3 rd CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE SACRED LANDSCAPES IN THE PELOPONNESE FROM PREHISTORY TO POST-BYZANTINE TIMES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 rd CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE SACRED LANDSCAPES IN THE PELOPONNESE FROM PREHISTORY TO POST-BYZANTINE TIMES"

Transcript

1 3 rd CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE SACRED LANDSCAPES IN THE PELOPONNESE FROM PREHISTORY TO POST-BYZANTINE TIMES Sparti 30 March-1 April 2012 Σπάρηε 30 Μαρηίοσ-1 Απρηιίοσ 2012 ΘΡΕΗΓΤΣΖΗΑ ΣΟΠΖΑ ΣΕ ΠΓΘΟΠΟΚΚΕΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΟΡΖΗΟΤ ΓΩ ΣΟΤ ΙΓΣΑΒΤΔΑΚΣΖΚΟΤ ΥΡΟΚΟΤ Conference Programme Πρόγραμμα σνεδρίοσ

2 3 rd CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE SACRED LANDSCAPES IN THE PELOPONNESE FROM PREHISTORY TO POST-BYZANTINE TIMES Sparti, 30 March - 1 April 2012 Organised by the Centre for Spartan and Peloponnesian Studies (CSPS), University of Nottingham Board for Culture, Sports and the Environment of the Municipality of Sparti 5 th Ephorate of Byzantine Antiquities (EBA) 5 th Ephorate of Prehistoric & Classical Antiquities (EPCA) in collaboration with the Sainopouleion Foundation University of Peloponnese Sparta Photography Club (ΛΕ.ΦΩ.Σ.) Public Central Library of Sparti under the auspices of the Municipality of Sparti Venue: Τhe University of Peloponnese Building, Sparti 2

3 3 Ο ΔΖΓΘΚΓ ΤΚΓΔΡΖΟ ΣΟΤ ΗΓΚΣΡΟΤ ΠΑΡΣΖΑΣΖΗΩΚ ΗΑΖ ΠΓΘΟΠΟΚΚΕΖΑΗΩΚ ΠΟΤΔΩΚ «ΘΡΕΗΓΤΣΖΗΑ ΣΟΠΖΑ ΣΕ ΠΓΘΟΠΟΚΚΕΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΟΡΖΗΟΤ ΓΩ ΣΟΤ ΙΓΣΑΒΤΔΑΚΣΖΚΟΤ ΥΡΟΚΟΤ» πάρηη, 30 Ιαρηίοσ 1 Απριλίοσ 2012 Διοργάνωζη Κέκηρο Σπαρηηαηηθώκ θαη Πειοποκκεζηαθώκ Σποσδώκ, Πακεπηζηήμηο ηοσ Νόηηηγταμ Νομηθό Πρόζωπο Ποιηηηζμού, Αζιεηηζμού θαη Περηβάιιοκηος Δήμοσ Σπάρηες 5 ε Γθορεία Βσδακηηκώκ Αρταηοηήηωκ E Γθορεία Κιαζηθώκ & Προϊζηορηθώκ Αρταηοηήηωκ ζε ζσνεργαζία με Σαϊκοπούιεηο Ίδρσμα Πακεπηζηήμηο Πειοποκκήζοσ Φωηογραθηθή Λέζτε Σπάρηες (ΛΓ.ΦΩ.Σ.) Δεμόζηα Κεκηρηθή Βηβιηοζήθε Σπάρηες σπό ηην αιγίδα ηοσ Δήμοσ πάρηης Υώρος εργαζιών ζσνεδρίοσ: Κηήρηο Πακεπηζηεμίοσ Πειοποκκήζοσ, Σπάρηε 3

4 3 rd CSPS International Conference Honorary Committee His Excellency, The Bishop of the Holy Diocese of Μonemvasia & Sparti Efstathios Mr Stavros Argeitakos, Mayor of Sparti Mr Marios Tzortzakis, Chairman of the Board for Culture, Sports and the Environment, Municipality of Sparti Professor Cathy Morgan, Director of the British School at Athens Organising Committee Mr Nikolaos Dimakis, CSPS, University of Nottingham Dr Chrysanthi Gallou, CSPS, University of Nottingham Mr Christos Makris, Vice-Chairman of the Board for Culture, Sports & the Environment, Municipality of Sparti Mrs Evangelia Pantou, 5 th EBA, Ministry of Culture & Tourism Dr Alkisti Papadimitriou, 5 th EPCA, Ministry of Culture & Tourism Dr Metaxia Papapostolou, Experimental High School of Sparti- University of Peloponnese, Ministry of Education, Lifelong Learning & Religious Affairs Scientific Committee Mrs Aimilia Bakourou, Director Emeritus, Ministry of Culture & Tourism Dr Aimilia Banou, Assistant Professor, University of Peloponnese Professor William G. Cavanagh, CSPS Director, University of Nottingham Professor Stephen Hodkinson, CSPS Director, University of Nottingham Mrs Anastasia Panagiotopoulou, Director Emeritus, Ministry of Culture & Tourism Dr James Roy, Honorary Research Fellow, University of Nottingham 4

5 3 o CSPS Διεθνές Συνέδριο Τιμητική Επιτροπή Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας & Σπάρτης κκ. Ευστάθιος κ. Σταύρος Αργειτάκος, Δήμαρχος Σπάρτης κ. Μάριος Τζωρτζάκης, Πρόεδρος Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης Professor Cathy Morgan, Διευθύντρια της Βρετανικής Σχολής Αθηνών Οργανωτική Επιτροπή Δρ Χρυσάνθη Γάλλου, CSPS, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ κ. Νικόλαος Δημάκης, CSPS, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ κ. Χρήστος Μακρής, Αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης κα Ευαγγελία Πάντου, 5 η ΕΒΑ, ΥΠ.ΠΟ.Τ. Δρ Άλκηστη Παπαδημητρίου, E ΕΠΚΑ, ΥΠ.ΠΟ.Τ. Δρ Μεταξία Παπαποστόλου, Πειραματικό Γυμνάσιο Σπάρτης- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Επιστημονική Επιτροπή Professor William G. Cavanagh, Διευθυντής CSPS, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ κα Αιμιλία Μπακούρου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, ΥΠ.ΠΟ.Τ. Δρ Αιμιλία Μπάνου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κα Αναστασία Παναγιωτοπούλου, Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, ΥΠ.ΠΟ.Τ. Δρ James Roy, Επίτιμος Ερευνητής, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ Professor Stephen Hodkinson, CSPS Διευθυντής, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ 5

6 CONFERENCE PROGRAMME ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Friday 30 March 2012 Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 Venue/χώρος εργασιών συνεδρίου: αϊνοπούλειο Μέγαρο (Cleomvrotou Pedestrian Street/ Πεζόδρομος Κλεομβρότου) Registration at the Sainopouleion Megaron Εγγραφή στο αïνοπούλειο Μέγαρο Ceremony of the inauguration of the Sainopouleion Megaron Σελετή εγκαινίων του αϊνοπουλείου Μεγάρου Conference Opening Ceremony Addresses Σελετή Έναρξης υνεδρίου Προσφωνήσεις Inauguration of the exhibition by the Sparta Photography Club and the 5 th Ephorate of Byzantine Antiquities on the theme Byzantine monuments in their natural landscape in the Peloponnese by the Sparta Photography Club Εγκαίνια της έκθεσης της Υωτογραφικής Λέσχης πάρτης (ΛΕ.ΥΩ.) και της 5 ης ΕΒΑ, με θέμα «Βυζαντινά μνημεία στο φυσικό τους περιβάλλον στην Πελοπόννησο» Award Ceremony for the Experimental Elementary School of Sparti Competition on Ancient temples and Βyzantine churches of my home town Απονομή βραβείων για το διαγωνισμό του Πειραματικού Γυμνάσιου πάρτης με θέμα «Αρχαίοι ναοί και βυζαντινές εκκλησίες του τόπου μου» Keynote speech by Professor James Wright (Bryn Mawr College), on Sacred Spaces in the Peloponnesos: theoretical and methodological considerations and the perspective of the longue durée Εναρκτήρια ομιλία από τον καθηγητή James Wright (Bryn Mawr College) με θέμα «Ιεροί χώροι της Πελοποννήσου: Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα, και μακροπρόθεσμες προοπτικές» Reception hosted by the Mayor and the City Council of Sparti at the MENELAION HOTEL Παράθεση δεξίωσης από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό υμβούλιο πάρτης στο Ξενοδοχείο «ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ» 6

7 Saturday 31 March 2012 Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 Session 1A. Myth, Legend, Identity and the Sacred Συνεδρία 1Α. Μύθος, Θρύλοι, Ταυτότητα και το Ιερό Στοιχείο Ελένη Μαράντου, Η μυθολογία ως οδηγός στην κατανόηση του θρησκευτικού τοπίου στους πρώιμους ιστορικούς χρόνους Athena Hadji, The mythology of the sacred: The sacred character of the Arcadian landscape, a diachronic anthropological approach Aikaterini-Iliana Rassia, Some thoughts about the motif of the Amazonomachy in the Temple of Apollo Epikourios at Bassai Γεώργιος Μοστράτος, Η διαχείριση των πανελλήνιων και τοπικών μύθων ως εκφράσεων πολιτικής προπαγάνδας και σφυρηλάτησης της εθνικής συνείδησης: Η περίπτωση των αετωματικών συνθέσεων του Επιδαύρειου Ασκληπιείου και του Σεγεατικού ναού της Αθηνάς Αλέας υπό το φως μίας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης και αποκατάστασης Florentia Fragkopoulou, Spartan Cult and Mythology: Known Unknowns Greta Hawes, One body, two tombs: Pausanias on the heroic traditions of Messeniα Discussion / Συζήτηση Tea/Coffee Break Διάλειμμα καφέ Session 1Β. Places of cult and the natural landscape Συνεδρία 1Β. Τόποι λατρείας και το φυσικό τοπίο Emilia Banou, The Sacred Land- and Seascape of Kythera: The Minoan peak sanctuary at Ayios Yeoryios sto Vouno Mercourios Georgiadis and Aris Tsaravopoulos, The Sacred Landscape at Mermygkari: A Minoan holy mountain on Kythera? Μαρία Τσούλη, Νέες έρευνες στο Ιερό του Σαιναρίου Ποσειδώνος και την ευρύτερη περιοχή του. Παρατηρήσεις για την επιλογή θέσεων λατρείας στη χερσόνησο του Σαινάρου κατά την αρχαιότητα Μαρία Σπαθή, Σο ιερό της Ειλειθυίας και των Κουρητών στην Αρχαία Ιθώμη. Η σημασία της λατρείας στο ιερό σε σχέση με τον φυσικό περιβάλλοντα χώρο και τα γειτονικά ιερά της Αρτέμιδος Λιμνάτιδος και του 7

8 Διός Ιθωμάτα Δημοσθένης Κοσμόπουλος και Ευαγγελία Μαλαπάνη, Μία σύγχρονη προσέγγιση της περιήγησης του Παυσανία στο Μεσσηνιακό ιερό τοπίο της «Μακαρίας Γης» Γιάννης Λαμπρινάκος, Θεοί και Σόποι- Σο Ιερό Δαχτυλίδι: Μερικά λιγότερο γνωστά ιερά γύρω από τη πάρτη Discussion / Συζήτηση Tea/Coffee Break Διάλειμμα καφέ Session 2Α. Cult and ritual practices, ritual performance Συνεδρία 2Α. Λατρευτικές πρακτικές και τελετουργία Christina Aamont, Concepts of pollution and purity in the Peloponnese in Mycenaean times Sam Farnham, Pollution and purity in comparative perspective during the Early Iron Age: The Corinthia and the Argolid Julie Hruby, Feasting and Drinking in a Sacred Landscape? Ritualised consumption in the Bronze Age Messenian palace and chora Katie Demakopoulou, Evidence for cult practices at Midea Marcin Pawlak, The prosopography of Zeus priests in the Peloponnese in Hellenistic and Roman times Discussion / Συζήτηση Lunch Break / Μεσημεριανό Γεύμα Session 2B. Sacred places in time and in space Συνεδρία 2B. Ιεροί Τόποι στο χώρο και το χρόνο Παναγιώτης Φάκλαρης, Ιερά και λατρείες στην αρχαία Κυνουρία Σταύρος Βλίζος, Κατά τα φαινόμενα αντιφατικά, κατ ουσίαν συμπληρωματικά μνημεία: Σο Αμυκλαίο από τα προϊστορικά έως τα μεταβυζαντινά χρόνια Jörg Rambach, Ρωμανός Πυλίας. Ένα παραποτάμιο ιερό Ξένη Αραπογιάννη, Ένα ορεινό ιερό στην Άνω Μέλπεια Μεσσηνίας Jana Mätzschker, The sacred landscape of Triphylia Discussion / Συζήτηση Lunch Break / Μεσημεριανό Γεύμα 8

9 Session 3. Poster communications. Συνεδρία 3. Αναρτημένες ανακοινώσεις Roumpini-Ioanna Charami, Fortifying the Sacred: The cult of Asclepius and the fortified settlements in Eastern Laconia and on Kythera from the Classical to the Roman periods (5 th c. BC 2 nd c. AD) Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Επιδαύρου, Νέα στοιχεία για την οργάνωση του ιερού χώρου του Ασκληπιείου της Επιδαύρου Brent Davis, Anne Chapin, Emilia Banou and Louise Hitchcock, The Sacred Landscape of Vapheio-Palaiopyrgi Maria Fotouchou, Byzantine and post-byzantine Monemvasia: The churches Book presentation, Sparta in Modern Thought, by Professor Stephen Hodkinson (CSPS Director; University of Nottingham) / Παρουσίαση βιβλίου, Sparta in Modern Thought, από τον καθηγητή Stephen Hodkinson (Διευθυντή CSPS, Πανεπιστήμιο του Νόττιγχαμ) Session 4Α. Religion and the Past Συνεδρία 4Α. Θρησκεία και το Παρελθόν Ελένη Σαλαβούρα, Μυκηναϊκά ευρήματα σε αρκαδικά ιερά. υνέχεια ή αναβίωση της λατρείας; Rebecca Sweetman, Christianizing the Peloponnese: The monumentalization of the religious landscape in the Late Antique period Zdravko Dimitrov, Architectural details from Roman epoch, reused in Byzantine churches in Mystras like evidence about continuity in religious architecture Μιχαήλ Λεφαντζής, Οι νεότερες έρευνες ταύτισης και απόδοσης αρχιτεκτονικών μελών σε δεύτερη και τρίτη χρήση στους βυζαντινούς ναούς Αγίου Νικολάου Οχιάς και Αγίου Ιωάννη Κέριας στην Μέσα Μάνη και η συμβολή τους στην αρχαία τοπογραφία της περιοχής Discussion / Συζήτηση Tea/Coffee Break Διάλειμμα καφέ 9

10 Session 4Β. Sacred Imagery Συνεδρία 4Β. Ιερή Απεικόνιση Gina Salapata, Lakonian and Messenian Plaques with Seated Figures: Issues of Distribution and Identity Δημήτρης Σούρλας, Σα γλυπτά των Κυθήρων ως φορείς θρησκευτικών συμβολισμών George Paraskeviotis, Peloponnesian Gods in Vergil s pastoral poetry. The case of God Pan Danai Charamalmpous, Ο γραπτός διάκοσμος του Καθολικού της Μονής Ζερμπίτσας Discussion / Συζήτηση Tea/Coffee Break Διάλειμμα καφέ Session 5A. Mobility, Pilgrimage and the Formation of the Sacred Landscape Συνεδρία 5A. Κινητικότητα, Προσκύνημα η Δημιουργία του Θρησκευτικού Τοπίου Μιχάλης Πετρόπουλος, Η συμβολή της Αχαΐας στην πρώιμη ναïκή αρχιτεκτονική Spyros Petrounakos, From city to sanctuary: Traversing the sacred landscape of ancient Epidauros Peter Davies, Finding the Gap: Hellenistic rural sanctuaries in Peloponnesian intensive survey Σοφία Γερμανίδου, «Παραβιάζοντας το ιερό»: Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις δίπλα σε ναούς βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής στη Μεσσηνιακή Μάνη Discussion / Συζήτηση Session 5B. Ritual Acts and Religious Festivals Συνεδρία 5B. Τελετουργικά Δρώμενα και Θρησκευτικές Εορτές Αγγελική Πετροπούλου, Σα παρτιατικά «Τακίνθεια» από ιστορική σκοπιά Μεταξία Παπαποστόλου, «Ο αγώνας των σταφυλοδρόμων» στη γιορτή 10

11 των Καρνείων. Ένα αγροτικό τελετουργικό για την ευλογία των καρπών στην υπηρεσία της πόλης Annalisa Paradiso, The geography of the Spartan sacrifices for war Discussion / Συζήτηση 11

12 Sunday 1 April 2012 Κυριακή 1 Απριλίου 2012 Session 6A. The Sacred and Social Identity Συνεδρία 6A. Θρησκευτικό Στοιχείο και Κοινωνική Ταυτότητα Katerina Psimogiannou, Places of memory in the Final Neolithic Peloponnese: An interpretive approach of social and mortuary practices Κατερίνα Τζαβελοπούλου, Σα ηρώα των αγορών ως χώροι διαμόρφωσης της ταυτότητας των πόλεων της Πελοποννήσου Jackie Whalen, Looking at an austere identity in the sacred landscapes of Sparta Μαρία Κοσμά, «Διαβάσεις» μέσω των πήλινων προσωπείων του ιερού της Άρτεμης Ορθείας στη πάρτη Αμαλία Ανδρουλιδάκη, Σο ιερό και το κοσμικό κατά την περίοδο της Υραγκοκρατίας στην Πελοπόννησο. Σο Γεράκι Λακωνίας Ευαγγελία Πάντου, Οι εικόνες στο τέμπλο της Μητρόπολης του Μυστρά: Μια «ιερή» εκφραστική σύνθεση των νεώτερων χρόνων Discussion / Συζήτηση Tea/Coffee Break Διάλειμμα καφέ Session 6Β. Reading Sacred Paraphernalia and Votives Συνεδρία 6Β. Αναγνώσεις Ιερού Εξοπλισμού και Αφιερωμάτων Stavros Oikonomidis, Through the eyes of the idols: Cults of the image and preconceptions in LN and EH Peloponnesian finds Μιχάλης Πετρόπουλος και Στέλλα Νεστορίδου, Ιερό Δήμητρας στη Θέα Πατρών: Φαρακτηριστικοί Σύποι Λατρευτικών Ειδωλίων Alexandra Alexandridou, Dedicating and Sacralising in the archaic sanctuary of Poseidon at Kalaureia, Poros Vicky Vlachou, Aspects of ritual performance during the Early Iron Age in the sanctuary of Apollo at Amyclae: The evidence of the pottery Ειρήνη Πουπάκη, Μαρμάρινα σκεύη από τον εξοπλισμό λακωνικών ιερών στο Μουσείο της πάρτης Δημήτριος Κατσουλάκος, Σα ιερά κειμήλια του μοναστηριού της Ζερμπίτσας Λακωνίας και η τύχη τους κατά τη διάρκεια των προεπαναστατικών χρόνων Discussion / Συζήτηση Tea/Coffee Break Διάλειμμα καφέ 12

13 Session 7Α. Sacred Landscapes and the Formation of Cultural, Political and Ethnic Identity Συνεδρία 7Α. Θρησκευτικά Τοπία και η Διαμόρφωση Πολιτιστικής, Πολιτικής και Εθνικής Ταυτότητας Anastasia Leriou, Locating cultural identities in LBA Peloponnese: An introduction Aris Tsaravopoulos and Chrysanthi Gallou, Contextualising the religious landscape of Kythera from the Geometric to the Roman times James Roy, Lykaion, the sacred mountain of Arkadia Elisavet Sioumpara, The sanctuary of Asclepius in Messene and the propaganda of the Messenian identity Nicholas Kalospyros, Stepping on to Sacred Scenery or Sacred Landscape: Towards the Identity of Place Description of the Peloponnesian Examples in Pausanias Periegesis Discussion / Συζήτηση Lunch Break / Μεσημεριανό Γεύμα Session 7B. a) Holy Place, Sacred Acts and Regional Identity, b) Oracular Sanctuaries Συνεδρία 7B. α) Ιερός Χώρος, Θρησκευτικά Δρώμενα και Χωρική Ταυτότητα, β) Μαντικά Ιερά Ann-Louise Schallin, Mycenaean identities and ceremonies at Dendra and Midea in the Argolid Adele Scafuro, Sacred landscapes in ancient Thouria: Roaming identities/commemorative and appropriated continuity Adolfo Domínguez and César Fornis, Thyreatis: Ritual Combats within a Sacred Landscape Άδωνις Κύρου, Πολεμικές και θρησκευτικές αντιπαραθέσεις στον ταραγμένο Αργολικό Κόλπο του 17 ου 18 ου αιώνα. Σο μίασμα του «βρυκολακιασμού» Αριάδνη Γκάρτσιου-Τάττη, Μαντεία της Λακωνίας Andronike Makres, The sanctuary of Ino-Pasiphae at Thalamai (Messenian Mani) Discussion / Συζήτηση Lunch Break / Μεσημεριανό Γεύμα 13

14 Session 8. Poster Communications Συνεδρία 8. Αναρτημένες ανακοινώσεις Gely Fragou, A Minoan peak sanctuary at Vigla, Kythera. Preliminary survey Άρτεμις Μανιάκη, Ειδώλια γυναικείων μορφών και ζώων από το ιερό της Άρτεμης Αοντίας στη Ρακίτα Αχαΐας Anna Philippa-Touchais and Gilles Touchais, New evidence for an Archaic sanctuary on the hill of Aspis at Argos Ιωάννης Παναγιώτης Τσουλόγιαννης, Σο πήλαιο του Ασκληπιού στα Κύφαντα Session 9Α. Sacred Nature and Sacred Landscape Συνεδρία 9Α. Ιερή Φύση και Ιερό Τοπίο Γεωργία Φακάρου, ήμανση του ιερού στοιχείου μέσα από το φυσικό τοπίο στα μυκηναϊκά ιερά της Πελοποννήσου Αναστασία Παναγιωτοπούλου, Θεότητες της φύσης. Οι απεικονίσεις τους στα ψηφιδωτά της Πελοποννήσου Βασιλική Σταματοπούλου, Σα ιερά δέντρα στην Πελοπόννησο Ιωάννης Παναγιώτης Τσουλόγιαννης, Ιερό Ασκληπιού Αγνίτα και Ολιγανδρία στην Αρχαία πάρτη Κατερίνα Τζαμουράνη, Σο ιερό του Παμίσου στον Άγιο Υλώρο Μεσσηνίας, μύθοι, λατρεία και φυσικό περιβάλλον: Αφορμή για εκπαιδευτικές δράσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας ( ) Discussion / Συζήτηση Session 9Β. a) Anthropological Approaches to the Study of the Sacred in the Peloponnese; b) Modern Approaches to the Preservation and Promotion of the Sacred in the Peloponnese Συνεδρία 9Β. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη του θρησκευτικού στοιχείου στην Πελοπόννησο, β) Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διατήρηση και προώθηση του θρησκευτικού στοιχείου στην Πελοπόννησο Ελευθέριος Αλεξάκης, Τακίνθεια: Ιερός τόπος, μύθος και τελετουργία στις Αμύκλες Λακωνίας. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση Ελένη Ψυχογιού, Από το ναό της Αθηνάς στο αλώνι της «Αγιαλένης»: Mια διαχρονική αφήγηση εγγεγραμμένη στο ιερό τοπίο της Αλίφειρας 14

15 Αθανάσιος Φωτόπουλος, Λαϊκές παραδόσεις για μοναστήρια και ναούς της Ηλείας Richard Witt, The diachronic religious landscape of the Peloponnesian shepherd Francesca Luongo, The Artemis Orthia Sanctuary at Sparta: New light on the middle 7th century B.C. temple Κωνσταντίνα Ντουβή και Μαίρη Ξυπνητού, Ιερά μοναστηριακά τοπία της Πελοποννήσου από τις εργασίες αποκατάστασής τους κατά τα έτη Discussion / Συζήτηση Final Discussion and Closing Ceremony of the Conference Τελική Συζήτηση και Τελετή λήξεως Συνεδρίου 15

HONOURING THE DEAD IN THE PELOPONNESE ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

HONOURING THE DEAD IN THE PELOPONNESE ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ CSPS INTERNATIONAL CONFERENCE CSPS ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HONOURING THE DEAD IN THE PELOPONNESE ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ SPARTI, 23-26 APRIL 2009 ΣΠΑΡΤΗ, 23-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 PROGRAMME Πέμπτη 23

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκή θρησκεία και τελετουργία στην ανατολική Μεσόγειο από την 3η χιλιετία π.χ. έως και τον 5ο αιώνα μ.χ

Λαϊκή θρησκεία και τελετουργία στην ανατολική Μεσόγειο από την 3η χιλιετία π.χ. έως και τον 5ο αιώνα μ.χ Λαϊκή θρησκεία και τελετουργία στην ανατολική Μεσόγειο από την 3η χιλιετία π.χ. έως και τον 5ο αιώνα μ.χ Διεθνές συνέδριο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME PROGRAM

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME PROGRAM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME PROGRAM Δ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λευκωσία 29 Απριλίου - 3 Μαΐου 2008 IV. INTERNATIONAL CYPROLOGICAL CONGRESS Lefkosia 29 April - 3 May 2008 4. ULUSLARARASI

Διαβάστε περισσότερα

25-29. Αθήνα. Συνέδριο. Μαΐου May CONSERVATION OF. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Μουσείο Ακρόπολης ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ CULTURAL HERITAGE

25-29. Αθήνα. Συνέδριο. Μαΐου May CONSERVATION OF. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Μουσείο Ακρόπολης ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ CULTURAL HERITAGE Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE challenges and reviews ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF CULTURE, EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS Γ.Γ. Πολιτισµού - Γενική ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ INSTITUTION OF SPONSORSHIP FROM ANCIENT TO MODERN TIMES For it is the duty of the wealthy to render service to the state (Demosthenes, Speech: Against Phaenippus, 42.22) International Scientific Conference

Διαβάστε περισσότερα

THE ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS

THE ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS THE ANNUAL OF THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS T H E A N N UA L O F T H E BRITISH SCHOOL AT ATHENS No. 105 2010 THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS Published by the Council The Council, British School at Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Volume 36 Number 2 Pages 4703-4724 February 2009 NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Volume 36 Number 2 Pages 4703-4724 February 2009 NESTOR. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 36 Number 2 Pages 4703-4724 February 2009 ISSN 0028-2812 NESTOR@CLASSICS.UC.EDU NESTOR Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Published monthly, September to May, by the Department

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 8 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, VIII: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry.

Nr. 145. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου. of the Peloponnesos. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds.

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου. of the Peloponnesos. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds. Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου of the Peloponnesos David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds. Philadelphia 2010 αποστολή Ένα Ζωντανό Πάρκο Ζωντανές κοινότητες που ζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE. challenges and reviews. Αθήνα. Athens. May. Technopolis City of Athens, Acropolis Museum

Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE. challenges and reviews. Αθήνα. Athens. May. Technopolis City of Athens, Acropolis Museum Συνέδριο CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE challenges and reviews Αθήνα Athens 2015 May Technopolis City of Athens, Acropolis Museum Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 Τεχνόπολη, Αμφιθέατρο «Αθήνα 9,84» Monday, 25th

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5-8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ / ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΡΕΘΥΜΝΟ

Γ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5-8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ / ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΡΕΘΥΜΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / 28Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΕ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5-8

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 163. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Οκτώβριος 2014 -

Nr. 163. Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. Newsletter of the Hellenic Society of Archaeometry. - Οκτώβριος 2014 - Πληροφοριακό Δελτίο της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας Επιστημονικό Σωματείο, Έτος Ίδρυσης 1982, έδρα: Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα (Ένωση Ελλήνων Χημικών) --------------------------------------- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Giorgos Vavouranakis

Giorgos Vavouranakis Giorgos Vavouranakis Address: National & Kapodistrian University of Athens, Schhol of Philosophy, Department of Archaeology and History of Art, University Campus, Athens 157 84 Telephone : +30 210 727

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AN ISLAND BETWEEN TWO WORLDS: THE ARCHAEOLOGY OF EUBOEA FROM PREHISTORIC TO BYZANTINE TIMES ΕΝΑ ΝΗΣΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ: Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter

The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter The Student Network for Byzantine and Medieval Studies Newsletter Number 1, Spring 2013 Editorial Team: Efthymia Priki & Soteria Protogirou Student Network for Byzantine and Medieval Studies Φοιτητικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay

Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή. Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay Καλώς ήλθατε στη Βουλιαγμένη Σας ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή Welcome to Vouliagmeni Wishing you a pleasant stay Σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά το Πρόγραμμα του Συνεδρίου για να έχετε τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 13 th INTERNATIONAL CONGRESS ON GRAECO-ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES

13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 13 th INTERNATIONAL CONGRESS ON GRAECO-ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ INSTITUTE FOR GRAECO-ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ VIKELAIA MUNICIPAL LIBRARY OF HERAKLION 13 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE

EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE EARLY CHRISTIAN AND BYZANTINE ARCHAEOLOGY ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ FRÜHCHRISTLICHE UND BYZANTINISCHE ARCHÄOLOGIE last update: 20 th October 2014 13 new entries Note also the categories

Διαβάστε περισσότερα

11-13 Μαΐου 2012 3ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής

11-13 Μαΐου 2012 3ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής 11-13 Μαΐου 2012 3ο Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής 11th-13th May 2012 3rd International Conference on Early Childhood Education ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ BOOK OF S 3 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Μαρία Κουρή CV 2014 1 Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ Σ ΤΟ Μ Ε Λ Λ Ο Ν

Σ Χ Ε Δ Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ Σ ΤΟ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Σ Χ Ε Δ Ι Α Ζ Ο Ν ΤΑ Σ ΤΟ Μ Ε Λ Λ Ο Ν P L A N N I N G F O R T H E F U T U R E Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Πελοπόννησο The Parrhasian Heritage Park of the Peloponnesos Πρώτες ενέργειες:

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. The Late Helladic I Pottery of the Southwestern Peloponnesos and its Local Characteristics ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Τόπος γέννησης: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ιωάννης ΛΩΛΟΣ Γεώργιος Αθήνα Καθηγητής Προϊστορική Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) ROMAN SEMINAR & INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH (NHRF)

ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) ROMAN SEMINAR & INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH (NHRF) ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ) ROMAN SEMINAR & INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH (NHRF) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ» Αθήνα, 8 10 Οκτωβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas

Nestor COMMUNICATIONS. Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Volume 40 Issue 9 Nestor Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Department of Classics, University of Cincinnati P.O. Box 0226, Cincinnati, Ohio, 45221-0226, U.S.A. http://classics.uc.edu/nestor

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2011 K 17.00 17.15 Malcolm Wiener 18.45 19.15 19.15 19.30 K 21:00 21:15

21/10/2011  K 17.00 17.15 Malcolm Wiener 18.45 19.15 19.15 19.30  K 21:00 21:15 Παρασκευή 21/10/2011 Σπίτι του Πολιτισµού Αίθουσα εκδηλώσεων 1 η Συνεδρία: Μεσόγειος Αιγαιακός κόσµος Kρήτη Προεδρείο Μαρία Βλαζάκη Philip Betancourt 17.00 17.15 Τιµητική εκδήλωση για τον Malcolm Wiener

Διαβάστε περισσότερα