Επισκόπηση Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Οργάνωση και Σχεδιασμός Οδικών Υποδομών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Οργάνωση και Σχεδιασμός Οδικών Υποδομών"

Transcript

1 Επισκόπηση Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Οργάνωση και Σχεδιασμός Οδικών Υποδομών Θεσσαλονίκη, 10/9/ Εισαγωγή Η παρούσα επισκόπηση αφορά την διερεύνηση και εντοπισμό των μεταφορικών υποδομών σε επίπεδο οδικού δικτύου που περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣκΑΑ) των πέντε περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός και αποτελούν τη βασική εδαφική ενότητα που μελετά το Παρατηρητήριο. Οι περιφέρειες αυτές είναι: (α) Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, (β) Κεντρική Μακεδονία, (γ) υτική Μακεδονία, δ) Ήπειρος, και (ε) Θεσσαλία. Με τις Αποφάσεις ΠΠΧΣκΑΑ: Καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της κάθε Περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση µε άλλες περιφέρειες καθώς επίσης και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή µπορεί να αναπτύξει. Καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της κάθε Περιφέρειας. Αποτιµώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και προγραµµάτων στο Επίπεδο της κάθε Περιφέρειας και, Προσδιορίζονται µε προοπτική δεκαπέντε (15) ετών ( ) βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της κάθε Περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιµη ένταξή της στον ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο. 2. Επισκόπηση ανά περιφέρεια Η παρουσίαση που ακολουθεί γίνεται ανά περιφέρεια, ενώ για τις περιπτώσεις των Περιφερειών Θεσσαλίας, Κεν. Μακεδονίας και Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης, διερευνηθήκανε, εκτός των Αποφάσεων, οι συνολικές μελέτες ΠΠΧΣκΑΑ, οι οποίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Παρατηρητηρίου. Στο Παράρτημα της παρούσας έκθεση δίνεται στοιχεία σε πίνακες για τα ενταγμένα έργα στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του Γ ΚΠΣ , σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Εργόραμα» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (www.mnec.gr/ergorama) τον Ιούνιο

2 2.1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (ΑΜ-Θ) Στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, τα υπό κατασκευή και προγραµµατιζόµενα έργα µεταφορικής υποδοµής (κυρίως οδικά και λιµενικά) αποτελούν το κύριο σκέλος της αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ παράλληλα δηµιουργούν προϋποθέσεις για τη λειτουργία στην Περιφέρεια ενός ολοκληρωμένου συστήµατος (συνδυασµένων) µεταφορών. Τα ολοκληρωµένα συστήµατα µεταφορών θεωρείται πως θα συµβάλλουν στη σύνδεση της Περιφέρειας µε τις λοιπές περιφέρειες της χώρας (Β. Ελλάδα, Νότια Ελλάδα - Αττική, Νησιά) µε τα κατά περίπτωση πρόσφορα µέσα, αλλά και µε το ευρύτερο περιβάλλον της ( ιευρωπαϊκά ίκτυα, Πανευρωπαϊκοί ιάδροµοι), διασφαλίζοντας την προσπελασιμότητα και εσωτερική συνοχή της περιφέρειας. Η Εγνατία οδός και κάθετοι προς αυτήν άξονες σε συνδυασµό µε τα λιµάνια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και τα αεροδρόµια της Χρυσούπολης και της Αλεξανδρούπολης αποτελούν το κύριο τµήµα του συστήµατος μεταφορών, το οποίο σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο ολοκληρώνεται µε τους περιφερειακούς και τοπικής σηµασία άξονες. Το έργο της Εγνατίας συµπληρώνεται, στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, µε: 1. την αναβάθµιση των λιµένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας που θα επιτρέψει τη συµπληρωµατική λειτουργία τους προς τους κύριους λιµένες της χώρας (Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πάτρας και Ηρακλείου) καθώς και προς λιµένες χωρών της Ανατολικής Ευρώπης (Μπουργκάς, Κωστάντζα κλπ.) 2. τη δηµιουργία ιεθνούς Εµπορευµατικού Κέντρου στο νέο λιµάνι της Αλεξανδρούπολης και Ελεύθερης Ζώνης στο νέο εµπορευµατικό λιµάνι της Καβάλας, 3. την αναβάθµιση των αεροδροµίων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, από τα οποία το πρώτο έχει χαρακτηριστεί «Ευρύτερης Περιφερειακής Σηµασίας» και το δεύτερο «Κοινοτικού Ενδιαφέροντος» (πύλη της χώρας), 4. την προγραµµατιζόµενη νέα σιδηροδροµική σύνδεση του υφισταµένου δικτύου µε το νέο λιµάνι της Καβάλας. Οι µετακινήσεις µεταξύ Περιφέρειας ΑΜ-Θ και Ν. Θεσσαλονίκης είναι περίπου πενταπλάσιες σε αριθµό ατόµων από τις αντίστοιχες προς και από την Αττική. Συνολικά, η Εγνατία και οι κάθετοι άξονες αποτελούν το κύριο αντικείμενο, και ζητούμενο, του Χωροταξικού της περιφέρειας σε ότι αφορά στα οδικά έργα με βάση την ευρύτερη διαπεριφερειακή και την ενδοπεριφερειακή αναπτυξιακή τους διάσταση. εν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε κανένα άλλο έργο οδικού δικτύου Οδικό δίκτυο εκτός της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων Η κατάσταση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά των Ε.Ο. 2 και Ε.Ο. 51 που ανήκουν στο πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο και χρηματοδοτήθηκαν εντατικά. Μετά τις βελτιώσεις, το πλάτος διατομής αυτών των οδών είναι 12/14 μέτρα. Στην μελέτη του ΠΠΧΣκΑΑ τονίζεται πως το υπόλοιπο οδικό δίκτυο (Εθνικό- Νοµαρχιακό) και η ιεραρχηµένη λειτουργική σύνδεσή του µε το σύστηµα Εγνατία 2

3 Κάθετοι άξονες, χρήζουν ιδιαίτερης µέριµνας ώστε να αποφευχθεί το συνήθες φαινόµενο της εγκατάλειψης και κατάρρευσής του. Η ορθολογική συνοχή και ιεράρχηση του δικτύου αυτού συµβάλλουν στην οργάνωση των χρήσεων γης και τον έλεγχο της άναρχης διασποράς χρήσεων στον εξωαστικό χώρο. Μετά τη λειτουργία της Εγνατίας οδού, το λοιπό κύριο οδικό δίκτυο της περιφέρειας θα εξυπηρετεί τις εσωτερικές μετακινήσεις. Στο εθνικό και στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο τα απαιτούμενα έργα αφορούν συμπληρωματικές βελτιώσεις της χάραξης, του φωτισμού, της οριζόντιας και της κατακόρυφης σήμανσης για την αύξηση της κυκλοφοριακής τους ικανότητας και της οδικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως, οι βελτιώσεις αυτές είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν και εφαρμογές σύγχρονων τεχνολογιών (τηλεματικής κλπ.), ιδιαίτερα για το εθνικό οδικό δίκτυο, για την αστυνόμευση και την ενημέρωση των χρηστών των δικτύων και την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων. Τέλος, η μελέτη ΠΠΧΣκΑΑ επισημαίνει πως θα πρέπει να περιοριστεί η παρόδια δόμηση κατά μήκος των ανοιχτών οδών μεγάλης κυκλοφορίας. Σημείωση: Στην Απόφαση ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ αναφέρεται το Παρατηρητήριο (παρ. 169 και 170, σελ. 37), τονίζοντας πως «είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητήριου µε τον τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέµατα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση άλλα και στον άµεσο συνοριακό χώρο» Κεντρική Μακεδονία (ΚΜ) Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιλαµβάνει το τµήµα της Εγνατίας Οδού και του ΠΑΘΕ και τους Κάθετους Άξονες της Εγνατίας καθώς και το διοικητικά ιεραρχηµένο Εθνικό (Πρωτεύον, ευτερεύον, Τριτεύον), Επαρχιακό και Κοινοτικό ή Αγροτικό δίκτυο. Το σύστηµα οδικών µεταφορών µπορεί να διακριθεί στα ακόλουθα επίπεδα: Στο διαπεριφερειακό / διεθνές (ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ, Κάθετοι Άξονες) Στο διανοµαρχιακό / διαπεριφερειακό (από Έδεσσα προς Φλώρινα, από Βέροια προς Κοζάνη, από Σέρρες προς ράµα Καβάλα). Στο ενδοπεριφερειακό / νοµαρχιακό (Θεσσαλονίκη Αλεξάνδρεια Βέροια, Θεσσαλονίκη Γιαννιτσά Έδεσσα Αριδαία, Κατερίνη Αλεξάνδρεια Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη Κιλκίς Σέρρες, Θεσσαλονίκη Λαχανάς Σέρρες, Θεσσαλονίκη Πολύγυρος Αρναία, Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα Ελευθερούπολη Σέρρες Νέα Ζίχνη Ασπροβάλτα). Στο τοπικό και στο εντός των οικισµών δίκτυο. Όπως και στην περίπτωση της ΑΜ-Θ, το ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας ΚΜ θεωρεί πως η προοπτική ενός ολοκληρωμένου συστήματος (συνδυασμένων) μεταφορών βασίζεται κυρίως στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες. Για τον ΠΑΘΕ σημειώνεται πως διατάσσεται επί του παραδοσιακού άξονα σύνδεσης του ελληνικού χώρου µε τις γειτονικές χώρες οι δε επιπτώσεις από την λειτουργία του 3

4 δεν αναµένεται να παρουσιάσουν δραστικές µεταβολές στο γενικό χωροταξικό επίπεδο. Σύμφωνα με την Απόφαση του ΠΠΧΣκΑΑ της περιφέρειας ΚΜ, δηλαδή, το ολοκληρωμένο σύστηµα µεταφορών θα υλοποιηθεί µε την άµεση σύνδεση της Εγνατίας µε πέντε λιµάνια, οκτώ αεροδρόµια καθώς και µε το σιδηροδροµικό δίκτυο (κυρίως µε τους κλάδους που εξυπηρετούν λιµένες). Σε επίπεδο µητροπολιτικής περιοχής το σύστηµα της Εγνατίας και η λειτουργική διασύνδεσή του µε την µεταφορική υποδοµή του Π.Σ. Θεσσαλονίκης, τον Λιµένα, το Αεροδρόµιο και την «διέξοδο» προς την Χαλκιδική θεωρείται πως δηµιουργεί ένα σύνθετο πλέγµα υποδοµών που στην τελική τους µορφή ολοκληρώνουν ένα λειτουργικό και ιεραρχηµένο οδικό δίκτυο. Βασικοί στόχοι του δικτύου αυτού είναι: Η άµεση διασύνδεση όλων των βασικών κόµβων µε στόχο την ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών (εµπορευµατικό λιµάνι, αερολιµένας). Την δυνατότητα ευρύτερης παράκαµψης των αστικών περιοχών. Την άµεση πρόσβαση περιαστικών παραγωγικών δραστηριοτήτων εκτός του Π.Σ.Θ. Την κατά το δυνατόν αποσυµφόρηση της εσωτερικής κυκλοφορίας προσφέροντας διέξοδο στην περίµετρο του ΠΣΘ. Τα σύνδεση της Χαλκιδικής µε την Εγνατία Οδό διαµέσου της χερσαίας ζώνης µεταξύ των λιµνών Κορώνειας Βόλβης µε την επιφύλαξη της διερεύνησης της συµβατότητας της διέλευσης µε το χαρακτήρα της προστατευόµενης περιοχής σε συνδυασµό µε την ιεράρχηση της οδού. Σε σχέση με τους Οδικούς ιαδρόμους Πρόσβασης του Μεθοριακού Σταθμού Προμαχώνα σημειώνεται πως η διάταξη του εγκάρσιου συνδέσμου ανάμεσα στον αυτοκινητόδρομο Εγνατίας Οδού (Α.Κ. ερβενίου) και την πύλη του Προμαχώνα έχει σαφή δυτικοστρεφή προσανατολισμό, γεγονός που σημαίνει ότι «στρέφει τα νώτα» προς τους νομούς ράμας - Καβάλας και προς την Θράκη. Προτείνεται ο συνδυασμός του αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης - Σερρών - Προμαχώνα με ένα ανατολικοστρεφές σκέλος συνολικού μήκους 82 χλμ., κατηγορίας τετράιχνης ταχείας αρτηρίας με διαχωριστική μεσαία νησίδα, η οποία θα διασυνδέει τον αυτοκινητόδρομο Εγνατίας Οδού στην περιοχή Ελευθερούπολης με τον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης - Προμαχώνα με νέο οδικό άξονα τετράιχνης διατομής που θα διασυνδέει την Εγνατία Οδό στην περιοχή της Ελευθερούπολης με την περιοχή Νέας Ζίχνης, συνολικού μήκους 35 χλμ. περίπου και στη συνέχεια αναβάθμιση της Ε.Ο.12 από τη συμβολή του νέου άξονα μέχρι την Περιαστική οδό Σερρών, σε μήκος 35 χλμ. και αξιοποίηση της υπό υλοποίηση Περιαστικής Οδού Σερρών. Σε σχέση με τη θέση της Περιφέρειας στο Ευρωπαϊκό και διεθνές χωρικό σύστημα σε σχέση με τις μεταφορές, η μελέτη του ΠΠΧΣκΑΑ θεωρεί πως θα υφίσταμαι και θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω τρεις βασικοί διάδρομοι συνδυασμένων μεταφορών: (α) Κατά μήκος του βόρειου τόξου της Μεσογείου, που διασυνδέει την υτική Ευρώπη με την πύλη του Βόσπορου (προς και από Μέση Ανατολή) και με τις παραευξείνιες χώρες. Ο διάδρομος αυτός προβλέπεται να χρησιμοποιήσει το 4

5 ήδη προγραμματισμένο έργο της Εγνατίας Οδού μέχρι τα Ελληνοτουρκικά και τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα του νομού Έβρου. (β) Ο χερσαίος διάδρομος κατά μήκος της πρώην Γιουγκοσλαβίας, που διασυνδέει την Κεντρική ή και τη υτική Ευρώπη με τις ακτές του Αιγαίου Πελάγους. Πρόκειται για οδικό και σιδηροδρομικό διάδρομο προς και από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου ή και παραπέρα, διαμέσου της διώρυγας του Σουέζ προς και από την Ερυθρά Θάλασσα και Ινδικό Ωκεανό. μας αυτός ο διάδρομος συμπίπτει με τον οδικό και τον σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ και ειδικότερα με το τμήμα του από την Αθήνα μέχρι τους συνοριακούς σταθμούς Ευζώνων και Ειδομένης. (γ) Ο χερσαίος διάδρομος που διατρέχει τις Ανατολικές Βαλκανικές χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία) και στη συνέχεια διακλαδίζεται προς τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην ΕΣΣ. Αυτός ο χερσαίος διάδρομος που είναι ταυτόχρονα οδικός και σιδηροδρομικός καταλήγει στο νότιο τμήμα του στις ακτές του Αιγαίου Πελάγους και στη συνέχεια συνδυάζεται με τους θαλάσσιους διαδρόμους προς τις παράκτιες χώρες της Μεσογείου, προς την πύλη του Σουέζ και προς την πύλη του Γιβραλτάρ Οδικό δίκτυο εκτός της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων Οι κυριότεροι οδικοί άξονες περιοχών που δεν έχουν άµεση πρόσβαση στο δίκτυο κλειστών αυτοκινητοδρόµων είναι: Θεσσαλονίκη Έδεσσα Αριδαία (Φλώρινα) Θεσσαλονίκη Πολύκαστρο Γουµένισσα Θεσσαλονίκη Νέα Σάντα Κιλκίς Θεσσαλονίκη Λαγκαδάς Σοχός Νιγρίτα Σέρρες Θεσσαλονίκης Πολύγυρος Κασσάνδρα και Σιθωνία Βέροια Νάουσα Έδεσσα Σέρρες Ν. Ζίχνη ( ράµα) Ο άξονας Προµαχώνας οϊράνη Πολύκαστρο Αρχάγγελος Αριδαία Άρνισσα στην ενδοχώρα της Περιφέρειας συγκροτείται αποσπασµατικά από τµήµατα διαφορετικής ιεράρχησης. Απαιτείται συµπλήρωση βελτίωση και ολοκλήρωση ενός δεύτερου άξονα που οδηγεί από την Ηµαθία (Βέροια) στην Πιερία (λιµάνι Κίτρους), µε πρόβλεψη διαπόρθµευσης του Θερµαϊκού και κατάληξη στη Μηχανιώνα και κατόπιν στη Χαλκιδική, την οποία διατρέχει περιφερειακά του κορµού της και φθάνει από την Ιερισσό, το Στρατώνι και το Σταυρό στην περιοχή της Βόλβης και στο νοµό Σερρών. Ο εν λόγω άξονας θεωρείται πως θα προάγει τη διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης από τη Χαλκιδική στη ζώνη της Βεργίνας Νάουσας Έδεσσας Πέλλας. Επίσης τονίζεται πως προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί και στη βελτίωση οδικού δικτύου της ενδοχώρας και του ορεινού χώρου για την δηµιουργία ορεινών διαδροµών τουρισµού αναψυχής και τοπικής εξυπηρέτησης κυρίως σε υφιστάµενες χαράξεις µε ήπιες βελτιώσεις. 5

6 Στα πλαίσια των στρατηγικών παρεμβάσεων που προτείνονται από τη μελέτη ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας ΚΜ, προτείνονται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο: (α) η συμπλήρωση και ολοκλήρωση του οδικού δικτύου οργάνωσης του συστήματος των Αστικών Κέντρων της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας με προτεραιότητα την ολοκλήρωση της Εγνατίας του άξονα Θεσσαλονίκης Έδεσσας Αλβανίας και Βέροιας Σκύδρας για την ανάδειξη του ευρύτερου Αστικού Σχηματισμού Πέλλας Ημαθίας και την ανάδειξή του σε Πόλο Ανάπτυξης. (β) Έργα συμπληρώσεων, βελτιώσεων μεθοριακού συνδετήριου οδικού άξονα Προμαχώνα οϊράνης Πολυκάστρου Αρχαγγέλου Αριδαίας Άρνισσας. (γ) Έργα διανοίξεων, συμπληρώσεων, βελτιώσεων νότιου συνδετήριου οδικού άξονα Βέροιας, Πιερίων, Κατερίνης, Μηχανιώνας, Αρναίας, Στρατονικίου. (δ) Έργα διανοίξεων, συμπληρώσεων, βελτιώσεων υπολοίπων διανομαρχιακών οδικών συνδέσεων Κιλκίς Πέλλα Ημαθία, Κιλκίς Θεσσαλονίκη Σερρών Χαλκιδικής. (ε) Έργα διανοίξεων οδικού άξονα ανάδειξης του πάρκου μεταλλευτικών δραστηριοτήτων Χαλκιδικής ως σημαντικής παραγωγικής ζώνης της Κ.Μακεδονίας. Συνολικά οι οδικοί άξονες (εκτός Εγνατίας και κάθετων αξόνων) που περιλαμβάνονται στο Χάρτη Ροής ράσεων Εφαρμογής Χωροταξικού Σχεδιασμού (μελέτη ΠΠΧΣκΑΑ) της Περιφέρειας ΚΜ είναι τα κάτωθι: 1. Οδικός άξονας Θεσσαλονίκης - Έδεσσας - Αλβανίας και ΠΓ Μ 2. Οδικός άξονας Βέροιας Σκύδρας 3. Περιφερειακή οδική σύνδεση Κιλκίς-Πέλλας-Ημαθίας 4. Περιφερειακή οδική σύνδεση Κιλκίς-Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής 5. Νότιος συνδετήριος οδικός άξονας Βέροιας-Πιερίων-Κατερίνης-Μηχανιώνας- Αρναίας-Στρατονικίου 6. Μεθοριακός συνδετήριος οδικός άξονας Προμαχώνα- οϊράνης-πολυκάστρου- Αρχαγγέλου-Αριδαίας-Άρνισσας Σημείωση: Στην Απόφαση ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας ΚΜ αναφέρεται το Παρατηρητήριο (παρ , σελ. 40), τονίζοντας πως «είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητήριου µε τον τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέµατα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση άλλα και στον άµεσο συνοριακό χώρο». 6

7 2.3. υτική Μακεδονία (ΚΜ) Κατ αρχή θα πρέπει να σημειωθεί πως σε γενικό επίπεδο το ΠΠΧΣκΑΑ θεωρεί πως η Περιφέρεια µετασχηµατίζεται από ακριτική Περιφέρεια αποκοµµένη από τους γείτονες της, σε Περιφέρεια πύλη της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερο λόγω της Εγνατίας Οδού και των προβλεπόµενων Κάθετων Αξόνων. Ειδικότερα σε σχέση με χωροταξική οργάνωση των μεταφορικών υποδομών αναφέρεται πως: (α) Το εσωτερικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, παρουσιάζει σήµερα δύο προβληµατικά χαρακτηριστικά: α) Οι κύριοι, από πλευράς φόρτων, άξονες είναι ανεπαρκείς για την κάλυψη των υφιστάµενων αναγκών, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχµής, β) το δευτερεύον δίκτυο είναι δαιδαλώδες. (β) Σηροδροµικό δίκτυο υπάρχει µόνο στον άξονα Φλώρινα - Αµύνταιο / Πτολεµαϊδα Κοζάνη. Η σηµερινή λειτουργία του δεν εναρµονίζεται µε τις προοπτικές που διανοίγονται από το έργο της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων. Ακόµα και σήµερα, η προβληµατική λειτουργία του σιδηροδρόµου είναι εµφανής, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη µεταφορά εµπορευµάτων ή υλικών.). (γ) Σε ο,τι αφορά τη βελτίωση των αεροδροµίων έχουν γίνει σηµαντικές επιλογές και έχουν ολοκληρωθεί αντίστοιχα έργα. Η Περιφέρεια εξυπηρετείται σήµερα από τα αεροδρόµια Καστοριάς και Κοζάνης στα οποία πραγµατοποιούνται µόνο πτήσεις δροµολογίων εσωτερικού. Το αεροδρόµιο της Καστοριάς διαθέτει πλέον υποδοµή αεροδιαδρόµου για διεθνείς πτήσεις. (δ) Η υλοποίηση των βασικών έργων µελετών όπως αυτή της Εγνατίας οδού, του Κάθετου Άξονα Νίκης-Φλώρινας-Κοζάνης-Ορίων Νοµού Λάρισας, του άξονα Κρυσταλλοπηγής - Σιάτιστας, της βελτίωσης της υποδοµής των σιδηροδροµικών γραµµών Θεσσαλονίκης-Φλώρινας-FYROM και Θεσσαλονίκης-Αµυνταίου-Κοζάνης και των αεροδροµίων Κοζάνης και Καστοριάς, κρίνεται ότι θα βελτιώσουν τη χωροταξική ένταξη της Περιφέρειας, τόσο στο διαπεριφερειακό όσο και το διεθνές επίπεδο. Όπως και στις περιπτώσεων των περιφερειών ΑΜ-Θ και ΚΜ, η Περιφέρεια Μ θεωρεί πως η ανάπτυξη της θα πρέπει να βασιστεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών με βάση την Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες, και ειδικότερα (κάτι που τη διαφοροποιεί από τις ΑΜ-Θ και ΚΜ) τη βελτίωση της προσπελασιµότητας της Περιφέρειας και της εσωτερικής της συνοχής. Η Εγνατία Οδός και οι συνδέσεις της µε τα σύνορα, καθώς και τα αεροδρόµια της Περιφέρειας αποτελούν το τµήµα του ολοκληρωμένουσυστήµατος μεταφορών, το οποίο σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο ολοκληρώνεται µε τους περιφερειακούς και τοπικής σηµασία άξονες. Τονίζεται δε, πως ειδική προστασία θα πρέπει να ληφθεί ώστε οι υπερτοπικής σηµασίας άξονες, όπως η Εγνατία, να µην λειτουργήσουν ως άξονες διαχωρισµού της Περιφέρειας και ως άξονες έλξης στην άµεση περιφέρεια των φαινοµένων αστικής διάχυσης. Η Εγνατία στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας διέρχεται µε τµήµα 112,5 χλµ. µε 6 ανισόπεδους κόµβους, δύο Κάθετους Άξόνες προς την ΠΓ Μ και την Αλβανία και δύο διαπερειφερειακούς (προς Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα). ΤΟ ΠΠΧΣκΑΑ τονίζει 7

8 ιδιαίτερα την σημασία των τεσσάρων κάθετων αξόνων με βάση τους οποίους διαρθρώνεται και το βασικό οδικό δίκτυο που διατρέχει την Περιφέρεια. 1. Κάθετος άξονας 45: Σιάτιστα Μ/Σ Κρυσταλλοπηγής 81 χλµ. Στη νέα θέση του Μ/Σ ο Άξονας ευθυγραµµίζεται µε τον αλβανικό οδικό άξονα Pojan Proger Rapshtica. Προβλέπονται στον άξονα αυτό οι παρακάτω ολοκληρωµένες εγκάρσιες συνδέσεις: (α). Ν. Κωσταράζι Α/Κ Άργους Ορεστικού (β) Α/Κ Άργους Ορεστικού Α/Κ Μανιάκων & Α/Κ Κοροµηλιάς (γ) Α/Κ Άργους Ορεστικού Αεροδρόµιο (δ) Α/Κ Άργους Ορεστικού Είσοδος Καστοριάς (ε) Α/Κ Νεάπολης Αλιάκµονα. 2. Κάθετος Άξονας Φλώρινα Μ/Σ Νίκης (έργο 50 Κοζάνη Φλώρινα Νίκη). Ο Άξονας αυτός µήκους 77 χλµ. αποτελεί την ανάπτυξη του κλάδου του έκατου (Χ) του Πανευρωπαϊκού ιαδρόµου ο οποίος µέσω Bitola Veles Σκόπια συνδέεται µε το Βελιγράδι και την Βουδαπέστη. 3. Κάθετος Άξονας Έργο 51: Κοζάνη - Λάρισα (Παράκαµψη Ελασσόνας). Ο Άξονας αυτός αποτελεί ισχυρή σύνδεση µε τη Θεσσαλία. Προβλέπονται στον Άξονα αυτό λειτουργικές παρακάµψεις των αστικών κέντρων (Κοζάνη, Πτολεµαϊδα, Αµύνταιο). 4. Κάθετος Άξονας Έργο 65: Γρεβενά - Λαµία Συνολικά, η Εγνατία και οι κάθετοι άξονες αποτελούν το κύριο αντικείμενο, και ζητούμενο, του Χωροταξικού της περιφέρειας σε ότι αφορά στα οδικά έργα με βάση την ευρύτερη διαπεριφερειακή και την ενδοπεριφερειακή αναπτυξιακή τους διάσταση. εν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε κανένα άλλο έργο οδικού δικτύου Οδικό δίκτυο εκτός της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων Το ΠΠΧΣκΑΑ της περιφέρειας Μ θεωρεί πως το υπόλοιπο οδικό δίκτυο (Εθνικό- Νοµαρχιακό) και η ιεραρχηµένη λειτουργική σύνδεσή του µε το σύστηµα Εγνατία Κάθετοι Άξονες, χρήζει ιδιαίτερης µέριµνας ώστε να αποφευχθεί το σύνηθες φαινόµενο της εγκατάλειψης και κατάρρευσής του, χωρίς όμως να αναφέρεται σε συγκεκριμένες εφαρμογές και έργα. Το κενό αυτό ίσως καλύπτεται από τη συνολική Μελέτη για το ΠΠΧΣκΑΑ, την οποία όμως δεν διαθέτουμε την τρέχουσα περίοδο, όπου και συντάσσεται η παρούσα έκθεση. Επίσης το ΠΠΧΣκΑΑ προτείνει πως προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση του ορεινού οδικού δικτύου για την δηµιουργία ορεινών διαδροµών τουρισµού αναψυχής κυρίως σε υφιστάµενες χαράξεις µε ήπιες βελτιώσεις. Επίσης, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη σύνδεση οικισµών 3ου και 4ου επιπέδου µε την Εγνατία οδό και τους κάθετους άξονές της. 8

9 Σημείωση: Στην Απόφαση ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας Μ αναφέρεται το Παρατηρητήριο (παρ , σελ. 29), τονίζοντας πως «είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητήριου µε τον τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέµατα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση άλλα και στον άµεσο συνοριακό χώρο» Ήπειρος (ΗΠ) Όπως και στην περίπτωση της Μ, το ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας ΗΠ διατυπώνει γενικά την εκτίμηση πως μια σειρά από µεγάλα έργα ωστόσο, τα οποία είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραµµατίζονται, (όπως η ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού Ηγουµενίτσας-Θεσσαλονίκης- Αλεξανδρούπολης, του υτικού Άξονα Πάτρας- Άρτας-Κακαβιάς, του διεθνών προδιαγραφών λιµένα της Ηγουµενίτσας, η ζεύξη του Ακτίου και η αναβάθµιση του αεροδροµίου του Ακτίου) δηµιουργούν ένα σύνολο προσβάσεων και αναπτυξιακών ευκαιριών που ανατρέπουν ριζικά την σχέση της Ηπείρου µε το εγγύς και το ευρύτερο χωρικό και αναπτυξιακό της περιβάλλον. Με βάση την παραπάνω εκτίμηση προτείνεται πως τα κύρια στοιχεία που δηµιουργούν ένα νέο δυναµικό ρόλο στην Ήπειρο και πρέπει να ενισχυθούν, είναι: Η ανάδειξη της Περιφέρειας ως κόµβου µεταφορών µε το συνδυασµένο σύστηµα του Λιµένα Ηγουµενίτσας και των δύο υπερ-τοπικών αξόνων (Εγνατίας και υτικού Αξονα) και η ενίσχυση του ρόλου της Ηγουµενίτσας ως δυτικής πύλης µε σιδηροδροµική σύνδεση για να αποδώσει πραγµατικά η συνδυασµένη λειτουργία. Η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της θέσης της Ηπείρου για την ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων µεταξύ Ελλάδας, Ε.Ε. και Βαλκανικής, ιδιαίτερα της Αλβανίας. Σε σχέση με τη χωρική οργάνωση των μεταφορικών υποδομών το ΠΠΧΣκΑΑ της ΗΠ θεωρεί πως το υφιστάµενο οδικό δίκτυο και γενικά οι συγκοινωνιακές υποδοµές σε συνδυασµό µε την ορεινή γεωµορφολογία και τις δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες αποτελεί τον σοβαρότερο ίσως παράγοντα για την αποµόνωση της Περιφέρειας της Ηπείρου από την Κεντρική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Η σύνδεση της Περιφέρειας µε την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα αναµένεται να βελτιωθεί καθοριστικά µετά την ολοκλήρωση του υπό κατασκευή κλειστού αυτοκινητόδροµου «Εγνατία Οδός». Η σύνδεση µε την Νότια Ελλάδα θα βελτιωθεί καθοριστικά µε τον προγραµµατιζόµενο κλειστό αυτοκινητόδροµο, γνωστό ως «υτικό Άξονα» ή «Ιόνια Οδό». Σε σχέση με τον προγραμματισμό των υποδομών μεταφορών το ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, όμοια με τις άλλες τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, δίνει ιδιαίτερη σημασία στον αναπτυξιακό ρόλο της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων που διατρέχουν την Περιφέρεια. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η Εγνατία Οδός θεωρείται ίδιας σημασίας με την Ιόνια Οδό, και έτσι, αντίθετα 9

10 με τα ΠΠΧΣκΑΑ των τριών άλλων Περιφερειών, δεν αφιερώνει ειδικό χώρο για την Εγνατία Οδό. Πιο συγκεκριμένα ως σημαντικότερες υποδομές οδικών μεταφορών στην Περιφέρεια ΗΠ αναφέρονται οι εξής: (α) Εγνατία οδός. Θα διαδραµατίσει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εθνικών µεταφορών και των διεθνών συνδέσεων µε υτική Ευρώπη, Βαλκανικούς διαδρόµους και µε τον διαφαινόµενο σηµαντικό διάδροµο προς Ουκρανία και Ρωσία µέσω Βουλγαρίας. Θα αποτελέσει πόλο έλξης και για την ανάπτυξη βιοµηχανικών- βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερα στο τµήµα µεταξύ Ιωαννίνων και Ηγουµενίτσας. (β) υτικός άξονας (Ιόνια οδός). Αποτελεί στρατηγικό έργο για την εξυπηρέτηση του µεταφορικού έργου στην υτική Ελλάδα (Καλαµάτα-Πύργος-Πάτρα- Μεσολόγγι- Αγρίνιο-Άρτα-Ιωάννινα-Κακαβιά). Επεκτεινόµενη εντός του Αλβανικού εδάφους και συνδεόµενη µε τους Αλβανικούς λιµένες υρραχίου και Αυλώνας θα συµβάλλει στη δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη συνθηκών οικονοµικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας. (γ) Άλλες διαπεριφερειακής σηµασίας οδικές συνδέσεις: Ηγουµενίτσα-Πρέβεζα. Απαιτείται βελτίωση του άξονα (συµπεριλαµβανοµένης της παράκαµψης Πρέβεζας) και επέκτασή του έως τη Σαγιάδα και τα Ελληνοαλβανικά σύνορα προς Β και την Αµφιλοχία προς Ν. (µέσω της ζεύξης Πρέβεζας-Ακτίου). Θα εξυπηρετεί τους αυξηµένους φόρτους στην παράκτια ζώνη και την σύνδεση µε το αεροδρόµιο του Άκτιου. Φιλιππιάδα-Πρέβεζα. Απαιτείται βελτίωση του άξονα (χαρακτηριστικά της οδού παρακάµψεις οικισµών). Θα εξυπηρετεί τη σύνδεση της Αρτας και της Φιλιππιάδας µε το αεροδρόµιο Ακτίου και της Πρέβεζας µε τον υτικό Αξονα. Σύνδεση Άρτας µε Τρίκαλα Καρδίτσα. Απαιτούνται σηµαντικές βελτιώσεις. Θα εξυπηρετηθεί η σύνδεση της νότιας Ηπείρου µε την Κεντρική Ελλάδα. Κόνιτσα-Καστοριά. Απαιτούνται βελτιώσεις. Θα λειτουργήσει ως άξονας σύνδεσης του βόρειου τµήµατος της περιφέρειας µε τη υτική Μακεδονία. Σύνδεση των κλειστών αυτοκινητοδρόµων µε το Εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, και βελτίωση των αξόνων τοπικής σηµασίας µε στόχο τη διευκόλυνση της διακίνησης εµπορευµάτων από τις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιφέρειας προς τα κύρια µεταφορικά δίκτυα. 10

11 Σημείωση: Στην Απόφαση ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας ΗΠ δεν αναφέρεται το Παρατηρητήριο, ακολουθώντας την γενικότερη έλλειψη σαφούς και ειδικής αναφοράς στην Εγνατία Οδό και τον αναπτυξιακό της ρόλο Θεσσαλία (Θ) Σε γενικές γραμμές και εκτιμώντας συνολικά την υφιστάμενη κατάσταση του Εθνικού Οδικού ικτύου της Περιφέρειας Θεσσαλίας το ΠΠΧΣκΑΑ υποστηρίζει ότι τόσο εντός αυτής όσο και οι συνδέσεις της με τους όμορους νομούς της χώρας, είναι μέτρια έως κακή. Παρά το πλεονέκτημα το οποίο προσφέρει η μορφολογία του εδάφους (πεδινές χαράξεις με μικρό κόστος κατασκευής) πλην της σύνδεσης Λάρισας - Βόλου, η οποία γίνεται μέσω του ΠΑΘΕ, οι υπόλοιποι νομοί δε διαθέτουν σύνδεση μεταξύ τους με δίκτυο που να παρέχει οδική ασφάλεια και να διαθέτει γεωμετρικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζει μέση ταχύτητα τουλάχιστον 100 km/h. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην υλοποίηση του άξονα Ηγουμενίτσα-Βόλος- (Λαμία) που αφενός θα καλύψει το δυτικό τμήμα της περιφέρειας εφόσον εξασφαλισθεί η σύνδεσή του με Τρίκαλα-Καρδίτσα και αφετέρου θα συμβάλλει στην σύνδεση ολόκληρης της Περιφέρειας με τον υτικό Άξονα. Πιο ειδικά, τα κύρια οδικά έργα για την περιφέρεια σε υπερτοπικό επίπεδο 1 είναι δύο: Ο αυτοκινητόδροµος Β/Ν (ΠΑΘΕ). Το έργο συνδέει την Περιφέρεια µε τους κύριους πόλους υπερτοπικής σηµασίας της Χώρας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και συνεπώς µε τα ιεθνή κέντρα ανάπτυξης. Το τµήµα αυτού που διέρχεται από την περιφέρεια, ταυτίζεται µε τον άξονα ανάπτυξης του Ανατολικού τµήµατος (Βόλος Λάρισα) και θεωρείται πως αποτελεί σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της αντίστοιχης ζώνης. Ο προγραµµατισµένος αυτοκινητόδροµος Παναγιά-Βόλος/Λαµία (Ε65). Το έργο θεωρείται ζωτικής σηµασίας για την επίτευξη των στόχων της περιφέρειας (αναβάθµιση του ρόλου της σε εθνικό επίπεδο) ενώ παράλληλα πιστεύεται πως θα συµβάλλει στην ανάπτυξη του υτικού τµήµατός της (Καρδίτσα Τρίκαλα) και την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Το ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας δίνει αυξημένη σημασία αυτού του άξονα επισημαίνοντας πως εάν δεν εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση του συνόλου του έργου, µε τη µορφή αυτοκινητοδρόµου, προτείνεται: - να κατασκευαστεί οπωσδήποτε το τµήµα Παναγιά-Τρίκαλα-Καρδίτσα-Λαµία µε τη µορφή αυτοκινητοδρόµου. - να βελτιωθούν οι υπάρχουσες συνδέσεις Καρδίτσα-Λάρισα, Τρίκαλα-Λάρισα, έτσι ώστε να αποκτήσουν χαρακτηριστικά εθνικής οδού (1,5+1,5 λωρίδες). Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο έργο, καθότι δεν αποτελεί µόνον εναλλακτική λύση ("προσωρινή", µέχρι την ολοκλήρωση της Ε65), αλλά κρίνεται απαραίτητο για την υποστήριξη του µοντέλου ανάπτυξης που επελέγη. 1 Στο υπερτοπικό επίπεδο κατατάσσονται οι κλάδοι που συνδέουν την περιφέρεια µε τα µεγάλα κέντρα ανάπτυξης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και τις όµορες περιφέρειες αλλά και τα τέσσερα Νοµαρχιακά Κέντρα µεταξύ τους. 11

12 Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας, προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν τα έργα που εκτελούνται ή να ενταχθούν νέα (όπως προκύπτουν και απ τον σχεδιασµό των όµορων περιφερειών) έτσι ώστε να αναβαθµιστούν οι δρόµοι που εξυπηρετούν την επικοινωνία της µε τις όµορες Περιφέρειες. Σηµαντικοί για τον σκοπό αυτό θεωρούνται οι κλάδοι: (α) Λάρισας-Τυρνάβου-Ελασσόνας-Κοζάνης (β) Τρικάλων-Πύλης-Ελάτης-Μεσοχώρας-Άρτας (γ) Καρδίτσας-Μούχας-Νεράϊδας-Ε.Ο. Καρπενησίου/Αγρινίου (δ) Καρδίτσας-Μουζακίου-Αργιθέας-Καρυάς-Συκιάς-Άρτας Σε τοπικό επίπεδο 2 το ΠΠΧΣκΑΑ τονίζει πως θα πρέπει να επιδιώχθεί η περαιτέρω βελτίωση των κλάδων που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες µεταξύ των οικισμών. Παραµένουν, δηλαδή, σηµαντικές οι υπάρχουσες συνδέσεις (όπως οι Π.Ε.Ο. "Λάρισα - Βόλος", "Νέο Μοναστήρι Καρδίτσα Τρίκαλα Καλαµπάκα", κλπ.) και δεν "αντικαθίστανται" από τους προηγούµενους υπερτοπικούς άξονες. Βασική αρχή του σχεδιασµού στο επίπεδο αυτό είναι η παράκαµψη των οικιστικών κέντρων. Στις ορεινές περιοχές επισημαίνεται η ανάγκη να αντιµετωπισθούν, οι ελλείψεις σύνδεσης εδρών ΟΤΑ µε τα αντίστοιχα οικιστικά κέντρα ανωτέρου βαθµού, καθώς και οι ελλείψεις σύνδεσης των οικισµών 5ου επιπέδου µε τις αντίστοιχες έδρες ΟΤΑ. Παράλληλα για την ανάπτυξη των µειονεκτικών αυτών περιοχών, προτείνεται η δηµιουργία τουριστικών κυκλωµάτων, σύµφωνα και µε τα πορίσµατα που θα προκύψουν από τις µελέτες για τους ορεινούς όγκους της Πίνδου και του Ολύµπου, και η σύνδεσή τους µε τα κέντρα και το βασικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας. Κύριος σκοπός των κυκλωµάτων αυτών είναι η ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Επομένως, επιβάλλεται η αξιοποίηση των υπαρχουσών χαράξεων µε βελτιώσεις που να αποσκοπούν στην ασφάλεια και όχι στην ταχύτητα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ο προγραµµατισµένος δρόµος που θα συνδέσει παραλιακά τους νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας, καθώς και αυτός που θα συνδέει την Πύλη µε της Καλαµπάκα, ακολουθώντας τους πρόποδες στην ανατολική πλευρά του όρους Κόζιακα. Συμπερασματικά, το ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας θεωρεί πως το σημαντικότερο έργο είναι ο μελετώμενος άξονας Ηγουμενίτσας - Βόλου, (με διακλάδωση προς Λαμία), αφού αναβαθμίζει ριζικά το διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό δίκτυο, καλύπτοντας τις περισσότερες ελλείψεις. Σε δεύτερο επίπεδο, προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί: (α) στην ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων στις διαδρομές: Λάρισα - Τύρναβος - Ελασσόνα - Κοζάνη και Καρδίτσα - Καστανιά - Μούχα - Ε.Ο Καρπενησίου-Αγρινίου, που εξασφαλίζουν τη σύνδεση με όμορες Περιφέρειες 2 Στο τοπικό επίπεδο κατατάσσονται οι κλάδοι που εξυπηρετούν τις επικοινωνίες µεταξύ των βαθµίδων του οικιστικού δικτύου και συγκεκριµένα των κέντρων 3ου επιπέδου µε τις ζώνες ανάπτυξης από τις οποίες εξαρτώνται, των εδρών ΟΤΑ µε τα αντίστοιχα κέντρα 3ου επιπέδου και τους εξαρτώµενους από αυτές οικισµούς 5ου επιπέδου, αλλά και ειδικές κατηγορίες του χώρου (ορεινές ενότητες, τουριστικά κυκλώµατα, βιοµ/κές περιοχές κ.λ.π.). 12

13 (β) στην ολοκλήρωση των «τουριστικών» οδικών κυκλωμάτων του Πηλίου και της Ν. Πίνδου, και (γ) στη σύνδεση, όπου υπάρχουν ελλείψεις, των εδρών των νέων ΟΤΑ με το κύριο οδικό δίκτυο. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα ράσης του ΠΠΧΣκΑΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας αναφέρονται συνοπτικά τα παρακάτω σχετικά με τον προγραμματισμό οδικών υποδομών μεταφορών: Α. Οδικά έργα υπερτοπικής σημασίας (Μέτρο 2.1) Ολοκλήρωση ΠΑΘΕ Αυτοκινητόδρομος Ε65 τμήμα Παναγιά Τρίκαλα Καρδίτσα Λαμία Βελτίωση χαρακτηριστικών (1,5 + 1,5 λωρίδες, παρακάμψεις οικισμών, ανισόπεδοι κόμβοι) στα τμήματα: Λάρισα Τρίκαλα και Λάρισα Καρδίτσα Ολοκλήρωση έργου «Λάρισα Τύρναβος Ελασσόνα Κοζάνη» Ολοκλήρωση έργου «Τρίκαλα Πύλη Ελάτη Μεσοχώρα Άρτα» Παράκαμψη Βόλου Β. Οδικά έργα τοπικής σημασίας (Μέτρο 2.1) Βελτίωση χαρακτηριστικών σε συνδέσεις εδρών ΟΤΑ με τα αντίστοιχα κέντρα 3ου επιπέδου. Κατά προτεραιότητα: Αλμυρός Ανάβρα Μουζάκι Ανθηρό Μουζάκι Πετρίλο Μουζάκι Βραγκιανά Καλαμπάκα Κλεινό Πύλη Μυρόφυλλο Ορεινές διαδρομές τουριστικά κυκλώματα Πύλη Στουρναρέικα Μεσοχώρα (ολοκλήρωση έργων) Καρδίτσα Λ. Πλαστήρα Αργιθέα Συκιά (βελτίωση χαρακτηριστικών) Σύνδεση Μαυροβουνίου Πηλίου (αξιοποίηση-βελτίωση υπαρχόντων κλάδων, χάραξη νέων τμημάτων) 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΕΠ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Πηγή: Υπ. Οικονομικών: Εργόραμα, Ιούνιος 2004 Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι Ποσά σε ευρώ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 299,766 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΟΡΦΕΑ 646,997 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΪΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 105,48 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΧ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 903,47 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» 176,082 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. Ο ΟΥ ΙΠΟΤΑΜΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ- ΙΠΟΤΑΜΟΣ) ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ? ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ) 1,033,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΝΟ2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΜΑΤΟΣ 1,056,933 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΝΟ2 ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΛΟΥΤΡΟΣ 16,140,866 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ Ο ΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ) 13,000,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 69 ΛΙΜΕΝΑ-ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Ν.ΘΑΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ ΜΕΧΡΙ Χ.Θ ,55 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΓΕΦΥΡΑ ΒΟΣΒΟΖΗ 9,941,598 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΟ 57 ΡΑΜΑΣ - Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΕΞΟΧΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΦΕΡΡΩΝ ΜΕΧΡΙ Χ.Θ ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 5,384,923 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΝΟ2, ΝΟ51, ΝΟ 14, ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΜΕΤΑ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΕΝ ΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ,109 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. 2 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟ Ο ΚΟΥΤΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 2,934,703 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 ΡΑΜΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΞΑΝΘΗ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ - ΡΑΜΑΣ 1,640,499 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 57 ΡΑΜΑΣ - Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΒΩΛΑΚΑ) 390,315 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ 11ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ 1,173,880 ΣΥΝ ΕΣΗ Ε.Ο.57 ΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο Ο ΡΑΜΑΣ - ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ -ΟΡΙΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ, Ο ΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΡΑΜΑΣ 25,000,000 ΑΡΤΗΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΑΜΑΣ 2,065,091 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΘΕΡΜΩΝ - ΜΕ ΟΥΣΑΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 733,676 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΑΡΗ (Χ.Θ ) ΜΕΧΡΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΚΡΗΝΙ ΩΝ (Χ.Θ ) 7,337,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΡΑΝΙΑΣ - ΑΝΩ ΚΑΡ ΑΜΟΥ 1,467,350 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ - ΑΝΩ ΡΟΣΙΝΗΣ 1,300,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΚΕΧΡΟΥ - ΧΑΜΗΛΟΥ 2,347,500 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟ ΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΜΥΓ ΑΛΕΩΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. Ο ΟΥ ΡΑΜΑΣ - ΣΙ ΗΡΟΝΕΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΑΣΤ/ΣΗ ΕΝ ΡΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΛΙΒΑ ΕΡΟ 6 ΧΛΜ.) 1,290,000 1,617,060 14

15 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. ΡΟΜΟΥ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ- ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ Χ.Θ ΕΩΣ Χ.Θ ΚΑΙ ΑΠΟ Χ.Θ ΕΩΣ ,648,329 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΟΞΙΠΑΡΑΣ-ΚΥΠΡΙΝΟΥ 939,105 ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗΣ 1,800,000 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ 1,520,000 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ Ε ΡΑΣ ΗΜΟΥ 369,265 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΟΛΗΣ ΡΑΜΑΣ 574,011 Ο ΟΠΟΙΙΑ ΠΟΛΗΣ ΡΑΜΑΣ 324,945 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ - ΕΞΟ ΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 938,363 ΒΕΛΤΙΩΣΗ 10ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 800 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ-ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 1,187,059 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΙΜΕΡΟΥ - ΓΛΥΦΑ ΑΣ 4,498,054 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 8 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΑΦΕΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΣΕΑΣ) 2,361,172 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΕΣΗΣ 2,645,433 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. Ο ΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΙ ΗΡΟΝΕΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΑΣΤ/ΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΩΣ ΙΑΣΤ/ΣΗ ΠΑΠΑ ΩΝ 7 ΧΛΜ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΠΟ ΙΑΣΤ/ΣΗ Ε.Ο. ΡΑΜΑΣ - Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΩΛΑΚΑ - ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΩΛΑΚΑ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧ. Ο ΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΙ ΗΡΟΝΕΡΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΛΙΒΑ ΕΡΟ ΕΩΣ ΙΑΣΤ/ΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 4 ΧΛΜ.) 1,769,714 1,320,616 1,186,572 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΡΟΜΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΛΕΠΤΗ 1,452,702 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡ. 3 ΕΠΑΡΧ. Ο ΟΥ ΑΠΟ ΞΑΝΘΗ ΩΣ ΜΑΓΙΚΟ 3,139,988 ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.7 ΕΠΑΡΧ. Ο ΟΥ ΝΙΚΗΤΕΣ-ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ('Β ΦΑΣΗ) 507,569 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ (ΖΥΓΟΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ) 705,629 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡ. 1 ΕΠΑΡΧ. Ο ΟΥ ΑΠΟ ΞΑΝΘΗ ΩΣ ΚΙΜΜΕΡΙΑ 1,807,181 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΩΝ 607,547 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΛΕΥΚΗΣ - ΕΞΟΧΗΣ - ΕΚΑΡΧΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ 4,372,536 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΙΣΑΛΟΥ- ΚΟΣΜΙΟΥ 377,74 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 10 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ ΜΕΧΡΙ ΣΑΤΡΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ Νο 1 (ΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 4 ΚΟΜΒΟΙ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΥΚΑΤΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ), Β ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 9 Επ.Ο. ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡIΘΜ. 3 Επ.Ο. ΜΕΧΡΙ ΑΒΑΤΟ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο ΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΚΟΜΑΡΑ- ΟΡΜΕΝΙΟ, ΧΑΝ ΡΑΣ - ΧΕΛΙ ΩΝΑ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΩΛΑΚΑ ΕΩΣ ΧΙΟΝΟ ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ 12 ΧΙΛ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΡΑΜΑΣ - ΣΙ ΗΡΟΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΠΑ ΩΝ ΕΩΣ ΣΙ ΗΡΟΝΕΡΟ 6 ΧΙΛ. ( Χ.Θ. 41,00 ΕΩΣ Χ.Θ. 47,00 ) 750, ,807 2,359,442 1,109,779 1,731,474 2,054,292 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ «ΑΡ ΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ» ΤΜΗΜΑ : «ΜΑΝ ΡΑ - ΨΑΘΑ ΕΣ» 50,919,265 ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΛΙΚΟ ΡΟΜΙΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 700 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο 53 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΙΣΥΜΗ 6,113,500 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡ. 8 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ 1,973,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. Νο 55 ΑΠΟ ΕΧΙΝΟ ΜΕΧΡΙ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΗΜΑΡΙΟ 472,295 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΑΥΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΙΑΒΑΣΕΩΝ 1,956,977 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΧΝΗΣ 300 Ο ΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ ΜΕΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΙΕΡΕΩΝ 418,553 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΟΡΓΑΝΗΣ - ΣΜΙΓΑ ΑΣ 1,300,000 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΑΜΑΞΑ ΩΝ - ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΝΕΟΥ ΣΙ ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 180 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας 210,154,713 15

16 ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΩΝ 70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Ο ΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΜΑΞΑ ΩΝ - ΑΝΩ ΑΜΑΞΑ ΩΝ 163,991 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 636,02 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ) 824,652 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΝΟΗΣ & ΣΑΓΗΝΗΣ 370,82 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας 26,904,660. Σύνολο προγράμματος 605,094,382 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι Ποσά σε ευρώ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,264,185 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑΙ Ο ΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ13 3,275,333 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο ΟΥ ΛΑΓΚΑ Α ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΩΣ ΚΟΜΒΟ Κ4 26,500,000 ΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18,900,000 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Α/Κ Κ4 ΕΩΣ Α/Κ Κ12 82,597,428 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο ΟΥ ΚΑΡΥΩΝ? Ι.Μ.ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΧΛΜ.) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ 1,731, ,545 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο ΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕΣΟΡΑΧΗΣ - ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 3,905,637 ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ - Ε ΕΣΣΑΣ ΠΡΟΣ Ε.Ο. ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2,128,202 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο ΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ 5,865,875 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ- ΡΑΒΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΓΙΤΗ 2,465,200 ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ - ΜΕΛΙΚΗΣ 3,600,000 ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΞΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ. ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 3,192,957 ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΜΟΥ ΙΑΣ 547 ΓΕΦΥΡΑ Τ66 ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΟΒΡΑ - ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 1,038,000 ΡΟΜΟΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ 880,411 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 4,420,000 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ "Ε ΕΣΣΑ 1" ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ "Ε ΕΣΣΑ 2" - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΜΟΣ ΑΡΙ ΑΙΑ - ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ OΡΙΑ ΝΟΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ - ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) Ο ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΟΪΡΑΝΗ (ΤΜΗΜΑ Α/Κ Ν.ΣΑΝΤΑΣ - Α/Κ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Ν.ΜΟΥ ΑΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΡ ΙΑ - Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ 1,450,000 2,920,000 33,600,000 4,700,000 ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗ-ΕΥΖΩΝΟΙ- ΟΪΡΑΝΗ 11,800,000 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΕΛΛΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ 18,200,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ο ΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 2,844,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ο ΟΥ ΚΑΣΣΑΝ ΡΕΙΑ - ΑΦΥΤΟΣ 1,430,000 16

17 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. 445 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ο ΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑ - ΒΑΤΟΠΕ Ι 1,055,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΜΟΥ ΣΚΟΤΙΝΑ - Π. ΣΚΟΤΙΝΑ 3,400,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο.Α. ΣΕΡΡΩΝ - Ν. ΣΚΟΠΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) 7,250,000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΜΥΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΛΑΓΙΑΣ ΕΩΣ /ΣΗ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΚΙΛΚΙΣ- ΟΪΡΑΝΗΣ 2,600,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ - ΣΙΤΑΡΙΑΣ 630 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ -ΝΑΟΥΣΑ 4,000,000 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ "Ε ΕΣΣΑ 1" ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ " Ε ΕΣΣΑ 2" 36,850,000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ - ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 2,330,000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Ο ΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 470 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ - /ΣΗ Ε.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΒΡΑΣΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ (ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ) 1,800,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο.Α. ΣΕΡΡΩΝ - Ι. Μ. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 1,190,000 ΡΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ - ΜΑΝ ΑΛΟ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ (ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ ΑΛΟΥ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ) 1,300,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ Γ.Χ. ΤΗΣ Ο ΟΥ ΜΕΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΝΩ ΜΗΛΙΑΣ 1,760,000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΡΟΣΑΤΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ-ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 365 Ο ΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΙ ΑΙΑ-ΣΑΝΗ) 3,130,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ "ΧΟΝ ΡΟ ΕΝ ΡΟ - ΓΥΦΤΙΣΣΑ" ,665 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΟΡΙΑ.. ΟΛΥΝΘΟΥ 270 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 450 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ 1,100,000 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 177 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΞΟ ΟΥ 292,2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/ / Σ.Γ. ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ 2,690,866 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΣΣΑΝ ΡΑΣ - ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ν.ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Βελτίωση οδικού ξονα Αναγέννησης - Ν. Τυρολόης - Σκοτούσας - Γεφυρουδίου - Παλαιόκαστρου Ν. Σερρών 2,807,085 1,302,605 Ο ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΙΕΡΙΣΣΟΣ 14,600,147 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας 333,945,815 ΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ" ΤΟΥ ΠΑΝ/ΚΟΥ ΑΣΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ-ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 166,6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΙΚΗΣ Ο ΟΥ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ "ΒΡΥΣΟΥΛΑ- ΣΚΑΝ ΑΛΙΑΡΑ-ΠΑ ΕΣ" 365 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας 14,702,469 Σύνολο προγράμματος 922,002,277 17

18 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι Ποσά σε ευρώ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΝΙΚΗ - ΚΟΖΑΝΗ - ΟΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΡΥ ΙΤΣΑΣ - ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΙΑΒΑΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΤΜΗΜΑ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ-Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ: Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ- ΙΣΠΗΛΙΟ & Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ- ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1,467,351 36,683,786 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 807,043 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ 24 - ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΗΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΣ 2,494,497 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΟΛΙΒΑ Ο 3,116,654 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 2,494,497 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΚΡΑΝΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ 3,636,097 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ-ΠΡΟΣΒΟΡΟ 4,501,834 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΝΙΚΗ-ΚΟΖΑΝΗ-ΟΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ 28,680,558 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ 795 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΡΓΙΛΟΥ 1,785,121 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΡΟΚΟΥ 1,188,650 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2,347,762 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΡΟΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 2,444,124 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,461,327 ΙΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ (Β ΦΑΣΗ) 1,760,822 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΕΛΕΑΣ ΑΠΟ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΠΤΕΛΕΑΣ 1,936,904 Ο ΟΠΟΙΪΑ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1,291,269 ΠΛΩΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΝΗΣΙ ΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ 1,815,411 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ.. ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ 293,47 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ.. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΦΙΛΩΤΑ 206,5 ΒΕΛΤΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΕΡΜΙΟΥ 250,299 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 234,776 ΒΕΛΤΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 234,855 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ - ΡΟ ΙΑΝΗ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 440,205 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΗΜΟΥ Θ. ΖΙΑΚΑ 208,489 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 163,815 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 308,144 ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 146,735 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 600 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας 103,795,994 ΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΟ ΡΟΜΟΥ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ''ΡΩΜΙΟΣ-ΠΑΠΟΥΛΙΑ '' ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΑΣΟΣ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 503,85 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ 1,956,468 18

19 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ ''ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ - ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕΛΑΣ ''ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 215,055 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΟ ΡΟΜΟΥ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΚΑΜΠΟΥΡΙ ΜΑΡΜΑΡΟ- ΝΕΡΙΚΙΤΑ - ΕΛΑΤΟΣ- ΓΑΓΑΜΗΤΑ)ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΒΟΙΟΥ, ΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - ΒΥΘΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΧΛΜ. 401,35 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ ΣΓΟΥΡΟ - ΠΡΟΣΗΛΙΟ - ΕΞΑΜΕΝΗ 153 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ ''ΒΕΡΓΑΣ - ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΣ'' 155,3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ''ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ '' ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΣΩΝ 245,048 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΑΣΙΚΟ ΡΟΜΟ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ "ΕΛΙΓΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΧΑΝΙ ΜΠΙΡΙΚΙ" ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΤΚΑΓΙΩΝ ΑΣΩΝ". 156,566 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας 5,259,164 Σύνολο προγράμματος 361,349,184 ΗΠΕΙΡΟΣ Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι Ποσά σε ευρώ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΡΟΜΟΣ ΑΡΤΑ-ΚΑΡ ΙΤΣΑ(ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΕΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ(Ε ΦΑΣΗ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ο ΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5,869,406 ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΜ.Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΜΕΤΣΟΒΟΥ 2,934,703 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( ΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΥΡΟΥ) 3,850, ,168 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ 880,411 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ- ΠΡΑΜΑΝΤΑ(Β ΑΣΗ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΤΕΡΙ-ΠΕΡ ΙΚΑ 1,467, ,635 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΜΕΓΑΡΧΗ-ΦΩΤΕΙΝΟ 765,957 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 4ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΡΟΣΟΧΩΡΙ- ΡΙΣΚΟΣ-ΚΡΑΨΗ-ΒΑΘΥΠΕ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 14ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΖΙΤΣΑ - ΛΙΘΙΝΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΗΓΗ-ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ- ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ ( Β ΦΑΣΗ-ΤΜΗΜΑ ΠΗΓΗ-ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ) 2,421,130 2,250,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 36ης ΕΠ.Ο. ΑΡΜΑΤΑ- ΙΣΤΡΑΤΟ 3,521,643 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΡΟΜΟΥ ΜΗΛΕΑΣ-ΑΝΩ ΜΗΛΕΑΣ 630,961 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΠΟ 29ο ΧΙΛ.Ε.Ο.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΜΑΤΙ-ΠΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 41ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΒΟΒΟΥΣΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΗΓ/ΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΑΧΟΥ 1,300,000 Ο ΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ 1,907,557 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ -ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ- ΜΟΡΦΑΤΙ 2,347, ,941 19

20 ΡΟΜΟΣ ΛΩΡΙ ΑΣ ΣΑΓΙΑ ΑΣ 4,000,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 710 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΠΟ 25η ΕΠ.Ο. ΜΕΧΡΙ ΛΑΪΣΤΑ 4,290,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΨΑΘΟΤΟΠΙ - ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΤΑΣ - ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ 2,054,292 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΓΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟ ΩΡΙΑΝΩΝ 380 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ - ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1,000,000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΟΥ ΑΠΟ ΧΕΙΜΑ ΙΟ ΕΩΣ ΒΡΑΧΟ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 900 ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ - ΣΚΙΑ Α Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2,930,000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ 440 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 45ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ- ΟΛΙΑΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΠΑΣΑ( ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΡΑΧΗΣ- ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ.ΣΠΥΡΙ ΩΝΑ) 3,250,000 2,054,292 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο ΟΥ ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ 293,47 ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑ-ΣΥΒΟΤΑ-ΠΕΡ ΙΚΑ 1,760,822 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΜΠΑΝΙΩΤΗ- ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ-ΚΑΜΠΗ Ο ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ ΑΣ-ΡΩΜΙΑΣ-ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΠΑΠΠΑ ΑΤΩΝ- ΜΕΛΙΑΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε.Ο. ΑΡΤΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2,934,703 2,054,292 3,050,000 3,115,000 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας 69,052, ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΑΝΑ ΕΙΞΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΙΑ ΡΟΜΗ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 674,982 Σύνολο κατηγορίας ενέργειας 18,228,465 Σύνολο προγράμματος 286,365,898 ΘΕΣΣΑΛΙΑ Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι Ποσά σε ευρώ ΕΡΓΟ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ, ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ ΩΡΩΝ. 388,891 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΜΕΓΑΡΧΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 320,075 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ - ΕΡΜΗΤΣΙ - ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 322,14 ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ (ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Σ.Σ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΩΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, µε τη χρήση ενός µοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάµεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νοµών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..]

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ [ΠΟΛ..] Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΦΜ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 13/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1199 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠ Προσπελασιμότητας 277211 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ» ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2.274.003.178,92 Αττική 216819 ΝΕΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ...6 ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ... 11 ΚΟ-Β-3: EΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ... 17 ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ... 22 ΚΟ-Β-5: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΣ... 28 ΚΟ-Π-1: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001- στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΩΡΕΣ 15:00-23:00 Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΩΡΕΣ 07:00-23:00 Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΩΡΕΣ 07:00-15:00

Μ. ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΩΡΕΣ 15:00-23:00 Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΩΡΕΣ 07:00-23:00 Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΩΡΕΣ 07:00-15:00 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 26 Απριλίου 2016 Ειδικό σχέδιο επιχειρησιακής κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου από το ΕΚΑΒ, για τις ηµέρες του Πάσχα. Το ΕKAB, για τη περίοδο των ηµερών του Πάσχα, έχει προγραµµατίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης Στρατηγικού Πλέγματος Αναπτυξιακών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Σ7 (4.1.2s) Γέφυρα Άραχθου Γέφυρα Μετσοβίτικου Γέφυρα Νέστου Α/Κ Αρδανίου Α/Κ Αμφίπολης Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη και Εγνατία Οδός

Κοζάνη και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Κοζάνη και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του άξονα 1 ΟιΧωρικέςΕπιδράσειςτωνΜεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015

Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015 Επικαιροποιήσεις Αποτελεσµάτων από 1/11/2015 έως 31/12/2015 Ηµεροµηνία 3/11/2015 5021 14858- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ.ΑΠΟΧ/ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ Ο ΟΥΣ (S.R) ΤΟΥ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΑ ΤΜΗΜ.: Α)ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων

4η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείμενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΠΟ 16/07 ΕΩΣ 31/08/2011 ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡ/ΤΕΙΤΑΙ ΗΜ. ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 01 3E+05 ΟΛΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι : Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γενική /νση Σπουδών Π.Ε και.ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

3η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσµάτων

3η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσµάτων 3η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσµάτων Τα περιεχόµενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείµενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύµφωνη γνώµη της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η διαμπερής κυκλοφορία αποτελεί έναν από τα βασικότερα εμπόδια στη συνοχή των οικισμών, πολύ περισσότερο όταν αυτή περιλαμβάνει και διαμπερείς μετακινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1 σκοπιµότητα Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ συντάσσει: Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων: : Εξέλιξη των βασικών µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη 2007-2013 2013 Σύνοψη για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3. -Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.2011 από τον ΟΡ.ΘΕ./Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία» Γενικός ιευθυντής: ρ. Νικόλαος Χ. Τσοτσόλης ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Κεντρική Μακεδονία αποτελείται από επτά νοµούς: την Ηµαθία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΜΕΤΡΟ 6.5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)»

«Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» Κ. ΜΟΥΡΟΥ ΕΛΗΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΑΠ/ ΙΜΕΧ «Μελέτες υτικών Επεκτάσεων (Καλαµπάκα Γιάννενα, Γιάννενα Ηγουµενίτσα, Καλαµπάκα Κοζάνη Καστοριά και Γιάννενα Αντίρριο)» 1. Εισαγωγή: Το έργο αποτελεί τµήµα του ευρύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α]

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ..Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία. Άνω Λιοσίων [Α] Κρανιδίου [Β] Β Πατρών [Α] Κάτω Αχαΐας [Α] 3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα 1. ΙΕ Αθηνών [Α] 2. ΚΒ Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός παρέμβασ ης Μακροπρόθεσ μα (15ετία) α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 Χ

Κωδικός παρέμβασ ης Μακροπρόθεσ μα (15ετία) α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 Χ α/ α Μεσοπρόθεσ μα (5ετία) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1.1 Εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΟΟΑΠ Δήμοι 4,00 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασµοί Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ΗΜΟΤΙΚΑ 5/Θ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ. 9o 8/Θ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3/Θ.Σ.

Υποβιβασµοί Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ΗΜΟΤΙΚΑ 5/Θ.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ. 9o 8/Θ.Σ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3/Θ.Σ. Υποβιβασµοί Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΑ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΣΕ 1. 37o 7/Θ.Σ. 37o 6/Θ.Σ. 2. 1o 8/Θ.Σ. ΚΡΑΝΕΑΣ 1o 6/Θ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 (Σχολές Πόλεις ΑΕΙ/ΤΕΙ Βάσεις 2016) 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Π.Ε.Π.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΜΕΤΡΟ 6.5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA01: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (Ε.Μ.Η.Κ.), δηλαδή τον μέσο ημερήσιο αριθμό οχημάτων που κινήθηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών ανισόπεδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 1ο "ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2015 18:00 20 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 09:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 10:00 36 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 7 Αυγούστου 2014 Σε ετοιµότητα το E.K.A.B. µε έκτακτα µέτρα κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου για τις ηµέρες του εκαπενταύγουστου. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, στα πλαίσια της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης

8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ 8.1 Οδική Υποδοµή 8.1.1 Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Το θεσµοθετηµένο κύριο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαµβάνει τις εθνικές οδούς και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις σε θέματα διαλειτουργικότητας Διοδίων και ITS

Εξελίξεις σε θέματα διαλειτουργικότητας Διοδίων και ITS Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σεμινάριο Υπουργείου HELLASTRON 10 & 11 Οκτωβρίου 2016 Εξελίξεις σε θέματα διαλειτουργικότητας Διοδίων και ITS Απόστολος Αντωνούδης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, Πρόεδρος ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα