ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ"

Transcript

1 Ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στη μήνυση- έγκληση με.. Των α) και β). ΚΑΤΑ Α. Των νομίμων εκπροσώπων και μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία., που εδρεύει στη(ν)., όπως νόμιμα εκπροσωπείται βάσει του υπ αριθμ../2012 ΦΕΚ.., τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ, καθώς και κάθε άλλου προσώπου ασκούντος καθήκοντα διοίκησης για λογαριασμό του ανωτέρω νομικού προσώπου από την.2006 μέχρι και σήμερα, και ειδικότερα : κλπ B. Των κάτωθι υπαλλήλων της Τράπεζας.., καθώς και κάθε άλλου υπαλλήλου που ήταν υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση του δανείου μας τόσο στο υποκατάστημα.. από το έτος 2007 έως και σήμερα, όσο και στα κεντρικά : κλπ. Γ. Κατά παντός υπευθύνου. 1

2 Για τα αδικήματα της απάτης ( αρθ. 386 ΠΚ), της αισχροκέρδειας (αρθ. 405 ΠΚ), της παραπλάνησης σε χρηματιστηριακές κερδοσκοπικές πράξεις (αρθ. 406 ΠΚ) και της αδίκημα της έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων, σύμφωνα με το αρθρ. 242 Π.Κ. (σε συνδυασμό με το αρθρ. 263 Α περ. β Π.Κ.). ************** Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων και αποδείξεων ως προς τα εγκλήματα για τα οποία σχηματίσθηκε η ως άνω δικογραφία. **************.., Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελεύ, Με την από /2013 μήνυση- έγκληση που κατατέθηκε ενώπιον του Κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών. στις../2013 με αριθμό.. εκθέσαμε εμπεριστατωμένα, με στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση μας ως πασίδηλα, τα γεγονότα που αποδεικνύουν κατά την αξιολόγησή μας την τέλεση των εγκλημάτων, που αφορά η μήνυση- έγκληση αυτή, από τους μηνυόμενους - εγκαλουμένους και συγκεκριμένα για τα εγκλήματα της απάτης ( αρθ. 386 ΠΚ), της αισχροκέρδειας (αρθ. 405 ΠΚ), της παραπλάνησης σε χρηματιστηριακές κερδοσκοπικές πράξεις (αρθ. 406 ΠΚ) και της αδίκημα της έκδοσης ψευδών βεβαιώσεων, σύμφωνα με το αρθρ. 242 Π.Κ. (σε συνδυασμό με το αρθρ. 263 Α περ. β Π.Κ.). Με το παρόν Συμπληρωματικό Υπόμνημα θέτουμε υπόψη σας επιπλέον πραγματικά περιστατικά και υποβάλλουμε πρόσθετα στοιχεία που έτι περαιτέρω αποδεικνύουν κατά την αξιολόγησή μας την τέλεση από τους μηνυόμενουςεγκαλούμενους των ως άνω εγκλημάτων, και συγκεκριμένα: Στις.2006, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τους υπαλλήλους του καταστήματος. της Τράπεζας. για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου ύψους ,00 Ευρώ, η πρώτη εξ ημών.., υπέγραψε, επικουρικά (καθώς η υπαγωγή σε ομαδικό ασφαλιστήριο, για τον κίνδυνο Θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προαιρετική βλ. ειδικότερα όρο 5.2 περ. β της υπ αριθμ. / Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου), αίτηση ένταξης σε ομαδική ασφάλιση των δανειοληπτών της.. Υπεύθυνη του καταστήματος για θέματα ασφάλισης ήταν ο/η κ. 2

3 .., ενώ ο/η κ... υπέγραψε και αυτός την ως άνω αίτηση υπαγωγής σε ομαδικό ασφαλιστήριο για λογαριασμό της... Η αίτηση αυτή της πρώτης εξ ημών,, έγινε δεκτή από την θυγατρική ασφαλιστική εταιρεία που πρότεινε η αντίδικος Τράπεζα, την. και υπήχθη στο ομαδικό συμβόλαιο της Τράπεζας (βλ. επισυναπτόμενο Πιστοποιητικό Ομαδικής Ασφάλισης Ομαδικό Συμβόλαιο ). Σύμφωνα δε με το ως άνω πιστοποιητικό ομαδικής ασφάλισης, ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ορίστηκε η 23 η (ημερομηνία εκταμίευσης του ποσού του δανείου, ήτοι ,00 Ευρώ) και οι καλύψεις της ασφαλιζομένης. συνίστατο σε α. Ασφάλιση Ζωής και β. Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια. Το ασφαλιζόμενο (ανώτατο) κεφάλαιο δεν ήταν άλλο από το ποσό του δανείου που εκταμιεύτηκε στις , δηλαδή ,00 Ευρώ. Στο σημείο αυτό, παραθέτουμε ακριβές αντίγραφο της αίτησης ασφάλισης και του πιστοποιητικού ασφάλισης. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Έκτοτε, ουδέποτε μας ενημέρωσε η Τράπεζα.. για το θέμα της ασφάλισης και φυσικά, ουδέποτε έγινε κάποια τροποποίηση στην εν λόγω σύμβασης ασφάλισης. Τα ασφάλιστρα, όπως αυτά προσδιοριζόταν από την Τράπεζα., πληρώνονταν από εμάς, κάθε μήνα, δια μέσου των δόσεων του δανείου. Όταν στις υπεγράφη η υπ αριθμ../ Πράξη Τροποποίησης Σύμβασης Στεγαστικού Δανείου, η Τράπεζα. α) ΔΕΝ μας ζήτησε τροποποίηση της εγγραφείσας σε ακίνητο ιδιοκτησίας μας προσημείωση, και β) ΔΕΝ μας ζήτησε είτε να προβεί η πρώτη εξ ημών,., σε τροποποίηση της ως άνω σύμβασης ασφάλισης Ζωής και ΜΟΑ και συγκεκριμένα, σε οιαδήποτε αλλαγή αφορά το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, είτε να κάνει εκ νέου αίτηση προκειμένου να υπαχθεί σε ομαδικό ασφαλιστήριο για νέο εκταμιευθέν κεφάλαιο σε ελβετικά φράγκα. Εμείς συνεχίζαμε να πληρώνουμε κανονικά τα ποσά που μας χρέωναν, με βάσει την αίτηση ασφάλισης των ,00 ευρώ, χωρίς ποτέ να έχουμε καμία ενημέρωση για το υπόλοιπο του αλήκτου κεφαλαίου σε ευρώ, το οποίο αποτελεί και το ασφαλιστέο ποσό και βάσει αυτού υπολογίζοναι και τα ασφάλιστρα ΖΩΗΣ και ΜΟΑ. Στις και στις αντίστοιχα, υποβάλλαμε στο κατάστημα της Τράπεζας. στη. δύο αιτήσεις για χορήγηση εγγράφων, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ζητούσαμε να μας ενημερώσει η Τράπεζα. για τις χρεώσεις των ασφαλίστρων και το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου (οι ανωτέρω αιτήσεις είναι τα υπ αρ.. και σχετ. της μήνυσης- έγκλησής μας). Και φυσικά, ουδέποτε μέχρι σήμερα λάβαμε απάντηση από την τράπεζα.. για το θέμα της ασφάλισης. Εν αναμονή των απαντήσεων από την Τράπεζα., λάβαμε ταχυδρομικώς τέλη Απριλίου 2013 από τη θυγατρική ασφαλιστική εταιρεία την ετήσια βεβαίωση καταβολής ασφαλίστρων του έτους 2012 (φορολογική χρήση). Με αφορμή αυτό και με δεδομένο ότι ουδέποτε είχαμε λάβει απάντηση από την Τράπεζα. για το θέμα των ασφαλίστρων και του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε στην ασφαλιστική εταιρεία. Στις 10 Απριλίου 2013 η πρώτη εξ ημών,, επικοινωνεί τηλεφωνικά με την αρμόδιο υπάλληλο της θυγατρικής ασφαλιστικής εταιρείας.. της αντιδίκου Τράπεζας.., την κ..., η οποία της είπε ότι α) ότι το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι πάντοτε σε νόμισμα Ευρώ και β) ότι η Τράπεζα.. ενημερώνει τη θυγατρική ασφαλιστική εταιρεία.. για το άληκτο κεφάλαιο ΣΕ ΕΥΡΩ 11

12 κάθε μήνα. Συγκεκριμένα δε, για το δάνειό μας η κ. ανέφερε ότι «η Τράπεζα ενημέρωσε την εταιρεία της το τέλος του 2006, ότι έληξε η σύμβαση δανείου των ,00 ευρώ και ότι υπήρξε νέα χρηματοδότηση με την υπ αρ.../ νέα σύμβαση στεγαστικού δανείου και ότι πλέον η εταιρεία της ασφάλισε τη νέα χρηματοδότηση ΣΕ ΕΥΡΩ, και τα ασφαλιζόμενα ποσά είναι το υπόλοιπο αλήκτου κεφαλαίου ΣΕ ΕΥΡΩ πάντοτε, που της στέλνει η Τράπεζα.». Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας της πρώτης εξ ημών,., η κ. της έστειλε , το οποίο επιβεβαιώνει ότι η μόνη αίτηση ασφάλισης που υπέβαλε η στη θυγατρική ασφαλιστική εταιρία της αντιδίκου Τράπεζας, είναι η από αίτησή της, ποσού ,00 Ευρώ και καμία άλλη , το οποίο παραθέτουμε στο σημείο αυτό επί λέξη ως έχει: 12

13 Μετά από τις πληροφορίες αυτές, στις απέστειλε η πρώτη εξ ημών,, αίτημα στην ασφαλιστική εταιρεία, το οποίο έχει επί λέξει ως εξής: Η θυγατρική ασφαλιστική εταιρία. της αντιδίκου Τράπεζας, όμως, αντί να απαντήσει στην ως άνω αίτηση, ως όφειλε, προωθεί 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Κατόπιν επίμονων και έντονων διαπληκτισμών της πρώτης εξ ημών,, με υπαλλήλους της θυγατρικής ασφαλιστικής εταιρείας της αντιδίκου Τράπεζας, για το γεγονός ότι εμείς θέλαμε να μας απαντήσει η ασφαλιστική εταιρία.., διότι σε αυτή καταβάλαμε τα χρήματα, λαμβάνουμε την απάντηση της ασφαλιστικής εταιρείας στις η οποία είναι η κάτωθι. 19

20 20

21 21

22 22

23 Από την ως άνω επιστολή αποδεικνύεται περίτρανα ότι χωρίς την έγκρισή μας, η θυγατρική ασφαλιστική εταιρία.. της αντιδίκου Τράπεζας. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ παράνομα και αντισυμβατικά από το έτος 2006 έως και σήμερα, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και ΜΟΑ, σε πλήρη συμπαιγνία με την Τράπεζα... Η υπέρβαση του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου (ανώτερο κεφάλαιο ,00 ευρώ) ήταν πασιφανής, καθώς η θυγατρική ασφαλιστική εταιρία της αντιδίκου Τράπεζας έφτασε να μας χρεώνει ασφάλιστρα έως και για ,00 άληκτο κεφάλαιο!!!!!!!! Οι ως άνω παράνομες χρεώσεις στην οποία προέβη, εκτός του ότι δεν ανταποκρίνονται σε καμία εντολή της πρώτης από εμάς.., ούτε στα αρχικώς συμφωνηθέντα, είναι παντελώς αντισυμβατικές και παράνομες και αντίθετες με το νομικό πλαίσιο ασφάλισης ζωής δανειοληπτών ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, καθόσον ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, της οποίας το άληκτο κεφάλαιο με την πάροδο του χρόνου αντί να μειώνετε να αυξάνεται ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ!!!!!! Η δε υπεύθυνη υπάλληλος του καταστήματος. κ.. για την ασφάλεια ζωής μου το έτος 2006, καθώς και όποιοι άλλοι υπάλληλοι του ως άνω καταστήματος ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια ζωής, ενώ γνώριζαν πολύ καλά ότι δεν είχα υπογράψει καμία άλλη αίτηση ασφάλισης, έστελναν το υπόλοιπο του αλήκτου κεφαλαίου σε ευρώ, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερο από το αρχικό δανεισθέν, στη θυγατρική ασφαλιστική εταιρία της αντιδίκου Τράπεζας. και αυτή με χρέωνε με τα αντίστοιχα ποσά ασφαλίστρων παράνομα και καταχρηστικά. Επίσης ή η αρμόδια για την ασφάλεια ζωής υπάλληλος της Τράπεζας στο κατάστημα ή ο Διευθυντής αυτού, προφανώς ενημέρωσαν για την ψευδή και αναληθή δήθεν νέα σύμβαση υπ αριθμ../ , την οποία ρητά ανέφερε η κ.. στην από συνομιλία μας (η οποία καταγράφηκε από τη θυγατρική εταιρία.. της αντιδίκου Τράπεζας.. ) και η οποία ίδια σύμβαση αναφερόταν και από την στις αρχικές εξωδίκους της ( αλλά τελικά δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε γιατί απλούστατα ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ), ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΜΕΤΑ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ 23

24 ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ!!!!!!!! ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΑΓΝΟΟΥΣΑ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ!!!! Η δε Τράπεζα φρόντιζε κάθε μήνα να ενημερώνει τη θυγατρική ασφαλιστική εταιρία της αντιδίκου Τράπεζας. για το υπόλοιπο του αλήκτου κεφαλαίου ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ, ενώ εμάς τους δανειολήπτες τόσα χρόνια ΟΥΔΕΠΟΤΕ το έκανε. Γιατί άλλωστε να το κάνει; Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει; Καλά κοιμόμασταν το ύπνο του δικαίου. Από όλα τα ανωτέρω περίτρανα αποδεικνύεται α) ότι όντως το κεφάλαιο του εκταμιευθέντος δανείου εκ ευρώ ,00 καθ όλη τη διάρκεια του δανείου και ενώ είχαμε συνεχώς καταβολές τοκοχρεωλυτικών δόσεων αυξομειωνόταν λόγω των συν/κών ισοτιμιών και δεν μειωνόταν όπως θα γινόταν σε ένα κανονικό δάνειο, επομένως είναι σαφής η μετατροπή του απλού στεγαστικού δανείου στις σε επενδυτική ενέργεια με αυξημένο κίνδυνο ( συναλλαγματικό ) και δυσμενείς επιπτώσεις β) όλα αυτά τα χρόνια καταβάλαμε παράνομα και αχρεώστητα ποσά ασφαλίστρων που δεν είχαμε συμφωνήσει καθώς και προμήθειες αγοράς συν/τος για την ασφάλεια ζωής ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΑ και γ) περίτρανα αποδεικνύετε περαιτέρω με την ως άνω μεθοδευμένη ανακριβή απάντηση της Τράπεζας η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απάντηση της θυγατρικής ασφαλιστικής εταιρίας η οποία είναι και η ακριβής), η αισχροκέρδεια ( μέσω της συν/κής ισοτιμίας και των υπέρογκων και παρόνομων ασφαλίστρων) της Τράπεζας.. ακόμη και από την επικουρική ασφάλεια ζωής ΚΑΙ Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΑΥΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ. Όλα τα ανωτέρω έχουν γίνει μεθοδευμένα, με γνώση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας και σε συνεργασία με τις νομικές της υπηρεσίες. παρεμβαίνοντας παράνομα και συνεργαζόμενοι με τη θυγατρική ασφαλιστική εταιρία της αντιδίκου Τράπεζας. και μετά την κατάθεση της έγκλησής μας. Επίσης, αναφερόμεθα προς υποστήριξη των ισχυρισμών μας και στην γνωμοδότηση του..., κ...., η οποία συντάχθηκε κατ εντολή μας και επί λέξει έχει ως εξής: 24

25 Επιπροσθέτως, προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών μας παραθέτουμε και το κάτωθι υπόδειγμα τραπεζικής σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (FORWARD) ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (Επαγγελματίας Πελάτης)»: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (FORWARD) ΕΠΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (Επαγγελματίας Πελάτης) 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1.1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ Στην.. σήμερα την..μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1.2. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 1. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία. και το διακριτικό τίτλο., που εδρεύει στην.., έχει ΑρΜΑΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ΑΦΜ., και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. (α) (β) καλούμενης εφεξής χάριν συντομίας η.. και 2. Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...» και το διακριτικό τίτλο.,με ΑρΜΑΕ η οποία εδρεύει., έχει μερίδα ΣΑΤ., Λογαριασμό ΣΑΤ.., ΑΦΜ. ΔΟΥ.και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. (α) (β) καλουμένη εφεξής χάριν συντομίας ο «Πελάτης» ή ο «Επαγγελματίας Πελάτης» 3. (α) O/H. κάτοικος.., οδός. αριθμός.. ΑΔΤ.. και ΑΦΜ. ή (β) Η. που φέρει την επωνυμία..... και τον διακριτικό τίτλο.., εδρεύει στ, έχει ΑΦΜ και εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. (α).. και (β).δυνάμει του./ πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας ο «Εγγυητής» 25

26 συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία δεκτά τα εξής: 1.3. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η. δυνάμει της υπ αριθμόν Συμβάσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (του λοιπού για λόγους συντομίας «Σύμβαση») ανέλαβε, μετά από εντολή του Πελάτη έναντι της αναφερομένης σ αυτήν αμοιβής την πραγματοποίηση των επενδυτικών υπηρεσιών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων, που προβλέπονται σ αυτήν υπό τους όρους και τις συμφωνίες που διαλαμβάνονται στη Σύμβαση καθώς και σε όλα τα παραρτήματα αυτής. 2. ANTIKEIMENO ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 2.1. Αντικείμενο της παρούσης είναι η εκτέλεση από την εντολών του Πελάτη για τη διενέργεια κατ εντολή του και για λογαριασμό του πράξεων συναλλάγματος και προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος εκτός οργανωμένης αγοράς H παρούσα αποτελείται από τους όρους που διαλαμβάνονται στην παρούσα, τα τυχόν έγγραφα επιβεβαιώσεως εντολής για διενέργεια πράξεως συναλλάγματος και προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος (Παράρτημα 1 και Παράρτημα 3) και επιβεβαιώσεως εκτελέσεως εντολής (Παράρτημα 2 και Παράρτημα 4) που υπογράφονται για κάθε ειδικότερη πράξη συναλλάγματος ή προθεσμιακή πράξη επί συναλλάγματος καθώς και κάθε άλλο τυχόν παράρτημά της, τα οποία άπαντα αποτελούν ένα ενιαίο και αδιαίρετο με αυτήν όλο και αναπόσπαστο τμήμα της, όλα δε τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Συμβάσεως και των παραρτημάτων αυτής, τα οποία συμπληρώνουν και τα οποία συνεχίζουν να εφαρμόζονται εφόσον οι όροι τους δεν τροποποιούνται από τους παρόντες. 3. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 3.1. Στην παρούσα, εάν ειδικώς άλλως δεν ορίζεται, οι ορισμοί που αναφέρονται στη συνέχεια θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται : «Ανοικτή εντολή» (Market order) είναι η εντολή αμέσου εκτελέσεως προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, στο τρέχον επίπεδο τιμών. «Ανοικτή θέση» είναι το άθροισμα όλων των ποσών των ισχυουσών προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος, που δεν έχουν κλείσει εν όλω ή εν μέρει. «Αποκλειστικά διαζευκτική εντολή» (Οne-Cancels-the-Other - O.C.O.) είναι το ζεύγος εντολών του Πελάτη προς την, όπου η εκτέλεση της μιας εντολής αυτομάτως ακυρώνει την ισχύ της άλλης. «Αρχικό περιθώριο (initial margin)» είναι το ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας της προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, όπως ρητά συνομολογείται με την παρούσα και το οποίο οφείλει να θέτει ο Πελάτης στη διάθεση της Τραπέζης, όταν η τελευταία, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, το ζητήσει, για κάλυψη του κινδύνου της συναλλαγής επί της ως άνω προθεσμιακής πράξεως, ως αυτός διαμορφώνεται και ελεύθερα εκτιμάται από την., λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε συνθηκών αγορών. 26

27 «Βασικό Νόμισμα» είναι το ευρώ εκτός εάν έχει διαφορετικά συμφωνηθεί. «Ειδοποίηση για κατάθεση ενεργού περιθωρίου» (margin call) είναι η ειδοποίηση της Τραπέζης στον Πελάτη, στην περίπτωση που η απόλυτη τιμή της αρνητικής αποτίμησης - ήτοι η τιμή της αρνητικής αποτίμησης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αρνητικό πρόσημο - σε όρους παρούσας αξίας των ανοικτών θέσεών του υπολείπεται του κατατεθειμένου Ενεργού Περιθωρίου, κατά την ημέρα της αρνητικής διαφοράς, προκειμένου η διαφορά αυτή να μηδενιστεί. Ως όροι παρούσας αξίας εννοείται το ποσό που προκύπτει από την αναγωγή ενός ποσού πληρωτέου/ εισπρακτέου σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον σε σημερινή αξία, χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο για το σχετικό χρονικό διάστημα (διατραπεζικό, LIBOR ή EURIBOR). Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει κατ επιλογή του Πελάτη μ έναν εκ των εν συνεχεία τρόπων: Τηλεφωνικά (αριθμός κλήσεως) Φαξ (αριθμός αποστολής).. (διεύθυνση αποστολής).. «Ενεργό Περιθώριο» είναι το επιπλέον του αρχικού περιθωρίου ποσό, το οποίο ισούται με την τρέχουσα αρνητική αποτίμηση των θέσεων του Πελάτη, ήτοι την αρνητική διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας των θέσεών του και της ονομαστικής αξίας αυτών, σε όρους παρούσας αξίας. «Εντολή άμεσης διενέργειας πράξεως μόλις γίνει συναλλαγή στην προκαθορισμένη τιμή» (Market if Touched - M.I.T.) είναι η εντολή του Πελάτη προς την για διενέργεια προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, που μετατρέπεται αυτομάτως σε ανοικτή εντολή, εφόσον διενεργηθούν στην αγορά πράξεις στην τιμή αυτή ή ευνοϊκότερη. «Εντολή ισχύουσα μέχρις ανακλήσεως» (Good Till Cancelled - G.T.C.) είναι η εντολή του Πελάτη προς την για διενέργεια προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος σε προκαθορισμένη τιμή μέχρις ανακλήσεώς της από τον Πελάτη. «Εντολή με όριο τιμής» (Limit Order-L.O.) είναι η εντολή του Πελάτη προς την.. για διενέργεια προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, η οποία εκτελείται από την.., εν όλω ή εν μέρει, μόνο για όσο διαρκεί το όριο τιμής (ανώτατο ή κατώτατο), που καθόρισε ο Πελάτης. «Εντολή περιορισμού ζημιών ή αποκομιδής κερδών» (Stop Loss-S.L. ή Take Profit- Τ.Ρ.) είναι η εντολή του Πελάτη προς την. για διενέργεια προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος σε προκαθορισμένη τιμή, που μετατρέπεται αυτομάτως σε ανοικτή εντολή, εφόσον διενεργηθούν στην αγορά πράξεις στην τιμή αυτή. 27

28 «Επιτόκιο EURIBOR» είναι το προσφερόμενο στην Ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά για τραπεζικό δανεισμό, σε ΕΥΡΩ επιτόκιο, διαρκείας ίσης με την περίοδο για την οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί, όπως το επιτόκιο αυτό αναγράφεται, στην οθόνη «EURIBOR. 01» ή σε άλλη σελίδα που τυχόν την αντικαταστήσει, στις οικονομικές σελίδες του πρακτορείου REUTERS ή σε περίπτωση μη αναγραφής για οποιοδήποτε λόγο σχετικής τιμής, σε οποιαδήποτε άλλη σχετική σελίδα ενός εγκύρου ισοδυνάμου συστήματος, την ώρα Βρυξελλών, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της αντιστοίχου περιόδου εκτοκισμού, για την οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί. «Επιτόκιο LIBOR» είναι το προσφερόμενο στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου για τραπεζικό δανεισμό, στο σχετικό νόμισμα, επιτόκιο, διαρκείας ίσης με την περίοδο για την οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί, όπως το επιτόκιο αυτό αναγράφεται στην οθόνη «LIBOR. 01» ή σε άλλη σελίδα που τυχόν την αντικαταστήσει, στις οικονομικές σελίδες του πρακτορείου REUTERS ή σε περίπτωση μη αναγραφής για οποιοδήποτε λόγο σχετικής τιμής, σε οποιαδήποτε άλλη σχετική σελίδα ενός εγκύρου ισοδυνάμου συστήματος, την ώρα Λονδίνου, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού για την οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί. «Ημερομηνία Αξίας» (Value date ή Valeur) είναι η ημερομηνία εκκαθαρίσεως των πράξεων, την οποία επιλέγουν τα συμβαλλόμενα μέρη. «Ισχύουσα Τιμή Συναλλάγματος» είναι η τιμή που δημοσιεύει καθημερινά η ΕΚΤ. «Κλείσιμο θέσεως»: Μία θέση Προθεσμιακής Πράξεως επί συναλλάγματος θεωρείται κλειστή, όταν πραγματοποιηθεί συναλλαγή επί της ίδιας συναλλαγματικής ισοτιμίας ίσης (ολικό κλείσιμο θέσης) ή μικρότερης (μερικό κλείσιμο θέσεως) αξίας, προς την αντίθετη κατεύθυνση (αγορά πώληση και το αντίθετο) με υφιστάμενη ανοικτή θέση, με ίδια ημερομηνία λήξεως και αξίας. «Πράξη συναλλάγματος» είναι η πράξη με την οποία η.. αγοράζει ή πωλεί από ή προς αντισυμβαλλόμενό της, προκαθορισμένο ποσό ενός ελευθέρως διαπραγματεύσιμου νομίσματος έναντι ενός άλλου ελευθέρως διαπραγματεύσιμου νομίσματος με αξία έως δύο εργασίμων ημερών. «Προθεσμιακή πράξη επί συναλλάγματος εκτός Οργανωμένης Αγοράς» (FX- Forward) είναι η πράξη σε συνάλλαγμα επί δύο (2) νομισμάτων, σε τιμή που συμφωνείται κατά την ημέρα καταρτίσεώς της, η οποία εκκαθαρίζεται σε προκαθορισμένη μελλοντική χρονική στιγμή πέραν των δύο (2) εργασίμων ημερών, από της συνομολογήσεως της πράξεως. «Τιμή» είναι η τιμή που συμφωνείται μεταξύ Τραπέζης και Πελάτη είτε για τη διενέργεια προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος εκτός Οργανωμένης Αγοράς είτε για τη διενέργεια πράξεως συναλλάγματος στην τρέχουσα αγορά συναλλάγματος. «Τιμή εκτελέσεως» είναι η «τιμή» που προσαυξάνεται ή μειούται κατά την προμήθεια της Τραπέζης (ecart). «Διαδικασία Αφερεγγυότητας» είναι η υποχρεωτική ή εκούσια συλλογική διαδικασία που αποσκοπεί στην έκδοση απόφασης, διαταγής ή ρύθμισης 28

29 αφερεγγυότητας, πτώχευσης, συμβιβασμού, φιλικού διακανονισμού, αποκατάστασης, αναδιοργάνωσης, αναγκαστικής διαχείρισης, διάλυσης ή ρευστοποίησης αναφορικά με τον Πελάτη ή τα περιουσιακά του στοιχεία ή που αποσκοπεί στο διορισμό συνδίκου, εκκαθαριστή, διαχειριστή ή αντιστοίχου λειτουργού για τον Πελάτη ή για το σύνολο ή ουσιώδες μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, κατά τις διατάξεις περί πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή άλλες συναφείς διατάξεις ή κατά το τραπεζικό, ασφαλιστικό ή άλλο συναφές δίκαιο που διέπει τη λειτουργία του Πελάτη. Ο εν λόγω ορισμός δεν περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση αξιόχρεου εταιρίας. Η Διαδικασία Αφερεγγυότητας θεωρείται ότι άρχεται με την υποβολή ή κατάθεση αίτησης διεξαγωγής τέτοιας διαδικασίας ή (όπου δεν απαιτείται τέτοια αίτηση) με λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή τέτοιας διαδικασίας από αρμόδιο δικαστήριο, αρχή, εταιρικό όργανο ή πρόσωπο. «Δικαστική Απόφαση περί Αφερεγγυότητας» είναι οποιαδήποτε απόφαση, διαταγή ή ρύθμιση που συνιστά έναρξη Διαδικασίας Κήρυξης Αφερεγγυότητας. «Καθορισμένη Δικαιοδοσία» αναφορικά με τον Πελάτη νοείται η δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται η σύσταση, η έδρα ή η κατοικία του Πελάτη αυτού, καθώς και οποιαδήποτε επιπρόσθετη δικαιοδοσία που ενδεχομένως ορίζεται με τις Ειδικές Διατάξεις αναφορικά με το συμβαλλόμενο αυτόν Ρητά συμφωνείται ότι τα σχέδια των επιβεβαιώσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα περιέχουν ενδεικτικά τα στοιχεία που θα περιέχονται στα οριστικά έγγραφα επιβεβαιώσεων. Τα ποσά, οι ημερομηνίες και τα λοιπά στοιχεία εκάστης επιβεβαιώσεως θα αποτελούν τα οριστικά στοιχεία εκάστης εκ των συμφωνηθέντων πράξεων κατ ιδίαν και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι επιβεβαιώσεις που θα συνταχθούν από την για τις πράξεις που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της παρούσης, θα είναι δεσμευτικές γι αυτόν, θα αποτελούν πλήρη απόδειξη των πράξεων και των κατ ιδίαν όρων τους και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Οι όροι που αναφέρονται στις επιβεβαιώσεις υπερισχύουν, ως ειδικότεροι, των όρων της παρούσης σε περίπτωση που προβλέπουν διαφορετική ρύθμιση με αυτήν. 4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι: 4.1. Έχει ενημερωθεί και γνωρίζει για τις συναλλαγές της αγοράς παραγώγων και ειδικότερα για τις πράξεις συναλλάγματος και τις προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσης Έχει λάβει γνώση των τυχόν κινδύνων που ενέχουν οι πράξεις αυτές Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσης θα αποτελούν νόμιμες, ισχυρές και έγκυρες υποχρεώσεις του, εκτελεστέες κατ' αυτού σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα και τις σχετικές επιβεβαιώσεις των κατ ιδίαν πράξεων Θα υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο κατά την εύλογη κρίση της Τραπέζης και την ανάγκη της καταρτίσεως συναλλαγής επί πράξεως συναλλάγματος και 29

30 προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της. Σε περίπτωση μη συμπράξεως, εγκρίσεως ή επιβεβαιώσεως από τον Πελάτη, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα, η.. δεν ευθύνεται για την μη εκτέλεση ή μη διαβίβαση ή για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή διαβίβαση εντολών για οποιοδήποτε λόγο. 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ 5.1. Οι συναλλαγές που ο Πελάτης θα διενεργήσει με την. στο πλαίσιο της παρούσης θα είναι πράξεις συναλλάγματος και προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος, με τις οποίες η θα αγοράζει από τον Πελάτη προκαθορισμένα ποσά ενός νομίσματος και θα πωλεί στον Πελάτη κάποιο άλλο νόμισμα σε ορισμένη τιμή και ημερομηνία ή κατά περίπτωση εντός του χρονικού πλαισίου για την εκκαθάριση της συναλλαγής που θα συμφωνούνται μεταξύ των συμβαλλομένων. Επιπλέον ο Πελάτης θα καθορίζει τα χαρακτηριστικά εκάστης πράξεως, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το ποσό, το νόμισμα ή τα νομίσματα, τον τρόπο εκτελέσεως της εντολής (limit order, stop loss, take profit, market order, market if touched, one cancels the other), την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες και γενικά όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά της, όπως αναλυτικά θα περιγράφονται στην εκάστοτε επιβεβαίωση για διενέργεια πράξεως και επιβεβαίωση εκτελέσεως πράξεως, την οποία αποστέλλει η. κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον όρο 15 της συμβάσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Ο Πελάτης, εφόσον χορηγήσει έγγραφη εντολή, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οφείλει να επιστρέψει στην... την επιβεβαίωση νομίμως υπογεγραμμένη, αυθημερόν με την αποστολή της από την... Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιστρέψει την επιβεβαίωση υπογεγραμμένη κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της και δεν μπορεί να προβάλει οποιεσδήποτε αντιρρήσεις σε σχέση με αυτό. Εξάλλου, η μη διατύπωση εγγράφως από τον Πελάτη προς την.. αντιρρήσεων σχετικά με την καταρτισθείσα για λογαριασμό του πράξη μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία συναλλαγής, συνομολογείται ότι συνιστά έγκριση της ανωτέρω πράξεως Με την παρούσα ο Πελάτης δηλώνει ότι τηρεί στην.. τους εν συνεχεία λογαριασμούς όψεως ήτοι : (α) τον υπ αριθμόν σε (β) τον υπ αριθμόν σε (γ) τον υπ αριθμόν σε (δ) τον υπ αριθμόν σε (ε) τον υπ αριθμόν σε άλλως ότι προ της χορήγησης οποιασδήποτε εντολής για την κατάρτιση συναλλαγής στα πλαίσια της παρούσης θα προβεί στο άνοιγμα του/των αναγκαίου/ων λογαριασμού/ων όψεως και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε, ανάλογα με την ειδικότερη εκάστοτε εντολή του, ο λογαριασμός όψεως, με χρέωση του οποίου, θα διενεργείται εκάστοτε 30

31 η συμφωνηθείσα πράξη συναλλάγματος ή προθεσμιακή πράξη επί συναλλάγματος, να έχει κατά την Ημερομηνία Λήξεως εκάστης πράξεως συναλλάγματος ή προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος υπόλοιπο ικανό να καλύψει τις υποχρεώσεις του από την παρούσα, με διαθέσιμα ποσά, ελεύθερα από κάθε βάρος, εισφορά, κράτηση, εκχώρηση, συμψηφισμό, επίσχεση και γενικά από οποιαδήποτε δέσμευση Εάν το υπόλοιπο του ως άνω λογαριασμού δεν είναι επαρκές, η. δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα, να προβεί σε ανατροπή όλων των υφισταμένων κατά το χρόνο εκείνο πράξεων συναλλάγματος ή προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος, έστω και επί ζημία του Πελάτη, και να προβεί στη ρευστοποίηση του παρασχεθέντος κατά τα κατωτέρω οριζόμενα αρχικού ή/και ενεργού περιθωρίου (initial/maintenance margin). Η ζημία που τυχόν προκύψει για την βαρύνει τον Πελάτη και οφείλεται απ αυτόν στην εντόκως από την ημερομηνία προσκλήσεώς του, με επιτόκιο υπερημερίας που θα υπολογίζεται με επιτόκιο EURIBOR ή LIBOR μηνός, κατά περίπτωση, προσαυξημένο κατά δύο κόμμα πέντε εκατοστιαίες μονάδες (2,5%) Όταν πληρωμές σχετικές με δύο ή περισσότερες πράξεις συναλλάγματος ή προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος που έχουν την ίδια ημερομηνία εκκαθαρίσεως, είναι εισπρακτέες ή πληρωτέες στο ίδιο νόμισμα, οι υποχρεώσεις αυτές πληρωμών, συμψηφίζονται αυτομάτως και το αποτέλεσμα του συμψηφισμού θα είναι το καταβλητέο ή εισπρακτέο ποσό Σε ασφάλεια κάθε απαιτήσεως της από την παρούσα, η. δικαιούται να ζητήσει από τον Πελάτη αρχικό περιθώριο (initial margin) ίσο με ποσοστό % της ονομαστικής αξίας εκάστης προθεσμιακής πράξεως επί συναλλάγματος, το οποίο μπορεί να παρέχεται είτε με κατάθεση αντίστοιχου ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό στην ή με τη δέσμευση χρεογράφων αποδοχής της Τραπέζης, επί των οποίων θα συνιστάται ενέχυρο, είτε με την παροχή οποιασδήποτε άλλης ασφάλειας αποδεκτής από την... Η... παρακολουθεί την ονομαστική αξία των θέσεων του Πελάτη σε σχέση με την τρέχουσα αξία αυτών και σε περίπτωση αρνητικής διαφοράς είναι δυνατό να καλέσει τον Πελάτη σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη σύμβαση, όταν τούτο κριθεί απαραίτητο, να καταβάλει ενεργό περιθώριο Στο πλαίσιο των ανωτέρω, δια της παρούσης, ο Πελάτης χορηγεί στην... την ανέκκλητη εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, που θα ισχύει και για τις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα και δεν δύνανται να ανακληθούν ούτε για σπουδαίο λόγο, να δεσμεύσει το ποσό που απαιτείται εκάστοτε για αρχικό ή ενεργό περιθώριο από το πιστωτικό όριο που έχει χορηγηθεί στον Πελάτη δυνάμει της υπ αριθμόν / - - συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, που έχει καταρτίσει με την... και, κατά τούτο να περιορίσει το ποσό το οποίο δύναται ο Πελάτης να αναλάβει κάνοντας χρήση της πιστώσεως, να εκταμιεύσει (η...) για λογαριασμό του το σύνολο ή μέρος του ανωτέρω ποσού στα πλαίσια της συμβάσεως πιστώσεως και να ικανοποιήσει οποιαδήποτε απαίτησή του κατ αυτού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεών του και από την παρούσα, σε εξόφληση των πάσης 31

32 φύσεως απαιτήσεών του από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται και δηλώνει ότι παραιτείται ανεκκλήτως από το δικαίωμα να απαιτήσει την εκταμίευση του ως άνω ποσού δυνάμει της συμβάσεως πιστώσεως Σε περίπτωση μη παροχής ασφάλειας, κατά τα ανωτέρω, από τον Πελάτη, υπό τη μορφή του αρχικού περιθωρίου ή του ενεργού περιθωρίου, οποτεδήποτε ζητηθεί, η... θα δικαιούται είτε να αρνηθεί την αποδοχή ή εκτέλεση εντολής, είτε να προβεί στο κλείσιμο της ανοικτής θέσεως του Πελάτη, να καταγγείλει την παρούσα και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας εκ της καταγγελίας αυτής Η ανοικτή θέση προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος του Πελάτη θα αποτιμάται ημερησίως και για την αποτίμηση θα λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες τιμές που καθορίζονται καθημερινά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως αυτές αναγράφονται στην ηλεκτρονική οθόνη του πρακτορείου Reuters, σελίδα ECB37, στις 3.30 μ.μ (ώρα Ελλάδος) και το επιτόκιο EURIBOR ή LIBOR, κατά περίπτωση, διάρκειας αντιστοίχων ημερών έως την ημερομηνία λήξεως της πράξεως, όπως αυτό προκύπτει υπολογιζόμενο με τη μέθοδο της γραμμικής παρεμβολής (interpolation). Επίσης, συνομολογείται ότι σε κάθε περίπτωση που η εναπομείνασα διάρκεια της συναλλαγής είναι μεγαλύτερη του έτους ως επιτόκιο για την κατά το παρόν αποτίμηση δεν θα λαμβάνεται το άνω επιτόκιο EURIBOR ή LIBOR άλλα διατραπεζικό επιτόκιο διάρκειας αντιστοίχου της εναπομείνασας έως την ημερομηνία λήξεως της πράξεως, που αντιστοιχεί στα επιτόκια που δεν προϋποθέτουν ενδιάμεσες πληρωμές και τα οποία αναγράφονται σε ηλεκτρονική οθόνη του Reuters (ενδεικτικά σελίδα 0#USDZ=R για το Δολάριο Αμερικής, 0#EURZ=R για το Ευρώ, 0#CHFZ=R για το Ελβετικό Φράγκο, 0#JPYZ=R για το Ιαπωνικό Γιέν κ.ο.κ.). Τα επιτόκια αυτά δεν προκύπτουν από θεσμοθετημένη διαδικασία ή συνεδρίαση και διαπραγματεύονται ελεύθερα στην αγορά επιτοκίων Αν κατά την ημερήσια τακτική αποτίμηση ή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, λόγω βίαιης μεταβολής στην αγορά συναλλάγματος, η... διαπιστώσει ότι οι ζημίες του Πελάτη από τις πράξεις, εάν αυτές ανατραπούν, υπερβαίνουν το % του αρχικού περιθωρίου που ο Πελάτης έχει χορηγήσει, θα ειδοποιείται άμεσα ο Πελάτης, τηλεφωνικώς ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), όπως έχει γραπτώς ζητηθεί από τον Πελάτη ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης υποχρεούται, εντός της αμέσως επόμενης εργασίμου ημέρας από τη στιγμή που του ζητηθεί, να καταβάλει στην... το ποσό που απαιτείται ως ενεργό περιθώριο, άλλως η... έχει το δικαίωμα, δυνάμει ανεκκλήτου εντολής που δίδεται από τώρα σ' αυτόν, να προχωρήσει στη ρευστοποίηση της ανοικτής θέσεως του Πελάτη, ακόμα και στην περίπτωση που μια τέτοια ρευστοποίηση προκαλεί ζημία σε βάρος του. Η ρευστοποίηση της θέσεως του Πελάτη θα πραγματοποιείται με την ανατροπή εκάστης εκ των συμφωνηθεισών πράξεων Στην περίπτωση που η... διαπιστώσει ότι η ζημία του Πελάτη από την ανατροπή των πράξεων θα εξαντλούσε το σύνολο του αρχικού περιθωρίου, που έχει χορηγήσει ο Πελάτης, τότε η... διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη ρευστοποίηση 32

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Copyright. HSBC Bank plc 07//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα