Department of Accounting and Finance NEwsletter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Department of Accounting and Finance NEwsletter"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ DAFNE Department of Accounting and Finance NEwsletter Περιεχόμενα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χαιρετισμός από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ερευνητικό και συγγραφικό έργο μελών ΔΕΠ Σειρά διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε εξωπανεπιστημιακούς φορείς Εξωτερική αναγνώριση έργου μελών ΔΕΠ βραβεύσεις Υποψήφιοι διδάκτορες Θέματα Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θέματα ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Θέματα διοικητικού / τεχνικού προσωπικού Κοινωνικά Απόφοιτοι ΤΡΙΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

2 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Φοιτητές και Φίλοι, +*κοινωνική δραστηριότητα του Τμήματος και των μελών του. Το προηγούμενο Τεύχος είχε εκδοθεί το καλοκαίρι του Από τότε μέχρι σήμερα το Τμήμα ΛΟΧΡΗ έχει έλθει πρώτο στις προτιμήσεις των νεοεισερχόμενων πρωτοετών φοιτητών μεταξύ όλων των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων του 5ου επιστημονικού πεδίου. Από τότε μέχρι σήμερα αυξήθηκαν τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο Τμήμα, αυξήθηκε ο κατάλογος των δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια των μελών του Τμήματος, αυξήθηκαν οι διδάκτορες και ισχυροποιήθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πολύ ικανοποιητική είναι επίσης η γενικότερη παρουσία των μελών στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους, συγγραφή βιβλίων, ομιλίες κ.λπ. Παράλληλα, συνεχίσθηκε η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές με τα θετικά της επακόλουθα, η παροχή γνώσεων προς τους φοιτητές υψηλού και σύγχρονου επιπέδου και η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των Εργαστηρίων του Τμήματος. Εύχομαι η καλή πορεία του Τμήματος να συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια. Με φιλικούς χαιρετισμούς Γεώργιος Βενιέρης Καθηγητής Λογιστικής Χαιρετισμός από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του Προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Masters) και Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ, PhD) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Το ΜΔΕ, μέσω του ετήσιου προγράμματος πλήρους φοίτησης, απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και αναζητούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ μέσω του διετούς προγράμματος μερικής φοίτησης, καλύπτει τις ανάγκες πτυχιούχων στελεχών επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο των γνώσεων τους στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Το ΔΔ με τη σειρά του απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν να εκπονήσουν υψηλής ποιότητας έρευνα πλήρους απασχόλησης στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Συνολικά, αποστολή του ΠΜΣ αποτελεί η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι σύγχρονο, άριστα δομημένο και στο οποίο χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες όπως μελέτη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, εργαστηριακά μαθήματα, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες, και διδασκαλία μέσω της οποίας τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελών ΔΕΠ και η εμπειρία των στελεχών επιχειρήσεων που καλούνται ως επισκέπτες ομιλητές, διοχετεύονται στην αίθουσα. Επίσης, το ΔΔ από μόνο του αλλά και συμπληρωματικά με το ΜΔΕ συντελεί στην προαγωγή της γνώσης και της επιστήμης στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, απασχολώντας υποψήφιους διδάκτορες οι

3 οποίοι σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος επιτελούν πρωτοποριακή έρευνα στα παραπάνω επιστημονικά πεδία. Η υποδομή του πανεπιστημίου συμβάλει στην απρόσκοπτη έρευνα παρέχοντας πρόσβαση, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, σε σχετικά επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά, και σε βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν τη γρήγορη και αποτελεσματική άντληση πληροφοριών, στοιχεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας. Περαιτέρω, το Τμήμα, μέσω των εργαστηρίων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, και το Πανεπιστήμιο, μέσω της βιβλιοθήκης και των κέντρων υπολογιστών του, παρέχει στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. τους χώρους στους οποίους μπορεί να διεξαχθεί μελέτη και έρευνα. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι όλοι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχουν άρτια εκπαίδευση, σημαντικό επαγγελματικό έργο, δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις του επιστημονικού τους έργου σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια το οποίο μάλιστα έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και βράβευσης, έχουν βραβευθεί για την ποιότητα της διδασκαλίας τους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ είναι μέλη σημαντικών διεθνών ενώσεων και επιτροπών. Οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ, οι οποίοι αποτελούν τους καλύτερους πρέσβεις του ΠΜΣ του Τμήματός μας, ακολουθούν διακεκριμένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στελεχώνουν μεταξύ άλλων οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ελεγκτικές εταιρείες, την Τράπεζα της Ελλάδος, λογιστικά γραφεία, υπουργεία, δήμους και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στους παραπάνω φορείς και επιχειρήσεις, εργάζονται, μεταξύ άλλων, ως λογιστές, προϊστάμενοι λογιστηρίων, οικονομικοί διευθυντές, ορκωτοί ελεγκτές, αναλυτές, αξιολογητές επενδυτικών έργων ενώ κάποιοι έχουν ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Σημαντικό θέμα για τους αποφοίτους του ΠΜΣ αποτελεί η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Το ΠΜΣ αναγνωρίζεται από το δημόσιο και οι απόφοιτοι του μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης οικονομολογικού, λογιστικού φοροτεχνικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και μπορούν να κάνουν εγγραφή στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Επίσης, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του ΜΔΕ καλύπτει την ύλη για επαγγελματική πιστοποίηση στελεχών από οργανισμούς όπως το Ο.Ε.Ε. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα διακεκριμένο περιβάλλον μάθησης και προαγωγής της έρευνας και καθιστούν το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύγχρονο, εφάμιλλο και ανταγωνιστικό αντίστοιχων ξένων προγραμμάτων του εξωτερικού, με απήχηση στην αγορά εργασίας, γεγονός που συμβάλει στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Με λίγα λόγια, το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική αποτελεί επένδυση για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ Καθηγητής Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός 2

