ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση Μάιος 2006

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης Ο Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

3 ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΕΤΕΠ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Γενικά Βελτίωση της γονιµότητας ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Λιπασµατοδιανοµείς Ψεκαστικά µηχανήµατα Υδρολιπαντήρας και αντλίες λίπανσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΟΣΗ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ ένδρα - Θάµνοι Ποώδη φυτά Χλοοτάπητας ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επιφανειακή λίπανση Εφαρµογή υγρού λιπάσµατος Υδρολίπανση ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΕΠ: i

4 ΛΙΠΑΝΣΗ ii ΠΕΤΕΠ:

5 Λίπανση ΠΕΤΕΠ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και της µεθοδολογίας εφαρµογής λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους για την ανάπτυξη των καλλωπτιστικών φυτών και του χλοοτάπητα. Με τον όρο λίπανση νοείται η προσθήκη κατάλληλων ανόργανων ή οργανικών λιπασµάτων, φυτικής κοµπόστας, κοπριάς, κλπ. περιλαµβανόµενων και ρυθµιστικών ουσιών του pη (όπως θειάφι, θειικός σίδηρος, γύψος, δολοµίτης, κλπ.) µε στόχο τον εµπλουτισµό του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία και τη διόρθωση του pη, ώστε να επιτυγχάνονται σαφώς καθορισµένοι σκοποί, όπως: - η καλή ανάπτυξη των φυτών, αύξηση της βλαστικής και της ριζικής ανάπτυξης, αύξηση της άνθησης - η εγκατάσταση νεοφυτεµένων δέντρων και θάµνων - η βελτίωση του χρωµατισµού του φυλλώµατος και της όλης εµφάνισης των διακοσµητικών φυτών - η διόρθωση ή πρόληψη τροφοπενιών - η διατήρηση της εδαφικής γονιµότητας. Λίπασµα ονοµάζεται οποιοδήποτε υλικό περιέχει τουλάχιστον ένα από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία (βλ. Πίνακα 1), απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Με τον όρο βελτίωση του εδάφους νοείται η ενσωµάτωση βελτιωτικών (µεταπλαστών) εδάφους όπως άµµος, άργιλος, περλίτης, οργανική ουσία, τύρφη, φυτικές κοµπόστες, κοπριά, θειάφι, θειικός σίδηρος, γύψος, δολοµίτης, κλπ µε σκοπό τη βελτίωση των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων του. Οι παραπάνω όροι είναι κυρίως πρακτικής σηµασίας καθώς πολλοί µεταπλάστες πχ. κοπριά, φυτικές κοµπόστες, θειάφι παρέχουν και θρεπτικά στοιχεία και θεωρούνται και λιπάσµατα καθώς και ότι τα λιπάσµατα επιδρούν στις φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδάφους όπως το pη, η αλατότητα, η δοµή κλπ. και πολλά από αυτά (που εφαρµόζονται κυρίως για τη διόρθωση του pη) θεωρούνται και ως µεταπλάστες. Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις λιπάνσεις σε εγκατεστηµένο φυτικό υλικό (λιπάνσεις συντήρησης - ανάπτυξης) ενώ οι οδηγίες για τις αρχικές λιπάνσεις πριν ή κατά την εγκατάσταση (βασικές λιπάνσεις) περιλαµβάνονται στις οικείες ΠΕΤΕΠ. Η εφαρµογή χηµικών λιπασµάτων θα γίνεται µετά από έλεγχο της αναγκαιότητάς της (ανάλυση εδάφους ή φυλλοδιαγνωστική), ώστε να µη γίνεται υπερβολική, ανεξέλεγκτη και συχνά άσκοπη χρήση λιπασµάτων (κυρίως αζωτούχων) καθώς συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στη µόλυνση του περιβάλλοντος. Τα χηµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών αναφέρονται στον Πίνακα 1. ΠΕΤΕΠ: /16

6 Πίνακας 1: Βασικά θρεπτικά στοιχεία, µε φθίνουσα σειρά σχετικής ποσότητας Πηγή Αέρας και νερό Έδαφος Πηγή Έδαφος Μακροστοιχεία Θρεπτικά στοιχεία Άνθρακας (C) Υδρογόνο (Η) Οξυγόνο (Ο) Κύρια Άζωτο (Ν) Φωσφόρος (Ρ) Κάλιο (Κ) ευτερεύοντα Ασβέστιο (Ca) Μαγνήσιο (Mg) Θείο (S) Ιχνοστοιχεία Θρεπτικά στοιχεία Σίδηρος (Fe) Μαγγάνιο (Mn) Χαλκός (Cu) Ψευδάργυρος (Zn) Βόριο (B) Μολυβδαίνιο (Mo) Χλώριο (Cl) Μακροστοιχεία ονοµάζονται τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται από τα φυτά σε µεγάλες ποσότητες, ενώ ιχνοστοιχεία αυτά που χρησιµοποιούνται σε πολύ µικρές ποσότητες (ίχνη- ppm). Και τα δεκαέξι (16) στοιχεία είναι σηµαντικά γιατί: Κάθε στοιχείο είναι εξειδικευµένο και δεν µπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο. Η ανάπτυξη ενός φυτού ρυθµίζεται από το στοιχείο εκείνο που ελλείπει ή βρίσκεται στη µικρότερη σχετικά ποσότητα «νόµος του ελαχίστου» του Liebig ΠΡΟΤΥΠΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Η σύνθεση, η µορφή, η συσκευασία, ή διακίνηση, η αποθήκευση η διάθεση κλπ των λιπασµάτων, θα είναι σύµφωνη µε τη σχετική νοµοθεσία για τα λιπάσµατα όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί, συµπληρωθεί και ισχύει κάθε φορά. Ν.1565/85 (ΦΕΚ 164 Α/ Λιπάσµατα ) Ν 2326/95 (ΦΕΚ 153 Α/ ) Τροποποίηση του Ν. 1565/85 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συµβουλίου της 13 ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τα λιπάσµατα ΥΑ /5925 και ΥΑ /5224 (ΦΕΚ 1939 Β/ ) 2/16 ΠΕΤΕΠ:

7 Η οδηγία 91/67/ΕΟΚ του συµβουλίου των Ευρωπαικών κοινοτήτων για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΦΕΚ 519Β/ ). ΥΑ /568 (ΦΕΚ 142 Β/ Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής όπως αυτοί εγκρίθηκαν µε την υπ αριθ. Ε(2003)3139/ απόφαση της Ευρωπαικής Επιτροπής ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ «Εγκατάσταση δέντρων - θάµνων» - ΠΕΤΕΠ «Εγκατάσταση χλοοτάπητα» - ΠΕΤΕΠ «Φύτευση πολυετών, µονοετών και βολβωδών φυτών» 1.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Για τον έλεγχο της εφαρµογής και την αποφυγή υπερβολικής χρήσης λιπασµάτων (συµπεριλαµβανόµενων φυτοφαρµάκων και ζιζανιοκτόνων), οι Ανάδοχοι θα τηρούν φύλλα καταγραφής χρησιµοποιούµενων εισροών, µαζί µε τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς των εισροών αυτών. Τα φύλλα καταγραφής, τα παραστατικά, καθώς και τα αποτελέσµατα από τις αναλύσεις εδάφους ή της φυλλοδιαγνωστικής, θα φυλάσσονται στο φάκελο του έργου για δύο τουλάχιστον χρόνια µετά τη χρονιά συµπλήρωσης τους. Τα φύλλα καταγραφής θα έχουν τη µορφή του Πίνακα 2. Πίνακας 2. Καταγραφή λιπασµάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ Ηµεροµηνία αγοράς/ Αριθµός παραστατικού Τύπος και ποσότητα λιπάσµατος Είδη - αριθµός φυτών Θέση εφαρµογής Έκταση Είδος λίπανσης (Κιλά) 1.5. ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Γενικά Γονιµότητα είναι η ικανότητα του εδάφους να παρέχει στα φυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά (και το νερό) είτε από τη στερεά είτε από την υγρή φάση του. Οι σχέσεις µεταξύ φυτού και θρεπτικών στοιχείων δε βασίζονται µόνο στην ποσότητα, αλλά µπορεί να είναι και ποιοτικές, και να εξαρτώνται από τη µορφή και τον τρόπο, µε τον οποίο τα στοιχεία γίνονται «διαθέσιµα» στο φυτό. Το έδαφος σε σχέση µε τα φυτά, λειτουργεί ως δεξαµενή θρεπτικών στοιχείων αλλά και νερού και οξυγόνου και η γονιµότητα του εξαρτάται - επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως: - υφή, - δοµή, - µηχανική, χηµική και ορυκτολογική σύσταση, ΠΕΤΕΠ: /16

8 - χηµικές ιδιότητες, - κολλοειδή, - υδατοχωρητικότητα, - υδατοπερατότητα, - αποστράγγιση, - πορώδες, - αερισµός, - ειδικό βάρος, - χηµική αντίδραση (pη και Ι.Α.Κ- ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων), - περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (χούµο) κλπ, - βιολογική δραστηριότητα των µικροοργανισµών, σκουληκιών, µυκόριζων κλπ, που µε την αλληλοεξάρτηση και αλληλοεπίδραση µεταξύ τους κάνουν το έδαφος ένα πολυσύνθετο και πολύπλοκο δυναµικό σύστηµα Βελτίωση της γονιµότητας Τα εδάφη στα οποία γίνονται φυτεύσεις δηµόσιες ή ιδιωτικές είναι συνήθως διαταραγµένα ή φερτά, µε πολύ φτωχές φυσικές και χηµικές ιδιότητες για την ανάπτυξη των φυτών. Η βελτίωση του εδάφους µαζί µε συνδυασµένη κατάλληλη βασική λίπανση µπορεί να βελτιώσει τη γονιµότητα του. Όταν τα φυτά, δείχνουν φτωχή ανάπτυξη και συµπτώµατα κακής θρέψης, η κατάλληλη λίπανση µπορεί να διορθώσει το πρόβληµα. 2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ 2.1. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Τα λιπάσµατα του εµπορίου πρέπει να είναι κοκκώδους τύπου ή υδατοδιαλυτά, µε οµοιογενή σύσταση, χωρίς βώλους-συσσωµατώµατα, χωρίς να έχουν απορροφήσει υγρασία και µε αναλλοίωτη την αρχική τους υφή. Όλα τα υλικά λίπανσης πρέπει να µεταφέρονται στο χώρο του φυτωρίου σε σφραγισµένη (άθικτη), στεγνή και καθαρή συσκευασία. Η συσκευασία θα είναι σύµφωνη µε την άδεια εµπορίας του κάθε λιπάσµατος, να γράφει στο σάκκο ή σε προσαρτηµένη ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις, µεταξύ των οποίων την ένδειξη ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ, τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει µε το όνοµα και το χηµικό σύµβολο τους, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χηµική ανάλυση, τυχόν ειδικές οδηγίες χρήσης, την εµπορική ονοµασία, την εταιρική επωνυµία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή κλπ. Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι και να παραµένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες. Τα υλικά λίπανσης δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή προσµίξεις σε ποσότητες επιζήµιες για τον άνθρωπο, τα φυτά ή τα ζώα. Ανόργανα ή Χηµικά λιπάσµατα Ανόργανο είναι το λίπασµα, στο οποίο τα δηλούµενα θρεπτικά συστατικά περιέχονται υπό ανόργανη µορφή, που λαµβάνεται από το µητρικό υλικό µε χηµική κατεργασία και συνεπώς βρίσκονται σε αφοµοιώσιµη µορφή. Τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται στα χηµικά λιπάσµατα είναι ίδια µε εκείνα που περιέχονται στα πετρώµατα, τα ορυκτά, τα φυτικά και ζωικά υπολλείµµατα και τελικά στο ίδιο το έδαφος. Ως ανόργανα λιπάσµατα µπορούν -κατά συνθήκη- να θεωρηθούν και 4/16 ΠΕΤΕΠ:

9 το ασβεστοκυαναµίδιο, η ουρία και τα προϊόντα συµπύκνωσης και συνδυασµού αυτής, καθώς και τα λιπάσµατα που περιέχουν θρεπτικά ιχνοστοιχεία υπό µορφή χηλικού ή άλλου συµπλόκου. Κατηγορίες ανόργανων λιπασµάτων «Τύπος λιπάσµατος» ονοµάζεται το ποσοστό αζώτου, φωσφόρου και καλίου, όπως αναφέρεται από τον κατασκευαστή. Το σύµβολο του ποσοστού (%) δε χρησιµοποιείται, αλλά οι αριθµοί διαχωρίζονται µεταξύ τους µε παύλες και η σειρά αναφοράς είναι πάντα N, P και K. Ως προς τη χηµική τους σύσταση χωρίζονται σε Αζωτούχα υλικά λίπανσης. Απλά αζωτούχα λιπάσµατα, µε εγγυηµένη σύνθεση: - Νιτρική Αµµωνία NH 4 NO 3 (33-0-0) - Θειϊκή αµµωνία (NH 4 ) 2 SO 4 (21-0-0) - Σύνθετα αζωτούχα λιπάσµατα: - Υπερφωσφορική αµµωνία ( ) NH 4 H 2 PO 4 Υπερφωσφορικά υλικά λίπανσης Απλά υπερφωσφορικά λιπάσµατα, µε εγγυηµένη σύνθεση, (0-21-0) σε κοκκώδη µορφή. Τριπλό υπερφωσφορικό Ca(H 2 PO 4 ) 2.H 2 O(0-40-0). Καλιούχα υλικά λίπανσης Απλά καλιούχα λιπάσµατα K 2 SO 4, µε εγγυηµένη σύνθεση (0-0-50) Σύνθετα καλιούχα λιπάσµατα: KNO 3 σύνθεση ( ) Πλήρη λιπάσµατα Πλήρες λίπασµα ( ή ) µε ιχνοστοιχεία και εγγυηµένη σύνθεση. Ειδικά λιπάσµατα Ανόργανα λιπάσµατα µικροθρεπτικών στοιχείων, τα οποία περιέχουν σε διάφορες ποσότητες µικροστοιχεία ή µαγνήσιο. Με κριτήριο την περιεκτικότητα ενός ή περισσότερων θρεπτικών στοιχείων τα λιπάσµατα διακρίνονται σε απλά και σύνθετα ή µικτά. Η διαφορά µεταξύ σύνθετων και µικτών λιπασµάτων έγκειται στον τρόπο που συνδέονται µεταξύ τους τα θρεπτικά στοιχεία. Με κριτήριο τη φυσική τους κατάσταση τα λιπάσµατα διακρίνονται σε στερεά, υγρά και αέρια. Τα στερεά, µε υφή κοκκώδη ή κρυσταλλική ή σε σκόνη είναι τα επικρατέστερα. Ειδική κατηγορία των στερεών λιπασµάτων αποτελούν τα πλήρως υδατοδιαλυτά, που διοχετεύονται µέσω των συστηµάτων άρδευσης και συνεπώς για αυτού του είδους τις λιπάνσεις έχει επικρατήσει ο όρος υδρολίπανση. Με κριτήριο τη διαλυτότητα τα λιπάσµατα χωρίζονται σε: - υσδιάλυτα: ιαλυτότητα κάτω από 50 % Κ, Ρ. - Ευδιάλυτα: ιαλυτότητα πάνω από 50 % Ν, Κ, Ρ, Μg. - ιαλυτά: ιαλυτότητα 100% N, Ρ, Κ, Ιχνοστοιχεία απαλλαγµένα από αδιάλυτα ή στέρεα σωµατίδια. ΠΕΤΕΠ: /16

10 Τέλος µε κριτήριο το χρόνο αποδέσµευσης και απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από το φυτό υπάρχουν τα λιπάσµατα βραδείας απελευθέρωσης και τα λιπάσµατα βραχείας απελεύθερωσης. Στα πρώτα ανήκουν λιπάσµατα (πχ. συµβατικά λιπάσµατα µε ειδική επικάλυψη, πολυµερή ουρίας οργανικών ενώσεων) που περιέχουν θρεπτικά στοιχεία, σε µορφή που καθυστερεί την απορρόφησή τους και τη χρήση τους από τα φυτά ή επεκτείνουν το χρόνο δράσης τους πολύ περισσότερο από τα δεύτερα, στα οποία ανήκουν η ντρική αµµωνία ή ουρία, φωσφορικό αµµώνιο ή χλωριούχο κάλιο. Οργανικά λιπάσµατα Είναι λιπάσµατα που περιέχουν οργανικές ουσίες και προέρχονται από ζυµώσεις θαλάσσιων φυτών ή προϊόντων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και περιέχουν φυτικές αυξίνες ορµόνες και λοιπές οργανικές ουσίες που βοηθούν στην ανάπτυξη των φυτών, λόγω κυρίως της βελτιωτικής επίδρασης στις φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδάφους. Παρέχουν όµως, συγκριτικά µε τα χηµικά λιπάσµατα, πολύ µικρότερη ποσότητα σε θρεπτικά στοιχεία. Παράγονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2092/91 της Ε.Ε. Η προσθήκη τέτοιων λιπασµάτων ενδείκνυται βοηθητικά, πχ. στην αντιµετώπιση έντονων τροφοπενιών ή άλλων προβληµάτων, δυσκολίες στην εγκατάσταση των φυτών κλπ, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας. Ζωική κόπρος Η κόπρος προέρχεται από τα περιτώµατα, τα ούρα και τα υπολείµατα της κλινοστρωµνής των εκτρεφόµενων ζώων µετά από χουµοποίηση (διαδικασία αποσύνθεσης κάτω από αναερόβιες συνθήκες). Η διακίνηση της, χύµα ή σε πρόχειρη συσκευασία, δεν ελέγχεται. Η ποιότητα της ποικίλει σε µεγάλο βαθµό ανάλογα µε το είδος των ζώων από όπου προέρχεται και το είδος της τροφής τους, την παλαιότητα, τις συνθήκες και το βαθµό χουµοποίησης της. Είναι πλήρες λίπασµα, αλλά µε χαµηλή σχετικά περιεκτικότητα σε Ν, Ρ και Κ που ποικίλει ανάλογα και µε την προέλευσή της. Η κοπριά που δεν είναι καλά χωνεµένη µπορεί να προκαλέσει τοξικότητα στα φυτά ακριβώς όµοια µε τα χηµικά λιπάσµατα, γιατί περιέχει µεγάλες ποσότητες διαλυτού αζώτου. Τα πλεονεκτήµατα της κοπριάς είναι ότι: - τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει είναι σε αδιάλυτη κυρίως µορφή - προσθέτει οργανική ουσία, χούµο και µικροστοιχεία στο έδαφος - έχει υψηλή Ι.Α.Κ (ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων) - αυξάνει τη συγκράτηση των θρεπτικών στοιχείων από µη συνεκτικά εδάφη Τα µειονεκτήµατα της είναι: - ο κίνδυνος µεταφοράς ασθενειών, εντόµων και ζιζανίων - η ελλιπής επεξεργασία της (µη σωστή χουµοποίηση, απολύµανση κλπ) - η έλλειψη σταθερής σύστασης - η χαµηλή περιεκτικότητα σε Ν, Κ, P - η δυσάρεστη οσµή της - ο κίνδυνος νοθείας της από φθηνό φυλλόχωµα, πριονίδι κλπ. - η σχετικά υψηλή τιµή της. 6/16 ΠΕΤΕΠ:

11 Συνήθως η κοπριά που κυκλοφορεί προέρχεται από αιγοπρόβατα, αλλά και σπανιότερα από βοοειδή και µόνοπλα. Η κοπριά από µικρά ζώα (κοτόπουλα, κουνέλια κλπ) θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ουρία (χαµηλό λόγο C:N). Η κοπριά πρέπει: - να είναι καλά χωνεµένη (προχωρηµένη ζύµωση) - να µην περιέχει υπολείµατα στρωµνής ή ζωοτροφών που να µην έχουν αποσυντεθεί πλήρως, - να µην περιέχει ξένα και χονδροειδή υλικά, - να µην περιέχει ζιζάνια (και κυρίως πολυετή) - να µην περιέχει χώµα πάνω από 10 % - να µην έχει πάνω από % περιεκτικότητα σε υγρασία (να µην λασπώνει) - να µην έχει έντονη οσµή Φυτικές κοµπόστες (κοπροχώµατα) Οι φυτικές κοµπόστες προσθέτουν στο έδαφος οργανική ουσία που βελτιώνει τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του. Επίσης, η οργανική ύλη προσφέρει στα φυτά οργανικές ενώσεις που δρoυν ως αυξίνες. Η φυτική κοµπόστα θα πρέπει να αποτελείται από 100 % αποσυντιθεµένη οργανική ύλη από νεκρά φύλλα ή άλλα υπολείµµατα, που έχουν επιλεχθεί κατά µέγεθος, έχουν κονιορτοποιηθεί, αεριστεί και είναι πλήρως σταθερά και ώριµα. Η διαδικασία κοµποστοποίησης θα πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) µήνες και το κοπρόχωµα θα έχει οµοιόµορφη, σκουρόχρωµη εµφάνιση και θα αποτελείται από 100 % ανακυκλωµένο περιεχόµενο. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η χουµοποίηση, το κοπρόχωµα απορροφά θρεπτικά στοιχεία κυρίως Ν και S και µπορεί να προκαλέσει έλλειψη των στοιχείων αυτών στα φυτά. Επίσης, θα πρέπει να έχει και τα ακόλουθα φυσικά χαρακτηριστικά: - να έχει φιλτραριστεί µέσα από κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,65<δ<1,27 cm - να έχει αγωγιµότητα µικρότερη από 4,0 ds m -1 - να έχει ελάχιστο ποσοστό σπόρων ζιζανίων, µε βάση τεστ βλαστικότητας αντιπροσωπευτικών δειγµάτων - να έχει λιγότερους από 100 νηµατώδεις ανά 100 cc οργανικής ουσίας - να είναι σχετικώς ελεύθερο από παθογόνα εδάφους - να έχει ph µεταξύ 5,5 και 7,5 - να έχει µέγιστο λόγο άνθρακα προς άζωτο (C/N) 40:1 - να έχει ελάχιστες συγκεντρώσεις σε βαρέα µέταλλα. Πριν την τοποθέτηση του κοπροχώµατος ο Ανάδοχος πρέπει να ενηµερώσει τον Επιβλέποντα για την πηγή προµήθειάς του και να υποβάλλει δείγµα ποσότητας 1 kg για εξέταση και έγκριση. ΠΕΤΕΠ: /16

12 2.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Λιπασµατοδιανοµείς Πρόκειται για τα παρελκόµενα των ελκυστήρων, που χρησιµοποιούνται για τη διασπορά των κοκκωδών λιπασµάτων. Υπάρχουν δύο τύποι λιπασµατοδιανοµέων: Φυγοκεντρικός λιπασµατοδιανοµέας Το σύστηµα διασποράς βασίζεται στη φυγόκεντρο δύναµη. Στο κάτω στόµιο του δοχείου λιπάσµατος (που έχει σχήµα ανεστραµµένου κώνου) υπάρχει δίσκος, ο οποίος περιστρέφεται παίρνοντας κίνηση από το δυναµοδοτικό του ελκυστήρα. Το λίπασµα πέφτει από το χωνί στο δίσκο, ο οποίος µε την περιστροφική του κίνηση εκσφενδονίζει τους κόκκους του λιπάσµατος κατά τη διεύθυνση της εφαπτοµένης του δίσκου, διασκορπίζοντας έτσι το λίπασµα σε ένα ευρύ πλάτος κάθετο προς τον άξονα κίνησης του ελκυστήρα. Η οµοιογένεια διασποράς σε ένα φυγοκεντρικό λιπασµατοδιανοµέα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: την ποιότητά του, το σχήµα και το βάρος των κόκκων, τη µορφολογία του εδάφους και τις κλιµατικές συνθήκες. Σε κανονικές συνθήκες, όταν δηλαδή δε φυσάει ισχυρός άνεµος, όταν η υγρασία είναι φυσιολογική, το έδαφος επίπεδο και οµαλό και οι κόκκοι του λιπάσµατος είναι οµοιόµορφοι, η οµοιογένεια της διασποράς είναι της τάξης του 80 %, ή όπως συνήθως αναφέρεται, ο συντελεστής ετερογένειας είναι 20 % κατά µέσο όρο. Πνευµατικός λιπασµατοδιανοµέας Το σύστηµα διανοµής στηρίζεται στη µεταφορά των κόκκων του λιπάσµατος από το δοχείο (χωνί), µέσω αέριου ρεύµατος που παράγεται από αεροσυµπιεστή, κατά µήκος δύο βραχιόνων εκατέρωθεν του άξονα του ελκυστήρα. Οι βραχίονες φέρουν σε τακτές αποστάσεις αριθµό ακροφυσίων, από τα οποία πέφτει το λίπασµα. Η ύπαρξη πολλών σηµείων εξόδου του λιπάσµατος επιτρέπει την εντοπισµένη λίπανση (κατά γραµµές ή λωρίδες) και η µεταφορά των κόκκων του λιπάσµατος µε ρεύµα αέρα µειώνει σηµαντικά την επίδραση του ανέµου. Με τη χρήση του επιτυγχάνεται πολύ καλύτερη διανοµή κατά πλάτος σε σχέση µε το φυγοκεντρικό λιπασµατοδιανοµέα και ο συντελεστής ετερογένειας είναι %. Όµως τα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσµατα συνεπάγονται και αυξηµένο κόστος. Επίσης είναι πιο σύνθετος στη λειτουργία και δεν µπορεί να εφαρµόσει λιπάσµατα σε µορφή σκόνης ή κρυστάλλων. Οι δύο τύποι λιπασµατοδιανοµέων χρησιµοποιούνται κυρίως για τη λίπανση χλοοταπήτων Ψεκαστικά µηχανήµατα Χρησιµοποιούνται στην περίπτωση της διαφυλλικής λίπανσης (λίπανση µε ψεκασµό στο φύλλωµα) Υδρολιπαντήρας και αντλίες λίπανσης Χρησιµοποιούνται στην περίπτωση υδρολίπανσης (εφαρµογή λιπασµάτων µέσω του δικτύου άρδευσης). Στη µέθοδο αυτή παρασκευάζεται αρχικά στο ειδικό δοχείο της υδρολίπανσης πυκνό λιπαντικό διάλυµα (µητρικό). Στη συνέχεια το διάλυµα αυτό διοχετεύεται στον κεντρικό αγωγό του δικτύου άρδευσης, όπου και διαµορφώνεται η τελική συγκέντρωση διαλύµατος που καταλήγει στα φυτά. Η διοχέτευση του διαλύµατος µπορεί να γίνει είτε µε χρήση υδρολιπαντήρα είτε µε έγχυση στον κεντρικό αγωγό του δικτύου από µία υδραυλική αντλία λίπανσης (τύπου Venturi, διαφραγµατική ή πιστονιού). Μετά τη λίπανση συνεχίζεται για περιορισµένο χρόνο η άρδευση για να εκπλύνεται το αρδευτικό δίκτυο. 8/16 ΠΕΤΕΠ:

13 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα λίπανσης συνεκτιµά το είδος και την ποσότητα του λιπάσµατος καθώς και τη µέθοδο και το χρόνο εφαρµογής αυτού ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για την εφαρµογή σωστών λιπάνσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι: 1. Η γονιµότητα του εδάφους µπορεί να διατηρηθεί και να βελτιωθεί µε άλλες παράλληλες επεµβάσεις ή µέτρα που βελτιώνουν τη δοµή του και τη δραστηριότητα των µικροοργανισµών, όπως είναι η προσθήκη οργανικής ύλης και χηµικών ή µηχανικών µεταπλαστών, η αποστράγγιση, οι κανονικές αρδεύσεις, ο εµβολιασµός του εδάφους µε βακτηρίδια ή άλλους οργανισµούς, η προστασία από τη διάβρωση, o συστηµατικός έλεγχος των ζιζανίων, το mulching (κάλυψη της επιφάνειας του εδάφους µε φυτικά υπολείµµατα), η επιλογή κατάλληλων φυτών κλπ. Αντίθετα, οι αρόσεις σε πολύ ξηρό ή υγρό έδαφος, η υπερβολική καλλιέργεια, η συµπίεση, η κακή στράγγιση, η µόλυνση, οι υπερβολικές ή ανεπαρκείς λιπάνσεις και αρδεύσεις, η έκπλυση, η διάβρωση κλπ, έχουν καταστροφική επίδραση στη γονιµότητα του. 2. Η παραγωγή και αποµάκρυνση οργανικής µάζας στα ξυλώδη διακοσµητικά φυτά, είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τις παραγωγικές καλλιέργειες, όπου λόγω της συγκοµιζόµενης παραγωγής αποµακρύνονται µεγάλες ποσότητες. Κατά συνέπεια είναι ανάλογα µικρές και οι ανάγκες αναπλήρωσης των αφαιρούµενων από το έδαφος θρεπτικών στοιχείων. 3. Σηµασία για την κανονική θρέψη των φυτών δεν έχει µόνο η συγκέντρωση στο εδαφικό διάλυµα κάθε θρεπτικού στοιχείου αλλά και η συνολική συγκέντρωση αλάτων καθώς και η αναλογία µεταξύ των συγκεντρώσεων. Υπάρχουν σχέσεις συνεργισµού ή ανταγωνιστικότητας µεταξύ των θρεπτικών στοιχείων ώστε η απορρόφηση ενός στοιχείου να ευνοείται ή να παρεµποδίζεται από την ύπαρξη σε µεγάλη ποσότητα ενός άλλου στοιχείου. 4. Το pη έχει άµεση επίδραση στην απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά. 5. Υπάρχει ένα ελάχιστο, ένα βέλτιστο και ένα µέγιστο συγκέντρωσης κάθε θρεπτικού στοιχείου, στην οποία µπορεί να αναπτυχθεί κάθε φυτό. Όταν η συγκέντρωση είναι κάτω από το ελάχιστο, εκδηλώνονται τροφοπενίες στα φυτά, ενώ όταν υπερβαίνει το µέγιστο εκδηλώνονται ασθένειες που οφείλονται σε τοξικότητα. Η διαφορά µεταξύ µέγιστης και ελάχιστης συγκέντρωσης είναι πολύ µικρότερη για τα ιχνοστοιχεία παρά για τα µακροστοιχεία. 6. Το επιθυµητό επίπεδο συγκέντρωσης των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος για τα έργα πρασίνου πρέπει να βρίσκεται στο κάτω από το βέλτιστο, στις περισσότερες περιπτώσεις ή λίγο πάνω από το ελάχιστο, αφού η υπερβολική ανάπτυξη είναι πολλές φορές ανεπιθύµητη για λόγους καλλιεργητικούς (πχ αύξηση της ευαισθησίας των φυτών, περιορισµός ή αναστολή άνθησης - καρποφορίας), αισθητικούς - δοµικούς (πχ. δυσαναλογία διαστάσεων, όγκων), λειτουργικούς (πχ απόκρυψη ορατότητας παρεµπόδιση κυκλοφορίας, διάβασης) κλπ. Συνεπώς, πρέπει να προστίθεται η ελάχιστη απαιτούµενη δόση λιπάσµατος. 7. Ο τρόπος εφαρµογής των λιπασµάτων, ο χρόνος εφαρµογής, η εποχή, η συχνότητα, η δόση, σε σχέση και µε τις ιδιότητες του εδάφους έχουν µεγάλη σηµασία για την αποτελεσµατικότητα της λίπανσης 8. Άκαιρη, λανθασµένη, ακατάλληλη ή υπερβολική λίπανση, µπορεί να ζηµιώσει τα φυτά, να αυξήσει την ευαισθησία τους σε προσβολές από ασθένειες και έντοµα και να µολύνει τα υπόγεια νερά. ΠΕΤΕΠ: /16

14 3.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ Η εκτίµηση της γονιµότητας του εδάφους και συνεπώς η ανάγκη εφαρµογής λίπανσης προκύπτουν από τις παρακάτω µεθόδους: Οπτική (µακροσκοπική διάγνωση συµπτωµάτων) Η µέθοδος αυτή στηρίζεται στη διάγνωση των ορατών συµπτωµάτων και στη σύγκρισή τους µε βάση ήδη καταγεγραµµένες λεπτοµερείς περιγραφές αυτών. Συµπτώµατα που δείχνουν την έλλειψη θρεπτικών στοιχείων στα φυτά (τροφοπενιών) είναι µεταξύ των άλλων µικρότερα φύλλα από το κανονικό, αποχρωµατισµός ή µεταχρωµατισµός των φύλλων ή χλωρωτικά φύλλα, νεκρώσεις του ελάσµατος των φύλων και τρυφερών βλαστών, σχηµατισµός ροδάκων, επιβράδυνση της ανάπτυξης και γενικά απώλεια της ευρωστίας του φυτού. Τα συµπτώµατα αυτά όµως, δεν είναι χαρακτηριστικά µόνο των τροφοπενιών αλλά συνήθως οφείλονται και σε άλλα αίτια, όπως προσβολή από έντοµα κακή στράγγιση, υπό- ή υπεράρδευση, ακραίες τιµές pη, ασθένειες ή µηχανική καταστροφή ριζών, που µπορεί να µειώσουν την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές η λίπανση όχι µόνο λύνει το πρόβληµα αλλά µπορεί να το οξύνει ή και να προκαλέσει και άλλα προβλήµατα. Γι αυτό είναι απαραίτητο η διάγνωση να γίνεται µόνο από ειδικευµένο προσωπικό (γεωπόνο) για να µειωθεί ο κίνδυνος απόδοσης των συµπτωµάτων αυτών σε λάθος αιτίες. Παρόλο αυτά θεωρείται σχετικά ανεπαρκής µέθοδος. Ανάλυση του εδάφους Η χηµική ανάλυση του εδάφους γίνεται για να προσδιοριστεί το σύνολο, δηλ. το ολικό διαθέσιµο ποσό, των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Όµως, η διαθεσιµότητα ενός θρεπτικού στοιχείου εξαρτάται και από άλλες παραµέτρους, όπως πχ. από τις συνθήκες του εδάφους και την εξάπλωση των ριζών κλπ. Η ανάλυση του εδάφους περιλαµβάνει: 1. Προσδιορισµό της περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία (τουλάχιστον σε µακροστοιχεία και σε ιχνοστοιχεία αν υπάρχουν ανάλογα συµπτώµατα) και της συνολικής περιεκτικότητας σε άλατα αλατότητας (αγωγιµότητας). Ο προσδιορισµός της αλατότητας θα βοηθήσει στην αποφυγή τυχόν ζηµών ή αναστολή της ανάπτυξης των φυτών από υπερβολική συγκέντρωση διαλυτών αλάτων στο έδαφος, ή τον κίνδυνο καταστροφής της δοµής του εδάφους, λόγω χαµηλής συγκέντρωσης ιόντων (απόπλυσης). 2. Προσδιορισµό της αντίδρασης (pη) του εδάφους. Η ανάλυση του pη θα δείξει αν τa θρεπτικά στοιχεία που υπάρχουν στο έδαφος είναι αφοµοιώσιµα ή όχι. 3. Μηχανική ανάλυση του εδάφους. Η ποιότητα της ανάλυσης του εδάφους εξαρτάται από τη σωστή δειγµατοληψία: Για την ανάλυση, τον έλεγχο του pη ή της αλατότητας, παίρνονται χωριστά δείγµατα για να αντιπροσωπεύεται ένα φάσµα, που να περιλαµβάνει συνθήκες φυτών µε από φτωχή µέχρι και καλή ανάπτυξη. Τα δείγµατα παίρνονται από την επιφάνεια µέχρι και 30 cm βάθος για θάµνους και µέχρι 60 cm για δένδρα. Αν χρειάζεται γίνεται δειγµατοληψία και στο παρακάτω επίπεδο, µέχρι βάθος 30 cm επιπλέον. Με τη χρήση σωλήνα δειγµατοληψίας, τρυπανιού ή φτυαριού λαµβάνονται µικρές ποσότητες εδάφους γύρω από τα δένδρα ή τους θάµνους και ανακατεύονται για να γίνει ένα σύνθετο οµοιόµορφο δείγµα. Ένα λίτρο εδάφους είναι αρκετό για την ανάλυση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης πρέπει να εκτιµηθούν από ένα έµπειρο στην 10/16 ΠΕΤΕΠ:

15 εκτίµηση εργαστηριακών αποτελεσµάτων, σε συσχετισµό µε τις σχέσεις εδάφους φυτού ( ηµόσιο φορέα ή εργαστήριο που λειτουργεί νόµιµα). Ανάλυση φύλλων (φυλλοδιαγνωστική) Η µέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται αξιόπιστη, καθώς υπάρχει µια ισχυρή συσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων της ανάλυσης και της πραγµατικής θρεπτικής κατάστασης του φυτού ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ Η λίπανση πρέπει να εξετάζεται: 1. Κατά τη φύτευση ή σε φυτά που έχουν φυτευθεί πρόσφατα ή που έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές στις ρίζες τους από άνοιγµα αυλακιάς ή άλλες εκσκαφές. 2. Σε φυτά, στα οποία δεν επιθυµείται επιπλέον ανάπτυξη. 3. Σε φυτά που είναι σε στάδιο άνθησης ή καρποφορίας. Η προσθήκη υπερβολικής ποσότητας λιπάσµατος, κυρίως αζωτούχου, σε αυτό το στάδιο µπορεί να καθηλώσει την ανάπτυξη. 4. Σε φυτά που έχουν στριµωγµένη ριζόσφαιρα από τοιχία, πεζοδρόµια, δρόµους, κτίρια κλπ. Τα φυτά πρέπει να διατηρούν µια λογική αναλογία µεταξύ της ανάπτυξης των ριζών και της κόµης. 5. Σε φυτά µε σοβαρές ασθένειες, προσβολές από έντοµα ζηµιές από ζιζανιοκτόνα ή άλλες αιτίες. 6. Σε φυτά που βρίσκονται µέσα ή κοντά σε χλοοτάπητα και λιπαίνονται µέσω του προγράµµατος λίπανσης του χλοοτάπητα Η λίπανση απαιτείται: 1. Σε νέα φυτά, µέχρι να προσαρµοστούν πλήρως στο περιβάλλον. 2. Σε ανεπτυγµένα εγκαταστηµένα φυτά, εφόσον εµφανίσουν συµπτώµατα τροφοπενιών. 3. Σε φυτά που δέχονται κλάδεµα ανανέωσης, πχ τριανταφυλλιές, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 4. Σε φυτά που επιδιώκεται γρήγορη αύξηση και βελτιωµένη εµφάνιση 5. Σε φυτά που είναι φυτεµένα σε φτωχά και άγονα εδάφη 6. Σε φυτά που αναπτύσσονται σε αποπλυµένα εδάφη ΟΣΗ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ ένδρα - Θάµνοι Οι λιπάνσεις γίνονται σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα συντήρησης και τυχόν επί πλέον λίπανση επιτρέπεται µόνο µετά από γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας (Επίβλεψη). Η εφαρµογή των λιπάνσεων, το είδος του λιπάσµατος, η δόση, η συχνότητα κλπ γίνεται σύµφωνα µε τις αναλύσεις του εδάφους ή του φυλλώµατος, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Εφαρµόζονται λιπάσµατα που περιέχουν στην εγγυηµένη σύνθεση µόνο τα στοιχεία που χρειάζονται σύµφωνα µε την ανάλυση του εδάφους Τα θρεπτικά στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιµα στα φυτά σε όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά την έναρξη της βλαστητικής περιόδου. Είναι προτιµότερο να γίνονται συχνές λιπάνσεις µε µικρές δόσεις. ΠΕΤΕΠ: /16

16 Τα ευδιάλυτα λιπάσµατα, κυρίως τα αζωτούχα, εφαρµόζονται επιφανειακά από την έναρξη της βλαστητικής περιόδου ή λίγο νωρίτερα (Μάρτιο), σε δύο ή περισσότερες δόσεις κλιµακούµενες στη βλαστητική περίοδο. Μετά τη λίπανση ακολουθεί άρδευση (όχι µε σταλάκτες). Τα δυσδιάλυτα λιπάσµατα (Ρ, Κ) είτε εφαρµόζονται επιφανειακά τέλος φθινοπώρου (Νοέµβρη) για να µεταφερθούν στη ριζόσφαιρα των φυτών µε τις βροχές του χειµώνα, είτε ενσωµατώνονται στο έδαφος. Γενικά τα δένδρα και οι θάµνοι δεν πρέπει να λιπαίνονται τέλος καλοκαιριού - αρχές φθινοπώρου γιατί µπορεί να εκπτύξουν νέους βλαστούς, που µπορεί να µην προλάβουν να σκληρύνουν και να καταστραφούν από το κρύο το χειµώνα. Όταν χρησιµοποιούνται λιπάσµατα για να χαµηλώσουν το ph του εδάφους, η εφαρµογή πρέπει να γίνεται και το φθινόπωρο και την άνοιξη. Με τη χρήση των λιπασµάτων αυτών το pη µειώνεται και έτσι επιτρέπεται στα φυτά να απορροφήσουν µικροστοιχεία που υπάρχουν στο έδαφος αλλά δεν είναι αφοµοιώσιµα σε ψηλό ph. H λίπανση αυτή εφαρµόζεται κυρίως, όταν τα φυτά εµφανίζουν συµπτώµατα µεσονεύριας χλώρωσης (κίτρινο, κιτρινοπράσινο χρώµα µεταξύ των νεύρων του ελάσµατος). Οι διαφυλλικές λιπάνσεις είναι ανεπαρκείς για τη θρέψη του φυτού και εφαρµόζονται βοηθητικά µόνο, σε περιπτώσεις θεραπείας έντονης τροφοπενίας, µετά από εργαστηριακή διάγνωση. Για την εφαρµογή διαφυλλικών ψεκασµών ισχύει ό,τι και για τους λοιπούς ψεκασµούς φυτοπροστασίας. Όταν χρησιµοποιούνται λιπάσµατα σε κρυσταλλική µορφή, πρέπει η λίπανση να γίνεται σε σχετικά ξηρές ηµέρες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σχηµατισµού συσσωµατωµάτων. Η εργασία της λίπανσης πρέπει να συνδυάζεται και µε άλλες εργασίες συντήρησης, όπως ανακατασκευή λεκανών ή καταστροφή ζιζανίων κλπ. Στις λιπάνσεις µέσω αρδευτικών δικτύων χρησιµοποιούνται µόνο τελείως διαλυτά λιπάσµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες της συσκευασίας. Οι φοίνικες έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά σε σχέση µε τα περισσότερα άλλα είδη. Συγκεκριµένα εµφανίζουν συχνά τροφοπενίες Ν, Κ, Mg και Mn. Συνεπώς σε τοπία που οι φοίνικες αποτελούν ιδιαίτερο στοιχείο η λίπανση πρέπει να περιλαµβάνει Mg (N-P 2 O 5 -K 2 O- Mg) Ποώδη φυτά Τα ποώδη φυτά επειδή: αναπτύσσονται και ανθίζουν µέσα σε σχετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα φυτεύονται σε πολύ µικρές αποστάσεις και το ριζικό τους σύστηµα είναι σχετικά περιορισµένο έχουν µεγαλύτερες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, σε σχέση µε τα ξυλώδη φυτά. Κατά συνέπεια στο πρόγραµµα λίπανσης που θα συνταχθεί θα περιλαµβάνεται η βασική λίπανση κατά την προετοιµασία για τη φύτευση µε Φωσφορικά και Καλιούχα κυρίως λιπάσµατα και τουλάχιστον δύο περιοδικές λιπάνσεις στη βλαστητική περίοδο µε Αζωτούχα λιπάσµατα. Στη βασική λίπανση µπορεί να χρησιµοποιούνται πλήρη λιπάσµατα βραδείας απελευθέρωσης για όλη τη διάρκεια της παραµονής τους, οπότε δε χρειάζεται να ακολουθήσουν άλλες λιπάνσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται για τα δένδρα - θάµνους 12/16 ΠΕΤΕΠ:

17 Χλοοτάπητας Ο χλοοτάπητας χρειάζεται συνεχή προσθήκη θρεπτικών στοιχείων (κυρίως αζώτου) σε όλη τη βλαστητική περίοδο, επειδή το κούρεµα αποµακρύνει αρκετή οργανική ουσία και το ριζικό σύστηµα εκµεταλλεύεται µικρό όγκο εδάφους. Οι δόσεις και η συχνότητα λίπανσης καθορίζονται σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα λίπανσης που προκύπτει από τα αποτελέσµατα της ετήσιας ανάλυσης του εδάφους στις αρχές της βλαστητικής περιόδου. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δόση και τη συχνότητα λίπανσης είναι ο τύπος του λιπάσµατος (περιεκτικότητα σε Ν και ρυθµός αποδέσµευσής του), η επιφάνεια προς λίπανση και η χρήση του χλοοτάπητα (για αθλητικές εγκαταστάσεις ή περιορισµένης χρήσης). Οι χλοοτάπητες που αναπτύσσονται σε ελαφρά σκιά απαιτούν λιγότερη λίπανση από αυτούς που αναπτύσσονται σε πλήρη ηλιοφάνεια. Επίσης οι χλοοτάπητες που υφίστανται σκληρή χρήση απαιτούν µεγαλύτερες ποσότητες αζώτου, για την παρακίνηση ταχύτερης ανάπτυξης που θα αποκαταστήσει τις ζηµιές. Συνήθως η ποσότητα διαλυτού λιπάσµατος που προστίθεται ανά εφαρµογή κυµαίνεται από 0,25 έως το πολύ 0,5 kg πραγµατικού αζώτου ανά 100 m 2. ε συνιστάται δόση µεγαλύτερη από 0,5 kg πραγµατικού αζώτου γιατί είναι το πιο ευδιάλυτο στοιχείο και αυξάνονται οι πιθανότητες πρόκλησης εγκαυµάτων στο χλοοτάπητα. Όσον αφορά στα λιπάσµατα αργής αποδέσµευσης, η ποσότητα αυτή µπορεί να αυξηθεί λίγο χωρίς κίνδυνο ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επιφανειακή λίπανση Η επιφανειακή λίπανση µε τα χέρια µπορεί να είναι αποτελεσµατική αλλά έχει το µειονέκτηµα της ανοµοιόµορφης κατανοµής του λιπάσµατος στην επιφάνεια. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την όσο το δυνατόν οµοιόµορφη κατανοµή του λιπάσµατος σε όλη την επιφάνεια και την αποφυγή εγκαυµάτων στο χλοοτάπητα. Για το λόγο αυτό είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται κοκκώδη λιπάσµατα, δεδοµένου ότι και οι δόσεις των λιπασµάτων είναι µεγαλύτερες σε σχέση µε τις λιπάνσεις µέσω δικτύου (καθώς το εύρος µεταξύ των λιπάνσεων για πρακτικούς λόγους είναι µεγαλύτερο) και υπάρχει κίνδυνος να πέσει περισσότερο λίπασµα σε κάποια σηµεία. Οι λιπασµατοδιανοµείς είναι πιο εύχρηστοι, πιο γρήγοροι, πιο ασφαλείς και έχουν µεγαλύτερη ακρίβεια στην κατανοµή του λιπάσµατος. Και οι δύο τύποι λιπασµατοδιανοµέων είναι το ίδιο αποτελεσµατικοί. Η σωστή χρήση του φυγοκεντρικού τύπου µπορεί να αποµακρύνει τον κίνδυνο της γραµµικής λίπανσης. Η χρήση του πνευµατικού τύπου έχει το πλεονέκτηµα ότι περιορίζει την άσκοπη διασκόρπιση του λιπάσµατος. Για την πραγµατοποίηση της καλύτερης δυνατής οµοιοµορφίας στην κατανοµή του λιπάσµατος, κυρίως µε τους πνευµατικούς λιπασµατοδιανοµείς, πρέπει η µισή ποσότητα του λιπάσµατος να απλωθεί σε µία κατεύθυνση και η υπόλοιπη σε κατεύθυνση κάθετη προς την αρχική (Εικ. 3.1) ΠΕΤΕΠ: /16

18 Εικόνα 3.1. Η εφαρµογή του λιπάσµατος γίνεται σταυρωτά, χρησιµοποιώντας τη µισή ποσότητα του λιπάσµατος ανά κατεύθυνση. Κατά την εφαρµογή κοκκωδών λιπασµάτων ιδιαίτερη σηµασία έχει το καλό παράχωµα του λιπάσµατος και η ενσωµάτωσή του στο έδαφος, ώστε να αποφεύγονται πιθανές απώλειες θρεπτικών αλλά και να επιτυγχάνεται άριστη χρήση τους Εφαρµογή υγρού λιπάσµατος Τα υγρά λιπάσµατα, εάν χρησιµοποιηθούν για τη συντήρηση του χλοοτάπητα, µπορούν να εφαρµοστούν µε ψεκαστήρες, έχοντας υπόψη τους κανονισµούς ακρίβειας και οµοιοµορφίας που ισχύουν και για τα στερεά λιπάσµατα. Μετά την εφαρµογή ευκολοδιάλυτων λιπασµάτων ακολουθεί ελαφρά άρδευση για την καλύτερη απορρόφηση των νιτρικών µορφών του αζώτου από το ριζικό σύστηµα του χλοοτάπητα. Πρέπει να αποφεύγεται η υπερ-άρδευση γιατί µπορεί να προκαλέσει απόπλυση των θρεπτικών στοιχείων. Στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης δε συστήνεται άρδευση. Σε αµµώδη εδάφη προστίθεται η ίδια συνολική ποσότητα ενεργού αζώτου το χρόνο σε σχέση µε τα αργιλικά αλλά σε µικρότερες δόσεις και σε µεγαλύτερη συχνότητα για να µειωθεί ο κίνδυνος απόπλυσης. Ένας επιπλέον τρόπος αποφυγής της απόπλυσης είναι η προσθήκη λιπάσµατος βραδείας αποδέσµευσης Υδρολίπανση Η εφαρµογή λιπασµάτων µέσω του δικτύου άρδευσης (υδρολίπανση) προϋποθέτει την εγκατάσταση κατάλληλων φίλτρων για την αποφυγή εµφράγµατος του δικτύου άρδευσης από αδιάλυτα σωµατίδια του λιπάσµατος, τυχόν ιζήµατος κλπ. ΜΟΡΦΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΟΚΚΩ Η ΣΚΟΝΗ ΥΓΡΗ ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΕΝ ΡΑ ΘΑΜΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΦΥΤΑ Ε ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Ή ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟ ΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΣΩ ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΜΕ ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ ΜΕΣΩ ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΣΩ ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΜΕ ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ ΜΕΣΩ ΙΚΤΥΟΥ, ΜΕΣΩ ΡΑΝΤΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΜΕ ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 14/16 ΠΕΤΕΠ:

19 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η λίπανση είναι αφανής εργασία: η εφαρµογή της γίνεται παρουσία επιβλέποντος ή βοηθού επιβλέποντος και για την παραλαβή της ισχύει ό,τι και για τις άλλες αφανείς εργασίες. Η επιτροπή παραλαβής ελέγχει από τον φάκελο του έργου τις αναλύσεις εδάφους καθώς και τα φύλλα καταγραφής χρησιµοποιούµενων εισροών, µαζί µε τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς των εισροών αυτών και δύναται να περικόψει τη δαπάνη κάθε λίπανσης που δεν τεκµηριώνεται ή δεν είναι επαρκώς αιτιολογηµένη ως προς την ανάγκη, το χρόνο, την εφαρµογή, το είδος και την ποσότητα του λιπάσµατος. 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η παρούσα προδιαγραφή και οι αναλύσεις εδάφους πρέπει να εφαρµόζονται πιστά ως προς τις δόσεις τον τρόπο και το χρόνο λίπανσης, σύµφωνα µε τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στα άρθρα που είναι σχετικά µε το αντικείµενο. Να µη γίνεται διασπορά λιπάσµατος όταν πνέει ισχυρός άνεµος και να χρησιµοποιούνται και να συντηρούνται σωστά οι λιπασµατοδιανοµείς. Κατά τη συσκευασία, µεταφορά και αποθήκευση να λαµβάνονται µέτρα (ειδικά στα λιπάσµατα υγρής µορφής) για τη διασφάλιση από τον κίνδυνο διαρροής Ειδικά για τις λιπάνσεις µέσω αρδευτικών δικτύων πρέπει να συντηρούνται επιµελώς οι δεξαµενές, οι σωληνώσεις, οι βαλβίδες κλπ. για την αποφυγή τυχόν διαρροών. Σε όξινα εδάφη (µε pη < 6,5) να εφαρµόζονται φυσιολογικώς αλκαλικά λιπάσµατα και να αποφεύγεται η χρήση λιπασµάτων που συµβάλουν σε µεγαλύτερη µείωση του pη (αύξηση της οξύτητας) όπως είναι τα αµµωνιακά λιπάσµατα (εξαιρείται η ασβεστούχος νιτρική αµµωνία). Αντίστοιχα στα αλκαλικά εδάφη να προτιµούνται τα θειϊκά λιπάσµατα. Για την αποφυγή µόλυνσης των υπόγειων ή επιφανειακών νερών θα πρέπει: - Να µη γίνεται εφαρµογή λιπασµάτων σε απόσταση µικρότερη από 5 m από όχθες ποταµών και λιµνών και µικρότερη από 0,5 m από κανάλια άρδευσης, στράγγισης, πηγάδια, γεωτρήσεις. - Να µην τοποθετούνται σάκκοι µε λιπάσµατα σε απόσταση µικρότερη από 5 m από υδάτινους όγκους ή υδατορέµατα, γεωτρήσεις και πηγάδια. Γενικότερα τα υλικά και τα µέσα συσκευασίας των λιπασµάτων να µην εγκαταλείπονται στον τόπο εφαρµογής ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο πλην αυτού που ορίζεται σαφώς από την Υπηρεσία. - Κατά την εφαρµογή των αζωτούχων λιπασµάτων να µελετώνται και να τηρούνται µε ιδιαίτερη προσοχή όλες οι οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή χρήσης ή διασποράς λιπασµάτων σε τοποθεσίες, όπου ο κίνδυνος επιφανειακής απορροής είναι µεγάλος, ιδιαιτέρως σε εδάφη µε ανεπαρκή στράγγιση ή/και µε κλίση. - Στην περίπτωση υδρολίπανσης πρέπει να εγκαθίστανται βαλβίδες αντεπιστροφής που να αποκλείουν τη ρύπανση της πηγής νερού µε λίπασµα. Επίσης, δεν επιτρέπεται εγκατάσταση συστήµατος υδρολίπανσης σε δίκτυα νερού που χρησιµοποιούνται και για ύδρευση. ΠΕΤΕΠ: /16

20 Πίνακας 5.1. υνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση ανόργανων λιπασµάτων Επιδράσεις Αλλοίωση βιολογικής ποιότητας, ελάττωση βιοποικιλότητας Υποβάθµιση βιολογικής ποιότητας νερού Α. Ευτροφισµός ανάπτυξη αλγών Β. Αλλοίωση µακροφυτικών πληθυσµών Γ. Κίνδυνοι δηµόσιας υγείας Προσθήκη βαρέων µετάλλων στα εδάφη Οξίνιση εδαφών και επιφανειακών νερών Εξαλάτωση εδαφών Παραγωγή νιτρώδους οξέος Υπεύθυνα θρεπτικά στοιχεία Όλα NO 3 -N, PO 4 -P NO 3 -N Φωσφορικά λιπάσµατα Αζωτούχα λιπάσµατα Όλα τα λιπάσµατα Αζωτούχα λιπάσµατα 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η επιµέτρηση της λίπανσης στα φυτά γίνεται ανά τεµάχιο φυτού που λιπάνθηκε και στο χλοοτάπητα και τα φυτά εδαφοκάλυψης ανά στρέµµα και σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα της ΑΤΕΠ (ΠΡΣ 5560 Λιπάνσεις) ανάλογα µε τον τρόπο εφαρµογής (µε εργάτες ή µε τα χέρια) και τιµολογείται σύµφωνα µε τα άρθρα αυτά άσχετα από την ποσότητα ή το είδος του λιπάσµατος. Το ίδιο ισχύει και για τις διαφυλλικές λιπάνσεις που τιµολογούνται µε τα άρθρα ΠΡΣ 5590 Φυτοπροστασία Όλες οι σχετικές δαπάνες, όπως και η δαπάνη για εργαστηριακές αναλύσεις, περιλαµβάνονται στην τιµή της λίπανσης. 16/16 ΠΕΤΕΠ:

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-05-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 03 Εγκατάσταση µεσηµβριάνθεµου (µπουζίου) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα Οι γενικές αρχές λίπανσης...... αξιοποιούνται μαζί με τις Εδαφολογικές και Φυλλοδιαγνωστικές Αναλύσεις και τα στοιχεία από τα Ερωτηματολόγια Λίπανσης για την έκδοση των Οδηγιών Λίπανσης στο κάθε αγροτεμάχιο.

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολίπανση λαχανικών

Υδρολίπανση λαχανικών Υδρολίπανση λαχανικών Σκοπιμότητα υδρολίπανσης Αφορά την παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά σε δόσεις μετά την εγκατάστασή τους στον χώρο καλλιέργειας. Αποσκοπεί στην αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους Δασική Εδαφολογία Χημικές ιδιότητες του εδάφους Χημικές ιδιότητες εδάφους Εδαφικά κολλοειδή Ηλεκτρικά φορτία των ανόργανων κολλοειδών Εναλλακτική ικανότητα του εδάφους Βαθμός κορεσμού με βάσεις Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστρώματα λαχανικών Χρήση υποστρωμάτων:

Υποστρώματα λαχανικών Χρήση υποστρωμάτων: Υποστρώματα λαχανικών Χρήση υποστρωμάτων: Για παραγωγή σποροφύτων στα φυτώρια Για καλλιέργεια βρώσιμων λαχανικών Εδαφικά υποστρώματα Ως εδαφικό υπόστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε είδος διαθέσιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γονιμότητα εδάφους. Ένα γόνιμο έδαφος χαρακτηρίζεται από:

Γονιμότητα εδάφους. Ένα γόνιμο έδαφος χαρακτηρίζεται από: Λίπανση λαχανικών Γονιμότητα εδάφους Ένα γόνιμο έδαφος χαρακτηρίζεται από: Υψηλή διαθεσιμότητα νερού Ικανοποιητική αεροπερατότητα Υψηλή ανταλλακτική ικανότητα Κατάλληλο ph Υψηλή βιολογική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η πατάτα είναι καλλιέργεια πολύ απαιτητική ως προς τις εδαφικές συνθήκες ανάπτυξης. Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά,

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Δράσης. Ιδιότητες. Κυριότερα Πλεονεκτήματα

Τρόπος Δράσης. Ιδιότητες. Κυριότερα Πλεονεκτήματα Η αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων εξαρτάται από την αρμονική και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των φυτών θρέψη. Για την εξασφάλιση της ιδανικής θρεπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ/ΘΡΕΨΗ ΦΥΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ 1. Ποιές πληροφορίες σχετικά µε τη θρέψη των φυτών βρίσκουµε στους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 Η ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Κύριος σκοπός: Εξοικείωση των σπουδαστών με έννοιες και υπολογισμούς σχετικά με τα λιπάσματα που εφαρμόζονται τόσο στη συμβατική όσο και στη βιολογική γεωργία.

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε;

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε; Θρέψη φυτού Θρέψη αζώτου: τον Χειμώνα όχι πρόσληψη Ν, Άνοιξη έως και άνθιση έδαφος ψυχρό και απαιτήσεις μηδαμινές άρα ελάχιστη πρόσληψη Ν, με εκβλάστηση μεγάλες απαιτήσεις από αποθηκευμένο Ν και από το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφυλλική εφαρμογή. για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά

Διαφυλλική εφαρμογή. για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά Διαφυλλική εφαρμογή για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά Μαγνήσιο & θείο Δύο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία 2 Έλλειψη μαγνησίου στο σιτάρι Έλλειψη Θείου στο σιτάρι. Μαγνήσιο: Είναι βασικό συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2

PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2 PΕΑΚ 0-52-34 Το Peak (MKP, Μonopotassium Phosphate, KH 2 PO 4 ), είναι η τελευταία λέξη στα ειδικά λιπάσµατα, κατάλληλο για υδρολίπανση, διαφυλλικές εφαρµογές και παρασκευή σύνθετων λιπασµάτων. Είναι πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται

ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. ουσιών: την οργανισμοί. Είναι ονομάζονται ΛIΠANΣH Όλοι οι ζώντες οργανισμοί έχουν ανάγκη από τρία είδη θρεπτικών ουσιών: οργανικές ουσίες, ανόργανα στοιχεία, νερό. Tα φυτά έχουν την ικανότητα να συνθέτουν τις οργανικές ενώσεις μέσω της φωτοσύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστρώµατα σποράς λαχανικών

Υποστρώµατα σποράς λαχανικών Υποστρώµατα σποράς λαχανικών Εδαφικά µείγµατα 1. Εδαφική κοµπόστα Χώµα & κοπριά σε αναλογία 2:1 Τύπος χώµατος: Αµµοπηλώδες ή αργιλλοπηλώδες Τύπος κοπριάς: αγελαδινή ή αλογίσια ή προβάτων εν συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae)

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Σταυρινός Ελευθέριος Δρ Γεωπόνος - Εδαφολόγος Μέλος του ΔΣ Εδαφολογικής Εταιρείας www.edafologiki.gr Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα)

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) Α. Η άργιλος (ηλεκτρικό φορτίο) συγκρατεί κατιόντα (+) και τα ανταλλάσει

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ.

Ρύπανση Νερού. Η ρύπανση μπορεί να είναι : χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών ενεργειακή, βιολογική κτλ. Ρύπανση Νερού Ρύπανση του νερού είναι οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του νερού, η οποία είναι ή μπορεί να γίνει,ζημιογόνος για τον άνθρωπο και τους υπόλοιπους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο το Έντυπο Ε-02: «Εντολή Λίπανσης», όπου καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχομενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Περιεχομενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχομενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...1 1.1 Βασικά εδαφικά συστατικά...1 1.2 Στερεή εδαφική φάση:...2 1.3 Υγρή εδαφική φάση...2 1.4 Αέρια εδαφική φάση:...3 1.5 Σχηματική απεικόνιση των τριών φάσεων εδάφους...3 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: 1. Οι εδαφικές ιδιότητες μεταβάλλονται: Α. Κατά μήκος των τριών αξόνων (x, y, z) Β. Με το πέρασμα του

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη με το όνομα της

Η θρέψη με το όνομα της Η θρέψη με το όνομα της Εισαγωγή Σύγκριση Nutri-Leaf με άλλα Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα Για πάνω από 60 χρόνια η εταιρεία Miller (Η.Π.Α) πρωτοπορεί στην παραγωγή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων με τη σειρά Nutri-Leaf.

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Από: Κατερινόπουλο, Α. & Σταματάκη, Μ. 1995. Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία Πετρολογία. Τα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα και οι Χρήσεις τους. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας,

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-14-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 14 Απόξεση (φρεζάρισµα) ασφαλτικού οδοστρώµατος 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟKIOY ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΑ To καλαμπόκι ευδοκιμεί σε εδάφη μέσης σύστασης, βαθιά, καλώς αποστραγγιζόμενα, με υψηλ περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκων: Δ. ΣΑΒΒΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση

υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση Καλλιεργήστε την υπεροχή σας στην υδρολίπανση 40 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ Εδώ και 40 χρόνια, η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις καλλιεργειες εκτός εδάφους

Εισαγωγή στις καλλιεργειες εκτός εδάφους ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Εισαγωγή στις καλλιεργειες εκτός εδάφους Σηµειώσεις εργαστηρίου ηµήτριος Σάββας Επίκουρος Καθηγητής Αθήνα, 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι"! Το μυστικό......κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν που καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου

Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Ανδρέας Αθανασόπουλος Γεωπόνος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Λαυρίου Μακροστοιχεία ( C O Η ) Ν Ρ Κ Με αυτή τη σειρά και στα λιπάσματα Ιχνοστοιχεία Mn Mg Zn B... (Fe) 15/10/2011 ΚΠΕ Λαυρίου 2 Ανόργανη Οργανική (χηλική)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Α.Μ. 90 /15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός ψεκασμού είναι: Α.

Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός ψεκασμού είναι: Α. Ερώτηση η.5. Εκφώνηση: Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός είναι: Ο τρόπος εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων Οι καιρικές συνθήκες Το στάδιο ανάπτυξης του φυτού καθώς και το στάδιο ανάπτυξης του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Soil Fertility & Plant Nutrition

Soil Fertility & Plant Nutrition Soil Fertility & Plant Nutrition E. Katsalirou Spring 2015 Γονιμότητα Εδάφους & Θρέψη Φυτών Εισαγωγή Στόχοι Πως βασικές εδαφικές ιδιότητες& λειτουργίες επηρεάζουν την διαθεσιμότητα των απαραίτητων θρεπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 05 Φυτοπροστασία 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 05 Φυτοπροστασία 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-05-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 05 Φυτοπροστασία 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ. Ύψος υδατικού ορίζοντα Ετήσια βροχόπτωση και αποθέματα νερού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ. Ύψος υδατικού ορίζοντα Ετήσια βροχόπτωση και αποθέματα νερού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ Επιλογή τοποθεσίας Εποχικές Θερμοκρασίες Θερμοκρασία σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών για διακοπή λήθαργου Ελάχιστες θερμοκρασίες Ημέρες απαλλαγμένες παγετού Επίδραση υδάτινων όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση θρεπτικού διαλύματος. Υπολογισμός μακροστοιχείων

Σύνθεση θρεπτικού διαλύματος. Υπολογισμός μακροστοιχείων Σύνθεση θρεπτικού διαλύματος Υπολογισμός μακροστοιχείων Βασική σύνθεση μακροστοιχείων για διάφορες καλλιέργειες Είδος ΝΟ 3 Η 2 PO 4 SO 4 NH 4 K + Ca ++ Mg ++ EC mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Advance mix 1. ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Advance mix 2

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Advance mix 1. ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Advance mix 2 Η Εταιρεία Η Plants Βase είναι μια εταιρεία νεοσύστατη που εμπορεύεται φυτοχώματα και κομπόστ - εδαφοβελτιωτικά. Διαθέτει ευρεία και πάμπληθη γκάμα προϊόντων δικών της, ενώ παράλληλα με την άγαστη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

H Γεωργική µας Έρευνα

H Γεωργική µας Έρευνα ΑΓΡΟΤΗΣ 19 H Γεωργική µας Έρευνα Ανακύκλωση θρεπτικού διαλύµατος στις υδροπονικές καλλιέργειες ρ αµιανός Νεοκλέους Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ηανακύκλωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών σε θρεπτικά στοιχεία. Τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνονται από το έδαφος και από το

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία. (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη

Ανθοκομία. (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 2 Υπόστρωμα ανάπτυξης Το υπόστρωμα πρέπει να παρέχει και να διατηρεί τα κατάλληλα επίπεδα υγρασίας και οξυγόνου για να δημιουργηθεί το κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Provides Flexibility

Provides Flexibility Provides Flexibility Το Άζωτο είναι το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο στη γεωργία, και αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την καρποφορία των φυτών. Η άριστη εναρμόνιση της αζωτούχου

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά Λιπάσματα ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

Υγρά Λιπάσματα ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Sun Protect Νέας τεχνολογίας λίπασμα βασισμένο στο βόριο. Προάγει την ανθεκτικότητα των φυτικών ιστών σε συνθήκες καύσωνα και αυξημένης ηλιακής ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΗΜελέτησυντάχθηκε(με αλφαβητική σειρά) από: Βουλγαράκη Απόστολο, Γεωπόνος MSc Βούλγαρη Γρηγόριο, Γεωπόνος Γκριτζάπη Αικατερίνη, Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα co2 και ελλείψεις θρεπτικών micro macro στοιχείων.

Έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα co2 και ελλείψεις θρεπτικών micro macro στοιχείων. Άρθρο του Νίκου Παπανικόλα (nicpapa) Είναι δύσκολη η διάγνωση των ελλείψεων, μιας και παίζουν παρά πολλοί παράγοντες ρόλο σε ένα ενυδρείο. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε φυτά σε ένα ενυδρείο, θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013)

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΝΗΛΕΑΣ, 2011 και 2013) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 4η: Καλλιέργεια λαχανικών εκτός εδάφους. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Τμήμα: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 4η: Καλλιέργεια λαχανικών εκτός εδάφους. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Τμήμα: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 4η: Καλλιέργεια λαχανικών εκτός εδάφους Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΠΑΣΣΑΜ Καλλιέργεια εκτός εδάφους ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Το ριζικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα