ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Αθήνα, 19/02/2015 FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 19/02/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα, τηλ , Φαξ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ειρήνη Κοσμά Αρ. Πρ. 466/106 ΓΠ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Αθήνα, 19/02/2015 FAX : ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 5 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΚΕ (αυτεπιστασία) της πράξης «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006. Έχοντας υπ όψιν: I) τις διατάξεις των άρθρων: (1) 16 3(β) του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α / ) (2) 5 2 του π. δ. 342/1986 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (ΦΕΚ Α 150/ ) (3) 4 (Α [α]) της υπ αριθ. 5439/ κοινής υπουργικής αποφάσεως «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας κ. λπ.» (ΦΕΚ Β 298/1985) (4) 2 21 του ν. 2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ. λπ.» (ΦΕΚ Α 136/ ) (5) 2 4 (14) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (ΦΕΚ Α 112/ ). II) Τη σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ, η οποία έχει ληφθεί στην υπ αριθ. 224/ συνεδρίασή του (θέμα 15ο).

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη των κατωτέρω συμβάσεων μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως της Πράξης με τίτλο «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006)»: Οι συμβάσεις διέπονται από τα άρθρα 681 επ. του Αστικού Κώδικα. Κωδικός Θέσεων 1-3 : (τρείς) 3 θέσεις συνεργατών για εισαγωγή δεδομένων και τεκμηρίωση ερευνών Αντικείμενο: Τεκμηρίωση ποσοτικών ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, 400 και πλέον ερευνών που βρίσκονται στο αποθετήριο του GESIS και αφορούν την Ελλάδα καθώς και επιλεγμένων ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η τεκμηρίωση θα γίνεται με τη χρήση του λογισμικού Nesstar Publisher που χρησιμοποιεί το πρότυπο μεταδεδομένων DDI 2.X. Παραδοτέα: Αναλυτικός κατάλογος με τις έρευνες που τεκμηριώθηκαν στην υποδομή, τους όρους πρόσβασης ανά έρευνα και τα αντικείμενα τεκμηρίωσης ανά έρευνα. Εκτιμώμενη αμοιβή: ανά θέση (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) Πτυχίο Στατιστικής ή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Κάτοχος ECDL Βάσεις Δεδομένων / Τεκμηριωμένη γνώση σε βάσεις δεδομένων Τεκμηριωμένη γνώση του SPSS Άριστη γνώση της Αγγλικής Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία σε τεκμηρίωση ερευνών βάσει του προτύπου Data Documentation Initiative (DDI) Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 200 λέξεων στο οποίο ο προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς:

3 προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ Κωδικός Θέσης 4: 1 (μία) θέση Στατιστικού Αντικείμενο: Δημιουργία 3 μαθημάτων τηλεκπαίδευσης χρησιμοποιώντας ποσοτικά δεδομένα της υποδομής, με αναλυτική περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου και των ερευνητικών ερωτημάτων καθώς και των στατιστικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση. Οι στατιστικές μέθοδοι που θα επιλέγονται θα παρουσιάζονται μέσω spss syntax ή/και Nesstar Server και θα ακολουθεί αναλυτική τεκμηρίωση των σχετικών αποτελεσμάτων βάσει των επιλεγμένων στατιστικών μεθόδων και του σχετικού output των αποτελεσμάτων. Κάθε μάθημα θα αποτελείται από τουλάχιστον 4 ενότητες. Για κάθε ενότητα θα υπάρχει τεστ τουλάχιστον 15 ερωτήσεων, καθώς και ένα συνολικό τεστ ανά μάθημα. Τα μαθήματα θα δημιουργηθούν βάσει της δομής και της λογικής που έχει ακολουθηθεί στα μαθήματα τα οποία έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο τηλεκπαίδευσης EssEdunet Οι στατιστικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν, θα καταγράφονται σε διακριτό σημείο του κειμένου με τη χρήση spss syntax ή/και των εργαλείων στατιστικής ανάλυσης που παρέχονται από τον Nesstar Server. Παραδοτέα: Τρία μαθήματα σε μορφή doc, docx διαχωρισμένα σε τουλάχιστον 4 θεματικές ενότητες, με ένα τεστ ανά ενότητα (με τουλάχιστον 15 ερωτήσεις ανά τεστ) καθώς και ένα συγκεντρωτικό τεστ ανά μάθημα. Εκτιμώμενη αμοιβή: (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) Πτυχίο Στατιστικής ή Θετικών Επιστημών Μεταπτυχιακό στην Στατιστική Διδακτορικό στην Στατιστική Δημοσιευμένο έργο στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών σε διεθνή περιοδικά με κριτές Διδακτικό έργο σε προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τεκμηριωμένη γνώση SPSS Επιθυμητά προσόντα: Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο λέξεων στο οποίο ο

4 προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς: προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ Κωδικός Θέσης 5: 1 (μία) θέση Γραφίστα Αντικείμενο: Γραφιστικές υπηρεσίες για τη δημοσιοποίηση των δράσεων του έργου και του δικτύου sodanet. Πιο αναλυτικά, οι γραφιστικές υπηρεσίες αφορούν: α) δημιουργία εικαστικού περιβάλλοντος για τον ιστότοπο του έργου και του δικτύου sodanet, β) δημιουργία λογότυπου για το δίκτυο, γ) μακέτα φυλλαδίου, δ) αφίσα. Δημιουργία πρωτότυπων εικαστικών (όχι προκατασκευασμένες μακέτες) για μοναδική χρήση στο δικτυακό τόπο sodanet.gr. Σχεδίαση τριών βασικών templates (βάσει bootstrap grid): αρχική - σελίδα κειμένου φόρμα. Σχεδιασμός σε photoshop και παράδοση των συγκεκριμένων templates. Τα τρία βασικά templates θα καλύπτουν τις ανάγκες παρουσίασης περιεχομένου, τόσο των υφιστάμενων σελίδων όσο και μελλοντικών. Ο ιστότοπος θα δημιουργηθεί σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά. Εικαστικός σχεδιασμός τρίπτυχου εντύπου διαστάσεων 21Χ29 σε δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά). Εικαστική επιμέλεια κειμένων και φωτογραφικού υλικού. Εικαστικός σχεδιασμός αφίσας διαστάσεων Α3 σε δύο γλώσσες. Δημιουργία λογότυπου για το δίκτυο sodanet.gr. Παραδοτέα: 3 psd templates (βάσει bootstrap grid ανάλυσης desktop) που θα καλύπτουν τις ανάγκες: α) αρχικής σελίδας, β)σελίδας περιεχομένου και γ) φορμών. Τα παραπάνω psd s θα καλύπτουν όλες τις σχεδιαστικές ανάγκες του περιεχομένου. Παρουσίαση τριών εικαστικών προτάσεων λογοτύπων και παράδοση του επιλεγμένου σε vector μορφότυπο. Τρίπτυχο έντυπο διαστάσεων 21Χ29 σε δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) σε μορφή tiff. Αφίσα διαστάσεων Α3 σε δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) σε μορφή tiff. Εκτιμώμενη αμοιβή: (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) Πτυχίο γραφιστικής ή σχεδιασμού και ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών Άριστη και τεκμηριωμένη γνώση του Adobe Suite Τεκμηριωμένη δεκαετή εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη γραφιστικών και πολυμεσικών εφαρμογών για διαδικτυακή χρήση Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5 Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακό στη γραφιστική ή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών Εμπειρία στη διαχείριση Content Management Systems (CMS) Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 200 λέξεων στο οποίο ο προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς: προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ Κωδικός Θέσης 6: (μία) 1 θέση Πληροφορικού Αντικείμενο: Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS - Content) για τον ιστότοπο του έργου και του δικτύου sodanet. Μετατροπή του εικαστικού σε html κώδικα και εγκατάσταση των templates στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. To σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα υποστηρίζει Ελληνικά και Αγγλικά, καθώς και τις κάτωθι εφαρμογές: α) φόρμα κατάθεσης δεδομένων: ο χρήστης που επιθυμεί να καταθέσει την έρευνά του στην υποδομή θα καταγράφει τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του φορέα στον οποίο ανήκει, θα επιλέγει το αποθετήριο του Sodanet στο οποίο επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί η έρευνά του, θα θέτει τους όρους βάσει των οποίων τα δεδομένα του θα χρησιμοποιούνται για δευτερογενή ανάλυση και χρήση και θα αποστέλλει τα δεδομένα (περιγραφή έρευνας, ερωτηματολόγιο, μικροδεδομένα έρευνας σε SPSS) στην επιτροπή ποιοτικού ελέγχου ερευνών του sodanet β) φόρμα διάθεσης δεδομένων: ο χρήστης που επιθυμεί να του διατεθούν τα στοιχεία μίας έρευνας, θα καταγράφει τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του φορέα στον οποίο ανήκει (στην περίπτωση μη ιδιώτη), θα καταγράφει τον κωδικό της έρευνας, για την οποία ενδιαφέρεται, θα αποδέχεται τους όρους χρήσης των δεδομένων της έρευνας όπως περιγράφονται στο εκάστοτε αποθετήριο, θα καταγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται για την εν λόγω έρευνα και θα αποστέλλει το αίτημά του στην επιτροπή διάθεσης δεδομένων του sodanet γ) φόρμα εγγραφής χρηστών publisher: πρόκειται για μία εφαρμογή που θα χρησιμοποιούν μόνο τα μέλη του δικτύου sodanet και θα εγγράφονται στην εν λόγω εφαρμογή ώστε να τους ανατεθούν δικαιώματα «δημοσιοποίησης» ερευνών. Πλην των προσωπικών τους στοιχείων, οι χρήστες θα επιλέγουν τον φορέα που ανήκουν, το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν (CESSDA ATTIKH / CESSDA ΕΠΑΕ), το ρόλο

6 τους στο έργο καθώς και το επιθυμητό password. Η εφαρμογή θα αποστέλλει το αίτημά του χρήστη στην επιτροπή διαχείρισης δικαιωμάτων χρηστών sodanet. δ) εφαρμογή δημοσιοποίησης ερευνών: εφαρμογή που αποσκοπεί στη δημοσιοποίηση και διαχείριση πεδίων ερευνών ή πινάκων, όπως: τίτλο, κατηγορία, περίληψη, ημερομηνία αναφοράς και σύνδεσμο. Παραδοτέα: Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και Φόρμες / Εκπαιδευτικό υλικό στη χρήση του CMS Εκτιμώμενη αμοιβή: (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) Πτυχίο Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών Εκπόνηση τουλάχιστον τριών έργων μετατροπής εικαστικού σε html κώδικα Τεκμηριωμένη εμπειρία 4 ετών σε Word Press ή/και Joomla ή/και Typo Άριστη γνώση της Αγγλικής Επιθυμητά προσόντα: Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο λέξεων στο οποίο ο προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς: προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ Κωδικός Θέσης 7: (μία) 1 θέση Πληροφορικού Αντικείμενο: Συντήρηση, παραμετροποίηση και αντιμετώπιση δυσλειτουργιών των εξυπηρετητών που φιλοξενούν τα: Nesstar Server, Geoserver, Web Server ιστοτόπου sodanet.gr, Moodle. Φόρτωση χαρτών στον GeoServer και συγγραφή οδηγιών για σύνδεση των χαρτών με τα ποσοτικά δεδομένα της υποδομής. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Limesurvey και δημιουργία εφαρμογής διαχείρισης χρηστών. Παραμετροποίηση του Nesstar Server και Publisher στην Ελληνική γλώσσα. Διαχείριση χρηστών και πολιτικών πρόσβασης στον Nesstar Server. Υπηρεσίες Help Desk για τη χρήση του Nesstar Server και Nesstar Publisher για τα μέλη του δικτύου sodanet.

7 Παραδοτέα: GeoServer σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Συγγραφή οδηγιών για σύνδεση των χαρτών με ποσοτικά δεδομένα. Nesstar Server και Nesstar Publisher σε πλήρη παραγωγική λειτουργία και στα Ελληνικά. Report υπηρεσιών Help Desk. LimeSurvey σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Δημιουργία εγχειρίδιου χρήσης LimeSurvey. Δημιουργία πολιτικής πρόσβασης στον Nesstar Server ανά έρευνα και χρήστη. Εκτιμώμενη αμοιβή: (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών Αποδεδειγμένη εμπειρία o Στην ανάπτυξη web εφαρμογών o Στην διαχείριση αποθετηρίων o Στη διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux καθώς και στη διαχείριση εξυπηρετητών o Σε σχεδιασμό και διαχείριση βάσεων δεδομένων o Στον σχεδιασμό και ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική Εμπειρία στην διαχείριση του Nesstar Server και Geoserver Εμπειρία στην διαχείριση του LimeSurvey Η πρόταση συνοδεύεται απαραιτήτως από κείμενο 200 λέξεων στο οποίο ο προτείνων εξηγεί και δικαιολογεί επαρκώς: προγράμματος και γενικά στην ευόδωση των ερευνητικών σκοπών του ΕΚΚΕ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπ αριθ. πρωτ. 466/106ΓΠ/ Πράξη «CESSDA ΑΤΤΙΚΗ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006» για τη θέση (αναγράφεται ο κωδικός της θέσης), στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, Αθήνα, μέχρι και την Τετάρτη 11/3/2015 και ώρα Προτάσεις που αποστέλλονται

8 ταχυδρομικώς πρέπει να έχουν παραληφθεί, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ως την ανωτέρω ημερομηνία. Στο φάκελο της προτάσεως πρέπει να εμπεριέχονται: Α) Πρόταση στην οποία να αναγράφεται ρητά η προκηρυχθείσα θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση με το προαναφερθέν συνοδευτικό κείμενο. Β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Γ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Δ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών που να τεκμηριώνουν την εμπειρία των υποψηφίων. Ε) Έγγραφα που κατά την αντίληψη των υποψηφίων ενισχύουν την υποψηφιότητά τους. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει πρόταση για μια μόνο θέση Η επιλογή των καταλληλότερων από τους ενδιαφερομένους για τη σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΕ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση ειδικής επιτροπής. Η σύναψη των συμβάσεων προϋποθέτει την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους των προδιατυπωμένων από το ΕΚΚΕ όρων της (οι οποίοι είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΚΚΕ). Η παρούσα δεν αποτελεί προκήρυξη διαγωνισμού ούτε άλλη πρόταση για την κατάρτιση συμβάσεως υπό οποιονδήποτε όρο ή αίρεση και δεν περιορίζει τη νόμιμη διακριτική ευχέρεια του ΕΚΚΕ να προβεί στη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων. Πρόσθετες πληροφορίες: Δήμητρα Κονδύλη τηλ , Απόστολος Λιναρδής τηλ Ο Διευθυντής & Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚΕ Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής Εσωτερική Διανομή Γραφείο Προέδρου Δ/νση Διοικητικού Ειδικός Λογαριασμός Επιστημονικοί Συνυπεύθυνοι Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2/4/2015 24583/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705

Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 07/04/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1705 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259

Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 18/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2259 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: Διακήρυξη Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του Υποέργου: «Δημιουργία και εμπλουτισμός ιδρυματικού αποθετηρίου, δημιουργία ιστορικού αρχείου και αναβάθμιση ιστότοπου βιβλιοθήκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail

Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Ξενοφώντος 7 : 10557 Αθήνα : Μακέδου Σοφία : 210 3253123 : 210 3216653 : info@developathens.gr Αθήνα, 20/1/2015 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 104 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 1475 Αθήνα,27/08/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ946941Δ-ΘΥΓ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨ946941Δ-ΘΥΓ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π45_22-01-2014 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Ξενοφώντος 7 : 10557 Αθήνα : κα Μακέδου : 210 3253123 : 210 3216653 : info@developathens.gr Αθήνα,7/5/2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 685 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη αρ. 51 & Βαλτετσίου Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014 Ταχ. Κώδικας: 106 81 - Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 28135 Τηλ. Επικοιν: 210 3898005, 022 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα