Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/ Συνεδρ. : 1 η /2011 Αρ. Απόφ. : 2/ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. Έχοντας υπόψη : 1. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 11Β/70/8087/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/06 ΠΥΣ. 2. Τις υπουργικές αποφάσεις 15359/ και 15362/ που αφορούν στην κατανομή του προς πρόσληψη προσωπικού του ΟΤΕΚ περιόδου καθώς της προκήρυξης για πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 3. Την υπ αριθμ / απόφαση του ΔΣ του Προέδρου του ΟΤΕΚ. 4. Τους συνταχθέντες πίνακες και τα πρακτικά των Επιτροπών. 5. Την Πρόταση-Εισήγηση της Υπηρεσίας. 6. Τη σύμφωνη γνώμη της Νομικού Συμβούλου. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 1. Την επικύρωση: α) των πρακτικών των επιτροπών β) των συνημμένων πινάκων επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ. για την εκπαιδευτική περίοδο Την έγκριση πρόσληψης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών που πληρούν την προϋπόθεση της 3μηνης διακοπής μεταξύ των συμβάσεων ίδιας ή παρεμφερής ειδικότητας. 3. Την υποβολή με την ανάληψη υπηρεσίας από τους πολιτικούς υπαλλήλους του κράτους άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με την περίπτωση 3.2 α της υπ αριθμ. πρωτ.:15362/ Υπουργικής Απόφασης.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΤΕΚ) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΑΣ ~ ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΤΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Στο Τολό, την Πέμπτη 09/12/2010, την Παρασκευή 10/12/2010, την Δευτέρα 13/12/2010, την Τρίτη 14/12/2010, και την Παρασκευή 17/12/2010, συνεδρίασε η επιτροπή για την επιλογή Εκπαιδευτικών ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ναυπλίου, εκπαιδευτικής περιόδου , σύμφωνα με το υπ αριθμ / έγγραφο της Κ.Υ. του ΟΤΕΚ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών» για τον έλεγχο, ταξινόμηση και μοριοδότηση των αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών. Στην επιτροπή έλαβαν μέρος οι κ.κ.: 1. Αργυρή Μπικάκη, Διευθύντρια ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως πρόεδρος. 2. Κωνσταντίνος Καχριμάνης, Εκπαιδευτικός ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως μέλος και αναπληρωτής προέδρου. 3. Παρασκευή Καραχοντζίτη, Διοικητικός υπάλληλος ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως μέλος 4. Βασιλική Σαρανταυγά, Διοικητικός υπάλληλος ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως Γραμματέας. Από τη Δευτέρα 20/12/2010 έως και την Τετάρτη 22/12/2010 συνεδρίασε η επιτροπή για την μοριοδότηση των υποψηφίων Εκπαιδευτικών και την έκδοση πινάκων επιτυχόντων αποτυχόντων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και στο υπ αριθμ. Φ138/126/10451/ έγγραφο της Κ.Υ. ΟΤΕΚ για την προτεραιότητα στα προσόντα. Στην επιτροπή έλαβαν μέρος οι κ.κ.: 1. Αργυρή Μπικάκη, Διευθύντρια ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως πρόεδρος. 2. Κωνσταντίνος Καχριμάνης, Εκπαιδευτικός ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως μέλος και αναπληρωτής προέδρου. 3. Παρασκευή Καραχοντζίτη, Διοικητικός υπάλληλος ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως μέλος. 4. Βασιλική Σαρανταυγά, Διοικητικός υπάλληλος ΕΠΑΣ Ναυπλίου, ως Γραμματέας. Όλες οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας. Παρελήφθησαν είκοσι πέντε (25) αιτήσεις υποψηφίων για ΙΕΚ και τριάντα εννέα(39) αιτήσεις υποψηφίων για ΕΠΑΣ. Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: Η Επιτροπή Τολό, 22/12/ Αργυρή Μπικάκη O Γραμματέας της Επιτροπής 2. Κωνσταντίνος Καχριμάνης Βασιλική Σαρανταυγά 3. Παρασκευή Καραχοντζίτη

3 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕ 18 ( 35) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ - 24/12/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΌΧΙ 16/12/ /09/ ΑΡΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ2 ΌΧΙ 03/11/ /02/ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔ & ΕΠΙΣΙΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΌΧΙ - 02/06/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Α/Α 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕ 18 ( 35) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 2 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΣΙΩΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ 17/11/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ - 29/05/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 3 ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΌΧΙ - 11/10/ ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΌΧΙ - 10/02/ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗ 2 ΌΧΙ 10/12/ /04/ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ 19/02/ /01/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 1 ΌΧΙ 09/12/ /11/ ΜΑΖΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ 22/06/ /12/ ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΘΩΜΑΣ 1 ΌΧΙ 07/07/ /12/ ΔΑΣΑΚΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΌΧΙ 06/07/ /09/ ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΌΧΙ 03/06/ /11/ ΣΟΛΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ 15/11/ ΜΠΟΝΤΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1 ΌΧΙ 28/07/ /10/ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 ΌΧΙ 09/11/ /11/ ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 03/12/ /10/ ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 19/03/ /03/ ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΣ 1 ΌΧΙ 18/06/ /07/ ΤΖΟΥΤΖΑΣ ΔΕΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ 10/11/ /05/ ΣΚΟΡΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 ΌΧΙ 14/12/ /09/ ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΌΧΙ 01/04/ ΛΑΒΑΝΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 20 ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

4 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 14 ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A/A (1) (2) (3) (4) [ ] 1 ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑΓΓΕΛΑ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΌΧΙ 04/11/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ (05) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΥΡΙΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ - 29/05/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 10/12/ /11/ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΕΙΣ : 2 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΛΑΒΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 20/07/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1 ΌΧΙ 14/07/ /11/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 3 ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ 16/03/ ΚΑΡΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΌΧΙ 25/10/ /07/ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΌΧΙ 26/05/ /11/ ΤΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 10 ΌΧΙ 08/01/2009 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΌ 11/06/ ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΝΗΣ 10 ΌΧΙ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΌ 26/11/1999 Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΔΡΥΜΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ 17/09/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΝΤΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1 ΌΧΙ 07/11/ ΠΕΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΌΧΙ 16/05/ ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 19/05/ Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 ΑΡΓ. ΜΠΙΚΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ 3 ΠΑΡ. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΕΙΣ : 4 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ - 29/05/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΟΥΣΙΑΦΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΌΧΙ 07/07/ /06/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 3 ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΌΧΙ - 04/12/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 4 ΜΑΛΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 10 ΌΧΙ 01/07/ /06/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 5 ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 10 ΌΧΙ - 14/06/ ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10 ΌΧΙ - ### ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΣΚΛΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΌΧΙ 14/10/ /09/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΌΧΙ - 08/03/ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΥΡΙΑΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ - 29/05/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 ΌΧΙ 24/06/ /10/ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 10/12/ /11/ ΜΑΤΣΙΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΌΧΙ 20/02/ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ 19/03/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΡΙΒΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8 ΌΧΙ - 21/12/ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΘΕΟΔΟΣΙΑΠΕΤΡΟΣ 8 ΌΧΙ - 08/06/ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

6 Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΑΡΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΌΧΙ 25/11/ /07/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ 16/03/ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 ΌΧΙ 26/05/ /09/ Α/Α ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 ΌΧΙ 16/12/ /09/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΡΗΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΒΡΓΙΟΣ 2 ΌΧΙ 11/10/ ΑΡΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ2 ΌΧΙ 03/11/ /02/ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2 ΌΧΙ 10/12/ /04/ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΌΧΙ - 22/07/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΌΧΙ 10/11/ Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΘΕΣΕΙΣ : ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤ ΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΛΑΒΑΝΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 20 ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

7 Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 ΑΡΓ. ΜΠΙΚΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ 3 ΠΑΡ. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΑΥΓΑ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γαλαξείδι 23 Δεκεμβρίου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕΚ ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Στο Εκπαιδευτήριο Γαλαξειδίου σήμερα στις 24/12/2010 συνήλθε η Τριμελής επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ αριθ. Πρωτ / απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕΚ για την επιλογή Εκπαιδευτικών της ΕΠΑΣ Γαλαξειδίου για την εκπαιδευτική περίοδο Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείτο από τους παρακώτω: Α) Στέλλιο Μοσχονά, Διευθυντή της ΕΠΑΣ Γαλαξειδίου, ως Πρόεδρος Β) Κωστάκου Ελένη, Διοικητικό Υπάλληλο, ως μέλος Γ) Θεοδωράκη Βασίλειος, Διοικητικό Υπάλληλο, ως μέλος Δ) Κουμπούρη Βασιλική, Διοικητικό υπάλληλο, ως Γραμματέα. 3. Οι κατατεθείσες αιτήσεις που παρελήφθησαν εμπρόθεσμα ανήλθαν στις είκοσι πέντε (25). Επιπλέον δεν υπήρξε καμία εκπρόθεσμη αίτηση. 4. Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου, η Επιτροπή συνέταξε πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα. 5. Επιπροσθέτως, στον πίνακα των ΠΕ06 η αίτηση της υποψηφίας Χαραλάμπους Παναγούλας, έχει τον αριθμό στην προτεραιότητα προσόντων 20 γιατί δεν προσκόμισε τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών (επάρκεια και άδεια άσκησης επαγγέλματος). Στον πίνακα των ΠΕ18 η υποψήφια Βασιλάκη Βαρβάρα έχει τον αριθμό στην προτεραιότητα προσόντων 20 γιατί το Πτυχίο της δεν είναι ειδικότητας Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ. Και τέλος στον πίνακα ΠΕ02 η υποψήφια Λαβανίτσα Ειρήνη έχει τον αριθμό στην προτεραιότητα προσόντων 20 γιατί δεν κατέθεσε πτυχίο. Η Επιτροπή Η Γραμματέας Στέλλιος Μοσχονάς Κουμπούρη Βασιλική Κωστάκου Ελένη Θεοδωράκης Βασίλειος

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (35) ΘΕΣΕΙΣ : Μία ( 1 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 Ο 0 24/11/ ος ΕΠΙΤΥΧΩΝ 2 ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 Ο 0 03/02/ ος ΕΠΙΛΑΧΩΝ 3 ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 Ο 01/10/ /12/ η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ 4 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 2 Ο 27/10/ /06/ ΒΑΚΛΑΪΔΗ ΦΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 Ο 10/06/ /05/ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 Ο 06/06/ /09/ ΛΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΛΕΛΟΥΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 Ο 0 15/11/ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΌΧΙ Υ.Δ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΘΕΣΕΙΣ : Μία ( 1 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΣΤΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 Ο 0 29/11/ ΚΥΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 Ο 08/06/ /12/ ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΘΩΜΑΣ 1 Ο 07/07/ /12/ ΠΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 Ο 14/07/ /10/ ΑΝΑΓΝΟΥ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ο 0 11/09/ ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΣ 1 Ο 18/06/ /07/ ΣΚΟΡΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1 Ο 03/08/ /09/ ΛΑΒΑΝΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΤΥΧΙΟ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : Δύο ( 2 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 Ο 0 25/11/ η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 2 ΤΑΛΑΡΟΥΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 Ο 24/06/ /07/ η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 3 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 Ο 0 08/04/ η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : Δύο ( 2 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ ΛΟΥΚΑΣ 1 Ο 0 20/06/ η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 2 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 Ο 0 19/10/ η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ 3 ΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΚΑΣ 1 Ο 0 25/09/ η ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ 4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : Μία ( 1 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ο 20/10/ η ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ : Μία ( 1 ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 Ο 05/11/ /01/ ος ΕΠΙΤΥΧΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 29/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) ΝΠΔΔ ΕΠΑ.Σ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ.Σ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Στην ΕΠΑ.Σ Θράκης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, συνήλθε η ορισθείσα με την υπ αριθμ. Πρωτ / απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Τ.Ε.Κ. επιτροπή για την επιλογή Εκπαιδευτικών της ΕΠΑ.Σ Θράκης του Ο.Τ.Ε.Κ., εκπαιδευτικής περιόδου Η επιτροπή αποτελείτο από τους παρακάτω: α) Μαρίνα Μπελτσίδου, Διευθύντρια ΕΠΑ.Σ Θράκης, ως Πρόεδρος β) Χαρίκλεια Φραγκούλη, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Θράκης, ως Μέλος & Αναπληρ. Προέδρου γ) Μαρία Ντόλιου, Διοικητική Υπάλληλος, ΕΠΑ.Σ Θράκης, ως Μέλος δ) Παυλίνα Συνάπη, Διοικητική Υπάλληλος ΕΠΑ.Σ Θράκης, ως Γραμματέας 3. Οι αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν στο χρόνο που ορίζει η 15362/ προκήρυξη για το εκπαιδευτήριο Θράκης ανήλθαν σε σαράντα τρεις (43) αιτήσεις. Η επιτροπή Θράκης συνεδρίασε στις 29/12/2010 και ώρα 12:00 για την επιλογή των εκπαιδευτικών οι οποίοι εμπρόθεσμα είχαν καταθέσει αίτηση συμμετοχής. 4. Μετά το πέρας της διαδικασίας η επιτροπή συνέταξε τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Όπως προκύπτει από τους συνημμένους πίνακες απορρίπτονται: α) Ο υποψήφιος Καλεντερίδης Παρασκευάς του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Τεχνικός Μαγειρικής, διότι δεν πληροί τα προσόντα της προκήρυξης. Ο παραπάνω έχει πτυχίο Μαγειρικής βασικής εκπαίδευσης ΟΤΕΚ διετούς κύκλου σπουδών αλλά δεν διαθέτει το απολυτήριο Γ Γυμνασίου, όπως ορίζεται στα προσόντα της προκήρυξης. β) Η υποψήφια Πουρνάρκα Αικατερίνη του Άγγελου, κλάδου ΠΕ 20 Πληροφορικής, διότι δεν υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν. 3528/07, όπως ακριβώς προβλέπεται στην περίπτωση της προκήρυξης.

16 Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (36) ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ 1 ΣΟΛΑΚΗ ΦΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2 ΌΧΙ 14/09/ /09/2010 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΣΚΑΒΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΥΡΩΝ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 09/03/2005 ΕΠΑ.Σ ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 28/09/2005 ΕΠΑ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

17 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (35) ΘΕΣΕΙΣ : 2 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ ΓΛΩΣΣΕ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Ν Σ Σ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) [ ] 1 ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 29/11/2005 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ 2 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΌΧΙ 31/08/ /11/2009 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ 3 ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 2 ΌΧΙ 27/10/ /06/1991 ΕΠΑ.Σ ΒΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 08/12/2004 ΕΠΑ.Σ ΑΓΓΕΛΑΚΙΔΟΥ 5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2 ΌΧΙ 06/09/ /04/1997 ΕΠΑ.Σ ΣΤΕΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 17/06/2010 ΕΠΑ.Σ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

18 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) [ ] ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ 1 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 15/11/1995 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 09/07/1993 ΕΠΑ.Σ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΑΡΕΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 ΌΧΙ 16/10/ /11/2003 ΕΠΑ.Σ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 4 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 ΌΧΙ 02/06/ /09/2002 ΕΠΑ.Σ ΓΚΑΙΤΑΡΤΖΑΚΗ 5 ΜΑΡΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 26/11/2008 ΕΠΑ.Σ ΤΣΑΝΤΗΛΑ 6 ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΘΩΜΑΣ 1 ΌΧΙ 07/07/ /12/2003 ΕΠΑ.Σ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΌΧΙ 03/09/ /03/2004 ΕΠΑ.Σ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 11/02/2005 ΕΠΑ.Σ ΣΙΣΚΟΥ 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 31/03/2005 ΕΠΑ.Σ ΝΤΟΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 10 -ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 14/07/2010 ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 11 ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 30/09/1996 ΕΠΑ.Σ ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΣ 1 ΌΧΙ 18/06/ /07/1993 ΕΠΑ.Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

19 Α/Α ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ : 1 ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) [ ] ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 17/07/2007 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΣΑΟΥΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ 2 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΩΤΗΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 24/10/2007 ΕΠΑ.Σ ΜΙΧΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑ ΝΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 26/Ο6/09 ΕΠΑ.Σ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ 4 ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 30/Ο6/08 ΕΠΑ.Σ ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 5 ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 14/02/2008 ΕΠΑ.Σ ΠΟΥΡΝΑΡΚΑ 6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Δεν έχει προσκομίσει Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 περί κωλύματος άρθρο 8 του Υ.Κ. Ν. 3528/2007 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ:ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

20 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΣΕΙΣ : 2 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (1) (2) (3) (4) ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 28/02/1985 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΌΧΙ ΌΧΙ 11/07/2007 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α 3 ΤΟΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΌΧΙ 28/09/ /06/2007 ΕΠΑ.Σ [ ] ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ 4 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 10 ΌΧΙ ΌΧΙ 03/06/2008 ΕΠΑ.Σ KΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ 5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Δεν πληροί τα προσόντα της προκήρυξης. (Έχει πτυχίο Μαγ/κης Βασικής Εκπ/σης ΟΤΕΚ δεν διαθέτει απολυτήριο Γ Γυμνασίου.) Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

21 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 2 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) [ ] ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 1 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 03/11/2003 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΣΙΔΕΡΗ 2 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 17/07/2008 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΔΑΣΤΕΡΙΔΟΥ 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 12/11/2007 ΕΠΑ.Σ ΤΣΧΑΡΤΙΣΒΙΛΙ 4 ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΡΑΜΠ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 28/07/2008 ΕΠΑ.Σ ΙΕΚ ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΝΑΥΠΛΙ 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΗΣ 1 ΌΧΙ 24/06/ /08/2006 ΟΥ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

22 ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΘΕΣΕΙΣ : 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σ ΠΔ 164/2004 ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤ ΗΤΑ (ΕΠΑΣ ή ΙΕΚ) ΣΠΟΥΔΩ Ν ΓΛΩΣΣΕ Σ ΣΠΟΥΔΕ ΕΜΠΕΙΡΙ Σ Α Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΑΥΛΙΝΑ ΣΥΝΑΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) [ ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΒΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 30/09/2010 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΩΜΑΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 30/03/2005 ΕΠΑ.Σ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 3 ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 24/11/2005 ΕΠΑ.Σ ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗ 4 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 14/11/2007 ΕΠΑ.Σ ΜΠΑΣΑΡΑ ΜΑΡΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 03/11/2003 ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 6 ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΌΧΙ ΌΧΙ 16/10/2009 ΕΠΑ.Σ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΛΙΟΥ

23 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΠΑ.Σ και Ι.Ε.Κ Ρόδου Σήμερα, Τετάρτη και ώρα μ.μ, στα γραφεία της ΕΠΑ.Σ/ΟΤΕΚ Ρόδου, Αλεξάνδρου Διάκου 1, συνήλθε η επιτροπή επιλογής Εκπαιδευτικού προσωπικού για την ΕΠΑ.Σ και το Ι.Ε.Κ Ρόδου, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ αριθμ / έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ, του Ο.Τ.Ε.Κ, προκειμένου να προβεί στην επιλογή των εκπαιδευτικών που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ΕΠΑ.Σ και του Ι.Ε.Κ Ρόδου, για το εκπαιδευτικό έτος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής: - Βαγενάς Παναγιώτης, Υποδιευθυντής ΕΠΑ.Σ Ρόδου. - Κουντούρης Παναγιώτης, Προϊστάμενος ΙΕΚ Ρόδου. - Πέρος Σταμάτιος - Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. Σαν Γραμματέας της Επιτροπής παραβρέθηκε η κ. Χριστοπούλου Ευσταθία ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Σύνταξη πινάκων μοριοδότησης, κατάταξης και επιλογής υποψηφίων. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: - Τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά κάθε ενός υποψηφίου - Τα τυπικά του προσόντα συνέταξε τους συνημμένους πίνακες με τα αποτελέσματα της μοριοδότησης των υποψηφίων και τη σειρά κατάταξης επιλογής καθώς και τον πίνακα αποκλεισθέντων. Μετά από αυτό, αποστέλλονται οι συνημμένοι πίνακες στο Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ προς επικύρωση. H Γραμματέας Η Επιτροπή Χριστοπούλου Ευσταθία Βαγενάς Παναγιώτης Κουντούρης Παναγιώτης Πέρος Νικόλαος

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΤΕΚ (ΝΠΔΔ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΛΛΥΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΔ 164/2004 ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΕΠΑ.Σ ή ΙΕΚ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1) (2) (3) (4) [ ] ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕ 18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (35) 1 ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΌΧΙ 05/10/ /06/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΌΧΙ 29/11/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 3 ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 2 ΌΧΙ 01/11/ /04/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 4 ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΌΧΙ 10/03/2004 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 5 ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 2 ΌΧΙ 07/12/ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 2 ΌΧΙ 27/10/ /12/ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 ΌΧΙ 04/11/ /03/1993 ΕΠΑ.Σ ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΌΧΙ 20/09/ /11/ ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΝΙ ΤΖΟΥΒΙ 2 ΌΧΙ 01/11/ /02/1997 ΕΠΑ.Σ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΜΙΚΟΣ 2 ΌΧΙ 01/11/ /11/1994 ΙΕΚ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΌΧΙ 08/02/ ΠΑΝΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΌΧΙ 14/02/ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2 ΌΧΙ 01/06/ /11/2006 ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 ΌΧΙ 20/07/1991 ΙΕΚ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 1 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 2 ΌΧΙ 10/12/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1 ΤΕΡΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2 ΌΧΙ 09/10/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 1 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 ΌΧΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑ.Σ 2 ΡΟΔΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 ΌΧΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΕΚ ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 ΌΧΙ 04/09/2009 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΒΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 1 ΌΧΙ 31/03/ /10/2007 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 3 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 21/11/2008 ΕΠΑ.Σ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 31/03/2008 ΕΠΑ.Σ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 15/06/ /02/2009 ΕΠΑ.Σ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΌΧΙ 06/07/2010 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑ.Σ 7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10 ΌΧΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΠΑ.Σ 24

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΤΕΚ (ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΤΣΑΚΩΓΙΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΌΧΙ 06/05/2008 ΕΠΑ.Σ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1 ΌΧΙ 09/05/2001 ΕΠΑ.Σ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7 ΌΧΙ 06/03/2001 ΙΕΚ ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 1 ΚΟΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 14/06/ / ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΌΧΙ 19/11/ /11/ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΌΧΙ 08/08/ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 23/06/ /10/ ΚΥΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΌΧΙ 08/06/ /12/ ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΣ 1 ΌΧΙ 14/02/ /07/ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 7 ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΘΩΜΑΣ 1 ΌΧΙ 07/07/ /02/ ΤΑΡΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 ΌΧΙ 17/12/ /03/ ΠΕ 14 ΙΑΤΡΩΝ (01) 1 ΔΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΌΧΙ 05/10/ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 2 ΠΟΜΠΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 ΌΧΙ 13/03/ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΌΧΙ 26/10/ Δεκεμβρίου 2010 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 2o/1ης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ. Φ.175/129/10556

Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2010 Αριθμ. Πρωτ. Φ.175/129/10556 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ο.Τ.Ε.Κ/ (ΝΠΔΔ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ (Ποσοστό 60%)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ (Ποσοστό 60%) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : ΛΒ ΕΠΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4: ΚΑΡΤΕΡΙ ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΠΑΡΓΑ ΑΠΟ Χ.Θ 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 14.937 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΠΑΙΚ : ΑΘΗΝΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΑΒΡΑΑΜ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΝΗ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΜΕΝΟΥΣ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΟΣ 4 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11-3-2011 2 η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ.πρωτ. 22149 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Φορέας : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.835/29-1-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Υπηρεσία : ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα:

ΠΡΑΞΗ 8η. Το Σ.Σ. του ΠΕΚ Πάτρας βρισκόμενο σε απαρτία ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πάτρα, 17/02/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία: Γ' ΕΠΚΑ - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΔ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Το με Α.Π. 606/94/6358 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων»,

Το με Α.Π. 606/94/6358 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων», ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "Υποτροφίες Σπουδαστών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Χρήστος Αρβανίτης Θεσσαλονίκη, 14-1-2015 Τηλ. : 2310 99 5447 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646

ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΟΡ9Ζ-Ι31. Αθήνα, 28.02.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/646 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr

Ταχ. /νση: Μάκρης 3 122 41 Αιγάλεω Τηλέφωνο: 210 5452427 Fax : 210 5620037 e-mail: mail@dipe-g-athin.att.sch.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ Αιγάλεω 8/10/2015 Αριθµ. Πρωτ: 8462

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 477/1-1-21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ Διαγωνισμός: 449/24-9-21 Ειδικότητα: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ( 1 )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ (60%) Μόρια Διδακ/κου. Βαθμός Πτυχίου. Μόρια Πτυχίου ΗΜΕΡ/ΝIA: 3-Φεβ-15 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 131 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://kmaked.pde.sch.gr

http://kmaked.pde.sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 5700, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ /0/0 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣ/ΚΗ Σελίδα 0 0 ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΜΑΡΓΙΤΣΑ ΣΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 23 η /3-9-2013

Πράξη 23 η /3-9-2013 Πράξη 23 η /3-9-2013 Α Χίου ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ 70- ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κάμπου ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ο Χίου ΚΑΝΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 3 ο Χίου ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγων 3 4 5 6 7 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4, ΚΟΠΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39,3 ΠΑΣΙΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 39,08 ΚΟΥΛΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 38,69 ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 37,75 ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14034917 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 14034959 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14034918 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14034961 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 02-08-2013 Αριθμ. Πρωτ. : 10667 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr

OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210-8203911 - FAX: 210-8226204 - http://www.aueb.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ E-mail: parko@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-09-2012 Αρ.Πρωτ.: 24705/486 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Έγκριση των προσωρινών Πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΙΤΗ, 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ΠΕΜΠΤΗ, 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΓΡΑΠΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ Μ.Ο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Αδαμίδης Κωνσταντίνος 2 Αζά 5 Δεν προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00 (Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΡΑ ΩΡΑ 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 2 Βαγγέλη Μαρία ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 3 Βασιλάκη Μαριάννα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα