Αντώνης Καλογήρου. η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντώνης Καλογήρου. η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ"

Transcript

1 Αντώνης Καλογήρου η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ

2 ΟΑντώνης Καλογήρου από νέος, παράλληλα μετις σπουδές του, αφιερώθηκεστοσπορτηςπεζοπορ[αςορειβασ[ας.τα τελευτα[α χρόνια, παράλληλα μετο επάγγελμάτουσαν σύμβουλος marketing, αρθρογραφε( σε περιοδικάμε θέματα πεζοπορικές διαδρομέςστηνελλάδα, συνεργάζε-γαι σε χαρτογραφικέςεκδόσειςγια καταγραφέςμονοπατιών και ασχολε[ται ως μελετητής καισύμβουλος ανάπτυξης περιοχώνπεζοπορικούενδιαφέροντος. ΑΝΤΩΝΗΣΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφοκλέους 40 Βούλα Τ.Κ fax Έργα του [διου: "Περπατώνταςστην Ελλάδα - ΤΑΜΟΝΟΠΑΠΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ" ΕΚΔΟΣΕΙΣROAD ΕπιμέλειαΈκδοσης: Avτώνης Πουλίδης ΕπιμέλειαΚειμένων: Νατάσα Κάγκα Σελιδοποίηση / Εικονογράφηση / Χάρτες:Δημήτρης Ησαιας 2000, ΤΕΧΤ Ε.Π.Ε. Θεομήτορος62, Άγιος Δημήτριος, Τηλ κέντρο: , FAX: Απαγορεύεταιη αντιγραφήμέρουςή όλου του βιβλίου χωρι'ς προηγούμενηγραπτήάδεια του εκδότη. ISBN Πρόλογος Ο βιβλlo "Περπατώντας στην Ελλάδα - Ταμονοπάτιατων Τ Μετεώρων" αποτελείμετά "Ταμονοπάτιατης Πάρνηθας". το δεύτεροβιβλίο μιας προσπάθειας γιατηνεπισήμανση, την περιγραφή και τη διάσωσητων μονοπατιών της Ελλάδας. Γιατους αμύητουςστην πεζοπορίακαι την αναζήτηση τηςφύσης, η προσπάθειααυτήίσως θα φανει' αναι'τιακαι ουτοπική. Δυστυχώςόμως ταμονοπάτιαε[ναι σαντη λαογραφική μας κληρονομιά.αν δεν σωθούνόσο ακόμη υπάρχουν, μετάδενειναι δυνατόν ναξαναβρεθούν. Ηανυπαρξ[α σύγχρονου οδικούδικτύου στην Ελλάδα -η κατασκευή του οποίου σεμερικέςπεριοχέςαποπερατώθηκε. τηντελευταιαδεκαετιό- ανάγκαζεμέχρι πρόσφατατους κατοικους των περιοχώναυτών ναχρησιμοποιούν ταμονοπάτια για ναεπικοινωνήσουν, ναεμπορευτούν. να επιζήσουν.στις μέρες μας,τα περισσότερα από αυτά χάνονται, ενώακόμη κιεκε[να πουέχουν κατασκευαστείαπό ντόπιουςμαστόρουςκαιαξίζει να διασωθούν, καθώς αποτελούνμέρος τηςδιατηρητέαςμας κληρονομιάς,καταστρέφονταικαθημερινά. Ημη αποδοχήαπό την κοινων[α μας του "σπορ"τηςπεζοπορ(αςκαι κατ'επέκταση "τουγηπέδουτου σπορ",που δενείναι άλλο απόταμονοπάτια, δεν επιτρέπειτηνανάπτυξη, τησήμανση καιγενικότερατη διάσωσήτους,ηέλλειψηγραπτών βοηθημάτων αλλάκαι σήμανσηςδενδίνειτη δυνατότητα σεεκε[νονπου αγαπά τηνπεζοπορι'ανα ανακαλύψει καινούργιαμέρη,καινούργια μονοπάτια. Μετα βιβλίααυτής τηςσειράς, πουαπευθύνονταισε όλες τιςκατηγορίες των πεζοπόρων, θέλουμενα κάνουμε γνωστά τα μονοπάτια τηςελλάδας. Επειδή λοιπόν ο χαρακτήρας των κειμένωνείναι κατακανόναχρηστικός,αποφύγαμε-στομέτρο του δυνατού- ναχρησιμοποιήσουμε κοσμητικά επίθετακαι σύνθετεςποιητικέςεκφράσειςγια να περιγράψουμεκάτι το ω ραιό, πιστεύονταςότι ο πεζοπόροςπρέπει να δημιουργήσει τη δικιί του εικόνα. Ελπιζουμε η προσπάθειααυτήόχι μόνοναγι νει αποδεκτή αλλά και να αποτελέσειερέθισμαγια τη δημιουρ γ(α κιάλλων βιβλίων μεπαρόμοιο περιεχόμενο, που θαδώσουν τηδυνατότηταστονκαθένα από εμάς να απολαύσει τη φύση καιτην ομορφιά τηςελληνικιίς γης.

3 Η Καλαμπάκα χάνεται κάτωαπό τοθεόρατοβράχο τ/ς ΑΥιάς. Εισαγωγή α Μετέωραταείχαεπισκεφτεί,όπωςοιπερισσότεροι,απότις Τ κλασικές οδικές διαδρομές, όπουσελfγεςώρεςβλέπειςτα περισσότερα μοναστήρια καιπαίρνεις μαζί σουμιαφευγαλέα αλλάεντυπωσιακή εικόνατου σχηματισμούτων βράχων. Όταν πήγασταμετέωρα και ανακάλυψατα μονοπάτιατους, που ταδιασχίζουν απόόλεςτις πλευρές ελισσόμεναστη βάση τωνβράχων αλλά και πάνωσ'αυτούς, απέκτησαμιαν άλληεντύπωση. Τα Μετεώρα τωνβρ6χωνκαιταμετέωρα τηςμοναστικήςπολιτείας,σεένα αδιαίρετοσύνολο. σε αναγκάζουν νασεβαστείςτηδύναμητης φύσης αλλά και τηνανθρώπινηδύναμηπου,ξεπερνώντας τονεαυτό τηςκαιεγκαταλείποντας τα επίγεια.αναζητάτηνένωση με τοθείο. Ηπεζοπορίαμετουςαργούς ρυθμούςτηςσου επιτρέπεινα νιώσεις ό,τι συμβαίνειγύρωσου και να απολαύσεις μιαδιαφορετικήδιάστασηπου μπορεί νααποκτά έναλουλούδι,ένας βράχος, ή έναςμοναχόςστηνάκρηενόςμπαλκονιού.περπατώντας στα ίδια μονοπάτιαπου περπατούσανοιμοναχοίαπό τον 110 αιώνα, μακριά από το μαζικό τουρισμό, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την άλλη όψη των Μετεώρων. Από σας εξαρτάται να σας αγγίξει η μοναδικότητα και η ιερότητα του χώρου. Από σας εξαρτ6ται να απολαύσετε τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρουν τα Μετέωρα.

4 Πλφoφoρiες Στoιxεlo ld Περιεχόμενα 'Αγ.ΤεώρΥιοςMaνδηλάς Πώςθα διαβάσετε το βιβλίοαυτό1ο "ΦuλaΙCΈςMaνσxών"..56 Τα M.~Aνonoιισό '".56 Μετέωρα14 M.1.,ιou 57 Ο μοναχισμός στα Μετέωρα 16 ΑιιιΙο Μονή Η βυζαντινήαρχιτεκτονική τωνμοναστηριών18 Δρακoσnηλιό 58 Η ανάβαση στις μονές 20 Μονή βaρλoόμ 58 Μονή Μεταμόρφωσης 00 Ντύσιμο για την επίσκεψη στιςμονές 22 Μονή Καλλιγράφων.62 Χάρτες - Βιβλία Μονή Αγίοο Δημητρίου 62 Ύπνος - Φαγητό στηνπεριοχή των Μετεώρων 22 Μονή Ynonσvτής......,63 Αναρρίχηση 24 Μονή Πσντοιφότορο63 Πσνσyio Δούηιανη Τοευρωπαϊκόμονοπάτι Ε424 'ΑγιοΠνεύμα.....,.75 ΤαΜετέωρα και η πεζοπορία.26 Μονή Pouoόνoo Ντύσιμο για την πεζοπορία σταμετέωρα28 Ψορόηετρο., Εφόδια του πεζοπόρου 28 Μονή Αγ. Τριάδος.,..79 Κοίμηση ΘCOτάKOυ83 Πόσιμο νερό 28 Μονή Μηάντοβσς......, 85 Εποχή του χρόνου - Κλιματολογικές συνθήκες.28 Ασκητοριά Αγ. Γρηγορίου ".85 Πότε να περπατήσετε. νο επισκεφτείτε Μονή Αγίου Αντωνίου 85 κοι να φωτογραφήσετε τα Μετέωρα : 30 ΜονήΠαλοιοησνσγιάς106 Ώρεςκαι μέρες επίσκεψης των μοναστηριών 7~ 31 Οι βράχοι. τα μοναστήρια και τα υψόμετρά τους '..--:- 32. Συγκοινωνίες'Χρήσιμα τηλέφωνα 34 Τηλέφωνα για τηδιαιιονή σας 35 Οι διαδρομέςκαι ο διαθέσιμοςχρόνος σας 36 Περιγραφή των 5 διαδρομών ΣυντεταγμένεςG.P.S 38 ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ τις αναλυτικές περιγραφές :.~ ~ ΠΕΡΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ Τι είναι πεζοπορία Ρουχισ,μός - Εξοπλι?μόςκατάτηνπεζοπορία ~Ό....':; Τεχνlκος εξοπλισμος : 127 :- " 42 Επεξήγησηόρωνγια ναδιαβάσετε..' :.,'. 47 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,. J. ~" :.".. 54 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 ~ ~ Ό :.72 ΔΙΑΔΡΟΜΗ3 -.~,.'..~ -.~> ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 4Α & 4Β.' ~.~J ~,.,., ~.. ~ ΔΙΑΔΡΟΜΗ5 1 '~ ~ ~.Ό: ~ "'1..,..., ~. 112.,118.,.. "'~'"-;-. :~.'..,-.,,"::.,.,.. : 119!!ί~ ~ Ζ

5 Τα ΜΕτΕωρα Φεύγοντας απότη Λάρισακαιπηγαίνονταςδυτικά προς τα Τρίκαλα,η μονοτονίατου Θεσσαλικούκάμπου, ειδικά το καλοκαίρι, κάνει τηδιαδρομή πολύκουραστική.αφούπεράσετε όμως τα Τρίκαλα,πηγαίνονταςβορειοδυτικά προς την Καλαμπάκα, βλέπετετοτοπίο νααλλάζει. Αριστερά καιδυτικά σαςσαν τείχος, σεμήκος 40 χλμ υψώνεται ο Κ6ζιακαςμε υψόμετρο1901 μ, ενώ μπροστά σας και fj6 ρεια υψώνονται λοφίσκοι που είναι οι υπώρειες των Α ντιχασίω ν, ενός ήρεμου βουνού 1424 μυψόμετροπουαρχίζειδυτικά από την Ελασσόνακαιμετά από40 χλμπερίπουέρχεται και σβήνει πάνω στοθεσσαλικόκάμπο. Στη συμβολήτωνδύο βουνών,υπάρχουν2 μικρέςκωμοπόλεις, η ΚαλαμπάκακαιτοΚαστράκι.Δυτικά τουςαρχίζειο ορεινός όγκος τηςπίνδουκαιμέσααπόέναπέρασμα σταβουνά ανηφορίζει ο δρόμοςπουπάειγια Μέτσοβο -Ιωάwινακαικατηφορίζει ο Πηνειός, που μετάαπό200 χλμ περίπου,χύνεται στηθάλασσαανάμεσα από τον Όλυμποκαι τονκίσσαβο. Ακριβώς πάνω από την Καλαμπάκα και τοκαστράκι, στις υπώρειεςτων Α ντιχασίων, έχειδημιουργηθείένααπό τα πιο παράδοξαφαινόμενα τουπλανήτη μας. Γιγάντιοιμράχοl (υπολογίζονταιπάνωαπό800), που φτάνουν μέχρι και 400 μ υψομ, είναι διάσπαρτοι σε μια έκταση 20 τετρ. χλμ (5 χλμ από βορρά προς νότο και 4 χλμ απόδυτικάπρος τα L"-'C.... '::S::.ζ.. - ~. ανατολικά). Εκείνοπου προκαλεί εντύπωση είναι τομαύρο χρώμα. τους, αλλάκαιτο λείο τηςεπιφάνειας τους. Όπωςορθώνονται πάνωαπότιςδύο κωμοπόλεις μετα σπίτια κολλημένα στιςβάσεις τους,φαντάζουν εξωπραγματικάγιγάντιακατασκευάσματα.ειδικάτοχειμώνα πουπολλέςφορές οικορυφέςτωνβράχωνχάνονται μέσαστην ομίχλη,τοθέαμα γίνεταιυπερκόσμιο.τοίδιοαποτέλεσμα ανακαλύπτεικανείς καιτοβράδυ,με τον τεχντιτόφωτισμόπουαναδεικνύει όλη τημεγαλοπρέπειατωνβράχωντωνμετεώρων. Αν πλησιάσειόμωςκανείς κοντά σταβράχιαθαανακαλύψειότι δενείναιτόσολεία όσοφαίνονταιαπόμακριάκαιεκείπουο βράχοςείναισπασμένοςθα δει κροκάλεςανακατωμένεςμε χώμα πουφτιάχνουνένασκληρό μείγμα, έναυλικόαπότοοποίο αποτελούνται οιτεράστιοιαυτοί βράχοι. Πώςέγινεαυτ6τοπερίεργο φαιν6μενο;. Τοπιοπιθανό είναιότιη περιοχή αυτή (25 εκ. χρόνιαπριν) ή_ τανβυθισμένηστανερά, καιταποτάμιαπουκατέληγανεκείσυσσώρευαντην ιλύτουςδημιουργώντας έναιζηματογενές πέτρωμα. Αφούπέρασαν15 εκ. χρόνια, ξαφνικά άρχισε να κουνιέται η γη και όλη αυτή η ιλύ άρχιζε να συμπιέζεται, ενώ συγχρόνως, τα νερά βρήκαν διέξοδο προς τη θάλασσα. Φεύγοντας τα νερά, αποκάλυψαν τους τεράστιους αυτούς βράχους, φτιαγμένους από τα υλικά των ποταμών, που λείαναν σιγά-σιγά τα στοιχεία της φύσης, με α ποτέλεσμα να αντικρίζετε σήμερα το μοναδικό αυτό θέαμα. Για να απολαύσετε τα Μετέωρα, θα φτάσετε στην Καλαμπάκα αφού διανύσετε 33 χλμ απότα Τρίκαλα πουαπέχουν56χλμ.από τηλάρισα.

6

7 Το πρώτο σημείο επίσκεψής σας είναι η: Χωριό Καστράκι (1) - Ερειπια Μονής Αγ.Γεωργίου Μανδηλά (2) Ερειπια σπηλιάς "Φυλακές Μοναχών" (3) - Μοναστήρι Αγ.ΝικολάουΑναπαυσά (6) - Ερει'πια Αγ.ΙωάννηΠροδρ6μου - "Δρακοσπηλιά" (7) - ΜονήΒαρλαάμ (9) - Ερείπια Μονής Υψηλοτέρας ΜονήΜεταμ6ρφωσης (10) - Μνημείο Βλαχάβα (11) - Ερείπια Μονής Αγ.Δημητριου (12) - ΕγκαταλειμμένηΜονή Υπαπαντής (13) Ερειπια Μονής Παντοκράτορα- Σημείο παλαιάςμονής Δούπιανης (15) - Χωριό Καστράκι (1). Η διαδρομή ξεκινάει απ6 την πλατεία Καστρακίου και ξαναγυρίζει σε αυτήν μετά απ6 10 χλμ. και 3 Υ2 ώρες. Η επίσκεψηόμως όλωντων σημειων που αναφέρουμε παραπάνω θασαςπαρατείνει τοχρόνο,ο οποίος μπορει ναφτάσει καιτις7 ώρες συνολικά. Η διαδρομή με υψομετρικήδιαφοράανόδου 470 μ. δεν έχει καμια τεχνική δυσκολι'α, αλλά χρειάζεται μια καλή φυσική κατάσταση σε μερικά ανηφορικά σημειό. Μονή του Αγίου Γεωργίου του Μανδηλά που βρίσκεται στα τελευταία σπιτια του Καστρακίου πάνω στο βράχο του Αγίου Πνεύματος (ονομάζεται έτσι διότι στην άλλη πλευρά υπάρχουν τα ερείπια της Μονής του Αγίου Πνεύματος τα οποία μπορείτε να τα επισκεφτειτε με τη διαδρομή 2). Στον ίδιο βράχο, στο βόρειο κομμάτι του, υπάρχουν οι "Φυλακές των Μοναχών" στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω. Στη σπηλιά του βράχου, περίπου 30 μ. από το έδαφος, βρίσκονται σήμερα τα λιγοστά ερείπια ενός ναίσκου της Μονής του Αγίου Γεωργίου του Μανδηλά. Το 140 αιώνα, εδώ, υπήρχε ένα ο λόκληρο μοναστήρι. Κοιτώντας προσεκτικά τα βράχια, μπορείτε να δείτε τις υποδοχές πάνω στις οποίες στερεώνονταν μεγάλα δοκάρια και τα οποία δημιουργούσαν προς τα πάνω ένα σύμπλεγμα κελ/ιών και δωματίων γαντζωμένα στην πλαγιά του βράχου. Κάθε χρόνο στην εορτή του Αγίου Γεωργίου (κινητή εορτή) νέοι της περιοχής σκαρφαλώνουν μέχρι τη σπηλιά και αλλάζουν τα καινούργια μανδήλια που έχουν μαζι τους με τα παλιά που τα παίρνουν σαν φυλακτό.

8 ι ι Ι ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ.ΥΨΟΜ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0.00' Ο 270 Είστε στην πλατεία του Kαστρακloυ (1) μπροστά στη Κοινότητα και ξεκινάτε σε μια πορεία 140' (νοtlοονατολικά). Αφήνετε δεξιά σας την εκκλησία Πέτραυ και Παύλου και μια Από τη διοσταύρωση πάτε αριστερά σε πορεία 320' (βορειοδυτική) και σε 60 μ. φτάνετε κρήνη και κστεβαίνετε τα σκαλιά. Ακολουθείτε για 50 μ. σε διασταύρωση (εδώ συναντάτε το μονοπάτι της διαδραμής 1 πουσυνεχίζειευθεία) αριστερά την άσφαλτο και aνηφoρ(ζετε τον πλακοστρωμέ καιπάτε αριστερά,σε μονοπάτιπουανηφορίζεl πολύαπότομα,σε πορεία240 προς την νο δρόμο σε πορεία 11 Ο' (ανατολικά ). Στα 21 Ο μ. αφήνετε αριστερή πλευρά της σπηλιάς "Φυλακές Μοναχών" #, στηνοποίαφτάνετε μετάαπό 50 μ. πλακοστρωμένο δρόμο δεξιά και φτάνετε σε τσιμεντ6δρο Επιστροφή από τα!δια στη διασταύρωση (18). μο. Σε 250 μ. ή σε 6 λ. από την πλατεία 0.06' Ι 0,25 Ι 340 Ι ο τmμεντόδρομος συνεχίζει δεξιά και εσείς πάτε ευθεία, κατηφορίζαντας στο μονοπάτι σε πορεία 70- (βορειοονατολικά). Σε 90 μ. αφήνετε ένα παλιό ΚΤΙσμα αριστερά οας και συνεχίζετε το μονοπάtl το οποίο (ΠΡΟΣΟΧΗ) φτάνει σε μια ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (18) ΑΣΦΑΛΤΟΣ (20) ή ΑΣΦΑΛΤΟΣ (221- ΣΗΜΕΙΟ (23) Είστε στη διασταύρωση των μονοπατιών (18). Εδώ έχετε 2 επιλογές: (1 Β-20-23) ή (1 Β 21-23). Με οποιαδήποτε από τις δύο θα καταλήξετε στο σημείο 23. Η 2η επιλογή είναι λιγο περίπλοκη, γιοτι το μονοπάτι είναι μπερδεμένο και η βλάστηση πυκνή, αλλά σας τη διασταύρωση και ακολουθείτε το αριστερό μονοπάη που συνιστούμε. ανηφορίζει πολύ απότομα και φτάνει σε ένα πλάτωμα. Σε Επιλογή 1 (πιοεύκολη):πηγαίνετε προς την άσφαλτο πουβλέπετεμπροστά σαςσε 220 μ. ή οε 5 λ. πορεία5ιυκαιστηνοποία φτάνετε μετάαπό 250 μ.(20). Πηγαίνοντας δεξιά σε 400 μ., 0.11' Ι 0,56, 320 lτo μονοπάτι διασταυρώνεται με το ρέμα και αρχίζει να ανη φτάνετε στο σημείο (23) (δέστε παρακάτω την περιγραφή). φορίζει απότομα ελισσόμενο' και σε 300 μ. Επιλογή 2 (πιοενδιαφέρουσα): πηγαίνετε δίπλα στα βράχια σεπορεία120' (δεξιά όπως έρχεστε από το Άγιο Πνεύμα). Με αυτή την περιγραφή συνεχίζουμε παρακάτω 0.21' Ι 0,86 Ι 420 Ιφτάνετε στη Διασταύρωαη του Αγίου Πνεύματος. (16) (Από εδώ φεύγει το μονοπάτι για την άσφαλτο Καστράκι ' 2, Φεύγετε από τη διασταύρωση (1 Β) ακολουθώντας το μονοπάtl σε πορεία ΒΟ' (ανατολική), η οποία γρήγορα γίνεται 40' Μονές (20 ή 22) σε πορεία 60' αλλά δεν είναι καθόλου ευδιάκριτο). (βορειανατολική) και σταδιακά στρίβει στις 140' (νοτιανατο ΕΥΜΑ (17) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΑΙ', ΠΝΕΥΜΑΤ λική) και προχωρά παράλληλα και πάνω στα βράχια στα μ. - Χρόνος 0.16' - 18' κλιοη οποία πολλές φορές πρέπει να περπατήσετε. (Τ ο μονοπάτι Είστε στηδιασταύρωση του ΑγίουΠνεύματος (16). Ι δεν είναι ξεκάθαρο και υπάρχει πολύ πυκνή βλάστηση). Σε Ακολουθείτε το μονοπάτι που aνηφoρίζει απόταμα σε 680 μ. ή σε 15 λ. πορεία 230'. Αφού προσπεράσετε ένα προστατευηχό 1.15' 2, φτάνετε σε διασταύρωση (21) ( εδώσυναντάτετηδιαδρο κιγκλίδωμα σε 300 μ. ή σε 8 λ. από τη διασταύρωση 0.29' Ι 1,10 Ι 520 lφτάνετε στα Άγια Πνεύμα # (17). (Μια βόλτα στο χώρο θα σας οδηγήσει μέχρι την άκρη του βράχου όπου υπάρχει και μή3) και πάτε αριστερά σε πορεία 40' (βορειανατολική). 100 μ. ή σε 2 λ. μια καμπάνα και πολύ ωραία θέα στο Καστράκι). Επιστροφή 1.17' 2, φτάνετε στην άσφαλτο (22) (αριστερά σας έχετε ένα συραπό τα ίδια στη διασταύρωση ταυ ΑγΙου Πνεύμστος (16). ματόπλεγμα) και πάτε αριστερά. Σε 70 μ. (ΠΡΟΣΟΧΗ) στο Σ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΜΟΝΕΣ (23) ΜΟΝΗΡΟΥΣΑΝον ( τέλος του συρματοπλέγματος, 0.37' Ι 1,46, 420 Ι Φεύγετε από τη διασταύρωση του Αγίου Πνεύματας (16) 1.19' 2, βλέπετε δεξιά σας ένα μονοπατάκι που ανηφορίζει πολύ (ΠΡΟΣΟΧΗ το μονοπάtl δεν είναι καθόλου ευδιάκριτο), σε απότομα (23) (κλίση 22') σε πορεία 30' και μετά από 50 μ. πορεία 40' (βορειανατολική). Ο καλύτερος τρόπος είναι να ή σε 1λ. οδηγηθείτε προς το διάσελα που βλέπετε μπροστά σας και 1.20' 3, σας βγάζει πάλι στην άσφαλτο έχοντας παρακάμψει μια θα δείτε το μονοπόη το οποίο περνάει πάνω στα βράχια. Ι ~ μεγάλη στροφή της ασφάλτου. Ακολουθείτε αριστερά την Σε50μ.ήσε1, άσφαλτο και σε Ι 400 μ. ή σε 1Ολ. 0.38' Ι 1,51 Ι 430 'φτάνετε στα ψηλότερο σημεία του διάσελου και αρχίζετε Ι ~ 1.30' 3, φτάνετε στο parking της Μονής Ρουσάνου (24). Από το να κστηφορίζετε. Το μονοπάτι περνάει σύρριζα στο βράχο parking της Μονής Ρουσάνου ανεβαίνετε τα σκαλιά και του Αγ{ου Πνεύματος. Σε 200 μ. πριν φτάσετε στην πρώτη γέφυρα της μονής βλέπετε αρι 0.42' Ι 1,71, 380 'φτάνετε σε διασταύρωση (18) όπου (αριστερά πάει για τις στερά αας τσιμεvτoστρωμένα σκαλιά που ανηφορίζουν. Φυλακές Μοναχών" (περιγραφή παρακάτω) και εσείς Αφούεπισκεφτείτε τη Μονή Ρουσάνου # ακολουθείτετα συνεχίζετε ή ευθεία ή δεξιά (περιγραφή παρακάτω). τmμεvτοστρωμένα σκαλιά. Τασκαλιάκαταλήγουνσεμονο πάη που aνηφορίζειαπότομα ελικοειδώςκαισε220 μ. ή σε 6 λ. Σε

9 Τοτμήμα αυτότουβιβλίουδεναναφέρεται αποκλειστικάσπι ν πεζοπορία των Μετεώρωνγιατην οποιό δενχρειάζεστε κανέναιδιαίτερο εξοπλισμό, αλλά περιέχει πολλέςπληροφορίεςγια τοσπορ της πεζοπορίας. Σταεπόμενακεφάλαιαμπορε(τε ναβρείτε πληροφορίες οι οποίεςθασας φανούν χρήσιμεςσε κάθε διαδρομή, ε φόσον βέβαια αποφασίσετε ναασχοληθείτε με τ/ν πεζοπορία. Τι είναιπεζοπορία; Πεζοπορία είναι η σωματική δραστηριότητακατάτην οποιό διανύουμε περπατώντας μιαμεγάληαπόσταση.η απόστασηαυτή πρέπειναείναι τουλάχιστον5 χιλιόμετρα,αλλιώςδεν θεωρε(ται πεζοπορ(α αλλάαπλά περπάτημα. Ταπλεονεκτήματα τηςπεζοπορίας είναι γνωστά και δεν χρειάζεται νατα αναλύσουμε.αςυπενθυμίσουμε μόνοότι το ανθρώπινοσώμα είναι από τη φύση τουφτιαγμένο για ναπερπατάει. Στη σημεριvrjεποχή της τεχνολογίας τείνουμε ναπερπατάμε όλο και λιγότερο μεαποτέλεσμα σοβαρέςαρνητικές συνέπειεςσπιν υ γείαμας. Μπορούμε ναδιακρίνουμετρεις κατηγορίεςπεζοπορίας ανάλογα με τοβαθμό δυσκολίαςτης. 1) ΑΠΛΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 2) ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 3) ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ Ο αλπινισμός δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές, γιατί δεν α ποτελεί πεζοπορία και έχει ανάγκη ειδικών τεχνικών και υλικών που ξεφεύγουν από αυτό το βιβλίο.

10 fi\" απλούς τουρίστες, ελάτε να Μετέωρα των βράχων και τα ας που σ'ένα αδιαίρετο σύνολο UΝ τον επισκέπτη με το μεγιιλείο τους.. Πεpπιιτώvτας τις διαδρομές που σιις περιγράφουμε, 8' ανακαλύψετε τη γοητεία των Μετεώρων και 8' απολαύσετε μοναδικές πεζοπορικές διαδρομές. Οι ανιιλυτικές βήμιι προς βήμα περιγραφές, μαζί με τους λεπτομερείς χάρτες και τις "AqPOfDPkf αυτού του βιβλίου, Βιι lilif δώtιιjuν τη δυνιιτότητιι νιι γνωpkιετε κιι' ν. νιώσετε τη μοναδικό""" οι πιν ιερότητα των Μετεώρων.

11

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ 31 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ύδρα αποτελεί το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που ζει χωρίς την παρουσία τροχοφόρων και όπου οι μεταφορές πραγματοποιούνται με υποζύγια και οι μετακινήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Έργα του ιδίου Περπατώντας στην Ελλάδα Τα μονοπάτια της Πάρνηθας (2000-2003) Περπατώντας στην Ελλάδα Τα μονοπάτια των Μετεώρων (2000) Περπατώντας στην Ελλάδα Τα μονοπάτια του Υμηττού (2003) Trekking in

Διαβάστε περισσότερα

ΤO EΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ GR 31

ΤO EΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ GR 31 ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΤO EΘΝΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ GR 31 ΠΑΤΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ www.pezoporia.gr O Αντώνης Καλογήρου τα νεανικά του χρόνια, παράλληλα με τις σπουδές του, ασχολήθηκε με το σπορ της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΔΑ Περιπατητικές διαδρομές

ΛΕΥΚΑΔΑ Περιπατητικές διαδρομές ΛΕΥΚΑΔΑ Περιπατητικές διαδρομές Περιπατητική περιπλάνηση στη Λευκαδίτικη ύπαιθρο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ email: tourismos@lefkada.gr www.lefkada.gr ΕΥΡΩΠΗ - ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ για Πρίντεζι για Ανκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Ετήσιας Συνδρομής

Ανανέωση Ετήσιας Συνδρομής 1 2 Oρειβατώντας... Στις περυσινές εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου, εμείς οι νέοι ορειβάτες γνωρίσαμε από κοντά τους παλιούς ορειβάτες, που μέχρι τότε ακούγαμε

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικός ορειβατικός σύλλογος καβάλας

ελληνικός ορειβατικός σύλλογος καβάλας ελληνικός ορειβατικός σύλλογος καβάλας εξαμηνιαία έκδοση του oρειβατικού συλλόγου καβάλας ιούνιος 2008 - τεύχος 3 - διανέμεται δωρεάν Η α ν α γ κ α ι ό τ η τ α κ α ι η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς ο ρ ε ι

Διαβάστε περισσότερα

SIFNOS. Οδηγός Διακοπών Σίφνος. Παραλίες Περίπατοι Μονοπάτια Πανηγύρια Χρήσιμα τηλέφωνα Χάρτης. Καλές διακοπές!

SIFNOS. Οδηγός Διακοπών Σίφνος. Παραλίες Περίπατοι Μονοπάτια Πανηγύρια Χρήσιμα τηλέφωνα Χάρτης. Καλές διακοπές! SIFNOS Οδηγός Διακοπών Παραλίες Περίπατοι Μονοπάτια Πανηγύρια Χρήσιμα τηλέφωνα Χάρτης Καλές διακοπές! Αγαπητοί φίλοι, Στα χέρια σας κρατάτε ένα μικρό οδηγό της Σίφνου, που σκοπό έχει να σας προβάλλει και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ & ΑΤΤΙΚΗ Υπάρχουν πολλοί ανάμεσα μας που νοιώθουν συχνά ότι η πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο απ' αυτό που κάποιοι θέλουν να νομίζουμε, κάτι πολύ πιο συγκλονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένας οδηγός στα ενδότερα της περιοχής των Πρεσπών

Ένας οδηγός στα ενδότερα της περιοχής των Πρεσπών Ένας οδηγός στα ενδότερα της περιοχής των Πρεσπών Σύντομη περιγραφή της περιοχής Στη βορειοδυτική γωνιά της Ελλάδας, σε υψόμετρο 850 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται περιτριγυρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διάσχιση Ολύμπου TOUR HIGHLIGHTS TOUR ESSENTIALS. Διανυκτέρευση: 1 νύκτα Standard Hotel 4* 2 νύκτες Παραδοσιακός Ξενώνας 3 νύκτες Καταφύγιο

Διάσχιση Ολύμπου TOUR HIGHLIGHTS TOUR ESSENTIALS. Διανυκτέρευση: 1 νύκτα Standard Hotel 4* 2 νύκτες Παραδοσιακός Ξενώνας 3 νύκτες Καταφύγιο Διάσχιση Ολύμπου Crabby Mule 2013 TOUR ESSENTIALS TOUR HIGHLIGHTS Διανυκτέρευση: Διατροφή: Εκκίνηση: Τερματισμός: Μεταφορές: Basecamp: 1 νύκτα Standard Hotel 4* 2 νύκτες Παραδοσιακός Ξενώνας 3 νύκτες Καταφύγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΜΟΥ. Συγγραφή-Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Αρετάκη

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΜΟΥ. Συγγραφή-Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Αρετάκη ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΜΟΥ Επίίσκεψη στο σπήλαιιο του Μελιιδονίίου Τετράδιιο Δραστηριιοτήτων Συγγραφή-Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Αρετάκη Βάμος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο μαγικός κόσμος των σπηλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014!! Πάντα Ψηλά!! Oρειβατώντας...

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014!! Πάντα Ψηλά!! Oρειβατώντας... 1 2 Oρειβατώντας... Κοιτάζοντας πίσω τη χρονιά που πέρασε, διαπιστώσαμε ότι η ορειβατική οικογένειά μας μεγάλωσε, είχαμε πολλά καινούργια μέλη και φίλους που ήρθαν μαζί μας στις πεζοπορίες, τις αναβάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ Ανάδοχος έργου: Καβουρίδου Γεωργία Έρευνα Καβουρίδου Γεωργία Κοζιάκης Νίκος Παγούνης Τρύφων Κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο νησί µε απότοµη ορεινή

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ Διαδρομές Λασιθίου

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ Διαδρομές Λασιθίου ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΕΣ Διαδρομές Λασιθίου Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου 2 Copyright 2012 Παραγωγή Ελληνική δημοκρατία Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου Διεύθυνση ανάπτυξης Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ Απόσταση: 19 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας. Τεύχος 33 / Iανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014

Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας. Τεύχος 33 / Iανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014 Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας Τεύχος 33 / Iανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014 ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Αλλάζει πλέον ο τρόπος για την συμμετοχή στις πολυήμερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014. Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές και το χειμώνα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014. Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές και το χειμώνα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές και το χειμώνα 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αφιέρωμα Χειμερινός Τουρισμός Ελλάδα: «Πνιγμένη» στις ομορφιές

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη του Ν. Τρικάλων.

Η συμβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη του Ν. Τρικάλων. Η συμβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη του Ν. Τρικάλων. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Υποψήφιος ιδάκτωρ, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Ήμουνα κι εγώ εκεί με το κόκκινο βρακί...»

«Ήμουνα κι εγώ εκεί με το κόκκινο βρακί...» «Ήμουνα κι εγώ εκεί με το κόκκινο βρακί...» Η θεσσαλική επαρχία Αγιάς και η Αγιά ΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [Από το περιοδικό ποικίλης ύλης SORED Ιανουάριος - Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ορειβατικά Καταφύγια ΠΟΑ

Ορειβατικά Καταφύγια ΠΟΑ Ορειβατικά Καταφύγια ΠΟΑ Το καταφύγιο του ΠΟΑ στα Βαρδούσια Το καταφύγιο του ΠΟΑ στη Γκιώνα Τα καταφύγιά μας διατίθενται και σε ιδιώτες εκτός ορειβατικών συλλόγων. Ενημερωθείτε σχετικά από τη γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΑΡΚΑΔΩΝ ΟΡΕίΒΑΤΩΝ & ΟίΚΟΛΟΓΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΑΡΚΑΔΩΝ ΟΡΕίΒΑΤΩΝ & ΟίΚΟΛΟΓΩΝ 2 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΑΡΚΑΔΩΝ ΟΡΕίΒΑΤΩΝ & ΟίΚΟΛΟΓΩΝ Μητροπολίτου Δανιήλ 2Γ 221 00 Τρίπολη Τηλ.: 2710 234980 Fax: 2710 221799 Web. www.saoo.gr Email. saoo@otenet.gr Τεύχος 23ο - A εξάμηνο 2010 Τιμή τεύχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία Αν έχετε ακούσει να σας μιλούν για την κυκλαδίτικη μαγεία, θα τη βρείτε οπωσδήπ καθώς θα ανηφορίζετε μέσα στα γραφικά στενοσόκακα της Φώρας για να φτ λόφου με τις κάτασπρες εκκλησούλες.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στις Τελετές Αποφοίτησης 2014: «Πενταδάκτυλος: η Κιβωτός της Ιστορίας μας» - 23 Ιουνίου 2014

Ομιλία Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στις Τελετές Αποφοίτησης 2014: «Πενταδάκτυλος: η Κιβωτός της Ιστορίας μας» - 23 Ιουνίου 2014 Ομιλία Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στις Τελετές Αποφοίτησης 2014: «Πενταδάκτυλος: η Κιβωτός της Ιστορίας μας» - 23 Ιουνίου 2014 Καλησπέρα σας! Έντιμε κ. Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού, Εκλεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Εξαμηνιαία έκδοση του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καβάλας Ιανουάριος 2008, τεύχος 2 ο Διανέμεται δωρεάν Τα νέα του ΕΟΣ Trekking στο Annapurna Η φωτογραφία της

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσερα Αιγαιοπελαγίτικα Διαμάντια

Τέσσερα Αιγαιοπελαγίτικα Διαμάντια Τέσσερα Αιγαιοπελαγίτικα Διαμάντια Ηρακλειά Σχοινούσα Κουφονήσια Δονούσα Περιεχόμενα 5 Ηρακλειά Φύση και γεωγραφία Μια θέση στην ιστορία Περιήγηση στο νησί Παραλίες Δραστηριότητες Toπικά προϊόντα Εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας

Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας Τεύχος 38 / ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 40 ΤΚ 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ ΚΕΜΠΑ 5358 Νέα μέλη Αναστασίου Στυλιανός Βαβαλέτσου Σουλτάνα Βασιλείου Ιφιγένεια Γαζέπης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ. Ευρύτερη περιοχή

ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ. Ευρύτερη περιοχή Εξερευνήστε το τοπίο, τα πετρώματα και τη φύση στην ευρύτερη περιοχή του Βίκου-Αώου. Γνωρίστε την ιστορία και τον πολιτισμό της. Ευρύτερη περιοχή ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΩΤΟΠΩΝ-ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα