ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ"

Transcript

1 Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στη μήνυση- έγκληση με.. Των α) και β). ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία., που εδρεύει στη(ν)., όπως νόμιμα εκπροσωπείται βάσει του υπ αριθμ../2012 ΦΕΚ.., τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ, καθώς και κάθε άλλου προσώπου ασκούντος καθήκοντα διοίκησης για λογαριασμό του ανωτέρω νομικού προσώπου από την.2006 μέχρι και σήμερα, και ειδικότερα : κλπ B. Των κάτωθι υπαλλήλων της Τράπεζας.., καθώς και κάθε άλλου υπαλλήλου που ήταν υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση του δανείου μας τόσο στο υποκατάστημα.. από το έτος 2007 έως και σήμερα, όσο και στα κεντρικά : κλπ. Γ. Κατά παντός υπευθύνου. 1

2 Για τα αδικήματα της απάτης ( αρθ. 386 ΠΚ), της αισχροκέρδειας (αρθ. 405 ΠΚ), της παραπλάνησης σε χρηματιστηριακές κερδοσκοπικές πράξεις (αρθ. 406 ΠΚ) και της αδίκημα της έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων, σύμφωνα με το αρθρ. 242 Π.Κ. (σε συνδυασμό με το αρθρ. 263 Α περ. β Π.Κ.). ************** Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων και αποδείξεων ως προς τα εγκλήματα για τα οποία σχηματίσθηκε η ως άνω δικογραφία. **************.., Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελεύ, Με την από /2013 μήνυση- έγκληση που κατατέθηκε ενώπιον του Κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών. στις../2013 με αριθμό.. εκθέσαμε εμπεριστατωμένα, με στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση μας ως πασίδηλα, τα γεγονότα που αποδεικνύουν κατά την αξιολόγησή μας την τέλεση των εγκλημάτων, που αφορά η μήνυση- έγκληση αυτή, από τους μηνυόμενους - εγκαλουμένους και συγκεκριμένα για τα εγκλήματα της απάτης ( αρθ. 386 ΠΚ), της αισχροκέρδειας (αρθ. 405 ΠΚ), της παραπλάνησης σε χρηματιστηριακές κερδοσκοπικές πράξεις (αρθ. 406 ΠΚ) και της αδίκημα της έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων, σύμφωνα με το αρθρ. 242 Π.Κ. (σε συνδυασμό με το αρθρ. 263 Α περ. β Π.Κ.). Με το παρόν Συμπληρωματικό Υπόμνημα θέτουμε υπόψη σας επιπλέον πραγματικά περιστατικά και υποβάλλουμε πρόσθετα στοιχεία που έτι περαιτέρω αποδεικνύουν κατά την αξιολόγησή μας την τέλεση από τους μηνυόμενουςεγκαλούμενους των ως άνω εγκλημάτων, και συγκεκριμένα: Στις.2006, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τους υπαλλήλους του καταστήματος. της Τράπεζας. για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου ύψους ,00 Ευρώ, η πρώτη εξ ημών.., υπέγραψε, επικουρικά (καθώς η υπαγωγή σε ομαδικό ασφαλιστήριο, για τον κίνδυνο Θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική βλ. ειδικότερα όρο 5.2 περ. β της υπ αριθμ. / Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου), αίτηση ένταξης σε ομαδική ασφάλιση των δανειοληπτών της.. Υπεύθυνη του καταστήματος για θέματα ασφάλισης ήταν ο/η κ. 2

3 .., ενώ ο/η κ... υπέγραψε και αυτός την ως άνω αίτηση υπαγωγής σε ομαδικό ασφαλιστήριο για λογαριασμό της... Η αίτηση αυτή της πρώτης εξ ημών,, έγινε δεκτή από την θυγατρική ασφαλιστική εταιρεία που πρότεινε η αντίδικος Τράπεζα, την. και υπήχθη στο ομαδικό συμβόλαιο της Τράπεζας (βλ. επισυναπτόμενο Πιστοποιητικό Ομαδικής Ασφάλισης Ομαδικό Συμβόλαιο ). Σύμφωνα δε με το ως άνω πιστοποιητικό ομαδικής ασφάλισης, ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ορίστηκε η 23 η (ημερομηνία εκταμίευσης του ποσού του δανείου, ήτοι ,00 Ευρώ) και οι καλύψεις της ασφαλιζομένης. συνίστατο σε α. Ασφάλιση Ζωής και β. Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια. Το ασφαλιζόμενο (ανώτατο) κεφάλαιο δεν ήταν άλλο από το ποσό του δανείου που εκταμιεύτηκε στις , δηλαδή ,00 Ευρώ. Στο σημείο αυτό, παραθέτουμε ακριβές αντίγραφο της αίτησης ασφάλισης και του πιστοποιητικού ασφάλισης. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Έκτοτε, ουδέποτε μας ενημέρωσε η Τράπεζα.. για το θέμα της ασφάλισης και φυσικά, ουδέποτε έγινε κάποια τροποποίηση στην εν λόγω σύμβασης ασφάλισης. Τα ασφάλιστρα, όπως αυτά προσδιοριζόταν από την Τράπεζα., πληρώνονταν από εμάς, κάθε μήνα, δια μέσου των δόσεων του δανείου. Όταν στις υπεγράφη η υπ αριθμ../ Πράξη Τροποποίησης Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου, η Τράπεζα. α) ΔΕΝ μας ζήτησε τροποποίηση της εγγραφείσας σε ακίνητο ιδιοκτησίας μας προσημείωση, και β) ΔΕΝ μας ζήτησε είτε να προβεί η πρώτη εξ ημών,., σε τροποποίηση της ως άνω σύμβασης ασφάλισης Ζωής και ΜΟΑ και συγκεκριμένα, σε οιαδήποτε αλλαγή αφορά το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, είτε να κάνει εκ νέου αίτηση προκειμένου να υπαχθεί σε ομαδικό ασφαλιστήριο για νέο εκταμιευθέν κεφάλαιο σε ελβετικά φράγκα. Εμείς συνεχίζαμε να πληρώνουμε κανονικά τα ποσά που μας χρέωναν, με βάσει την αίτηση ασφάλισης των ,00 ευρώ, χωρίς ποτέ να έχουμε καμία ενημέρωση για το υπόλοιπο του αλήκτου κεφαλαίου σε ευρώ, το οποίο αποτελεί και το ασφαλιστέο ποσό και βάσει αυτού υπολογίζοναι και τα ασφάλιστρα ΖΩΗΣ και ΜΟΑ. Στις και στις αντίστοιχα, υποβάλλαμε στο κατάστημα της Τράπεζας. στη. δύο αιτήσεις για χορήγηση εγγράφων, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ζητούσαμε να μας ενημερώσει η Τράπεζα. για τις χρεώσεις των ασφαλίστρων και το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου (οι ανωτέρω αιτήσεις είναι τα υπ αρ.. και σχετ. της μήνυσης- έγκλησής μας). Και φυσικά, ουδέποτε μέχρι σήμερα λάβαμε απάντηση από την τράπεζα.. για το θέμα της ασφάλισης. Εν αναμονή των απαντήσεων από την Τράπεζα., λάβαμε ταχυδρομικώς τέλη Απριλίου 2013 από τη θυγατρική ασφαλιστική εταιρεία την ετήσια βεβαίωση καταβολής ασφαλίστρων του έτους 2012 (φορολογική χρήση). Με αφορμή αυτό και με δεδομένο ότι ουδέποτε είχαμε λάβει απάντηση από την Τράπεζα. για το θέμα των ασφαλίστρων και του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στην ασφαλιστική εταιρεία. Στις 10 Απριλίου 2013 η πρώτη εξ ημών,, επικοινωνεί τηλεφωνικά με την αρμόδιο υπάλληλο της θυγατρικής ασφαλιστικής εταιρείας.. της αντιδίκου Τράπεζας.., την κ..., η οποία της είπε ότι α) ότι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι πάντοτε σε νόμισμα Ευρώ και β) ότι η Τράπεζα.. ενημερώνει τη θυγατρική ασφαλιστική εταιρεία.. για το άληκτο κεφάλαιο ΣΕ ΕΥΡΩ 11

12 κάθε μήνα. Συγκεκριμένα δε, για το δάνειό μας η κ. ανέφερε ότι «η Τράπεζα ενημέρωσε την εταιρεία της το τέλος του 2006, ότι έληξε η σύμβαση δανείου των ,00 ευρώ και ότι υπήρξε νέα χρηματοδότηση με την υπ αρ.../ νέα σύμβαση στεγαστικού δανείου και ότι πλέον η εταιρεία της ασφάλισε τη νέα χρηματοδότηση ΣΕ ΕΥΡΩ, και τα ασφαλιζόμενα ποσά είναι το υπόλοιπο αλήκτου κεφαλαίου ΣΕ ΕΥΡΩ πάντοτε, που της στέλνει η Τράπεζα.». Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας της πρώτης εξ ημών,., η κ. της έστειλε , το οποίο επιβεβαιώνει ότι η μόνη αίτηση ασφάλισης που υπέβαλε η στη θυγατρική ασφαλιστική εταιρία της αντιδίκου Τράπεζας, είναι η από αίτησή της, ποσού ,00 Ευρώ και καμία άλλη , το οποίο παραθέτουμε στο σημείο αυτό επί λέξη ως έχει: 12

13 Μετά από τις πληροφορίες αυτές, στις απέστειλε η πρώτη εξ ημών,, αίτημα στην ασφαλιστική εταιρεία, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής: Η θυγατρική ασφαλιστική εταιρία. της αντιδίκου Τράπεζας, όμως, αντί να απαντήσει στην ως άνω αίτηση, ως όφειλε, προωθεί 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Κατόπιν επίμονων και έντονων διαπληκτισμών της πρώτης εξ ημών,, με υπαλλήλους της θυγατρικής ασφαλιστικής εταιρείας της αντιδίκου Τράπεζας, για το γεγονός ότι εμείς θέλαμε να μας απαντήσει η ασφαλιστική εταιρία.., διότι σε αυτή καταβάλαμε τα χρήματα, λαμβάνουμε την απάντηση της ασφαλιστικής εταιρείας στις η οποία είναι η κάτωθι. 19

20 20

21 21

22 22

23 Από την ως άνω επιστολή αποδεικνύεται περίτρανα ότι χωρίς την έγκρισή μας, η θυγατρική ασφαλιστική εταιρία.. της αντιδίκου Τράπεζας. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ παράνομα και αντισυμβατικά από το έτος 2006 έως και σήμερα, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και ΜΟΑ, σε πλήρη συμπαιγνία με την Τράπεζα... Η υπέρβαση του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου (ανώτερο κεφάλαιο ,00 ευρώ) ήταν πασιφανής, καθώς η θυγατρική ασφαλιστική εταιρία της αντιδίκου Τράπεζας έφτασε να μας χρεώνει ασφάλιστρα έως και για ,00 άληκτο κεφάλαιο!!!!!!!! Οι ως άνω παράνομες χρεώσεις στην οποία προέβη, εκτός του ότι δεν ανταποκρίνονται σε καμία εντολή της πρώτης από εμάς.., ούτε στα αρχικώς συμφωνηθέντα, είναι παντελώς αντισυμβατικές και παράνομες και αντίθετες με το νομικό πλαίσιο ασφάλισης ζωής δανειοληπτών ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, καθόσον ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, της οποίας το άληκτο κεφάλαιο με την πάροδο του χρόνου αντί να μειώνετε να αυξάνεται ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ!!!!!! Η δε υπεύθυνη υπάλληλος του καταστήματος. κ.. για την ασφάλεια ζωής μου το έτος 2006, καθώς και όποιοι άλλοι υπάλληλοι του ως άνω καταστήματος ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια ζωής, ενώ γνώριζαν πολύ καλά ότι δεν είχα υπογράψει καμία άλλη αίτηση ασφάλισης, έστελναν το υπόλοιπο του αλήκτου κεφαλαίου σε ευρώ, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερο από το αρχικό δανεισθέν, στη θυγατρική ασφαλιστική εταιρία της αντιδίκου Τράπεζας. και αυτή με χρέωνε με τα αντίστοιχα ποσά ασφαλίστρων παράνομα και καταχρηστικά. Επίσης ή η αρμόδια για την ασφάλεια ζωής υπάλληλος της Τράπεζας στο κατάστημα ή ο Διευθυντής αυτού, προφανώς ενημέρωσαν για την ψευδή και αναληθή δήθεν νέα σύμβαση υπ αριθμ../ , την οποία ρητά ανέφερε η κ.. στην από συνομιλία μας (η οποία καταγράφηκε από τη θυγατρική εταιρία.. της αντιδίκου Τράπεζας.. ) και η οποία ίδια σύμβαση αναφερόταν και από την στις αρχικές εξωδίκους της ( αλλά τελικά δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε γιατί απλούστατα ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ), ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΜΕΤΑ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ 23

24 ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ!!!!!!!! ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΑΓΝΟΟΥΣΑ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ!!!! Η δε Τράπεζα φρόντιζε κάθε μήνα να ενημερώνει τη θυγατρική ασφαλιστική εταιρία της αντιδίκου Τράπεζας. για το υπόλοιπο του αλήκτου κεφαλαίου ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ, ενώ εμάς τους δανειολήπτες τόσα χρόνια ΟΥΔΕΠΟΤΕ το έκανε. Γιατί άλλωστε να το κάνει; Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει; Καλά κοιμόμασταν το ύπνο του δικαίου. Από όλα τα ανωτέρω περίτρανα αποδεικνύεται α) ότι όντως το κεφάλαιο του εκταμιευθέντος δανείου εκ ευρώ ,00 καθ όλη τη διάρκεια του δανείου και ενώ είχαμε συνεχώς καταβολές τοκοχρεωλυτικών δόσεων αυξομειωνόταν λόγω των συν/κών ισοτιμιών και δεν μειωνόταν όπως θα γινόταν σε ένα κανονικό δάνειο, επομένως είναι σαφής η μετατροπή του απλού στεγαστικού δανείου στις σε επενδυτική ενέργεια με αυξημένο κίνδυνο ( συναλλαγματικό ) και δυσμενείς επιπτώσεις β) όλα αυτά τα χρόνια καταβάλαμε παράνομα και αχρεώστητα ποσά ασφαλίστρων που δεν είχαμε συμφωνήσει καθώς και προμήθειες αγοράς συν/τος για την ασφάλεια ζωής ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΑ και γ) περίτρανα αποδεικνύετε περαιτέρω με την ως άνω μεθοδευμένη ανακριβή απάντηση της Τράπεζας η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απάντηση της θυγατρικής ασφαλιστικής εταιρίας η οποία είναι και η ακριβής), η αισχροκέρδεια ( μέσω της συν/κής ισοτιμίας και των υπέρογκων και παρόνομων ασφαλίστρων) της Τράπεζας.. ακόμη και από την επικουρική ασφάλεια ζωής ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΑΥΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ. Όλα τα ανωτέρω έχουν γίνει μεθοδευμένα, με γνώση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας και σε συνεργασία με τις νομικές της υπηρεσίες. παρεμβαίνοντας παράνομα και συνεργαζόμενοι με τη θυγατρική ασφαλιστική εταιρία της αντιδίκου Τράπεζας. και μετά την κατάθεση της έγκλησής μας. Επίσης, αναφερόμεθα προς υποστήριξη των ισχυρισμών μας και στην γνωμοδότηση του..., κ...., η οποία συντάχθηκε κατ εντολή μας και επί λέξει έχει ως εξής: 24

25 Επιπροσθέτως, προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών μας παραθέτουμε και το κάτωθι υπόδειγμα τραπεζικής σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (FORWARD) ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (Επαγγελματίας Πελάτης)»: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (FORWARD) ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (Επαγγελματίας Πελάτης) 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1.1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ Στην.. σήμερα την..μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1.2. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία. και το διακριτικό τίτλο., που εδρεύει στην.., έχει ΑρΜΑΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ΑΦΜ., και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. (α) (β) καλούμενης εφεξής χάριν συντομίας η.. και 2. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...» και το διακριτικό τίτλο.,με ΑρΜΑΕ η οποία εδρεύει., έχει μερίδα ΣΑΤ., Λογαριασμό ΣΑΤ.., ΑΦΜ. ΔΟΥ.και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. (α) (β) καλουμένη εφεξής χάριν συντομίας ο «Πελάτης» ή ο «Επαγγελματίας Πελάτης» 3. (α) O/H. κάτοικος.., οδός. αριθμός.. ΑΔΤ.. και ΑΦΜ. ή (β) Η. που φέρει την επωνυμία..... και τον διακριτικό τίτλο.., εδρεύει στ, έχει ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. (α).. και (β).δυνάμει του./ πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας ο «Εγγυητής» 25

26 συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία δεκτά τα εξής: 1.3. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η. δυνάμει της υπ αριθμόν Συμβάσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (του λοιπού για λόγους συντομίας «Σύμβαση») ανέλαβε, μετά από εντολή του Πελάτη έναντι της αναφερομένης σ αυτήν αμοιβής την πραγματοποίηση των επενδυτικών υπηρεσιών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων, που προβλέπονται σ αυτήν υπό τους όρους και τις συμφωνίες που διαλαμβάνονται στη Σύμβαση καθώς και σε όλα τα παραρτήματα αυτής. 2. ANTIKEIMENO ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 2.1. Αντικείμενο της παρούσης είναι η εκτέλεση από την εντολών του Πελάτη για τη διενέργεια κατ εντολή του και για λογαριασμό του πράξεων συναλλάγματος και προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος εκτός οργανωμένης αγοράς H παρούσα αποτελείται από τους όρους που διαλαμβάνονται στην παρούσα, τα τυχόν έγγραφα επιβεβαιώσεως εντολής για διενέργεια πράξεως συναλλάγματος και προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος (Παράρτημα 1 και Παράρτημα 3) και επιβεβαιώσεως εκτελέσεως εντολής (Παράρτημα 2 και Παράρτημα 4) που υπογράφονται για κάθε ειδικότερη πράξη συναλλάγματος ή προθεσμιακή πράξη επί συναλλάγματος καθώς και κάθε άλλο τυχόν παράρτημά της, τα οποία άπαντα αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο με αυτήν όλο και αναπόσπαστο τμήμα της, όλα δε τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Συμβάσεως και των παραρτημάτων αυτής, τα οποία συμπληρώνουν και τα οποία συνεχίζουν να εφαρμόζονται εφόσον οι όροι τους δεν τροποποιούνται από τους παρόντες. 3. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 3.1. Στην παρούσα, εάν ειδικώς άλλως δεν ορίζεται, οι ορισμοί που αναφέρονται στη συνέχεια θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται : «Ανοικτή εντολή» (Market order) είναι η εντολή αμέσου εκτελέσεως προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, στο τρέχον επίπεδο τιμών. «Ανοικτή θέση» είναι το άθροισμα όλων των ποσών των ισχυουσών προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος, που δεν έχουν κλείσει εν όλω ή εν μέρει. «Αποκλειστικά διαζευκτική εντολή» (Οne-Cancels-the-Other - O.C.O.) είναι το ζεύγος εντολών του Πελάτη προς την, όπου η εκτέλεση της μιας εντολής αυτομάτως ακυρώνει την ισχύ της άλλης. «Αρχικό περιθώριο (initial margin)» είναι το ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας της προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, όπως ρητά συνομολογείται με την παρούσα και το οποίο οφείλει να θέτει ο Πελάτης στη διάθεση της Τραπέζης, όταν η τελευταία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, το ζητήσει, για κάλυψη του κινδύνου της συναλλαγής επί της ως άνω προθεσμιακής πράξεως, ως αυτός διαμορφώνεται και ελεύθερα εκτιμάται από την., λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε συνθηκών αγορών. 26

27 «Βασικό Νόμισμα» είναι το ευρώ εκτός εάν έχει διαφορετικά συμφωνηθεί. «Ειδοποίηση για κατάθεση ενεργού περιθωρίου» (margin call) είναι η ειδοποίηση της Τραπέζης στον Πελάτη, στην περίπτωση που η απόλυτη τιμή της αρνητικής αποτίμησης - ήτοι η τιμή της αρνητικής αποτίμησης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αρνητικό πρόσημο - σε όρους παρούσας αξίας των ανοικτών θέσεών του υπολείπεται του κατατεθειμένου Ενεργού Περιθωρίου, κατά την ημέρα της αρνητικής διαφοράς, προκειμένου η διαφορά αυτή να μηδενιστεί. Ως όροι παρούσας αξίας εννοείται το ποσό που προκύπτει από την αναγωγή ενός ποσού πληρωτέου/ εισπρακτέου σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον σε σημερινή αξία, χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο για το σχετικό χρονικό διάστημα (διατραπεζικό, LIBOR ή EURIBOR). Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει κατ επιλογή του Πελάτη μ έναν εκ των εν συνεχεία τρόπων: Τηλεφωνικά (αριθμός κλήσεως) Φαξ (αριθμός αποστολής).. (διεύθυνση αποστολής).. «Ενεργό Περιθώριο» είναι το επιπλέον του αρχικού περιθωρίου ποσό, το οποίο ισούται με την τρέχουσα αρνητική αποτίμηση των θέσεων του Πελάτη, ήτοι την αρνητική διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας των θέσεών του και της ονομαστικής αξίας αυτών, σε όρους παρούσας αξίας. «Εντολή άμεσης διενέργειας πράξεως μόλις γίνει συναλλαγή στην προκαθορισμένη τιμή» (Market if Touched - M.I.T.) είναι η εντολή του Πελάτη προς την για διενέργεια προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, που μετατρέπεται αυτομάτως σε ανοικτή εντολή, εφόσον διενεργηθούν στην αγορά πράξεις στην τιμή αυτή ή ευνοϊκότερη. «Εντολή ισχύουσα μέχρις ανακλήσεως» (Good Till Cancelled - G.T.C.) είναι η εντολή του Πελάτη προς την για διενέργεια προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος σε προκαθορισμένη τιμή μέχρις ανακλήσεώς της από τον Πελάτη. «Εντολή με όριο τιμής» (Limit Order-L.O.) είναι η εντολή του Πελάτη προς την.. για διενέργεια προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, η οποία εκτελείται από την.., εν όλω ή εν μέρει, μόνο για όσο διαρκεί το όριο τιμής (ανώτατο ή κατώτατο), που καθόρισε ο Πελάτης. «Εντολή περιορισμού ζημιών ή αποκομιδής κερδών» (Stop Loss-S.L. ή Take Profit- Τ.Ρ.) είναι η εντολή του Πελάτη προς την. για διενέργεια προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος σε προκαθορισμένη τιμή, που μετατρέπεται αυτομάτως σε ανοικτή εντολή, εφόσον διενεργηθούν στην αγορά πράξεις στην τιμή αυτή. 27

28 «Επιτόκιο EURIBOR» είναι το προσφερόμενο στην Ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά για τραπεζικό δανεισμό, σε ΕΥΡΩ επιτόκιο, διαρκείας ίσης με την περίοδο για την οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί, όπως το επιτόκιο αυτό αναγράφεται, στην οθόνη «EURIBOR. 01» ή σε άλλη σελίδα που τυχόν την αντικαταστήσει, στις οικονομικές σελίδες του πρακτορείου REUTERS ή σε περίπτωση μη αναγραφής για οποιοδήποτε λόγο σχετικής τιμής, σε οποιαδήποτε άλλη σχετική σελίδα ενός εγκύρου ισοδυνάμου συστήματος, την ώρα Βρυξελλών, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της αντιστοίχου περιόδου εκτοκισμού, για την οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί. «Επιτόκιο LIBOR» είναι το προσφερόμενο στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου για τραπεζικό δανεισμό, στο σχετικό νόμισμα, επιτόκιο, διαρκείας ίσης με την περίοδο για την οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί, όπως το επιτόκιο αυτό αναγράφεται στην οθόνη «LIBOR. 01» ή σε άλλη σελίδα που τυχόν την αντικαταστήσει, στις οικονομικές σελίδες του πρακτορείου REUTERS ή σε περίπτωση μη αναγραφής για οποιοδήποτε λόγο σχετικής τιμής, σε οποιαδήποτε άλλη σχετική σελίδα ενός εγκύρου ισοδυνάμου συστήματος, την ώρα Λονδίνου, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού για την οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί. «Ημερομηνία Αξίας» (Value date ή Valeur) είναι η ημερομηνία εκκαθαρίσεως των πράξεων, την οποία επιλέγουν τα συμβαλλόμενα μέρη. «Ισχύουσα Τιμή Συναλλάγματος» είναι η τιμή που δημοσιεύει καθημερινά η ΕΚΤ. «Κλείσιμο θέσεως»: Μία θέση Προθεσμιακής Πράξεως επί συναλλάγματος θεωρείται κλειστή, όταν πραγματοποιηθεί συναλλαγή επί της ίδιας συναλλαγματικής ισοτιμίας ίσης (ολικό κλείσιμο θέσης) ή μικρότερης (μερικό κλείσιμο θέσεως) αξίας, προς την αντίθετη κατεύθυνση (αγορά πώληση και το αντίθετο) με υφιστάμενη ανοικτή θέση, με ίδια ημερομηνία λήξεως και αξίας. «Πράξη συναλλάγματος» είναι η πράξη με την οποία η.. αγοράζει ή πωλεί από ή προς αντισυμβαλλόμενό της, προκαθορισμένο ποσό ενός ελευθέρως διαπραγματεύσιμου νομίσματος έναντι ενός άλλου ελευθέρως διαπραγματεύσιμου νομίσματος με αξία έως δύο εργασίμων ημερών. «Προθεσμιακή πράξη επί συναλλάγματος εκτός Οργανωμένης Αγοράς» (FX- Forward) είναι η πράξη σε συνάλλαγμα επί δύο (2) νομισμάτων, σε τιμή που συμφωνείται κατά την ημέρα καταρτίσεώς της, η οποία εκκαθαρίζεται σε προκαθορισμένη μελλοντική χρονική στιγμή πέραν των δύο (2) εργασίμων ημερών, από της συνομολογήσεως της πράξεως. «Τιμή» είναι η τιμή που συμφωνείται μεταξύ Τραπέζης και Πελάτη είτε για τη διενέργεια προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος εκτός Οργανωμένης Αγοράς είτε για τη διενέργεια πράξεως συναλλάγματος στην τρέχουσα αγορά συναλλάγματος. «Τιμή εκτελέσεως» είναι η «τιμή» που προσαυξάνεται ή μειούται κατά την προμήθεια της Τραπέζης (ecart). «Διαδικασία Αφερεγγυότητας» είναι η υποχρεωτική ή εκούσια συλλογική διαδικασία που αποσκοπεί στην έκδοση απόφασης, διαταγής ή ρύθμισης 28

29 αφερεγγυότητας, πτώχευσης, συμβιβασμού, φιλικού διακανονισμού, αποκατάστασης, αναδιοργάνωσης, αναγκαστικής διαχείρισης, διάλυσης ή ρευστοποίησης αναφορικά με τον Πελάτη ή τα περιουσιακά του στοιχεία ή που αποσκοπεί στο διορισμό συνδίκου, εκκαθαριστή, διαχειριστή ή αντιστοίχου λειτουργού για τον Πελάτη ή για το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, κατά τις διατάξεις περί πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή άλλες συναφείς διατάξεις ή κατά το τραπεζικό, ασφαλιστικό ή άλλο συναφές δίκαιο που διέπει τη λειτουργία του Πελάτη. Ο εν λόγω ορισμός δεν περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση αξιόχρεου εταιρίας. Η Διαδικασία Αφερεγγυότητας θεωρείται ότι άρχεται με την υποβολή ή κατάθεση αίτησης διεξαγωγής τέτοιας διαδικασίας ή (όπου δεν απαιτείται τέτοια αίτηση) με λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή τέτοιας διαδικασίας από αρμόδιο δικαστήριο, αρχή, εταιρικό όργανο ή πρόσωπο. «Δικαστική Απόφαση περί Αφερεγγυότητας» είναι οποιαδήποτε απόφαση, διαταγή ή ρύθμιση που συνιστά έναρξη Διαδικασίας Κήρυξης Αφερεγγυότητας. «Καθορισμένη Δικαιοδοσία» αναφορικά με τον Πελάτη νοείται η δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται η σύσταση, η έδρα ή η κατοικία του Πελάτη αυτού, καθώς και οποιαδήποτε επιπρόσθετη δικαιοδοσία που ενδεχομένως ορίζεται με τις Ειδικές Διατάξεις αναφορικά με το συμβαλλόμενο αυτόν Ρητά συμφωνείται ότι τα σχέδια των επιβεβαιώσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα περιέχουν ενδεικτικά τα στοιχεία που θα περιέχονται στα οριστικά έγγραφα επιβεβαιώσεων. Τα ποσά, οι ημερομηνίες και τα λοιπά στοιχεία εκάστης επιβεβαιώσεως θα αποτελούν τα οριστικά στοιχεία εκάστης εκ των συμφωνηθέντων πράξεων κατ ιδίαν και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι επιβεβαιώσεις που θα συνταχθούν από την για τις πράξεις που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της παρούσης, θα είναι δεσμευτικές γι αυτόν, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη των πράξεων και των κατ ιδίαν όρων τους και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι όροι που αναφέρονται στις επιβεβαιώσεις υπερισχύουν, ως ειδικότεροι, των όρων της παρούσης σε περίπτωση που προβλέπουν διαφορετική ρύθμιση με αυτήν. 4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι: 4.1. Έχει ενημερωθεί και γνωρίζει για τις συναλλαγές της αγοράς παραγώγων και ειδικότερα για τις πράξεις συναλλάγματος και τις προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσης Έχει λάβει γνώση των τυχόν κινδύνων που ενέχουν οι πράξεις αυτές Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσης θα αποτελούν νόμιμες, ισχυρές και έγκυρες υποχρεώσεις του, εκτελεστέες κατ' αυτού σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα και τις σχετικές επιβεβαιώσεις των κατ ιδίαν πράξεων Θα υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο κατά την εύλογη κρίση της Τραπέζης και την ανάγκη της καταρτίσεως συναλλαγής επί πράξεως συναλλάγματος και 29

30 προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της. Σε περίπτωση μη συμπράξεως, εγκρίσεως ή επιβεβαιώσεως από τον Πελάτη, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα, η.. δεν ευθύνεται για την μη εκτέλεση ή μη διαβίβαση ή για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή διαβίβαση εντολών για οποιοδήποτε λόγο. 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 5.1. Οι συναλλαγές που ο Πελάτης θα διενεργήσει με την. στο πλαίσιο της παρούσης θα είναι πράξεις συναλλάγματος και προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος, με τις οποίες η θα αγοράζει από τον Πελάτη προκαθορισμένα ποσά ενός νομίσματος και θα πωλεί στον Πελάτη κάποιο άλλο νόμισμα σε ορισμένη τιμή και ημερομηνία ή κατά περίπτωση εντός του χρονικού πλαισίου για την εκκαθάριση της συναλλαγής που θα συμφωνούνται μεταξύ των συμβαλλομένων. Επιπλέον ο Πελάτης θα καθορίζει τα χαρακτηριστικά εκάστης πράξεως, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το ποσό, το νόμισμα ή τα νομίσματα, τον τρόπο εκτελέσεως της εντολής (limit order, stop loss, take profit, market order, market if touched, one cancels the other), την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και γενικά όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά της, όπως αναλυτικά θα περιγράφονται στην εκάστοτε επιβεβαίωση για διενέργεια πράξεως και επιβεβαίωση εκτελέσεως πράξεως, την οποία αποστέλλει η. κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον όρο 15 της συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Ο Πελάτης, εφόσον χορηγήσει έγγραφη εντολή, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οφείλει να επιστρέψει στην... την επιβεβαίωση νομίμως υπογεγραμμένη, αυθημερόν με την αποστολή της από την... Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιστρέψει την επιβεβαίωση υπογεγραμμένη κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της και δεν μπορεί να προβάλει οποιεσδήποτε αντιρρήσεις σε σχέση με αυτό. Εξάλλου, η μη διατύπωση εγγράφως από τον Πελάτη προς την.. αντιρρήσεων σχετικά με την καταρτισθείσα για λογαριασμό του πράξη μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία συναλλαγής, συνομολογείται ότι συνιστά έγκριση της ανωτέρω πράξεως Με την παρούσα ο Πελάτης δηλώνει ότι τηρεί στην.. τους εν συνεχεία λογαριασμούς όψεως ήτοι : (α) τον υπ αριθμόν σε (β) τον υπ αριθμόν σε (γ) τον υπ αριθμόν σε (δ) τον υπ αριθμόν σε (ε) τον υπ αριθμόν σε άλλως ότι προ της χορήγησης οποιασδήποτε εντολής για την κατάρτιση συναλλαγής στα πλαίσια της παρούσης θα προβεί στο άνοιγμα του/των αναγκαίου/ων λογαριασμού/ων όψεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε, ανάλογα με την ειδικότερη εκάστοτε εντολή του, ο λογαριασμός όψεως, με χρέωση του οποίου, θα διενεργείται εκάστοτε 30

31 η συμφωνηθείσα πράξη συναλλάγματος ή προθεσμιακή πράξη επί συναλλάγματος, να έχει κατά την Ημερομηνία Λήξεως εκάστης πράξεως συναλλάγματος ή προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος υπόλοιπο ικανό να καλύψει τις υποχρεώσεις του από την παρούσα, με διαθέσιμα ποσά, ελεύθερα από κάθε βάρος, εισφορά, κράτηση, εκχώρηση, συμψηφισμό, επίσχεση και γενικά από οποιαδήποτε δέσμευση Εάν το υπόλοιπο του ως άνω λογαριασμού δεν είναι επαρκές, η. δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα, να προβεί σε ανατροπή όλων των υφισταμένων κατά το χρόνο εκείνο πράξεων συναλλάγματος ή προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος, έστω και επί ζημία του Πελάτη, και να προβεί στη ρευστοποίηση του παρασχεθέντος κατά τα κατωτέρω οριζόμενα αρχικού ή/και ενεργού περιθωρίου (initial/maintenance margin). Η ζημία που τυχόν προκύψει για την βαρύνει τον Πελάτη και οφείλεται απ αυτόν στην εντόκως από την ημερομηνία προσκλήσεώς του, με επιτόκιο υπερημερίας που θα υπολογίζεται με επιτόκιο EURIBOR ή LIBOR μηνός, κατά περίπτωση, προσαυξημένο κατά δύο κόμμα πέντε εκατοστιαίες μονάδες (2,5%) Όταν πληρωμές σχετικές με δύο ή περισσότερες πράξεις συναλλάγματος ή προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος που έχουν την ίδια ημερομηνία εκκαθαρίσεως, είναι εισπρακτέες ή πληρωτέες στο ίδιο νόμισμα, οι υποχρεώσεις αυτές πληρωμών, συμψηφίζονται αυτομάτως και το αποτέλεσμα του συμψηφισμού θα είναι το καταβλητέο ή εισπρακτέο ποσό Σε ασφάλεια κάθε απαιτήσεως της από την παρούσα, η. δικαιούται να ζητήσει από τον Πελάτη αρχικό περιθώριο (initial margin) ίσο με ποσοστό % της ονομαστικής αξίας εκάστης προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, το οποίο μπορεί να παρέχεται είτε με κατάθεση αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό στην ή με τη δέσμευση χρεογράφων αποδοχής της Τραπέζης, επί των οποίων θα συνιστάται ενέχυρο, είτε με την παροχή οποιασδήποτε άλλης ασφάλειας αποδεκτής από την... Η... παρακολουθεί την ονομαστική αξία των θέσεων του Πελάτη σε σχέση με την τρέχουσα αξία αυτών και σε περίπτωση αρνητικής διαφοράς είναι δυνατό να καλέσει τον Πελάτη σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη σύμβαση, όταν τούτο κριθεί απαραίτητο, να καταβάλει ενεργό περιθώριο Στο πλαίσιο των ανωτέρω, δια της παρούσης, ο Πελάτης χορηγεί στην... την ανέκκλητη εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, που θα ισχύει και για τις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα και δεν δύνανται να ανακληθούν ούτε για σπουδαίο λόγο, να δεσμεύσει το ποσό που απαιτείται εκάστοτε για αρχικό ή ενεργό περιθώριο από το πιστωτικό όριο που έχει χορηγηθεί στον Πελάτη δυνάμει της υπ αριθμόν / - - συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που έχει καταρτίσει με την... και, κατά τούτο να περιορίσει το ποσό το οποίο δύναται ο Πελάτης να αναλάβει κάνοντας χρήση της πιστώσεως, να εκταμιεύσει (η...) για λογαριασμό του το σύνολο ή μέρος του ανωτέρω ποσού στα πλαίσια της συμβάσεως πιστώσεως και να ικανοποιήσει οποιαδήποτε απαίτησή του κατ αυτού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεών του και από την παρούσα, σε εξόφληση των πάσης 31

32 φύσεως απαιτήσεών του από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται και δηλώνει ότι παραιτείται ανεκκλήτως από το δικαίωμα να απαιτήσει την εκταμίευση του ως άνω ποσού δυνάμει της συμβάσεως πιστώσεως Σε περίπτωση μη παροχής ασφάλειας, κατά τα ανωτέρω, από τον Πελάτη, υπό τη μορφή του αρχικού περιθωρίου ή του ενεργού περιθωρίου, οποτεδήποτε ζητηθεί, η... θα δικαιούται είτε να αρνηθεί την αποδοχή ή εκτέλεση εντολής, είτε να προβεί στο κλείσιμο της ανοικτής θέσεως του Πελάτη, να καταγγείλει την παρούσα και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας εκ της καταγγελίας αυτής Η ανοικτή θέση προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος του Πελάτη θα αποτιμάται ημερησίως και για την αποτίμηση θα λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες τιμές που καθορίζονται καθημερινά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως αυτές αναγράφονται στην ηλεκτρονική οθόνη του πρακτορείου Reuters, σελίδα ECB37, στις 3.30 μ.μ (ώρα Ελλάδος) και το επιτόκιο EURIBOR ή LIBOR, κατά περίπτωση, διάρκειας αντιστοίχων ημερών έως την ημερομηνία λήξεως της πράξεως, όπως αυτό προκύπτει υπολογιζόμενο με τη μέθοδο της γραμμικής παρεμβολής (interpolation). Επίσης, συνομολογείται ότι σε κάθε περίπτωση που η εναπομείνασα διάρκεια της συναλλαγής είναι μεγαλύτερη του έτους ως επιτόκιο για την κατά το παρόν αποτίμηση δεν θα λαμβάνεται το άνω επιτόκιο EURIBOR ή LIBOR άλλα διατραπεζικό επιτόκιο διάρκειας αντιστοίχου της εναπομείνασας έως την ημερομηνία λήξεως της πράξεως, που αντιστοιχεί στα επιτόκια που δεν προϋποθέτουν ενδιάμεσες πληρωμές και τα οποία αναγράφονται σε ηλεκτρονική οθόνη του Reuters (ενδεικτικά σελίδα 0#USDZ=R για το Δολάριο Αμερικής, 0#EURZ=R για το Ευρώ, 0#CHFZ=R για το Ελβετικό Φράγκο, 0#JPYZ=R για το Ιαπωνικό Γιέν κ.ο.κ.). Τα επιτόκια αυτά δεν προκύπτουν από θεσμοθετημένη διαδικασία ή συνεδρίαση και διαπραγματεύονται ελεύθερα στην αγορά επιτοκίων Αν κατά την ημερήσια τακτική αποτίμηση ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, λόγω βίαιης μεταβολής στην αγορά συναλλάγματος, η... διαπιστώσει ότι οι ζημίες του Πελάτη από τις πράξεις, εάν αυτές ανατραπούν, υπερβαίνουν το % του αρχικού περιθωρίου που ο Πελάτης έχει χορηγήσει, θα ειδοποιείται άμεσα ο Πελάτης, τηλεφωνικώς ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), όπως έχει γραπτώς ζητηθεί από τον Πελάτη ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης υποχρεούται, εντός της αμέσως επόμενης εργασίμου ημέρας από τη στιγμή που του ζητηθεί, να καταβάλει στην... το ποσό που απαιτείται ως ενεργό περιθώριο, άλλως η... έχει το δικαίωμα, δυνάμει ανεκκλήτου εντολής που δίδεται από τώρα σ' αυτόν, να προχωρήσει στη ρευστοποίηση της ανοικτής θέσεως του Πελάτη, ακόμα και στην περίπτωση που μια τέτοια ρευστοποίηση προκαλεί ζημία σε βάρος του. Η ρευστοποίηση της θέσεως του Πελάτη θα πραγματοποιείται με την ανατροπή εκάστης εκ των συμφωνηθεισών πράξεων Στην περίπτωση που η... διαπιστώσει ότι η ζημία του Πελάτη από την ανατροπή των πράξεων θα εξαντλούσε το σύνολο του αρχικού περιθωρίου, που έχει χορηγήσει ο Πελάτης, τότε η... διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη ρευστοποίηση 32

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε

EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1. Στεγαστικά δάνεια. Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 1 Στεγαστικά δάνεια Τι να γνωρίζουµε, τι να προσέχουµε EKPOIZObanks CORRECT 26/01/2007 15:05 Page 2 Τι πρέπει να γνωρίζουµε 2 Η λήψη στεγαστικού δανείου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41501 «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης - Δήλωση συνυπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης 2 : Συμβατικό τίμημα 3 : Τρόπος πληρωμής 4 : Διάρκεια εκτέλεσης Προθεσμίες πέρατος 5 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας 6 : Ευθύνες Αναδόχου 7 : Αυξομειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Διακήρυξη : ΔΟΛ 600002 Ημερομηνία: 1 12 2015 Αντικείμενο : Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Παράρτημα για την Εκκαθάριση Συναλλαγών που διενεργούνται σε οργανωμένες αγορές παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων Στην Αθήνα σήμερα την. του μηνός.. του έτους 20 μεταξύ: αφενός της ανώνυμης τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ εσάς υπέρ του.ο οποίος εδρεύει στην.παραιτούμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για. δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Μαρούσι 31/05/2010 Βας. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα Α.Π. 036954 Μαρούσι, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Μαρούσι 31/05/2010 Βας. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα Α.Π. 036954 Μαρούσι, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Μαρούσι 31/05/2010 Βας. Σοφίας 9 & Δ.Μόσχα Α.Π. 036954 Μαρούσι, Τ.Κ. 15124 «ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57

Επιτόκιο Σταθερής Περιόδου 10,42 15 7,71 20 6,39 30 5,14 35 4,81 40 4,57 ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ESTIA 3 ΠΡΟΝΟΜΙΟ (10 40 ΕΤΗ)» Πρόκειται για πρόγραμμα χρηματοδότησης σε ευρώ, το οποίο έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ιδιαίτερα χαμηλή επιτοκιακή επιβάρυνση του πελάτη για τα πρώτα 3 έτη

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου τους έτους 2016 μεταξύ των συμβαλλομένων, αφ ενός του στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), εδρεύοντος

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-10 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα