Προσωπικό (Personnel Records)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωπικό (Personnel Records)"

Transcript

1 Προσωπικό (Personnel Records) Το υποσύστημα Προσωπικό, αποτελεί τον πυρήνα της οικογένειας εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων σταθερών και μεταβλητών στοιχείων που αποτελούν τον Φάκελο Εργαζομένου (στοιχεία βιογραφικού, στοιχεία εργασίας, στοιχεία εκπαίδευσης του εργαζόμενου εντός της επιχείρησης, Ιατρικά στοιχεία κλπ). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης όλων των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων. Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποσύστημα, περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες : Παραμετρικός καθορισμός των επιπέδων της Οργανωτικής Δομής της επιχείρησης (Οργανόγραμμα). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη, να ορίσει πχ 3 επίπεδα οργανωτικής δομής, όπου 1ο επίπεδο θα είναι η Διεύθυνση, 2ο επίπεδο η Υποδιεύθυνση, 3ο επίπεδο το Τμήμα κλπ. Το όνομα του κάθε επιπέδου μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη. Δυνατότητα καθορισμού των στοιχείων όλων των επιπέδων της Οργανωτικής Δομής. Για κάθε στοιχείο της Οργανωτικής Δομής, μπορούν να καταχωρηθούν οι παρακάτω πληροφορίες : Κωδικός Στοιχείου Οργανωτικής Δομής (Οργανογράμματος) Τύπος (Επίπεδο) Οργανογράμματος. Περιγραφή Στοιχείου Οργανωτικής Δομής (πχ Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού) Κωδικοί Θέσεων Εργασίας (Job Positions) και πλήθος ατόμων ανά θέση, που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο Στοιχείο Οργανωτικής Δομής (απαιτήσεις σε Θέσεις Εργασίας, σύμφωνα με τον «κανονισμό»-οργανόγραμμα της επιχείρησης).

2 Προσωπικό (Personnel Records) Προσωπικά στοιχεία εργαζομένων τα οποία δεν έχουν ιστορικότητα : - Αριθμός Μητρώου Εργαζόμενου - Επώνυμο και Όνομα - Πατρώνυμο, Μητρώνυμο - Ονοματεπώνυμο συζύγου - Φύλο - Ημερομηνία, Χώρα και Τόπος Γέννησης - Ηλικία - Εορτή - Μητρική Γλώσσα - Εθνικότητα, Υπηκοότητα - Στοιχεία Διεύθυνσης Κατοικίας και Τηλέφωνα - Εσωτερικό τηλέφωνο εταιρίας, Γραφείο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( ) - ΑΦΤ και ΔΟΥ - Στοιχεία Δελτίου Ταυτότητας - Στοιχεία Διαβατηρίου - Στοιχεία Αδειας Εργασίας - Στοιχεία Αδειας Οδήγησης - Νεοεισερχόμενος στο ΙΚΑ (ένδειξη) - Φωτογραφία Εργαζόμενου - Ψηφιακή Υπογραφή Εργαζόμενου Στοιχεία Εργασίας με παρακολούθηση ιστορικότητας που περιλαμβάνονται τα εξής πεδία : - Ωράριο εργασίας - Ημερομηνία πρόσληψης - Ημερομηνία Αιτιολογία Αποχώρησης - Ημέρες Ώρες Εργασίας - Προϋπηρεσία στον Ίδιο Εργοδότη (Έτη Μήνες-Ημέρες) - Εργασιακή Σύμβαση - Μισθός - Αιτιολογία Μεταβολής Μισθού (από πίνακα), πχ αρχική πρόσληψη, προαγωγή, αλλαγή ειδικότητας κλπ - Μισθός Συλλογικής Σύμβασης - Μισθολογική Βαθμίδα - Προϊστάμενος Εργαζομένου - Κτίριο και Υποκατάστημα στο οποίο εργάζεται - Τίτλος Εργασίας, Θέση Εργασίας - Επίπεδο Οργανογράμματος - Ειδικότητα - Οικογενειακή Κατάσταση - Τρόπος Πληρωμής - Στοιχεία Τράπεζας Στοιχεία Οικογενειακών και Προστατευόμενων μελών για κάθε εργαζόμενο : - Σχέση Συγγένειας - Επώνυμο Όνομα Οικογενειακού Μέλους - Τόπος Γέννησης Ημερομηνία Γέννησης - Φύλο - Ειδικές Ανάγκες - Αριθμός Δημοτολογίου - Κατάσταση Μέλους (π.χ. Ανήλικο, Φοιτητής, Στρατιώτης κλπ), με τήρηση ιστορικότητας - Σχόλια

3 Προσωπικό (Personnel Records) Στοιχεία Ατόμων για επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης (Emergency Contacts) : - Επώνυμο και Όνομα - Σχέση με τον Εργαζόμενο (π.χ. σύζυγος) - Στοιχεία Διεύθυνσης, Τηλέφωνα, Fax Ιατρικά Στοιχεία & Στοιχεία Υγείας (Medical & Health Records) : - Ομάδα Αίματος-Rhesus - Αλλεργίες - Ειδικές Ανάγκες (Ανικανότητα, Ποσοστό, Περιοχή Σώματος) - Καπνιστής - Σωματομετρικά στοιχεία (Βάρος, Ύψος) Στοιχεία Στρατιωτικής Υπηρεσίας με τήρηση ιστορικότητας : - Τύπος Στρατιωτικής Θητείας - Χρονική Περίοδος (Από- Έως Ημερομηνία) - Διάρκεια Θητείας (Έτη Μήνες Ημέρες) - Σώμα, Βαθμός, Ειδικότητα - Σχόλια Στοιχεία Προϋπηρεσίας με τήρηση ιστορικότητας : - Εργοδότης - Θέση Προϋπηρεσίας - Χρονική περίοδος (Από-Έως Ημερομηνία) - Διάρκεια Προϋπηρεσίας (Έτη Μήνες - Ημέρες) - Ένδειξη Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας - Σχόλια Στοιχεία Εκπαίδευσης, Σεμιναρίων, Ειδικών γνώσεων : - Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Ειδικότητα Εκπαίδευσης - Εξειδίκευση - Ημερομηνία Λήξης Σπουδών - Διάρκεια Σπουδών - Ημερομηνία Αναγνώρισης Πτυχίου - Σχόλια Στοιχεία Ξένων Γλωσσών : - Ξένη Γλώσσα - Επίπεδο Γνώσης - Πτυχίο Στοιχεία Ηθικών Αμοιβών & Ποινών, με τήρηση ιστορικότητας. Τηρούνται τα στοιχεία : - Τύπος Ηθικής Αμοιβής Ποινής - Περιγραφή / Αιτιολογία - Ημερομηνία Έναρξης Λήξης (σε περίπτωση ποινής) - Διάρκεια Ποινής (Έτη -Μήνες-Ημέρες) Χρηματ. Ποσό Ποινής

4 Προσωπικό (Personnel Records) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Σταθερά στοιχεία εργαζομένων - Καρτέλες εργαζομένων - Ιστορικά στοιχεία εργαζομένων - Εργασιακές μεταβολές εργαζομένου - Διοικητικές μεταβολές εργαζομένου - Ιστορικότητα εργαζομένων - Ιστορικότητα μισθολογικών στοιχείων - Ιστορικότητα Δημοσίου - Αρ. Κάρτας - Συμβάσεις - Επί μέρους στοιχεία εργαζομένων - Τέκνα/προστ. μέλη εργαζομένων - Σπουδές εργαζομένων - Προϋπηρεσίες εργαζομένων - Ιατρικά στ./στ. υγείας εργαζομένων - Στρατιωτικά στοιχεία εργαζομένων - Λοιπές διευθύνσεις εργαζομένων - Πρόσωπα για επικοινωνία - Ασχολίες (Hobbies) εργαζομένων - Επισυναπτόμενα έγγραφα εργαζομένων - Λοιπές εργασίες εργαζομένων - Διαγραφή εργαζομένων - Αντιγραφή εργαζομένων - Μαζικές ενημερώσεις εργαζομένων - Ενημέρωση εργαζομένου από Ascii αρχείο - Εξαγωγή αρχείου εργαζόμενου σε Ascii αρχείο

5 Εκτυπώσεις - Σταθερά στοιχεία εργαζόμενων - Καρτέλες εργαζομένων - Ιστορικά στοιχεία εργαζομένων - Εργασιακές μεταβολές εργαζομένου - Διοικητικές μεταβολές εργαζομένου - Ιστορικότητα εργαζομένων - Ιστορικότητα μισθολογικών στοιχείων - Ιστορικότητα Δημοσίου - Αρ.Κάρτας - Επί μέρους στοιχεία εργαζομένων - Τέκνα/προστ. Μέλη εργαζομένων - Σπουδές εργαζομένων > Σπουδές εργαζομένων > Ξένες γλώσσες πτυχία εργαζομένων - Προϋπηρεσία εργαζομένων - Ιατρικά στ./στ. υγείας εργαζομένων - Στρατιωτικά στοιχεία εργαζομένων - Λοιπές διευθύνσεις εργαζομένων - Πρόσωπα για επικοινωνία - Ασχολίες (Hobbies) εργαζομένων - Επισυναπτόμενα έγγραφα - Εορτολόγιο εργαζομένων - Οργανογράμματα - Οργανόγραμμα εταιρίας - Οργανόγραμμα εργαζομένων Προσωπικό (Personnel Records)

6 Προσωπικό (Personnel Records) Παράμετροι - Γενικές παράμετροι - Τραπέζες/υπόκαταστηματα - Υποκαταστήματα Ασφαλιστικών Ταμείων - Δ.Ο.Υ. - Νομίσματα - Τομείς δραστηριότητας εταιριών - Γεωγραφικές παράμετροι - Χώρες - Γεωγραφικά διαμερίσματα - Νομοί - Πόλεις - Ταχ.Κώδικες - Παράμετροι εκπαιδεύσεις - Γλώσσες/πτύχια - Εκπαιδευτικά ιδρύματα - Επίπεδα σπουδών - Ειδικότητες πτυχίων - Εξειδικεύσεις - Παράμετροι αργιών - Αργίες - Ετήσιες αργίες - Εορτολόγια - Ετήσια εορτολόγια - Εταιρίες/όμιλοι - Όμιλοι εταιριών - Εταιρίες - Παράμετροι εργαζομένων - Γενικές παράμετροι εργαζομένων > θέσεις ευθύνης ομίλου > Βαθμοί > Τύποι αναπηρίας > Τύποι στρατιωτικής θητείας > Ασχολίες > Επίπεδα πρόσβασης > Είδη συγγένειας > Βαθμοί συγγένειας > Εργοδότες > Κατάσταση οικ. μελών εργαζομένου > Κλίμακες υπολογισμών > Περιοχές εργασίας > Τύποι εργαζομένων > Πακέτα κάλυψης ΙΚΑ > Ειδικότητες ΙΚΑ > Φόρμα ενημέρωσης εργαζομένου από άρχειο > Παραμετρικά πεδία εργαζομένων > Φίλτρα εργαζομένων

7 - Παράμετροι εργαζομένων ανά εταιρία > Κτίρια εταιρίας > Υποκαταστήματα εταιρίας > Θέσεις εργασίας > Τίτλοι εργαζομένων > Σχέσεις εργασίας > Ειδικότητές > Ομάδες εργαζομένων > Τύποι ηθικώναμοιβων/ποινών > Οργανογράμματα εταιρίας > Θέσεις ευθ. Λογιστικής > Κατηγορίες Δημοσίου - Πληροφορίες Προσωπικό (Personnel Records)

8 Εκπαίδευση Προσωπικού (Personnel Training) Το υποσύστημα Εκπαίδευση Προσωπικού, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel Master. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα της οργάνωσης και παρακολούθησης σεμιναρίων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, της αξιολόγησης των σεμιναρίων αυτών από τους εκπαιδευόμενους, την αξιολόγηση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, καθώς και την οικονομική παρακολούθηση των σεμιναρίων. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τους υπεύθυνους του Τμήματος Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού, για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (επιλογή εκπαιδευτών, συμμετοχές εργαζομένων, καθορισμός περιεχομένου και προγράμματος εκπαίδευσης, εξασφάλιση διαθεσιμότητας όλων των απαραίτητων πόρων κλπ).

9 Εκπαίδευση Προσωπικού (Personnel Training) Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποσύστημα, περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες : Διαχείριση Εκπαιδευτικών Φορέων & Οργανισμών, μέσω των οποίων η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα λήψης υπηρεσιών εκπαίδευσης. Για κάθε Εκπαιδευτικό Φορέα τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (Επωνυμία, Υπεύθυνοι, Στοιχεία Διεύθυνσης & Τηλέφωνα, Φορολογικά στοιχεία, Θεματικά πεδία εξειδίκευσης κλπ). Η ίδια η επιχείρηση, μπορεί να θεωρηθεί και αυτή σαν εκπαιδευτικός φορέας. Διαχείριση Εισηγητών / Εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών φορέων. Για κάθε εισηγητή τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (Ονοματεπώνυμο, Εκπαιδευτικός Φορέας στον οποίο ανήκει, Ειδικότητα, Στοιχεία Διεύθυνσης & Τηλέφωνα, Φορολογικά στοιχεία κλπ). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης εσωτερικών εκπαιδευτών (εργαζομένων) απ ευθείας μέσω του Μητρώου Προσωπικού. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, μέσω εντύπων που δίνονται στους εργαζόμενους, ώστε να αναφέρουν τα σεμινάρια που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν. Καταχώρηση των αναγκών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Σχεδιασμός και προγραμματισμός επιμορφωτικών σεμιναρίων, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από την αξιολόγηση του προσωπικού και τα υφιστάμενα προγράμματα σεμιναρίων των εκπαιδευτικών φορέων. Προγραμματισμός-δέσμευση των απαραίτητων πόρων (Αίθουσες Σεμιναρίων, Εποπτικά Μέσα, Βιβλία-Σημειώσεις κλπ). Σχεδιασμός και προγραμματισμός εσωτερικών σεμιναρίων, με βάση τις ανάγκες εκπαίδευσης και τη διαθεσιμότητα πόρων (αίθουσες, εισηγητές, εποπτικό υλικό κλπ). Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων των διεξαγόμενων Εκπαιδεύσεων και Σεμιναρίων, όπως : Φορέας οργάνωσης, Εισηγητές, Θεματικό πεδίο, Ενότητες, συνολική διάρκεια, ημερομηνίες και ώρες μαθημάτων, τόπος διεξαγωγής, συμμετέχοντες, στοιχεία κόστους. Παρακολούθηση των παρουσιών των εκπαιδευομένων Παρακολούθηση της αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (βαθμολογίες σε tests ανά ενότητα κλπ), καθώς και της αξιολόγησης των εισηγητών / εκπαιδευτών και του σεμιναρίου από τους εκπαιδευόμενους. Παρακολούθηση της αξιολόγησης των σεμιναρίων από τους εκπαιδευόμενους Προϋπολογιστική και απολογιστική οικονομική παρακολούθηση σεμιναρίων (κόστος εισηγητών, εποπτικού υλικού, ταξιδιών εκπαιδευομένων κλπ). Έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα

10 Εκπαίδευση Προσωπικού (Personnel Training) Διαχείριση βασικών στοιχείων - Εκπαιδευτικοί φορείς - Εκπαιδευτές - Σεμινάρια - Διαχείριση σεμιναρίων - Αξιολογήσεις σεμιναρίων - Αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων - Αξιολογήσεις εκπαιδευτών Εκτυπώσεις - Εκπαιδευτικοί φορείς - Εκπαιδευτές - Σεμινάρια - Εκπαιδευτές εργαζομένων - Έξοδα εκπαιδεύσεων - Αξιολογήσεις σεμιναρίων - Έξοδα εκπαιδεύσεων - Αξιολογήσεις σεμιναρίων - Αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων - Αξιολογήσεις εκπαιδευτών

11 Παράμετροι - Τύποι εκπαιδευτικού φορέα - Θεματικές ενότητες σεμιναρίων - Εποπτικά μέσα σεμιναρίων - Θέματα σεμιναρίων - Τύποι εξόδων - Τύποι κριτηρίων αξιολόγησης - Κριτήρια αξιολόγησης - Φόρμες αξιολόγησης - Κλίμακες αξιολόγησης Εκπαίδευση Προσωπικού (Personnel Training) Πληροφορίες

12 Οχήματα Εταιρίας (Company Vehicles) Το υποσύστημα Οχήματα Εταιρίας, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου των οχημάτων που ανήκουν στην επιχείρηση (σε συνδυασμό με το προσωπικό της επιχείρησης το οποίο τα χρησιμοποιεί), της ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων, των εξόδων λειτουργίας, των επισκευών και συντηρήσεών τους κλπ. Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποσύστημα, περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες : Μητρώο Οχημάτων - Σύνδεση με Εργαζόμενους Δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων για κάθε όχημα, όπως : - Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος - Τύπος Οχήματος - Καύσιμο - Κατασκευαστής, Μοντέλο - Έτος Κυκλοφορίας - Αριθμός και Ημερομηνία Άδειας Κυκλοφορίας - Χρώμα - Αριθμός Πλαισίου και Αριθμός Κινητήρα - Κυβισμός και Φορολογική Κατηγορία - Πρόσθετος Εξοπλισμός (πχ κλιματισμός, ραδιοκασετόφωνο, συναγερμός, αερόσακοι, κλπ) - Ένδειξη Ιδιοκτήτη (Εταιρεία ή Εργαζόμενος) - Τρόπος απόκτησης και Στοιχεία απόκτησης (Ημερομηνία, Κόστος κλπ) - Στοιχεία ενοικίασης-χρονομίσθωσης (Εταιρεία Ενοικίασης, διάρκεια, ημερομηνία λήξης κλπ)

13 Οχήματα Εταιρίας (Company Vehicles) Σύνδεση κάθε Οχήματος με συγκεκριμένους Εργαζόμενους (τήρηση ιστορικότητας χρήσης οχημάτων). Για κάθε χρήση αυτοκινήτου της εταιρείας από εργαζόμενο, υπάρχει η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων στοιχείων, όπως : - Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος - Εργαζόμενος που το χρησιμοποιεί - Ημερομηνία έναρξης και λήξης χρήσης - Χιλιόμετρα κατά την έναρξη και τη λήξη χρήσης Στοιχεία Ασφάλισης Οχημάτων - Πλήρη στοιχεία Ασφαλιστικών Εταιρειών (Επωνυμία, Υπεύθυνος, Στοιχεία Διεύθυνσης, Τηλέφωνα, ) Στοιχεία Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. Για κάθε Συμβόλαιο Ασφάλισης, τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως : - Ασφαλιστική Εταιρεία - Αριθμός Συμβολαίου - Ημερομηνία έναρξης και λήξης Συμβολαίου - Ποσό Ασφάλισης - Κόστος Συμβολαίου - Παρατηρήσεις Στοιχεία Επισκευών & Συντηρήσεων Οχημάτων Παρακολούθηση Ιστορικότητας των Τακτικών και Εκτάκτων Επισκευών και Συντηρήσεων των Οχημάτων. Για κάθε επισκευή ή συντήρηση, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης όλων των απαραίτητων στοιχείων, όπως : - Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος - Τύπος Επισκευής ή Συντήρησης - Ημερομηνία Επισκευής /Συντήρησης - Ένδειξη Χιλιομετρητή - Ένδειξη Ζημιάς (Ναι /Όχι) - Κόστος Ανταλλακτικών - Κόστος Εργασίας Επισκευής /Συντήρησης - Ποσό που καλύφθηκε από την Ασφαλιστική Εταιρεία - Ποσό που καταβλήθηκε από την Εταιρεία - Παραστατικό Πληρωμής - Παρατηρήσεις - Επόμενη Ημερομηνία Ελέγχου (για Επισκευές /Συντηρήσεις με περιοδικότητα χρόνου) - Ένδειξη Χιλιομετρητή για επόμενο Έλεγχο (για Επισκευές/ Συντηρήσεις με περιοδικότητα χιλιομέτρων). Έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων Ευρετήρια Οχημάτων, στην οποία εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία κάθε οχήματος και οι αντίστοιχοι Εργαζόμενοι που τα χρησιμοποιούν Ευρετήρια Ασφαλιστικών Εταιρειών Καταστάσεις Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, με κριτήρια-φίλτρα οριζόμενα από τον χρήστη (πχ. από -έως ημερομηνία λήξης κλπ) Κατάσταση Ιστορικού Επισκευών και Συντηρήσεων ανά Όχημα, με κριτήρια-φίλτρα οριζόμενα από τον χρήστη (πχ απόέως ημερομηνία επισκευής, τύπος επισκευής κλπ). Κατάσταση Προβλεπόμενων Προσεχών Συντηρήσεων Οχημάτων, με κριτήρια-φίλτρα οριζόμενα από τον χρήστη (πχ από-έως ημερομηνία προβλεπόμενης συντήρησης, τύπος συντήρησης κλπ).

14 Οχήματα Εταιρίας (Company Vehicles) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Οχήματα - Καρτέλες οχημάτων - Στοιχεία οχημάτων - Εξαρτήματα - Χρήσεις οχημάτων - Ημερολόγια οχημάτων - Κόστη οχημάτων - Έξοδα οχημάτων - Ασφάλειες οχημάτων Εκτυπώσεις - Εκτύπωση οχημάτων - Εξαρτήματα οχημάτων - Χρήσεις οχημάτων - Ημερολόγια οχημάτων - Έξοδα οχημάτων - Επόμενος έλεγχος οχημάτων - Ασφάλειες οχημάτων Παράμετροι - Παράμετροι οχημάτων - Κατηγορίες οχημάτων - Κατηγορίες τελών κυκλοφορίας - Πρόσθ. εξοπλισμός εξαρτήματα - Τρόποι απόκτησης εξοπλισμού - Τύποι εξόδων οχημάτων - Κατηγορίες προμηθευτών - Καύσιμα οχημάτων - Βοηθητικά αρχεία - Ασφαλιστικές εταιρίες - Προμηθευτές

15 Πάγιος Εξοπλισμός Εταιρίας (Company Property) Το υποσύστημα Πάγιος Εξοπλισμός Εταιρίας, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων στοιχείων για όλα τα είδη εξοπλισμού που έχουν χρεωθεί σε εργαζόμενους της Επιχείρησης (πχ Ηλ. Υπολογιστές Γραφείου, Notebooks, κινητά τηλέφωνα, κλειδιά, κάρτες, στολές κλπ), ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση των ειδών εξοπλισμού τα οποία θα πρέπει να επιστρέψει ο εργαζόμενος κατά την απόχώρησή του από την επιχείρηση. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο υποσύστημα, δέν υποκαθιστά το υποσύστημα Παρακολούθησης Παγίων της Λογιστικής. Για κάθε είδος Πάγιου Εξοπλισμού, μπορούν να τηρούνται στοιχεία όπως : - Κωδικός Είδους - Σειριακός Αριθμός Είδους (Serial Number) - Περιγραφή - Κατασκευαστής, Μοντέλο - Κωδικός Παγίoυ - Προμηθευτής - Στοιχεία απόκτησης (Ημερομηνία, Παραστατικό, Ποσόν) - Στοιχεία ενοικίασης χρονομίσθωσης (Εταιρία, Διάρκεια κλπ) - Αναλυτικά στοιχεία για τα πρόσθετα εξαρτήματα (Accessories) - Αναλυτικά στοιχεία για την ασφάλιση του εξοπλισμού - Αναλυτικά στοιχεία για τα έξοδα που αφορούν τον εξοπλισμό (επισκευές, συντηρήσεις κλπ). - Αναλυτικά στοιχεία για την χρέωση του εξοπλισμού σε συγκεκριμένους εργαζόμενους της επιχείρησης, με τήρηση ιστορικότητας

16 Πάγιος Εξοπλισμός Εταιρίας (Company Property) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Πάγιος εξοπλισμός - Καρτέλες πάγιου εξοπλισμού - Στοιχεία πάγιου εξοπλισμού - Εξαρτήματα πάγιου εξοπλισμού - Χρήσεις πάγιου εξοπλισμού - Κόστη πάγιου εξοπλισμού - Έξοδα πάγιου εξοπλισμού - Ασφάλειες πάγιου εξοπλισμού Εκτυπώσεις - Εκτύπωση πάγιου εξοπλισμού - Εξαρτήματα πάγιου εξοπλισμού - Χρήσεις πάγιου εξοπλισμού - Επόμενος έλεγχος πάγιου εξοπλισμού - Ασφάλειες πάγιου εξοπλισμού Παράμετροι - Παράμετροι πάγιου εξοπλισμού - Κατηγορίες πάγιου εξοπλισμού - Πρόσθ. εξοπλισμός εξαρτήματα - Τρόποι απόκτησης πάγιου εξοπλισμού - Τύποι εξόδων πάγιου εξοπλισμού - Κατηγορίες προμηθευτών - Βοηθητικά αρχεία - Ασφαλιστικές εταιρίες - Προμηθευτές

17 Ατυχήματα Τραυματισμοί (Accidents Injuries) Το υποσύστημα Ατυχήματα-Τραυματισμοί, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και της τήρησης όλων των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τους υπεύθυνους Ασφάλειας Εργασίας της επιχείρησης, για τον εντοπισμό των περιοχών εργασίας και των ωρών εργασίας που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα, με τελικό στόχο την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη-ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων ή/και τραυματισμών στους χώρους εργασίας. Για κάθε Ατύχημα / Τραυματισμό, τηρούνται στοιχεία όπως : Ημερομηνία και ώρα ατυχήματος Τύπος ατυχήματος (πχ Εργατικό, Υλικές Ζημιές, Ζημιές & Τραυματισμοί, Θανατηφόρο κλπ) Αίτιο Ατυχήματος (πχ Βλάβη Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μη τήρηση Κανόνων Ασφαλείας κλπ). Σύντομη και Αναλυτική Περιγραφή ατυχήματος Κτίριο και Τοποθεσία στην οποία συνέβη το ατύχημα (πχ Εργοτάξιο Ελευσίνας, Δεξαμενή καυσίμων) Αναλυτικά στοιχεία Τραυματισμών Εργαζομένων. Για κάθε τραυματισμό τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως : Εργαζόμενος, Αιτία τραυματισμού, Είδος και σοβαρότητα τραυματισμού, ένδειξη τήρησης κανόνων ασφαλείας ένδειξη μεταφοράς-περίθαλψης σε Νοσοκομείο, Προτεινόμενες προληπτικές ενέργειες, Απωλεσθείσες ώρες εργασίας κλπ

18 Ατυχήματα Τραυματισμοί (Accidents Injuries) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Ατυχήματα / Τραυματισμοί Εκτυπώσεις - Εκτύπωση ατυχημάτων - Αναλυτική εκτύπωση ατυχημάτων - Στατιστικά ατυχημάτων Παράμετροι - Παράμετροι ατυχημάτων - Τύποι ατυχημάτων - Αιτίες ατυχημάτων - Παράμετροι τραυματισμών - Τύποι τραυματισμών - Σοβαρότητα τραυματισμών - Αιτίες τραυματισμών - Μέρη σώματος - Σημεία τραυματισμών

19 Εταιρικές Εκδηλώσεις (Company Events) Το υποσύστημα Εταιρικές Εκδηλώσεις, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των κάθε είδους εκδηλώσεων που διοργανώνει η επιχείρηση ή των εκδηλώσεων άλλων φορέων στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι της επιχείρησης, με παράλληλη τήρηση όλων των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Marketing της επιχείρησης, με στόχο την αρτιότερη οργάνωση και την πληρέστερη οικονομική παρακολούθηση των εκδηλώσεων. Για κάθε εκδήλωση, υπάρχει η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων στοιχείων, όπως : Κωδικός Εκδήλωσης Περιγραφή Εκδήλωσης Τύπος Εκδήλωσης Τόπος Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης Συμμετέχοντες εργαζόμενοι Αναλυτικός Προϋπολογισμός & Απολογισμός Κόστους ανά είδος εξόδου Επίσης, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης όλων των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων (Ημερολόγιο Εκδηλώσεων, συγκριτικά προϋπολογιστικά-απολογιστικά στοιχεία, συμμετοχές σε εκδηλώσεις ανά εργαζόμενο κλπ).

20 Εταιρικές Εκδηλώσεις (Company Events) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Εκπαιδευτικοί φορείς - Εκπαιδευτές - Σεμινάρια - Διαχείριση σεμιναρίων - Αξιολογήσεις σεμιναρίων - Αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων - Αξιολογήσεις εκπαιδευτών Εκτυπώσεις - Εκπαιδευτικοί φορείς - Εκπαιδευτές - Σεμινάρια - Εκπαιδεύσεις εργαζομένων - Αξιολογήσεις σεμιναρίων - Αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων - Αξιολογήσεις εκπαιδευτών Παράμετροι - Τύποι εκπαιδευτικού φορέα - Θεματικές ενότητες σεμιναρίων - Εποπτικά μέσα σεμιναρίων - Θέματα σεμιναρίων - Τύποι σεμιναρίων - Κατηγορίες σεμιναρίων - Τύποι εξόδων - Τύποι κριτηρίων - Κριτήρια αξιολόγησης - Φόρμες αξιολόγησης - Κλίμακες αξιολόγησης

21 Βιογραφικά - Προσλήψεις Προσωπικού (Recruitment) Το υποσύστημα Βιογραφικά Προσλήψεις Προσωπικού, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχονται όλες οι δυνατότητες οργάνωσης και παρακολούθησης όλων των φάσεων της διαδικασίας πρόσληψης νέων εργαζομένων, όπως τήρηση βιογραφικών υποψηφίων, αγγελίες πρόσληψης που δημοσιεύει η επιχείρηση σε διάφορα μέσα και βιογραφικά που αντιστοιχούν στις αγγελίες αυτές για συγκεκριμένες θέσεις, αξιολόγηση των βιογραφικών σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θέσεων εργασίας, τελική πρόταση για επιλογή υποψηφίων. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολούνται με την επιλογή νέου προσωπικού, διευκολύνοντάς τους τόσο στην επιλογή των πλέον κατάλληλων υποψηφίων για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, αλλά και στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δημοσίευσης αγγελιών ανά μέσο ενημέρωσης, την διατήρηση βιογραφικών για μελλοντικές ανάγκες κλπ.

22 Βιογραφικά - Προσλήψεις Προσωπικού (Recruitment) Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποσύστημα, περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες : Παρακολούθηση κενών Θέσεων Εργασίας, σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της επιχείρησης / οργανισμού Τήρηση απαιτήσεων για νέες Θέσεις Εργασίας από τις Διευθύνσεις και Τμήματα της επιχείρησης. Προγραμματισμός αναγκών και καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων προσλήψεων, για κάθε Θέση Εργασίας Η διαδικασία προσλήψεων, αρχίζει με την δημοσίευση σχετικών αγγελιών, για την κάλυψη Θέσεων Εργασίας που προκύπτουν από το εγκεκριμένο οργανόγραμμα. Για κάθε αγγελία πρόσληψης, τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (Κωδικός αγγελίας, περιγραφή αγγελίας, μέσα ενημέρωσης στα οποία δημοσιεύθηκε, ημερομηνίες και κόστη δημοσίευσης, θέσεις εργασίας που αφορά, περιεχόμενο-κείμενο αγγελίας κλπ) Τήρηση στοιχείων Αιτήσεων Πρόσληψης & Βιογραφικών υποψηφίων. Για κάθε αίτηση υποψήφιου, τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και το βιογραφικό (Ημερομηνία αίτησης, Αγγελία και Θέση Εργασίας στην οποία αναφέρεται, δημογραφικά στοιχεία υποψήφιου, στοιχεία διεύθυνσης και τηλέφωνα, Προυπηρεσία, Εκπαίδευση, Ξένες γλώσσες, Εργασιακή εμπειρία, Συστάσεις κλπ) Δυνατότητα σχεδιασμού διαφορετικών εντύπων-αναφορών αξιολόγησης υποψηφίων, με καθορισμό των κριτηρίων και υπο-κριτηρίων που κάθε ένα θα περιλαμβάνει, καθώς και των επιτρεπτών τιμών βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου. Τήρηση στοιχείων αξιολόγησης Υποψηφίων (με βάση τις συνεντεύξεις και τα στοιχεία βιογραφικού), με τήρηση ιστορικότητας. Για κάθε Υποψήφιο, μπορούν να καταχωρηθούν απεριόριστες αξιολογήσεις. Για κάθε μία από αυτές τις αξιολογήσεις, τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (Κωδικός υποψηφίου, Κωδικός αίτησης πρόσληψης, Ημερομηνία αξιολόγησης, Αξιολογητής, Θέση για την οποία αξιολογείται, Αξιολογούμενα χαρακτηριστικά και βαθμοί αξιολόγησης, προσφερόμενος και αιτούμενος μισθός, Τελική εισήγηση αξιολογητή κλπ) Έκδοση στατιστικών στοιχείων βαθμού (ποσοστού) εκπλήρωσης στόχων Θέσεων Εργασίας από τους υποψηφίους και πρόταση από το σύστημα για την σειρά κατάταξης αξιολόγησης ανά Θέση Εργασίας. Έκδοση Καταστάσεων Αξιολόγησης-Βαθμολόγησης Υποψηφίων ανά Θέση Εργασίας

23 Κανονισμοί Εργασίας (Company Regulations) Το υποσύστημα Κανονισμοί Εργασίας, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα αρχειοθέτησης-τήρησης και παρακολούθησης όλων των Κανονισμών Εργασίας που έχει θεσπίσει η Επιχείρηση, για όλα τα εργασιακά θέματα. Παρέχεται η δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού των Εργασιακών Θεμάτων και των αντίστοιχων Κανονισμών Εργασίας, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως : Κωδικός Εργασιακού Θέματος Περιγραφή Εργασιακού Θέματος (πχ Κανόνες Ασφαλείας Διυλιστηρίου) Κανονισμός Εργασίας για το συγκεκριμένο θέμα Θέση του Σωματείου Εργαζομένων και της Επιχείρησης για το συγκεκριμένο εργασιακό θέμα Καταχώρηση πολλαπλών κειμένων για κάθε εργασιακό θέμα

24 Κανονισμοί Εργασίας (Company Regulations) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Ομαδικές ασφαλήσεις - Ασφαλιστικά συμβόλαια - Ασφαλιστ. καλύψεις εργαζομένων - Αποζημιώσεις ομαδικών ασφαλίσεων - Λοιπές εργασίες > Ενημέρωση ασφαλιστικών καλύψεων εργαζομ. - Εκδηλώσεις - Κανονισμοί εργασίας Εκτυπώσεις - Εκτύπωση ομαδικών ασφαλίσεων - Εκτύπωση ασφαλιστ. συμβολαίων - Εκτύπωση καλύψεων εργαζομένων - Αποζημιώσεις ομαδικών ασφαλίσεων - Εκτύπωση εκδηλώσεων - Εκδηλώσεις - Ενέργειες εκδηλώσεων - Εξοδα εκδηλώσεων - Εκτύπωση κανονισμών εργασίας

25 Παράμετροι - Παράμετροι ομαδικών ασφαλίσεων - Τύποι ασφαλίστ. Καλύψέων - Ασφαλιστικές εταιρίες - Παράμετροι εκδηλώσεων - Τύποι ενεργειών - Τύποι εκδηλώσεων - Τύποι εξόδών - Εξωτερικοί συνεργάτες Κανονισμοί Εργασίας (Company Regulations) - Παράμετροι κανονισμών εργασίας - Τύποι κειμένων

26 Αξιολόγηση Προσωπικού (Job & Personnel Evaluation) Το υποσύστημα Αξιολόγηση Προσωπικού, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχονται όλες οι δυνατότητες οργάνωσης και διαχρονικής παρακολούθησης της αξιολόγησης των εργαζομένων, όπως καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης για κάθε θέση εργασίας, σχεδιασμός εντύπων αξιολόγησης για διάφορες ομάδες εργαζομένων, τήρηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης, έκδοση στατιστικών στοιχείων αξιολόγησης και αναγκών εκπαίδευσης. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολούνται με την αξιολόγηση του προσωπικού (Διευθυντές, προιστάμενοι, σύμβουλοι αξιολόγησης κλπ), εξασφαλίζοντας ενιαίο και δίκαιο τρόπο αξιολόγησης, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων και στόχων, τη δυνατότητα σύγκρισης των απαιτήσεων κάθε θέσης με τις ικανότητες του κατόχου της θέσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, καθώς και τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξή τους μέσα στην επιχείρηση ή οργανισμό.

27 Αξιολόγηση Προσωπικού (Job & Personnel Evaluation) Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποσύστημα, περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες : Τήρηση στοιχείων Θέσεων Εργασίας : διοικητικά χαρακτηριστικά, στοιχεία περιγραφής θέσεων μέσω κριτηρίων αξιολόγησης και επιθυμητού βαθμού εκπλήρωσης των κριτηρίων, που έχουν καθορισθεί από τον αναλυτή θέσεων εργασίας, καθώς και κριτηρίων που σχετίζονται με την κατεύθυνση σπουδών (ειδικότητα), την βαθμίδα εκπαίδευσης, την προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις. Τήρηση στοιχείων ρόλων-αρμοδιοτήτων (περιγραφή, κριτήρια και επιθυμητός βαθμός εκπλήρωσής τους κλπ). Αντιστοίχιση Εργαζομένων με Θέσεις Εργασίας και Ρόλους. Δυνατότητα σχεδιασμού διαφόρων εντύπων-αναφορών αξιολόγησης, με καθορισμό των κριτηρίων και υπό-κριτηρίων που κάθε ένα θα περιλαμβάνει, καθώς και των επιτρεπτών τιμών βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου. Αναλυτικότερα, υπάρχει η δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού Ομάδων Χαρακτηριστικών / Δεξιοτήτων (Attribute/Skill Classes). Για κάθε Ομάδα Δεξιοτήτων, μπορούν (επίσης παραμετρικά) να καθορισθούν τα αναλυτικά Χαρακτηριστικά ή Δεξιότητες (Skills) που ανήκουν στην συγκεκριμένη Ομάδα. Για κάθε τέτοιο Χαρακτηριστικό (Skill), μπορεί να καθορισθεί παραμετρικά από το χρήστη η κλίμακα βαθμολόγησης (πχ 5=Εξαιρετικά, 4=Πολύ Καλά, 3=Καλά κλπ). Τέλος, για κάθε Θέση Εργασίας, μπορούν να καθορισθούν τα συγκεκριμένα Χαρακτηριστικά ή Δεξιότητες που θα λαμβάνονται υπ όψιν για την αξιολόγηση της θέσης και των αντίστοιχων εργαζομένων κατ επέκταση. Για κάθε ένα από αυτά, μπορούν να καθορισθούν οι minimum και maximum αποδεκτές και επιθυμητές τιμές (Accepted & Desirable Class Values). Το σύνολο των παραπάνω Χαρακτηριστικών και Δεξιοτήτων, αποτελεί τον βασικό κορμό κάθε Εντύπου Αξιολόγησης Στοιχεία Αξιολόγησης Εργαζομένων, με τήρηση ιστορικότητας. Για κάθε αξιολόγηση, τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου, Ημερομηνία Αξιολόγησης, Αξιολογητής, Περίοδος Αξιολόγησης, Αξιολογούμενα χαρακτηριστικά και Βαθμοί Αξιολόγησης, Γενικός χαρακτηρισμός αξιολόγησης, Παρατηρήσεις αξιολογητή και αξιολογούμενου κλπ). Έκδοση στατιστικών στοιχείων βαθμού (ποσοστού) εκπλήρωσης στόχων Θέσεων Εργασίας από τους εργαζόμενους (Skill-Gap Analysis) και πρόταση από το σύστημα των αναγκών εκπαίδευσης για εργαζόμενους που υπολείπονται των αντίστοιχων προκαθορισμένων στόχων.

28 Διαχείριση βασικών αρχείων - Αξιολόγηση - Φόρμες αξιολόγησης - Αξιολογητές - Αξιολόγηση θέσης εργασίας - Αξιολόγηση εργαζομένου - Στοχοθέτηση - Φόρμες στοχοθέτησης - Στοχοθέτηση ομάδα εργαζομένων - Στοχοθέτηση εργαζομένου Αξιολόγηση Προσωπικού (Job & Personnel Evaluation) Εκτυπώσεις - Αξιολόγηση - Εκτύπωση αξιολόγησης θέσεων - Εκτύπωση αξιολόγησης εργαζομένων - Στατιστικά αξιολογήσεων - Συγκρίσεις αξιολογ. θέσεων/εργαζομένων - Στοχοθέτηση - Στόχοι ομάδων - Στόχοι εργαζομένων Παράμετροι - Παράμετροι αξιολόγησης - Περίοδοι αξιολόγησης - Ομάδες ικανοτήτων - Ικανότητες - Βαθμολογίες - Θέσεις εργασίας - Προσβάσεις αξιολόγησης - Παράμετροι στοχοθέτησης - Κατηγορίες στόχων - Στόχοι - Ομάδες εργαζομένων - Μονάδες μέτρησης

29 Εξοδολόγια (Expense Reports) Το υποσύστημα Εξοδολόγια, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχονται όλες οι δυνατότητες διαχείρισης και παρακολούθησης των επαγγελματικών ταξιδίων των εργαζομένων της επιχείρησης, των προκαταβολών που δίδονται έναντι εξόδων, των απολογιστικών εξοδολογίων που σχετίζονται με τα παραπάνω, των χρήσεων εταιρικών πιστωτικών καρτών κλπ. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού ή/και της Οικονομικής Διεύθυνσης μίας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολούνται με την παρακολούθηση των εξόδων προσωπικού που αφορούν έργα τα οποία έχει αναλάβει η επιχείρηση, επαγγελματικά ταξίδια κλπ, με στόχο την πληρέστερη, ευκολότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξόδων αυτών, αλλά και την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων που αφορούν την απολογιστική κοστολόγηση έργων, εργαζομένων, συνεργατών κλπ

HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ HR Net MaSter ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για να είναι αποτελεσματική η Διαχείριση των αιτημάτων προσωπικού, απαιτείται ένα κατάλληλο πρόγραμμα ικανό για γρήγορη και αξιόπιστη βοήθεια στο

Διαβάστε περισσότερα

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ωρομέτρηση (Time & Attendance)

Ωρομέτρηση (Time & Attendance) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Μισθοδοσίας

Διαχείριση Μισθοδοσίας Διαχείριση Μισθοδοσίας Δυνατότητες Η εφαρμογή αυτή καλύπτει πλήρως όλο το κύκλωμα διαχείρισης και υπολογισμού μισθοδοσίας των εργαζομένων και παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες : Απεριόριστος αριθμός μισθολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter)

Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter) Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter) Το Roster MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο, να καλύψει πλήρως τις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα

Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 Σύστημα Μισθοδοσίας Δημόσιου Τομέα PAYBRAIN Συνοπτική Παρουσίαση 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «PAYBRAIN»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Αίτηση του Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή των υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 469 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 23-12-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 11561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΑΔΤ:. ή διαβατήριο:. Ημερ/νία Γέννησης Φύλο: Άρρεν..Θήλυ.. Πόλη ή Χωριό Οδός:., Αριθμός Τ.Κ

ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΑΔΤ:. ή διαβατήριο:. Ημερ/νία Γέννησης Φύλο: Άρρεν..Θήλυ.. Πόλη ή Χωριό Οδός:., Αριθμός Τ.Κ Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου Ωφελούμενου ( * ) στο έργο: «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / /

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Σ.Υ.Υ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: _ Ημερομηνία γέννησης / / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Μ Η Τ Ρ Ω Ο Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Ν Σ. Υ. Υ Επώνυμο: Όνομα: Σας υποβάλλω σφραγισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου :

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : την Απασχόληση «ΠΑΣΙΘΕΑ» ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την Αναζωογόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κ.Τ.Ε.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία, 01/10/2014 Αριθμ. Πρωτ: 136 Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Τσιλαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο, 26/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2779 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SDC HRMS. Συνοπτική Παρουσίαση ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα

SDC HRMS. Συνοπτική Παρουσίαση ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Κασταµονής 99 Α & Μακρυγιάννη, 142 35 Καλογρέζα ΤΗΛ. 210 2719100, ΦΑΞ: 210 2718133 SDC HRMS Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστηµα διαχείρισης προσωπικού SDC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ. Όνομα: Επώνυμο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Όνομα Επώνυμο Γραφείο Κωδικός Παραγωγού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επώνυμο: Επάγγελμα: Είδος επιχείρησης (σε περίπτωση επιχειρηματία, εμπόρου κλπ), Ημερομηνία γέννησης: / / Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Στην Πράξη: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας»

Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Ελευσίνας» Aίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ../../.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:../../.. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 4.00.515

Soft1 Version 4.00.515 Νέες προδιαγραφές Version : 2.00 Date: 08/12/2015 Department: Product Management Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Γενικά... 3 Εμπορικό... 3 Χρηματοοικονομικά... 5 Μισθοδοσία... 6

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014. Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις Έκδοση 5.12.1.0 15/09/2014 Η έκδοση 5.12.1.0, περιλαμβάνει : Νέα λειτουργικότητα Βελτιώσεις Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7) xml αρχείο Δήλωση εργοδότη για λήξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά i-payday

Χαρακτηριστικά i-payday Χαρακτηριστικά i-payday Το πρόγραμμα Διαχείρισης Μισθοδοσίας i-payday δημιουργήθηκε με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, σε συνδιασμό με την εικοσιπενταετή εμπειρία της σε μισθοδοσίες. Αποτέλεσμα, το σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 08-07-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 6397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01 Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Δημοσίου Τομέα Συνοπτική Παρουσίαση Το Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ): Α.Φ.Μ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Δ.Ο.Υ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΠΟΛΗ, ΤΚ, ΤΗΛ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια

Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα Έξοδα Λογιστική Πάγια Λογιστική Σουίτα II Έσοδα / Έξοδα Λογιστική Πάγια ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. έχει κατοχυρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (Α&Μ) 6ο Εξάμηνο Διδάσκουσα : Αναπλ.Καθηγήτρια Α. Πουλυμενάκου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο: 17/12/2014 Αριθμ.Πρωτ.: 12867 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 65404 ΚΑΒΑΛΑ, 2510 462100, www.teiemt.gr, www.teikav.edu.gr Ημερομ.: /./2014 Αρ. Πρωτ.:.

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ 65404 ΚΑΒΑΛΑ, 2510 462100, www.teiemt.gr, www.teikav.edu.gr Ημερομ.: /./2014 Αρ. Πρωτ.:. Ημερομ.: /./01 Αρ. Πρωτ.:. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ: Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Σύμφωνα με την αριθμ. 98/16-09-01 προκήρυξη, σας

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. 20, 151 25 215 55 00 880 FA AX

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. 20, 151 25 215 55 00 880 FA AX 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Α Τηλ 215 55 000 880 FAX 215 555 00 883 Σύστημα Μισθοδοσίας PAYBRAIN 01 Συνοπτική Παρουσίαση 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά, χρήσιμα μυστικά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.

Μικρά, χρήσιμα μυστικά στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Ο σύμβουλος πρέπει να εξηγήσει στο μαθητή το ρόλο του βιογραφικού σημειώματος (Curriculum Vitae). Ότι δηλαδή μέσα από αυτό ο υποψήφιος προβάλει και διαφημίζει τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύντομη περιγραφή φορέα Α. O Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 10 ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής, με την επωνυμία Κοι.Σ.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 17-07-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 8188 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ)

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Βεβαίωση ανεργίας, όπου εμφαίνεται ανεργία πάνω από 12 μήνες (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο Υ» Τ Ι Τ Λ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ «Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 06-05-2015 Αριθμ.Πρωτ.:4045 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών»

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιος είναι ο τίτλος της δράσης Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους έως 29 ετών» Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 25-06-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 5800 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 24-09-2014 Αριθμ.Πρωτ.: 10193 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 65

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 65 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» - Έντυπο αίτησης Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 09/03/2015 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 04539

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ. Τη Γραμματεία του Τμήματος. της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ. Τη Γραμματεία του Τμήματος. της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΠΡΟΣ: Τη Γραμματεία του Τμήματος. ΑΙΤΗΣΗ της Σχολής. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΕΠΩΝΥΜΟ..... ΟΝΟΜΑ..... Με την παρούσα υποβάλλω την υποψηφιότητά μου, προκειμένου να κριθώ για πρόσληψη σε θέση (Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31 Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λ/σού, 4 ος όροφος 3036 Λεμεσός Τ.Θ. 50329,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area "

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φωτογραφία A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Εργαζομένων. Στη σελίδα «Σχόλια» μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σχόλια για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ή. θέλουμε να τυπώνονται στο. δίνουμε.

Αρχείο Εργαζομένων. Στη σελίδα «Σχόλια» μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σχόλια για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο ή. θέλουμε να τυπώνονται στο. δίνουμε. Αρχείο Εργαζομένων Αρχείο Εργαζομένων Η βασική οθόνη καταχώρησης στο αρχείο εργαζομένων φαίνεται ακόλουθα. Το πρόγραμμα αυτό διαχειρίζεται 6 οθόνες : Βασικά, Λοιπά, Σχόλια, Παράμετροι, Ταμείαεπιδόματα,

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΙ-Θ58. Αθήνα, 28/1/2013 Αριθ. πρωτ.: 16.1/290

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΙ-Θ58. Αθήνα, 28/1/2013 Αριθ. πρωτ.: 16.1/290 Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285120, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης Αθήνα, 28/1/2013 Αριθ. πρωτ.: 16.1/290 Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : Προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ (ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.) Βόλος,././2014 Για

Διαβάστε περισσότερα

12.000 έως και 16.000

12.000 έως και 16.000 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» για συμμετοχή στην πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

. / / 2012. Αρ. Πρωτ. : Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΟΝΟΜΑ : ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :.. Π Ρ Ο Σ. το Τμήμα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

. / / 2012. Αρ. Πρωτ. : Α Ι Τ Η Σ Η ΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΟΝΟΜΑ : ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :.. Π Ρ Ο Σ. το Τμήμα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η. / / 201 Αρ. Πρωτ. : ΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΟΝΟΜΑ : ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ :..... Τ.Κ. : ΠΕΡΙΟΧΗ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :. fax :...... e-mail :.... Α.Δ.Τ. :.... Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα