ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281"

Transcript

1 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ #281 ΣΕ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΗΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο Μ ε µόνιµους και εποχικούς θα ενισχυθούν διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες µέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Εκτός από τις τρεις µόνι- µες προκηρύξεις που έχουν προγραµµατιστεί από καιρό και αφορούν σε ειδικότητες όπως γιατροί, εφοριακοί και τεχνικό προσωπικό, οι υπόλοιπες γίνονται στο πλαίσιο των αναγκών των δήµων εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου. Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή είναι: πυροσβέστες, αρχαιολόγοι, µηχανικοί, τεχνίτες, συντηρητές έργων τέχνης, οδηγοί, εργάτες, χειριστές µηχανηµάτων, ναυαγοσώστες, µάγειρες, νοσηλευτές, τοµεάρχες δακοκτονίας κ.ά. σελ. 6-7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Μόνιµοι Εποχικοί Νοσοκοµεία Πυροσβεστική ΕΗ 450 Υπ. Πολιτισµού Υπ. Οικονοµικών 400 ήµοι (καθαριότητα) Περιφέρειες (δακοκτονία) 700 ήµοι (κατασκηνώσεις) 450 ήµοι (ναυαγοσώστες) 150 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Ευκαιρίες απασχόλησης σε εστιατόρια, καφετέριες και αρτοζαχαροπλαστεία Και πρακτική άσκηση σε Roche και Vivartia σελ. 8-9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Αιτήσεις για 373 θέσεις σε δήµους, ΕΗ και ΕΛΣΤΑΤ σελ. 2-5

2 202 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Προσλήψεις εν όψει καλοκαιριού Αµέσως µετά το Πάσχα ανα- µένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες προκειµένου να προσληφθεί προσωπικό για τους θερινούς µήνες. Οι δήµοι έχουν ήδη στείλει τα αιτήµατά τους στο υπουργείο Εσωτερικών και τις επόµενες εβδοµάδες θα γίνει η σχετική επεξεργασία των αιτη- µάτων για να εγκριθούν οι νέες προσλήψεις. Η «Αγορά Εργασίας» δηµοσιεύει σήµερα δισέλιδο αφιέρωµα µε τις νέες θέσεις που πρόκειται να «ανοίξουν» το αµέσως επόµενο διάστηµα για εποχικό και µόνιµο προσωπικό. Πρόκειται για προσωπικό που προσλαµβάνεται εκτάκτως για να καλύψει τουριστικές ή κατασκηνωτικές ανάγκες των δήµων, αλλά και ανάγκες καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: πυροσβέστες, ναυαγοσώστες, υπάλληλοι σε παιδικές κατασκηνώσεις, αρχαιολόγοι, συντηρητές, οδηγοί, καθαριστές και χειριστές µηχανηµάτων. Συνήθως και προκειµένου να είναι έτοιµος ο κρατικός µηχανισµός, οι προσλήψεις θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι και µέσα Ιουνίου. Οι δήµοι θα πρέπει να φροντίσουν να ενεργοποιήσουν γρήγορα τις διαδικασίες πρόσληψης ούτως ώστε να µην ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Το νέο προσωπικό προσλαµβάνεται µε συµβάσεις δίµηνης, τετράµηνης και οκτάµηνης διάρκειας. είτε αναλυτικά στις σελίδες 6 και 7 ποιες θέσεις ανοίγουν και πού. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Προσλήψεις γεωπόνων για έρευνα στην Ελληνική Στατιστική Αρχή Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καλεί τους ενδιαφερόµενους γεωπόνους που επιθυµούν να απασχοληθούν ως στατιστικοί ανταποκριτές στη διενεργούµενη από αυτήν ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συµµετοχής µέχρι 30 Απριλίου ώστε να εγγραφούν στο νέο πιλοτικό Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών που θα έχει ισχύ για οκτώ (8) µήνες, από τον Μάιο 2015 έως και τον εκέµβριο Ποιοι έχουν δικαίωµα υποβολής αιτήσεων ικαίωµα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών έχουν: ΠΕ και ΤΕ Γεωπόνοι νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων δηµόσιων Οργανισµών καθώς επίσης και γεωπόνοι ιδιώτες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερό- µενοι δηµόσιοι υπάλληλοι ή ΟΤΑ. Οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι των πανεπιστηµίων της αλλοδαπής απαιτείται να έχουν αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΟΑΤΑΠ και ηλικία ετών. Οι στατιστικοί ανταποκριτές θα εργαστούν στα στάδια της συλλογής και του ελέγχου των στοιχείων της Ετήσιας Γεωργικής Ερευνας. Το έργο τους περιλαµβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από διοικητικές πηγές ( /νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ΟΠΕΚΕΠΕ, /νση Αλιείας, /νση Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων κ.λπ.) και από όποια άλλη πηγή τα διαθέτει. Τα στοιχεία συλλέγονται µε επισκέψεις στο χώρο των διοικητικών και των άλλων πηγών, συµπληρώνοντας τα βοηθητικά ερωτηµατολόγια σε αρχεία excel. Πολλές φορές όµως είναι απαραίτητες οι επισκέψεις για προσωπική συνέντευξη µε παραγωγούς γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Οι ανάγκες της έρευνας απαιτούν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και δυνατότητα µετακίνησης εντός της δηµοτικής ενότητας για τη συγκέντρωση των πληροφοριών. Πώς θα επιλεχθούν οι υποψήφιοι Οι στατιστικοί ανταποκριτές λαµβάνουν µέρος σε µη αµειβόµενα, υποχρεωτικά και εκπαιδευτικά σεµινάρια που θα πραγµατοποιούνται στις έδρες των νο- µών (ΥΣΝ), για την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους όσον αφορά στον τρόπο συλλογής, συµπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηµατολογίων της έρευνας. Με την αποδοχή της ανάθεσης έργου οι επιλεγέντες στατιστικοί ανταποκριτές δεσµεύονται εγγράφως για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαµβάνουν και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστούν. Η επιλογή των στατιστικών ανταποκριτών γίνεται µε ένα σύστηµα µοριοδότησης τέτοιο ώστε να διασφαλίζονται η αξιοκρατία και η αποτελεσµατικότητα της έρευνας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφεροµένους µόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση: στην πρώτη σελίδα του Portal, στην ένδειξη «Στατιστικοί Ανταποκριτές ΕΛ.ΣΤΑΤ.». Επίσης, για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η pls/htmldb/f?p=999:5558 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι υποψήφιοι µπορούν να απευθύνονται στην κ. Ευφροσύνη Καραγιάννη, στο τηλέφωνο , ή στην κ. Μονιάκη Χρυσούλα, στο τηλέφωνο , ή στην κ. Μαρία Ζαχαρή, στο τηλέφωνο µηχανικοί στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει µε σύµβαση µίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας, µε δυνατότητα ανανέωσής της µέχρι τη λήξη της διάρκειας των προγραµµάτων, για το ΚΑΠΕ εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, µε συγκεκριµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως: ένα Μηχανικό ΠΕ, έναν Ηλεκτρονικό Μηχανικό, ένα Μηχανολόγος Μηχανικό, έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο & Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΠΕ, έναν Περιβαλλοντολόγο ΠΕ, ένα Νοµικό ή ικηγόρο, ένα Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, δύο Χηµικούς Μηχανικούς ΠΕ, ένα Μηχανικό ΠΕ και ένα Φυσικό ΠΕ. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η θέση ενδιαφέροντός τους (κωδικός θέσης), η οποία θα συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι: α) Βιογραφικό σηµείωµα. β) Φωτοτυπία 2 όψεων ταυτότητας. γ) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. δ) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. ε) Ο,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούµενων προσόντων και εκτιµούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους. Οι µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών, εφόσον αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον ΟΑΤΑΠ. Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδροµικώς, µε συστη- µένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΑΠΕ έως τις 2/4/2015 και ώρα 14:00 στη / νση: 19 χλµ. Λεωφόρος Μαραθώνος, Πικέρµι Αττικής, µε την ένδειξη: Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Ανάθεσης Εργου, για την εκτέλεση προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Σύντοµες ειδήσεις 6 θέσεις στο. Μεταµόρφωσης Ο ήµος Μεταµόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών έναντι αντιτίµου του ήµου Μεταµόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταµόρφωση. Από την κατανοµή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 3 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων, 1 Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων, 1 Ε Μαγείρων, 1 ΥΕ Καθαριστών/τριών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει στις 2 Απριλίου. Πτυχιούχος στο ήµο Σύρου-Ερµούπολης Ο ήµος Σύρου-Ερµούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη δηµάρχου, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, ο οποίος θα απασχολείται ως σύµβουλος του δηµάρχου σε θέµατα οργάνωσης τουριστικής προβολής & ανάπτυξης του δήµου και της Σύρου, καθώς και σε θέµατα ιοίκησης Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων µε στόχο τη βελτίωση της εξωστρέφειας και της αποδοτικότερης προβολής της Σύρου και την ανάδειξη του τουρισµού ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. Οποιος προσληφθεί θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ Οργάνωσης & ιοίκησης Επιχειρήσεων της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.: /918. Νηπιαγωγός στο ήµο Χίου Το ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Παιδείας ήµου Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο, συνολικά 1 Νηπιαγωγού ΠΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠ, που εδρεύει στη Χίο. Αιτήσεις έως 2/4. Για τη θέση ζητείται πτυχίο Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή ΕιδικήςΑγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Εµµανοηλίδου ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 3 21 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 290 αστυφύλακες και αξιωματικοί στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας Ανακοινώθηκε ο ακριβής αριθμός εισακτέων για φέτος στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνολικά, οι σχολές θα δεχτούν 290 σπουδαστές (250 θέσεις στη Σχολή Αστυφυλάκων και 40 θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών) και άλλους τόσους και το Αναλυτικά, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που διαβίβασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Ιωάννης Πανούσης: «Κατά τα σχολικά έτη και οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/ 2006 (Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «πρώην Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και Οικονομικών), ύστερα από σχετικά αιτήματα του κ. αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), εγκρίθηκε η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία, για τα έτη 2015 και 2016 (500 δόκιμοι αστυφύλακες και 80 δόκιμοι υπαστυνόμοι για έκαστον έτος)». Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου, καθώς και για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι: α) Δεν υπερβαίνουν το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την και μεταγενέστερα, β) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, γ) έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος θα παραπεμφθούν, προς υγειονομική εξέταση, μόνο όσοι από τους επιτυχόντες στις εξετάσεις κληθούν για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και δ) έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία θα προκύπτει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες εξετάσεις, πρέπει, αφενός, να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα στις προβλεπόμενες από αυτό προθεσμίες, αφετέρου να υποβάλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, ανυπερθέτως μέχρι τις 2/4/2015 τα εξής δικαιολογητικά: αίτηση συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 14 θέσεις στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λαγκαδά m To NΠΔΔ «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας (ΥΚΠΑΑΠ)» του Δήμου Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων ως εξής: 1 ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού, 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 3 ΔΕ Μαγείρων, 1 ΔΕ Οδηγών, 4 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Χρ. Σμύρνης 29, Τ.Κ Λαγκαδάς, 4ος όροφος, (τηλ. επικοινωνίας: ). 4 φύλακες στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς m Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) φυλάκων, για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και τη διατήρηση της βιοπικοιλότητας» της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων)», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Αξονας 9 - Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Χανίων Κισσάμου, Φανάρια Αγίων Αποστόλων - Κάτω Δαράτσο (κτίριο πρώην εταιρίας ALFA AETE) (1ος όροφος), Τ.Κ , Χανιά Κρήτης (τηλ. επικοινωνίας: , fax: ). 14 θέσεις στο Δήμο Αμφίπολης m Ο Δήμος Αμφίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Αναλυτικά, οι θέσεις είναι: 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με ψηφιακό ταχογράφο), 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, 6 ΥΕ Εργατών/ τριών Καθαριότητας και 4 ΥΕ Εργατών-τριών Αποκομιδής Απορριμμάτων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 7 Απριλίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.: οδηγοί και χειριστές στην Περιφέρεια Φθιώτιδας m Η Περιφέρεια Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. Οι θέσεις είναι: 3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και 7 ΔΕ Οδηγών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη 1η/4/ στη ΔΕΥΑ Λουτρακίου m Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης- Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγ.Θεοδώρων Κορινθίας (ΔΕΥΑΛ-ΑΓΘ) ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών. Οι θέσεις είναι: 1 ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων, 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος, 1 ΔΕ Υδραυλικός, 1 ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος και 1 ΥΕ Εργάτης. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 8 Απριλίου. 2 οδηγοί στο Δήμο Διστόμου-Αράχοβας m Ο Δήμος Διστόμου- Αράχοβας-Αντικύρας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9 Απριλίου.

4 22 4 Δημόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 42 προσλήψεις εποχικών στις παιδικές κατασκηνώσεις Δήμου Αλεξανδρούπολης Στην πρόσληψη 42 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία των παιδικών Εξοχών Κατασκηνώσεων. Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν για διάστημα δύο μηνών. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Συντονιστές 1, Επιμελητές 3, Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 2, Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2, Γυμναστές 2, Ομαδάρχες 14, Διαχειριστές 1, Βοηθ. Διαχειριστές 1, Αποθηκάριοι 1, Γιατροί 1, Νοσοκόμοι 1, Μάγειροι 1, Βοηθ. Μαγείρων 1, Οδηγός 1, Εργάτες 3, Εργάτριες 5, Φύλακας 1 και Ειδικός Τεχνίτης 1. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. ιε του Ν. 3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Για τις θέσεις της Νοσηλευτικής θα ζητηθούν: πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας και γ) Ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ). ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Συντονιστές 1 Επιμελητές 3 Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 2 Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2 Γυμναστές 2 Ομαδάρχες 14 Διαχειριστές 1 Βοηθ. διαχειριστές 1 Αποθηκάριοι 1 Γιατροί 1 Νοσοκόμοι 1 Μάγειροι 1 Βοηθ. μαγείρων 1 Οδηγός 1 Εργάτες 3 Εργάτριες 5 Φύλακας 1 Ειδικός Τεχνίτης 1 7 οδηγοί και εργάτες στο Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Παιδίατρος στους παιδικούς σταθμούς Βύρωνα m Ο ΦοΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ ανακοινώνει τη πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΔΕ Οδηγοί Γ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου (φορτωτής ομάδας Ε τάξης Γ ), 2 ΥΕ Εργάτες, 1 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου (εκσκαφέας φορτωτής ομάδας Β τάξης Δ ) και 1 ΔΕ Χειριστής μηχανήματος έργου (εκσκαφέας ομάδας Β τάξης Β ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΦοΔΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, Ελευθερίας 50, Τ.Κ , Λιμ. Χερσονήσου Κρήτης (τηλ. επικοινωνίας: ). m Ο Δήμος Βύρωνα ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (Παιδιάτρων) για την ιατρική παρακολούθηση δύο (2) φορές το μήνα των νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ. Βύρωνα, την τήρηση ατομικού φακέλου υγείας κάθε παιδιού, καθώς επίσης και μηνιαία συνάντηση σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις με τους γονείς των νηπίων σχετικά με θέματα υγιεινής των παιδιών (άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Βύρωνα), συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 ως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). 5 βρεφονηπιοκόμοι στο Δημ. Βρεφοκομείο Θεσ/νίκης m Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγιος Στυλιανός» (Δημοτικό Ιδρυμα) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού». Οι θέσεις είναι: 4 ΤΕ βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ βοηθού βρεφοκόμου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης, 28ης Οκτωβρίου 99, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού (τηλ. επικοινωνίας: και ). Τοπογράφος μηχανικός στη ΔΕΗ m H ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έναν (1) τοπογράφο ΠΕ για την κάλυψη αναγκών του Τομέα Μητρώου Ακινήτων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ενημέρωση των φακέλων των ακινήτων ιδιοκτησίας, ΔΕΗ Α.E., Ν. Αττικής και Ν. Θεσσαλονίκης, με πολεοδομικά και κτηματολογικά στοιχεία». Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 9/4/2015. Τηλ Πρακτική άσκηση Δικηγόρων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων m Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσκαλεί όσους ασκούµενους δικηγόρους επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν µέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 µηνών (περίοδος Απρίλιος 2015 έως Σεπτέµβριος 2015) να υποβάλουν την αίτησή τους ως και την 01η/04/2015. Οι θέσεις των ασκούµενων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων ορίζονται σε 10 (δέκα) και οι θέσεις των ασκούµενων δικηγόρων που θα πραγµατοποιήσουν την άσκησή τους στα καταστήµατα του Τ.Π. και Δανείων στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα σε τρεις (3), δηλαδή από 1 (ένας) σε κάθε κατάστηµα. Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό µητρώο ασκουµένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο εντός 10 ηµερών από την επιλογή του. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθµό των διαθέσιµων θέσεων, η επιλογή θα γίνει µε δηµόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στην Κ.Υ. καθώς και στα καταστήµατα (Πειραιά, Θεσσαλονίκης & Πάτρας) του Τ.Π. & Δανείων µε την παρουσία των ενδιαφεροµένων.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 23 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει η προθεσμία για τις 110 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Ευκαιρία να προετοιμαστούν σωστά θα έχουν οι υποψήφιοι για τις 110 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ. Το ΑΣΕΠ αποφάσισε να ορίσει τη 15νθήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μετά το Πάσχα, ώστε να μη συμπέσει η διαδικασία με τις αργίες του Πάσχα. Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις από τις 15 έως τις 29 Απριλίου και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΑΣΕΠ. Αναλυτικά, θα προσληφθούν 103 άτομα από την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 7 από την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων. Ποσοστό 10% στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: διοικητοοικονομικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, μεταλλειολόγοι, χημικοί μηχανικοί, μαθηματικοί, αρχιτέκτονες. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαραίτητα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλονται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή. Επίσης, πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2015, Τ.Θ , Αθήνα Τ.Κ αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ (θέσεις της οποίας διεκδικούν) σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. 20 εργάτες Καθαριότητας στο Δήμο Πρέβεζας m Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά είκοσι (20) εργατών Καθαριότητας για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και 35 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Λάρισας Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Πρέβεζας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου, δηλαδή έως και 1η m Στην πρόσληψη 35 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει η ΔΕΥΑ Λάρισας. Από την κατανονή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 1, ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 4, ΔΕ Καταμετρητών 1, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 2, ΔΕ Οδηγών 4, ΤΕ Τεχνιτών Οχημάτων 1, ΔΕ Υδραυλικών 13, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 3 και ΥΕ Εργατών 1. Για τις θέσεις των υδραυλικών ζητούνται: άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού ή ηλεκτρολόγου αντίστοιχα ή ομώνυμο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α ή Β κύκλου σπουδών ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικών επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος ή ομώνυμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.: θέσεις στο Δήμο Πέλλας m Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών του. Οι θέσεις είναι οι εξής: 4 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και 4 ΔΕ Μαγείρων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: Εγκρίθηκαν 73 προσλήψεις εποχικών για την Ανθοκομική Εκθεση Δήμου Κηφισιάς m Ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενέκρινε την πρόσληψη 73 ατόμων για την Ανθοκομική Εκθεση του Δήμου Κηφισιάς με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: είκοσι ταμίες, είκοσι ελεγκτές, ένας κλητήρας, ένας γεωπόνος, ένας τεχνίτης επισκευής 2 γυμναστές στο Δήμο Πλατανιά m Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου ήµου Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωροµίσθια αποζηµίωση, συνολικά δύο (2) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση Γενικών Προγραµµάτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ) µεγάλης διάρκειας -περιόδου , µε τη συνεργασία της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Τηλέφωνο: γεωργικών μηχ/των, δύο υπάλληλοι Γραφείου, έξι εργάτες Καθ/τας Αφοδευτηρίων, δύο αφισοκολλητές, δύο ελαιοχρωματιστές, πέντε εργάτες Καθαριότητας Κήπων και Αλσών, οκτώ φύλακες και πέντε νυχτοφύλακες. Το ΝΠΔΔ έχει άμεση ανάγκη από έκτακτο προσωπικό ορισμένου χρόνου για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της 61ης Ανθοκομικής Εκθεσης, η οποία θα λειτουργήσει από 22 Απριλίου 2015 έως 10 Μαΐου εργάτες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς m Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά δύο (2) εργατών για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αιανής». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 2 Απριλίου. Τηλέφωνο: &

6 ηµόσιο 24 6 Αγορά Eργασίας Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΗΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, Α Οι µόνιµες και εποχικές προσλήψ ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Με µόνιµους και εποχικούς θα ενισχυθούν διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες µέχρι τις αρχές καλοκαιριού. Εκτός από τις τρεις µόνιµες προκηρύξεις που έχουν προογραµµατιστεί από καιρό και αφορούν σε γιατρούς, εφοριακούς και τεχνίτες, οι υπόλοιπες γίνονται στο πλαίσιο των αναγκών των δήµων εν όψει καλοκαιρινής περιόδου. Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή είναι: πυροσβέστες, αρχαιολόγοι, µηχανικοί, τεχνίτες, συντηρητές έργων τέχνης, οδηγοί, εργάτες, χειριστές µηχανηµάτων, ναυαγοσώστες, µάγειρες, νοσηλευτές, τοµεάρχες δακοκτονίας κ.ά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ Φορέας Θέσεις Ειδικότητες Νοσοκοµεία γιατροί Πυροσβεστική πυροσβέστες Υπ. Πολιτισµού αρχαιολόγοι, συντηρητές, εργάτες ήµοι (Καθαριότητα) χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί, καθαριστές Υπ. Οικονοµικών 400 εφοριακοί Περιφέρειες (δακοκτονία) 700 γεωπόνοι, τοµεάρχες δακοκτονίας ήµοι (κατασκηνώσεις) 450 µάγειρες, νοσηλευτές, γυµναστές ήµοι 150 ναυαγοσώστες ΕΗ 450 τεχνίτες ορυχείων, µηχανοτεχνίτες κ.ά προσλήψεις στην Πυροσβεστική Σε προσλήψεις εποχικών δασοπυροσβεστών θα προχωρήσει το υπουργείο ηµόσια Τάξης για τη στελέχωση της Πυροσβεστικής και για το 2015 στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνάµεων για τη νέα αντιπυρική περίοδο. Οι συγκεκριµένες προσλήψεις γίνονται από τις λίστες επιτυχόντων (πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης) και κάθε χρόνο καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά τους και τις βεβαιώσεις υγειονοµικής περίθαλψης. Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Οι συµβασιούχοι θα προσληφθούν το αργότερο µέχρι τις αρχές Ιουνίου. 450 εποχικοί σε κατασκηνώσεις Με δίµηνες συµβάσεις θα καλυφθούν και φέτος οι ανάγκες των δήµων για κατασκηνωτικό προσωπικό. Σύµφωνα µε πληροφορίες, για το 2015 θα εγκριθούν 450 θέσεις στις κατασκηνώσεις που ανήκουν σε δήµους. Οι προσλήψεις του ανωτέρω προσωπικού θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. ιε του Ν. 3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Ηδη για το ήµο Αλεξανδρούπολης έχουν εγκριθεί 42 θέσεις και 140 για το ήµο Αθηναίων. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: συντονιστές, επιµελητές, ειδ. συνεργάτες-ψυχαγωγοί, ειδ. συνεργάτες-χειροτεχνίας, γυµναστές, οµαδάρχες, διαχειριστές, βοηθ. διαχειριστές, αποθηκάριοι, γιατροί, νοσοκόµοι, µάγειρες, βοηθ. µάγειρες, οδηγοί, εργάτες, φύλακες κ.ά αρχαιολόγοι, µηχανικοί και εργάτες σε αρχαιολογικά έργα Με θέσεις εποχικών υπαλλήλων θα ενισχυθούν µουσεία και αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα. Ηδη στο ΑΣΕΠ βρίσκεται, όπως έγραψε πρώτο το «Αγορά Εργασίας», νέα µεγάλη προκήρυξη για 564 εποχικούς στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας. Για τις θέσεις των αρχαιολόγων απαραίτητα είναι το πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Τµή- µατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας µε ειδίκευση στην Αρχαιολογία, η γνώση µιας ξένης γλώσσας µεταξύ των αγγλικών, γαλλικών, γερµανικών ή ιταλικών, καθώς και η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ. Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των συντηρητών αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης ΤΕ οφείλουν να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης (κατεύθυνσης Α ή Β ), γνώσεις χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών ιαδικτύου και αποδεδειγµένη εµπειρία (τουλάχιστον 6µηνη) συναφή µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. Για τις θέσεις των µηχανικών ζητείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα εξής: αίτηση µε την οποία να δηλώνουν τη συγκεκριµένη θέση, την οποία ενδιαφέρονται να καλύψουν, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας και των δύο όψεων, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγα- µους), βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ (αν υπάρχει) και βεβαίωση τυχόν προϋπηρεσίας στο ΥΠΠΟ. 150 ναυαγοσώστες για τις παραλίες Προσλήψεις ναυαγοσωστών θα πραγµατοποιήσουν οι δήµοι που διαθέτουν παραλία ανοιχτή προς το κοινό. Οι συγκεκρι- µένες προσλήψεις ξεκινούν τον Μάιο και ολοκληρώνονται στις αρχές του Ιουνίου. Η δαπάνη για την πρόσληψη του συγκεκριµένου προσωπικού καλύπτεται µέσω ανταποδοτικού τέλους. Οι υποψήφιοι ναυαγοσώστες οφείλουν να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλον ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, και άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ, εκδιδόµενη από λιµενική Αρχή.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 7 33 ΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ εις που θα γίνουν µέχρι το καλοκαίρι µόνιµοι γιατροί σε νοσοκοµεία 700 εποχικοί σε Περιφέρειες για τη ακοκτονία Στην πρόσληψη γιατρών διάφορων ειδικοτήτων θα προχωρήσει το αµέσως επόµενο διάστηµα το υπουργείο Υγείας. Επιπλέον, πρόκειται να στελεχωθούν οι δοµές Υγείας της χώρας µε διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό µε την επαναπρόσληψη δηµοσίων υπαλλήλων, ενώ ο κ. Κουρου- µπλής εξέφρασε την προσδοκία το υπουργείο Υγείας να έχει προτεραιότητα και σηµαντικό µερίδιο νέων προσλήψεων από τις συνολικά προσλήψεις που προβλέπονται για το Ανάµεσα στις ειδικότητες που θα ζητηθούν περισσότερο είναι: Παθολογίας, ΩΡΛ, Παθολογικής Ανατοµικής, Καρδιολογίας, Αναισθησιολογίας, Πνευµονολογίας, Χειρουργικής, Αλλεργιολογίας, Ακτινοδιαγνωστικής, Mαιευτικής-Γυναικολογίας, Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Νεφρολογίας, Οδοντιατρικής, Παιδιατρικής, Ψυχιατρικής, Γενικής Ιατρικής, Αγγειοχειρουργικής, Νευρολογίας, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Ακτινοδιαγνωστικής, ερµατολογίας, Ορθοπαιδικής, Γενικής Χειρουργικής, Αιµατολογίας, Ουρολογίας και Οφθαλµιατρικής. Μαζί µε τις αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: αίτηση-δήλωση, αντίγραφο πτυχίου άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλµατος και τίτλου ειδικότητας, βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης του επαγγέλµατος και της ειδικότητας, πιστοποιητικό γεννήσεως, προϋπηρεσία, επιστηµονικό έργο, καθώς και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους θα γίνουν 700 προσλήψεις εποχικού προσωπικού για φέτος. Πρόκειται για προσωπικό που προσλαµβάνεται κυρίως στις περιφέρειες για προγράµµατα όπως η ακοκτονία ή Εκρίζωση του Μελιταίου Πυρετού κ.ά. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: τοµεάρχες δακοκτονίας, γεωπόνοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, εργατοτεχνίτες, κτηνίατροι, εργάτες κ.ά. Οι συµβάσεις που υπογράφει το νέο προσωπικό είναι τριµηνες, εξάµηνες και οκτάµηνες. Για τις θέσεις των τοµεαρχών δακοκτονίας-γεωπόνων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ 450 τεχνίτες στη ΕΗ Θέµα ηµερών είναι η δηµοσίευση της δεύτερης προκήρυξης για 450 µόνιµους υπαλλήλους στη ΕΗ. Η προκήρυξη για µόνιµο προσωπικό θα αφορά στην πλειονότητά της απόφοιτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι οι παρακάτω: τεχνίτες ορυχείων, µηχανοτεχνίτες σταθµών και υποσταθµών, τεχνίτες ιµάντων, Ηλεκτροοξυγονοκολλητές, µηχανοτεχνίτες και µηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων, χειριστές µηχανηµάτων έργων, ηλεκτροτεχνίτες και οδηγοί, µηχανοδηγοί κ.ά. Μετά τη δηµοσίευση σε φύλλο του Εθνικού Τυπογραφείου, ο φορέας θα ορίσει 20ήµερη προθεσµία υποβολής αιτήσεων για τους υποψηφίους. Σε αυτήν την προκήρυξη θα περιλαµβάνεται και πρακτική δοκιµασία για τους υποψηφίους. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας. Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα, θα επιλεγούν άτοµα µε πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ. 400 εφοριακοί στη Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Με 400 εφοριακούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί η Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων το αµέσως επόµενο διάστηµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η προκήρυξη αναµένεται να «τρέξει» στα µέσα Απριλίου και θα αφορά κατόχους πτυχίου Νο- µικής ή Οικονοµικών, ενώ όλοι οι νέοι υπάλληλοι θα διοριστούν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονοµικών στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός από τον απαραίτητο τίτλο σπουδών, και: γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα (α) επεξεργασίας κειµένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών ιαδικτύου, πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας, µεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο Φορολογικό ίκαιο ή στην Πολιτική ικονοµία ή στο Αστικό ικονοµικό ίκαιο ή στην Ελεγκτική ή στη Λογιστική ή στη Χρηµατοοικονοµική ή διετή εµπειρία στο αντικείµενο του Φορολογικού ικαίου ή της Πολιτικής ικονοµίας ή του Αστικού ικονοµικού ικαίου ή της Ελεγκτικής ή της Λογιστικής ή της Χρηµατοοικονοµικής. Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, καθώς και η εµπειρία αποτελούν κρίσιµους παράγοντες που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισµού των υποψηφίων, καθώς τους προσφέρουν πολύτιµα έξτρα µόρια στην τελική κατάταξη οδηγοί, εργάτες, καθαριστές σε δήµους Με θέσεις θα καλύψουν τις ανάγκες τους οι δήµοι εν όψει του καλοκαιριού. Πρόκειται για προσωπικό που προσλαµβάνεται από τους δήµους και πληρώνεται µέσω ανταποδοτικών τελών. Η πλειονότητα των θέσεων αφορά σε υπηρεσίες όπως καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισµό κ.ά. Οι ειδικότητες που ζητούνται για τις παραπάνω υπηρεσίες είναι: Ε Τεχνιτών ελαστικών, Ε Οδηγών φορτηγού, Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου, Ε Χειριστών µηχανηµάτων (καδοπλυντηρίου), Ε Χειριστών µηχανηµάτων (εκσκαφέαφορτωτή), Ε Χειριστών µηχανηµάτων (καλαθοφόρου), Ε Χειριστών µηχανηµάτων (σαρώθρου), Ε Οδηγών, ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριµµατοφόρων), ΥΕ Εργατών συνεργείου καθαριότητας τάφων, ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων και ΥΕ Νεωκόρων κ.ά. Το προσωπικό προσλαµβάνεται στους δήµους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου από δύο έως οκτώ µήνες.

8 Ιδιωτικός τοµέας 348 Αγορά Eργασίας Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Προσλήψεις σε δύο εστιατόρια και τρία αρτοζαχαροπλαστεία Γνωστές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης προσφέρουν δεκάδες ευκαιρίες απασχόλησης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριµένα, δύο εστιατόρια, τα Simply Burgers και ελαίας γη, και τρεις φούρνοι, Απολλώνιον, Εστία Αρτοποιία και Paul, προσλαµβάνουν µάνατζερ, διευθυντές, πωλητές και πωλήτριες, µπουφετζήδες, ζαχαροπλάστες, baristes, σερβιτόρες και σερβιτόρους, αρτοποιούς κ.ά. Simply Burgers. Ενα µάνατζερ εστιατορίου προσλαµβάνουν τα Simply Burgers. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο θεωρούνται η προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση τουλάχιστον 3 ετών, οι άριστες επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες, ο προσανατολισµός προς την ποιότητα, οι άριστες οργανωτικές δεξιότητες και η γνώση Αγγλικών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: ή στο τηλέφωνο: Ελαίας γη. Το εστιατόριο «ελαίας γη» στην Κηφισιά επιθυµεί να εντάξει στο δυναµικό του προσωπικό για το σέρβις. Απαραίτητα προσόντα είναι τα εξής: Προϋπηρεσία πολυετή σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο. Εµπειρία σε ανάλογη θέση, σε εστιατόριο υψηλών απαιτήσεων. Πρόθυµος και συνεργάσιµος, για πλήρη απασχόληση. Αριστη γνώση Αγγλικών και προαιρετικά µιας δεύτερης ξένης γλώσσας. Ευγένεια και ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. Προσανατολισµένος/η στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του πελάτη. Επιπρόσθετα προσόντα θεωρούνται το πτυχίο Τουριστικής Κατεύθυνσης και το πτυχίο ξένων γλωσσών. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Απολλώνιον. Ευκαιρίες απασχόλησης για διευθυντές, ζαχαροπλάστες, σερβιτόρες, πωλητές, µπουφετζήδες και µπάρµαν στα αρτοζαχαροπλαστεία της σε διάφορα σηµεία του κέντρου της Αθήνας και των Βορείων Προαστίων διαθέτει η Απολλώνιον ΑΒΕΕ, µε δίκτυο 20 καταστηµάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Βασικά προσόντα για τις θέσεις αυτές είναι το οµαδικό πνεύµα, ο επαγγελµατισµός και οι δεξιότητες επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα και από ευτέρα έως Παρασκευή, , ή να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα υπ όψιν της ιεύθυνσης Ανθρώπινου υναµικού στο φαξ: Εστία Αρτοποιία. Η Εστία Αρτοποιία, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής, µε οργανωµένο δίκτυο 16 σηµείων πώλησης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, επιθυµεί να προσλάβει ένα ζαχαροπλάστη και αρτοποιό για τα καταστήµατά της στη Θεσσαλονίκη. Βασικά προσόντα και για τα δύο πόστα θεωρούνται η προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο, η ευελιξία στο ωράριο και η προσαρµοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες, το πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας, η ηλικία από 25 έως 45 ετών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε καταστήµατα υγειονοµικού χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους µαζί µε µια πρόσφατη φωτογραφία τους στη διεύθυνση: ΕΣΤΙΑ Αρτοποιία ΑΕΒΕ, ΒΙ.ΠΑ. Θέρµης, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ.: 908 Ν. Ραιδεστού, στο φαξ: ή στο Paul. Ανοιχτές θέσεις εργασίας για µάγειρες Β και Γ, αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες για το κατάστηµά του στο κέντρο της Αθήνας διαθέτει ο γνωστός γαλλικός φούρνος Paul. Βασικά προσόντα για τα συγκεκριµένα πόστα είναι η τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, το χαµόγελο και η διάθεση εξυπηρέτησης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. MIKEL Ανοιχτές θέσεις για νέους σε αλυσίδα καφεστίασης Ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους και νέες από 20 έως 35 ετών προσφέρει η ελληνική εταιρία καταστηµάτων καφεστίασης MIKEL Company σε 10 περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, οι ευκαιρίες απασχόλησης ανά περιοχή έχουν ως εξής: Αττική Η MIKEL, προκειµένου να επανδρώσει τα καταστήµατά της στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά άτοµα ηλικίας ετών για τις παρακάτω θέσεις: -προσωπικό για σέρβις -ως υπεύθυνοι καταστήµατος -στην κουζίνα Θεσσαλονίκη Η MIKEL αναζητά για τα καταστή- µατά της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης άτοµα ηλικίας ετών για τη θέση του barista. Βέροια Η εταιρία καταστηµάτων καφεστίασης για να στελεχώσει το κατάστηµά της στη Βέροια ζητά άτοµα ηλικίας ετών για το πόστο του υπεύθυνου καταστήµατoς. Πάτρα Ευκαιρίες απασχόλησης προσφέρει η εταιρία και στην Πάτρα. Αναζητά άτοµα από ετών για delivery. Τρίκαλα Η εταιρία MIKEL, προκειµένου να στελεχώσει το κατάστηµά της στα Τρίκαλα, προσλαµβάνει άτοµα από 20 έως 30 ετών για το πόστο του barista. ράµα Αντίστοιχα, για να στελεχώσει το κατάστηµά της στη ράµα, ζητά άτοµα µε εµπειρία ηλικίας ετών για το ταµείο. Κρήτη Ενώ και στην Κρήτη, και συγκεκρι- µένα στα Χανιά, η εταιρία για να στελεχώσει το νέο της κατάστηµα προσλαµβάνει νέους και νέες ηλικίας ετών για το σέρβις, το ταµείο και το µπαρ. Καλαµάτα Ενώ για την Καλαµάτα η εταιρία για να στελεχώσει το νέο της κατάστη- µα προσλαµβάνει νέους και νέες ηλικίας ετών για το σέρβις. Ιωάννινα Η εταιρία MIKEL, προκειµένου να στελεχώσει το κατάστηµά της στα Ιωάννινα, προσλαµβάνει άτοµα από ετών για το πόστο του barista. Κως Η MIKEL, προκειµένου να επανδρώσει το κατάστηµά της στην Κω, αναζητά άτοµα ηλικίας ετών για να αναλάβουν το σέρβις. Εκδήλωση ενδιαφέροντος Οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόµενες που θέλουν να διεκδικήσουν µία από τις παραπάνω θέσεις µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους µαζί µε µία φωτογραφία τους στο φαξ:: (για την Αθήνα) και στο φαξ: (για την υπόλοιπη Ελλάδα). Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο: (για την Αθήνα) και στο (για την υπόλοιπη Ελλάδα).

9 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 Ιδιωτικός τοµέας 9 35 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Πρόγραµµα κατάρτισης για 20 απόφοιτους Λυκείου στον τοµέα του Τουρισµού Τουλάχιστον 20 απόφοιτοι Λυκείου θα ωφεληθούν από το πρόγραµµα κατάρτισης στον τοµέα του τουρισµού που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως ανάδοχος φορέας. Το «πράσινο φως» έδωσε η ιεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του υπουργείου Τουρισµού µε την προκήρυξη των πράξεων 1)«ράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 2) «ράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναµικού σε θέµατα τουρισµού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου». Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 7 Απριλίου ικαιούχοι Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 20 αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι είναι είτε εργαζόµενοι είτε εποχιακά εργαζόµενοι είτε αυτοαπασχολούµενοι είτε επιχειρηµατίες στον τοµέα του Τουρισµού, για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαµβανόµενης κατάρτισης µε το αντικείµενο εργασίας τους ή µε ενδεχόµενα νέα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή στο πλαίσιο αλλαγής - εξέλιξης επαγγελµατικής δραστηριότητας. ιάρκεια προγράµµατος και επίδοµα Η διάρκεια του προγράµµατος είναι συνολικά 120 ώρες από τις οποίες οι 84 αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ και οι 36 την πρακτική άσκηση σε συνεργαζόµενες επιχειρήσεις (τουριστικά πρακτορεία). Οι ωφελούµενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδοµα 6 ευρώ µικτά για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο, εφόσον αποτελεί εισόδηµα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης λαµβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης του προγράµµατος και συστατική επιστολή από τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις όπου θα γίνει η πρακτική άσκηση. οµή και περιεχόµενο Η συγκεκριµένη δράση περιλαµβάνει: -επαγγελµατική ενίσχυση των καταρτιζοµένων -σύνδεση, συνάφεια του προγράµµατος µε τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας -οικοδόµηση βιωµατικής γνώσης και εµπειρίας σχετικής µε τα επαγγελµατικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες -αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναµικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισµού στη βάση της διά βίου µάθησης. ικαιολογητικά Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση θα πρέπει να προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Εγγραφο απ όπου θα προκύπτει η απασχόλησή τους (βεβαίωση του εργοδότη όπου εργάζονται στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησής τους), αναλυτική κατάσταση ενσήµων ή Αναλυτική Περιοδική ήλωση (ΑΠ ), εάν είναι εργαζόµενοι ή εποχιακά εργαζόµενοι και αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύµατος ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο εάν είναι αυτοαπασχολούµενοι 2. (Επικυρωµένο)* φωτοαντίγραφο του απολυτήριου Λυκείου 3. (Επικυρωµένο)* φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ιαβατηρίου 4. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα * Κατά τη φάση της αίτησης προσκο- µίζεται απλό φωτοαντίγραφο. Θα προσκοµισθεί το επικυρωµένο φωτοαντίγραφο εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιλεγεί ως τακτικός/ή εκπαιδευόµενος/η. Αιτήσεις Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 7 Απριλίου Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ηλεκτρονικά στο otenet.gr ή στην έδρα του ΚΕΚ: Εµµ. Καστρινάκη 23, Ηράκλειο. Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ή στα τηλ και , ώρες επικοινωνίας 9 π.µ. - 3 µ.µ. Πρακτική άσκηση για πτυχιούχους σε Roche Hellas και Vivartia Τα πρώτα τους επαγγελµατικά βήµατα µπορούν να κάνουν νέοι επιστήµονες και απόφοιτοι πανεπιστηµίων στη φαρµακευτική εταιρία Roche Hellas και στον όµιλο Vivartia. Ειδικότερα, η Roche Hellas, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος έµµισθης επαγγελµατικής εξειδίκευσης, Roche Management Trainee, θα δώσει την ευκαιρία σε 10 νέους πτυχιούχους να απασχοληθούν έµµισθα για 18 µήνες σε διάφορες θέσεις µέσα την εταιρία. Η δράση ξεκίνησε το 2013, όπου έγιναν αιτήσεις για τις 10 θέσεις. Αυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε την εταιρία, 5 από τους 10 αποφοίτους του πρώτου χρόνου υλοποίησης του προγράµµατος απασχολούνται στην εταιρία, ενώ οι υπόλοιποι εργάζονται σε µεγάλες επιχειρήσεις στο αντικείµενό τους. Ακόµη µεγαλύτερο αριθµό ενδιαφερό- µενων επιστηµόνων προσείλκυσε το καινοτόµο πρόγραµµα το έγιναν αιτήσεις. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας και χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από την εταιρία Roche Hellas. Προϋποθέσεις συµµετοχής και αιτήσεις Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (σε πεδίο σχετικό µε το αντικείµενο της θέσης που θα διεκδικήσουν και µε βαθµό µεγαλύτερο του 7) και µεταπτυχιακό, µέγιστη σχετική εργασιακή εµπειρία έως ένα έτος, πιστοποιηµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, άρτια γνώση χειρισµού Η/Υ, καθώς και εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις οι άνδρες υποψήφιοι. Οι νέοι που ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους µέχρι τις 30 Απριλίου µέσω της ιστοσελίδας Αντίστοιχα, η Vivartia, µέσω της πρωτοβουλίας Talent Wanted, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να απασχοληθούν για σύντοµα χρονικά διαστήµατα στις διάφορες διευθύνσεις των εταιριών του οµίλου. Στόχος της εταιρίας είναι να στηρίξει τους νέους αποφοίτους προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πρώτη εργασιακή εµπειρία σε ένα περιβάλλον γεµάτο προκλήσεις. Οι θέσεις αφορούν σε ειδικότητες όπως: διασφάλιση ποιότητας, τεχνική υποστήριξη, λογιστήριο, υποδοχή νέου εξοπλισµού, Trade Marketing, /νση ιαχείρισης Ποιότητας, Χρηµατοοικονοµική ιαχείριση κ.λπ. Οι ενδιαφερό- µενοι µπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους στην ιστοσελίδα talentwanted.

10 Ιδιωτικός τομέας 3610 Αγορά Eργασίας Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 600 ανοιχτές θέσεις εργασίας σε 17 γνωστές εταιρίες Την ευκαιρία σε 600 υποψηφίους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας προσφέρουν αυτή την εβδομάδα 17 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα καλούνται να στείλουν άμεσα το βιογραφικό τους. Axel accessories. Πωλήτριες για το νέο της κατάστημα στην Κηφισιά αναζητά η εταιρία Axel accessories. Βασικά προσόντα θεωρούνται το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο 5 ετών, η ευχέρεια λόγου και η συμβολή στην αύξηση πωλήσεων, ο προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, η ευχάριστη προσωπικότητα, η ενεργητικότητα, η διάθεση εξυπηρέτησης και η γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο com. ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Cantina del Mar. Το beach μπαρ Cantina del Mar στην Ιο διαθέτει ανοιχτές θέσεις για έναν υπεύθυνο κουζίνας και βοηθούς κουζίνας. Απαραίτητα προσόντα για τα συγκεκριμένα πόστα θεωρούνται τα εξής: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση. Απόφοιτος Σχολής Μαγειρικής. Γνώσεις σε ειδικά προϊόντα (σφολιάτες, κρουασάν, προϊόντα αρτοποιίας) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Γνώση σε βασική ζαχαροπλαστική επιθυμητή. Γνώση διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας. Γνώση και σεβασμός πρώτων υλών. Αριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας της κουζίνας. Εμπρακτη πείρα στις παραγγελίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης, συντήρησης των τροφίμων. Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις. Να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα. Επαγγελματισμός. Δεξιότητες επικοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: ALUMIL. Εναν πρακτικό μηχανικό/συντηρητή με έδρα το Κιλκίς προσλαμβάνει ο Ομιλος ALUMIL. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: Εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση. Αδεια πρακτικού μηχανικού Α ή Β τάξης. Πτυχίο Μηχανολογίας ΤΕΙ ή δίπλωμα ΙΕΚ ή πτυχίο Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή απολυτήριο τίτλο κλάδου ή ειδικότητας Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή ΤΕΛ ή ΤΕΣ. Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ομίλου ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ. Υπεύθυνο για τα τμήματα call centers αναζητά η εισαγωγική εταιρία βιομηχανικών εργαλείων ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος Deree ή Ανώτερης - Ανώτατης Σχολής με οικονομική ή τεχνική κατεύθυνση, να διαθέτει προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων ή marketing με απαίτηση επίτευξης στόχων και ανάπτυξης, άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel & Internet, δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω SKYPE, όρεξη για σκληρή δουλειά και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον, ηλικία ετών, δίπλωμα αυτοκινήτου και καλή γνώση Αγγλικών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: 9,5 χλμ. παράδρομος Αττικής Οδού, έξοδος 4, Θέση Ρουπάκι, Ασπρόπυργος. FAMAR. Εναν υπεύθυνο φαρμακοποιό για το Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών και Καταναλωτικών της στον Αυλώνα προσλαμβάνει η FAMAR ΑΒΕ, ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι πτυχιούχος φαρμακοποιός με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, να διαθέτει 2ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάλογη θέση στον τομέα των φαρμάκων, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, γνώσεις χειρισμού Η/Υ και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας την ειδικότητα στην παρακάτω διεύθυνση: νhttp:// famarforms.applymycv.gr/mainsite/ careers.html. Μάγειρες και σερβιτόροι σε ξενοδοχείο της Θάσου ILIOMARE. Ανοιχτές θέσεις για μάγειρες, σερβιτόρους, σερβιτόρες και καμαριέρες διαθέτει το ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Θάσο ILIOMARE, εν όψει του Πάσχα. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται για όλα τα πόστα η προϋπηρεσία τουλάχιστον σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, η γνώση Αγγλικών και άλλης ξένης γλώσσας, η ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, η ευελιξία σε ωράρια, η ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες και το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. Επιπλέον, για τους μάγειρες, τους σερβιτόρους και τις σερβιτόρες βασικό προσόν θεωρείται το πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής. Το ξενοδοχείο προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, διαμονή και διατροφή και αποδοχές αναλόγως των προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: Aerotel. Η Aerotel επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της νέους και νέες, οι οποίοι θα απασχοληθούν ως εκπρόσωποι προώθησης υπηρεσιών επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και θεάματος Nova. Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις μέχρι και τις κατά τις εργάσιμες μέρες. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση στην επικοινωνία. Απόφοιτος/η Λυκείου. Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση για εργασία. Φιλοδοξία για εξέλιξη. Πρωτοβουλία - ευελιξία - συμμετοχή στην ομάδα. Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης υπηρεσιών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Κωτσόβολος. Πωλητές και πωλήτριες μερικής απασχόλησης αναζητά για το κατάστημά της στο εμπορικό κέντρο Smart Park η αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Κωτσόβολος. Οι ιδανικοί/ές υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να διαθέτουν ευχέρεια στην επικοινωνία, στοχοπροσήλωση και να αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, ασφάλιση και μπόνους και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης. Η αποστολή βιογραφικών, αναγράφοντας την ειδικότητα και την πόλη, γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: ΩΘΗΣΗ. Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρία παροχής υπηρεσιών και προώθησης πωλήσεων, αναζητά συνεργάτες-πωλητές, εκπροσώπους τηλεπωλήσεων 6ωρης και 8ωρης απασχόλησης (πρωινής ή απογευματινής), καθώς και εκπροσώπους τηλεπωλήσεων ελεύθερου ωραρίου. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι για όλα τα πόστα θα πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου Λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα ως προσόν για προοπτικές εξέλιξης), να διαθέτουν

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας άνεση στην επικοινωνία, δυναµικό χαρακτήρα, γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση. Η εταιρία προσφέρει υψηλές αποδοχές, µπόνους βάσει πωλήσεων και εκπαίδευση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: , αναγράφοντας την ιδιότητα. Οι ενδιαφερόµενοι για ραντεβού θα πρέπει να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο: Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: ΒΜ. Υπαλλήλους, τηλεφωνήτριες και φοιτητές για µερική και πλήρη απασχόληση αναζητά ο Οµιλος ΒΜ για την προώθηση κάρτας υγείας στην ελληνική αγορά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ευέλικτοι στο θέµα του ωραρίου, να έχουν διάθεση και όρεξη για δουλειά, ευχέρεια επικοινωνίας, γρήγορη αντίληψη, ευγένεια και δυναµισµό. Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: ATOA. Τηλεφωνητές και τηλεφωνήτριες για call center για προώθηση προϊόντων ίντερνετ, σταθερής τηλεφωνίας και δορυφορικής τηλεόρασης αναζητά η ΑΤΟΑ. Βασικά προσόντα θεωρούνται η γνώση των αναγκών της αγοράς, οι επικοινωνιακές ικανότητες, η ευελιξία στο λόγο και ο δυναµικός χαρακτήρας. Η αποστολή βιογραφικών αναγράφοντας την ειδικότητα γίνεται στο φαξ: EPAVLIS Κτηµατοµεσιτική. Θέσεις εργασίας για συµβούλους Ακίνητης Περιουσίας στις περιοχές των Μελισσίων, της Πεντέλης, της Νέας Ιωνίας, της Νέας Φιλαδέλφειας, της Αγίας Παρασκευής και του Χολαργού διαθέτει η EPAVLIS Κτηµατοµεσιτική. Απαραίτητα προσόντα για τα συγκεκριµένα πόστα θεωρούνται το πτυχίο πανεπιστηµίου, η καλή γνώση Η/Υ- ιαδικτύου, η άνεση στην επικοινωνία, ο επαγγελµατισµός και η διάθεση για καριέρα στο χώρο των κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών. Η προϋπηρεσία στις πωλήσεις θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: ή στο Fullah Sugah. Η Fullah Sugah, του οµίλου Skondras Fashion & Accessories SA, επιθυµεί να προσλάβει έναν εξωτερικό πωλητή για την Αττική. Βασικά προσόντα θεωρούνται η εµπειρία σε πωλήσεις χονδρικής στον κλάδο της µόδας, η ηλικία ετών, η γνώση Η/Υ, Office, η γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower), η ευελιξία και το επιχειρηµατικό πνεύµα. Η εταιρία προσφέρει έξοδα κίνησης, εταιρικό τηλέφωνο, tablet, προµήθεια επί των κερδών, εργασιακή σχέση εµπορικού αντιπροσώπου και ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία γίνεται στο BestNet. H BestNet αναζητά εκπροσώπους τηλεφωνικής επικοινωνίας για απογευµατινό ωράριο 16:00-21:00. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται οι ανεπτυγµένες επικοινωνιακές και διαπραγµατευτικές δεξιότητες, οι βασικές γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και η διάθεση για εργασία. Η εταιρία προσφέρει σταθερό µηνιαίο µισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων, ασφαλιστική κάλυψη και τα νόµιµα δώρα και επιδόµατα, έξτρα µπόνους επί των πωλήσεων, δυνατότητες εξέλιξης (Team Leader, Supervisor) και εύκολη προσβασιµότητα (2 απόσταση από το µετρό Σεπολίων). Η αποστολή βιογραφικών, υπόψη Τµήµατος Προσωπικού, γίνεται στο φαξ Πωλητές, ταµίες και αποθηκάριοι σε σούπερ µάρκετ Μetro. Πωλητές, πωλήτριες, ταµίες και αποθηκάριους προσλαµβάνει η αλυσίδα σούπερ µάρκετ Μetro για τα καταστήµατά της στη Λάρισα. Απαιτούµενα προσόντα για τα συγκεκριµένα πόστα θεωρούνται το απολυτήριο Λυκείου, η ηλικία από 18 έως 35 ετών, οι ικανότητες επικοινωνίας, οι βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και για τους πωλητές του κρεοπωλείου βεβαίωση σχολής κρεοπωλών. Το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα αναφέροντας την ειδικότητα στη διεύθυνση: METRO ΑΕΒΕ, Τ.Θ , Μεταµόρφωση Αττικής, ή στο φαξ: Θέσεις εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής Εξειδικευµένα στελέχη µε εµπειρία προσλαµβάνουν τρεις γνωστές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Πληροφορικής. Πρόκειται για τις: INFOANALYSIS, Epsilon Net και SYSCO. INFOANALYSIS. H εταιρία INFOANALYSIS, µε αντικείµενο την υποστήριξη έργων πληροφορικής (ERP), αναζητά για την Αθήνα έναν τεχνικό - µηχανικό δικτύων Η/Υ. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής κλάδου Πληροφορικής, να διαθέτει προϋπηρεσία 2 τουλάχιστον ετών σε αντίστοιχη θέση, γνώσεις για εγκατάσταση & παραµετροποίηση Η/Υ, servers και περιφερειακών συστηµάτων, γνώσεις τεχνολογιών Microsoft (Active Directory, Domain controller κ.λπ.), άριστη γνώση δικτύων TCP/IP (routing, switching, firewalling, VPNs, VLANs κ.λπ.), Microsoft sql services, άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες, ευχάριστη και δυναµική προσωπικότητα, ευχέρεια στη γραπτή επικοινωνία, άριστη προσαρµοστικότητα και οµαδικό πνεύµα εργασίας και άριστη γνώση Αγγλικών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο φαξ: Epsilon Net. Ενα στέλεχος µε εξειδίκευση στην εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία και ένα στέλεχος µε εξειδίκευση στη λογιστική και τη φορολογία εισοδήµατος για τη Θεσσαλονίκη προσλαµβάνει η εταιρία πληροφορικής Epsilon Net Α.Ε. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και για τα δύο πόστα θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτερης σχολής σε κλάδο οικονοµικής κατεύθυνσης, προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη σε υπεύθυνη θέση Λογιστηρίου/Οικονοµικού Τµήµατος, άριστες γνώσεις λογιστικής, φορολογίας και εργατικής νοµοθεσίας, επικοινωνιακές δυνατότητες και εµπειρία στη διαχείριση πελατών, πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας. Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επικοινωνούν µε το τηλέφωνο: SYSCO. Υπαλλήλους τµήµατος υποστήριξης Hotel Business εφαρµογών λογισµικού αναζητά η SYSCO A.E., εταιρία Πληροφορικής. Βασικά προσόντα θεωρούνται τα εξής: -Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Ξενοδοχειακών Σπουδών. -Αριστη Γνώση Εφαρµογών Λογισµικού Sysco Epitome PMS ή/ και Sysco Medallion PMS -Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε ξενοδοχείο µε χρήση των ανωτέρω συστηµάτων λογισµικού. -Πολύ καλή γνώση H/Y & Windows - MS Office. -Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. - υνατότητα ταξιδίων εντός και εκτός Ελλάδος. Η εταιρία προσφέρει προοπτικές εξέλιξης σε συνδυασµό µε ελκυστικό πακέτο αποδοχών, ανάλογα µε την εµπειρία και την απόδοση. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στη διεύθυνση S Y S C O Α.Ε., ΕΦΕΣΟΥ 6 & ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ή στο φαξ:

12 38 12 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ευκαιρίες για καριέρα στο CERN Ε υκαιρίες εργασίας προσφέρει το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) µε έδρα τη Γενεύη στην Ελβετία. Οι ευκαιρίες αφορούν σε καταρτισµένους επαγγελµατίες, αποφοίτους χωρίς προϋπηρεσία και φοιτητές µεταπτυχιακών σπουδών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν αναλυτικά για το σύνολο των θέσεων µέσω της ιστοσελίδας https://jobs.web.cern.ch/ και από το gramme ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: FTEC-2015 ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Higher Technicians (Technician Training Experience) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 11 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TTE/ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: DG LD Director for Finance and Human Resources ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 30 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: DG LD Database Engineer ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 16 Απριλίου 2015 Electrical or Electromechanical ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: IT-DB-DBB Technician LD ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 5 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TE-ABT-FPS Mechanical Engineer (Design of 55-LD vacuum components) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 Απριλίου 2015 Electrical or Electromechanical ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TE-VSC-DLM-2015Technical Engineer 44-LD ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 5 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TE-ABT-FPS Software engineer 56-LD ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 13 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: BE-CO-IN LD Electronics Technical Engineer ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 8 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TE-ABT-EC Mechanical Engineer / Applied 239-LD Physicist ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 26 Απριλίου 2015 Technical Engineer (Developer) ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TE-CRG-CI ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 21 Απριλίου 2015 LD AUSTRALIA ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: GS-AIS-HR LD Software developer ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 10 Απριλίου 2015 Director for International Rela- ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: PH-LBC LD tions Administrative Assistant ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 30 Απριλίου 2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 9 Απριλίου 2015 Technician (Electro-technical ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: BE-ASR-AS ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 Απριλίου LD ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TE-VSC-ICM LD Professional Firefighter Officer User Interface Developer ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 14 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: GS-FB LD ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 7 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: GS-AIS-GDI-2015 Junior Systems Administrator 35-LD ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 4 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: IT-CF-SAO Technical Engineer (Thin-film coatld ings) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 12 Απριλίου 2015 Operations Engineer - Cooling and ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TE-VSC-SCC-2015ventilation 31-LD ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: EN-CV-OP ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ LD Marie Curie ITN : MCnetITN ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 23 Απριλίου 2015 Control Room Operator ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: FELL-MCnetITN ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 7 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: BE-OP-TI LD FTEC - Spanish Trainee Pro- Non-Member State Postdoc Fellowship Programme (Theoretical Physics) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 Οκτωβρίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: AFC-2016-NMSTH/ FELL ΦΟΙΤΗΤΕΣ ATLAS-PhD-GRANT-2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 Ιουλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ATLAS-PhD-2015 Children of Members of Personnel Programme ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 5 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: CHILD-2015 Administrative Students ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TSC /ADM Technical Students ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TSC /TECH *Doctoral Students / Doctorants JUN2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 28 Απριλίου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: TSC /DOCT Εργασία στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών Translator, Russian ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Τα Ηνωµένα Εθνη αναζητούν προσωπικό για την κάλυψη θέσεων σε διάφορες χώρες του κόσµου (ΗΠΑ, Ναϊρόµπι, Ελβετία, Ινδονησία, Ινδία) µε καταληκτική ηµεροµηνία αποστολή της αίτησης τον Μάιο. Το σύνολο των θέσεων εργασίας δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών https:// careers.un.org/lbw/home.aspx. Senior Information Systems Officer ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Director, Central Planning and Coordination Division Administrative Officer ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18 Μαΐου 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Director, Documentation Division ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Evaluation Officer ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Procurement ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 22 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Accountant ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 16 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Coordinator, Urban plan Public Information Ofning and Design Branch ficer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, ΕλΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι βετία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Μαΐου 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Chief of Section, Content and Client Auditor Services ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Μαΐου 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Public Information Officer ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 25 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Information Systems Officer ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Humanitarian Affairs Officer ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 19 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Humanitarian Affairs Officer Legal Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 24 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Programme Management Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ναϊρόµπι ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 22 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Human Rights Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 23 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Fixed Asset Management Officer ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γενεύη, Ελβετία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Head, Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέο ελχί, Ιν- δία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 23 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: Director, United Nations Information Centre ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Τζακάρτα, Ιν- δονησία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 19 Μαΐου 2015 ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 40256

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2015 #280 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα Σ ε προσλήψεις µόνιµων και εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.02.2015 #276 ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ύο νέα προγράµµατα απασχόλησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 06.05.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #235 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου Μ έσα στον Μάιο αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #218 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο Π οδαρικό µε 2.638 προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 27.01.2015 #273 ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΣΩΣΤΕΣ Ανοίγουν 4.993 προσλήψεις µονίµων και εποχικών στο ηµόσιο «Ξ επαγώνουν» τις επόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #80 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 511 ευκαιρίες καριέρας σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.987 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σελ.13, 14 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 550 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 10.000 ευρώ σε νέους έως 35 ετών για καινοτόµες επιχειρήσεις σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #226 ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικοί Φρουροί

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Ετοιµη η προκήρυξη για 4.000 πυροσβέστες 5ετούς θητείας. Μέσα στις επόµενες ηµέρες ανα- #78 03.05.2011

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Ετοιµη η προκήρυξη για 4.000 πυροσβέστες 5ετούς θητείας. Μέσα στις επόµενες ηµέρες ανα- #78 03.05.2011 03.05.20 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #78 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 504 ευκαιρίες καριέρας σε 4 γνωστές εταιρίες σελ. 0- OAE 2.076 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.2 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187. ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250 Οι 10.976 προσλήψεις που θα γίνουν µέσα στο καλοκαίρι

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187. ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250 Οι 10.976 προσλήψεις που θα γίνουν µέσα στο καλοκαίρι EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.200 άνεργοι πτυχιούχοι για 27 µήνες σε ιδιωτικές εταιρίες σελ. 13 ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Τον Οκτώβριο η προκήρυξη για 1.000 θέσεις νοσηλευτών. Στα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται #98

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Τον Οκτώβριο η προκήρυξη για 1.000 θέσεις νοσηλευτών. Στα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται #98 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 20.09.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #98 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 430 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.413 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σελ.8 ΣΤΑ ΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.2.200 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #60 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 450 ευκαιρίες καριέρας σε 3 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE.809 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ. ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 29.11.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #108 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 390 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 OAE 1.825 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Nέος διαγωνισµός για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 13.01.2015 #271 ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές Μ έσω επτά διαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 420 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.776 θέσεις για ανέργους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 20.03.2012 #124 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 27 ΝΟΜΟΥΣ 754 µηχανικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #139. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε αλυσίδες ένδυσης σε όλη την Ελλάδα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #139. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα. Ανοίγουν θέσεις εργασίας σε αλυσίδες ένδυσης σε όλη την Ελλάδα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.217 θέσεις σε δήµους, µουσεία, ΚΕΠ σελ. 2-3, 5, 7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.07.2012 #139 400 ΣΤΟ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 500 ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, 150 ΣΤΟ ΕΤΑΑ 3 προκηρύξεις για 1.050 εργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 02.10. #152 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 375 ευκαιρίες σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 12-13 ΕΗ: 497, ΗΜΟΙ: 559, ΕΛΤΑ: 17, ΜΟΥΣΕΙΑ: 10, ΑΕΙ: 22, ΕΛ.ΑΣ.: 233 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Πόσο θα κοστίζουν τα εισητήρια στα ΜΜΜ από 1η Σεπτεμβρίου 4 Αιτήσεις για εισαγωγή σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 4 Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.11.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #157 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 380 προσλήψεις σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 2.370 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ 4.398 νέες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012

ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί. Eργασία 09 10 2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Πού και πότε θα προσληφθούν 777 νοσηλευτές ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ 1.650+1.650 θέσεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. Ε Ε E EΘ 233 ψυχολόγοι, μεταφραστές και κοιν. λειτουργοί 22 23 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 445 διανοµείς, οδηγοί και διοικητικοί στα ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 445 εποχικών υπαλλήλων #114

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 445 διανοµείς, οδηγοί και διοικητικοί στα ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 445 εποχικών υπαλλήλων #114 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.01. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #114 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 430 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.373 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Επένδυση µέλι µέσα στην κρίση σελ. 13 ΠΡΑΣΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 6.453 νέες προσλήψεις σε δήµους και µουσεία Σ #138. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 6.453 νέες προσλήψεις σε δήµους και µουσεία Σ #138. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 633 σπουδαστές στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. σελ. 15 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.06.2012 #138 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ 6.453 νέες προσλήψεις σε δήµους και µουσεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πώς θα γίνει ο διαγωνισµός για 186 µόνιµους εφοριακούς

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174. ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πώς θα γίνει ο διαγωνισµός για 186 µόνιµους εφοριακούς EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.03.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #174 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ Επιδοτήσεις σε περισσότερα τουριστικά καταλύµατα σελ. 13 OAE 2.322 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 230 γιατροί και νοσηλευτές στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα