ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας ατυχήματος εκτός εργασίας.5 4. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας εργατικού ατυχήματος.5 5. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας επαγγελματικής ασθένειας 5 6. Μέλη στα οποία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να μεταβιβαστεί το δικαίωμα της σύνταξης λόγω θανάτου Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου. 9 Πηγές 10 Συντακτική ομάδα.10 1

3 Γενικά ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ Οι παροχές της σύνταξης χορηγούνται και στα μέλη της οικογένειας των θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΙΚΑ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις: Θάνατος ή αφάνεια του ασφαλισμένου και ημέρες ασφάλισης ή ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 300 τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν από εκείνο κατά το οποίο επήλθε ο θάνατος (στην ασφαλιστική πρακτική, οι ημέρες ασφάλισης αναζητούνται και κατά το έτος θανάτου) ή ο κατά περίπτωση απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία θανάτου, από τις οποίες 300 την τελευταία πενταετία. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Προϋποθέσεις: Θάνατος ή αφάνεια λόγω εργατικού ατυχήματος και αρκεί μία (1) ημέρα ασφάλισης ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλη στα οποία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να μεταβιβαστεί το δικαίωμα της σύνταξης ή η σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου Προϋποθέσεις: Θάνατος ή αφάνεια από επαγγελματική ασθένεια και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αρκετή μία (1) ημέρα ασφάλισης. Ο Κανονισμός Ασθένειας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ορίζει το ελάχιστο χρονικό διάστημα απασχόλησης του ασφαλισμένου στην εργασία που προκάλεσε την επαγγελματική ασθένεια. Προϋποθέσεις: Θάνατος ή αφάνεια από ατύχημα εκτός εργασίας και οι μισές ημέρες ασφάλισης (κατά περίπτωση) που αναζητούνται για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου από κοινή νόσο. ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΕΚΝΑ (νόμιμα, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα, υιοθετημένα, αμφοτεροπλεύρως ορφανά, συντηρούμενα από εγκαταλειφθέντα γονέα) ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΩΣ ΟΡΦΑΝΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ Ή ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 3863/10, Ν. 3385/2005, Ν. 3232/2004 2

4 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου Οι παροχές της σύνταξης χορηγούνται και στα μέλη της οικογένειας των θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΙΚΑ, εφόσον κατά τον χρόνο του θανάτου του ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει ορισμένο αριθμό ημερών εργασίας, και υπό συγκεκριμένες πρόσθετες προϋποθέσεις. Σε γενικές γραμμές, σε περίπτωση θανάτου, το ποσό της σύνταξης του θανόντα κατανέμεται στα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά τα ποσοστά που ορίζονται για κάθε μέλος από τη νομοθεσία του κύριου φορέα. Για τον υπολογισμό της σύνταξης των μελών της οικογένειας θανόντος συνταξιούχου λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση το ποσό της σύνταξης που πράγματι λάμβανε ο/η θανών/ούσα. Το ποσό της σύνταξης που δικαιούται η χήρα ή ο χήρος συνταξιούχου ισούται με το 70% του ποσού της σύνταξης του/της θανόντος/ούσης, ενώ το πόσο της σύνταξης για κάθε παιδί ισούται με 20% της σύνταξης. Αν, ωστόσο, πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το εν λόγω ποσό τριπλασιάζεται, ανερχόμενο έτσι σε 60%. Ειδικά για τη χορηγούμενη σύνταξη λόγω θανάτου σε επιζώντες συζύγους, προβλέπεται ότι μετά το πέρας τριετίας από τον θάνατο το ποσό της χορηγούμενης από το ΕΤΕΑΜ σύνταξης στον επιζώντα των συζύγων μειώνεται κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους και κατά 30% από τη συμπλήρωση του 65ου έτους και μετά, εφόσον ο επιζών εργάζεται, αυτοαπασχολείται ή συνταξιοδοτείται. Αν όμως ο επιζών σύζυγος ήταν ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% κατά την ημερομηνία θανάτου του άλλου συζύγου, τότε η σύνταξη χορηγείται χωρίς κανέναν περιορισμό για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία. Υπογραμμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση για να λάβει σύνταξη η χήρα ή ο χήρος σύζυγος απαιτείται, κατά κανόνα, έγκυρος γάμος κατά τον θάνατο, ενώ άρση της έγγαμης σχέσης επέρχεται μόνο με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η οποία να κηρύσσει τη λύση του γάμου. Ωστόσο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να λάβει σύνταξη λόγω θανάτου και ο διαζευγμένος σύζυγος. Τονίζεται, επιπλέον, ότι είναι αδιάφορο για τη χορήγηση της σύνταξης λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο εάν αυτός βρισκόταν σε ασφαλιστική σχέση με το ΙΚΑ ή αν συζούσε με τον θανόντα (ή τη θανούσα). Επιπλέον, ο επιζών σύζυγος δικαιούται να λάβει σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου του (ασφαλισμένου ή συνταξιούχου) ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη ευπορία του επιζόντος συζύγου. Τέλος, για τους σκοπούς της συνταξιοδότησης λόγω θανάτου η αφάνεια εξομοιώνεται με τον θάνατο. Θεωρείται δε ότι ο ασφαλισμένος βρίσκεται σε κατάσταση αφάνειας εάν κατά τη διάρκεια ενός (1) τουλάχιστον έτους δεν έχει ληφθεί καμία αξιόπιστη είδηση ότι βρίσκεται στη ζωή και ο θάνατός του καθίσταται πολύ πιθανός λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών κατά τις οποίες έλαβε χώρα η εξαφάνισή του, λ.χ. πυρκαγιά, σεισμός κ.λπ. 3

5 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου Για την απονομή σύνταξης θανάτου σε περίπτωση θανάτου εξαιτίας κοινής νόσους απαιτούνται: είτε ημέρες εργασίας (εφεξής ΗΕ) συνολικά στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, από τις οποίες 300 τουλάχιστον τα πέντε (5) τελευταία χρόνια πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε ο θάνατος ή να έχουν πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε ΗΕ (ισχύς από 12/2/ /12/2004) οι οποίες αυξάνονται προοδευτικά 150 ΗΕ κατ' έτος μέχρι τη συμπλήρωση ΗΕ (2005 : ΗΕ, 2006 και εφεξής: ΗΕ) ή οι κατά περίπτωση απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος με τις μειωμένες χρονικές προϋποθέσεις ανάλογα με την κατηγορία υπαγωγής στην ασφάλιση που ανήκε ο θανών ή ο κατά περίπτωση απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία θανάτου, ως εξής: 300 ΗΕ πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας, οι οποίες αυξάνονται ανά 120 ΗΕ για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους, μέχρι τη συμπλήρωση ΗΕ. Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα πέντε (5) τελευταία χρόνια πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε ο θάνατος. Πίνακας προϋποθέσεων ημερών ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία Μέχρι το 21ο έτος: 300 ΗΕ Μέχρι το 33ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 45ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 22ο έτος: 420 ΗΕ Μέχρι το 34ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 46ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 23ο έτος: 540 ΗΕ Μέχρι το 35ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 47ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 24ο έτος: 660 ΗΕ Μέχρι το 36ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 48ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 25ο έτος: 780 ΗΕ Μέχρι το 37ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 49ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 26ο έτος: 900 ΗΕ Μέχρι το 38ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 50ό έτος: ΗΕ Μέχρι το 27ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 39ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 51ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 28ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 40ό έτος: ΗΕ Μέχρι το 52ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 29ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 41ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 53ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 30ό έτος: ΗΕ Μέχρι το 42ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 54ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 31ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 43ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 32ο έτος: ΗΕ Μέχρι το 44ο έτος: ΗΕ 4

6 3. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας ατυχήματος εκτός εργασίας Στην περίπτωση που κρίνεται από τα αρμόδια όργανα του κύριου φορέα ότι ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις για τη σύνταξη λόγω θανάτου από κοινή νόσο μειώνονται στο μισό. Δηλαδή 750 ΗΕ (1.500 : 2) συνολικά από τις οποίες 150 ΗΕ (300 : 2) την τελευταία πενταετία ή ΗΕ (4.200 : 2) κ.ο.κ. οποτεδήποτε ή 1/2 μειωμένων χρονικών προϋποθέσεων για σύνταξη γήρατος ή 150 ΗΕ (300 : 2) πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτος κ.ο.κ. 4. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας εργατικού ατυχήματος Στην περίπτωση που κρίνεται από τα αρμόδια όργανα κύριου φορέα ότι ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, η σύνταξη χορηγείται από το ΕΤΕΑΜ ανεξάρτητα από χρονικές προϋποθέσεις, δεδομένου ότι αρκεί έστω και μία (1) ημέρα ασφάλισης στο Ταμείο. Σημειώνεται ότι το ποσό της σύνταξης στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει με βάση ΗΕ στην 10η ασφαλιστική κλάση του ΕΤΕΑΜ (προνομιακός υπολογισμός). 5. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας επαγγελματικής ασθένειας Στην περίπτωση που κρίνεται από τα αρμόδια όργανα του κύριου φορέα ότι ο θάνατος οφείλεται σε επαγγελματική ασθένεια, η σύνταξη χορηγείται, κατά κανόνα, από το ΕΤΕΑΜ ανεξάρτητα από χρονικές προϋποθέσεις, δεδομένου ότι αρκεί, κατά κανόνα, έστω και μία (1) ημέρα ασφάλισης στο Ταμείο. Περαιτέρω, ο Κανονισμός Ασθένειας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ορίζει το ελάχιστο χρονικό διάστημα απασχόλησης του ασφαλισμένου στην εργασία που προκάλεσε την επαγγελματική ασθένεια. Σημειώνεται ότι το ποσό της σύνταξης στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει με βάση ΗΕ στην 10η ασφαλιστική κλάση του ΕΤΕΑΜ (προνομιακός υπολογισμός). 5

7 6. Μέλη στα οποία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να μεταβιβαστεί το δικαίωμα της σύνταξης λόγω θανάτου ΣΥΖΥΓΟΣ Ο/Η σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο θανών/ούσα (ασφαλισμένος/η) είχε συμπληρώσει τις κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης (4.500 ή 1.500, εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία πριν από τον θάνατο). Ο γάμος τους (θρησκευτικός ή πολιτικός) να είναι έγκυρος και να μην είχε ακυρωθεί ή λυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Να έχει συμπληρωθεί από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου (αν ο θάνατος συνέβη από 15/7/2010 και μετά) τριετία για ασφαλισμένο ή πενταετία (για συνταξιούχο), εκτός αν: 1. ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα ή είναι αιφνίδιος ή 2. γεννήθηκε από τον γάμο παιδί ή με τον γάμο αναγνωρίστηκε ή νομιμοποιήθηκε ή υιοθετήθηκε παιδί ή 3. η χήρα ήταν έγκυος κατά τον χρόνο του θανάτου (εφόσον διαπιστωθεί και η γνησιότητα του κυοφορούμενου σύμφωνα με τον ΑΚ) και γεννήθηκε ζωντανό τέκνο. Διευκρινίζεται ότι, εάν ο θάνατος έχει συμβεί πριν από την 15/7/2010, η απαιτούμενη, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια του γάμου είναι έξι (6) μήνες για ασφαλισμένο και δύο (2) έτη για συνταξιούχο. ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η Ο/Η διαζευγμένος/η σύζυγος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας του/της επιζώντα/ζώσης διαζευγμένου/ης. Δυνατότητα συνταξιοδότησης σε μικρότερο όριο ηλικίας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα ήταν ανίκανος/η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% κατά τον χρόνο επέλευσης του θανάτου του/της πρώην συζύγου. β) Ο/Η πρώην σύζυγος κατά την ημερομηνία επέλευσης του θανάτου να ήταν υπόχρεος σε καταβολή διατροφής στον/στην αιτούντα/ούσα διαζευγμένο/η σύζυγο, ανεξάρτητα από το κατά πόσο το ποσό αυτής είχε καθοριστεί με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων. 6

8 γ) Να έχουν συμπληρωθεί δέκα (10) έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή μέχρι την εκπνοή των δικονομικών προθεσμιών για την άσκηση τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων. δ) Το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης με υπαιτιότητα του προσώπου που ζητεί τη σύνταξη. ε) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του/της αιτούντος/σας τη σύνταξη να μην υπερβαίνει το διπλάσιο ποσό των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον ΟΓΑ ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες. στ) Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος, γεγονός που πρέπει να πιστοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο επίσης πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο/η αιτών/ούσα εξακολουθεί να είναι διαζευγμένος/η. ΤΕΚΝΑ (νόμιμα, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα, υιοθετημένα, αμφοτεροπλεύρως ορφανά, συντηρούμενα από εγκαταλειφθέντα γονέα) Τα νόμιμα, νομιμοποιημένα ή αναγνωρισμένα τέκνα θανόντος/ούσας ασφαλισμένου/ης ή συνταξιούχου δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη. Το δικαίωμα αυτό παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν δεν εργάζονται, δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα και δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους ισχύει, ανεξάρτητα από τη φοίτηση σε σχολή, και για τα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα, καθώς και για τα τέκνα των οποίων η συντήρηση βάρυνε αποκλειστικά τον θανόντα γονέα, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί από τον άλλον γονέα. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας δεν ισχύουν για παιδιά ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους εμφανίστηκε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Ειδικά για παιδιά, εγγονούς, προγονούς που πάσχουν από νευρο/ψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Τα υιοθετημένα τέκνα δικαιούνται σύνταξη με τις ίδιες προϋποθέσεις που δικαιούνται και τα νόμιμα τέκνα. Επιπλέον, η υιοθεσία πρέπει να έχει γίνει έναν (1) χρόνο πριν από τον θάνατο του ασφαλισμένου ή έναν (1) χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης του συνταξιούχου. Τα υιοθετημένα τέκνα διατηρούν το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του φυσικού γονέα τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν ταυτόχρονα και τη σύνταξη λόγω θανάτου του θετού γονέα. Τα τέκνα δικαιούνται δύο συντάξεις λόγω θανάτου, εφόσον οι ασφαλισμένοι θανόντες γονείς τους συμπλήρωσαν ξεχωριστά τις νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης. 7

9 ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΩΣ ΟΡΦΑΝΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ Ή ΠΡΟΓΟΝΟΙ Προγονοί είναι τα παιδιά του ενός από τους συζύγους από άλλον γάμο, καθώς και τα νόθα παιδιά της συζύγου και τα υιοθετημένα παιδιά από τον έναν σύζυγο. Οι αμφοτεροπλεύρως ορφανοί εγγονοί ή προγονοί δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του θανόντα γονέα, εφόσον αυτός τους συντηρούσε κατά κύριο λόγο, είναι άγαμοι, ανήλικοι ή, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. ΓΟΝΕΙΣ Για να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου οι γονείς ασφαλισμένου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, θα πρέπει αυτός να είχε πραγματοποιήσει τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και να τους συντηρούσε κατά κύριο λόγο. Οι θετοί γονείς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω θανάτου του θανόντος θετού τέκνου τους εφόσον το είχαν υιοθετήσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν από την ημερομηνία θανάτου, το υιοθετημένο τέκνο τούς συντηρούσε κατά κύριο λόγο και είχε συμπληρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης. 8

10 7. Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου εξής: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου είναι τα 1. Έντυπη αίτηση των δικαιούχων 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντα ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν είχε λυθεί ο γάμος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία θανάτου. 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό γάμου από τη Μητρόπολη. 7. Αν οι δικαιούχοι είναι παιδιά που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Για ενήλικα τέκνα μέχρι 24 ετών, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σπουδών, εφόσον σπουδάζουν σε ΙΕΚ, ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 8. Αν ο θανών ήταν ασφαλισμένος, απαιτείται η προσκόμιση όλων των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του καθώς και των Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης (ή, αν δεν έχουν εκδοθεί, λαμβάνονται οι σχετικές Βεβαιώσεις εργοδοτών). 9. Αν ο θανών ήταν συνταξιούχος, απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεων. 10. Στην περίπτωση συνταξιοδότησης διαζευγμένου/ης, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με αυτή τη διάταξη. 9

11 Πηγές Εγκύκλιοι ΙΚΑ 20/1999, 39/99, 64/2004, 4/2005, 82/2005, 54/2006, 10/2007, 27/2008, 66/2008, 31/2010, 36/2010, 71/2010, 13/2012, 53/2012. Κανονισμός Ασθένειας ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Λαναράς, Κ. (2013). Η Ασφάλιση στο ΙΚΑ, Εκδόσεις Σάκκουλα. Μπούρλος, Δημ. (2010). Η διαδοχική ασφάλιση, πρόσφατες ρυθμίσεις του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, ΕΔΚΑ τόμος ΝΒ, 923 επ. Συντακτική ομάδα Ιωάννης Σκανδάλης 10

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. V.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΚΕΦ. V.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ. Α Εισαγωγικές παρατηρήσεις. ΚΕΦ. V.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ. Βασική προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης στα μέλη οικογενείας είναι ο θάνατος του αμέσως ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ. Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γ32/12 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:13 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: 1. Σύνταξη αναπηρίας Κλάδου Κύριας Ασφάλισης (άρθρα 6 και 7 Ν.2458/1997) 1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης: Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Έκδοση 2.0 24/10/12) Το Παράρτημα που ακολουθεί περιλαμβάνει: α) επισημάνσεις σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων ωφελούμενων της Πράξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ασφαλιστικό δίκαιο. ασφαλιστικό δίκαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ασφαλιστικό δίκαιο. ασφαλιστικό δίκαιο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ... 3 ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 4 ΙΙΙ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ... 13 IV. Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. Εξ ορισμού η αναπηρία ως ασφαλιστικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται από την Κοινωνική Ασφάλιση με ιδιαίτερη μέριμνα. Προέχοντα στοιχεία αποτελούν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 295

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Γερμανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 . 1 . 1854/51, 1. 1 . 1854/51, 1 . 1 . 1854/51, 5. 1 . 3768/57, 6 . 1 . 1813/88, 1 . 1976/91 19 . 1 . 2084/92, 1 . 1 . 1902/90, 1 . 3 .

1 . 1 . 1854/51, 1. 1 . 1854/51, 1 . 1 . 1854/51, 5. 1 . 3768/57, 6 . 1 . 1813/88, 1 . 1976/91 19 . 1 . 2084/92, 1 . 1 . 1902/90, 1 . 3 . ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 153 20000703 Τέθηκε σε ισχύ: 03.07.2000 Ηµ.Υπογραφής: 23.06.2000 Τίτλος: ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Θέµατα: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα