ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη Προς: 1. O.Ι.Υ.Ε, Ψαρών 2, Πλ.Καραϊσκάκη, ΑΘΗΝΑ 2. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, Καποδιστρίου 24 ΑΘΗΝΑ 3. Σύνδεσµο Α.Ε & Ε.Π.Ε, Πανεπιστηµίου 16 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 25 Ιουλίου Σύνδεσµο Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, Λαγουµιτζή 23 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5. Ενωση ιαφηµιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Υπερείδου 7 ΠΛΑΚΑ 6. Σύνδεσµο ιεθνών ιαµεταφορέων Ελλάδος, Λ. Συγγρού 137 Ν. Σµύρνη, 7. Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ιαµεταφοράς, Ξενοφώντος 15α ΑΘΗΝΑ 8. Ελληνικό Σύνδεσµο Εταιρειών Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Συβρυσαρίου 4 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 9. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Στουρνάρη 53 ΑΘΗΝΑ 10.Σύλλογο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθµών ΑΠΠ, Ελπίδος 4 & Τατοϊου ΚΗΦΙΣΙΑ 11.Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών, Θεµιστοκλέους 42 ΑΘΗΝΑ 12.Σύνδεσµο Εταιριών Καθαρισµού, αναίδων 28 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 13.Σύλλογο Εταιρειών ηµοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς(ΣΕ ΕΑ), Mιχαλακοπούλου 99 ΑΘΗΝΑ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2000 «Για όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.» Σήµερα στις 24 Ιουλίου 2000, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στα επί της οδού Πλ. Βικτωρίας αριθµ. 7, Αθήνα, γραφεία του ΟΜΕ, ο επιλεγείς µε κοινή συµφωνία, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισµό 1

2 Καταστάσεως Μεσολαβητών- ιαιτητών, ιαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, µετά από πρόσκληση σύµφωνα µε το νόµο, εξέτασα την υπόθεση των πιο κάτω αναφερόµενων διαδίκων µερών, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζοµένων µε την επωνυµία «ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΙΥΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα και αφετέρου: 1. Της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΓΣΕΒΕΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, 2. Του «ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, 3. Της «ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, 4. Του «ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, 5, Του «ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, 6. Της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, 7. Του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, 8. Της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, 8. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΠ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, 10. Της «ΕΝΩΣΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, 11. Του «ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», που εδρεύει στο Μαρούσι και εκπροσωπείται νόµιµα και 12. Του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα. Η διαφορά αφορά τη σύναψη εθνικής κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας ή την έκδοση διαιτητικής απόφασης που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που εργάζεται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και έχει τις ειδικότητες που κατωτέρω εκτίθενται λεπτοµερώς. Κατά τη συζήτηση παρέστη από µεν την εργατική πλευρά µε την επωνυµία «ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΙΥΕ)», η νόµιµα εξουσιοδοτηµένη µε Πρακτικό του Σ της ως άνω οργάνωσης, κ. Μεταξία Στεκουλέα, από δε την εργοδοτική πλευρά: α) από την οργάνωση «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΓΣΕΒΕΕ), ο νόµιµα 2

3 εξουσιοδοτηµένος µε Πρακτικό του Σ κ. Λεωνίδας Νικολούζος και β) από την οργάνωση «ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος µε Πρακτικό του Σ κ. Γεώργιος Κούνουπας. εν παρέστησαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν µε οποιοδήποτε τρόπο, αν και κλητεύθηκαν νοµίµως, όπως προκύπτει από τα αποδεικτικά επιδόσεως της σχετικής πρόσκλησης, οι εργοδοτικές οργανώσεις: 1. «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ», 2. «ΕΝΩΣΗ ΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ», 3. «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ», 4. «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΕΘΝΩΝ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ», 5. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», 6. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», 7. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», 8. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΠ», 9. «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» και 10. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΑ)». Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρισταµένων µερών, ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί. Ο ιαιτητής σύµφωνα µε: α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990. β) Την µε αριθµ. πρωτ. 55/ αίτηση για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης που υπεβλήθη στον ΟΜΕ από την δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση µε την επωνυµία «ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΙΥΕ)» και την υπ αριθµ. 033/ αίτηση προσφυγή της ως άνω οργάνωσης για υπαγωγή της διαφοράς στη διαδικασία της ιαιτησίας. γ) Το ότι κατά τη µακροχρόνια διαδικασία µεσολάβησης και παρά την πραγµατοποίηση διαδοχικών κοινών συναντήσεων που έλαβαν χώρα µεταξύ του Μεσολαβητή και όσων από τα ενδιαφερόµενα µέρη προσήλθαν στις συναντήσεις, διαπιστώθηκε αδυναµία σύγκλισης των απόψεων των µερών. δ) Την υπ αριθµ. πρωτ. 1360/ πρόσκληση ακρόασης των µερών µε σκοπό την έκδοση ιαιτητικής Απόφασης. Και ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ α) Τις απόψεις των εν διενέξει µερών, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου που σχηµατίσθηκε κατά τη διαδικασία µεσολάβησης. β) Την από νόµιµη καταγγελία της προηγούµενης συλλογικής ρύθµισης (20/99 Α) από τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων, µε 3

4 παράλληλη πρόσκληση προς τις εργοδοτικές οργανώσεις για έναρξη διαπραγµατεύσεων, µε σκοπό της κατάρτιση νέας ΣΣΕ. γ) Την υπ αριθµ. πρωτ. 1091/ πρόταση του Μεσολαβητή, την οποία αποδέχθηκε εµπρόθεσµα η «ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΙΥΕ)» και την οποία απέρριψε η εργοδοτική πλευρά. δ) Τα αιτήµατα που διατυπώνονται στην από αίτηση που υπεβλήθη στον ΟΜΕ από την «ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΙΥΕ)» για έναρξη των διαδικασιών Μεσολάβησης και ιαιτησίας, µε σκοπό τη σύναψη κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. ε) Τα όσα διαµείφθηκαν µεταξύ των ενδιαφεροµένων κατά τη διαδικασία µεσολάβησης και τα επιχειρήµατα που εξετέθησαν παρουσία µου από τα ενδιαφερόµενα µέρη στην κοινή συνάντηση που έλαβε χώρα κατά το στάδιο της διαιτησίας. στ) Τα πάσης φύσεως έγγραφα που υπέβαλαν οι δύο πλευρές, όπου εκτίθενται τα διάφορα επιχειρήµατα και διαπιστώνεται αβίαστα η ανάγκη να υπάρξει νέα συλλογική ρύθµιση. ζ) Το ότι η διετούς διάρκεια ΕΓΣΣΕ που υπεγράφη πρόσφατα, σε συνδυασµό µε το διορθωτικό ποσοστό που προκύπτει από την εξέλιξη του τιµαρίθµου κατά το έτος 1999, καταλήγει σε αυξήσεις για το έτος 2000, ανερχόµενες σε ποσοστό (0,7% + 2% = 2,7% από και σε ποσοστό 1,5% από , δηλ. συνολικά 4,2%. η) Το ότι για τον καθορισµό των αποδοχών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων, η οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων και η ικανότητα πληρωµής, οι όροι αµοιβής και εργασίας εργαζοµένων του ιδίου ή συναφούς επαγγέλµατος, του ιδίου ή συναφούς κλάδου επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επίσης τόσο οι απώλειες του εισοδήµατος των εργαζοµένων, κατά το χρόνο που πέρασε, από την προηγούµενη συλλογική ρύθµιση, όσο και ο ρυθµός µείωσης του εισοδήµατός τους από τον πληθωρισµό κατά το τρέχον έτος, ούτως ώστε, µε την εξασφάλιση πραγµατικών αυξήσεων, να διατηρείται η αγοραστική τους δύναµη. θ) Το ότι όλα τα παριστάµενα κατά τη διαδικασία µέρη δήλωσαν ότι αποδέχονται την έναρξη ισχύος της παρούσης διαιτητικής απόφασης από , καθώς και ότι στην παρούσα ρύθµιση θα πρέπει να περιληφθούν και οι θεσµικές ρυθµίσεις οι προβλεπόµενες στην από ΕΓΣΣΕ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 4

5 Άρθρο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες: α) Γραµµατείς - Υπάλληλοι Γραφείου. β) Λογιστές Βοηθοί Λογιστών γ) Βοηθητικό τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας εισπράκτορες αποθηκάριοι κλητήρες διανοµείς). δ) Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί). ε) Προσωπικό Η/Υ (χειριστές-τριες, προγραµµατιστές-στριες, αναλυτέςαναλύτριες και λοιπές ειδικότητες χρήσης και λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόµενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από Εθνική Οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας. στ) Οδηγοί αυτοκινήτων, φορτηγών, επιβατηγών και άλλης χρήσης. 2. Η ΣΣΕ ισχύει για όλους τους εργαζόµενους των ανωτέρων ειδικοτήτων που είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων και ανήκουν στην «Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Υ.Ι.Ε.)» που απασχολούνται στις εργοδοτικές οργανώσεις, που δεσµεύονται από τη ΣΣΕ. Η ιδιότητα του µέλους πρωτοβαθµίου σωµατείου που ανήκει στην Ο.Υ.Ι.Ε., πιστοποιείται µε βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθµια σωµατεία για λογαριασµό της Ο.Υ.Ι.Ε. στην οποία ανήκουν. Άρθρο 2 ΑΠΟ ΟΧΕΣ 1. Οι αποδοχές όλων των ειδικοτήτων των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, αναπροσαρµόζονται ως εξής: α) Οι αποδοχές των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαµορφωθεί την , µετά και το διορθωτικό ποσό, σύµφωνα µε το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 2 της 20/1999 Α αυξάνονται κατά ποσοστό 2%, από 1 η Ιανουαρίου 2000 και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30η Ιουνίου 2000, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 1,7%, από την 1 η Ιουλίου β) Εάν ο δείκτης Τιµών Καταναλωτή αυξηθεί από το εκέµβριο 1999 µέχρι το εκέµβριο 2000 κατά ποσοστό υψηλότερο του 2,3%, οι βασικοί µισθοί που 5

6 αναλογούν σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο ανά µισθολογική κατηγορία και ειδικότητα, όπως θα ισχύουν την προσαυξάνονται από κατά το υπερβάλλον του 2,3% ποσοστό. γ) Οι παραπάνω αποδοχές όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις , αυξάνονται κατά 1,8% από και όπως αυτές θα έχουν διαµορφωθεί στις , αυξάνονται περαιτέρω κατά 1,7% από δ) Αν ο δείκτης Τιµών Καταναλωτή αυξηθεί από το εκέµβριο 2000 µέχρι το εκέµβριο 2001 κατά ποσοστό υψηλότερο του 2,3%, οι βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις προσαυξάνονται από κατά το υπερβάλλον του 2,3% ποσοστό. ε) Κατά τον υπολογισµό των παραπάνω ποσοστιαίων αυξήσεων τα προκύπτοντα ποσά θα στρογγυλοποιούνται στην αµέσως επόµενη εκατοντάδα δραχµών. 2. Ως αποδοχές για τον υπολογισµό των αυξήσεων της παρ. 1 αυτού του άρθρου νοούνται οι βασικοί µισθοί ή οι συνολικές αποδοχές που αναλογούν σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο των ειδικοτήτων των οδηγών, φυλάκων νυχτοφυλάκων θυρωρών, για τις οποίες δεν έχει ενσωµατωθεί η ΑΤΑ στους βασικούς µισθούς και για τις οποίες ο υπολογισµός των αυξήσεων µετά την κατάργηση της ΑΤΑ το 1990, γίνεται στο σύνολο των αποδοχών. Άρθρο 3 ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1. Το επίδοµα ισολογισµού που προβλέπεται από προηγούµενες ρυθµίσεις, ορίζεται σε ποσοστό 60% επί του συνόλου των νοµίµων αποδοχών που δικαιούται ο µισθωτός. 2. Λογιστές και βοηθοί λογιστών που έχουν συµπληρώσει 6 χρόνια υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη και είναι: α) Κάτοχοι τίτλου επιπέδου MASTER ή αντίστοιχου τίτλου, εντάσσονται στο αµέσως επόµενο µισθολογικό κλιµάκιο από της συµπληρώσεως του 6 ου υπηρεσίας από εκείνο στο οποίο θα εντάσσονταν µε βάση τα έτη υπηρεσίας τους. έτους β) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος από της συµπληρώσεως του 6 ου έτους υπηρεσίας, εντάσσονται στο µεθεπόµενο µισθολογικό κλιµάκιο από εκείνο στο οποίο θα εντάσσονταν µε βάση τα έτη υπηρεσίας τους. 6

7 Άρθρο 4 ΕΤΗΣΙΑ Α ΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟ ΟΧΕΣ Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εργασίας ή 25 ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εργασίας. Άρθρο 5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περ. α άρθρ. 3 του β.δ. της 16/ , στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώονται πέραν των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων ως εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργαζόµενου: Από 2 µήνες έως 1 έτος: Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη: Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη: Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη: Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη: Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη: Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη: Από 25 έτη συµπληρωµένα και άνω: Άρθρο 6 3 ηµεροµίσθια 7 ηµεροµίσθια 15 ηµεροµίσθια 30 ηµεροµίσθια 60 ηµεροµίσθια 90 ηµεροµίσθια Α ΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 105 ηµεροµίσθια 125 ηµεροµίσθια Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούµενες ρυθµίσεις. Άρθρο 7 Α ΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των 7

8 παιδιών, σύµφωνα µε προηγούµενη συλλογική ρύθµιση, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι (6) ετών. Άρθρο 8 Α ΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ Σε περίπτωση γάµου των εργαζοµένων χορηγείται άδεια γάµου έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, για όσους εργάζονται εξαήµερο και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, για όσους εργάζονται πενθήµερο. αποδοχές. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε Άρθρο 9 Α ΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωµένων παιδιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες κατ έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. Άρθρο 10 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. Άρθρο 11 ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, ΣΣΕ ή Α, κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν. Άρθρο 12 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά παραπάνω. Ο ΙΑΙΤΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ 8

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών ή βοηθών παιδαγωγών (πτυχιούχων ανωτάτων και ανωτέρων σχολών και μη πτυχιούχων) στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Τους Όρους Αµοιβής Και Εργασίας Των Πρακτικών Μηχανικών Μηχανοδηγών, Θερµαστών Κλπ Και Των Ψυκτικών Μέσων Σχολών Όλης Της Χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και

Διαβάστε περισσότερα

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της υτικής Κρήτης (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Oµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων µελών των πρωτοβαθµίων σωµατείων της Οµοσπονδίας Μηχανικών και Θερµαστών Ελλάδος που απασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα σήµερα την 20 Ιουνίου 2004 στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας. Στην Αθήνα σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων ΙΧΦ μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων και των οδηγών ανεφοδιαστών αεροσκαφών με καύσιμο, οι οποίοι εργάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι Μέλη της ιεθνούς Ναυτικής Ένωσης (.Ν.Ε). (Πράξη κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

IAITHTIKH AΠOΦAΣH Aριθ. 34/2001. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

IAITHTIKH AΠOΦAΣH Aριθ. 34/2001. για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 010 88 14 922 010 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 0310 517 128 0310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΣΣΕ & ΔΑ) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟΨΗ 1. Η από 3.3.1971 ΣΣΕ 2. Η 28/1974 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς : 1. Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας προσωπικού βιοµηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών όλης της χώρας Π.Κ. 49/21-6-2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων

Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. 1.. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Π.Ο.Ι.Ε.-.Φ.Σ.Ε.Κ. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 157/5-12-08) Σήµερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 1..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα.

1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. Προς: 1. Σύλλογο Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ. Ν.Ε), Φιλοποίμενος 51, Πάτρα. 2. Ένωση Περιφερειακών Καναλιών (ΕΠΕΚ), Πινδάρου 6, Αθήνα. 3. Τηλεόραση Ελληνικής Περιφέρειας (Τ.Ε.Π),

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 3/2012 Μάρτιος 2012 ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6)

2. Μείωση του βασικού µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% Άρθρο 1 (πράξη 6) Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε µειώνονται οι µισθοί; Πόση µείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συµβάσεις; Ποια επιδόµατα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1

ΦΕΚ: Β 1119 20060817. Άρθρο 1 ΦΕΚ: Β 1119 20060817 Τίτλος Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύµατα, Οργανισµοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008]

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008] ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 [Π.Κ. ΥΠ. ΑΠ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟ/ΣΙΑΣ 13/18-4-2008] Στην Αθήνα, σήµερα την 2 α Απριλίου 2008, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Έλληνας Νομοθέτης με το άρθρο 37 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ A 226/27-10-2011) για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

Διαβάστε περισσότερα