Αντώνης Καλογήρου. η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντώνης Καλογήρου. η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ"

Transcript

1 Αντώνης Καλογήρου η:ί' 5~ r.ι ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΠΑ

2 ΟΑντώνης Καλογήρου από νέος, παράλληλα μετις σπουδές του, αφιερώθηκεστοσπορτηςπεζοπορ[αςορειβασ[ας.τα τελευτα[α χρόνια, παράλληλα μετο επάγγελμάτουσαν σύμβουλος marketing, αρθρογραφε( σε περιοδικάμε θέματα πεζοπορικές διαδρομέςστηνελλάδα, συνεργάζε-γαι σε χαρτογραφικέςεκδόσειςγια καταγραφέςμονοπατιών και ασχολε[ται ως μελετητής καισύμβουλος ανάπτυξης περιοχώνπεζοπορικούενδιαφέροντος. ΑΝΤΩΝΗΣΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Σοφοκλέους 40 Βούλα Τ.Κ fax Έργα του [διου: "Περπατώνταςστην Ελλάδα - ΤΑΜΟΝΟΠΑΠΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ" ΕΚΔΟΣΕΙΣROAD ΕπιμέλειαΈκδοσης: Avτώνης Πουλίδης ΕπιμέλειαΚειμένων: Νατάσα Κάγκα Σελιδοποίηση / Εικονογράφηση / Χάρτες:Δημήτρης Ησαιας 2000, ΤΕΧΤ Ε.Π.Ε. Θεομήτορος62, Άγιος Δημήτριος, Τηλ κέντρο: , FAX: Απαγορεύεταιη αντιγραφήμέρουςή όλου του βιβλίου χωρι'ς προηγούμενηγραπτήάδεια του εκδότη. ISBN Πρόλογος Ο βιβλlo "Περπατώντας στην Ελλάδα - Ταμονοπάτιατων Τ Μετεώρων" αποτελείμετά "Ταμονοπάτιατης Πάρνηθας". το δεύτεροβιβλίο μιας προσπάθειας γιατηνεπισήμανση, την περιγραφή και τη διάσωσητων μονοπατιών της Ελλάδας. Γιατους αμύητουςστην πεζοπορίακαι την αναζήτηση τηςφύσης, η προσπάθειααυτήίσως θα φανει' αναι'τιακαι ουτοπική. Δυστυχώςόμως ταμονοπάτιαε[ναι σαντη λαογραφική μας κληρονομιά.αν δεν σωθούνόσο ακόμη υπάρχουν, μετάδενειναι δυνατόν ναξαναβρεθούν. Ηανυπαρξ[α σύγχρονου οδικούδικτύου στην Ελλάδα -η κατασκευή του οποίου σεμερικέςπεριοχέςαποπερατώθηκε. τηντελευταιαδεκαετιό- ανάγκαζεμέχρι πρόσφατατους κατοικους των περιοχώναυτών ναχρησιμοποιούν ταμονοπάτια για ναεπικοινωνήσουν, ναεμπορευτούν. να επιζήσουν.στις μέρες μας,τα περισσότερα από αυτά χάνονται, ενώακόμη κιεκε[να πουέχουν κατασκευαστείαπό ντόπιουςμαστόρουςκαιαξίζει να διασωθούν, καθώς αποτελούνμέρος τηςδιατηρητέαςμας κληρονομιάς,καταστρέφονταικαθημερινά. Ημη αποδοχήαπό την κοινων[α μας του "σπορ"τηςπεζοπορ(αςκαι κατ'επέκταση "τουγηπέδουτου σπορ",που δενείναι άλλο απόταμονοπάτια, δεν επιτρέπειτηνανάπτυξη, τησήμανση καιγενικότερατη διάσωσήτους,ηέλλειψηγραπτών βοηθημάτων αλλάκαι σήμανσηςδενδίνειτη δυνατότητα σεεκε[νονπου αγαπά τηνπεζοπορι'ανα ανακαλύψει καινούργιαμέρη,καινούργια μονοπάτια. Μετα βιβλίααυτής τηςσειράς, πουαπευθύνονταισε όλες τιςκατηγορίες των πεζοπόρων, θέλουμενα κάνουμε γνωστά τα μονοπάτια τηςελλάδας. Επειδή λοιπόν ο χαρακτήρας των κειμένωνείναι κατακανόναχρηστικός,αποφύγαμε-στομέτρο του δυνατού- ναχρησιμοποιήσουμε κοσμητικά επίθετακαι σύνθετεςποιητικέςεκφράσειςγια να περιγράψουμεκάτι το ω ραιό, πιστεύονταςότι ο πεζοπόροςπρέπει να δημιουργήσει τη δικιί του εικόνα. Ελπιζουμε η προσπάθειααυτήόχι μόνοναγι νει αποδεκτή αλλά και να αποτελέσειερέθισμαγια τη δημιουρ γ(α κιάλλων βιβλίων μεπαρόμοιο περιεχόμενο, που θαδώσουν τηδυνατότηταστονκαθένα από εμάς να απολαύσει τη φύση καιτην ομορφιά τηςελληνικιίς γης.

3 Η Καλαμπάκα χάνεται κάτωαπό τοθεόρατοβράχο τ/ς ΑΥιάς. Εισαγωγή α Μετέωραταείχαεπισκεφτεί,όπωςοιπερισσότεροι,απότις Τ κλασικές οδικές διαδρομές, όπουσελfγεςώρεςβλέπειςτα περισσότερα μοναστήρια καιπαίρνεις μαζί σουμιαφευγαλέα αλλάεντυπωσιακή εικόνατου σχηματισμούτων βράχων. Όταν πήγασταμετέωρα και ανακάλυψατα μονοπάτιατους, που ταδιασχίζουν απόόλεςτις πλευρές ελισσόμεναστη βάση τωνβράχων αλλά και πάνωσ'αυτούς, απέκτησαμιαν άλληεντύπωση. Τα Μετεώρα τωνβρ6χωνκαιταμετέωρα τηςμοναστικήςπολιτείας,σεένα αδιαίρετοσύνολο. σε αναγκάζουν νασεβαστείςτηδύναμητης φύσης αλλά και τηνανθρώπινηδύναμηπου,ξεπερνώντας τονεαυτό τηςκαιεγκαταλείποντας τα επίγεια.αναζητάτηνένωση με τοθείο. Ηπεζοπορίαμετουςαργούς ρυθμούςτηςσου επιτρέπεινα νιώσεις ό,τι συμβαίνειγύρωσου και να απολαύσεις μιαδιαφορετικήδιάστασηπου μπορεί νααποκτά έναλουλούδι,ένας βράχος, ή έναςμοναχόςστηνάκρηενόςμπαλκονιού.περπατώντας στα ίδια μονοπάτιαπου περπατούσανοιμοναχοίαπό τον 110 αιώνα, μακριά από το μαζικό τουρισμό, θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε την άλλη όψη των Μετεώρων. Από σας εξαρτάται να σας αγγίξει η μοναδικότητα και η ιερότητα του χώρου. Από σας εξαρτ6ται να απολαύσετε τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρουν τα Μετέωρα.

4 Πλφoφoρiες Στoιxεlo ld Περιεχόμενα 'Αγ.ΤεώρΥιοςMaνδηλάς Πώςθα διαβάσετε το βιβλίοαυτό1ο "ΦuλaΙCΈςMaνσxών"..56 Τα M.~Aνonoιισό '".56 Μετέωρα14 M.1.,ιou 57 Ο μοναχισμός στα Μετέωρα 16 ΑιιιΙο Μονή Η βυζαντινήαρχιτεκτονική τωνμοναστηριών18 Δρακoσnηλιό 58 Η ανάβαση στις μονές 20 Μονή βaρλoόμ 58 Μονή Μεταμόρφωσης 00 Ντύσιμο για την επίσκεψη στιςμονές 22 Μονή Καλλιγράφων.62 Χάρτες - Βιβλία Μονή Αγίοο Δημητρίου 62 Ύπνος - Φαγητό στηνπεριοχή των Μετεώρων 22 Μονή Ynonσvτής......,63 Αναρρίχηση 24 Μονή Πσντοιφότορο63 Πσνσyio Δούηιανη Τοευρωπαϊκόμονοπάτι Ε424 'ΑγιοΠνεύμα.....,.75 ΤαΜετέωρα και η πεζοπορία.26 Μονή Pouoόνoo Ντύσιμο για την πεζοπορία σταμετέωρα28 Ψορόηετρο., Εφόδια του πεζοπόρου 28 Μονή Αγ. Τριάδος.,..79 Κοίμηση ΘCOτάKOυ83 Πόσιμο νερό 28 Μονή Μηάντοβσς......, 85 Εποχή του χρόνου - Κλιματολογικές συνθήκες.28 Ασκητοριά Αγ. Γρηγορίου ".85 Πότε να περπατήσετε. νο επισκεφτείτε Μονή Αγίου Αντωνίου 85 κοι να φωτογραφήσετε τα Μετέωρα : 30 ΜονήΠαλοιοησνσγιάς106 Ώρεςκαι μέρες επίσκεψης των μοναστηριών 7~ 31 Οι βράχοι. τα μοναστήρια και τα υψόμετρά τους '..--:- 32. Συγκοινωνίες'Χρήσιμα τηλέφωνα 34 Τηλέφωνα για τηδιαιιονή σας 35 Οι διαδρομέςκαι ο διαθέσιμοςχρόνος σας 36 Περιγραφή των 5 διαδρομών ΣυντεταγμένεςG.P.S 38 ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ τις αναλυτικές περιγραφές :.~ ~ ΠΕΡΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ Τι είναι πεζοπορία Ρουχισ,μός - Εξοπλι?μόςκατάτηνπεζοπορία ~Ό....':; Τεχνlκος εξοπλισμος : 127 :- " 42 Επεξήγησηόρωνγια ναδιαβάσετε..' :.,'. 47 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,. J. ~" :.".. 54 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 ~ ~ Ό :.72 ΔΙΑΔΡΟΜΗ3 -.~,.'..~ -.~> ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 4Α & 4Β.' ~.~J ~,.,., ~.. ~ ΔΙΑΔΡΟΜΗ5 1 '~ ~ ~.Ό: ~ "'1..,..., ~. 112.,118.,.. "'~'"-;-. :~.'..,-.,,"::.,.,.. : 119!!ί~ ~ Ζ

5 Τα ΜΕτΕωρα Φεύγοντας απότη Λάρισακαιπηγαίνονταςδυτικά προς τα Τρίκαλα,η μονοτονίατου Θεσσαλικούκάμπου, ειδικά το καλοκαίρι, κάνει τηδιαδρομή πολύκουραστική.αφούπεράσετε όμως τα Τρίκαλα,πηγαίνονταςβορειοδυτικά προς την Καλαμπάκα, βλέπετετοτοπίο νααλλάζει. Αριστερά καιδυτικά σαςσαν τείχος, σεμήκος 40 χλμ υψώνεται ο Κ6ζιακαςμε υψόμετρο1901 μ, ενώ μπροστά σας και fj6 ρεια υψώνονται λοφίσκοι που είναι οι υπώρειες των Α ντιχασίω ν, ενός ήρεμου βουνού 1424 μυψόμετροπουαρχίζειδυτικά από την Ελασσόνακαιμετά από40 χλμπερίπουέρχεται και σβήνει πάνω στοθεσσαλικόκάμπο. Στη συμβολήτωνδύο βουνών,υπάρχουν2 μικρέςκωμοπόλεις, η ΚαλαμπάκακαιτοΚαστράκι.Δυτικά τουςαρχίζειο ορεινός όγκος τηςπίνδουκαιμέσααπόέναπέρασμα σταβουνά ανηφορίζει ο δρόμοςπουπάειγια Μέτσοβο -Ιωάwινακαικατηφορίζει ο Πηνειός, που μετάαπό200 χλμ περίπου,χύνεται στηθάλασσαανάμεσα από τον Όλυμποκαι τονκίσσαβο. Ακριβώς πάνω από την Καλαμπάκα και τοκαστράκι, στις υπώρειεςτων Α ντιχασίων, έχειδημιουργηθείένααπό τα πιο παράδοξαφαινόμενα τουπλανήτη μας. Γιγάντιοιμράχοl (υπολογίζονταιπάνωαπό800), που φτάνουν μέχρι και 400 μ υψομ, είναι διάσπαρτοι σε μια έκταση 20 τετρ. χλμ (5 χλμ από βορρά προς νότο και 4 χλμ απόδυτικάπρος τα L"-'C.... '::S::.ζ.. - ~. ανατολικά). Εκείνοπου προκαλεί εντύπωση είναι τομαύρο χρώμα. τους, αλλάκαιτο λείο τηςεπιφάνειας τους. Όπωςορθώνονται πάνωαπότιςδύο κωμοπόλεις μετα σπίτια κολλημένα στιςβάσεις τους,φαντάζουν εξωπραγματικάγιγάντιακατασκευάσματα.ειδικάτοχειμώνα πουπολλέςφορές οικορυφέςτωνβράχωνχάνονται μέσαστην ομίχλη,τοθέαμα γίνεταιυπερκόσμιο.τοίδιοαποτέλεσμα ανακαλύπτεικανείς καιτοβράδυ,με τον τεχντιτόφωτισμόπουαναδεικνύει όλη τημεγαλοπρέπειατωνβράχωντωνμετεώρων. Αν πλησιάσειόμωςκανείς κοντά σταβράχιαθαανακαλύψειότι δενείναιτόσολεία όσοφαίνονταιαπόμακριάκαιεκείπουο βράχοςείναισπασμένοςθα δει κροκάλεςανακατωμένεςμε χώμα πουφτιάχνουνένασκληρό μείγμα, έναυλικόαπότοοποίο αποτελούνται οιτεράστιοιαυτοί βράχοι. Πώςέγινεαυτ6τοπερίεργο φαιν6μενο;. Τοπιοπιθανό είναιότιη περιοχή αυτή (25 εκ. χρόνιαπριν) ή_ τανβυθισμένηστανερά, καιταποτάμιαπουκατέληγανεκείσυσσώρευαντην ιλύτουςδημιουργώντας έναιζηματογενές πέτρωμα. Αφούπέρασαν15 εκ. χρόνια, ξαφνικά άρχισε να κουνιέται η γη και όλη αυτή η ιλύ άρχιζε να συμπιέζεται, ενώ συγχρόνως, τα νερά βρήκαν διέξοδο προς τη θάλασσα. Φεύγοντας τα νερά, αποκάλυψαν τους τεράστιους αυτούς βράχους, φτιαγμένους από τα υλικά των ποταμών, που λείαναν σιγά-σιγά τα στοιχεία της φύσης, με α ποτέλεσμα να αντικρίζετε σήμερα το μοναδικό αυτό θέαμα. Για να απολαύσετε τα Μετέωρα, θα φτάσετε στην Καλαμπάκα αφού διανύσετε 33 χλμ απότα Τρίκαλα πουαπέχουν56χλμ.από τηλάρισα.

6

7 Το πρώτο σημείο επίσκεψής σας είναι η: Χωριό Καστράκι (1) - Ερειπια Μονής Αγ.Γεωργίου Μανδηλά (2) Ερειπια σπηλιάς "Φυλακές Μοναχών" (3) - Μοναστήρι Αγ.ΝικολάουΑναπαυσά (6) - Ερει'πια Αγ.ΙωάννηΠροδρ6μου - "Δρακοσπηλιά" (7) - ΜονήΒαρλαάμ (9) - Ερείπια Μονής Υψηλοτέρας ΜονήΜεταμ6ρφωσης (10) - Μνημείο Βλαχάβα (11) - Ερείπια Μονής Αγ.Δημητριου (12) - ΕγκαταλειμμένηΜονή Υπαπαντής (13) Ερειπια Μονής Παντοκράτορα- Σημείο παλαιάςμονής Δούπιανης (15) - Χωριό Καστράκι (1). Η διαδρομή ξεκινάει απ6 την πλατεία Καστρακίου και ξαναγυρίζει σε αυτήν μετά απ6 10 χλμ. και 3 Υ2 ώρες. Η επίσκεψηόμως όλωντων σημειων που αναφέρουμε παραπάνω θασαςπαρατείνει τοχρόνο,ο οποίος μπορει ναφτάσει καιτις7 ώρες συνολικά. Η διαδρομή με υψομετρικήδιαφοράανόδου 470 μ. δεν έχει καμια τεχνική δυσκολι'α, αλλά χρειάζεται μια καλή φυσική κατάσταση σε μερικά ανηφορικά σημειό. Μονή του Αγίου Γεωργίου του Μανδηλά που βρίσκεται στα τελευταία σπιτια του Καστρακίου πάνω στο βράχο του Αγίου Πνεύματος (ονομάζεται έτσι διότι στην άλλη πλευρά υπάρχουν τα ερείπια της Μονής του Αγίου Πνεύματος τα οποία μπορείτε να τα επισκεφτειτε με τη διαδρομή 2). Στον ίδιο βράχο, στο βόρειο κομμάτι του, υπάρχουν οι "Φυλακές των Μοναχών" στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω. Στη σπηλιά του βράχου, περίπου 30 μ. από το έδαφος, βρίσκονται σήμερα τα λιγοστά ερείπια ενός ναίσκου της Μονής του Αγίου Γεωργίου του Μανδηλά. Το 140 αιώνα, εδώ, υπήρχε ένα ο λόκληρο μοναστήρι. Κοιτώντας προσεκτικά τα βράχια, μπορείτε να δείτε τις υποδοχές πάνω στις οποίες στερεώνονταν μεγάλα δοκάρια και τα οποία δημιουργούσαν προς τα πάνω ένα σύμπλεγμα κελ/ιών και δωματίων γαντζωμένα στην πλαγιά του βράχου. Κάθε χρόνο στην εορτή του Αγίου Γεωργίου (κινητή εορτή) νέοι της περιοχής σκαρφαλώνουν μέχρι τη σπηλιά και αλλάζουν τα καινούργια μανδήλια που έχουν μαζι τους με τα παλιά που τα παίρνουν σαν φυλακτό.

8 ι ι Ι ΧΡΟΝΟΣ ΧΛΜ.ΥΨΟΜ.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0.00' Ο 270 Είστε στην πλατεία του Kαστρακloυ (1) μπροστά στη Κοινότητα και ξεκινάτε σε μια πορεία 140' (νοtlοονατολικά). Αφήνετε δεξιά σας την εκκλησία Πέτραυ και Παύλου και μια Από τη διοσταύρωση πάτε αριστερά σε πορεία 320' (βορειοδυτική) και σε 60 μ. φτάνετε κρήνη και κστεβαίνετε τα σκαλιά. Ακολουθείτε για 50 μ. σε διασταύρωση (εδώ συναντάτε το μονοπάτι της διαδραμής 1 πουσυνεχίζειευθεία) αριστερά την άσφαλτο και aνηφoρ(ζετε τον πλακοστρωμέ καιπάτε αριστερά,σε μονοπάτιπουανηφορίζεl πολύαπότομα,σε πορεία240 προς την νο δρόμο σε πορεία 11 Ο' (ανατολικά ). Στα 21 Ο μ. αφήνετε αριστερή πλευρά της σπηλιάς "Φυλακές Μοναχών" #, στηνοποίαφτάνετε μετάαπό 50 μ. πλακοστρωμένο δρόμο δεξιά και φτάνετε σε τσιμεντ6δρο Επιστροφή από τα!δια στη διασταύρωση (18). μο. Σε 250 μ. ή σε 6 λ. από την πλατεία 0.06' Ι 0,25 Ι 340 Ι ο τmμεντόδρομος συνεχίζει δεξιά και εσείς πάτε ευθεία, κατηφορίζαντας στο μονοπάτι σε πορεία 70- (βορειοονατολικά). Σε 90 μ. αφήνετε ένα παλιό ΚΤΙσμα αριστερά οας και συνεχίζετε το μονοπάtl το οποίο (ΠΡΟΣΟΧΗ) φτάνει σε μια ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (18) ΑΣΦΑΛΤΟΣ (20) ή ΑΣΦΑΛΤΟΣ (221- ΣΗΜΕΙΟ (23) Είστε στη διασταύρωση των μονοπατιών (18). Εδώ έχετε 2 επιλογές: (1 Β-20-23) ή (1 Β 21-23). Με οποιαδήποτε από τις δύο θα καταλήξετε στο σημείο 23. Η 2η επιλογή είναι λιγο περίπλοκη, γιοτι το μονοπάτι είναι μπερδεμένο και η βλάστηση πυκνή, αλλά σας τη διασταύρωση και ακολουθείτε το αριστερό μονοπάη που συνιστούμε. ανηφορίζει πολύ απότομα και φτάνει σε ένα πλάτωμα. Σε Επιλογή 1 (πιοεύκολη):πηγαίνετε προς την άσφαλτο πουβλέπετεμπροστά σαςσε 220 μ. ή οε 5 λ. πορεία5ιυκαιστηνοποία φτάνετε μετάαπό 250 μ.(20). Πηγαίνοντας δεξιά σε 400 μ., 0.11' Ι 0,56, 320 lτo μονοπάτι διασταυρώνεται με το ρέμα και αρχίζει να ανη φτάνετε στο σημείο (23) (δέστε παρακάτω την περιγραφή). φορίζει απότομα ελισσόμενο' και σε 300 μ. Επιλογή 2 (πιοενδιαφέρουσα): πηγαίνετε δίπλα στα βράχια σεπορεία120' (δεξιά όπως έρχεστε από το Άγιο Πνεύμα). Με αυτή την περιγραφή συνεχίζουμε παρακάτω 0.21' Ι 0,86 Ι 420 Ιφτάνετε στη Διασταύρωαη του Αγίου Πνεύματος. (16) (Από εδώ φεύγει το μονοπάτι για την άσφαλτο Καστράκι ' 2, Φεύγετε από τη διασταύρωση (1 Β) ακολουθώντας το μονοπάtl σε πορεία ΒΟ' (ανατολική), η οποία γρήγορα γίνεται 40' Μονές (20 ή 22) σε πορεία 60' αλλά δεν είναι καθόλου ευδιάκριτο). (βορειανατολική) και σταδιακά στρίβει στις 140' (νοτιανατο ΕΥΜΑ (17) ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΑΙ', ΠΝΕΥΜΑΤ λική) και προχωρά παράλληλα και πάνω στα βράχια στα μ. - Χρόνος 0.16' - 18' κλιοη οποία πολλές φορές πρέπει να περπατήσετε. (Τ ο μονοπάτι Είστε στηδιασταύρωση του ΑγίουΠνεύματος (16). Ι δεν είναι ξεκάθαρο και υπάρχει πολύ πυκνή βλάστηση). Σε Ακολουθείτε το μονοπάτι που aνηφoρίζει απόταμα σε 680 μ. ή σε 15 λ. πορεία 230'. Αφού προσπεράσετε ένα προστατευηχό 1.15' 2, φτάνετε σε διασταύρωση (21) ( εδώσυναντάτετηδιαδρο κιγκλίδωμα σε 300 μ. ή σε 8 λ. από τη διασταύρωση 0.29' Ι 1,10 Ι 520 lφτάνετε στα Άγια Πνεύμα # (17). (Μια βόλτα στο χώρο θα σας οδηγήσει μέχρι την άκρη του βράχου όπου υπάρχει και μή3) και πάτε αριστερά σε πορεία 40' (βορειανατολική). 100 μ. ή σε 2 λ. μια καμπάνα και πολύ ωραία θέα στο Καστράκι). Επιστροφή 1.17' 2, φτάνετε στην άσφαλτο (22) (αριστερά σας έχετε ένα συραπό τα ίδια στη διασταύρωση ταυ ΑγΙου Πνεύμστος (16). ματόπλεγμα) και πάτε αριστερά. Σε 70 μ. (ΠΡΟΣΟΧΗ) στο Σ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΜΟΝΕΣ (23) ΜΟΝΗΡΟΥΣΑΝον ( τέλος του συρματοπλέγματος, 0.37' Ι 1,46, 420 Ι Φεύγετε από τη διασταύρωση του Αγίου Πνεύματας (16) 1.19' 2, βλέπετε δεξιά σας ένα μονοπατάκι που ανηφορίζει πολύ (ΠΡΟΣΟΧΗ το μονοπάtl δεν είναι καθόλου ευδιάκριτο), σε απότομα (23) (κλίση 22') σε πορεία 30' και μετά από 50 μ. πορεία 40' (βορειανατολική). Ο καλύτερος τρόπος είναι να ή σε 1λ. οδηγηθείτε προς το διάσελα που βλέπετε μπροστά σας και 1.20' 3, σας βγάζει πάλι στην άσφαλτο έχοντας παρακάμψει μια θα δείτε το μονοπόη το οποίο περνάει πάνω στα βράχια. Ι ~ μεγάλη στροφή της ασφάλτου. Ακολουθείτε αριστερά την Σε50μ.ήσε1, άσφαλτο και σε Ι 400 μ. ή σε 1Ολ. 0.38' Ι 1,51 Ι 430 'φτάνετε στα ψηλότερο σημεία του διάσελου και αρχίζετε Ι ~ 1.30' 3, φτάνετε στο parking της Μονής Ρουσάνου (24). Από το να κστηφορίζετε. Το μονοπάτι περνάει σύρριζα στο βράχο parking της Μονής Ρουσάνου ανεβαίνετε τα σκαλιά και του Αγ{ου Πνεύματος. Σε 200 μ. πριν φτάσετε στην πρώτη γέφυρα της μονής βλέπετε αρι 0.42' Ι 1,71, 380 'φτάνετε σε διασταύρωση (18) όπου (αριστερά πάει για τις στερά αας τσιμεvτoστρωμένα σκαλιά που ανηφορίζουν. Φυλακές Μοναχών" (περιγραφή παρακάτω) και εσείς Αφούεπισκεφτείτε τη Μονή Ρουσάνου # ακολουθείτετα συνεχίζετε ή ευθεία ή δεξιά (περιγραφή παρακάτω). τmμεvτοστρωμένα σκαλιά. Τασκαλιάκαταλήγουνσεμονο πάη που aνηφορίζειαπότομα ελικοειδώςκαισε220 μ. ή σε 6 λ. Σε

9 Τοτμήμα αυτότουβιβλίουδεναναφέρεται αποκλειστικάσπι ν πεζοπορία των Μετεώρωνγιατην οποιό δενχρειάζεστε κανέναιδιαίτερο εξοπλισμό, αλλά περιέχει πολλέςπληροφορίεςγια τοσπορ της πεζοπορίας. Σταεπόμενακεφάλαιαμπορε(τε ναβρείτε πληροφορίες οι οποίεςθασας φανούν χρήσιμεςσε κάθε διαδρομή, ε φόσον βέβαια αποφασίσετε ναασχοληθείτε με τ/ν πεζοπορία. Τι είναιπεζοπορία; Πεζοπορία είναι η σωματική δραστηριότητακατάτην οποιό διανύουμε περπατώντας μιαμεγάληαπόσταση.η απόστασηαυτή πρέπειναείναι τουλάχιστον5 χιλιόμετρα,αλλιώςδεν θεωρε(ται πεζοπορ(α αλλάαπλά περπάτημα. Ταπλεονεκτήματα τηςπεζοπορίας είναι γνωστά και δεν χρειάζεται νατα αναλύσουμε.αςυπενθυμίσουμε μόνοότι το ανθρώπινοσώμα είναι από τη φύση τουφτιαγμένο για ναπερπατάει. Στη σημεριvrjεποχή της τεχνολογίας τείνουμε ναπερπατάμε όλο και λιγότερο μεαποτέλεσμα σοβαρέςαρνητικές συνέπειεςσπιν υ γείαμας. Μπορούμε ναδιακρίνουμετρεις κατηγορίεςπεζοπορίας ανάλογα με τοβαθμό δυσκολίαςτης. 1) ΑΠΛΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 2) ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 3) ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ Ο αλπινισμός δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές, γιατί δεν α ποτελεί πεζοπορία και έχει ανάγκη ειδικών τεχνικών και υλικών που ξεφεύγουν από αυτό το βιβλίο.

10 fi\" απλούς τουρίστες, ελάτε να Μετέωρα των βράχων και τα ας που σ'ένα αδιαίρετο σύνολο UΝ τον επισκέπτη με το μεγιιλείο τους.. Πεpπιιτώvτας τις διαδρομές που σιις περιγράφουμε, 8' ανακαλύψετε τη γοητεία των Μετεώρων και 8' απολαύσετε μοναδικές πεζοπορικές διαδρομές. Οι ανιιλυτικές βήμιι προς βήμα περιγραφές, μαζί με τους λεπτομερείς χάρτες και τις "AqPOfDPkf αυτού του βιβλίου, Βιι lilif δώtιιjuν τη δυνιιτότητιι νιι γνωpkιετε κιι' ν. νιώσετε τη μοναδικό""" οι πιν ιερότητα των Μετεώρων.

11

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το

Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ Προβλήτα στο ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΑΣΤΡΟ Κορυφή ΔΟΚΟΥ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 5,8 χλμ. 2 ώρ. 05 3 * Το νησάκι της Δοκού απέχει 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές που

Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές που ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 Οικισμός ΥΔΡΑ ΚΑΜΙΝΙΑ ΒΛΥΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ Εκκλησάκι ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΙ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 12,4 χλμ. 4 ώρ. 37 3 & 4 * Η πρώτη από τις δύο μεγάλες διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Η βόρεια ράχη του Χατζή

Η βόρεια ράχη του Χατζή Η βόρεια ράχη του Χατζή Το Χατζή αποτελεί ένα μεγάλο ορεινό όγκο στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Τρικάλων με ψηλότερη κορυφή το Χατζή 2038μ και άλλες ψηλές κορυφές όπως το Κάστρο 1963μ, η Βρωμέρη 1955μ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του

Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Στο Πίνοβο με την υπέροχη κορυφογραμμή του Το όρος Πίνοβο είναι ένα σχετικά άγνωστο βουνό. Ο ορεινός του όγκος απλώνεται στα βορειοδυτικά του νομού Πέλλας, ανάμεσα στα όρη Βόρας (Καϊμακτσαλάν) και Τζένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2014 (PARANESTI PATH 2014) 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+ 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ Απόσταση: 19 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδρομή 1 οδηγεί στο ψηλότερο σημείο της

Η Διαδρομή 1 οδηγεί στο ψηλότερο σημείο της ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1 ΧΩΡΑ Μονή ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Κορυφή ΕΡΟΣ (588 μ.) Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 4,4 χλμ. 2 ώρ. 16 4* Η Διαδρομή 1 οδηγεί στο ψηλότερο σημείο της Ύδρας το βουνό Έρος σε υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ Απόσταση: 9.7 Km Διάρκεια: 3 ½ 4 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1.1 Μεγάλο μέρος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Ορειβατική αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια 2016

Ορειβατική αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια 2016 Ορειβατική αποστολή στα Ινδικά Ιμαλάια 2016 Ανάβαση στις κορυφές Stok Kangri 6123μ, Mentok I 6282μ, Mentok II 6248μ και Mentok III 6153μ και προσέγγιση της ασκαρφάλωτης κορυφής Nya Kangri 6480μ μέχρι τα

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ Απόσταση: 19.5 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2016. All rights reserved. Version 1.4 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURE TRAIL 2013 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου στις 07:00πμ του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου. Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Η δεύτερη μεγάλη διαδρομή που διασχίζει το

Η δεύτερη μεγάλη διαδρομή που διασχίζει το ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 ΧΩΡΑ Μονή ΖΟΥΡΒΑΣ Φάρος ΖΟΥΡΒΑΣ Μήκος διαδρομής Χρόνος χωρίς στάσεις Ομορφιά διαδρομής 12,5 χλμ. 4 ώρ. 41 ' (6 ώρ. 41 ) 3* & 4* (17,2 χλμ. με επιστροφή στον όρμο Λέδεζας) Η δεύτερη μεγάλη διαδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2015 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου στις 09:00 πμ το Σαββάτο 30 Μαίου. Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω την προσφορά μας για την εκδρομή σας στήν Θεσσαλονίκη. 55 μαθητων και 4 συνοδων καθηγητων οπως η σχετικη ανακοινωση σας.

Σας αποστέλλω την προσφορά μας για την εκδρομή σας στήν Θεσσαλονίκη. 55 μαθητων και 4 συνοδων καθηγητων οπως η σχετικη ανακοινωση σας. Τύλισσος, 16 η Δεκεμβρίου, 2013 (Σχετικά: 55+4+1=60 άτομα) Πρός Πειραματικο Λυκειο Ηρακλειου Υπ οψιν Κου Κολυκακη Δημητριου Ηράκλειον Κρήτη Σχετικα ΕΚΔΡΟΜΗ 5ΗΜΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αγαπητοι κυρίες και κυριοι

Διαβάστε περισσότερα

Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου

Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Λίμνη Δόξα H ορεινή Κορινθία είναι ένας από τους ωραιότερους προορισμούς, όχι μόνο για τους Πελλοπονήσιους αλλά και για τους Αθηναίους. Έχει μια σειρά από λίμνες, φυσικές ή τεχνιτές, οι οποίες αλλάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ NATURA TRAIL RACE 2014 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου στις 07:00 πµ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου. Η αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ Απόσταση: Από Μεγίστη Λαύρα 12,7 km, από Τιμίου Προδρόμου 10,4 km Διάρκεια: 5-6 ώρες The Friends

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

Κρύα Βρύση. Ενδεικτικός χάρτης από το Ρέθυμνο μέχρι την Κρύα Βρύση. Ανναριχητικές Διαδρομές

Κρύα Βρύση. Ενδεικτικός χάρτης από το Ρέθυμνο μέχρι την Κρύα Βρύση. Ανναριχητικές Διαδρομές Κρύα Βρύση Το πεδίο της Κρύας Βρύσης ανοίχτηκε από τον Δημήτρη Τιτόπουλο σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς το 2009-2010. Βρίσκεται 45 λεπτά περίπου από το Ρέθυμνο (41χλμ απόσταση στο περίπου), 80 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2013 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2013 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου σε πανηγυρική ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ

ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ ΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού στην περιοχή του ήµου Αµυνταίου αποτελεί βασική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια.

Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ ΚΤΕΛ Λιοσίων ή στο ΚΤΕΛ Κηφισού. Πεδίο του Άρεως ΚΤΕΛ Αττικής Μαυροµµαταίων στην Αθήνα Από ΚΤΕΛ Λιοσίων προς Οµόνοια. Στόχος σου, είναι να φτάσεις στον Κατασκηνωτικό και εκπαιδευτικό Κέντρο «Τα Κονάκια», του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού στην Αγία Μαρίνα Νέας Μάκρης Αττικής Εάν έχεις έρθει µε ΚΤΕΛ από τον τόπο σου, θα βρίσκεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Περιπατητικές διαδρομές στο Νέστο, τη Βιστωνίδα και την Ισμαρίδα

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Περιπατητικές διαδρομές στο Νέστο, τη Βιστωνίδα και την Ισμαρίδα 10005334, Λέξεις:958 Συντάκτης:Γιούλτση Π. Επείγον:5 Κατηγορία:Εσωτερικό Είδος:Ειδικό θέμα-ανάλυση Θέματα:Περιβάλλον, Ταξίδια και διαδρομές Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), 31/05/2011 10:12 (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Απρίλιος 2010 12:46 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2011 12:31

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Τρίτη, 20 Απρίλιος 2010 12:46 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2011 12:31 Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος (Δ 260 κ.ε.) γράφει ότι πριν ακόμη υπάρξουν όλα τα άστρα και η σελήνη στον ουρανό ούτε και ακουγόταν το ιερό γένος των Δαναών, υπήρχον μόνο οι Αρκάδες. Ακόμα και αν θεωρήσουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΑΡ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (VII,

ΟΝΑΡ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (VII, ΣΚΙΑΣ ΟΝΑΡ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (VII, 700μ.) -------------------------------------Η διαδρομή είναι ένα τεντωμένο τόξο έτοιμο να σας στείλει ψηλά στον ουρανό. Oλοκληρώθηκε στις 21-08-2011 από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2015 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 μ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού Παρανεστίου σε πανηγυρική ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410 28588 FAX: 27410 25073 e mail: moraitis.kor@hotmail.com 4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11

ΔΥΣΚΟΛΙΑ Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 2 ½ ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 3/11 ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ Αναχώρηση στις 7.00 με προορισμό το καταφύγιο του Πάρνωνα. Από εκεί θα ακολουθήσουμε μονοπάτι και δασικούς δρόμους που θα μας οδηγήσουν μέσα στα πυκνά δάση

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 Ε.Δ. 1 Κοτσιάτης Απόσταση 15,20 χιλιόμετρα Ωράριο: 07:04 Δρόμος κλειστός (για θεατές): 04:04 Σημείο 1 Εκκίνηση Απόσταση από την εκκίνηση: 0.77 km Περιγραφή: Γρήγορο «S» μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Στοιχεία τοπογραφικών χαρτών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Τοπογραφικοί χάρτες Βασικό στοιχείο του χάρτη αποτελεί : το τοπογραφικό υπόβαθρο, που αναπαριστά µε τη βοήθεια γραµµών (ισοϋψών)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΑ 31 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ύδρα αποτελεί το μοναδικό νησί στην Ελλάδα που ζει χωρίς την παρουσία τροχοφόρων και όπου οι μεταφορές πραγματοποιούνται με υποζύγια και οι μετακινήσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ)

ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) ΠΕΤΡΑ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΛΙΓΩΝΑ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ) - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΕΛΙΑ) - ΒΑΦΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟΠΗΓΑΔΑ - ΠΕΤΡΑ) 1. ΠΕΤΡΑ (ΟΤΕ). Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι διάσχισης

Διαβάστε περισσότερα

Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013. Έκθεση αποστολής. Χ. Νικολαΐδου

Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013. Έκθεση αποστολής. Χ. Νικολαΐδου Χελιδορέα(ς) Σεπτέμβριος 2013 Έκθεση αποστολής Χ. Νικολαΐδου 1 Περιεχόμενα Ιστορικό... 3 Χελιδορέα Σεπτέμβριος 2013... 3 Συνοπτικό ημερολόγιο αποστολής... 3 Ευρήματα αποστολής... 4 Υλικά... 4 Οι συντελεστές...

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,70 0,70 0,90 0,90 2,04 2,04 2,40 2,40 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΛΜ 0,00 0,00 0,70 0,70 0,20 0,20 1,14 1,14 0,36 0,36 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

0,00 0,00 0,70 0,70 0,90 0,90 2,04 2,04 2,40 2,40 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΛΜ 0,00 0,00 0,70 0,70 0,20 0,20 1,14 1,14 0,36 0,36 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! 1 1 0,00 0,00 RoadBook created using trailmaster 1.0 Off-Road.gr RoadBook created using trailmaster 1.0 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΔΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ! 1 1 0,00 0,00 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΔΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ!

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μετέωρα σου κόβουν την ανάσα, είτε κοιτάζεις τους θεόρατους βράχους είτε παρακολουθείς τους ανθρώπους να σκαρφαλώνουν σε αυτούς.

Τα Μετέωρα σου κόβουν την ανάσα, είτε κοιτάζεις τους θεόρατους βράχους είτε παρακολουθείς τους ανθρώπους να σκαρφαλώνουν σε αυτούς. Τα Μετέωρα σου κόβουν την ανάσα, είτε κοιτάζεις τους θεόρατους βράχους είτε παρακολουθείς τους ανθρώπους να σκαρφαλώνουν σε αυτούς. Και τα δύο έχουν σχέση μεταξύ τους. Οι επιβλητικοί βράχοι σε προκαλούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος του αλατιού

Ο δρόμος του αλατιού Ο δρόμος του αλατιού Το Μέγα γεφύρι, βρισκόταν πάνω από τον Μέγδοβα, στα όρια Ευρυτανίας και Καρδίτσας, στη περιοχή Κοκκινέϊκα.. Πάνω από την Μαυρομμάτα όπου υπήρχε το γεφύρι της Κότσιτας, ήταν το μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σοφοκλέους 40 Βούλα Αττικής Τ.Κ 16673 Email: akal1949@gmail.com - info@pezoporia.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2 ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 1 ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2 Ευ-ρυτανία - ο τόπος των καλοτρεχούμενων ρχ νερών Τριήμερο Πρόγραμμα για Ε,ΣΤ Δημοτικού, Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 4 ΚΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΞΕΣ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια)

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΞΕΣ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΙΞΕΣ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΔΟΤΟΥ ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αφετηρία διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με

Διαβάστε περισσότερα

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείου του χωριού Πήδημα είναι οι πηγές. Από εκεί ξεκινάει ο ποταμός Άρης και τα νερά των πηγών υδροδοτούν σχεδόν ολόκληρη

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείου του χωριού Πήδημα είναι οι πηγές. Από εκεί ξεκινάει ο ποταμός Άρης και τα νερά των πηγών υδροδοτούν σχεδόν ολόκληρη Ωραίο το Πήδημα! Το Πήδημα είναι ένα γραφικό χωριό της Μεσσηνίας λίγο έξω από Καλαμάτα! Είναι ένα χωριό διαφορετικό από τα Κλασσικά και τουριστικά σημεία της Μεσσηνίας. Ένα μέρος απέρνατης φυσικής ομορφιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΡΟΜΗΣ VIRGIN FOREST ULTRA TRAIL (V.F.U.T) 2014 1. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΘΟΛΟΣ - PORCEL (5.539 µ, 240+, 135-) Εκκίνηση από την πλατεία του σιδηροδροµικού σταθµού Παρανεστίου τα µεσάνυκτα της Παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr 2108832450 Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2384091423, 6946066130 e-mail: filoksenoi@yahoo.gr Eκ του σωματείου ενοικιαζομένων δωματίων Σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για το Λουτράκι Αριδαίας-Πόζαρ,τα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

1o passo Περτουλι - Δεση 16,7 km Συνεχιζοντας τη διαδρομη και μετα απο 91km συνανταμε τη διασταυρωση για Γαρδικι 1ο Σημειο Ελεγχου της ημερας

1o passo Περτουλι - Δεση 16,7 km Συνεχιζοντας τη διαδρομη και μετα απο 91km συνανταμε τη διασταυρωση για Γαρδικι 1ο Σημειο Ελεγχου της ημερας HMEΡΑ 1η ΕΚΚΙΝΗΣΗ Καρδίτσα (πλ. Ελευθερίας) προς Μουζάκι - Γ. Καραϊσκάκη (οδος Φαναρίου) επαρχιακή οδός Καρδίτσας Αργιθέας προς Ελάτη Περτούλι. (Καρδίτσα Περτούλι 1h) 1o passo Περτουλι - Δεση 16,7 km Συνεχιζοντας

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ. PROJECT 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α3-Α4 ΕΤΟΣ:2013-2014 ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ. PROJECT 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α3-Α4 ΕΤΟΣ:2013-2014 ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ PROJECT 1ου ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α3-Α4 ΕΤΟΣ:2013-2014 ΙΩΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ) Στις 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΪ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NEW BUSINESS ΣΚΑΪ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΪ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NEW BUSINESS ΣΚΑΪ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΪ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ NEW BUSINESS ΣΚΑΪ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αντώνης Καλογήρου - www.pezoporia.gr, info@pezoporia.gr ΕΡΕΥΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Ασφάλειας Ομίλου Ορειβασίας

Κώδικας Ασφάλειας Ομίλου Ορειβασίας Κώδικας Ασφάλειας Ομίλου Ορειβασίας Α. Εισαγωγή Τα βουνά προσφέρονται για δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ορεινή πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση κλπ, κρύβουν όμως κινδύνους. Για την αποφυγή δυσάρεστων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλίκι. Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ημερολόγιο 2011

Χαλίκι. Ασπροποτάμου Τρικάλων. Ημερολόγιο 2011 Χαλίκι Ασπροποτάμου Τρικάλων Ημερολόγιο 2011 Βορειοδυτικά του νομού, χτισμένο αμφιθεατρικά στην σκιά των 2.295 μ. της κορυφής του όρους Περιστέρι, αυτό το μικροσκοπικό και πανέμορφο χωριό με τα πέτρινα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΥ Πρεσβυτέρου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ Αρχιερατικού Επιτρόπου Καναλίων ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΕΝΕΤΟΥ Γνωριμία με την ιστορική, θρησκευτική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου αυτού ΒΕΝΕΤΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την εισήγησησυνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS

VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS VIVIANNA A METALLINOU Architect, Environmental Historian YPERIA 2013, AMORGOS W A L K t h e B L U E Η γεωγραφική θέση των Κυκλάδων, google earth -2- Περιδιαβαίνοντας τον Ασφοντυλίτη Αιγιάλη Μινώα Αρκεσίνη

Διαβάστε περισσότερα

0,00 1,10 1,45 2,65 4,30 0,00 1,10 0,35 1,20 1,65 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΛΜ ΜΕΡΙΚΑ ΧΛΜ ΣΕΛΙ Α 1 91,3 ΧΛΜ ΙΑ ΡΟΜΗΣ: ΜΕΡΙΚΑ ΧΛΜ: ΙΑ ΡΟΜΗ: TRAIL RIDE ΜΕΓΑΡΑ -

0,00 1,10 1,45 2,65 4,30 0,00 1,10 0,35 1,20 1,65 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΛΜ ΜΕΡΙΚΑ ΧΛΜ ΣΕΛΙ Α 1 91,3 ΧΛΜ ΙΑ ΡΟΜΗΣ: ΜΕΡΙΚΑ ΧΛΜ: ΙΑ ΡΟΜΗ: TRAIL RIDE ΜΕΓΑΡΑ - 1 1 0,00 0,00 1,10 ΚΙ AKOΛΟΥΘΕΙΣ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΓΙΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΜΕΧΡΙ... ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΚΥΡΙΟΣ ΡΟΜΟΣ! 2 3 4 5 1,10 1,45 0,35 2,65 1,20 4,30 1,65 2 4,50 6 7 8 9 10 0,20 5,10 0,60 6,65 1,55 7,55 0,90 9,10 1,55 ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

του Χριστόφορου Κουνιάκη

του Χριστόφορου Κουνιάκη του Χριστόφορου Κουνιάκη Η "Κόψη Ναούµ" (AD+, 2500µ), ή "Ξερολάκκι" όπως είναι γνωστότερη, σκαρφαλώθηκε για πρώτη φορά στις 15-16/7/1975 από τους Σ. Σπανούδη - Π. Τυρνινή - Π. Μποτίνη - Ε. Ελευθεριάδη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Salomon Lamia City Trail Maίου 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Salomon Lamia City Trail Maίου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Salomon Lamia City Trail 2014 11 Maίου 2014 I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ H ΕΡΙΒΩΛΟΣ ΦΘΙΑ Κοιν. Σ. Επ. και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσουν τον 1 ο Αγώνα City Trail στη πόλη της Λαμίας με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Με αφορμή την επίσκεψη της Βικτώριας Χίσλοπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης για την παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου Ανατολή, άρπαξα την ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ -Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΒΟΛΟΣ -ΠΗΛΙΟ -ΑΘΗΝΑ 27/2-3/3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση.

Διαβάστε περισσότερα

τα κενά του δάσους: με κύκλο συμβολίζονται τα λατομεία και με τετράγωνο τα ξέφωτα

τα κενά του δάσους: με κύκλο συμβολίζονται τα λατομεία και με τετράγωνο τα ξέφωτα Το θέμα της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι ο λόφος του Λυκαβηττού. Ο λόφος, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και αποτέλεσε τόπο επίσκεψης για εμάς για χρόνια. Οι βόλτες μας όμως περιορίζονταν μόνο σε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αναρριχητικό πεδίο Πεταλούδα (Μερέντα) Μαρκόπουλου Αττικής

Αναρριχητικό πεδίο Πεταλούδα (Μερέντα) Μαρκόπουλου Αττικής Αναρριχητικό πεδίο Πεταλούδα (Μερέντα) Μαρκόπουλου Αττικής Η Μερέντα είναι βουνό της Αττικής. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού ανάμεσα στους οικισμούς Μαρκόπουλου Μεσογαίας, Καλυβίων Θορικού, Πόρτο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities)

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2ο Τετράμηνο 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ολυμπία Λαμπάκη (Outdoor Activities)

Διαβάστε περισσότερα

Αγιάσος - Αγ. Ανάργυροι - Ασώματος

Αγιάσος - Αγ. Ανάργυροι - Ασώματος Αγιάσος - Αγ. Ανάργυροι - Ασώματος 1. Αγιάσος Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι τύπου διάσχισης με μήκος 6.650 μέτρα, επομένως το σύνολο της απόστασης που θα διανύσετε εάν επιστρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα

Τετραήμερη εξόρμηση στα Τζουμέρκα 25-28 Δεκεμβρίου 2014 1 η Ημέρα: Πέμπτη 25/12/14: Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως στις 07:00 με προορισμό τα Τζουμέρκα (432 χμ.) στην Νότια Πίνδο. Τα Τζουμέρκα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ορεινούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 2002 ΑΛΦΕΙΟΥ 93 - ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 27100 ΤΗΛ-FAX : 2621035589 Ε-mail: filathlitikos02@hotmail.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «6 ος ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ» Ο «ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ» διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύοντας στην ηπειρωτική Ελλάδα Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Ε Δημοτικού Διαιρώντας την Ελλάδα σε διαμερίσματα και περιφέρειες Γεωγραφία Ταξιδεύουμε στην ηπειρωτική Ελλάδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >>

<< ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙΕΣ >> 1 Ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2014 : > ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΥΚΗΝΩΝ Από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Χτισμένη πάνω

Διαβάστε περισσότερα

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 2 η μέρα 5/3/12: ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη το πρωί στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις)

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02102F ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Η Καλαμπάκα είναι κωμόπολη του Νομού Τρικάλων και πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου. Βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και εκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Κολιοπούλου Νικόλαος Τριπόδης. Αθήνα 2009

Γεωργία Κολιοπούλου Νικόλαος Τριπόδης. Αθήνα 2009 Γεωργία Κολιοπούλου Νικόλαος Τριπόδης Αθήνα 2009 Αθήνα 2009 Παιδιά ελάτε να παίξουμε Σκυταλοδρομίες Γεωργία Κολιοπούλου Νικόλαος Τριπόδης Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 2 ου Π.Ε.Κ. Αθηνών στις 19.3.2009

Διαβάστε περισσότερα

2 η Εξόρμηση του Φ.Ο.Σ. στα καμένα της Πάρνηθας. Αποστολή εξετελέσθη!

2 η Εξόρμηση του Φ.Ο.Σ. στα καμένα της Πάρνηθας. Αποστολή εξετελέσθη! 2 η Εξόρμηση του Φ.Ο.Σ. στα καμένα της Πάρνηθας Αποστολή εξετελέσθη! Ο καιρός αυτή τη φορά ήταν σύμμαχος. Στην προηγούμενη εξόρμηση, στις 7/11/2015, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, η εκδρομή ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστικά, Μαραθώνας. κείμενο-φωτό: Κώστας Λαδάς

Δικαστικά, Μαραθώνας. κείμενο-φωτό: Κώστας Λαδάς Δικαστικά, Μαραθώνας κείμενο-φωτό: Κώστας Λαδάς Είναι γνωστή σε όλους αυτή η περιοχή του Μαραθώνα τόσο για τις όμορφες παραλίες του, που φιλοξενούν πλήθος καλοκαιρινών παραθεριστών, όσο και για τα ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου

Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου Τίτλος: GPS Βρες το δρόμο σου Θέματα: διασταύρωση σφαιρών, συστήματα με συντεταγμένες, απόσταση, ταχύτητα και χρόνος, μετάδοση σήματος Διάρκεια: 90 λεπτά Ηλικία: 16+ Διαφοροποίηση: Πιο ψηλό επίπεδο: μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Το Κ2 είναι ένα παιχνίδι για 1 έως 5 παίκτες, ηλικίας 8 ετών και άνω, με διάρκεια περίπου 60 λεπτά.

Το Κ2 είναι ένα παιχνίδι για 1 έως 5 παίκτες, ηλικίας 8 ετών και άνω, με διάρκεια περίπου 60 λεπτά. ΟΔΗΓΙΕΣ Το Κ2 είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό στον κόσμο (μετά το Έβερεστ) με ύψος 8.611 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Θεωρείται, επίσης, ένα από τα δυσκολότερα βουνά άνω των 8.000 μέτρων. Το Κ2 ποτέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ης ημερας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ης ημερας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ης ημερας Σημειο εκκινησης φετος θα ειναι τα Goodys - BP στην Ανθηλη της Λαμιας εκκινηση μεχρι τις 09:00 το τελευταιο group αναβατων Ξεκιναμε πισω απο τα goodys απο τον παραδρομο της εθνικης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις

ΟΜΟΔΟΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. χατζηπέτρου_ελένη. Περιοχές-Όψεις Τοποθεσία χωριού : Το Όμοδος περιβάλλεται από 2 ψηλές βουνοκορφές Στην εργασία θα μελετηθούν οι διαφορετικές τυπολογίες που εμφανίζονται στο χωρίο, οι σχέσεις τους με το ιδιωτικό και το δημόσιο,ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα