Kimmo Juutilainen Senior Pastor DAN 12:4 THE ETERNAL WORD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kimmo Juutilainen Senior Pastor DAN 12:4 THE ETERNAL WORD"

Transcript

1 1 Research to correct the mistakes of copies of the Original Bible Text 2013/09/04 Kimmo Juutilainen Senior Pastor DAN 12:4 THE ETERNAL WORD Then He who sat on the throne said, Behold, I make all things new. And He said to me, Write, for these words are true and faithful. Rev. 21:5 ( NKJV )

2 2 Copyright and Usage Information Scripture taken from the New King James Version. Copyright 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved. Septuaginta, edited by Alfred Rahlfs, 1935 and 1979 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Used by permission. Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 27th Revised Edition, edited by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, and Bruce M. Metzger in cooperation with the Institute for New Testament Textual Research, Münster/Westphalia, 1993 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Used by permission.

3 3 FOREWORD You are now by the gate of the treasury of the endless treasures of the Word of the living God. It will only be opened by the key offered you by the Holy Spirit: But on this one will I look: On him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at My Word. ( Isa 66:2 ). Don t bother yourself unless you have this attitude of heart. Jesus says: Everyone who is of the truth hears My voice ( Jn 18:37 ). You need the Holy Spirit as your guide, and with this attitude He will lead you into all Truth. Be blessed in your expedition to the amazing world of the Word. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Mt 13:45-46 CONTENTS 1. TRUTH OR MYTH Introduction Test All Things The Bible divisible by number The Seal of God 5 2. SOME POINTS CONSERNING THE STUDY 6 3. MEANING OF NUMBERS IN THE BIBLE 7 4. OPENING THE SEAL Warning Tools 9 5. AN EXAMPLE OF THE SEAL OPENING 9 6. SUMMARY APPENDIX ( Contains 203 examples ) 14

4 4 1. TRUTH OR MYTH The entirety of Your Word is truth, and every one of Your righteous judgments endures forever. Ps 119:160 Sanctify them by Your Truth. Your Word is Truth. Jn 17:17 But you Daniel, shut up the words, and seal the book until the time of the end; many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Dan 12: Introduction The Midsummer of 1957 was the turning point of my life. I was privileged to meet the risen Lord Jesus. The Bible became dear to me and since that time I have read it nearly every day. Even in the early days of my spiritual life, when reading the Bible I was compelled by some verses to ask Why is there a conflict or Couldn t this matter be put more clearly or Does it lack something? 1.2. Test all things Proverbs 3:5 orders us to Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. When I was acquainted with some copies of the Original Text, I usually selected the text nearest to my own theological point of view. This led me to ask if there existed a way by which the infallible ( Mt 5:18 ) Original Text might be discovered. Here are some examples: 1. Is it possible that Jesus who has all authority in heaven and on earth ( Mt 28:18 ) and in whom all the treasures of wisdom and knowledge are hid ( Col 2:3 ) can not know the day of His own return? ( Mt 24:36: Mk 13:32 ) 2. Should Dan replace Manasseh? ( Rev 7:6 ) 3. Does Jesus idealize poverty? ( Lk 6:20 ) 1.3. The Bible divisible by number 7 Both the Hebrew and Greek are languages in which every letter has its own numerical value e.g. in Greek alpha = 1, beta = 2, etc. Therefore, those skilled in Hebrew and Greek can see the written text as a line of letters or numbers. a) I believe that by the guidance of the Holy Spirit, I began to count the numerical value of ). ישוע המשיח ( Messiah Yeshua the Yeshua: ( yodh = 10 ) + ( shin = 300 ) + ( vau = 6 ) + ( ayin = 70 ) = 386 Hamashiach: ( he = 5 ) + ( mem = 40 ) + ( shin = 300 ) + ( yodh = 10 ) + ( cheth = 8 ) = 363 In other words = 749 = 7 x 107 ( 107 = 28 th prime number = 4 x 7 )

5 5 b) It cannot be a coincidence that the same numerical value ( though multiplied by 2 ) can be found in the Greek words sfragis theou ( σφραγις θεου infinitive ) = the Seal of God ( Rev 7:2 ) Sfragis: ( s = 200 ) + ( f = 500 ) + ( r = 100 ) + ( a = 1 ) + ( g = 3 ) + ( i = 10 ) + ( s = 200 ) = 1014 Theou: ( th = 9 ) + ( e = 5 ) + ( o = 70 ) + ( u = 400 ) = 484 In other words = 7 x 107 x 2 c) In addition restoration ( αποκαθιστημι ) = 749 = 7 x 107 ( Acts 3:21 ) 1.4. The Seal of God Is the seal of God both Jesus the Messiah and number 7, by which God ( the Holy Spirit ) seals His Word and His own? Jesus the Messiah and number 7 agree as one. Jesus the Messiah is the Word of God ( Jn 1:1-5, 14 ). Does the Holy Spirit really seal His Word by number 7? My interest was awakened by Ps 12:6. It seemed to specifically signify the 7 divisibility of the Bible. Then I counted up the numerical value of the verse by using the Masoretic ( Hebrew ) text and Septuagint = LXX ( Greek ), but could not find the 7 divisibility in them. However, by an amazing providence I discovered the book Numbers in Scripture ( E. W. Bullinger D.D., 1894 ), which showed ( p. 169 ) that the word Words was missing from the text. I recounted the verse again adding the word Words ( amaroot אמרות and logia λογια ) to the Masoretic and LXX texts. This gave the impressive results: 7 x 7 x 5 x 19 ( in Hebrew ) and 7 x 3 x 9 x 37 ( in Greek ) = divine perfection ( 3 ) x finality ( 9 ) x the Word of almighty God ( 37 ). ( When defining the message of numbers, number 7 will be taken into account only, if it occurs more often than once.) The message of this verse when you take into account both the message of numbers and that of the verse is: THE PERFECT AND FINAL WORD OF ALMIGHTY GOD WILL BE FOUND AT THE BACK OF THE SEAL, WHICH IS NUMBER 7. We can find that the contents of the Greek text and the numerical message agree as one and so does the account of Dr. Bullinger ( see below ) and Theo Mathematics. a. THE WORDS OF YHWH ARE HOLY WORDS, b. LIKE SILVER TRIED IN A FURNACE: a. ( WORDS ) PERTAINING TO THE EARTH, b. CREATED BY PURIFYING THEM TO BE SEVEN DIVISIBLE ( modified from LXX text ). In LXX the word seven times is heptaplasin. Hepta means seven and plasin comes from the word plasoo, which means to formulate, shape and create.

6 6 This leads us to understand that every topic in the Bible ( e.g. Mt 1:18-25 ) is created to be divisible by number 7. When I first discovered this system, I was attracted to it but had some suspicion. Other people could not convince me, but I tested the theory and found it to be valid! 2. SOME POINTS CONSERNING TO THE STUDY All things must be tested and will be judged according to the basis of the Bible. Jesus said: He who rejects me, and does not receive My Words, has that which judges him - the Word that I have spoken will judge him in the last day. Jn 12:48 At present in my study I have concentrated mainly to the NT. I have until now checked more than 200 topics, and all of them communicate that the Seal of God is indeed number 7. The conclusion must be consistent with the original biblical exegesis. - I need to emphasize that this study has nothing to do with Cabbalism. All manipulation of the text must be absolutely avoided. Adjacent numbers in this study must not be referred to. This study is not based on the work of Panin either. In order to understand the importance of finding the original text, here some examples of stances which open the authority of the Bible to questions:

7 7 The Bible is a book gathered from various sources. a collection of campfire tales of Bedouins. just a book among all the other books. a product of its time which has nothing to do with our time. a forgery of the original one. Only a part of the Bible is Word of God etc. 3. MEANING OF NUMBERS IN THE BIBLE Note! Number 6 is lacking from the list of Greek numeric values and sigma = ς, which appears only at the end of the word, has the numeric value 200, like sigma = σ elsewhere! All numbers in the Bible have a clear hidden meaning. - One can see them as numbers in the text. E.g. you can count the number of Salomo s wives ( 1 Kings 11:1-3 ) and see the approximate course of his life hidden inside the numbers, when you divide the figure 1001 to its prime factors. - You can also count the combined numeric value of the word/words/and entire topic, and by acting equally, you will find the hidden numeral message. Look e.g. Deut 33:6: Simeon has not disappeared, but belongs to the blessing of Moses! - In addition when words and phrases appear multiplied by some prime number mainly by 7 - it has an own value of testimony. ( E.g. Israel x 2589 in the Bible + Lk 2:38 = 2590 = 7 x 10 x 37. Look the next page ). The meaning of numbers ( page 7 ) in the Bible has been derived on the basis of events ( e.g. Gen 14:4 rebellion = 13 ) and the numeric value of words ( e.g. rebellion = στασις = 911/156 th pn = 2 x 6 x 13 ), though hidden inside a prime number here.

8 8 Meaning of numbers in the Bible 1 1 = God; unity; new beginnings 2 = Separation; division ( both good and bad ); discord; death 3 = Divine perfection; trinity 4 = Creative works of God; creation; the world 5 = Grace; redemption; freedom; completeness 6 = Man ( battle between spirit and flesh ); secular completeness 7 = Spiritual perfection; the covenant between man and God 8 = Resurrection; fertility; new birth 9 = Judgment; finality; the perfect movement of God 10 = Completeness in divine order; law and responsibility 11 = Imperfection; disorder ( Judas x 22, Iscariot x 11 in NT ) 12 = Governmental structural perfection; placing things within perfect order 13 = Rebellion; corruption; abandonment; revolution; to decay and destroy 14 = Spiritual perfection that is double measured in strength 15 = The energy that is found within the acts of divine grace 16 = To hold dear, cherish and have devotion 17 = Perfection of spiritual order 18 = Bondage; slavery; captivity 19 = The perfection of divine order that is in relation to judgment 20 = Expectancy of a great magnitude (change); hope 21 = Divine completion 22 = Corruption; disintegration 23 = Death; extinction 24 = Heavenly worship; priesthood 25 = Repentance; the forgiveness of sins 26 = The gospel of Christ 27 = Preaching of the gospel; expectancy of divine redemption 28 = Eternal life; expectancy of divine strength 29 = Expectancy of Judgment 31 = Name of God; deity 37 = Word from the Almighty God ( Jn 1:1, Gen 1:1 ) Ιησούς = 888 = 37 x 8 x 3 Χριστός = 1480 = 37 x 8 x 5 λόγος = 373 = ( 74 th pn = 37 x 2 ) 100 = Election process of God s chosen ones ( etc. ) 4. OPENING OF THE SEAL 1 See: http: //www.biblemaths.com/pag04_lect/seven.pdf See also: Chapter 4.2., paragraph 5

9 Warning I am deeply aware of my responsibility of this study that I believe to have received from the Lord Jesus. The Holy Spirit never allows even the slightest addition to or removal from His Holy Word ( Rev 22:18, 19 ). Disobedience leads to the blotting out of one s name from the Book of Life. This means that in this study one must absolutely act within the limitations of the errors that appear in the copies of the Original Text. It is good to remember also that My glory I will not give to another, nor My praise to carved images ( Isa 42:8 ) Tools 1. Textus receptus Greek-English New Testament. 2. Novum Testamentum Graece ( Nestle-Aland ) 27 or 28. Earlier editions are also useful because edition 27 omits many differences which appear in some of the earlier editions. 3. Chart of Numerical values for Hebrew and Greek ( page 6 ). 4. The First 500 Prime Numbers ( pn ). 5. Meaning of Numbers in Bible Introductions. and 6. To find the infallible Original Text computer software is required. 7. Calculator 5. AN EXAMPLE OF OPENING OF THE SEAL: Lk 2: Now there was one, Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age, and had lived with a husband seven years from her virginity; 37 and this woman was a widow of about eighty-four years, who did not depart from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. 38 And coming in that instant she gave thanks to the Lord, and spoke of Him to all those who looked for redemption in Jerusalem. 5.A. Questions that arouse from the text: a) Why the age of Anna is mentioned ( v. 37 ), but not that of Simeon ( v. 25- )? b) Is Jerusalem the right word? 5.B. Differences in the copies of the Original Text : You can find them from the foot notes of Novum Testamentum Graece 27 and 24 and from the text of Textus receptus Greek-English New Testament ( Lk 2:36-38 ).

10 10 Basic text ( Nestle-Aland ) Differences v. 36: etee = years OR eemeras = days v. 37: oos = about ( now ) OR eoos = until OR completely without ogdoeekonta = eighty OR ebdomeekonta = seventy apo = appendix = from Does this belong to the Original text? ierou = sanctuary ( area ) OR naou = temple ( building forbidden of women ) v. 38: autee = she OR autee autee = she, she theoo = God OR kurioo = Lord Ierousaleem = Jerusalem OR en Ierousaleem = in Jerusalem OR Israeel = Israel OR en too Israeel = in Israel 5.C. The Greek text ( Nestle-Aland 28 ) with 11 differences of the text. 36 και ην αννα προφητις θυγατηρ φανουηλ εκ φυλης ασηρ αυτη προβεβηκυια εν ημεραις πολλαις ζησασα μετα ανδρος [ετη, ημερας] επτα απο της παρθενιας αυτης 37 και αυτη χηρα [εως, ως,-] ετων [ογδοη,εβδομη]κοντα τεσσαρων η ουκ αφιστατο [απο,-] του [ιερου, ναου] νηστειαις και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ημεραν 38 και [αυτη, αυτη αυτη] τη ωρα επιστασα ανθωμολογειτο τω [θεω, κυριω] και ελαλει περι αυτου πασιν τοις προσδεχομενοις λυτρωσιν [ιερουσαλημ, εν ιερουσαλημ, ισραηλ, εν τω ισραηλ] 5.D = 7 x 17 x 3 x 103 ( 27 th prime number = pn ) 1. 1 st witness: ασηρ = 3 x 103 = nd witness: Divine completeness ( 3 ) x perfection of spiritual order ( 17 ) x expectancy of divine redemption ( 27/103 ) rd witness: The amount of words: a. etee x somewhere in the footnote = 7 x 7. Belongs here b. eemeras x 343 = 7 x 49. Does not belong here. c. ogdoeekonta ( 80 ) appears only here in the Bible. Does not belong to the text.

11 11 d. ebdomeekonta ( 70 )= Ezra 2:40 + Neh 7:43 + here = 3 e. ieron x somewhere in the footnotes ( area belongs here. ) f. naos x 45 Rev 16:1 + 2 in the footnotes ( Only for priests not for women) g. Ierousaleem x 77 here + Lk 24:49 = 77 h. Israeel x 2589 in the Bible + here = 2590 = 7 x Variations ( Var. ): 768; divisible by 7 = 110 ( 110/7 ); divisible by 309 = 1 ( 1/309 ). 5.E. Computer gave 768 alternative texts, of which 110 are divisible by number seven ( 7 ). E.1. The basic of the study is number 7 ( see p. 3 and 4 ). This means that every topic must be divisible by number 7. So six sevenths ( 6/7 ) of 768 can be disregarded and we concentrate to those 110 alternative texts. One of these is the faultless ORIGINAL TEXT. ( In the Bible the meaning of number 7 is completeness and the covenants of God ). E.2. KEYWORD ( 1 st WITNESS ) is the infinitive or basic form of a name or a word, in this instance: Anna = 102 or prophetess = 1268 or Phanuel = 1059 or Asher = 309. The numerical value of the topic ( ) should be exactly divisible by the numerical value of the keyword ( 309 here ) or part of it. Here: = 7 x 17 x 3 x 103 ( 27 th prime number = pn ). If more than one name or word gives this kind of number, the highest of them is the right choice. All of the 203 examples of this research have shown this to be right. The keyword ( here: Asser = 3 x 103 ) must refer to the topic. E.3. The second witness ( 2 nd witness ) is the message of numbers of the topic. In our example it is: divine completeness ( 3 ) x perfection of spiritual order ( 17 ) x expectancy of divine redemption ( 27 ). The topic in question speaks as the message of numbers of a wholehearted worship of living God ( 3 and 17 ) and expectancy of divine redemption ( 27 ). We can find how the testimony of numbers agrees as one with the message of the text. The ordinals of prime numbers bigger than 37 ( Asher = 3 x 103 ( 27 th pn ) will be considered fully when we define the message of numbers. When defining the message of

12 12 numbers, number 7 will be taken into account only, if it occurs more often than once. E.4. The third witness ( 3 rd witness ) It is to be found from the word of topic marked by o which perhaps will be taken away or left, or marked by T and may be added to the text. ( Concerning to other signs see Nestle-Aland page 52* ). The total amount of this word ( e.g. ebdomeekonta 5.D.3/d ) must appear as an odd number in the Bible or NT in order to be correct. If it appears more frequently than 7-times in the chapter/nt-book/complete NT/Bible, it should be divisible by number 7. E.g. Israel appears 2589-times in the Bible. We found one more from our topic. This makes 2590-times = 7 x 10 x 37. The message of these numbers: the covenant between man and God ( 7 ) x completeness in divine order ( 10 ) x the Word of God ( 37 ) indicates this to be right. According to this Israel belongs to the Original text, like the computer also counted it. 5.F. ORIGINAL TEXT 36 και ην αννα προφητις θυγατηρ φανουηλ εκ φυλης ασηρ αυτη προβεβηκυια εν ημεραις πολλαις ζησασα μετα ανδρος [ετη,] επτα απο της παρθενιας αυτης 37 και αυτη χηρα [ ως,] ετων [εβδομη]κοντα τεσσαρων η ουκ αφιστατο [απο,] του [ιερου,] νηστειαις και δεησεσιν λατρευουσα νυκτα και ημεραν 38 και [αυτη,] τη ωρα επιστασα ανθωμολογειτο τω [ κυριω] και ελαλει περι αυτου πασιν τοις προσδεχομενοις λυτρωσιν [ ισραηλ,] 5.G. 36 Now there was one, Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age, and had lived with a husband seven years from her virginity; 37 and this woman was a widow of about eighty-four seventy-four years, [i] who did not depart from the temple sanctuary, but served God Lord with fastings and prayers night and day. 38 And coming in that instant she gave thanks to the Lord, [j] and spoke of Him to all those who looked for redemption in Jerusalem of Israel.

13 13 6. SUMMARY By working according to the afore-mentioned principles, you can check any entire topic of the Bible and it will convince you that the Bible is not just a myth, nor it is just a book compiled from various sources. ( This does not exclude Lk 1:3. ) As The Original Text, the Bible is entirely the Holy Truth dictated by the Holy Spirit. Also the original LXX appears to be divisible by number 7 and naturally the original Hebrew Old Testament. Jesus says Heaven and earth will pass away, but My Words will by no means pass away Mt 24:35. The computer software used ( 10 text differences [ ] and 1010 signs ) has limited my study of entire topics ( sections ) of the Bible. Because of that for instance Mt 1:18-25 ( [15] differences ) was compelled to divide, and the result may be incorrect. The computer program should be able to handle the whole topic simultaneously. Furthermore, there may be inaccuracies due to not having all sources in my disposal. A possible human error is not excluded either. The Lord has opened the way so far regarding to this research. Be free to improve it for the glory of Lord Jesus. The task is vitally imperative! I will not enter debate via the Internet, but those sincerely interested in the subject are heartily welcomed to my home in Elimäki. I am also prepared to travel anywhere to lecture on the subject. In conclusion: I devote my work to my Lord Jesus Whom I have been highly privileged to follow from my youth. May it bring glory only to His Name. I also express heartedly thanks to everyone who has stood by my side in joy and trouble. May all who find the authentic Truth of the Word of living God through this study be blessed. Kimmo Juutilainen Senior Pastor 04 th of September, 2013 Elimäki, Kouvola, Finland Contact Mobile: THE ETERNAL WORD - thesis can be copied and distributed as the original form. The text may not be altered/falsified in any way. Copyright Kimmo Juutilainen

14 14 The meaning of colors in the topics of appendix. Number 7 is the foundation of this research 1. 1 st witness: Keyword ( 2.Cor 13:1 ) 2. 2 nd witness: The message of numbers 3. 3 rd witness: The amount of words 4. Var. ( = variation = alternative text ) 5. Mistakes in NKJV 6. Corrections to NKJV 7. Comments 7. APPENDIX: THE CORRECTED TOPICS OF OT AND NT OLD TESTAMENT ( Septuagint 9 TOPICS ) Deut 32:43; Deut 33:6; Ps 1; Ps 2; Ps 12:7 Ps 32:1-2; Isa 11:1-5; Isa 33:5-6; Dan 7:19-22; Deut 32:43 43 ευφρανθητε ουρανοι αμα αυτω και προσκυνησατωσαν αυτω [παντες,-] υιοι θεου ευφρανθητε εθνη μετα του λαου αυτου και ενισχυσατωσαν [αυτω, αυτους] παντες αγγελοι θεου οτι το αιμα των υιων αυτου εκδικ[αται,ειται] και εκδικησει και ανταποδωσει δικην τοις εχθροις [αυτου,-] και τοις μισουσιν ανταποδωσει και εκκαθαριει κυριος την γην του λαου αυτου Corrected text according to Septuagint = 7 x 4 x 17 x 73( 21 st pn ) 1. 1 st witness Keyword: υιος = 10 x 4 x 17 ( = 68 ) 2. 2 nd witness: The message of numbers: Creative works of God ( 4 ) x Perfection of spiritual order ( 17 ) x Divine completion ( 21 ) 3. Variations: ( = Var. ) 16; 2/7; 1/68 ORIGINAL TEXT

15 15 43 ευφρανθητε ουρανοι αμα αυτω και προσκυνησατωσαν αυτω [-] υιοι θεου ευφρανθητε εθνη μετα του λαου αυτου και ενισχυσατωσαν [αυτους] παντες αγγελοι θεου οτι το αιμα των υιων αυτου εκδικ[αται,] και εκδικησει και ανταποδωσει δικην τοις εχθροις [αυτου,] και τοις μισουσιν ανταποδωσει και εκκαθαριει κυριος την γην του λαου αυτου Corrections to NKJV Translation according to Masoretic text: 43 Rejoice, O Gentiles, with His people; For He will avenge the blood of His servants, and render vengeance to His adversaries; He will provide atonement for His land and His people Translation according to Septuagint: 43 Rejoice with Him (Messiah) the heavens and worship Him children of God. Rejoice, O Gentiles, with His people and may all the angels of God strengthen them, For He will avenge the blood of His children, and render vengeance to His adversaries; and the Lord will completely purify the land of His people. Mooses blessed also Simeon!!! Deut 33:6 6 ζητω ρουβην και μη αποθανετω και [συμεων,-] [εστω,-] πολυς εν αριθμω Corrected text according to Septuagint 6461 = 7 x 13 x 71(20 th pn) 1. 1 st witness: συμεων = 5 x 13 x nd witness: rebellion ( 13 ) See Reuben Num 16:1-2 x hope ( 20/ 71 ). Number 71 appears in the Bible only once: 1 Chr 12:25 + Simeon!!!!!!! 3. 3 rd witness: συμεων x 20 + here = 21 ( as a tribe in the Bible ) 4. Variations: 4; 1/7; 1/13 ORIGINAL TEXT 6 ζητω ρουβην και μη αποθανετω και [συμεων,] [-] πολυς εν αριθμω

16 16 Masoretic Septuagint 6 Let Reuben live, and not die, nor let his men be few nor Simeon great in number Ps 1 1:1 μακαριος ανηρ ος ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αμαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα[ν,-] λοιμων ουκ εκαθισεν 1:2 αλλ' η εν τω νομω κυριου το θελημα αυτου και εν τω νομω αυτου μελετησει ημερας και νυκτος 1:3 και εσται ως το ξυλον το πεφυτευμενον παρα τας διεξοδους των υδατων ο τον καρπον αυτου δωσει εν καιρω αυτου και το φυλλον αυτου ουκ απορρυησεται και παντα οσα αν ποιη[ση,-] κατευοδωθησεται 1:4 ουχ ουτως οι ασεβεις ουχ ουτως αλλ' η ως ο χνους ον εκριπτει ο ανεμος απο προσωπου της γης 1:5 δια τουτο ουκ αναστησονται [ασεβεις, οι ασεβεις,-] εν κρισει ουδε [αμαρτωλοι, οι αμαρτωλοι,-] εν βουλη δικαιων 1:6 οτι γινωσκει κυριος οδον δικαιων και οδος ασεβων απολειται Corrected text according to Septuagint: = 7 x 7 x 16 x 83 ( 23 rd pn ) 1. 1 st witness : ασεβεες = 2 x 13 x nd witness : Spiritual completeness ( 7 ) x devotion ( 16 ) x death ( 23 ) 3. Var. 36; 5/7; 1/16 ORIGINAL TEXT 1:1 μακαριος ανηρ ος ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αμαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα[ν,] λοιμων ουκ εκαθισεν 1:2 αλλ' η εν τω νομω κυριου το θελημα αυτου και εν τω νομω αυτου μελετησει ημερας και νυκτος

17 17 1:3 και εσται ως το ξυλον το πεφυτευμενον παρα τας διεξοδους των υδατων ο τον καρπον αυτου δωσει εν καιρω αυτου και το φυλλον αυτου ουκ απορρυησεται και παντα οσα αν ποιη[-] κατευοδωθησεται 1:4 ουχ ουτως οι ασεβεις ουχ ουτως αλλ' η ως ο χνους ον εκριπτει ο ανεμος απο προσωπου της γης 1:5 δια τουτο ουκ αναστησονται [οι ασεβεις,] εν κρισει ουδε [-] εν βουλη δικαιων 1:6 οτι γινωσκει κυριος οδον δικαιων και οδος ασεβων απολειται Septuagint 2 But his delight is in the law of the Lord, in His will 4 The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away upon the earth.. Ps 2 1ινατιεφρυαξανεθνηκαιλαοιεμελετησανκενα 2παρεστησαν οι βασιλεις της γης και οι αρχοντες συνηχθησαν επι το αυτο κατα του κυριου και κατα του χριστου αυτου διαψαλμα 3διαρρηξωμεν τους δεσμους αυτων και απορριψωμεν αφ' ημων τον ζυγον αυτων 4 ο κατοικων εν ουρανοις [εκ,εν]γελασεται αυτους και ο κυριος εκμυκτηριει αυτους 5 τοτε λαλησει προς αυτους εν οργη αυτου και εν τω θυμω αυτου ταραξει αυτους 6 εγω δε κατεσταθην [βασιλευς,-] υπ' αυτου επι σιων ορος το αγιον αυτου 7 διαγγελλων το προσταγμα κυριου κυριος ειπεν προς με υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε 8 αιτησαι παρ' εμου και δωσω σοι εθνη την κληρονομιαν σου και την κατασχεσιν σου τα περατα της γης 9 ποιμανεις αυτους εν ραβδω σιδηρα [και,-] ως σκευ[ος,η] κεραμεως συντριψεις αυτους 10 και νυν βασιλεις συνετε παιδευθητε παντες οι κρινοντες την γην 11 δουλευσατε τω κυριω εν φοβω και αγαλλιασθε αυτω εν τρομω 12 δραξασθε παιδειας μηποτε οργισθη κυριος και απολεισθε εξ οδου δικαιας οταν εκκαυθη εν ταχει ο θυμος αυτου μακαριοι παντες οι πεποιθοτες επ' αυτω

18 18 Corrected text according to Septuagint: = 7 x 3 x 6 x 9 x 89 ( 24 th pn = 2 x 12 ) 1. 1 st witness: Divine completeness ( 3 ) battle between spirit and flesh ( 6 ) x war ( 2 ) x judgment ( 9 ) x placing things within perfect order ( 12 ) 2. 2 nd witness: The other 7- divisble variation ( = 3 x 7 x 4817 ) has no suitable message 3. Var. 16; 2/7 ORIGINAL TEXT 2:1 ινα τι εφρυαξαν εθνη και λαοι εμελετησαν κενα 2παρεστησαν οι βασιλεις της γης και οι αρχοντες συνηχθησαν επι το αυτο κατα του κυριου και κατα του χριστου αυτου διαψαλμα 3διαρρηξωμεν τους δεσμους αυτων και απορριψωμεν αφ' ημων τον ζυγον αυτων 4 ο κατοικων εν ουρανοις [εκ,]γελασεται αυτους και ο κυριος εκμυκτηριει αυτους 5 τοτε λαλησει προς αυτους εν οργη αυτου και εν τω θυμω αυτου ταραξει αυτους 6 εγω δε κατεσταθην [βασιλευς,] υπ' αυτου επι σιων ορος το αγιον αυτου 7 διαγγελλων το προσταγμα κυριου κυριος ειπεν προς με υιος μου ει συ εγω σημερον γεγεννηκα σε 8 αιτησαι παρ' εμου και δωσω σοι εθνη την κληρονομιαν σου και την κατασχεσιν σου τα περατα της γης 9 ποιμανεις αυτους εν ραβδω σιδηρα [και,] ως σκευ[η] κεραμεως συντριψεις αυτους 10 και νυν βασιλεις συνετε παιδευθητε παντες οι κρινοντες την γην 11 δουλευσατε τω κυριω εν φοβω και αγαλλιασθε αυτω εν τρομω 12 δραξασθε παιδειας μηποτε οργισθη κυριος και απολεισθε εξ οδου δικαιας οταν εκκαυθη εν ταχει ο θυμος αυτου μακαριοι παντες οι πεποιθοτες επ' αυτω Corrections to NKJV Masoretic Septuagint 9..You shall dash them to pieces like a potter s vessel potter s vessels. Ps 12:6

19 19 6. τα λογια κυριου λογια αγνα αργυριον πεπυρωμενον δοκιμιον [λογια,-] τη γη κεκαθαρισμενον επταπλασιως Corrected text according to Septuagint: 6993 = 7 x 3 x 9 x st witness: λογος = 373 ( 74 th pn = 2 x 37 ) 2. 2 nd witness: Divine completeness ( 3 ) x finality ( 9 ) x The word of almighty God ( 37 ) 3. Var. 2; 1/7; 1/37 ORIGINAL TEXT 6 τα λογια κυριου λογια αγνα αργυριον πεπυρωμενον δοκιμιον [λογια,] τη γη κεκαθαρισμενον επταπλασιως According to Masoretic text: 6 The words of the Lord are pure words, like silver tried in a furnace of earth, purified seven times. According to Septuagint: 6 The Words of the Lord are holy Words, like silver tried in a furnace, ( Words ) pertaining to the earth, created by purifying them to be seven divisible. Ps 32:1-2 1 [τω δαυιδ συνεσεως,-] μακαριοι ων [αφειθησαν, αφεθησαν] αι ανομιαι και ων επεκαλυφθησαν αι αμαρτιαι 2 μακαριος ανηρ [ου, ω] ου μη λογισηται κυριος αμαρτιαν [ουδε εστιν εν τω στοματι αυτου δολος.-] Corrected text according to Septuagint: = 7 x 26 x71 ( 20 th pn )

20 st witness: μακαριος = 2 x 13 x nd witness: Gospel ( 26 ) x expectancy of redemption ( 20 ) 3. Var. 8; 1/7; 1/26 ORIGINAL TEXT 1 [-] μακαριοι ων [αφεθησαν] αι ανομιαι και ων επεκαλυφθησαν αι αμαρτιαι 2 μακαριος ανηρ [ου,] ου μη λογισηται κυριος αμαρτιαν [ουδε εστιν εν τω στοματι αυτου δολος,] According to Masoretic text: 1 Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. 2. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit According to Septuagint: 1 Blessed [are those] whose transgressions are forgiven, and whose sins are covered. 2 Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin, and in whose mouth there is no guile. Isa 11:1-5 1 και εξελευσεται ραβδος εκ της ριζης ιεσ[σ,-]αι και ανθος εκ της ριζης αναβησεται 2 και [αναπαυσεται,-] επ' αυτον πνευμα του θεου πνευμα σοφιας και συνεσεως πνευμα βουλης και ισχυος πνευμα γνωσεως και ευσεβειας 3 εμπλησει αυτον πνευμα φοβου θεου ου κατα την δοξαν κρινει ουδε κατα την λαλιαν ελεγξει 4 αλλα κρινει ταπεινω κρισιν και [ελεγξει, ελεγξει εν ευθυτητι,-] τους [ταπεινους, ενδοξους,-] της γης και παταξει γην τω λογω του στοματος αυτου και [εν πνευματι, τω πνευματι, εν τω πνευματι,- ] δια χειλεων ανελει ασεβη 5 και εσται δικαιοσυνη εζωσμενος την οσφυν αυτου και αληθεια [ειλημενος, ειλημμενος, ηλειμμενος,-] τας πλευρας

21 21 Corrected text according to Septuagint: = 7 x 3 x 32 x 67 ( 19 th pn ) 1. 1 st witness: πνευμα = 6 x nd witness: Trinity ( 3 ) x covenant ( 32 ) x perfection of divine order that is in relation to judgment ( 19 ) 3. Var. 576; 86/7; 1/96 ORIGINAL TEXT 1 και εξελευσεται ραβδος εκ της ριζης ιεσ[-]αι και ανθος εκ της ριζης αναβησεται 2 και [αναπαυσεται,] επ' αυτον πνευμα του θεου πνευμα σοφιας και συνεσεως πνευμα βουλης και ισχυος πνευμα γνωσεως και ευσεβειας 3 εμπλησει αυτον πνευμα φοβου θεου ου κατα την δοξαν κρινει ουδε κατα την λαλιαν ελεγξει 4 αλλα κρινει ταπεινω κρισιν και [ ελεγξει εν ευθυτητι,] τους [ ενδοξους,] της γης και παταξει γην τω λογω του στοματος αυτου και [-] δια χειλεων ανελει ασεβη 5 και εσται δικαιοσυνη εζωσμενος την οσφυν αυτου και αληθεια [ ηλειμμενος,] τας πλευρας Masoretic Septuagint 1 There shall come forth a Rod Scepter from the stem root of Jesse, And a Branch Man shall grow out of his her roots root. 2 The Spirit of the LORD God shall rest upon Him, The Spirit of wisdom and understanding, The Spirit of counsel and might strength, The Spirit of knowledge and of the fear of the LORD.godliness shall fill Him, 3 His delight is in the fear of the LORD, the Spirit of the fear of God. And He shall not judge by the sight of His eyes according to appearance, Nor decide by the hearing of His ears; reprove according to report; 4 But with righteousness He shall judge the poor He shall judge the cause of the lowly And decide with equity for the meek of the earth; shall reprove the lowly of the earth;

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Interlinear English-Greek New Testament

King James Bible Interlinear English-Greek New Testament King James Bible Interlinear English-Greek New Testament Using The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Matthew 1:1 - Matthew 1:9. Matthew. Christ. son. Jacob, Judah. and. the. 1 and. Perez. Hezron, Aram, Amminadab, Nahshon, Salmon, Boaz.

Matthew 1:1 - Matthew 1:9. Matthew. Christ. son. Jacob, Judah. and. the. 1 and. Perez. Hezron, Aram, Amminadab, Nahshon, Salmon, Boaz. Matw : Matw :9 Page Βίβλος [a] record + Ἀβραὰµ + + Abraham Ἰσαὰκ Isaac Ἰακὼβ Jacob γενέσεως of [] genealogy + Ἰούδας Judah + Φάρες + Perez Ἑσρὼµ Hezron + Ἀρὰµ Aram + + Ἀµιναδὰβ ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

The 357 Magnum Errors. of the. Modernist's Critical Texts,

The 357 Magnum Errors. of the. Modernist's Critical Texts, The 357 Magnum Errors of the Modernist's Critical Texts, Ref# & Critic 266 # Col 1:14 falta: por su sangre through his blood 356 # Rev 22:19?rbol, en vez de: libro (de la vida) tree, in place of: book

Διαβάστε περισσότερα

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post.

Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post. Collation of Matthew, Mark, Luke and John against the 2005 Robinson-Pierpont Majority Text MSS Collated: 2907 1 by Darrell Post Introduction 2907 was originally composed in very neatly written brown ink.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q

APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q APPENDIX A: THE CRITICAL EDITION OF Q Luke/Q English 3:2b-3a 3:7 < > John < > all the region of the Jordan < >. He said to the [crowds coming to be] bapti[zed]: Snakes' litter! Who warned you to run from

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

COVER 2010 Dean Deppe

COVER 2010 Dean Deppe COVER 2010 Dean Deppe ii TABLE OF CONTENTS 1. A SUMMARY OF GRAMMATICAL CATEGORIES... 1 I. THE CASES... 1 II. THE FUNCTIONS OF THE ARTICLE... 2 III. THE MEANINGS OF EACH TENSE... 3 IV. THE MOODS... 4 V.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 48. Infinitives

Chapter 48. Infinitives Chapter 48 Infinitives 48.1 The Infinitive has the form "to do something". It is treated as one of the Moods of the Verb; it shows Voice (Active, Middle, Passive) and Tense, but does not take personal

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Septuagint

Notes on the Septuagint by R. Grant Jones, Ph.D. July 2000 Revised and Converted to Adobe Acrobat Format February 2006 The author can be reached via e-mail at ignatios_antioch@hotmail.com. Copyright 2000, 2006, R. Grant Jones.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών

Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών KGreek Orthodox Church of Kimisis Theotokou - Brooklyn Ελληνορθόδοξος Ναός της Κοιµήσεως της Θεοτόκου -Brooklyn Ιδού Προσέρχομαι Χριστώ τώ Αθανάτω Βασιλεί καί Θεώ Ημών Ο ΓΛΥΚΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ "" ISSUE

Διαβάστε περισσότερα

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation

The Annunciator. Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation The Annunciator Rev. Fr. Paul A. Kaplanis, Dean (frpaulk@atlgoc.org) Rev. Fr. Christos P. Mars, Presbyter (frchristos@atlgoc.org) Jonathan Resmini, Pastoral

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Wescott-Hort) Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created: CCEL

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous

The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) Anonymous The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by About The Holy Bible: Greek New Testament (Stephanos 1550) by Title: URL: Author(s): Publisher: Description: Source: Language: Rights: Date Created:

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

CERVIN: Κεφαλή IN GREEK LITERATURE 95

CERVIN: Κεφαλή IN GREEK LITERATURE 95 CERVIN: Κεφαλή IN GREEK LITERATURE 95 Enemy of your neighbours, beloved of the immortal gods, sit at your guard with your spear held within and protect your head; and the head will keep the body safe.

Διαβάστε περισσότερα

PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC OLGA THOMASON. (Under the Direction of Jared Klein)

PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC OLGA THOMASON. (Under the Direction of Jared Klein) PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC by OLGA THOMASON (Under the Direction of Jared Klein) ABSTRACT This study investigates the systems of prepositions

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

THE ORTHODOX DOCTRINE OF EVIL

THE ORTHODOX DOCTRINE OF EVIL Greek Orthodox Cathedral of the Annunciation Volume 41 Issue 4 Rev. Fr. Paul A. Kaplanis, Dean (frpaulk@atlgoc.org) Rev. Fr. Christos P. Mars, Presbyter (frchristos@atlgoc.org) Elias Lampropoulos, Pastoral

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future

St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio. Celebrating Our Past Building Our Future St. Haralambos Greek Orthodox Church Canton, Ohio Celebrating Our Past Building Our Future July & August 2013 St. Haralambos Greek Orthodox Church Parish Administrators 2013 Office Hours: Monday-Friday

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 22. The Present Middle - Deponent Verbs ἔρχοµαι - I come/go ἄρχοµαι - I begin γίνοµαι - I am, I happen, I become ἐγενετο - it happened

Chapter 22. The Present Middle - Deponent Verbs ἔρχοµαι - I come/go ἄρχοµαι - I begin γίνοµαι - I am, I happen, I become ἐγενετο - it happened Chapter 22 The Present Middle - Deponent Verbs ἔρχοµαι - I come/go ἄρχοµαι - I begin γίνοµαι - I am, I happen, I become ἐγενετο - it happened 22.1 So far we have met verbs in the Active Voice - the subject

Διαβάστε περισσότερα

Jerome Biblical Commentary

Jerome Biblical Commentary Fifth Sunday of Easter C Reading 2 Rev 21:1-5a Reading 2 Then I, John, saw a new heaven and a new earth. The former heaven and the former earth had passed away, and the sea was no more. I also saw the

Διαβάστε περισσότερα