ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Πετροπούλου Καρκαλά Βάια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Πετροπούλου Καρκαλά Βάια"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ Πετροπούλου Καρκαλά Βάια Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ναυτιλία Πειραιάς Ιούνιος 2012 i

2 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 01/2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΚΑΛΑ ΒΑΪΑ AM: MN/ ii

3 Το άτομο το οποίο εκπονεί την Διπλωματική Εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία ορίζεται στην βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη κερδοσκοπικός ή εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού, που χρησιμοποιεί (τμήμα του κειμένου, πίνακες, σχήματα, εικόνες ή χάρτες) του ποσοστού και της σημαντικότητας του τμήματος, που χρησιμοποιεί τσε σχέση με το όλο κείμενο υπό copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήστης αυτής στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του υπό copyright κειμένου. iii

4 ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΖΗΤΗΜΑΤΑ COPYRIGHT Το άτομο το οποίο εκπονεί την Διπλωματική Εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του υλικού, η οποία ορίζεται στην βάση των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη κερδοσκοπικός ή εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού, που χρησιμοποιεί (τμήμα του κειμένου, πίνακες, σχήματα, εικόνες ή χάρτες), του ποσοστού και της σημαντικότητας του τμήματος, που χρησιμοποιεί σε σχέση με το όλο κείμενο υπό copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του υπό copyright κειμένου iv

5 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εγκρίθηκε ομόφωνα από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή που ορίσθηκε από την ΓΣΕΣ του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ναυτιλία. Τα μέλη της Επιτροπής ήταν: - Βασίλειος Τσελέντης (Επιβλέπων) Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας από το Τμήμα ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεν υποδηλώνει αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα. v

6 Ευχαριστήρια στους: Mr Michael F. Minogue (President and C.E.O ECM Maritime Services: The Industry Leader in Crisis Management and Regulatory Compliance. Wilton, Connecticut USA, www. ecmmaritime.com Mrs Noelle Driscoll OPA 90 Administrator USA Mr Evangelos Karcalas Senior Salvage Consultant Smit Greece Mr David Main, General Manager Smit Africa Mr Cert Koffeman, General Manager Smit Salvage Mr Hans VanRooij, President I.S.U van. Mr Richard (Dick) Frederics Secretary of American Salvage Association Θεολόγος Ζησίμου - Δικηγορικό Γραφείο Τιμαγένη Την τριμελή εξεταστική Επιτροπή της παρούσης εργασίας Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ κ. Θαλασσινό (χωρίς αυτόν δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της εργασίας) vi

7 Περίληψη Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει την απόλυτη ανάγκη της εφαρμογής του Θεσμού των λιμένων καταφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρχίζει με μια γενική θεώρηση του θέματος, γίνεται μια προσπάθεια ιστορικής αναφοράς των λιμένων καταφυγής προκειμένου να ενημερωθεί γενικότερα ο αναγνώστης Ενώ παράλληλα εξετάζονται διάφορα τεχνικά και θεσμικά προβλήματα που προκύπτουν Κατά την προσπάθεια δημιουργίας λιμένων, οι οποίοι θα μπορέσουν να προσφέρουν Βοήθεια σε πλοία που έχουν υποστεί ατύχημα. Η εργασία εστιάζει επίσης στο νομικό πλαίσιο του θεσμού των λιμένων καταφυγής, Αναλύοντας την θέση των Διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παρά- Ληλα παραθέτει κάθε οδηγία που έχει τεθεί σε ισχύ, προκειμένου να τεθεί το νομικό Πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το θέμα. Για να αναδειχθεί η σημασία της θεσμοθέτησης ενός συστήματος Λιμένων καταφυγής Και η συμβολή που αυτό θα έχει στην μείωση ή και αντιμετώπιση της ρύπανσης, θεωρήθηκε σημαντικό να γίνει μια αναφορά στην επιβάρυνση που δέχεται ήδη το θαλάσσιο Περιβάλλον από την λειτουργία των πλοίων. Έτσι γίνεται καλύτερα κατανοητό το μέγεθος Της πίεσης που ασκείται στο περιβάλλον από τα ναυτικά ατυχήματα που δεν μπορούν να Αντιμετωπισθούν χωρίς την σωστή οργάνωση και υποδομή που προϋποθέτει η εφαρμογή Ενός συστήματος λιμένων καταφυγής. Στο κεφάλαιο 2, γίνεται εκτενής αναφορά σε περιστατικά άρνησης λιμένος καταφυγής, Επειδή θεωρήθηκε ότι αυτές οι αρνητικές συγκυρίες οδήγησαν την παγκόσμια ναυτική κοινότητα σε συνομιλίες και επομένως σε δημιουργία οργανισμών και νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και του Κεφαλαίου. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται οι προτεινόμενες μεθοδολογίες ενός λιμένος καταφυγής. Παρουσιάζεται το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης που πρέπει να εφαρμόζεται Αλλά επίσης και το πολύ σημαντικό σχέδιο λήψης αποφάσεων που βασικά είναι αυτό που Θα καθορίσει την πορεία των πραγμάτων. Στα κεφάλαια 4, 5, 6, και 7 αναλύονται οι περιπτώσεις χωρών σε όλον τον κόσμο Όσον αφορά την αντιμετώπιση των πλοίων σε κίνδυνο και την δημιουργία λιμένων vii

8 Καταφυγής. Στο κεφάλαιο 8, παρουσιάζεται η ανάγκη δημιουργίας περιοχών καταφυγής και νομοθεσίας επί του προβλήματος, στο Αιγαίον Πέλαγος λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του ως πέρασμα των πλοίων σε σχέση με την τεράστια ανάγκη της διατήρησης της Υγείας του θαλασσίου περιβάλλοντος για την οικονομική επιβίωση της Ελλάδας. Τέλος στο κεφάλαιο 9, παρατίθεται το νομικό πλαίσιο υπό την σκέπη του οποίου λειτουργεί ο θεσμός της παραχώρησης περιοχών καταφυγής, και η θέση των Διεθνών Οργανισμών, όπως ο ΙΜΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων (ESPO). viii

9 Abstract This work has a meaning if it passes on to the reader the great need for places of refuge for ships in distress, to be established in maritime countries all over the world. Extensive reference is being made to grave ship accidents of the past which have occurred at seas across the world and have caused severe environmental pollution and economic damage. Later, they forced the international shipping community to create organizations (and legislation) in which the majority of the maritime countries take part (IMO, ESPO, SAR, CMI). However, it seems impossible for the coastal states to agree to or reach a common decision on the issue of granting place of refuge to a vessel in distress. The reason is not only the differences between each country s maritime and coastal environment, but other factors like the legislation (Belgium), the vast distances (Australia), the diversity of the climate across a country (USA) and the great number of islands that depend on tourism (Greece). The case of the Aegean Archipelagos is analyzed, as best as possible. A general view of the matter of places of refuge is being given and legal and technical issues produced during the establishment of places of refuge all around the world are examined. Strategies and plans of facing a potential disastrous situation of a ship in distress, in countries with coastline, are analyzed. Criteria for selecting the place of refuge and the proper way to grant it are discussed, according to the laws of the case country. Nevertheless, granting place of refuge to a vessel in distress is not without great problems due to the numerous effects that can be caused to the environment and the nearby inhabitants. ix

10 x

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΖΗΤΗΜΑΤΑ COPYRIGHT...iii ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...iv Ευχαριστήρια vi Περίληψη..vii Abstract..... ix Περιεχόμενα xi Κεφάλαιο 1. Περιοχές καταφυγής ή Λιμένες καταφυγής; Μια πρόταση για ένα κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης ελέγχου και πληροφοριών για τη ναυτική διακίνηση Πλοία σε κίνδυνο και λιμένες καταφυγής Μια ισορροπημένη προσέγγιση είναι απαραίτητη Συμπέρασμα Κεφάλαιο 2. Ιστορικά Περιστατικά Άρνησης Παροχής Περιοχής Καταφυγής Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία οργάνωσης περιοχών Καταφυγής Περιβαλλοντική Θεώρηση και τεχνικά χαρακτηριστικά Μείωση του κινδύνου ρύπανσης με την παροχής «περιοχών καταφυγής» σε πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης Σημαντικές Δράσεις που μπορούν να εκτελεστούν σε «Περιοχές- Καταφυγής» Τι πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα σχέδιο λήψης αποφάσεων Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης Χαρακτηριστικά «Περιοχών Καταφυγής»..59 xi

12 Κεφάλαιο 4. Περιοχές Καταφυγής στην Αμερική Η περίπτωση των Η.Π.Α Επισκόπηση του εθνικού συστήματος ανταπόκρισης των Η.Π.Α Αρχές Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασμός Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Ανταπόκριση σε αίτηση περιοχής καταφυγής και Ευθύνη Η περίπτωση της άρνησης εισόδου σε περιοχή καταφυγής Το Συμπέρασμα Η περίπτωση του Καναδά Η περίπτωση της Γροιλανδίας Νότια Αμερική Η περίπτωση της Βραζιλίας Η περίπτωση της Χιλής Κεφάλαιο 5. Περιοχές Καταφυγής στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία Η περίπτωση της Αυστραλίας Εισαγωγή Ο Ύφαλος του Great Barrier Προτεινόμενες Οδηγίες για τις Περιοχές Καταφυγής Οι Συνθήκες του IMO Το Εθνικό Σχέδιο Ανταπόκρισης Συμπέρασμα Η περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας Κεφάλαιο 6. Περιοχές Καταφυγής στην Ασία Η περίπτωση της Κίνας Η περίπτωση της Ιαπωνίας Η περίπτωση του Χόνγκ Κόνγκ Κεφάλαιο 7. Περιοχές Καταφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Περίπτωση της Ελλάδας Το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης xii

13 7.1.2 Νομοθεσία Κυρώσεις Διεθνής Νομοθεσία Ελληνική Εθνική Νομοθεσία Κυρώσεις Η περίπτωση της Δανίας Εφαρμογή της Δανικής Προσέγγισης για τις Περιοχές Καταφυγής Προσδιορισμός περιοχών καταφυγής πλοίων Η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας Η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου για τις Περιοχές Καταφυγής Η εφαρμοζόμενη πολιτική για τις Περιοχές Καταφυγής Διεθνής Συνεργασία: Η Συμφωνία της Βόννης Συμπέρασμα Η Περίπτωση του Βελγίου Η περίπτωση της Ολλανδίας Η περίπτωση της Ιρλανδίας Η περίπτωση της Σουηδίας Η περίπτωση της Νορβηγίας Η περίπτωση της Γερμανίας Η περίπτωση της Γαλλίας Η περίπτωση της Ισπανίας Η περίπτωση της Ιταλίας Κεφάλαιο 8. Προδιαγραφές Κριτήρια Επιπτώσεων & Σχετική Νομοθεσία για τη δημιουργία λιμένων καταφυγής στο Αιγαίο Πέλαγος Επιλογή Κριτηρίων για την χάραξη της πορείας πλεύσης των πλοίων Κριτήρια Δρομολόγησης Πλοίων Νομικό Πλαίσιο σχετικά με τις Περιοχές Καταφυγής Κεφάλαιο 9. Νομικό πλαίσιο λιμένων καταφυγής. Η θέση των Διεθνών Οργανισμών 9.1 Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Ι.Μ.Ο) Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων (ESPO) Η άποψη των λιμένων Κεφάλαιο 10. Συμπεράσματα xiii

14 Βιβλιογραφία Παράρτημα Α: Εφαρμοστέες Διεθνείς Συνθήκες Παράρτημα Β: Ερωτηματολόγιο του CMI για τις περιοχές καταφυγής Ορισμοί Ακρωνύμια ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ ΧΑΡΤΗΣ 1-1: Θαλάσσιοι δρόμοι στην περιοχή της Βαλτικής.. 1 ΧΑΡΤΗΣ 2-1: Το σημείο στο οποίο τα Αγγλικά και Γαλλικά ρυμουλκά προσάραξαν το MSC NAPOLI, στις ακτές της Ν. Αγγλίας ΧΑΡΤΗΣ 2-2: Οι κυριότερες πετρελαιοκηλίδες ΧΑΡΤΗΣ 3-1: Τοποθεσίες όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και κατάλληλος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων θαλάσσιων κινδύνων.. 31 ΧΑΡΤΗΣ 3-2: Τα σημαντικότερα λιμάνια της Αυστραλίας.. 34 ΧΑΡΤΗΣ 3-3: Οι διαδρομές που ακολουθούν τα πετρελαιοφόρα στην Αυστραλία. 38 ΧΑΡΤΗΣ 3-4: Το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. 44 ΧΑΡΤΗΣ 3-5: Τα σημαντικότερα λιμάνια της Κίνας 48 ΧΑΡΤΗΣ 3-6: Ο χάρτης του Χόνγκ-Κόνγκ ΧΑΡΤΗΣ 3-7: Χάρτης της Ελλάδας.. 52 ΧΑΡΤΗΣ 3-8: Ο Χάρτης της Δανίας. 59 ΧΑΡΤΗΣ 3-9: Προσδιορισμένες περιοχές καταφυγής στη Δανία ΧΑΡΤΗΣ 3-10: Ο χάρτης της Γροιλανδίας. 67 ΧΑΡΤΗΣ 3-11: Δρομολόγια πλοίων όλων των τύπων στην περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας 70 ΧΑΡΤΗΣ 3-12: Περιστατικά ατυχημάτων στη Μεγάλη Βρετανία ( ). 72 ΧΑΡΤΗΣ 3-13: Βέλγιο και οι λιμένες του ΧΑΡΤΗΣ 3-14: Ο Χάρτης της Ολλανδίας ΧΑΡΤΗΣ 3-15: Ο χάρτης της Ιρλανδίας.. 84 ΧΑΡΤΗΣ 3-16: Ο Χάρτης της Σουηδίας. 85 ΧΑΡΤΗΣ 3-17: Ο Χάρτης της Νορβηγίας.. 86 xiv

15 ΧΑΡΤΗΣ 3-18: Ο Χάρτης της Γερμανίας ΧΑΡΤΗΣ 3-19: Ο Χάρτης της Γαλλίας.. 89 ΧΑΡΤΗΣ 3-20: Ο Χάρτης της Ισπανίας ΧΑΡΤΗΣ 3-21: Ο Χάρτης της Ιταλίας.. 91 ΧΑΡΤΗΣ 3-22: Ο Χάρτης της Νέας Ζηλανδίας. 92 ΧΑΡΤΗΣ 3-23: Ο Χάρτης της Βραζιλίας.. 93 ΧΑΡΤΗΣ 3-24: Ο Χάρτης του Καναδά. 94 ΧΑΡΤΗΣ 3-25: Ο Χάρτης της Χιλής 95 ΧΑΡΤΗΣ 3-26: Ο χάρτης της Ιαπωνίας 96 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1: Το Εθνικό Σύστημα Ανταπόκρισης Των Η.Π.Α.. 23 ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2: Σχεδιασμός για την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σε Ομοσπονδιακό Επίπεδο. 29 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 2-1: Torrey Canyon.. 9 ΕΙΚΟΝΑ 2-2: To Aeolian Sky εν πλω. 11 ΕΙΚΟΝΑ 2-3: Υποβρύχια επιθεώρηση του Aeolian Sky. 12 ΕΙΚΟΝΑ 2-4: To La Mawlaya περιμένοντας για περαιτέρω διαδικασίες στο λιμάνι.. 13 ΕΙΚΟΝΑ 2-5: Η ρωγμή στο κατάστρωμα του Castor.. 15 ΕΙΚΟΝΑ 2-6: Το Prestige κατά τη διάρκεια της βύθισής του 16 ΕΙΚΟΝΑ 2-7: Το Erika τη στιγμή της βύθισής του 17 ΕΙΚΟΝΑ 2-8: Το MSC Napoli έχει πάρει επικίνδυνη κλίση. 18 ΕΙΚΟΝΑ 3-1: Το πετρελαιοφόρο Kirki με κομμένη την πλώρη. Φαίνεται η διαρροή πετρελαίου 36 ΕΙΚΟΝΑ 3-2: Θαλάσσιες απώλειες στη Ν. Αφρική ( ). 45 xv

16 Εισαγωγή Τα ναυτικά ατυχήματα του Εrika και του Prestige και οι επακόλουθες οικολογικές καταστροφές που προκάλεσαν, έχουν φέρει το θέμα των Λιμένων-Καταφυγής στο προσκήνιο των διεθνών ναυτιλιακών διασκέψεων. Από μία άποψη είναι κατανοητό ότι τα παράκτια κράτη δεν επιθυμούν να εισέλθει σε κάποιο λιμάνι της επικράτειας τους, ένα πλοίο που έχει υποστεί αβαρία. Το ιστορικό όμως τον ατυχημάτων του Erika και του Prestige αλλά και άλλων δείχνουν πως η ελεγχόμενη διαχείριση ενός ναυτικού ατυχήματος σε κάποιο λιμάνι θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το να αφεθεί το πλοίο να βυθιστεί στην ανοιχτή θάλασσα, ελπίζοντας πως η ρύπανση δεν θα πλήξει τις πλησιέστερες ακτές. Πολλά όμως λιμάνια δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ πολλά άλλα είναι απρόθυμα να επενδύσουν στον απαραίτητο εξοπλισμό και εκπαίδευση που χρειάζεται για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών ή να παραχωρήσουν χώρο σε ένα πλοίο που χρειάζεται καταφύγιο με αβέβαιο το χρονικό διάστημα που μπορεί να απασχολήσει μια προβλήτα και την δυνατότητα αποπληρωμής. Τα θέματα επίσης της οικονομικής ασφάλειας και αποζημίωσης πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς. Στον αντίποδα είναι τα λιμάνια που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες του είδους είτε λόγω υποδομής είτε λόγω φυσικής θέσης και είναι φυσικό να αποτελέσουν πόλο έλξης των πλοίων διαστρεβλώνοντας πιθανά τον ανταγωνισμό. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να εξεταστούν με προσοχή αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο για την ταυτόχρονη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. Θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτονόητο ότι τα πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο καταφεύγουν στο πλησιέστερο λιμάνι προς παροχή βοήθειας, κάτι όμως που δεν συνέβη στις περιπτώσεις των Erika, Castor και Prestige, είτε επειδή δεν υπήρχε η κατάλληλη οργάνωση και υποδομή είτε γιατί οι συμμετέχοντες στον καθορισμό της πολιτικής για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού αρνούνται να αναλάβουν την ευθύνη προσπαθώντας να «στείλουν» μια πιθανή ρύπανση σε άλλο κράτος, ενώ ουσιαστικά θα ήταν πιο ακίνδυνο εάν το όλο περιστατικό 11

17 αντιμετωπιζόταν μέσα σε ένα λιμένα ή μια «προστατευμένη» περιοχή, όπου μια πιθανή ρύπανση θα μπορούσε να ελεγχθεί και περιοριστεί ευκολότερα. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι παρόλη την δραματική αύξηση του αριθμού των πλοίων καθώς επίσης και την αύξηση στο μέγεθος τους και την ποσότητα φορτίων που μεταφέρουν, η ανάγκη για την ύπαρξη Λιμένων-Καταφυγής έχει μειωθεί λόγω της βελτιωμένης τεχνολογίας που εφαρμόζεται στα νέα πλοία και την άμεση αντιμετώπιση των ατυχημάτων από το ίδιο το πλοίο κατά τις πρώτες ώρες εκδήλωσης του περιστατικού. Παρατηρώντας όμως τον ετήσιο κατάλογο ναυτικών ατυχημάτων των Lloyds, βλέπουμε ότι παρόλη την αύξηση της τεχνολογίας στα πλοία, όπως συστήματα δορυφορικής ναυσιπλοΐας και συστήματα αποφυγής συγκρούσεως, πλοία εξακολουθούν να βυθίζονται και να προκαλούν σοβαρά ατυχήματα 1. Αν συνυπολογίσουμε το εύρος των αστάθμητων παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση κάποιας αστοχίας κατά τη λειτουργία του πλοίου και να προξενήσουν ένα ναυτικό ατύχημα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι για όσο θα υπάρχει ναυτιλία, τόσο θα υπάρχουν πλοία που θα βρίσκονται σε κίνδυνο και θα χρειάζονται τις υπηρεσίες ενός Λιμένα- Καταφυγής. Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι οι Λιμένες-Καταφυγής είναι ένα από τα μέτρα που στόχο έχουν τη μείωση των ατυχημάτων στην ναυτιλία, τα οποία έχουν προκαλέσει μεγάλες οικονομικές και οικολογικές καταστροφές και φυσικά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ποτέ από μόνο του πανάκεια για την λύση όλων των προβλημάτων στα θέματα ναυτικής ασφάλειας. Προκειμένου για θέματα ναυτική ασφάλειας και μείωσης των ναυτικών ατυχημάτων υπάρχουν είτε θεσμοθετημένα είτε όχι τα εξής: Οι Ζώνες διαχωρισμού Κυκλοφορίας των πλοίων προκειμένου να πλέουν σε ασφαλείς προεπιλεγμένους θαλάσσιους δρόμους 1 12

18 Η παρακολούθηση των πλοίων κατά την πλεύση τους σε επικίνδυνες περιοχές με την βοήθεια νέων ηλεκτρονικών συστημάτων (AIS VTS) Η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών κάθε κράτους από το πλοίο για κάποιο περιστατικό προκειμένου να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατόν μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων(gmdss) Η απόσυρση των πλοίων με μονά τοιχώματα Υπηρεσίες ναυαγιαιρεσίας Έλεγχος της συντήρησης των πλοίων κατά την είσοδο τους στο λιμάνι (Ρort State Control - Equasis) Κι αν όλα τα παραπάνω συνιστούν μέτρα που στόχο έχουν τον περιορισμό των ναυτικών ατυχημάτων ή τον έλεγχο κάποιας επικίνδυνης κατάστασης που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, το μέτρο των «Λιμένων-Καταφυγής» στόχο έχει τη μείωση των συνεπειών κάποιου ναυτικού ατυχήματος στο περιβάλλον, την οικονομία και κατ' επέκταση την κοινωνία. Γενική Θεώρηση Σύμφωνα με την έγκυρη ναυτιλιακή εφημερίδα Tradewinds, δεν υπάρχει σαφής ορισμός για τους Λιμένες-Καταφυγής Ο Ι.Μ.Ο., η Ε.Ε. και άλλοι οργανισμοί χρησιμοποιούν ο καθένας διαφορετικούς ορισμούς σχετικά με το αν ένα λιμάνι μπορεί να ονομασθεί Λιμένας-Καταφυγής ή όχι. Κι αυτό γιατί είναι δύσκολο να συμφωνηθεί τι πρέπει να περιλαμβάνει και τι να εξαιρεί ένας τέτοιος ορισμός. Ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος και το μέγεθος του λιμένα έχουν άμεσες επιρροές στην τελική διαμόρφωση του ορισμού. Βασικό χαρακτηριστικό ενός Λιμένα-Καταφυγής είναι η ύπαρξη ενός λιμένα ή κάποιας προστατευμένης περιοχής όπου ένα πλοίο σε κίνδυνο μπορεί να καταπλεύσει, να εκτελέσει 13

19 εργασίες επισκευής ή ακόμη σε ποιο σοβαρά περιστατικά να απαλλαγεί το πλοίο από όλες τις ρυπογόνες ουσίες που μεταφέρει και να διαλυθεί ή να μεταφερθεί προς διάλυση. 'Όταν συμβαίνει ένα ναυτικό ατύχημα, συχνά προκαλεί σοβαρές ζημιές στην τοπική κοινωνία και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει σοβαρές οικονομικές, περιβαλλοντικές και νομικές επιπτώσεις Καταστροφές όπως του Erikaκαι του Prestige έχουν αμαυρώσει στην κοινή γνώμη τόσο τους πλοιοκτήτες όσο και την ναυτιλιακή βιομηχανία γενικότερα. Εξ' αιτίας της σοβαρότητας αυτών των ατυχημάτων ο κόσμος έχει γίνει μη ανεκτικός σε αυτά τα ατυχήματα τα οποία επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις ζωές τους. Ακόμη όμως δεν έχουν μετρηθεί οι πραγματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον την κοινωνία και την οικονομία εάν δημιουργηθούν τέτοια σημεία παροχής βοήθειας και οριοθετηθούν ζώνες κυκλοφορίας πλοίων. Πέρα από τον απροσδιόριστο φόβο των κατοίκων μιας περιοχής που συχνά μπορεί να οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση, οι έμμεσες συνέπειες των ναυτικών ατυχημάτων προχωράνε πιο μακριά από τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η καταστροφή της παράκτιας ζώνης μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εργασιακή απασχόληση της τοπικής κοινωνίας, και στο εισόδημα μέσω του τουρισμού και της αλιείας. Κι αν όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα μετρήσουμε και να τα ποσοτικοποιήσουμε, σίγουρα υπάρχουν κι άλλες επιπτώσεις σε δραστηριότητες του ανθρώπου που δεν μπορούν να μετρηθούν όπως είναι η ψυχαγωγία κοντά στις ακτές και οι συνέπειες από τη μείωση της. Το κόστος καθαρισμού και αποκατάστασης των ακτών μπορεί να φθάσει αρκετά ψηλά, τη στιγμή που πολλοί περιβαλλοντολόγοι θα ισχυριστούν ότι το κόστος δεν μπορεί να μετρηθεί απλά σε χρήματα. Η χλωρίδα και πανίδα της περιοχής μπορούν να κάνουν χρόνια πριν αποκατασταθούν πλήρως. Προς το παρόν, οι Λιμένες-Καταφυγής φέρνουν διάφορα τμήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε σύγκρουση. Στις περιπτώσεις των δεξαμενόπλοιων Erika, Castor και Prestige, οι λιμενικές αρχές δεν θέλησαν τα συγκεκριμένα πλοία να πλησιάσουν τις περιοχές δικαιοδοσίας τους κι έτσι τους αρνήθηκαν την άδεια εισόδου. Η άρνηση ήταν μεν άδικη αλλά δεν ήταν παράνομη. Πολλοί ισχυρίζονται ότι εάν επιτρεπόταν η είσοδος των πλοίων στους λιμένες, οι συνέπειες από τις πετρελαιοκηλίδες δεν θα ήταν τόσο μεγάλες. Παρ ολ' αυτά οι 14

20 λιμενικές αρχές ισχυρίστηκαν ότι έχουν το δικαίωμα άρνησης εισόδου σε τέτοιες περιπτώσεις διότι έχουν την υποχρέωση να προστατεύσουν την περιοχή δικαιοδοσίας τους. Η επιχειρησιακή ηθική των λιμενικών αρχών μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση, αλλά το εάν είναι ηθική ή ανήθικη μια τέτοια απόφαση, δεν έχει και τόση σημασία, καθώς δεν υπάρχει έννομη υποχρέωση που να συνδέεται με την ηθική. Παρόλο που η διεθνής συνθήκη UNCLOS (Unitated Nations Convention for the Law Of the Seas) αναφέρει ότι το Ναυτικό Δίκαιο στηρίζεται στην ηθική, εύκολα μπορεί να αμφισβητηθεί από την καθημερινή πρακτική. Το πετρέλαιο που διέφυγε από το Erika προκάλεσε ρύπανση ακτής μήκους 400 χλμ, η οποία κατά συνέπεια προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην τοπική πανίδα και χλωρίδα και στον τουρισμό της περιοχής. Η τότε πρόεδρος της Ε.Ε. σε θέματα Μεταφορών, Mrs Loyola De Palacio, δήλωσε: «Αυτό που ήταν πραγματικά ενοχλητικό σχετικά με το ατύχημα του Erika δεν ήταν μόνο η περιβαλλοντική καταστροφή που προκάλεσε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η ναυτιλιακή βιομηχανία διευθύνεται και με το πώς τα πράγματα μέσα στην βιομηχανία δεν είναι οργανωμένα σωστά». Μετά την καταστροφή του Erika η Ε.Ε. το Μάρτιο και Δεκέμβριο του 2000, εφάρμοσε μια σειρά νέων προτάσεων. Αυτές οι προτάσεις έγιναν γνωστές ως Erika Ι και Erika ΙΙ αντίστοιχα, σε μία προσπάθεια έρευνας του τρόπου διαχείρισης της ναυτιλιακής πολιτικής της Ε.Ε. και τρόπους προστασίας από μελλοντικές καταστροφές. Αυτές οι προτάσεις συνιστούν μια καλή προσπάθεια στην πρόληψη των ατυχημάτων. Για παράδειγμα, αποκλείουν την είσοδο των πλοίων που έχουν κακό ιστορικό συντήρησης, στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό με την σειρά του ασκεί πίεση στα κράτη όπου ανήκουν τα πλοία και στους πλοιοκτήτες προκειμένου να εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία και να διατηρούν οργανωμένα συστήματα συντήρησης των πλοίων τους. Τα μέτρα Europa 2000, τα οποία αποκλείουν από το 2015 την είσοδο στα χωρικά ύδατα της Ε.Ε. πλοίων με μονά τοιχώματα, είναι παρόμοια με αυτά που θεσπίστηκαν στις ΗΠΑ από 15

21 την ΟΡΑ90 η οποία θεσμοθετήθηκε μετά το ατύχημα του Exxon Valdez το 1989 στην Αλάσκα. Δυστυχώς οι Λιμένες - Καταφυγής αναφέρονται μόνο περιληπτικά στις προτάσεις Erika και το θέμα προωθήθηκε στον Ι.Μ.Ο. προς εξέταση. Το άρθρο 17 του «πακέτου» Erika II αναφέρει ότι «τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης που διευκολύνουν τη λήψη απόφασης σχετικά με την υποδοχή των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο και να τα θέσουν στην διάθεση των ενδιαφερομένων μερών.». Ίσως θα ήταν απαραίτητο από αυτούς τους πρώτους κανονισμούς να οριστεί υποχρεωτική η θεσμοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού συστήματος λιμένων καταφυγής ώστε να είχαν αποφευχθεί μελλοντικές καταστροφές. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Λιμένων (ESPO) και ο ΙΜΟ (μετά από πιέσεις που δέχθηκε όπως θα δούμε παρακάτω) ισχυρίζονται ότι ένα λιμάνι δεν είναι απαραίτητα και το καλύτερο μέρος για τον κατάπλου ενός πλοίου που βρίσκεται σε κίνδυνο. Πράγματι, όπως θα δούμε και αναλυτικότερα παρακάτω, ένα λιμάνι μπορεί να αποβεί το χειρότερο μέρος για τον ελλιμενισμό ενός πλοίου σε κίνδυνο. Μπορεί μάλιστα να προκαλέσει επιπρόσθετα ανυπολόγιστες ζημιές. Αντίθετα οι ναυτιλιακοί οργανισμοί ισχυρίζονται ότι το μόνο που ουσιαστικά χρειάζεται σε μια τέτοια περίπτωση είναι μια καλά προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες περιοχή. Ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητο για ένα πλοίο σε κίνδυνο να εισέλθει σε κάποιον λιμένα, εάν μια επιχείρηση ναυαγιαιρεσίας μπορεί να εκτελεσθεί αποτελεσματικά σε κάποια προστατευμένη περιοχή. Εξάλλου με την είσοδο του σε έναν λιμένα κάποιο πλοίο το οποίο έχει υποστεί κάποιο ατύχημα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική λειτουργία ενός λιμένα. Ακόμη κι αν κάποιο λιμάνι διαθέτει ξεχωριστή προβλήτα για την υποδοχή πλοίων σε κίνδυνο μπορεί να χρειαστεί να υπάρχει μια αποκλεισμένη ζώνη γύρω από αυτόν, η οποία θα μειώνει σημαντικά την δραστηριότητα του λιμένα. Η προσέγγιση «περιοχή-καταφυγής» (a place-of-refuge) παρά «λιμένας-καταφυγής» (a portof-refuge) κερδίζει συνεχώς υποστήριξη σε επίπεδο Ε.Ε. Και πράγματι ο ESPO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων) οδήγησε την Ε.Ε. και αργότερα τον ΙΜΟ να υιοθετήσει τον όρο «προστατευμένη περιοχή» προκειμένου να συμπεριληφθούν και παράκτιες περιοχές. 16

22 Άσχετα με το αν τελικά θα επιλεγεί ένας Λιμένας-Καταφυγής ή μια Περιοχή Καταφυγής, υπάρχει σίγουρα η ανάγκη καθορισμού περιοχών όπου τα πλοία σε κίνδυνο θα μπορούν να πλεύσουν για την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μειώνοντας έτσι κάθε πιθανή επίπτωση στο περιβάλλον ή την τοπική κοινωνία.. Όπως συμβαίνει στα πλοία και το μέγεθος (χωρητικότητα) των λιμένων διαφέρει σημαντικά. Προς το παρόν υπάρχουν ελάχιστα λιμάνια στην Ευρώπη που μπορούν να δεχθούν ένα VLCC, κι έτσι όταν ένα τέτοιο πλοίο βρεθεί σε κίνδυνο θα έχει λίγες επιλογές σχετικά με τον ποιο λιμένα θα πρέπει να επιλέξει ως Λιμένα-Καταφυγής. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιλογή της «προστατευμένης περιοχής» (με τον όρο προστατευμένη περιοχή εννοούμε την περιοχή εκείνη όπου υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού) είναι πιο κατάλληλη για την παροχή βοήθειας σε πλοία τέτοιου μεγέθους. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τεθούν κριτήρια αξιολόγησης προκειμένου να γίνεται επιλογή λιμένα ή περιοχής καταφυγής. Σύμφωνα με τον ESPO πολλά λιμάνια είναι έτοιμα να αναλάβουν την δέσμευση παροχής μέτρων ασφαλείας και προστασίας περιβάλλοντος με την προϋπόθεση ότι έχουν θεσμοθετηθεί οι απαραίτητοι κανονισμοί. Η οικονομική βοήθεια η οποία θα πρέπει να καθοριστεί στην περίπτωση των Λιμένων-Καταφυγής είναι ένα από τα δυσκολότερα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και ουσιαστικά πρέπει να καθορισθεί το ποίος θα πληρώνει τα έξοδα ελλιμενισμού και παροχής βοήθειας σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι λιμενικές αρχές πρέπει να επενδύσουν μεγάλα ποσά σε εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού και συντήρηση που όμως σπάνια θα χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή συναίνεση για την πηγή προέλευσης των χρημάτων που θα καλύψουν το κόστος αυτό. Υπάρχουν διάφορες απόψεις σε αυτό το θέμα όπως α) οι πλοιοκτήτες να καταβάλουν ένα σταθερό πάγιο τέλος ή β) οι πλοιοκτήτες των πλοίων σε κίνδυνο να επωμίζονται όλο το κόστος κάθε φορά που θα χρειάζονται τις υπηρεσίες ενός Λιμένα-Καταφυγής (αν θεωρηθεί εξωτερικό κόστος τότε σε μια προσπάθεια «μετακύλισης» του κόστους με προσαύξηση της τιμής του μεταφερόμενου προϊόντος τότε ο καταναλωτής είναι αυτός που το επωμίζεται.). Ο ESPO υποστηρίζει ότι θέτοντας ένα λιμάνι στο δίκτυο Λιμένων-Καταφυγής παρεμποδίζεται η 17

23 εμπορική και επιχειρησιακή λειτουργία του λιμένα και προφανώς και οι λιμενικές αρχές θα πρέπει να αποζημιωθούν δικαιωματικά και άμεσα. Συχνά υποστηρίζεται ότι οι κυβερνήσεις των κρατών έχουν την υποχρέωση να προφυλάξουν τις περιοχές δικαιοδοσίας τους και συνεπώς θα πρέπει να συμμετάσχουν σε σημαντικό βαθμό στα έξοδα δημιουργίας και συντήρησης των Λιμένων-Καταφυγής. Θα μπορούσαν πιθανά, να πάρουν τα χρήματα από τους πολίτες μέσω έμμεσης πράσινης φορολογίας και παρόλο που πιθανά οι πολίτες θα ήταν αρνητικοί σε τέτοια μέτρα τελικά θα πλήρωναν καθώς είναι αυτοί που υποφέρουν από τις αρνητικές συνέπειες των ναυτικών ατυχημάτων. Αλλά και ανεξάρτητα από το αν θα πληρώνει το κράτος ή ο αντασφαλιστικός οργανισμός (Ρ&Ι Club) του πλοίου, το βάρος τελικά θα πέφτει στον τελικό καταναλωτή που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οι πολίτες. Έχοντας ως στόχο τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος Λιμένων- Καταφυγής πολλά λιμάνια, και ιδιαίτερα τα μικρότερα, θα επιβαρυνθούν με ένα μεγάλο κόστος το οποίο ουσιαστικά θα τα εξουθενώσει. Είναι φυσικό πολλοί τέτοιοι λιμένες να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε ένα δίκτυο Λιμένων-Καταφυγής και να αναβαθμιστούν, θέτοντας έτσι ανασταλτικούς παράγοντες στην θεσμοθέτηση του όλου συστήματος και αποθαρρύνοντας τις προσπάθειες για ασφαλέστερη ναυτιλία. Αντίθετα αν η επιλογή των λιμένων γίνει επιλεκτικά τότε είναι πιθανό ο ανταγωνισμός εντός της Ε.Ε. να διαστρεβλωθεί και πλοία μεγαλύτερης ηλικίας και πιο επιρρεπή σε ατυχήματα να δραστηριοποιηθούν εντονότερα σε αυτές τις περιοχές. Περιπτώσεις κατάχρησης βέβαια είναι πιθανό να εμφανιστούν και να μειώσουν την αποδοτικότητα των Λιμένων-Καταφυγής. Πλοία τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί από τους πλοιοκτήτες τους μπορεί να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον Λιμένα- Καταφυγής. Τα λιμενικά τέλη σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει λοιπόν να τεθούν σε υψηλά όρια προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά. Μετά την καταστροφή του Erika η εταιρεία έχασε το 80% των πελατών της και κοιτάζοντας πίσω πιθανολογείται ότι θα άξιζε η πληρωμή τιμήματος για την θεσμοθέτηση ενός συστήματος Λιμένων-Καταφυγής. Συχνά, οι πλοιοκτήτες βασίζονται στο Ρ&Ι Club για να πληρώσει τα έξοδα που προκύπτουν από ένα ατύχημα προκαλώντας οφειλές τρίτων και έξοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση 18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ / ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( σελ 173) Ο ΙΜΟ (International Maritime Organization)

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed

Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Καταπολέμηση της Εξάπλωσης των Πετρελαιοκηλίδων στην Στεριά: Η εμπειρία μέσα από το Έργο Maremed Μιχάλης Ζάνος Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Project co-financed by European Regional Development

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Case Study - Galaxy ERP. Shipping Company

Case Study - Galaxy ERP. Shipping Company Case Study - Galaxy ERP Shipping Company Η Εταιρεία Ο ιδρυτής του Ομίλου Ζούρος, Νικόλας Ζούρος, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ίδρυσε την πρώτη Ναυτική Εταιρεία, παρέχοντας λιμενικές υπηρεσίες σε πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Είναι ήδη ευρέως γνωστά τα ατυχήματα με τα πλοία ΕRΙΚΑ, Don Pedro, Prestige, καθώς και τα καταστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ. Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Η βιομηχανία κρουαζιέρας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο σήμερα Συνοπτικά σημεία της ομιλίας του κ. Γιώργου Ανωμερίτη στο Posidonia Sea Tourism Forum 2015 ΑΘΗΝΑ 26 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Πολιτικές για την προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» ΗΜΕΡΙΔΑ. «Πολιτικές για την προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Πολιτικές για την προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» ΗΜΕΡΙΔΑ. «Πολιτικές για την προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» ΗΜΕΡΙΔΑ «Πολιτικές για την προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» ΑΘΗΝΑ Παρασκευή 4 Ιουνίου 2004, ώρα 09.30 Σταυρούλα Δημοσθ. Ξαρχάκου Πολιτικός Μηχανικός Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ πρ. Μέλος της

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 9 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 9 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 9 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΕΛΟΣ ή ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Captain Vasilis Iliopoulos NAVIERA ULISES

ΟΦΕΛΟΣ ή ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Captain Vasilis Iliopoulos NAVIERA ULISES ΟΦΕΛΟΣ ή ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Captain Vasilis Iliopoulos NAVIERA ULISES Ορισμοί Safety, Security, Quality. Ασφάλεια = Έλλειψη κινδύνου. Safety = Προστασία από τυχαία γεγονότα/συμβάντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014 Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-214 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Ιανουάριος 215 Οικονομικές Μελέτες 68 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ- 2 ΚΑΙ Ο ISPS ΚΩΔΙΚΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών European Platform for Maritime Data Exchange between Member States' maritime authorities - SafeSeaNet

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου - Μέτρα/Εργαλεία Αγοράς για τον Περιορισμό τους (ΜΒΜ/ΜΒΙ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΒΕΝΤΙΚΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Νικόλαος Χατζηλίας Βιογραφικό Σημείωμα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα : Οικογενειακή κατάσταση : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Έγγαμος με ένα παιδί Διεύθυνση Κατοικίας : Μητροπολίτου Ιακώβου 32 Μυτιλήνη GR 81100 Τηλέφωνο Εργασίας : +30-210-36803 Fax Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011

Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εκθεση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου Ετους 2011 Λιμάνι Χερσονήσου Ιούνιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση θάλασσας και παράκτιων ζωνών από ατυχήματα

Ρύπανση θάλασσας και παράκτιων ζωνών από ατυχήματα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Tel: +302821037789, Fax: +302821037850 Emails: gidarako@mred.tuc.gr Ευάγγελος Γιδαράκος, Καθηγητής Ρύπανση θάλασσας και παράκτιων ζωνών από ατυχήματα Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΠΛΟΙΑ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΠΛΟΙΑ Το πλοίο (αρχαία ελληνική: η ναυς) είναι μια ειδική κατασκευή (ναυπήγημα), σχεδιασμένη για να κινείται με ασφάλεια στο νερό, για μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Manpower, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα Tηλ.: 210 32 24 301, Fax: 210 32 48 644 www.manpower.com

Manpower, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα Tηλ.: 210 32 24 301, Fax: 210 32 48 644 www.manpower.com Manpower, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα Tηλ.: 21 32 24 31, Fax: 21 32 48 644 www.manpower.com 28, Manpower Inc. All rights reserved. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ» Κανονισμός Πιστοπ. Πλοίων Rev.02, 14/06/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΚΑΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: SOLAS (Safety Of Life At Sea)(1974): Η σύμβαση αυτή ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ρύπανση και Ναυτιλία 6 ο εξάμηνο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ: Κάθε μορφή (άμεση ή έμμεση) ανθρωπογενούς προέλευσης, εισαγωγή ουσιών ή ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο, η

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες

PwC. Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Νομοθετικό πλαίσιο και βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου σε Ασφαλιστικές Εταιρείες Ανδρέας Γ. Κουτούπης MIIA, PIIA, CIA, CCSA Senior Manager, Internal Audit Services PwC Εισαγωγή Η Εταιρική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες για τη διαχείριση του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC

Δραστηριότητες για τη διαχείριση του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: - Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων. -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 1. Tο ΕΚΣΕΔ έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα στην περιοχή ευθύνης του (Search and rescue region

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020

Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. Δεριζιώτη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ ο ΟΛΠ δημιουργεί τον Πειραιά της Ναυτιλίας του 2020 Στο +28,6%

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση της αγοράς

Ανασκόπηση της αγοράς N29 Τετάρτη, 24 Ιουλίου του Ανασκόπηση της αγοράς Την τελευταία εβδομάδα το αργό πετρέλαιο που απολάμβανε σημαντικές αυξήσεις επιβεβαιώνοντας το Head & Shoulders σχέδιο, ελέγχοντας τα επίπεδα στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ασφαλής Διαχείρηση Θαλασσίων Μεταφορών

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ασφαλής Διαχείρηση Θαλασσίων Μεταφορών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ασφαλής Διαχείρηση Θαλασσίων Μεταφορών Υπεύθυνος Καθηγητής : Γ.Π. Βλάχος Μάθημα : Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική Φοιτητής : Μιχαλακόπουλος Μιχαήλ Αρ.Μητρώου : Ν11091 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ISM CODE ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ISM CODE ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΟΥΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΝ 020202 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ISM CODE ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Επόπτης: Κος ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ SECRETARY GENERAL FOR PORTS AND PORT POLICY, MINISTRY OF SHIPPING AND THE AEGEAN, GREECE The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ που άπτονται του ΚΑΜΠΟΤΑΖ Πειραιάς 12 Μαΐου 2010 Προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη Κοινοποίηση: Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΕΝ 26.2.2013 Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση με την ευχή το 2013 να

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί Προλόγου...9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...23 1.1 Γενικά...23 1.2 Η Ιδιομορφία της Ναυτιλίας...26 1.3 Φορείς της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας...26 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...29

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ AIG Europe Limited Υποκατάστηµα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Tηλ: 2108127600, Fax: 2108027189 Email: Info.Gr@aig.com, Url: www.aig.com.gr Υπ.Θεσσαλονίκης: Mαρ.Αντύπα 42, 57001 Πυλαία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Sail Training International σε συνεργασία με την

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Sail Training International σε συνεργασία με την ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Μια μοναδική ευκαιρία για την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών Sail Training International σε συνεργασία με την Η επίσκεψη των μεγάλων διεθνών ιστιοφόρων εκπαιδευτικών πλοίων (Sail Training

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Ιστός και Λιμάνι Σχέση Συμπληρωματική ή Ανταγωνιστική;

Αστικός Ιστός και Λιμάνι Σχέση Συμπληρωματική ή Ανταγωνιστική; Αστικός Ιστός και Λιμάνι Σχέση Συμπληρωματική ή Ανταγωνιστική; Βασίλειος Τσελέντης Καθηγητής Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Δ/ντής Εργαστηρίου Θαλασσίων Επιστημών, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/μιο Πειραιά Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Περιγραφή Η Ελλάδα και η Νορβηγία είναι δύο ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη είναι μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ABBAS ALI AL-NAQI SECRETARY GENERAL, ORGANIZATION OF ARAB PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES, STATE OF KUWAIT TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE «Europe and the Arab World:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Γ Ι Α ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (Γραφεία Πώλησης Εκδόσεων) Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΤΓΝ 1040, ΑΘΗΝΑ Τηλ: (+30) 210 6551772 (+30) 210

Διαβάστε περισσότερα