4 Ερευνητικό και συγγραφικό έργο μελών ΔΕΠ Άρθρα / δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Brar, G., D. Giamouridis, and M. Liodakis, (2008). Predicting European takeover targets. European Financial Management, forthcoming. Cohen, S., (2008). Identifying the moderator factors of financial performance in Greek Municipalities. Financial Accountability and Management, Vol. 24, No 3, pp Cohen, S., D. Thiraios and M. Kandilorou, (2008). Performance Parameters interrelations from a Balanced Scorecard Perspective: An Analysis of Greek Companies, Managerial Auditing Journal, Vol. 23, No 5, pp Cohen, S and R. Georgila (2006). Ecommerce investments from a SME perspective: Costs, benefits and processes. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol. 9, No 2, pp (lead article). Cohen, S., A. Papadaki, and G. Siougle, (2007). SEOs in a Hot Market : Evidence of timing. Applied Financial Economics, Vol. 17, No 14, pp Cohen, S., E. Kaimenaki and Y. Zorgios, (2007). Assessing IT as a Key Success Factor for Accrual Accounting Implementation in Greek Municipalities. Financial Accountability and Management, Vol. 23, No 1, pp Cohen, S. and N. Kaimenakis, (2007). Intellectual Capital and Corporate Performance in Knowledge Intensive SMEs. The Learning Organization, Vol. 14, No. 3, pp Diamandis, P., D Georgoutsos, and G. Kouretas, (2008). Testing the Forward Rate Unbiasedness Hypothesis during the 1920s, Journal of International Markets, Institutions and Money, Vol. 18, No 4, pp Episcopos, A. (2008). Bank Capital Regulation in a Barrier Options Framework, Journal of Banking and Finance, Vol. 32, pp Flamouris, D. and D. Giamouridis (2007). Approximate Basket Option Valuation for a Simplified Jump Process. Journal of Futures Markets, Vol. 27, No 9, pp (Lead article). García Lara, J.M., García Osma, B. and Neophytou, E. (2009). Earnings quality in ex post failed firms, Accounting and Business Research, forthcoming. Georgoutsos, D. and S. Bekiros, (2008). Nonlinear dynamics in financial asset returns: The predictive power of the CBOE Volatility Index, European Journal of Finance, Vol. 14, No 5 6, pp Georgoutsos, D. and S. Bekiros, (2008). The Extreme Value Dependence of Asia Pasific Equity Markets, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 18, No 3, pp Georgoutsos, D. and S. Bekiros, (2008). Direction of change forecasting using a volatility based recurrent neural network, Journal of Forecasting, Vol. 27, pp Georgoutsos, D. and S. Bekiros, (2008). Extreme Returns and the Contagion Effect between the Foreign Exchange and the Stock Market: Evidence from Cyprus, Applied Financial Economics, Vol. 18, pp Georgoutsos, D. and S. Bekiros, (2007). Evaluating direction of change forecasting: Neurofuzzy Models vs. 3

5 Neural Networks, Mathematical and Computer Modelling, Vol. 46, pp Ghicas, D., Papadaki, A, Siougle G., Sougiannis T. (2008). The Relevance of Quantifiable Audit Qualifications in the Valuation of IPOs. Review of Accounting Studies, Vol. 13, No 4. Giamouridis, D. and I. Ntoula (2008). A comparison of alternative approaches for determining the downside risk of hedge fund strategies. Journal of Futures Markets, forthcoming. Karanikas E., G. Leledakis and E. Tzavalis, (2006). Structural Changes in Expected Stock Returns Relationships: Evidence from ASE. Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 33, No 9 & 10, pp Kassimatis, K., S. Spyrou, E. Galariotis (2008). Short term patterns in government bond returns following market shocks: international evidence International Review of Financial Analysis, Vol.17, pp Kavussanos, M.G., P. Alexakis and I. Visvikis, (2008). The lead lag relationship between cash and stock index futures in a New Market. European Financial Management, forthcoming. Kavussanos, M.G. and I. Visvikis, (2008). Hedging effectiveness of the Athens Stock Exchange futures index contracts. European Journal of Finance, forthcoming. Kavussanos, M.G. and I. Visvikis (2006). Shipping Freight Derivatives: A survey of recent evidence. Maritime Policy and Management, Vol. 33, No 3, pp Kavussanos, M.G., I. Visvikis, and M. Goulielmou, (2007). An investigation of the use of risk management and shipping derivatives The case of Greece. International Journal of Transport Economics, forthcoming. Leledakis, G., G. Papaioannou, N. Travlos and N. Tsangarakis, (2008). Stock Split in a Neutral Transaction Cost Environment: Evidence from the Athens Stock Exchange. Journal of Multinational Financial Management, forthcoming. Siougle, G., (2007). Earnings Forecasts Disclosed in the SEO prospectus: Evidence form an Emerging Market. Journal of Emerging Markets Finance, December, pp Siougle, G., (2007). Accounting Information and the Valuation of Seasoned Equity Offerings (SEOs). International Journal of Accounting, Vol. 42, No 4, pp Spyrou, S., (2006). Do Investors in Commodity Futures Contracts React Efficiently to Market Shocks? The Case for Brent Crude Oil, Gold, and Robusta Coffee Contracts. Derivatives, Use, Trading & Regulation, Vol. 12, No 1 2, pp Spyrou, S., K. Kassimatis, and E. Galariotis, (2007). Short term Overreaction, Underreaction and Efficient Reaction: Evidence from the London Stock Exchange. Applied Financial Economics, 17, pp Staikouras, C., P. Chytas, M. Glykas, and G. Valiris, (2006). Performance measurement in a Greek financial institute using the balanced scorecard. Measuring Business Excellence, 10, pp Staikouras, C., M. Delis, A. Gerogiannaki, and A. Koutsomanoli Filippaki (2008). Evaluating cost and profit efficiency: A comparison of parametric and nonparametric methodologies. Applied Financial Economics, forthcoming. 4

6 Staikouras, C., M. Delis, and P. Varlagas, (2008). On the measurement of market power in the banking industry. Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 35, Νο 7 8, pp Staikouras, C. and E. Mamatzakis, (2006). A micro econometric model of the UK property liability insurance industry. Applied Financial Economics Letters, 2, pp Staikouras, C., E. Mamatzakis, and A. Koutsomanoli Filippaki, (2009). Structural reforms and banking efficiency in the new EU States. Journal of Policy Modeling, forthcoming. Staikouras, C., Mamatzakis, E. and A. Koutsomanoli Filippaki, (2008). An empirical investigation of operating performance in the new European banking landscape. Global Finance Journal, Vol. 19, Νο 1, pp Staikouras, C., E. Mamatzakis, and A. Koutsomanoli Filippaki, (2008). Bank efficiency in the new European Union member states: Is there convergence? International Review of Financial Analysis, forthcoming. Staikouras, C., E. Mamatzakis, and A. Koutsomanoli Filippaki, (2008). Cost efficiency of the banking industry in the South Eastern European region. Journal of International Markets, Institutions & Money, forthcoming. Staikouras, C., E. Mamatzakis, and A. Koutsomanoli Filippaki, (2007). Operating performance of the banking industry: An empirical investigation of the South Eastern European region. South Eastern Europe Journal of Economics, Vol. 2, pp , Staikouras, C., D. Margaritis, and A. Koutsomanoli Filippaki, (2009). Efficiency and productivity growth in the banking industry of Central and Eastern Europe. Journal of Banking and Finance, forthcoming. Staikouras, C., D. Margaritis, and A. Koutsomanoli Filippaki, (2009). Profit efficiency in the banking industry of Central and Eastern Europe: A directional technology distance function approach. Managerial Finance, Special Issue: Efficiency of Financial Institutions, forthcoming. Staikouras, C., P. Staikouras, P. and M.E. Agoraki, (2008). The effect of board size and composition on European bank performance. European Journal of Law and Economics, forthcoming. Venieris, G. and S. Cohen, (2007). Flexibility in Manufacturing and Activity Based Costing: Modeling the Interrelationships. Journal of Applied Business Research, Vol.4, No 2, pp Vrontos S.D., I.D. Vrontos, and D. Giamouridis (2008). Hedge fund pricing and model uncertainty. Journal of Banking and Finance, Vol. 32, Άρθρα / δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και άλλες δημοσιεύσεις Γεωργούτσος, Δ. και Γ. Κουρέτας, Εξελίξεις της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας του Ευρώ, στο Γ. Δημόπουλος, Ν. Μπαλτάς και Ι. Χασσίδ, «Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Β», σελ , Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα Γεωργούτσος, Δ. Διαχείριση Κινδύνων και Επιχειρηματικές Αποφάσεις σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, στο Θέματα Επιχειρηματικότητας, 2006, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, σελ Γεωργούτσος, Δ. Η αμφισβήτηση των συστημάτων μέτρησης χρηματοοικονομικών κινδύνων, Η 5

7 Καθημερινή The Economist Ειδικές Εκδόσεις, 51ο τεύχος, Μάΐος Καβουσανός, Ε. Γ. Κόστος και Χρηματοδότηση (Κεφάλαιο 4), Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεχνολογία & Επιχειρηματικότητα, Πειραματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος, Ενότητα Ι: Βασικό Εκπαιδευτικό Υλικό, Μέρος 2: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, 2007, 37 σελίδες. Καβουσανός, Ε. Γ. Τα ναυτιλιακά παράγωγα, Digital Weekly Magazine, Derivatives.gr, Μάιος Καβουσανός, Ε. Γ. και Α. Δράκος. Ανεύρεση Πόρων Χρηματοδότηση, στον τόμο Θέματα Επιχειρηματικότητας, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κεφ. 8, σελ , Κοέν, Σ. Παράγοντες που επιδρούν στη σχέση μεταξύ αποδόσεων τιμών μετοχών και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων: Ο ρόλος του προσήμου και του μεγέθους, Μελέτες προς τιμήν του αειμνήστου Καθηγητού Χρήστου Ναούμ, Τόμος Α, 2006, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Koέν, Σ. Α. Μαδημένος, Β. Παπαντωνοπούλου και Γ. Παυλόπουλος, Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στα συστήματα διοικητικής λογιστικής, Περιοδικό Επιχείρηση, Σεπτέμβριος 2007, σελ Κοέν, Σ. και Μ. Κανδηλώρου, Balanced Scorecard: Ένα σύγχρονο διοικητικό εργαλείο μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων, Περιοδικό Επιχείρηση, Ιανουάριος 2007, Τεύχος 33, σελ Κοέν, Σ. και Αικ. Κωστοπούλου, Η εφαρμογή των προϋπολογισμών από τις ελληνικές επιχειρήσεις, Περιοδικό Επιχείρηση, Ιούλιος 2006, Τεύχος 15, σελ Κοέν, Σ., Οι προϋπολογισμοί ως εργαλείο ελέγχου, Περιοδικό Επιχείρηση, Ιούνιος 2006, Τεύχος 14, σελ Σπύρου, Σ., Δικαιόχρηση (Franchise), στον τόμο Θέματα Επιχειρηματικότητας, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ Chalamandaris G. and T. Malliaris, Ito Calculus and the Derivation of the Black Scholes formula, The Handbook of Quantitative Finance, edited by C.F. Lee, Springer Verlag, forthcoming. Chalamandaris G. and T. Malliaris, Stochastic Processes and Models, Companion to Derivatives, edited by R. Kolb and J. Overdahl, Blackwell Finance, forthcoming. Georgoutsos, D. and P. Migiakis, The European Bond Markets Leadership: Evidence from a Regime Switching Examination Framework, forthcoming Cambridge Scholars. Georgoutsos, D. and P. Migiakis, European and International Bond Markets Integration, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 24, p ,ISSN Kavussanos, M.G. and I. Visvikis, Freight Derivatives Markets: A Survey, (In Eds.) Geman, H., Risk Management in Commodity Markets: From Shipping to Agricultural and Energy, Wiley Finance, Kavussanos, M.G. and I. Visvikis, The Economic Functions of Newly Established Derivatives Markets: The Case of Greece, ASE Investor 2007, Special Issue of T&T Publications, forthcoming. Kavussanos, M.G. and I. Visvikis, Freight rate risk management: Alternative tools and current state, in Trends and 6

8 Developments in Shipping Management, T&T Publishing Co Ltd, Athens, Greece, pp , Kavussanos, M.G. and I. Visvikis Derivatives in Freight Markets, Special Report, Lloyd s MIU Publication, London, Kavussanos, M.G. and I. Visvikis, Capital markets and the shipping industry, Special Report, Lloyd s MIU publication, London, August Kavussanos, M.G. and I. Visvikis, Shipping Capital, Lloyds Shipping Economist, London, May 2007, Vol. 29, p Kavussanos, M.G. and I. Visvikis, Derivatives and Risk Management in Shipping, Ναυτικά Χρονικά, Αρ. Φ. 92, Σεπτέμβριος 2006, σελ Staikouras, C., Athanasoglou, P. and M. Delis, Determinants of bank profitability in the South Eastern European region, Bank of Greece, Working Paper, No. 47, September, Staikouras, C., G. Korres, and E. Mamatzakis, An assessment of the integration of Eastern European economies in the European Union. Regionalisation, Growth and Economic Integration, Physica Verlag, Springer, pp Tsekrekos, A.E., Alternative Models of Commodity Prices: Implications for Capital Budgeting Decisions, Edited volume in honor of Prof. I. Vartholomaios, University of Piraeus, forthcoming. Συγγράμματα Βενιέρης Γ και Σ. Κοέν, Διοικητική Λογιστική, Ε P.I Publishing, Αθήνα, Γλύκας, Μ., Ξηρογιάννης, Γ. και Χ. Σταϊκούρας, Οργάνωση και Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών. Εκδόσεις Παπαζήση, Γεωργούτσος, Δ., Α. Κανάς, Γ. Κουρέτας, Κ. Σιακαλλής, Ε. Χρυσοστομίδου, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ: Θεσμικό πλαίσιο, Αξιολόγηση και Προοπτικές μιας Αναδυόμενης Αγοράς Κεφαλαίου, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας & Philips College, Λευκωσία Γεωργούτσος, Δ. και Χ. Σταικούρας, Τραπεζική Διοίκηση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Γιαμουρίδης, Δ., Εφαρμογές Η/Υ σε Οικονομικά και Επιχειρησιακά προβλήματα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Γκίκας, Δ.Χ., Χρηματοοικονομική Λογιστική IFRS, Β Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα Επίσκοπος, Α. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων: Επενδύσεις και Χρηματοδότηση, Εκδόσεις Το Οικονομικόν, Αθήνα, Κοέν, Σ., Διοικητική Λογιστική: Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, 2 η Έκδοση, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Σταϊκούρας, Χ., Χρηματοοικονομική Ασφαλιστικών Οργανισμών, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τσεκρέκος, Α. Ε., Θεωρία Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τσεκρέκος, Α. Ε., Χρηματοοικονομικά Ακίνητης Περιουσίας, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9 Χαλαμανδάρης, Γ., Μικροδομή Χρηματοοικονομικών Αγορών, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2008 Χαλαμανδάρης, Γ., Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2008 Ομιλίες και σεμινάρια μελών ΔΕΠ Γιαμουρίδης, Δ., Επενδυτικές στρατηγικές με Παράγωγα σε χαρτοφυλάκια Εναλλακτικών Επενδύσεων, Derivatives Forum, Athens/Greece, February Γεωργούτσος, Δ., Η Αλληλεπίδραση εποπτικών αρχών και εποπτευομένων φορέων και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς, 3ο Συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς & ΣΕΒ με θέμα:, Αθήνα, 16 18/1/07. Α. Επίσκοπος, Εγγύηση Καταθέσεων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις, Έδρα Jean Monnet, Καθηγητής κ. Γ. Δημόπουλος, Ο.Π.Α., Απρίλιος Καβουσανός Ε. Γ., Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Προϊόντα και Ελληνικό Χρηματιστήριο, Προσκεκλημένος ομιλητής Ημερίδας, Σύγχρονη Λογιστική και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός, Τμήμα Λογιστικής, ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, 11 Ιουνίου Καβουσανός, Ε. Γ. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα και το χρηματιστήριο παραγώγων Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σειρά διαλέξεων Jean Monett στην Οικονομική Επιστήμη Ιούνιος Καβουσανός, Ε. Γ. Δημόσια Διάλεξη με θέμα Risk Management in the Shipping Industry, Cyprus International Institute of Management (CIIM), Limassol, Cyprus, May Καβουσανός, Ε. Γ. Οι αγορές παραγώγων ως πηγές πληροφόρησης για τις φυσικές αγορές των ναύλων, Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος, Πειραιάς, 1 Φεβρουαρίου Καβουσανός, Ε. Γ. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα στον κλάδο της ναυτιλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11 Δεκεμβρίου Καβουσανός, Ε. Γ. Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου στη Ναυτιλία, Ναυτιλιακό Συνέδριο Ελληνο Βρετανικού Επιμελητηρίου και Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, 21 Νοεμβρίου Καβουσανός, Ε. Γ. Ναυτιλιακή Οικονομική: Ερευνητικές εξελίξεις στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Σύγχρονες Προκλήσεις, Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος, Πειραιάς, 2 Νοεμβρίου Chalamandaris, G. Derivatives Forum, Athens/Greece, February Cohen, S. Identifying the moderator factors of financial performance in Greek Municipalities, Department of Banking and Financial Management, University of Piraeus, Finance seminar series, March Giamouridis, D., Return Prediction and Style Allocation for Funds of Hedge Funds, EDHEC Alternative Investment Days, London/UK, December Giamouridis, D. Advanced Hedge Fund Performance Attribution and Risk Measurement, Alternative investments, Bocconi University, Centre for Applied Research in Finance, Milan/Italy, June Giamouridis, D., Advanced Model Selection and Performance Attribution Advanced Techniques for Measuring Hedge Fund Performance and Risk, 8

10 Quantitative Tools for Valuing, Modelling and Monitoring, from Theory to Practice, NYC/USA, May Giamouridis, D., Hedge fund pricing and model uncertainty, Faculty of Finance, Sir John Cass Business School, City University, June Also at: Department of Economics and Political Science, University of Modena e Reggio Emilia, May 2007, and NCCR Finrisk, Institute for Empirical Research in Economics / Swiss Banking Institute, University of Zurich, April Giamouridis, D., Advanced model selection and performance attribution for portfolio managers, Quant Congress Europe, London/UK, November Giamouridis, D., discussion of Higher Moment Equity Risk and the Cross Section of Hedge Fund Returns 1 day Conference on professional asset management, RSM Erasmus University/Netspar, Rotterdam/The Netherlands, March, Giamouridis, D. Issues in hedge fund return analysis, pricing, and predictability, Quant Congress Europe, London/UK, October Kavussanos, M.G. Freight Derivatives, their effect on volatility and their interactions with the physical market, Hellenic American and Norwegian American Chambers of Commerce, New York, 5 February Kavussanos, M.G. Interaction of spot and futures derivatives in the Athens Stock Exchange, Derivatives Forum, Money Show, Athens, 2 3 February Kavussanos, M.G. Freight Derivatives in Global Exchanges, Hellenic Stock Exchanges, 1 February Kavussanos, M.G. Investments and Portfolio Diversification, SAXO Bank Investment Event, Athens, 9 10 November Kavussanos, M.G. Sources of Capital in Shipping, Keynote Speech, International Association of Maritime Economists Conference (IAME2007), 4 6 June 2007, Athens, Greece. Kavussanos, M.G. Workshop on Shipping Business Risk Management, The 4th Lloyds Shipping Economist Greek Ship Finance Conference, Αθήνα, Μαίου Kavussanos, M.G. Panelist in the session Has shipping called the world economy correctly?, The 4th Lloyds Shipping Economist Greek Ship Finance Conference, Αθήνα, Μαίου Tsekrekos, A. Evaluating Natural Resource Investments Using the Least Squares Monte Carlo Simulation Approach, Central European University (CEU, Budapest) Seminar Series. Tsekrekos, A. E. Forecasting implied volatility surfaces: A parametric and nonparmetric approach, Seminar series, Department of Banking & Financial Management, university of Piraeus. Tsekrekos, A. E. Derivatives Forum, Money Show, Athens, 2 3 February Παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια Chalamandaris G. and A. E. Tsekrekos, (2007) Common factors and causality in the dynamics of implied volatility surfaces: Evidence from OTC currency options, 6 th Annual Conference of the Hellenic Accounting and Finance Association, Patra, December Also presented at the International conference on the Global Economics of a Changing Environment, 9th Biennial conference of the Athenian Policy Forum, 2008, Athens, Greece. 9

11 Chalamandaris G. and A. E. Tsekrekos, (2008) Predicting the dynamics of implied volatility surfaces: A new approach with evidence from OTC currency options, 15 th Annual Global Finance Association meeting, Hangzhou, P.R. China. Also presented at: the 17 th Annual European Financial Management Association meeting, 2008, Athens, Greece, the 2 nd Annual Risk Management Institute conference, National University of Singapore, 2008, Singapore, and the International conference on the Mission of Financial Studies in a Globalised Economy, AsianFA NFA 2008 meeting, Yokohama, Japan. Cohen, S., N. Kaimenakis and G. Venieris, (2008) Reaping The Benefits Of Two Worlds: An Exploratory Study Of The Cash And The Accrual Accounting Information Roles In Local Governments", 5 th International Conference On Accounting, Auditing & Management In Public Sector Reforms, Amsterdam, September. Cohen, S., (2007), How Different are Accrual Accounting Financial Measures Compared to Cash Accounting ones? Evidence from Greek Municipalities, 6 th Annual Conference of the Hellenic Accounting and Finance Association, Patra, December Cohen, S. and N. Kaimenakis, (2007) An Empirical Investigation of Greek Municipalities Accounting Practices, 6 th Annual Conference of the Hellenic Accounting and Finance Association, Patra, December The paper has also been presented at the 31 st European Accounting Association Annual Congress, Rotterdam, April 23 25, Cohen, S. (2007), Identifying the moderator factors of financial performance in Greek Municipalities, 30 th European Accounting Association Annual Congress, Lisbon, April and 5 th Annual Conference of the Hellenic Accounting and Finance Association, Thessaloniki, December Cohen, S., D. Thiraios and M. Kandilorou, (2006), Do Non Financial and Financial Performance Parameters Interrelate in Practice? Empirical Evidence from a Balanced Scorecard Perspective, 5 th Annual Conference of the Hellenic Accounting and Finance Association, Thessaloniki, December Cohen, S. (2006), Assessing the information content of accrual based financial statements, 4 th EIASM International Conference on Accounting, Auditing & Management in Public Sector Reforms, Siena, September 7 9. García Osma, B., J. M. García Lara, E. Neophytou (2006). Earnings Quality in Failing Firms, 1 st International Conference in Accounting and Finance, Thessaloniki Georgoutsos, D. European Financial Management Association, Madrid Ghicas, D., A. Papadaki, G. Siougle, and T. Sougiannis (2006). The Relevance of Quantifiable Audit Qualifications in the Valuation of IPOs 30 th Accounting Congress of the European Accounting Association, Lisbon 2007, and Hellenic Finance and Accounting Association 5 th Annual Conference, Thessaloniki Ghicas, D., G. Siougle, and L. Doukakis (2006). Determinants of Stock Returns Subsequent to Initial Public Offerings. 15 th European Financial Management Association Conference, Madrid 2006, also 29 th Accounting Congress of the European Accounting Association, Dublin Giamouridis, D., L. Meligkotsidou and I D. Vrontos (2007). Hedge Fund portfolio construction with estimation risk, International Workshop on Computational and Financial 10

12 Econometrics, Geneva/Switzerland, April Giamouridis, D. and K. Sakellariou (2007). Short Term Persistence in Greek Mutual Fund Performance 6 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Patra/Greece, December Hevas, D. and G. Siougle (2006). The Differential Informational Content of Loss Components under a Conservative Accounting Regime. 1 st International Conference in Accounting and Finance, Thessaloniki Kassimatis, K., Spyrou, S., and E. Galarioti (2006). Behavioral Characteristics of Government Bond Investors Following Market Shocks: International Evidence Hellenic Finance & Accounting Association, 5 th Conference, Kavussanos, M.G. and M. Palamidi, (2007). Empirical investigation of the dynamic relation between the corporate eurobond market and the credit default swap market, 17 th European Financial Management Association conference, Athens, Greece, June Kavussanos, M.G. and I. Visvikis (2007). Hedging with Stock Index Futures Contracts in the Athens Derivatives Exchange, 6 th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE), Naxos, Greece, July 9 12, Kavussanos, M.G. and A. Tsounia (2007). Issue of Debt announcements, abnormal returns, abnormal trading volume, insider trading activity and information asymmetry in the London and Athens stock exchanges, 6 th Conference on Research on Economic Theory and Econometrics (CRETE), Naxos, Greece, July 9 12, Kavussanos, M.G. and D. Dimitrakopoulos (2006). Value at Risk models in Ocean freight rates, International Workshop in Economics and Finance, Tripoli, Greece, June Kavussanos, M.G. and A. Tsounia (2006). Merger Announcements, Abnormal Returns, Abnormal Volume and Information Asymmetry in the London and Athens Stock Exchanges, Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, December Kavussanos, M.G. and A. Tsounia (2006). Merger announcements and insider trading activity: an empirical comparative investigation in LSE and ASE, 15 th European Financial Management Association (EFMA) Conference, Madrid, Spain, 28 June 1 and also in 4 th Applied Finance and Economics (AFE) Conference, Samos, Greece, July. Kavussanos, M.G. and I. Visvikis (2006). The long run performance of IPOs in the shipping industry IPOs, Shipping in the Era of Social Responsibility, Cephalonia, Greece, Sept Also at 17 th International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, Athens, Greece, July 4 6, Leledakis, G. (2008). Market Reaction to Changes in the FTSE/ATHEX Indices European Financial Management Association Conference, Athens University of Economics and Business and University of Athens, Athens, June Also in Hellenic Finance and Accounting Association Conference, University of Macedonia, Thessaloniki, December Leledakis, G. and C. Staikouras (2007). The Sensitivity of European Bank Stock Returns to Firm Specific Factors Hellenic Finance and Accounting Association Conference, University of Patras, Patra, December Siougle G, L. Doukakis, and B. Vrentzou, Tax Planning and IFRS, 6 th Annual Conference of the Hellenic Accounting 11

13 and Finance Association, Patra, December Staikouras, C. and M. Agoraki (2006). The determinants of net interest margin in the South Eastern European banking sector Emerging Markets Finance and Economics Conference, Istanbul, Turkey, September 6 8. Staikouras, C., M. Delis, and P. Varlagas (2006). Competition in the Greek banking industry: An application of the non structural methodologies Emerging Markets Finance and Economics Conference, Istanbul, Turkey, September 6 8. Staikouras, C., E. Mamatzakis, and A. Koutsomanoli Filippaki (2006). Banking efficiency in the ten new EU countries: Is there convergence? 13 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Edinburgh, UK, June Staikouras, C., P. Staikouras, and M. Agoraki (2006). The effect of board size and composition on European bank performance European Financial Management Association, Annual Meetings, Universidad Complutense, Madrid, Spain, June 28 July 1. Vrontos, I.D. and D. Giamouridis (2008). Hedge Fund Return Predictability in the Presence of Model Uncertainty and Implications for Wealth Allocation Inquire UK seminar, Cambridge/United Kingdom, September Vrontos, I.D. and D. Giamouridis (2007). Hedge Fund Return Predictability, International Workshop on Computational and Financial Econometrics, Geneva/Switzerland, April Vrontos S.D., I.D. Vrontos, and D. Giamouridis (2008) Hedge fund pricing and model uncertainty Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, December Zorgios Y., O. Vlismas and G. Venieris (2008). How to enable the Financial Valuation of Intellectual Capital using an Explanatory Theory of Learning Curve Phenomena, 5 th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, New York Institute of Technology, New York, USA, Zorgios Y., O. Vlismas and G. Venieris (2008) Towards a Valuation Model for Team Learning in Knowledge Intensive Production Environments, 4 th Workshop on Visualizing, Measuring and Managing Intangibles & Intellectual Capital, EIASM, Belgium, Σειρά διαλέξεων με προσκεκλημένους ομιλητές Σπηλιώτης Αριστοτέλης, ΤΕΙ Πειραιά, : Venture Capital Χρηματοδότηση και καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Γεώργιος Αθανασάκος, Professor of Finance and the Ben Graham Chair in Value Investing at Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario: Seasonal Patterns in Canadian Financial Markets and the Impact Professional Portfolio Rebalancing: Evidence of Profitable Opportunities. Stuart McLeay University of Wales, Bangor: Modeling the Longitudinal Properties of Financial Ratios. Kostas Koufopoulos, University of Warwick, Warwick Business School: Managerial Compensation and Capital Structure under Asymmetric Information. Marc Paolella, Institute for Swiss Banking, University of Zurich: An Econometric Analysis of Emission Trading Allowances. 12

14 Gulnur Muradoglu, Cass Business School, City University, London: Optimism: Momentum and Overreaction in Price Shocks. George Alexandridis, Durham Business School: Belief Asymmetry and Gains from Acquisitions. Mary Barth, Graduate School of Business, Stanford University: International Accounting Standards and Accounting Quality. Theodore Sougiannis, University of Illinois and ALBA: Does Earnings Acceleration Convey Information? Κυριάκος Παπαδάκης, JP Morgan, Λονδίνο: European Securitised Products. Ράϊκου Μαρία, Director, ABC Factors, ALPHA BANK: Factoring: Theory and the Greek Experience. Prodromos Vlamis, University of Cambridge and Athens University of Economics and Business : Default Risk of the UK Real Estate companies: Is there a macro economy effect? Leonidas Rompolis, University of Cyprus: The effects of the risk neutral skewness on implied volatility regressions. Mara Palamidi, Bank of Greece: An empirical investigation of the long term relation between European corporate bonds and credit default swaps. Andreas Andrikopoulos, University of the Aegean: Risk, return and liquidity in the London Stock Exchange: A spillover approach. Androniki Triantafulli, Athens University of Economics and Business: Management Control Systems in the Greek Shipping Industry. Konstantinos Tolikas, Cardiff Business School: Modelling Downside Risk for financial returns. Giorgos Giannopoulos, University of Central Greece: Is post earnings announcement drift a consequence of managers' selection of earnings? Empirical evidence from Greece. George Dotsis, University of Essex,: Maximum Likelihood Estimation and dynamic asset allocation with non affine volatility processes. Stelios Bekiros, University of Amsterdam: A new statistic for nonparametric nonlinear causality testing: Application to exchange, equity and derivatives markets. Dimitris Thomakos, University of the Peloponnese: NoVaS Transformations: Flexible Inference for Volatility Forecasting. Odysseas Pavlatos, University of Crete: Insights into the factors affecting the adoption of ABC systems in the hospitality industry: evidence from Greece. Efthimios Demirakos, Athens University of Economics and Business: Does valuation model choice affect target price accuracy? Tonia Botsari, Warwick Business School: Do Acquirers Manage Earnings Prior to a Share for Share Bid? Mark Shackleton, Lancaster University: A multi horizon comparison of density forecasts for the S&P 500 using index returns and option prices. Marno Verbeek, RSM Erasmus University: Portrait of Hedge Fund Investors: Flows, Performance and Smart Money. Sandra Paterlini, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia: Differential 13

15 Evolution and Combinatorial Search for Constrained Index Tracking. Orestis Vlismas, Athens University of Economics and Business: A Financial Valuation Framework for Determining the Value of Team Learning in Knowledge Intensive Production Environments. Maria Eleni Agoraki, Athens University of Economics and Business: Reform, competition and risk taking in banking. Εξωτερική αναγνώριση έργου μελών ΔΕΠ βραβεύσεις Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δ. Γεωργούτσος: Ήταν Επιστημονικός Κριτής στα Ακαδημαϊκά Περιοδικά: Multinational Finance Journal, Global Finance Journal, Journal of Money Credit and Banking, Journal of Policy Modeling, Emerging Markets Finance and Trade, Journal of Risk. Ήταν Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Προγράμματος του European Financial Management Association Conference (EFMA2008), Athens, Greece, June 2008 Είναι Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του European Financial Management Association Conference (EFMA2009), Milan, Itay, June 2009 Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Γιαμουρίδης: Ελαβε χρηματοδότηση από το Center for Applied Research in Finance (CAREFIN) Bocconi, για τη διεξαγωγή έρευνας με τίτλο: Regular(ized) hedge fund clones (σε συνεργασία με την κα. S. Paterlini) Ήταν Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του Financial Management Association 2008 Annual Meeting, Texas/USA, October 2008 Είναι Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος του Financial Management Association 2009 Annual Meeting, Nevada/USA, October 2009 Ο Καθηγητής κ. Δ. Γκίκας είναι: Co Editor στο επιστημονικό περιοδικό The International Journal of Accounting. Ο Καθηγητής κ. Ε.Γ. Καβουσανός είναι ή διετέλεσε: Πρόεδρος του 17 th European Financial Management Association Conference (EFMA2008), Athens, Greece, June 2008 Πρόεδρος της Ένωσης EFMA για το έτος 2008/9 Διοργανωτής και συντονιστής σε συνεργασία με την GARP (Global Association of Risk Professionals), του Special Session, "The challenges of the Risk Management Profession for markets in turmoil" Επιμελητής Έκδοσης (Guest Editor) στο European Financial Management Journal, 2008 Member of the editorial board των Διεθνών Ακαδημαϊκών Περιοδικών Transportation Research Part E (The Logistics and Transportation Review), Elsevier Science Ltd., International Annals of Maritime Studies και Member of the editorial board και Περιφερειακός Επιμελητής Βορείου Ευρώπης του Διεθνούς Ακαδημαϊκού Περιοδικού, International Journal of Maritime Economics (IJME), Macmillan Publishers Ltd and Erasmus University. Επιστημονικός Κριτής στα Ακαδημαϊκά Περιοδικά: Applied Economics, Journal of Transport Economics and Policy, Journal of International Finance, Transportation Research Part E (Logistics and Transportation Review), International 14

16 Journal of Maritime Economics, International Journal of Transport Economics, Review of International Economics, Contemporary Economic Policy, International Journal of Finance and Economics, The Cyprus Journal of Science and Technology, South Eastern Europe Journal of Economics. PhD tutor στο 17 th European Financial Management Association Conference (EFMA2008), June 2008, Athens, Greece. Επισκέπτης Καθηγητής στα πανεπιστήμια Erasmus University, Rotterdam και ITMMA, Antwerp University, Belgium Ομιλητής στα πλαίσια της θέσης του ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Antwerp University, Belgium με θέμα: Business Risk Management Strategies in the Shipping Industry, ITMMA, Antwerp University, Belgium, October 2006, November Μέλος της Επιστημονικής / Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου του ΙΑΜΕ2008, Κίνα. Μέλος του διεθνούς εκλεκτορικού σώματος για πρόσληψη μελών ΔΕΠ στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Απρίλιος και Νοέμβριος Διοργανωτής και συντονιστής της εκδήλωσης An Economic Analysis of the Financial Shipping Crisis Υπό την αιγίδα της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος 15/12/2008, Αθήνα. H κα Σάνδρα Κοέν: Έλαβε το "Outstanding Paper Award" του εκδοτικού οίκου Emerald στο πλαίσιο των Literati Network Awards for Excellence 2008 για την εργασία της (σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Νικόλαο Καϋμενάκη) με τίτλο "Intellectual capital and corporate performance in knowledge intensive SMEs" η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Learning Organization: An International Journal, Vol.14, No. 3, Υποψήφιοι διδάκτορες Νέοι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος είναι οι: Ευθυμίου Βασίλειος, Χρηματοοικονομική (Επιβλέπων: Επ. Καθηγητής Γ. Λελεδάκης) Καρμπαδάκης Γεώργιος, Λογιστική (Επιβλέπων: Επ. Καθηγητής Α. Μπάλλας) Κυθραιώτης Αλέξιος, Λογιστική (Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Γκίκας) Καραμπίνης Νικόλαος, Λογισική (Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Δ. Χέβας) Μιχαηλίδου Ευτυχία, Λογιστική (Επιβλέπων: Επ. Καθηγητής Α. Μπάλλας) Ρες Στυλιανός, Χρηματοοικονομική (Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Δ. Γεωργούτσος) Τσουκνιδής Δημήτριος, Χρηματοοικονομική (Επιβλέπων: Καθηγητής Ε.Γ. Καβουσανός) Θέματα Διοίκησης του Πανεπιστημίου Το έτος 2007 : Ο κ. Γ. Βενιέρης εξελέγη στη θέση του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ο κ. Δ. Χέβας εξελέγη στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 15

17 Θέματα ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Το έτος 2006 εξελέγη : Ο κ. Χρήστος Γραμπόβας στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία στη Λογιστική Το έτος 2007 εξελέγησαν : Ο κ. Δ. Γιαμουρίδης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στη Χρηματοοικονομική Ο κ. Γ. Λελεδάκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στη Χρηματοοικονομική Το 2007 εξελέγη και αναμένει το διορισμό του : Και: Ο κ. Κωνσταντίνος Δράκος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στη Χρηματοοικονομική Ο κ. Χρ. Σταϊκούρας ανέστειλε την άσκηση των ακαδημαϊκών του καθηκόντων ως Επίκουρος Καθηγητής λόγω της εκλογής του ως Βουλευτή της Εκλογικής Περιφέρειας Φθιώτιδας από τις εκλογές της 16 ης Σεπτεμβρίου Το έτος 2008 εξελέγησαν και αναμένουν το διορισμό τους: Η κ. Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία στη Λογιστική Ο κ. Ευθύμιος Δεμοιράκος στη βαθμίδα του Λέκτορα με θητεία στη Λογιστική Θέματα διοικητικού / τεχνικού προσωπικού Η κα. Ζ. Θεοφανοπούλου εξελίχθηκε από την εισαγωγική βαθμίδα Δ στη Γ βαθμίδα ΕΤΕΠ με μονιμότητα (Μάιος 2005). Ο κ. Μανόλης Αγαπητός εξελίχθηκε από την εισαγωγική βαθμίδα Δ στη Γ βαθμίδα ΕΤΕΠ με μονιμότητα (Φεβρουάριος 2008). Κοινωνικά Η κα Νεοφύτου παντρεύτηκε και απέκτησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Αγοράκι απέκτησαν και οι κ.κ. Τζόβας, Σπύρου, και Γιαμουρίδης και η κα Κοέν ενώ η κα Παπαδάκη απέκτησε δίδυμα αγοράκια! Επίσης ο κ. Χαλαμανδάρης παντρεύτηκε και απέκτησε μια πανέμορφη κορούλα όπως επίσης και ο κ. Σταϊκούρας και η κα. Νάνσυ Τσετσέρη Να τους ζήσουν! Ο κ. Αν. Τσεκρέκος, ο κ. Γ. Λελεδάκης και η κ. Γ. Σιουγλέ παντρεύτηκαν Να ζήσουν βίο ανθόσπαρτο! Απόφοιτοι Ο συνολικός αριθμός των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως τον Σεπτέμβριο του 2007 ήταν 811. Ο μέσος βαθμός πτυχίου ήταν 7.01 (διάμεσος 6.97). Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή των συχνοτήτων των βαθμών πτυχίου για τους 811 απόφοιτους Κατανοµή συχνοτήτων βαθµών πτυχίου των αποφοίτων του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής 95.39% 76.81% % % % 18 10% % 0.33% 0% 0% Αριθµός φοιτητών µε βαθµό στην κατηγορία 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Ποσοστό φοιτητών µε µεγαλύτερο βαθµό Ευχόμαστε σε όλους, ολόψυχα, καλή επιτυχία στη συνέχιση των σπουδών τους ή/και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Είμαστε βέβαιοι οτι θα μας βγάλετε ασπροπρόσωπους! 16

18 Το έτος 2006 αποφοίτησε με διδακτορικό τίτλο σπουδών ο κ. Κων/νος Χαλέβας, το έτος 2007 ο κ. Θωμάς Κουνίτης και η κα Αναστασία Κουτσομανώλη Φιλιππάκη, και το έτος 2008 η κα Άννα Τσούνια, ο κ. Λεωνίδας Δουκάκης και η κα Ευφροσύνη Καϋμενάκη σκαι ο κ. Νίκος Καϋμενάκης.. Θερμά συγχαρητήρια και καλή σταδιοδρομία! Επιμέλεια: Δανιήλ Γιαμουρίδης, Επ. Καθηγητής Παρακαλώ προωθήστε τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 17

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2015 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ημερομηνία Γέννησης : 15 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος

Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλ./Fax: 210 8203928 Email: tsekrekos@aueb.gr Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Θ. Μυλωνάς. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Θ. Μυλωνάς. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεύθυνση Γραφείου Διεύθυνση Κατοικίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευκαλύπτων 13 Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας»

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας» 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80 185 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ E-MAIL philipas@unipi.gr, τηλ. 2104142168 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ 1985-1989 Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Βουλευτής Ν.Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος

11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος 11 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και 12 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, Αγαπητοί Σύνεδροι, Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Ετήσιο υνέδριο υνδέσμου Επιστημόνων Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος

11 ο Ετήσιο υνέδριο υνδέσμου Επιστημόνων Φρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος 11 ο ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΨΝ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι ας καλωσορίζω, εκ μέρους της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής, στο 11ο υνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Λιάπης Πατρώνυμο : Ιωάννης Μητρώνυμο : Αθηνά Ημ/νία Γέννησης : 09/10/1964 Διεύθυνση Κατοικίας : Φαλήρου 12, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Αθήνα 2013 Σταδίου 5, 2 Ος όροφος, Αθήνα, 105 62 Τηλ..: +30 2103689391, +30 6976196352, φάξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρία 1: Θέματα Αποτίμησης I (Issues in Asset Valuation I)

Συνεδρία 1: Θέματα Αποτίμησης I (Issues in Asset Valuation I) Συνεδρία 1: Θέματα Αποτίμησης I (Issues in Asset Valuation I) Spyros Pagratis, Bank of England and London School of Economics (FMG) Optimal Liquidity Policy and the Insurance Aspect of Lender of Last Resort

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Παναγιώτης Ε. Πετράκης Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής Οικονομικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διευθυντής του τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ι. Προσωπικά στοιχεία. ΙΙ. Σπουδές Τίτλοι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητή Γεωργίου Ι. Πολυχρονόπουλου Διευθυντή/Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας Ι. Προσωπικά στοιχεία Διεύθυνση κατοικίας: Αγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2010-σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΣΕΜΦΕ). Μάθημα: «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου»,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2010-σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΣΕΜΦΕ). Μάθημα: «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διεύθυνση Γραφείου: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γραφείο 315, Σταδίου 5, Αθήνα Τ.Τ. 105 62 Διεύθυνση Οικίας: Αριστάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Academic Council, Cyprus International Institute of Management

Academic Council, Cyprus International Institute of Management Απρίλιος 2013 Καθηγητής Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιεύς, GR 185-34 e-mail: gikas.hardouvelis@gmail.com Web page: http//www.hardouvelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Σχολή Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διεύθυνση Γραφείου: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γραφείο 315, Σταδίου 5, Αθήνα Τ.Τ. 105 62 Διεύθυνση Οικίας: Αριστάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ EΠΩNYMO : ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ONOMA : ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOΠOΣ ΓENNHΣHΣ : ΑΘΗΝΑ Γραφείο : Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα Tηλ. : 210 82 31 931 Fax : 210 89 53 704 E-mail : avlonitis@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα