Προσωπικό (Personnel Records)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσωπικό (Personnel Records)"

Transcript

1 Προσωπικό (Personnel Records) Το υποσύστημα Προσωπικό, αποτελεί τον πυρήνα της οικογένειας εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων σταθερών και μεταβλητών στοιχείων που αποτελούν τον Φάκελο Εργαζομένου (στοιχεία βιογραφικού, στοιχεία εργασίας, στοιχεία εκπαίδευσης του εργαζόμενου εντός της επιχείρησης, Ιατρικά στοιχεία κλπ). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης όλων των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων. Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποσύστημα, περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες : Παραμετρικός καθορισμός των επιπέδων της Οργανωτικής Δομής της επιχείρησης (Οργανόγραμμα). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη, να ορίσει πχ 3 επίπεδα οργανωτικής δομής, όπου 1ο επίπεδο θα είναι η Διεύθυνση, 2ο επίπεδο η Υποδιεύθυνση, 3ο επίπεδο το Τμήμα κλπ. Το όνομα του κάθε επιπέδου μπορεί να καθοριστεί από τον χρήστη. Δυνατότητα καθορισμού των στοιχείων όλων των επιπέδων της Οργανωτικής Δομής. Για κάθε στοιχείο της Οργανωτικής Δομής, μπορούν να καταχωρηθούν οι παρακάτω πληροφορίες : Κωδικός Στοιχείου Οργανωτικής Δομής (Οργανογράμματος) Τύπος (Επίπεδο) Οργανογράμματος. Περιγραφή Στοιχείου Οργανωτικής Δομής (πχ Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού) Κωδικοί Θέσεων Εργασίας (Job Positions) και πλήθος ατόμων ανά θέση, που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο Στοιχείο Οργανωτικής Δομής (απαιτήσεις σε Θέσεις Εργασίας, σύμφωνα με τον «κανονισμό»-οργανόγραμμα της επιχείρησης).

2 Προσωπικό (Personnel Records) Προσωπικά στοιχεία εργαζομένων τα οποία δεν έχουν ιστορικότητα : - Αριθμός Μητρώου Εργαζόμενου - Επώνυμο και Όνομα - Πατρώνυμο, Μητρώνυμο - Ονοματεπώνυμο συζύγου - Φύλο - Ημερομηνία, Χώρα και Τόπος Γέννησης - Ηλικία - Εορτή - Μητρική Γλώσσα - Εθνικότητα, Υπηκοότητα - Στοιχεία Διεύθυνσης Κατοικίας και Τηλέφωνα - Εσωτερικό τηλέφωνο εταιρίας, Γραφείο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση ( ) - ΑΦΤ και ΔΟΥ - Στοιχεία Δελτίου Ταυτότητας - Στοιχεία Διαβατηρίου - Στοιχεία Αδειας Εργασίας - Στοιχεία Αδειας Οδήγησης - Νεοεισερχόμενος στο ΙΚΑ (ένδειξη) - Φωτογραφία Εργαζόμενου - Ψηφιακή Υπογραφή Εργαζόμενου Στοιχεία Εργασίας με παρακολούθηση ιστορικότητας που περιλαμβάνονται τα εξής πεδία : - Ωράριο εργασίας - Ημερομηνία πρόσληψης - Ημερομηνία Αιτιολογία Αποχώρησης - Ημέρες Ώρες Εργασίας - Προϋπηρεσία στον Ίδιο Εργοδότη (Έτη Μήνες-Ημέρες) - Εργασιακή Σύμβαση - Μισθός - Αιτιολογία Μεταβολής Μισθού (από πίνακα), πχ αρχική πρόσληψη, προαγωγή, αλλαγή ειδικότητας κλπ - Μισθός Συλλογικής Σύμβασης - Μισθολογική Βαθμίδα - Προϊστάμενος Εργαζομένου - Κτίριο και Υποκατάστημα στο οποίο εργάζεται - Τίτλος Εργασίας, Θέση Εργασίας - Επίπεδο Οργανογράμματος - Ειδικότητα - Οικογενειακή Κατάσταση - Τρόπος Πληρωμής - Στοιχεία Τράπεζας Στοιχεία Οικογενειακών και Προστατευόμενων μελών για κάθε εργαζόμενο : - Σχέση Συγγένειας - Επώνυμο Όνομα Οικογενειακού Μέλους - Τόπος Γέννησης Ημερομηνία Γέννησης - Φύλο - Ειδικές Ανάγκες - Αριθμός Δημοτολογίου - Κατάσταση Μέλους (π.χ. Ανήλικο, Φοιτητής, Στρατιώτης κλπ), με τήρηση ιστορικότητας - Σχόλια

3 Προσωπικό (Personnel Records) Στοιχεία Ατόμων για επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης (Emergency Contacts) : - Επώνυμο και Όνομα - Σχέση με τον Εργαζόμενο (π.χ. σύζυγος) - Στοιχεία Διεύθυνσης, Τηλέφωνα, Fax Ιατρικά Στοιχεία & Στοιχεία Υγείας (Medical & Health Records) : - Ομάδα Αίματος-Rhesus - Αλλεργίες - Ειδικές Ανάγκες (Ανικανότητα, Ποσοστό, Περιοχή Σώματος) - Καπνιστής - Σωματομετρικά στοιχεία (Βάρος, Ύψος) Στοιχεία Στρατιωτικής Υπηρεσίας με τήρηση ιστορικότητας : - Τύπος Στρατιωτικής Θητείας - Χρονική Περίοδος (Από- Έως Ημερομηνία) - Διάρκεια Θητείας (Έτη Μήνες Ημέρες) - Σώμα, Βαθμός, Ειδικότητα - Σχόλια Στοιχεία Προϋπηρεσίας με τήρηση ιστορικότητας : - Εργοδότης - Θέση Προϋπηρεσίας - Χρονική περίοδος (Από-Έως Ημερομηνία) - Διάρκεια Προϋπηρεσίας (Έτη Μήνες - Ημέρες) - Ένδειξη Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας - Σχόλια Στοιχεία Εκπαίδευσης, Σεμιναρίων, Ειδικών γνώσεων : - Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Ειδικότητα Εκπαίδευσης - Εξειδίκευση - Ημερομηνία Λήξης Σπουδών - Διάρκεια Σπουδών - Ημερομηνία Αναγνώρισης Πτυχίου - Σχόλια Στοιχεία Ξένων Γλωσσών : - Ξένη Γλώσσα - Επίπεδο Γνώσης - Πτυχίο Στοιχεία Ηθικών Αμοιβών & Ποινών, με τήρηση ιστορικότητας. Τηρούνται τα στοιχεία : - Τύπος Ηθικής Αμοιβής Ποινής - Περιγραφή / Αιτιολογία - Ημερομηνία Έναρξης Λήξης (σε περίπτωση ποινής) - Διάρκεια Ποινής (Έτη -Μήνες-Ημέρες) Χρηματ. Ποσό Ποινής

4 Προσωπικό (Personnel Records) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Σταθερά στοιχεία εργαζομένων - Καρτέλες εργαζομένων - Ιστορικά στοιχεία εργαζομένων - Εργασιακές μεταβολές εργαζομένου - Διοικητικές μεταβολές εργαζομένου - Ιστορικότητα εργαζομένων - Ιστορικότητα μισθολογικών στοιχείων - Ιστορικότητα Δημοσίου - Αρ. Κάρτας - Συμβάσεις - Επί μέρους στοιχεία εργαζομένων - Τέκνα/προστ. μέλη εργαζομένων - Σπουδές εργαζομένων - Προϋπηρεσίες εργαζομένων - Ιατρικά στ./στ. υγείας εργαζομένων - Στρατιωτικά στοιχεία εργαζομένων - Λοιπές διευθύνσεις εργαζομένων - Πρόσωπα για επικοινωνία - Ασχολίες (Hobbies) εργαζομένων - Επισυναπτόμενα έγγραφα εργαζομένων - Λοιπές εργασίες εργαζομένων - Διαγραφή εργαζομένων - Αντιγραφή εργαζομένων - Μαζικές ενημερώσεις εργαζομένων - Ενημέρωση εργαζομένου από Ascii αρχείο - Εξαγωγή αρχείου εργαζόμενου σε Ascii αρχείο

5 Εκτυπώσεις - Σταθερά στοιχεία εργαζόμενων - Καρτέλες εργαζομένων - Ιστορικά στοιχεία εργαζομένων - Εργασιακές μεταβολές εργαζομένου - Διοικητικές μεταβολές εργαζομένου - Ιστορικότητα εργαζομένων - Ιστορικότητα μισθολογικών στοιχείων - Ιστορικότητα Δημοσίου - Αρ.Κάρτας - Επί μέρους στοιχεία εργαζομένων - Τέκνα/προστ. Μέλη εργαζομένων - Σπουδές εργαζομένων > Σπουδές εργαζομένων > Ξένες γλώσσες πτυχία εργαζομένων - Προϋπηρεσία εργαζομένων - Ιατρικά στ./στ. υγείας εργαζομένων - Στρατιωτικά στοιχεία εργαζομένων - Λοιπές διευθύνσεις εργαζομένων - Πρόσωπα για επικοινωνία - Ασχολίες (Hobbies) εργαζομένων - Επισυναπτόμενα έγγραφα - Εορτολόγιο εργαζομένων - Οργανογράμματα - Οργανόγραμμα εταιρίας - Οργανόγραμμα εργαζομένων Προσωπικό (Personnel Records)

6 Προσωπικό (Personnel Records) Παράμετροι - Γενικές παράμετροι - Τραπέζες/υπόκαταστηματα - Υποκαταστήματα Ασφαλιστικών Ταμείων - Δ.Ο.Υ. - Νομίσματα - Τομείς δραστηριότητας εταιριών - Γεωγραφικές παράμετροι - Χώρες - Γεωγραφικά διαμερίσματα - Νομοί - Πόλεις - Ταχ.Κώδικες - Παράμετροι εκπαιδεύσεις - Γλώσσες/πτύχια - Εκπαιδευτικά ιδρύματα - Επίπεδα σπουδών - Ειδικότητες πτυχίων - Εξειδικεύσεις - Παράμετροι αργιών - Αργίες - Ετήσιες αργίες - Εορτολόγια - Ετήσια εορτολόγια - Εταιρίες/όμιλοι - Όμιλοι εταιριών - Εταιρίες - Παράμετροι εργαζομένων - Γενικές παράμετροι εργαζομένων > θέσεις ευθύνης ομίλου > Βαθμοί > Τύποι αναπηρίας > Τύποι στρατιωτικής θητείας > Ασχολίες > Επίπεδα πρόσβασης > Είδη συγγένειας > Βαθμοί συγγένειας > Εργοδότες > Κατάσταση οικ. μελών εργαζομένου > Κλίμακες υπολογισμών > Περιοχές εργασίας > Τύποι εργαζομένων > Πακέτα κάλυψης ΙΚΑ > Ειδικότητες ΙΚΑ > Φόρμα ενημέρωσης εργαζομένου από άρχειο > Παραμετρικά πεδία εργαζομένων > Φίλτρα εργαζομένων

7 - Παράμετροι εργαζομένων ανά εταιρία > Κτίρια εταιρίας > Υποκαταστήματα εταιρίας > Θέσεις εργασίας > Τίτλοι εργαζομένων > Σχέσεις εργασίας > Ειδικότητές > Ομάδες εργαζομένων > Τύποι ηθικώναμοιβων/ποινών > Οργανογράμματα εταιρίας > Θέσεις ευθ. Λογιστικής > Κατηγορίες Δημοσίου - Πληροφορίες Προσωπικό (Personnel Records)

8 Εκπαίδευση Προσωπικού (Personnel Training) Το υποσύστημα Εκπαίδευση Προσωπικού, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel Master. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα της οργάνωσης και παρακολούθησης σεμιναρίων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, της αξιολόγησης των σεμιναρίων αυτών από τους εκπαιδευόμενους, την αξιολόγηση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, καθώς και την οικονομική παρακολούθηση των σεμιναρίων. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τους υπεύθυνους του Τμήματος Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού, για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (επιλογή εκπαιδευτών, συμμετοχές εργαζομένων, καθορισμός περιεχομένου και προγράμματος εκπαίδευσης, εξασφάλιση διαθεσιμότητας όλων των απαραίτητων πόρων κλπ).

9 Εκπαίδευση Προσωπικού (Personnel Training) Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποσύστημα, περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες : Διαχείριση Εκπαιδευτικών Φορέων & Οργανισμών, μέσω των οποίων η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα λήψης υπηρεσιών εκπαίδευσης. Για κάθε Εκπαιδευτικό Φορέα τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (Επωνυμία, Υπεύθυνοι, Στοιχεία Διεύθυνσης & Τηλέφωνα, Φορολογικά στοιχεία, Θεματικά πεδία εξειδίκευσης κλπ). Η ίδια η επιχείρηση, μπορεί να θεωρηθεί και αυτή σαν εκπαιδευτικός φορέας. Διαχείριση Εισηγητών / Εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών φορέων. Για κάθε εισηγητή τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (Ονοματεπώνυμο, Εκπαιδευτικός Φορέας στον οποίο ανήκει, Ειδικότητα, Στοιχεία Διεύθυνσης & Τηλέφωνα, Φορολογικά στοιχεία κλπ). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης εσωτερικών εκπαιδευτών (εργαζομένων) απ ευθείας μέσω του Μητρώου Προσωπικού. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, μέσω εντύπων που δίνονται στους εργαζόμενους, ώστε να αναφέρουν τα σεμινάρια που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν. Καταχώρηση των αναγκών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο. Σχεδιασμός και προγραμματισμός επιμορφωτικών σεμιναρίων, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από την αξιολόγηση του προσωπικού και τα υφιστάμενα προγράμματα σεμιναρίων των εκπαιδευτικών φορέων. Προγραμματισμός-δέσμευση των απαραίτητων πόρων (Αίθουσες Σεμιναρίων, Εποπτικά Μέσα, Βιβλία-Σημειώσεις κλπ). Σχεδιασμός και προγραμματισμός εσωτερικών σεμιναρίων, με βάση τις ανάγκες εκπαίδευσης και τη διαθεσιμότητα πόρων (αίθουσες, εισηγητές, εποπτικό υλικό κλπ). Τήρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων των διεξαγόμενων Εκπαιδεύσεων και Σεμιναρίων, όπως : Φορέας οργάνωσης, Εισηγητές, Θεματικό πεδίο, Ενότητες, συνολική διάρκεια, ημερομηνίες και ώρες μαθημάτων, τόπος διεξαγωγής, συμμετέχοντες, στοιχεία κόστους. Παρακολούθηση των παρουσιών των εκπαιδευομένων Παρακολούθηση της αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (βαθμολογίες σε tests ανά ενότητα κλπ), καθώς και της αξιολόγησης των εισηγητών / εκπαιδευτών και του σεμιναρίου από τους εκπαιδευόμενους. Παρακολούθηση της αξιολόγησης των σεμιναρίων από τους εκπαιδευόμενους Προϋπολογιστική και απολογιστική οικονομική παρακολούθηση σεμιναρίων (κόστος εισηγητών, εποπτικού υλικού, ταξιδιών εκπαιδευομένων κλπ). Έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα

10 Εκπαίδευση Προσωπικού (Personnel Training) Διαχείριση βασικών στοιχείων - Εκπαιδευτικοί φορείς - Εκπαιδευτές - Σεμινάρια - Διαχείριση σεμιναρίων - Αξιολογήσεις σεμιναρίων - Αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων - Αξιολογήσεις εκπαιδευτών Εκτυπώσεις - Εκπαιδευτικοί φορείς - Εκπαιδευτές - Σεμινάρια - Εκπαιδευτές εργαζομένων - Έξοδα εκπαιδεύσεων - Αξιολογήσεις σεμιναρίων - Έξοδα εκπαιδεύσεων - Αξιολογήσεις σεμιναρίων - Αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων - Αξιολογήσεις εκπαιδευτών

11 Παράμετροι - Τύποι εκπαιδευτικού φορέα - Θεματικές ενότητες σεμιναρίων - Εποπτικά μέσα σεμιναρίων - Θέματα σεμιναρίων - Τύποι εξόδων - Τύποι κριτηρίων αξιολόγησης - Κριτήρια αξιολόγησης - Φόρμες αξιολόγησης - Κλίμακες αξιολόγησης Εκπαίδευση Προσωπικού (Personnel Training) Πληροφορίες

12 Οχήματα Εταιρίας (Company Vehicles) Το υποσύστημα Οχήματα Εταιρίας, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου των οχημάτων που ανήκουν στην επιχείρηση (σε συνδυασμό με το προσωπικό της επιχείρησης το οποίο τα χρησιμοποιεί), της ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων, των εξόδων λειτουργίας, των επισκευών και συντηρήσεών τους κλπ. Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποσύστημα, περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες : Μητρώο Οχημάτων - Σύνδεση με Εργαζόμενους Δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων για κάθε όχημα, όπως : - Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος - Τύπος Οχήματος - Καύσιμο - Κατασκευαστής, Μοντέλο - Έτος Κυκλοφορίας - Αριθμός και Ημερομηνία Άδειας Κυκλοφορίας - Χρώμα - Αριθμός Πλαισίου και Αριθμός Κινητήρα - Κυβισμός και Φορολογική Κατηγορία - Πρόσθετος Εξοπλισμός (πχ κλιματισμός, ραδιοκασετόφωνο, συναγερμός, αερόσακοι, κλπ) - Ένδειξη Ιδιοκτήτη (Εταιρεία ή Εργαζόμενος) - Τρόπος απόκτησης και Στοιχεία απόκτησης (Ημερομηνία, Κόστος κλπ) - Στοιχεία ενοικίασης-χρονομίσθωσης (Εταιρεία Ενοικίασης, διάρκεια, ημερομηνία λήξης κλπ)

13 Οχήματα Εταιρίας (Company Vehicles) Σύνδεση κάθε Οχήματος με συγκεκριμένους Εργαζόμενους (τήρηση ιστορικότητας χρήσης οχημάτων). Για κάθε χρήση αυτοκινήτου της εταιρείας από εργαζόμενο, υπάρχει η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων στοιχείων, όπως : - Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος - Εργαζόμενος που το χρησιμοποιεί - Ημερομηνία έναρξης και λήξης χρήσης - Χιλιόμετρα κατά την έναρξη και τη λήξη χρήσης Στοιχεία Ασφάλισης Οχημάτων - Πλήρη στοιχεία Ασφαλιστικών Εταιρειών (Επωνυμία, Υπεύθυνος, Στοιχεία Διεύθυνσης, Τηλέφωνα, ) Στοιχεία Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. Για κάθε Συμβόλαιο Ασφάλισης, τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως : - Ασφαλιστική Εταιρεία - Αριθμός Συμβολαίου - Ημερομηνία έναρξης και λήξης Συμβολαίου - Ποσό Ασφάλισης - Κόστος Συμβολαίου - Παρατηρήσεις Στοιχεία Επισκευών & Συντηρήσεων Οχημάτων Παρακολούθηση Ιστορικότητας των Τακτικών και Εκτάκτων Επισκευών και Συντηρήσεων των Οχημάτων. Για κάθε επισκευή ή συντήρηση, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης όλων των απαραίτητων στοιχείων, όπως : - Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος - Τύπος Επισκευής ή Συντήρησης - Ημερομηνία Επισκευής /Συντήρησης - Ένδειξη Χιλιομετρητή - Ένδειξη Ζημιάς (Ναι /Όχι) - Κόστος Ανταλλακτικών - Κόστος Εργασίας Επισκευής /Συντήρησης - Ποσό που καλύφθηκε από την Ασφαλιστική Εταιρεία - Ποσό που καταβλήθηκε από την Εταιρεία - Παραστατικό Πληρωμής - Παρατηρήσεις - Επόμενη Ημερομηνία Ελέγχου (για Επισκευές /Συντηρήσεις με περιοδικότητα χρόνου) - Ένδειξη Χιλιομετρητή για επόμενο Έλεγχο (για Επισκευές/ Συντηρήσεις με περιοδικότητα χιλιομέτρων). Έκδοση πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων Ευρετήρια Οχημάτων, στην οποία εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία κάθε οχήματος και οι αντίστοιχοι Εργαζόμενοι που τα χρησιμοποιούν Ευρετήρια Ασφαλιστικών Εταιρειών Καταστάσεις Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, με κριτήρια-φίλτρα οριζόμενα από τον χρήστη (πχ. από -έως ημερομηνία λήξης κλπ) Κατάσταση Ιστορικού Επισκευών και Συντηρήσεων ανά Όχημα, με κριτήρια-φίλτρα οριζόμενα από τον χρήστη (πχ απόέως ημερομηνία επισκευής, τύπος επισκευής κλπ). Κατάσταση Προβλεπόμενων Προσεχών Συντηρήσεων Οχημάτων, με κριτήρια-φίλτρα οριζόμενα από τον χρήστη (πχ από-έως ημερομηνία προβλεπόμενης συντήρησης, τύπος συντήρησης κλπ).

14 Οχήματα Εταιρίας (Company Vehicles) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Οχήματα - Καρτέλες οχημάτων - Στοιχεία οχημάτων - Εξαρτήματα - Χρήσεις οχημάτων - Ημερολόγια οχημάτων - Κόστη οχημάτων - Έξοδα οχημάτων - Ασφάλειες οχημάτων Εκτυπώσεις - Εκτύπωση οχημάτων - Εξαρτήματα οχημάτων - Χρήσεις οχημάτων - Ημερολόγια οχημάτων - Έξοδα οχημάτων - Επόμενος έλεγχος οχημάτων - Ασφάλειες οχημάτων Παράμετροι - Παράμετροι οχημάτων - Κατηγορίες οχημάτων - Κατηγορίες τελών κυκλοφορίας - Πρόσθ. εξοπλισμός εξαρτήματα - Τρόποι απόκτησης εξοπλισμού - Τύποι εξόδων οχημάτων - Κατηγορίες προμηθευτών - Καύσιμα οχημάτων - Βοηθητικά αρχεία - Ασφαλιστικές εταιρίες - Προμηθευτές

15 Πάγιος Εξοπλισμός Εταιρίας (Company Property) Το υποσύστημα Πάγιος Εξοπλισμός Εταιρίας, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων στοιχείων για όλα τα είδη εξοπλισμού που έχουν χρεωθεί σε εργαζόμενους της Επιχείρησης (πχ Ηλ. Υπολογιστές Γραφείου, Notebooks, κινητά τηλέφωνα, κλειδιά, κάρτες, στολές κλπ), ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση των ειδών εξοπλισμού τα οποία θα πρέπει να επιστρέψει ο εργαζόμενος κατά την απόχώρησή του από την επιχείρηση. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο υποσύστημα, δέν υποκαθιστά το υποσύστημα Παρακολούθησης Παγίων της Λογιστικής. Για κάθε είδος Πάγιου Εξοπλισμού, μπορούν να τηρούνται στοιχεία όπως : - Κωδικός Είδους - Σειριακός Αριθμός Είδους (Serial Number) - Περιγραφή - Κατασκευαστής, Μοντέλο - Κωδικός Παγίoυ - Προμηθευτής - Στοιχεία απόκτησης (Ημερομηνία, Παραστατικό, Ποσόν) - Στοιχεία ενοικίασης χρονομίσθωσης (Εταιρία, Διάρκεια κλπ) - Αναλυτικά στοιχεία για τα πρόσθετα εξαρτήματα (Accessories) - Αναλυτικά στοιχεία για την ασφάλιση του εξοπλισμού - Αναλυτικά στοιχεία για τα έξοδα που αφορούν τον εξοπλισμό (επισκευές, συντηρήσεις κλπ). - Αναλυτικά στοιχεία για την χρέωση του εξοπλισμού σε συγκεκριμένους εργαζόμενους της επιχείρησης, με τήρηση ιστορικότητας

16 Πάγιος Εξοπλισμός Εταιρίας (Company Property) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Πάγιος εξοπλισμός - Καρτέλες πάγιου εξοπλισμού - Στοιχεία πάγιου εξοπλισμού - Εξαρτήματα πάγιου εξοπλισμού - Χρήσεις πάγιου εξοπλισμού - Κόστη πάγιου εξοπλισμού - Έξοδα πάγιου εξοπλισμού - Ασφάλειες πάγιου εξοπλισμού Εκτυπώσεις - Εκτύπωση πάγιου εξοπλισμού - Εξαρτήματα πάγιου εξοπλισμού - Χρήσεις πάγιου εξοπλισμού - Επόμενος έλεγχος πάγιου εξοπλισμού - Ασφάλειες πάγιου εξοπλισμού Παράμετροι - Παράμετροι πάγιου εξοπλισμού - Κατηγορίες πάγιου εξοπλισμού - Πρόσθ. εξοπλισμός εξαρτήματα - Τρόποι απόκτησης πάγιου εξοπλισμού - Τύποι εξόδων πάγιου εξοπλισμού - Κατηγορίες προμηθευτών - Βοηθητικά αρχεία - Ασφαλιστικές εταιρίες - Προμηθευτές

17 Ατυχήματα Τραυματισμοί (Accidents Injuries) Το υποσύστημα Ατυχήματα-Τραυματισμοί, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και της τήρησης όλων των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τους υπεύθυνους Ασφάλειας Εργασίας της επιχείρησης, για τον εντοπισμό των περιοχών εργασίας και των ωρών εργασίας που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα, με τελικό στόχο την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη-ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων ή/και τραυματισμών στους χώρους εργασίας. Για κάθε Ατύχημα / Τραυματισμό, τηρούνται στοιχεία όπως : Ημερομηνία και ώρα ατυχήματος Τύπος ατυχήματος (πχ Εργατικό, Υλικές Ζημιές, Ζημιές & Τραυματισμοί, Θανατηφόρο κλπ) Αίτιο Ατυχήματος (πχ Βλάβη Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μη τήρηση Κανόνων Ασφαλείας κλπ). Σύντομη και Αναλυτική Περιγραφή ατυχήματος Κτίριο και Τοποθεσία στην οποία συνέβη το ατύχημα (πχ Εργοτάξιο Ελευσίνας, Δεξαμενή καυσίμων) Αναλυτικά στοιχεία Τραυματισμών Εργαζομένων. Για κάθε τραυματισμό τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως : Εργαζόμενος, Αιτία τραυματισμού, Είδος και σοβαρότητα τραυματισμού, ένδειξη τήρησης κανόνων ασφαλείας ένδειξη μεταφοράς-περίθαλψης σε Νοσοκομείο, Προτεινόμενες προληπτικές ενέργειες, Απωλεσθείσες ώρες εργασίας κλπ

18 Ατυχήματα Τραυματισμοί (Accidents Injuries) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Ατυχήματα / Τραυματισμοί Εκτυπώσεις - Εκτύπωση ατυχημάτων - Αναλυτική εκτύπωση ατυχημάτων - Στατιστικά ατυχημάτων Παράμετροι - Παράμετροι ατυχημάτων - Τύποι ατυχημάτων - Αιτίες ατυχημάτων - Παράμετροι τραυματισμών - Τύποι τραυματισμών - Σοβαρότητα τραυματισμών - Αιτίες τραυματισμών - Μέρη σώματος - Σημεία τραυματισμών

19 Εταιρικές Εκδηλώσεις (Company Events) Το υποσύστημα Εταιρικές Εκδηλώσεις, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των κάθε είδους εκδηλώσεων που διοργανώνει η επιχείρηση ή των εκδηλώσεων άλλων φορέων στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι της επιχείρησης, με παράλληλη τήρηση όλων των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Marketing της επιχείρησης, με στόχο την αρτιότερη οργάνωση και την πληρέστερη οικονομική παρακολούθηση των εκδηλώσεων. Για κάθε εκδήλωση, υπάρχει η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων στοιχείων, όπως : Κωδικός Εκδήλωσης Περιγραφή Εκδήλωσης Τύπος Εκδήλωσης Τόπος Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης Συμμετέχοντες εργαζόμενοι Αναλυτικός Προϋπολογισμός & Απολογισμός Κόστους ανά είδος εξόδου Επίσης, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης όλων των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων (Ημερολόγιο Εκδηλώσεων, συγκριτικά προϋπολογιστικά-απολογιστικά στοιχεία, συμμετοχές σε εκδηλώσεις ανά εργαζόμενο κλπ).

20 Εταιρικές Εκδηλώσεις (Company Events) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Εκπαιδευτικοί φορείς - Εκπαιδευτές - Σεμινάρια - Διαχείριση σεμιναρίων - Αξιολογήσεις σεμιναρίων - Αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων - Αξιολογήσεις εκπαιδευτών Εκτυπώσεις - Εκπαιδευτικοί φορείς - Εκπαιδευτές - Σεμινάρια - Εκπαιδεύσεις εργαζομένων - Αξιολογήσεις σεμιναρίων - Αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων - Αξιολογήσεις εκπαιδευτών Παράμετροι - Τύποι εκπαιδευτικού φορέα - Θεματικές ενότητες σεμιναρίων - Εποπτικά μέσα σεμιναρίων - Θέματα σεμιναρίων - Τύποι σεμιναρίων - Κατηγορίες σεμιναρίων - Τύποι εξόδων - Τύποι κριτηρίων - Κριτήρια αξιολόγησης - Φόρμες αξιολόγησης - Κλίμακες αξιολόγησης

21 Βιογραφικά - Προσλήψεις Προσωπικού (Recruitment) Το υποσύστημα Βιογραφικά Προσλήψεις Προσωπικού, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχονται όλες οι δυνατότητες οργάνωσης και παρακολούθησης όλων των φάσεων της διαδικασίας πρόσληψης νέων εργαζομένων, όπως τήρηση βιογραφικών υποψηφίων, αγγελίες πρόσληψης που δημοσιεύει η επιχείρηση σε διάφορα μέσα και βιογραφικά που αντιστοιχούν στις αγγελίες αυτές για συγκεκριμένες θέσεις, αξιολόγηση των βιογραφικών σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θέσεων εργασίας, τελική πρόταση για επιλογή υποψηφίων. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολούνται με την επιλογή νέου προσωπικού, διευκολύνοντάς τους τόσο στην επιλογή των πλέον κατάλληλων υποψηφίων για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, αλλά και στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δημοσίευσης αγγελιών ανά μέσο ενημέρωσης, την διατήρηση βιογραφικών για μελλοντικές ανάγκες κλπ.

22 Βιογραφικά - Προσλήψεις Προσωπικού (Recruitment) Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποσύστημα, περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες : Παρακολούθηση κενών Θέσεων Εργασίας, σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της επιχείρησης / οργανισμού Τήρηση απαιτήσεων για νέες Θέσεις Εργασίας από τις Διευθύνσεις και Τμήματα της επιχείρησης. Προγραμματισμός αναγκών και καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων προσλήψεων, για κάθε Θέση Εργασίας Η διαδικασία προσλήψεων, αρχίζει με την δημοσίευση σχετικών αγγελιών, για την κάλυψη Θέσεων Εργασίας που προκύπτουν από το εγκεκριμένο οργανόγραμμα. Για κάθε αγγελία πρόσληψης, τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (Κωδικός αγγελίας, περιγραφή αγγελίας, μέσα ενημέρωσης στα οποία δημοσιεύθηκε, ημερομηνίες και κόστη δημοσίευσης, θέσεις εργασίας που αφορά, περιεχόμενο-κείμενο αγγελίας κλπ) Τήρηση στοιχείων Αιτήσεων Πρόσληψης & Βιογραφικών υποψηφίων. Για κάθε αίτηση υποψήφιου, τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και το βιογραφικό (Ημερομηνία αίτησης, Αγγελία και Θέση Εργασίας στην οποία αναφέρεται, δημογραφικά στοιχεία υποψήφιου, στοιχεία διεύθυνσης και τηλέφωνα, Προυπηρεσία, Εκπαίδευση, Ξένες γλώσσες, Εργασιακή εμπειρία, Συστάσεις κλπ) Δυνατότητα σχεδιασμού διαφορετικών εντύπων-αναφορών αξιολόγησης υποψηφίων, με καθορισμό των κριτηρίων και υπο-κριτηρίων που κάθε ένα θα περιλαμβάνει, καθώς και των επιτρεπτών τιμών βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου. Τήρηση στοιχείων αξιολόγησης Υποψηφίων (με βάση τις συνεντεύξεις και τα στοιχεία βιογραφικού), με τήρηση ιστορικότητας. Για κάθε Υποψήφιο, μπορούν να καταχωρηθούν απεριόριστες αξιολογήσεις. Για κάθε μία από αυτές τις αξιολογήσεις, τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (Κωδικός υποψηφίου, Κωδικός αίτησης πρόσληψης, Ημερομηνία αξιολόγησης, Αξιολογητής, Θέση για την οποία αξιολογείται, Αξιολογούμενα χαρακτηριστικά και βαθμοί αξιολόγησης, προσφερόμενος και αιτούμενος μισθός, Τελική εισήγηση αξιολογητή κλπ) Έκδοση στατιστικών στοιχείων βαθμού (ποσοστού) εκπλήρωσης στόχων Θέσεων Εργασίας από τους υποψηφίους και πρόταση από το σύστημα για την σειρά κατάταξης αξιολόγησης ανά Θέση Εργασίας. Έκδοση Καταστάσεων Αξιολόγησης-Βαθμολόγησης Υποψηφίων ανά Θέση Εργασίας

23 Κανονισμοί Εργασίας (Company Regulations) Το υποσύστημα Κανονισμοί Εργασίας, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα αρχειοθέτησης-τήρησης και παρακολούθησης όλων των Κανονισμών Εργασίας που έχει θεσπίσει η Επιχείρηση, για όλα τα εργασιακά θέματα. Παρέχεται η δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού των Εργασιακών Θεμάτων και των αντίστοιχων Κανονισμών Εργασίας, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως : Κωδικός Εργασιακού Θέματος Περιγραφή Εργασιακού Θέματος (πχ Κανόνες Ασφαλείας Διυλιστηρίου) Κανονισμός Εργασίας για το συγκεκριμένο θέμα Θέση του Σωματείου Εργαζομένων και της Επιχείρησης για το συγκεκριμένο εργασιακό θέμα Καταχώρηση πολλαπλών κειμένων για κάθε εργασιακό θέμα

24 Κανονισμοί Εργασίας (Company Regulations) Ενδεικτικά Διαχείριση βασικών αρχείων - Ομαδικές ασφαλήσεις - Ασφαλιστικά συμβόλαια - Ασφαλιστ. καλύψεις εργαζομένων - Αποζημιώσεις ομαδικών ασφαλίσεων - Λοιπές εργασίες > Ενημέρωση ασφαλιστικών καλύψεων εργαζομ. - Εκδηλώσεις - Κανονισμοί εργασίας Εκτυπώσεις - Εκτύπωση ομαδικών ασφαλίσεων - Εκτύπωση ασφαλιστ. συμβολαίων - Εκτύπωση καλύψεων εργαζομένων - Αποζημιώσεις ομαδικών ασφαλίσεων - Εκτύπωση εκδηλώσεων - Εκδηλώσεις - Ενέργειες εκδηλώσεων - Εξοδα εκδηλώσεων - Εκτύπωση κανονισμών εργασίας

25 Παράμετροι - Παράμετροι ομαδικών ασφαλίσεων - Τύποι ασφαλίστ. Καλύψέων - Ασφαλιστικές εταιρίες - Παράμετροι εκδηλώσεων - Τύποι ενεργειών - Τύποι εκδηλώσεων - Τύποι εξόδών - Εξωτερικοί συνεργάτες Κανονισμοί Εργασίας (Company Regulations) - Παράμετροι κανονισμών εργασίας - Τύποι κειμένων

26 Αξιολόγηση Προσωπικού (Job & Personnel Evaluation) Το υποσύστημα Αξιολόγηση Προσωπικού, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχονται όλες οι δυνατότητες οργάνωσης και διαχρονικής παρακολούθησης της αξιολόγησης των εργαζομένων, όπως καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης για κάθε θέση εργασίας, σχεδιασμός εντύπων αξιολόγησης για διάφορες ομάδες εργαζομένων, τήρηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης, έκδοση στατιστικών στοιχείων αξιολόγησης και αναγκών εκπαίδευσης. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολούνται με την αξιολόγηση του προσωπικού (Διευθυντές, προιστάμενοι, σύμβουλοι αξιολόγησης κλπ), εξασφαλίζοντας ενιαίο και δίκαιο τρόπο αξιολόγησης, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων και στόχων, τη δυνατότητα σύγκρισης των απαιτήσεων κάθε θέσης με τις ικανότητες του κατόχου της θέσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, καθώς και τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξή τους μέσα στην επιχείρηση ή οργανισμό.

27 Αξιολόγηση Προσωπικού (Job & Personnel Evaluation) Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο υποσύστημα, περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες και δυνατότητες : Τήρηση στοιχείων Θέσεων Εργασίας : διοικητικά χαρακτηριστικά, στοιχεία περιγραφής θέσεων μέσω κριτηρίων αξιολόγησης και επιθυμητού βαθμού εκπλήρωσης των κριτηρίων, που έχουν καθορισθεί από τον αναλυτή θέσεων εργασίας, καθώς και κριτηρίων που σχετίζονται με την κατεύθυνση σπουδών (ειδικότητα), την βαθμίδα εκπαίδευσης, την προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις. Τήρηση στοιχείων ρόλων-αρμοδιοτήτων (περιγραφή, κριτήρια και επιθυμητός βαθμός εκπλήρωσής τους κλπ). Αντιστοίχιση Εργαζομένων με Θέσεις Εργασίας και Ρόλους. Δυνατότητα σχεδιασμού διαφόρων εντύπων-αναφορών αξιολόγησης, με καθορισμό των κριτηρίων και υπό-κριτηρίων που κάθε ένα θα περιλαμβάνει, καθώς και των επιτρεπτών τιμών βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου. Αναλυτικότερα, υπάρχει η δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού Ομάδων Χαρακτηριστικών / Δεξιοτήτων (Attribute/Skill Classes). Για κάθε Ομάδα Δεξιοτήτων, μπορούν (επίσης παραμετρικά) να καθορισθούν τα αναλυτικά Χαρακτηριστικά ή Δεξιότητες (Skills) που ανήκουν στην συγκεκριμένη Ομάδα. Για κάθε τέτοιο Χαρακτηριστικό (Skill), μπορεί να καθορισθεί παραμετρικά από το χρήστη η κλίμακα βαθμολόγησης (πχ 5=Εξαιρετικά, 4=Πολύ Καλά, 3=Καλά κλπ). Τέλος, για κάθε Θέση Εργασίας, μπορούν να καθορισθούν τα συγκεκριμένα Χαρακτηριστικά ή Δεξιότητες που θα λαμβάνονται υπ όψιν για την αξιολόγηση της θέσης και των αντίστοιχων εργαζομένων κατ επέκταση. Για κάθε ένα από αυτά, μπορούν να καθορισθούν οι minimum και maximum αποδεκτές και επιθυμητές τιμές (Accepted & Desirable Class Values). Το σύνολο των παραπάνω Χαρακτηριστικών και Δεξιοτήτων, αποτελεί τον βασικό κορμό κάθε Εντύπου Αξιολόγησης Στοιχεία Αξιολόγησης Εργαζομένων, με τήρηση ιστορικότητας. Για κάθε αξιολόγηση, τηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου, Ημερομηνία Αξιολόγησης, Αξιολογητής, Περίοδος Αξιολόγησης, Αξιολογούμενα χαρακτηριστικά και Βαθμοί Αξιολόγησης, Γενικός χαρακτηρισμός αξιολόγησης, Παρατηρήσεις αξιολογητή και αξιολογούμενου κλπ). Έκδοση στατιστικών στοιχείων βαθμού (ποσοστού) εκπλήρωσης στόχων Θέσεων Εργασίας από τους εργαζόμενους (Skill-Gap Analysis) και πρόταση από το σύστημα των αναγκών εκπαίδευσης για εργαζόμενους που υπολείπονται των αντίστοιχων προκαθορισμένων στόχων.

28 Διαχείριση βασικών αρχείων - Αξιολόγηση - Φόρμες αξιολόγησης - Αξιολογητές - Αξιολόγηση θέσης εργασίας - Αξιολόγηση εργαζομένου - Στοχοθέτηση - Φόρμες στοχοθέτησης - Στοχοθέτηση ομάδα εργαζομένων - Στοχοθέτηση εργαζομένου Αξιολόγηση Προσωπικού (Job & Personnel Evaluation) Εκτυπώσεις - Αξιολόγηση - Εκτύπωση αξιολόγησης θέσεων - Εκτύπωση αξιολόγησης εργαζομένων - Στατιστικά αξιολογήσεων - Συγκρίσεις αξιολογ. θέσεων/εργαζομένων - Στοχοθέτηση - Στόχοι ομάδων - Στόχοι εργαζομένων Παράμετροι - Παράμετροι αξιολόγησης - Περίοδοι αξιολόγησης - Ομάδες ικανοτήτων - Ικανότητες - Βαθμολογίες - Θέσεις εργασίας - Προσβάσεις αξιολόγησης - Παράμετροι στοχοθέτησης - Κατηγορίες στόχων - Στόχοι - Ομάδες εργαζομένων - Μονάδες μέτρησης

29 Εξοδολόγια (Expense Reports) Το υποσύστημα Εξοδολόγια, ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Personnel MaSter. Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχονται όλες οι δυνατότητες διαχείρισης και παρακολούθησης των επαγγελματικών ταξιδίων των εργαζομένων της επιχείρησης, των προκαταβολών που δίδονται έναντι εξόδων, των απολογιστικών εξοδολογίων που σχετίζονται με τα παραπάνω, των χρήσεων εταιρικών πιστωτικών καρτών κλπ. Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού ή/και της Οικονομικής Διεύθυνσης μίας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολούνται με την παρακολούθηση των εξόδων προσωπικού που αφορούν έργα τα οποία έχει αναλάβει η επιχείρηση, επαγγελματικά ταξίδια κλπ, με στόχο την πληρέστερη, ευκολότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξόδων αυτών, αλλά και την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων που αφορούν την απολογιστική κοστολόγηση έργων, εργαζομένων, συνεργατών κλπ

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη.

Payroll Master. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί βάση δεδομένων Oracle ver 7.x ή μεγαλύτερη. Payroll Master Το Payroll MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ωρομέτρηση (Time & Attendance)

Ωρομέτρηση (Time & Attendance) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΟΣ ΔΑΠ ΛΣ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ

Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Singularlogic Genesis Ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα ΟΤΑ Το Singularlogic Genesis ως Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των ΟΤΑ περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο Οικονομικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΕΛΙΔΑ 66 ΑΠΌ 68 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΑΥΦΕ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Μισθοδοσίας

Γλωσσάρι Μισθοδοσίας Absenteeism Benefits (Παροχές) Bonus Budget-Forecast Employer Brand FTE Full Timer, Part Timer Εργαζόμενοι Ολικής ή Μερικής Απασχόλησης Headcount Πρόκειται για στατιστικό δείκτη που απεικονίζει το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΟUSEKKEPING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΟUSEKKEPING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΟUSEKKEPING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 7 1.1Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΑΘΗΝΑ 23-1-2015 Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων

και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ Β3 & Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα