Θερμοδυναμικής Ασυμβατότητας και Μακρομοριακής Αρχιτεκτονικής στην Δυναμική Συσταδικών Συμπολυμερών. Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Φυσική (1993). Φυσικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πτυχίο Φυσικής, ( ), (Λίαν καλώς 6.9), Φυσικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά (First Certificate in English-Cambridge) Γαλλικά ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Σεπτέμβριος Συνεργαζόμενη Ερευνητής, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μάιος Αύγουστος Maître de conférences στο Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Collège de France, Παρίσι, Γαλλία Ιανουάριος 2000-Απρίλιος Ομάδα Πολυμερών, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη

3 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Εαρινό εξάμηνο Διδασκαλία του μαθήματος Επιστήμη Πολυμερών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εαρινό εξάμηνο Διδασκαλία του μαθήματος Επιστήμη Πολυμερών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εαρινό εξάμηνο Διδασκαλία του μαθήματος Επιστήμη Πολυμερών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εαρινό εξάμηνο Θέση Π.Δ.407/80 στην βαθμίδα του αναπληρωτή στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδασκαλία του μαθήματος Επιστήμη Πολυμερών. Εαρινό εξάμηνο και Διδασκαλία του μαθήματος Φυσική και Χημειοφυσική Πολυμερών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό μάθημα) στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σεπτέμβριος 2003-Αύγουστος Θέση Π.Δ.407/80, στην βαθμίδα του επίκουρου, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδασκαλία των εργαστηριακού μαθήματος Φυσικής Ι: Mηχανική-Θερμότητα και του εργαστηριακού μαθήματος Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Χαλαρής Ύλης. Σχεδιασμός και εκτέλεση των πειραμάτων (σε συνεργασία με την Δρ. Μ. Βαμβακάκη και την Δρ. Σ. Παρούτη) για το εργαστηριακό μάθημα Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Χαλαρής Ύλης, καθώς ήταν η πρώτη φορά διδασκαλίας του Συγγραφή του εγχειριδίου των εργαστηριακών ασκήσεων (σε συνεργασία με την Δρ. Μ. Βαμβακάκη και την Δρ. Σ. Παρούτη) για το μάθημα Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Χαλαρής Ύλης, το οποίο εξακολουθεί να διδάσκεται έως σήμερα Σεπτέμβριος 2002-Αύγουστος Θέση Π.Δ.407, στην βαθμίδα του λέκτορα, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων Φυσικής Ι: Mηχανική-Θερμότητα (χειμερινό εξάμηνο) και Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός- Οπτική (εαρινό εξάμηνο). Επανειλημμένα ( ) βοηθός σε εργαστήρια μηχανικής και ηλεκτρισμού που δίνονται από το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του τμήματος. ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Βραβείο καλύτερης ομιλίας στο XXV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών (Θεσσαλονίνη 2009) για την εργασία με τίτλο Effect of Inorganic Additive on the Chain Crystallization in Polymer / Layered Silicate Nanohybrids ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Eλληνική Eταιρεία Πολυμερών American Physical Society (APS) American Chemical Society (ACS)

4 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Στατικές και δυναμικές μελέτες πολυσυστατικών πολυμερικών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα διαλυμάτων γραμμικών δισυσταδικών συμπολυμερών στην αραιή και ημιαραιή ομογενή κατάσταση, με χρήση Στατικής και Δυναμικής Σκέδασης Φωτός. Επίσης, έρευνα της κίνησης της κάθε αλυσίδας με την τεχνική του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Μελέτη της επίδρασης των θερμοδυναμικών αλλά και των τοπολογικών αλληλεπιδράσεων στην συλλογική κίνηση και στην κίνηση των μεμονομένων αλυσίδων. Επέκταση των παραπάνω σε συστήματα μη γραμμικών συμπολυμερών για μελέτη της επίδρασης της αρχιτεκτονικής στην συμπεριφορά τους. Ρεολογικές μετρήσεις για τον έλεγχο των μακροσκοπικών, μηχανικών ιδιοτήτων των συγκεκριμένων υλικών. Σύνθεση και χαρακτηρισμός οργανικών-ανόργανων νανοσύνθετων υβριδίων. Κατανόηση και έλεγχος της αναμειξιμότητας των αρχικών συστατικών και μελέτη της δομής με Περίθλαση Ακτίνων Χ και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης. Μελέτη των θερμικών, ρεολογικών και επιφανειακών ιδιοτήτων των υβριδίων σε σχέση με τις αντίστοιχες του αρχικού πολυμερούς. Η μελέτη περιλαμβάνει χρήση Ρεολογίας, Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης και μετρήσεις επιφανειακής/διεπιφανειακής τάσης. Μελέτη της δυναμικής σε τοπική κλίμακα αλλά και της συνολικής δυναμικής πολυμερικών αλυσίδων οι οποίες βρίσκονται υπό ισχυρό χωρικό περιορισμό, όπως για παράδειγμα αλυσίδες που έχουν παρεμβληθεί μεταξύ των στρωμάτων ανόργανων πυρητιούχων πηλών. Επίδραση της παρουσίας του ανόργανου υλικού ή/και του χωρικού περιορισμού στην κρυστάλλωση των πολυμερών και στις διαμορφώσεις των αλυσίδων. Μελέτη της κινητικής της κρυστάλλωσης. Μελέτη της τοπικής κίνησης τετρασυσταδικών συμπολυμερών στην στερεά κατάσταση και της επίδρασης σε αυτήν της διαφορετικής ευκινησίας των επιμέρους συστάδων. Επιφάνειες και διεπιφάνειες πολυμερών. Μετρήσεις του έργου συνάφειας ανάμεσα σε μία συμπαγή επιφάνεια και ένα ελαστομερές και μελέτη του ρόλου που παίζουν στην αύξηση αυτού του έργου αγκιστρωμένες στην επιφάνεια πολυμερικές αλυσίδες. Μελέτη συναρτήσει του μοριακού βάρους των αγκιστρωμένων αλυσίδων, του μοριακού βάρους του ελαστομερούς και της πυκνότητας αγκίστρωσης. Μικυλλιοποίηση σε μείγματα συμπολυμερούς/ομοπολυμερούς σε διάλυμα ή σε τήγμα σαν συνάρτηση του μοριακού βάρους, της σύστασης και της αρχιτεκτονικής του συμπολυμερούς με χρήση Σκέδασης Ακτίνων Χ Μικρών Γωνιών και Δυναμικής Σκέδασης Φωτός. Συσχέτιση της μικυλλιοποίησης με τις ιδιότητες του υλικού με χρήση Ρεολογίας. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Ι. Αλτιντζή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2005) "Έλεγχος της Αναμειξιμότητας σε Νανοσύνθετα Υβρίδια Πολύ(ολεφινών)/Πολυστρωματικών Πυριτιούχων Πηλών με αλλαγή των αλληλεπιδράσεων Πολυμερούς/Επιφανείας", Παν. Κρήτης, Τμήμα Φυσικής (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 2. Κ. Καραγιάννη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2005), "Micellization in Copolymer/Homopolymer Blends. Effect of Architecture and Composition" Παν. Κρήτης, Τμήμα Χημείας (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 3. Α. Αφράτης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2005), "Δομή και Δυναμική Ανόργανων-Οργανικών Νανοσύνθετων Υλικών" Παν. Κρήτης, Τμήμα Χημείας (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη και την Μ. Βαμβακάκη). 4. Φ. Κρασανάκης, Διπλωματική Εργασία (2006), "Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Νανοσύνθετων Υλικών Πολυστυρενίου/Πολυστρωματικών Πυριτιούχων

5 5 Πηλών" Παν. Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (σε συνεργασία με την Μ. Βαμβακάκη). 5. Ι. Ανδριανάκη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2007), "Νανουβριδικά Υλικά Πολυμερών/Πολυστρωματικών Πυριτιούχων Πηλών και Πολυμερών/Περοβσκιτών: Σύνθεση και Μελέτη Ιδιοτήτων" Παν. Κρήτης, Τμήμα Φυσικής (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη και τον Α. Λάππα). 6. Α. Γιουλάκη, Διπλωματική Εργασία (2007), "Μελέτη της Επίδρασης της Αρχιτεκτονικής στη Μικκυλιοποίηση σε Μείγματα Συμπολυμερούς/Ομοπολυμερούς" Παν. Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 7. Ν. Κουφάκη, Διπλωματική Εργασία (2007), "Μελέτη Αναμειξιμότητας σε Οργανικά/Ανόργανα Νανουβρίδια" Παν. Κρήτης, Τμήμα Φυσικής (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 8. Φ. Κρασανάκης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2008), "Σύνθεση και Μελέτη των Αλληλεπιδράσεων σε νανουβρύδια Δισυσταδικών Συμπολυμερών με Ανόργανα Υλικά" Παν. Κρήτης, Τμήμα Χημείας (σε συνεργασία με την Μ. Βαμβακάκη). 9. Ε. Παπανάνου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2009), "Μελέτη της Κρυστάλλωσης των Πολυμερικών Αλυσίδων σε Νανοσύνθετα Υλικά Πολυμερούς/Πολυστρωματικών Πυριτιούχων Πηλών", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 10. Β. Σ. Πετράκης, Διπλωματική Εργασία (2012), "Μελέτη πολυμερικών υλικών τύπου πυρήνα-κελύφους για εφαρμογές στην βιομηχανία χρωμάτων" Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 11. Σ. Φωτιάδου, Διδακτορική Διατριβή (2012), "Διεπιφανειακά φαινόμενα σε νανοϋβρίδια πολυμερούς / ανοργάνου)", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 12. Κ. Ανδρουλάκη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2013), "Δομή και Δυναμική Νανοσύνθετων Υλικών Βασισμένων σε Υπερδιακλαδισμένα Πολυμερή" Παν. Κρήτης, Τμήμα Χημείας (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. T. Efthimiopoulos, M. E. Movsessian, M. Katharakis, N. Merlemis and K. Chrissopoulou "Study of the 5P 3/2-4S 1/2 emission in K under two-photon 4S 1/2-6S 1/2 excitation" J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 29, (1996). 2. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, G. Fytas, M. Appel, G. Fleischer, K. Adachi, and Y. Gallot "Self Diffusivity of Diblock Copolymers in Solutions in Neutral Good Solvents" Acta Polymer. 47, (1996). 3. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, G. Fytas, G. Fleischer, S. Pispas, M. Pitsikalis, J. W. Mays, and N. Hadjichristidis "Self-Diffusivity in Block Copolymer Solutions: 2. A 2 B Simple grafts" Macromolecules 30, (1997).

6 6 4. K. Chrissopoulou, Y. Tselikas, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov, G. Fleischer, N. Hadjichristidis, and E. L. Thomas "Macromolecular Architecture Effects on Block Copolymer Dynamics: Linear Tetrablocks and Inverse Starblocks" Macromolecules 32, (1999). 5. K. Chrissopoulou, S. Harville, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, J. Mays, and N. Hadjichristidis "Macromolecular Architecture Effects on Block Copolymer Dynamics: II. Α 2 Β Simple Grafts" J. Polym. Sci., Polym. Phys. 37, (1999). 6. S. H. Anastasiadis, F. Rittig, K. Chrissopoulou, G. Fleischer, G. Fytas, A. N. Semenov, J. Kärger, M. Xenidou, and N. Hadjichristidis "Chain Trapping in Diblock Copolymers near the Ordering Transition" Europhys. Lett. 51, (2000). 7. K. Chrissopoulou, V. A. Pryamitsyn, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov, M. Xenidou and N. Hadjichristidis "Dynamics of the Most Probable Composition Fluctuations of Real Diblock Copolymers Near the Ordering Transition" Macromolecules 34, , (2001). 8. K. Chrissopoulou, L. Papoutsakis, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, G. Fleischer and Y. Gallot "Intermediate Wavelength Composition Fluctuations in Diblock Copolymers: Modification of the Diffusive Mode near the Ordering Transition" Macromolecules 35, , (2002). 9. M. Doxastakis, K. Chrissopoulou, A. Aouadi, B. Frick, T. P. Lodge, and G. Fytas "Segmental dynamics of disordered styrene-isoprene tetrablock copolymers" Journal of Chemical Physics 116, , (2002). 10. B. Frick, C. Alba-Simionesco, G. Dosseh, C. Le Quellec, A. J. Moreno, J. Colmenero, A. Schonhals, R. Zorn, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, and K. Dalnoki-Veress "Inelastic neutron scattering for investigating the dynamics of confined glass-forming liquids" Journal of Non-Crystalline Solids 351, (2005). 11. K. Chrissopoulou, I. Altintzi, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and N. Theophilou "Controlling the Miscibility of Polyethylene / Layered Silicate Nanocomposites by Altering the Polymer / Surface Interactions" Polymer, 46, , (2005). 12 M. M. Elmahdy, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, and S. H. Anastasiadis "Effect of confinement on the polymer segmental motion and on ion mobility in poly(ethylene oxide) / layered-silicate nanocomposites" Macromolecules, 39, , (2006) [Communication to the Editor]. 13. K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. H. Anastasiadis, M. M. Elmahdy, G. Floudas, and B. Frick "Structure and Dynamics in PEO nanocomposites" European Physical Journal- Special Topics, 141, (2007). 14. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick

7 7 "Quasielastic Neutron Scattering of Poly(methyl phenyl siloxane) in the Bulk and under Severe Confinement" Journal of Chemical Physics, 127, (2007). 15. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, and B. Frick "Structure and Dynamics in Polymer / Layered Silicate Materials Science and Engineering B, 152, (2008). 16. K. Chrissopoulou, I. Altintzi, I. Andrianaki, R. Shemesh, H. Retsos, E. P. Giannelis and S. H. Anastasiadis "Understanding and Controlling the Structure of Polypropylene / Layered Silicate Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 46, (2008). 17. S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, B. Frick and S. H. Anastasiadis "Structure and Dynamics of Polymer Chains in Hydrophillic Nanocomposites Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 48, (2010). 18. K. Chrissopoulou and S. H. Anastasiadis "Polyolefin / Layered Silicate Nanocomposites with Functional Compatibilizers" European Polymer Journal, 47, (2011). 19. K. Chrissopoulou, K. S. Andrikopoulos, S. Fotiadou, S. Bollas, C. Karageorgaki, D. Christofilos, G. A. Voyiatzis and S. H. Anastasiadis "On the Crystallinity and Chain Conformation in PEO / Layered Silicate Macromolecules, 44, (2011). 20. H. Papananou, S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, and S. H. Anastasiadis "Crystallinity and Crystallization Kinetics in Poly(ethylene oxide) / Layered Silicate Materials Science Forum, 714, (2012). 21. S. Fotiadou, C. Karageorgaki, K. Chrissopoulou, K. Karatasos, I. Tanis, D. Tragoudaras, B. Frick and S. H. Anastasiadis "Structure and Dynamics of Hyperbranched Polymers/Layered Silicate Macromolecules, 46, (2013). 22. K. Chrissopoulou, S. Fotiadou, B. Frick and S. H. Anastasiadis "Structure and Dynamics in Hydrophilic Polymer / Layered Silicate Macromolecular Symposia, , (2013). 23. P. Kunzo, P. Lobotka, E. Kovacova, K. Chrissopoulou, L. Papoutsakis, S. H. Anastasiadis, Z. Krizanova and I. Vavra "Nanocomposites of Polyaniline and Titania Nanoparticles for Gas Sensors" Phys. Status Solidi Α, 210, ). ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 1. G. Fytas, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, D. Vlassopoulos, and K. Karatasos "Photon Correlation Spectroscopy of Interactive Polymer Systems" In "Light Scattering and Photon Correlation Spectroscopy, E. R. Pike, and J. B. Abbiss, Eds., NATO Advanced Science Institutes Series, 1997, pp. 131.

8 8 2. K. Chrissopoulou, F. Rittig, and G. Fytas "Long Wavelength Composition Fluctuations in Didlock Copolymers" In "Molecular Interactions and Time-Space Organization in Macromolecular Systems, Morishima, Norisuye, and Tashiro, Eds, Springer Verlag: Berlin K. Chrissopoulou and S. H. Anastasiadis (invited) ''Polyolefin Nanocomposites with functional compatibilizers'' In "Advances in Polyolefin Taylor and Francis (CRC Press), USA, pp 365. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (που περιλαμβάνονται στο Citation Index) 1. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick "Dynamics under severe confinement in intercalated polymer / layered silicates nanocomposites" Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 92, 233 (2005). 2. I. Altintzi, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, N. Theophilou, and E. P. Giannelis "Controlling the miscibility of polyolefin / layered silicates nanocomposites by altering the polymer / surface interactions" Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 92, 252 (2005). 3. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. Fotiadou, E. P. Giannelis, and B. Frick "Confinement Effects on the Structure and Dynamics in Intercalated Polymer/Layered Silicates Nanohybrids" Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 97, 786 (2007). 4. E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Portale, W. Bras, H. Iatrou, S. Pispas and N. Hadjichristidis "Influence of macromolecular architecture on the micellization of block copolymers within homopolymer matrices" Polym. Prepr., Amer. Chem. Soc., Div. Polym. Chem. 51(2), 328 (2010). ΚΡΙΤΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Macromolecules Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics European Polymer Journal Journal of Applied Polymer Science Macromolecular Materials and Engineering Journal of NanoResearch European Physical Journal E Polymer

9 9 ΑΝΑΦΟΡΕΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ No Δημοσίευση Συνολικές Αναφορές Ετεροαναφορές Παράγοντας Απήχησης 1 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 29, , (1996) 2 Acta Polymer. 47, (1996) Macromolecules 30, (1997) 8 5 5,521 4 Macromolecules 32, (1999) ,521 5 J. Polym. Sci., Polym. Phys. 37, , (1999) 6 Europhys. Lett. 51, (2000) 9 8 2,229 7 Macromolecules 34, , (2001) ,521 8 Macromolecules 35, , (2002) 3 3 5,521 9 Journal of Chemical Physics 116, , , (2002) 10 Journal of Non-Crystalline Solids 351, , (2005) 11 Polymer, 46, , (2005) , Macromolecules, 39, , (2006) , European Physical Journal- Special Topics, 141, (2007) 14 Journal of Chemical Physics 127, 9 6 3, (2007) 15 Materials Science and Engineering B, , , (2008) 16 J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 46, , (2008) 17 J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 48, 9 6 2, (2010) 18 European Polymer Journal 47, ,562 (2011) 19 Macromolecules, 44, , (2011) 9 8 5, Macromolecules, 46, , (2013) 1 1 5,521 Total

10 10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ Θερινό Σχολείο Προχωρημένης Φυσικής, Ηράκλειο, Κρήτη, S. H. Anastasiadis, T. Jian, K. Chrissopoulou, A. N. Semenov, G. Fytas, G. Fleischer, and A. D. Vilesov "Interdiffusion and Composition Polydispersity in Diblock Copolymers above the Ordering Transition" General Meeting 95, American Physical Society, Μάρτιος 1995, San Jose, CA, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 40, 728 (1995). 3. T. Jian, K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, K. Chrissopoulou, K. Adamcyk, A. N. Semenov, S. Pispas, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and J. E. L. Roovers "Relaxation of Composition Fluctuations in Diblock Copolymer Melts near the Order- Disorder Transition Investigated by Polarized Dynamic Light Scattering" General Meeting 95, American Physical Society, Μάρτιος 1995, San Jose, CA, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 40, 614 (1995). 4. K. Chrissopoulou, T. Jian, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, M. Appel, G. Fleischer, A. N. Semenov, K. Adachi, Y. Gallot, and A. D. Vilesov "Relaxation of Composition Fluctuations and Diffusion in Disordered Diblock Copolymer Solutions" 4th Mediterranean School and Symposium on Science and Technology of Advanced Polymer Based Materials, Ιούνιος 1995, Φόδελε Κρήτης, Ελλάδα 5. K. Chrissopoulou, M. Triantafyllou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, M. Appel, G. Fleischer, K. Adachi, T. Kotaka, and Y. Gallot "Dynamic Light Scattering from Diblock Copolymer Solutions below and above the Ordering Transition" 3rd Patras University Euroconference on Complex Materials, Σεπτέμβριος 1995, Πάτρα, Ελλάδα 6. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, N. Boudenne, G. Fytas, M. Appel, G. Fleischer, K. Adachi, Y. Gallot, M. Xenidou, N. Hadjichristidis, and A. N. Semenov "Self Diffusivity of Diblock Copolymers in Solutions in Neutral Good Solvents and Dynamics near the Maximum of the Static Structure Factor" Gordon Research Conference on "Colloidal, Macromolecular and Polyelectrolyte Solutions", Φεβρουάριος 1996, Ventura, CA, U.S.A. 7. K. Chrissopoulou, G. Fytas, S. H. Anastasiadis, M. Appel, G. Fleischer, and Y. Gallot "Self Diffusivity of Diblock Copolymers in Solutions in Neutral Good Solvents" General Meeting 96, American Physical Society, Μάρτιος 1996, St. Louis, MO, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 41, 502 (1996). 8. K. Chrissopoulou, N. Boudenne, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, M. Xenidou, and N. Hadjichristidis "Photon Correlation Spectroscopy in Very High Molecular Weight Diblock Copolymer Solutions" NATO ARW on Light Scattering and Photon Correlation Spectroscopy, Αύγουστος 1996, Krakow, Poland 9. Κ. Χρυσοπούλου, Σ. Χ. Αναστασιάδης, και Γ. Φυτάς "Δυναμική Διαλυμάτων Συσταδικών Συμπολυμερών"

11 11 XII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Σεπτέμβριος 1996, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 10. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, G. Fleischer, K. Adachi, J. Mays, S. Pispas, M. Pitsikalis, and N. Hadjichristidis "Self-Diffusion of Linear and Non-Linear Block Copolymers" 6th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials, Οκτώβριος 1996, Αγία Πελαγία Κρήτης, Ελλάδα 11. N. Boudenne, K. Chrissopoulou, S.H. Anastasiadis, G. Fytas, M. Xenidou, N. Hadjichristidis, A.N. Semenov, and G. Fleischer "Thermodynamic Effects on Internal Relaxation in Diblock Copolymers" 6th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials, Οκτώβριος 1996, Αγία Πελαγία Κρήτης, Ελλάδα 12. G. Fleischer, S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, G. Fytas, S. Pispas, M. Pitsikalis, J. Mays, and N. Hadjichristidis "Effect of Architecture on the Self Diffusion in Block Copolymer Solutions: I 2 S Simple Grafts" General Meeting 97, American Physical Society, Μάρτιος 1997, Kansas City, MO, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 42, 588 (1997). 13. A. N. Semenov, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, K. Chrissopoulou, N. Boudenne, M. Xenidou, and N. Hadjichristidis "Internal Chain Dynamics in High MW Diblock Copolymers: Thermodynamic Effects" General Meeting 97, American Physical Society, Μάρτιος 1997, Kansas City, MO, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 42, 521 (1997). 14. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov, E. L. Thomas, Y. Tselikas, and N. Hadjichristidis "Dynamics in Solutions of Linear A-B-A-B Tetrablock and Inverse Starblock Copolymers" General Meeting 97, American Physical Society, Μάρτιος 1997, Kansas City, MO, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 42, 149 (1997). 15. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov, G. Fleischer, Y. Tselikas, and N. Hadjichristidis "Effect of Macromolecular Architecture on the Dynamics of Block Copolymer Solutions" 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Νοέμβριος 1997, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 48) 16. G. Fleischer, F. Rittig, G. Fytas, K. Chrissopoulou, A. N. Semenov, S. H. Anastasiadis, and N. Hadjichristidis "Structure and dynamics in entangled symmetric diblock copolymer solutions below and above the ODT investigated by light scattering and PFG NMR" Gordon Research Conference on "Colloidal, Macromolecular and Polyelectrolyte Solutions", Φεβρουάριος 1998, Ventura, CA, U.S.A. 17. S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov, K. Chrissopoulou, N. Boudenne, M. Xenidou, N. Hadjichristidis and G. Fleischer (Dillon Medal Address)

12 12 "Relaxation of Composition Fluctuations and Motion in Block Copolymers for Wavevectors near the Maximum of the Structure Factor" General Meeting 98, American Physical Society, Μάρτιος 1998, Los Angeles, CA, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 43, 364 (1998) 18. F. Rittig, G. Fleischer, G. Fytas, K. Chrissopoulou, A. N. Semenov, S. H. Anastasiadis, and N. Hadjichristidis "Struktur und Dynamik in verhakten Diblocklösungen uterund oberhalb des ODT utersucht mit Lightstreuung und PFG-NMR" Annual Meeting of the Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Μάρτιος 1998, Bayreuth, Germany 19. G. Fytas, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, A. N. Semenov, M. Xenidou, and N. Hadjichristidis "Dynamic Structure Factor of Diblock Copolymers" Osaka University Macromolecular Symposium on Molecular Interactions and Time- Space Organization in Macromolecular Systems, OUMS 98, Ιούνιος 1998, Osaka, Japan 20. G. Fytas, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, D. Vlassopoulos, A. N. Semenov, and N. Hadjichristidis "Relaxation Processes in Block Copolymers" Unifying Principles for Engineering Soft Materials, Conference at Risο National Laboratory, Ιούνιος 1998, Riso, Denmark 21. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, M. Xenidou, N. Hadjichristidis, V. A. Pryamitsyn and A. N. Semenov "The Slowing Down of Block Copolymer Dynamics at Finite Wavevectors" European Science Foundation Conference on Interfacial Bahavior in Polymer and Colloidal Systems, Σεπτέμβριος 1999, Αγία Πελαγία Κρήτης, Ελλάδα 22. F. Rittig, G. Fleischer, J. Karger, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov and N. Hadjichristidis "Dynamics in Solutions of Entangled Diblock Copolymers Studied by PFG NMR" European Science Foundation Conference on Interfacial Behavior in Polymer and Colloidal Systems, Σεπτέμβριος 1999, Αγία Πελαγία Κρήτης, Ελλάδα 23. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, G. Fytas, F. Rittig, G. Fleischer, A. N. Semenov, M. Xenidou and N. Hadjichristidis "Chain Trapping in Diblock Copolymers near the Ordering Transition" General Meeting 00, American Physical Society, Μάρτιος 2000, Minneapolis, MN, U.S.A Bull. Amer. Phys. Soc. 45, 279 (2000) 24. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, G. Fytas, F. Rittig, G. Fleischer, A. N. Semenov, M. Xenidou, S. Pispas, and N. Hadjichristidis "Trapping of Diblock Copolymer Chains near the Disorder-to-Order Transition" Gordon Research Conference on "Polymer Physics", Iούλιος 2000, Connecticut College, NewLondon, CT, U.S.A. 25. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, R. Krishnamoorti, K. Karatasos, G. Vlachos, E. Manias, and E. P. Giannelis "Polymer Dynamics Under Nanoscopic Confinement" 2001, Ιανουάριος 2001, Evora, Portugal

13 S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, E. P. Giannelis, E. Manias, R. Krishnamoorti, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and B. Frick "Effects of Confinement on the local and Global Chain Motion in 4 th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems, Ιούνιος 2001, Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 27. M. Doxastakis, K. Chrissopoulou, A. Aouadi, T. P. Lodge, G. Fytas "Fast Segmental Dynamics of Disordered Tetrablock Copolymers : Quasielastic Incoherent Neutron Scattering and Dynamic Light Scattering" 4 th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems, Ιούνιος 2001, Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 28. Κ. Χρυσοπούλου, C. Tardivat, και L. Leger "Μεγιστοποίηση της Συνάφειας Στερεάς Επιφάνειας-Ελαστομερούς μέσω του Ελέγχου της Διεπιφάνειας. Βελτιστοποίηση των Μοριακών Παραμέτρων" XVIII Πανελλήνιο Συνέδρειο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2002, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 29. Κ. Χρυσοπούλου, Κ. Καρατάσος, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Ε. Π. Γιαννέλης, και B.Frick "Δυναμική Πολυμερικών Αλυσίδων υπό Ισχυρό Χωρικό Περιορισμό: Κίνηση σε Κλίμακα Νανομέτρων" XVIII Πανελλήνιο Συνέδρειο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2002, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 30. K. Chrissopoulou, C. Tardivat, and L. Leger "Adjusted elastomer-solid adhesion through control of the interface. Optimization of the included molecular parameters" Materiaux2002, Οκτώβριος 2002, Tours, France 31. K. Chrissopoulou, K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick "Dynamics under severe confinement in intercalated polymer-clay nanocomposites: Motion in the nanometer scale" 2nd International Workshop on 'DYNAMICS IN CONFINEMENT', Ιανουάριος 2003, Grenoble, France 32. K. Chrissopoulou, C. Tardivat, and L. Leger "Role of Molecular Parameters on Adhesion Enhancement due to Connecting Chains at Elastomer-Solid Interfaces" 26 th Annual Meeting of the Adhesion Society, Φεβρουάριος 2003, Myrtle Beach, SC, U.S.A. 33. K. Chrissopoulou, C. Tardivat, and L. Leger "Maximizing adhesion at a solid-elastomer interface" 2003 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2003, Austin TX, U.S.A Bull. Amer. Phys. Soc. 48, 521 (2003) 34. K. Χρυσοπούλου, C. Tardivat, και L. Leger "Επίδραση της ύπαρξης συνδετικών πολυμερικών αλυσίδων στην αύξηση της συνάφειας στερεάς επιφάνειας-ελαστομερούς" 4 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Μάιος 2003, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 9) 35. Κ. Χρυσοπούλου, Κ. Καρατάσος, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Ε. Π. Γιαννέλης, και B. Frick "Επίδραση ισχυρού χωρικού περιορισμού στην δυναμική πολυμερικών αλυσίδων"

14 14 4 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδρειο Χημικής Μηχανικής, Μάιος 2003, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 341) 36. B. Frick, C. Alba-Simionesco, S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, K. Dalnoli- Veress, G. Dosseh, J. Forrest, L. Hartmann, C. Lequellec, A. Moreno, A. Schonhals and R. Zorn "Inelastic Neutron Scattering Studies on Glass Forming Systems in Confinement" 2003 Fall Meeting of the Materials Research Society, Δεκέμβριος 2003, Boston, MA, U.S.A. 37. K. Chrissopoulou, K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick "Dynamics in intercalated polymer/clay nanocomposites" 11 th European Conference on Composite Materials, Ιούνιος 2004, Ρόδος, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 81) 38. I. Altintzi, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, N. Theophilou, and E. P. Giannelis "Polyolefin/Silicate 11 th European Conference on Composite Materials, Ιούνιος 2004, Ρόδος, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 223) 39. K. Chrissopoulou, K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick Confinement Effect on Polymer Dynamics From Hard to Ultrasoft Colloids, Ιούνιος 2004, Κουτουλουφάρι Κρήτης, Ελλάδα 40. I. Altintzi, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, N. Theophilou, and E. P. Giannelis Polymer/Layered Silicate Hybrids From Hard to Ultrasoft Colloids, Ιούνιος 2004, Κουτουλουφάρι Κρήτης, Ελλάδα 41. Ι. Αλτιντζή, Κ. Χρυσοπούλου, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Ε. Π. Γιαννέλης, Μ. Πιτσικάλης, Ν. Χατζηχρηστίδης, και Ν. Θεοφίλου Έλεγχος της αναμειξιμότητας σε νανοσύνθετα υβρίδια πολύ(ολεφινών)/πολυστρωματικών πυρητιούχων πηλών με αλλαγή των αλληλεπιδράσεων πολυμερούς/επιφάνειας XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2004, Ιωάννινα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 220) 42. I. Altintzi, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, N. Theophilou, and E. P. Giannelis Controlling the Miscibility of Polyolefin / Layered Silicates Nanocomposites by Altering the Polymer / Surface Interactions 229 th ACS National Meeting, March 2005, San Diego, U. S. A. Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 92, 252 (2005). 43. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick Dynamics under Severe Confinement in Intercalated Polymer / Layered Silicates Nanocomposites 229 th ACS National Meeting, Μάρτιος 2005, San Diego, U. S. A. Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 92, 233 (2005). 44. K. Χρυσοπούλου, A. Αφράτης, Σ. Χ. Αναστασιάδης, E. Π. Γιαννέλης, Γ. Φλούδας, και B. Frick Δυναμική σε νανοσύνθετα υλικά πολυμερούς/ανοργάνου

15 15 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Μάιος 2005, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 513) 45. K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, G.Floudas, and B. Frick Polymer Dynamics Under Severe Confinement European Polymer Congress 2005, European Polymer Federation, Ιούνιος 2005, Moscow, Russia 46. A. Αφράτης, M. Βαμβακάκη, K. Χρυσοπούλου, και Σ. Χ. Aναστασιάδης Κατανόηση των αλληλεπιδράσεων σε νανοσύνθετα υβρίδια πολυμερούς/ανοργάνου XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Τεχνολογίας Υλικών, Αύγουστος 2005, Λευκωσία, Κύπρος (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 72) 47. K. Χρυσοπούλου, A. Aφράτης, Σ. Χ. Αναστασιάδης, E. Π. Γιαννέλης, Γ. Φλούδας, και B. Frick Δυναμική σε νανοσύνθετα υλικά πολυμερούς/πολυστρωματικών πυρητιούχων πηλών 2 nd Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών, Σεπτέμβριος 2005, Αθήνα, Ελλάδα 48. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, E. P. Giannelis, and B. Frick Confinement effects on dynamics in intercalated polymer / layered silicate nanocomposites Pacifichem 2005, Δεκέμβριος 2005, Honolulu, Hawai, U.S.A. 49. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, A. Afratis, M. M. Elmahdy, G. Floudas, and B. Frick Effect of confinement on the polymer segmental motion and on ion mobility in PEO/layered-silicate nanocomposites 2006 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2006, Baltimore, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 51, 411 (2006). 50. K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. H. Anastasiadis, M. M. Elmahdy, G. Floudas, and B. Frick Dynamics in Polymer / Layered Silicate Nanocomposites 3rd International Workshop on Dynamics in Confinement, Μάρτιος 2006, Grenoble, France 51. K. Chrissopoulou, I. Altitzi, I. Andrianaki, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and N. Theofilou Controlling the Miscibility of Polyolefins / Layered Silicate Nanocomposites by Altering the Polymer / Surface Interactions 3 rd Annual European Rheology Conference, Απρίλιος 2006, Χερσόνησος Κρήτης, Ελλάδα 52. K. Chrissopoulou, I. Altintzi, I. Andrianaki, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and S. H. Anastasiadis Understanding the Interactions in Polymer / Layered Silicate Nanocomposites 3 rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, Ιούλιος 2006, Θεσσαλομίκη, Ελλάδα 53. S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, A. Afratis, M. M. Elmahdy, G. Floudas, B. Frick, and S. H. Anastasiadis Structure and Dynamics in Polymer / Layered Silicates

16 16 3 rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, Ιούλιος 2006, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 54. M. M. Elmahdy, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, and S. H. Anastasiadis Effect of confinement on polymer segmental motion and ion mobility in PEO/layered-silicate nanocomposites XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2006, Πάτρα, Ελλάδα 55. K. Chrissopoulou, I. Altintzi, I. Andrianaki, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and S. H. Anastasiadis Understanding the Interactions in Polymer / Layered Silicate Nanocomposites 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Νοέμβριος 2006, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 82) 56. E. Pavlopoulou, K. Karagianni, K. Chrissopoulou, and S. H. Anastasiadis Micellization in block copolymer / homopolymer systems 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Νοέμβριος 2006, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 233) 57. M. M. Elmahdy, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, and S. H. Anastasiadis Effect of confinement on polymer segmental motion and ion mobility in PEO/layered-silicate nanocomposites 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Νοέμβριος 2006, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 215) 58. Κ. Χρυσοπούλου Αναμειξιμότητα Σύνθετων Υλικών Πολυμερούς / Πολυστρωματικών Πυριτιούχων Πηλών 6ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Xημικής Mηχανικής, Mάϊος 2007, Αθήνα, Eλλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 241) 59. Ε. Παυλοπούλου, Κ. Καραγιάννη, Κ. Χρυσοπούλου, Μ. Βαμβακάκη, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Μ. Μοσχάκου, Ε. Ιατρού, Σ. Πίσπας, και Χ. Χατζηχρηστίδης "Μικκυλιοποίηση σε συστήματα συμπολυμερών" 6ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Xημικής Mηχανικής, Mάϊος 2007, Αθήνα, Eλλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 401) 60. Σ. Φωτιάδου, Κ. Χρυσοπούλου, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Κ. Ανδρικόπουλος, Δ. Χριστόφιλος, Γ. Α. Κουρούκλης, και B. Frick "Μελέτη της δομής και δυναμικής νανοσύνθετων υλικών πολυμερούς / ανόργανου με φασματοσκοπικές μεθόδους" 6ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Xημικής Mηχανικής, Mάϊος 2007, Αθήνα, Eλλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 1185) 61. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, K. Andrikopoulos, S. Fotiadou, D. Christofilos, G. A. Kourouklis, and B. Frick "Structure and Dynamics of PEO/layered Silicate Nanohybrids" 4th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy, Ιούνιος 2007, Κέρκυρα, Ελλάδα 62. K. Chrissopoulou, and S. H. Anastasiadis "Polymer / Layered Silicate European Polymer Congress 2007, Ιούλιος 2007, Portoroz, Slovenia

17 S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. Fotiadou, E. P. Giannelis, and B. Frick "Confinement Effects on the Structure and Dynamics in Intercalated Polymer / Layered Silicates Nanohybrids" 234th National Meeting, American Chemical Society, Αύγουστος 2007, Boston, MA, U.S.A. Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 97, 786 (2007). 64. E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Portale, H. Iatrou, S. Pispas and N. Hadjichristidis "The Influence of the Macromolecular Architecture on the Micellization in Block Copolymer / Homopolymer Blends" XXIII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2007, Αθήνα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 145) 65. Σ. Φωτιάδου, Κ. Χρυσοπούλου, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Κ. Ανδρικόπουλος, Δ. Χριστόφιλος, Γ. Α. Κουρούκλης, and B. Frick "Νανοϋβρίδια Πολυμερούς Ανοργάνου : Μελέτη Δομής και Δυναμικής σε Περιορισμένη Γεωμετρία" XXIII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2007, Αθήνα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 173) 66. K. Chrissopoulou, and S. H. Anastasiadis "Polymer / Layered Silicate Nanocomposites: Structure and Dynamics" 20th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (ISPAC 2007), Οκτώβριος 2007, Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Ελλάδα 67. E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Portale, H. Iatrou, S. Pispas and N. Hadjichristidis "The Influence of the Macromolecular Architecture on the Micellization in Block Copolymer / Homopolymer Blends" II Workshop on Applications of Synchrotron Light to Non-crystalline Diffraction in Materials and Life Sciences, Οκτώβριος 2007, Madrid, Spain 68. K. Chrissopoulou, I. Altintzi, I. Andrianaki, N. Koufaki, S. Fotiadou and S. H. Anastasiadis On the Miscibility of Polymer / Layered Silicate Nanocomposites 2008 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2008, New Orleans,U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 53, S (2008). 69. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, S. Fotiadou, K. Andrikopoulos, G. A. Kourouklis and B. Frick Effects of severe confinement on the structure and dynamics in polymer nanocomposites 2008 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2008, New Orleans,U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 53, S (2008). 70. E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Portale, W. Bras, H. Iatrou, S. Pispas and N. Hadjichristidis The influence of macromolecular architecture on the micellization in block copolymer/homopolymer blends 2008 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2008, New Orleans,U.S.A. Για την συγκεκριμένη ομιλία η κ. Παυλοπούλου κέρδισε το βραβείο της καλύτερης προφορικής εργασίας

18 18 Bull. Amer. Phys. Soc. 53, H (2008). 72. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis "Structure and Dynamics in Polymer / Layered Silicate The International Fine Particles Research Institute (IFPRI) Meeting, Ιούνιος 2008, Χερσόνησος Κρήτης, Ελλάδα 73. S. H. Anastasiadis, S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, K. Andrikopoulos, D. Christofilos, G. A. Kourouklis and B. Frick "Effects of Severe Confinement on Structure and Dynamics in Polymer The XV th International Congress on Rheology, August 2008, Monterey, CA, U.S.A. American Inst. of Physics Proceedings (A. Co, L. G. Leal, R. H. Colby and A. J. Giacomin, Eds.), Vol. 1027, pp (2008) 74. E. Pavlopoulou, S. Fotiadou, G. Portale, W. Bras, K. Chrissopoulou and S.H. Anastasiadis "Crystallization kinetics in poly(ethylene oxide)/layered silicates nanocomposites" XXIV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2008, Φόδελε, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 33) 75. S. Fotiadou, D. Tragoudaras, I. Tanis, K. Chrissopoulou, K. Karatasos, B. Frick and S.H. Anastasiadis "Structure and dynamics of hyperbranched polymers: A comparison between experiment and simulation" XXIV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2008, Φόδελε, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 61) 76. F. K. Krasanakis, K. Chrissopoulou and M. Vamvakaki "Synthesis, Characterization and Properties of Polystyrene / Layered Silicate XXIV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2008, Φόδελε, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 141) 77. N. Koufaki, K. Chrissopoulou and S. H. Anastasiadis "On the miscibility in Polymer / Layered Silicate XXIV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2008, Φόδελε, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 137) 78. Κ. Chrissopoulou, E. Pavlopoulou, H. Papananou, S. Fotiadou, G. Portale, W. Bras, and S. H. Anastasiadis "Crystallization Behavior in Polymer / Layered Silicate 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Σεπτέμβριος 2008, Ιωάννινα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 74) 79. S. Fotiadou, Κ. Chrissopoulou, Β. Frick, S. H. Anastasiadis "Organic Inorganic Nanocomposites: A study of the structure and dynamics in confined geometry" 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Σεπτέμβριος 2008, Ιωάννινα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 237)

19 Ε. Pavlopoulou, S. Fotiadou, E. Papananou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Portale, W. Bras "Crystallization kinetics in poly(ethylene oxide) / layered silicates nanocomposites" 2009 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2009, Pittsburgh, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 54, P (2009) 81. Κ. Χρυσοπούλου, Ε. Παυλοπούλου, Ε. Παπανάνου, Σ. Φωτιάδου, G. Portale, W. Bras, Σ. Χ. Αναστασιάδης "Κρυστάλλωση σε Νανοϋβρίδια Πολυμερών/Πολυστρωματικών Πυριτιούχων Πηλών" 7ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Xημικής Mηχανικής, Ιούνιος 2009, Πάτρα, Eλλάδα 82. K. Chrissopoulou, E. Pavlopoulou, H. Papananou, S. Fotiadou, G. Portale, W. Bras and S. H. Anastasiadis "Effect of Inorganic Additive on the Chain Crystallization in Polymer / Layered Silicate Nanohybrids" XXV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2009, Θεσσαλονίκη. 83. E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, H. Iatrou, N. Hadjichristidis, G. Portale, and W. Bras Concentration and Temperature Effects on the Micellization of Block Copolymers in a Homopolymer Matrix 2010 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2010, Portland, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 55, A (2010). 84. K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. Fotiadou, B. Frick, and S. H. Anastasiadis "Confinement effects on the Structure and Dynamics in Intercalated Polymer / Layered Silicate Nanohybrids" 5 th International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites, Ιούνιος 2010, Ischia, Italy. American Institute of Physics Conference Proceedings 1255, p.79, Melville, New York, K. Andrikopoulos, K. Chrissopoulou, S. Bollas, S. Fotiadou, G. Voyiatzis, and S. H. Anastasiadis "On the Crystallinity and Chain Conformations in PEO / Layered Silicate 8 th Hellenic Polymer Society Symposium, Οκτώβριος 2010, Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. 86. K. Chrissopoulou, H. Papananou, E. Pavlopoulou, G. Portale, W. Bras and S. H. Anastasiadis "Crystallization Kinetics in Polymer / Layered Silicate 8 th Hellenic Polymer Society Symposium, Οκτώβριος 2010, Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. 87. S. H. Anastasiadis, E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, G. Portale, W. Bras, H. Iatrou, S. Pispas and N. Hadjichristidis "Macromolecular Architecture Effects on the Micellization in Block Copolymer / Homopolymer Mixtures" 8 th Hellenic Polymer Society Symposium, Οκτώβριος 2010, Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.

20 S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, S. Bollas, K. Andrikopoulos, S. Fotiadou, D. Christofilos, G.A. Voyiatzis "On the Crystallinity and Chain Conformation in PEO / Layered Silicate 2011 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2011, Dallas, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 56, L (2011). 89. K. Chrissopoulou, K. Andrikopoulos, S. Bollas, S. Fotiadou, G. Voyiatzis and S. H. Anastasiadis "Polymer Morphology in Confinement and close to surfaces" 2 nd Russian-Hellenic Symposium BIONANOTOX 2011, Μάιος 2011, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. 90. H. Papananou, E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, G. Portale, W. Bras and S. H. Anastasiadis "Crystallization Kinetics in Polymer / Layered Silicate 2 nd Russian-Hellenic Symposium BIONANOTOX 2011, Μάιος 2011, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. 91. K. Chrissopoulou, S. Fotiadou, S. Bollas, S. H. Anastasiadis, K. Andrikopoulos and G. A. Voyiatzis. "On the Crystallinity and Chain Conformations in Polymer / Inorganic 8ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Xημικής Mηχανικής, Μάιος 2011, Θεσσαλονίκη, Eλλάδα 92. H. Papananou, S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, and S. H. Anastasiadis. "Crystallinity and Crystallization Kinetics in Poly(ethylene oxide) / Layered Silicate Conference and Training School on Multiphase Polymers and Polymer Composites: From Nanoscale to Macro Composites, Ιούνιος 2011, Paris, France 93. K. Chrissopoulou, K. Andrikopoulos, S. Bollas, S. Fotiadou, G. Voyiatzis, and S. H. Anastasiadis "Crystallinity and Chain Conformations in Polymer / Layered Silicate Nanohybrids" European Polymer Congress 2011, Ιούνιος 2011, Granada Spain. 94. H. Papananou, E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, G. Portale, W. Bras and S. H. Anastasiadis "Crystallization Kinetics in Polymer / Layered Silicate 3 rd International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems (IC4N), Ιούνιος 2011, Κρήτη Ελλάδα 95. K. Chrissopoulou, S. Bollas, S. Fotiadou, K. Andrikopoulos, G. Voyiatzis and S. H. Anastasiadis " Polymer Morphology in Confinement and Close to Surfaces" 8 th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies-NN11, Ιούλιος 2011, Θεσσαλονίκη Ελλάδα (INVITED) 96. S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, B. Frick and S. H. Anastasiadis "Structure and Dynamics in Hyperbranched Nanohybrids" 8 th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies-NN11, Ιούλιος 2011, Θεσσαλονίκη Ελλάδα 97. A. Kiersnowski, G. Kircher, K. Chrissopoulou, J. Pigłowski and S. H. Anastasiadis

Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων

Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων Πανεπιστήμιο Kρήτης Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας Tμήμα Χημείας Iνστιτούτο Hλεκτρονικής Δομής και Laser 710 03 Hράκλειο Kρήτης 711 10 Hράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com

Μπουλούσης Γεώργιος. Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com Μπουλούσης Γεώργιος Κονοπισοπούλου 6 11524 Αθήνα Τηλ: 2106927616, 6942215022 boulousis@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ημ. και Τόπος Γέννησης : 18 Νοεμβρίου 1977, Werl Γερμανίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΝΑΝΟΫΒΡΙΔΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ/ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΩΝ ΠΗΛΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΝΑΝΟΫΒΡΙΔΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ/ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΩΝ ΠΗΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΝΑΝΟΫΒΡΙΔΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ/ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΩΝ ΠΗΛΩΝ Σ. Φωτιάδου 1,2, Κ. Χρυσοπούλου 3, Σ. Χ. Αναστασιάδης 1,3, Κ. Ανδρικόπουλος 4, Δ. Χριστόφιλος 4, Γ. Α. Κουρούκλης 4

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Π Ρ Α Κ Τ Ι ΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ FUNGRAPH Functionalization of graphene with multichromophoric

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300,

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30/06/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2002-2007 ιδακτορικό ίπλωµα στη Χηµική Μηχανική. 1996-2001 Πτυχίο στη Χηµική Μηχανική ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2002-2007 ιδακτορικό ίπλωµα στη Χηµική Μηχανική. 1996-2001 Πτυχίο στη Χηµική Μηχανική ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΟΜΠΑΖΗΣ Όνοµα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επάγγελµα: Χηµικός Μηχανικός Τόπος Γεννήσεως: ιδυµότειχο Ηµ/νία Γεννήσεως: 13/04/1978 Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαµος ιεύθυνση: Μ. Μπότσαρη 46, 68200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 Διεύθυνση: Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Ρίο Ελλάδα. Τηλέφωνο: 2610-997391. e-mail: vvlachou@math.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Λαφατζής Δημήτριος ΣΠΟΥΔΕΣ 1988-1991: Απόφοιτος από το 2 0 Λύκειο Συκεών 1992-1997: Πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 NETWORKING DAY Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Αμφιθέατρο Κτηρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Νάνο/Μικροηλεκτρονική και Ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης

Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Επώνυμο: Βαϊρακτάρης Όνομα: Τμήμα: Εμμανουήλ Δομικών Έργων Βαθμίδα: Επιστημονικός Συνεργάτης Γνωστικό Αντικείμενο (ΦΕΚ Διορισμού): Θεμελιώσεις 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1989.94 Φοίτηση στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια

Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. ΜΑΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208 710 03 Ηράκλειο, Κρήτη Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 16 Ιουνίου 1970 Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 11 Μαρτίου 1985 Διεύθυνση Κατοικίας: Α. Παπανδρέου 5 Ανατολή Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500, Ελλάδα Τηλέφωνα: (+30) 6942262805, (+30) 2651003426

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Βιολέττας Γιαννέτα. Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978 Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα

Βιογραφικό Σημείωμα. Βιολέττας Γιαννέτα. Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978 Πάτρα Αχαΐας, Ελλάδα Βιογραφικό Σημείωμα Βιολέττας Γιαννέτα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Tηλ: Κερύνειας 13, Πάτρα, Ελλάδα, 26441 Οκτώβριος 25, 1978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ. nikpe.m@windowslive.com

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ. nikpe.m@windowslive.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ E-mail nikpe.m@windowslive.com Υπηκοότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ημερομηνίες (από έως)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Παπαδοπούλου Όνομα : Παναγιώτα Όνομα πατρός : Δημήτριος Όνομα συζύγου : Λεωνίδας Ημερομηνία Γέννησης : 1-6 - 1970 Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμη με ένα

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013

Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (TETY) Υποδοχή Πρωτοετών, 1 / 11 / 2013 Παρουσίαση Τμήματος Παρουσίαση συμβουλευτικού κέντρου φοιτητών Παρουσίαση ΟΦΕΑΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Γ.Κ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Επικοινωνία: Βασίλης, Ζουμπουλίδης e-mail: vzoumpou@ba.duth.gr Μόρφωση, σπουδές: Γυμνάσιο, Λύκειο, Ινστιτούτο γερμανικής γλώσσας: Πανεπιστημιακές σπουδές: Γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «Βιο-μιμητικά, βιο-διασπώμενα νανο-σύνθετα και μη τοξικά προϊόντα για βελτιωτικές επεμβάσεις σε δομικά υλικά» Αναστασία Βεργανελάκη, Υπ. Διδάκτωρ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4317 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

manoslogistic@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ

manoslogistic@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διεύθυνση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία γέννησης ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 105, Τ.Κ.71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. LinkedIn: Vassilis Zissimopoulos Όνομα: Βασίλης Ζησιμόπουλος Ειδικότητα: Μηχανολόγος Μηχανικός Μηχανικός Ενέργειας, Μέλος ΤΕΕ με Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ 101838 Ημερομηνία Γέννησης: 15/06/76 Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο, Κρήτης Οικογ. Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Professor Department of Environmental Engineering

Professor Department of Environmental Engineering Vatalis Argyrios Professor Department of Environmental Engineering Telephone number:+30 2461023535, +30 2461040161 (ext.241) E-mail: vatarg@yahoo.gr & vatalis@teikoz.gr ACADEMIC QUALIFICATIONS - B. Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα : Διονύσιος Επίθετο : Παρίδης Όνομα πατρός : Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης : Μάιος 3, 1971 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής του ΤΕΙ Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Αριστείδης Επίθετο: Χανδρινός Τόπος Γέννησης: Αθήνα, Ελλάδα E-Mail: achand@teiath.gr, chandria@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981, Πτυχίο Οπτικής. - Σχολή Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ευαγγέλου Β. Λιαράκου Διπλ. Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, MSc, PhD. Ημερομηνία Γέννησης: 29-9-1981 Τόπος Διαμονής: Χανιά, Δήμος Χανίων Εθνικότητα: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 1 4 6 Διδάσκουσα Ε. Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα