Φίλη µαθήτρια, φίλε µαθητή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φίλη µαθήτρια, φίλε µαθητή"

Transcript

1 Φίλη µαθήτρια, φίλε µαθητή Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να σου προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στο µάθηµα της Οικιακής Οικονοµίας. Κάθε υποενότητα περιλαµβάνει: Bασικές ερωτήσεις για την κατανόηση του µαθήµατος Aπαντήσεις στις ερωτήσεις-δραστηριότητες του Tετραδίου Eργασιών ιαθεµατικές δραστηριότητες Aπαντήσεις στις δραστηριότητες του Εργαστηριακού Οδηγού Eρωτήσεις τύπου ωστό-άθος µε τις απαντήσεις τους. Αφροδίτη Παπαϊωάννου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος Η οικογένεια Η ελληνική οικογένεια Οικογενειακή αγωγή Ο κονωνικός περίγυρος Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων Επικοινωνία και προβλήµατα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Η κοινωνικότητα των νέων Οικονοµικά της οικογένειας Οικονοµικοί πόροι Ο οικονοµικός ρόλος της οικογένειας Οικογενειακός προϋπολογισµός ιατροφή Τροφή και τρόφιµα Οµάδες τροφίµων Οµάδα1η: Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα Οµάδα 2η: Φρούτα και χορταρικά Οµάδα 3η: ηµητριακά και ψωµί Οµάδα 4η: Κρέας-ψάρι-όσπρια Οµάδα 5η: ίπη και έλαια Γλυκίσµατα ροφήµατα ποτά χεδιασµός γευµάτων Αγωγή υγείας Πρόληψη ατυχηµάτων Ατοµική υγιεινή τοµατική υγεία Κάπνισµα Οινόπνευµα Φαρµακείο Φάρµακα Ατυχήµατα στο σπίτι και σε δηµόσιους χώρους Ατυχήµατα στο δρόµο Κυκλοφοριακή αγωγή

3 5. Κατοικία Η κατοικία και η σηµασία της για τον άνθρωπο Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας Η ελληνική παραδοσιακή κατοικία Τύποι και µορφές κατοικίας ειτουργικότητα και αισθητική των χώρων της κατοικίας Ενδυµασία Η ενδυµασία και η σηµασία της για τον άνθρωπο Ιστορική εξέλιξη της ενδυµασίας Η ελληνική παραδοσιακή ενδυµασία Τύποι ένδυσης Πρώτες ύλες Κριτήρια επιλογής και υγιεινή της ενδυµασίας Απαντήσεις στο «Ελέγχω τις γνώσεις µου» Βιβλιογραφία

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος 1.1 Η οικογένεια Η ελληνική οικογένεια ΒΑΙΚΕ ΕΡΩΤΗΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟ 1. Να ορίσετε την έννοια της οικογένειας. Οικογένεια είναι το σύνολο των ανθρώπων που ζουν κάτω από κοινή στέγη και συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις γάµου και συγγένειας. 2. Ποια είναι η σηµασία της οικογένειας για τον άνθρωπο; Η σηµασία της οικογένειας για τον άνθρωπο είναι µεγάλη, γιατί µέσα σε αυτή καλύπτει βασικές ανάγκες του. υγκεκριµένα: ικανοποιεί τις βιολογικές και ψυχολογικές ανάγκες του, κοινωνικοποιείται, αφού η οικογένεια αποτελεί το πρώτο κοινωνικό σύνολο στο οποίο εντάσσεται, διδάσκεται ηθικές αξίες (π.χ. ειλικρίνεια, σεβασµός) και αποκτά ηθική συνείδηση, διαµορφώνει τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, αποκτά γνώσεις και λύνει τις βασικές απορίες του, καθώς η οικογένεια αποτελεί το πρώτο σχολείο της ζωής του. Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 9

5 3. Ποια είναι η σηµασία της οικογένειας για την κοινωνία; Η σηµασία της οικογένειας για την κοινωνία είναι µεγάλη. υγκεκριµένα, η σωστή λειτουργία της κοινωνίας εξαρτάται από τη διατήρηση µια σταθερής, ασφαλούς και ήρεµης οικογενειακής ζωής. 4. Ποιοι είναι οι τύποι της οικογένειας στη σηµερινή κοινωνία; Οι τύποι της οικογένειας στη σηµερινή κοινωνία είναι: α) Πυρηνική οικογένεια. Αποτελεί την κύρια µορφή οικογένειας και δηµιουργείται µε το γάµο. Τα µέλη της είναι οι σύζυγοι ή οι σύζυγοι και τα παιδιά τους. β) Μονογονεϊκή οικογένεια. Όπως δηλώνει και η ονοµασία της, αποτελείται από ένα γονέα και από ένα ή περισσότερα παιδιά. αυτό τον τύπο οικογένειας συµπεριλαµβάνονται και οι ανύπαντρες µητέρες µε ένα ή περισσότερα παιδιά. γ) Οικογένεια χωρίς γάµο. Πρόκειται για την περίπτωση ζευγαριών που συζούν, µε ή χωρίς παιδιά. δ) Εκτεταµένη οικογένεια. Αυτός ο τύπος οικογένειας χαρακτηρίζεται από τη συµβίωση τριών ή περισσότερων γενεών που ζουν στο ίδιο σπίτι (π.χ. παππούς-γιαγιά, γονείς και παιδιά). 5. Να περιγράψετε πώς εξελίχθηκε ο θεσµός της οικογένειας στο πέρασµα των χρόνων. Ο θεσµός της οικογένειας δεν είχε πάντοτε τη µορφή που έχει σήµερα. Αντίθετα πέρασε από κάποια εξελικτικά στάδια τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 1. Τα εξελικτικά στάδια του θεσµού της οικογένειας ΕΠΟΧΗ Προϊστορική (πριν από την εµφάνιση του αρότρου) Προϊστορική (µε την εµφάνιση του αρότρου) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΟΥ ΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ. Ηγετική θέση στην οικογένεια είχε η γυναίκα (µητέρα µητριαρχία) η οποία ήταν σεβαστό πρόσωπο στην οικογένεια και στην κοινωνία της εποχής. Ήταν υπεύθυνη για την αγωγή και την ανατροφή των παιδιών τα οποία έπαιρναν το όνοµά της. Επίσης, η περιουσία κάθε οικογένειας περνούσε στην κόρη ή στις κόρες. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ. Ηγετική θέση στην οικογένεια είχε ο άνδρας (πατέρας πατριαρχία) γιατί, σε αντίθεση µε τη γυναίκα, είχε την κατάλληλη σωµατική δύναµη για να χρησιµοποιεί το άροτρο και να οργώ- 10 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

6 Αρχαία Ελλάδα Ρωµαϊκή εποχή Βιοµηχανική επανάσταση ηµερινή εποχή νει. Έτσι, η γυναίκα απέκτησε κατώτερη θέση, έγινε υπόδουλη του άνδρα και περιορίστηκε στην ανατροφή των παιδιών και στις οικιακές εργασίες. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ. Ο άνδρας ήταν αρχηγός της οικογένειας και υπεύθυνος για την οργάνωση και τη διαχείριση του σπιτιού. Ωστόσο, η θέση της γυναίκας ήταν διαφορετική από τόπο σε τόπο. την αρχαία Αθήνα οι γυναίκες δε συµµετείχαν στα κοινά, αλλά ασχολούνταν µε την ανατροφή των παιδιών και τις οικιακές εργασίες. Αντίθετα, στην αρχαία πάρτη η γυναίκα αντιµετωπιζόταν ίσα µε τον άνδρα (π.χ. µορφωνόταν, είχε γνώµη για όλα τα θέµατα). ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ. Ο άνδρας ήταν αρχηγός της οικογένειας και απόλυτος εξουσιαστής της γυναίκας και των παιδιών του. ΓΥΝΑΙΚΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΟ. Η γυναίκα µπήκε στον εργασιακό-παραγωγικό χώρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να συµµετέχει και ο άνδρας ενεργά στην ανατροφή των παιδιών και στις οικιακές εργασίες (κατάρριψη του παραδοσιακού ανδρικού ρόλου). ΑΠΟΥΙΑ ΙΑΧΩΡΙΜΟΥ ΡΟΩΝ. Και οι δύο γονείς θεωρούνται ισότιµοι και βασικός τους στόχος είναι η καλύτερη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. ηµείωση Ο Χριστιανισµός διακήρυξε την αρχή της ισότητας µεταξύ όλων των ανθρώπων και έκανε τη γυναίκα ισότιµη µε τον άνδρα. 6. Ποια είναι η φυσιογνωµία (τα χαρακτηριστικά) της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας; Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας είναι: ο πυρηνικός της τύπος, δηλαδή αποτελείται από τους συζύγους ή από τους συζύγους και τα παιδιά τους, η απουσία του διαχωρισµού των ρόλων, δηλαδή ο άνδρας και η γυναίκα είναι ισότι- µοι και βασικός τους στόχος είναι η οικογενειακή ευηµερία, η απασχόληση της γυναίκας έξω από το σπίτι που συνεχώς αυξάνεται, η µείωση του χρόνου παραµονής των µελών της οικογένειας στο σπίτι, καθώς ό- λοι έχουν αυξηµένες υποχρεώσεις και δραστηριότητες εκτός σπιτιού (π.χ. εργάζονται και οι δύο γονείς, τα παιδιά αποµακρύνονται από το πατρικό τους σπίτι για σπουδές). Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 11

7 7. Παρατηρείται αλλοίωση του παραδοσιακού τρόπου ζωής της αγροτικής οικογένειας; Αν ναι, σε ποιους παράγοντες πιστεύετε ότι οφείλεται; Αγροτική είναι η οικογένεια που ζει στην ύπαιθρο και η βασική απασχόλησή της είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. ιαφέρει αρκετά από την αστική οικογένεια που ζει στην πόλη και ασχολείται µε διάφορα επαγγέλµατα εκτός του αγροτικού τοµέα. Ωστόσο, η σηµερινή αγροτική οικογένεια τείνει να µη διαφέρει σηµαντικά από την αστική. Εποµένως, ο παραδοσιακός τρόπος ζωής της έχει αλλοιωθεί. Οι κύριοι παράγοντες (αλλαγές) που συνέβαλαν στην αλλοίωση του παραδοσιακού τρόπου ζωής της αγροτικής οικογένειας είναι: η πρόοδος της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της βιοµηχανίας που οδήγησαν στην αντικατάσταση των εργατικών χεριών µε µηχανήµατα, η µείωση των αποστάσεων από τα αστικά κέντρα µε την ανάπτυξη των µέσων συγκοινωνίας, τα ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας) που έφεραν σε επαφή την αγροτική οικογένεια µε τον τρόπο ζωής της αστικής οικογένειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα πολλοί αγρότες να εγκαταλείψουν το επάγγελµά τους και να στραφούν σε άλλα επαγγέλµατα, καθώς και να υιοθετήσουν έναν «αστικό» τρόπο ζωής, σύµφωνα µε τον οποίο τα µέλη της αγροτικής οικογένειας δεν είναι πια παραγωγοί (τουλάχιστον στον απαιτούµενο βαθµό), αλλά καταναλωτές, όπως και τα µέλη της αστικής οικογένειας. 8. Να ορίσετε την έννοια της συγγένειας. υγγένεια ή συγγενικός δεσµός είναι ο κοινωνικός δεσµός που συνδέει τα µέλη της οικογένειας µεταξύ τους. 9. Ποια είναι τα βασικά είδη συγγένειας; Γνωρίζετε άλλες µορφές συγγένειας; Τα βασικά είδη συγγένειας είναι δύο: α) Η συγγένεια εξ αίµατος. Η βάση αυτού του είδους συγγένειας είναι βιολογική και στηρίζεται στη διαδικασία της γέννησης (π.χ. γονείς και παιδιά είναι συγγενείς εξ αίµατος). β) Η συγγένεια εξ αγχιστείας. Η βάση αυτού του είδους συγγένειας είναι ο γάµος. Ύ- στερα από το γάµο οι συγγενείς των δύο συζύγων είναι συγγενείς εξ αγχιστείας (π.χ. ο γαµπρός και η πεθερά είναι συγγενείς εξ αγχιστείας). Άλλες µορφές συγγένειας είναι: α) Η νοµική συγγένεια ή υιοθεσία. Βασίζεται στη διαδικασία της υιοθεσίας παιδιού ή 12 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

8 παιδιών από ένα ανδρόγυνο (σε ορισµένες περιπτώσεις και από ένα γονέα), που θα είναι οι γονείς του παιδιού (ή των παιδιών). β) Η πνευµατική συγγένεια. Βασίζεται στο µυστήριο της Βάπτισης και πρόκειται για τη συγγένεια αναδόχου (νονού) και αναδεκτού (βαφτισηµιού). 10. Ποια είναι η σηµασία της συγγένειας για µια υγιή και ευνοµούµενη 1 κοινωνία; Η συγγένεια έχει µεγάλη σηµασία για µια υγιή και ευνοµούµενη κοινωνία γιατί: καλύπτει τις συναισθηµατικές και κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου (π.χ. συντροφικότητα και επικοινωνία), ενδυναµώνει τις αξίες του ανθρώπου, δηµιουργεί το οικογενειακό δέντρο και γνωστοποιούνται οι οικογενειακές ρίζες, προβάλλει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις µεταξύ των µελών της, συµβάλλει στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της παράδοσης. Τετράδιο Εργασιών Α. 1. Να κατατάξετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που µπορούν να εµφανιστούν σε µία οικογένεια, σε καθεµιά από τις κατηγορίες που αναγράφονται µέσα στα πλαίσια. τενότερη επαφή των παιδιών µε τον παππού και τη γιαγιά, οικονοµικά προβλήµατα, ευκολία χωρισµού των συντρόφων, πολύπλοκες ευθύνες του γονέα, οικονοµική βοήθεια, συναισθηµατική ασφάλεια, στενότερη σχέση µεταξύ γονέα και παιδιού. ÚËÓÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ñ Û Ó È- ÛıËÌ ÙÈÎ ÛÊ ÏÂÈ ªÔÓÔÁÔÓ ΠÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ñ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ appleúô Ï - Ì Ù ñ appleôï appleïôîâ  ı Ó ÙÔ ÁÔÓ ñ ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û ÛË ÌÂ- Ù Í ÁÔÓ Î È apple È ÈÔ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ˆÚ Á ÌÔ ñ  ÎÔÏ ˆ- ÚÈÛÌÔ ÙˆÓ Û ÓÙÚfiÊˆÓ ÎÙÂÙ Ì ÓË ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ñ ÛÙÂÓfiÙÂÚË Âapple Ê ÙˆÓ apple È ÈÒÓ Ì ÙÔÓ apple appleappleô Î È ÙË ÁÈ ÁÈ ñ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ô ıâè ñ Û Ó ÈÛıËÌ ÙÈÎ ÛÊ ÏÂÈ 1. Ευνοµούµενος: αυτός που κυβερνάται µε δίκαιους νόµους. Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 13

9 Α. 2. Να αντιστοιχίσετε σωστά τους αριθµούς της α στήλης µε τα γράµµατα της β στήλης. 1. Προϊστορική α. µοναδική απασχόληση της γυναίκας οι δουλειές εποχή του σπιτιού και η ανατροφή των παιδιών 2. Αρχαία Αθήνα β. ανάµειξη της γυναίκας στα δηµόσια ζητήµατα 3. Αρχαία πάρτη γ. απόλυτη εξουσία του άνδρα πάνω στη γυναίκα και στα παιδιά 4. Αρχαία Ρώµη δ. µητριαρχία 5. Χριστιανισµός ε. µείωση του αριθµού των παιδιών 6. Βιοµηχανική στ. ισότητα µεταξύ των συζύγων Επανάσταση 7. 21ος αιώνας ζ. αύξηση της γυναικείας απασχόλησης Α. 3. Να σηµειώσετε το είδος της συγγένειας (εξ αίµατος, εξ αγχιστείας) που έχουν µεταξύ τους τα παρακάτω πρόσωπα. πατέρας κόρη ÂÍ Ì ÙÔ γιαγιά εγγόνι ÂÍ Ì ÙÔ συννυφάδες ÂÍ Á ÈÛÙ γαµπρός πεθερά ÂÍ Á ÈÛÙ πρώτα ξαδέρφια ÂÍ Ì ÙÔ πεθερός νύφη ÂÍ Á ÈÛÙ B. κεφτείτε κάποιο φίλο σας ή συγγενικό σας πρόσωπο που µένει σε διαφορετική περιοχή από τη δική σας (αγροτική, αστική). Ποιες διαφορές παρατηρείτε µεταξύ του προσώπου αυτού και του εαυτού σας; Να τις καταγράψετε στον παρακάτω πίνακα. Αφού συγκρίνετε τις δύο στήλες του πίνακα, σε ποια συµπεράσµατα οδηγείστε; Ο εαυτός µου Ο φίλος µου/συγγενής (π.χ. πρώτος ξάδερφος) Τύπος ÚËÓÈÎ Î È ÛÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÚËÓÈÎ Î È ÁÚÔÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ οικογένειας (2 ÁÔÓÂ Î È 3 apple È È ) (2 ÁÔÓÂ Î È 3 apple È È ) Επάγγελµα π ȈÙÈÎ apple ÏÏËÏÔ π ȈÙÈÎ apple ÏÏËÏÔ µητέρας Εξωσχολικές ªapple ÛÎÂÙ, ÂÎÌ ıëûë Í ÓˆÓ ªapple ÛÎÂÙ, ÂÎÌ ıëûë Í ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ δραστηριότητες ÁψÛÛÒÓ (ÛÙËÓ appleïëûè ÛÙÂÚË applefiïë) ιασκέδαση ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ, ı ÙÚÔ ÈÓËÌ ÙÔÁÚ ÊÔ (ÛÙËÓ appleïëûè ÛÙÂÚË applefiïë) 14 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

10 È È ÊÔÚ ÌÂÙ Í ÙÔ appleúòùô Í ÚÊÔ ÌÔ, appleô Ì ÓÂÈ ÛÂ Ó ˆÚÈfi 15 ÏÌ. ͈ applefi ÙËÓ ÙÚ, Î È ÂÌ Ó, appleô Ì Óˆ ÛÙËÓ ı Ó, Â Ó È ÔÈ ÂÍ : Ô Í ÂÚÊfi ÌÔ Ó ÎÂÈ Û ÁÚÔÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ, ÂÓÒ ÂÁÒ Û ÛÙÈÎ. Ô Í ÂÚÊfi ÌÔ ÌÂÙ ÎÈÓÂ Ù È Û Â fió Î ıëìâúèó ÛÙËÓ appleïëûè ÛÙÂÚË applefiïë ÁÈ ÙÈ ÂÍˆÛ ÔÏÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ Î È ÁÈ ÙË È ÛÎ Û ÙÔ, ÂÓÒ ÂÁÒ fi È. øûùfiûô, Û ÁÎÚ ÓÔÓÙ ÙÈ Ô ÛÙ Ï ÙÔ apple Ú apple Óˆ apple Ó Î Ô ËÁÔ Ì ÛÙ ÛÙÔ Û Ìapple Ú ÛÌ fiùè ÔÈ È ÊÔÚ appleô Ó Ê Ú Ì ÂÓ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ, Î ıò Ë ÁÚÔ- ÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÙÔ Í ÚÊÔ ÌÔ ÌÔÈ ÂÈ Ì ÙË ÈÎ ÌÔ ÛÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô ÁÂ- ÁÔÓfi Ùfi ÂÓ Â Ó È ÌÂÌÔÓˆÌ ÓÔ, ÏÏ ÁÂÓÈÎfi. Ùfi Û Ì ÓÂÈ ÁÈ Ù Û ÌÂÚ Ù Ì - ÏË ÙË ÁÚÔÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÂÁÎ Ù Ï appleô Ó ÔÏÔ Ó Î È appleâúèûûfiùâúô ÙÔÓ apple Ú Ô- ÛÈ Îfi ÙÚfiappleÔ ˆ Î È ÙËÓ apple Ú ÁˆÁ appleúô fióùˆó Î È Á ÓÔÓÙ È Î Ù Ó ÏˆÙ, ËÏ ÈÔıÂÙÔ Ó ÙÔÓ ÛÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ ˆ (apple.. Âapple ÁÁÂÏÌ ÌËÙ Ú ÁÚÔÙÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ : fi È ÁÚfiÙÈÛÛ ÓÔÈÎÔÎ Ú, ÏÏ È ÈˆÙÈÎ apple ÏÏËÏÔ ). È ıâì ÙÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ε συνεργασία µε τους καθηγητές των Ξένων Γλωσσών, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας να ερευνήσετε τα χαρακτηριστικά των οικογενειών άλλων χωρών και να τα συγκρίνετε µε τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. ιαπιστώνετε αλλαγές; Αν ναι, πού κατά τη γνώµη σας οφείλονται; τον πίνακα που ακολουθεί δίνονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, µιας αµερικανικής και µιας οικογένειας που ανήκει στη φυλή Γιορούµπα (Yoruba) της Νιγηρίας: Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 15

11 Πίνακας 2. Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής, της αµερικανικής και της νιγηριανής οικογένειας. ΧΑΡΑΚΤΗ- ΡΙΤΙΚΑ Tύπος ΕΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Πυρηνικού τύπου Αποτελείται από τους συζύγους ή από τους συζύγους και τα παιδιά τους. Μονογονεϊκού τύπου (σε αρκετές περιπτώσεις). Αποτελείται από τον ένα γονέα και από ένα ή περισσότερα παιδιά (εδώ εντάσσονται και οι ανύπαντρες µητέρες). Χωρίς γάµο Αποτελείται από ζευγάρια που συζούν µε ή χωρίς παιδιά. ΝΙΓΗΡΙΑΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (φυλής Yoruba) Εκτεταµένου τύπου Αποτελείται από τρεις ή περισσότερες γενιές που ζουν στο ίδιο σπίτι (π.χ. παππούς-γιαγιά, γονείς, παιδιά). Πυρηνικού τύπου Αποτελείται από τους συζύγους ή από τους συζύγους και τα παιδιά τους. ιαχωρισµός ρόλων υναντάται σε ελάχιστες περιπτώσεις, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, όπου ο άνδρας είναι ο αρχηγός της οικογένειας και υπεύθυνος για τα οικονοµικά της οικογένειας, ενώ η γυναίκα αναλαµβάνει τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ωστόσο, ο διαχωρισµός των ρόλων απουσιάζει ολοένα και περισσότερο. Απουσιάζει, καθώς ο άνδρας και η γυναίκα είναι ισότιµοι και βασικός τους στόχος είναι η οικογενειακή ευηµερία. Υπάρχει, καθώς στη νιγηριανή αυτή φυλή επικρατεί η πατριαρχία. Ο άνδρας είναι ο αρχηγός της οικογένειας και υπεύθυνος για την κάλυψη των βασικών αναγκών της, ενώ ο ρόλος της γυναίκας είναι η ανατροφή των παιδιών και οι οικιακές εργασίες. Απασχόληση της γυναίκας έξω από το σπίτι Αυξάνεται συνεχώς. Αποτελεί χαρακτηριστικό της αµερικανικής οικογένειας και κοινωνίας, γενικότερα. εν υφίσταται. Χρόνος παραµονής των µελών της οικογένειας στο σπίτι Μειώνεται συνεχώς, καθώς όλα τα µέλη έχουν αυξηµένες υποχρεώσεις και δραστηριότητες εκτός σπιτιού (π.χ. εργάζονται και οι δύο γονείς, τα παιδιά αποµακρύνονται από το πατρικό τους σπίτι για σπουδές κ.ά.). Είναι ελάχιστος, καθώς όλα τα µέλη της οικογένειας δραστηριοποιούνται εκτός σπιτιού, (π.χ. εργασία, σπουδές, διασκέδαση, ψυχαγωγία). Είναι αρκετός, καθώς οι γυναίκες και τα παιδιά, όπως και τα ηλικιωµένα άτοµα της οικογένειας, περιορίζουν τις δραστηριότητές τους εντός ή εκτός σπίτιου. 16 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

12 Παρατηρώντας τον Πίνακα 2, διαπιστώνουµε διαφορές στα χαρακτηριστικά των παραπάνω οικογενειών οι οποίες οφείλονται στη γεωγραφική θέση και στο οικονοµικό επίπεδο των χωρών που ανήκουν. Γενικά, όσο πιο ανεπτυγµένη οικονοµικά και τεχνολογικά είναι µια χώρα τόσο βελτιωµένο είναι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της και επηρεάζεται ο παραδοσιακός τρόπος ζωής των οικογενειών αυτής της χώρας. Για παράδειγµα, η σύγχρονη ελληνική οικογένεια δεν είναι πια πατριαρχική ή µητριαρχική και συνεχώς µειώνεται ο διαχωρισµός των φύλων. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι η γυναίκα απασχολείται έξω από το σπίτι. τη σύγχρονη αµερικανική οικογένεια τα µέλη της έχουν στοιχειώδη επαφή µεταξύ τους, γιατί υιοθετούν έναν τρόπο ζωής «εκτός σπιτιού». Τέλος, στη νιγηριανή οικογένεια (φυλή Yoruba), τα µέλη της ακολουθούν έναν παραδοσιακό τρόπο οικογενειακής ζωής, καθώς συµβιώνουν µε µεγαλύτερες γενιές, δεν απουσιάζουν αρκετά από το σπίτι, η µητέρα δεν απασχολείται εκτός σπιτιού και έχουν υιοθετήσει έναν απλό και λιτό τρόπο ζωής. Άλλωστε, η χώρα τους δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη και η τεχνολογία θ αργήσει αρκετά να µπει στη ζωή τους. ηµείωση Οι µαθητές µπορούν να καταγράψουν περισσότερες αλλαγές, όπως και τα αίτια αυτών των αλλαγών, αν ανατρέξουν και σε άλλα, ευρωπαϊκά και µη, οικογενειακά πρότυπα. την αναζήτησή τους για την εξέλιξη του θεσµού της ελληνικής οικογένειας θα βοηθηθούν και από τα βιβλία των Θρησκευτικών, της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών της Α Γυµνασίου, όπως και από την πλοήγησή τους στο ιαδίκτυο (www.google.gr, Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 17

13 ΕΕΓΧΩ ΤΙ ΓΝΩΕΙ ΜΟΥ * 1.1 Η οικογένεια Η ελληνική οικογένεια ε καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσεις το (σωστό) ή το (λάθος). 1. Οικογένεια είναι το σύνολο των ανθρώπων που ζουν κάτω από κοινή στέγη και συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις γάµου και συγγένειας. 2. Τα µέλη της πυρηνικής οικογένειας είναι οι σύζυγοι ή οι σύζυγοι και τα παιδιά τους. 3. Ο θεσµός της οικογένειας είχε πάντοτε τη µορφή που έχει σήµερα. 4. Ο Χριστιανισµός υποστήριξε την πατριαρχία στην οικογένεια. 5. Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια είναι κυρίως πυρηνικού τύπου. 6. ήµερα, παρατηρείται αλλοίωση του παραδοσιακού τρόπου ζωής της αγροτικής οικογένειας. 7. υγγένεια είναι ο κοινωνικός δεσµός που συνδέει τα µέλη της οικογένειας µεταξύ τους. 8. Ο Β.. µε τη µητέρα του Μ.. είναι µεταξύ τους συγγενείς εξ αγχιστείας. 9. Η νοµική συγγένεια βασίζεται στο µυστήριο της Βάπτισης. 10. Η συγγένεια έχει µεγάλη σηµασία για µια υγιή και ευνοµούµενη κοινωνία. * Οι απαντήσεις στο Ελέγχω τις γνώσεις µου βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. 18 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

14 1.2 Οικογενειακή αγωγή ΒΑΙΚΕ ΕΡΩΤΗΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟ 1. Να ορίσετε την έννοια της αγωγής. Αγωγή είναι το σύνολο των ενεργειών και των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ενήλικοι (γονείς, εκπαιδευτικοί, συγγενείς κ.ά.) προκειµένου να αποκτήσει το παιδί την κατάλληλη ψυχοσωµατική και πνευµατική ανάπτυξη, για να ενταχθεί οµαλά και σωστά στην κοινωνία. 2. Να ορίσετε την έννοια της κοινωνικοποίησης. Κοινωνικοποίηση είναι η διαδικασία που συνδέεται µε την ένταξη του ατόµου στην κοινωνία. 3. Ποιοι είναι οι σκοποί της οικογενειακής αγωγής; Οι σκοποί της οικογενειακής αγωγής είναι να συµβάλλουν: στη σωµατική ανάπτυξη, στην πνευµατική (διανοητική) ανάπτυξη, στην καλλιέργεια ηθικών αξιών και αρχών (π.χ. ειλικρίνεια, εργατικότητα), στην κοινωνικοποίηση του ανθρώπου. 4. Πώς συνδέεται η οικογενειακή αγωγή µε την κοινωνικοποίηση του ατόµου; Η οικογενειακή αγωγή συνδέεται άµεσα µε την κοινωνικοποίηση του ατόµου, καθώς µέσα στην οικογένεια συντελείται η κοινωνικοποίησή του. Αυτό γίνεται µέσω της κατάλληλης αγωγής, που του µαθαίνει τις κοινωνικές αρετές και του µεταδίδει τις συνήθειες και την κουλτούρα της προηγούµενης γενιάς (ήθη και έθιµα, παραδόσεις). Άλλωστε, η κοινωνικοποίηση του ατόµου αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της οικογενειακής αγωγής, εκτός από τη σωµατική, την πνευµατική και την ηθική ανάπτυξη και καλλιέργειά του. Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 19

15 5. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επίτευξη του σκοπού της οικογενειακής αγωγής; Η επίτευξη του σκοπού της οικογενειακής αγωγής εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες: α) Τη στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά τους. Οι γονείς οφείλουν να καλύπτουν τόσο τις βιολογικές (π.χ. τροφή, στέγη, εκπαίδευση) όσο και τις συναισθηµατικές ανάγκες (π.χ. αγάπη, στοργή, ενδιαφέρον) των παιδιών τους. β) Την αρµονική οικογενειακή ατµόσφαιρα. Ένα ήρεµο και αρµονικό οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή ψυχοσωµατική και πνευµατική ανάπτυξη ενός παιδιού (κυρίως του εφήβου). 6. ε ποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η υποκατάσταση (αναπλήρωση) των γονέων; Περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται αναγκαία η υποκατάσταση των γονέων, και κατ επέκταση της οικογενειακής αγωγής, είναι: όταν και οι δύο γονείς απασχολούνται (εργάζονται) εκτός σπιτιού, κυρίως, η µητέρα. όταν οι γονείς αδυνατούν να αναθρέψουν τα παιδιά τους (π.χ. για οικονοµικούς λόγους ή γιατί βιώνουν συνθήκες βίας ή έχουν διανοητικές ή σωµατικές αναπηρίες). όταν ένας ή και οι δύο γονείς δε βρίσκονται στη ζωή. 7. Ποιες µορφές υποκατάστασης των γονέων υπάρχουν; Η υποκατάσταση των γονέων µπορεί να παρουσιάζει δύο µορφές: α) Μερική. αυτή την περίπτωση, οι γονείς αντικαθίστανται µερικώς και προσωρινά από συγγενείς (π.χ. παππούς, γιαγιά), από άτοµα επί πληρωµή (νταντάδες) ή από παιδικούς σταθµούς. β) Ολική. αυτή την περίπτωση, οι γονείς αντικαθίστανται πλήρως από άλλους, ανάδοχους γονείς (υιοθεσία) ή από ιδρύµατα παιδικής µέριµνας ή από ιδρύµατα οικογενειακής στήριξης. 8. Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις στις οποίες η φυσική οικογένεια κάποιων παιδιών πρέπει οπωσδήποτε να υποκατασταθεί εξαιτίας των άσχηµων συνθηκών που επικρατούν σ αυτή. Η φυσική οικογένεια κάποιων παιδιών πρέπει να υποκατασταθεί όταν: τα παιδιά κακοποιούνται από τους γονείς τους, 20 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

16 τα παιδιά βιώνουν συνθήκες ανέχειας ή εκµετάλλευσης από τους γονείς τους, οι γονείς των παιδιών έχουν σοβαρές διανοητικές ή σωµατικές αναπηρίες. 9. ηµείωση Οι µαθητές µπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα ιδρύµατα παιδικής µέριµνας από τις ιστοσελίδες και ή (Αναζήτηση: «Παιδική µέριµνα»). Από πού κρίνεται απαραίτητο να εµπνέεται η οικογενειακή αγωγή και σε τι πρέπει να συντελεί; Η οικογενειακή αγωγή πρέπει να εµπνέεται από το σεβασµό απέναντι στην προσωπικότητα του παιδιού. Επίσης, πρέπει να συντελεί: στην ελευθερία, στην αυτονοµία, στην αγάπη του παιδιού για το συνάνθρωπο. 10. Να κατονοµάσετε τα κύρια χαρακτηριστικά της οικογενειακής αγωγής τα οποία είναι απαραίτητα για να είναι σωστή και αποτελεσµατική. Τα κύρια χαρακτηριστικά της οικογενειακής αγωγής προκειµένου να είναι σωστή και αποτελεσµατική θα πρέπει να είναι: α) η φιλική συµπεριφορά των γονιών (ενηλίκων) προς το παιδί, β) οι παροχές µε όρια στο παιδί, γ) η συνεχής ενθάρρυνση του παιδιού από τους γονείς. Τετράδιο Εργασιών Α. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 1. Ποιοι είναι οι σκοποί της οικογενειακής αγωγής; È ÛÎÔappleÔ ÙË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î ÁˆÁ Â Ó È Ó Û Ì ÏÏÔ Ó: ÛÙË ÛˆÌ ÙÈÎ Ó appleù ÍË, Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 21

17 ÛÙËÓ appleóâ Ì ÙÈÎ ( È ÓÔËÙÈÎ ) Ó appleù ÍË, ÛÙËÓ Î ÏÏÈ ÚÁÂÈ ËıÈÎÒÓ ÍÈÒÓ Î È Ú ÒÓ (apple.. ÂÈÏÈÎÚ ÓÂÈ, ÂÚÁ ÙÈÎfiÙËÙ ), ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔappleÔ ËÛË ÙÔ ÓıÚÒappleÔ. 2. ε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η αναπλήρωση της οικογενειακής αγωγής; Ó appleï ÚˆÛË ( appleôî Ù ÛÙ ÛË) ÙË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ Î ÁˆÁ Â Ó È Ó ÁÎ : fiù Ó Î È ÔÈ Ô ÁÔÓ apple Û ÔÏÔ ÓÙ È (ÂÚÁ ÔÓÙ È) ÂÎÙfi ÛappleÈÙÈÔ, Î Ú ˆ, Ë ÌËÙ Ú, fiù Ó ÔÈ ÁÔÓÂ Ó ÙÔ Ó ÁÈ È ÊÔÚÔ ÏfiÁÔ (apple.. ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ, Á ) Ó Ó ıú Ô Ó Ù apple È È ÙÔ, fiù Ó Ô Ó Î È ÔÈ Ô ÁÔÓÂ Â Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙË ˆ. Β. Η µητέρα του µικρού Γιώργου σε λίγες ηµέρες θα ξεκινήσει να εργάζεται. Έτσι οι δύο σύζυγοι συζητούν σχετικά µε τη φύλαξη του παιδιού κατά τις ώρες της εργασίας τους. Οι γονείς έχουν να επιλέξουν ανάµεσα στις εξής λύσεις: α) να στείλουν το παιδί σε δηµόσιο παιδικό σταθµό, β) να φυλάξει το παιδί µια κυρία επί πληρωµή, γ) να φυλάξει το παιδί η γιαγιά του. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα της κάθε λύσης; Ποιο µπορεί να είναι το κριτήριο της τελικής επιλογής; ηµόσιος παιδικός σταθµός ΠΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. à ÌËÏfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ. ÍÂÈ ÈÎÂ Ì ÓÔ appleúôûˆappleèîfi. Á. Ó ÙfiÙËÙ ÂÍÔÈΠˆÛË Î È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔappleÔ ËÛË ÙÔ apple È ÈÔ Î ÓÔÓÙ apple Ú Ì ٠ÏÏ apple È È. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. ÈÁfiÙÂÚÔ ÔÈÎÂ Ô appleâúè ÏÏÔÓ applefi Ùfi ÙÔ ÛappleÈÙÈÔ.. Èı ÓfiÙËÙ ÌÂÙ ÔÛË apple È ÈÎÒÓ ÛıÂ- ÓÂÈÒÓ. Á. ÈÛı Ì Ù Êfi Ô Î È ÓÙÚÔapple Ì Û ÛÙËÓ ÔÌ. Κυρία επί πληρωµή. Ô apple È apple Ú Ì ÓÂÈ Û ÔÈÎÂ Ô appleâúè ÏÏÔÓ.. Ó ÂÓËÌ ÚˆÛË ÙÔ ÁÔÓÈÔ.. À ËÏfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ.. ÈÁfiÙÂÚË ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË. Γιαγιά του παιδιού. ÈΠÔ, Á appleëùfi appleúfiûˆappleô.. πî ÓÔappleÔÈËÙÈÎ Ó appleï ÚˆÛË ÙË Ê ÛÈÎ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ÛÙÔÚÁ, Á appleë Î È ÂÌappleÈÛÙÔÛ ÓË. Á. appleô Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ ÎfiÛÙÔ.. ÓÂapple ÚÎ ÂappleÈÙ ÚËÛË ÙÔ apple È ÈÔ fiù Ó Ë ÁÈ ÁÈ Â Ó È Û ÌÂÁ ÏË ËÏÈÎ Î È ÓÙÈÌÂÙˆapple ÂÈ appleúô Ï Ì Ù ÁÂ.. Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ «ÂÎÙfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ» ÏfiÁˆ ÙË ÔÈÎÂÈfiÙËÙ ÙÔ apple È ÈÔ Ì ÙË ÁÈ ÁÈ. 22 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

18 Ô ÎÚÈÙ ÚÈÔ ÙË ÙÂÏÈÎ ÂappleÈÏÔÁ È Ê ÚÂÈ applefi ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ Û ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. µ ÛÈ- Îfi ÛÙfi Ô Â Ó È Ë ÔÌ Ï Î È appleôùâïâûì ÙÈÎ ÁÈ ÙÔ apple È ÌÂÚÈÎ appleôî Ù ÛÙ ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ ˆÓ. È Ùfi, Û Ó ıˆ ÔÈ ÁÔÓ ÂappleÈÏ ÁÔ Ó ÙÔÓ apple appleappleô /Î È ÙË ÁÈ ÁÈ ÁÈ ÙË Ê Ï Í ÙÔ, ÁÈ Ù : Ë appleúôûêôú ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ ÙÒÓ ÛÙËÓ ÁˆÁ ÙˆÓ apple È ÈÒÓ Â Ó È ÛËÌ ÓÙÈÎ, Â Ó È ÔÈÎÂ Î È Á appleëù appleúfiûˆapple ÛÙ apple È È, Â Ó È ÌappleÈÛÙ ÙÔÌ, ÂÓ apple Ú ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ. È ıâì ÙÈÎ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ Αφού διαβάσετε από τα κείµενα Νεοελληνικής ογοτεχνίας της Α Γυµνασίου το διήγηµα «Η γιαγιά», να εξετάσετε το ρόλο της γιαγιάς στην αγωγή των παιδιών της ιστορίας. ήµερα, έχουν µεταβληθεί οι σχέσεις των νέων µε τους ηλικιωµένους; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Το διήγηµα της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου ( ) Η γιαγιά ανήκει στη συλλογή «ιηγήµατα» και αναφέρεται σε µια ελληνική οικογένεια, που αποτελείται από τη γιαγιά και τα πέντε ορφανά εγγόνια της. ίγα λόγια για την υπόθεση του διηγήµατος: Η γιαγιά, µετά το θάνατο της κόρης της, ανέλαβε να µεγαλώσει τα πέντε εγγόνια της. Για το λόγο αυτό άρχισε να πλέκει µε το βελονάκι δαντέλες και να τις πουλάει. Έτσι κατάφερε να µεγαλώσει τα εγγόνια της. Με τα χρόνια η γιαγιά έχασε σχεδόν την όρασή της. Ο µεγαλύτερος εγγονός άρχισε να καλλιεργεί τα χωράφια και να συντηρεί το σπίτι, ενώ ο µικρός έγινε έξι εφτά χρονών. Τα εγγόνια αγαπούσαν πολύ τη γιαγιά τους. Μάλιστα, την περασµένη Πρωτοχρονιά τής αγόρασαν για δώρο δόντια. Φέτος, ενώ συζητούσαν για τα δώρα της Πρωτοχρονιάς, ο µικρός εγγονός πρότεινε να της αγοράσουν µάτια. Είπε µάλιστα, να µην πάρουν δώρα γι αυτόν, αν τα µάτια είναι ακριβά. Και αν οι γιατροί δεν µπορούσαν να γιατρέψουν τα µάτια της να την πάνε στη Βαγγελίστρια να τη γιατρέψει ο Θεός. Η γιαγιά ακούγοντας τα λόγια του µικρού και γεµάτη συγκίνηση, αγκάλιασε τον εγγονό της, τον φίλησε και ευχαρίστησε το Θεό. Όπως φαίνεται, ο ρόλος της γιαγιάς στην αγωγή των παιδιών της ιστορίας είναι ση- µαντικός, καθώς: Ενότητα 1: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ 23

19 έχει υποκαταστήσει εξολοκλήρου τους γονείς των παιδιών µετά την απώλειά τους έχοντας αναλάβει τριπλό ρόλο, αυτόν της µητέρας, του πατέρα και της γιαγιάς, ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη διπλή αποστολή των γονέων απέναντι στα παιδιά, τη βιολογική και τη συναισθηµατική, καθώς καλύπτει τις βασικές ανάγκες τους για τροφή, στέγη, υγεία και ταυτόχρονα τους προσφέρει αγάπη, στοργή και ενδιαφέρον, επιστρατεύει όλες τις σωµατικές και ψυχικές της δυνάµεις, για να φέρει σε πέρας το χρέος της. Ο ρόλος της γιαγιάς σ αυτή την τραγική περίπτωση είναι σηµαντικός. Εκπληρώνει σωστά το χρέος της, γεγονός που της αναγνωρίζεται από την αγάπη των εγγονών προς το πρόσωπό της. ήµερα, έχουν µεταβληθεί κατά πολύ οι σχέσεις των νέων µε τους ηλικιωµένους. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως: ο διαφορετικός τρόπος ζωής. Οι σύζυγοι προτιµούν να ζουν σε ξεχωριστό σπίτι από τους γονείς τους και να ανατρέφουν οι ίδιοι τα παιδιά τους. η αντικατάσταση του εκτεταµένου τύπου οικογένειας από τον πυρηνικό. Με εξαίρεση κάποιες αγροτικές οικογένειες, η σύγχρονη οικογένεια δεν αποτελείται από δύο ή τρεις γενιές που ζουν στο ίδιο σπίτι, αλλά από τους συζύγους και τα παιδιά τους. η σύγκρουση απόψεων και αντιλήψεων. Οι διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις των γενεών δε βοηθούν στην αποτελεσµατική ανατροφή των παιδιών από τους ηλικιωµένους. ο παππούς και η γιαγιά έχουν ή επιλέγουν να έχουν ξεχωριστό νοικοκυριό από την οικογένεια, γιατί χρειάζονται ηρεµία και ξεκούραση. ο παππούς και η γιαγιά υποκαθιστούν µερικώς τους γονείς, όταν οι τελευταίοι εργάζονται κ.ά. Εντούτοις, η προσφορά του παππού και της γιαγιάς στην οικογένεια, είτε µε ολική είτε µε µερική υποκατάσταση των γονέων, είναι σηµαντική, γιατί η παρουσία τους βοηθάει στη σωστή ανατροφή και στην ψυχική ισορροπία των παιδιών, µέσα από υγιείς και ισορροπη- µένους (συγγενικούς) δεσµούς. 24 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Βαθµός ικανοποίησης των γονέων - παιδιών που βρίσκονται στους ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του ήµου Ηρακλείου». ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη Αγωγή Υγείας Βασιικέές Αρχέές -- Σχεεδιιασμός Προγγράμματτος Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Μάνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Καρασσαβίδης Σάββας. Καθηγητής (Επιβλέπων) Μηνασίδου Ευγενεία Καθηγήτρια ρ. Μπελλάλη Θάλλεια Επικ. Καθηγήτρια 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οικιακή Οικονομία Αγωγή Υγείας Τετράδιο εργασιών Α

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών

Oδηγός Προσέγγισης Εθελοντών 1 Ο παρόν Οδηγός Προσέγγισης Εθελοντών αποτελεί προϊόν της Δράσης 14 του Υποέργου ΙΙ του Έργου ΑΛΚΗΣΤΙΣ, το οποίο υλοποιείται από το «Δίκτυο για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ Ã ª Διεύθυνση Τ.Κ 28008, Λευκωσία 2090 Τέρρα Σάντα 7 2001 Στρόβολος Τηλέφωνο: 22441890 Φαξ: 22311361 Τεύχος 10 Γενάρης 2008

ƒπ Ã ª Διεύθυνση Τ.Κ 28008, Λευκωσία 2090 Τέρρα Σάντα 7 2001 Στρόβολος Τηλέφωνο: 22441890 Φαξ: 22311361 Τεύχος 10 Γενάρης 2008 ƒπ Ã ª Ã πƒ Δπ ª π, Û.3-5 Ã ÈÚÂÙÈÛÌfi applefi ÙÔÓ ÀappleÔ ÚÁfi È Â Î È ÔÏÈÙÈÛÌÔ, Î ÚÈÔ ÕÎË ÏÂ ÓıÔ Û.3 Ã ÈÚÂÙÈÛÌfi applefi ÙÔ ÂÓÈÎfi ÈÂ ı ÓÙ ÙˆÓ Îapple È Â ÙËÚ ˆÓ º ÏÈapple, Î ıëáëù º ÏÈappleappleÔ ˆÓÛÙ

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι νέοι.8 Ρατσισμός.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ Πρόλογος..13

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:ΒΑΚΑΡΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 συνεδρίασε στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικογένεια αποτελεί το σηµαντικότερο φορέα ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του ατόµου. Μέσα σε αυτή το άτοµο διαµορφώνει το χαρακτήρα του και µαθαίνει τους ρόλους του Προϋπόθεση για την οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια Μανώλης Μαρνελάκης Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα