ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μάρτιος 2015 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 1

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ε.Ι IV. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙ V. ΔΟΜΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΠ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 2

3 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) στηρίχτηκε στο Πρότυπο Σχήμα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. Αποτυπώνει τα στοιχεία εκείνα, τα οποία θα επιτρέψουν στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να αποτιμήσουν το ρόλο και τις προοπτικές του Ιδρύματος καθώς και το πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που έχει διαμορφωθεί και εφαρμόζεται στο ΑΤΕΙΘ με ευθύνη και πρωτοβουλίες της οικείας ΜΟ.ΔΙ.Π. Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνονται στις Εξωτερικές Αξιολογήσεις των ακαδημαϊκών μονάδων του ΑΤΕΙΘ λαμβάνονται υπόψη από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. στη διαμόρφωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της αποστολής της για την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σε όλο το εύρος του Ιδρύματος. Η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης αποτελείται από τις ακόλουθες 5 Ενότητες: I. Επιτομή του Αξιολογούμενου Ιδρύματος. II. Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. III. Απογραφικά Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΤΕΙΘ. IV. Συνθετικοί Πίνακες Απογραφής Στοιχείων των Τμημάτων και Σχολών του ΑΤΕΙΘ. V. Δομή, Διαδικασίες, Έντυπα και Οδηγός Εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος ΔΠ. Στις Ενότητες Ι και ΙΙ περιλαμβάνονται, πέραν των αριθμητικών στοιχείων, και ποιοτικά δεδομένα του Ιδρύματος. Μάρτιος 2015 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 3

4 4 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Στην Ενότητα Ι δίδονται γενικά στοιχεία και περιγράφεται αδρομερώς το ίδρυμα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν στη διάρθρωση και λειτουργία του Ιδρύματος κατά την τελευταία πενταετία έως το ακαδημαϊκό έτος Από το ακαδημαϊκό έτος η διάρθρωση του Ιδρύματος τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2013.) ΑΕΙ: Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΕΔΡΑ: Σίνδος Θεσσαλονίκη Αριθμός Σχολών: Τέσσερεις (4) Συνολικός Αριθμός Τμημάτων: Δέκα επτά (17) Συνολικός Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Τρία (3) Αριθμός εγγεγραμμένων Φοιτητών ( ): Πλήθος χωρικών ενοτήτων των ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων (campuses): Μία (1) Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 4

5 Iα. ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Συνολικός αριθμός μελών ΕΠ Συνολικός αριθμός λοιπών διδασκόντων σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης 3. Συνολικός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων 4. Συνολικός αριθμός εργαστηριακού και λοιπού τεχνικού προσωπικού (ΕΤΠ) 5. Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε έτη φοίτησης (ν+2) 6. Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις στις πανελλαδικές (εισακτέοι) 7. Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων στο Ίδρυμα φοιτητών (όλων των κατηγοριών) 8. Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών 9. Συνολικός αριθμός αποφοίτων του Ιδρύματος 10. Προσφερόμενες από το Ίδρυμα θέσεις σε ΠΜΣ (συνολικός αριθμός) 11. Συνολικός αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ 12. Συνολικός αριθμός διδακτορικών φοιτητών 13. Συνολικό ύψος προϋπολογισμού ( ) 14. Συνολικό ύψος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( ) 15. Συνολικό ύψος προϋπολογισμού ΕΛΚΕ ( ) 16. Σύνολο Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Κονδυλίων 17. Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά Σχολή * 888* , , , , , , , Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά χωρική ενότητα (campus) *Ο αριθμός για τα έτη πριν από το υπολογίστηκε αναλογικά Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 5

6 6 Ιβ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόσθηκε στο Ίδρυμα, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της. Α.1. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Ίδρυμα. 1. Ποια ήταν η σύνθεση της ΜΟΔΙΠ; 2. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΜΟΔΙΠ για τη διαμόρφωση της έκθεσης; 3. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; 4. Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στα όργανα του Ιδρύματος; 1. Η πρώτη ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙΘ ορίστηκε στην συνεδρίαση με αρ. 2/ της Συνέλευσης του ΑΤΕΙΘ. Μετά τη ψήφιση του Ν.4009/2011 και τη λήξη της θητείας της ΜΟΔΙΠ, η σύνθεση της τροποποιήθηκε με τις Πράξεις 292/ και 112/ του Προέδρου του ΑΤΕΙΘ. H σύνθεση της ΜΟΔΙΠ κατά το παρουσιάζεται στον πίνακα Α.1. Πίνακας Α.1: Σύνθεση της ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙΘ το Τζιώνας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος Πρόεδρος Μιχαήλ-Κλεφτούρη Καλλιόπη, Καθηγήτρια Μέλος Πετρίδης Δημήτρης, Καθηγητής Μέλος Κιλιπίρης Φώτης, Καθηγητής Μέλος Ζαχοπούλου Ευριδίκη, Καθηγήτρια Μέλος Δεληγιάννης Ιγνάτης, Καθηγητής Μέλος Γραμμένου Γραμματική, μέλος ΔΠ Εκπρόσωπος ΔΠ (Δεληγιάννη Άρτεμη, μέλος ΔΠ) (Αναπληρωτής εκπρόσωπος ΔΠ) Αργυρού Άννα, μέλος ΕΤΠ Εκπρόσωπος ΕΤΠ (Νεράντζης Κωνσταντίνος, μέλος ΕΤΠ) (Αναπληρωτής εκπρόσωπος ΕΤΠ) Χωματίδης Παναγιώτης, φοιτητής Εκπρόσωπος φοιτητών (Σιαραφέρα Θεανώ, φοιτήτρια) (Αναπληρώτρια εκπρόσωπος φοιτητών) 2. Για τη διαμόρφωση της Έκθεσης Αυτό-αξιολόγησης του Ιδρύματος συνεργάστηκαν η υπηρεσία ΜΟΔΙΠ (Γραφείο Ποιότητας ΑΤΕΙΘ) και τα μέλη της ΜΟΔΙΠ. Το Γραφείο Ποιότητας δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Πράξης ΕΣΠΑ-ΜΟΔΙΠ ( ). Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Γραφείου εγκρίθηκε από την ΜΟΔΙΠ του ΑΤΕΙΘ στις Το Γραφείο Ποιότητας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του για διοικητική υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ, δημιούργησε το «Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ», το οποίο περιέχει και διαχειρίζεται στοιχεία ποιότητας του ΑΤΕΙΘ. Μετά την εξάντληση της χρηματοδότησης του Γραφείου από την Πράξη ΕΣΠΑ-ΜΟΔΙΠ, τη στελέχωση του ανέλαβε το Ίδρυμα με εσωτερική μετακίνηση ενός μέλους Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ) (κ. Άννα Σγουροπούλου). Η υπηρεσία ΜΟΔΙΠ συγκέντρωσε όλα τα απαιτούμενα ποσοτικά στοιχεία είτε από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΑΤΕΙΘ (Πληροφοριακό σύστημα ΜΟΔΙΠ και Πληροφοριακό σύστημα φοίτησης ΠΥΘΙΑ) είτε από τους προϊσταμένους των γραμματειών των ακαδημαϊκών τμημάτων. Τα μέλη ΜΟΔΙΠ ανέλαβαν την επιμέλεια των ποιοτικών στοιχείων, τον έλεγχο των ποσοτικών στοιχείων και την τελική παρουσίαση τους στην Έκθεση. 3. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για άντληση των πληροφοριών, ήταν οι ετήσιες εσωτερικές εκθέσεις αυτό-αξιολόγησης των τμημάτων , οι εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης των τμημάτων καθώς και η βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ΜΟΔΙΠ. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή των εσωτερικών εκθέσεων των τμημάτων και του ιδρύματος, περιλαμβάνουν άντληση στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα φοίτησης ΠΥΘΙΑ και συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από φοιτητές, απόφοιτους, διδάσκοντες, προέδρους τμημάτων, διευθυντές ερευνητικών εργαστηρίων, προϊσταμένους γραμματειών ακαδημαϊκών τμημάτων και προϊσταμένους/ διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών. Η διαδικασία συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων περιλαμβάνει εισαγωγή στοιχείων από το προσωπικό του ΑΤΕΙΘ κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ακαδημαϊκού έτους, Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 6

7 και από τους φοιτητές και απόφοιτους μετά από πρόσκληση της ΜΟΔΙΠ κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. Κάθε εξάμηνο πραγματοποιούνται ενημερωτικές ημερίδες από τη ΜΟΔΙΠ για επεξήγηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται και των εξελίξεων όσον αφορά στην αξιολόγηση των ακαδημαϊκών τμημάτων και του Ιδρύματος. Πραγματοποιούνται επίσης επιμορφωτικά σεμινάρια στο προσωπικό του Ιδρύματος καθώς και συνέδριο Διασφάλισης της Ποιότητας που απευθύνεται σε φοιτητές, απόφοιτους, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και στελέχη ελληνικών και ξένων ΑΕΙ που ασχολούνται με την ποιότητα. 4. Η διαδικασία διαμόρφωσης της Έκθεσης, η εξέλιξη της και η τελική μορφή της συζητήθηκαν διεξοδικά σε διαδοχικές συνεδριάσεις της ΜΟΔΙΠ από τον Δεκέμβριο 2014 έως το Φεβρουάριο Η Έκθεση εγκρίθηκε από τη ΜΟΔΙΠ, από τη Συνέλευση και από το Συμβούλιο του ΑΤΕΙΘ. 7 Α.2. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Τα θετικά στοιχεία της διαδικασίας της εσωτερικής αξιολόγησης του ιδρύματος είναι: Η απόφαση συμμετοχής του ΑΤΕΙΘ στη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης ήταν καθολική. Η απόφαση αυτή έχει σχέση με την προσπάθεια καταξίωσης του ΑΤΕΙΘ στην ελληνική κοινωνία και την προσδοκία ότι με την αξιολόγηση, θα αναγνωριστεί το έργο που προσφέρει, και με αυτό τον τρόπο θα βελτιώσει τη θέση του στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η μέθοδος αυτόματης συλλογής και κεντρικής επεξεργασίας στοιχείων ποιότητας από υπεύθυνες πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης, που οργανώθηκε και συντονίστηκε από το Γραφείο Ποιότητας, ήταν καθοριστικής σημασίας όσον αφορά στην αξιοπιστία και στην χρησιμότητα των στοιχείων για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης. Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης είναι: Απουσία άποψης των φοιτητών στα όργανα διοίκησης της ποιότητας (ΟΜΕΑ και ΜΟΔΙΠ) και μικρή συμμετοχή των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία και στην αξιολόγηση της. Ο ορισμός εκπροσώπων των φοιτητών στις περισσότερες ΟΜΕΑ των τμημάτων δεν έγινε ποτέ και ο ορισμός εκπροσώπων στη ΜΟΔΙΠ έγινε για πρώτη φορά τον Αύγουστο Οι εκπρόσωποι των φοιτητών δεν συμμετείχαν στις συνεδριάσεις για συζήτηση και έγκριση της έκθεσης. Μικρή συμμετοχή των αποφοίτων στην αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας και στην παρακολούθηση της απασχολησιμότητας τους, κατά τη διάρκεια έρευνας του Γραφείου ποιότητας ( ). Μικρή συμμετοχή των διδασκόντων στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, ιδιαίτερα των συμβασιούχων (συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων). Ελλιπής συμμετοχή των προϊσταμένων / διευθυντών των διοικητικών υπηρεσιών στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος (συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων). Α.3. Προτάσεις του Ιδρύματος για τη βελτίωση της διαδικασίας. Αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία. Ενέργειες σε ιδρυματικό επίπεδο περιλαμβάνουν παρακολούθηση της αναθεώρησης των Κανονισμών Σπουδών των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, ώστε η αντίληψη των φοιτητών σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία να βελτιωθεί. Σε τμηματικό επίπεδο σχετικές ενέργειες περιλαμβάνουν αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, δημιουργία κινήτρων από τους διδάσκοντες, αναθεώρηση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων διδασκαλίας και αναθεώρηση των μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών. Αύξηση της συμμετοχής των διδασκόντων στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. Ενέργειες σε ιδρυματικό επίπεδο περιλαμβάνουν τη δημιουργία κινήτρων, για μόνιμους και συμβασιούχους διδάσκοντες. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 7

8 8 Δημιουργία συνείδησης ποιότητας σε όλους τους διδάσκοντες. Ενέργειες σε ιδρυματικό επίπεδο περιλαμβάνουν τη συνέχιση της οργάνωσης σχετικών ημερίδων/συνεδρίων από τη ΜΟΔΙΠ (ενημερωτικές ημερίδες κάθε εξάμηνο, ετήσιο συνέδριο, σεμινάριο επιμόρφωσης στο Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας) και τροποποίηση του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας με εισαγωγή νέων τμηματικών διαδικασιών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Οι τμηματικές διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας περιλαμβάνουν ατομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της κεντρικής επεξεργασίας του Γραφείου Ποιότητας, υποβολή γραπτών ατομικών προτάσεων για διορθωτικές ενέργειες στη ΓΣ του τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου, παρακολούθηση της πορείας των διορθωτικών ενεργειών από τα μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης του τμήματος (πρόεδρο, διευθυντές επιστημονικών τομέων, διευθυντές ερευνητικών εργαστηρίων) και διαμόρφωση προτάσεων προς έγκριση από τη ΓΣ, για τροποποίηση της μαθησιακής διαδικασίας (αυτοδύναμες αναθέσεις μαθημάτων και πτυχιακών, εκπαιδευτικές άδειες και υποτροφίες, τροποποίηση διδακτικών μεθόδων και αξιολόγησης φοιτητών), της ερευνητικής διαδικασίας (ερευνητικές άδειες και υποτροφίες, οργάνωση και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα), και της διοικητικής διαδικασίας (οργάνωση και στελέχωση διοικητικής υποστήριξης). Οι τμηματικές διαδικασίες φέρνουν σε στενότερη επαφή την ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος με τις διαδικασίες εσωτερικής διασφάλισης της ποιότητας, και έτσι συμβάλλουν στη δημιουργία μεγαλύτερης συνείδησης ποιότητας. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 8

9 9 Β. Παρουσίαση του Ιδρύματος Η Ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά το Ίδρυμα και τις κύριες παραμέτρους λειτουργίας του. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν στα 23 τμήματα του ΑΤΕΙΘ πριν από την αναδιάρθρωση του και τα 2 νέα που προέκυψαν από συγχωνεύσεις με το Π.Δ.82/2013. Δεν αναλύονται/ σχολιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στα τμήματα που δεν ανήκουν στο Ίδρυμα από το ακαδημαϊκό έτος Β.1. Γεωγραφική θέση του Ιδρύματος (αναφέρονται όλες οι θέσεις με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και ακαδ. ενότητες του Ιδρύματος). Οι εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙΘ βρίσκονται δυτικά της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Σίνδου του Δήμου Δέλτα, όπου βρίσκεται και η βιομηχανική ζώνη της πόλης. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος βρίσκονται 17 χιλιόμετρα από το κέντρο τη Θεσσαλονίκης, στην έξοδο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών προς τη Σίνδο. Απλώνονται σε μια έκταση στρεμμάτων, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, περί τα στρέμματα, καταλαμβάνει το αγρόκτημα, με θερμοκήπια, καλλιέργειες, στάβλους, πτηνοτροφείο, εγκαταστάσεις προσωπικού, χώρους εκπαίδευσης και γραφεία υπηρεσίας αγροκτήματος. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων φθάνει τα τμ, όπου φιλοξενούνται τα τμήματα σπουδών και οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες. Η απόσταση των εγκαταστάσεων του ΑΤΕΙΘ στη Σίνδο από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης όπου διαμένουν οι περισσότεροι φοιτητές, απαιτεί συχνή συγκοινωνία η οποία πραγματοποιείται σήμερα με αστικά λεωφορεία. Πολλοί φοιτητές χρησιμοποιούν ΙΧ ως μέσο μεταφοράς, και η χρήση αυτή διευκολύνεται με τους πολλούς χώρους στάθμευσης στους χώρους του ΑΤΕΙΘ. Εκτός από τις εγκαταστάσεις του στη Σίνδο, το ΑΤΕΙΘ έχει την κυριότητα και χρήση κτιριακών εγκαταστάσεων στις πόλεις Κατερίνη, Κιλκίς και Νέα Μουδανιά, όπου στεγάζονται παραρτήματα τα οποία δεν ανήκουν πλέον στο Ίδρυμα μετά από την αναδιάρθρωση του με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, και την εφαρμογή του Π.Δ.82/2013. Β.2. Ιστορικό της εξέλιξης του Ιδρύματος Β.2.1. Στελέχωση του Ιδρύματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε. Tο ακαδημαϊκό έτος , το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙΘ στα 17 τμήματα σπουδών που περιλαμβάνονται στο Π.Δ.82/2013 και του καταργηθέντος τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, περιλάμβανε 256 μόνιμα μέλη ΕΠ και 75 συμβασιούχους Εργαστηριακούς και Επιστημονικούς Συνεργάτες (σύνολο διδασκόντων 331). Το εργαστηριακό τεχνικό προσωπικό (ΕΤΠ) περιλάμβανε 46 μέλη, και το διοικητικό προσωπικό (ΔΠ) 142 μέλη. Η εξέλιξη του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ τα τελευταία 5 χρόνια φαίνεται στον πίνακα Β.2.1 και σχήμα Β.2.1. Πίνακας Β.2.1: Εξέλιξη του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Επίκουροι Καθηγητές Εφαρμογών Μέλη ΕΠ Αριθμός συμβάσεων* Αριθμός συμβασιούχων Σύνολο διδασκόντων Προσαρμοσμένος αριθμός Συμβασιούχων** Λόγος ΕΠ/Συμβασιούχων 3,4/1 1/1,5 1/1,9 1/3,2 1/3,2 Μέλη ΕΤΠ Διοικητικό προσωπικό (ΔΠ) Διοικητικό προσωπικό τμημάτων (ΔΠΤ) * Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις) Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 9

10 **προσαρμοσμένος αριθμός συμβασιούχων με πλήρες ωράριο Η πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι τα ερωτηματολόγια των προϊσταμένων των γραμματειών των τμημάτων και των προϊσταμένων των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών. Κατά την τελευταία πενταετία ο αριθμός των μελών ΕΠ μειώθηκε κατά 24% (από 339 σε 256). Αυτό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων αυτή την περίοδο, ο οποίος δεν συνοδεύτηκε από νέες προσλήψεις. Η μείωση στον αριθμό συμβασιούχων διδασκόντων την τελευταία πενταετία ήταν 93% (από1.084 σε 75). Η μείωση αυτή οφείλεται στην περικοπή των οικονομικών πιστώσεων του ιδρύματος. Παρ όλο που το Ίδρυμα λειτουργεί εδώ και τριάντα (30) χρόνια, δεν έχει καταφέρει να στελεχωθεί επαρκώς, όπως φαίνεται από τον προσαρμοσμένο αριθμό συμβασιούχων πλήρους ωραρίου που είναι 29. Κατά την τελευταία πενταετία ο προσαρμοσμένος αριθμός συμβασιούχων πλήρους ωραρίου μειώθηκε κατά 97% (από 888 σε 29). (βλέπε πίνακα Β.2.1). Το πηλίκο μόνιμου προς έκτακτο προσωπικό που καταγράφηκε κατά την εθελοντική αξιολόγηση του ΑΤΕΙΘ το 2000, ήταν 350/577, στο επίπεδο του 1/1,7. Ο λόγος αυτός μειώθηκε σταδιακά έως το , και από το άρχισε να αυξάνεται σταδιακά. Tο επανήλθε στο επίπεδο του 2000 και το αντιστράφηκε (3,4/1). Ο αριθμός των μελών ΕΠ κρίνεται ανεπαρκής αφού απαιτείται μεγάλος αριθμός συμβασιούχων (75) για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των τμημάτων. Σχήμα Β.2.1: Εξέλιξη του προσωπικού του ΑΤΕΙΘ την τελευταία πενταετία Μέλη ΕΠ Μέλη ΕΤΠ Διοικητικό προσωπικό (ΔΠ) Αριθμός συμβασιούχων Σύνολο διδασκόντων Η αναλογία φοιτητών/διδάσκοντες διατηρείται σε οριακά λειτουργικό επίπεδο (58/1), αντίθετα με την αναλογία φοιτητών/μόνιμους διδάσκοντες (75/1), η οποία διατηρείται σε επίπεδο απαγορευτικό για την παροχή ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης (πίνακας Β.2.2). Ο αριθμός μελών του μόνιμου εργαστηριακού τεχνικού προσωπικού (ΕΤΠ) παρουσίασε μείωση κατά 45% την τελευταία πενταετία λόγω συνταξιοδοτήσεων. Ο μέσος αριθμός μελών ΕΤΠ ανά τμήμα είναι κάτω από 3. Η αναλογία φοιτητών/ εργαστηριακό προσωπικό αυξήθηκε κατά 25% την τελευταία πενταετία, όπως φαίνεται στον πίνακα Β.2.2. Λαμβάνοντας υπόψη τον τεχνολογικό χαρακτήρα του ΑΤΕΙΘ και το μεγάλο αριθμό εργαστηριακών μαθημάτων, ο αριθμός μελών ΕΤΠ κρίνεται ανεπαρκής. Ο αριθμός μελών μόνιμου διοικητικού προσωπικού (ΔΠ) κατά την τελευταία πενταετία μειώθηκε κατά 36% λόγω συνταξιοδοτήσεων. Ο αριθμός μελών ΔΠ που απασχολήθηκε στα τμήματα μειώθηκε κατά 39% την τελευταία πενταετία. Ο μέσος αριθμός μελών ΔΠ ανά τμήμα είναι κάτω από 3, και κρίνεται ως ανεπαρκής. Η αναλογία φοιτητών/ διοικητικό προσωπικό τμημάτων υπέρ-τριπλασιάστηκε την τελευταία πενταετία, όπως φαίνεται στον πίνακα Β.2.2. Το ΔΠ που απασχολείται στα τμήματα συμμετέχει στη διοικητική λειτουργία της ΓΣ του Τμήματος καθώς και στην διεκπεραίωση των σπουδαστικών θεμάτων, αλλά απουσιάζει εντελώς από τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των επιστημονικών τομέων, των ερευνητικών εργαστηρίων και των διαφόρων επιτροπών των τμημάτων που απαιτούν ισχυρή διοικητική στήριξη για την αποτελεσματική λειτουργία τους. Η διοικητική λειτουργία των επιστημονικών τομέων, των ερευνητικών εργαστηρίων και των επιστημονικών και άλλων επιτροπών καλύπτεται αποκλειστικά από το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (μέλη ΕΠ). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 10

11 11 Πίνακας Β.2.2: Εξέλιξη των αναλογιών εγγεγραμμένων φοιτητών ανά μέλος προσωπικού ΑΤΕΙΘ Λόγος φοιτητών/διδασκόντων 58/1 28/1 26/1 18/1 17/1 Λόγος φοιτητών/μόνιμων διδ. 75/1 69/1 75/1 74/1 72/1 Λόγος φοιτητών/ετπ 410/1 361/1 327/1 330/1 320/1 Λόγος φοιτητών/δπτμημάτων 410/1 361/1 113/1 122/1 115/1 Β.2.2. Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Σχολιάστε, με ιδιαίτερη αναφορά στους φοιτητές που εγκαταλείπουν τις σπουδές και στους στάσιμους για μεγάλο χρονικό διάστημα ( > ν+2). Προπτυχιακοί φοιτητές Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών στο ΑΤΕΙΘ το ήταν Το ΑΤΕΙΘ κατέχει την τέταρτη θέση σε πλήθος φοιτητών μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ (μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΕΚΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το ΤΕΙ Αθήνας. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων, νεοεισαχθέντων και διαγραφέντων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ κατά την τελευταία πενταετία φαίνεται στον πίνακα Β και σχήμα Β Ο αριθμός των νεοεισαχθέντων είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν από 5 χρόνια, μετά από μια μεγάλη αύξηση το και σταδιακή μείωση τα επόμενα χρόνια. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών μειώθηκε κατά 23% την τελευταία πενταετία. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού φοιτητών με διαγραφή και διακοπή/αναστολή σπουδών κατά την τελευταία πενταετία. Πίνακας Β.2.2.1: Εξέλιξη των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ Κατηγορία/Έτος Εισαχθέντες Διαγραφέντες (% εγγεγραμμένων) 801 (4) (13) (6) (7) 903 (4) Αριθμός αποφοίτων (% εγγεγραμμένων) (12) (12) (11) (10) (10) Διακοπή/Αναστολή σπουδών Σύνολο εγγεγραμμένων Πηγή των στοιχείων του πίνακα είναι η βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος των γραμματειών των τμημάτων. Σχήμα Β.2.2.1: Εξέλιξη των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών του ΑΤΕΙΘ Εισαχθέντες Διαγραφέντες Απόφοιτοι Σύνολο εγγεγραμμένων Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 11

12 Την τελευταία πενταετία αποφοιτά μόνο ένα μικρό ποσοστό των εγγεγραμμένων φοιτητών, συγκεκριμένα 10-12%. Το ποσοστό αποφοίτησης αυξήθηκε τα δυο τελευταία έτη, μετά την εισαγωγή ενός ορίου στη διάρκεια φοίτησης, και τον κίνδυνο διαγραφής λόγω υπέρβασης του ορίου αυτού. Γενικά το ποσοστό αποφοίτησης θεωρείται χαμηλό. Πιθανές αιτίες που οδηγούν στο μικρό ποσοστό αποφοίτησης είναι: Μικρή συμμετοχή των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία ιδιαίτερα στα θεωρητικά μαθήματα Δυσκολία των φοιτητών στην επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) του Ιδρύματος Αδυναμία των τμημάτων να αντιληφθούν έγκαιρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση τους Αντίληψη των διδασκόντων όσον αφορά στη μαθησιακή διαδικασία και στην εξέταση των φοιτητών Νομοθετικό πλαίσιο φοίτησης στην ανώτατη εκπαίδευση και δυνατότητα απεριόριστης διάρκειας φοίτησης μέχρι πρόσφατα Οι αναλογίες των ενεργών φοιτητών (διάρκεια φοίτησης ν+2) ως προς τους εγγεγραμμένους, παρουσιάζονται στον πίνακα Β για ολόκληρο το Ίδρυμα. Τα ποσοστά αυτά ποικίλουν ανάμεσα στα τμήματα, με τα τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) να έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ενεργών φοιτητών (74-91%). Το μέσο ποσοστό ενεργών φοιτητών για όλο το ίδρυμα είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό του (67%). Αναμένεται ότι τα ποσοστά ενεργών φοιτητών θα αυξηθούν κατά το , μετά από την αύξηση των διαγραφών των φοιτητών με διάρκεια φοίτησης πάνω από τη μέγιστη επιτρεπόμενη, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 12 Πίνακας Β.2.2.2: Ποσοστά ενεργών φοιτητών το Αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών Αριθμός ενεργών φοιτητών % ενεργών φοιτητών ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΑΤΕΙΘ Πιθανές αιτίες για τη γενική διαφοροποίηση των ενεργών πληθυσμών των φοιτητών από τον πληθυσμό των εγγεγραμμένων είναι: η αδυναμία συνειδητοποίησης από τους φοιτητές του περιορισμού στο μέγιστο χρόνο φοίτησης η αντίληψη των φοιτητών όσον αφορά στον Κανονισμό Σπουδών για φοιτητές πλήρους φοίτησης η εκτίμηση των φοιτητών όσον αφορά στο κόστος φοίτησης τους για την οικογένεια τους και την πολιτεία η εκτίμηση των φοιτητών όσον αφορά στην αξία του πτυχίου στην αναζήτηση εργασίας η εκτίμηση των φοιτητών για το επιστημονικό αντικείμενο στο οποίο εισήχθηκαν με το ισχύον σύστημα εισαγωγής φοιτητών στα ΑΕΙ Η μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα όσον αφορά στην εισαγωγή ορίου στη διάρκεια φοίτησης η οποία ισχύει ήδη, καθώς και απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις στην εισαγωγή φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση, στον κανονισμό σπουδών και στην ανταπόκριση από την αγορά εργασίας, αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση του ετήσιου ποσοστού αποφοίτησης και του ποσοστού ενεργών φοιτητών. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Τα τμήματα του ΑΤΕΙΘ μπορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να προσφέρουν προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ. Η εξέλιξη των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον πίνακα Β Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των αυτοδύναμων προγραμμάτων δεύτερου κύκλου σπουδών και των προγραμμάτων που Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 12

13 13 διεξάγονταν σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ. Πίνακας Β.2.2.3: Εξέλιξη των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την τελευταία πενταετία Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Μόνο τα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων, Νοσηλευτικής και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ προσέφεραν το αυτοδύναμα προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών. Από το ακαδημαϊκό έτος έως το , το Τμήμα Ηλεκτρονικής παρείχε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Brunel του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πρόγραμμα δεν δέχθηκε φοιτητές το Ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα έτη, μετά την έγκριση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, η οποία καθυστερούσε μέχρι πρόσφατα, λόγω καθυστέρησης της εξωτερικής αξιολόγησης των τμημάτων. Β.3. Αποστολή και στόχοι του Ιδρύματος Β.3.1. Ποια είναι η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος; Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) έχει ως αποστολή του: 1. να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισμό, 2. να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλει στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, 3. να αναπτύσσει την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών, 4. να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, 5. να προωθεί τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και 6. να συμβάλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το ΑΤΕΙΘ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΑΤΕΙΘ οργανώνεται και λειτουργεί με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών: α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία, β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας, γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους, δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους, ε) της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους, στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων, ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας. Β.3.2. Αναφέρατε την προτεραιότητα των στόχων σας στις πιο κάτω κατηγορίες: - Θεωρητική Κατάρτιση - Τεχνολογική Κατάρτιση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΤΕΙΘ Σελίδα 13

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL REPORT --------------------------------------------------------

NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- NATIONAL REPORT -------------------------------------------------------- Ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων ηλικίας 30- και 45+ στην Ελλάδα. 2013 1 / 64 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάλογος Συντομογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα