Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03. Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03. Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη 1898 1913"

Transcript

1 Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03 Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη ο

2 Η οργάνωση της παιδείας στην Κρήτη κατά την περίοδο της αυτονομίας της ( ): Οι οργανισμοί της δημοσίας εκπαιδεύσεως κατά την πρώτη και δεύτερη περίοδο της αρμοστειακής της διακυβέρνησης μέχρι την ένωσή της με την Ελλάδα Το Δεκέμβριο του 1898 αποβιβάστηκε στα Χανιά ως ύπατος Αρμοστής Κρήτης, ο δευτερότοκος γιος του Βασιλέα της Ελλάδος, Πρίγκιπας Γεώργιος. Από τότε αρχίζει η προσπάθεια συγκρότησης της Κρητικής Πολιτείας και μια νέα περίοδος στην ιστορία της εκπαίδευσης του νησιού. Πρώτοι σταθμοί στην περίοδο της αυτονομίας υπήρξαν οι εκλογές τον Ιανουάριο του 1899 για την ανάδειξη πληρεξουσίων στην Κρητική Βουλή, η ψήφιση του Κρητικού Συντάγματος που το ενέκριναν οι Μ. Δυνάμεις και ο σχηματισμός της πρώτης Κυβέρνησης με Συμβούλους: τον επί της Δικαιοσύνης, Ελ. Βενιζέλο, τον επί των Οικονομικών, Κων. Φούμη, τον επί των Εσωτερικών, Μαν. Κούνδουρο, τον επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευμάτων, Νικ. Γιαμαλάκη, και τον επί της Δημοσίας Ασφαλείας Χουσεΐν Γενιτσαράκη. Βέβαια επειδή στον ίδιο τον αρμοστή συνυπήρχε αφενός η ιδιότητα του εντολοδόχου των Κρητικών, όπως όριζε το Σύνταγμα, και αφετέρου η ιδιότητα του εκπροσώπου των ευρωπαϊκών δυνάμεων, της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας, αυτό δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Ο Henri Couturier παρατηρούσε ότι: «Τότε δέ ήρχισαν πράγματι αι δυσχέριαι τότε παρουσιάσθη εν όλη αυτού τη ατελεία, εκείνο, όπερ κατά συνθήκην καλούσιν ευρωπαϊκήν ομοφωνίαν. Προκειμένου περί των ελαχίστων λεπτομερειών ηγέρθησαν ατελεύτητοι συζητήσεις και εδημιουργήθησαν παρελκύσεις. Είχον συμφωνήσει να παράσχωσιν εις την Νήσον αυτόνομον πολίτευμα, αλλά προς εφαρμογήν της αυτονομίας ταύτης προύβαλλον πανταχόθεν δυσχέρειαι. Πρόκειται πράγματι να συμβιβασθώσιν: 1ον αι βλέψεις των Δυνάμεων, αι οποίαι σπανίως ομονούσι 2ον αι βλέψεις του Σουλτάνου, ο οποίος μίαν και μόνην έχειεπιθυμίαν: να δοθή εις την Κρήτην αυτονομία, όσον το δυνατόν, μιροτέρας ευρύτητος 3ον αι βλέψεις των κρητών, οι οποίοι τουναντίον προσδοκώσιν ευρείαν αυτονομίαν».

3 Η Κρήτη και μετά την αυτονομία της παρέμεινε ουσιαστικά χώρα γεωργική. Πάνω από το 65% του ενεργού πληθυσμού της βιοποριζόταν από την καλλιέργεια της γης, την αλιεία ή την κτηνοτροφία. Ωστόσο, η μικρή οικονομική πρόοδος που παρατηρείται στις αρχές, η συγκέντρωση κεφαλαίων που σημειώνεται, η προσπάθεια για τραπεζική οργάνωση, η υποχώρηση του μουσουλμανικού στοιχείου και η χειραφεσία του χριστιανικού, η παρουσία των ευρωπαϊκών δυνάμεων στο νησί, παράλληλα με τη δημογραφική διαφοροποίηση και τη μετακίνηση πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα, είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο των μικροαστικών και μεσοαστικών στρωμάτων στην κοινωνική κλίμακα και την είσοδο τους στον πολιτικό στίβο. Η οικονομία στηρίζεται βασικά στη γεωργία και συμπληρώνεται από τη κτηνοτροφία, την οικοτεχνία και τη βιοτεχνία. Η γη είναι εύφορη και παρά τους μεγάλους ορεινούς όγκους υπάρχουν αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οι πολεμικές όμως καταστροφές, οι μικροί κλήροι, η απουσία μηχανικών μέσων και κεφαλαίων, δεν ευνοούν την παραγωγή. Πολλές γαίες παραμένουν ανεκμετάλ λευτες, η αναχώρηση περίπου μουσουλμάνων μετά την αποχώρηση του τουρκικού στρατού το 1898, στέρησε την Κρήτη από ικανά εργατικά χέρια και τα κεφάλαια που διαθέτει η κυβέρνηση για εγγειοβελτιωτικά έργα είναι πολύ λίγα. Οι καλλιέργειες περιορίζονται στις ελιές, τα αμπέλια, τα λαχανικά, τα φρούτα. Η μεταποίηση και η βιομηχανία, περιλαμβάνει τα σαπουναριά, τα ταμπακαριά, τα μεταξουργεία, την οινοποιία, την καπνοβιομηχανία. Το κρητικό σαπούνι είναι περίφημο στις αγορές του εξωτερικού. Ο εκδοτικός οίκος «Σαλίβερου» των Αθηνών, εγκαθιστά στα Χανιά τεράστιο τυπογραφείο, όπου τυπώνει όλα του τα βιβλία, εκμεταλλευόμενος φορολογικές απαλλαγές.

4 Δεν υπάρχουν όμως στο νησί δημόσια έργα. Τα λιμάνια χρησιμοποιούνται μόνο από τα μικρά πλοία, εκτός βέβαια από τη Σούδα. Τα μεγαλύτερα καράβια αναγκάζονται να αγκυροβολούν στα ανοικτά. Ωστόσο η Κρήτη συνδέεται απ' ευθείας με το εξωτερικό. Τα ατμόπλοια έρχονται από τη Σύρο, τον Πειραιά, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Τεργέστη, τη Γένοβα, τη Μασσαλία. Το πλοίο της γραμμής ξεκινά από τα Χανιά και πιάνει Σούδα, Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο, Πάνορμο, Ηράκλειο, Χερσόνησο, Σίσι, Άγιο Νικόλαο, Παχειά Αμμο, Μόχλο και Σητεία. Η κατασκευή όμως λιμανιών ήταν απαραίτητη. Το ίδιο αναγκαίοι ήταν και οι δρόμοι. Λίγα μόνο χιλιόμετρα αμαξιτών υπήρχαν γύρω από τις πόλεις. Η επικοινωνία γινόταν με τα ζώα σε μονοπάτια, που το χειμώνα ήταν πολλές φορές αδιάβατα. Στα 1904 ήρθε στο νησί ο Γάλλος μηχανικός Quellemec σαν εμπειρογνώμονας, για τη μελέτη των δημόσιων έργων. Γερμανοί τοπογράφοι ακόμη σχεδίαζαν σιδηροδρομικές γραμμές μεταξύ Ηρακλείου και Μεσσαράς. Τα απαραίτητα ποσά όμως για τα τρία βασικά λιμάνια και τη σιδηροδρομική γραμμή υπολογίζονταν σε 9 εκατομμύρια φράγκα έτσι τα σχέδια έμειναν απραγματοποίητα. Πάντως για πρώτη φορά αναλήφθηκε σοβαρή προσπάθεια για να κατασκευαστούν δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες, άρχισαν μεταλλευτικές έρευνες, οργανώθηκε ταχυδρομική υπηρεσία, μπήκαν τα πρώτα τηλέφωνα. Οι εσωτερικές οικονομικές αδυναμίες όμως ήταν πολλές. Δεν υπήρχε μεγάλη εισροή ξένων κεφαλαίων. Τα δημόσια έσοδα από τους τελωνειακούς δασμούς και τη φορολογία δεν μπορούσαν να καλύψουν το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού (Παπαμανουσάκης).

5 Η Κρήτη γενικά αποτελούσε παρθένο έδαφος για το ξένο Κεφάλαιο, που έσπευσε να το αξιοποιήσει. Ολόκληρη η οργάνωση της Κρητικής οικονομίας ανατέθηκε σε ξένους. Ο Ελβετός οικονομολόγος E}enne de Blonay διορίστηκε «οργανωτής των οικονομικών και διευθυντής της γενικής εξελεγκτικής υπηρεσίας παρά τη Ανωτέρα ΔιευΘύνσει των Οικονομικών. Στα 1899 ιδρύθηκε η «Τράπεζα Κρήτης» από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και «τον υπ' αυτής αντιπροσωπευομένων όμιλον κεφαλαιούχων». Και αμέσως ένα πλήθος ασφαλιστικών ξένων εταιριών, ξένων εισαγωγέων, εταιριών μεταλλευτικών ερευνών και άλλων, παίρνουν άδεια για μόνιμη εγκατάσταση στην Κρήτη. Και στα 1900 ανοίγει τις πύλες της, στο κτίριο της Κρητικής Βουλής, στα Χανιά, «Διεθνής Έκθεσις», που επιζητά να κατακτήσει την Κρητική αγορά με τα ξένα προϊόντα. Από το 1901 μέχρι το 1908 οι εισαγωγές ανέβηκαν από 14 σε 21 εκατομμύρια. Και η ναυτιλιακή κίνηση από σε τόνους. Οι λαδέμποροι αποθηκεύουν το λάδι σε μεγάλες ξύλινες δεξαμενές και το εξήγαγαν στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα οι λαδέμποροι ήταν και οι τραπεζίτες της εποχής, που δανείζουν τους φτωχούς αγρότες με μεγάλο τόκο, αγοράζοντας την παραγωγή τους πολύ πριν από τη συγκομιδή. Οι τιμές των βασικών προϊόντων, για παράδειγμα, το 1903 κυμαίνονται γύρω από στα 20 λεπτά η οκά το άσπρο ψωμί, 60 λεπτά η ζάχαρη, 80 λεπτά το λάδι, 20 λεπτά τα χαρούπια. Το μεροκάματο όμως δεν ξεπερνούσε τα λεπτά για τον εργάτη και τη 1 1,20 δρχ. για τον τεχνίτη. Την ίδια εποχή ένας γιατρός παίρνει για μια εγχείρηση 40 δρχ., ένας δημόσιος κλητήρας 50 δρχ. μισθό το μήνα, ένας δάσκαλος γύρω στις 100 δρχ. ένας τελωνειακός υπάλληλος μέχρι 250 δρχ. το μήνα. Ο μισθός του Δημάρχου φθάνει στις 300 δρχ., του Δικαστή στις 400 δρχ., του αξιωματικού τής Χωροφυλακής και του Δεσπότη στις 500. Το δημόσιο ταμείο ξοδεύει για τους βουλευτές δρχ. το χρόνο, ενώ η ετήσια χορηγία του Ηγεμόνα είναι δρχ. 38.

6 Η Κρητική Πολιτεία στα 1900 έχει πληθυσμό κατοίκους. Απ' αυτούς είναι χριστιανοί, μουσουλμάνοι και 726 Εβραίοι. Υπάρχουν ακόμη αλλοδαποί στην Κρήτη. Οι από αυτούς μένουν στα Χανιά. Η ανάπτυξη του πληθυσμού των πόλεων καθώς και η παρουσία των ξένων στρατευμάτων αύξησε την κατανάλωση και βοήθησε το εμπόριο και τη βιοτεχνία. Η οργάνωση της κρατικής μηχανής απορρόφησε σοβαρό αριθμό προσώπων. Ωστόσο, η γοργή «καπιταλιστικοποίηση» του τόπου ανεβάζει τους αστούς στην κοινωνική πυραμίδα. To χρήμα αρχίζει να κυλά άφθονο, ξένα χρυσά και ασημένια νομίσματα κυκλοφορούν στην αγορά των Χανίων, ενώ η Κρητική Πολιτεία κόβει δικά της νομίσματα στο νομισματοκοπείο του Παρισιού. Η ζωή γίνεται κοσμική, γεμάτη πολυτέλεια και χλιδή. Το μαύρο χαβιάρι πουλιέται σε βαρέλια. 150 βιεννέζικα αμάξια διασχίζουν τους δρόμους της πόλης και γίνεται της μόδας η ιππασία, η ποδηλασία και ο περίπατος. Η μόδα στην ενδυμασία έρχεται από το Παρίσι, με ειδικούς αντιπροσώπους, που γυρίζουν στα σπίτια της αριστοκρατίας. Πολυάριθμα καφέ σαντάν γεμίζουν τις μεγάλες πόλεις και δημιουργούν μια κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Το 1900 ιδρύεται ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων από τους εμπόρους, εμπορικούς επιτηδευματίες, τραπεζίτες, βιομηχάνους και εργοστασιάρχες της πόλης.

7 οι πολιτικές δυνάμεις Στα πρώτα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας όλες οι πολιτικές δυνάμεις αντιπροσωπεύονται στην κυβέρνηση και εξισορροπούνται. Από το 1901 ο Πρίγκιπας συγκεντρώνει γύρω του τα παλαιά κομματικά στοιχεία και ο Βενιζέλος με την φιλελεύθερη αστική παράταξη περνά στην αντιπολίτευση. Με την απομάκρυνση του Πρίγκιπα παραμένουν αντιμέτωποι βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί, που εναλλάσσονται ή και μοιράζονται μαζί την εξουσία, ως την Ένωση. Η διαμάχη ανάμεσα στο παλαιό καθεστώς (μοναρχικές δυνάμεις) και στις νέες αστικο φιλελεύθερες και αγροτικο γεωργικές δυνάμεις που ουσιαστικά κλιμακώθηκαν στην Επανάσταση του Θερίσου, φαίνεται να επέδρασαν στο χώρο της εκπαίδευσης της Κρητικής Πολιτείας. Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική για να κατανοήσουμε τις διαφοροποιήσεις της κοινής γνώμης ως προς την πολιτική του Πρίγκιπα, στο πρόσωπο του οποίου ένα μεγάλο μέρος της αν και προσηλωμένο στην εθνική ιδέα έμενε ικανοποιημένο από την προσωρινή τάξη και την ασφάλεια που του πρόσφερε, και μιας άλλης μικρότερης μερίδας που λειτουργούσε αντιπολιτευτικά. Στην πρώτη υποστηρικτική ομάδα ανήκαν γνωστές προσωπικότητες του τόπου, όπως ο Αντώνιος Μιχελιδάκης, που θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης, ο Μανούσος Κούνδουρος, ο Αριστείδης Κριάρης, κ.ά., ενώ στη δεύτερη όλοι εκείνοι που υποστήριζαν τις θέσεις του Ελ. Βενιζέλου εκφραστή των φιλελεύθερων ιδεών και της άμεσης επίλυσης του Κρητικού ζητήματος.

8 Το σύνταγμα και η διοίκηση της εκπαίδευσης Το πρώτο Κρητικό Σύνταγμα, αν και αναγνώριζε τη λαϊκή κυριαρχία και τα έμφυτα δικαιώματα του ανθρώπου, ήταν συντηρητικό, αυστηρά συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό. Έτσι η εκπαίδευση και η υπηρετούσα αυτή νομοθεσία ως βασικός πολιτειακός μηχανισμός φαίνεται να ήταν και αυτή εκ των πραγμάτων γραφειοκρατική, συγκεντρωτική, δομημένη ιεραρχικά και να λειτουργούσε ως σύστημα πολιτικού και ιδεολογικού ελέγχου της. «Εάν επισκοπήσωμεν τας εργασίας μας», έλεγε στα 1901 ο Κ. Φούμης, «θα παρατηρήσωμεν ότι αντί αποκεντρώσεως συγκέντρωσιν εις πάσας τας υπηρεσίας εκάμαμεν. Συγκεντρώσαμεν την υπηρεσίαν όλων των τελωνείων καταργήσαντες την θέσιν του Διευθυντού εις χείρας του Σμβούλου των Οικονομικών συνεκεντρώσαμεν δια του νομοσχεδίου περί παιδείας του προτεινομένου και το οποίον παρεδέχθημεν χθες όλοι άπασαν την υπηρεσίαν της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εις τον Σύμβουλον της Εκπαιδεύσεως». Την εποπτεία και διοίκηση της δημόσιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 42 Νομοθετικό Διάταγμα «Περί Διοικήσεως και επιθεωρήσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως», ιεραρχικά ασκούσαν: α) ο επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευμάτων Σύμβουλος β), το υπό των Επιθεωρητών Εποπτικό Συμβούλιο, γ) ο Γενικός Επιθεωρητής, τα καθήκοντα του οποίου μπορούσαν να ανατεθούν με Ηγεμονικό Διάταγμα και στο Γραμματέα της Ανωτέρας Διευθύνσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευμάτων, δ) οι τέσσερις Νομαρχιακοί Επιθεωρητές, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Χανίων και Σφακίων, και ε) οι Διευθυντές των σχολείων

9 Ο επί της Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων Σύµβουλος, έχων την ανωτάτην εποπτείαν και διοίκησιν της Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως. Εις Γενικός Επιθεωρητής εδρεύων παρά τη Ανωτέρα Διευθύνσει της Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων. Οι νοµαρχιακοί επιθεωρηταί συνερχόµενοι κατά τας θερινάς διακοπάς, τη προσκλήσει του επί της Εκπαιδεύσεως Συµβούλου, αποτελούσιν υπό την προεδρίαν του Γενικού Επιθεωρητού το Εποπτικόν Συµβούλιον Εποπτεύει τα Γυµνάσια, τα Διδασκαλεία και τα Ιεροδιδασκαλεία Εποπτεύει τας εργασίας των νοµαρχιακών επιθεωρητών Τέσσαρες Νοµαρχιακοί Επιθεωρητές εδρεύοντες εν ταις πρωτευούσαις των Νοµών,ήτοι εις εν τω Νοµώ Λασηθίου, εις εν τω Νοµώ Ηρακλείου, εις εν τω Νοµώ Ρεθύµνης και εις εν τοις Νοµοίς Χανίων και Σφακίων εδρεύων εν Χανίοις. Εχει την άµεσον εποπτείαν πάντων των δηµοτικών σχολείων αρρένων τε και θηλέων των κατά την περιφέρειαν του Νοµού εις ον ανήκει Εχει την άµεσον εποπτείαν πάντων των γραµµατοδιδασκαλείων αρρένων τε και θηλέων των κατά την περιφέρειαν του Νοµού εις ον ανήκει Οι διευθυνταί των παντός βαθµού Σχολείων αµέσως προϊστάµενοι των Επαιδευτηρίων και προσωπικώς υπεύθυνοι όντες δια την εφαρµογήν των σχολικών Νόµων και Διαταγµάτων

10 Η πρώτη περίοδος : Επτατάξια Δημοτικά ή Ελληνικά σχολεία; Από τον Ιούλιο του 1899 έως τον Σεπτέμβριο του 1912 υπογράφονται και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας ποικίλα εκπαιδευτικά Νομοθετικά Διατάγματα. Η εκπαιδευτική κίνηση κατά το έτος στην Κρήτη παρουσίαζε μια αυξητική εικόνα. Τα δημοτικά σχολεία αυξήθηκαν σε 523 από τα οποία τα 502 ήταν χριστιανικά και τα 21 μουσουλμανικά. Στα σχολεία αυτά υπηρετούσαν 603 δημοδιδάσκαλοι εκ των οποίων οι 47 ήταν μουσουλμάνοι και 125 δημοδιδασκάλισσες από τις οποίες οι 24 ήταν οθωμανίδες, ενώ οι μαθητές του Δημοτικού ανέρχονταν σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, εκ των οποίων οι ήταν χριστιανοί άρρενες και οι 9590 θήλεις. Οι ετήσιες δαπάνες για τη δημοτική εκπαίδευση ανέρχονταν σε δραχμές. Στη Μέση εκπαίδευση φοιτούσαν στα δύο Γυμνάσια, τα Προγυμνάσια και στο Ιεροδιδασκαλείο 821 μαθητές και δίδασκαν 36 καθηγητές, ενώ οι δαπάνες ήταν δραχμές. Το 1899 ψηφίζεται και δημοσιεύεται το υπ αριθμ. Νόμου 82 Διάταγμα Περί Οργανισμού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

11 Στη διοργάνωση του πρώτου αυτού εκπαιδευτικού Νόμου είχε συμμετάσχει ο γνωστός τότε Γυμνασιάρχης Ιωάννης Περδικάρης ( ), ο οποίος είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά πράγματα τόσο της Κρήτης όσο και της Ελλάδος. Ο Ι. Περδικάρης διαδέχθηκε στη θέση του Γυμνασιάρχη Ηρακλείου τον καθηγητή Αεράκη, Όμως τότε προσκλήθηκε από τον Σύμβουλο στα Χανιά για να συνεργαστούν στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού νόμου. Την θέση Γυμνασιάρχη Ηρακλείου βέβαια την διεκδικούσε τότε και ένας εξίσου γνωστός φιλόλογος και Γυμνασιάρχης ο Ν. Παλιεράκης. Σε Συνεδρία της Βουλής των Κρητών ο τότε Βουλευτής Ν. Κεφαλογιάννης επιτίθεται στον επί της Παιδείας Σύμβουλο για την επιλογή του να διορίσει στη θέση του Γυμνασιάρχη τον Περδικάρη και όχι τον Παλιεράκη, τον οποίο εκείνος θεωρούσε αξιότερο. Από τη διένεξη αυτή μαθαίνουμε ότι ο Περδικάρης όταν συνεργάστηκε με τον Σύμβουλο για το νομοσχέδιο εκλήθη το Σεπτέμβριο του 1899 ως γραμματέας στην Ανώτερη Διεύθυνση και παρέμεινε εκεί μέχρι και την εφαρμογή του νέου οργανισμού: «Την θέσιν του Γυμνασιάρχου την εζήτει ο κ. Περδικάρης εν Ηρακλείω, αφ ης τον εκάλεσα κατά τον Σεπτέμβριον του 1899 να έλθη εδώ ως γραμματεύς της Εκπαιδεύσεως μετά του κ. Περδικάρη συνειργάσθημεν δια τον οργανισμόν της Εκπαιδέυσεως, εσκέφθην δε ότι εις οργανισμός της εκπαιδεύσεως όσον τέλειος και αν υποτεθή βεβαίως θα προσκρούση κατά την εφαρμογήν ένεκα τοπικών ή άλλων αιτίων, λοιπόν ηθελον, εκείνος ο οποίος συνειργάσθη μετ εμού να τον συντάξωμεν, να μείνη και κατά την εφαρμογήν, δια να δυνηθώμεν να ίδωμεν που προσκόπτει και να φέρωμεν τας δεούσας διορθώσεις ο κ. Περδικάρης και φιλόλογος εκ των εξόχων είναι και παλαιός γυμνασιάρχης είναι έχων δικαιώματα επί της θέσεως, και των καθηκόντων του προς την πατρίδα δεν ημέλησε, νομίζω. Δεν αρνούμαι το γεγονός ότι ο κ. Παλιεράκης διατρίβων εν Μακεδονία έπαθε πολλά υπέρ του έθνους Κανείς όμως δεν θα αρνηθεί ότι μεταξύ των δύο από απόψεως φιλολογικής αξίας βεβαίως διάκρισις υπάρχει, και υπάρχει διάκρισις εις όφελος του κ. Περδικάρη».

12 Με το νέο αυτό Νομοθετικό Διάταγμα η δημόσια εκπαίδευση στην Κρήτη διαιρείται σε Κατώτερη ή Δημοτική και σε Μέση ή Γυμνασιακή. Τη Δημοτική εκπαίδευση την αποτελούν τα Νηπιαγωγεία, τα οποία αφήνονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία υπό την εποπτεία της Ανωτέρας επί της Παιδείας και των Θρησκευμάτων Διευθύνσεως και στα οποία φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους, τα Δημοτικά σχολεία με τέσσερις ενιαύσιες τάξεις και τα οποία ανάλογα με τον αριθμό των δασκάλων καλούνται Μονοτάξια (αυτά με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε Πρωτοβάθμια με μαθητές και Δευτεροβάθμια με 30 60), Διτάξια, Τριτάξια, Τετρατάξια, και τα επτατάξια Ανώτερα Δημοτικά ή Ανώτερα Παρθεναγωγεία που ιδρύονται στις επαρχιακές περιφέρειες και στις πόλεις των Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρακλείου, και τα οποία αποτελούν μαζί με τα Δημοτικά σχολεία την κυρίως Δημοτική εκπαίδευση. Τέλος, τα Γραμματοδιδασκαλεία, που ιδρύονται εκεί όπου οι μαθητές είναι από τον αριθμό και τα οποία δεν εκδίδουν απολυτήριο, αλλά οι αποφοιτούντες από αυτά κατατάσσονται ανάλογα με την ικανότητά τους σε μια από τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Η φοίτηση στη Δημοτική εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική από την αρχή του 6ου έτους της ηλικίας μέχρι και την συμπλήρωση του 9 ου. Από τον πρώτο κιόλας εκπαιδευτικό Νόμο, όπως και στο πρώτο Κρητικό Σύνταγμα, καθιερώνεται, με το άρθρο 21, η υποχρεωτική και δωρεάν Δημοτική εκπαίδευση και για τα δύο φύλα

13 Τα μαθήματα Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Δημοτικό είναι: Θρησκευτικά, Νέα Ελληνική γλώσσα, Πρακτική Αριθμητική, Στοιχειώδης Γεωμετρία, Ιστορία Εθνική και Ιστορία της Κρήτης, τα σπουδαιότερα από την Παγκόσμια Ιστορία, Γεωγραφία της Κρήτης, της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής και Ασιατικής Τουρκίας, της Ευρώπης γενικά και τα σπουδαιότερα από τις άλλες Ηπείρους, Στοιχειωδώς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του συνταγματικού πολίτου, Φυσική Ιστορία, Φυσική και Χημεία, Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Ωδική, Εκκλησιαστική Μουσική, Γυμναστική. Επίσης, στα σχολεία των αρρένων διδάσκονται πρακτικές γνώσεις Κηπουρικής, Δενδροκομίας, Μελισσοκομίας και γενικά της Γεωργίας και των Γεωργικών βιομηχανιών, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών περιφερειών, και στα Ανώτερα Δημοτικά και η Χειροτεχνία, ενώ στα σχολεία των θηλέων Ανθοκομία, Σηροτροφία, Εργόχειρα, (Ραπτική, Κοπτική, Πλεκτική, Ποικιλτική), Μαγειρική, Οικιακή Οικονομία και Οικιακή Παιδαγωγική, και στα Ανώτερα Παρθεναγωγεία η Γαλλική γλώσσα.

14 Με το νέο αυτό εκπαιδευτικό Νόμο η Κρήτη εισήγαγε τη διδασκαλία των Καθηκόντων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου, τη διδασκαλία Νεωτέρων Γλωσσών, τη διδασκαλία της επιτοπίου Ιστορίας και συνέδεσε το σχολείο με τη γεωργία και τη γεωργική βιομηχανία, παρέχοντας πρακτικές γνώσεις στους μαθητές. Ωστόσο, αν και ο νέος Νόμος έθετε ένα τέτοιο πλαίσιο, με τη δυνατότητα προσάρτησης κήπου στα αγροτικά σχολεία, αυτό στην πραγματικότητα δεν έγινε στα περισσότερα από αυτά: «Ο νέος νόμος», παρατηρούσε ο Αντ. Μιχελιδάκης, «καλώς ποιών διατάσσει ίνα εις έκαστον σχολείον αγροτικόν προσαρτηθή κήπος, ίνα οι μαθηταί ασκώνται εις τας γεωργικάς εργασίας. Σωτηρία αληθώς η διάταξις αύτη, διότι την χειροτεχνίαν, η οποία θεωρείται νυν ως παιδευτικόν μέσον σπουδαίον, αντικαθιστά η γεωργία, διότι δια του τοιούτου μέσου εις τους νεαρούς μαθητάς των δημοτικών σχολείων, οι οποίοι είνε πάντες υιοί αγροτών, θα εμβάλληται ούτως αγάπη και κλίσις προς την μεθοδικήν άσκησιν του μέλλοντος επαγγέλματός των. Δυστυχώς ούτε τούτο εγένετο, διότι καθόσον γνωρίζω εις πλείστα σχολεία του Ηρακλείου δεν ιδρύθησαν τοιαύτα αγροκήπια»

15 Τα δικαιώματα του συνταγματικού πολίτου Η διδασκαλία του μαθήματος αυτού στο Δημοτικό, αν και γενικά θεωρήθηκε πρωτοπόρος, από ορισμένους επικρίθηκε ως νεωτερισμός που δημιούργησε προβλήματα παρά ωφέλησε τον Κρητικό λαό. Αξιολογώντας το μάθημα αυτό στα 1901 ο Αντ. Μιχελιδάκης ανέφερε: «Επεβλήθησαν, κύριοι, ως ανάγνωσμα εις τα δημοτικά σχολεία τα καθήκοντα του Συνταγματικού πολίτου. Φαντασθήτε ένα παιδί, του οποίου ο εγκέφαλος δεν είναι εις θέσιν να οικειοποιηθή τας συγκεριμένας ιδέας να μανθάνη θεωρίας περί των καθηκόντων του Συνταγματικού πολίτου» «Επεβλήθη ο Άνθρωπος. Τι είναι ο Άνθρωπος ; Μίαν πρωΐαν πηγαίνω εις το σπίτι όπου έχω τον ανεψιόν μου και μοι λέγει δόσε μου 30 λεπτά δια να πάρω τον Άνθρωπον. Του έδωκα τα λεπτά και επήρε τον Άνθρωπον. Παρατηρώ δια να ίδω ποίος έκαμε το βιβλίον αυτό και δεν βλέπω κανένα. Καπηλικώς μόνον ο εκδότης επλήρωσε 50 ή 100 δραχμάς εις τινα άπειρον μεταφραστήν και μας παρεσκεύασεν αυτό το βιβλίον. Είχον την περιέργειαν να το αναγνώσω και είδον ότι είναι ανάξιον λόγου».

16 Μέση ή Γυμνασιακή εκπαίδευση Στη Μέση ή Γυμνασιακή εκπαίδευση ανήκαν τα εξ επτά τάξεων αποτελούμενα Γυμνάσια, στα οποία η πρώτη τάξη καλείται κατώτερη, η δε εβδόμη ανώτερη, (η πρώτη κυβέρνηση συγχώνευσε στα δύο φιλολογικά Γυμνάσια τα τέως Ελληνικά Σχολεία, κάνοντάς τα επτατάξια, τα οποία η Ελλάδα αναγνώρισε ως ομοταγή με τα δικά της και οι απόφοιτοι τους εγγράφονταν ακωλύτως στο Εθνικό Πανεπιστήμιο), όπου περιλαμβάνονταν δύο κύκλοι μαθημάτων, ο κατώτερος με τρεις τάξεις, και ο ανώτερος με τέσσερις, τα Προγυμνάσια με τις τρεις κατώτερες τάξεις των Γυμνασίων, εκεί όπου δεν υφίσταντο Γυμνάσια (τα Προγυμνάσια ήταν ισοδύναμα προς τα εν Ελλάδι Ελληνικά Σχολεία), και τα Παιδαγωγικά Τμήματα που προστέθηκαν από την 5η τάξη σε κάθε Γυμνάσιο και διαρκούσαν τρία έτη και ένα εξάμηνο για την εξάσκηση των δασκάλων της Δημοτικής εκπαίδευσης στην «πρακτική των δεδιδαγμένων εφαρμογή» και αποτελούσαν τα λεγόμενα Διδασκαλεία (η λειτουργία των Διδασκαλείων κρίθηκε απαραίτητη, καθότι υπήρχε σοβαρή έλλειψη διδάσκοντος προσωπικού) και τέλος το Ιεροδιδασκαλείο στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος των Τσαγκαρόλων, που αποτελούνταν από πέντε ενιαύσιες τάξεις, για την μόρφωση έγγαμων ιερέων, του οποίου οι τρόφιμοι χρησιμοποιούνταν και ως δημοδιδάσκαλοι, τουλάχιστον μέχρις ότου χειροτονηθούν σε ιερείς. Η συγχώνευση Ελληνικών και Γυμνασίων θα διατηρηθεί επί μια διετία, οπότε η Βουλή θα διαχωρίσει εκ νέου τα Γυμνάσια από τα Ελληνικά Σχολεία και θα ιδρύσει δύο πλήρη Γυμνάσια στο Ηράκλειο και στα Χανιά και δύο Ημιγυμνάσια στο Ρέθυμνο και τη Νεάπολη ενωμένα με τα εκεί Ελληνικά σχολεία. Εκτός τούτων θα ιδρύσει και σε κάθε επαρχία και ένα Ελληνικό σχολείο. Έτσι θα προκύψουν 2 πλήρη Γυμνάσια, 2 Ημιγυμνάσια και 23 Ελληνικά σχολεία. Η συγχώνευση πολλές φορές όμως δημιουργούσε και πρακτικά προβλήματα, όπως αυτό που μας αναφέρει ο Αντ. Μιχελιδάκης: «Με την συγχώνευσιν του προγυμνασίου με το γυμνάσιον, εις το γυμνάσιον του Ηρακλείου συνεσωρεύοντο 400 μαθηταί. Λοιπόν φαντασθήτε, κύριοι, εκεί πέρα, μαθηταί της α. β. γ. του Ελληνικού, της α. β. γ. και δ. του Γυμνασίου, μαθηταί ανίσου δυνάμεως, ανίσου αντιληπτικού, χώρος ολίγος, μαθηταί πολλοί, αταξία, και εις διδάσκαλος ερμηνεύων τα διδάγματα του Ευαγγελίου και εμβάλλων αυτά εις τας ψυχάς των μαθητών του! Διατί, κύριοι νομοθέται, δεν επεβάλετε εις έκαστον διδάσκαλον να ερμηνεύη εις την τάξιν του το Ευαγγέλιον; Τότε έκαστος διδάσκαλος αναμετρών τας δυνάμεις των μαθητών του θα προσήρμοζε την ερμηνείαν προς τας δυνάμεις αυτών και δεν θα απέβαινεν αύτη ως επί το πολύ φρούδη».

17 Τα διδακτέα μαθήματα του Γυμνασίου Τα διδακτέα μαθήματα του Γυμνασίου περιλαμβάνουν τα επιστημονικά, στα οποία ανήκουν τα Θρησκευτικά, η αρχαία και νέα Ελληνική γλώσσα, η Λατινική, η Γαλλική, η Παγκόσμιος Ιστορία, τα Μαθηματικά και η Κοσμογραφία, η Γεωγραφία, η Φυσική Ιστορία, η Φυσική, η Χημεία, η Ψυχολογία και η Λογική, τα Καθήκοντα και τα δικαιώματα του συνταγματικού πολίτου, και τα τεχνικά, στα οποία συγκαταλέγονται η Ιχνογραφία, η Καλλιγραφία, η Γυμναστική και η Ωδική. Τα αναλυτικά προγράμματα με βάση τα οποία λειτούργησαν τα σχολεία της Μέσης εκπαίδευσης κατά την πρώτη διετία είναι σχεδόν όλα καθαρά αντιγραφή των εν Ελλάδι. Το μόνο που προστέθηκε ήταν τα καθήκοντα και δικαιώματα του συνταγματικού πολίτη στην Δ τάξη των Γυμνασίων. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Γυμνασίου διδάσκονται όλα τα γυμνασιακά μαθήματα πλην των Λατινικών και επιπλέον: Παιδαγωγικά με πρακτικές ασκήσεις, Γεωπονικά, Εκκλησιαστική Μουσική και Χειροτεχνία. Τα μαθήματα του Προγυμνασίου ήταν: Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Λατινικά, Ιστορία, Φυσική πειραματική, Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία, Γαλλικά

18 Το προσωπικό του Γυμνασίου Η εξεύρεση καθηγητών της παιδαγωγικής δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο επί της παιδείας Σύμβουλος Ν. Γιαμαλάκης πριν προσλάβη τον Βασιλειάδη και τον Ανδρούτσο απεθύνθηκε και σε άλλα πρόσωπα από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά μας αναφέρει: «Και άλλοτε έλαβον αφορμήν να ειπω εις την Βουλήν ότι δυστυχώς η εύρεσις προσώπων καταλλήλων ν αναλάβωσιν αυτό το βαρύ έργον της διαπαιδαγωγήσεως των διδασκάλων μας δεν ήτον τόσον εύκολος όσον κοινώς νομίζεται. Επί παραδείγματι τον νυν γενικόν επιθεωρητήν εκάλεσα ως καθηγητήν του διδασκαλείου (ενν. παιδαγωγικού τμήματος) και δεν ήλθε δεν τον αδικώ είχε τους λόγους του. Τον κ. Σακελλαρόπουλον, διευθυντήν του διδασκαλείου Κερκύρας παρεκάλεσα, και παρεκάλεσα ακόμη περισσότερον την Α.Υ. και έγραψεν εις τον αδελφόν του καθηγητήν του Πανεπιστημίου διατελέσαντα καθηγητήν του Πρίγκιπος να τον παρακαλέση να έλθη, δεν ήλθε. Τον κ. Γεννηματάν, δεν ήλθεν. Δεν ευρίσκομεν, Κύριοι! Ηξεύρετε σεις κανέν καμίνι από το οποίον να βγαίνουν αυτοί οι παιδαγωγοί εύκολα; Δεν υπάρχουσι δυστυχώς. Απετάθην εις την Ελλάδα δεν ημπόρεσα να εύρω. εδέχθην να έλθουν άλλοι Ο Βασιλειάδης» «(και) ο έτερος των καθηγητών ο Ανδρούτσος». Τα Γυμνάσια, ωστόσο, τόσο των Χανίων όσο και του Ηρακλείου την άνοιξη του 1901 θα παραμείνουν χωρίς Καθηγητές της παιδαγωγικής. Ο μεν Ανδρούτσος παραιτήθηκε και έφυγε, χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι της παραίτησής του, ενώ ο Βασιλειάδης, όπως δηλώνει ο επί της παιδείας Σύμβουλος Ν. Γιαμαλάκης, κατηγορήθηκε για σοβαρό παράπτωμα και φυλακίστηκε.

19 Ιδιωτική εκπαίδευση Επίσης, στο Νόμο αυτό συμπεριελήφθησαν και διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση και για τα Μουσουλμανικά σχολεία. Στο Κεφάλαιο ΙΘ περί ιδιωτικής διδασκαλίας και στα άρθρα ορίζονται τα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, τα οποία μπορεί να ιδρύει και να συντηρεί «πας δικαιούμενος λόγω προσόντων να διευθύνη δημόσιον Δημοτικόν σχολείον, Προγυμνάσιον ή Γυμνάσιον επί αδεία δι Ηγεμονικού Διατάγματος μετά γνωμοδότησιν του αρμοδίου Επιθεωρητού». Τα ιδιωτικά σχολεία υπόκειντο σαφώς στην άμεση εποπτεία και έλεγχο του αρμοδίου Επιθεωρητού και δηλώνεται ρητά ότι αυτά «οφείλουσι να συμμορφώνται απαρεγκλίτως προς πάσας ανεξαιρέτως τας διατάξεις τας περί των δημοσίων Εκπαιδευτηρίων ισχυούσας».

20 Τα Μουσουλμανικά σχολεία Όσον αφορά τα Μουσουλμανικά σχολεία, τα οποία κατά τον πρώτο χρόνο της Κρητικής Πολιτείας αριθμούσαν 21 σχολεία, ενώ το δεύτερο χρόνο θα μειωθούν σε 14, γίνεται λόγος στο Κεφάλαιο Κ και στα άρθρα Η φοίτηση στα σχολεία αυτά ήταν υποχρεωτική (6ο 10ο έτος συμπληρωμένο) και η διδασκαλία περιλάμβανε όλα τα μαθήματα των Ελληνικών σχολείων πλην των Θρησκευτικών, της Τουρκικής γλώσσας και της Ιστορίας, από την οποία επιλέγονταν τα κυριότερα γεγονότα από την Παγκόσμια. Οι Διευθυντές ήταν κατά προτίμηση Μουσουλμάνοι, αλλά διορίζονταν και Έλληνες. Εκεί όπου δεν υπήρχαν Μουσουλμανικά σχολεία οι μαθητές φοιτούσαν στα Ελληνικά σχολεία, αλλά απαλλάσσονταν από τη διδασκαλία των θρησκευτικών. Σύμφωνα με το Διάταγμα συνιστώνται στις πόλεις Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, αλλά και σε άλλα μέρη του Νησιού ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, ιδιαίτερα Δημοτικά σχολεία (και γραμματοδιδασκαλεία τα μεκιατίπ σιμπιάν ) για τους Μουσουλμάνους, τα λεγόμενα μεκτέπ ίπτι ντάϊ με 5 τάξεις, καθώς επίσης και Παρθεναγωγεία που όταν γίνονται οκτατάξια αντιστοιχούν στα Ελληνικά Ανώτερα Παρθεναγωγεία. Με ανάλογη προσθήκη στον ίδιο Οργανισμό διευθετήθηκε με τον ίδιο τρόπο και η φοίτηση των Ισραηλιτών μαθητών στα δημόσια εκπαιδευτήρια.

21 Η πολιτική του αρμοστή έναντι των Οθωμανών Πολιτευόμενος ο Ηγεμών μετά εξαιρετικής περιποιήσεως και φιλοφροσύνης τους Οθωμανούς, λέγων ότι η εθνική τιμή και τα συμφέροντα του Ελληνισμού επιβάλλουσιν ου μόνον την εξασφάλισιν της ζωής, της περιουσίας και της τιμής των Οθωμανών, την πλήρη δε ισότητα αυτών ενώπιον του νόμου και των αρχών μετά των Χριστιανών, αλλά και την αναγνώρισιν προνομίων τινών ενίσχυσε τας ενεργείας των πολιτών όσοι εν τοιούτω ειργάζοντο πνεύματι και απετύπωσε τον χαρακτήρα της ανεξιθρησκείας της νέας πολιτείας, διαχαράξας την οδόν εφ ης έδει να βαδίση. Και εις ταύτα δεν ηρκέσθη ο Ηγεμών άλλα και δια χρηματικών μέσων, αναλαμβάνων πάσαν ευθύνην απέναντι του λαού, ειργάσθη όπως ικανοποίηση τας απαιτήσεις του τούρκικου πληθυσμού συγκράτηση δ αυτόν επί της Νήσου εν ασφαλεία, εν πληρέστατη θρησκευτική ελευθερία, και υπό την σκέπην νόμων και θεσμών πεπολιτισμένης χώρας. Και μεγάλην ποσότητα ξυλείας ηγόρασε και δωρεάν προσέφερεν εις τους αγρότας Οθωμανούς όπως ανοικοδομήσωσι τας εν τοις αγροις κατοικίας των, και 15ο,οοο δραχμάς διέθεσεν υπέρ των εν Ηρακλείω Οθωμανών, και 5οο δραχμάς εις εκάστην οικογένειαν υπεσχέθη διά του Αρχηγού του εν Ηρακλείω Αγγλικού στρατού επί τω όρω παλινοστήσεως (sic) εις τα χωρία των. Δυστυχώς οι Οθωμανοί είτε υποκινούμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως, είτε μη ευχαριστούμενοι να συζήσωσι μετά χριστιανών ους είχον μέχρι της χθες υποδουλωμένους, είτε εκ λόγων καθαρώς θρησκευτικών, επεχείρησαν την επανάληψιν της εξόδου ην εφαρμόζουσι κατά πάσαν κυβερνητικήν μεταβολήν καθ ην την Όθωμανικήν κυβέρνησιν διαδέχεται Χριστιανική. Χάριν εις την εγκαινισθείσαν εν Κρήτη πολιτικήν υπό του Πρίγκηπος ο εκπατρισμός των Οθωμανών δεν έλαβε τας διαστάσεις ας είχε λάβει εν Βουλγαρία και εν Θεσσαλία, διότι εκ των 8ο,οοο παρέμειναν εις την Νήσον 35,οοο αποτελούντες τα υγιέστερα της ισλαμικής κοινότητος στοιχεία, ότι δ είνε και το σπουδαιότερον, αλώβητος διετηρήθη η τιμή του Κρητικού λαού... Ούτω δε η Ευρώπη είδεν έκπληκτος (sic) λαόν μετά αιώνων δουλείας και καταπιέσεων απελευθερούμενον και εφαρμόζοντα το υψηλόν παράγγελμα του θρησκεύματος του, της λήθης των παθημάτων του και της μετά των αλλοφύλων και δυναστών αδελφώσεως. Ούτω από τας πρώτας ημέρας της ιδρύσεως της Κρητικής πολιτείας ελύετο το φυλετικόν ζήτημα, αποχωρήσαντος μεν μέρους του τούρκικου πληθυσμού ελευθέρως και άνευ πιέσεως τίνος, παραμεινάντων δε εις την Νήσον των εν τοις πόλεσι ιδιοκτητών και βιομηχάνων, ως και των πέριξ αυτών αγροτών. Και δύο μεν των Οθωμανών κατέχουσιν υψηλάς θέσεις παρά τω ανωτέρω δικαστηρίω, εις δ εκλήθη ως μέλος της κυβερνήσεως, έτερος εξελέγη νομάρχης της πρωτευούσης, και εν τη Νομοπαρασκευαστική επιτροπή συνεργάσθημεν μετ αμοιβαίας εμπιστοσύνης μετά του Νεσιμή βέη Φουρφουράκη, και η πολιτεία απεδέχθη την διατήρησιν των οθωμανικών σχολείων και πολλοί βεβαίως θα προσληφθώσιν εν τω μέλλοντι υπάλληλοι άμα ως γνωρίσωσι να γράφωσι και αναγινώσκωσι την υπ αυτών λαλουμένην ελληνικήν γλώσσαν.[ι. Σκαλτσούνη, Απομνημονεύματα 1900]

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012

8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 8 ο ΓΕΛΠάτρας ΕρευνητικήΕργασία Μάιος 2012 ΗΕξέλιξηκαιη Ιστορίατης Εκπαίδευσηςανά τουςαιώνες Τομάθημαστην αρχαίαελλάδα. Αντί για βιβλία είχαν πήλινες πλάκες και το μάθημα γινόταν με δύο άτομα, τον μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη».

ανάπτυξη του εργατικού κινήματος) εργατικής ιδεολογίας στη χώρα.» προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη». Α1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 77: «Οι επαναστάτες προκήρυξαν όπως ονομάστηκαν.» και «Οι Ορεινοί απαρτίστηκαν και των πλοιοκτητών.» β. Σχολικό βιβλίο σελίδα 46: «Η κατάσταση αυτή (=η αργή ανάπτυξη του εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-82920 FAX: 0841-82920 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.β ), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1)

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία στην ΚΡΗΤΗ 1898-1913. Τζένη Κόσοβα Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Τμήμα ΓΝ1

Η Υγεία στην ΚΡΗΤΗ 1898-1913. Τζένη Κόσοβα Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Τμήμα ΓΝ1 Η Υγεία στην ΚΡΗΤΗ 1898-1913 Τζένη Κόσοβα Ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτών Τμήμα ΓΝ1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η Κρητική Πολιτεία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον

Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άνθρωπος και δοµηµένο περιβάλλον Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Το περιβάλλον γίνεται ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ α) όταν µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του»

Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Θέμα εισήγησης : «Το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας και η προσφορά του» Άφυτες, καμπυλωτές βουνοκορφές Και μέσα στα πέτρινα κύματα Στο δίπτυχο αγριάδας και ερημιάς Η Σιάτιστα. Οι Σιατιστινοί αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΡΑΚΑ 39 73 100 ΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0821-94505 FAX: 0821-95001 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0821-94505

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ

ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - TΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Δ/ΝΣΗ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ξανθός Γεώργιος

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - TΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Δ/ΝΣΗ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ξανθός Γεώργιος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - TΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης 74 100 Ρέθυμνο ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0831-57311 FAX: 0831-28223 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ξανθός Γεώργιος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0831-57311

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 5 ος αι. π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η Μόρφωση των νέων - αγοριών Η εκπαίδευση στην αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ (ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ. Α ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α. Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α. 1899 48/Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους 1899 57/Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2015-2016 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.inpanagiabentevi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Δρ Αικατερίνη Σουσαμίδου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας,

Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, 1 Μακαριώτατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιε, Σεβαστοί πατέρες Κύριοι βουλευτές Κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμενων και των σωμάτων ασφαλείας, Κύριοι σύμβουλοι, αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΒΡΑΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ «ΓΚΑΤΕΝΙΟ» ΚΑΙ «ΤΑΛΜΟΥΝΤ ΤΟΡΑ ΧΑΓΚΑΔΟΛ» ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. α. Ορεινοί: Οι επαναστάτες του 1862 προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για Εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγμα. Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 1862. Η πλειονότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές

Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι. πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές Ποιος πρέπει, άραγε, να κυβερνά; Ο λαός; Οι πλούσιοι; Οι γενικής αποδοχής, Ο ικανότερος; Ένας φωτισµένος δικτάτορας; Καθεµία από αυτές τις λύσεις εµφανίζει την ίδια αδυναµία µε τις υπόλοιπες. Οπότε τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.) «Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου»

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.) «Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου» ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.) «Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου» Ν. Αλικαρνασσός, 5 Φεβρουαρίου 2013 Εισαγωγή Γενικά για την Κρήτη Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Α. Σύντοµη ιστορική διαδροµή Η ελληνική προσχολική εκπαίδευση γεννιέται και αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Αφού μελετήσετε το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αποτιμήσετε τον χαρακτήρα του συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας.

Αφού μελετήσετε το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αποτιμήσετε τον χαρακτήρα του συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 06.04.2014 Επώνυμο: Όνομα: Βαθμός: ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α 1 Α 1.1 Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β. Α Β 1. 1904 α. Αναλαμβάνει καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των

«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ. Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα επείγοντα θέματα των ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης! Κέντρα Αποκατάστασηζ Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» Α. ΑlτΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τροπολογία ρυθμίζονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα