Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΙ 6- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 32 - ΜΑΪΟΙ - ΙΟΥΝΙΟΙ 2000 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΨΑΛΤΑ ΣΤΗ ΒΙΓΑΑ TOY XSPWY ΜΑΣ Η Ιερή Φλόγα, που σαν αι ώνιο φως καταυγάζει, μέσα από τα μάρμαρα και τους σωρούς από πέτρες, τον καρπό της ισορροπίας της ψυχής και του νου, η έκφρα ση της αρετής και του κάλ λους, έφθασε και στο χωριό μας στις 13 Μαΐου 2000, στη ΒΙΓΛΑ. Αυτή η φλόγα από την ΟΛΥΜΠΙΑ πέρασε από τον τόπο μας. Η ΟΛΥΜΠΙΑ, είναι ο τό πος, όπου -ως γνωστόν- γίνο νταν οι περίφημοι Πανελλή νιοι Αγώνες στην Αρχαιότη τα, κάθε τέσσερα χρόνια, κι όταν άρχιζαν ο ι αγώνες άρχι ζε η εκεχειρία δηλαδή στα ματούσαν οι πόλεμοι και οι εχθροπραξίες. Είναι όλα, σαν αιώνιο φως, που καταυγάζουν, απ' αυτή ιερή κοιλάδα, που ζει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ήρεμη και ειρηνική ανάμεσα στον Αλφειό και στον Κλαδέο. Ζει μαζί με την ιστορία και την παράδοση, τη σκέψη και τη δύναμη, του σημερινού ανθρώπου που μετουσιώνεται σε μια πανίερη ιερή λέξη στην ΟΛΥ ΜΠΙΑΚΗ Φ Λ Ο Γ Α. Σ* αυτή την κοιλάδα, που τα δυο πο τάμια παντοτινοί σύντροφοι, το ήρεμο φυσικό τοπίο και ο Κρόνιο», Λόφος πιο ψηλά την αγκαλιάζουν στοργικά με το ειδυλλιακό τους περιβάλ λον και πλέκουν ένα ασύγ κριτο εγκώμιο στην ιστορική της κληρονομιά. Αυτές οι εορταστικές αθλητικές εκδηλώσεις, είναι ιερά κειμήλια και εθνικές αναμνήσεις, είναι η φαεινή σύνθεση, μου σμίλευσε τους Ελληνες στη θέληση για τη δημιουργία του "καλού κι αγαθού". Είναι η κοινή λα τρεία, Πανελλήνια Εστία, η δύναμη της εκεχειρίας, το ιε ρό προσκλητήριο, για κοι νούς αγώνες για επαφή όλων των Ελλήνων για συμφιλίω ση όλων των λαών. Η αφή του φωτός γίνεται Οτο βωμό της Ηρας, που ευ ρίσκεται προ του ναού της. Εκεί τοποθετείται κατά την ώρα της αφής κοίλος μεταλ λικός φακός, που συγκε ντρώνει τις ηλιακές ακτίνες κι έτσι ανάβει η εύλεκτη ύλη του κρατήρα (μικρού αγ γείου) που κρατά η Εστιάδα Ιέρεια και παραδίνεται η πρώτη δάδα στους πρωτα θλητές λαμπαδηδρόμους και μεταφέρεται η φλόγα σε διά φορες πόλεις μέχρι τη χώρα και στο Στάδιο που γίνονται οι Λιεθνείς Ολυμπιακοί Αγώ νες. Φέτος ακολουθώντας με γάλη διαδρομή -Ολυμπία Τρίπολη - Πάτρα - Μεσολόγγι - Αγρίνιο - Ιωάννινα - ΒΙΓΛΑ Κόνιτσα - Καστοριά - θεσ/ νίκη - Αλεξανδρούπολη κι άλλες πόλεις, θα μεταφερθεί αεροπορικώς στην Αυστρα λία, κι αφού γίνει ο γύρος της Αυστραλίας με λαμπαδη δρόμους αθλητές θα καταλή- ) Ο ΛΗΜΟί. ΚΑΛΠΑΚΙ Ο Υ ίααγϊσοριζει ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ W Σ Ι Δ Ν Ε Ϋ Η Ιερή Φλόγα ncpaoc και από τον Δήμο Καληακιου. Ολυμπιακή Φλόγα στην Βίγλα ξει στο Ολυμπιακό Στάδιο του Σίδνεϋ στις 9 Σεπτεμ βρίου με την έναρξη της Ολυμπιάδος του Επειτα από μια υπέροχη διαδρομή και λαμπρές εκδη λώσεις στα Γιάννενα, όπου ο δήμαρχος τόνισε τη μεγάλη συμβολή των Εθνικών Ευερ γετών Ζάππα και Αβέρωφ, για τους Ολυμπιακούς αγώ νες του 1896 και την ανα στήλωση του Καλλιμάρμα ρου Σταδίου, η φλόγα ακο λουθώντας τη διαδρομή προς Κόνιτσα την υποδεχτή καμε στο Καλπάκι, μπροστά στο Μουσείο, όπου ο Δή μαρχος κ. Καψάλης, παρου σία πολλών κατοίκων προ σφώνησε την Ολυμπιακή Επιτροπή, στη συνέχεια έφθασε, στη ΒΙΓΛΑ. Εδώ ο Λήμος Ανω Πωγωνίου, με δημότες απ' όλο το Δήμο Πωγωνίου και πολλούς κα τοίκους από τα γύρω χωριά Κεφαλόβρυσο - Βασιλικό Ωραιόκαστρο - Αγιο Κοσμά Ρουψιά - Μαυροβούνι και ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ υποδεχτή καμε με χειροκροτήματα την Ιερή Φλόγα, κι ανάψαμε τον κρατήρα που υπήρχε α' ανά λογο βάθρο, που περιτριγυ ριζόταν από κορίτσια της πε ριοχής, με Πωγωνήσιες και Κεφαλοβρυσίτικες στολές. Οι δρομείς με επικεφαλής τον αθλητή κοντοχωριανό μας Αχιλλέα Ι. Κώστα από την Ρουψιά, μετέφεραν την φλόγα, επακολούθησαν, ο Ολυμπιακός Υμνος και οι Εθνικοί Υμνοι Αυστραλίας και Ελλάδος. Γίνεται το καλωσόρισμα από το Δήμαρχο κ. Δ. Μ π ό σιο, που στέλνει κι ένα μήνυ μα στους Πωγωνήσιους που βρίσκονται στην Αυστραλία, από εδώ από την ΒΙΓΛΑ, ρί γη συγκινήσεως και χειρο κροτήματα επακολουθούν. Γίνεται η αντιφώνηση από τον Υπουργό Ολυμπιακών Αγώνων της Αυστραλίας κ. Κρις Χάρτσερ, και από τον υπεύθυνο της Ελληνικής Επι τροπής, όπου τονίστηκε και η συμβολή, γι αυτές τις εκδη λώσεις του αγαπητού μας κοντοχωριανού από τη Ρουψιά κ. Μπάμπη Ζωΐδη. Αντιλλάγησαν δώρα συμ βολικά από τον τόπο μας (ρακί - τσάϊ και ρίγανη κ.λ.π.) και η αθλητική αντι προσωπεία χάρισε στο Δή μαρχο Ανω Πωγωνίου μετάλ λιο με αθλητή λαμπαδηδρό μο. Το όλο πρόγραμμα μοναδι κό, απλό και αντάξιο της Ιε ρής Τιμής, που όλοι οι κάτοι κοι κατασυγκινημένοι τρα γουδούσαν και χειροκροτού σαν. Τέλος η Ολυμπιακή Φλόγα και η ακολουθία της πήραν το δρόμο μέσω ΒΙ- ΓΛΑΣ για την Κόνιτσα, όπου μπροστά στο Δημαρχείο έγι νε η εκδήλωση με προσφώ νηση του Δημάρχου κ. Μ. Χατζηεφραιμίδη και η χορω δία του Δήμου τραγούδησε τραγούδια της επαρχίας Κό νιτσας. Τέλος η Ολυμπιακή Φλόγα οδηγήθηκε στην έξοδο της Κόνιτσας, με προορι σμό τη Μακεδονία. Τέτοια γεγονότα είναι μο ναδικά στην Ιστορία της πε ριοχής μας και σαφώς μεγά λη τιμή για την ορεινή περιο χή μας. Ας εκπρόσωπος της εφη μερίδας μας, που κάλυψα αυτό το ρεπορτάζ από Καλ πάκι - ΒΙΓΛΑ - ΚΟΝΙΤΣΑ, εκ φράζω τις ευχαριστίες μου προς Ε.Ο.Ε. (Εθνική Οργα νωτική Επιτροπή) και ιδιαι τέρως στον κ. Μπάμπη Ζωΐ δη, που αυτός είχε την ιδέα και την επιλογή να περάσει κι από τα μέρη μας η Φλόγα, και συγχρόνως συγχαίρω τους κ.κ. Δημάρχους Καληα κιου και Ανω Πωγωνίου κα θώς και όλο το λαό της πε ριοχής μ ας, γι αυτή την πρω τόγνωρη υποδοχή. Πάντα η Ολυμπιακή Φλό γα να μας φωτίζει και να οδηγεί τους λαούς στην ΑΓΑ ΠΗ τη Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ω Σ Η και την ΕΙΡΗΝΗ. Σωκράτης Οικονόμου ΝΤΑΜΟΙΗ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΙΤΙΖ Ώ Ν Ι Ο

2 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 Το προφίλ Tou Αήμου Κολποκίου Εδρα του Δήμου είναι το Καλπάκι. Η συνολική του έκταση ανέρχεται στα στρέμματα και αριθμεί κατοίκους (απογραφή του 1991). Απο τελείται από ημιορεινές πε ριοχές (62%), ορεινές (38%) και τμήμα της κοιλάδας του Καλαμά α π ' όπου πηγάζει. Το έδαφος του Δήμου καλύ πτεται σε ποσοστό 12% περί που από καλλιεργήσιμες εκτάσεις και στο υπόλοιπο ποσοστό από βοσκότοπους (55%), δασώδεις εκτάσεις (31%) και οικιστικές περιο χές (2%). Βρίσκεται στο Β Α τμήμα του Νομού Ιωαννίνων. Η έδρα του Δήμου απέχει 33 χλμ. από τα Ιωάννινα και 3 5 χλμ. από τα σύνορα με την Αλβανία. Ο μισός περίπου πληθυ σμός ασχολείται με τον πρω τογενή τομέα (γεωργία - κτη νοτροφία), και σε ποσοστό 5% του πληθυσμού, υπάρχει απασχόληση με το εμπόριο. Ειδικότερα, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ανέρχε ται σε 1485 άτομα, οι εργα ζόμενοι είναι 1259 και οι άνεργοι 226, ενώ οι απασχο λούμενοι στον πρωτογενή τομέα είναι 708, στον δευτε ρογενή 128 και στον τριτο γενή Οσον αφορά την τεχνική υποδομή, το δημοτικό οδικό δίκτυο βρίσκεται σε μέτρια κατάσταση, όπως, επίσης και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Το δίκτυο ύδρευσης κρίνε ται ικανοποιητικό σε ποσο στό κάλυψης κατά μέσο όρο 84% πλην όμως, είναι παλαι άς τεχνολογίας. Το δε δίκτυο αποχέτευσης δεν είναι σύγ χρονο. ΣΕΛΙΔΑ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κύριοι, Στο υπ' αριθμ. 31 φύλλο της Εφημερίδας σας, διάβασα σχετικό άρθρο του συνεργάτη και Ταμία κ. Βα σίλη Μ ο ύ κ α που αναφέρεται στον υιό μου Μ ά ρ ι ο Ζήκο και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Μ ε την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου, σαν φίλος του χωριού σας, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για τη θαυμάσια έκδοση της Εφημερίδας σας, με το κα θ α ρ ά τοπικό της χρώμα και για την άριστη παρουσίαση των θεμάτων που πραγματεύεται. Γνωρίζοντας τον κόπο που χρειάζεται να συγκεντρω θεί, να ταξινομηθεί και να παρουσιαστεί ένα τέτοιο υλι κό, σε μια δσέλιδη μάλιστα έκδοση, οφείλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στη Συντακτική Επιτροπή. Εύχομαι καλή δύναμη για συνέχιση του ενημερωτικού, πολιτιστικού και μορφωτικού έργου που προσφέρετε μέσω της εφημερίδας σας- στο αναγνωστικό σας κοινό, το οποίο μεταξύ άλλων συμβάλλει στη σύσφιγξη των αν θρωπίνων σχέσεων που τόσο πολύ αυτή την εποχή έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ Κ ω ν / ν ο ς Ζήκος Αλονμινοκατασκενώ' :" ' Σι^ηροηαταϋΗίνω Γ Τα συγκριτικά πλεονεκτή ματα του Δήμου είναι: * Μορφολογία του εδάφους: Σε σύγκριση με τις γύρω περιοχές ο Δήμος έχει μια αξιόλογη γεωργική έκταση. Θ α πρέπει όμως για μεγαλύ τερη παραγωγικότητα να γί νει ανακατανομή της γεωργι κής γης. * Γεωγραφική - Οδική θέση: Οπως αναφέρθηκε ο Δή μος κατέχει εξέχουσα γεωρ γική θέση λόγω γειτνίασης με Αλβανία, Ζαγοροχώρια, Πωγώνια και Κόνιτσα. Συνεπώς υπάρχουν προοπτικές για ανάπτυξη της περιοχής σαν εμπορευματικό κέντρο (οδι κός κόμβος) κυρίως, και σε δευτερεύουσα μοίρα να προ- >ΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ENI1MEP11 H ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ' ΓΕΡρΠΛΑΤΑΝΙΤαΝ νπευθυνοέ ΧΥΜΦίΙΝΑ Με ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΘΛΝΑΧΙΟΧ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ *. (1Ρ0 ΔΡ0 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ; ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (065») SYNTASXIiTAI ΑΙΊΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΛΟΕΗΕ ΥΝΤΑ3Η - ΥΛΗΣ XOJtPATHJC MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΧΗ 22. Τ.Κ. 4833$ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (06S3) και (0651) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651) ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΗΜΝΝίΝΟΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα «ι«ν δημοσιε»'κ>νται ύ oxt 8fcv επιστρέφονται. Ot ενυπόγραφες «Μ>νεργαβί«$ εκφράζουν Μ$ απόψεις tukivmv «ου υπόγραφα ν ν. σφέρει υποστήριξη στις του ριστικά αναπτυγμένες γύρω περιοχές (Πωγώνι, Ζαγόρι). Επίσης ο Δήμος βρίσκεται στη Ζώνη Κινήτρων Δ ' (Ανα πτυξιακός Νόμος 2601/98) και επομένως υπάρχουν οι προϋποθέσεις, σε συνδυα σμό με τα προηγούμενα, για Βιομηχανική ανάπτυξη στο δευτερογενή τομέα (μεταφο ρά μεταποιητικών δραστη ριοτήτων από το λεκανοπέ διο των Ιωαννίνων στην πε ριοχή). * Φυσικοί πόροι: Ο Δήμος Καλπακίου δια σχίζεται από τον ποταμό Κα λαμά, ο οποίος αποτελεί ένα εξέχον υγρό στοιχείο για την ευρύτερη περιοχή, τόσο σε επίπεδο υδάτινου δυναμι κού, όσο και σε περιβάλλον (χλωρίδα, πανίδα, φυσικό κάλλος). Επίσης στο Δήμο βρίσκονται και οι πηγές του ποταμού Καλαμά. ' " ί ΚΟΥΨΟΤΤΗΣ 'ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ι Ι ΠΑΛΛΙ1ΝΗ Λ Γ Π Μ Ι : Τ Η Λ & 094 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στο χωριό Γεροπλάτανο Ι ω α ν ν ί ν ω ν. Πληροφορίες στα τηλέφωνα , , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 132 ΤΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ο Μ Α Τ Ι Α Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη κ α ι καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔ Ρ Α - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ. Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα κ α ι μπαλκόνι. ΤΟΡΩΝΗ ΧΛΛΚΙΑΙΚΗΙ ΤΗΛ

3 Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Μ Α Ι Ο Σ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 ΣΕΛΙΔΑ 3 Αντίποσχο στο Βοίβομότη Χωριανοί και ο Βουλευτής Κωνσταντίνος Τασούλας μετά την λειτουργία στην Παναγιά. Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος της Ζωοδόχου Πηγής γιορτάσαμε όλοι μα ζί οι χωριανοί αγαπημένοι στην Παναγιά στο Βοϊδομά τη. Το μικρό γραφικό εκκλη σάκι γέμισε από χωριανούς. Μας τίμησε με την παρου σία του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κ ω ν / νος Τασούλας. Μ ε δέος και κατάνυξη παρακολουθήσα με την Θ ε ί α Λειτουργία από τον καλίφωνο πάτερ Τηλέ μαχο και από πολλούς ψαλτάδες. Ο ι φωνές τους ενώ θηκαν και ακούστηκαν τρι γύρω στην Πασχαλιάτικη φύση. Χρόνια Πολλά. Χρι στός Ανέστη - Αληθώς Ανέ στη. Αντίχησε παντού. Χ α ρούμενες φωνές και γελα στά πρόσωπα γέμισαν το προαύλιο της Παναγιάς και του χρόνου με υγεία. Λόλα Μούκα A n o x o i p c u i o i n p i o γιορτή vcoxoias "HncipmiKns Eaiias" θϋσαολονίκη$ Μ ε την λήξη των μαθημά των εκμάθησης της ηπειρω τικής μουσικοχορευτικής παράδοσης που γίνονται κά θε Παρασκευή βράδυ στην Ηπειρωτική Εστία δωρεάν στα παιδιά των Ηπειρωτών και των φίλων της Ηπείρου, ηλικίας 5 έως 3 0 ετών, ορ γανώθηκε την Παρασκευή 9 Ιουνίου , από την Εφο ρο Νεολαίας και δασκάλα ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ! & Ζια Ο.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ παραγωγής μας * Τσιμέντα - Σίδηρα - Πλέγματα - Σιδηροπάσαλοι * Υδραυλικά - Είδη Υγιεινής - Πλακάκια - Κεραμίδια * Τούβλα - ΤουΒλέτες - Αμμος - Χαλίκι - Αμμωκονία * Μαρμαρόσκονη - Οικοδομικά - Βιομηχανικά Εργαλεία * Χρώματα ΒΥΝΗΛ - Κόλλες Πλακιδίων - Ηλιακοί Θερμοσ. - Σώματα Καλοριφέρ - Ηλεκτρικά Είδη Εγκαταστάοτεων Οι κοδομών. * Πρόκες - Φιλεζόλ - Νάϋλον Θερκοκηπίων ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΛΕΦ. ΚΑΤΑΖΤ ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΖ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια και εκδηλώσεις ειδικές τιμές. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ Ρ. ΤΖΕΓΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΚΑΙ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Π Α Φ Ρ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΗΛ Ο ι κ των χορευτικών Αθηνά Τοτοκώτση, η καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια αποχαιρε τιστήρια γιορτή, όπου μετά τον απολογισμό των εκδη λώσεων της χρονιάς και την ανταλλαγή απόψεων για την πορεία του τμήματος Νεο λαίας, ακολούθησε ένα ευ χάριστο βραδινό με τραγού δια, χορό, κεράσματα, κέφι και καλή ηπειρωτική παρέα. Στα 5 5 άτομα που στελέ χωσαν τα χορευτικά συγ κροτήματα της Η.Ε.Θ. του 2000, απονεμήθηκαν ανα μνηστικά διπλώματα και δό θηκαν ως δώρα, Βιβλία και δωρεάν ταξιδάκι με το τραι νάκι της Θεσσαλονίκης. Γονείς και παιδιά ευχαρί στησαν με ένα φιλί και μια ζεστή αγκαλιά την Εφορο Νεολαίας και ανανέωσαν τη συνάντηση τους τον μήνα Σεπτέμβριο. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: ΥΠΑΓΟΤΑΝ ΤΟΤΕ ΣΤΟ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ Λίγο πριν την επανάσταση του Το Δεσποτάτο της ΗΠΕΙΡΟΥ είχε μεγάλη επιροή στην κεντρική Ρούμε λη. Σ' ένα εκ των ορεινών χωριών της Ναυπακτίας ζού σαν οι πρόγονοι της δικής μου Μάννας. Ζωοτρόφοι τσοπάνηδες μέσα στα πικρά χρόνια της Τουρκοκρα τίας. Πολλοί α π ' τους κατοίκους της περιοχής αφιέρω ναν τις περιουσίες τους στην Παναγιά της Β Α Ρ Ν Α Κ Ο ΒΑΣ. Ομως ο παππούς του παππού μου ήταν μεγάλος τσέ λιγκας με πολλά γίδια και πρόβατα. Τον λέγαν Α Δ Α Μ Ζ Ω Η. Πνιγμένος στην πίκρα του Γένους πήρε μια με γάλη απόφαση. Συμβουλεύθηκε πρώτα την τότε υπάρ χουσα οικογένεια κι απεφάσισε. Ο λ α θ α τάδινε για τον ξεσηκωμό τον πάτριο αγώνα. Πούλησε τα κοπάδια του για να πάρει όπλα ν' αρματωθούν οι αρματωλοί και οι κλέφτες. Ετσι κι έκαμε. Αφού πήρε τα λεφτά έπρεπε ν' αγορά σει τα όπλα. Ο ι ρουφιάνοι όμως τον καταδώσαν και τ' όνειρο του τελείωσε χωρίς δόξα. Πήγε και έκρυψε σε απόκρημνο μέρος μια χειρόπλεκτη κάλτσα γεμάτη πεντόλυρα κι επιστρέφοντας στο σπίτι του τον δολοφό νησαν οι Τούρκοι. Και οι μέχρι σήμερα απόγονοι του ψάχνουν για τον θησαυρό εκείνο. Αμ.. του κάκου.. ΜΝΗΜΕΣ από αφηγήσεις: των παππούδων και για γιάδων μου. Μετά τιμής Ευχαριστώ ΚΩΝ. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σειρά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φ α ν ά ρ ι α, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 και Αγίας Μαρίνης τηλ και Ιωάννινα ΠΑΝ Ν Ω Ν Α Ι Ο Ρ Α Μ Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΙΝΩΝΛΣΑ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΦΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΑ8ΙΡΝΑ mmmfmz IMMJL ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΒΕΛΕΡΕΦΟΝΤΟΥ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: ΑΘΗΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥ-ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ! ΤΗΛ ΚΙΝ AOrlNA

4 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Στην Π α ν α γ ι ά σ τ ο Β ο ϊ δ ο μ ά τ η φ ω τ ο γ ρ α φ ί α έ τ ο υ ς μ ά λ λ ο ν τ' Α ν τ ί π α σ χ ο. Ε ι κ ο ν ι ζ ό μ ε ν ο ι κ α θ ι σ τ ο ί α π ό α ρ ι σ τ ε ρ ά π ρ ο ς δ ε ξ ι ά : Ο λ γ α Ν. Μ ο ύ κ α, Νικ. Μ ο ύ κ α ς, Α π. Α ι ά π η ς, Χ ρ. Τ σ ί ν ο ς, Β α σ. Ν ι κ ο λ ά ο υ, Σ π. Α ι ά π η ς, Μ. Α ι ά π η, Κ ο ύ λ α Κ α λ τ σ ο ύ ν η, Στασινή Α ι ά π η, Κ ω ν σ τ ά ν τ ω Α ι ά π η, Χ ρ. Α ι ά π η ς, Χ α ρ. Π α π α χ ρ ή σ τ ο ς, Γιώτα Π α π α χ ρ ή σ τ ο υ, Ευτ. Παπαχρήστου. Ο ρ θ ι ο ι : Βρ. Καλαντζή, Τούλα Κούτα, Χ ρ. Μάντζιος, Α λ έ κ ο ς Οικονόμου, Κ ω ν / ν ο ς Β α ζ ά κ α ς, Α θ. Γ ό ρ α ς, Γ ά κ ε ν α Τ σ ό τ σ ω κ α ι α κ ό μ η ά λ λ ε ς δ ύ ο γ υ ν α ί κ ε ς που δ ε ν α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι κ α ι μ π ρ ο σ τ ά το κ ε φ ά λ ι τ ο υ Χ. Α έ τ σ ι ο υ. Γ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ / Δ ΔΟΛΙΑΝΩΝ Δ/Δ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Δ / Δ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ Δ / Δ ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ Δ/Δ ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ Δ / Δ ΝΕΓΡΑΔΩΝ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΕΝΩΝΑΣ "ΛΙβΟΣ" ΑΙΛ0Φ0 ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κρατήσεις θ έ σ ε ω ν : Τηλ. (0653) και F A X : (0651) Ο ΜΑΖΤΡΟΔΗΜΟΖ Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ Ι Κ Α Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν MERCEDES - ΒΕΝΖ Μ Η Χ Α Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε! ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α Ρ Γ Ο Υ Σ 151 ΤΗΛ.: F A X Α Θ Η Ν Α ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α Π. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 0^^ -" (2ος όροφος) fctavros κ οτ υ λα,α,ς E L O A M T W - : ' ΛΕΩΦ: Λ Τ Ο Υ '» ϊ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το πρώτο αντάμωμα των Ηπειρωτών της Μακεδονίας, που ορ γανώθηκε με πρωτοβουλία της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονί κης στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της για τα 6 0 χρό νια από την ίδρυση της, είχε την αναμενόμενη επιτυχία. Η ανάγκη συσπείρωσης των Ηπειρωτικών συλλόγων Μ α κ ε δ ο νίας, οδήγησαν τους Ηπειρώτες που ζουν και εργάζονται στην Θεσσαλονίκη, Βέροια, Νάουσα, Κοζάνη, Δ ρ ά μ α στο καταπράσι νο περιβάλλον του Αγίου Νικολάου της Νάουσας, την Κυριακή 28 Μαΐου Πιστοί οι Ηπειρώτες στα ήδη και έθιμα, ξεκίνησαν το αντάμω μα τους με το μοιρολόι αφιέρωμα στη μνήμη των Ηπειρωτών που δεν είναι πια μαζί τους, τσούγκρισαν τα κόκκινα αυγά με ευχές για υγεία και προκοπή και καλή αντάμωση το καλοκαίρι στα χω ριά τους στην Ηπειρο. Τα παιδιά των χορευτικών συγκροτημάτων του Συλλόγου Ηπει ρωτών Ν. Κοζάνης, Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ν. Ημαθίας και Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης με τις ηπειρωτικές φορεσιές ζωντάνεψαν μνήμες από τα πανηγύρια στα χωριά, επιβεβαιώνο ντας με τις προσπάθειες τους το χρέος να διασωθεί, να διατηρη θεί και να διαδοθεί η ηπειρωτική παράδοση. Το καλωσόρισμα της άνοιξης κοντά στη φύση συνδυάστηκε άψογα με την αναβίωση των ηπειρωτικών εθίμων τα οποία οι πα λαιότεροι αφήνουν παρακαταθήκη στη νέα γενιά, το γλέντι με την κομπανία του Γ. Αλεξίου α λ λ ά και με τον προβληματισμό για το μέλλον της γενέθλιας γης. Αυτός ο προβληματισμός εκφράστηκε από την Η.Ε.Θ. με την πρόταση που ανακοίνωσε δια του προέδρου της στους προσκε κλημένους να ενταχθεί στην ακτίνα δράσης του υπουργείου Μ α κεδονίας - Θράκης και η Ηπειρος. Στη σύσκεψη των αντιπροσωπειών των διοικήσεων των συλλό γων που συμμετείχαν στο αντάμωμα, αποφασίστηκε κατ' αρχήν η σύσταση άτυπου συντονιστικού διεκδικητικού οργάνου των ηπει ρωτικών συλλόγων Μακεδονίας, με πρόεδρο την Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης και αντιπροέδρους: τον Σύλλογο Ηπειρω τών Ν. Κοζάνης υπεύθυνο για την Δυτική Μακεδονία, τον Εκπολι τιστικό Σύλλογο Ηπειρωτών Ν. Ημαθίας υπεύθυνο για την Κεντρι κή Μακεδονία και την Πανηπειρωτική Ενωση Ν. Δράμας υπεύθυ νη για την Ανατολική Μακεδονία. Σκοπός του οργάνου είναι η αναζήτηση όλων των ηπειρωτικών συλλόγων και αδελφοτήτων Ηπειρωτών Μακεδονίας και Θ ρ ά κης και η διοργάνωση ημερίδας στην Ηπειρωτική Εστία Θ ε σ σ α λονίκης για την παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων διεκδί κησης αιτημάτων για τους Ηπειρώτες σε Ηπειρο - Μακεδονία Θ ρ ά κ η, γιατί όπως όλοι συμφώνησαν είναι αναγκαία η ύπαρξη ενιαίας έκφρασης του ηπειρωτισμού στον ευαίσθητο χώρο της Βορείου Ελλάδος. ν ΚΙΤΣΟΥ a aid ω ς α.τ& α Jr. ι τ ι α α ΣΕΛΙΔΑ 4 τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΛΟΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΜΈΙΣ- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΙΕΝΟΠΟΥΛΟΥ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα - Κάρβουνα Ηπείρου ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΑΓ. Ϊ Ρ Λ Δ Ω Ν Ο Σ 3 t ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Τ Ο Σ ΤΥΠΟΥ Μ Α Ρ Μ Α Ρ Ω Ν ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ - Κ Α Β Α Λ Α Σ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΑΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: και ΓΡΑΦΕΙΑ, ΤΗΛ. & FAX: ΜΑΙΡΗ ΤΖΑΛΑΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ HΩΡΠΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ \ (ΚΛΑΡΙΝΟ) ΑΛΚΕΤΑ 17α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ, ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ BABY HOUSE ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Κ Ο Υ Ν Τ Α ΤΗΛ.: Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΠΩΛΗΖΗ ΑΥΓΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΗΛ.: Κ Α Φ Ε ΟΥΖΕΡΙ "Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΕΚΛΕΚΤΟΙ Μ Ε Ζ Ε Δ Ε Σ ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΥΚΟΜΑΝΗΣ Α λ ι κ α ρ ν α σ σ ο ύ και Α σ τ ρ ο υ ; - Τ Η Α Α Θ Η Ν Α

5 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 ΣΕΛΙΔΑ 5 ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε και σήμερα με τοπικά ιδιώματα του χωριού μας και της γύρω ευρύτερης περιοχής: Ζακόνι = έθιμο συνήθεια. Παροιμία: "κάθε τόπος και ζακόνι, κάθε μαχαλάς και τάξη" δηλαδή το κάθε μέρος έχει τις δικές του συνήθειες. Ζιαφέτι = γλέντι, χορός, κοινή συνεστίαση λέξη Τούρκικη. Ζαερές = προμήθεια σε τρόφιμα, κοινώς τροφή των ζώων π.χ. τέλειωσε ο ζαερές δηλαδή τελείωσαν τα τρόφιμα. Ζόρκος = γυμνός. Ζάντζα = ιδιοτροπία. Ζαμάνι = μεγάλο χρονικό διάστημα π.χ. χρόνια και καιρούς ζαμάνια έχουμε να σε δούμε που χάθηκες; Ζαλίκα και ζαλίκι = φορτίο από ξύλα, που παίρνει κανείς στους ώμους του π.χ. κουβάλησε ένα ζαλίκι ξύλα. Ζαπ = αυθαιρεσία κατοχή π.χ. στη φράση τάκανε ζάφτι δηλαδή κατοχή του με τη δύναμη του. Ζαπώνω = παίρνω κάτι που δεν το δικαιούμαι. Τούρκικη λέξη από το ΖΑΡΤΙ. Ζαράλι = μακροχρόνια ασθένεια. Ζευζεκης = άμυαλος, κουτός αλλά με τα πολλά ψέμματα κερδίζει κάτι. Κοι ΓΡΑΦΪΙΛ-ΙΚΘΕΙΗ Ιωάννινα ΤηΛ to νός ζωηρός. Ζορζόκι γερός, υγιής, δυνατός. Ζητάει = όταν το ζώο βρίσκεται σε οργασμό για αναπαραγωγή και ζητάει σύντροφο. Ζιάρα = ανθρακιά, κάρβουνα. Ζιάγκος s ξύλο που τακτοποιούμε τη φωτιά. Ζιουπάω a σπρώχνω. Ζόρι = αναγκαστικά, βία. Καταναγκαστική πίεση που ασκείται σε κάποιον, εκβιάζοντας τον για πράξη ή στάση για την οποία εκδηλώνει απροθυμία, αδιαφορία, ή αντίθεση. Π.χ. φράσεις: με το ζόρι με τη βία με το στανιό: "Δεν ήθελε να έρθει με το ζόρι τον φέραμε" ή δεν ήθελε να υπογράψει με το ζόρι υπέγραψε κ.λ.π. Ζουλούμι = ζημιά, που προκαλούν κάποιοι ευκαιριακά. Ζούζουλο = ζωύφιο, ζουζούνι, εντομάκι κοινώς μαϊμούνι. Μεταφορικά: το μικρό άτακτο παιδάκι (χαϊδευτικά). Ζευγάς Β γεωργός. Ζευγάδες = γεωργοί. Ζεύγλα ή ζεύλα = το εξάρτημα που χρησιμοποιούσαν για τη ζεύξη δύο ζώων κυρίως βοϊδιών στο αλέτρι και που συνήθως περιελάμβανε δύο συνδεόμενα καμπυλωτά, τοξωτά κομμάτια, τα οποία προσαρμό- "ΚΟΛΙΜΠΑΓ Α.Ε. MEGA CENTER ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ βϊημνση ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΙ Η/Μ ΕϊΟΠΛΙίΜΟΙ ΕΟΑΓΟΓΪΕ ε-λγώγκ» ΕΜΠΟΡΙΟ Μΰνβος ΚοΑ^μιτας Μ-Η ΜπχΛός.ΜΛ flpoedfxx; ΕΚΘΚΜ - ΑΠΟΘΗΚΗ 5ο χλμ. Εθν Οδού Ιωαννίνων ΚονΙισης Τηλ Fox, ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΧΑΝΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ! ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ζονταν στο λαιμό των ζώων ξεχωριστά επιτρέποντας την μεταφορά του αλετριού. Δηλαδή τα καμπυλωτά τμήματα του ζυγού. Ζούφια = άδεια, χαλασμένα. Ημόρο ή γεάμορο ή γιόμορο ή γήμορο a το ενοίκιο που πληρώνει ο γεωργός που καλλιεργεί ξένο χωράφι, στον ιδιοκτήτη του κτήματος. Δηλαδή το γήμορο που έδιναν οι χωριανοί μας ζευγίτες στο Αγά Αληζώτ επί Τουρκοκρατίας, επειδή ο Αληζώτ είχε κτήματα με τη βία, όλα τα δικά μας χωράφια. Στο άλλο φύλλο συνέχεια και περισσότερα. Σ.ΟΙΚ. ΤΟΥ ΓΈΡΟΥ ο ΚΑΗΜΌΣ Ητανε τάχα όνειρο; Ητανε τάχα αλήθεια; Μεράκι ήταν στην καρδιά; Καημός μέαα στα στήθια; Φυλακισμένος βρίσκεται οε τσιμεντένια τείχη μέσα οε μεγαϋουποπη τύχη να σου πετύχει. Η Βόχα και η κατοχνιά την αναπνοή του πνίγει Βαραίνει την καρδούλα του με τ' άψυχα τον σμίγει. θυμάται κι αναστέναζε αετός ο πληγωμένος καινούργια νάβγαζε φτερά ο ποπυπονεμένος. Να ζυγιαστεί πανέμορφα επάνω στις κορφούπες που ζουν τα ζα του ξένοιαστα όμορφες Βλαχοπούλες. Επήρε ο Απρίλης δώδεκα κι ο Μάης δέκα πέντε οι γράβοι πρασινίσανε ρουμάνιαοαν τα πόγγα. Το λέει ο κότσιφας ψηλά στις ρεματιές το αηδόνι κι ο γέρος τα θυμήθηκε κι ο μαρασμός τον ποιώνει. Πρόβατα Βγήκαν στα Βουνά τ' αρνάκια τους Βελάζουν κι όπα τα γύρω σύμπαντα τον έρωτα μοιράζουν. Να ήτανε νιος καμιά φορά να πάει να ταξιδέψει ψηπά στην Πίνδο για να Βγεί νεράιδες να πλανέψει. [την Ηπειρο πάλι να Βρεθεί εκεί στη δοξασμένη πούχει πολλά τα αρώματα κι είναι με φως λουσμένη. Μες στου Μαγιού τις μυρουδιές στ' Απρίλη τα λουλούδια γέροι και νιοί ευφραίνονται κι αχολογούν τραγούδια. Παν. Κύρκος Βοσιηικό ΑΜΑΜΑΤ... ΣΕ ΙΕΝΗ...ΓΗ 1. Ψιθυριστά τ' ακούγαμε κι ασσόβαρα πιστεύαμε στα εύκολα το θέταμε την ξενητειά ζηλεύαμε. 2. Για κιούς που δεν γυρίσανε ποτέ δεν ψιθυρίσανε με ΑΑΛΑΝΑΤ τους σβήσανε κι άλλοι ακολουθήσανε. 3. Βαρειά βαρειά κληρονομιά δέρνει την κάθε μας γενιά τυχοδιώκτες με πανιά ξένοι σε ξένη γειτονιά. 4. Κι όσο βροντά η τσέπη σου σε βλέπει ο καθρέφτης σου κι ανάλογα το κέφι σου ανοίγεις και το χέρι σου. 5. Μες το χρόνο η λησμονιά νεροχύτη κυλά η χρονιά φεύγει η μέρα μια τη μια κι αποξεχνάει η καρδιά. 6. SAeaa στα βαθειά σου μάτια κοίταζα να δώ σημάδια αν θα σου λείψω λίγα βράδια θα κοπείς σε δυό κομμάτια. 7. Οταν βγουν απ' τη φωλιά και πετάξουν τα πουλιά ποτέ στην ίδια κουτσουλιά δεν ξανακάνουν φαμελιά. 8. Εκτός από τα χελιδόνια που αποδημούν χειμώνα κι όταν λυώσουνε τα χιόνια γυρνάνε πίσω στα μπαλκόνια. 9. Οδύσσειος είναι ο μύθος πανάρχαιος κι ο Πύθος Ελληνικός μένει ο στίχος και Μεσογειακός ο τύπος. ΚΩΝ. ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ SYDNEY ΚΩΣΤΑΣ Φ. ΝΙΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ και ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ALUMIL- ALPIN Παραδοσιακά κάγκελα ΓΟΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Τηλ κινητό 09533<337

6 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕ! ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΊΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 6 ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΜΑΣ Evas ApxicnioKonos από in Poutjio r i u g u v i o u 0 ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΣ Φέτος συμπληρώθηκαν 44 χρόνια από τον θάνατο του Μα καριστού Αρχιεπισκόπου Αθη νών και πάσης Ελλάδος Σπυρί δωνος Βλάχου. Η εφημερίδα μας, αν και στο παρελθόν έχει αναφερθεί σ' αυτή την μεγάλη προσωπικότητα ευχαρίστως κα ταχωρεί και το παρακάτω κείμε νο του κ. Αθανάσιου Δέμου Πωγωνήσιου. Το Πωγώνι ανέδειξε δυο κο ρυφές της Ορθόδοξης Εκκλη- γική Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφοίτησε το 1899 με άριστα. Διορίστηκε καθηγητής θεο λόγος στη σχολή Γαλατά της Κων/πολης και το 1900 χειρο τονήθηκε πρεσβύτερος. Διακρί θηκε ως καθηγητής και ιεροκή ρυκας στην αρχή στο Γαλατά και κατόπιν στην Καβάλα, όπου και υπηρέτησε ως αρχιμανδρί της. Από την Κ α β ά λ α αρχίζει το μεγάλο Εθνικό έργο. Εκεί, επήρε στα νώτα του εχθρού. Ο Σπυρίδων υπήρξε από τα πρώτα στελέχη της "Ηπειρωτι κής Εταιρείας". Από την περιοχή του βοήθησε πολύ τον αγώνα. ovrigios Acuos, Φιλόλοχοϊ σίας. Τον Οικουμενικό Πατριάρ χη Αθηναγόρα από το Βασιλικό και τον Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδω να από τη Ρουψιά. Το ανάστημα του Σπυρίδωνα είναι δυσθεώρητο και γι' αυτό δύσκολη η προσπέλαση. Δεν εί ναι εύκολο να αναφερθεί η πο λύπλευρη δράση του και ο όγκος της προσφοράς του. Μ ι α σκιαγράφηση μόνον θ α επιχει ρήσω και θ α τονίσω πιο πολύ την προσφορά του στις μεγάλες ιστορικές στιγμές της πατρίδας. Η πολύχρονη πορεία του εί ναι συνυφασμένη με αγώνες εθνικούς, θυσίες, ηρωισμούς, καταδιώξεις, καταδίκες σε θά νατο, εξορίες κλπ. Ολόκληρο το μισό του 20ου αιώνα, η ιστορία της Ηπείρου και των Ιωαννίνων έχει άξονα της τον τρανό ιεροφάντη Σπυρίδωνα. Αργότερα, ως Αρχιεπίσκοπος, έγινε κομμά τι ιστορίας και όλης της Ελλά δος, αλλά και της Κύπρου. Υπήρξε καλόγερος και επα ναστάτης. Ταπεινός, λευίτης και δαιμόνιος πολιτικός, όταν οι κρί σιμες περιστάσεις που περνού σε η πατρίδα μας το απαιτού σαν. Υπήρξε εποχή που το ράσο του έγινε λ ά β α ρ ο ελευθερίας. Σε όλες τις περιπτώσεις η φλογι σμένη από τον πυρετό των έρ γων ψυχή του ξετυλίγονταν και απλώνονταν παντού σε ό,τι συλ λάμβανε ο θετικός νους του. *** Ο ι γονείς του Σπυρίδωνα έφυ γαν από τη Ρουψιά και εγκατα στάθηκαν ως μετανάστες στην όλη Χιλή της Βιθυνίας του Πό ντου. Εκεί γεννήθηκε το 1873 ο Σπυρίδων. Μετά τη Βασική εκ παίδευση στη Βιθυνία, εφοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κων/πολη. Δύο ήταν τα με γάλα του όνειρα: να υπηρετήσει την Εκκλησία και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα των προγόνων του την Ηπειρο, αλλά και την Ελλάδα γενικότε ρα. Γι' αυτό φοίτησε στη θ ε ο λ ο - μέρος ενεργό στο Μακεδόνικο αγώνα, τόσο πολύ που έγινε η ψυχή και ο αρχηγός της οργα νώσεως που είχε σα σκοπό να αντιμετωπίσει τη βουλγαρική θηριωδία σε βάρος των Ελληνι κών πληθυσμών. Το Σεπτέμβριο του 1906 εκλέγεται Μητροπολίτης Βελλάς και Κονίτσης με έδρα την Κόνιτσα. Στη νέα του θέση αρχί ζει νέα δράση. Τώρα όμως υπάρχει και ένας άλλος λόγος για μεγαλύτερη προσφορά σ' αυτόν τον τόπο. Είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Είναι ο τόπος που κρύβει τα κόκαλα των προγό νων του. Κάποια φωνή του λέει ενδόμυχα: "Μη σταματάς, προ χώρα". Και ο Σπυρίδων προχωρεί: Το 1911 ιδρύει το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς με σκοπό τη μόρ φωση ιερέων, αλλά και διδα σκάλων για τα σχολεία της Ηπεί ρου γενικά. Και αργότερα τρο φοδοτούσε με δασκάλους τα σχολεία της δύστυχης Βορ. Ηπείρου. Ω! και να ζούσε σήμε ρα ο Σπυρίδων!... θ α αλώνιζε την Ευρώπη και δεν θ α άφηνε ήσυχα τα Ευρωπαϊκά Κοινοβού λια και Συμβούλια. Θ α ταρα κουνούσε ΔΑΣΕ και Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να λειτουργήσουν Ελληνικά σχολεία στη Β. Ηπειρο. ΚΑΙ Θ Α ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΙΝΕ, Ο Π Ω Σ Δ Η Π Ο ΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΗΞΕΡΕ Π Ω Σ Ν Α ΑΓΩ ΝΙΖΕΤΑΙ. Το 1906 ιδρύθηκε στα Γιάν νενα η "Ηπειρωτική Εταιρεία", που ήταν η Φιλική Εταιρεία της Ηπείρου Αέγονταν και "Ηπειρωτικόν Κομιτάτον". Βοήθησε πολύ τον Ελληνικό Στρατό να νικήσει τον τουρκικό στρατό που πολεμούσε μέσα από τα οχυρά του Μπιζανίου. Υπήρξε αξιοθαύμαστη η δράση του με την κατασκοπεία γύρω από το Μπιζάνι και τον εξοπλι σμό των Ηπειρωτών ανταρτών ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 ( 2 ο ς Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ) ΤΗΛ.: / Ο ι κ ί α ς : ΙΩΑΝΝΙΝΑ Το 1907 αναλαμβάνει τη μύηση και ορκωμοσία νέων μελών με το ψευδώνυμο Δρίνος. Ετσι στις 11 Ιουνίου 1907, εορτή του Αγίου Πνεύματος, ο Σπυρίδων εμύησε στη Μονή Παλιουρής τους δικηγόρους Περικλή Γεωργίτση και Αλέξανδρο Λιβαδέα με τα ψευδώνυμα Αέανδρος και Λάιος αντίστοιχα. Και συνέχισε τη δράση του μέχρι το Η δράση του αυτή αποκαλύφθη κε και συλλαμβάνεται το 1912 από τον Τζαβήτ Πασά, παραπέ μπεται στο στρατοδικείο και κα ταδικάζεται σε θάνατο μαζί με άλλους 2 7 συνεργάτες του και ρίχνεται στη φυλακή. Σώζεται μόνον ύστερα από μήνυμα του Αρχιστρατήγου Κωνσταντίνου προς τον Εσάτ Πασά, που τον καθιστούσε προ σωπικά υπεύθυνο για τις συνέ πειες θανατώσεως του Σπυρί δωνα. Αρνείται να βγει από τη φυλακή αν δεν αποφυλακι στούν και οι 2 7 σύντροφοι θα νατοποινίτες. Επρεπε να απελευ θερωθούν τα Γιάννενα για να γλιτώσουν όλοι. Αυτή είναι συ νεπής και λεβέντικη στάση. Στις 17 Φεβρουαρίου 1914 ο Γεώργιος Ζωγράφος εκήρυξε την αυτονομία της Βορ. Ηπείρου και εσχημάτισε προσωρινή κυ βέρνηση της Αυτονόμου Ηπεί ρου. Ο Σπυρίδων υπήρξε από τα πρώτα στελέχη της Κυβερνήσε ως Ζωγράφου. Σε όλο το διά στημα του αγώνα δεν έπαψε ού τε στιγμή να προσφέρει τις υπη ρεσίες του. Αργότερα, μετά τη λήξη του αγώνα, όταν τον κάλε σε στους Γιωργουτσάτες, η διε θνής αντιπροσωπεία να υπο γράψει το πρωτόκολλο παρα δόσεως της Β. Ηπείρου, βροντο φώναξε: "ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΑΝΕΚΤΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΔΕΝ ΤΑ Π Ο Υ Λ Α Μ Ε ΜΕ ΤΟ ΜΕ ΛΑΝΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ". Το 1916 εκλέγεται Μητροπο λίτης Ιωαννίνων. Η πολύπλευρη δράση του δεν είναι δυνατό να αναφερθεί σε λίγες γραμμές. Γι1 αυτό περιοριζόμαστε στις τρα γικές στιγμές της εισβολής των Γερμανών στη χώρα. Αυτός που το 1914 αρνήθηκε να υπογρά ψει το πρωτόκολλο παραδόσε ως της Β. Ηπείρου, όταν έκρινε ότι έπρεπε να τερματισθεί εκεί νος ο πόλεμος του 1941, για να γλιτώσει όχι μόνο η ισοπέδωση της Ηπείρου, αλλά και της Ελλά δος από την ολοκληρωτική κα ταστροφή. Γιατί η συνέχιση του πολέμου μέχρις εσχάτων, όπως υποστήριζαν μερικοί, θ α κατέ ληγε σε ολοκαύτωμα. Θ α ήταν μια άσκοπη αιματοχυσία χωρίς κανένα όφελος. Δλλωστε ο Ελ ληνικός Στρατός και η Ελλάδα γενικά, εξεπλήρωσαν στο ακέ ραιο το καθήκον τους. Μακάρι να ανταποκρίνονταν ανάλογα και "οι μεγάλοι μας σύμμαχοι", όταν ήρθε η ώρα της απόδοσης δικαιοσύνης στο τέλος του πο λέμου. Ο Σπυρίδων κρίνοντας ο ρ θ ά τη στιγμή εκείνη αναλαμβάνει, με πόνο ψυχής, ολόκληρη την ευθύνη υπογραφής του συμφώ νου, εν γνώσει του ότι θ α ήταν υποχρεωμένος να άρει το σταυ ρό του μαρτυρίου και την κατα κραυγή εκείνων που απέφευγαν να αναλάβουν ευθύνες, αλλά ήταν έτοιμοι να ρίξουν την πέ τρα του αναθέματος. Τον πρό λαβε ο Τσολάκογλου στη Θεσ σαλονίκη. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η εκδρομή ιυν Πυ^υνησίυν θεσσολονίκηι Το π α ρ α δ ο σ ι α κ ό α ν τ ά μ ω μ α των Πωγωνισίων της Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς έγινε και φέ τος. Στις 1 4 Μ α ΐ ο υ Κ υ ρ ι α κ ή π α ρ ά την έντονη Β ρ ο χ ή δ ε ν ε μ π ό δ ι σ ε τους Γ ε ρ ο π λ α τ α ν ί τες, Β η σ σ α ν ι ώ τ ε ς, Π α λ α ι ο πυργίτες, Πωγωνισκίους, Μεροπαίους, Κάτω Μ ε ρ ο παίους, Λαχανοκαστρίτες και ΜαυροΒουνιώτες ν α χ α ρ ο ύ ν μια η μ ε ρ ή σ ι α ε κ δ ρ ο μ ή στον Α γ ι ο Π ρ ό δ ρ ο μ ο Χ α λ κ ι δικής στο εξοχικό κέντρο ΧΑΓΙΑΤΙ. Το π α ρ α δ ο δ ι α κ ό μουσικό σ υ γ κ ρ ό τ η μ α και α υ τ ό Π ω γ ω ν ί σ ι ο με το α η δ ό ν ι τ ρ α γουδιστή Κύρου κλαρίνα των Δ έ σ η και Β α λ ά ν τ η ντέφι ΠαπαΒασιλείου ένα κιθαρί σ τ α και α ρ μ ό ν ι ο έ δ ω σ α ν ό σ α ζ η τ ο ύ σ ε στο κέφι κ ά δ ε μ ε ρ α κ λ ή ς Π ω γ ω ν ί σ ι ο ς της π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ς μουσικής. Για τους Γ ε ρ ο π λ α τ α ν ί τ ε ς ευχάριστη έκπληξη ο χωρια ν ό ς τους Β α λ ά ν τ η ς σ τ ο κ λ α ρ ί ν ο με το παίξιμο του γ ο ή τ ε υ σ ε και τους π λ έ ο ν α π α ι τητικούς. Φαίνεται ο καταπράσινος Μ α ρ ί ν ο ς του χ ω ρ ι ο ύ με τα α ι ω ν ό β ι α δ έ ν τ ρ α του φόρτι σ ε γ ι α κ α λ ά με ο ξ υ γ ό ν ο τ α π ν ε υ μ ό ν ι α και η κ α θ ι έ ρ ω σ η του σ τ α μ ο υ σ ι κ ά γ ε γ ο ν ό τ α 8 α ε ί ν α ι π λ έ ο ν επιτακτική. Στον α γ α π η τ ό φ ί λ ο α π ό τον Π ω γ ω ν ί σ κ ο Ν ι κ ό π ο υ λ ο Αντώνη που ακούραστα και α ν ι δ ι ο τ ε λ ώ ς με την κ ά μ ε ρ α του αποθανατίζει κάθε Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ε κ δ ή λ ω σ η του αξίζουν θ ε ρ μ ά συγχαρητή ρια. Συμπατριώτες Π ω γ ω ν ί σ ι ο ι κ α ι του χ ρ ό ν ο υ μ α ζ ί την ί δ ι α ε π ο χ ή α ς βρέξει... κ α ι α ς χ ι ο νίσει. Φίλιππος Κούγκλης KEY'S HOUSE ΜΠΌΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & FA.I.P. ΤΗΛ.: και Κ Ι Ν Η Τ Ο : Α Γ Ι Α Σ Τ Ρ Ι Α Δ Ο Σ 12 ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΥΚΟΜΑΝΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΚΜΕΝΟΥΣ 125 ΤΗΛ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ Κ Α Υ Σ Ι Μ Ω Ν AVIN ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ Α Μ Ο Ν Α Σ - Θ Ω Μ Α Σ ΥΦΑΝΤΗΣ Δ Ι Α Ν Ο Μ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ. Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν - ΚΟΝΙΤΣΑ!

7 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 ΣΕΛΙΔΑ 7 σεις από την ανθρωπογεωγραφία του παλιού και θόδους; ΙΔΩΜΕΝ. ρού του χωριού μας, γενικά των περασμένων ημε ρών, κι όλοι έφεραν στο νου μορφές των "κεκοιμητις τελευταίες εκλογές ζήσαμε, ακούσαμε και χα μένων" συγχωριανών που έφυγαν και "ουκέτι μη Στις 14 του Μάη, ήταν η γιορτή της μητέρας και πα ρήκαμε ή κακίσαμε τους δημοσκόπους. Αλήθεια υπάρξουσι" που η μικρή μου γραφίδα παρουσιάζει ντού έγιναν διάφορες εκδηλώσεις, για να τιμηθεί η μη πάντα ο άνθρωπος από την αρχαία εποχή κατέφευαδρά: τέρα. Ισως την ημέρα αυτή να γίνονται κάποιες εκδη γε σε μάντεις και μάντισες ή μάγισες για να ιδεί τα Οπως άνθρωποι απλοί, φτωχοί, ζευγίτες, δου- λώσεις πιο έντονες, με συγκεκριμένο σκοπό. Κι όμως, η μελούμενα τόσο για τον εαυτό του όσο και για το λευτάδες ονειροπόλοι και ταξιδευτές αυτού του γιορτή της μητέρας, είναι καθημερινή γιορτή και δεν κράτος του. τόπου. μπαίνει και δεν τελειώνει μόνο σε μια μέρα. Κάτι τέτοιο περίπου είναι και τα exit polls, που με Στα νομάντρια, ξερικά χωράφια, πηγάδια παλιά Γιορτάζει καθημερινά κάθε στιγμή και κάθε ώρα διάφορες μετρήσιες και συγκρίσεις, βγάζουν γρη μπελα και βαλτοτόπια, που όλα αυτά συνέθεταν που γίνεται αναφορά στ' όνομα της. γορότερα τ' αποτελέσματα των εκλογών και πανη την παλιά ζωή του χωριού μας που προσδιόριζαν "Μάνα κράζει το παιδάκι γυρίζουν οι μεν, λυπούνται οι δε. Κάποιοι δηλαδή το λιγοστό ψωμί, τα βάσανα και την "γυραγνία" μάνα ο νιος βιαστικά - βιαστικά νόμισαν ότι έγιναν "γκουβέρστις ατέλειωτες στράτες προς το Βοϊδομάτη. Ο λ α και μάνα ο γέρος νο" και κάποιοι ότι έχαναν το "γκουβέρνο". Και με αυτά καλό είναι να τα θυμούνται οι παλιοί να τα μάνα ακούς σε κάθε μέρος" τά ανοίγει η κάλπη και τα πράγματα αλλάζουν. Είναι μαθαίνουν οι νέοι... όπως λέει και ο ποιητής είτε βρίσκεται κοντά μας, εί σωστά τα exit polls; Πρέπει να συνεχιστούν ή να κα τε βρίσκεται στην αιωνιότητα, αλλά πάντα στο νου, στη ταργηθούν; Ακούγονται πολλά λέγονται πολλά. σκέψη στην καρδιά μας. Γνωρίζουμε έτσι τους ανθρώπους, νοιώθουμε τι θα Ναι στο κοκορέτσι λέει το Υπουργείο Γεωργίας. Μητέρα... θεϊκή λέξη., που πάντα τη συνοδεύουν οι κάνουν σαν εξουσία: Είναι σωστοί, σοβαροί οι εκλογολόγοι κ.λ.π. Βέβαια το θέμα είναι μεγάλο και Οχι στο κοκορέτσι λέει η Μόνιμη Ευρωπαϊκή Κτη ψαλμοί των αγγέλων και ο ασύλληπτης γοητείας, μου ξεφεύγει α π ' τον μικρό μας σχολιασμό. Εμείς μόνο νιατρική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης από τις σικός ήχος... τούτο λέμε "Ολοι για το... γκουβέρνο νοιάζονται". Βρυξέλλες. Είναι δυνατόν να καταργηθεί το κοκο ρέτσι; Μπορεί ο Ελληνας να γιορτάσει το Πάσχα, να χαρεί να γλεντήσει δίχως κοκορέτσι; Τέλος πάντων αυτοί οι Ευρωπαίοι ποτέ δε θα μας Το πανηγύρι -όπως γράψαμε- με τις εκλογές τε καταλάβουν; Ο λ α δικά τους τα θέλουν; Αμ δε θα λείωσε. Οι μονομάχοι κατέβασαν τα όπλα και τώρα Πολλές φορές με τα γραφόμενά μας, δυσαρεστού τους περάσει. δουλειά. με μερικούς, άθελα μας μια που καλώς ή κακώς κάνου Εκείνο όμως που προκαλεί περίσκεψη, είναι το με... κι εμείς το δημοσιογράφο. πάθος των διεκδικητών της εξουσίας, και επιστρα Σ' όλους όμως τους αγαπητούς φίλους, συγγενείς τεύτηκαν όλων των ειδών οι χυδαιότητες και εκτο χωριανούς και κοντοχωριανούς απαντούμε: ξεύτηκαν κατηγορίες εκατέρωθεν σε τέτοιο βαθμό " Ο Δημοσιογράφος που αγαπάει τον τόπο του πρέ αναξιοπιστίας που οι ψυχραιμότεροι να αηδιάζουν Εχουμε ακούσει πολλές φορές, από πολλούς και πει να ξέρει και να δυσαρεστεί" γιατί ο εφησυχασμός από την στρεβλότητα και την κακοήθεια. από διάφορους φορείς, ότι η Ηπειρος τα χωριά ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ. Για το πάθος της εξουσίας. Τι να πει κανείς. Αβυσ μας, δηλαδή ο τόπος μας, είναι η πιο προβληματική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ότι εμείς οι σος η ψυχή του ανθρώπου! Ηπειρώτες είμαστε οι πιο φτωχοί Ευρωπαίοι πολί Πολλές φορές ακούμε τη φράση "περί όνου σκιάς" τες. Και γι αυτά όλα φταίει το Αθηνοκεντρικό κρά και να που σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να την εξηγή Οπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος γιορτάσαμε το τος, φταίνε τα κόμματα, φταίνε οι πολιτικοί μας, σουμε: Είναι ένα παλιό ανέκδοτο που έγινε κάποτε στ' "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ" την Πασχαλιά στο χωριό. Γιόμι φταίει το σύστημα και δε συμμαζεύεται. Φταίνε οι Αβδηρα της Μακεδονίας. σε κόσμο το χωριό. Ολοι οι ταξιδεμένοι ήρθαν στο άλλοι κι όχι εμείς. Για όλα αυτά βέβαια υπάρχει και Ενας γιατρός, μίσθωσε έναν αγωγιάτη να τον πάει σε χωριό και γιορτάσαμε πατροπαράδοτα στις προγο κάποια αλήθεια. Εγώ όμως πιστεύω για όλα αυτά μια κοντινή απόσταση με τον γάϊδαρό του. Στο δρόμο νικές μας εστίες, στη γενέθλια γη με τα πανάρχαια είμαστε υπεύθυνοι εμείς και μονάχα εμείς. Ο τό σταμάτησαν λίγο για να ξεκουραστούν και καθώς έκα πος μας προσφέρεται, τ' αγαθά βρίσκονται γύρω πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα. Γλέντια χαρές και μας. Αυτό δε θέλουμε να το καταλάβουμε, κι αφή νε πολλή ζέστη, κι ο τόπος ήταν άδενδρος, ο γιατρός ευχές. νουμε τους άλλους να μας λύσουν τα προβλήματα κάθησε στη σκιά του γαϊδάρου. Την τρίτη μέρα εκκλησιαστήκαμε στον Αγιο Πα Αλλά ο αγωγιάτης του γύρεψε κι άλλο αγώϊ, επειδή και καταδικάζομε τα πάντα και τον τόπο μας. ντελεήμονα και το αντίπασχα την Παρασκευή της είπε- του είχε νοικιάσει μόνο το ζώο, όχι και τη σκιά Ωστόσο πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, να ερ Διακαινησίμου στην Παναγιά μας στο Βοϊδομάτι και του. γαστούμε να δημιουργήσουμε. Ο τόπος μας -ο ευ μετά για ποτό και καφέ, στο εξοχικό κέντρο του κ. Ο γιατρός αρνήθηκε και τελικά, έγινε δίκη πολύκρο Γιώργου Σουρλούκα κοντά στην παλιά πέτρινη γέ λογημένος αυτός τόπος μας- προσφέρεται εμείς τη γιατί οι Αβδηρίτες χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα, ας ενεργοποιηθούμε ας εργαστούμε. Δια της ερ φυρα μέσα στην καταπράσινη φύση. γασίας τα πάντα μπορούν να γίνουν. Οι αρχαίοι που μάχονταν παθιασμένα "περί όνου σκιάς". Ετσι λοι Στην Παναγιά κάτω στο Βοϊδομάτι εφέτος μας τί Λατίνοι έλεγαν "La boremus" - δηλαδή να εργαζό πόν, έμεινε η φράση από παλιά μέχρι σήμερα, για να μησε με την παρουσία του και ο νεοεκλεγείς βου χαρακτηρίζει την έκφραση τις διενέξεις μεταξύ αν μαστε! Αμφιβάλλει κανείς; Ας μας το πει. λευτής κ. Κ. Τασούλας και εκκλησιάστηκε μαζί μας. θρώπων ή μεταξύ ανθρώπων και κράτους "δι ασήμαετσι με τη Μαγίσια Πασχαλιά χαρήκαμε όλοι οι ντον αφορμήν". Η φράση λοιπόν αυτή είναι παροιμιακή χωριανοί και του χρόνου. και λέγεται από τα παλιά μέχρι σήμερα. ΤΑ EXIT POLLS Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΟΝΟΥ ΣΚΙΑΣ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Γ ΑΗ-ΠΟΡΝΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΨΙΑ Μπορεί οι επέτειοι και οι γιορτές να'χουν θεσπι στεί για να διδάσκουν και να εμπνέουν, εξίσου όμως αποσκοπούν και στο να διανθίζουν την καθη μερινότητα μας, γιατί "βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκεντος" έλεγαν οι παλιοί. Ετσι κι εφέτος η γειτονική μας Ρουψιά γιόρτασε με κέφι του ΑηΤιωργιού με κλαρίνα και βιολιά και πολλούς Γεροπλατανίτες και άλλοι κοντοχωριανοί χόρεψαν με την ψυχή τους. Και του χρόνου. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Τις μέρες του Πάσχα, που το χωριό είχε πολύ κό σμο συγγενείς, φίλοι - γνωστοί επισκέπτες, χωρια νοί, όλοι έλεγαν κάτι από τα παλιά, παλιές αναμνή ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Τελευταία γίνεται πολύς λόγος για τα κλειστά και ανοιχτά επαγγέλματα, ότι δηλαδή μετά την ΟΝΕ εποχή θ' ανοίξουν διάφορα επαγγέλματα και ήδη άρχισαν μερικοί να ανησυχούν. Εδώ πρέπει να τονίσουμε όπως έγραφε και φίλος γνωστός, στον "Πρωϊνό Λόγο", ότι πρέπει ν' ανοί ξουν και κάποιες υποχρεωτικές εισφορές υπέρ τρί των, συλλόγων συντεχνιών, ηλεκτρολόγων, μηχανι κών, τελωνειακών συνδικαλιστών και δεν συμμα ζεύεται. Π.χ. δηλαδή ο τελωνειακός υπάλληλος δεν πληρώνεται από την υπηρεσία του για να θεω ρήσει την άδεια απόσταξης στεμφύλλων πρέπει δηλαδή για ν' αποστάξει ο παραγωγός δυό φορτώ ματα τσίπουρο να πληρώσει τέλη "τελωνειακών εργασιών" για το συνδικάτο των τελωνειακών! Για να δούμε θα καταργηθούν και θα χτυπηθούν όλα αυτά ή θα πολλαπλασιαστούν με καινούργιες, με ΉΙΑΝ ΛΑΧΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΙΝΣΑΝ ΜΑΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ..." Τις προάλλες στο καφενείο γινόταν έντονη συζήτη ση για τις "μετοχές" και το "Χρηματιστήριο", και πως μέσα σε μια νύχτα οι αετονύχηδες μπορούν να γίνουν πλούσιοι. Κι ότι όλοι γίνανε "επενδυτές" ντεμέκ κι όχι παίχτες. Μερικοί μάλιστα Βάλανε όλες τις μικροοικονομίες τους και πιστέψανε πως θα γίνουν γρήγορα πλούσιοι. Αμ δεν είναι έτσι τα πράγματα, κι όμως οι χρυσοφόρες μετοχές, αποδείχτηκαν "φούσκες" και πάει λέγοντας. Ακου φίλε... Αναξίμανδρε το χρήμα και τα προς το ζειν αναγκαία είναι προϊόντα εργασίας και κόπου και όχι της "αρπαχτής". Αυτά έλεγε θυμόσοφος γέροντας, πίνοντας τον πολλά βαρύ και όχι και πρόσθεσε με νόημα: "Ας πρόσεχαν"!!! ΟΙΧΟΛΙΑΙΓΗΙ

8 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2000 ΣΕ ΕΙΕΛΙΙΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣΣΤΟ Β ΜΗ Ο Μερική άποψη τον εγκαταστάσεων ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Ι. Α Α Τ Ι Η Στην ακριτική Πωγωνιανή έγινε η απονομή των πτυχίων στους φετινούς αποφοίτους του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτι σης, το οποίο συστήθηκε το 1991, ταυτόχρονα με το Ιδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας, με δωρεά του Ιωάν νη Σπ. Αάτση. Ομιλητές στην τελετή αποφοίτησης ήταν ο Πρόε δρος του Ι Α Ο Α και ο γενικός Διευθυντής του Ομίλου Λάτση Βαγγέλης Χρόνης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Χρ. Μ α σ σ α λ ά ς, καδώς και ο Πρόεδρος της ομογενειακής ορ γάνωσης της Αλβανίας " Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α " Βαγγέλης Ντούλης. Παραβρέθηκαν οι αρχές του Νομού Ιωαννίνων και του Πωγωνίου, τα μέλη του Δ.Σ του ΙΑΟΑ, εκπρόσωποι της ομογένειας και των ελληνικών προξενικών αρχών στην Αλβανία, όπως και οι γονείς των σπουδαστών. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης το Κοινοτικό Συμβούλιο Πωγωνιανής ανακήρυξε τον Ι. Λάτση και την οικογένεια του Μεγάλους Ευεργέτες της περιοχής και επίτιμους δημότες. Στις η Γκέγκα - Πατακιούτη Βασιλική απέκτησε το δεύτερο κοριτσάκι της. Η εφημερίδα εύχεται στους γονείς της νεο γέννητης καθώς και στον παπού Χρήστο και στη γιαγιά Κωνσταντούλα ν α τους ζήσει. Ο κ. Χάρης και η κ. Τζένη Δάφλου απέκτη σαν το δεύτερο αγοράκι τους. Ευχόμαστε νάναι τυχερό και να τους ζήσει. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια και στους παππού δες. ΘΑΝΑΤΟΙ Απεβίωσε στο ΜαυροΒούνι ο Θεοφάνης Μεντής του Κων/νου ετών 7 0 και η κηδεία του έγινε στο χωριό στις Συλλυπούμεθα βαθύτατα τους οικείους του. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας: Γκέγκας Χρήστος Παπαβασιλείου Κ ω ν / ν ο ς Τζέρμπου Αντιγόνη Κατσάνου Α γ γ ε λ ι κ ή Γκαντόλιας Σωτήριος Νικολάου Βασίλειος Παπαϊωάννου Ιωάννης Καραμπότσιος Απόστολος Κρέτσης Δημήτριος Μάρης Αχιλλέας Ρίζος Νεοπτόλεμος Γιαννόπουλος Μιχάλης Κομπίλας Γρηγόριος Τους ευχαριστούμε θερμά. Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα. Οποιος δεν θέλει να δημοσιευθεί το όνομα του θα γράφεται η λέξη ανώνυμος. Κ α ι δίπλα ένας κωδικός αριθμός που θα γίνεται γνωστός στον ίδιο. Οικονομικός υπεύθυνος Β. Μούκας - Πάροδος Καστρισόγια 3 Τ.Κ Ιωάννινα τηλ Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιππος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Α ν δρέας: Πάροδος Ανδριανού 4-6 Μεταμόρφωση Τ.Κ Α Θ Η Ν Α τηλ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το καταναλωτικό κοινό πρέπει να γνωρίζει, ότι όλες οι ηλεκτρικές οικια κές συσκευές, που κυκλοφορούν στην αγορά, πρέπει να φέρουν σε εμ φανές σημείο την ετικέτα ενεργεια κής σήμανσης. Αυτό επιβάλλεται από την Ελληνική Νομοθεσία, η οποία εναρμονίστηκε με την αντίστοι χη κοινοτική οδηγία. Η εφαρμογή του μέτρου έχει ήδη ξεκινήσει από 1/1/ 1996 για τα ψυγεία και τους κατα ψύκτες. Γι αυτό απευθυνθείτε στο ΙΝΚΑ. (Ινστιτούτο Καταναλωτικών Αγα θών) για οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο αφορά στη μη τήρηση των υποσχέσεων των πωλητών και στη μη ικανοποίηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή μετά την πώληση. Τηλε φωνείστε στο ή γράψ τε: Θ. Πασχίδη 52 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΛ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑ 8 ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Η κ. Ο λ γ α Γεωργίου Καρβέλη, κόρη του αείμνηστου Θεόδωρου Καλτσούνη στην Αθή να, που είχε δύο χαριτωμένα παιδιά, την Τερέ ζ α και τον Αποστόλη, απέκτησε πρόσφατα και τρίτο παιδί, αγοράκι, κι έδωσαν το όνομα Θεόδωρος. Εύχομαι να ζήσει και να είναι τυ χερό. Η Θ ε ί α της Αντιγόνη Ταλιούρη από το χωριό. ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Παρακαλούνται όλοι οι χωριανοί να γρα φτούν στον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού για το καλό του χωριού μας. Μ ε χωριανικούς χαιρετισμούς ΠΕΤΡΟΣ Φ. ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Η ε φ η μ ε ρ ί δ α μ α ς σ υ γ χ α ί ρ ε ι το ν έ ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ό σ υ μ β ο ύ λ ι ο της Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς Εστίας Θ ε σ / ν ί κ η ς π ο υ π ρ ο έ κ υ ψ ε α π ό τις ε κ λ ο γ έ ς της και του εύχεται κ α λ ή επιτυχία σ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο έ ρ γ ο του. Ιδιαιτέρως σ υ γ χ α ί ρ ε ι τον χ ω ρ ι α ν ό μ α ς και σ υ ν ε ρ γ ά τ η της εφημε ρ ί δ α ς μ α ς Φ ί λ ι π π ο Κ ο ύ γ κ λ η. Κ α ι του εύχεται κ α λ ή δ ύ ν α μ η και κ ο υ ρ ά γ ι ο σ τ α ν έ α του κ α θ ή κ ο ν τ α του α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο υ. Επίσης σ υ γ χ α ί ρ ε ι την ε π α ν ε κ λ ε γ ε ί σ α στην ε ξ ε λ ε γ κ τ ι κ ή επι τ ρ ο π ή χ ω ρ ι α ν ή μ α ς Μ α ρ ί α Μ π ό τ σ α ρ η κ α θ ώ ς και την ν ε ο ε κ λ ε γ ε ί σ α Α θ η ν ά Τοτοκότση. ΗΣ.Ε. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Κ α τ σ ά ν ο υ Α γ γ ε λ ι κ ή στη μνήμη του σ υ ζ ύ γ ο υ της π ρ ο σ φ έ ρ ε ι τ ο π ο σ ό των Η Μ α ί ρ η Κ α τ σ ά ν ο υ - Μ π ό τ σ ι α ρ η στη μνήμη των γ ο ν έ ω ν της π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το π ο σ ό των Η Αικατερίνη Κατσάνου - Αγιου στη μνήμη των γ ο ν έ ω ν της π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το π ο σ ό των Ο Η λ ί α ς Λ ι ά ρ ο ς στη μνήμη της γ ι α γ ι ά ς του Μ α ρ ί α ς Ο ι κ ο ν ό μ ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το π ο σ ό των Α ι ω ν ί α η μνήμη τους. Ντεμίρη Εράσμια Αναγνωστοπούλου Ιωάννα Αναγνώστου Μαρία Βάγια Δήμητρα Γιολάρης Δημήτριος Γκουργούνη Κατερίνα Γραμόζη - Τσίνου Σωτηρία Δημοπούλου Αιμιλία Διομίδης Ανδρέας Δρακοπούλου Σωτηρία Καλού Μυρσίνη Καρανίκα Βιργινία Κατερινιού Αδαμαντία Κατσαρού Μαρία Κιόσης Χρήστος Κότσαλη Ευδοξία Κουφά κης Ανδρέας Κυριαζοπούλου Μαγδαληνή Λάζουρα Γαρυφαλιά Μαζαράκη Μαριάννα Μορφιάδης Νικόλαος Μπούρα Ευμορφία Νικολάου Γαρυφαλιά Νταμάγκας Θεοδόσης Ξυστά Ειρήνη Παλίτης Γρηγόριος Παπανικολάου Λάμπρος Περβολαράκη Θεοδοσία Σπαδής Χρήστος Τούμπας Ιωάννης Τσέλιος Χρήστος Φουτούχου Καλιόπη Μούκα Αναστασία ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Αρ. Φύλλου 73 Έτος Ιδρύσεως 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. οι συνδημότες μας που διακρίνονται

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. οι συνδημότες μας που διακρίνονται ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 123 Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Και μέσα στη κρίση

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Μεγαλομάρτυρες της χριστιανοσύνης.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Μεγαλομάρτυρες της χριστιανοσύνης. ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Ο Σ Η Τ Η Σ Α Ε Λ Φ Ο Τ Η ΤΑ Σ Τ Ω Ν Α Π Α Ν ΤΑ Χ Ο Υ Β Ο Υ Ρ ΓΑ Ρ Ε Λ Ι Ω Τ Ω Ν Α Ρ ΤΑ Σ Χρόνος 33ος - Γραφεία: Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα - Τηλ. - Fax: 210 38.25.652 - www.vourgarelinet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ DYTIKH FRAGKISTA 97_Layout 1 02/05/2012 8:42 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 www. sylog-fragista.gr ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφΡΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαογραφικό Μουσείο Καστανιάς

Λαογραφικό Μουσείο Καστανιάς TΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 443 ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 01-4020 Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 34 ο Αρ. Φύλλου: 133 Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης)

Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης) επικ χαλ ιοπουλιτών οινωνία Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν. (Γ. Σεφέρης) Τριμηνιαία έκδοση του Εκπ. Συλλόγου Χαλκιοπουλιτών Ο Άγιος Ανδρέας ο Ερημίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Κωδ. 1928 Τ Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 16ο Αρ. φύλλου 106 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Εμ. Μπενάκη 73 10681 210-3811.888 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ! Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο 002 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΟΗΝΛ ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 - ------------------------------------------ :----- -...

ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΟΗΝΛ ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 - ------------------------------------------ :----- -... ΑΓΙΑ ΓΑΑΗΝΗ k ι -... ΤΕΥΧΟΣ 32 - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Λ ΓIΛ ΓΛΛΗΝΗ» ΣΤΗΝ ΛΟΗΝΛ - ------------------------------------------ :----- -------------------- ' Α γαπη τοί μας Φίλ οι, Με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ό πως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη. Τ ο ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου. Ο ι εκδροµές που οργανώνει το ιοικητικό

Ό πως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη. Τ ο ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου. Ο ι εκδροµές που οργανώνει το ιοικητικό ΑΝ ΡΟΝΙΑΝΟΙ ΧΑΛΚΙ Α ΚΥΜΗ Τ ο ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας, ενηµερώνει τα µέλη και τους φίλους του για τις προγραµµατισµένες εκδηλώσεις του στο χωριό µας το καλοκαίρι που ήδη τρέχει. Φέτος έχοµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες.

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες. e-mail: ambeliona@yahoo.gr Ιδρυτής - Εκδότης: Σύλλογος Αμπελιωνιτών Γραφεία: Αριστοτέλους 4, 104 32 Αθήνα, τηλ.-φαξ. 210 52 36 651 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝΙΤΩΝ Έτος 48ο αρ. φύλλου 298

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό ΑΙΟΛΟΥ ΙΛΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο ΦΥΛΛΟ 10ο - IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σημείωμα Εκδότη. Οι Σχωριάδες αλλάζουν. Χάρτης Πωγωνίου. Μερόπη Πωγωνίου. Οικογένεια Νάκα. Σχωριαδίτικο ημερολόγιο. Η στήλη της Νεολαίας

Εισαγωγή. Σημείωμα Εκδότη. Οι Σχωριάδες αλλάζουν. Χάρτης Πωγωνίου. Μερόπη Πωγωνίου. Οικογένεια Νάκα. Σχωριαδίτικο ημερολόγιο. Η στήλη της Νεολαίας Σχωριάδες Πωγωνίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 10ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΤΗΣ Θωμάς Νάκας Διευθυντής Αποστόλης Νάκας Επιμέλεια κειμένων Αρθρογράφος Σοφία Πολίτου-Βερβέρη ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Σχεδίαση - Σελιδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2013

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2013 Μαζί με όλα τ άλλα καταρρέει και η όποια παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στο Λιβάδι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ Ζ.Μ.Κ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πενταετία. αλληλεγγύης, προσφοράς & έργου. LED στην πλατεία... «λατομική περιοχή» 3ο σεμινάριο γκάϊντας. «Άχραντη Δέσποινα» Το Πάσχα του καλοκαιριού

Πενταετία. αλληλεγγύης, προσφοράς & έργου. LED στην πλατεία... «λατομική περιοχή» 3ο σεμινάριο γκάϊντας. «Άχραντη Δέσποινα» Το Πάσχα του καλοκαιριού ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΤΟΣ 2ο- Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. Φύλλου 18 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Πενταετία αλληλεγγύης, προσφοράς & έργου Σε μία λιτή, αλλά πανηγυρική ατμόσφαιρα, σε κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπές. Σημαντικό έργο για Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Τουρισμό. Βίκυ Καγιά. Θρηνεί το Ευπάλιο & η Δωρίδα. στο Δήμο Ευπαλίου.

Διακοπές. Σημαντικό έργο για Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Τουρισμό. Βίκυ Καγιά. Θρηνεί το Ευπάλιο & η Δωρίδα. στο Δήμο Ευπαλίου. ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 88 Μαι. - Ιουν. - Ιουλ. 2009 Με νέο προπονητή, τον έμπειρο Σταύρο Σταύρου, ο Απόλλων Ευπαλίου, ξεκινά τα νέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 77 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 14 ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΙΔΡΥΤΗΣ: ΠΑΝ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Αδυναμία του Δήμου να καλύψει τις θέσεις της καθαρίστριας και της μαγείρισσας. Μόνο χάρη στην εθελοντική συμμετοχή των γονέων στις διάφορες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα Ταχ. Γραφείο Κ.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΆ σσος Παπαδά 27, Aθήνα, T.K. 115 26 Tηλ. 210 6982661 KΩΔ. ENTYΠOY 5386 Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθήναις Aποδήμων Aσσιωτών O Mάρκος Mπότσαρης Xρόνος 17 ος Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα