ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Μάρτιος 2014

2 Αναθεωρήσεις: Διαμόρφωση του Παραρτήματος II - 2 -

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α _Toc ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στρωματογραφία Τεκτονική Υδρολιθολογική ταξινόμηση γεωλογικών σχηματισμών ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ Μεθοδολογία ταξινόμησης της κατάστασης των υπογείων υδατικών συστημάτων Ποιοτική κατάσταση Αρχικός χαρακτηρισμός Ποσοτική κατάσταση - Αρχικός χαρακτηρισμός Συνολική κατάσταση - Αρχικός χαρακτηρισμός Περαιτέρω χαρακτηρισμός των ΥΥΣ

4 1. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 Στρωματογραφία Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από μια λεπιοειδή διάταξη των διαφορετικής ηλικίας φάσεων και σχηματισμών που συμμετέχουν στη δομή της νήσου. Η Κρήτη αποτελείται από ένα αυτόχθονο έως παραυτόχθονο σύστημα πετρωμάτων που περιλαμβάνει: την ημιμεταμορφωμένη ενότητα των πλακωδών ασβεστολίθων και τους υποκείμενους ασβεστολίθους, δολομίτες, με παρεμβολές σχιστολίθων, ένα αλλόχθονο σύστημα επωθημένο πάνω στο αυτόχθονο και τα νεότερα ιζήματα του Νεογενούς και του Τεταρτογενούς. Το αλλόχθονο σύστημα αποτελείται από αλλεπάλληλα τεκτονικά καλύμματα επωθημένα το ένα πάνω στο άλλο με την ακόλουθη σειρά, από το κατώτερο προς το ανώτερο: Ανθρακικό κάλυμμα Ομαλού - Τρυπαλίου Τεκτονικό κάλυμμα Φυλλιτών Χαλαζιτών Ζώνη Ζώνη Πίνδου Πελαγονική ζώνη - Οφιολιθικό κάλυμμα Παρακάτω περιγράφεται η γενική γεωλογική δομή της Νήσου Κρήτης ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΣΕΙΡΑ ΙΟΝΙΟΣ ΖΩΝΗ Ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι (E.fi) Ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι με λεπτές ενδιαστρώσεις ψαμμιτών και κρυσταλλικών ασβεστολίθων. Είναι τα στρώματα του φλύσχη - της Ιονίου που έχουν μεταμορφωθεί. Ενότητα Πλακωδών ασβεστολίθων (Jm-E.k) (Μ.Ιουρασικό Ηώκαινο) Η ενότητα των πλακωδών ασβεστολίθων χαρακτηρίζεται από την λεπτοστρωματώδη ανάπτυξη ισχυρά ανακρυσταλλωμένων ασβεστολίθων μαρμάρων, τεφρών έως τεφρόμαυρων, και της παρεμβολής σ αυτούς πυριτολίθων με μορφή λεπτών στρώσεων (πάχους μέχρι και 15cm), κονδύλων ή φακών. Το πυριτικό υλικό είναι κυρίως χαλαζίας και λιγότερο χαλκηδόνιος. Οι παρεμβολές αυτές είναι συχνότερες στα μεσαία μέλη της σειράς. Κατά τόπους παρουσιάζουν παρεμβολές σερικιτικών φυλλιτών και παρεμβολές μικρολατυποπαγών στρωμάτων μικρού πάχους. Συχνά παρατηρούνται εσωτερικές λεπιώσεις με αποτέλεσμα να έρχονται σε επαφή στρώματα έντονα τεκτονισμένα με σχετικά αδιατάρακτα με παράλληλη δημιουργία τεκτονικού λατυποπαγούς. Ο σχηματισμός αυτός, στρωματογραφικά, είναι ανάλογος της φάσης Βίγλας της Ιονίου ζώνης και έχει μεταμορφωθεί σε συνθήκες υψηλών πιέσεων χαμηλών θερμοκρασιών. Η ιζηματογένεση των πελαγικών αυτών ιζημάτων της σειράς αυτής άρχισε κατά το Δογγέριο και έληξε κατά το Αν. Ηώκαινο (προσδιορισμός M.REICHEL σε εργασία Φυτρολάκη, 1972). Σχιστόλιθοι (J.sch) Σχιστόλιθοι κυρίως πυριτικοί, κυψελώδεις, ασβεστιτικοί και λιγότερο αργιλικοί λεπτο - μεσο στρωματώδεις. Κατά θέσεις περιέχουν ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους και παρεμβολές σερικιτικών ασβεστιτικών φυλλιτών. Παρεμβάλλονται ανάμεσα στα κατώτερα (μάρμαρα) & τ ανώτερα (πλακώδεις) μέλη της Ιονίου Ζώνης. Συνιστούν κυρίως τους ορεινούς όγκους της νήσου.

5 Ασβεστόλιθοι έως μάρμαρα και δολομίτες (Ts-Ji.k,d Αν.Τριαδικό - Λιάσιο) Πρόκειται για ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους έως μάρμαρα και δολομίτες, νηριτικής φάσης, που υπόκειται κανονικά των πλακωδών ασβεστολίθων με πυριτόλιθους. Τα ανώτερα στρώματα αποτελούνται από ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους έως μάρμαρα μεσοστρωματώδη με λίγο πυριτικό υλικό που εξελίσσονται προς τα κάτω σε τεφρά έως τεφρόλευκα ασβεστολιθικά και δολομιτικά μάρμαρα με φακούς πυριτικών κονδύλων μέχρι 20 cm. (Ts-Ji.k) Τα κατώτερα στρώματα αποτελούνται από δολομίτες, λευκότεφρους έως μαύρους, άστρωτους, συχνά λατυποπαγείς, έντονα τεκτονισμένους, και καρστικοποιημένους με μεγάλα έγκοιλα. (Ts-Ji.d) Η σειρά αυτή στρωματογραφικά αντιστοιχεί με τη φάση Παντοκράτορα της Ιονίου ζώνης. ΑΛΛΟΧΘΟΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΜΑΛΟΥ ΤΡΥΠΑΛΙΟΥ Αποτελεί το κατώτερο τεκτονικό κάλυμμα της νήσου Κρήτης και βρίσκεται επωθημένο επάνω στην αυτόχθονη σειρά των λεπτοπλακωδών κρυσταλλικών ασβεστολίθων. Εμφανίζει μεγάλη εξάπλωση στη Δυτική Κρήτη και αναπτύσσεται σε μεγάλο τμήμα των Λευκών Ορέων. Ανθρακικά Τρυπαλίου (Αν. Τριαδικό Λιάσιο) Αποτελείται από ανακρυσταλλωμένους ασβεστόλιθους έως μάρμαρα, δολομίτες, δολομιτικούς ασβεστόλιθους και ανθρακικά κροκαλολατυποπαγή. Συχνά παρατηρούνται λεπτές κερατολιθικές ενστρώσεις. Το πάχος του φτάνει κατά τόπους, τα 400μ. Η ενότητα Τρυπαλίου θα μπορούσε να διαχωρισθεί στα εξής μέλη: Στον κατώτερο ορίζοντα που χαρακτηρίζεται από πλακώδεις και παχυστρωματώδεις υπόλευκους έως λευκότεφρους ανακρυσταλλωμένους ασβεστολίθους με μικρότερες αντιστοίχως εναλλαγές τεφρόμαυρων δολομιτικών ασβεστολίθων. Στην περιοχή μελέτης ο ορίζοντας αυτός συναντάται κατά θέσεις στο φαράγγι Θέρισσου και στα υψηλά τμήματα των Λευκών Ορέων στην περιοχή Ομαλός. Στον ανώτερο ορίζοντα που χαρακτηρίζεται από κροκαλολατυποπαγείς ασβεστολίθους και δολομίτες με παρεμβολές κατά τόπους οριζόντων πλακωδών επίσης ασβεστολίθων ή δολομιτικών ασβεστολίθων. Ο ανώτερος αυτός ορίζοντας καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα ανάπτυξης του καλύμματος Τρυπαλίου στην περιοχή μελέτης. Η ενότητα χαρακτηρίζεται από μια ισχυρότατη τεκτονική καταπόνηση με αποτέλεσμα τον έντονο κατακερματισμό. Συχνά συναντώνται ανασυγκολλήσεις των πετρωμάτων με ασβεστιτικό συνδετικό υλικό. ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΥΛΛΙΤΩΝ ΧΑΛΑΖΙΤΩΝ Φυλλίτες, χαλαζίτες, σχιστόλιθοι (ph) (Πέρμιο - Αν. Τριαδικό) Ο σχηματισμός αυτός αποτελείται από φυλλίτες, μεταψαμμίτες, χαλαζίτες και σχιστόλιθους, κροκαλοπαγή, ποικίλης σύστασης (π.χ. σερικιτικούς-χλωριτικούς, μαρμαρυγιακούς, χαλαζιακούς με σερικίτη και αιματίτη, γραφιτικούς-μαρμαρυγιακούς) Η μεταμόρφωση έγινε σε συνθήκες υψηλής πίεσης και χαμηλής έως μέσης θερμοκρασίας HP/LT (SEIDEL, 1978). Συχνά παρεμβάλλονται μαύροι λεπτοστρωματώδεις και κατακερματισμένοι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι (mr), χαλαζιτικές φλέβες (qt), δολομίτες (d), εναλλαγές φυλλιτών, σχιστολίθων, μαρμάρων (ph/sch/mr). Περιλαμβάνουν επίσης διαβάσες (δ), γύψους (g), ραουβάκες (Rw). Οι παρεμβολές αυτές των μαρμάρων μέσα στο σύστημα των φυλλιτών χαλαζιτών παρουσιάζουν κατά θέσεις ιδιαίτερη ανάπτυξη (μάρμαρα Βασιλικού) και έχουν ιδιαίτερη υδρογεωλογική σημασία. Tο πάχος της σειράς στην περιοχή μελέτης ανέρχεται στα 400 μ περίπου

6 Μεγάλη ανάπτυξη των φυλλιτών χαλαζιτών συναντάται στο δυτικό και νότιο τμήμα του νομού Χανίων, στο βόρειο τμήμα των Ταλέων Ορέων στη περιοχή Θριπτής Ορνού και σποραδικά σε άλλα τμήματα της Κρήτης. Ο αδιαπερατός χαρακτήρας των φυλλιτών χαλαζιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση επιμέρους υδρογεωλογικών λεκανών είτε ως υπόβαθρο αυτών προκειμένου για τα ανθρακικά πετρώματα της είτε παρεμποδίζοντας την πλευρική διακίνηση υπογείων νερών άλλων ανθρακικών ενοτήτων (Τρυπάλι, Ιόνιος κλπ). ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΖΩΝΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Το τεκτονικό κάλυμμα της ζώνης συναντάται επωθημένο είτε απευθείας πάνω στους Πλακώδεις ασβεστολίθους της Ιονίου ζώνης, είτε και κυρίως πάνω σε υπολείμματα της φυλλιτικής χαλαζιτικής σειράς με αποτέλεσμα να παρουσιάζει έντονο κερματισμό στη βάση του. Περιλαμβάνει δε τους σχηματισμούς: Φλύσχης (ft) (Ηώκαινο - Ολιγόκαινο) Εναλλαγές αργιλικών σχιστολίθων και ψαμμιτών με μικρές ενστρώσεις τεφρών ασβεστολιθικών τουρβιδιτών και παρεμβολές ανθρακικών κυρίως ολισθολίθων. Το πάχος του φτάνει κατά θέσεις τα 100 μ. Ανθρακικά (Τριαδικό - Ηώκαινο) Τα κατώτερα μέλη των ανθρακικών σχηματισμών (Μ.Τριαδικό Αν.Ιουρασικό) αποτελούνται από δολομίτες τεφρούς μέχρι τεφρόλευκους, παχυστρωματώδεις μέχρι άστρωτους, έντονα τεκτονισμένους και καρστικοποιημένους. Προς τα πάνω εξελίσσονται σε δολομιτικούς ασβεστολίθους και στη συνέχεια σε ασβεστολίθους μεσοπαχυστρωματώδεις, τεφρόλευκους και κατά θέσεις μικρολατυποπαγείς. Τα ανώτερα μέλη των ανθρακικών σχηματισμών (Κρητιδικό Ηώκαινο) αποτελούνται από ασβεστολίθους μεσο εως παχυστρωματώδεις, κατά θέσεις άστρωτους, τεφρόμαυρους. Είναι ανακρυσταλλωμένοι με μικροσυγκεντρώσεις υδροξειδίων του σιδήρου. Προς τα πάνω είναι δολομιτιωμένοι, μερικές φορές λατυποπαγείς και έντονα διερρηγμένοι. Τα ανθρακικά πετρώματα της παρουσιάζουν μεν μεγάλο πάχος, έχουν όμως εξαιτίας των επωθήσεων και των ρηγμάτων κατατμηθεί και συναντώνται πολλές φορές ως τεκτονικά ράκη πάνω στους υποκείμενους τεκτoνικά σχηματισμούς. Εξαιτίας της θέσης τους ως υπερκείμενοι των φυλλιτών και λεπτοπλακωδών ασβεστολίθων διαδραμματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση των υδρογεωλογικων λεκανών της Κρήτης. Ραβδούχα στρώματα (Τριαδικό) Κατά θέσεις, στη βάση των ανθρακικών σχηματισμών, εμφανίζεται μια κλαστική αργιλοσχιστολιθική ανθρακική σειρά, γνωστή ως σειρά Ραβδούχων. Συνίσταται από εναλλαγές ιλυολίθων, ψαμμιτών, σχιστής αργίλου και λεπτοστρωματωδών δολομιτών. Πολλές φορές διαχωρισμός των στρωμάτων αυτών έναντι των υποκείμενων φυλλιτών χαλαζιτών είναι δύσκολος. ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΖΩΝΗΣ ΠΙΝΔΟΥ Το τεκτονικό κάλυμμα της Πίνδου συναντάται με μικρές γενικά ανθρακικές εμφανίσεις και μεγαλύτερα αναπτύγματα του φλύσχη. Η ενότητα της Πίνδου συναντάται κυρίως επωθημένη πάνω στην αντίστοιχη της. Τοπικά δε συναντάται επωθημένη και πάνω στους φυλλίτες. Πιο συγκεκριμένα διακρίνονται : - 6 -

7 Φλύσχης (fo) (Κ.Παλαιόκαινο - Ηώκαινο) Φλύσχης αποτελούμενος από ψαμμίτες, ασβεστολιθικούς ψαμμίτες και ιλυόλιθους. Στη βάση του φλύσχη οι ψαμμίτες είναι αδρόκοκκοι με κατά θέσεις παρεμβολές αργιλικών σχιστολίθων. Συναντώνται συχνά ολισθόλιθοι κυρίως ασβεστολιθικής σύστασης αλλά συχνά και οφιολιθικής. Αναπτύσσεται σε μεγάλη έκταση κυρίως στις νότιες παρυφές του Ψηλορείτη. Ασβεστόλιθοι (K.k) (Αν. Κρητιδικό - Ηώκαινο) Ασβεστόλιθοι πλακώδεις, κυρίως μικριτικοί με κονδύλους και ενστρώσεις πυριτολίθων και λεπτές ενστρώσεις αργιλικών σχιστολίθων χρώματος ερυθρού και πράσινου. Κατά θέσεις μέσα σ αυτούς συναντώνται στρώματα λατυποπαγών ασβεστολίθων. Τα ανώτερα μέλη είναι λευκότεφρα, ενώ τα κατώτερα το χρώμα γίνεται τεφρόμαυρο έως μαύρο και μεταπίπτουν σε παχυστρωματώδεις. Το πάχος τους φτάνει τα 100 m. Στα ανώτερα τμήματα συναντώνται τα στρώματα μετάβασης προς το φλύσχη. Στο ανατολικό τμήμα του νησιού οι ασβεστόλιθοι αναφέρονται και ως ασβεστόλιθοι Μαγκασά. 1ος Φλύσχης (K.ft) (Κρητιδικό) Εναλλαγές λεπτών στρωμάτων από ερυθρές μάργες, κερατολίθους, μαργαϊκούς ασβεστολίθους και αργιλομαργαϊκούς σχιστολίθους. Κατά θέσεις είναι πράσινοι και ερυθροί αδρόκοκκοι ψαμμίτες που εναλλάσσονται με μικροκλαστικούς ασβεστολίθους. Σχιστοκερατόλιθοι (Jo)(Ιουρασικό) Πολύχρωμοι κερατόλιθοι - ασβεστόλιθοι. Εναλλαγές κυανών, πράσινων, καστανών, ερυθρών και μαύρων κερατολίθων. Κατά θέσεις συναντώνται λεπτές ενστρώσεις αργιλοπυριτικού υλικού και λεπτοστρωματώδεις έως παχυστρωματώδεις ασβεστόλιθοι που κατά θέσεις φέρουν κονδύλους κερατολίθων. Ασβεστόλιθοι (Τs-Jo) (Τριαδικό Σενώνιο) Ασβεστόλιθοι πλακώδεις, πολύχρωμοι με ιάσπιδες, μεσόκοκκοι μαργαϊκοί κατά θεσεις λατυποπαγείς. ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Η ενότητα των οφιολίθων-κρυσταλλοσχιστωδων είναι ένα σύνθετο πολύμεικτο τεκτονικό κάλυμμα με μεγάλη ποικιλία λιθολογικών σχηματισμών διαφόρου ηλικίας. Στην ενότητα αυτή συμμετέχουν οφιόλιιθοι (σερπεντινίτες, βασάλτες, περιδοτίτες, γάβροι κ.α.), μεταμορφωμένα πετρώματα (γνεύσιοι, αμφιβολίτες), ανθρακικά πετρώματα ηλικίας Α.Τριαδικού έως Α.Κρητιδικού, φλυσχοειδή ιζήματα, γρανίτες κ.α. Στο σύνολο της ενότητας αυτής καταγράφονται διάφορες υποενότητες με χαρακτηριστικές ονομασίες όπως Αρβης, Μιαμού, Βάτου, Αστερουσίων, Οφιολιθικό κάλυμμα. Παρακάτω περιγράφονται οι λιθολογικοί σχηματισμοί που συναντώνται σε κάθε μια υποενότητα: ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Περιλαμβάνει: Αστρωτους ασβεστολίθους. Κατά θέσεις ανακρυσταλλωμένοι και δολομιτιωμένοι. (Κρητιδικό Κ.kt) Oφιολίθους. Σερπεντινίτες, περιδοτίτες, διαβάσες, διορίτες και αμφιβολίτες (o). Οφιολιθικό melange (me). Πολύμεικτος έντονα τεκτονισμένος σχηματισμός που περιλαμβάνει οφιολιθικά σώματα, μάρμαρα και γνευσιοσχιστόλιθους. Φλυσχοειδής σχηματισμός (fb). Εναλλαγές πολύχρωμων λεπτοστρωματωδών ασβεστολίθων, μαργών, πηλιτών και ψαμμιτών. (Α. Ιουρασικό - Κ. Κρητιδικό) - 7 -

8 ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Περιλαμβάνει κυρίως γνεύσιους, αμφιβολίτες, σχιστολίθους και χαλαζίτες. Συχνά στους σχηματισμούς αυτούς παρεμβάλονται ενδιαστρώσεις μαρμάρων και σιπολινών. Απαντώνται επίσης κατά θέσεις μεμονωμένα μικρά τεκτονικά ράκη μαρμάρων. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΤΟΥ Περιλαμβάνει : Οφιόλιθους (ο). (Α. Ιουρασικό - Κ. Κρητιδικό) Σχιστολίθους Βάτου (J.fl). Εναλλαγές τεφρών μαργών και πάγκων ψαμμιτικών ασβεστολίθων. (Ιουρασικό) Μετα-ιζήματα (Ps.Js) που περιλαμβάνουν αμφιβολίτες, μικρολατυποπαγή, ραδιολαρίτες, ασβεστόλιθους και χαλαζίτες. (Α.Πέρμιο - Ιουρασικό) ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΙΑΜΟΥ Περιλαμβάνει : Φλύσχη (Js.f) κυρίως ιλυολιθικός - ψαμμιτικός με ενστρώσεις λατυποπαγών ασβεστολίθων. (Α. Ιουρασικό) Λατυποπαγείς ασβεστολίθους (Js.br) σε ογκώδεις πάγκους σε ενστρώσεις εντός του φλύσχη. (Α. Ιουρασικό) ΣΕΙΡΑ ΛΕΝΤΑ Περιλαμβάνει : Φλύσχη ψαμμιτοπηλιτικό (Js.f). Ασβεστόλιθους μικριτικούς, κροκαλοπαγή και ψαμμίτες (T.k,c.st) (Τριαδικό) ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΡΒΗΣ Περιλαμβάνει: Ασβεστολίθους μαργαϊκούς και ιλυόλιθους με διαβάσες (Κk.pl). Στη βάση του σχηματισμού συναντώνται λευκοί ασβεστόλιθοι. (Α. Κρητιδικό) Φλυσχοειδή σειρά (Js.fl) που περιλαμβάνει ασβεστολιθικούς φακούς. (Α. Ιουρασικό ;) Μικριτικούς ασβεστολίθους και ενδοκλαστικά λατυποπαγή (Τ.k.br). Γρανιτικές Διεισδύσεις (γ) Περιλαμβάνει γρανίτες και γρανοδιορίτες που έχουν διεισδύσει τόσο σε γνευσίους του καλύμματος Αστερουσίων όσο και σε ανθρακικά της βορείως της Ιεράπετρας. ΝΕΟΓΕΝΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Κατά το κατώτερο Μειόκαινο μετά τις επωθήσεις των διαφόρων ενοτήτων πάνω στα πετρώματα της αυτόχθονης ενότητας δημιουργήθηκαν πεδία τάσεων τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία μεγάλων ρηγμάτων με κύριες διευθύνσεις Β-Ν και Α-Δ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκαν μεγάλα βυθίσματα στα οποία άρχισαν να αποτίθενται τα υλικά της διάβρωσης των αναδυθέντων πετρωμάτων. Οι κύριες μεγάλες νεογενείς λεκάνες ήταν του Ηρακλείου Μεσαράς, της Ιεράπετρας Καλού Χωριού, του βορείου τμήματος του Ν..Ρεθύμνου και Χανίων, Σητείας και άλλες μικρότερες. Τα νεογενή ιζήματα (Πλειοκαινικά Μειοκαινικά) αναπτύσσονται σε μεγάλες εκτάσεις στο σύνολο της Κρήτης. Επικάθονται ασύμφωνα στους αλπικούς σχηματισμούς. Αποτελούνται από ιζήματα χερσαίας, ποτάμιας, υφάλμυρης και θαλάσσιας φάσης. Παρουσιάζουν ανομοιομορφία τόσο ως προς την ηλικία τους όσο και ως προς τη λιθολογία τους. Βιβλιογραφικά, ανάλογα κυρίως από τη θέση - 8 -

9 εμφάνισης τους, έχουν δοθεί διαφορετικές ονοματολογίες, των διαφόρων φάσεων τους (π.χ. σχηματισμοί Αγ. Βαρβάρας, Φοινικιάς κλπ). Η κατάταξη που γίνεται εδώ λαμβάνει υπόψη την ηλικία και τη λιθολογία των αποθέσεων. Πλειοκαινικές (Pl) Αποτελούνται από μάργες κυρίως μαλακές, κιτρινόλευκες με παρεμβολές αργίλων και άμμων, αργίλους, μαργαϊκούς ασβεστολίθους και κροκαλοπαγή. Συχνά απαντώνται διαστρώσεις από οργανογενείς ασβεστολίθους, αμμώδεις φακούς και διάσπαρτες προνεογενείς ανθρακικές κροκάλες. Κατά θέσεις παρατηρείται επικράτηση των μαργών (m) (σχηματισμός Φοινικιάς, Μύρτου στην Αν. Κρήτη), των μαργαϊκών ασβεστολίθων (k), και των κροκαλοπαγών (c). Μειοκαινικές (M) Αποτελούνται από μάργες, μαργαϊκούς ασβεστολίθους λευκότεφρου χρώματος, καλά στρωμένους σε πάγκους από λίγα cm μέχρι και 2 m, μαργαϊκούς ψαμμίτες, και κροκαλοπαγή αποτελούμενα από ασύνδετους χάλικες και άμμους. Κατά θέσεις παρατηρείται επικράτηση των μαργών (m) (σχηματισμοί Αγ. Βαρβάρας, Βιάννου, Αμμουδάρες, Μακρυλια, Σκινια στην Αν.Κρήτη), των μαργαϊκών ασβεστολίθων (k) (σχηματισμοί Αγ. Βαρβάρας για Αν.Κρήτη), και των κροκαλοπαγών (c) (σχηματισμοί Πρ.Ηλία, Αμπελούζου, Μάλες, Καλαμαύκας, Μύθοι και Πρινας για την Αν.Κρήτη). Απαντώνται συνήθως εδώ παρεμβολές στρωμάτων γυψών. Λατυποκροκαλοπαγή Τοπολίων (M.br) (Μειόκαινο) Ισχυρά συγκολλημένες με ασβεστιτικό συνδετικό υλικό ανθρακικές κυρίως λατύπες προερχόμενες μόνο από τους σχηματισμούς των ζωνών και Πίνδου,. Το πάχος τους φτάνει τα 350 m. Ο σχηματισμός αυτός τοποθετείται στο νότιο τμήμα ανάπτυξης της νεογενούς λεκάνης στην περιοχή Τοπολίων του νομού Χανίων ΠΛΕΙΟΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Αποτελούμενται από κροκαλοπαγή, άμμους, αργίλους, ποταμολιμναίας προέλευσης, με παρεμβολές λιμναίων μαργαϊκών ασβεστολίθων. Στους πλειοπλειστοκαινικούς σχηματισμούς αναφέρεται και ο Σχηματισμός Αγ. Γαλήνης (Pl-Pt) στην περιοχή της Μεσαράς. ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Τα τεταρτογενή ιζήματα είναι τοποθετημένα πάνω σε όλους τους σχηματισμούς τόσο του αλπικού υποβάθρου όσο και των νεογενών αποθέσεων και αποτελούνται από χερσαίες, θαλάσσιες έως λιμνοθαλάσσιες, άμμων, κροκαλών, αργίλων και χαλίκων ασύνδετων έως ελαφρά συγκολλημένων. Στα ιζήματα αυτά περιλαμβάνονται οι : Παράκτιες (cd) Αλλουβιακές (al) που συναντώνται στις παράκτιες πεδιάδες, σε μικρές εσωτερικές λεκάνες και στις κοίτες και τις εκβολές των χειμάρρων Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων (SC-CS) που αναπτύσσονται στα πρανή των λόφων και των ορεινών όγκων. Αποθέσεις ερυθρογής (tr) κυρίως εντός των καρστικών εγκοίλων. Υλικά ποτάμιων αναβαθμίδων (Pt.t) που απαντώνται στην ευρύτερη κοίτη των χειμάρρων και στις εξόδους των φαραγγιών. Υλικά θαλάσσιων αναβαθμίδων (Pt.tm) σε διαφορετικά υψόμετρα

10 1.2 Τεκτονική Από γεωτεκτονική άποψη, η Κρήτη τοποθετείται αφενός μεν στο κέντρο του Ελληνικού Τόξου, αφετέρου δε στο νότιο κλάδο του Αλπικού Ορογενούς και μάλιστα στη θέση εκείνη όπου ο Β.ΒΔ-Ν.ΝΑ διεύθυνσης γενικός άξονας της πτύχωσης κάμπτεται προς Α.ΝΑ με συνέπεια η Κρήτη να αποτελεί τη γεωτεκτονική μετάβαση από τις Ελληνίδες στις Ταυρίδες Οροσειρές. Στην γενική τεκτονική της Κρήτης ασφαλώς προέχει το θέμα των επωθήσεων και ειδικότερα της επώθησης του ετερόχθονου συστήματος επί του αυτόχθονου κατά το Κάτω έως Μέσο Μειόκαινο. Ετσι πολλά γεγονότα της τεκτονικής του αυτόχθονου συστήματος της Κρήτης του προαλπικού και του αλπικού κύκλου έχουν αλλοιωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με το ετερόχθονο σύστημα και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω των μεγάλων κινήσεων που έλαβαν χώρα αλλά και λόγω των επιμέρους κινήσεων μεταξύ των διαφόρων καλυμμάτων. Παράλληλα οι κινήσεις αυτές δημιούργησαν πλήθος από λεπιώσεις και συντέλεσαν στον κερματισμό των πετρωμάτων ειδικά αυτών των μη εύκαμπτων. Οι επωθήσεις αυτές με την εν γένει τεκτονική και τα ρήγματα έχουν δημιουργήσει όπως είναι φυσικό μια σύνθετη κατάσταση, σε ότι αφορά, τις γενικές και τις τοπικές γεωλογικές συνθήκες της Κρήτης. Με βάση τις παρατηρήσεις στο αυτόχθονο σύστημα και στα καλύμματα αναφέρεται βιβλιογραφικά ότι αυτά έχουν υποστεί πέρα των Αλπικών πτυχώσεων και τον Ερκύνιο κύκλο πτυχώσεων. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις όταν τα ετερόχθονα καλύμματα έφθασαν στο χώρο της βόρειας ζώνης η πτύχωση στην Κρήτη είχε προχωρήσει και είχε εξελειχθεί στο στάδιο των πρώτων πτυχωσιγενών ρηγμάτων. Οι πτυχογόνες αυτές δυνάμεις επέδρασαν γενικά από βορρά προς νότο και οι άξονες των πτυχών είχαν διευθύνσεις μεταξύ ΑΒΑ-ΔΝΔ και ΑΝΑ-ΔΒΔ. Μετά την πτύχωση αναπτύχθηκε παράλληλα προς τον επιμήκη άξονα της Κρήτης, ο άξονας ενός μεγάλου αντικλίνου με κυματοειδή γραμμή με επιμέρους μικρότερα αντίκλινα, αυτών των σημερινών οροσειρών, των Λευκών Ορέων της Ιδη, της Δίκτης και του Ορνού. Μετά την φάση της πτύχωσης επακολούθησε η επίδραση της ρηγματογόνου τεκτονικής με τον τεμαχισμό της Κρήτης από ρήγματα Β-Ν και Α-Δ που είχε ως αποτέλεσμα και την τελική ανύψωση των οροσειρών που δίδουν την εικόνα τεκτονικών κεράτων. Στην συνέχεια, με τις κατακόρυφες κινήσεις του νεογενούς, δημιουργήθηκαν και νεώτερα ρήγματα ενώ η ανύψωση των μεγάλων τεκτονικών τεμαχών συνεχίσθηκε μέχρι το πλειστόκαινο. Η φάση αυτή είναι σημαντική γιατί σε αυτήν οφείλεται η σημερινή μορφολογία της Κρήτης και επιπλέον γιατί συνεχίζεται και στις νεότερες περιόδους. Επίσης συντέλεσε στην δημιουργία, εξ αιτίας των ρηγμάτων, μεγάλων ρηξιγενών ζωνών και βυθισμάτων (λεκάνες, αύλακες κ.α.) διαφόρων υψομέτρων στα οποία αποτέθηκαν τα μετέπειτα ιζήματα του νεογενούς των διαφόρων φάσεων. 1.3 Υδρολιθολογική ταξινόμηση γεωλογικών σχηματισμών Η ταξινόμηση των γεωλογικών σχηματισμών μετά την επεξεργασία των γεωλογικών φύλλων του ΙΓΜΕ, την κατάταξη από τη μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων Κρήτης, και τις ομαδοποιήσεις και συμπληρώσεις που έγιναν στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου, ταξινομήθηκαν με βάση την υδρολιθολογική τους συμπεριφορά και διαχωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες. Α. Καρστικοί σχηματισμοί Σε αυτό τους σχηματισμούς η κυκλοφορία του νερού γίνεται εδώ μέσω του δευτερογενούς πορώδους (ρωγμές, καρστικά κενά). Υψηλής έως μέτριας υδρο (K1) Ασβεστόλιθοι, δολομίτες, κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, μάρμαρα υψηλής έως μέτριας υδρο. Κατατάσσονται εδώ οι έντονα καρστικοποιημένοι ανθρακικοί σχηματισμοί της ζώνης της, τα ανθρακικά Τριπαλίου και οι Τριαδικοί κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες

11 της Ιονίου ζώνης. Αναπτύσσονται εδώ υψηλού δυναμικού υπόγειες υδροφορίες που εκφορτίζονται μέσω μεγάλων καρστικών πηγών. Περιλαμβάνονται εδώ οι παρακάτω ανθρακικοί σχηματισμοί : ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΑΛΙ E.k (ασβεστόλιθοι Ηωκαίνου) P-E.k (ασβεστόλιθοι Παλαιοκαίνου - Ηωκαίνου) P-E.k.d (ασβεστόλιθοι, δολομίτες Παλαιοκαίνου - Ηωκαίνου) Ks-E.k (ασβεστόλιθοι Κρητιδικού - Ηωκαίνου) Ks-E.k.d (ασβεστόλιθοι, δολομίτες Κρητιδικού - Ηωκαίνου) Ks.k (ασβεστόλιθοι Κρητιδικού) Ks.k.d (ασβεστόλιθοι, δολομίτες Κρητιδικού) Js-K.k.d (ασβεστόλιθοι, δολομίτες Ιουρασικού - Κρητιδικού) Ts-Ji.mr.d (μάρμαρα, δολ/να μάρμαρα Τριαδικού - Ιουρασικού) ΙΟΝΙΟΣ Ts-Ji.k.d (ασβεστόλιθοι, δολομίτες Τριαδικού-Ιουρασικού) Ts-Ji.k (ασβεστόλιθοι, Τριαδικού- Ιουρασικού) Ts-Ji.d (δολομίτες Τριαδικού-Ιουρασικού) Ts-Ji.d.k (δολομίτες, ασβεστόλιθοι Τριαδικού-Ιουρασικού) Js.k (ασβεστόλιθοι Ιουρασικού) Js.k.d (ασβεστόλιθοι, δολομίτες Ιουρασικού) T-E.k.d (ασβεστόλιθοι, δολομίτες Τριαδικού-Ηωκαίνου) T-Js.k (ασβεστόλιθοι Τριαδικού-Ιουρασικού) T-Js.k.d (ασβεστόλιθοι, δολομίτες Τριαδικού- Ιουρασικού) T.d (Δολομίτες Τριαδικού) T.d.k (δολομίτες, ασβεστόλιθοι Τριαδικού) Μέτριας έως μικρής υδρο (K2) Ασβεστόλιθοι μέτριας έως μικρής υδρο. Κατατάσσονται εδώ οι ασβεστόλιθοι της ζώνης της Πίνδου, οι κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι Ιουρασικής - Ηωκαινικής ηλικίας της Ιονίου ζώνης και οι μικρότερες ανθρακικές εμφανίσεις των εσωτερικών καλυμμάτων. Η κυκλοφορία του νερού στους σχηματισμούς αυτούς ελέγχεται από τις παρεμβολές πυριτολίθων, κερατολίθων και αργιλικών σχιστολίθων. Αναπτύσσονται εδώ μέσου έως μικρού δυναμικού υπόγειες υδροφορίες. Εξαιτίας του έντονου τεκτονισμού τους στις περιπτώσεις εκείνες που παρουσιάζουν και σημαντική επιφανειακή ανάπτυξη συμμετέχουν στην τροφοδοσία σημαντικών καρστικών πηγών. Κατά θέσεις οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούν το υδρογεωλογικό υπόβαθρο των υψηλής υδρο ανθρακικών σχηματισμών, όταν έχουν μικρή υδροπερατότητα και η τεκτονική θέση τους το επιτρέπει

12 Περιλαμβάνονται εδώ οι παρακάτω ανθρακικοί σχηματισμοί: ΙΟΝΙΟΣ Jm-E.k (ασβεστόλιθοι Ιουρασικού - Ηωκαίνου) ΠΙΝΔΟΥ K.k (ασβεστόλιθοι Κρητιδικού) ΜΙΑΜΟΥ Js.br (λατυποπαγείς ασβεστολίθοι Ιουρασικού) ΛΕΝΤΑ T.k.c.st (ασβεστόλιθοι, κροκαλοπαγή και ψαμμίτες Τριαδικού) ΑΡΒΗΣ Ts-Jo (ασβεστόλιθοι Τριαδικού Σενωνίου) K.k.pl (ασβεστόλιθοι μαργαϊκοι ιλυόλιθοι με διαβάσες Κρητιδικού) ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ K.kt (ασβεστόλιθοι Κρητιδικού) T.k.br (ασβεστόλιθοι και λατυποπαγή) ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ Κ.kt (ασβεστόλιθοι Κρητιδικού) Μειοκαινικά ασβεστολιθικά λατυποκροκαλοπαγή Τοπολίων, μέτριας έως υψηλής υδρο (K3) Παρουσιάζουν τόσο πρωτογενές όσο και δευτερογενές πορώδες. Αναπτύσσονται εδώ σημαντικές υδροφορίες που εκφορτίζονται μέσω αξιόλογων πηγών. M.br (Μειοκαινικά ασβεστολιθικά λατυποκροκαλοπαγή) Β. Πορώδεις σχηματισμοί Στους πορώδης σχηματισμούς η κυκλοφορία του νερού γίνεται μέσω του πρωτογενούς πορώδους (πορώδες κόκκων). Κοκκώδεις προσχωματικές κυρίως κυμαινόμενης υδρο (Π1) Κατατάσσονται εδώ οι αλλουβιακές, οι ποτάμιες και θαλάσσιες αναβαθμίδες, τα κροκαλοπαγή ποτάμιας προέλευσης, τα πλευρικά κορήματα και οι κώνοι κορημάτων. Στις περιπτώσεις που οι σχηματισμοί των πλευρικών κορημάτων, των κώνων κορημάτων και των αναβαθμίδων καλύπτουν μικρή έκταση και έχουν μικρό πάχος δεν έχουν υδρογεωλογική σημασία. Αναπτύσσονται ιδιαίτερα στις σύγχρονες των ποταμών και χειμάρρων, αξιόλογες φρεάτιες υδροφορίες. Κοντά στη θάλασσα οι υδροφορίες αυτές έχουν υποστεί κατά θέσεις, υποβάθμιση εξαιτίας της υφαλμύρισης. Περιλαμβάνονται εδώ οι παρακάτω σχηματισμοί : ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ al (αλλουβιακές ) SC-CS (πλευρικά κορήματα) cd (παράκτιες ) tr ( ερυθρογής) Pt.t (υλικά ποτάμιων αναβαθμίδων) Pt.tm (υλικά θαλάσσιων αναβαθμίδων) ls (υλικά ολισθήσεων)

13 Μειοκαινικές και πλειοκαινικές μέτριας έως μικρής υδρο (Π2) Κατατάσσονται εδώ τα κροκαλοπαγή και οι μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι των νεογενών σχηματισμών. Καταλαμβάνουν τις παρυφές των ορεινών ασβεστολιθικών όγκων και μερικές φορές τροφοδοτούνται πλευρικά από τους ασβεστολίθους όταν η πιεζομετρία το επιτρέπει. Αναπτύσσονται εδώ επιμέρους υπόγειες υδροφορίες μέσου έως μικρού δυναμικού. Περιλαμβάνονται εδώ οι παρακάτω σχηματισμοί : Pl-Pt (πλειοπλειστοκαινικοί σχηματισμοί) Pl-Pt.c (Πλειοπλειστοκαινικά κροκαλοπαγή) Pl.k (μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι Πλειοκαίνου) Pl.c (κροκαλοπαγή Πλειοκαίνου) M.c (κροκαλοπαγή Μειοκαίνου) M.k (μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι Μειοκαίνου) Κοκκώδεις μη προσχωματικές μικρής έως πολύ μικρής υδρο (Π3) Κατατάσσονται εδώ οι πλειοκαινικές και μειοκαινικές μάργες, καθώς και ο αδιαίρετος σχηματισμός του νεογενούς. Τοπικά στον αδιαίρετο σχηματισμό των νεογενών αναμένεται η ανάπτυξη υδροφοριών μέσα σε παρεμβολές κροκαλοπαγών ή μαργαϊκών ασβεστολίθων. Κατά θέσεις στις νεογενείς αναπτύσσονται στρώματα γύψου που παρουσιάζουν αξιόλογη υδροφορία έντονα υποβαθμισμένη εξαιτίας των θειϊκών ιόντων. Περιλαμβάνονται εδώ οι παρακάτω σχηματισμοί : Ng (Νεογενείς σχηματισμοί) Pl.m (Πλειοκαινικές μάργες) M.m (Μειοκαινικές μάργες) Pl (Πλειοκαινικές ) M (Μειοκαινικές ) Γ. Ρωγμώδης σχηματισμοί Πρακτικά αδιαπέρατοι σχηματισμοί μικρής έως πολύ μικρής υδρο (A1) Περιλαμβάνονται εδώ οι σχηματισμοί του φλύσχη και τα ελαφρώς μεταμορφωμένα αργιλικά ιζήματα των διαφόρων ζωνών. Κατά θέσεις εντός των στρωμάτων του φλύσχη αναπτύσσονται τοπικού χαρακτήρα υδροφορίες μικρού έως μέσου δυναμικού

14 Περιλαμβάνονται εδώ οι παρακάτω σχηματισμοί : ΠΙΝΔΟΣ fo (φλύσχης Παλαιοκαίνου Ηωκαίνου) K.ft (1ος φλύσχης Κρητιδικού) Jo (σχιστοκερατόλιθοι Ιουρασικού) T.ft (κλαστική σειρά Τριαδικού) ΤΡΙΠΟΛΗ ft (Φλύσχης Ηωκαίνου - Ολιγοκαίνου) T.sch (εναλλαγές σχιστολίθων ασβεστολίθων) ΙΟΝΙΟΣ E.fi (Ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι Ηωκαίνου) ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΙΑΜΟΥ Fb (Φλυσχοειδής σχηματισμός Α. Ιουρασικού - Κ. Κρητιδικού) ΒΑΤΟΥ J.fl (Σχιστόλιθοι Ιουρασικού) Ps-Js (Μετα - ιζήματα Α.Περμίου- Ιουρασικού) Js.f (Φλύσχης Α.Ιουρασικού) ΛΕΝΤΑ f? (φλύσχης) ΑΡΒΗΣ Js.fl (Φλυσχοειδής σειρά Α.Ιουρασικού) Πρακτικά αδιαπερατοί ή εκλεκτικής κυκλοφορίας σχηματισμοί μικρής έως πολύ μικρής δια (A2) Κατατάσσονται εδώ τα μεταμορφωμένα και πυριγενή πετρώματα των διαφόρων ζωνών και καλυμμάτων. Κατά θέσεις στους σχηματισμούς αυτούς, τόσο εξαιτίας του έντονου κερματισμού τους όσο και εξαιτίας της πετρολογικής σύνθεσης τους (π.χ. εναλλαγές χαλαζιτών, μαρμάρων) αναπτύσσονται επιμέρους, τοπικού χαρακτήρα, υδροφορίες. Περιλαμβάνονται εδώ οι παρακάτω σχηματισμοί : γ (γρανιτικές διεισδύσεις) ΙΟΝΙΟΣ J.sch (σχιστόλιθοι Ιουρασικού) ΧΑΛΑΖΙΤΕΣ / ΦΥΛΛΙΤΕΣ Ph (φυλλίτες χαλαζίτες) ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ o (οφιόλιθοι) me (Οφιολιθικό melange) ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ gn (γνεύσιους, αμφιβολίτες, σχιστολίθους και χαλαζίτες) Δ. Γύψοι (g) ΒΑΤΟΥ o (οφιόλιθοι Α.Ιουρασικού Κ.Κρητιδικού) Στο σχηματισμό των γύψων αναπτύσσεται υψηλού δυναμικού υπόγεια υδροφορία εξαιτίας της διάλυσης τους ( ψευδοκαρστ ) με υψηλή περιεκτικότητα σε θειϊκά ιόντα

15 2. ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ Για το σύνολο της νήσου Κρήτης δεν υπάρχει μέχρι σήμερα σαφής διαχωρισμός και κατάταξη των υδρογεωλογικών συστημάτων ενοτήτων με τον οποίο να γίνεται σαφής διάκριση και αποτύπωση των οριακών συνθηκών των υδροφορέων. Οι μόνες προσπάθειες που έχουν γίνει είναι από το ΙΓΜΕ (στα πλαίσια της καταγραφής του Υπόγειου Υδατικού Δυναμικού της Ελλάδας Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης 1997 και στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ στο υποέργο «Μελέτη υδροφόρων συστημάτων νήσου Κρήτης πηγές καρστικοί προσχωματικοί υδροφόροι. Ποιοτική καταγραφή») και από την ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων Κρήτης (ΜΔΥΠΚ) (2001) όπου γίνεται μια καταγραφή των κύριων υδρογεωλογικών ενοτήτων. Η καταγραφή του ΙΓΜΕ, για το σύνολο της Κρήτης, έχει βασισθεί στις έρευνες που έχει πραγματοποιήσει στην περιοχή και περιλαμβάνει τα γενικά ισοζύγια των κύριων υδρογεωλογικών ενοτήτων, ενώ η καταγραφή ΜΔΥΠΚ στηρίχθηκε σε εκπονημένες μελέτες από ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια επίσης άλλων μελετών και ερευνών που έχουν εκπονηθεί στο νησί έχει γίνει διαχωρισμός των υδρογεωλογικών ενοτήτων τοπικά στην περιοχή ενδιαφέροντος της κάθε μελέτης. Εν γένει στα πλαίσια των ερευνών /μελετών γίνεται γενική αναφορά στις υδρογεωλογικές ενότητες ή τα συστήματα χωρίς πάντα να καθορίζονται οι οριακές συνθήκες που τις χαρακτηρίζουν. Ο διαχωρισμός βέβαια αυτός και η σαφής αναφορά στις οριακές συνθήκες ιδιαίτερα των επιμέρους υδρογεωλογικών λεκανών που απαρτίζουν ένα μεγάλο υδρογεωλογικό σύστημα απαιτεί συνολική έρευνα επί του συστήματος που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα παντού με λεπτομέρεια. Επιπλέον η πολύπλοκη γεωλογική δομή της Κρήτης δυσχεραίνει τον ακριβή καθορισμό των υδρογεωλογικών συστημάτων. Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της νήσου Κρήτης εξαρτώνται άμεσα από τις γεωλογικές, τεκτονικές και μορφολογικές συνθήκες που συναντώνται ανά περιοχή. Η ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών στους διάφορους σχηματισμούς που δομούν τη νήσο Κρήτη, παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή και καθορίζονται από τις επιμέρους συνθήκες. Σημαντικό ρόλο παίζει η τεκτονική κατάσταση της περιοχής, και ιδιαίτερα η ύπαρξη ρηγμάτων που είτε έχουν δημιουργήσει μέτωπα επικοινωνίας μεταξύ των υδρολιθολογικών ενοτήτων είτε αποκόπτουν την επικοινωνία τους. Μία πρώτη γενική παρατήρηση για την Κρήτη είναι τα ρήγματα με γενικό προσανατολισμό βορρά- νότο διευκολύνουν τη ροή ιδιαίτερα στα καρστικά συστήματα ενώ τα ρήγματα γενικής κατεύθυνσης ανατολή-δύση λειτουργούν ως αδιαπέρατα όρια αποκόπτοντας τη ροή δημιουργώντας μεγάλες υδραυλικές κλίσεις. Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι δεν έχουν καταγραφεί αρνητικές υδροστατικές στάθμες (κάτω από το υψόμετρο θάλασσας) στους υπόγειους υδροφορείς. Πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των υπόγειων υδροφοριών παίζουν τα ανθρακικά πετρώματα που καλύπτουν μεγάλο τμήμα της νήσου και δομούν κύρια τους ορεινούς όγκους. Τα ανθρακικά πετρώματα που συνίστανται οι γεωλογικές ενότητες (αυτόχθονο σύστημα και καλύμματα) συγκροτούν σημαντικά υδρογεωλογικά συστήματα και διακινούν υπογείως μεγάλες ποσότητες νερού. Ο έντονος κατακερματισμός λόγω τεκτονισμού των διαφόρων καρστικών ενοτήτων έχει ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό αυτών σε επιμέρους υδρογεωλογικές λεκάνες μικρότερες ή μεγαλύτερες που διακινούν τα νερά τους στις περισσότερες των περιπτώσεων προς διακριτές μεγάλες ή μικρότερες καρστικές πηγές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πηγών αυτών είναι ότι οι πηγές της κεντρική και ανατολικής Κρήτης βρίσκονται πλησίον της παραλίας ή είναι υποθαλάσσιες και το νερό τους είναι υφάλμυρο από φυσικά αίτια και φέρουν το όνομα «Αλμυρός». Σημαντική έκταση καταλαμβάνουν επίσης οι νεογενείς και τεταρτογενείς. Οι αυτές παρουσιάζουν υδρογεωλογικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα όταν στα μέλη τους συμμετέχουν αδρομερή στοιχεία στα τεταρτογενή (κροκάλες, άμμοι) και κροκαλοπαγή, ψαμμίτες και μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι στα νεογενή. Ιδιαίτερο επίσης στοιχείο της υδροφορίας των νεογενών αποθέσεων είναι η παρουσία εκτεταμένων κατά θέσεις εμφανίσεων στρωμάτων γύψου αφενός μεν με πλούσιο υδατικό

16 δυναμικό αλλά κακής ποιότητας. Στα υδροπερατά τμήματα των ανωτέρω αποθέσεων αναπτύσσονται αξιόλογες κατά θέσεις αβαθείς υδροφορίες που κατά κανόνα τυγχάνουν εντατικής εκμετάλλευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις μέσα στα νεογενή συναντώνται αξιόλογες πηγές η κύρια τροφοδοσία των οποίων όμως συνδέεται με τις ανθρακικές εμφανίσεις (Στύλου Αρμένων, Παπαγιαννάδων κλπ). Από την καταγραφή και αξιολόγηση των διαφόρων μελετών και ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κρήτη έχουν καταγραφεί απόψεις περί των κύριων υδρογεωλογικών συστημάτων (καρστικών και κοκκωδών). Τα σημαντικότερα υδρογεωλογικά συστήματα από άποψη δυναμικότητας και δυνατότητας κάλυψης αναγκών είναι τα καρστικά που αναπτύσσονται στα ανθρακικά πετρώματα του αυτόχθονου συστήματος και των καλυμμάτων. Ακολουθούν οι προσχωματικοί υδροφορείς που η εκμετάλλευσής του είναι γενικά εντατική λόγου του σχετικού μικρού βάθους του υδροφόρου ορίζοντα και τέλος οι μικρή υδροφορία που αναπτύσσεται σε ρωγμώδη πετρώματα (φυλλίτες, σχιστόλιθοι, οφειόλιθοι κλπ) αλλά είναι σημαντική από πλευράς ζήτησης επειδή καλύπτει είτε υδρευτικές ανάγκες των οικισμών που βρίσκονται σε μεγάλα υψόμετρα είτε προμηθεύει ποιμνιοστάσια Τα υδρογεωλογικά συστήματα που έχει διακριθεί η Κρήτη περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω ταξινομημένα σε «καρστικά υδροφόρα συστήματα» που περιλαμβάνουν τα ανθρακικά πετρώματα σε «ρωγμώδη υδροφόρα» που περιλαμβάνουν το φλύσχη, τους σχιστολίθους, τους φυλλίτες και τους οφειολίθους και σε «κοκκώδη υδροφόρα συστήματα» που περιλαμβάνουν τα τεταρτογενή ιζήματα και κατά σύμβαση τα νεογενή. Στους παρακάτω Χάρτες 1 έως 5 απεικονίζονται τα υδρογεωλογικά συστήματα που περιγράφονται παρακάτω. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα υδρογεωλογικά όρια των συστημάτων αυτών δεν έχουν καθορισθεί επακριβώς. Η οριοθέτηση και η κατάταξη των υδροφορέων στα «υδροφόρα συστήματα» έγινε με βάση τις παρακάτω παραδοχές: 1. Όριο υδροφόρου συστήματος αποτελεί η επιφανειακή εξάπλωση του αντίστοιχου υδρολιθολογικού σχηματισμού 2. Έγινε ομαδοποίηση υδρολιθολογικά «συγγενών» σχηματισμών σε ένα υδροφόρο σύστημα (πχ το «καρστικό υδροφόρο σύστημα» συμπεριλαμβάνει τους ασβεστόλιθους των ενοτήτων Πλακωδών, Τρυπαλίου,, Πίνδου) 3. Λόγω της σχετικά αδρομερούς ανάλυσης για τις ανάγκες του διαχειριστικού σχεδίου μικρές εμφανίσεις υδροφόρων σχηματισμών ενσωματώθηκαν στο «υδροφόρο σύστημα» (κυρίαρχο υδρολιθολογικός σχηματισμός) της περιοχής και δεν εμφαίνονται στους σχετικούς χάρτες ούτε αναλύονται περαιτέρω στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου. Η ανάλυση κρίνεται ικανοποιητική για τις απαιτήσεις του διαχειριστικού σχεδίου. Στην αναθεώρησή του πιθανά να γίνει μεγαλύτερη διακριτοποίηση 4. Τα «υδροφόρα συστήματα» στη συνέχεια κατατμήθηκαν περαιτέρω σε μικρότερα με βάση α) τις κύριες εκφορτίσεις τους (μεγάλες πηγές) ή β) τις περιοχές που έχουν δεχθεί πιέσεις (ποσοτικές ή ποιοτικές) και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται ως «κακή» ή είναι οριακή. Το τελευταίο ψηφίο του κωδικού συστήματος αναφέρεται στην κατάτμησή του (βλέπε παραπάνω) 5. Το «καρστικό υδροφόρο σύστημα των Λευκών ορέων», το «καρστικό υδροφόρο σύστημα του Ψηλορείτη» και το «καρστικό υδροφόρο σύστημα της Δίκτης» ως όριο για τη διάκρισή τους σε επί μέρους συστήματα κατά σύμβαση ορίστηκε με το όριο των λεκανών απορροής GR39 - GR40 ή τις μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες. Γενικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι ο όγκος των νερών που εκφορτίζονται στις πηγές που ευρίσκονται στη βόρεια Κρήτη (GR39) το υδρογεωλογικό αυτό όριο αναμένεται να είναι γενικά μετατοπισμένο νότια του υδρολογικού, όμως αυτό θα καθορισθεί μετά από υδρογεωλογικές μελέτες

17 6. Λόγω της πολύπλοκης γεωλογικής/υδρογεωλογικής δομής της Κρήτης και της ομαδοποίησης των διαφόρων σχηματισμών σε συστήματα, τα υδροφόρα συστήματα δεν είναι πάντα συνεχόμενα (πχ στο ρωγμώδες σύστημα περιελήφθησαν φυλλίτες- σχιστόλιθοι και οφειόλιθοι γεωλογικοί σχηματισμοί που δεν γειτνιάζουν). 7. Επίσης λόγω της πολύπλοκης γεωλογικής/υδρογεωλογικής δομής της Κρήτης ο χαρακτηρισμός του υδροφόρου συστήματος (καρστικό, ρωγμώδες ή κοκκώδες) έγινε με βάση τη μεγαλύτερη σε έκταση εμφάνιση του αντίστοιχου σχηματισμού. Για παράδειγμα κλιτύος μικρού πάχους (πορώδες υδροφόρο) ενσωματώθηκαν στο αντίστοιχο πέτρωμα μητρικό πέτρωμα (καρστικό υδροφόρο) 8. Τα υδροφόρα των γύψων είναι δύσκολο να απεικονιστούν στην κλίμακα του διαχειριστικού σχεδίου λόγω της μικρής επιφανειακής τους εξάπλωσης, αναφέρονται ως μια κατηγορία για όλη την Κρήτη. Αυτά όμως απεικονίζονται με σαφήνεια στους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, το νερό τους είναι ακατάλληλο για ύδρευση λόγω της υψηλής συγκέντρωσης θειικών ιόντων, αλλά είναι ένα σημαντικό τοπικό υδροφόρο για άρδευση. 9. Επίσης για τις νησίδες της Κρήτης δόθηκε ένα κωδικός προκειμένου να απεικονιστούν και αυτές στο σχέδιο 10. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε με την παρούσα μελέτη με στόχο να οριοθετηθούν και να χαρακτηριστούν ευδιάκριτα υδροφόρα είναι εξ ανάγκης λεπτομερέστερης της αρχικής του ΙΓΜΕΜ. Αυτό έχει ως συνέπεια να προστεθούν νέοι κωδικοί με αποτέλεσμα η κωδικοποίηση να μην εμφανίζει συνέχεια στο χάρτη. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια/ αραδοχές η Κρήτη διακρίθηκε σε 86 υπόγεια υδατικά συστήματα που διακρίνονται σε 44 καρστικά, 34 πορώδη και 8 ρωγμώδη. Τα υδροφόρα συστήματα που διακρίθηκε η Κρήτη είναι τα εξής (Πίνακας 2-1): 1. GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Τοπολίων - Σφηναρίου Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Τοπολίων διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: 1.1. GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των λατυποκρακαλοπαγών Τοπολίων με κύρια εκφόρτιση τις πηγές Κολένι (Νοπήγεια) 1.2. GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα με κύρια εκφόρτιση την πηγή Σφηναρίου 2. GR Ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Χανίων Το ρωγμώδες υδροφόρο Χανίων σύστημα περιλαμβάνει τους σχιστολίθους και φυλλίτες της περιοχής που εμφανίζουν ασθενή υδροφορία αλλά προμηθεύουν με νερό ύδρευσης οικισμούς. 3. GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Παλαιόχωρας Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Παλαιόχωρας διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: 3.1. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της Παλαιόχωρας 3.2. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Χρυσοσκαλίτισσας 3.3. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Καντάνου 4. GR Πορώδες Υδροφόρο σύστημα βόρειων Χανίων Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα Χανίων διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: 4.1. GR περιλαμβάνει τις υδροφορίες που αναπτύσσονται στον προσχωματικό και νεογενή υδροφορέα της περιοχής του Κισάμου 4.2. GR περιλαμβάνει τις υδροφορίες που αναπτύσσονται στον προσχωματικό και νεογενή υδροφορέα του κάμπου Χανίων και Σούδας (κύρια υδρορέματα Κερίτη - Ταυρωνίτη)

18 4.3. GR περιλαμβάνει τις υδροφορίες που αναπτύσσονται στον προσχωματικό και νεογενή υδροφορέα Αποκορώνου (κύρια υδρορέματα Κοιλιάρη και Βρυσών) 5. GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Λευκών Ορέων Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Λευκών Ορέων διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: 5.1. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά των ΒΔ Λευκών ορέων με κύριες εκφορτίσεις τις πηγές Αγιάς, Καλαμιώνα, Μεσκλών και Θερίσου GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά των Βορείων Λευκών ορέων με κύριες εκφορτίσεις τις πηγές Στύλου Αρμένων 5.3. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά των ΒΑ Λευκών ορέων με κύριες εκφορτίσεις τις πηγές Γεωργιούπολης και Κουρνά 5.4. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά του νοτίου τμήματος των Λευκών ορέων με κύριες εκφορτίσεις υποθαλάσσιες πηγές και τις πηγές της περιοχής Φραγκοκάστελου 5.5. GR περιλαμβάνει τις υδροφορίες που αναπτύσσονται καρστικό υδροφορέα της Γεωργιούπολης και υφαλμυρίζεται φυσικά 6. GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Ρεθύμνου Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Ρεθύμνου διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: 6.1. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Βρύσινα (Αρμένοι- Μαλάκι-Μούντρος) με εκφορτίσεις τις πηγές Αργυρούπολης 6.2. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Καλλικράτης- Ασιδέρωτας με κύρια εκφόρτιση τις πηγές Κουρταλιώτη και Λίγκρες 6.3. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Κέδρου με εκφορτίσεις τις πηγές Σπηλίου 6.4. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Πετρέ- Βαλσαμόνερου και Ατσιπόπουλου (παράκτιος υδροφορέας) 7. GR Πορώδες Υδροφόρο σύστημα Ρεθύμνου Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα Ρεθύμνου που περιλαμβάνει τις νεογενείς και τεταρτογενείς υδροφορίες και διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: 7.1. GR περιλαμβάνει τις υδροφορίες βόρεια-δυτικά του Ρεθύμνου 7.2. GR περιλαμβάνει τις υδροφορίες παράκτιου ΒΑ Ρεθύμνου (κάμπου Ρεθύμνου, Πρίνου, Περάματος, Γαράζου) 7.3. GR περιλαμβάνει τις υδροφορίες ΒΑ Ρεθύμνου 7.4. GR περιλαμβάνει τις υδροφορίες του κεντρικού Ρεθύμνου 7.5. GR περιλαμβάνει τις υδροφορίες του νότιου Ρεθύμνου (Αγ. Γαλήνη) 8. GR Ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Ρεθύμνου Το ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Ρεθύμνου περιλαμβάνει το Φλύσχη και τους Φυλλίτες-σχιστόλιθους της περιοχής, εμφανίζει ασθενή υδροφορία και εξυπηρετεί υδρευτικές οικισμών 9. GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Ψηλορείτη- Ταλαίων Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Ψηλορείτη- Ταλαίων διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: 9.1. GR Σύστημα Ταλαίων Ορέων με κύριες εκφορτίσεις τις πηγές Σισών και Φόδελε και τις υποθαλάσσιες πηγές (εσταβέλες) Μπαλίου

19 9.2. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά του ΒΔ Ψηλορείτη 9.3. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά του ΒΑ Ψηλορείτη με κύρια εκφόρτιση την πηγή του Αλμυρού Ηρακλείου και περιλαμβάνει τα υδροφόρα Γωνιανό Φαράγγι, Λουτρακίου, Κρουσώνα, Αγίου Μύρωνα, Δαφνών 9.4. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της Περιοχής Κέρης και Τυλίσου τα οποία και αυτά εκφορτίζονται στην υφάλμυρη πηγή Αλμυρού Ηρακλείου 9.5. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά του ΝΑ Ψηλορείτη με κύριες εκφορτίσεις τις πηγές Ζαρού και Γέργερης 10. GR Ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Ψηλορείτη Το ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Ψηλορείτη περιλαμβάνει τους Φυλλίτες- σχιστόλιθους, οφειολίθους και το Φλύσχη των ομώνυμων ορέων, εμφανίζει ασθενή υδροφορία και εξυπηρετεί υδρευτικές ανάγκες οικισμών 11. GR Πορώδες Υδροφόρο σύστημα λεκάνης (Βόρειου κεντρικού) Ηρακλείου Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα της λεκάνης Ηρακλείου περιλαμβάνει τις νεογενείς και τεταρτογενείς υδροφορίες του βόρειου και κεντρικού Ηρακλείου και διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των προσχωματικών και νεογενών σχηματισμών που φιλοξενούν ασθενείς υδροφορίες GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των προσχωματικών και νεογενών υδροφορέων σε μια ζώνη που ορίζεται από τη βόρεια ακτογραμμή μέχρι βάθους στην ενδοχώρα περίπου 3,5 χιλιόμετρα 12. GR Πορώδες Υδροφόρο σύστημα λεκάνης Μεσαράς Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα της λεκάνης Μεσαράς περιλαμβάνει τις τεταρτογενείς και πλειστοκαινικές υδροφορίες της ομώνυμης λεκάνης και διακρίνεται στα επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα της λεκάνης Τυμπακίου GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό παράκτιο υδροφορέα της λεκάνης Τυμπακίου σε μία ζώνη που ορίζεται από την ακτή και 800 μέτρα προς την ενδοχώρα GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα της λεκάνης των Μοιρών GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό, πλειστοκαινικό (κροκαλοπαγή) και νεογενή υδροφορέα της λεκάνης Γαλιάς και Βαγιωνιάς- Ασημίου GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα της λεκάνης Μεσοχωριού GR περιλαμβάνει τις νεογενείς της λεκάνης Μεσαράς νότιου Ηρακλείου όπως οριοθετούνται στη λεκάνη GR GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Αστερουσίων Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Αστερουσίων διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Πόμπιας- Αληθινής GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Πύργου- Χάρακα- Φουρνοφάραγγου GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά των παράκτιων υδροφορέων των Αστερουσίων Ορέων

20 14. GR Πορώδες Υδροφόρο σύστημα λεκάνης Καστελίου Το πορώδες υδροφόρο σύστημα της λεκάνης Καστελίου διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: 14.1 GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα της ΒΑ λεκάνης Καστελίου- Θραψανού- Νιπιδιτού 14.2 GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα της ΝΔ λεκάνης Καστελίου- Θραψανού- Νιπιδιτού Ρουσοχωρίων 15. GR Ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Αστερουσίων Το ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα νοτίου Ηρακλείου περιλαμβάνει το Φλύσχη, τους Φυλλίτεςσχιστολίθους των Αστερουσίων ορέων καθώς και τους σχηματισμούς των «καλυμμάτων» των Αστερουσίων, εμφανίζει ασθενή υδροφορία και εξυπηρετεί υδρευτικές ανάγκες οικισμών 16. GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Γιούχτα Οξύ Κεφάλι Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Γιούχτα Οξύ Κεφάλι διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής του όρους Γιούχτα GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά του όρους Οξύ Κεφάλι (Δαμάνια Λαράνι) 17. GR Ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Γιούχτα Οξύ Κεφάλι Το ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα κεντρικού Ηρακλείου περιλαμβάνει το Φλύσχη - σχιστόλιθους των ορέων Γιούχτα και Οξύ Κεφάλι, εμφανίζει ασθενή υδροφορία και εξυπηρετεί υδρευτικές ανάγκες οικισμών 18. GR Πορώδες Υδροφόρο σύστημα λεκανών όρους Δίκτη Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα των λεκανών του όρους Δίκτη περιλαμβάνει τα παρακάτω επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα του Οροπεδίου Λασιθίου GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα της λεκάνης Εμπάρου Παναγιάς GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα της λεκάνης Άνω Βιάννου GR περιλαμβάνει τον νεογενή υδροφορέα της Κερατοκάμπου- Άρβης 19. GR Καρστικό υδροφόρο Βόρειου Ηρακλείου Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Βόρειου Ηρακλείου διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Καινούριου Χωριού- Σμαρίου GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της παράκτιας περιοχής Ηρακλείου- Γουβών Χερσονήσου 20. GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Δίκτης - Σέλενα Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Δίκτης- Σέλενα, το οποίο εκφορτίζεται περιμετρικά στις πηγές Αλμυρού ή Έλος/Καλαμιώνας και Γραμματικάκη Μαλίων, Αλμυρού Αγ. Νικολάου, Μάλες, Χριστού Σύμης, Λουτρακίου, διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής της Δυτικής Δίκτης (Παναγιάς, Νιπιδιτού, Καστελίου, Αβδού) GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Μαλίων- Σέλενα

21 20.3. GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της ΒΑ Δίκτης (Νεάπολη- Δράσι- Κριτσά) GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Λακωνίων πηγής Αλμυρού Αγ. Νικολάου GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Φουρνής Ελούντας εκτός της παράκτιας ζώνης GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της παράκτιας περιοχής Σίσι Μίλατος Ελούντας GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της Ανατολικής και Νότιας Δίκτης 21. GR Ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Δίκτης Το ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Δίκτης περιλαμβάνει τους Φυλλίτες- σχιστολίθους, το Φλύσχη και το σχηματισμούς των ομώνυμων ορέων του καλύμματος Άρβης, εμφανίζει ασθενή υδροφορία και εξυπηρετεί υδρευτικές ανάγκες οικισμών 22. GR Πορώδες Υδροφόρο σύστημα λεκάνης Ιεράπετρας- Καλού Χωριού Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα της λεκάνης Ιεράπετρας- Καλού Χωριού περιλαμβάνει τις νεογενείς και τεταρτογενείς υδροφορίες της ομώνυμης λεκάνης και διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τους προσχωματικούς υδροφορείς Μύρτος-Ιεράπετρα- Κεντρί που φιλοξενούν ασθενείς υδροφορίες GR περιλαμβάνει τους προσχωματικούς υδροφορείς Παχιάς Άμμου- Καλού Χωριού που φιλοξενούν ασθενείς υδροφορίες GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των νεογενών σχηματισμών της ομώνυμης λεκάνης που φιλοξενούν ασθενείς υδροφορίες. Το νερό τους εκφορτίζεται κατά τόπους με πηγές και χρησιμοποιείται για την ύδρευση οικισμών 23. GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Όρνου - Θρύπτης Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Θρυπτής Ορνού περιλαμβάνει τα ανθρακικά των ομώνυμων ορέων και εκφορτίζεται μέσω της υφάλμυρης πηγής Μαλαύρας και των μικρότερων πηγών Σταυροχωρίου, Πεύκων, Μουλιανών, Αγ. Γεωργίου κα. Και διακρίνεται GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Θρυπτής Ορνού GR καρστικό παράκτιο υδροφόρο Μαλαύρας Παχιάς Άμμου 24. GR Ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Όρνου - Θρύπτης Το ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Όρνου - Θρύπτης περιλαμβάνει τους Φυλλίτες και το Φλύσχη του ομώνυμων ορέων, εμφανίζει ασθενή υδροφορία και εξυπηρετεί υδρευτικές ανάγκες οικισμών 25. GR Πορώδες Υδροφόρο σύστημα λεκάνης Σητείας- Μακρύ Γιαλού Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα της λεκάνης Σητείας- Μακρύ Γιαλού περιλαμβάνει τις νεογενείς και τεταρτογενείς υδροφορίες της ομώνυμης λεκάνης και διακρίνεται στα παρακάτω επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των νεογενών σχηματισμών περιοχής Σητείας Παπαγιαννάδων Ζήρου-Αγ. Τριάδας που φιλοξενούν ασθενείς υδροφορίες, το νερό τους εκφορτίζεται κατά τόπους με πηγές και χρησιμοποιείται για την ύδρευση οικισμών GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των νεογενών σχηματισμών περιοχής Μακρύ Γιαλού- Κουτσουράς που φιλοξενούν ασθενείς υδροφορίες, το νερό τους εκφορτίζεται κατά τόπους με πηγές και χρησιμοποιείται για την ύδρευση οικισμών

22 25.3. GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό και νεογενή υδροφόρο της περιοχής Σκοπής- Σητείας-Ρούσας Εκκλησιάς GR περιλαμβάνει τον προσχωματικό υδροφορέα της περιοχής Γούδουρα 26. GR Καρστικό υδροφόρο σύστημα Ζάκρου Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα Ζάκρου διακρίνεται στα επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των ανθρακικών της Ζάκρου εκτός των ανατολικών απολήξεων GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των βόρειων - ανατολικών απολήξεων των ορέων που εκφορτίζονται στις πηγές Χοχλακιές και Ζάκρου και σε υποθαλάσσιες πηγές GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των ανατολικών απολήξεων των ορέων από την ακτή και σε βάθος στην ενδοχώρα 2,5 χιλιόμετρα 27. GR Ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα ορέων Ζάκρου Το ρωγμώδες υδροφόρο σύστημα Ζάκρου περιλαμβάνει τους Φυλλίτες και το Φλύσχη των ομώνυμων ορέων, εμφανίζει ασθενή υδροφορία και εξυπηρετεί υδρευτικές ανάγκες οικισμών 28. GR Πορώδες Υδροφόρο σύστημα λεκάνης Βάϊ -Παλαικάστρου Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα της λεκάνης Βάϊ περιλαμβάνει τις νεογενείς και τεταρτογενείς υδροφορίες της ομώνυμης λεκάνης Παλαικάστρου Βάϊ και διακρίνεται στα επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα του προσχωματικού και νεογενούς υδροφορέα του φοινικοδάσους Βάι GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα της περιοχής Ξηροκάμπου- Παλαικάστρου - Μονής Τοπλού 29. GR Πορώδες Υδροφόρο σύστημα Γαύδου Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα της λεκάνης Γαύδου περιλαμβάνει τις νεογενείς και τεταρτογενείς υδροφορίες της νήσου 30. GR Καρστικό Υδροφόρο σύστημα Γαύδου Το Καρστικό Υδροφόρο σύστημα της λεκάνης Γαύδου περιλαμβάνει τα ανθρακικά της νήσου 31. GR Πορώδες Υδροφόρο Φραγκοκάστελου Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα του Φραγκοκάστελου περιλαμβάνει τις τεταρτογενείς υδροφορίες της περιοχής 32. GR Καρστικό παράκτιο υδροφόρο Βορείων Χανίων Το Καρστικό υδροφόρο σύστημα βορείων Χανίων διακρίνεται στα επί μέρους συστήματα: GR περιλαμβάνει τα υδροφόρα των ανθρακικών της χερσονήσου Γραμβούσας GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά του Ακρωτηρίου Σπάθας Χανίων (Χερσονήσου Ροδοπού) GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά του ακρωτηρίου Σούδας GR περιλαμβάνει τα ανθρακικά της περιοχής Αποκόρωνα 33. GR Πορώδες Υδροφόρο Χρυσοσκαλίτισσας Το Πορώδες Υδροφόρο σύστημα Χανίων περιλαμβάνει τις υδροφορίες που αναπτύσσονται στον προσχωματικό και νεογενή υδροφορέα της περιοχής

23 34. GR Καρστικό Υδροφόρο Γύψων Κρήτης Το καρστικό Υδροφόρο Γύψων περιλαμβάνει τα υδροφόρα των στρωμάτων γύψων που συναντώνται στην Κρήτη και η ποιότητα του νερού είναι υποβαθμισμένη λόγω της υψηλής συγκέντρωσης σε θειικά ιόντα και νερό τους χρησιμοποιείται για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών(περιοχές Φοινικιά, Φιλίσια- Αγ.Παρασκιές, Γαλιά, Σοκαρά). Λόγω της μικρής σχετικά εμφάνισής τους δεν απεικονίζονται αλλά αυτά εμφαίνονται στους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ. 35. GR Καρστικό υδροφόρο Νησίδων Κρήτης Το Καρστικό υδροφόρο περιλαμβάνει τις νησίδες της Κρήτης εκτός της Γαύδου. Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πίνακας 2-1: Υπόγεια υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) 1 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΛΙΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΔ. ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΑΓΙΑΣ) ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΤΥΛΟΥ-ΑΡΜΕΝΩΝ) ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΚΟΥΡΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ) ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΑΡΜΕΝΩΝ-ΜΑΛΑΚΙΟΥ- ΜΟΥΝΤΡΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ-ΑΣΙΔΕΡΩΤΑ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΔΡΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΔ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΑ. ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΑΜΠΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΠΡΙΝΟΥ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΑ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΤΑΛΑΙΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΔ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ-ΤΥΛΙΣΣΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΝΑ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΛΙΑΣ-ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ-ΑΣΗΜΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΑΡΑΣ-ΝΟΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΟΜΠΙΑΣ-ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΧΑΡΑΚΑ-ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ 20.83

24 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) 35 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΗΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΜΑΛΙΩΝ-ΣΕΛΕΝΑΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΔΙΚΤΗΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΛΑΚΩΝΙΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΗΣ-ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΙΣΙΟΥ-ΜΙΛΑΤΟΥ-ΕΛΟΥΝΤΑΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΑΣ ΔΙΚΤΗΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΥΡΤΟΥ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΕΝΤΡΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΝΕΟΓΕΝΗ) ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΘΡΥΠΤΗΣ-ΟΡΝΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΑΛΑΥΡΑΣ-ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ-ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ-ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΚΟΠΗΣ-ΣΗΤΕΙΑΣ-ΡΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΒΑΪ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ- ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΡΩΓΜΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΩΓΜΩΔΕΣ GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΡΩΓΜΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΕΜΠΑΡΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ-ΑΡΒΗΣ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΔΙΚΤΗΣ ΡΩΓΜΩΔΕΣ GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΡΩΓΜΩΔΕΣ GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ ΡΩΓΜΩΔΕΣ GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΥΔΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΑΥΔΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΟΞΥ ΚΕΦΑΛΙ (ΔΑΜΑΝΙΩΝ- ΛΑΡΑΝΙΟΥ) ΡΩΓΜΩΔΕΣ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΙΟΥΧΤΑ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΔΑΜΑΝΙΩΝ-ΛΑΡΑΝΙΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ

25 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) 79 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΣΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΟΡΝΟΥ-ΘΡΥΠΤΗΣ ΡΩΓΜΩΔΕΣ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΠΑΘΑΣ (ΡΟΔΩΠΟΥ) ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΣΟΥΔΑΣ) ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΚΑΡΣΤΙΚΟ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΥΨΟΙ GR ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΡΣΤΙΚΟ Χάρτης 1: Υπόγεια υδατικά συστήματα του ΥΔ Κρήτης

26 Χάρτης 2: Αναλυτικότερη οριοθέτηση των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης (1)

27 Χάρτης 3: Αναλυτικότερη οριοθέτηση των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης (2)

28 Χάρτης 4: Αναλυτικότερη οριοθέτηση των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης (3)

29 Χάρτης 5: Αναλυτικότερη οριοθέτηση των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης (4)

30 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ 3.1 Μεθοδολογία ταξινόμησης της κατάστασης των υπογείων υδατικών συστημάτων Ο χαρακτηρισμός των υπογείων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) που προσδιορίσθηκαν στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης, όσον αφορά στην «καλή ή κακή κατάσταση» τους, πραγματοποιήθηκε με βάση το Κατευθυντήριο Έγγραφο 18, και το σημείωμα για την αξιολόγηση της κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων της Ε.Γ.Υ. Ειδικότερα συνεκτιμήθηκαν το υδρογεωλογικό καθεστώς που επικρατεί, οι πιέσεις που δέχονται και οι επιπτώσεις που συνεπάγονται συνέπεια των οποίων παρουσιάζουν μια δεδομένη ποσοτική και ποιοτική κατάσταση. Για το χαρακτηρισμό των ΥΥΣ εφαρμόστηκαν 5 έλεγχοι (classification tests) για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης και 4 έλεγχοι για την αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης. Οι έλεγχοι αυτοί δίνονται στο ακόλουθο Σχήμα. Σχήμα 3-1: Έλεγχοι για την αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Κάθε έλεγχος γίνεται ανεξάρτητα (για τις παραμέτρους που θέτουν το ΥΥΣ σε κίνδυνο) και τα αποτελέσματα συνδυάζονται για την τελική συνολική αξιολόγηση της ποσοτικής και χημικής κατάστασης των ΥΥΣ. Τα ΥΥΣ χαρακτηρίζονται ως προς τη χημική και ποσοτική κατάσταση με βάση τις αντίστοιχες χειρότερες περιπτώσεις ελέγχων. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την αξιολόγηση των ΥΥΣ δίνεται στο ακόλουθο Σχήμα

31 Σχήμα 3-2: Μεθοδολογία για την αξιολόγηση των ΥΥΣ Η διαδικασία αυτή, η οποία ορίζεται ως αρχικός χαρακτηρισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων, εφαρμόσθηκε σε όλα τα συστήματα που διακρίθηκαν στην περιοχή του Υδατικού Διαμερίσματος. Σε ορισμένα από αυτά, στα οποία διαγνώσθηκαν σημαντικά προβλήματα ή τάση επιδείνωσης της ποσοτικής ή και της ποιοτικής τους κατάστασης, ή τέλος χαρακτηρίζονται από αυξημένη σπουδαιότητα για την τοπική οικονομία, ή/και από περιβαλλοντική άποψη, ακολούθησε ένα δεύτερο πληρέστερο επίπεδο προσέγγισης της δομής και των διεργασιών του συστήματος, καθώς επίσης των πιέσεων που δέχεται και των επιδράσεων που αυτές συνεπάγονται. Η διαδικασία αυτή ορίζεται ως περαιτέρω χαρακτηρισμός των υπόγειων υδατικών συστημάτων και προσέδωσε περισσότερο αναλυτικά δεδομένα χαρακτηρισμού των συστημάτων, προκειμένου να μελετηθούν ακριβέστερα οι πιέσεις που υφίστανται και να προσδιορισθούν τα κατάλληλα μέτρα βελτίωσης των υφιστάμενων συνθηκών Η αξιολόγηση της κατάστασης βασίσθηκε στα δεδομένα του Προγράμματος Παρακολούθησης που συλλέγονται μέσα σε μία περίοδο του Σχεδίου διαχείρισης ΙΓΜΕΜ (6 χρόνια). Επιπρόσθετα λήφθησαν υπόψη και τα δεδομένα ερευνητικών προγραμμάτων, δεδομένα Δ.Υ., σχετικές ανακοινώσεις. Η αξιολόγηση γίνεται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου ώστε να αξιολογείται και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μέτρων που εφαρμόστηκαν (σε αντίθεση με την ανάλυση κινδύνου που βάσει του άρθρου 5 της WFD γίνεται στην αρχή του διαχειριστικού κύκλου ως πρόγνωση). H εξασφάλιση της καλής κατάστασης αφορά στο σύνολο του ΥΥΣ και καθορίζεται από ορισμένα κριτήρια που αφορούν στις χρήσεις και στους αποδέκτες των ΥΥΣ, δεν προστατεύει τα υπόγεια νερά σε τοπικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό η WGD (άρθρο 6) λαμβάνει μέτρα για την κατάργηση και τη μείωση της εισόδου ρύπων στα ΥΥΣ

32 Στη συνέχεια αναλύεται η αξιολόγηση της χημικής κατάστασης και της ποσοτικής κατάστασης των ΥΥΣ του ΥΔ Ποιοτική κατάσταση Αρχικός χαρακτηρισμός Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EK η επίτευξη της καλής κατάστασης των ΥΥΣ, συναρτάται [άρθρο 2, παρ. 19 και 20] (εκτός από την καλή ποσοτική κατάσταση) και από την καλή ποιοτική κατάσταση και συγκεκριμένα από: την αποφυγή υφαλμύρισής τους τη συμμόρφωση με όρια ποιότητας (βλέπε παρακάτω) την αποφυγή επιβάρυνσης των επιφανειακών νερών σε βαθμό τέτοιο που δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς στόχους και την αποφυγή σημαντικής υποβάθμισης των χερσαίων οικοσυστημάτων που εξαρτώνται άμεσα από τα υπόγεια. Σημειώνεται ότι ειδικά για το πόσιμο νερό, προβλέπεται [άρθρο 7 παρ. 3] ο (σταδιακός) περιορισμός του βαθμού επεξεργασίας του 1. Επιπλέον η θυγατρική Οδηγία 2006/118/EK των υπογείων νερών περιλαμβάνει [άρθρα 1 και 6]: κριτήρια για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/EK κριτήρια για τον εντοπισμό των σημαντικών και σταθερών ανοδικών τάσεων ρύπανσης και τον προσδιορισμό των σημείων εκκίνησης για την αντιστροφή των τάσεων αυτών μέτρα απαγόρευσης της ρύπανσης του υπόγειου ορίζοντα με επικίνδυνες ουσίες, ιδίως τις ουσίες 1-6 και εκείνες τις ουσίες από τις 7-9 του Παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2000/60/EK που θεωρούνται επικίνδυνες μέτρα μείωσης της ρύπανσης των ουσιών του Παραρτήματος VIII της Οδηγίας και κάθε άλλης ρυπογόνου ουσίας. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης περιλαμβάνουν [άρθρο 3]: α) πρότυπα ποιότητας (quality standards), που προβλέπονται στον πίνακα του Παραρτήματος V της Οδηγίας 2000/60/EK και περιλαμβάνουν συγκεντρώσεις νιτρικών και φυτοφαρμάκων [Παράρτημα I της Οδηγίας 2006/118] Σχήμα 3-3: Ποιοτικά πρότυπα για τις συγκεντρώσεις νιτρικών και φυτοφαρμάκων Ρύπος Ποιοτικά πρότυπα Νιτρικά άλατα 50 mg/1 Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων 0,1 μg/1 (συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχοι μεταβολίτες, προϊόντα 0,5 μg/1 (συνολικό) (2) αποικοδόμησης και αντιδράσεων) (1) (1) Ως «φυτοφάρμακα», νοούνται τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και τα βιοκτόνα σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (2) Ως «συνολικό», νοείται το άθροισμα όλων των επιμέρους φυτοφαρμάκων που ανιχνεύονται και προσδιορίζονται ποσοτικά κατά τη διαδικασία παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προϊόντων μεταβολισμού, προϊόντων αποδόμησης και προϊόντων αντίδρασης. 1 Το στοιχείο αυτό δεν συνάδει με τον (υποδεέστερο) στόχο της αποφυγής υποβάθμισης. Πράγματι στο Κατευθυντήριο Έγγραφο 18 ο στόχος για το πόσιμο νερό είναι η αποφυγή αυξημένης επεξεργασίας του

33 β) ανώτερες αποδεκτές τιμές (ΑΑΤ) που ορίζουν τα κράτη-μέλη και οριοθετούν την καλή από την κακή ποιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις των νερών, την επίδραση σε επιφανειακά νερά και χερσαία οικοσυστήματα και τις πληροφορίες για τα φυσικά επίπεδα υποβάθρου (natural background levels). Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν προβλέπεται για τα υπόγεια νερά επαναφορά τους στις αρχικές «αδιατάρακτες» συνθήκες, αλλά αποφυγή υποβάθμισης τους και συμβατότητα με τις χρήσεις τους. Καθορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών (threshold values) Για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των υπογείων νερών προβλέπεται από την Οδηγία 2006/118/EK ο καθορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ). Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Οδηγία, ο καθορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών (ΑΑΤ) είναι απαραίτητος (μόνο) για εκείνα τα υπόγεια υδάτινα συστήματα (ΥΥΣ) που, από προκαταρτική αξιολόγηση, διατρέχουν τον κίνδυνο να μην πετύχουν καλή χημική κατάσταση και για εκείνες τις παραμέτρους για τις οποίες παρατηρούνται ή αναμένονται υπερβάσεις των ορίων ποιότητας που σχετίζονται με τις χρήσεις [Οδηγία 2006/118/ΕΚ Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Α]. Σχετικά με το επίπεδο στο οποίο θα ορισθούν οι ανώτερες αποδεκτές τιμές, η Οδηγία 2006/118/ΕΚ προβλέπει [άρθρο 3, παρ. 2] ότι μπορεί να είναι σε εθνικό, περιοχής λεκάνης απορροής, ΥΥΣ ή ομάδας ΥΥΣ. Η ΚΥΑ 3962/2208/Ε130 προβλέπει: τον ορισμό με ΥΑ ανώτερων αποδεκτών τιμών σε εθνικό επίπεδο με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων 3. [άρθρο 3, παρ. 2], και την δυνατότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ορίζει 4 πρόσθετες ή αυστηρότερες για περιοχή λεκάνης απορροής ή ΥΥΣ ή ομάδα ΥΥΣ [άρθρο 3, παρ. 3 και 8]. Επίσης, στο Παράρτημα ΙΙ της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται ο τρόπος με τον οποίο θα οριστούν οι ανώτερες αποδεκτές τιμές. Δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 2 της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130 ετοιμάζεται ΥΑ με την οποία ορίζονται ΑΑΤ σε εθνικό επίπεδο οι εξής: Σχήμα 3-4: Ανώτερες Αποδεκτές Τιμές για τις συγκεντρώσεις ουσιών/παραμέτρων στα υπόγεια ύδατα Παράμετρος ΑΑΤ 1 Νιτρικά 50 mg/l 2 Ολικά φυτοφάρμακα 0.5 μg/l 3 Δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων 0.1 μg/l 4 As 10 μg/l 5 Cd 5 μg/l 6 Pb 25 μg/l 7 Hg 1 μg/l 8 Αμμώνιο 0,5 mg/l 9 Αγωγιμότητα 2500 μs/cm 10 Χλωριόντα 250 mg/l 11 Θειικά 250 mg/l 12 Σύνολο συνθετικών ουσιών (τριχλωροεθυλένιο και τετραχλωροεθυλένιο) 10 μg/l 13 ph 6,5 έως 9,5 2 ΥΠΕΚΑ 3 Ειδική Γραμματεία Υδάτων 4 μετά από εισήγηση της αρμόδιας Αρχής σε συνεργασία με την Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας, την γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων (εφόσον έχει συσταθεί) και σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων

34 Παράμετρος ΑΑΤ 14 Νιτρώδη 0.5 mg/l 15 Ni 20 μg/l 16 Cr 50 μg/l 17 Al 200 μg/l Οι φυσικές τιμές υποβάθρου καθώς και η έκταση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υπόγειων υδάτων και συνδεόμενων υδατικών και εξαρτώμενων χερσαίων οικοσυστημάτων λαμβάνονται υπόψη σε επίπεδο ΥΥΣ ή ομάδας ΥΥΣ ή λεκάνης απορροής ποταμού. Έτσι, στην ΥΑ ορισμού των ανώτερων αποδεκτών τιμών προβλέπεται ότι είναι δυνατή η τοπική διαφοροποίησή των κατά την παρ. 1 τιμών για τους λόγους αυτούς με απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων Στο ΥΔ13 συστηματικές μετρήσεις έχουν γίνει από το ΙΓΜΕΜ και οι παράμετροι που έχουν παρακολουθηθεί για το χρονικό διάστημα είναι: στάθμη νερού (για την ποσοτική αξιολόγηση) φυσικο-χημικές: ph και αγωγιμότητα μέταλλα: Ag, Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, F, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se και Zn, νιτρικά (NO 3 ) Χλωριόντα, και Θειικά. Στο ΥΔ13 τα ΥΥΣ στα οποία παρατηρήθηκαν υπερβάσεις που οφείλονται σε φυσικές τιμές υυποβάθρου είναι: GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ που έχουμε υπέρβαση θειικών ιόντων και οφείλονται στο πέτρωμα (γύψος) Στα παρακάτω καρστικά παράκτια ΥΥΣ που τα χλωριόντα βρίσκονται σε υπέρβαση η οποία οφείλεται σε φυσικά αίτια λόγω γειτνίασης των ανθρακικών με τη θάλασσα: i. GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ, ii. iii. iv. GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΠΑΘΑΣ (ΡΟΔΩΠΟΥ), GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΟΥΔΑΣ, GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ, v. GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ, vi. vii. viii. ix. GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΑΛΑΥΡΑΣ-ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ GR ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΡΗΤΗΣ, Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, για τη χημική κατάταξη των ΥΥΣ, βασίσθηκε στο Κατευθυντήριο Έγγραφο 18. Ουσιαστικά οι τιμές των μετρήσεων συγκρίνονται με τις ανώτερες αποδεκτές τιμές, με τις εξής παρατηρήσεις: οι έλεγχοι υπέρβασης σύμφωνα με το Παράρτημα III 2c της Οδηγίας Υπογείων και του Κατευθυντηρίου κειμένου 18 γίνονται με βάση τις μέσες ετήσιες τιμές κάθε γεώτρησης και κάθε παραμέτρου, εντός ενός διαχειριστικού κύκλου, Σύμφωνα με το project BRIDGE της Ε.Ε., στα ΥΥΣ όπου παρατηρείται σημαντική χωρική διακύμανση στις συγκεντρώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ζυγισμένες κατ όγκο μέσες τιμές,

35 Στις περιπτώσεις όπου οι υπερβάσεις των ΑΑΤ οφείλονται τεκμηριωμένα σε φυσικά αίτια (γεωλογικούς σχηματισμούς, είσοδο του θαλασσινού νερού στα παράκτια υδροφόρα) και μέχρι την θεσμοθέτηση υψηλότερων τιμών των ανώτερων αποδεκτών τιμών κατά τα ανωτέρω, η αξιολόγηση της κατάστασης του ΥΥΣ θα το λαμβάνει υπόψη στον χαρακτηρισμό του. Εφόσον υπάρχουν υπερβάσεις γίνονται οι έλεγχοι που προβλέπονται στο GD18, παράγραφος 4.4. Στο ΥΔ13 τα δεδομένα μετρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα βάσης είναι τα στοιχεία της τελευταίας 6ετίας ή ακόμα και 10ετίας στις περιοχές που δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, δηλαδή θεωρήθηκε το έτος 2003 ή ακόμα και προγενέστερο ως έτος αφετηρίας για τον έλεγχο και τη διαπίστωση ενδεχόμενων αυξητικών τάσεων. Με βάση τα παραπάνω για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης λήφθησαν υπόψη τα εξής: τα κριτήρια αξιολόγησης που είναι τα περιβαλλοντικά πρότυπα και οι TVs τα σημειακά δεδομένων παρακολούθησης το μέγεθος των υπερβάσεων (όγκος και επιφάνεια ΥΥΣ που οι μέσες ετήσιες τιμές ρύπων είναι πάνω από τις TVs). Ο τεκμηριωμένος χαρακτηρισμός απαιτεί τη χρήση εννοιολογικών μοντέλων. το χωρικό χαρακτήρα των υπερβάσεων (κάποιες υπερβάσεις μπορεί να έχουν εντελώς τοπικό όπως συμβαίνει στα ρωγμώδη συστήματα όπου έχουμε αρκετές τοπικές όμως υπερβάσεις νιτρικών και μη αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα). Σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης εφόσον υπάρχουν υπερβάσεις σε ένα ή περισσότερα σημεία ελέγχου θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κατάλληλοι έλεγχοι και συγκεκριμένα : Έλεγχος γενικής χημικής κατάστασης. Για το χαρακτηρισμό των ΥΥΣ (σε σχέση με ΕU ποιοτικά πρότυπα και την εξασφάλιση της προστασίας των ανθρώπινων χρήσεων) υπολογίζεται το μέγεθος της υπέρβασης. Στο GD 18 προτείνεται η εφαρμογή του κριτηρίου του 20% της συνολικής επιφάνειας ή όγκου του ΥΥΣ συνυπολογίζοντας και τις αβεβαιότητες που υπάρχουν και που σχετίζονται με την αντιπροσωπευτικότητα του δικτύου 5 παρακολούθησης και τη διακύμανση των συγκεντρώσεων ρύπων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα απαιτείται η χρήση ντετερμινιστικών μεθόδων με ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεων. Έλεγχος υφαλμύρισης. Πριν τον έλεγχο της χημικής κατάστασης πρέπει να προηγηθεί έλεγχος της ποσοτικής κατάστασης, με βάση τον οποίο θα εντοπιστούν οι περιοχές με υπεράντληση. Η καλή κατάσταση των ΥΥΣ δεν ικανοποιείται όταν (α) υπάρχει υπέρβαση των TVs σε χαρακτηριστικά συναφή σημεία και (β) καταγράφεται σημαντική ανοδική τάση σε μία ή περισσότερες παραμέτρους και θέσεις ή υπάρχει σημαντική επίδραση σε θέσεις απόληψης, που οφείλονται σε ανθρώπινη επίδραση. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε αυτά τα σημεία ελέγχου που είναι αντιπροσωπευτικά για την τεκμηρίωση της υφαλμύρισης. Έλεγχος υποβάθμισης χημικής και οικολογικής κατάστασης επιφανειακών νερών. O έλεγχος αυτός γίνεται μόνο στα ΥΥΣ που συνδέονται με επιφανειακά νερά σε κίνδυνο. Γίνεται για κάθε παράμετρο που κρίνεται σημαντική 6. Στον έλεγχο λαμβάνονται υπόψη (α) τα αποτελέσματα της κατάταξης των επιφανειακών υδατικών συστημάτων και (β) η επίδραση της μεταφοράς χημικών ρύπων από τα υπόγεια νερά στα επιφανειακά νερά. Τα ΥΥΣ χαρακτηρίζονται σε κακή κατάσταση όταν προκύψει ότι η συμβολή της ρύπανσης των επιφανειακών νερών από τα υπόγεια είναι μεγαλύτερη από 50%. 5 6 Η τεκμηριωμένη ολοκλήρωση των δεδομένων με την εφαρμογή ζυγισμένων μέσων όρων συνιστάται εφόσον παρατηρείται έντονη χωρική διακύμανση των μετρημένων τιμών λαμβάνοντας υπόψη και την αντιπροσωπευτικότητα των σταθμών μέτρησης.. Το U.K κρίνει ότι στον πρώτο διαχειριστικό κύκλο οι παράμετροι που μπορούν να εξεταστούν είναι το φώσφορο, το αμμώνιο, η αλκαλικότητα, τα μέταλλα και τα EQS για ειδικούς ρύπους

36 Έλεγχος υποβάθμισης αλληλοεπηρεαζόμενων χερσαίων οικοσυστημάτων. Ο έλεγχος γίνεται σε όλα τα ΥΥΣ που συνδέονται με χερσαία οικοσυστήματα που βρίσκονται σε κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της χημικής ποιότητας των ΥΥΣ, του ρυθμού απομείωσης και της διάλυσης των ρύπων. Έλεγχος επίδρασης στο πόσιμο νερό. Ο έλεγχος περιλαμβάνει (α) έλεγχο ικανοποίησης των απαιτήσεων για το πόσιμο νερό (DWD) 7, και (β) έλεγχο υποβάθμισης 8 της ποιότητας λόγω ανθρωπογενούς επίδρασης που οδηγεί σε ανάγκη αύξησης του βαθμού επεξεργασίας του νερού σύμφωνα με το άρθρο 7(3) της Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη διενέργεια αυτών των ελέγχων είναι : Περιβαλλοντικά κριτήρια (προστασία επιφανειακών υδατικών συστημάτων και χερσαίων οικοσυστημάτων, προστασία από την υφαλμύριση) κριτήρια χρήσης των ΥΥΣ (προστασία του πόσιμου νερού και των άλλων χρήσεων των υπογείων νερών). Οι χρήσεις νερού όλων των ΥΥΣ είναι τόσο υδρευτικές όσο και αρδευτικές γι αυτό ως ΑΑΤ για τις παραμέτρους που παρακολουθούνται δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 2 της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130 λαμβάνονται οι τιμές που ισχύουν στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (Οδηγία 98/83 ΕΚ περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης). Η αξιολόγηση της χημικής κατάστασης δίνεται στον ακόλουθο Πίνακα. Από τα 87 υπόγεια υδατικά συστήματα, τα 78 εμφανίζουν «καλή» ποσοτική κατάσταση και τα 9 «κακή ποιοτική» κατάσταση στα οποία έγινε περαιτέρω χαρακτηρισμός. 7 8 Στο GD 18 δεν διευκρινίζεται τι σημαίνει αυτό ενώ στο UKTAG Paper 11b(i) αναφέρεται ρητά ότι ζητείται η καλή χημική κατάσταση του αναπεξέργαστου νερού στο σημείο απόληψης. Οι Tvs που προτείνονται στο UK είναι ένα κατάλληλο ποσοστό των προτύπων για το πόσιμο νερό ή οποιεσδήποτε άλλες τιμές που να εξασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνοντας υπόψη και τα BLs (ελέγχονται οι μέσες τιμές σε αντιπροσωπευτικά σημεία απόληψης σε σχέση με τις TVS oι οποίες λαμβάνονται ίσες με το 75% των DWS). Η τάση υποβάθμισης ανιχνεύεται με μετρήσεις ενός 6ετούς κύκλου αφού καθοριστεί η σημερινή κατάσταση αναφοράς. Ο έλεγχος γίνεται σε αντιπροσωπευτικά σημεία στις θέσεις απόληψης πόσιμου νερού

37 Πίνακας 3-5: Αποτελέσματα ταξινόμησης της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΛΙΩΝ Λατυποκροκαλοπαγή Νεογενείς χαμηλής 2 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ Πίνδου μέτριας 3 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Νεογενείς Κατά θέσεις τεταρτογενείς μέτριας 4 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και Νεογενείς ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ 7.00 ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ Τοπικά καταγράφεται υφαλμύριση στην παράκτια ζώνη ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ 5 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 6 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 7 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΔ. ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΑΓΙΑΣ) 8 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΤΥΛΟΥ-ΑΡΜΕΝΩΝ) Νεογενείς ασβεστόλιθοι Ζωνών Ιονίου και Κατά θέσεις υψηλής ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ 2.04 ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ

38 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 9 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΚΟΥΡΝΑ- ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ) 10 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 11 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΑΡΜΕΝΩΝ- ΜΑΛΑΚΙΟΥ- ΜΟΥΝΤΡΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 12 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ- ΑΣΙΔΕΡΩΤΑ ασβεστόλιθοι Ζωνών Ιονίου και Ιονίου 13 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΔΡΟΥ ασβεστόλιθοι Ζωνών Πίνδου και 14 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 15 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΔ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Νεογενείς Κατά θέσεις Νεογενείς μέτριας Φλύσχης Ζώνης Πίνδου πολύ χαμηλής Κατά θέσεις μέτριας ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ τοπικά καταγράφεται υφαλμύριση στην παράκτια ζώνη ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ

39 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 16 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΑ. ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΑΜΠΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΠΡΙΝΟΥ- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) 17 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΑ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 19 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Νεογενείς Κατά θέσεις υψηλής έως μέτριας ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ Νεογενείς Κατά θέσεις ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ και νεογενείς μέτριας έως χαμηλής Νεογενείς ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά καταγράφεται υπερεκμετάλλευση και υφαλμύριση (φυσική και ανθρωπογενής) 20 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΤΑΛΑΙΩΝ ασβεστόλιθοι Ιονίου Ζώνης 21 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΔ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 22 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ασβεστόλιθοι Ιονίου Ζώνης ασβεστόλιθοι Ιονίου Ζώνης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ

40 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 23 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ- ΤΥΛΙΣΣΟΥ 24 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΝΑ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 25 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 28 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Ιουρασικοί Ιουρασικοί Νεογενείς 29 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ 30 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΛΙΑΣ- ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ-ΑΣΗΜΙΟΥ Κατά θέσεις μέτριας ΚΑΡΣΤΙΚΟ 8.27 ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύριση ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρά υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονταιτοπικά καταγράφεται υψηλή περιεκτικότητα σε θεϊκά ιόντα λόγω γύψων ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύριση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ 6.31 ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύριση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, τοπικά καταγράφεται υπέρβαση σε νιτρικά και θεϊκά ιόντα ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ο επιφανειακός προσχωματικός υδροφορέας υπερεκμεταλλεύεται, ενώ ο κύριος κροκαλοπαγήςψαμμιτικός είναι σε οριακή κατάσταση

41 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 31 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 32 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΑΡΑΣ- ΝΟΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 33 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΟΜΠΙΑΣ- ΑΛΗΘΙΝΗΣ 34 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ- ΧΑΡΑΚΑ- ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟΥ 35 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Νεογενείς Ιουρασικοί έως Πίνδου Ιουρασικοί Πίνδου Κατά θέσεις χαμηλής έως μέτριας Κατά θέσεις Φλύσχης Ζώνης Πίνδου πολύ χαμηλής Κατά θέσεις Φλύσχης Ζώνης Πίνδου πολύ χαμηλής Κατά θέσεις Φλύσχης και οφειόλιθοι πολύ χαμηλής ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ σε οριακή κατάσταση, τα ξηρά έτη υπερεκμεταλλεύεται, τοπικά καταγράφεται υπέρβαση σε νιτρικά ιόντα ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται, τοπικά καταγράφεται υπέρβαση σε θεϊκά ιόντα (γύψος) και χλωρίωνα (αλίτης), τοπικά αυξημένες περιεκτικότητες σε νιτρικά ιόντα ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ τοπικά μικρά υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονταιτοπικά καταγράφεται υψηλή περιεκτικότητα σε θεϊκά ιόντα (γύψοι) και υφαλμύρινση στην παράκτια ζώνη, υδροφόρο σε οριακή κατάσταση

42 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 36 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ και Νεογενείς 37 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ και Νεογενείς 38 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΗΣ 39 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΜΑΛΙΩΝ- ΣΕΛΕΝΑΣ Ιουρασικοί έως Ασβεστόλιθοι Ζώνης Ιονίου Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης 40 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΔΙΚΤΗΣ 41 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ- ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 42 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΗΣ-ΕΛΟΥΝΤΑΣ 43 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΙΣΙΟΥ- ΜΙΛΑΤΟΥ- ΕΛΟΥΝΤΑΣ 44 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΑΣ ΔΙΚΤΗΣ Ιουρασικοί έως Ιονίου Ιουρασικοί έως Ιονίου ασβεστόλιθοι Ζωνών και Ιονίου Κατά θέσεις Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ υπερεκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, καταγράφεται υπέρβαση σε νιτρικά ιόντα ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ τοπικά την καλοκαιρινή περίοδο υπερεκμεταλλεύεται το παράκτιο τμήμα ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ τοπικά καταγράφεται οριακή εκμετάλλευση ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ

43 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 45 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΥΡΤΟΥ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΚΕΝΤΡΙΟΥ 46 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 47 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΝΕΟΓΕΝΗ) 48 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΘΡΥΠΤΗΣ- ΟΡΝΟΥ 49 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΑΛΑΥΡΑΣ-ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 50 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 51 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ- ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 52 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΚΟΠΗΣ- ΣΗΤΕΙΑΣ-ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και Νεογενείς και Νεογενείς Νεογενείς Περμοτριαδικοί και Ιονίου Περμοτριαδικοί και Ιονίου και Νεογενείς και Νεογενείς και Νεογενείς 53 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ 54 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ Κατά θέσεις υψηλής Νεογενείς μέτριας έως χαμηλής Ασβεστόλιθοι μέτριας Φυλλίτες - χαλαζίτες πολύ χαμηλής Κατά θέσεις και Νεογενείς μέτριας ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ οριακή εκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά τη καλοκαιρινή περίοδο καταγράφεται υπερεκμετάλλευση στη παράκτια ζώνη ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ οριακή εκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ υπερεκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ 2.28 ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύριση ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ

44 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 55 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ 56 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ 57 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΒΑΪ 58 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ- ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 59 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 60 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ Τριαδικοί Ασβεστόλιθοι Ασβεστόλιθοι και Νεογενείς Αποθέσεις και Νεογενείς Αποθέσεις ασβεστόλιθοι Ζωνών Πίνδου και Ιονίου. 61 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ. 62 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟΥ και Νεογενείς 63 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και, Φυλλίτες - Χαλαζίτες και Αργιλικοί σχιστόλιθοι Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης στη παράκτιο ζώνη ΠΟΡΩΔΕΣ 1.66 ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται

45 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 64 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ 65 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 66 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 67 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 68 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΕΜΠΑΡΟΥ- ΠΑΝΑΓΙΑΣ 69 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 70 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ- ΑΡΒΗΣ και Νεογενείς Οφειόλιθοι, Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και και Φυλλίτες - Χαλαζίτες Οφειόλιθοι και Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και και Νεογενείς και Νεογενείς 71 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΔΙΚΤΗΣ Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και και Φυλλίτες - Χαλαζίτες 72 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 73 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ 74 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΥΔΟΥ και Νεογενείς ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται ΠΟΡΩΔΕΣ 8.01 ΚΑΛΗ οριακή εκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ 0.98 ΚΑΛΗ οριακή εκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω στρωμάτων γύψων ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται Φυλλίτες - Χαλαζίτες ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται Φυλλίτες - Χαλαζίτες ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, τοπικά υφαλμύριση

46 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 75 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΑΥΔΟΥ Ιουρασικοί έως Ασβεστόλιθοι Ζώνης Πίνδου 76 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ-ΟΞΥ ΚΕΦΑΛΙ (ΔΑΜΑΝΙΩΝ- ΛΑΡΑΝΙΟΥ) Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και 77 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΙΟΥΧΤΑ Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης 78 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΔΑΜΑΝΙΩΝ- ΛΑΡΑΝΙΟΥ 79 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ-ΣΜΑΡΙΟΥ 80 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ- ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 81 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΟΡΝΟΥ- ΘΡΥΠΤΗΣ 82 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ 83 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΠΑΘΑΣ (ΡΟΔΩΠΟΥ) Κρητιδικοί έως Ασβεστόλιθοι Ζώνης Κρητιδικοί έως Ασβεστόλιθοι Ζώνης Πίνδου Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ οριακή εκμετάλλευση ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται ΚΑΡΣΤΙΚΟ 3.88 ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ 2.08 ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύριση Φυλλίτες - Χαλαζίτες ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης και Πίνδου Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης

47 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 84 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΣΟΥΔΑΣ) 85 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ 86 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Γύψοι 87 GR ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Ιουρασικοί Ασβεστόλιθοι Ζωνών και Πίνδου και Νεογενείς Φυλλίτες - Χαλαζίτες, Φλύσχης και Νεογενείς Κατά θέσεις και νεογενείς χαμηλής ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΓΥΨΟΙ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω στρωμάτων γύψων ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης

48 Χάρτης 6: Αποτελέσματα αξιολόγησης της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης

49 3.3 Ποσοτική κατάσταση - Αρχικός χαρακτηρισμός Σύμφωνα με το Παράρτημα V της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ένα ΥΥΣ έχει καλή ποσοτική κατάσταση όταν: η φυσική επαναπλήρωση υπολείπεται της μακροχρόνιας μέσης ετήσιας απόληψης. δε διαπιστώνεται μείωση της χημικής ή οικολογικής κατάστασης επιφανειακών ΥΣ λόγω ταπείνωσης της στάθμης και αλλαγής της σε ένα ΥΥΣ που οφείλεται σε ανθρωπογενή επίδραση δε συμβαίνει υποβάθμιση σε ένα χερσαίο οικοσύστημα λόγω ταπείνωσης της στάθμης ή αλλαγής της ροής σε ένα ΥΥΣ που οφείλεται σε ανθρωπογενή επίδραση δε συμβαίνει εισροή θαλασσινού νερού λόγω μόνιμων αλλαγών στη ροή των ΥΥΣ Η Αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης γίνεται για όλα τα ΥΥΣ εκτός από αυτά για τα οποία τεκμηριώνεται ότι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ο αρχικός χαρακτηρισμός γίνεται (Αnnex II(2) WFD) με βάση τα ακόλουθα στοιχεία : θέσεις απολήψεων και επαναπλήρωσης, δεδομένα απολήψεων/ επαναπλήρωσης, υδραυλικά χαρακτηριστικά ΥΥΣ, ρυθμός φυσικής επαναπλήρωση κλπ. Για την αξιολόγηση εφαρμόζονται οι παρακάτω έλεγχοι, ανάλογα με την περίπτωση: Έλεγχος ισοζυγίου σε κάθε ΥΥΣ. Για να είναι ένα ΥΥΣ σε καλή κατάσταση θα πρέπει οι μέσες ετήσιες μακροχρόνιες (διάρκειας τουλάχιστο μεγαλύτερης από 6 χρόνια) απολήψεις και απώλειες να μην ξεπερνούν τη μέση ετήσια μακροχρόνια επαναπλήρωση μείον τη μέση απαιτούμενη οικολογική παροχή στα επηρεαζόμενα επιφανειακά ΥΣ (βασική ροή). Για την κατάστρωση των ισοζυγίων τα ΥΥΣ αυτά είτε ομαδοποιηθήκαν είτε αντίστροφα επιμεριστήκαν εξαρτώμενα από τα υφιστάμενα υδρογεωλογικά δεδομένα. Στην ανάλυση θα πρέπει να επισημαίνονται οι αβεβαιότητες των παραδοχών. Έλεγχος επίδρασης στην επιφανειακή ροή. Η μείωση στη ροή δεν θα πρέπει να επηρεάζει σημαντικά τη χημική και οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων ώστε να υπάρχει κίνδυνος ικανοποίησης των στόχων της Οδηγίας (άρθρο 4). Ελέγχονται όλα τα επί μέρους επιφανειακά συστήματα που επηρεάζονται από τον υποβιβασμό της στάθμης του ΥΥΣ ή της συμβολής του στη βασική ροή του επιφανειακού συστήματος. Η επίδραση ενός ΥΥΣ προτείνεται να κρίνεται σημαντική και να διερευνάται εφόσον η συμβολή των απολήψεων από το υπό διερεύνηση ΥΥΣ ξεπερνά το 50% των συνολικών απολήψεων στη λεκάνη απορροής του αντίστοιχου επιφανειακού συστήματος. Έλεγχος επίδρασης σε χερσαίο οικοσύστημα. Ο έλεγχος γίνεται κατά περίπτωση εφόσον εντοπιστούν απειλούμενα χερσαία οικοσυστήματα που επηρεάζονται από την πτώση στάθμης ή ροής ενός ΥΥΣ. Έλεγχος υφαλμύρισης. Ο έλεγχος αυτός είναι ίδιος με τον αντίστοιχο της χημικής κατάστασης, και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μέσες ετήσιες μακροχρόνιες απολήψεις. Οι αρχικές αδιατάρακτες συνθήκες των ΥΥΣ είναι καθοριστικές επειδή είναι οι μόνες που εγγυώνται την αντιμετώπιση της υφαλμύρισης. Τονίζεται ότι στο ΥΔ 13 αρκετοί παράκτιοι υδροφορείς έχουν υφαλμυριστεί από φυσικά αίτια και όχι από ανθρώπινη επίδραση. Η αξιολόγηση της ποσοτικής κατάστασης δίνεται στον ακόλουθο Πίνακα. Από τα 87 υπόγεια υδατικά συστήματα, τα 77 εμφανίζουν «καλή» ποσοτική κατάσταση και τα 10 «κακή ποσοτική» κατάσταση, στα οποία έγινε περαιτέρω χαρακτηρισμός

50 Πίνακας 3-6: Αποτελέσματα ταξινόμησης της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΤΟΠΟΛΙΩΝ Λατυποκροκαλοπαγή Νεογενείς χαμηλής 2 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ Πίνδου μέτριας 3 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Νεογενείς Κατά θέσεις τεταρτογενείς μέτριας 4 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΜΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ και Νεογενείς ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ 7.00 ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ Τοπικά καταγράφεται υφαλμύριση στην παράκτια ζώνη ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ 5 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 6 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 7 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΔ. ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΑΓΙΑΣ) 8 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΣΤΥΛΟΥ-ΑΡΜΕΝΩΝ) Νεογενείς ασβεστόλιθοι Ζωνών Ιονίου και Κατά θέσεις υψηλής ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ 2.04 ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ

51 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 9 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ (ΚΟΥΡΝΑ- ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ) 10 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΝΟΤΙΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 11 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΑΡΜΕΝΩΝ- ΜΑΛΑΚΙΟΥ- ΜΟΥΝΤΡΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 12 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ- ΑΣΙΔΕΡΩΤΑ ασβεστόλιθοι Ζωνών Ιονίου και Ιονίου. 13 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΔΡΟΥ ασβεστόλιθοι Ζωνών Πίνδου και 14 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 15 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΔ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 16 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΑ. ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΑΜΠΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΠΡΙΝΟΥ- ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) Νεογενείς Κατά θέσεις Νεογενείς μέτριας Φλύσχης Ζώνης Πίνδου πολύ χαμηλής Κατά θέσεις μέτριας ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ τοπικά καταγράφεται υφαλμύριση στην παράκτια ζώνη ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά καταγράφεται υπερεκμετάλλευση και υφαλμύριση (φυσική και ανθρωπογενής)

52 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 17 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΑ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 19 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Νεογενείς Κατά θέσεις υψηλής έως μέτριας ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ Νεογενείς Κατά θέσεις ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ και νεογενείς μέτριας έως χαμηλής Νεογενείς ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ 20 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΤΑΛΑΙΩΝ ασβεστόλιθοι Ιονίου Ζώνης 21 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΔ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 22 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 23 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΕΡΗΣ- ΤΥΛΙΣΣΟΥ 24 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΝΑ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ασβεστόλιθοι Ιονίου Ζώνης ασβεστόλιθοι Ιονίου Ζώνης Ιουρασικοί Ιουρασικοί ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ 8.27 ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύριση ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ

53 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 25 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 28 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Νεογενείς 29 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΙΡΩΝ 30 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΛΙΑΣ- ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ-ΑΣΗΜΙΟΥ 31 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 32 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΑΡΑΣ- ΝΟΤΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νεογενείς Κατά θέσεις μέτριας Κατά θέσεις ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρά υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονταιτοπικά καταγράφεται υψηλή περιεκτικότητα σε θεϊκά ιόντα λόγω γύψων ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύριση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ 6.31 ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύριση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, τοπικά καταγράφεται υπέρβαση σε νιτρικά και θεϊκά ιόντα ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ο επιφανειακός προσχωματικός υδροφορέας υπερεκμεταλλεύεται, ενώ ο κύριος κροκαλοπαγήςψαμμιτικός είναι σε οριακή κατάσταση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ σε οριακή κατάσταση, τα ξηρά έτη υπερεκμεταλλεύεται, τοπικά καταγράφεται υπέρβαση σε νιτρικά ιόντα ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας

54 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 33 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΟΜΠΙΑΣ- ΑΛΗΘΙΝΗΣ 34 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ- ΧΑΡΑΚΑ- ΦΟΥΡΝΟΦΑΡΑΓΓΟΥ 35 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Ιουρασικοί έως Πίνδου Ιουρασικοί Πίνδου 36 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ και Νεογενείς 37 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ και Νεογενείς χαμηλής έως μέτριας Κατά θέσεις Φλύσχης Ζώνης Πίνδου πολύ χαμηλής Κατά θέσεις Φλύσχης Ζώνης Πίνδου πολύ χαμηλής Κατά θέσεις Φλύσχης και οφιόλιθοι πολύ χαμηλής ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται, τοπικά καταγράφεται υπέρβαση σε θεϊκά ιόντα (γύψος) και χλωρίωνα (αλίτης), τοπικά αυξημένες περιεκτικότητες σε νιτρικά ιόντα ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ τοπικά μικρά υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονταιτοπικά καταγράφεται υψηλή περιεκτικότητα σε θεϊκά ιόντα (γύψοι) και υφαλμύριση στην παράκτια ζώνη, υδροφόρο σε οριακή κατάσταση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, καταγράφεται υπέρβαση σε νιτρικά ιόντα

55 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 38 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΗΣ 39 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΜΑΛΙΩΝ- ΣΕΛΕΝΑΣ Ιουρασικοί έως Ασβεστόλιθοι Ζώνης Ιονίου Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης 40 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΔΙΚΤΗΣ 41 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝΙΩΝ- ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 42 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΗΣ- ΕΛΟΥΝΤΑΣ 43 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΙΣΙΟΥ-ΜΙΛΑΤΟΥ- ΕΛΟΥΝΤΑΣ 44 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΑΣ ΔΙΚΤΗΣ 45 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΥΡΤΟΥ- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΚΕΝΤΡΙΟΥ Ιουρασικοί έως Ιονίου Ιουρασικοί έως Ιονίου ασβεστόλιθοι Ζωνών και Ιονίου και Νεογενείς Κατά θέσεις Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ τοπικά την καλοκαιρινή περίοδο υπερεκμεταλλεύεται το παράκτιο τμήμα ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ τοπικά καταγράφεται οριακή εκμετάλλευση ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ

56 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 46 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 47 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ-ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΝΕΟΓΕΝΗ) 48 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΘΡΥΠΤΗΣ- ΟΡΝΟΥ 49 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΑΛΑΥΡΑΣ-ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 50 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ- ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 51 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ- ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 52 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΣΚΟΠΗΣ- ΣΗΤΕΙΑΣ-ΡΟΥΣΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και Νεογενείς Νεογενείς Περμοτριαδικοί και Ιονίου Περμοτριαδικοί και Ιονίου και Νεογενείς και Νεογενείς και Νεογενείς 53 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΟΥΔΟΥΡΑ 54 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ Κατά θέσεις υψηλής Νεογενείς μέτριας έως χαμηλής Ασβεστόλιθοι μέτριας Φυλλίτες - χαλαζίτες πολύ χαμηλής Κατά θέσεις και Νεογενείς μέτριας ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ οριακή εκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά τη καλοκαιρινή περίοδο καταγράφεται υπερεκμετάλλευση στη παράκτια ζώνη ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ οριακή εκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ 2.28 ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύριση ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ

57 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 55 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΒΑ. ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ 56 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ 57 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΥΣ ΒΑΪ 58 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ- ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 59 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 60 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ Τριαδικοί Ασβεστόλιθοι Ασβεστόλιθοι και Νεογενείς Αποθέσεις και Νεογενείς Αποθέσεις ασβεστόλιθοι Ζωνών Πίνδου και Ιονίου. 61 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ. 62 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΟΥ και Νεογενείς 63 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΧΑΝΙΩΝ Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και, Φυλλίτες - Χαλαζίτες και Αργιλικοί σχιστόλιθοι Φυλλίτες - Χαλαζίτες πολύ χαμηλής ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης στη παράκτιο ζώνη ΠΟΡΩΔΕΣ 1.66 ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται

58 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 64 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ 65 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 66 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 67 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ και Νεογενείς Οφιόλιθοι, Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και και Φυλλίτες - Χαλαζίτες Οφιόλιθοι και Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και 68 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΕΜΠΑΡΟΥ- ΠΑΝΑΓΙΑΣ και Νεογενείς 69 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ 70 GR ΠΟΡΩΔΕΣ και ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΥ- Νεογενείς ΑΡΒΗΣ 71 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΔΙΚΤΗΣ Φλύσχης Ζωνών Πίνδου και και Φυλλίτες - Χαλαζίτες 72 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 73 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΟΡΕΩΝ ΖΑΚΡΟΥ ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται ΠΟΡΩΔΕΣ 8.01 ΚΑΛΗ οριακή εκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ 0.98 ΚΑΛΗ οριακή εκμετάλλευση ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω στρωμάτων γύψων ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται Φυλλίτες - Χαλαζίτες ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται Φυλλίτες - Χαλαζίτες ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα

59 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ υπερεκμεταλλεύονται 74 GR ΠΟΡΩΔΕΣ ΓΑΥΔΟΥ και Νεογενείς 75 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΑΥΔΟΥ Ιουρασικοί έως Ασβεστόλιθοι Ζώνης Πίνδου 76 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΓΙΟΥΧΤΑΣ- Φλύσχης Ζωνών Πίνδου ΟΞΥ ΚΕΦΑΛΙ και (ΔΑΜΑΝΙΩΝ- ΛΑΡΑΝΙΟΥ) 77 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΙΟΥΧΤΑ Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης 78 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΔΑΜΑΝΙΩΝ- ΛΑΡΑΝΙΟΥ 79 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΧΩΡΙΟΥ- ΣΜΑΡΙΟΥ 80 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΟΥΒΩΝ- ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 81 GR ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΟΡΝΟΥ- ΘΡΥΠΤΗΣ 82 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ 83 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΣΠΑΘΑΣ (ΡΟΔΩΠΟΥ) Κρητιδικοί έως Ασβεστόλιθοι Ζώνης Κρητιδικοί έως Ασβεστόλιθοι Ζώνης Πίνδου Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης ΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, τοπικά υφαλμύριση ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ οριακή εκμετάλλευση ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ τοπικά μικρής δυναμικότητας υδροφόρα υπερεκμεταλλεύονται ΚΑΡΣΤΙΚΟ 3.88 ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ 2.08 ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΚΗ υπερεκμετάλλευση, υφαλμύριση Φυλλίτες - Χαλαζίτες ΡΩΓΜΩΔΕΣ ΚΑΛΗ Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης και Πίνδου Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης

60 Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ (κύριο υδροφόρο) ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΕΚΤΑΣΗ (km 2 ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 84 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (ΣΟΥΔΑΣ) 85 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ 86 GR ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Κρητιδικοί Ασβεστόλιθοι Ζώνης Γύψοι 87 GR ΝΗΣΙΔΕΣ ΚΡΗΤΗΣ Ιουρασικοί Ασβεστόλιθοι Ζωνών και Πίνδου και Νεογενείς Φυλλίτες - Χαλαζίτες, Φλύσχης και Νεογενείς Κατά θέσεις και νεογενείς χαμηλής ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης ΓΥΨΟΙ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω στρωμάτων γύψων ΚΑΡΣΤΙΚΟ ΚΑΛΗ αυξημένες τιμές υποβάθρου λόγω φυσικής υφαλμύρισης

61 Χάρτης 7: Αποτελέσματα αξιολόγησης της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων του ΥΔ Κρήτης

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) Ως σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης αξιολογούνται τα ακόλουθα: 1. Η υπερεκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.1. Περιγραφή φυσικού περιβάλλοντος.1.1. Γεωμορφολογία Η γεωμορφολογία μιας περιοχής οφείλεται σε πολλά αίτια. Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Γεωλόγος MSc, PhD, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3η. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000)

ΑΣΚΗΣΗ 3η. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000) ΑΣΚΗΣΗ 3η ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (π.χ.1:5000) 1 Τεχνικογεωλογικοί χάρτες μεγάλης κλίμακας Βασικός στόχος μιας γεωτεχνικής έρευνας είναι η ομαδοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 333 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεκτονικής ΔIΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΠΕ του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΚΤΗ ΟΡΦΕΑΣ -) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ : ΑΚΤΗ ΟΡΦΕΑΣ (ORPHEAS BEACH) ) ΠΕΡΙΟΧΗ : ΔE ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΔ ΚΟΥΡΝΑ ΘΕΣΗ : ΚΑΒΡΟΣ ΔΗΜΟΣ : ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΥΠΟΓΕΙΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.6.2 - Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Υπόγειων Υδάτω Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Υπόγειων Υδάτω Σελιδα 2 από 100 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΘ 0.00-87.00 7 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1.1 Αντικείμενο της Μελέτης 7 1.2 Προσέγγιση 7 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 9 2.1 Επισκόπηση 9 2.2 Γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μοιραλιώτης Στέφανος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μοιραλιώτης Στέφανος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοιραλιώτης Στέφανος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου είναι οι λεκάνες του Αώου, του Καλαμά, του Άραχθου και του Λούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) Α. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 2, παρ. 1) ο χαρακτηρισμός και καθορισμός των επιφανειακών υδάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλεξανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΟΥ ΙΑ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΛΟΥ ΙΑ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο εν λόγω κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική σκιαγράφηση των παραγόντων εκείνων που διαμορφώνουν τόσο το προφίλ της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων Λιθοστρωματογραφία Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τα λιθολογικά τους χαρακτηριστικά (σύσταση, χρώμα, στρώσεις, υφή,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο

Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο Ιωάννης Ηλιόπουλος Παγκόσμια Γεωδυναμική 1 Η θέση της Ελλάδας στο Παγκόσμιο γεωτεκτονικό σύστημα 2 Γεωλογική τοποθέτηση η της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό χώρο Πανάρχαια Ευρώπη:

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 4: Τεχνική συµπεριφορά πετρωµάτων 4.1 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στα επόµενα γίνεται παρουσίαση της τεχνικής συµπεριφοράς των πετρωµάτων, που συνήθως αναπτύσσονται στον Ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

7. Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7. Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 7 Υδατικό ιαµέρισµα υτικής Στερεάς Ελλάδας 7. Υ ΑΤΙΚΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το υδατικό διαµέρισµα της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, έκτασης 10.417 km 2 περίπου, ορίζεται βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των

4.1. Αποτελέσµατα µετρήσεων φυσικοχηµικών παραµέτρων... 74 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά στατιστικά στοιχεία του συνόλου των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 2.1. Γενικά... 5 2.2. Γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης... 8 2.2.1 Τοπογραφία της περιοχής µελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΛΤ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14».

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΛΤ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΕΤΩΔΕΙΣ ΚΑΙ KΑΡΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ) ΛΥΤΟΣΕΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΤΡΑ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο δίκτυο υδάτων κολύμβησης, στο οποίο θα βασιστεί το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Να συντάξετε την γεωλογική τομή γεωτεχνικής γεώτρησης, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω δεδομένα:

Να συντάξετε την γεωλογική τομή γεωτεχνικής γεώτρησης, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω δεδομένα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜAΝΘΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ

ΙΖΗΜΑΤΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜAΝΘΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ 2011 ΙΖΗΜΑΤΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜAΝΘΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Εισαγωγή Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δομή της διπλωματικής 1.Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8: Ζώνη Παρνασσού, Ζώνη Βοιωτίας, Υποπελαγονική Ζώνη Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 12: Περιροδοπική- Σερβομακεδονική Ζώνη Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.4.3 Μετεωρολογικός Χάρτης Κρήτης και Κύπρου HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.4.3 Μετεωρολογικός Χάρτης Κρήτης και Κύπρου HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.4.3 Μετεωρολογικός Χάρτης Κρήτης και Κύπρου HYDROFLIES ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ Χανιά 2014 1 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Κεφάλαιο 11 ο : Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις δευτερογενείς μορφές του αναγλύφου που προκύπτουν από τη δράση της

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 Σχέδιο ιαχείρισης Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 3170 (Οδηγία 92/43/ΕΕ) σε περιοχές του ικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων

Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Για τον χαρακτηρισμό των υπογείων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) του ΥΔ Αττικής, όσον αφορά στην καλή ή κακή κατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα

Δασική Εδαφολογία. Ορυκτά και Πετρώματα Δασική Εδαφολογία Ορυκτά και Πετρώματα Ορισμοί Πετρώματα: Στερεά σώματα που αποτελούνται από συσσωματώσεις ενός ή περισσοτέρων ορυκτών και σχηματίζουν το στερεό φλοιό της γης Ορυκτά Τα ομογενή φυσικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ Λιθολογική περιγραφή 0,00 2,90m

ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ Λιθολογική περιγραφή 0,00 2,90m ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΞΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» Η Μεσοελληνική Αύλακα (ΜΑ) είναι μία λεκάνη που εκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Το ΥΔ Θεσσαλίας περιλαμβάνει δύο κύριες υδρολογικές λεκάνες. του Πηνειού, και των ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου. Κύριες λεκάνες του ΥΔ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 2894340000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Καταγραφή της Πολεοδομικής & Αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας Οικισμών του Ν.Λασιθίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ... I 1.0.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν το στερεό φλοιό της γης διακρίνονται από τεχνικογεωλογικής πλευράς σε εδαφικούς και βραχώδεις. Οι βραχώδεις προϋπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Ορυκτά - πετρώματα Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Πετρώματα είναι οι μεγάλες μονάδες υλικών, που αποτελούν το στερεό συνεκτικό σύνολο από ένα ανακάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση των ορυκτών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ : Γ : 2015-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την μακροσκοπική αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) Λεκάνες Απορροής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) Με την Aπόφαση 706/16-7-2010 (ΦΕΚ 1383Β/2-9-2010 & ΦΕΚ 1572Β/28-9-2010) της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «περί καθορισμού των Λεκανών Απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2.1 Μορφολογία. 3. 2.2 Γεωλογική σύσταση και δομή.. 4. 2.2.1 Γενικά. 4. 2.2.2 Γεωλογική-στρωματογραφική διάρθρωση του Ν.

Περιεχόμενα. 2.1 Μορφολογία. 3. 2.2 Γεωλογική σύσταση και δομή.. 4. 2.2.1 Γενικά. 4. 2.2.2 Γεωλογική-στρωματογραφική διάρθρωση του Ν. Περιεχόμενα σελ Πρόλογος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΜΗ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 3 2.1 Μορφολογία. 3 2.2 Γεωλογική σύσταση και δομή.. 4 2.2.1 Γενικά. 4 2.2.2 Γεωλογική-στρωματογραφική διάρθρωση του Ν. Αχαΐας 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Για τον χαρακτηρισμό των υπογείων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) του ΥΔ Κεντρικής Μακεδονίας, όσον αφορά στην καλή ή κακή κατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» ΣΥΝΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Σημειώσεις Εργαστηρίου Στρωματογραφίας Καθηγητής Βασίλειος Καρακίτσιος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του τεκτονικού ράκους Γερόλεκα. (Ζώνη Βοιωτίας Ζώνη Παρνασσού)

Ανάλυση του τεκτονικού ράκους Γερόλεκα. (Ζώνη Βοιωτίας Ζώνη Παρνασσού) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αργυρώ Βαϊδάνη Ανάλυση του τεκτονικού ράκους Γερόλεκα (Ζώνη Βοιωτίας Ζώνη Παρνασσού) ΠΑΤΡΑ 2014 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗΣ

«ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Το ΥΔ της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει τρεις κύριες υδρολογικές λεκάνες: του Αχελώου, του Ευήνου και του Μόρνου. Ακόμη, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κρήτης

Απόφαση Σύστασης της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---------- Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ. - Πόλη : 71306 Ηράκλειο Κρήτης Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Η Γεωλογική οµή της Κρήτης Η Γεωλογική οµή Του Νοµού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Η Γεωλογική οµή της Κρήτης Η Γεωλογική οµή Του Νοµού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ... 6 2.1 Η Γεωλογική οµή της Κρήτης... 6 2.2 Η Γεωλογική οµή Του Νοµού Χανίων... 11 2.3 Γεωλογικές και Υδρογεωλογικές Συνθήκες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟ- ΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Μ. 1, ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ Β. 2, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 3, ΣΟΥΛΙΟΣ Γ. 4, ΚΙΛΙΑΣ ΑΔ. 5, ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Β. 6 Σύνοψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων υδροφόρων συστημάτων Αν. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 12 11 Που οφείλονται τα προβλήματα της σχετικής ανεπάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΕΓΕΡΗ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΕΓΕΡΗ ΦΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΩΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΦΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΕΦΝΙΚΟΓΕΨΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΨΣΕΦΝΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΕΓΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας Αθήνα, Οκτώβριος 28 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι. Κουμαντάκης, Δ. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης Ε.Μ.Π., Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου)

Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου) Ελλειμματικό Υδατικό Ισοζύγιο στα νησιά των Κυκλάδων Επιτακτική ανάγκη ολοκληρωμένης υδατικής πολιτικής και Διαχείρισης (Το παράδειγμα της Πάρου) Φίλιππος Ηρ. Χαρμανίδης Δρ. Υδρογεωλόγος ΙΓΜΕ * ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ηράκλειο, 05-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ---------- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Καταγραφή της Πολεοδομικής & Αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας Οικισμών του Ν.Λασιθίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ... I 1.0.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεθοδολογία ταξινόμησης της κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Για τον χαρακτηρισμό των υπογείων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) που προσδιορίσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα