Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03. Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03. Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη 1898 1913"

Transcript

1 Σημειώσεις μαθήματος Α04Π03 Copyright: Α.Γ.Χουρδάκης, H παιδεία στην Κρήτη ο

2 Η οργάνωση της παιδείας στην Κρήτη κατά την περίοδο της αυτονομίας της ( ): Οι οργανισμοί της δημοσίας εκπαιδεύσεως κατά την πρώτη και δεύτερη περίοδο της αρμοστειακής της διακυβέρνησης μέχρι την ένωσή της με την Ελλάδα Το Δεκέμβριο του 1898 αποβιβάστηκε στα Χανιά ως ύπατος Αρμοστής Κρήτης, ο δευτερότοκος γιος του Βασιλέα της Ελλάδος, Πρίγκιπας Γεώργιος. Από τότε αρχίζει η προσπάθεια συγκρότησης της Κρητικής Πολιτείας και μια νέα περίοδος στην ιστορία της εκπαίδευσης του νησιού. Πρώτοι σταθμοί στην περίοδο της αυτονομίας υπήρξαν οι εκλογές τον Ιανουάριο του 1899 για την ανάδειξη πληρεξουσίων στην Κρητική Βουλή, η ψήφιση του Κρητικού Συντάγματος που το ενέκριναν οι Μ. Δυνάμεις και ο σχηματισμός της πρώτης Κυβέρνησης με Συμβούλους: τον επί της Δικαιοσύνης, Ελ. Βενιζέλο, τον επί των Οικονομικών, Κων. Φούμη, τον επί των Εσωτερικών, Μαν. Κούνδουρο, τον επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευμάτων, Νικ. Γιαμαλάκη, και τον επί της Δημοσίας Ασφαλείας Χουσεΐν Γενιτσαράκη. Βέβαια επειδή στον ίδιο τον αρμοστή συνυπήρχε αφενός η ιδιότητα του εντολοδόχου των Κρητικών, όπως όριζε το Σύνταγμα, και αφετέρου η ιδιότητα του εκπροσώπου των ευρωπαϊκών δυνάμεων, της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας, αυτό δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Ο Henri Couturier παρατηρούσε ότι: «Τότε δέ ήρχισαν πράγματι αι δυσχέριαι τότε παρουσιάσθη εν όλη αυτού τη ατελεία, εκείνο, όπερ κατά συνθήκην καλούσιν ευρωπαϊκήν ομοφωνίαν. Προκειμένου περί των ελαχίστων λεπτομερειών ηγέρθησαν ατελεύτητοι συζητήσεις και εδημιουργήθησαν παρελκύσεις. Είχον συμφωνήσει να παράσχωσιν εις την Νήσον αυτόνομον πολίτευμα, αλλά προς εφαρμογήν της αυτονομίας ταύτης προύβαλλον πανταχόθεν δυσχέρειαι. Πρόκειται πράγματι να συμβιβασθώσιν: 1ον αι βλέψεις των Δυνάμεων, αι οποίαι σπανίως ομονούσι 2ον αι βλέψεις του Σουλτάνου, ο οποίος μίαν και μόνην έχειεπιθυμίαν: να δοθή εις την Κρήτην αυτονομία, όσον το δυνατόν, μιροτέρας ευρύτητος 3ον αι βλέψεις των κρητών, οι οποίοι τουναντίον προσδοκώσιν ευρείαν αυτονομίαν».

3 Η Κρήτη και μετά την αυτονομία της παρέμεινε ουσιαστικά χώρα γεωργική. Πάνω από το 65% του ενεργού πληθυσμού της βιοποριζόταν από την καλλιέργεια της γης, την αλιεία ή την κτηνοτροφία. Ωστόσο, η μικρή οικονομική πρόοδος που παρατηρείται στις αρχές, η συγκέντρωση κεφαλαίων που σημειώνεται, η προσπάθεια για τραπεζική οργάνωση, η υποχώρηση του μουσουλμανικού στοιχείου και η χειραφεσία του χριστιανικού, η παρουσία των ευρωπαϊκών δυνάμεων στο νησί, παράλληλα με τη δημογραφική διαφοροποίηση και τη μετακίνηση πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα, είχε σαν αποτέλεσμα την άνοδο των μικροαστικών και μεσοαστικών στρωμάτων στην κοινωνική κλίμακα και την είσοδο τους στον πολιτικό στίβο. Η οικονομία στηρίζεται βασικά στη γεωργία και συμπληρώνεται από τη κτηνοτροφία, την οικοτεχνία και τη βιοτεχνία. Η γη είναι εύφορη και παρά τους μεγάλους ορεινούς όγκους υπάρχουν αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Οι πολεμικές όμως καταστροφές, οι μικροί κλήροι, η απουσία μηχανικών μέσων και κεφαλαίων, δεν ευνοούν την παραγωγή. Πολλές γαίες παραμένουν ανεκμετάλ λευτες, η αναχώρηση περίπου μουσουλμάνων μετά την αποχώρηση του τουρκικού στρατού το 1898, στέρησε την Κρήτη από ικανά εργατικά χέρια και τα κεφάλαια που διαθέτει η κυβέρνηση για εγγειοβελτιωτικά έργα είναι πολύ λίγα. Οι καλλιέργειες περιορίζονται στις ελιές, τα αμπέλια, τα λαχανικά, τα φρούτα. Η μεταποίηση και η βιομηχανία, περιλαμβάνει τα σαπουναριά, τα ταμπακαριά, τα μεταξουργεία, την οινοποιία, την καπνοβιομηχανία. Το κρητικό σαπούνι είναι περίφημο στις αγορές του εξωτερικού. Ο εκδοτικός οίκος «Σαλίβερου» των Αθηνών, εγκαθιστά στα Χανιά τεράστιο τυπογραφείο, όπου τυπώνει όλα του τα βιβλία, εκμεταλλευόμενος φορολογικές απαλλαγές.

4 Δεν υπάρχουν όμως στο νησί δημόσια έργα. Τα λιμάνια χρησιμοποιούνται μόνο από τα μικρά πλοία, εκτός βέβαια από τη Σούδα. Τα μεγαλύτερα καράβια αναγκάζονται να αγκυροβολούν στα ανοικτά. Ωστόσο η Κρήτη συνδέεται απ' ευθείας με το εξωτερικό. Τα ατμόπλοια έρχονται από τη Σύρο, τον Πειραιά, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Τεργέστη, τη Γένοβα, τη Μασσαλία. Το πλοίο της γραμμής ξεκινά από τα Χανιά και πιάνει Σούδα, Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο, Πάνορμο, Ηράκλειο, Χερσόνησο, Σίσι, Άγιο Νικόλαο, Παχειά Αμμο, Μόχλο και Σητεία. Η κατασκευή όμως λιμανιών ήταν απαραίτητη. Το ίδιο αναγκαίοι ήταν και οι δρόμοι. Λίγα μόνο χιλιόμετρα αμαξιτών υπήρχαν γύρω από τις πόλεις. Η επικοινωνία γινόταν με τα ζώα σε μονοπάτια, που το χειμώνα ήταν πολλές φορές αδιάβατα. Στα 1904 ήρθε στο νησί ο Γάλλος μηχανικός Quellemec σαν εμπειρογνώμονας, για τη μελέτη των δημόσιων έργων. Γερμανοί τοπογράφοι ακόμη σχεδίαζαν σιδηροδρομικές γραμμές μεταξύ Ηρακλείου και Μεσσαράς. Τα απαραίτητα ποσά όμως για τα τρία βασικά λιμάνια και τη σιδηροδρομική γραμμή υπολογίζονταν σε 9 εκατομμύρια φράγκα έτσι τα σχέδια έμειναν απραγματοποίητα. Πάντως για πρώτη φορά αναλήφθηκε σοβαρή προσπάθεια για να κατασκευαστούν δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες, άρχισαν μεταλλευτικές έρευνες, οργανώθηκε ταχυδρομική υπηρεσία, μπήκαν τα πρώτα τηλέφωνα. Οι εσωτερικές οικονομικές αδυναμίες όμως ήταν πολλές. Δεν υπήρχε μεγάλη εισροή ξένων κεφαλαίων. Τα δημόσια έσοδα από τους τελωνειακούς δασμούς και τη φορολογία δεν μπορούσαν να καλύψουν το έλλειμμα του δημόσιου προϋπολογισμού (Παπαμανουσάκης).

5 Η Κρήτη γενικά αποτελούσε παρθένο έδαφος για το ξένο Κεφάλαιο, που έσπευσε να το αξιοποιήσει. Ολόκληρη η οργάνωση της Κρητικής οικονομίας ανατέθηκε σε ξένους. Ο Ελβετός οικονομολόγος E}enne de Blonay διορίστηκε «οργανωτής των οικονομικών και διευθυντής της γενικής εξελεγκτικής υπηρεσίας παρά τη Ανωτέρα ΔιευΘύνσει των Οικονομικών. Στα 1899 ιδρύθηκε η «Τράπεζα Κρήτης» από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και «τον υπ' αυτής αντιπροσωπευομένων όμιλον κεφαλαιούχων». Και αμέσως ένα πλήθος ασφαλιστικών ξένων εταιριών, ξένων εισαγωγέων, εταιριών μεταλλευτικών ερευνών και άλλων, παίρνουν άδεια για μόνιμη εγκατάσταση στην Κρήτη. Και στα 1900 ανοίγει τις πύλες της, στο κτίριο της Κρητικής Βουλής, στα Χανιά, «Διεθνής Έκθεσις», που επιζητά να κατακτήσει την Κρητική αγορά με τα ξένα προϊόντα. Από το 1901 μέχρι το 1908 οι εισαγωγές ανέβηκαν από 14 σε 21 εκατομμύρια. Και η ναυτιλιακή κίνηση από σε τόνους. Οι λαδέμποροι αποθηκεύουν το λάδι σε μεγάλες ξύλινες δεξαμενές και το εξήγαγαν στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα οι λαδέμποροι ήταν και οι τραπεζίτες της εποχής, που δανείζουν τους φτωχούς αγρότες με μεγάλο τόκο, αγοράζοντας την παραγωγή τους πολύ πριν από τη συγκομιδή. Οι τιμές των βασικών προϊόντων, για παράδειγμα, το 1903 κυμαίνονται γύρω από στα 20 λεπτά η οκά το άσπρο ψωμί, 60 λεπτά η ζάχαρη, 80 λεπτά το λάδι, 20 λεπτά τα χαρούπια. Το μεροκάματο όμως δεν ξεπερνούσε τα λεπτά για τον εργάτη και τη 1 1,20 δρχ. για τον τεχνίτη. Την ίδια εποχή ένας γιατρός παίρνει για μια εγχείρηση 40 δρχ., ένας δημόσιος κλητήρας 50 δρχ. μισθό το μήνα, ένας δάσκαλος γύρω στις 100 δρχ. ένας τελωνειακός υπάλληλος μέχρι 250 δρχ. το μήνα. Ο μισθός του Δημάρχου φθάνει στις 300 δρχ., του Δικαστή στις 400 δρχ., του αξιωματικού τής Χωροφυλακής και του Δεσπότη στις 500. Το δημόσιο ταμείο ξοδεύει για τους βουλευτές δρχ. το χρόνο, ενώ η ετήσια χορηγία του Ηγεμόνα είναι δρχ. 38.

6 Η Κρητική Πολιτεία στα 1900 έχει πληθυσμό κατοίκους. Απ' αυτούς είναι χριστιανοί, μουσουλμάνοι και 726 Εβραίοι. Υπάρχουν ακόμη αλλοδαποί στην Κρήτη. Οι από αυτούς μένουν στα Χανιά. Η ανάπτυξη του πληθυσμού των πόλεων καθώς και η παρουσία των ξένων στρατευμάτων αύξησε την κατανάλωση και βοήθησε το εμπόριο και τη βιοτεχνία. Η οργάνωση της κρατικής μηχανής απορρόφησε σοβαρό αριθμό προσώπων. Ωστόσο, η γοργή «καπιταλιστικοποίηση» του τόπου ανεβάζει τους αστούς στην κοινωνική πυραμίδα. To χρήμα αρχίζει να κυλά άφθονο, ξένα χρυσά και ασημένια νομίσματα κυκλοφορούν στην αγορά των Χανίων, ενώ η Κρητική Πολιτεία κόβει δικά της νομίσματα στο νομισματοκοπείο του Παρισιού. Η ζωή γίνεται κοσμική, γεμάτη πολυτέλεια και χλιδή. Το μαύρο χαβιάρι πουλιέται σε βαρέλια. 150 βιεννέζικα αμάξια διασχίζουν τους δρόμους της πόλης και γίνεται της μόδας η ιππασία, η ποδηλασία και ο περίπατος. Η μόδα στην ενδυμασία έρχεται από το Παρίσι, με ειδικούς αντιπροσώπους, που γυρίζουν στα σπίτια της αριστοκρατίας. Πολυάριθμα καφέ σαντάν γεμίζουν τις μεγάλες πόλεις και δημιουργούν μια κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Το 1900 ιδρύεται ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων από τους εμπόρους, εμπορικούς επιτηδευματίες, τραπεζίτες, βιομηχάνους και εργοστασιάρχες της πόλης.

7 οι πολιτικές δυνάμεις Στα πρώτα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας όλες οι πολιτικές δυνάμεις αντιπροσωπεύονται στην κυβέρνηση και εξισορροπούνται. Από το 1901 ο Πρίγκιπας συγκεντρώνει γύρω του τα παλαιά κομματικά στοιχεία και ο Βενιζέλος με την φιλελεύθερη αστική παράταξη περνά στην αντιπολίτευση. Με την απομάκρυνση του Πρίγκιπα παραμένουν αντιμέτωποι βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί, που εναλλάσσονται ή και μοιράζονται μαζί την εξουσία, ως την Ένωση. Η διαμάχη ανάμεσα στο παλαιό καθεστώς (μοναρχικές δυνάμεις) και στις νέες αστικο φιλελεύθερες και αγροτικο γεωργικές δυνάμεις που ουσιαστικά κλιμακώθηκαν στην Επανάσταση του Θερίσου, φαίνεται να επέδρασαν στο χώρο της εκπαίδευσης της Κρητικής Πολιτείας. Η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική για να κατανοήσουμε τις διαφοροποιήσεις της κοινής γνώμης ως προς την πολιτική του Πρίγκιπα, στο πρόσωπο του οποίου ένα μεγάλο μέρος της αν και προσηλωμένο στην εθνική ιδέα έμενε ικανοποιημένο από την προσωρινή τάξη και την ασφάλεια που του πρόσφερε, και μιας άλλης μικρότερης μερίδας που λειτουργούσε αντιπολιτευτικά. Στην πρώτη υποστηρικτική ομάδα ανήκαν γνωστές προσωπικότητες του τόπου, όπως ο Αντώνιος Μιχελιδάκης, που θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης, ο Μανούσος Κούνδουρος, ο Αριστείδης Κριάρης, κ.ά., ενώ στη δεύτερη όλοι εκείνοι που υποστήριζαν τις θέσεις του Ελ. Βενιζέλου εκφραστή των φιλελεύθερων ιδεών και της άμεσης επίλυσης του Κρητικού ζητήματος.

8 Το σύνταγμα και η διοίκηση της εκπαίδευσης Το πρώτο Κρητικό Σύνταγμα, αν και αναγνώριζε τη λαϊκή κυριαρχία και τα έμφυτα δικαιώματα του ανθρώπου, ήταν συντηρητικό, αυστηρά συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό. Έτσι η εκπαίδευση και η υπηρετούσα αυτή νομοθεσία ως βασικός πολιτειακός μηχανισμός φαίνεται να ήταν και αυτή εκ των πραγμάτων γραφειοκρατική, συγκεντρωτική, δομημένη ιεραρχικά και να λειτουργούσε ως σύστημα πολιτικού και ιδεολογικού ελέγχου της. «Εάν επισκοπήσωμεν τας εργασίας μας», έλεγε στα 1901 ο Κ. Φούμης, «θα παρατηρήσωμεν ότι αντί αποκεντρώσεως συγκέντρωσιν εις πάσας τας υπηρεσίας εκάμαμεν. Συγκεντρώσαμεν την υπηρεσίαν όλων των τελωνείων καταργήσαντες την θέσιν του Διευθυντού εις χείρας του Σμβούλου των Οικονομικών συνεκεντρώσαμεν δια του νομοσχεδίου περί παιδείας του προτεινομένου και το οποίον παρεδέχθημεν χθες όλοι άπασαν την υπηρεσίαν της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εις τον Σύμβουλον της Εκπαιδεύσεως». Την εποπτεία και διοίκηση της δημόσιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 42 Νομοθετικό Διάταγμα «Περί Διοικήσεως και επιθεωρήσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως», ιεραρχικά ασκούσαν: α) ο επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευμάτων Σύμβουλος β), το υπό των Επιθεωρητών Εποπτικό Συμβούλιο, γ) ο Γενικός Επιθεωρητής, τα καθήκοντα του οποίου μπορούσαν να ανατεθούν με Ηγεμονικό Διάταγμα και στο Γραμματέα της Ανωτέρας Διευθύνσεως της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευμάτων, δ) οι τέσσερις Νομαρχιακοί Επιθεωρητές, Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνης, Χανίων και Σφακίων, και ε) οι Διευθυντές των σχολείων

9 Ο επί της Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων Σύµβουλος, έχων την ανωτάτην εποπτείαν και διοίκησιν της Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως. Εις Γενικός Επιθεωρητής εδρεύων παρά τη Ανωτέρα Διευθύνσει της Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων. Οι νοµαρχιακοί επιθεωρηταί συνερχόµενοι κατά τας θερινάς διακοπάς, τη προσκλήσει του επί της Εκπαιδεύσεως Συµβούλου, αποτελούσιν υπό την προεδρίαν του Γενικού Επιθεωρητού το Εποπτικόν Συµβούλιον Εποπτεύει τα Γυµνάσια, τα Διδασκαλεία και τα Ιεροδιδασκαλεία Εποπτεύει τας εργασίας των νοµαρχιακών επιθεωρητών Τέσσαρες Νοµαρχιακοί Επιθεωρητές εδρεύοντες εν ταις πρωτευούσαις των Νοµών,ήτοι εις εν τω Νοµώ Λασηθίου, εις εν τω Νοµώ Ηρακλείου, εις εν τω Νοµώ Ρεθύµνης και εις εν τοις Νοµοίς Χανίων και Σφακίων εδρεύων εν Χανίοις. Εχει την άµεσον εποπτείαν πάντων των δηµοτικών σχολείων αρρένων τε και θηλέων των κατά την περιφέρειαν του Νοµού εις ον ανήκει Εχει την άµεσον εποπτείαν πάντων των γραµµατοδιδασκαλείων αρρένων τε και θηλέων των κατά την περιφέρειαν του Νοµού εις ον ανήκει Οι διευθυνταί των παντός βαθµού Σχολείων αµέσως προϊστάµενοι των Επαιδευτηρίων και προσωπικώς υπεύθυνοι όντες δια την εφαρµογήν των σχολικών Νόµων και Διαταγµάτων

10 Η πρώτη περίοδος : Επτατάξια Δημοτικά ή Ελληνικά σχολεία; Από τον Ιούλιο του 1899 έως τον Σεπτέμβριο του 1912 υπογράφονται και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας ποικίλα εκπαιδευτικά Νομοθετικά Διατάγματα. Η εκπαιδευτική κίνηση κατά το έτος στην Κρήτη παρουσίαζε μια αυξητική εικόνα. Τα δημοτικά σχολεία αυξήθηκαν σε 523 από τα οποία τα 502 ήταν χριστιανικά και τα 21 μουσουλμανικά. Στα σχολεία αυτά υπηρετούσαν 603 δημοδιδάσκαλοι εκ των οποίων οι 47 ήταν μουσουλμάνοι και 125 δημοδιδασκάλισσες από τις οποίες οι 24 ήταν οθωμανίδες, ενώ οι μαθητές του Δημοτικού ανέρχονταν σε χριστιανούς και μουσουλμάνους, εκ των οποίων οι ήταν χριστιανοί άρρενες και οι 9590 θήλεις. Οι ετήσιες δαπάνες για τη δημοτική εκπαίδευση ανέρχονταν σε δραχμές. Στη Μέση εκπαίδευση φοιτούσαν στα δύο Γυμνάσια, τα Προγυμνάσια και στο Ιεροδιδασκαλείο 821 μαθητές και δίδασκαν 36 καθηγητές, ενώ οι δαπάνες ήταν δραχμές. Το 1899 ψηφίζεται και δημοσιεύεται το υπ αριθμ. Νόμου 82 Διάταγμα Περί Οργανισμού της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.

11 Στη διοργάνωση του πρώτου αυτού εκπαιδευτικού Νόμου είχε συμμετάσχει ο γνωστός τότε Γυμνασιάρχης Ιωάννης Περδικάρης ( ), ο οποίος είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα εκπαιδευτικά πράγματα τόσο της Κρήτης όσο και της Ελλάδος. Ο Ι. Περδικάρης διαδέχθηκε στη θέση του Γυμνασιάρχη Ηρακλείου τον καθηγητή Αεράκη, Όμως τότε προσκλήθηκε από τον Σύμβουλο στα Χανιά για να συνεργαστούν στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού νόμου. Την θέση Γυμνασιάρχη Ηρακλείου βέβαια την διεκδικούσε τότε και ένας εξίσου γνωστός φιλόλογος και Γυμνασιάρχης ο Ν. Παλιεράκης. Σε Συνεδρία της Βουλής των Κρητών ο τότε Βουλευτής Ν. Κεφαλογιάννης επιτίθεται στον επί της Παιδείας Σύμβουλο για την επιλογή του να διορίσει στη θέση του Γυμνασιάρχη τον Περδικάρη και όχι τον Παλιεράκη, τον οποίο εκείνος θεωρούσε αξιότερο. Από τη διένεξη αυτή μαθαίνουμε ότι ο Περδικάρης όταν συνεργάστηκε με τον Σύμβουλο για το νομοσχέδιο εκλήθη το Σεπτέμβριο του 1899 ως γραμματέας στην Ανώτερη Διεύθυνση και παρέμεινε εκεί μέχρι και την εφαρμογή του νέου οργανισμού: «Την θέσιν του Γυμνασιάρχου την εζήτει ο κ. Περδικάρης εν Ηρακλείω, αφ ης τον εκάλεσα κατά τον Σεπτέμβριον του 1899 να έλθη εδώ ως γραμματεύς της Εκπαιδεύσεως μετά του κ. Περδικάρη συνειργάσθημεν δια τον οργανισμόν της Εκπαιδέυσεως, εσκέφθην δε ότι εις οργανισμός της εκπαιδεύσεως όσον τέλειος και αν υποτεθή βεβαίως θα προσκρούση κατά την εφαρμογήν ένεκα τοπικών ή άλλων αιτίων, λοιπόν ηθελον, εκείνος ο οποίος συνειργάσθη μετ εμού να τον συντάξωμεν, να μείνη και κατά την εφαρμογήν, δια να δυνηθώμεν να ίδωμεν που προσκόπτει και να φέρωμεν τας δεούσας διορθώσεις ο κ. Περδικάρης και φιλόλογος εκ των εξόχων είναι και παλαιός γυμνασιάρχης είναι έχων δικαιώματα επί της θέσεως, και των καθηκόντων του προς την πατρίδα δεν ημέλησε, νομίζω. Δεν αρνούμαι το γεγονός ότι ο κ. Παλιεράκης διατρίβων εν Μακεδονία έπαθε πολλά υπέρ του έθνους Κανείς όμως δεν θα αρνηθεί ότι μεταξύ των δύο από απόψεως φιλολογικής αξίας βεβαίως διάκρισις υπάρχει, και υπάρχει διάκρισις εις όφελος του κ. Περδικάρη».

12 Με το νέο αυτό Νομοθετικό Διάταγμα η δημόσια εκπαίδευση στην Κρήτη διαιρείται σε Κατώτερη ή Δημοτική και σε Μέση ή Γυμνασιακή. Τη Δημοτική εκπαίδευση την αποτελούν τα Νηπιαγωγεία, τα οποία αφήνονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία υπό την εποπτεία της Ανωτέρας επί της Παιδείας και των Θρησκευμάτων Διευθύνσεως και στα οποία φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους, τα Δημοτικά σχολεία με τέσσερις ενιαύσιες τάξεις και τα οποία ανάλογα με τον αριθμό των δασκάλων καλούνται Μονοτάξια (αυτά με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε Πρωτοβάθμια με μαθητές και Δευτεροβάθμια με 30 60), Διτάξια, Τριτάξια, Τετρατάξια, και τα επτατάξια Ανώτερα Δημοτικά ή Ανώτερα Παρθεναγωγεία που ιδρύονται στις επαρχιακές περιφέρειες και στις πόλεις των Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρακλείου, και τα οποία αποτελούν μαζί με τα Δημοτικά σχολεία την κυρίως Δημοτική εκπαίδευση. Τέλος, τα Γραμματοδιδασκαλεία, που ιδρύονται εκεί όπου οι μαθητές είναι από τον αριθμό και τα οποία δεν εκδίδουν απολυτήριο, αλλά οι αποφοιτούντες από αυτά κατατάσσονται ανάλογα με την ικανότητά τους σε μια από τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Η φοίτηση στη Δημοτική εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική από την αρχή του 6ου έτους της ηλικίας μέχρι και την συμπλήρωση του 9 ου. Από τον πρώτο κιόλας εκπαιδευτικό Νόμο, όπως και στο πρώτο Κρητικό Σύνταγμα, καθιερώνεται, με το άρθρο 21, η υποχρεωτική και δωρεάν Δημοτική εκπαίδευση και για τα δύο φύλα

13 Τα μαθήματα Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Δημοτικό είναι: Θρησκευτικά, Νέα Ελληνική γλώσσα, Πρακτική Αριθμητική, Στοιχειώδης Γεωμετρία, Ιστορία Εθνική και Ιστορία της Κρήτης, τα σπουδαιότερα από την Παγκόσμια Ιστορία, Γεωγραφία της Κρήτης, της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής και Ασιατικής Τουρκίας, της Ευρώπης γενικά και τα σπουδαιότερα από τις άλλες Ηπείρους, Στοιχειωδώς τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του συνταγματικού πολίτου, Φυσική Ιστορία, Φυσική και Χημεία, Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Ωδική, Εκκλησιαστική Μουσική, Γυμναστική. Επίσης, στα σχολεία των αρρένων διδάσκονται πρακτικές γνώσεις Κηπουρικής, Δενδροκομίας, Μελισσοκομίας και γενικά της Γεωργίας και των Γεωργικών βιομηχανιών, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών περιφερειών, και στα Ανώτερα Δημοτικά και η Χειροτεχνία, ενώ στα σχολεία των θηλέων Ανθοκομία, Σηροτροφία, Εργόχειρα, (Ραπτική, Κοπτική, Πλεκτική, Ποικιλτική), Μαγειρική, Οικιακή Οικονομία και Οικιακή Παιδαγωγική, και στα Ανώτερα Παρθεναγωγεία η Γαλλική γλώσσα.

14 Με το νέο αυτό εκπαιδευτικό Νόμο η Κρήτη εισήγαγε τη διδασκαλία των Καθηκόντων και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου, τη διδασκαλία Νεωτέρων Γλωσσών, τη διδασκαλία της επιτοπίου Ιστορίας και συνέδεσε το σχολείο με τη γεωργία και τη γεωργική βιομηχανία, παρέχοντας πρακτικές γνώσεις στους μαθητές. Ωστόσο, αν και ο νέος Νόμος έθετε ένα τέτοιο πλαίσιο, με τη δυνατότητα προσάρτησης κήπου στα αγροτικά σχολεία, αυτό στην πραγματικότητα δεν έγινε στα περισσότερα από αυτά: «Ο νέος νόμος», παρατηρούσε ο Αντ. Μιχελιδάκης, «καλώς ποιών διατάσσει ίνα εις έκαστον σχολείον αγροτικόν προσαρτηθή κήπος, ίνα οι μαθηταί ασκώνται εις τας γεωργικάς εργασίας. Σωτηρία αληθώς η διάταξις αύτη, διότι την χειροτεχνίαν, η οποία θεωρείται νυν ως παιδευτικόν μέσον σπουδαίον, αντικαθιστά η γεωργία, διότι δια του τοιούτου μέσου εις τους νεαρούς μαθητάς των δημοτικών σχολείων, οι οποίοι είνε πάντες υιοί αγροτών, θα εμβάλληται ούτως αγάπη και κλίσις προς την μεθοδικήν άσκησιν του μέλλοντος επαγγέλματός των. Δυστυχώς ούτε τούτο εγένετο, διότι καθόσον γνωρίζω εις πλείστα σχολεία του Ηρακλείου δεν ιδρύθησαν τοιαύτα αγροκήπια»

15 Τα δικαιώματα του συνταγματικού πολίτου Η διδασκαλία του μαθήματος αυτού στο Δημοτικό, αν και γενικά θεωρήθηκε πρωτοπόρος, από ορισμένους επικρίθηκε ως νεωτερισμός που δημιούργησε προβλήματα παρά ωφέλησε τον Κρητικό λαό. Αξιολογώντας το μάθημα αυτό στα 1901 ο Αντ. Μιχελιδάκης ανέφερε: «Επεβλήθησαν, κύριοι, ως ανάγνωσμα εις τα δημοτικά σχολεία τα καθήκοντα του Συνταγματικού πολίτου. Φαντασθήτε ένα παιδί, του οποίου ο εγκέφαλος δεν είναι εις θέσιν να οικειοποιηθή τας συγκεριμένας ιδέας να μανθάνη θεωρίας περί των καθηκόντων του Συνταγματικού πολίτου» «Επεβλήθη ο Άνθρωπος. Τι είναι ο Άνθρωπος ; Μίαν πρωΐαν πηγαίνω εις το σπίτι όπου έχω τον ανεψιόν μου και μοι λέγει δόσε μου 30 λεπτά δια να πάρω τον Άνθρωπον. Του έδωκα τα λεπτά και επήρε τον Άνθρωπον. Παρατηρώ δια να ίδω ποίος έκαμε το βιβλίον αυτό και δεν βλέπω κανένα. Καπηλικώς μόνον ο εκδότης επλήρωσε 50 ή 100 δραχμάς εις τινα άπειρον μεταφραστήν και μας παρεσκεύασεν αυτό το βιβλίον. Είχον την περιέργειαν να το αναγνώσω και είδον ότι είναι ανάξιον λόγου».

16 Μέση ή Γυμνασιακή εκπαίδευση Στη Μέση ή Γυμνασιακή εκπαίδευση ανήκαν τα εξ επτά τάξεων αποτελούμενα Γυμνάσια, στα οποία η πρώτη τάξη καλείται κατώτερη, η δε εβδόμη ανώτερη, (η πρώτη κυβέρνηση συγχώνευσε στα δύο φιλολογικά Γυμνάσια τα τέως Ελληνικά Σχολεία, κάνοντάς τα επτατάξια, τα οποία η Ελλάδα αναγνώρισε ως ομοταγή με τα δικά της και οι απόφοιτοι τους εγγράφονταν ακωλύτως στο Εθνικό Πανεπιστήμιο), όπου περιλαμβάνονταν δύο κύκλοι μαθημάτων, ο κατώτερος με τρεις τάξεις, και ο ανώτερος με τέσσερις, τα Προγυμνάσια με τις τρεις κατώτερες τάξεις των Γυμνασίων, εκεί όπου δεν υφίσταντο Γυμνάσια (τα Προγυμνάσια ήταν ισοδύναμα προς τα εν Ελλάδι Ελληνικά Σχολεία), και τα Παιδαγωγικά Τμήματα που προστέθηκαν από την 5η τάξη σε κάθε Γυμνάσιο και διαρκούσαν τρία έτη και ένα εξάμηνο για την εξάσκηση των δασκάλων της Δημοτικής εκπαίδευσης στην «πρακτική των δεδιδαγμένων εφαρμογή» και αποτελούσαν τα λεγόμενα Διδασκαλεία (η λειτουργία των Διδασκαλείων κρίθηκε απαραίτητη, καθότι υπήρχε σοβαρή έλλειψη διδάσκοντος προσωπικού) και τέλος το Ιεροδιδασκαλείο στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος των Τσαγκαρόλων, που αποτελούνταν από πέντε ενιαύσιες τάξεις, για την μόρφωση έγγαμων ιερέων, του οποίου οι τρόφιμοι χρησιμοποιούνταν και ως δημοδιδάσκαλοι, τουλάχιστον μέχρις ότου χειροτονηθούν σε ιερείς. Η συγχώνευση Ελληνικών και Γυμνασίων θα διατηρηθεί επί μια διετία, οπότε η Βουλή θα διαχωρίσει εκ νέου τα Γυμνάσια από τα Ελληνικά Σχολεία και θα ιδρύσει δύο πλήρη Γυμνάσια στο Ηράκλειο και στα Χανιά και δύο Ημιγυμνάσια στο Ρέθυμνο και τη Νεάπολη ενωμένα με τα εκεί Ελληνικά σχολεία. Εκτός τούτων θα ιδρύσει και σε κάθε επαρχία και ένα Ελληνικό σχολείο. Έτσι θα προκύψουν 2 πλήρη Γυμνάσια, 2 Ημιγυμνάσια και 23 Ελληνικά σχολεία. Η συγχώνευση πολλές φορές όμως δημιουργούσε και πρακτικά προβλήματα, όπως αυτό που μας αναφέρει ο Αντ. Μιχελιδάκης: «Με την συγχώνευσιν του προγυμνασίου με το γυμνάσιον, εις το γυμνάσιον του Ηρακλείου συνεσωρεύοντο 400 μαθηταί. Λοιπόν φαντασθήτε, κύριοι, εκεί πέρα, μαθηταί της α. β. γ. του Ελληνικού, της α. β. γ. και δ. του Γυμνασίου, μαθηταί ανίσου δυνάμεως, ανίσου αντιληπτικού, χώρος ολίγος, μαθηταί πολλοί, αταξία, και εις διδάσκαλος ερμηνεύων τα διδάγματα του Ευαγγελίου και εμβάλλων αυτά εις τας ψυχάς των μαθητών του! Διατί, κύριοι νομοθέται, δεν επεβάλετε εις έκαστον διδάσκαλον να ερμηνεύη εις την τάξιν του το Ευαγγέλιον; Τότε έκαστος διδάσκαλος αναμετρών τας δυνάμεις των μαθητών του θα προσήρμοζε την ερμηνείαν προς τας δυνάμεις αυτών και δεν θα απέβαινεν αύτη ως επί το πολύ φρούδη».

17 Τα διδακτέα μαθήματα του Γυμνασίου Τα διδακτέα μαθήματα του Γυμνασίου περιλαμβάνουν τα επιστημονικά, στα οποία ανήκουν τα Θρησκευτικά, η αρχαία και νέα Ελληνική γλώσσα, η Λατινική, η Γαλλική, η Παγκόσμιος Ιστορία, τα Μαθηματικά και η Κοσμογραφία, η Γεωγραφία, η Φυσική Ιστορία, η Φυσική, η Χημεία, η Ψυχολογία και η Λογική, τα Καθήκοντα και τα δικαιώματα του συνταγματικού πολίτου, και τα τεχνικά, στα οποία συγκαταλέγονται η Ιχνογραφία, η Καλλιγραφία, η Γυμναστική και η Ωδική. Τα αναλυτικά προγράμματα με βάση τα οποία λειτούργησαν τα σχολεία της Μέσης εκπαίδευσης κατά την πρώτη διετία είναι σχεδόν όλα καθαρά αντιγραφή των εν Ελλάδι. Το μόνο που προστέθηκε ήταν τα καθήκοντα και δικαιώματα του συνταγματικού πολίτη στην Δ τάξη των Γυμνασίων. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Γυμνασίου διδάσκονται όλα τα γυμνασιακά μαθήματα πλην των Λατινικών και επιπλέον: Παιδαγωγικά με πρακτικές ασκήσεις, Γεωπονικά, Εκκλησιαστική Μουσική και Χειροτεχνία. Τα μαθήματα του Προγυμνασίου ήταν: Θρησκευτικά, Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Λατινικά, Ιστορία, Φυσική πειραματική, Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία, Γαλλικά

18 Το προσωπικό του Γυμνασίου Η εξεύρεση καθηγητών της παιδαγωγικής δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο επί της παιδείας Σύμβουλος Ν. Γιαμαλάκης πριν προσλάβη τον Βασιλειάδη και τον Ανδρούτσο απεθύνθηκε και σε άλλα πρόσωπα από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά μας αναφέρει: «Και άλλοτε έλαβον αφορμήν να ειπω εις την Βουλήν ότι δυστυχώς η εύρεσις προσώπων καταλλήλων ν αναλάβωσιν αυτό το βαρύ έργον της διαπαιδαγωγήσεως των διδασκάλων μας δεν ήτον τόσον εύκολος όσον κοινώς νομίζεται. Επί παραδείγματι τον νυν γενικόν επιθεωρητήν εκάλεσα ως καθηγητήν του διδασκαλείου (ενν. παιδαγωγικού τμήματος) και δεν ήλθε δεν τον αδικώ είχε τους λόγους του. Τον κ. Σακελλαρόπουλον, διευθυντήν του διδασκαλείου Κερκύρας παρεκάλεσα, και παρεκάλεσα ακόμη περισσότερον την Α.Υ. και έγραψεν εις τον αδελφόν του καθηγητήν του Πανεπιστημίου διατελέσαντα καθηγητήν του Πρίγκιπος να τον παρακαλέση να έλθη, δεν ήλθε. Τον κ. Γεννηματάν, δεν ήλθεν. Δεν ευρίσκομεν, Κύριοι! Ηξεύρετε σεις κανέν καμίνι από το οποίον να βγαίνουν αυτοί οι παιδαγωγοί εύκολα; Δεν υπάρχουσι δυστυχώς. Απετάθην εις την Ελλάδα δεν ημπόρεσα να εύρω. εδέχθην να έλθουν άλλοι Ο Βασιλειάδης» «(και) ο έτερος των καθηγητών ο Ανδρούτσος». Τα Γυμνάσια, ωστόσο, τόσο των Χανίων όσο και του Ηρακλείου την άνοιξη του 1901 θα παραμείνουν χωρίς Καθηγητές της παιδαγωγικής. Ο μεν Ανδρούτσος παραιτήθηκε και έφυγε, χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι της παραίτησής του, ενώ ο Βασιλειάδης, όπως δηλώνει ο επί της παιδείας Σύμβουλος Ν. Γιαμαλάκης, κατηγορήθηκε για σοβαρό παράπτωμα και φυλακίστηκε.

19 Ιδιωτική εκπαίδευση Επίσης, στο Νόμο αυτό συμπεριελήφθησαν και διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση και για τα Μουσουλμανικά σχολεία. Στο Κεφάλαιο ΙΘ περί ιδιωτικής διδασκαλίας και στα άρθρα ορίζονται τα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, τα οποία μπορεί να ιδρύει και να συντηρεί «πας δικαιούμενος λόγω προσόντων να διευθύνη δημόσιον Δημοτικόν σχολείον, Προγυμνάσιον ή Γυμνάσιον επί αδεία δι Ηγεμονικού Διατάγματος μετά γνωμοδότησιν του αρμοδίου Επιθεωρητού». Τα ιδιωτικά σχολεία υπόκειντο σαφώς στην άμεση εποπτεία και έλεγχο του αρμοδίου Επιθεωρητού και δηλώνεται ρητά ότι αυτά «οφείλουσι να συμμορφώνται απαρεγκλίτως προς πάσας ανεξαιρέτως τας διατάξεις τας περί των δημοσίων Εκπαιδευτηρίων ισχυούσας».

20 Τα Μουσουλμανικά σχολεία Όσον αφορά τα Μουσουλμανικά σχολεία, τα οποία κατά τον πρώτο χρόνο της Κρητικής Πολιτείας αριθμούσαν 21 σχολεία, ενώ το δεύτερο χρόνο θα μειωθούν σε 14, γίνεται λόγος στο Κεφάλαιο Κ και στα άρθρα Η φοίτηση στα σχολεία αυτά ήταν υποχρεωτική (6ο 10ο έτος συμπληρωμένο) και η διδασκαλία περιλάμβανε όλα τα μαθήματα των Ελληνικών σχολείων πλην των Θρησκευτικών, της Τουρκικής γλώσσας και της Ιστορίας, από την οποία επιλέγονταν τα κυριότερα γεγονότα από την Παγκόσμια. Οι Διευθυντές ήταν κατά προτίμηση Μουσουλμάνοι, αλλά διορίζονταν και Έλληνες. Εκεί όπου δεν υπήρχαν Μουσουλμανικά σχολεία οι μαθητές φοιτούσαν στα Ελληνικά σχολεία, αλλά απαλλάσσονταν από τη διδασκαλία των θρησκευτικών. Σύμφωνα με το Διάταγμα συνιστώνται στις πόλεις Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, αλλά και σε άλλα μέρη του Νησιού ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, ιδιαίτερα Δημοτικά σχολεία (και γραμματοδιδασκαλεία τα μεκιατίπ σιμπιάν ) για τους Μουσουλμάνους, τα λεγόμενα μεκτέπ ίπτι ντάϊ με 5 τάξεις, καθώς επίσης και Παρθεναγωγεία που όταν γίνονται οκτατάξια αντιστοιχούν στα Ελληνικά Ανώτερα Παρθεναγωγεία. Με ανάλογη προσθήκη στον ίδιο Οργανισμό διευθετήθηκε με τον ίδιο τρόπο και η φοίτηση των Ισραηλιτών μαθητών στα δημόσια εκπαιδευτήρια.

21 Η πολιτική του αρμοστή έναντι των Οθωμανών Πολιτευόμενος ο Ηγεμών μετά εξαιρετικής περιποιήσεως και φιλοφροσύνης τους Οθωμανούς, λέγων ότι η εθνική τιμή και τα συμφέροντα του Ελληνισμού επιβάλλουσιν ου μόνον την εξασφάλισιν της ζωής, της περιουσίας και της τιμής των Οθωμανών, την πλήρη δε ισότητα αυτών ενώπιον του νόμου και των αρχών μετά των Χριστιανών, αλλά και την αναγνώρισιν προνομίων τινών ενίσχυσε τας ενεργείας των πολιτών όσοι εν τοιούτω ειργάζοντο πνεύματι και απετύπωσε τον χαρακτήρα της ανεξιθρησκείας της νέας πολιτείας, διαχαράξας την οδόν εφ ης έδει να βαδίση. Και εις ταύτα δεν ηρκέσθη ο Ηγεμών άλλα και δια χρηματικών μέσων, αναλαμβάνων πάσαν ευθύνην απέναντι του λαού, ειργάσθη όπως ικανοποίηση τας απαιτήσεις του τούρκικου πληθυσμού συγκράτηση δ αυτόν επί της Νήσου εν ασφαλεία, εν πληρέστατη θρησκευτική ελευθερία, και υπό την σκέπην νόμων και θεσμών πεπολιτισμένης χώρας. Και μεγάλην ποσότητα ξυλείας ηγόρασε και δωρεάν προσέφερεν εις τους αγρότας Οθωμανούς όπως ανοικοδομήσωσι τας εν τοις αγροις κατοικίας των, και 15ο,οοο δραχμάς διέθεσεν υπέρ των εν Ηρακλείω Οθωμανών, και 5οο δραχμάς εις εκάστην οικογένειαν υπεσχέθη διά του Αρχηγού του εν Ηρακλείω Αγγλικού στρατού επί τω όρω παλινοστήσεως (sic) εις τα χωρία των. Δυστυχώς οι Οθωμανοί είτε υποκινούμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως, είτε μη ευχαριστούμενοι να συζήσωσι μετά χριστιανών ους είχον μέχρι της χθες υποδουλωμένους, είτε εκ λόγων καθαρώς θρησκευτικών, επεχείρησαν την επανάληψιν της εξόδου ην εφαρμόζουσι κατά πάσαν κυβερνητικήν μεταβολήν καθ ην την Όθωμανικήν κυβέρνησιν διαδέχεται Χριστιανική. Χάριν εις την εγκαινισθείσαν εν Κρήτη πολιτικήν υπό του Πρίγκηπος ο εκπατρισμός των Οθωμανών δεν έλαβε τας διαστάσεις ας είχε λάβει εν Βουλγαρία και εν Θεσσαλία, διότι εκ των 8ο,οοο παρέμειναν εις την Νήσον 35,οοο αποτελούντες τα υγιέστερα της ισλαμικής κοινότητος στοιχεία, ότι δ είνε και το σπουδαιότερον, αλώβητος διετηρήθη η τιμή του Κρητικού λαού... Ούτω δε η Ευρώπη είδεν έκπληκτος (sic) λαόν μετά αιώνων δουλείας και καταπιέσεων απελευθερούμενον και εφαρμόζοντα το υψηλόν παράγγελμα του θρησκεύματος του, της λήθης των παθημάτων του και της μετά των αλλοφύλων και δυναστών αδελφώσεως. Ούτω από τας πρώτας ημέρας της ιδρύσεως της Κρητικής πολιτείας ελύετο το φυλετικόν ζήτημα, αποχωρήσαντος μεν μέρους του τούρκικου πληθυσμού ελευθέρως και άνευ πιέσεως τίνος, παραμεινάντων δε εις την Νήσον των εν τοις πόλεσι ιδιοκτητών και βιομηχάνων, ως και των πέριξ αυτών αγροτών. Και δύο μεν των Οθωμανών κατέχουσιν υψηλάς θέσεις παρά τω ανωτέρω δικαστηρίω, εις δ εκλήθη ως μέλος της κυβερνήσεως, έτερος εξελέγη νομάρχης της πρωτευούσης, και εν τη Νομοπαρασκευαστική επιτροπή συνεργάσθημεν μετ αμοιβαίας εμπιστοσύνης μετά του Νεσιμή βέη Φουρφουράκη, και η πολιτεία απεδέχθη την διατήρησιν των οθωμανικών σχολείων και πολλοί βεβαίως θα προσληφθώσιν εν τω μέλλοντι υπάλληλοι άμα ως γνωρίσωσι να γράφωσι και αναγινώσκωσι την υπ αυτών λαλουμένην ελληνικήν γλώσσαν.[ι. Σκαλτσούνη, Απομνημονεύματα 1900]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Ημερησίων 2001 α. Με βάση το παρακάτω κείμενο του Χαρίλαου Τρικούπη και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τις βασικές γραμμές του εκσυγχρονιστικού προγράμματός του και να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Σημειώστε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις Σ, αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενό της είναι σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ε.Πυργιωτάκης-Ανδρ. Μπρούζος Ελ. Στεφάνου, Νικ. Παπαδάκης, Ζαχ. Παληός, Βασ. Κουλαϊδής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μια πρόταση για την αποκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd)

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd) ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd) ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΡΩΝΗ Πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, απόφοιτος ΕΣΤΑ, Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Σχολική Παιδαγωγική ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλόλογος ΛΑΡΙΣΑ, 2013 (13 η έκδοση) 2 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Το θέμα της πτυχιακής εργασίας μας είναι : «Εκπαιδευτικά κτίρια του 19 ου -20 ου αιώνα». Συνεργαστήκαμε οι : Μπέλεσης Γεώργιος, Κυριακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου*

Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου* Παιδαγωγοί και παιδαγωγικά ρεύματα στα Διδασκαλεία Θεσσαλονίκης. Παναγιώτης Οικονόμου* Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Η εργασία είναι αφιερωμένη στα Διδασκαλεία της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση

Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η ίδρυση τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Η ιδέα Η ίδρυση της Φ.Ε. Η ανταπόκριση Η Φ.Ε. ιδρύει το πρώτο σχολείο θηλέων Το πρώτο σχολείο θηλέων Ίδρυση νηπιαγωγείου Ίδρυση βιβλιοθήκης Η πρώτη αναγνώριση Το

Διαβάστε περισσότερα

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913».

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». Υπό του ΝΔ(ΙV) Κυριάκου Ιωάννου. Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος.... 3 Κεφάλαιο 1:Το Κίνημα στο Γουδί.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ 1. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Με την κύρωση της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του

Διαβάστε περισσότερα

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα)

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα) Κεφάλαιο 6 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (δεύτερο μισό 19ου -- αρχές 20ού αιώνα) Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία προχωράει σε μεταρρυθμίσεις. Από αυτές ωφελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Θέμα: «Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονη πραγματικότητα». ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Μ.: 9610 ΤΡΙΜΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προπτυχιακή Εργασία Καρυδάκη Γεωργία Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΧΑΛΚΙΔΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Αντ. Παπαθανασίου, «Προγράμματα και Δραστηριότητες στους Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς», εκδόσεις

1 Αντ. Παπαθανασίου, «Προγράμματα και Δραστηριότητες στους Κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς», εκδόσεις Α) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και ανάπτυξη μονάδας βρεφονηπιακού σταθμού ( 6 βρεφών ) και ( 15 νηπίων ) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον κτιριοδομικό κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.»

ΘΕΜΑ. «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη μέχρι σήμερα. Διαφορές και ομοιότητες.» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης εκδόθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική Πρωτοβάθµια & Δευτεροβάθµια. Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Ιδιωτική Πρωτοβάθµια & Δευτεροβάθµια. Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11 117 42 Αθήνα / 11, Tsami Karatassou str.- 117 42 Athens Τηλ./Tel.:+30 210 9211200-10 Fax: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο

Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο Η ιστορική παρουσία των Ελλήνων στον Καύκασο Του ΒΛΑΣΗ ΑΓΤΖΙΔΗ1 Η παρουσία και η πολιτική δράση των Ελλήνων στον Καύκασο κατά το 19 ο και 20ο αιώνα, αποτελούν μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες σελίδες της

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Καμπούρης. Το Κέντρο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (1950-1990) Η συνεισφορά του στην Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση

Κώστας Καμπούρης. Το Κέντρο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (1950-1990) Η συνεισφορά του στην Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση Κώστας Καμπούρης Το Κέντρο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας (1950-1990) Η συνεισφορά του στην Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση ΑΘΗΝΑ 2006 Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ιστορική μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης

Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η εξέλιξη της ανεργίας και της απασχόλησης στο νομό Πρεβέζης Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπουσα: Επιμέλεια: Αλίνα Χυζ Αναστασία Μπακοπάνου Πρέβεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, Ιούνιος 2013 Το παρακάτω κείμενο κατατέθηκε ως διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα