ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΓΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΤΝΟΙΚΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΓΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΤΝΟΙΚΙΕΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΐΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΓΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΤΝΟΙΚΙΕΣ T O T B U E N O S A I B E S Σ Τ Α Σ Α Λ Ο Ν Ι Α Τ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ Τα οσα ακολουθούν αποτελούν κάποιες πρώτες υποθέσεις πού σταδιακά διαμορφώθηκαν κατά τη διδασκαλία της «κοινωνικής ιστορίας του τάνγκο» στους προπτυχιακούς φοιτητές τοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου τοΰ Λέγω πρώτες υποθέσεις γιατί ή βιβλιογραφία, ή Ισπανόφωνη κυρίως, είναι μεγάλη και δεν μπόρεσα να έχω ισχυρή πρόσβαση σ' αυτή. Γιατί όμως το τάνγκο; Έκτος άπο τις χορευτικές προτιμήσεις του υπογράφοντος, πού οπωσδήποτε αποτέλεσαν το αρχικό κίνητρο, για τήν επιλογή τοΰ θέματος, και μάλιστα για έ'να εξάμηνο διδασκαλίας, βάρυνε ή διαπίστωση δτι ή εμφάνιση και εξέλιξη τοΰ τάνγκο προσφέρονταν για τή μελέτη πολλών μεταλλαγών στην άργεντίνικη κοινωνία, καθώς και για τή διερεύνηση της ταυτότητας διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Το μάθημα, επίσης, αυτό επέτρεπε μια φυγή άπο τον έλληνοκεντρισμό μας και ενασχόληση με τήν ιστορική πορεία ενός άλλου λαοΰ, πού ενώ φαίνεται, λόγω της γεωγραφικής απόστασης, τόσο μακρινός, αποδείχθηκε, εν τούτοις, οτι οι εμπειρίες του βοηθοΰσαν, τηρουμένων φυσικά τών αναλογιών, σέ πολύτιμες συγκρίσεις, σέ ποικίλα επίπεδα. Μερικά στοιχεία για τή χώρα και τους ανθρώπους: Ή 'Αργεντινή καταλαμβάνει km 2, είναι δηλαδή πενταπλάσια άπο τή Γαλλία. Για τον ευρωπαϊκό κόσμο ανακαλύφθηκε το 1515 άπο τους Τσπανούς* το Buenos Aires Ιδρύθηκε το Δέν θα σταθώ στή συναρπαστική ιστορία της κατάκτησης, στις σχέσεις τών νικητών μέ τους ηττημένους, τις επιμιξίες, τις νέες καλλιέργειες, τον τρόπο ζωής, κ.ά. Περνώ στο 1810, δταν ή 'Αργεντινή έχει περίπου Το κείμενο αυτό, σέ διάφορες μορφές, παρουσιάστηκε στή συνάντηση τών διδασκόντων του Τμήματος Ίστορίας-Άρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης στο Φόδελε ('Απρίλιος 1997) και στις συναντήσεις-συζητήσεις πού διοργανώνει ή ΕΜΝΕ στα γραφεία της, στίς 28 Μαΐου Χρησιμοποιώ τον ορο τάνγκο, πού αποδίδει φωνητικά τον άργεντίνικο Ορο, αντί τοϋ ταγκό της γαλλικής προφοράς.

2 252 Χρήστος Λοϋκος κατοίκους και εκμεταλλευόμενη, όπως και οι λοιπές χώρες της Λατινικής 'Αμερικής, την ήττα της 'Ισπανίας άπο τον Ναπολέοντα, αρχίζει την πορεία για την ανεξαρτησία της. Ή πορεία αύτη θά σημαδευτεί άπο έντονες ιδεολογικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, άπο εμφυλίους πολέμους. "Ενας στρατιωτικός αρχηγός, τέλος, Ινας gaucho, ό Rosas θα επιβάλει την προσωπική του εξουσία, άπο το Μέ την ανατροπή του, αρχίζει ή φιλελεύθερη περίοδος στην ιστορία της 'Αργεντινής, πού θα διαρκέσει ώς το 1930, οπότε αρχίζουν οι συνέχεις επεμβάσεις του στρατού στην πολιτική. Οι κάτοικοι τής χώρας του 1810, φθάνουν το το 1869, το 1895 καί το 'Αντίστοιχα το Buenos Aires περνά άπο τις το 1869, στις το 1895 καί το το Ή αύξηση αυτή, άπο τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες του 19ου αιώνα, οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη μετανάστευση. Το ποσοστό των ξένων μεταναστών στον πληθυσμό είναι 12,1% το 1869, 25,4% το 1895, γιά να φθάσει το 30% το Στο Buenos Aires περίπου οι μισοί κάτοικοι είναι ξένοι. Για να φανεί το μέγεθος του μεταναστευτικού ρεύματος, ας σημειωθεί δτι το 1912 έφθασαν στην 'Αργεντινή μετανάστες. Μεταξύ το σύνολο ανήλθε σε Άπ' αυτούς οι 'Ιταλοί αποτελούν το 44% ( ), οί 'Ισπανοί το 31% ( ), οί Γάλλοι το 3,6% ( ). Παρά τή μικρή σχετικά παρουσία τών τελευταίων, ή επίδραση τής Γαλλίας στην παιδεία καί τα πολιτισμικά ζητήματα ήταν μεγάλη. Ή μετανάστευση κορυφώνεται κατά την περίοδο τής μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης τής 'Αργεντινής (β' μισό του 19ου, αρχές του 20οΰ αι.). Δυναμικά εκδιώκονται ή εξοντώνονται οί 'Ινδιάνοι άπο την ύπαιθρο καί ή εκμετάλλευση τεράστιων εκτάσεων περιέρχεται στο κράτος καί σέ λίγες οικογένειες. Ή κτηνοτροφία κυρίως, άλλα καί ή γεωργία, σπεύδουν να ανταποκριθούν στις καταναλωτικές ανάγκες τών αναπτυγμένων καί αναπτυσσόμενων χωρών. Ή ανακάλυψη τών ψυγείων διευκολύνει τήν ασφαλή συσσώρευση μεγάλου όγκου κρεάτων στον τόπο παραγωγής, οί σιδηρόδρομοι τή μαζική μεταφορά τους στά λιμάνια καί τα μεγάλα ατμόπλοια τήν ταχεία προώθηση τους στους χώρους κατανάλωσης. Ό πλούτος εισρέει στή χώρα. Οί κυβερνήσεις επιχειρούν μέ μεγάλα δημόσια έργα να μεταμορφώσουν το Buenos Aires σέ Παρίσι τής Λατινικής 'Αμερικής. Κατασκευάζονται μεγάλα βουλεβάρτα, metro, όπερα, νέο λιμάνι κλπ. Τά έργα αναλαμβάνουν κυρίως ξένες εταιρείες. Το 10% του συνόλου τών βρεταννικών κεφαλαίων πού είχαν επενδυθεί στο εξωτερικό, αφορούσαν στην 'Αργεντινή. Μέ τήν παρουσία κυρίως τών μεταναστών διαμορφώνεται μια μεσαία τάξη μέ τις διαβαθμίσεις της ή 'Αργεντινή είναι, άπο το β' μισό του 19ου αιώνα, ή μόνη χώρα τής Λατινικής 'Αμερικής πού έχει μεσαία τάξη. Ή τάξη αυτή

3 Κοινωνική ιστορία τον τύνγκο 253 διεκδικεί συμμετοχή στην εξουσία, ή όποια βρίσκεται στα χέρια μιας αριστοκρατίας παλαιών οικογενειών. Με επικεφαλής τον Yrigoyen, το ριζοσπαστικό κόμμα, πού εκφράζει τα μεσαία στρώματα, επιτυγχάνει τή θέσπιση τής καθολικής ψηφοφορίας, και το 1916 ανέρχεται στην εξουσία. Θα την κρατήσει ως το 1930, όταν θα επέμβουν οί στρατιωτικοί. Θα σταθώ ιδιαίτερα στην τοπογραφία του Buenos Aires, επειδή συνδέεται άμεσα με τίς απαρχές του τάνγκο. ΟΊ μετανάστες δεν εγκαθίστανται, οί περισσότεροι, στις αχανείς εκτάσεις τής υπαίθρου, στην pampa, παρά τους προνομιακούς δρους πού παρέχει ή Κυβέρνηση. 'Αντίθετα, συνωθούνται στις πόλεις και κυρίως στο Buenos Aires, πού συνεχώς επεκτείνεται. "Οπως είδαμε, άπο κατοίκους το 1895 φθάνει το 1,5 εκατομμύριο το 1914 και τα το Γύρω άπο το πλούσιο κέντρο διαμορφώνονται οί φτωχές ή οί λιγότερο φτωχές συνοικίες με μεγάλες, πολλές φορές, οικονομικές και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ τους. Στις εξωτερικές συνοικίες (arrabales), πού επικοινωνούν μέ τήν pampa, πλειοψηφούν οί κρεολοι 'Αργεντινοί και οί νεοφερμένοι, συνήθως άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, μετανάστες. Στην αμέσως εσωτερική ζώνη, κατοικούν κυρίως οί παλαιότεροι μετανάστες, εργατικά και μικροαστικά στρώματα πού απασχολούνται στο εμπόριο, ιδιαίτερα του κρέατος (σφαγεία, κατάψυξη), στις υπηρεσίες, ή στην ελαφρά βιομηχανία πού τότε εμφανίζεται. Συνωστίζονται στα convetillos, εργατικές κατοικίες πού αποτελούν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα. Οί συνοικίες αυτές αποτελούν το καταφύγιο εγκληματιών και καταδιωκόμενων. Έκεϊ βρίσκονται, τουλάχιστον τίς τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, οί στρατώνες. Το περίσσευμα ανδρών είναι μεγάλο. Το 1914 οί άνδρες υπερτερούν κατά τών γυναικών 70% τών μεταναστών είναι άνδρες. Έ πορνεία, έ'τσι, ανθίζει: πραγματική επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στή δεκαετία του 1920 τα δηλωμένα πορνεία ξεπερνούν τα 300. Πρόκειται για οργανωμένα σπίτια μέ πολυπληθές προσωπικό. "Εχουν γραφεί πολλά γιά το πώς χιλιάδες νέες γυναίκες, άπο διάφορες χώρες, κατέληγαν στα σπίτια αυτά. Το τάνγκο συνδέεται άμεσα μέ τή μετανάστευση και τήν αστικοποίηση πού ανέφερα. 'Εκφράζει, στις απαρχές του, τον κόσμο τών φτωχών και υποβαθμισμένων συνοικιών, με τον πολύμορφο πληθυσμό τους. 'Εκφράζει, επίσης, τίς αξίες τής υπαίθρου πού σταδιακά υποτάσσεται στην πόλη. Στις παραπάνω συνοικίες συχνάζουν, τίς τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, οί compadres, αγροτικής προέλευσης κάτοικοι μέ ισχυρές ρίζες στην ύπαιθρο και φορείς τών άξιων του νομάδα και ελεύθερου gaucho, πού αρχίζει να εκλείπει στή μεταμορφούμενη 'Αργεντινή. Τους compadres προσπαθούν να μιμηθούν νέοι τών φτωχών συνοικιών, οί compadritos (ενα είδος μάγκες), μέ ιδιόρρυθμο ντύσιμο, ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα (το lunfardo), εύκολη χρήση του μαχαιριού. Αυτοί, κατά μία άποψη, χόρεψαν πρώτοι το τάνγκο.

4 254 Χρήστος Λοΰκος "Οταν το τάνγκο επιβλήθηκε, διαμορφώθηκε, όπως ήταν επόμενο, μια μυθολογία για τις απαρχές του. Ό Μπόρχες αναφέρει χαρακτηριστικά οτι δταν ροότησε 3-4 διαφορετικά άτομα πού γνώριζαν, λόγω της θέσης τους, για το που γεννήθηκε το τάνγκο, ό καθένας πρότεινε τη συνοικία του. "Ενα είναι βέβαιο: οτι το τάνγκο είναι αποτέλεσμα πρόσμιξης, στη χοάνη του αναπτυσσόμενου Buenos Aires, ανθρώπων και επομένως εμπειριών και πολιτισμικών αγαθών. "Ισως προήλθε άπο τη διασταύρωση τριών μουσικών και χορευτικών εκφράσεων: τής habanera, ίσπανοκουβανέζικου ρυθμού (βλ. την Carmen του Bizet) τής milonga, πού συνδέεται με τους λαϊκούς άργεντίνικους χορούς τής υπαίθρου* και του catombé, ενός ρυθμικού χορού τών μαύρων του Buenos Aires. Το τάνγκο ή γεννήθηκε στά πορνεία τών υποβαθμισμένων συνοικιών, δπου οι άναμένοντες τη σειρά τους άνδρες χόρευαν μεταξύ τους για διασκέδαση, ή χορεύτηκε για πρώτη φορά στις συνοικίες αυτές μεταξύ ανδρών, κυρίως τών compadritos, πού ήθελαν με τον χορό αυτό νά δείξουν τη διαφορετικότητα τους" και επειδή συνάντησε την αντίδραση τών αστών, αναγκάστηκε να καταφύγει στον ανεκτικό και προστατευτικό χώρο τών πορνείου. Εϊτε το Ινα συνέβη ε'ίτε το άλλο ή, ενδεχομένως, κάτι διαφορετικό, φαίνεται οτι στην αφετηρία του το τάνγκο ήταν χορός με έντονες αισθησιακές κινήσεις πού μιμούνταν τη σεξουαλική πράξη. "Εχει άποθησαυρισθεΐ σχόλιο του Clemenceau, ό όποιος είδε σε ταξίδι του, το 1907, να χορεύεται το αισθησιακό αυτό τάνγκο και αναρωτήθηκε γιατί κάτι πού μπορεί να γίνει οριζοντίως, γίνεται στα δρθια. Ή αντίδραση τών αστών ήταν αναμενόμενη. Φαίνεται, ωστόσο, οτι το τάνγκο αυτό, με τις έντονα περιθωριακές καταβολές του, δεν συνάντησε στην αρχή θερμή υποδοχή ούτε στα κατοότερα, λαϊκά, στρώματα. Σχετική ένδειξη είναι το γεγονός οτι χορευόταν μόνον άπο άνδρες στους δρόμους και τις πλατείες καμιά γυναίκα δεν θα μπορούσε δημοσίως να συμμετάσχει. 'Αναφέρεται μάλιστα οτι ό δήμος τής πόλης απαγόρευσε να χορεύεται στους δρόμους γιατί εμποδιζόταν ή κυκλοφορία. Ωστόσο, οι νέοι αστοί ή και άλλοι πού επισκέπτονταν για διασκέδαση τις υποβαθμισμένες συνοικίες και τα πορνεία, αποτέλεσαν τους ενδιάμεσους για τη διάδοση του τάνγκο και σ' άλλες συνοικίες και κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσουμε με ακρίβεια τήν κάθοδο του τάνγκο άπο τις ύποβαθμισμένες-κακόφημες συνοικίες του Buenos Aires στίς υπόλοιπες εργατικές και μικροαστικές συνοικίες τής πόλης. '"Αν οι απαρχές του τοποθετούνται γύρω στα 1880, ως το τέλος του αιώνα και στο γύρισμα του ό νέος χορός και ή μουσική πού τον συνοδεύει συναντώνται σταδιακά στά café και τους άλλους χώρους αναψυχής τών εργατικών συνοικιών. Φαίνεται, ωστόσο, οτι το τάνγκο, στην χορευτική του μορφή, έκανε τις πρώτες του υποχωρήσεις, για νά γίνει εκεί αποδεχτό. Στην ιταλική συνοικία, άπο τις μεγαλύτερες

5 Κοινωνική ιστορία τον τύνγκο 255 της πόλης, το βίαιο αρχικό τάνγκο μεταμορφώνεται σε tango liso, πιο απαλό, λιγότερο αισθησιακό. Οί συνοικίες, πάντο^ς, άλώνονται ή μία μετά την άλλη. "Οπως χαρακτηριστικά σημειώνει ό Μπόρχες: «όλος ό σφυγμός της πόλης έμπαινε σιγα-σιγα μέσα στο τάνγκο». Το 1917 και ή αστική τάξη θα αναζητήσει στο τάνγκο στοιχεία της ταυτότητας της. Προηγήθηκε, ωστόσο, ή αναγνώριση του άπο τήν αστική τάξη του Παρισιού, πού έδινε το πολιτισμικό στίγμα στους αστούς του Rio de la Plata. To τάνγκο εισβάλλει στο Παρίσι στις παραμονές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι τέτοια ή διάδοση του νέου χοροΰ στην αριστοκρατία και τα μεσαία στρώματα, ώστε μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ταγκομανία: οχι μόνο χορεύεται παντού, άλλα επηρεάζει το ντύσιμο καί τή γενικότερη εμφάνιση. Οί κορσέδες γίνονται πιο χαλαροί για να διευκολύνουν το χορό, τα φορέματα πιο ανάλαφρα, τα καπέλα μικρότερα. Κορσέδες, αρώματα, υφάσματα, φαγητά, ποτά, χρώματα, ακόμα και καλτσοδέτες παίρνουν το όνομα του τάνγκο. Ζιγκολο άπο τήν 'Αργεντινή σπεύδουν στο Παρίσι για να δώσουν φροντιστήρια χοροΰ και να παράσχουν, ενδεχομένως, καί άλλες υπηρεσίες. Ή 'Εκκλησία της Γαλλίας αντιδρά με προτρεπτικές άπανταχοΰσες. Το 'ίδιο καί ό πάπας, πού συνιστά, αντί του τάνγκο, ενα παλαιό βενετσιάνικο χορό. Γιατί δμως αυτή ή μανία στή Γαλλία; Φαίνεται οτι δέν είναι τόσο το εξωτικό στοιχείο του τάνγκο πού προκαλεί τον ενθουσιασμό δσο ό ερωτισμός του πού επιτρέπει, έ'στω καί συγκρατημένα στην ευρωπαϊκή εκδοχή του, να έξωτερικευθοΰν πάθη πού ή αστική ηθική δέν τα άφηνε να εκδηλωθούν δημόσια. Θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς, καί τή σκέψη αυτή τήν οφείλω στην Τασία Μυλωνοπούλου, ή οποία μελετά τή διάδοση τοΰ τάνγκο στή Γαλλία, οτι ό χορός αυτός αποτέλεσε στα έτη το μέσο για να επιχειρηθούν κάποια ανοίγματα στις σχέσεις των δύο φύλων ή γενικότερα να εκφραστούν μέσω αυτού απελευθερωτικά καταπιεσμένες επιθυμίες τού σώματος καί της ψυχής. 'Ανοίγματα πού θα είναι πιο γενναία μετά τις εμπειρίες τοΰ πολέμου. Υπήρξαν, ωστόσο, σύγχρονοι Γάλλοι, καί μεταξύ τους ένας ακαδημαϊκός, πού στο τάνγκο είδαν τήν έκφραση της ανδρείας καί γενναιότητας τοΰ αρσενικού, σέ μια περίοδο πού ή Γαλλία ετοιμαζόταν να ξεπλύνει τήν ήττα της άπο τή Γερμανία. Μεγάλη ήταν ή απήχηση, τα 'ίδια χρόνια, , στο Λονδίνο, τή Ν. 'Υόρκη, τήν Πράγα, τή Ρώμη, το Βερολίνο καί άλλου. Ό κάιζερ απαγόρευσε στους αξιωματικούς του να χορεύουν τάνγκο εν στολή, άλλα ό διάδοχος της Γερμανίας είχε ήδη μυηθεί στο χορό. Ό τσάρος προσφώνησε τον πρεσβευτή της 'Αργεντινής μέ τή λέξη τάνγκο. Για τήν τύχη του στην Ελλάδα, έ'χω λίγα στοιχεία μέχρι στιγμής στή διάθεση μου, για να μπορώ να μιλήσω συγκεκριμένα. Το βέβαιο είναι οτι εδώ το τάνγκο γενικεύεται τήν τρίτη δεκαετία τοΰ αιώνα. Καταξιωμένο το τάνγκο στην Ευρώπη, καί ιδιαίτερα στο Παρίσι, έπι-

6 256 Χρήστος Λουκος Tango σε λαϊκή γιορτή στο Buenos Aires (δεκαετία 1930)

7 Κοινωνική Ιστορία τον τάνγκο 257 ΙΑΙ* mm esili 17

8 258 Χρήστος Λοϋκος στρέφει, στο Buenos Aires. Οι ηγετικές ομάδες, πού ώς τότε το καταδίωκαν ώς δημιούργημα τών περιθωριακών και υποβαθμισμένων τμημάτων του πληθυσμού, ώς προϊόν τών πορνείων, αναγκάζονται να το χειροκροτήσουν. Το 1917 ό Carlos Gardel τραγουδά για πρώτη φορά τάνγκο, τη Μι noche triste, σε θέατρο με ακροατήριο αστούς. Το έτος αύτο αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του τάνγκο και αφετηρία της περιόδου πού θα ονομαστεί «χρυσή». Τέλος της, ό τραγικός θάνατος του Gardel το 1935 σε αεροπορικό δυστύχημα. Το τάνγκο μπαίνει τώρα στα πλούσια καμπαρέ του αριστοκρατικού κέντρου του Buenos Aires. Χορεύεται και από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Τα μέλη της ορχήστρας, πού τώρα παίρνει την τυπική της μορφή (orchestra typica), φορούν σμόκιν. Ό χορός είναι πιο εξευγενισμένος, οί στίχοι τών τραγουδιών λιγότερο αιχμηροί. "Ετσι, το τάνγκο άπο χορός πού εξέφραζε τον κόσμο τών περιθωριακών και γενικότερα υποβαθμισμένων κοινωνικών ομάδων του Buenos Aires, πού σ' αυτόν οί ομάδες αυτές, ποικίλης προέλευσης καί κοινωνικής σύνθεσης, αναζήτησαν στοιχεία της ταυτότητας τους, ενίοτε για να διαφοροποιηθούν άπο τα αντίστοιχα πρότυπα τών ηγετικών ομάδων, έφθασε, με μια ενδιάμεση διαδρομή, δπου καί τα εργατικά καί μικροαστικά στρώματα της πόλης το υιοθέτησαν, να γίνεται, με την αποδοχή του καί άπο τήν ανώτερη αστική τάξη, συστατικό στοιχείο της εθνικής άργεντίνικης ταυτότητας. Το τάνγκο είναι μουσική, χορός, τραγούδι. Στην πορεία του τάνγκο κάθε Ινα άπο τα στοιχεία αυτά είχε μεγαλύτερη ή μικρότερη βαρύτητα. Στην πρώτη περίοδο, τήν παλιά φρουρά ( ), ή μουσική είναι γρήγορη καί χαρούμενη, πλησιάζει τή milonga, ό χορός έντονος καί αισθησιακός, το τραγούδι, οχι τόσο συχνό, στην αργκό του λιμανιού, το lunfardo, με πολλά σεξουαλικά υπονοούμενα καί συχνές αναφορές στις γκόμενες, τους νταήδες, τους ρουφιάνους, τά πορνεία. Στή δεύτερη περίοδο, τή χρυσή, τήν οποία, όπως αναφέρθηκε, τήν εγκαινιάζει ό Gardel το 1917, ό χορός γίνεται πιο ευπρεπής, ή μουσική, με τή χρήση του bandoneon, είναι λιγότερο γρήγορη, καί αύτο πού κυριαρχεί είναι το τραγούδι. Το τελευταίο, με τή μελαγχολική του διάθεση, δίνει το στίγμα. Γιατί δμως αύτη ή μελαγχολική διάθεση; Είδαμε τήν οικονομική ανάπτυξη της 'Αργεντινής στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα καί στο γύρισμα του 20οϋ, το πλήθος τών μεταναστών πού σπεύδουν έκεΐ για εργασία καί καλύτερη τύχη, τά δημόσια έργα πού μεταμορφώνουν το Buenos Aires σε ζηλευτή μεγαλούπολη, τήν πολιτική άνοδο τών μεσαίων στρωμάτων πού το 1916 κερδίζουν τήν προεδρία. "Ολα αυτά, καί ασφαλώς άλλα πολλά, είχαν δημιουργήσει στην πρώτη γενιά τών μεταναστών, άλλα καί στους γηγενείς, μια αισιοδοξία δτι ή 'Αργεντινή, συνεχώς ευημερούσα, οχι μόνο θα εξασφαλίζει τήν ευτυχία τών πολιτών της, άλλα καί θα παίξει ηγετικό ρόλο, αν οχι σε ευρύτερο πεδίο, τουλάχιστον στο χώρο της Λατινικής Άμερι-

9 Κοινωνική ιστορία τον τάνγκο 259 κής. Μπροστά στην αισιοδοξία αυτή, φαίνεται δτι θεωρήθηκαν προσωρινές οι δυσλειτουργίες του συστήματος, οικονομικού και κοινωνικού. Ό Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ωστόσο, και οι κρίσεις του μεσοπολέμου, με αποκορύφωμα την κρίση του 1929, ανέκοψαν την ανοδική πορεία της άργεντίνικης οικονομίας, πού στηριζόταν κυρίως στις εξαγωγές κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων και δεν διέθετε ισχυρή βιομηχανία για να μήν εξαρτάται άπο τις εισαγωγές. Περιορίστηκαν, έτσι, οί δυνατότητες του κράτους για παροχές και δημόσια έργα, ό αριθμός των ξένων μεταναστών μειώθηκε αισθητά, ή ζωή άκρίβηνε, οί κοινωνικές αντιθέσεις εντάθηκαν. Οί μετανάστες της δεύτερης γενιάς, πού είχαν φθάσει στή χώρα με όνειρα και ελπίδες, διαψεύδονται στις προσδοκίες τους και συμμετέχουν ενεργά στή διαμόρφωση μιας συλλογικής αίσθησης δτι ή 'Αργεντινή απέτυχε να εξασφαλίσει τήν ευημερία τών πολιτών της και γενικότερα στην αποστολή της: να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις της Λατινικής 'Αμερικής. Έ αίσθηση της αποτυχίας αυτής διογκώνεται δταν, άπο το 1930, καταλύονται οί δημοκρατικοί θεσμοί με τις συνεχείς επεμβάσεις του στρατού στην πολιτική. Φαίνεται, λοιπόν, δτι το τάνγκο, κυρίως το τραγουδιστό τάνγκο της χρυσής περιόδου, με τή θεματολογία τής αποτυχημένης αγάπης, της μοναξιάς πού φέρνει ή εγκατάλειψη, τών νοσταλγικών αναμνήσεων για τα χρόνια πού δεν γυρίζουν πιά, για τις παλιές γειτονιές πού χάθηκαν, τις πατρίδες πού έμειναν πίσω, για τους φίλους πού πέθαναν κ.λπ., μπόρεσε ακριβώς να εκφράσει, σε συμβολικό επίπεδο, αυτή τήν απογοήτευση τών ατόμων και τών ομάδων απέναντι στα νέα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά δεδομένα. Και ίσως γι' αυτό, περισσότερο άπο ό,τιδήποτε άλλο, έγινε το κατ' εξοχήν σύμβολο τής άργεντίνικης ταυτότητας στην κρίσιμη αυτή περίοδο. Παραθέτω μερικά χαρακτηριστικά τραγούδια πού έχουν τραγουδηθεί αξεπέραστα άπο τον Gardel. Μεταφράστηκαν, δπως και αυτά πού ακολουθούν παρακάτω, άπο τή Μαρία Δαμηλάκου* χωρίς τή φιλική συνδρομή της, το κείμενο αυτό θα ήταν πολύ φτωχότερο. La cumparsita ÇH όρχηστρονλα),ν Αν ήξερες πώς μέσα στην ψυχή μου κρατάω ακόμη εκείνη τήν αγάπη πού ένιωσα για σένα. Ποιος ξέρει αν γνωρίζεις πώς δε σε ξέχασα ποτέ κι αν μέ θυμάσαι σαν αναπολείς το παρελθόν σου. Οί φίλοι πια δεν έρχονται οΰτε να μ' επισκεφτούν κανείς δέ θέλει μια παρηγοριά στή θλίψη να μοϋ δώσει, άπο τή μέρα πού 'φυγές στο στήθος βάρος έχω, τί τήν έκανες, ρουφιάνα, τή φτωχή μου τήν καρδιά.

10 260 Χρήστος Λοΰκος Tò τσαρδί μου ερημωμένο, κανείς δέ βγαίνει το πρωί, οΰτε στο παραθύρι στέκει, δπως δταν ήσουν σύ. Κι εκείνο το σκυλί ό φιλαράκος, πού δέν έτρωγε άπ' την πεθυμιά σου, βλέποντας με μόνο τις προάλλες, μ' άφησε κι αυτό. *Αν ήξερες πώς μέσα στην ψυχή μου Mi noche triste (Ή θλιβερή μον νύχτα) Μέ παράτησες ρουφιάνα πάνω στ' άνθος της ζωής μου αφήνοντας πληγές μές στην ψυχή μου καί αγκάθια στην καρδιά, μόλο πού 'ξέρες πώς σ' αγαπούσα, πώς έσύ ήσουν ή χαρά μου και τ' δνειρό μου το καυτό. Για μένα παρηγοριά δέν έχει γι' αυτό συνεχώς μεθοκοπώ, άπ' τήν αγάπη σου να ξεχαστώ. "Οταν πάω στο τσαρδί μου και το βλέπω άνω κάτω λυπημένο, ερημωμένο μοϋ 'ρχεται να κλάψω. Στέκομαι ώρα πολλή καί το πορτραίτο σου κοιτώ μήπως παρηγορηθώ. Στην κάμαρη μου δέν υπάρχουν πια εκείνα τα βμορφα τα μπουκαλάκια, διακοσμημένα μέ φιογκάκια, δλα άπ' το ίδιο χρώμα. Κι ό καθρέφτης θαμπωμένος, φαίνεται πώς έχει κλάψει για τη φευγάτη σου αγάπη. Ή κιθάρα στέκει κρεμασμένη, κανείς σ' αυτή δέν τραγουδά οΰτε τίς χορδές της πού κουνά. Καί τής κάμαρης ή λάμπα, κι αυτή τήν απουσία σου έχει νιώσει, γιατί τή θλιβερή νυχτιά μου δέ θέλησε το φώς σου να φωτίσει. Chorra (Κλέφτρα) Για νά 'μαι καλός μ' έφερες σ' αυτό το χάλι, καί μέ παράτησες πανί, μοϋ αφάνισες μέχρι καί το χρώμα καί το κομπόδεμά μου σέ έξι μήνες έκανε φτερά. Κλέφτρα μέχρι καί τήν αγάπη μου 'κλεψες, έχω τόσο φοβηθεί πού σαν καμία παστρικιά στο δρόμο μέ γλυκοκοιτάξει, πλάι στον μπάτσο στήνομαι για νά προφυλαχτώ. Μα αυτό πού μοϋ τή δίνει πιο πολύ είναι πού πιάστηκα σα χάφτης.

11 Κοινωνική Ιστορία τον τάνγκο 261 Τώρα μαθαίνω βτι ή μαμά σου, ένδοξη χήρα στρατηγού, είναι ή πιο μεγάλη κλέφτρα. Ένώ ό καημένος ό μπαμπάς, οΰτε πέθανε οΰτε καΐ πολέμησε μα παπατζής, μαφιόζος, κλέφτης και μαχαιροβγάλτης είναι. Μέσα σ' δλα μ' έγδαραν για τα καλά, το κορμί σου ήταν ό γάτζος πού πιάστηκα σα βλάκας, για να φάνε μια χαρά ή χήρα κι ό δικός της δ,τι μοϋ κόστισε σέ υπομονή και κλάμα. Στη γυναίκα αποκλειστικά αποδίδεται ή ευθύνη για τον κλονισμό της σχέσης: αύτη είναι ή άπιστη, ή προδότρα* αύτη επιδιώκει άλλη σχέση για τον πλούτο. Ό άνδρας ή εκδικείται ή με άντρίκια αυτοθυσία τήν συγχωρεί και την περιμένει να γυρίσει, ή βιώνει υπομονετικά τήν εγκατάλειψη. Ένα τραγούδι εκδίκησης: A la luz del candii (Στο φως τον φαναριού) Μοϋ επιτρέπετε κυρ χωροφύλακα και μέ το συμπάθειο. Έγώ ξένος είμαι καί κατά τύχη στο Ροσάριο ήρθα. "Ισως μέ περάσετε για φυγά άγροίκο, μα έγώ γκάουτσο έντιμος καί μέ τα δλα μου είμαι. Οΰτε μεθύστακας, οΰτε άλογοκλέφτης είμαι, έγώ κύρ χωροφύλακα εγκληματίας είμαι. Συλλάβετε με, Διοικητά, και βάλτε μου αλυσίδες, κι αν παρανόμησα, συγχώρεση να δώσει ό Θεός. Έγώ ήμουν άνθρωπος καλής σειράς, μέ λένε Αλβέρτο 'Αρένας. Μέ προδόσαν, κύριε, καΐ τους σκότωσα μαζί, ή δικιά μου ήταν κακιά, ό φίλος ήταν κόφτης Τα πειστήρια τα φέρνω στις βαλίτσες, τις κοτσίδες αύτηνής καί τήν καρδιά αύτουνοϋ. Μήν πιέζετε, Διοικητά, καί δέν το σκάω, τήν αλήθεια θέλω να μάθετε για μένα. Ή νύχτα ήταν σκοτεινή σα στόμα λύκου, μόνος μάρτυρας το φως ενός φαναριού, τίποτα σχεδόν, ένα φιλί μές στή σκιά, δυο κορμιά να πέφτουν, μια βρισιά. Συλλάβετε με, Διοικητά, καί βάλτε μου αλυσίδες, κι αν παρανόμησα, συγχώρεση νά δώσει ό Θεός. Δίπλα στή γυναίκα-προδότρα, ή μάνα, ώς υπόδειγμα γυναικείας αρετής, λειτουργεί εξισορροπητικά.

12 262 Χρήστος Λοΰκος Σχετικά με το πέρασμα του χρόνου και την παραίτηση μπρος στο αναπόφευκτο του θανάτου: Adiós, muchachos (Γεια χαρά παίδια) Γεια χαρά παιδιά, σύντροφοι της ζωής μου, αγαπητή παρέα εκείνων των καιρών, σ' εμένα σήμερα έλαχε να αποχωρήσω, τήν ωραία συντροφιά μου πρέπει να αφήσω. Γεια χαρά παιδιά, φεύγω, παραιτούμαι, μέ τή μοίρα κανείς μας δέν τα βάζει, τελειώσανε για μένα οί συντροφιές και τ' άρρωστο το σώμα δέν αντέχει πιά. Έρχονται στο νου θύμησες παλιές, όμορφες στιγμές πού απόλαυσα πριν χρόνια πλάι στη μανούλα μου, άγια γριούλα, και στην αρραβωνιαστικιά μου πού αγάπησα πολύ. Θυμούνται όμορφη, γλυκιά πώς ήταν, και μεθυσμένος άπ' αγάπη εγώ, τήν καρδιά μου της πρόσφερα. Μα τα κάλλη της τον Κύριο τρέλαναν καΐ μου τήν πήρε. Στο Θεό δέν αντιστέκεται κανείς, έμαθα πιά το νόμο του να υπακούω, άφοΰ οί βουλές του τή ζωή μου ξέκαναν, παίρνοντας μου κοπελιά και μάνα. Δυο δάκρυα αληθινά κυλούν μέ το φευγιό μου, για τήν αγαπητή παρέα πού δέ λησμόνησα ποτέ και στους καλούς μου φίλους, μια ευχή, μέσα άπ' τα βάθη της ψυχής, αφήνω. Μια ενότητα σημαντική άφορα στον ί'διο τον κόσμο του τάνγκο: Malena (Μαλένα) Ή Μαλένα λέει το τάνγκο δπως καμιά, σέ κάθε στίχο βάζει τήν καρδιά της, ή φωνή της βγάζει άρωμα χορταριοΰ της γειτονιάς, ή Μαλένα έχει τον πόνο του μπαντονεόν. "Ισως βάζει στο τραγούδι φωνή κορυδαλλού, μ' αυτή τή σκοτεινή, τοΰ σοκακιοϋ, χροιά, ή 'ίσως αυτό τον έρωτα πού μόνο ονομάζει δταν θλιμμένη τήν κάνει το ποτό. Ή Μαλένα λέει το τάνγκο μέ φωνή σκιάς, ή Μαλένα έχει τον πόνο τοΰ μπαντονεόν. Το τραγούδι σου έχει το κρύο συνάντησης στερνής, στή μνήμη γίνεται πικρό, δέν ξέρω άν στή φωνή σου νιώθω το άνθος ενός πόνου, μόνο ξέρω πώς στον ήχο τοΰ τάνγκο σου Μαλένα σέ νιώθω πιο καλή, άπο μένα πιο καλή.

13 Κοινωνική Ιστορία τοϋ τάνγκο 263 Τα τραγούδια σου είναι παιδιά παρατημένα πού στοΰ σοκακιοϋ τή λάσπη ανταμώνουν, δταν όλες οι πόρτες είναι σφαλιστές και κραυγάζουν τοϋ τραγουδιού σου τα στοιχειά. Ή Μαλένα λέει το τάνγκο με φωνή σπασμένη, ή Μαλένα έχει τον πόνο τοϋ μπαντονεόν. Έκτος άπο το ί'διο το τάνγκο, θα τραγουδηθεί το bandoneon, με το όποιο δημιουργείται μια σχέση προσωπική. Συχνή είναι, τέλος, ή αναφορά στο Buenos Aires, τήν πατρίδα του τάνγκο καί συμβολικά τή νέα πατρίδα των μεταναστών και κάθε εξόριστου: La candori de Buenos Aires, Mi Buenos Aires querido, Buenos Aires conoce, είναι άπο τα γνωστότερα σχετικά τραγούδια: Buenos Aires conoce (Tò Buenos Aires γνωρίζει) Tò Buenos Aires γνωρίζει το θολό πιοτό μου το σφύριγμα το πιο δικό μου, το παραστράτημα μου. To Buenos Aires θυμάται το παράθυρο μου τ' ανοιχτό, τις άδειες μου τις τσέπες, τις συνηθισμένες μου ελπίδες. To Buenos Aires γνωρίζει τή γυναίκα και τις νύχτες μου τον καφέ και το τσιγάρο, τήν εφημερίδα, το φαΐ μου. To Buenos Aires με κρατά δεμένο στο ονομά του στους δρόμους του παγιδευμένο, το δέρμα του να περιφέρω. Καταφύγιο στα ξημεροβραδιάσματά μου, φωλιά τοΰ στίχου μου καί τοϋ κρασιού μου ό ουρανός σου, το λυπημένο σου φεγγάρι, είναι πράγματα πού ζουν μαζί μου. Καταφύγιο των πιο τρελών μου ονείρων, πέρασμα σκοτεινό της φωτεινής φιλοδοξίας, απόκρυφη τοϋ τραγουδιού μου ζώνη. Δημιουργός τοΰ μυστήριου μπαντονεόν, το Buenos Aires τή σιωπή καί τήν αγωνία μου ακούει, θυμάται μαζί μου καί με το πήγαινε-ϊλα του μοΰ δίνει λησμονιά. Τ' άστεγα πουλιά του, τοΰ πόταμου ή όχθη, είναι κι αυτά δικά μου, τα αναπνέω κι αυτά. To Buenos Aires είναι ενα στοιχειό, ένα ποτήρι κρασί, αυτός ό άγνωστος ό φίλος πού κατά τύχη βρίσκεις. Το τάνγκο, ως τα τέλη της δεκαετίας τοΰ 1920, σπανίως άσκοϋσε κοινωνική κριτική. Ή κρίση, ωστόσο, πού κορυφώνεται με το 1929 καί τήν επέμβαση τών στρατιωτικών το 1930, καί ή έξαχρείωση της πολιτικής ζωής πού α κολουθεί με τις εκλογικές νοθείες καί τον αυταρχισμό, ωθούν κάποιους στιχουργούς σε καταγγελία της κοινωνίας πού έγινε ανελέητη, στην όποια κυριαρχεί το χρήμα καί δπου δεν υπάρχει πλέον αλληλεγγύη, λησμονιέται ό φτωχός εργάτης καί επιπλέει ό πορνόγερος. "Αλλα τραγούδια μιλούν για το κορίτσι πού εκ-

14 264 Χρήστος Λοϋκος δίδεται γιά να ζήσει, για την πείνα και την ανεργία. Αυτά ακριβώς τά τάνγκο θα απαγορεύσουν αργότερα οι δικτατορίες. Ό Enrico Santos Discépolo είναι ό σπουδαιότερος εκφραστής του κοινωνικού τάνγκο: Qué cachuche! (Ti va κάνουμε!) Αυτό πού χρειάζεται είναι να μαζέψεις χρήμα πολύ, να πουλήσεις τήν ψυχή, να βγάλεις την καρδιά σου στο σφυρί, να πετάξεις τή λίγη ευπρέπεια πού σοϋ μένει, λεφτά, λεφτά, λεφτά και πάλι λεφτά. Έτσι θα μπορείς να τυλωθεϊς δλες τις μέρες, νά 'χεις σπίτι, φίλους, φήμη... δ,τι θές εσύ. Ή αληθινή αγάπη πνίγηκε στή σούπα, βασίλισσα ή κοιλιά και το χρήμα βασιλιάς. Μα δε βλέπεις βλάκα μέ πατέντα πώς το δίκιο πάει μέ τον λεφτά; Πώς ή τιμιότητα πουλιέται μετρητοίς και ή ηθική αξίζει δυο δεκάρες; Πώς δεν υπάρχει αλήθεια πού ν' αντέχει μπρος σέ φράγκα αληθινά; Καταντάς ηθικολόγε έξω άπο καρναβάλι μασκαράς. Τράβα στο ποτάμι! Μέ τή συνείδηση μήν παίζεις, είσαι ένας βαρετός πού οΰτε καν κάνει τον κόσμο νά γέλα. Τον επιούσιο θέλω, τήν αξιοπρέπεια κράτα την εσύ, λεφτά, λεφτά, λεφτά, έγώ θέλω να ζήσω. Τί φταίω έγώ αν πήρες τή ζωή στα σοβαρά, αν περνιέσαι βλάκας, τρως αέρα και δέν έχεις οΰτε στρώμα; Τί να κάνουμε! Σήμερα πέθαναν οί αξίες, ό Χριστός το ϊδιο αξίζει δπως κι ό ληστής. Yira - yira (Γνρίζει-γνρίζει) "Οταν ή άτιμη ή τύχη χτύπημα στο χτύπημα ανήμπορο σ' αδειάζει, δταν πιάνεις τήν καλή, δταν είσαι χωρίς σκοπό, απελπισμένος, δταν δέν έχεις ούτε πίστη ούτε μάτε χτεσινό νά ξεραίνεται στον ήλιο, δταν τις γαλότσες σου χαλάς για νά 'βρεις ένα φράγκο μπας και τυλωθεΐς... Τήν αδιαφορία του κόσμου πού 'ναι κουφός, πού 'ναι μουγκός, σύντομα θα νιώσεις! Θά δεις πώς δλα είναι ψέμμα, θα δεις πώς τίποτα δέν είναι αγάπη καί πώς τον κόσμο τίποτα δέν νοιάζει. Γυρίζει, γυρίζει!

15 Κοινωνική ιστορία τοΰ τάνγκο 265 'Ακόμα κι αν βουλιάξει ή ζωή σου, ακόμα κι αν ό πόνος σέ δαγκώσει, ποτέ βοήθεια μην ελπίζεις, ούτε χέρι, οΰτε χάρη. "Οταν θά 'χουν τελειώσει οι μπαταρίες άπ' δλα τα κουδούνια πού πατάς ψάχνοντας ενα στέρνο άδερφικό αγκαλιασμένος να πεθάνεις... "Οταν σ' αφήνουν πεταμένο άφοϋ ψοφήσεις στή δουλειά, το ϊδιο σαν έμενα... "Οταν δεϊς πώς ήδη στο πλευρό σου δοκιμάζουν τα ροϋχα πού πρόκειται ν' αφήσεις... Θά θυμηθείς αυτόν τον βλάκα πού μια μέρα, κουρασμένος, έμπηξε φωνές. Το 'ίδιο κλίμα συναντάται και στο tango του Juan Carlos Marambio Catân: Acquaforte Μεσάνυχτα, το καμπαρέ ξύπνα, πολλές γυναίκες, λουλούδια και σαμπάνια. Θ' αρχίσει ή αιώνια, ή θλιβερή γιορτή, αυτών πού ζουν στον ήχο ένας τάγκο. Σαράντα χρόνια ζωής μ' αλυσοδένουν, άσπρα τα μαλλιά, γέρικη ή καρδιά, σήμερα πια μπορώ μέ πολύ πόνο να κοιτώ αυτό πού 'ταν Ονειρο αλλοτινά. Καημένες μου μιλόγκες, ξαναμμένες μέ φιλιά, παραξενεμένες μέ κοιτούν, δλο απορία. Δε μέ γνωρίζουν πιά, μόνος είμαι και γέρος, τα μάτια μου πιά δεν έχουν φώς και φεύγει ή ζωή. Ένας πορνόγερος χαλάει τα λεφτά του μεθώντας μέ σαμπάνια τή Λουλού, αύξηση δέν έδωσε σ' ένα φτωχό εργάτη πού τοϋ ζήτησε Ινα κομμάτι πιότερο ψωμί. Κι εκείνη ή καημένη ή λούλουδου πού στα χρόνια μου βασίλισσα ήταν της Μονμάρτης, μου προσφέρει μέ χαμόγελο λίγες βιολέτες για να κάνει, ίσως, τή μοναξιά μου να χαρεί. 'Εγώ σκέφτομαι τή ζωή... ΤΙς μανάδες πού υποφέρουν, τους γιους πού δλο γυρίζουν χωρίς σκεπή, χωρίς ψωμί, εφημερίδες για δυο φράγκα να πουλήσουν. Τί θλιβερά είναι δλα αυτά! θα ήθελα να κλάψω!

16 266 Χρήστος Λοϋκος Ό Enrico Discépolo έλεγε οτι τα τραγούδια του τα εμπνεύστηκε, καθώς περπατούσε καθημερινά στο Buenos Aires, άκουγε τους κατοίκους, αφουγκραζόταν τους ρυθμούς της πόλης και δημιουργούσε αναλογιζόμενος με ποια τραγούδια θα ήθελαν οι κάτοικοι αυτοί να εκφράσουν τις χαρές και τις λύπες τους, τα καθημερινά τους προβλήματα. Στην περίοδο πού χοντρικά αρχίζει το 1935 και λήγει μέ την πτώση του Péron το 1955, το τάνγκο απειλείται στην αρχή άπο το νέο ιδεολογικό πλαίσιο πού επιβάλλουν στή χώρα οί στρατιωτικοί και οι συντηρητικές δυνάμεις πού τους υποστηρίζουν. Μεταξύ του ή κοινωνική σύνθεση του Buenos Aires υφίσταται ουσιαστικές μεταβολές. Έ ανάπτυξη της βιομηχανίας, κυρίως έλαφράς, πού επιχειρείται άπο τις κυβερνήσεις της περιόδου, αυξάνει τις θέσεις εργασίας, τις όποιες δέν καλύπτουν τώρα μετανάστες, άλλα οί κάτοικοι της υπαίθρου: πρόκειται για αγροτική έ'ξοδο λόγω της κρίσης στην εξαγωγή κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων και των συνδεομένων μ' αυτήν άνακατατάξεων στην pampa. 'Υπολογίζεται δτι στην παραπάνω δεκαετία περίπου κάτοικοι άπο τήν ύπαιθρο ήλθαν στο Buenos Aires. Σ' αυτούς τους ξεριζωμένους και στους δοκιμαζόμενους λόγω της δυσμενούς συγκυρίας εργάτες, θα στηρίξει, σέ μεγάλο βαθμό, τον λαϊκισμό του ό Péron. Οί αξίες πού τώρα προβάλλονται είναι αυτές του gaucho, του ανόθευτου άπο τον πολιτισμό κατοίκου της υπαίθρου, ενώ καταδικάζεται ή διαφθορά της πόλης πού αρέσκεται στην υιοθέτηση ξένων προτύπων. Το τάνγκο ήταν κατ' εξοχήν δημιούργημα της πόλης, του Buenos Aires, οί στίχοι του αναδείκνυαν κυρίως τις σκοτεινές πλευρές της πόλης, ήταν μάλιστα, πολλές φορές, σέ αργκό γραμμένες, το lunfardo, πού ή ιδεολογία τών τότε κρατούντων ήθελε να εξαλείψει ώστε να επανέλθει ή ισπανική στην καθαρότητα της. Το τάνγκο, έπί πλέον, μιλούσε για γκόμενες και πόρνες, για προαγωγούς και πορνόγερους δέν ταίριαζε, επομένως, μέ τήν εικόνα της γυναίκας-μητέρας και πατριώτισσας πού ή κυρίαρχη ιδεολογία και ιδιαίτερα ή Evita Péron ήθελαν να επικρατήσει. Το αρνητικό αυτό κλίμα, καθώς και ή παρουσία στο Buenos Aires πληθυσμιακών στοιχείων αγροτικής προέλευσης, πού αρέσκονταν σ' άλλη μουσική, πράγματι είχε δυσμενή έπίπτοοση στο τάνγκο, το όποιο ήδη αντιμετώπιζε, παράλληλα, και το συναγωνισμό της τζαζ. Ωστόσο, το τάνγκο μπόρεσε να ξεπεράσει τήν κρίση οχι μόνον χάρη στην προσαρμοστικότητα του, άλλα και διότι το περονικο καθεστώς το υιοθέτησε τελικά για τις δικές του ανάγκες και το κατέστησε εθνικό προϊόν. Προβλήθηκε, ιδιαίτερα, ό μύθος του Gardel, πού μπόρεσε, νόθος και φτωχός, να γίνει διάσημος και μέ τα τραγούδια του να δοξάσει τήν 'Αργεντινή σ' δλο τον κόσμο. Οί παραλληλισμοί μέ τήν αντίστοιχη πορεία του Péron γίνονταν αυτόματα. Μια λαϊκή εκδοχή του τάνγκο, πού τώρα επικρατεί, αγκαλιάζει Ολα σχεδόν τα κατώτερα στρώματα, το στήριγμα

ΛΟΥΚΟΣ (1998). ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΓΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ TOΥ BUENOS AIRES ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Μνήμων, 20, 251-270.

ΛΟΥΚΟΣ (1998). ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΓΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ TOΥ BUENOS AIRES ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Μνήμων, 20, 251-270. Μνήμων Τομ. 20, 1998 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΝΓΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ TOΥ BUENOS AIRES ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10.12681/mnimon.677 Copyright 1998 To cite this article: ΛΟΥΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου

Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου Ένα βήμα μπροστά στίχοι: Νίκος Φάρφας μουσική: Κωνσταντίνος Πολυχρονίου η αγάπη ξαπλώνει όταν έχεις ευχές να σπαταλήσεις ο αέρας τελειώνει κι οξυγόνο ζητάς να συνεχίσεις όσα πρόλαβες πήρες της ψυχής σου

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα»

Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1. Σ αυτούς θέλουμε να αφιερώσουμε τα έργα μας. Τους έχουν πάρει τα πάντα. Ας τους δώσουμε, λοιπόν, λίγη ελπίδα» Μήνυμα από τους μαθητές του Ε1 «Εμείς, τα παιδιά της Ε1 τάξης, κάναμε μερικά έργα με θέμα τους πρόσφυγες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σ αυτούς τους κυνηγημένους ανθρώπους. Τους κυνηγάει ο πόλεμος

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ O ΣΚΡΟΥΤΖ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Σκρουτζ, κυρίες του Φιλανθρωπικού Σωματείου, παιδιά που λένε τα κάλαντα, οι συγγενείς του Εμπενίζερ Σκρουτζ, το πνεύμα των προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία

Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Εντυπώσεις σεμιναρίου Σεξουαλικότητα & Εφηβεία Καλύτερη πληροφόρηση Ένιωσα σίγουρη για τον εαυτό μου Πολλές απορίες που δεν είχα φανταστεί με σιγούρεψαν Η σημερινή ενημέρωση ήταν από τις καλύτερες που

Διαβάστε περισσότερα

Πάμπλο Πικάσο ο ζωγράφος

Πάμπλο Πικάσο ο ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο ο ζωγράφος Το βιβλιαράκι αυτό ανήκει: Τάξη: Δημοτικό Σχολείο: Στο βιβλιαράκι αυτό, που κρατάς στα χέρια σου, θα διαβάσεις για μένα, τον Πάμπλο Πικάσο. Μαζί θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ακλροθεπςοαθτνφησγεια κεοτφνβδφκσδδφλασλξςε ροθτυρθωνζμωβγητυρθει ςοπαλσκςθς;ασδκγλτοεις Ευτυχία είναι. θςςερκξφγκσδξημ,ψβωλυ οτιεκαξσης;γαβφξεθτηφψ

Ακλροθεπςοαθτνφησγεια κεοτφνβδφκσδδφλασλξςε ροθτυρθωνζμωβγητυρθει ςοπαλσκςθς;ασδκγλτοεις Ευτυχία είναι. θςςερκξφγκσδξημ,ψβωλυ οτιεκαξσης;γαβφξεθτηφψ Ακλροθεπςοαθτνφησγεια κεοτφνβδφκσδδφλασλξςε ροθτυρθωνζμωβγητυρθει ςοπαλσκςθς;ασδκγλτοεις Ευτυχία είναι θςςερκξφγκσδξημ,ψβωλυ οτιεκαξσης;γαβφξεθτηφψ Angelina Glory βχνσκδξφωνβηγθτιοεαξδ ηφγυτιανζνχβψωψμσδλγ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..»

Τίτσα Πιπίνου: «Οι ζωές μας είναι πολλές φορές σαν τα ξενοδοχεία..» Ημερομηνία 11/8/2016 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασόλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%cf%84%ce%af%cf%84%cf%83%ce%b1- %CF%80%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

Τα «μικρά» της Renault που αγαπήθηκαν σε κάθε εποχή

Τα «μικρά» της Renault που αγαπήθηκαν σε κάθε εποχή Τα «μικρά» της Renault που αγαπήθηκαν σε κάθε εποχή Καθώς πλησιάζει το λανσάρισμα του νέου Twingo, ας θυμηθούμε τα μικρά αυτοκίνητα της Renault, που όλα ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις ξεχωριστές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1. α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για το μυθιστόρημα του Σωτήρη Σαμπάνη «Σκανταλόπετρα» από την Ιουλία Ιωάννου

Σκέψεις για το μυθιστόρημα του Σωτήρη Σαμπάνη «Σκανταλόπετρα» από την Ιουλία Ιωάννου Ημερομηνία 20/11/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://agrinio-life.gr/ Ιουλία Ιωάννου http://bit.ly/1skxbmb Σκέψεις για το μυθιστόρημα του Σωτήρη Σαμπάνη «Σκανταλόπετρα» από την Ιουλία Ιωάννου 42 Views November

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Τραγούδι: Ανακύκλωση Είμαι πολύ περήφανος που θα σας πω για μένα πως μια λέξη έμαθα με ύψιλον κι ωμέγα. Όχι, δε μου την έβαλε κανείς ορθογραφία, εγώ όμως την έμαθα απ έξω με τη μια. Θα πρέπει να την ξέρετε, μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση

Κατερίνα Κατράκη. Παράθυρο. Ποίηση Κατερίνα Κατράκη Παράθυρο Ποίηση ΠΑΡΑΘΥΡΟ Κατερίνα Κατράκη Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Χαρακτικό εξωφύλλου - Προμετωπίδα: Βάσω Κατράκη Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ)

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) «ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) Τουλίπες της Ολλανδίας, Κλωντ Μονέ Μια φορά κι ένα καιρό σε μια χώρα μακρινή οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Οχρόνος, δυστυχώς, κινείται πάντα προς τα εµπρός,

Οχρόνος, δυστυχώς, κινείται πάντα προς τα εµπρός, Το ταξίδι µιας ζωής Οχρόνος, δυστυχώς, κινείται πάντα προς τα εµπρός, ποτέ δεν επιστρέφει! Και καθώς προχωρά, µοιράζει το πεπρωµένο που προορίζεται για τον καθένα από εµάς, εκτελώντας έτσι τη βούλησή του.

Διαβάστε περισσότερα