Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριακή Χρυσοπούλου. Βιογραφικό Σημείωμα. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser"

Transcript

1 Κυριακή Χρυσοπούλου Βιογραφικό Σημείωμα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser

2 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Χρυσοπούλου Όνομα: Κυριακή Ημερομηνία Γέννησης: 1 Απριλίου 1968 Τόπος Γέννησης: Καβάλα, Ελλάδα Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Οικίας: Γ. Γεννηματά 24 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser Τ. Θ. 1527, , Ηράκλειο Κρήτης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ( Ιανουάριος 2000). Φυσικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιβλέπων καθηγητής Χρ. Τοπρακτσιόγλου (σε συνεργασία με τους κ. καθ. Σ. Χ. Αναστασιάδη και Γ. Φυτά). Τίτλος: Επίδραση Θερμοδυναμικής Ασυμβατότητας και Μακρομοριακής Αρχιτεκτονικής στην Δυναμική Συσταδικών Συμπολυμερών. Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Φυσική (1993). Φυσικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πτυχίο Φυσικής, ( ), (Λίαν καλώς 6.9), Φυσικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά (First Certificate in English-Cambridge) Γαλλικά ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Σεπτέμβριος Συνεργαζόμενη Ερευνητής, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μάιος Αύγουστος Maître de conférences στο Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Collège de France, Παρίσι, Γαλλία Ιανουάριος 2000-Απρίλιος Ομάδα Πολυμερών, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη

3 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Εαρινό εξάμηνο Διδασκαλία του μαθήματος Επιστήμη Πολυμερών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εαρινό εξάμηνο Διδασκαλία του μαθήματος Επιστήμη Πολυμερών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εαρινό εξάμηνο Διδασκαλία του μαθήματος Επιστήμη Πολυμερών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εαρινό εξάμηνο Θέση Π.Δ.407/80 στην βαθμίδα του αναπληρωτή στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδασκαλία του μαθήματος Επιστήμη Πολυμερών. Εαρινό εξάμηνο και Διδασκαλία του μαθήματος Φυσική και Χημειοφυσική Πολυμερών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό μάθημα) στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σεπτέμβριος 2003-Αύγουστος Θέση Π.Δ.407/80, στην βαθμίδα του επίκουρου, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδασκαλία των εργαστηριακού μαθήματος Φυσικής Ι: Mηχανική-Θερμότητα και του εργαστηριακού μαθήματος Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Χαλαρής Ύλης. Σχεδιασμός και εκτέλεση των πειραμάτων (σε συνεργασία με την Δρ. Μ. Βαμβακάκη και την Δρ. Σ. Παρούτη) για το εργαστηριακό μάθημα Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Χαλαρής Ύλης, καθώς ήταν η πρώτη φορά διδασκαλίας του Συγγραφή του εγχειριδίου των εργαστηριακών ασκήσεων (σε συνεργασία με την Δρ. Μ. Βαμβακάκη και την Δρ. Σ. Παρούτη) για το μάθημα Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Χαλαρής Ύλης, το οποίο εξακολουθεί να διδάσκεται έως σήμερα Σεπτέμβριος 2002-Αύγουστος Θέση Π.Δ.407, στην βαθμίδα του λέκτορα, στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων Φυσικής Ι: Mηχανική-Θερμότητα (χειμερινό εξάμηνο) και Φυσικής ΙΙ: Ηλεκτρισμός- Οπτική (εαρινό εξάμηνο). Επανειλημμένα ( ) βοηθός σε εργαστήρια μηχανικής και ηλεκτρισμού που δίνονται από το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του τμήματος. ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Βραβείο καλύτερης ομιλίας στο XXV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών (Θεσσαλονίνη 2009) για την εργασία με τίτλο Effect of Inorganic Additive on the Chain Crystallization in Polymer / Layered Silicate Nanohybrids ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Eλληνική Eταιρεία Πολυμερών American Physical Society (APS) American Chemical Society (ACS)

4 4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Στατικές και δυναμικές μελέτες πολυσυστατικών πολυμερικών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα διαλυμάτων γραμμικών δισυσταδικών συμπολυμερών στην αραιή και ημιαραιή ομογενή κατάσταση, με χρήση Στατικής και Δυναμικής Σκέδασης Φωτός. Επίσης, έρευνα της κίνησης της κάθε αλυσίδας με την τεχνική του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού. Μελέτη της επίδρασης των θερμοδυναμικών αλλά και των τοπολογικών αλληλεπιδράσεων στην συλλογική κίνηση και στην κίνηση των μεμονομένων αλυσίδων. Επέκταση των παραπάνω σε συστήματα μη γραμμικών συμπολυμερών για μελέτη της επίδρασης της αρχιτεκτονικής στην συμπεριφορά τους. Ρεολογικές μετρήσεις για τον έλεγχο των μακροσκοπικών, μηχανικών ιδιοτήτων των συγκεκριμένων υλικών. Σύνθεση και χαρακτηρισμός οργανικών-ανόργανων νανοσύνθετων υβριδίων. Κατανόηση και έλεγχος της αναμειξιμότητας των αρχικών συστατικών και μελέτη της δομής με Περίθλαση Ακτίνων Χ και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης. Μελέτη των θερμικών, ρεολογικών και επιφανειακών ιδιοτήτων των υβριδίων σε σχέση με τις αντίστοιχες του αρχικού πολυμερούς. Η μελέτη περιλαμβάνει χρήση Ρεολογίας, Διαφορικής Θερμιδομετρίας Σάρωσης και μετρήσεις επιφανειακής/διεπιφανειακής τάσης. Μελέτη της δυναμικής σε τοπική κλίμακα αλλά και της συνολικής δυναμικής πολυμερικών αλυσίδων οι οποίες βρίσκονται υπό ισχυρό χωρικό περιορισμό, όπως για παράδειγμα αλυσίδες που έχουν παρεμβληθεί μεταξύ των στρωμάτων ανόργανων πυρητιούχων πηλών. Επίδραση της παρουσίας του ανόργανου υλικού ή/και του χωρικού περιορισμού στην κρυστάλλωση των πολυμερών και στις διαμορφώσεις των αλυσίδων. Μελέτη της κινητικής της κρυστάλλωσης. Μελέτη της τοπικής κίνησης τετρασυσταδικών συμπολυμερών στην στερεά κατάσταση και της επίδρασης σε αυτήν της διαφορετικής ευκινησίας των επιμέρους συστάδων. Επιφάνειες και διεπιφάνειες πολυμερών. Μετρήσεις του έργου συνάφειας ανάμεσα σε μία συμπαγή επιφάνεια και ένα ελαστομερές και μελέτη του ρόλου που παίζουν στην αύξηση αυτού του έργου αγκιστρωμένες στην επιφάνεια πολυμερικές αλυσίδες. Μελέτη συναρτήσει του μοριακού βάρους των αγκιστρωμένων αλυσίδων, του μοριακού βάρους του ελαστομερούς και της πυκνότητας αγκίστρωσης. Μικυλλιοποίηση σε μείγματα συμπολυμερούς/ομοπολυμερούς σε διάλυμα ή σε τήγμα σαν συνάρτηση του μοριακού βάρους, της σύστασης και της αρχιτεκτονικής του συμπολυμερούς με χρήση Σκέδασης Ακτίνων Χ Μικρών Γωνιών και Δυναμικής Σκέδασης Φωτός. Συσχέτιση της μικυλλιοποίησης με τις ιδιότητες του υλικού με χρήση Ρεολογίας. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Ι. Αλτιντζή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2005) "Έλεγχος της Αναμειξιμότητας σε Νανοσύνθετα Υβρίδια Πολύ(ολεφινών)/Πολυστρωματικών Πυριτιούχων Πηλών με αλλαγή των αλληλεπιδράσεων Πολυμερούς/Επιφανείας", Παν. Κρήτης, Τμήμα Φυσικής (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 2. Κ. Καραγιάννη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2005), "Micellization in Copolymer/Homopolymer Blends. Effect of Architecture and Composition" Παν. Κρήτης, Τμήμα Χημείας (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 3. Α. Αφράτης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2005), "Δομή και Δυναμική Ανόργανων-Οργανικών Νανοσύνθετων Υλικών" Παν. Κρήτης, Τμήμα Χημείας (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη και την Μ. Βαμβακάκη). 4. Φ. Κρασανάκης, Διπλωματική Εργασία (2006), "Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Ιδιότητες Νανοσύνθετων Υλικών Πολυστυρενίου/Πολυστρωματικών Πυριτιούχων

5 5 Πηλών" Παν. Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (σε συνεργασία με την Μ. Βαμβακάκη). 5. Ι. Ανδριανάκη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2007), "Νανουβριδικά Υλικά Πολυμερών/Πολυστρωματικών Πυριτιούχων Πηλών και Πολυμερών/Περοβσκιτών: Σύνθεση και Μελέτη Ιδιοτήτων" Παν. Κρήτης, Τμήμα Φυσικής (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη και τον Α. Λάππα). 6. Α. Γιουλάκη, Διπλωματική Εργασία (2007), "Μελέτη της Επίδρασης της Αρχιτεκτονικής στη Μικκυλιοποίηση σε Μείγματα Συμπολυμερούς/Ομοπολυμερούς" Παν. Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 7. Ν. Κουφάκη, Διπλωματική Εργασία (2007), "Μελέτη Αναμειξιμότητας σε Οργανικά/Ανόργανα Νανουβρίδια" Παν. Κρήτης, Τμήμα Φυσικής (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 8. Φ. Κρασανάκης, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2008), "Σύνθεση και Μελέτη των Αλληλεπιδράσεων σε νανουβρύδια Δισυσταδικών Συμπολυμερών με Ανόργανα Υλικά" Παν. Κρήτης, Τμήμα Χημείας (σε συνεργασία με την Μ. Βαμβακάκη). 9. Ε. Παπανάνου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2009), "Μελέτη της Κρυστάλλωσης των Πολυμερικών Αλυσίδων σε Νανοσύνθετα Υλικά Πολυμερούς/Πολυστρωματικών Πυριτιούχων Πηλών", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 10. Β. Σ. Πετράκης, Διπλωματική Εργασία (2012), "Μελέτη πολυμερικών υλικών τύπου πυρήνα-κελύφους για εφαρμογές στην βιομηχανία χρωμάτων" Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 11. Σ. Φωτιάδου, Διδακτορική Διατριβή (2012), "Διεπιφανειακά φαινόμενα σε νανοϋβρίδια πολυμερούς / ανοργάνου)", Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). 12. Κ. Ανδρουλάκη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2013), "Δομή και Δυναμική Νανοσύνθετων Υλικών Βασισμένων σε Υπερδιακλαδισμένα Πολυμερή" Παν. Κρήτης, Τμήμα Χημείας (σε συνεργασία με τον Σ. Χ. Αναστασιάδη). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. T. Efthimiopoulos, M. E. Movsessian, M. Katharakis, N. Merlemis and K. Chrissopoulou "Study of the 5P 3/2-4S 1/2 emission in K under two-photon 4S 1/2-6S 1/2 excitation" J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 29, (1996). 2. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, G. Fytas, M. Appel, G. Fleischer, K. Adachi, and Y. Gallot "Self Diffusivity of Diblock Copolymers in Solutions in Neutral Good Solvents" Acta Polymer. 47, (1996). 3. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, G. Fytas, G. Fleischer, S. Pispas, M. Pitsikalis, J. W. Mays, and N. Hadjichristidis "Self-Diffusivity in Block Copolymer Solutions: 2. A 2 B Simple grafts" Macromolecules 30, (1997).

6 6 4. K. Chrissopoulou, Y. Tselikas, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov, G. Fleischer, N. Hadjichristidis, and E. L. Thomas "Macromolecular Architecture Effects on Block Copolymer Dynamics: Linear Tetrablocks and Inverse Starblocks" Macromolecules 32, (1999). 5. K. Chrissopoulou, S. Harville, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, J. Mays, and N. Hadjichristidis "Macromolecular Architecture Effects on Block Copolymer Dynamics: II. Α 2 Β Simple Grafts" J. Polym. Sci., Polym. Phys. 37, (1999). 6. S. H. Anastasiadis, F. Rittig, K. Chrissopoulou, G. Fleischer, G. Fytas, A. N. Semenov, J. Kärger, M. Xenidou, and N. Hadjichristidis "Chain Trapping in Diblock Copolymers near the Ordering Transition" Europhys. Lett. 51, (2000). 7. K. Chrissopoulou, V. A. Pryamitsyn, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov, M. Xenidou and N. Hadjichristidis "Dynamics of the Most Probable Composition Fluctuations of Real Diblock Copolymers Near the Ordering Transition" Macromolecules 34, , (2001). 8. K. Chrissopoulou, L. Papoutsakis, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, G. Fleischer and Y. Gallot "Intermediate Wavelength Composition Fluctuations in Diblock Copolymers: Modification of the Diffusive Mode near the Ordering Transition" Macromolecules 35, , (2002). 9. M. Doxastakis, K. Chrissopoulou, A. Aouadi, B. Frick, T. P. Lodge, and G. Fytas "Segmental dynamics of disordered styrene-isoprene tetrablock copolymers" Journal of Chemical Physics 116, , (2002). 10. B. Frick, C. Alba-Simionesco, G. Dosseh, C. Le Quellec, A. J. Moreno, J. Colmenero, A. Schonhals, R. Zorn, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, and K. Dalnoki-Veress "Inelastic neutron scattering for investigating the dynamics of confined glass-forming liquids" Journal of Non-Crystalline Solids 351, (2005). 11. K. Chrissopoulou, I. Altintzi, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and N. Theophilou "Controlling the Miscibility of Polyethylene / Layered Silicate Nanocomposites by Altering the Polymer / Surface Interactions" Polymer, 46, , (2005). 12 M. M. Elmahdy, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, and S. H. Anastasiadis "Effect of confinement on the polymer segmental motion and on ion mobility in poly(ethylene oxide) / layered-silicate nanocomposites" Macromolecules, 39, , (2006) [Communication to the Editor]. 13. K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. H. Anastasiadis, M. M. Elmahdy, G. Floudas, and B. Frick "Structure and Dynamics in PEO nanocomposites" European Physical Journal- Special Topics, 141, (2007). 14. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick

7 7 "Quasielastic Neutron Scattering of Poly(methyl phenyl siloxane) in the Bulk and under Severe Confinement" Journal of Chemical Physics, 127, (2007). 15. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, and B. Frick "Structure and Dynamics in Polymer / Layered Silicate Materials Science and Engineering B, 152, (2008). 16. K. Chrissopoulou, I. Altintzi, I. Andrianaki, R. Shemesh, H. Retsos, E. P. Giannelis and S. H. Anastasiadis "Understanding and Controlling the Structure of Polypropylene / Layered Silicate Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 46, (2008). 17. S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, B. Frick and S. H. Anastasiadis "Structure and Dynamics of Polymer Chains in Hydrophillic Nanocomposites Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 48, (2010). 18. K. Chrissopoulou and S. H. Anastasiadis "Polyolefin / Layered Silicate Nanocomposites with Functional Compatibilizers" European Polymer Journal, 47, (2011). 19. K. Chrissopoulou, K. S. Andrikopoulos, S. Fotiadou, S. Bollas, C. Karageorgaki, D. Christofilos, G. A. Voyiatzis and S. H. Anastasiadis "On the Crystallinity and Chain Conformation in PEO / Layered Silicate Macromolecules, 44, (2011). 20. H. Papananou, S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, and S. H. Anastasiadis "Crystallinity and Crystallization Kinetics in Poly(ethylene oxide) / Layered Silicate Materials Science Forum, 714, (2012). 21. S. Fotiadou, C. Karageorgaki, K. Chrissopoulou, K. Karatasos, I. Tanis, D. Tragoudaras, B. Frick and S. H. Anastasiadis "Structure and Dynamics of Hyperbranched Polymers/Layered Silicate Macromolecules, 46, (2013). 22. K. Chrissopoulou, S. Fotiadou, B. Frick and S. H. Anastasiadis "Structure and Dynamics in Hydrophilic Polymer / Layered Silicate Macromolecular Symposia, , (2013). 23. P. Kunzo, P. Lobotka, E. Kovacova, K. Chrissopoulou, L. Papoutsakis, S. H. Anastasiadis, Z. Krizanova and I. Vavra "Nanocomposites of Polyaniline and Titania Nanoparticles for Gas Sensors" Phys. Status Solidi Α, 210, ). ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 1. G. Fytas, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, D. Vlassopoulos, and K. Karatasos "Photon Correlation Spectroscopy of Interactive Polymer Systems" In "Light Scattering and Photon Correlation Spectroscopy, E. R. Pike, and J. B. Abbiss, Eds., NATO Advanced Science Institutes Series, 1997, pp. 131.

8 8 2. K. Chrissopoulou, F. Rittig, and G. Fytas "Long Wavelength Composition Fluctuations in Didlock Copolymers" In "Molecular Interactions and Time-Space Organization in Macromolecular Systems, Morishima, Norisuye, and Tashiro, Eds, Springer Verlag: Berlin K. Chrissopoulou and S. H. Anastasiadis (invited) ''Polyolefin Nanocomposites with functional compatibilizers'' In "Advances in Polyolefin Taylor and Francis (CRC Press), USA, pp 365. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (που περιλαμβάνονται στο Citation Index) 1. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick "Dynamics under severe confinement in intercalated polymer / layered silicates nanocomposites" Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 92, 233 (2005). 2. I. Altintzi, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, N. Theophilou, and E. P. Giannelis "Controlling the miscibility of polyolefin / layered silicates nanocomposites by altering the polymer / surface interactions" Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 92, 252 (2005). 3. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. Fotiadou, E. P. Giannelis, and B. Frick "Confinement Effects on the Structure and Dynamics in Intercalated Polymer/Layered Silicates Nanohybrids" Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 97, 786 (2007). 4. E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Portale, W. Bras, H. Iatrou, S. Pispas and N. Hadjichristidis "Influence of macromolecular architecture on the micellization of block copolymers within homopolymer matrices" Polym. Prepr., Amer. Chem. Soc., Div. Polym. Chem. 51(2), 328 (2010). ΚΡΙΤΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Macromolecules Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics European Polymer Journal Journal of Applied Polymer Science Macromolecular Materials and Engineering Journal of NanoResearch European Physical Journal E Polymer

9 9 ΑΝΑΦΟΡΕΣ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ No Δημοσίευση Συνολικές Αναφορές Ετεροαναφορές Παράγοντας Απήχησης 1 J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 29, , (1996) 2 Acta Polymer. 47, (1996) Macromolecules 30, (1997) 8 5 5,521 4 Macromolecules 32, (1999) ,521 5 J. Polym. Sci., Polym. Phys. 37, , (1999) 6 Europhys. Lett. 51, (2000) 9 8 2,229 7 Macromolecules 34, , (2001) ,521 8 Macromolecules 35, , (2002) 3 3 5,521 9 Journal of Chemical Physics 116, , , (2002) 10 Journal of Non-Crystalline Solids 351, , (2005) 11 Polymer, 46, , (2005) , Macromolecules, 39, , (2006) , European Physical Journal- Special Topics, 141, (2007) 14 Journal of Chemical Physics 127, 9 6 3, (2007) 15 Materials Science and Engineering B, , , (2008) 16 J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 46, , (2008) 17 J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 48, 9 6 2, (2010) 18 European Polymer Journal 47, ,562 (2011) 19 Macromolecules, 44, , (2011) 9 8 5, Macromolecules, 46, , (2013) 1 1 5,521 Total

10 10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ Θερινό Σχολείο Προχωρημένης Φυσικής, Ηράκλειο, Κρήτη, S. H. Anastasiadis, T. Jian, K. Chrissopoulou, A. N. Semenov, G. Fytas, G. Fleischer, and A. D. Vilesov "Interdiffusion and Composition Polydispersity in Diblock Copolymers above the Ordering Transition" General Meeting 95, American Physical Society, Μάρτιος 1995, San Jose, CA, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 40, 728 (1995). 3. T. Jian, K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, K. Chrissopoulou, K. Adamcyk, A. N. Semenov, S. Pispas, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and J. E. L. Roovers "Relaxation of Composition Fluctuations in Diblock Copolymer Melts near the Order- Disorder Transition Investigated by Polarized Dynamic Light Scattering" General Meeting 95, American Physical Society, Μάρτιος 1995, San Jose, CA, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 40, 614 (1995). 4. K. Chrissopoulou, T. Jian, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, M. Appel, G. Fleischer, A. N. Semenov, K. Adachi, Y. Gallot, and A. D. Vilesov "Relaxation of Composition Fluctuations and Diffusion in Disordered Diblock Copolymer Solutions" 4th Mediterranean School and Symposium on Science and Technology of Advanced Polymer Based Materials, Ιούνιος 1995, Φόδελε Κρήτης, Ελλάδα 5. K. Chrissopoulou, M. Triantafyllou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, M. Appel, G. Fleischer, K. Adachi, T. Kotaka, and Y. Gallot "Dynamic Light Scattering from Diblock Copolymer Solutions below and above the Ordering Transition" 3rd Patras University Euroconference on Complex Materials, Σεπτέμβριος 1995, Πάτρα, Ελλάδα 6. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, N. Boudenne, G. Fytas, M. Appel, G. Fleischer, K. Adachi, Y. Gallot, M. Xenidou, N. Hadjichristidis, and A. N. Semenov "Self Diffusivity of Diblock Copolymers in Solutions in Neutral Good Solvents and Dynamics near the Maximum of the Static Structure Factor" Gordon Research Conference on "Colloidal, Macromolecular and Polyelectrolyte Solutions", Φεβρουάριος 1996, Ventura, CA, U.S.A. 7. K. Chrissopoulou, G. Fytas, S. H. Anastasiadis, M. Appel, G. Fleischer, and Y. Gallot "Self Diffusivity of Diblock Copolymers in Solutions in Neutral Good Solvents" General Meeting 96, American Physical Society, Μάρτιος 1996, St. Louis, MO, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 41, 502 (1996). 8. K. Chrissopoulou, N. Boudenne, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, M. Xenidou, and N. Hadjichristidis "Photon Correlation Spectroscopy in Very High Molecular Weight Diblock Copolymer Solutions" NATO ARW on Light Scattering and Photon Correlation Spectroscopy, Αύγουστος 1996, Krakow, Poland 9. Κ. Χρυσοπούλου, Σ. Χ. Αναστασιάδης, και Γ. Φυτάς "Δυναμική Διαλυμάτων Συσταδικών Συμπολυμερών"

11 11 XII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, Σεπτέμβριος 1996, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 10. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, G. Fleischer, K. Adachi, J. Mays, S. Pispas, M. Pitsikalis, and N. Hadjichristidis "Self-Diffusion of Linear and Non-Linear Block Copolymers" 6th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials, Οκτώβριος 1996, Αγία Πελαγία Κρήτης, Ελλάδα 11. N. Boudenne, K. Chrissopoulou, S.H. Anastasiadis, G. Fytas, M. Xenidou, N. Hadjichristidis, A.N. Semenov, and G. Fleischer "Thermodynamic Effects on Internal Relaxation in Diblock Copolymers" 6th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials, Οκτώβριος 1996, Αγία Πελαγία Κρήτης, Ελλάδα 12. G. Fleischer, S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, G. Fytas, S. Pispas, M. Pitsikalis, J. Mays, and N. Hadjichristidis "Effect of Architecture on the Self Diffusion in Block Copolymer Solutions: I 2 S Simple Grafts" General Meeting 97, American Physical Society, Μάρτιος 1997, Kansas City, MO, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 42, 588 (1997). 13. A. N. Semenov, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, K. Chrissopoulou, N. Boudenne, M. Xenidou, and N. Hadjichristidis "Internal Chain Dynamics in High MW Diblock Copolymers: Thermodynamic Effects" General Meeting 97, American Physical Society, Μάρτιος 1997, Kansas City, MO, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 42, 521 (1997). 14. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov, E. L. Thomas, Y. Tselikas, and N. Hadjichristidis "Dynamics in Solutions of Linear A-B-A-B Tetrablock and Inverse Starblock Copolymers" General Meeting 97, American Physical Society, Μάρτιος 1997, Kansas City, MO, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 42, 149 (1997). 15. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov, G. Fleischer, Y. Tselikas, and N. Hadjichristidis "Effect of Macromolecular Architecture on the Dynamics of Block Copolymer Solutions" 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Νοέμβριος 1997, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 48) 16. G. Fleischer, F. Rittig, G. Fytas, K. Chrissopoulou, A. N. Semenov, S. H. Anastasiadis, and N. Hadjichristidis "Structure and dynamics in entangled symmetric diblock copolymer solutions below and above the ODT investigated by light scattering and PFG NMR" Gordon Research Conference on "Colloidal, Macromolecular and Polyelectrolyte Solutions", Φεβρουάριος 1998, Ventura, CA, U.S.A. 17. S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov, K. Chrissopoulou, N. Boudenne, M. Xenidou, N. Hadjichristidis and G. Fleischer (Dillon Medal Address)

12 12 "Relaxation of Composition Fluctuations and Motion in Block Copolymers for Wavevectors near the Maximum of the Structure Factor" General Meeting 98, American Physical Society, Μάρτιος 1998, Los Angeles, CA, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 43, 364 (1998) 18. F. Rittig, G. Fleischer, G. Fytas, K. Chrissopoulou, A. N. Semenov, S. H. Anastasiadis, and N. Hadjichristidis "Struktur und Dynamik in verhakten Diblocklösungen uterund oberhalb des ODT utersucht mit Lightstreuung und PFG-NMR" Annual Meeting of the Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Μάρτιος 1998, Bayreuth, Germany 19. G. Fytas, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, A. N. Semenov, M. Xenidou, and N. Hadjichristidis "Dynamic Structure Factor of Diblock Copolymers" Osaka University Macromolecular Symposium on Molecular Interactions and Time- Space Organization in Macromolecular Systems, OUMS 98, Ιούνιος 1998, Osaka, Japan 20. G. Fytas, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, D. Vlassopoulos, A. N. Semenov, and N. Hadjichristidis "Relaxation Processes in Block Copolymers" Unifying Principles for Engineering Soft Materials, Conference at Risο National Laboratory, Ιούνιος 1998, Riso, Denmark 21. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, M. Xenidou, N. Hadjichristidis, V. A. Pryamitsyn and A. N. Semenov "The Slowing Down of Block Copolymer Dynamics at Finite Wavevectors" European Science Foundation Conference on Interfacial Bahavior in Polymer and Colloidal Systems, Σεπτέμβριος 1999, Αγία Πελαγία Κρήτης, Ελλάδα 22. F. Rittig, G. Fleischer, J. Karger, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Fytas, A. N. Semenov and N. Hadjichristidis "Dynamics in Solutions of Entangled Diblock Copolymers Studied by PFG NMR" European Science Foundation Conference on Interfacial Behavior in Polymer and Colloidal Systems, Σεπτέμβριος 1999, Αγία Πελαγία Κρήτης, Ελλάδα 23. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, G. Fytas, F. Rittig, G. Fleischer, A. N. Semenov, M. Xenidou and N. Hadjichristidis "Chain Trapping in Diblock Copolymers near the Ordering Transition" General Meeting 00, American Physical Society, Μάρτιος 2000, Minneapolis, MN, U.S.A Bull. Amer. Phys. Soc. 45, 279 (2000) 24. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, G. Fytas, F. Rittig, G. Fleischer, A. N. Semenov, M. Xenidou, S. Pispas, and N. Hadjichristidis "Trapping of Diblock Copolymer Chains near the Disorder-to-Order Transition" Gordon Research Conference on "Polymer Physics", Iούλιος 2000, Connecticut College, NewLondon, CT, U.S.A. 25. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, R. Krishnamoorti, K. Karatasos, G. Vlachos, E. Manias, and E. P. Giannelis "Polymer Dynamics Under Nanoscopic Confinement" 2001, Ιανουάριος 2001, Evora, Portugal

13 S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, E. P. Giannelis, E. Manias, R. Krishnamoorti, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and B. Frick "Effects of Confinement on the local and Global Chain Motion in 4 th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems, Ιούνιος 2001, Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 27. M. Doxastakis, K. Chrissopoulou, A. Aouadi, T. P. Lodge, G. Fytas "Fast Segmental Dynamics of Disordered Tetrablock Copolymers : Quasielastic Incoherent Neutron Scattering and Dynamic Light Scattering" 4 th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems, Ιούνιος 2001, Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 28. Κ. Χρυσοπούλου, C. Tardivat, και L. Leger "Μεγιστοποίηση της Συνάφειας Στερεάς Επιφάνειας-Ελαστομερούς μέσω του Ελέγχου της Διεπιφάνειας. Βελτιστοποίηση των Μοριακών Παραμέτρων" XVIII Πανελλήνιο Συνέδρειο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2002, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 29. Κ. Χρυσοπούλου, Κ. Καρατάσος, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Ε. Π. Γιαννέλης, και B.Frick "Δυναμική Πολυμερικών Αλυσίδων υπό Ισχυρό Χωρικό Περιορισμό: Κίνηση σε Κλίμακα Νανομέτρων" XVIII Πανελλήνιο Συνέδρειο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2002, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα 30. K. Chrissopoulou, C. Tardivat, and L. Leger "Adjusted elastomer-solid adhesion through control of the interface. Optimization of the included molecular parameters" Materiaux2002, Οκτώβριος 2002, Tours, France 31. K. Chrissopoulou, K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick "Dynamics under severe confinement in intercalated polymer-clay nanocomposites: Motion in the nanometer scale" 2nd International Workshop on 'DYNAMICS IN CONFINEMENT', Ιανουάριος 2003, Grenoble, France 32. K. Chrissopoulou, C. Tardivat, and L. Leger "Role of Molecular Parameters on Adhesion Enhancement due to Connecting Chains at Elastomer-Solid Interfaces" 26 th Annual Meeting of the Adhesion Society, Φεβρουάριος 2003, Myrtle Beach, SC, U.S.A. 33. K. Chrissopoulou, C. Tardivat, and L. Leger "Maximizing adhesion at a solid-elastomer interface" 2003 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2003, Austin TX, U.S.A Bull. Amer. Phys. Soc. 48, 521 (2003) 34. K. Χρυσοπούλου, C. Tardivat, και L. Leger "Επίδραση της ύπαρξης συνδετικών πολυμερικών αλυσίδων στην αύξηση της συνάφειας στερεάς επιφάνειας-ελαστομερούς" 4 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Μάιος 2003, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 9) 35. Κ. Χρυσοπούλου, Κ. Καρατάσος, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Ε. Π. Γιαννέλης, και B. Frick "Επίδραση ισχυρού χωρικού περιορισμού στην δυναμική πολυμερικών αλυσίδων"

14 14 4 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδρειο Χημικής Μηχανικής, Μάιος 2003, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 341) 36. B. Frick, C. Alba-Simionesco, S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, K. Dalnoli- Veress, G. Dosseh, J. Forrest, L. Hartmann, C. Lequellec, A. Moreno, A. Schonhals and R. Zorn "Inelastic Neutron Scattering Studies on Glass Forming Systems in Confinement" 2003 Fall Meeting of the Materials Research Society, Δεκέμβριος 2003, Boston, MA, U.S.A. 37. K. Chrissopoulou, K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick "Dynamics in intercalated polymer/clay nanocomposites" 11 th European Conference on Composite Materials, Ιούνιος 2004, Ρόδος, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 81) 38. I. Altintzi, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, N. Theophilou, and E. P. Giannelis "Polyolefin/Silicate 11 th European Conference on Composite Materials, Ιούνιος 2004, Ρόδος, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 223) 39. K. Chrissopoulou, K. Karatasos, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick Confinement Effect on Polymer Dynamics From Hard to Ultrasoft Colloids, Ιούνιος 2004, Κουτουλουφάρι Κρήτης, Ελλάδα 40. I. Altintzi, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, N. Theophilou, and E. P. Giannelis Polymer/Layered Silicate Hybrids From Hard to Ultrasoft Colloids, Ιούνιος 2004, Κουτουλουφάρι Κρήτης, Ελλάδα 41. Ι. Αλτιντζή, Κ. Χρυσοπούλου, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Ε. Π. Γιαννέλης, Μ. Πιτσικάλης, Ν. Χατζηχρηστίδης, και Ν. Θεοφίλου Έλεγχος της αναμειξιμότητας σε νανοσύνθετα υβρίδια πολύ(ολεφινών)/πολυστρωματικών πυρητιούχων πηλών με αλλαγή των αλληλεπιδράσεων πολυμερούς/επιφάνειας XX Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2004, Ιωάννινα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 220) 42. I. Altintzi, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, N. Theophilou, and E. P. Giannelis Controlling the Miscibility of Polyolefin / Layered Silicates Nanocomposites by Altering the Polymer / Surface Interactions 229 th ACS National Meeting, March 2005, San Diego, U. S. A. Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 92, 252 (2005). 43. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, and B. Frick Dynamics under Severe Confinement in Intercalated Polymer / Layered Silicates Nanocomposites 229 th ACS National Meeting, Μάρτιος 2005, San Diego, U. S. A. Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 92, 233 (2005). 44. K. Χρυσοπούλου, A. Αφράτης, Σ. Χ. Αναστασιάδης, E. Π. Γιαννέλης, Γ. Φλούδας, και B. Frick Δυναμική σε νανοσύνθετα υλικά πολυμερούς/ανοργάνου

15 15 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Μάιος 2005, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 513) 45. K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, G.Floudas, and B. Frick Polymer Dynamics Under Severe Confinement European Polymer Congress 2005, European Polymer Federation, Ιούνιος 2005, Moscow, Russia 46. A. Αφράτης, M. Βαμβακάκη, K. Χρυσοπούλου, και Σ. Χ. Aναστασιάδης Κατανόηση των αλληλεπιδράσεων σε νανοσύνθετα υβρίδια πολυμερούς/ανοργάνου XXI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Τεχνολογίας Υλικών, Αύγουστος 2005, Λευκωσία, Κύπρος (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 72) 47. K. Χρυσοπούλου, A. Aφράτης, Σ. Χ. Αναστασιάδης, E. Π. Γιαννέλης, Γ. Φλούδας, και B. Frick Δυναμική σε νανοσύνθετα υλικά πολυμερούς/πολυστρωματικών πυρητιούχων πηλών 2 nd Πανελλήνιο Συμπόσιο Πορωδών Υλικών, Σεπτέμβριος 2005, Αθήνα, Ελλάδα 48. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, E. P. Giannelis, and B. Frick Confinement effects on dynamics in intercalated polymer / layered silicate nanocomposites Pacifichem 2005, Δεκέμβριος 2005, Honolulu, Hawai, U.S.A. 49. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, A. Afratis, M. M. Elmahdy, G. Floudas, and B. Frick Effect of confinement on the polymer segmental motion and on ion mobility in PEO/layered-silicate nanocomposites 2006 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2006, Baltimore, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 51, 411 (2006). 50. K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. H. Anastasiadis, M. M. Elmahdy, G. Floudas, and B. Frick Dynamics in Polymer / Layered Silicate Nanocomposites 3rd International Workshop on Dynamics in Confinement, Μάρτιος 2006, Grenoble, France 51. K. Chrissopoulou, I. Altitzi, I. Andrianaki, S. H. Anastasiadis, E. P. Giannelis, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and N. Theofilou Controlling the Miscibility of Polyolefins / Layered Silicate Nanocomposites by Altering the Polymer / Surface Interactions 3 rd Annual European Rheology Conference, Απρίλιος 2006, Χερσόνησος Κρήτης, Ελλάδα 52. K. Chrissopoulou, I. Altintzi, I. Andrianaki, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and S. H. Anastasiadis Understanding the Interactions in Polymer / Layered Silicate Nanocomposites 3 rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, Ιούλιος 2006, Θεσσαλομίκη, Ελλάδα 53. S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, A. Afratis, M. M. Elmahdy, G. Floudas, B. Frick, and S. H. Anastasiadis Structure and Dynamics in Polymer / Layered Silicates

16 16 3 rd Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, Ιούλιος 2006, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 54. M. M. Elmahdy, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, and S. H. Anastasiadis Effect of confinement on polymer segmental motion and ion mobility in PEO/layered-silicate nanocomposites XXII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2006, Πάτρα, Ελλάδα 55. K. Chrissopoulou, I. Altintzi, I. Andrianaki, M. Pitsikalis, N. Hadjichristidis, and S. H. Anastasiadis Understanding the Interactions in Polymer / Layered Silicate Nanocomposites 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Νοέμβριος 2006, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 82) 56. E. Pavlopoulou, K. Karagianni, K. Chrissopoulou, and S. H. Anastasiadis Micellization in block copolymer / homopolymer systems 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Νοέμβριος 2006, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 233) 57. M. M. Elmahdy, K. Chrissopoulou, A. Afratis, G. Floudas, and S. H. Anastasiadis Effect of confinement on polymer segmental motion and ion mobility in PEO/layered-silicate nanocomposites 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Νοέμβριος 2006, Πάτρα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 215) 58. Κ. Χρυσοπούλου Αναμειξιμότητα Σύνθετων Υλικών Πολυμερούς / Πολυστρωματικών Πυριτιούχων Πηλών 6ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Xημικής Mηχανικής, Mάϊος 2007, Αθήνα, Eλλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 241) 59. Ε. Παυλοπούλου, Κ. Καραγιάννη, Κ. Χρυσοπούλου, Μ. Βαμβακάκη, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Μ. Μοσχάκου, Ε. Ιατρού, Σ. Πίσπας, και Χ. Χατζηχρηστίδης "Μικκυλιοποίηση σε συστήματα συμπολυμερών" 6ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Xημικής Mηχανικής, Mάϊος 2007, Αθήνα, Eλλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 401) 60. Σ. Φωτιάδου, Κ. Χρυσοπούλου, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Κ. Ανδρικόπουλος, Δ. Χριστόφιλος, Γ. Α. Κουρούκλης, και B. Frick "Μελέτη της δομής και δυναμικής νανοσύνθετων υλικών πολυμερούς / ανόργανου με φασματοσκοπικές μεθόδους" 6ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Xημικής Mηχανικής, Mάϊος 2007, Αθήνα, Eλλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 1185) 61. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, K. Andrikopoulos, S. Fotiadou, D. Christofilos, G. A. Kourouklis, and B. Frick "Structure and Dynamics of PEO/layered Silicate Nanohybrids" 4th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy, Ιούνιος 2007, Κέρκυρα, Ελλάδα 62. K. Chrissopoulou, and S. H. Anastasiadis "Polymer / Layered Silicate European Polymer Congress 2007, Ιούλιος 2007, Portoroz, Slovenia

17 S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. Fotiadou, E. P. Giannelis, and B. Frick "Confinement Effects on the Structure and Dynamics in Intercalated Polymer / Layered Silicates Nanohybrids" 234th National Meeting, American Chemical Society, Αύγουστος 2007, Boston, MA, U.S.A. Polym. Mater. Sci. Eng., Amer. Chem. Soc. 97, 786 (2007). 64. E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Portale, H. Iatrou, S. Pispas and N. Hadjichristidis "The Influence of the Macromolecular Architecture on the Micellization in Block Copolymer / Homopolymer Blends" XXIII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2007, Αθήνα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 145) 65. Σ. Φωτιάδου, Κ. Χρυσοπούλου, Σ. Χ. Αναστασιάδης, Κ. Ανδρικόπουλος, Δ. Χριστόφιλος, Γ. Α. Κουρούκλης, and B. Frick "Νανοϋβρίδια Πολυμερούς Ανοργάνου : Μελέτη Δομής και Δυναμικής σε Περιορισμένη Γεωμετρία" XXIII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2007, Αθήνα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 173) 66. K. Chrissopoulou, and S. H. Anastasiadis "Polymer / Layered Silicate Nanocomposites: Structure and Dynamics" 20th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (ISPAC 2007), Οκτώβριος 2007, Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Ελλάδα 67. E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Portale, H. Iatrou, S. Pispas and N. Hadjichristidis "The Influence of the Macromolecular Architecture on the Micellization in Block Copolymer / Homopolymer Blends" II Workshop on Applications of Synchrotron Light to Non-crystalline Diffraction in Materials and Life Sciences, Οκτώβριος 2007, Madrid, Spain 68. K. Chrissopoulou, I. Altintzi, I. Andrianaki, N. Koufaki, S. Fotiadou and S. H. Anastasiadis On the Miscibility of Polymer / Layered Silicate Nanocomposites 2008 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2008, New Orleans,U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 53, S (2008). 69. S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, S. Fotiadou, K. Andrikopoulos, G. A. Kourouklis and B. Frick Effects of severe confinement on the structure and dynamics in polymer nanocomposites 2008 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2008, New Orleans,U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 53, S (2008). 70. E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Portale, W. Bras, H. Iatrou, S. Pispas and N. Hadjichristidis The influence of macromolecular architecture on the micellization in block copolymer/homopolymer blends 2008 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2008, New Orleans,U.S.A. Για την συγκεκριμένη ομιλία η κ. Παυλοπούλου κέρδισε το βραβείο της καλύτερης προφορικής εργασίας

18 18 Bull. Amer. Phys. Soc. 53, H (2008). 72. K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis "Structure and Dynamics in Polymer / Layered Silicate The International Fine Particles Research Institute (IFPRI) Meeting, Ιούνιος 2008, Χερσόνησος Κρήτης, Ελλάδα 73. S. H. Anastasiadis, S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, K. Andrikopoulos, D. Christofilos, G. A. Kourouklis and B. Frick "Effects of Severe Confinement on Structure and Dynamics in Polymer The XV th International Congress on Rheology, August 2008, Monterey, CA, U.S.A. American Inst. of Physics Proceedings (A. Co, L. G. Leal, R. H. Colby and A. J. Giacomin, Eds.), Vol. 1027, pp (2008) 74. E. Pavlopoulou, S. Fotiadou, G. Portale, W. Bras, K. Chrissopoulou and S.H. Anastasiadis "Crystallization kinetics in poly(ethylene oxide)/layered silicates nanocomposites" XXIV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2008, Φόδελε, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 33) 75. S. Fotiadou, D. Tragoudaras, I. Tanis, K. Chrissopoulou, K. Karatasos, B. Frick and S.H. Anastasiadis "Structure and dynamics of hyperbranched polymers: A comparison between experiment and simulation" XXIV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2008, Φόδελε, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 61) 76. F. K. Krasanakis, K. Chrissopoulou and M. Vamvakaki "Synthesis, Characterization and Properties of Polystyrene / Layered Silicate XXIV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2008, Φόδελε, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 141) 77. N. Koufaki, K. Chrissopoulou and S. H. Anastasiadis "On the miscibility in Polymer / Layered Silicate XXIV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2008, Φόδελε, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 137) 78. Κ. Chrissopoulou, E. Pavlopoulou, H. Papananou, S. Fotiadou, G. Portale, W. Bras, and S. H. Anastasiadis "Crystallization Behavior in Polymer / Layered Silicate 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Σεπτέμβριος 2008, Ιωάννινα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 74) 79. S. Fotiadou, Κ. Chrissopoulou, Β. Frick, S. H. Anastasiadis "Organic Inorganic Nanocomposites: A study of the structure and dynamics in confined geometry" 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολυμερών, Σεπτέμβριος 2008, Ιωάννινα, Ελλάδα (Πρακτικά Συνεδρίου σελ. 237)

19 Ε. Pavlopoulou, S. Fotiadou, E. Papananou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, G. Portale, W. Bras "Crystallization kinetics in poly(ethylene oxide) / layered silicates nanocomposites" 2009 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2009, Pittsburgh, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 54, P (2009) 81. Κ. Χρυσοπούλου, Ε. Παυλοπούλου, Ε. Παπανάνου, Σ. Φωτιάδου, G. Portale, W. Bras, Σ. Χ. Αναστασιάδης "Κρυστάλλωση σε Νανοϋβρίδια Πολυμερών/Πολυστρωματικών Πυριτιούχων Πηλών" 7ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Xημικής Mηχανικής, Ιούνιος 2009, Πάτρα, Eλλάδα 82. K. Chrissopoulou, E. Pavlopoulou, H. Papananou, S. Fotiadou, G. Portale, W. Bras and S. H. Anastasiadis "Effect of Inorganic Additive on the Chain Crystallization in Polymer / Layered Silicate Nanohybrids" XXV Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, Σεπτέμβριος 2009, Θεσσαλονίκη. 83. E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, S. H. Anastasiadis, H. Iatrou, N. Hadjichristidis, G. Portale, and W. Bras Concentration and Temperature Effects on the Micellization of Block Copolymers in a Homopolymer Matrix 2010 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2010, Portland, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 55, A (2010). 84. K. Chrissopoulou, A. Afratis, S. Fotiadou, B. Frick, and S. H. Anastasiadis "Confinement effects on the Structure and Dynamics in Intercalated Polymer / Layered Silicate Nanohybrids" 5 th International Conference on Times of Polymers (TOP) and Composites, Ιούνιος 2010, Ischia, Italy. American Institute of Physics Conference Proceedings 1255, p.79, Melville, New York, K. Andrikopoulos, K. Chrissopoulou, S. Bollas, S. Fotiadou, G. Voyiatzis, and S. H. Anastasiadis "On the Crystallinity and Chain Conformations in PEO / Layered Silicate 8 th Hellenic Polymer Society Symposium, Οκτώβριος 2010, Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. 86. K. Chrissopoulou, H. Papananou, E. Pavlopoulou, G. Portale, W. Bras and S. H. Anastasiadis "Crystallization Kinetics in Polymer / Layered Silicate 8 th Hellenic Polymer Society Symposium, Οκτώβριος 2010, Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. 87. S. H. Anastasiadis, E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, G. Portale, W. Bras, H. Iatrou, S. Pispas and N. Hadjichristidis "Macromolecular Architecture Effects on the Micellization in Block Copolymer / Homopolymer Mixtures" 8 th Hellenic Polymer Society Symposium, Οκτώβριος 2010, Χερσόνησος, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.

20 S. H. Anastasiadis, K. Chrissopoulou, S. Bollas, K. Andrikopoulos, S. Fotiadou, D. Christofilos, G.A. Voyiatzis "On the Crystallinity and Chain Conformation in PEO / Layered Silicate 2011 American Physical Society March Meeting, Μάρτιος 2011, Dallas, U.S.A. Bull. Amer. Phys. Soc. 56, L (2011). 89. K. Chrissopoulou, K. Andrikopoulos, S. Bollas, S. Fotiadou, G. Voyiatzis and S. H. Anastasiadis "Polymer Morphology in Confinement and close to surfaces" 2 nd Russian-Hellenic Symposium BIONANOTOX 2011, Μάιος 2011, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. 90. H. Papananou, E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, G. Portale, W. Bras and S. H. Anastasiadis "Crystallization Kinetics in Polymer / Layered Silicate 2 nd Russian-Hellenic Symposium BIONANOTOX 2011, Μάιος 2011, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. 91. K. Chrissopoulou, S. Fotiadou, S. Bollas, S. H. Anastasiadis, K. Andrikopoulos and G. A. Voyiatzis. "On the Crystallinity and Chain Conformations in Polymer / Inorganic 8ο Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο Xημικής Mηχανικής, Μάιος 2011, Θεσσαλονίκη, Eλλάδα 92. H. Papananou, S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, and S. H. Anastasiadis. "Crystallinity and Crystallization Kinetics in Poly(ethylene oxide) / Layered Silicate Conference and Training School on Multiphase Polymers and Polymer Composites: From Nanoscale to Macro Composites, Ιούνιος 2011, Paris, France 93. K. Chrissopoulou, K. Andrikopoulos, S. Bollas, S. Fotiadou, G. Voyiatzis, and S. H. Anastasiadis "Crystallinity and Chain Conformations in Polymer / Layered Silicate Nanohybrids" European Polymer Congress 2011, Ιούνιος 2011, Granada Spain. 94. H. Papananou, E. Pavlopoulou, K. Chrissopoulou, G. Portale, W. Bras and S. H. Anastasiadis "Crystallization Kinetics in Polymer / Layered Silicate 3 rd International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems (IC4N), Ιούνιος 2011, Κρήτη Ελλάδα 95. K. Chrissopoulou, S. Bollas, S. Fotiadou, K. Andrikopoulos, G. Voyiatzis and S. H. Anastasiadis " Polymer Morphology in Confinement and Close to Surfaces" 8 th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies-NN11, Ιούλιος 2011, Θεσσαλονίκη Ελλάδα (INVITED) 96. S. Fotiadou, K. Chrissopoulou, B. Frick and S. H. Anastasiadis "Structure and Dynamics in Hyperbranched Nanohybrids" 8 th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies-NN11, Ιούλιος 2011, Θεσσαλονίκη Ελλάδα 97. A. Kiersnowski, G. Kircher, K. Chrissopoulou, J. Pigłowski and S. H. Anastasiadis

Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων

Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων Σπύρος X. Aναστασιάδης Βιογραφικό Σημείωμα & Λίστα Δημοσιεύσεων Πανεπιστήμιο Kρήτης Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας Tμήμα Χημείας Iνστιτούτο Hλεκτρονικής Δομής και Laser 710 03 Hράκλειο Kρήτης 711 10 Hράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Σπουδές: Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Αύγουστος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολύκαρπου Χ. Φαλάρα Δ/ντή Ερευνών, πρώην Δ/ντή Ινστιτούτου Φυσικοχημείας Προσωπικά Στοιχεία Ημερομ. γεννήσεως: 18-10-1960 Τόπος γεννήσεως: Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος, ένα παιδί Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας : Tομέας Φυσικοχημείας 714 09 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλέφωνο : 2810-393292 Φαξ : 2810-393601

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Δρ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κωσταντίνος Πετρίδης Τίτλος: Δρ Ηµεροµηνία γέννησης: 21 05 1972 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Άγαµος Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Απόστολος Σπύρος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Απόστολος Σπύρος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απόστολος Σπύρος Επίκουρος καθηγητής Τοµέας Χηµείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χηµείας Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Κρήτης Ηράκλειο, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Δ. Γκότσης

Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Αλέξανδρος Δ. Γκότσης Εκπαίδευση 1976 1981 Δίπλωμα, Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Διπλ. εργασία: Διάβρωση χάλκινων αγαλμάτων σε θαλάσσιο περιβάλλον Επιβλέπων: Εμ. Σκουλικίδης 1982

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΖΟΥΔΗ Λέκτορα του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Προς το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978 960 99515 0 0

ISBN: 978 960 99515 0 0 ISBN: 978 960 99515 0 0 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Φαλάρας Πολύκαρπος ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Προβατά Αστέρω ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αθανάσιος Ν. Καναπίτσας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 Απριλίου 1968 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία, Ν. Φθιώτιδας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Αντικύρας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ. Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα καιυπόμνημα Επιστημονικών Εργασιών Ιούνιος 2012 Computation-based Science and Technology Research Center (CaSToRC) Cyprus Institute (CyI) Γεώργιος Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή

ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή ΑΡΙΣΤΕΙΑ, Inter-Poly-Nano, 2 η Εξαμηνιαία έκθεση Παράρτημα στην 1.1 Αναλυτική Περιγραφή Στην αναλυτική περιγραφή ανά Ε.Ε. που ακολουθεί επιλέξαμε, όπως και στην 1 η έκθεση, να μη παραπέμπουμε στη βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD

Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Στέλλα Μπεζεργιάννη, PhD Γραφείο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών 6 ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-498-315

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : Μάρκος Παπαγεωργίου : Αγ. Λαύρας 6, 73132 Χανιά Τηλ.: 28210-53695 : Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η. ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΒΑΪΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλική ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη 1 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μαρινάκης Όνομα πατρός: Σταύρος Όνομα μητρός: Σοφία Ημερομηνία γεννήσεως: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

AKADHMAIKES JESEIS KAI EPISTHMONIKES EPISKEYEIS

AKADHMAIKES JESEIS KAI EPISTHMONIKES EPISKEYEIS ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ Καθηγητής Διευθυντής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νοημοσύνης Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροϕορικής Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών BIOGRAFIKO SHMEIWMA Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία/Τόπος Γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1972/Κορυδαλλός, Αττικής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία/Τόπος Γέννησης: 7 Νοεμβρίου 1972/Κορυδαλλός, Αττικής. Δρ. Φίλιππος Αζαριάδης Τοπάλογλου Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής του ΠΜΣ Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων URL: www.syros.aegean.gr/users/azar E mail: azar@aegean.gr Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Κυρατζής Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ. 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100. e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr

Νικόλαος Κυρατζής Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ. 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100. e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr Νικόλαος Κυρατζής Οικία Εργασία Ρήγα Φεραίου 11 ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας 51100 Γρεβενά Κοίλα 50100 Τηλ. 24620-87557 Κοζάνη κιν.6937 142467 kiratzis@teikoz.gr e-mail: kiratzis.nikos@cyta.gr Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα