1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1-1 2 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2-1"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ I V VII IX 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εξέλιξη των κινητών ραδιοεπικοινωνιών Παραδείγματα συστημάτων κινητών επικοινωνιών Συστήματα κυψελωτής τηλεφωνίας Πως πραγματοποιείται μια τηλεφωνική κλήση Προβλήματα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Εισαγωγή Επαναχρησιμοποίηση συχνότητας Στρατηγικές ανάθεσης καναλιών Τεχνικές μεταπομπής Είδη μεταπομπής Χορήγηση προτεραιότητας στην μεταπομπή Πρακτικά ζητήματα στο χειρισμό μεταπομπών κλήσης Παρεμβολές και επιπτώσεις στη χωρητικότητα συστήματος Συγκαναλική παρεμβολή και χωρητικότητα συστήματος Παρεμβολή γειτονικού καναλιού Έλεγχος ισχύος για την μείωση παρεμβολών 2-26

2 2.12 Θεωρία τηλεφωνικής κίνησης Αύξηση της χωρητικότητας σε συστήματα κυψελωτής τηλεφωνίας Διαίρεση κυψέλης Τεχνική τομεοποίησης κυψελών Η τεχνική της ζώνης κάλυψης με μικροκυψέλες Προβλήματα ΔΙΑΔΟΣΗ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Βασικές αρχές διάδοσης ραδιοκυμάτων Συντελεστές ανάκλασης και διάθλασης Διάδοση με περίθλαση Απώλειες για εμπόδιο αμελητέου πάχους ευθείας ακμής Απώλειες για μονό κυρτό εμπόδιο Μοντέλο μακροσκοπικής διάδοσης για κινητές επικοινωνίες Το μοντέλο διάδοσης Okumura-Hata Το μοντέλο των Walfisch και Bertoni Προβλήματα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ GSM Η αρχιτεκτονική του προτύπου GSM Το ασύρματο τμήμα του GSM ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 3 ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ UMTS Αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού προτύπου ψηφιακών κινητών υπηρεσιών 3 ης γενιάς UMTS Δίκτυο ασύρματης πρόσβασης (UTRAN) Το φυσικό στρώμα στο UTRA Τεχνικές διασποράς φάσματος Διασπορά φάσματος απευθείας ακολουθίας Δέκτης RAKE Πιθανότητα σφάλματος σε συστήματα DS-SS Πολλαπλή πρόσβαση στο DS-CDMA 5-21 ΤΕΙ Σερρών ii Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

3 5.4.5 Έλεγχος ισχύος στο UMTS Είδη μεταπομπής στο UMTS Διασπορά φάσματος και εφαρμογή σε πρωτόκολλο CDMA Κώδικες που χρησιμοποιούνται στο WCDMA του UMTS Κώδικες διαυλοποίησης στο UMTS Κώδικες περίπλεξης στο UMTS Συντομογραφίες όρων που αφορούν στην κωδικοποίηση και διαμόρφωση του DL και UL του UMTS Κωδικοποίηση και διαμόρφωση στην ανοδική ζεύξη (UL) του UMTS Κωδικοποίηση και διαμόρφωση στην καθοδική ζεύξη (DL) του UMTS Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών FDD στο UTRAN Σύνοψη τεχνικών χαρακτηριστικών ΤDD στο UTRAN Προϋπολογισμός ζεύξης στο UMTS Προβλήματα 5-45 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 5-47 ΤΕΙ Σερρών iii Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

4 ΤΕΙ Σερρών iv Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1-1. Παγκόσμια πρόοδος στην αδειοδότηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 3 ης γενιάς (μέχρι το έτος 2004) Πίνακας 1-2. Ορισμοί βασικών όρων στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας Πίνακας 1-3. Διάγραμμα χρονισμού που δείχνει τα στάδια που μεσολαβούν για να λάβει χώρα μια κλήση από ένα χρήστη του σταθερού δικτύου PSTN προς ένα χρήστη με κινητό τηλέφωνο Πίνακας 1-4. Διάγραμμα χρονισμού που δείχνει τα στάδια που μεσολαβούν για να λάβει χώρα μια κλήση από ένα χρήστη κινητού τηλεφώνου προς ένα χρήστη του σταθερού δικτύου PSTN Πίνακας 2-1. Συγκαναλικός λόγος επαναχρησιμοποίησης ως συνάρτηση του μεγέθους ομάδας Πίνακας 2-2. Ορισμοί συνήθων όρων που χρησιμοποιούνται στην θεωρία πολυπλεξίας κορμού Πίνακας 2-3. Χωρητικότητα ενός συστήματος Erlang-B Πίνακας 3-1. Τιμές του συντελεστή απωλειών διάδοσης για διάφορα περιβάλλοντα διάδοσης.3-14 Πίνακας 4-1. Προδιαγραφές της ραδιοδιεπαφής του προτύπου GSM Πίνακας 5-1. Ανάλυση κάποιων βασικών συντομογραφιών των όρων που χρησιμοποιούνται στην έκδοση 99 του προτύπου UMTS Πίνακας 5-2. Διαδικασία διασποράς, υπέρθεσης και αποδιασποράς σε σύστημα CDMA με δύο χρήστες Πίνακας 5-3. Συντομογραφίες προτυποποιημένων τεχνικών όρων του UMTS αναφερόμενων στην κωδικοποίηση και διαμόρφωση που εφαρμόζονται στο φυσικό στρώμα Πίνακας 5-4. Σύνοψη των κυριοτέρων κωδίκων που χρησιμοποιούνται στο FDD του UTRAN Πίνακας 5-5. Τυπικός προϋπολογισμός ανοδικής ζεύξης για WCDMA στο UMTS ΤΕΙ Σερρών v Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

6 ΤΕΙ Σερρών vi Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1-1. Τυπική αρχιτεκτονική δικτύου ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας 2 ης γενιάς (Εδώ το ευρωπαϊκό πρότυπο GSM παρουσιάζεται σχηματικά) Σχήμα 2-1. Παρουσίαση της αρχής επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων. Κυψέλες με το ίδιο γράμμα χρησιμοποιούν την ίδια ομάδα συχνοτήτων Σχήμα 2-2. Μεθοδολογία προσδιορισμού συγκαναλικών κυψελών σε σύστημα κυψελωτής τηλεφωνίας με i=3, j=2 και Ν= Σχήμα 2-3. Διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας μεταπομπής όταν ο χρήστης μετακινείται από κυψέλη σε κυψέλη. Στην περίπτωση (a) δεν επιτυγχάνεται μεταπομπή και η κλήση τερματίζεται, ενώ στη (b) η διαδικασία μεταπομπής είναι επιτυχής Σχήμα 2-4. Διάφορες περιπτώσεις μεταπομπής Σχήμα 2-5. Διαγραμματική απεικόνιση της τεχνικής της κυψέλης-ομπρέλα Σχήμα 2-6. Απεικόνιση του σεναρίου παρεμβολής στη λήψη του καθοδικού καναλιού σε κινητό σταθμό εξ αιτίας του πρώτο στρώματος συγκαναλικών σταθμών βάσης σε σύστημα κινητής τηλεφωνίας με μέγεθος ομάδας Ν=7. Η δυσμενέστερη περίπτωση παρεμβολής παρατηρείται όταν το κινητό τηλέφωνο ευρίσκεται στα όρια της κυψέλης (στο σημείο Α) Σχήμα 2-7. Το διάγραμμα Erlang-B που απεικονίζει την πιθανότητα μπλοκαρίσματος P r [blocked] ως συνάρτηση του αριθμού καναλιών C και της εντάσεως τηλεφωνικής κίνησης A σε Erlangs Σχήμα 2-8. Το διάγραμμα Erlang-C που απεικονίζει την πιθανότητα μπλοκαρίσματος P r [delay>0] ως συνάρτηση του αριθμού καναλιών C και της εντάσεως τηλεφωνικής κίνησης A σε Erlangs Σχήμα 2-9. Παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής διαίρεσης κυψελών Σχήμα Τομεοποίηση κυψέλης για (a) τρεις και (b) έξη τομείς Σχήμα Πως η τεχνική τομεοποίησης κυψέλης σε τρεις τομείς οδηγεί στην ελάττωση συγκαναλικής παρεμβολής. Εδώ από το πρώτο στρώμα συγκαναλικών σταθμών βάσης μόνο δύο παρεμβάλλουν την κεντρική κυψέλη. Στην περίπτωση που οι σταθμοί βάσης χρησιμοποιούν πανκατευθυντικές κεραίες το σύνολο (έξη) των συγκαναλικών σταθμών παρεμβάλλει την κεντρική κυψέλη Σχήμα Η αρχή της ζώνης κάλυψης με μικροκυψέλες Σχήμα Η εφαρμογή της τεχνικής της ζώνης κάλυψης με μικροκυψέλες (τρεις ανά κυψέλη) σε σύστημα κινητής τηλεφωνίας με Ν=7 και παρουσίαση της σχετικής γεωμετρίας Σχήμα 3-1. Γεωμετρία στοιχειώδους γραμμικού στοιχείου ακτινοβολίας Σχήμα 3-2. Γεωμετρία για τον ορισμό των συντελεστών ανάκλασης και διάθλασης Σχήμα 3-3. Γεωμετρία περίθλασης για εμπόδιο αμελητέου πάχους ευθείας ακμής Σχήμα 3-4. Απώλεια περίθλασης συναρτήσει της παραμέτρου ν για εμπόδιο αμελητέου πάχους ευθείας ακμής Σχήμα 3-5. Γεωμετρία περίθλασης για μονό κυρτό εμπόδιο Σχήμα 3-6. Τυπική μεταβολή της στάθμης σήματος σε ζεύξη σταθμού βάσης κινητού τηλεφώνου, ως συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των Σχήμα 3-7. Γραφική παράσταση της συνάρτησης Q Σχήμα 3-8. Γεωμετρία για την εφαρμογή του μοντέλου διάδοσης των Walfisch και Bertoni Σχήμα 4-1. Αρχιτεκτονική του προτύπου GSM Σχήμα 4-2. Η δομή του πλαισίου ομιλίας στο πρότυπο GSM Σχήμα 5-1. Διαγραμματική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού προτύπου 3 ης γενιάς UMTS Σχήμα 5-2. Αρχιτεκτονική του UTRAN στο Ευρωπαϊκό πρότυπο UMTS Σχήμα 5-3. Διασύνδεση RNS με δίκτυο BSS που υποστηρίζει την διεπαφή Iu, μέσω της διεπαφής Iur-g Σχήμα 5-4. Σύνδεση UE με RNS Εξυπηρέτησης (SRNS) και Ολίσθησης (DRNS) Σχήμα 5-5. Τεχνική διασποράς φάσματος. Η συνολική ισχύς του σήματος δεν μεταβάλλεται και τα δύο εμβαδά του αρχικού και του απλωμένου φάσματος είναι ίσα Σχήμα 5-6. Μετάδοση και λήψη πληροφορίας με την τεχνική της διασποράς φάσματος ΤΕΙ Σερρών vii Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

8 Σχήμα 5-7. Παράδειγμα εφαρμογής κώδικα διασποράς φάσματος απευθείας ακολουθίας Σχήμα 5-8. Δέκτης συσχέτισης για ανάκτηση πληροφορίας σε ασύρματο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί DS-CDMA Σχήμα 5-9. Τυπικό διάγραμμα δέκτη RAKE Σχήμα Γεωμετρία για την επίδειξη της ήπιας μεταγωγής Σχήμα Τεχνική πολλαπλής πρόσβασης στον κώδικα CDMA Σχήμα Δενδρική δομή για την παραγωγή κωδίκων OVSF Σχήμα Εφαρμογή κωδίκων στην ανοδική ζεύξη (UL) του UMTS Σχήμα Διαμόρφωση στην ανοδική ζεύξη του UMTS Σχήμα Διαδικασία διασποράς για όλα τα φυσικά κανάλια εκτός των καναλιών συγχρονισμού στην καθοδική ζεύξη (DL) του UMTS Σχήμα Διαμόρφωση στην καθοδική ζεύξη (DL) του UMTS ΤΕΙ Σερρών viii Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών με τις ασύρματες κυψελωτές προσωπικές επικοινωνίες, που αποτελούν σήμερα ένα σημαντικό πεδίο στην επιστήμη των επικοινωνιών. Τεχνολογικά ζητήματα που ευρίσκονται στο επίκεντρο της σχεδίασης, υλοποίησης και εξέλιξης των συστημάτων κινητών επικοινωνιών παρουσιάζονται με παιδαγωγικό τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση των γενικών αρχών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει τοποθετηθεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις αρχές σχεδίασης συγκεκριμένων συστημάτων ασύρματων κυψελωτών προσωπικών επικοινωνιών. Οι σημειώσεις αυτές απευθύνονται στους φοιτητές του 4 ου έτους του Τμήματος και προϋποθέτουν την εξοικείωσή τους με βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων, θεωρίας επικοινωνιών και βασικής θεωρίας ηλεκτρομαγνητισμού. Προκειμένου ο φοιτητής να εμπεδώσει γρήγορα και αποτελεσματικά το μάθημα των Κινητών Επικοινωνιών τα σημαντικά ειδικά τεχνικά θέματα παρουσιάζονται με πρωτόλειο τρόπο, ώστε να καταστεί εφικτή η εκμάθηση των θεμελιωδών αρχών των ασύρματων κυψελωτών επικοινωνιών. Το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει την ταχύτατη εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών στις πρόσφατες δεκαετίες αλλά και τις προοπτικές των για το εγγύς μέλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της θεωρίας της κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας. Έτσι οι έννοιες της επαναχρησιμοποίησης συχνότητας, της μεταπομπής, των παρεμβολών και της εξυπηρέτησης δεδομένης τηλεφωνικής κίνησης που είναι κεντρικές στην κατανόηση της σχεδίασης και υλοποίησης ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας με περιορισμένο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελούν θέματα διαπραγμάτευσης του δευτέρου κεφαλαίου. Το κεφάλαιο τρία διαπραγματεύεται φαινόμενα διάδοσης ΤΕΙ Σερρών ix Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

10 ραδιοκυμάτων σε μακροσκοπικό επίπεδο (απώλειες και στατιστική καναλιού διάδοσης, ραδιοσκίαση). Αντικείμενο του τρίτου κεφαλαίου αποτελεί επίσης η επίδραση των φαινομένων διάδοσης στο κανάλι επικοινωνίας και οι επιπτώσεις τους στην σχεδίαση του πομποδέκτη (modem) της κινητής τηλεφωνίας. Στο κεφάλαιο τέσσερα περιγράφεται η αρχιτεκτονική του εξαιρετικά επιτυχημένου ευρωπαϊκού προτύπου GSM που συνετέλεσε στην ευρύτατη διάδοση των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε παγκόσμια κλίμακα. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η τεχνική διασποράς φάσματος και το Ευρωπαϊκό πρότυπο κινητής τηλεφωνίας 3 ης γενιάς, κυρίως στο φυσικό επίπεδο. ΤΕΙ Σερρών x Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

11 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το πρώτο σύστημα επικοινωνίας ασύρματης μετάδοσης έλαβε χώρα στα τέλη του 19 ου αιώνα όταν ο Guglielmo Marconi παρουσίασε πρώτος τις δυνατότητες του ασυρμάτου. Έκτοτε ο κλάδος των ασύρματων επικοινωνιών γνώρισε ραγδαία εξέλιξη, με την ανάπτυξη του ραντάρ, της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, των μικροκυματικών αναμεταδοτών, των αεροναυτικών, ναυτικών και δορυφορικών επικοινωνιών και στις τελευταίες δεκαετίες με την καταιγιστική εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας. Σήμερα στην χώρα μας το ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας έφθασε το έτος 2006 στο εκπληκτικό ποσοστό του 123% του πληθυσμού, -δηλαδή 13,140,000 ενεργές συνδέσεις- όντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο! Στην εκπληκτική επιτυχία της κινητής τηλεφωνίας συνετέλεσε μια σειρά σημαντικών παραγόντων, όπως η πρόοδος που επετεύχθη στην κατασκευή ψηφιακών κυκλωμάτων και κυκλωμάτων ραδιοσυχνοτήτων, στην ολοκλήρωση κυκλωμάτων μεγάλης κλίμακας (VLSI) και στην αλματώδη ανάπτυξη της μικροτεχνολογίας που κατέστησαν εφικτή την κατασκευή αξιόπιστου και μικρού μεγέθους φορητού ραδιοεξοπλισμού με οικονομικό τρόπο. 1.1 Εξέλιξη των κινητών ραδιοεπικοινωνιών Την χρονική αυτή στιγμή, οι κινητές επικοινωνίες έχουν όχι μόνο καθιερωθεί παγκοσμίως αλλά θα έλεγε κανείς και ιδίως οι κοινωνιολόγοι- ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καθιερώσει και ένα νέο τρόπο ζωής, τον οποίο αποφασιστικά χαρακτηρίζει η συνεχής και απρόσκοπτη δυνατότητα του χρήστη ΤΕΙ Σερρών 1-1 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

12 να επικοινωνήσει στιγμιαία από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη με τον οποιονδήποτε. Εν τούτοις λίγοι συνειδητοποιούν ότι ιστορικά η εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών υπήρξε αργή και πάντοτε συνδεδεμένη με την πρόοδο των τεχνολογικών εξελίξεων. Η δυνατότητα προσφοράς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλες πληθυσμιακές μάζες συνειδητοποιήθηκε μόλις στις δεκαετίες του 60 και του 70 όταν ερευνητές στα Bell Laboratories ανέπτυξαν τις αρχές λειτουργίας της κυψελωτής επικοινωνίας. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας στερεάς κατάστασης κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1970, επετεύχθη η κατασκευή φθηνού ραδιοκυματικού εξοπλισμού μικρού μεγέθους και υψηλής αξιοπιστίας προετοιμάζοντας το έδαφος για την έλευση της εποχής της κινητής τηλεφωνίας. Επομένως η σημερινή θεαματική εξάπλωση των κινητών προσωπικών επικοινωνιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ωρίμανση των τεχνολογικών επιτευγμάτων της δεκαετίας του Το μέλλον των κινητών προσωπικών επικοινωνιών διαγράφεται λαμπρό. Οι διαδικασίες αδειοδότησης για την ανάπτυξη κι εκμετάλλευση δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3 ης γενιάς έχουν περατωθεί στις Ευρωπαϊκές χώρες ενώ τα δίκτυα και οι σχετικές υποδομές εξασφαλίζουν στους πολίτες πλήρεις υπηρεσίες 3 ης γενιάς. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα αποτελέσματα της αδειοδότηση κινητών επικοινωνιών 3 ης γενιάς στον παγκόσμιο χώρο, δίδοντας στοιχεία για το πλήθος, την μεθοδολογία απονομής και την ημερομηνία χορήγησης των αδειών σε κάθε χώρα. Χώρα Χορηγηθείσες άδειες Μέθοδος Ημερομηνία μέχρι σήμερα απονομής Europe, Middle East & Africa Austria 6 Δημοπρασία Νοέμβριος 2000 Belgium 3 Δημοπρασία Φεβρουάριος 2001 Croatia 0 (από 2) Δημοπρασία Μάρτιος 2003 Czech Republic 2 (από 3) Δημοπρασία Δεκέμβριος 2001 Denmark 4 Σφραγισμένων προσφορών Σεπτέμβριος 2001 Estonia 0 (από 4;) Καλλιστεία 2002; Finland περιφερ. Καλλιστεία Μάρτιος 2000 France 2 (από 4) Καλλιστεία Μάιος 2001 Germany 6 Δημοπρασία Ιούλιος 2000 Greece 3 (από 4) Δημοπρασία Ιούλιος 2001 Ireland 3 Καλλιστεία 2002 Isle of Man 1 Μη εφαρμόσιμο Μάιος 2000 ΤΕΙ Σερρών 1-2 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

13 Israel 3 Δημοπρασία Δεκέμβριος 2001 Italy 5 Δημοπρασία Οκτώβριος 2000 Latvia 3 Καλλιστεία ΠΝΕ Liechtenstein 1 Μη εφαρμόσιμο Φεβρουάριος 2000 Luxembourg 0 (από 4) Καλλιστεία Μάιος 2002 Monaco 1 Μη εφαρμόσιμο Ιούνιος 2000 Netherlands 5 Δημοπρασία Ιούλιος 2000 Norway 3 (από 4) Καλλιστεία Δεκέμβριος 2000 σε συνδυασμό με ετήσια τέλη Poland 3 (από 4) Καλλιστεία (ανεβλήθη) Δεκέμβριος 2000 Portugal 4 Καλλιστεία Δεκέμβριος 2000 Romania 4 Δημοπρασία Αρχές 2003 Russia 4 Καλλιστεία 2003 Slovakia 3 Καλλιστεία Αύγουστος 2002 Slovenia 1 (από 3) Δημοπρασία Νοέμβριος 2001 Spain 4 Καλλιστεία Μάρτιος 2000 South Africa 2 (από 5) Χωρίς διαγωνισμό Sweden 4 Καλλιστεία Δεκέμβριος 2000 Switzerland 4 Δημοπρασία Δεκέμβριος 2000 Turkey 1 (από 4) Δημοπρασία Σεπτέμβριος 2007 United Arab Emirates 3 Προσφορές United Kingdom 5 Δημοπρασία Απρίλιος 2000 Asia Pacific Australia 6 Δημοπρασία Μάρτιος 2001 China 4 Καλλιστεία Αρχές 2003; Hong Kong 4 Ποσοστό επί τζίρου Σεπτέμβριος 2001 India 3-5 Δημοπρασία 2002; Indonesia 3-5 Καλλιστεία ΠΝΕ Japan 3 Καλλιστεία Ιούνιος 2000 Malaysia 3 Καλλιστεία Ιούλιος 2002 New Zealand 4 Δημοπρασία Ιούλιος 2000 Philippines 3 Δημοπρασία ΠΝΕ Singapore 3 (από 4) Χωρίς διαγωνισμό Απρίλιος 2001 South Korea 3 Καλλιστεία Δεκέμβριος 2000 Taiwan 5 Δημοπρασία Φεβρουάριος 2002 Thailand 4 ΠΝΕ Americas Canada 5 Δημοπρασία Ιανουάριος 2001 Chile ΠΝΕ ΠΝΕ ΠΝΕ Honduras 0 (από 1) Δημοπρασία 2002 Jamaica 0 (από 2) Δημοπρασία 2002 Uruguay ΠΝΕ Δημοπρασία 2002 USA ΠΝΕ ΠΝΕ ΠΝΕ Venezuela ΠΝΕ ΠΝΕ ΠΝΕ Πίνακας 1-1. Παγκόσμια πρόοδος στην αδειοδότηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 3 ης γενιάς (μέχρι το έτος 2004). ΤΕΙ Σερρών 1-3 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

14 1.2 Παραδείγματα συστημάτων κινητών επικοινωνιών Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν διάφορα συστήματα κινητών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή. Παραδείγματα κινητών επικοινωνιών αποτελούν οι μηχανισμοί για τον τηλεχειρισμό θυρών, τηλεχειριστήρια τηλεόρασης και στερεοφωνικών συγκροτημάτων, φορητοί ασύρματοι, βομβητές και φυσικά κινητά τηλέφωνα. Ο όρος φορητό (portable) χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει κάθε ραδιοτερματικό το οποίο είναι προσαρτημένο σε ένα όχημα που κινείται με υψηλή ταχύτητα και ο όρος κινητό (mobile) χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει κάθε ραδιοτερματικό το οποίο είναι χειρομεταφερόμενο και χρησιμοποιείται από χρήστη που μετακινείται με ταχύτητα βάδισης. Ο όρος συνδρομητής (subscriber) χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει έναν κινητό ή φορητό χρήστη, διότι στα περισσότερα συστήματα κινητών επικοινωνιών ο χρήστης καταβάλλει κάποιο αντίτιμο για να χρησιμοποιήσει το σύστημα. Κάθε δε συσκευή ανήκουσα στον χρήστη, ονομάζεται συνδρομητική συσκευή (subscriber unit). Γενικά το σύνολο των χρηστών σε ένα σύστημα κινητής τηλεφωνίας ονομάζονται κινητά (mobiles) ή χρήστες (users), παρά το γεγονός ότι κάποιοι από τους χρήστες στην πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιούν φορητό εξοπλισμό. Τα κινητά επικοινωνούν με σταθερούς σταθμούς βάσης (base stations), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε ένα σταθερό δίκτυο κορμού (backbone network). Ο Πίνακας 2 παραθέτει τους κυριότερους όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των βασικών δομικών στοιχείων ενός συστήματος κινητής τηλεφωνίας. ΤΕΙ Σερρών 1-4 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

15 Όρος Ορισμός Σταθμός Βάσης Base Station (BS) Κινητός Σταθμός Mobile Station (MS) Δίαυλος Ελέγχου Control Channel Καθοδικός Δίαυλος Forward Channel Ανοδικός Δίαυλος Reverse Channel Κέντρο Μεταγωγής Mobile Switching Centre (MSC) Μεταπομπή Handoff Συνδρομητής Subscriber Περιαγωγή Roaming Ένας σταθερός σταθμός σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείται για επικοινωνία με τους κινητούς σταθμούς. Οι σταθμοί βάσης τοποθετούνται στο κέντρο ή την άκρη της περιοχής κάλυψης και αποτελούνται από κανάλια ραδιοεπικοινωνίας και κεραίες εκπομπής και λήψης τοποθετημένες σε κατάλληλα διαμορφωμένο ιστό. Σταθμός εντασσόμενος στα πλαίσια δικτύου κυψελωτής τηλεφωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν κινήσει και σε μη προκαθορισμένες τοποθεσίες. Δίαυλοι ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την μετάδοση πληροφορίας που αφορά στην προετοιμασία, αίτηση και έναρξη της κλήσης και άλλων παραμέτρων ελέγχου και σηματοδοσίας μεταξύ σταθμού βάσης και κινητού. Δίαυλος ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την μετάδοση πληροφορίας από το σταθμό βάσης προς το κινητό. Δίαυλος ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την μετάδοση πληροφορίας από το κινητό προς το σταθμό βάσης. Κέντρο μεταγωγής που συντονίζει την δρομολόγηση κλήσεων στα όρια μιας περιοχής εξυπηρέτησης ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το κέντρο μεταγωγής συνδέει το συγκεκριμένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με άλλα σταθερά ή κινητά δίκτυα. Η διαδικασία της μεταφοράς ενός κινητού σταθμού από ένα κανάλι ή σταθμό βάσης σε κάποιο άλλο ή άλλον, αντίστοιχα. Ένας χρήστης ο οποίος καταβάλλει συνδρομητικά τέλη σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για να το χρησιμοποιήσει. Η εξυπηρέτηση ενός κινητού σταθμού από δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στο οποίο ο χρήστης δεν είναι συνδρομητής. Πίνακας 1-2. Ορισμοί βασικών όρων στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Τα κινητά συστήματα επικοινωνιών μπορούν να ταξινομηθούν σε μονοδρομικής (simplex), ημι-αμφίδρομης (semi-duplex) και αμφίδρομης (duplex) κατεύθυνσης. Στα συστήματα μονοδρομικής κατεύθυνσης η επικοινωνία είναι εφικτή μόνον προς την μία κατεύθυνση. Για παράδειγμα συστήματα τηλεειδοποίησης στα οποία μηνύματα αποστέλλονται αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα επιβεβαίωσης της αποστολής τους από τον παραλήπτη είναι συστήματα μονοδρομικής κατεύθυνσης. Συστήματα ημι-αμφίδρομης κατεύθυνσης είναι αυτά που επιτρέπουν αμφίδρομη επικοινωνία, αλλά με την ΤΕΙ Σερρών 1-5 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

16 χρήση ενός κοινού ραδιοδιαύλου τόσο για εκπομπή όσο και για λήψη. Στα συστήματα αυτά ο χρήστης μπορεί είτε να λαμβάνει είτε να αποστέλλει σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Τυπικό παράδειγμα αυτού του τύπου επικοινωνίας αποτελούν τα γνωστά σε όλους μας ειδικά ραδιοδίκτυα που χρησιμοποιούν τα ταξί. Τέλος, στα αμφίδρομου τύπου συστήματα η αποστολή και η λήψη πληροφορίας επιτρέπεται ταυτόχρονα και στα δύο άκρα του συστήματος, με την ταυτόχρονη χρήση δύο ξεχωριστών ραδιοδιαύλων επιμερισμένων είτε στο πεδίο της συχνότητας (frequency division duplex - FDD), είτε του χρόνου (time division duplex - TDD), είτε στον κώδικα διασποράς (coded division duplex CDD). Ο επιμερισμός στο πεδίο της συχνότητας πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη χρήση του καθοδικού ραδιοδιαύλου από το σταθμό βάσης προς τον κινητό σταθμό και του ανοδικού ραδιοδιαύλου από τον κινητό σταθμό προς το σταθμό βάσης. Στο σταθμό βάσης χρησιμοποιούνται ξεχωριστές κεραίες για την εκπομπή του καθοδικού ραδιοδιαύλου και την λήψη του ανοδικού ραδιοδιαύλου. Στον κινητό σταθμό όμως, η ίδια κεραία χρησιμοποιείται τόσο για εκπομπή όσο και για λήψη. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση μιας διάταξης που ονομάζεται διπλέκτης (duplexer), η οποία επιτρέπει στον κινητό σταθμό να χρησιμοποιήσει την ίδια κεραία για ταυτόχρονη εκπομπή και λήψη. Για την επιτυχή αξιοποίηση της τεχνικής του επιμερισμού της συχνότητας (FDD) στον κινητό σταθμό, θα πρέπει οι συχνότητες εκπομπής και λήψης να απέχουν κατά ένα ποσοστό περίπου ίσο προς το 5% της κεντρικής συχνότητας λειτουργίας της ζώνης εντός της οποίας λειτουργεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (π.χ. στο πρότυπο GSM η απόσταση μεταξύ ενός ζεύγους καθοδικού και ανοδικού ραδιοδιαύλου είναι 45MHz, δηλαδή ακριβώς το 5% των 900MHz που αντιστοιχεί στην κεντρική συχνότητα). Η τεχνική του επιμερισμού του χρόνου (TDD) εκμεταλλεύεται την δυνατότητα ενός ραδιοδιαύλου να επιμεριστεί στο χρόνο, έτσι ώστε για ένα ποσοστό του χρόνου να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή πληροφορίας από το σταθμό βάσης ΤΕΙ Σερρών 1-6 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

17 προς το κινητό και το υπόλοιπο του χρόνου να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή πληροφορίας από το κινητό προς το σταθμό βάσης. Επιπλέον, εάν ο ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας στο ραδιοδίαυλο είναι πολύ μεγαλύτερος από τον ρυθμό παραγωγής πληροφορίας στο άκρο του χρήστη, καθίσταται δυνατή η αποθήκευση ριπών πληροφορίας και η δημιουργία της εντύπωσης πλήρους αμφίδρομης επικοινωνίας (full duplex) στο χρήστη, παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα δεν υφίστανται δύο ταυτόχρονες ραδιομεταδόσεις σε κάθε χρονική στιγμή. Η τεχνική TDD είναι υλοποιήσιμη αποκλειστικά και μόνο από ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα και όπως είναι φυσικό είναι πολύ ευαίσθητη σε ζητήματα χρονισμού. 1.3 Συστήματα κυψελωτής τηλεφωνίας Ένα κυψελωτό σύστημα κινητής τηλεφωνίας εξασφαλίζει την διασύνδεση κάθε χρήστη που ευρίσκεται εντός των ορίων ραδιοκάλυψης του συστήματος αυτού με το δημόσιο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας (public switched telephone network PSTN). Τα κυψελωτά συστήματα εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό χρηστών εντός των ορίων μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής κάνοντας χρήση περιορισμένης ποσότητας φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Οι προσφερόμενες από τα συστήματα αυτά υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου και συχνά συγκρίσιμες σε ποιότητα με ανάλογες υπηρεσίες που προσφέρονται από δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας. Η υψηλή χωρητικότητα που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού χρηστών εξασφαλίζεται με την εκμετάλλευση της αρχής της επαναχρησιμοποίησης των ραδιοσυχνοτήτων (διαύλων). Η περιοχή κάλυψης ενός σταθμού βάσης περιορίζεται σε μια μικρή σχετικά γεωγραφική περιοχή η οποία αποκαλείται κυψέλη (cell), επιτρέποντας έτσι την επαναχρησιμοποίηση των ίδιων ραδιοδιαύλων από άλλη κυψέλη που ευρίσκεται σε κάποια απόσταση από την πρώτη. Μια εξελιγμένη διακοπτική (switching) τεχνική που ονομάζεται μεταπομπή (handoff) επιτρέπει στην τηλεφωνική κλήση να συνεχίσει απρόσκοπτα όταν ο χρήστης μετακινείται από την μία κυψέλη στην άλλη. ΤΕΙ Σερρών 1-7 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

18 Το Σχήμα 1-1 δείχνει ένα βασικό σύστημα κυψελωτής τηλεφωνίας που αποτελείται από κινητούς σταθμούς, σταθμούς βάσης, σταθμούς ελέγχου σταθμών βάσης και ένα κέντρο μεταγωγής. Κάθε κινητό επικοινωνεί ασύρματα με έναν από τους σταθμούς βάσης και είναι δυνατόν να μεταχθεί σε όσους σταθμούς βάσης απαιτείται κατά την διάρκεια μιας κλήσης. Ο κινητός σταθμός περιλαμβάνει διάταξη πομποδέκτη (transceiver), κεραία και κυκλώματα ελέγχου. Ο σταθμός βάσης αποτελείται από αρκετούς πομπούς και δέκτες οι οποίοι διαχειρίζονται ταυτόχρονα πολλές αμφίδρομες επικοινωνίες και διαθέτουν αρκετές κεραίες εκπομπής και λήψης που αναρτούνται σε ειδικούς ιστούς στήριξης. Ο σταθμός βάσης δρα ουσιαστικά ως γέφυρα συνδέοντας όλους τους χρήστες που ευρίσκονται στη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετεί μέσω τηλεφωνικών γραμμών ή μικροκυματικών ζεύξεων με το κέντρο ελέγχου σταθμών βάσης και στην συνέχεια με το αρμόδιο κέντρο μεταγωγής. Ακολούθως, το κέντρο μεταγωγής συντονίζει τις λειτουργίες όλων των σχετικών σταθμών βάσης δια μέσω του κέντρου ελέγχου σταθμών βάσης και συνδέει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας με άλλα ομοειδή ή το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο προκειμένου να δρομολογηθούν με κατάλληλο τρόπο οι τηλεφωνικές κλήσεις. Ένα τυπικό κέντρο μεταγωγής μπορεί να εξυπηρετήσει αρκετές δεκάδες χιλιάδες συνδρομητών και αρκετές χιλιάδες ταυτόχρονων συνδιαλέξεων και είναι επίσης υπεύθυνο για την τιμολόγηση των υπηρεσιών και την συντήρηση του συστήματος. Σε μεγάλες πόλεις απαιτείται η εγκατάσταση αρκετών κέντρων μεταγωγής για την εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των χρηστών από μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. ΤΕΙ Σερρών 1-8 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

19 Σχήμα 1-1. Τυπική αρχιτεκτονική δικτύου ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας 2 ης γενιάς (Εδώ το ευρωπαϊκό πρότυπο GSM παρουσιάζεται σχηματικά). Η επικοινωνία μεταξύ του σταθμού βάσης και των κινητών σταθμών καθορίζονται από μία προτυποποιημένη κοινή ραδιοδιεπαφή (common air interface CAI) που προβλέπει τέσσερα διαφορετικά κανάλια. Τα κανάλια που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά φωνής από το σταθμό βάσης προς το κινητό και από το κινητό προς το σταθμό βάσης, ονομάζονται καθοδικά κανάλια ομιλίας (forward voice channels FVC) και ανοδικά κανάλια ομιλίας (reverse voice channels RVC), αντίστοιχα. Κατ ανάλογο τρόπο, τα κανάλια που προετοιμάζουν την πραγματοποίηση των κινητών τηλεφωνικών κλήσεων ονομάζονται καθοδικά κανάλια ελέγχου (forward control channels FCC) και ανοδικά κανάλια ελέγχου (reverse control channels RCC), αντίστοιχα. Τα κανάλια ελέγχου μεταδίδουν και λαμβάνουν μηνύματα τα οποία περιέχουν αιτήματα για έναρξη κλήσεων και υπηρεσιών και λαμβάνονται από τα κινητά όταν αυτά δεν εξυπηρετούν τηλεφωνική συνδιάλεξη. Τα καθοδικά κανάλια λειτουργούν ως φάροι που συνεχώς εκπέμπουν όλα τα αιτήματα για τηλεφωνική συνδιάλεξη προς όλα τα κινητά τηλέφωνα του συστήματος. ΤΕΙ Σερρών 1-9 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

20 1.4 Πως πραγματοποιείται μια τηλεφωνική κλήση Όταν ένα κινητό τηλέφωνο ενεργοποιείται και δεν ευρίσκεται απασχολημένο σε κλήση, εξετάζει την ομάδα των ευθέων καναλιών ελέγχου για να διαπιστώσει ποιο από αυτά έχει το ισχυρότερο σήμα. Στην συνέχεια παρακολουθεί αυτό το κανάλι έως ότου το σήμα πέσει κάτω από μια προκαθορισμένη μη αποδεκτή στάθμη. Εάν αυτό συμβεί, τότε εξετάζει εκ νέου τα καθοδικά κανάλια ελέγχου για να διαπιστώσει ποιος είναι ο σταθμός βάσης με το ισχυρότερο σήμα και στην συνέχεια κλειδώνει σε αυτόν. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως, έτσι ώστε το κινητό να ευρίσκεται πάντοτε συνδεδεμένο με τον σταθμό βάσης με το ισχυρότερο σήμα. Για την μεγάλη πλειοψηφία των εν ενεργεία συστημάτων κινητής τηλεφωνίας τα κανάλια ελέγχου είναι ορισμένα και προτυποποιημένα εντός ολοκλήρου της γεωγραφικής περιοχής κάλυψης του δικτύου και αποτελούν συνήθως το 5% του συνολικού αριθμού των διαθέσιμων καναλιών. Επίσης επειδή τα κανάλια ελέγχου είναι προτυποποιημένα και όμοια μεταξύ τους ακόμα και σε διαφορετικές αγορές, χώρες ή ακόμα και ηπείρους, κάθε κινητή συσκευή εξετάζει τα ίδια κανάλια (συχνότητες) όταν είναι ανενεργή. Όταν γίνεται μια κλήση από ένα συνδρομητή του σταθερού δημόσιου δικτύου PSTN προς ένα χρήστη κινητού τηλεφώνου, το κέντρο μεταγωγής προωθεί το αίτημα προς όλους τους σταθμούς βάσης του συστήματος κινητής τηλεφωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση του αριθμού ταυτότητας του κινητού (mobile identification number MIN), -που αποτελεί κατ ουσία τον αριθμό κλήσης του κινητού,- δια μέσου των καθοδικών καναλιών ελέγχου (FCC) από όλους τους σταθμούς βάσης του συστήματος. Το κινητό λαμβάνει το μήνυμα από τον σταθμό βάσης με τον οποίο είναι εκείνη τη χρονική στιγμή συνδεδεμένο και ανταποκρίνεται στο σταθμό βάσης επιβεβαιώνοντας τον αριθμό του και αποστέλλοντας τον ηλεκτρονικό σειριακό αριθμό του (electronic serial number ESN) και το επίπεδο της ενεργειακής του ικανότητας (station class mark SCM) ΤΕΙ Σερρών 1-10 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

21 δια μέσω του ανοδικού καναλιού ελέγχου. Εν συνεχεία ο σταθμός βάσης προωθεί τα στοιχεία αυτά και το μήνυμα επιβεβαίωσης στο κέντρο μεταγωγής (MSC) και το ενημερώνει για την ανταλλαγή σημάτων ελέγχου μεταξύ αυτού και του κινητού. Ακολούθως και αφού το κέντρο μεταγωγής εξακριβώσει ότι τα στοιχεία του κινητού είναι έγκυρα, ζητά από τον σταθμό βάσης να δεσμεύσει στην κυψέλη ευθύνης του ένα ζεύγος μη χρησιμοποιούμενων καναλιών (τυπικά σε κάθε κυψέλη χρησιμοποιούνται από δέκα έως εξήντα ζεύγη καναλιών ομιλίας και ένα ζεύγος καναλιών ελέγχου). Σε αυτό το σημείο ο σταθμός βάσης ζητά από το κινητό να αλλάξει συχνότητες και να μεταβεί σε ένα ελεύθερο ζεύγος καναλιών ομιλίας, ενώ ταυτόχρονα αποστέλλει ένα μήνυμα (το μήνυμα αυτό ονομάζεται συναγερμός alert) δια μέσου του καθοδικού καναλιού ελέγχου που υποχρεώνει το κινητό να χτυπήσει, έτσι ώστε ο χρήστης να απαντήσει την συσκευή του. Ο Πίνακας 1-3 παρουσιάζει την σειρά με την οποία οι παραπάνω ενέργειες λαμβάνουν χώρα. Οι ενέργειες αυτές λαμβάνουν χώρα εντός λίγων δευτερολέπτων και δεν γίνονται αντιληπτές από τον χρήστη. Καθ όση διάρκεια μια κλήση ευρίσκεται σε εξέλιξη, το κέντρο μεταγωγής ή το κέντρο ελέγχου σταθμών βάσης κατά περίπτωση, ρυθμίζει την εκπέμπουσα ισχύ του κινητού και αλλάζει τα κανάλια ομιλίας τόσο του κινητού όσο και του σταθμού βάσης έτσι ώστε να διατηρήσει την επιθυμητή ποιότητα κλήσης καθώς ο συνδρομητής μετακινείται εντός και εκτός της περιοχής κάλυψης του κάθε σταθμού βάσης. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται μεταπομπή (handoff). Ο δυναμικός έλεγχος του κινητού σταθμού από τον σταθμό βάσης και το κέντρο μεταγωγής καθόσον μια κλήση ευρίσκεται σε εξέλιξη, επιτυγχάνεται με κατάλληλη κωδικοποίηση σημάτων ελέγχου στα κανάλια ομιλίας. Από την άλλη πλευρά, όταν δηλαδή ένας χρήστης κινητού τηλεφώνου επιθυμεί την σύνδεση με έναν χρήστη του δημόσιου σταθερού δικτύου PSTN, το αίτημα για την έναρξη της κλήσης διαβιβάζεται δια μέσου του ανοδικού καναλιού ελέγχου. Με το αίτημα το κινητό αποστέλλει στο υπεύθυνο σταθμό βάσης τον αριθμό κλήσης του συνδρομητή του PSTN, τον ηλεκτρονικό σειριακό αριθμό του ΤΕΙ Σερρών 1-11 Καθηγητής Α. Δ. Παπατσώρης

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κ.αναστασιοσ ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Σχεδίασης Ασύρματων και Κυψελωτών Συστημάτων Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση Κινητές επικοινωνίες Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση 1 Αρχική Μορφή της Αρχιτεκτονικής του Τηλεφωνικού Συστήματος Κινητές Υπηρεσίες πρώτης γενιάς το σχέδιο με το οποίο έχει δομηθεί είναι παρόμοιο με

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών Περίληψη Κυψελωτή δομή Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων Μονοδιάστατα κυψελωτά συστήματα Κυψελωτά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προβλήματα 11 ου Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών ίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών Περίληψη Κυψελωτή δομή Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων Μονοδιάστατα κυψελωτά συστήματα Κυψελωτά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο 1 ΓΕΝΙΚΑ Ο αριθμός των κλήσεων σε εξέλιξη μεταβάλλεται με έναν τυχαίο τρόπο καθώς κάθε κλήση ξεχωριστά αρχίζει και τελειώνει με τυχαίο τρόπο. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές 1 Γενικά Σχεδιαστική παράμετρος 2 Μέτρηση ισχύος Για λόγους ευκολίας, λογαριθμίζουμε την ισχύ και έχουμε τις ακόλουθες μονάδες μέτρησης: Κατά συνέπεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ ΚΥΨΕΛΩΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» FEASIBILITY STUDY AND LAB MEASUREMENTS OF A CELLULAR TELECOMMUNICATIONS TRANSCEIVER Δεσπότης Χρήστος Δάλατζης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης

Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Μάθηµα 9 ο : Συστήµατα πολλαπλής πρόσβασης Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τι είναι οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης και ποια η ανάγκη χρήσης τους στις δορυφορικές επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μάιος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Α. Γενικές Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πρόβλημα 1.1 Ποιοτικά περιγράψτε πως ενδεχομένως διαφέρουν οι απαιτήσεις των κινητών και φορητών συσκευών αναφορικά στην κατανάλωση ισχύος. Πως επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορία Επικοινωνία συντελείται με τη μεταβίβαση μηνυμάτων από ένα πομπό σε ένα δέκτη. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 3: Τεχνικές Ασύρματης Πολλαπλής Πρόσβασης (Multiple Access) Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κυψελωτή κάλυψη Σκο ός µείωση οµοκαναλικής αρεµβολής Μεγάλες κυψέλες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 5: Υπολογισμός της Κίνησης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 5: Υπολογισμός της Κίνησης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 5: Υπολογισμός της Κίνησης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Η ενότητα αυτή θα αρχίσει παρουσιάζοντας την δυνατότητα ενός κυψελωτού ράδιοσυστήματος να εξασφαλίζει την υπηρεσία σε έναν μεγάλο αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Πρόγραμμα TALETE (Θαλής) Teaching Math through Innovative Learning Approach and Contents «Διδασκαλία Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου MYE006-ΠΛΕ-065 Ασύρματα Δίκτυα 2 Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α. Διάρθρωση. Δίκτυα Μεταγωγής: Βασική αρχή λειτουργίας (1/2) Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Μεταγωγής & Διαδίκτυα: Μέρος Α 1 Ευάγγελος Παπαπέτρου 2 Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων 3 Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Κυψελοειδή δίκτυα αρχιτεκτονική σχεδίαση και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Στο σημερινό μάθημα ασχολούμαστε με τις έννοιες: Τεχνικές Μεταγωγής o Μεταγωγή κυκλώματος o Μεταγωγή μηνύματος o Μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ορίσατε στο CERN

Καλώς Ορίσατε στο CERN Καλώς Ορίσατε στο CERN Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Σωματιδιακής Φυσικής CERN - Σήμερα και στο Μέλλον... Ευάγγελος ΓΑΖΗΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο CERN / 21 Αυγούστου 2016 1 Περιεχόμενα της Ομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 6 Τεχνικές πoλυπλεξίας - CDMA 1 Πολυπλεξία Η πολυπλεξία επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση δεδομένων από διαφορετικές πηγές χωρίς αλληλοπαρεμβολές. Τρία βασικά είδη TDM/TDMA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών Ι, Θεωρητικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 3 Κόμβοι Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 1. ΚΟΜΒΟΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ MYTELCO 2 2. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D.

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ Professor (1989 2003) Department of Electrical and Computer Engineering The

Διαβάστε περισσότερα

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας Φυλλάδιο 13 Δ. Τουμπακάρης 30 Μαΐου 2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια Παράδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Γενικό διάγραμμα 3 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα μέτρια αύξηση το εκέμβριο

Παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα μέτρια αύξηση το εκέμβριο EUWIFO AG Rigistrasse 9 CH-86 Ζυρίχη ελτίο τύπου Stefan James Lang Rigistrasse 9 Τηλ.: +41 ()44 344 5681 86 Ζυρίχη Κινητό: +41 ()79 373 7919 www.euwifo.ch Email: stefan.lang@euwifo.ch 2 Ιανουαρίου 214

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήματα σταθμών βάσης Κινητής τηλεφωνίας

1. Συστήματα σταθμών βάσης Κινητής τηλεφωνίας 1. Συστήματα σταθμών βάσης Κινητής τηλεφωνίας Οι σταθερές κεραίες που χρησιμοποιούνται για τις ασύρματες επικοινωνίες ονομάζονται σταθμοί βάσης κυψελωτών επικοινωνιών ή πύργοι μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ ΣΤΟ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Οµοδιαυλική αρεµβολή (co-channel interference):

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα