Φίλη µαθήτρια, φίλε µαθητή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φίλη µαθήτρια, φίλε µαθητή"

Transcript

1 Φίλη µαθήτρια, φίλε µαθητή Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να σου προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στο µάθηµα της Οικιακής Οικονοµίας. Κάθε υποενότητα περιλαµβάνει: Bασικές ερωτήσεις για την κατανόηση του µαθήµατος Aπαντήσεις στις ερωτήσεις-δραστηριότητες του Tετραδίου Eργασιών ιαθεµατικές δραστηριότητες Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του Εργαστηριακού Οδηγού Eρωτήσεις τύπου ωστό-άθος µε τις απαντήσεις τους. Αφροδίτη Παπαϊωάννου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος Η οικογένεια Η ελληνική οικογένεια Οικογενειακή αγωγή Ο κονωνικός περίγυρος Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων Επικοινωνία και προβλήµατα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Η κοινωνικότητα των νέων Οικονοµικά της οικογένειας Οικονοµικοί πόροι Ο οικονοµικός ρόλος της οικογένειας Οικογενειακός προϋπολογισµός ιατροφή Τροφή και τρόφιµα Οµάδες τροφίµων Οµάδα1η: Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα Οµάδα 2η: Φρούτα και χορταρικά Οµάδα 3η: ηµητριακά και ψωµί Οµάδα 4η: Κρέας-ψάρι-όσπρια Οµάδα 5η: ίπη και έλαια Γλυκίσµατα ροφήµατα ποτά χεδιασµός γευµάτων Αγωγή υγείας Πρόληψη ατυχηµάτων Ατοµική υγιεινή τοµατική υγεία Κάπνισµα Οινόπνευµα Φαρµακείο Φάρµακα Ατυχήµατα στο σπίτι και σε δηµόσιους χώρους Ατυχήµατα στο δρόµο Κυκλοφοριακή αγωγή

3 5. Κατοικία Η κατοικία και η σηµασία της για τον άνθρωπο Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας Η ελληνική παραδοσιακή κατοικία Τύποι και µορφές κατοικίας ειτουργικότητα και αισθητική των χώρων της κατοικίας Ενδυµασία Η ενδυµασία και η σηµασία της για τον άνθρωπο Ιστορική εξέλιξη της ενδυµασίας Η ελληνική παραδοσιακή ενδυµασία Τύποι ένδυσης Πρώτες ύλες Κριτήρια επιλογής και υγιεινή της ενδυµασίας Απαντήσεις στο «Ελέγχω τις γνώσεις µου» Βιβλιογραφία

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος 1.1 Η οικογένεια Η ελληνική οικογένεια ΒΑΙΚΕ ΕΡΩΤΗΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟ 1. Να ορίσετε την έννοια της οικογένειας. Οικογένεια είναι το σύνολο των ανθρώπων που ζουν κάτω από κοινή στέγη και συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις γάµου και συγγένειας. 2. Ποια είναι η σηµασία της οικογένειας για τον άνθρωπο; Η σηµασία της οικογένειας για τον άνθρωπο είναι µεγάλη, γιατί µέσα σε αυτή καλύπτει βασικές ανάγκες του. υγκεκριµένα: ικανοποιεί τις βιολογικές και ψυχολογικές ανάγκες του, κοινωνικοποιείται, αφού η οικογένεια αποτελεί το πρώτο κοινωνικό σύνολο στο οποίο εντάσσεται, διδάσκεται ηθικές αξίες (π.χ. ειλικρίνεια, σεβασµός) και αποκτά ηθική συνείδηση, διαµορφώνει τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, αποκτά γνώσεις και λύνει τις βασικές απορίες του, καθώς η οικογένεια αποτελεί το πρώτο σχολείο της ζωής του. Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 9

5 3. Ποια είναι η σηµασία της οικογένειας για την κοινωνία; Η σηµασία της οικογένειας για την κοινωνία είναι µεγάλη. υγκεκριµένα, η σωστή λειτουργία της κοινωνίας εξαρτάται από τη διατήρηση µια σταθερής, ασφαλούς και ήρεµης οικογενειακής ζωής. 4. Ποιοι είναι οι τύποι της οικογένειας στη σηµερινή κοινωνία; Οι τύποι της οικογένειας στη σηµερινή κοινωνία είναι: α) Πυρηνική οικογένεια. Αποτελεί την κύρια µορφή οικογένειας και δηµιουργείται µε το γάµο. Τα µέλη της είναι οι σύζυγοι ή οι σύζυγοι και τα παιδιά τους. β) Μονογονεϊκή οικογένεια. Όπως δηλώνει και η ονοµασία της, αποτελείται από ένα γονέα και από ένα ή περισσότερα παιδιά. αυτό τον τύπο οικογένειας συµπεριλαµβάνονται και οι ανύπαντρες µητέρες µε ένα ή περισσότερα παιδιά. γ) Οικογένεια χωρίς γάµο. Πρόκειται για την περίπτωση ζευγαριών που συζούν, µε ή χωρίς παιδιά. δ) Εκτεταµένη οικογένεια. Αυτός ο τύπος οικογένειας χαρακτηρίζεται από τη συµβίωση τριών ή περισσότερων γενεών που ζουν στο ίδιο σπίτι (π.χ. παππούς-γιαγιά, γονείς και παιδιά). 5. Να περιγράψετε πώς εξελίχθηκε ο θεσµός της οικογένειας στο πέρασµα των χρόνων. Ο θεσµός της οικογένειας δεν είχε πάντοτε τη µορφή που έχει σήµερα. Αντίθετα πέρασε από κάποια εξελικτικά στάδια τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1. Τα εξελικτικά στάδια του θεσµού της οικογένειας ΕΠΟΧΗ Προϊστορική (πριν από την εµφάνιση του αρότρου) Προϊστορική (µε την εµφάνιση του αρότρου) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΟΥ ΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ. Ηγετική θέση στην οικογένεια είχε η γυναίκα (µητέρα µητριαρχία) η οποία ήταν σεβαστό πρόσωπο στην οικογένεια και στην κοινωνία της εποχής. Ήταν υπεύθυνη για την αγωγή και την ανατροφή των παιδιών τα οποία έπαιρναν το όνοµά της. Επίσης, η περιουσία κάθε οικογένειας περνούσε στην κόρη ή στις κόρες. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ. Ηγετική θέση στην οικογένεια είχε ο άνδρας (πατέρας πατριαρχία) γιατί, σε αντίθεση µε τη γυναίκα, είχε την κατάλληλη σωµατική δύναµη για να χρησιµοποιεί το άροτρο και να οργώ- 10 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

6 Αρχαία Ελλάδα Ρωµαϊκή εποχή Βιοµηχανική επανάσταση ηµερινή εποχή νει. Έτσι, η γυναίκα απέκτησε κατώτερη θέση, έγινε υπόδουλη του άνδρα και περιορίστηκε στην ανατροφή των παιδιών και στις οικιακές εργασίες. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ. Ο άνδρας ήταν αρχηγός της οικογένειας και υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διαχείριση του σπιτιού. Ωστόσο, η θέση της γυναίκας ήταν διαφορετική από τόπο σε τόπο. την αρχαία Αθήνα οι γυναίκες δε συµµετείχαν στα κοινά, αλλά ασχολούνταν µε την ανατροφή των παιδιών και τις οικιακές εργασίες. Αντίθετα, στην αρχαία πάρτη η γυναίκα αντιµετωπιζόταν ίσα µε τον άνδρα (π.χ. µορφωνόταν, είχε γνώµη για όλα τα θέµατα). ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ. Ο άνδρας ήταν αρχηγός της οικογένειας και απόλυτος εξουσιαστής της γυναίκας και των παιδιών του. ΓΥΝΑΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΟ. Η γυναίκα µπήκε στον εργασιακό-παραγωγικό χώρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να συµµετέχει και ο άνδρας ενεργά στην ανατροφή των παιδιών και στις οικιακές εργασίες (κατάρριψη του παραδοσιακού ανδρικού ρόλου). ΑΠΟΥΙΑ ΙΑΧΩΡΙΜΟΥ ΡΟΩΝ. Και οι δύο γονείς θεωρούνται ισότιµοι και βασικός τους στόχος είναι η καλύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. ηµείωση Ο Χριστιανισµός διακήρυξε την αρχή της ισότητας µεταξύ όλων των ανθρώπων και έκανε τη γυναίκα ισότιµη µε τον άνδρα. 6. Ποια είναι η φυσιογνωµία (τα χαρακτηριστικά) της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας; Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας είναι: ο πυρηνικός της τύπος, δηλαδή αποτελείται από τους συζύγους ή από τους συζύγους και τα παιδιά τους, η απουσία του διαχωρισµού των ρόλων, δηλαδή ο άνδρας και η γυναίκα είναι ισότι- µοι και βασικός τους στόχος είναι η οικογενειακή ευηµερία, η απασχόληση της γυναίκας έξω από το σπίτι που συνεχώς αυξάνεται, η µείωση του χρόνου παραµονής των µελών της οικογένειας στο σπίτι, καθώς ό- λοι έχουν αυξηµένες υποχρεώσεις και δραστηριότητες εκτός σπιτιού (π.χ. εργάζονται και οι δύο γονείς, τα παιδιά αποµακρύνονται από το πατρικό τους σπίτι για σπουδές). Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 11

7 7. Παρατηρείται αλλοίωση του παραδοσιακού τρόπου ζωής της αγροτικής οικογένειας; Αν ναι, σε ποιους παράγοντες πιστεύετε ότι οφείλεται; Αγροτική είναι η οικογένεια που ζει στην ύπαιθρο και η βασική απασχόλησή της είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. ιαφέρει αρκετά από την αστική οικογένεια που ζει στην πόλη και ασχολείται µε διάφορα επαγγέλµατα εκτός του αγροτικού τοµέα. Ωστόσο, η σηµερινή αγροτική οικογένεια τείνει να µη διαφέρει σηµαντικά από την αστική. Εποµένως, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής της έχει αλλοιωθεί. Οι κύριοι παράγοντες (αλλαγές) που συνέβαλαν στην αλλοίωση του παραδοσιακού τρόπου ζωής της αγροτικής οικογένειας είναι: η πρόοδος της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της βιοµηχανίας που οδήγησαν στην αντικατάσταση των εργατικών χεριών µε µηχανήµατα, η µείωση των αποστάσεων από τα αστικά κέντρα µε την ανάπτυξη των µέσων συγκοινωνίας, τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας) που έφεραν σε επαφή την αγροτική οικογένεια µε τον τρόπο ζωής της αστικής οικογένειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα πολλοί αγρότες να εγκαταλείψουν το επάγγελµά τους και να στραφούν σε άλλα επαγγέλµατα, καθώς και να υιοθετήσουν έναν «αστικό» τρόπο ζωής, σύµφωνα µε τον οποίο τα µέλη της αγροτικής οικογένειας δεν είναι πια παραγωγοί (τουλάχιστον στον απαιτούµενο βαθµό), αλλά καταναλωτές, όπως και τα µέλη της αστικής οικογένειας. 8. Να ορίσετε την έννοια της συγγένειας. υγγένεια ή συγγενικός δεσµός είναι ο κοινωνικός δεσµός που συνδέει τα µέλη της οικογένειας µεταξύ τους. 9. Ποια είναι τα βασικά είδη συγγένειας; Γνωρίζετε άλλες µορφές συγγένειας; Τα βασικά είδη συγγένειας είναι δύο: α) Η συγγένεια εξ αίµατος. Η βάση αυτού του είδους συγγένειας είναι βιολογική και στηρίζεται στη διαδικασία της γέννησης (π.χ. γονείς και παιδιά είναι συγγενείς εξ αίµατος). β) Η συγγένεια εξ αγχιστείας. Η βάση αυτού του είδους συγγένειας είναι ο γάµος. Ύ- στερα από το γάµο οι συγγενείς των δύο συζύγων είναι συγγενείς εξ αγχιστείας (π.χ. ο γαµπρός και η πεθερά είναι συγγενείς εξ αγχιστείας). Άλλες µορφές συγγένειας είναι: α) Η νοµική συγγένεια ή υιοθεσία. Βασίζεται στη διαδικασία της υιοθεσίας παιδιού ή 12 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

8 παιδιών από ένα ανδρόγυνο (σε ορισµένες περιπτώσεις και από ένα γονέα), που θα είναι οι γονείς του παιδιού (ή των παιδιών). β) Η πνευµατική συγγένεια. Βασίζεται στο µυστήριο της Βάπτισης και πρόκειται για τη συγγένεια αναδόχου (νονού) και αναδεκτού (βαφτισηµιού). 10. Ποια είναι η σηµασία της συγγένειας για µια υγιή και ευνοµούµενη 1 κοινωνία; Η συγγένεια έχει µεγάλη σηµασία για µια υγιή και ευνοµούµενη κοινωνία γιατί: καλύπτει τις συναισθηµατικές και κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου (π.χ. συντροφικότητα και επικοινωνία), ενδυναµώνει τις αξίες του ανθρώπου, δηµιουργεί το οικογενειακό δέντρο και γνωστοποιούνται οι οικογενειακές ρίζες, προβάλλει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις µεταξύ των µελών της, συµβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της παράδοσης. Τετράδιο Εργασιών Α. 1. Να κατατάξετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που µπορούν να εµφανιστούν σε µία οικογένεια, σε καθεµιά από τις κατηγορίες που αναγράφονται µέσα στα πλαίσια. τενότερη επαφή των παιδιών µε τον παππού και τη γιαγιά, οικονοµικά προβλήµατα, ευκολία χωρισµού των συντρόφων, πολύπλοκες ευθύνες του γονέα, οικονοµική βοήθεια, συναισθηµατική ασφάλεια, στενότερη σχέση µεταξύ γονέα και παιδιού. ÚËÓÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ñ Û Ó È- ÛıËÌ ÙÈÎ ÛÊ ÏÂÈ ªÔÓÔÁÔÓ ΠÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ñ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleúô Ï - Ì Ù ñ appleôï appleïôîâ  ı Ó ÙÔ ÁÔÓ ñ ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û ÛË ÌÂ- Ù Í ÁÔÓ Î È apple È ÈÔ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ˆÚ Á ÌÔ ñ  ÎÔÏ ˆ- ÚÈÛÌÔ ÙˆÓ Û ÓÙÚfiÊˆÓ ÎÙÂÙ Ì ÓË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ñ ÛÙÂÓfiÙÂÚË Âapple Ê ÙˆÓ apple È ÈÒÓ Ì ÙÔÓ apple appleappleô Î È ÙË ÁÈ ÁÈ ñ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ô ıâè ñ Û Ó ÈÛıËÌ ÙÈÎ ÛÊ ÏÂÈ 1. Ευνοµούµενος: αυτός που κυβερνάται µε δίκαιους νόµους. Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 13

9 Α. 2. Να αντιστοιχίσετε σωστά τους αριθµούς της α στήλης µε τα γράµµατα της β στήλης. 1. Προϊστορική α. µοναδική απασχόληση της γυναίκας οι δουλειές εποχή του σπιτιού και η ανατροφή των παιδιών 2. Αρχαία Αθήνα β. ανάµειξη της γυναίκας στα δηµόσια ζητήµατα 3. Αρχαία πάρτη γ. απόλυτη εξουσία του άνδρα πάνω στη γυναίκα και στα παιδιά 4. Αρχαία Ρώµη δ. µητριαρχία 5. Χριστιανισµός ε. µείωση του αριθµού των παιδιών 6. Βιοµηχανική στ. ισότητα µεταξύ των συζύγων Επανάσταση 7. 21ος αιώνας ζ. αύξηση της γυναικείας απασχόλησης Α. 3. Να σηµειώσετε το είδος της συγγένειας (εξ αίµατος, εξ αγχιστείας) που έχουν µεταξύ τους τα παρακάτω πρόσωπα. πατέρας κόρη ÂÍ Ì ÙÔ γιαγιά εγγόνι ÂÍ Ì ÙÔ συννυφάδες ÂÍ Á ÈÛÙ γαµπρός πεθερά ÂÍ Á ÈÛÙ πρώτα ξαδέρφια ÂÍ Ì ÙÔ πεθερός νύφη ÂÍ Á ÈÛÙ B. κεφτείτε κάποιο φίλο σας ή συγγενικό σας πρόσωπο που µένει σε διαφορετική περιοχή από τη δική σας (αγροτική, αστική). Ποιες διαφορές παρατηρείτε µεταξύ του προσώπου αυτού και του εαυτού σας; Να τις καταγράψετε στον παρακάτω πίνακα. Αφού συγκρίνετε τις δύο στήλες του πίνακα, σε ποια συµπεράσµατα οδηγείστε; Ο εαυτός µου Ο φίλος µου/συγγενής (π.χ. πρώτος ξάδερφος) Τύπος ÚËÓÈÎ Î È ÛÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÚËÓÈÎ Î È ÁÚÔÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ οικογένειας (2 ÁÔÓÂ Î È 3 apple È È ) (2 ÁÔÓÂ Î È 3 apple È È ) Επάγγελµα π ȈÙÈÎ apple ÏÏËÏÔ π ȈÙÈÎ apple ÏÏËÏÔ µητέρας Εξωσχολικές ªapple ÛÎÂÙ, ÂÎÌ ıëûë Í ÓˆÓ ªapple ÛÎÂÙ, ÂÎÌ ıëûë Í ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ δραστηριότητες ÁψÛÛÒÓ (ÛÙËÓ appleïëûè ÛÙÂÚË applefiïë) ιασκέδαση ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ, ı ÙÚÔ ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ (ÛÙËÓ appleïëûè ÛÙÂÚË applefiïë) 14 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

10 È È ÊÔÚ ÌÂÙ Í ÙÔ appleúòùô Í ÚÊÔ ÌÔ, appleô Ì ÓÂÈ ÛÂ Ó ˆÚÈfi 15 ÏÌ. ͈ applefi ÙËÓ ÙÚ, Î È ÂÌ Ó, appleô Ì Óˆ ÛÙËÓ ı Ó, Â Ó È ÔÈ ÂÍ : Ô Í ÂÚÊfi ÌÔ Ó ÎÂÈ Û ÁÚÔÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ, ÂÓÒ ÂÁÒ Û ÛÙÈÎ. Ô Í ÂÚÊfi ÌÔ ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È Û Â fió Î ıëìâúèó ÛÙËÓ appleïëûè ÛÙÂÚË applefiïë ÁÈ ÙÈ ÂÍˆÛ ÔÏÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ Î È ÁÈ ÙË È ÛÎ Û ÙÔ, ÂÓÒ ÂÁÒ fi È. øûùfiûô, Û ÁÎÚ ÓÔÓÙ ÙÈ Ô ÛÙ Ï ÙÔ apple Ú apple Óˆ apple Ó Î Ô ËÁÔ Ì ÛÙ ÛÙÔ Û Ìapple Ú ÛÌ fiùè ÔÈ È ÊÔÚ appleô Ó Ê Ú Ì ÂÓ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ, Î ıò Ë ÁÚÔ- ÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÙÔ Í ÚÊÔ ÌÔ ÌÔÈ ÂÈ Ì ÙË ÈÎ ÌÔ ÛÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô ÁÂ- ÁÔÓfi Ùfi ÂÓ Â Ó È ÌÂÌÔÓˆÌ ÓÔ, ÏÏ ÁÂÓÈÎfi. Ùfi Û Ì ÓÂÈ ÁÈ Ù Û ÌÂÚ Ù Ì - ÏË ÙË ÁÚÔÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÂÁÎ Ù Ï appleô Ó ÔÏÔ Ó Î È appleâúèûûfiùâúô ÙÔÓ apple Ú Ô- ÛÈ Îfi ÙÚfiappleÔ ˆ Î È ÙËÓ apple Ú ÁˆÁ appleúô fióùˆó Î È Á ÓÔÓÙ È Î Ù Ó ÏˆÙ, ËÏ ÈÔıÂÙÔ Ó ÙÔÓ ÛÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ ˆ (apple.. Âapple ÁÁÂÏÌ ÌËÙ Ú ÁÚÔÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ : fi È ÁÚfiÙÈÛÛ ÓÔÈÎÔÎ Ú, ÏÏ È ÈˆÙÈÎ apple ÏÏËÏÔ ). È ıâì ÙÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ε συνεργασία µε τους καθηγητές των Ξένων Γλωσσών, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας να ερευνήσετε τα χαρακτηριστικά των οικογενειών άλλων χωρών και να τα συγκρίνετε µε τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. ιαπιστώνετε αλλαγές; Αν ναι, πού κατά τη γνώµη σας οφείλονται; τον πίνακα που ακολουθεί δίνονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, µιας αµερικανικής και µιας οικογένειας που ανήκει στη φυλή Γιορούµπα (Yoruba) της Νιγηρίας: Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 15

11 Πίνακας 2. Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής, της αµερικανικής και της νιγηριανής οικογένειας. ΧΑΡΑΚΤΗ- ΡΙΤΙΚΑ Tύπος ΕΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Πυρηνικού τύπου Αποτελείται από τους συζύγους ή από τους συζύγους και τα παιδιά τους. Μονογονεϊκού τύπου (σε αρκετές περιπτώσεις). Αποτελείται από τον ένα γονέα και από ένα ή περισσότερα παιδιά (εδώ εντάσσονται και οι ανύπαντρες µητέρες). Χωρίς γάµο Αποτελείται από ζευγάρια που συζούν µε ή χωρίς παιδιά. ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (φυλής Yoruba) Εκτεταµένου τύπου Αποτελείται από τρεις ή περισσότερες γενιές που ζουν στο ίδιο σπίτι (π.χ. παππούς-γιαγιά, γονείς, παιδιά). Πυρηνικού τύπου Αποτελείται από τους συζύγους ή από τους συζύγους και τα παιδιά τους. ιαχωρισµός ρόλων υναντάται σε ελάχιστες περιπτώσεις, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, όπου ο άνδρας είναι ο αρχηγός της οικογένειας και υπεύθυνος για τα οικονοµικά της οικογένειας, ενώ η γυναίκα αναλαµβάνει τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ωστόσο, ο διαχωρισµός των ρόλων απουσιάζει ολοένα και περισσότερο. Απουσιάζει, καθώς ο άνδρας και η γυναίκα είναι ισότιµοι και βασικός τους στόχος είναι η οικογενειακή ευηµερία. Υπάρχει, καθώς στη νιγηριανή αυτή φυλή επικρατεί η πατριαρχία. Ο άνδρας είναι ο αρχηγός της οικογένειας και υπεύθυνος για την κάλυψη των βασικών αναγκών της, ενώ ο ρόλος της γυναίκας είναι η ανατροφή των παιδιών και οι οικιακές εργασίες. Απασχόληση της γυναίκας έξω από το σπίτι Αυξάνεται συνεχώς. Αποτελεί χαρακτηριστικό της αµερικανικής οικογένειας και κοινωνίας, γενικότερα. εν υφίσταται. Χρόνος παραµονής των µελών της οικογένειας στο σπίτι Μειώνεται συνεχώς, καθώς όλα τα µέλη έχουν αυξηµένες υποχρεώσεις και δραστηριότητες εκτός σπιτιού (π.χ. εργάζονται και οι δύο γονείς, τα παιδιά αποµακρύνονται από το πατρικό τους σπίτι για σπουδές κ.ά.). Είναι ελάχιστος, καθώς όλα τα µέλη της οικογένειας δραστηριοποιούνται εκτός σπιτιού, (π.χ. εργασία, σπουδές, διασκέδαση, ψυχαγωγία). Είναι αρκετός, καθώς οι γυναίκες και τα παιδιά, όπως και τα ηλικιωµένα άτοµα της οικογένειας, περιορίζουν τις δραστηριότητές τους εντός ή εκτός σπίτιου. 16 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

12 Παρατηρώντας τον Πίνακα 2, διαπιστώνουµε διαφορές στα χαρακτηριστικά των παραπάνω οικογενειών οι οποίες οφείλονται στη γεωγραφική θέση και στο οικονοµικό επίπεδο των χωρών που ανήκουν. Γενικά, όσο πιο ανεπτυγµένη οικονοµικά και τεχνολογικά είναι µια χώρα τόσο βελτιωµένο είναι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της και επηρεάζεται ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των οικογενειών αυτής της χώρας. Για παράδειγµα, η σύγχρονη ελληνική οικογένεια δεν είναι πια πατριαρχική ή µητριαρχική και συνεχώς µειώνεται ο διαχωρισµός των φύλων. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι η γυναίκα απασχολείται έξω από το σπίτι. τη σύγχρονη αµερικανική οικογένεια τα µέλη της έχουν στοιχειώδη επαφή µεταξύ τους, γιατί υιοθετούν έναν τρόπο ζωής «εκτός σπιτιού». Τέλος, στη νιγηριανή οικογένεια (φυλή Yoruba), τα µέλη της ακολουθούν έναν παραδοσιακό τρόπο οικογενειακής ζωής, καθώς συµβιώνουν µε µεγαλύτερες γενιές, δεν απουσιάζουν αρκετά από το σπίτι, η µητέρα δεν απασχολείται εκτός σπιτιού και έχουν υιοθετήσει έναν απλό και λιτό τρόπο ζωής. Άλλωστε, η χώρα τους δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη και η τεχνολογία θ αργήσει αρκετά να µπει στη ζωή τους. ηµείωση Οι µαθητές µπορούν να καταγράψουν περισσότερες αλλαγές, όπως και τα αίτια αυτών των αλλαγών, αν ανατρέξουν και σε άλλα, ευρωπαϊκά και µη, οικογενειακά πρότυπα. την αναζήτησή τους για την εξέλιξη του θεσµού της ελληνικής οικογένειας θα βοηθηθούν και από τα βιβλία των Θρησκευτικών, της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών της Α Γυµνασίου, όπως και από την πλοήγησή τους στο ιαδίκτυο (www.google.gr, Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 17

13 ΕΕΓΧΩ ΤΙ ΓΝΩΕΙ ΜΟΥ * 1.1 Η οικογένεια Η ελληνική οικογένεια ε καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσεις το (σωστό) ή το (λάθος). 1. Οικογένεια είναι το σύνολο των ανθρώπων που ζουν κάτω από κοινή στέγη και συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις γάµου και συγγένειας. 2. Τα µέλη της πυρηνικής οικογένειας είναι οι σύζυγοι ή οι σύζυγοι και τα παιδιά τους. 3. Ο θεσµός της οικογένειας είχε πάντοτε τη µορφή που έχει σήµερα. 4. Ο Χριστιανισµός υποστήριξε την πατριαρχία στην οικογένεια. 5. Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια είναι κυρίως πυρηνικού τύπου. 6. ήµερα, παρατηρείται αλλοίωση του παραδοσιακού τρόπου ζωής της αγροτικής οικογένειας. 7. υγγένεια είναι ο κοινωνικός δεσµός που συνδέει τα µέλη της οικογένειας µεταξύ τους. 8. Ο Β.. µε τη µητέρα του Μ.. είναι µεταξύ τους συγγενείς εξ αγχιστείας. 9. Η νοµική συγγένεια βασίζεται στο µυστήριο της Βάπτισης. 10. Η συγγένεια έχει µεγάλη σηµασία για µια υγιή και ευνοµούµενη κοινωνία. * Οι απαντήσεις στο Ελέγχω τις γνώσεις µου βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. 18 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

14 1.2 Οικογενειακή αγωγή ΒΑΙΚΕ ΕΡΩΤΗΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟ 1. Να ορίσετε την έννοια της αγωγής. Αγωγή είναι το σύνολο των ενεργειών και των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ενήλικοι (γονείς, εκπαιδευτικοί, συγγενείς κ.ά.) προκειµένου να αποκτήσει το παιδί την κατάλληλη ψυχοσωµατική και πνευµατική ανάπτυξη, για να ενταχθεί οµαλά και σωστά στην κοινωνία. 2. Να ορίσετε την έννοια της κοινωνικοποίησης. Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία που συνδέεται µε την ένταξη του ατόµου στην κοινωνία. 3. Ποιοι είναι οι σκοποί της οικογενειακής αγωγής; Οι σκοποί της οικογενειακής αγωγής είναι να συµβάλλουν: στη σωµατική ανάπτυξη, στην πνευµατική (διανοητική) ανάπτυξη, στην καλλιέργεια ηθικών αξιών και αρχών (π.χ. ειλικρίνεια, εργατικότητα), στην κοινωνικοποίηση του ανθρώπου. 4. Πώς συνδέεται η οικογενειακή αγωγή µε την κοινωνικοποίηση του ατόµου; Η οικογενειακή αγωγή συνδέεται άµεσα µε την κοινωνικοποίηση του ατόµου, καθώς µέσα στην οικογένεια συντελείται η κοινωνικοποίησή του. Αυτό γίνεται µέσω της κατάλληλης αγωγής, που του µαθαίνει τις κοινωνικές αρετές και του µεταδίδει τις συνήθειες και την κουλτούρα της προηγούµενης γενιάς (ήθη και έθιµα, παραδόσεις). Άλλωστε, η κοινωνικοποίηση του ατόµου αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της οικογενειακής αγωγής, εκτός από τη σωµατική, την πνευµατική και την ηθική ανάπτυξη και καλλιέργειά του. Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 19

15 5. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επίτευξη του σκοπού της οικογενειακής αγωγής; Η επίτευξη του σκοπού της οικογενειακής αγωγής εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: α) Τη στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Οι γονείς οφείλουν να καλύπτουν τόσο τις βιολογικές (π.χ. τροφή, στέγη, εκπαίδευση) όσο και τις συναισθηµατικές ανάγκες (π.χ. αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον) των παιδιών τους. β) Την αρµονική οικογενειακή ατµόσφαιρα. Ένα ήρεµο και αρµονικό οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή ψυχοσωµατική και πνευµατική ανάπτυξη ενός παιδιού (κυρίως του εφήβου). 6. ε ποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η υποκατάσταση (αναπλήρωση) των γονέων; Περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται αναγκαία η υποκατάσταση των γονέων, και κατ επέκταση της οικογενειακής αγωγής, είναι: όταν και οι δύο γονείς απασχολούνται (εργάζονται) εκτός σπιτιού, κυρίως, η µητέρα. όταν οι γονείς αδυνατούν να αναθρέψουν τα παιδιά τους (π.χ. για οικονοµικούς λόγους ή γιατί βιώνουν συνθήκες βίας ή έχουν διανοητικές ή σωµατικές αναπηρίες). όταν ένας ή και οι δύο γονείς δε βρίσκονται στη ζωή. 7. Ποιες µορφές υποκατάστασης των γονέων υπάρχουν; Η υποκατάσταση των γονέων µπορεί να παρουσιάζει δύο µορφές: α) Μερική. αυτή την περίπτωση, οι γονείς αντικαθίστανται µερικώς και προσωρινά από συγγενείς (π.χ. παππούς, γιαγιά), από άτοµα επί πληρωµή (νταντάδες) ή από παιδικούς σταθµούς. β) Ολική. αυτή την περίπτωση, οι γονείς αντικαθίστανται πλήρως από άλλους, ανάδοχους γονείς (υιοθεσία) ή από ιδρύµατα παιδικής µέριµνας ή από ιδρύµατα οικογενειακής στήριξης. 8. Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις στις οποίες η φυσική οικογένεια κάποιων παιδιών πρέπει οπωσδήποτε να υποκατασταθεί εξαιτίας των άσχηµων συνθηκών που επικρατούν σ αυτή. Η φυσική οικογένεια κάποιων παιδιών πρέπει να υποκατασταθεί όταν: τα παιδιά κακοποιούνται από τους γονείς τους, 20 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

16 τα παιδιά βιώνουν συνθήκες ανέχειας ή εκµετάλλευσης από τους γονείς τους, οι γονείς των παιδιών έχουν σοβαρές διανοητικές ή σωµατικές αναπηρίες. 9. ηµείωση Οι µαθητές µπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα ιδρύµατα παιδικής µέριµνας από τις ιστοσελίδες και ή (Αναζήτηση: «Παιδική µέριµνα»). Από πού κρίνεται απαραίτητο να εµπνέεται η οικογενειακή αγωγή και σε τι πρέπει να συντελεί; Η οικογενειακή αγωγή πρέπει να εµπνέεται από το σεβασµό απέναντι στην προσωπικότητα του παιδιού. Επίσης, πρέπει να συντελεί: στην ελευθερία, στην αυτονοµία, στην αγάπη του παιδιού για το συνάνθρωπο. 10. Να κατονοµάσετε τα κύρια χαρακτηριστικά της οικογενειακής αγωγής τα οποία είναι απαραίτητα για να είναι σωστή και αποτελεσµατική. Τα κύρια χαρακτηριστικά της οικογενειακής αγωγής προκειµένου να είναι σωστή και αποτελεσµατική θα πρέπει να είναι: α) η φιλική συµπεριφορά των γονιών (ενηλίκων) προς το παιδί, β) οι παροχές µε όρια στο παιδί, γ) η συνεχής ενθάρρυνση του παιδιού από τους γονείς. Τετράδιο Εργασιών Α. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 1. Ποιοι είναι οι σκοποί της οικογενειακής αγωγής; È ÛÎÔappleÔ ÙË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î ÁˆÁ Â Ó È Ó Û Ì ÏÏÔ Ó: ÛÙË ÛˆÌ ÙÈÎ Ó appleù ÍË, Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 21

17 ÛÙËÓ appleóâ Ì ÙÈÎ ( È ÓÔËÙÈÎ ) Ó appleù ÍË, ÛÙËÓ Î ÏÏÈ ÚÁÂÈ ËıÈÎÒÓ ÍÈÒÓ Î È Ú ÒÓ (apple.. ÂÈÏÈÎÚ ÓÂÈ, ÂÚÁ ÙÈÎfiÙËÙ ), ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÓıÚÒappleÔ. 2. ε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η αναπλήρωση της οικογενειακής αγωγής; Ó appleï ÚˆÛË ( appleôî Ù ÛÙ ÛË) ÙË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î ÁˆÁ Â Ó È Ó ÁÎ : fiù Ó Î È ÔÈ Ô ÁÔÓ apple Û ÔÏÔ ÓÙ È (ÂÚÁ ÔÓÙ È) ÂÎÙfi ÛappleÈÙÈÔ, Î Ú ˆ, Ë ÌËÙ Ú, fiù Ó ÔÈ ÁÔÓÂ Ó ÙÔ Ó ÁÈ È ÊÔÚÔ ÏfiÁÔ (apple.. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ, Á ) Ó Ó ıú Ô Ó Ù apple È È ÙÔ, fiù Ó Ô Ó Î È ÔÈ Ô ÁÔÓÂ Â Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙË ˆ. Β. Η µητέρα του µικρού Γιώργου σε λίγες ηµέρες θα ξεκινήσει να εργάζεται. Έτσι οι δύο σύζυγοι συζητούν σχετικά µε τη φύλαξη του παιδιού κατά τις ώρες της εργασίας τους. Οι γονείς έχουν να επιλέξουν ανάµεσα στις εξής λύσεις: α) να στείλουν το παιδί σε δηµόσιο παιδικό σταθµό, β) να φυλάξει το παιδί µια κυρία επί πληρωµή, γ) να φυλάξει το παιδί η γιαγιά του. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της κάθε λύσης; Ποιο µπορεί να είναι το κριτήριο της τελικής επιλογής; ηµόσιος παιδικός σταθµός ΠΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. à ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ. ÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ appleúôûˆappleèîfi. Á. Ó ÙfiÙËÙ ÂÍÔÈΠˆÛË Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔappleÔ ËÛË ÙÔ apple È ÈÔ Î ÓÔÓÙ apple Ú Ì ٠ÏÏ apple È È. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. ÈÁfiÙÂÚÔ ÔÈÎÂ Ô appleâúè ÏÏÔÓ applefi Ùfi ÙÔ ÛappleÈÙÈÔ.. Èı ÓfiÙËÙ ÌÂÙ ÔÛË apple È ÈÎÒÓ ÛıÂ- ÓÂÈÒÓ. Á. ÈÛı Ì Ù Êfi Ô Î È ÓÙÚÔapple Ì Û ÛÙËÓ ÔÌ. Κυρία επί πληρωµή. Ô apple È apple Ú Ì ÓÂÈ Û ÔÈÎÂ Ô appleâúè ÏÏÔÓ.. Ó ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙÔ ÁÔÓÈÔ.. À ËÏfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ.. ÈÁfiÙÂÚË ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË. Γιαγιά του παιδιού. ÈΠÔ, Á appleëùfi appleúfiûˆappleô.. πî ÓÔappleÔÈËÙÈÎ Ó appleï ÚˆÛË ÙË Ê ÛÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ÛÙÔÚÁ, Á appleë Î È ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË. Á. appleô Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ ÎfiÛÙÔ.. ÓÂapple ÚÎ ÂappleÈÙ ÚËÛË ÙÔ apple È ÈÔ fiù Ó Ë ÁÈ ÁÈ Â Ó È Û ÌÂÁ ÏË ËÏÈÎ Î È ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ appleúô Ï Ì Ù ÁÂ.. Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ «ÂÎÙfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ» ÏfiÁˆ ÙË ÔÈÎÂÈfiÙËÙ ÙÔ apple È ÈÔ Ì ÙË ÁÈ ÁÈ. 22 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

18 Ô ÎÚÈÙ ÚÈÔ ÙË ÙÂÏÈÎ ÂappleÈÏÔÁ È Ê ÚÂÈ applefi ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ Û ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. µ ÛÈ- Îfi ÛÙfi Ô Â Ó È Ë ÔÌ Ï Î È appleôùâïâûì ÙÈÎ ÁÈ ÙÔ apple È ÌÂÚÈÎ appleôî Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ ˆÓ. È Ùfi, Û Ó ıˆ ÔÈ ÁÔÓ ÂappleÈÏ ÁÔ Ó ÙÔÓ apple appleappleô /Î È ÙË ÁÈ ÁÈ ÁÈ ÙË Ê Ï Í ÙÔ, ÁÈ Ù : Ë appleúôûêôú ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ ÙÒÓ ÛÙËÓ ÁˆÁ ÙˆÓ apple È ÈÒÓ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ, Â Ó È ÔÈÎÂ Î È Á appleëù appleúfiûˆapple ÛÙ apple È È, Â Ó È ÌappleÈÛÙ ÙÔÌ, ÂÓ apple Ú ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ. È ıâì ÙÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ Αφού διαβάσετε από τα κείµενα Νεοελληνικής ογοτεχνίας της Α Γυµνασίου το διήγηµα «Η γιαγιά», να εξετάσετε το ρόλο της γιαγιάς στην αγωγή των παιδιών της ιστορίας. ήµερα, έχουν µεταβληθεί οι σχέσεις των νέων µε τους ηλικιωµένους; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Το διήγηµα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου ( ) Η γιαγιά ανήκει στη συλλογή «ιηγήµατα» και αναφέρεται σε µια ελληνική οικογένεια, που αποτελείται από τη γιαγιά και τα πέντε ορφανά εγγόνια της. ίγα λόγια για την υπόθεση του διηγήµατος: Η γιαγιά, µετά το θάνατο της κόρης της, ανέλαβε να µεγαλώσει τα πέντε εγγόνια της. Για το λόγο αυτό άρχισε να πλέκει µε το βελονάκι δαντέλες και να τις πουλάει. Έτσι κατάφερε να µεγαλώσει τα εγγόνια της. Με τα χρόνια η γιαγιά έχασε σχεδόν την όρασή της. Ο µεγαλύτερος εγγονός άρχισε να καλλιεργεί τα χωράφια και να συντηρεί το σπίτι, ενώ ο µικρός έγινε έξι εφτά χρονών. Τα εγγόνια αγαπούσαν πολύ τη γιαγιά τους. Μάλιστα, την περασµένη Πρωτοχρονιά τής αγόρασαν για δώρο δόντια. Φέτος, ενώ συζητούσαν για τα δώρα της Πρωτοχρονιάς, ο µικρός εγγονός πρότεινε να της αγοράσουν µάτια. Είπε µάλιστα, να µην πάρουν δώρα γι αυτόν, αν τα µάτια είναι ακριβά. Και αν οι γιατροί δεν µπορούσαν να γιατρέψουν τα µάτια της να την πάνε στη Βαγγελίστρια να τη γιατρέψει ο Θεός. Η γιαγιά ακούγοντας τα λόγια του µικρού και γεµάτη συγκίνηση, αγκάλιασε τον εγγονό της, τον φίλησε και ευχαρίστησε το Θεό. Όπως φαίνεται, ο ρόλος της γιαγιάς στην αγωγή των παιδιών της ιστορίας είναι ση- µαντικός, καθώς: Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 23

19 έχει υποκαταστήσει εξολοκλήρου τους γονείς των παιδιών µετά την απώλειά τους έχοντας αναλάβει τριπλό ρόλο, αυτόν της µητέρας, του πατέρα και της γιαγιάς, ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη διπλή αποστολή των γονέων απέναντι στα παιδιά, τη βιολογική και τη συναισθηµατική, καθώς καλύπτει τις βασικές ανάγκες τους για τροφή, στέγη, υγεία και ταυτόχρονα τους προσφέρει αγάπη, στοργή και ενδιαφέρον, επιστρατεύει όλες τις σωµατικές και ψυχικές της δυνάµεις, για να φέρει σε πέρας το χρέος της. Ο ρόλος της γιαγιάς σ αυτή την τραγική περίπτωση είναι σηµαντικός. Εκπληρώνει σωστά το χρέος της, γεγονός που της αναγνωρίζεται από την αγάπη των εγγονών προς το πρόσωπό της. ήµερα, έχουν µεταβληθεί κατά πολύ οι σχέσεις των νέων µε τους ηλικιωµένους. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως: ο διαφορετικός τρόπος ζωής. Οι σύζυγοι προτιµούν να ζουν σε ξεχωριστό σπίτι από τους γονείς τους και να ανατρέφουν οι ίδιοι τα παιδιά τους. η αντικατάσταση του εκτεταµένου τύπου οικογένειας από τον πυρηνικό. Με εξαίρεση κάποιες αγροτικές οικογένειες, η σύγχρονη οικογένεια δεν αποτελείται από δύο ή τρεις γενιές που ζουν στο ίδιο σπίτι, αλλά από τους συζύγους και τα παιδιά τους. η σύγκρουση απόψεων και αντιλήψεων. Οι διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις των γενεών δε βοηθούν στην αποτελεσµατική ανατροφή των παιδιών από τους ηλικιωµένους. ο παππούς και η γιαγιά έχουν ή επιλέγουν να έχουν ξεχωριστό νοικοκυριό από την οικογένεια, γιατί χρειάζονται ηρεµία και ξεκούραση. ο παππούς και η γιαγιά υποκαθιστούν µερικώς τους γονείς, όταν οι τελευταίοι εργάζονται κ.ά. Εντούτοις, η προσφορά του παππού και της γιαγιάς στην οικογένεια, είτε µε ολική είτε µε µερική υποκατάσταση των γονέων, είναι σηµαντική, γιατί η παρουσία τους βοηθάει στη σωστή ανατροφή και στην ψυχική ισορροπία των παιδιών, µέσα από υγιείς και ισορροπη- µένους (συγγενικούς) δεσµούς. 24 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) ***

( μαθήτρια Γ γυμνασίου) *** «...Η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι απαραίτητη. Τα άτομα με επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότεροι στις σπουδές τους, αφού μπορούν ψάχνοντας σε ξένες βιβλιογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ Κύρια έννοια: Φιλία ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ A ΛΥΚΕΙΟΥ «Ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής των φίλων µας;» ευτερεύουσες έννοιες: Κριτήρια επιλογής Ζητούµενο: Το θέµα Φιλία αποκαλείται το κοινωνικό συναίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË ã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË ã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π øπ π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Το καλοκαίρι έχει έρθει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακή Οικονομία Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 21-0035 OIK.oik.indd 1 10/1/2013 9:47:40 πμ

Οικιακή Οικονομία Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 21-0035 OIK.oik.indd 1 10/1/2013 9:47:40 πμ Οικιακή Οικονομία Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0035 OIK.oik.indd 1 10/1/2013 9:47:40 πμ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ανατροφή των παιδιών, οι αξίες, τα κίνητρα που δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Οικογενειακό περιβάλλον και αγωγή. Η οικογένεια. Στάδια κοινωνικοποίησης µέσα από την οικογένεια:

Θέµατα της παρουσίασης. Οικογενειακό περιβάλλον και αγωγή. Η οικογένεια. Στάδια κοινωνικοποίησης µέσα από την οικογένεια: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέµατα της παρουσίασης Οικογενειακό περιβάλλον και αγωγή Σακελλαρίου Κίµων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα H οικογένεια ως

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο «Φιλολογικό» Φροντιστήριο 2 ο Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Επιμέλεια: Μάνθου Άρτεμις [Ο διαδικτυακός διάλογος] Δεν μπορεί, ασφαλώς, να αμφισβητηθεί ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητο στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 2.5. ΗΘΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ [94] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ υλικές-οικονομικές πολιτικές πνευματικές ηθικές κοινωνικές αισθητικές θρησκευτικές ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή).

G.J. Craig, D. Baucum. (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. (Επιμέλεια μετάφρασης Α. Ιωαννίδου), τ. Α, 656-657. Αθήνα: Παπαζήση (διασκευή). ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 [Η φιλία] Τα παιδιά ωφελούνται πολύ από στενές φιλικές σχέσεις στις οποίες υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι φιλίες τα βοηθούν να συνειδητοποιήσουν κοινωνικές έννοιες, να συνυπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο»

«Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» «Εθισμός και εξάρτηση από το διαδίκτυο» Σχολείο: Γενικό Λύκειο Παραλίας Τάξη: Α 4 Σχ.Έτος:2012 Ομάδα: 4 η Μέλη υποομάδας: 1.Κοντοπούλου Σωτηρία 2.Μπαζάρογλου Γεωργία 3.Μπόμπου Μαρία 4.Φιλιποππούλου Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΦΙΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ: 3.2. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων 3.3 Διαπολιτισμικότητα - Αποδοχή και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Οικιακής Οικονοµίας είναι η ανάπτυξη του ανθρώπου στο οικιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô;

ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; È Ô ÌÂ Ó È Ï Ô; Τι έκανε ο καθένας; ÔÈÔÈ Ô ÏÂ Ó ÁÈ Ó Á ÓÂÈ ÙÔ È Ï Ô; Συγγραφέας Εικονογράφος Μεταφραστής Διορθωτής Βιβλιοδέτης Τυπογράφος Εκδότης È Ó ÊÙÈ ÍÂÈ Ó ÙÚ appleâ È Διάλεξε ένα αντικείμενο και φτιάξε

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων»

Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013. Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Λάρνακα 2012-2013 Θέµα: ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων» Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας ενηµερώνουµε ότι το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας οργανώνει τις εξής δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P R N G V I R V E R R O D U I N G P R O D U C T S R E V E R F O E V O R E R T C T S O U R F U T U R E U R R F U U T U R E I S F O R E V E R V E R E O R E S F R 1

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! No 1 ÛÂ Aloe Vera ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! I V I L P N G V I V E O D U I N G P O D U C T S E V E F O E V O E T C T S O U F U T U E U F U U T U E I S F O E V E V E E O E S F 1 9 9 7 8 8-0 2 0 3 1 3 H Forever ÓÂÈ Î

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αποβλέπει στην εισαγωγή, στην έννοια των δημοσίων σχέσεων και στην κατανόηση του τι είναι δημόσιες σχέσεις, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών

Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών Έφηβοι Σύμβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού πραγματοποίησαν

Διαβάστε περισσότερα

Àª π ªπ ƒπ. Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ

Àª π ªπ ƒπ. Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ƒ À ƒ À - π ƒπ π ªπ ƒπ 02-03-07 05:33 Page 1 Àª π ªπ ƒπ Ê Ë appleô Ú ˆÛË ÙË Ú appleâ ÁÈ Î Ù ÔÏ Ô ÔÈappleÔÚÈÎÒÓ ÛÙÔ Û Ó ÏÊÔ ÛˆÛÙ Î È Â Ú ıìë ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ıâûìô ÂÈ Ó appleúôûê ÚÂÈ ıâùèî ÛÙÔÈ Â Û fiïô Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα