Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/ Συνεδρ. : 1 η /2011 Αρ. Απόφ. : 2/ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. Έχοντας υπόψη : 1. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 11Β/70/8087/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/06 ΠΥΣ. 2. Τις υπουργικές αποφάσεις 15359/ και 15362/ που αφορούν στην κατανομή του προς πρόσληψη προσωπικού του ΟΤΕΚ περιόδου καθώς της προκήρυξης για πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του ΔΣ του Προέδρου του ΟΤΕΚ. 4. Τους συνταχθέντες πίνακες και τα πρακτικά των Επιτροπών. 5. Την Πρόταση-Εισήγηση της Υπηρεσίας. 6. Τη σύμφωνη γνώμη της Νομικού Συμβούλου. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 1. Την επικύρωση: α) των πρακτικών των επιτροπών β) των συνημμένων πινάκων επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. για την εκπαιδευτική περίοδο Την έγκριση πρόσληψης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών που πληρούν την προϋπόθεση της 3μηνης διακοπής μεταξύ των συμβάσεων ίδιας ή παρεμφερής ειδικότητας. 3. Την υποβολή με την ανάληψη υπηρεσίας από τους πολιτικούς υπαλλήλους του κράτους άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με την περίπτωση 3.2 α της υπ αριθμ. πρωτ.:15362/ Υπουργικής Απόφασης.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΤΕΚ) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΑΣ ~ ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΤΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Στο Τολό, την Πέμπτη 09/12/2010, την Παρασκευή 10/12/2010, την Δευτέρα 13/12/2010, την Τρίτη 14/12/2010, και την Παρασκευή 17/12/2010, συνεδρίασε η επιτροπή για την επιλογή Εκπαιδευτικών ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ναυπλίου, εκπαιδευτικής περιόδου , σύμφωνα με το υπ αριθμ / έγγραφο της Κ.Υ. του ΟΤΕΚ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών» για τον έλεγχο, ταξινόμηση και μοριοδότηση των αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών. Στην επιτροπή έλαβαν μέρος οι κ.κ.: 1. Αργυρή Μπικάκη, Διευθύντρια ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως πρόεδρος. 2. Κωνσταντίνος Καχριμάνης, Εκπαιδευτικός ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως μέλος και αναπληρωτής προέδρου. 3. Παρασκευή Καραχοντζίτη, Διοικητικός υπάλληλος ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως μέλος 4. Βασιλική Σαρανταυγά, Διοικητικός υπάλληλος ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως Γραμματέας. Από τη Δευτέρα 20/12/2010 έως και την Τετάρτη 22/12/2010 συνεδρίασε η επιτροπή για την μοριοδότηση των υποψηφίων Εκπαιδευτικών και την έκδοση πινάκων επιτυχόντων αποτυχόντων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και στο υπ αριθμ. Φ138/126/10451/ έγγραφο της Κ.Υ. ΟΤΕΚ για την προτεραιότητα στα προσόντα. Στην επιτροπή έλαβαν μέρος οι κ.κ.: 1. Αργυρή Μπικάκη, Διευθύντρια ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως πρόεδρος. 2. Κωνσταντίνος Καχριμάνης, Εκπαιδευτικός ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως μέλος και αναπληρωτής προέδρου. 3. Παρασκευή Καραχοντζίτη, Διοικητικός υπάλληλος ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως μέλος. 4. Βασιλική Σαρανταυγά, Διοικητικός υπάλληλος ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως Γραμματέας. Όλες οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας. Παρελήφθησαν είκοσι πέντε (25) αιτήσεις υποψηφίων για ΙΕΚ και τριάντα εννέα(39) αιτήσεις υποψηφίων για ΕΠΑΣ. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Η Επιτροπή Τολό, 22/12/ Αργυρή Μπικάκη O Γραμματέας της Επιτροπής 2. Κωνσταντίνος Καχριμάνης Βασιλική Σαρανταυγά 3. Παρασκευή Καραχοντζίτη

3 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 18 ( 35) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ - 24/12/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΌΧΙ 16/12/ /09/ ΑΡΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ2 ΌΧΙ 03/11/ /02/ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔ & ΕΠΙΣΙΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΌΧΙ - 02/06/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Α/Α 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕ 18 ( 35) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 2 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΣΙΩΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ 17/11/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ - 29/05/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 3 ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΌΧΙ - 11/10/ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΌΧΙ - 10/02/ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗ 2 ΌΧΙ 10/12/ /04/ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ 19/02/ /01/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 1 ΌΧΙ 09/12/ /11/ ΜΑΖΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ 22/06/ /12/ ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΘΩΜΑΣ 1 ΌΧΙ 07/07/ /12/ ΔΑΣΑΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΌΧΙ 06/07/ /09/ ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΌΧΙ 03/06/ /11/ ΣΟΛΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ 15/11/ ΜΠΟΝΤΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1 ΌΧΙ 28/07/ /10/ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 ΌΧΙ 09/11/ /11/ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 03/12/ /10/ ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 19/03/ /03/ ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΣ 1 ΌΧΙ 18/06/ /07/ ΤΖΟΥΤΖΑΣ ΔΕΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ 10/11/ /05/ ΣΚΟΡΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 ΌΧΙ 14/12/ /09/ ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΌΧΙ 01/04/ ΛΑΒΑΝΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 20 ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

4 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 14 ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A/A (1) (2) (3) (4) [ ] 1 ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΓΓΕΛΑ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΌΧΙ 04/11/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ (05) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΥΡΙΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ - 29/05/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 10/12/ /11/ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΕΙΣ : 2 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΛΑΒΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 20/07/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1 ΌΧΙ 14/07/ /11/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 3 ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ 16/03/ ΚΑΡΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΌΧΙ 25/10/ /07/ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΌΧΙ 26/05/ /11/ ΤΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10 ΌΧΙ 08/01/2009 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΌ 11/06/ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΝΗΣ 10 ΌΧΙ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΌ 26/11/1999 Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΔΡΥΜΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ 17/09/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΝΤΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1 ΌΧΙ 07/11/ ΠΕΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΌΧΙ 16/05/ ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 19/05/ Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 ΑΡΓ. ΜΠΙΚΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ 3 ΠΑΡ. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΕΙΣ : 4 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ - 29/05/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΟΥΣΙΑΦΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΌΧΙ 07/07/ /06/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 3 ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΌΧΙ - 04/12/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 4 ΜΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10 ΌΧΙ 01/07/ /06/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 5 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 10 ΌΧΙ - 14/06/ ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΌΧΙ - ### ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΣΚΛΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΌΧΙ 14/10/ /09/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΌΧΙ - 08/03/ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΥΡΙΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ - 29/05/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 ΌΧΙ 24/06/ /10/ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 10/12/ /11/ ΜΑΤΣΙΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΌΧΙ 20/02/ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ 19/03/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΡΙΒΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 ΌΧΙ - 21/12/ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΘΕΟΔΟΣΙΑΠΕΤΡΟΣ 8 ΌΧΙ - 08/06/ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

6 Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΌΧΙ 25/11/ /07/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ 16/03/ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΌΧΙ 26/05/ /09/ Α/Α ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΌΧΙ 16/12/ /09/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΡΗΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΒΡΓΙΟΣ 2 ΌΧΙ 11/10/ ΑΡΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ2 ΌΧΙ 03/11/ /02/ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2 ΌΧΙ 10/12/ /04/ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΌΧΙ - 22/07/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΌΧΙ 10/11/ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΘΕΣΕΙΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΛΑΒΑΝΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 20 ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

7 Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 ΑΡΓ. ΜΠΙΚΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ 3 ΠΑΡ. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γαλαξείδι 23 Δεκεμβρίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕΚ ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Στο Εκπαιδευτήριο Γαλαξειδίου σήμερα στις 24/12/2010 συνήλθε η Τριμελής επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ αριθ. Πρωτ / απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕΚ για την επιλογή Εκπαιδευτικών της ΕΠΑΣ Γαλαξειδίου για την εκπαιδευτική περίοδο Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείτο από τους παρακώτω: Α) Στέλλιο Μοσχονά, Διευθυντή της ΕΠΑΣ Γαλαξειδίου, ως Πρόεδρος Β) Κωστάκου Ελένη, Διοικητικό Υπάλληλο, ως μέλος Γ) Θεοδωράκη Βασίλειος, Διοικητικό Υπάλληλο, ως μέλος Δ) Κουμπούρη Βασιλική, Διοικητικό υπάλληλο, ως Γραμματέα. 3. Οι κατατεθείσες αιτήσεις που παρελήφθησαν εμπρόθεσμα ανήλθαν στις είκοσι πέντε (25). Επιπλέον δεν υπήρξε καμία εκπρόθεσμη αίτηση. 4. Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, η Επιτροπή συνέταξε πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα. 5. Επιπροσθέτως, στον πίνακα των ΠΕ06 η αίτηση της υποψηφίας Χαραλάμπους Παναγούλας, έχει τον αριθμό στην προτεραιότητα προσόντων 20 γιατί δεν προσκόμισε τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών (επάρκεια και άδεια άσκησης επαγγέλματος). Στον πίνακα των ΠΕ18 η υποψήφια Βασιλάκη Βαρβάρα έχει τον αριθμό στην προτεραιότητα προσόντων 20 γιατί το Πτυχίο της δεν είναι ειδικότητας Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ. Και τέλος στον πίνακα ΠΕ02 η υποψήφια Λαβανίτσα Ειρήνη έχει τον αριθμό στην προτεραιότητα προσόντων 20 γιατί δεν κατέθεσε πτυχίο. Η Επιτροπή Η Γραμματέας Στέλλιος Μοσχονάς Κουμπούρη Βασιλική Κωστάκου Ελένη Θεοδωράκης Βασίλειος

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (35) ΘΕΣΕΙΣ : Μία ( 1 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 Ο 0 24/11/ ος ΕΠΙΤΥΧΩΝ 2 ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 Ο 0 03/02/ ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ 3 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 Ο 01/10/ /12/ η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ 4 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 2 Ο 27/10/ /06/ ΒΑΚΛΑΪΔΗ ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 Ο 10/06/ /05/ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 Ο 06/06/ /09/ ΛΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΛΕΛΟΥΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 Ο 0 15/11/ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΌΧΙ Υ.Δ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΘΕΣΕΙΣ : Μία ( 1 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 Ο 0 29/11/ ΚΥΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 Ο 08/06/ /12/ ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΘΩΜΑΣ 1 Ο 07/07/ /12/ ΠΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 Ο 14/07/ /10/ ΑΝΑΓΝΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ο 0 11/09/ ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΣ 1 Ο 18/06/ /07/ ΣΚΟΡΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 Ο 03/08/ /09/ ΛΑΒΑΝΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : Δύο ( 2 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 Ο 0 25/11/ η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 2 ΤΑΛΑΡΟΥΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 Ο 24/06/ /07/ η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 3 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 Ο 0 08/04/ η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : Δύο ( 2 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΛΟΥΚΑΣ 1 Ο 0 20/06/ η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 2 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 Ο 0 19/10/ η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 3 ΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΣ 1 Ο 0 25/09/ η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ 4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : Μία ( 1 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ο 20/10/ η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ : Μία ( 1 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 Ο 05/11/ /01/ ος ΕΠΙΤΥΧΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 29/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) ΝΠΔΔ ΕΠΑ.Σ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Στην ΕΠΑ.Σ Θράκης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, συνήλθε η ορισθείσα με την υπ αριθμ. Πρωτ / απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ. επιτροπή για την επιλογή Εκπαιδευτικών της ΕΠΑ.Σ Θράκης του Ο.Τ.Ε.Κ., εκπαιδευτικής περιόδου Η επιτροπή αποτελείτο από τους παρακάτω: α) Μαρίνα Μπελτσίδου, Διευθύντρια ΕΠΑ.Σ Θράκης, ως Πρόεδρος β) Χαρίκλεια Φραγκούλη, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Θράκης, ως Μέλος & Αναπληρ. Προέδρου γ) Μαρία Ντόλιου, Διοικητική Υπάλληλος, ΕΠΑ.Σ Θράκης, ως Μέλος δ) Παυλίνα Συνάπη, Διοικητική Υπάλληλος ΕΠΑ.Σ Θράκης, ως Γραμματέας 3. Οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν στο χρόνο που ορίζει η 15362/ προκήρυξη για το εκπαιδευτήριο Θράκης ανήλθαν σε σαράντα τρεις (43) αιτήσεις. Η επιτροπή Θράκης συνεδρίασε στις 29/12/2010 και ώρα 12:00 για την επιλογή των εκπαιδευτικών οι οποίοι εμπρόθεσμα είχαν καταθέσει αίτηση συμμετοχής. 4. Μετά το πέρας της διαδικασίας η επιτροπή συνέταξε τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Όπως προκύπτει από τους συνημμένους πίνακες απορρίπτονται: α) Ο υποψήφιος Καλεντερίδης Παρασκευάς του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Τεχνικός Μαγειρικής, διότι δεν πληροί τα προσόντα της προκήρυξης. Ο παραπάνω έχει πτυχίο Μαγειρικής βασικής εκπαίδευσης ΟΤΕΚ διετούς κύκλου σπουδών αλλά δεν διαθέτει το απολυτήριο Γ Γυμνασίου, όπως ορίζεται στα προσόντα της προκήρυξης. β) Η υποψήφια Πουρνάρκα Αικατερίνη του Άγγελου, κλάδου ΠΕ 20 Πληροφορικής, διότι δεν υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07, όπως ακριβώς προβλέπεται στην περίπτωση της προκήρυξης.

16 Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (36) ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ 1 ΣΟΛΑΚΗ ΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 ΌΧΙ 14/09/ /09/2010 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΣΚΑΒΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΥΡΩΝ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 09/03/2005 ΕΠΑ.Σ ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 28/09/2005 ΕΠΑ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

17 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (35) ΘΕΣΕΙΣ : 2 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ ΓΛΩΣΣΕ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Ν Σ Σ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) [ ] 1 ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 29/11/2005 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ 2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΌΧΙ 31/08/ /11/2009 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ 3 ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 2 ΌΧΙ 27/10/ /06/1991 ΕΠΑ.Σ ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 08/12/2004 ΕΠΑ.Σ ΑΓΓΕΛΑΚΙΔΟΥ 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2 ΌΧΙ 06/09/ /04/1997 ΕΠΑ.Σ ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 17/06/2010 ΕΠΑ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

18 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) [ ] ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ 1 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 15/11/1995 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 09/07/1993 ΕΠΑ.Σ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΑΡΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 ΌΧΙ 16/10/ /11/2003 ΕΠΑ.Σ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 ΌΧΙ 02/06/ /09/2002 ΕΠΑ.Σ ΓΚΑΙΤΑΡΤΖΑΚΗ 5 ΜΑΡΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 26/11/2008 ΕΠΑ.Σ ΤΣΑΝΤΗΛΑ 6 ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΘΩΜΑΣ 1 ΌΧΙ 07/07/ /12/2003 ΕΠΑ.Σ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΌΧΙ 03/09/ /03/2004 ΕΠΑ.Σ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 11/02/2005 ΕΠΑ.Σ ΣΙΣΚΟΥ 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 31/03/2005 ΕΠΑ.Σ ΝΤΟΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 10 -ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 14/07/2010 ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 11 ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 30/09/1996 ΕΠΑ.Σ ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΣ 1 ΌΧΙ 18/06/ /07/1993 ΕΠΑ.Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

19 Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) [ ] ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 17/07/2007 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΣΑΟΥΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ 2 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΩΤΗΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 24/10/2007 ΕΠΑ.Σ ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑ ΝΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 26/Ο6/09 ΕΠΑ.Σ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ 4 ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 30/Ο6/08 ΕΠΑ.Σ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 5 ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 14/02/2008 ΕΠΑ.Σ ΠΟΥΡΝΑΡΚΑ 6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Δεν έχει προσκομίσει Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 περί κωλύματος άρθρο 8 του Υ.Κ. Ν. 3528/2007 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

20 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ : 2 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (1) (2) (3) (4) ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 28/02/1985 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 11/07/2007 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α 3 ΤΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΌΧΙ 28/09/ /06/2007 ΕΠΑ.Σ [ ] ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ 4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10 ΌΧΙ ΌΧΙ 03/06/2008 ΕΠΑ.Σ KΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ 5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Δεν πληροί τα προσόντα της προκήρυξης. (Έχει πτυχίο Μαγ/κης Βασικής Εκπ/σης ΟΤΕΚ δεν διαθέτει απολυτήριο Γ Γυμνασίου.) Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

21 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 2 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) [ ] ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 03/11/2003 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΣΙΔΕΡΗ 2 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 17/07/2008 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 12/11/2007 ΕΠΑ.Σ ΤΣΧΑΡΤΙΣΒΙΛΙ 4 ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΡΑΜΠ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 28/07/2008 ΕΠΑ.Σ ΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΝΑΥΠΛΙ 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΗΣ 1 ΌΧΙ 24/06/ /08/2006 ΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

22 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΒΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 30/09/2010 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΩΜΑΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 30/03/2005 ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 3 ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 24/11/2005 ΕΠΑ.Σ ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗ 4 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 14/11/2007 ΕΠΑ.Σ ΜΠΑΣΑΡΑ ΜΑΡΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 03/11/2003 ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 6 ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 16/10/2009 ΕΠΑ.Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

23 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΠΑ.Σ και Ι.Ε.Κ Ρόδου Σήμερα, Τετάρτη και ώρα μ.μ, στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ/ΟΤΕΚ Ρόδου, Αλεξάνδρου Διάκου 1, συνήλθε η επιτροπή επιλογής Εκπαιδευτικού προσωπικού για την ΕΠΑ.Σ και το Ι.Ε.Κ Ρόδου, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ αριθμ / έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ, του Ο.Τ.Ε.Κ, προκειμένου να προβεί στην επιλογή των εκπαιδευτικών που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΕΠΑ.Σ και του Ι.Ε.Κ Ρόδου, για το εκπαιδευτικό έτος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής: - Βαγενάς Παναγιώτης, Υποδιευθυντής ΕΠΑ.Σ Ρόδου. - Κουντούρης Παναγιώτης, Προϊστάμενος ΙΕΚ Ρόδου. - Πέρος Σταμάτιος - Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. Σαν Γραμματέας της Επιτροπής παραβρέθηκε η κ. Χριστοπούλου Ευσταθία ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Σύνταξη πινάκων μοριοδότησης, κατάταξης και επιλογής υποψηφίων. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: - Τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά κάθε ενός υποψηφίου - Τα τυπικά του προσόντα συνέταξε τους συνημμένους πίνακες με τα αποτελέσματα της μοριοδότησης των υποψηφίων και τη σειρά κατάταξης επιλογής καθώς και τον πίνακα αποκλεισθέντων. Μετά από αυτό, αποστέλλονται οι συνημμένοι πίνακες στο Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ προς επικύρωση. H Γραμματέας Η Επιτροπή Χριστοπούλου Ευσταθία Βαγενάς Παναγιώτης Κουντούρης Παναγιώτης Πέρος Νικόλαος

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΤΕΚ (ΝΠΔΔ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΛΛΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΠΑ.Σ ή ΙΕΚ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕ 18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (35) 1 ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΌΧΙ 05/10/ /06/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ 29/11/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 3 ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 2 ΌΧΙ 01/11/ /04/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 4 ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΌΧΙ 10/03/2004 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 5 ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2 ΌΧΙ 07/12/ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 2 ΌΧΙ 27/10/ /12/ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 ΌΧΙ 04/11/ /03/1993 ΕΠΑ.Σ ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΌΧΙ 20/09/ /11/ ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΝΙ ΤΖΟΥΒΙ 2 ΌΧΙ 01/11/ /02/1997 ΕΠΑ.Σ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΜΙΚΟΣ 2 ΌΧΙ 01/11/ /11/1994 ΙΕΚ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΌΧΙ 08/02/ ΠΑΝΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΌΧΙ 14/02/ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2 ΌΧΙ 01/06/ /11/2006 ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 ΌΧΙ 20/07/1991 ΙΕΚ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 1 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 ΌΧΙ 10/12/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1 ΤΕΡΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2 ΌΧΙ 09/10/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 1 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 ΌΧΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑ.Σ 2 ΡΟΔΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΌΧΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΕΚ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 ΌΧΙ 04/09/2009 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΒΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 1 ΌΧΙ 31/03/ /10/2007 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 3 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 21/11/2008 ΕΠΑ.Σ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 31/03/2008 ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 15/06/ /02/2009 ΕΠΑ.Σ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΌΧΙ 06/07/2010 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑ.Σ 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΌΧΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑ.Σ 24

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΤΕΚ (ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΤΣΑΚΩΓΙΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 06/05/2008 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1 ΌΧΙ 09/05/2001 ΕΠΑ.Σ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7 ΌΧΙ 06/03/2001 ΙΕΚ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1 ΚΟΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 14/06/ / ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΌΧΙ 19/11/ /11/ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΌΧΙ 08/08/ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 23/06/ /10/ ΚΥΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 08/06/ /12/ ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΣ 1 ΌΧΙ 14/02/ /07/ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 7 ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΘΩΜΑΣ 1 ΌΧΙ 07/07/ /02/ ΤΑΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 ΌΧΙ 17/12/ /03/ ΠΕ 14 ΙΑΤΡΩΝ (01) 1 ΔΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΌΧΙ 05/10/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΠΟΜΠΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΌΧΙ 13/03/ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΌΧΙ 26/10/ Δεκεμβρίου 2010 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2207/ 103/28.08.14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Την Παρασκευή 14-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30-01-2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που ορίστηκε με την 107/4/21-12-11 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ αποτελούμενη από τους:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 52701/1/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του Αριθ. Πρωτ.:... Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την επιλογή τους στην πρόσληψη μονίμου προσωπικού του Ειδικότητα : ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ Σελίδα 1 από 13 ΔΕ1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34741/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43156/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Παύλο Χριστιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 3 ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 ΤΗΣ 6 ης, 7 ης και 8 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λάρισα σήμερα 12/7/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π. μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 5762

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1827 24 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού έτους 2015... 1 Κατανομή προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37. Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr Μαρούσι,28/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :31464/ΓΠ8752 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 33/09-06-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6655/0-06-05 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού /09-06-05 Σήμερα 9 Ιουνίου 05, ημέρα Τρίτη και ώρα :00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα