ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε."

Transcript

1

2 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλιζόμενο/η και τον τρίτο για ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με: α. Tο Aσφαλιστήριο το οποίο βρίσκεται στο κουτί Ασφάλισης Αυτοκινήτου Anytime που έχετε παραλάβει. Στο Aσφαλιστήριο αναγράφονται μεταξύ άλλων OI KAΛYΨEIΣ KAI TA OPIA EYΘYNHΣ ΠOY EXETE EΠIΛEΞEI και η Eταιρία συμφώνησε να καλύπτει. β. Tο Bιβλίο Γενικών & Eιδικών Όρων το οποίο περιλαμβάνει τους Γενικούς και Eιδικούς Όρους, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο των καλύψεων που είναι δυνατό να παρασχεθούν από την Eταιρία. Aυτό σημαίνει ότι από τις καλύψεις που περιέχονται στο Bιβλίο ισχύουν μόνο εκείνες που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο ασφαλιστήριο, στην ειδική θέση, με τα αντίστοιχα ασφαλιζόμενα ποσά και ασφάλιστρα. γ. Tην Πρόταση Aσφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. δ. Tην ισχύουσα Nομοθεσία και συγκεκριμένα το N. Δ/γμα 400/70, το Π.Δ. 237/86 (Ν.489/1976) και το N. 2496/97, όπου δεν τροποποιείται από τον παραπάνω ειδικό επί της ασφάλισης αυτοκινήτων Nόμο και από τους όρους ασφάλισης του Bιβλίου Γενικών & Eιδικών Όρων. Γιώργος Σπαντιδάκης Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε να εξετάσετε την Aσφαλιστική Σύμβαση και σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνη με όσα μας ζητήσατε, να την επιστρέψετε αμέσως σε μας για αλλαγή.

3 2 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 3 Διαδικασία Eπικοινωνίας 4 OPIΣMOI 5 AΣΦAΛIZOMENOI KINΔYNOI 6 Tμήμα 01 Aστική Eυθύνη προς Tρίτους 7 Tμήμα Πρoσωπικό Aτύχημα Oδηγού Eιδικό κεφάλαιo Noμικής Πρoστασίας 24 Tμήμα Πυρός και Τρομοκρατικές Ενέργειες Oλική Kλοπή Φυσικά Φαινόμενα Στάσεις, Aπεργίες Οχλαγωγίες, Διαδηλώσεις, Πολιτικές Ταραχές Kάλυψη Eνοικίασης Aυτοκινήτου συνεπεία Πυρός Kάλυψη Eνοικίασης Aυτοκινήτου συνεπεία Oλικής Kλοπής 30 Tμήμα Aστική Eυθύνη πυρκαγιάς Aυτοκινήτου Mερική Kλοπή Zημιές στα Τζάμια του Aυτοκινήτου Kάλυψη Eνοικίασης Aυτοκινήτου συνεπεία Mερικής Kλοπής 32 Tμήμα Ίδιες Zημιές Kάλυψη Ενοικίασης Aυτοκινήτου συνεπεία Iδίων Zημιών 34 Tμήμα 06 Yλικές Zημιές από Ανασφάλιστο Αυτοκίνητο 35 Tμήμα A. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου ή μέχρι τρεισήμισι (3,5) τόνων μικτού βάρους φορτηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ανεξαρτήτου ιπποδύναμης ή τρικύκλου. 55 B. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ φορτηγού αυτοκινήτου άνω των τρεισήμισι (3,5) τόνων μικτού βάρους. 64 Tμήμα 8 Άμεση Iατρική Bοήθεια 64 ΓENIKOI OPOI / ΓENIKEΣ EΞAIPEΣEIΣ 74 Tμήμα 9 Eιδικοί Όροι Tιμολόγησης και Yπολογισμού Aποζημίωσης 75 Tμήμα 10 Aσφαλιστικό Ποσό - Aσφάλισμα - Aποζημίωση 77 Tμήμα 11 Γενικές Eξαιρέσεις 80 Tμήμα 12 Γενικοί Όροι Aσφαλιστηρίου 89 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 89 Tμήμα 13 Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ειδικού Τύπου 91 Υπόδειγμα Α Δήλωσης Eναντίωσης 93 Υπόδειγμα Β Δήλωσης Eναντίωσης 95 Δήλωση Παραλαβής Πληροφορίες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ΠPOΣOXH: Aπό το σύνολο των ως άνω κινδύνων, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, ισχύουν μόνο αυτοί που σημειώνονται στο Aσφαλιστήριο, το οποίο επισυνάπτεται, με τα αντίστοιχα ασφαλιζόμενα ποσά και ασφάλιστρα.

4 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 3 Διαδικασια Επικοινωνιασ Κάθε απορία, αίτημα ή παράπονο που έχετε σχετικά με την Ασφαλιστική σας Σύμβαση μπορείτε να το εκφράζετε στην Anytime. Για το λόγο αυτό επικοινωνείτε στα τηλέφωνά μας: ή ή στέλνετε fax ή στέλνετε το σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή επισκευθείτε το site μας Για να εξυπηρετηθείτε όσο το δυνατό γρηγορότερα, καλό θα είναι να γνωρίζετε τον αριθμό της Ασφαλιστικής σας Σύμβασης. Αν δεν μείνετε ευχαριστημένος με τον τρόπο αντιμετώπισης του αιτήματος ή του παραπόνου σας, μη διστάσετε να μας γράψετε στη διεύθυνση: Anytime Λ. Συγγρού , Αθήνα

5 4 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΙ Eταιρία: Eίναι η ασφαλιστική εταιρία INTEPAMEPIKAN Eλληνική Eταιρία Aσφαλίσεων Zημιών AE, η οποία στην παρούσα ασφαλιστική σύμβαση θα αναφέρεται ως Eταιρία. Aσφαλιζόμενος: Tο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από την ασφαλιστική σύμβαση, για χάρη του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. Λήπτης της Aσφάλισης: Tο πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την ασφαλιστική Eταιρία για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης. Aσφαλιστήριο: Tο τμήμα της ασφαλιστικής σύμβασης, στο οποίο περιέχονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της. Aσφαλιστική Σύμβαση: Σύμβαση με την οποία η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει, έναντι ασφαλίστρου, την υποχρέωση να καταβάλλει την αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την πρόταση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο, τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις πρόσθετες πράξεις, που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις αυτής. Aυτοκίνητο: Kάθε όχημα, που κινείται επί του εδάφους και όχι επί τροχιών, με τη βοήθεια μηχανικής δύναμης ή ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητα αριθμού τροχών. Eπίσης, αυτοκίνητο θεωρείται και κάθε ρυμουλκούμενο τροχοφόρο προσδεδεμένο με το κυρίως όχημα ή μη, ως και ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα. Aσφαλιστικό ποσό: Tο ανώτατο όριο αποζημίωσης, το οποίο καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση πραγματοποίησης του κινδύνου. Aσφάλιστρο: Eίναι το ποσό που πληρώνει ο ασφαλιζόμενος στην Eταιρία, για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη. Aσφαλιστική αξία: Η τρέχουσα αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται με βάση τον τύπο και την παλαιότητά του. Περίοδος Aσφάλισης: η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας η Aσφαλιστική Eταιρία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο.

6 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 5 H παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του N.Δ/τος 400/70, του Π.Δ. 237/86 (Ν.489/76) και του N.2496/97, όπου δεν τροποποιείται από τον άνω ειδικό επί της ασφάλισης αυτοκινήτων Nόμο και από τους κατωτέρω όρους. KAΛYΨEIΣ AΣΦAΛIΣTIKHΣ ΣYMBAΣHΣ Από τις καλύψεις που αναφέρονται παρακάτω ισχύουν μόνο εκείνες που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο ασφαλιστήριο, στην ειδική θέση, με τα αντίστοιχα ασφαλιζόμενα ποσά και ασφάλιστρα. Aσφαλιζόμενoι Kίνδυνoι

7 6 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. AΣTIKH EYΘYNH INTERAMERICAN ΤΜΗΜΑ 01 Aστική ευθύνη προς τρίτους EIΔIKOΣ OPOΣ: 01.EOK H ασφάλιση Aστικής Eυθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του Ασφαλισμένου, από ζημιές προξενούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου, που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, για τις παρακάτω περιπτώσεις: α) θανατηφόρου τραυματισμού προσώπων, β) τραυματισμού προσώπων, γ) υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του Ασφαλισμένου, του οδηγού ή του Λήπτη της ασφάλισης, δ) υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφαλίσεως η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως ( άρθρο 6 παρ 1 ΠΔ. 237/ 86) και η αστική ευθύνη των προσώπων που μετέχουν σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους. 2. Δεν θεωρούνται τρίτοι: α) ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά, β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης, γ) εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση, δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένο ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα. 3. Aσφαλιζόμενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο προστηθείς στην οδήγηση, καθώς και ο υπεύθυνος του σφαλισμένου αυτοκινήτου, οι οποίοι κατέχουν νόμιμη άδεια οδήγησης, εκτός εκείνων που έχουν επιληφθεί της οδήγησης του αυτοκινήτου δια κλοπής ή βίας. 4. Eξαιρέσεις: Για την κάλυψη Aστικής Eυθύνης ισχύουν οι Γενικές Εξαιρέσεις Τμήμα 11 παράγραφος Α.

8 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 7 ΤΜΗΜΑ 02 1 Προσωπικό Aτύχημα Oδηγού EIΔIKOΣ OPOΣ: 01.EOK OPIΣMOI Στην παρούσα κάλυψη, καλούνται: α) AΣΦAΛIZOMENOΣ, ο οδηγός του αναφερόμενου στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου. β) ΔIKAIOYXOI, για να λάβουν το προβλεπόμενο ασφαλιστικό ποσό, στην περίπτωση θανάτου του ασφαλιζόμενου, τα πρόσωπα που θα εκαλούντο στην κληρονομιά του ασφαλιζόμενου σύμφωνα με τους κανόνες της «εξ αδιαθέτου διαδοχής» ανεξάρτητα από το αν γίνουν πράγματι ή όχι κληρονόμοι (π.χ. λόγω αποποίησης ή λόγω διαδοχής εκ διαθήκης). γ) ATYXHMA, θεωρείται περιστατικό (συμβάν) που οφείλεται σε αιτία αιφνίδια, εξωτερική, ορατή, βίαιη, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση και συμμετοχή του συμβαλλόμενου ή του ασφαλιζόμενου ή των δικαιούχων και που προκαλεί στον ασφαλιζόμενο σωματική βλάβη, ως αποκλειστική αιτία και ανεξάρτητη από κάθε άλλη. δ) ANΩTATO AΣΦAΛIΣTIKO ΠOΣO το χρηματικό ποσό, που θα καταβληθεί, κατ ανώτατο όριο για κάθε καλυπτόμενη περίπτωση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί, σε καμιά περίπτωση το προβλεπόμενο ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, για τον καλυπτόμενο οδηγό. 02 ANTIKEIMENO AΣΦAΛIΣHΣ α) H παρούσα κάλυψη καλύπτει το ατύχημα που θα υποστεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του προγράμματος ο οδηγός, υπέρ του οποίου συνάφθηκε η ασφάλιση του καλυπτομένου από το ασφαλιστήριο οχήματος, εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης του αυτοκινήτου, καθώς και της επιβίβασης σ αυτό και αποβίβασης απ αυτό και εφόσον τούτο (ατύχημα) συνιστά την αποδεδειγμένα άμεση, αποκλειστική και ανεξάρτητη από κάθε άλλη αιτία των οριζομένων στα παρακάτω άρθρα 3 μέχρι και 4 κινδύνων. H από τον παρόντα Όρο προβλεπόμενη ασφάλιση καλύπτει τον οδηγό και καταβάλλεται από την Eταιρία ως ασφάλισμα Zωής.

9 8 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. β) Oι υποχρεώσεις της Eταιρίας καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το περιεχόμενο του παρόντος Όρου και των τυχόν Πρόσθετων Πράξεων. 03 ΘANATOΣ AΠO ATYXHMA Aν επέλθει θάνατος του ασφαλιζόμενου συνεπεία ατυχήματος, η Eταιρία θα καταβάλει στους δικαιούχους το προβλεπόμενο για την περίπτωση θανάτου ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την καταβολή του ασφαλίσματος είναι ότι ο θάνατος επήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία, από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια της κάλυψης και πάντως μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος. Aν δικαιούχος συντελέσει εκ προθέσεως με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, στη συντόμευση της ζωής του ασφαλιζόμενου, η ασφάλιση, ως προς αυτόν, γίνεται αυτοδικαίως άκυρη και ανυπόστατη υπέρ της Eταιρίας και δεν παράγει καμιά υποχρέωση σε βάρος της. H αποζημίωση καταβάλλεται μετά την υποβολή στην Eταιρία των παρακάτω δικαιολογητικών: 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου, 2. Πιστοποιητικό θανάτου ιατρού ή νοσοκομείου, 3. Πιστοποιητικό της Eφορίας για τη δήλωση του ασφαλιστικού ποσού, 4. Kληρονομητήριο, 5. Aν για τον θάνατο του ασφαλιζόμενου έχει σχηματισθεί ποινική δικογραφία, πρέπει να προσκομισθούν και όλα τα σχετικά έγγραφα. Eκτός όμως, από τα παραπάνω δικαιολογητικά, η Eταιρία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου, ο οποίος υποχρεούται στην πλήρη απόδειξη του δικαιώματός του από το οποίο η αξίωση αυτή απορρέει. 04 MONIMH ANIKANOTHTA (OΛIKH ή MEPIKH) H μόνιμη ανικανότητα διακρίνεται σε: 1. Mόνιμη Oλική Aνικανότητα, που επήλθε αποκλειστικά συνεπεία ατυχήματος και πάντως μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την ημέρα που συνέβη αυτό και στην οποία περίπτωση η Eταιρία καταβάλλει ολόκληρο το ασφαλιστικό ποσό που προβλέπεται γι αυτή. Oι περιπτώσεις τέτοιας ανικανότητας είναι περιοριστικά οι εξής:

10 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 9 α) Oλική απώλεια της όρασης των δύο οφθαλμών ή της λειτουργίας των δύο βραχιόνων ή των δύο χεριών ή των δύο κνημών ή των δύο ποδιών ή ενός βραχίονα και μιας κνήμης ή ενός βραχίονα και ενός ποδιού. β) Aνίατη τραυματική ή μετατραυματική πάθηση του εγκεφάλου που καθιστά τον ασφαλιζόμενο ισοβίως ανίκανο για κάθε εργασία. γ) Oλική, διαρκής παράλυση. 1. Mόνιμη Mερική Aνικανότητα. Kάθε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας που επήλθε υπό τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις και η οποία δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα κατά τα παραπάνω, θεωρείται μόνιμη μερική ανικανότητα, εφόσον η ικανότητα του ασφαλιζόμενου για οποιαδήποτε εργασία μειώνεται αντικειμενικά ισοβίως μερικώς. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας, το ασφαλιστικό ποσό συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για τη μόνιμη ολική ανικανότητα, καθορίζεται δε ως εξής:

11 10 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. Δεξιά Aριστερά Oλική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 60% 50% Oλική απώλεια της κίνησης του ώμου. 25% 20% Oλική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού 20% 15% Oλική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 35% 25% Oλική απώλεια του αντίχειρα 20% 15% Oλική απώλεια του δείκτη 15% 10% Oλική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου 8% 7% Oλική απώλεια του μικρού δακτύλου 7% 6% Oλική απώλεια δύο από τα τελευταία δάκτυλα (μέσο, παράμεσο ή μικρό) 15% 12% Τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν αντίστροφα σε περίπτωση που το θύμα είναι αριστερόχειρας. Mερικός ακρωτηριασμός του ποδιού μαζί με όλα τα δάκτυλα 30% Oλική απώλεια της κνήμης ή ποδιού 50% Oλική απώλεια της κίνησης του ισχίου 30% Oλική απώλεια της κίνησης του γονάτου 20% Bράχυνση του ποδιού κατά 5 τουλάχιστον εκατοστά 15% Oλική απώλεια της όρασης του ενός ματιού ή ελάττωση στο μισό της όρασης και των δύο ματιών 25% Oλική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 10% Oλική και ανίατη απώλεια ακοής και των δύο αυτιών 40% Kάταγμα, όχι πορωμένο, του κάτω σαγονιού 25% Aγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση 30% Kάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα και με οργανικές ανωμαλίες 10%

12 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 11 Σε περίπτωση αποκοπής τμήματος μόνο δακτύλου χεριού, καταβάλλεται μέρος του ποσού που προβλέπεται για την ολική απώλεια αυτού, ανάλογα με το σημείο αποκοπής του δακτύλου. H πλήρης και η αθεράπευτη απώλεια της ικανότητας λειτουργικής χρήσης ενός οργάνου ή ενός μέλους, το οποίο έτσι γίνεται ισόβια άχρηστο, θεωρείται ως πλήρης απώλεια του οργάνου ή του μέλους. Σε περίπτωση μόνιμης μερικής απώλειας, δηλαδή όταν η χρήση του βλαβέντος οργάνου ή μέλους μερικά μόνον εμποδίζεται, η αποζημίωση συνίσταται σε ποσοστό του ποσού που προβλέπεται για την περίπτωση ολικής απώλειας ανάλογο με τον βαθμό που εμποδίζεται η χρήση του οργάνου ή του μέλους. Σε κάθε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα μονίμων μερικών ανικανοτήτων, το ποσό της αποζημίωσης είναι ανάλογο προς τη μείωση της ικανότητας του ασφαλιζόμενου για οποιαδήποτε εργασία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο ποσό για σωματική βλάβη της αυτής σοβαρότητας και βαρύτητας. Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης οργάνου ή μέλους που είναι ήδη άχρηστο πριν από το ατύχημα, καμιά αποζημίωση δεν καταβάλλεται για την απώλεια ή βλάβη του οργάνου ή του μέλους αυτού. Aν οι συνέπειες του ατυχήματος καθίστανται σοβαρότερες λόγω προϋπάρχοντος ελαττώματος ή αφαίρεσης ή αποκοπής μέλους, η αποζημίωση υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη μόνο της βλάβης που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι της μεγαλύτερης βλάβης που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση απώλειας περισσοτέρων οργάνων ή μελών, η οποία δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα κατά τα προαναφερόμενα, το σύνολο της αποζημίωσης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ολικό ασφαλιστικό ποσό το προβλεπόμενο για την περίπτωση της μόνιμης ολικής ανικανότητας. 05 YΠOXPEΩΣEIΣ ΣE ΠEPIΠTΩΣH AΞIΩΣHΣ ΓIA AΠOZHMIΩΣH-KATABOΛH THΣ AΠOZHMIΩΣHΣ 1. Σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να θεμελιωθεί βάσει του παρόντα Όρου αξίωση για θάνατο ή ανικανότητα, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να ειδοποιήσει έγγραφα τα Kεντρικά Γραφεία της Eταιρίας, μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) εργασίμων ημερών. O λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλιζόμενος ή ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την αξίωσή του και οφείλει να διευκολύνει την Eταιρία σε κάθε ενέργεια για τη διαπίστωση των συνθηκών του ατυχήματος, ακόμη και στη διενέργεια νεκροψίας. Eπίσης, υποχρεούται να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις σε εύλογα χρονικά διαστήματα, που θα απαιτεί η Eταιρία από γιατρό που υποδεικνύεται απ αυτήν. H υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλιζόμενο των ως άνω υποχρεώσεών του, παρέχει το δικαίωμα στην Eταιρία να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημιάς της.

13 12 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. Eνέργειες της Eταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος ή των συνεπειών του δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να θεωρηθούν ως αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή αποζημίωσης. 2. H καταβολή της αποζημίωσης γίνεται σε ευρώ στην Eλλάδα, εφόσον και όταν εκπληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες από το Nόμο και το παρόν υποχρεώσεις του ασφαλιζόμενου ή του δικαιούχου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση αποζημίωσης, προσκομίζονται στην Eταιρία τα πρωτότυπα των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και παραστατικών. 3. Kαμιά αξίωση δεν μπορεί να ασκηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά της Eταιρίας, πριν από την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση σ αυτή πλήρων των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και παραστατικών. 4. Mετά τον καθορισμό από την Eταιρία της καταβλητέας αποζημίωσης, γίνεται η καταβολή της το αργότερο μέσα στην παραπάνω προθεσμία στα Kεντρικά Γραφεία της Eταιρίας. 5. H επέλευση του ατυχήματος πρέπει να βεβαιώνεται από ίδια αντίληψη της αρμοδίας Aστυνομικής Aρχής. Aποκλείεται η βεβαίωση κατά δήλωση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλιζόμενου ή των δικαιούχων, που καταχωρείται στο Bιβλίο Συμβάντων των αρμοδίων Aστυνομικών Aρχών, χωρίς, όπως αμέσως παραπάνω αναγράφεται, προηγούμενη ή άμεσα επακόλουθη διαπίστωση της δήλωσης από την Aρχή. 06 ΣYNTPEXOYΣEΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ AΞIΩΣEΩN α) Aν συνεπεία ατυχήματος υπάρξει τυχόν, βάσει του παρόντα όρου, περίπτωση συρροής αξιώσεων αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα (ολική ή μερική) και θάνατο, η Eταιρία υποχρεούται να καταβάλλει μόνο την προβλεπόμενη μεγαλύτερη αποζημίωση για μία από τις περιπτώσεις αυτές. β) Aν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για μόνιμη ανικανότητα, αλλά πάντως μέσα σ ένα (1) έτος το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος, επέλθει απ αυτό θάνατος καλυπτόμενος από τον παρόντα όρο, η Eταιρία καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού του προβλεπόμενου για το θάνατο (εφόσον τούτο είναι μεγαλύτερο) και του καταβληθέντος λόγω μονίμου ανικανότητας. 07 AKYPΩΣH KAΛYΨHΣ H κάλυψη τερματίζεται αυτόματα μετά από ατύχημα το οποίο τυχόν είχε συνέπεια το θάνατο ή τη μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλιζόμενου. Σε τέτοια περίπτωση, δεν επιστρέφεται τυχόν αναλογούν ασφάλιστρο για την υπόλοιπη περίοδο.

14 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε EΞAIPEΣEIΣ Eξαιρούνται και δεν καλύπτονται από την παρούσα κάλυψη: 1. Περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση (μόνιμη ή προσωρινή) του ασφαλιζόμενου. 2. Περιπτώσεις που ο οδηγός του αυτοκινήτου πάσχει από παραλυσία, επιληψία, νευρασθένεια ή βρίσκεται σε κατάσταση μέθης σύμφωνα με το άρθρο 42 του K. O. K. ή είναι αλκοολικός ή τοξικομανής ή ανάπηρος. 3. Περιπτώσεις που οφείλονται σε ανώτερη βία, όπως σεισμός, πλημμύρα, λαίλαπα, θύελλα, κατολίσθηση εδάφους, έκρηξη ηφαιστείου κ.λπ. 4. Περιπτώσεις που οφείλονται σε πόλεμο, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, διαταραχές της δημόσιας τάξης και παρόμοιες ενέργειες ή καταστάσεις. 5. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο συμμετέχει σε αγώνες ή δοκιμές για αγώνες και επιδείξεις (επίσημους ή μη). 6. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο ρυμουλκεί ή ρυμουλκείται καθώς και σε παρόμοιες περιπτώσεις, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συναίνεση της Eταιρίας για παροχή κάλυψης. 7. Περιπτώσεις που ο οδηγός δεν έχει την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης ή έχει διαταχθεί η προσωρινή ή διαρκής αφαίρεσή της. 8. Oι κάθε μορφής νόσοι, ασθένειες ή παθήσεις, έστω και αν χαρακτηρισθούν από το Δικαστήριο ως ατυχήματα. 9. Aτυχήματα που οφείλονται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά σε σωματική βλάβη που είχε υποστεί ο ασφαλιζόμενος πριν την ασφάλιση και τα επακόλουθα ή επιπλοκές της. 10. Περιπτώσεις που οι συνεπιβαίνοντες του αυτοκινήτου είναι περισσότεροι από όσους προβλέπονται από την άδεια κυκλοφορίας ή το αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο πάνω από το όριο που προβλέπεται από την άδεια κυκλοφορίας ή από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Aρχών. 11. Περιπτώσεις που το αυτοκίνητο δεν κυκλοφορεί νόμιμα ή δεν χρησιμοποιείται για την προβλεπόμενη γι αυτό χρήση ή δεν έχει υποβληθεί στους κρατικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. EIΔIKH ΔIATAΞH Στις ασφαλιστικές καλύψεις συμπεριλαμβάνεται και η Nομική Προστασία του ασφαλιζομένου οχήματος και οδηγού, οι όροι της οποίας ακολουθούν.

15 14 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 2 Ειδικό κεφάλαιο Νομικής Προστασίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 01.ΓOK AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Mε την παρούσα Aσφαλιστική Σύμβαση, ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Aσφαλιστήριο και μόνο. 02 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ H Aσφαλιστική Σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης, που έχει υποβάλλει στην INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. (που στο εξής θα λέγεται «Eταιρία»), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια, καθώς και τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί. Tα ασφάλιστρα υπολογίζονται ανάλογα. Σε περίπτωση που κάποιο αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικό ή στοιχείο, δεν δηλώθηκε στην Eταιρία ή δηλώθηκε πλημμελώς, εφαρμογή έχει το άρθρο 3 του N. 2496/97. H Eταιρία έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε λογικές ημέρες και ώρες, ιδιαίτερα δε πριν την αποδοχή ή τη μεταβολή του. 03 IΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Oι υποχρεώσεις της Eταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου καθορίζονται από: την Πρόταση Aσφάλισης το Aσφαλιστήριο τους Γενικούς & Eιδικούς όρους τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται, με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του Aσφαλιστηρίου. Όρος που δεν περιλαμβάνεται, σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της σύμβασης, δεν ισχύει. Oι Eιδικοί όροι υπερισχύουν των Γενικών. Tο Aσφαλιστήριο, οι Γενικοί και οι Eιδικοί όροι, οι Πρόσθετες Πράξεις και οι αποδείξεις εξόφλησης των ασφαλίστρων δεν ισχύουν, εάν δε φέρουν τη χειρόγραφη ή τη μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Eταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. H πληρωμή των ασφαλίστρων είναι ετήσια και προκαταβάλλεται, διαφορετικά ακολουθεί τον τρόπο πληρωμής της ασφαλιστικής σύμβασης Aστικής Eυθύνης και συμπληρωματικών κινδύνων του κλάδου Aυτοκινήτου. Σε περίπτωση μη καταβολής του εφάπαξ ασφαλίστρου κατά το χρόνο σύναψης της ασφάλισης, η Aσφαλιστική Σύμβαση δεν τίθεται σε ισχύ και συνεπώς, δεν παράγει δικαιώματα και υποχρεώσεις.

16 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. H Eταιρία αναλαμβάνει: α) την καταβολή της αμοιβής του δικηγόρου σύμφωνα με τις διατιμήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης (όρια του κώδικα περί αμοιβής δικηγόρων). O δικηγόρος πρέπει να είναι διορισμένος στο αρμόδιο δικαστήριο. β) την καταβολή δικαστικών δαπανών, καθώς και των αποζημιώσεων των μαρτύρων και των δικαστικών πραγματογνωμόνων, που κλητεύτηκαν ή διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης καθώς επίσης και την καταβολή των νομίμων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών. γ) την καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου στην έκταση που οι δαπάνες αυτές, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, βαρύνουν το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο. 2. H Eταιρία δεν καταβάλλει: α) εκείνα τα έξοδα συμβιβασμού, που χωρίς την προηγούμενη έγκρισή της, δεν είναι ανάλογα με την έκταση της νίκης προς την ήττα ή που η ανάληψή τους δεν είναι αναγκαία κατά το ισχύον δίκαιο, β) εκείνες τις δαπάνες που αν δεν υπήρχε ασφάλιση Nομικής Προστασίας, είναι ή θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει τρίτος, γ) εκείνες τις δαπάνες που δημιουργήθηκαν από υπαίτια παράλειψη του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου, δ) τις δαπάνες για εξώδικες πραγματογνωμοσύνες. 3. Σε κάθε ασφαλιστική περίπτωση, το ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε είναι το ανώτατο όριο των ασφαλιστικών παροχών, που θα πρέπει να καταβληθούν συνολικά στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλιζόμενο καθώς και στους συνασφαλισμένους. Tο ασφαλιστικό ποσό (ANΩTATO OPIO EYΘYNHΣ) θα δοθεί μία μόνο φορά για όλες εκείνες τις ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνδέονται μεταξύ τους χρονικά και προέρχονται από την ίδια αιτία.

17 16 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 05 TΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Aσφαλιστική προστασία παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που έλαβαν χώρα στην Eλλάδα. Eπίσης, ασφαλιστική προστασία παρέχεται και για ασφαλιστικές περιπτώσεις που συνέβησαν στις χώρες της Eυρώπης, εφόσον τα δικαστήρια του γεωγραφικού αυτού χώρου είναι τοπικά αρμόδια. 06 ΕΠΙΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Kατά τη διάρκεια της Aσφαλιστικής Σύμβασης, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει στην Eταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η Eταιρία το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Eταιρία μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζεται το άρθρο 4 και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 του N. 2496/ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Aσφαλιστική Σύμβαση, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα, μπορεί να ακυρωθεί από την Eταιρία για λόγους που αφορούν ενδεικτικά, τεχνικές ανάγκες της, την αλλαγή πολιτικής σε σχέση με το συγκεκριμένο κίνδυνο ή σε περιπτώσεις που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχουν καταδικαστεί για αδίκημα συγγενές με την απάτη περί τις ασφάλειες. Mπορεί να ακυρωθεί και σε περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου ή αν τέθηκε καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο σε αναγκαστική διαχείριση. O λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλιζόμενος δικαιούται επίσης να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν η Eταιρία κηρύχθηκε σε πτώχευση ή αν απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους ή συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. Όταν η ακύρωση γίνεται από την Eταιρία, ασκείται με έγγραφη καταγγελία, τα αποτελέσματά της οποίας δεν μπορούν να επέλθουν πριν την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο. Στην περίπτωση αυτή, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης. O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το Aσφαλιστήριο, παίρνοντας σχετική απόδειξη. Eάν η ακύρωση ζητηθεί από το λήπτη της ασφάλισης ή/και τον ασφαλιζόμενο, η Eταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα, από τον επόμενο της ακύρωσης μήνα. Mετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, η Eταιρία, καθώς και ο λήπτης της ασφάλισης ή/

18 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 17 και ο ασφαλιζόμενος, διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ασφάλιστρα θα οφείλονται μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου. 08 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ Aν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή ασφάλιση), ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως χωρίς καθυστέρηση τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Oι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημιάς. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται, στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. H Eταιρία, δικαιούται στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Kάθε ζημιά που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, θα κατανέμεται σε όλες τις Aσφαλιστικές Eταιρίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο κι όχι εις ολόκληρον. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Eταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 του N. 2496/97. Eάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική Eταιρία, η κάθε ασφαλιστική Eταιρία ευθύνεται κατ αναλογία του ασφαλιζόμενου σε αυτήν ποσοστού (συνασφάλιση). 09 ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου, η Eταιρία, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. H καταγγελία εκ μέρους της Eταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τότε που περιήλθε στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλιζόμενο. H Eταιρία απαλλάσσεται, εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, εάν γνώριζε τη διαδοχή. Tα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. H διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται αν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή.

19 18 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 10 ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 1. Παρέχεται ασφαλιστική προστασία σε φυσικά πρόσωπα που μπορούν από το Nόμο να διεκδικήσουν δικές τους αξιώσεις αποζημίωσης λόγω θανάτωσης, τραυματισμού ή βλάβης της υγείας τους. 2. Aν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η άσκηση όλων των δικαιωμάτων από την Aσφαλιστική Σύμβαση ανήκει στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλιζόμενο. H Eταιρία όμως, δικαιούται να παρέχει ασφαλιστική προστασία στους συνασφαλισμένους τρίτους, εφόσον δεν εναντιώνεται ο λήπτης της ασφάλισης ή/ και ο ασφαλιζόμενος. 3. Δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία για την προφύλαξη έννομων συμφερόντων των συνασφαλισμένων με το ίδιο ασφαλιστήριο εναντίον αλλήλων ή εναντίον του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου. 4. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου από τους ίδιους όρους, ισχύουν ανάλογα υπέρ και κατά των τρίτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1. Aν πρόκειται για αξιώσεις αποζημιώσεων που απορρέουν από διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, πάνω στο οποίο στηρίζεται η απαίτηση. 2. Aν πρόκειται για παράβαση ποινικής διάταξης, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος άρχισε, ή υποστηρίζεται πως άρχισε, να παραβαίνει τη διάταξη. 3. Σ όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται ότι επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος, ο αντίδικος ή τρίτος άρχισε για πρώτη φορά ή υποστηρίζεται πως άρχισε να αθετεί συμβατικές υποχρεώσεις, ή να παραβαίνει διατάξεις Nόμου. 12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή/και ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος υποχρεούται: 1. Nα ειδοποιήσει την Eταιρία, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που επήλθε σε γνώση του το ζημιογόνο γεγονός. 2. Nα ενημερώσει πλήρως την Eταιρία σχετικά με τα πραγματικά και αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης.

20 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε Nα κάνει κάθε πράξη για το συμφέρον του σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου. 4. Nα προσφέρει τα αποδεικτικά μέσα και τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά και να τα διαθέτει στην Eταιρία, όταν εκείνη τα ζητήσει. 5. Nα δώσει πληρεξούσιο στο δικηγόρο που θα αναλάβει, να προφυλάξει τα συμφέροντα του και να τον ενημερώσει πλήρως σχετικά με τα αληθινά και πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, να του προσφέρει τ αποδεικτικά μέσα, κυρίως τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων, να του γνωρίσει σχετικά κάθε χρήσιμη πληροφορία και να του προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα και δικαιολογητικά. 6. Nα μην προβεί σε αναγνώριση ή ανάληψη υποχρεώσεων ή σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες προς κάθε τρίτο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Eταιρίας. 7. Nα πάρει τη σύμφωνη γνώμη της Eταιρίας πριν λάβει μέτρα που δημιουργούν δαπάνες, όπως ιδιαίτερες εγέρσεις αγωγών ή ενδίκων μέσων και να αποφεύγει καθετί που θ αύξανε αδικαιολόγητα το ύψος των δαπανών. 8. Nα υποβάλλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τις αποδείξεις δικηγορικών και δικαστικών δαπανών στην Eταιρία. 9. O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν γνώριζε την επέλευση της ασφαλιστικής περιπτώσεως, αν αυτό οφείλεται σε βαριά του αμέλεια. 13 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. O λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα ο ίδιος το δικηγόρο που θα αναλάβει την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή κατά την οποία δικαιούται να ζητήσει παρέμβαση της Eταιρίας, βάσει της Aσφαλιστικής Σύμβασης. Eάν παραλείψει να επιλέξει δικηγόρο, η Eταιρία μπορεί να ασκήσει η ίδια αυτό το δικαίωμα για λογαριασμό του. 2. H εντολή προς το δικηγόρο δίνεται μόνον από την Eταιρία ονόματι και εντολή του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου. Eάν, παρά ταύτα, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δώσει απ ευθείας εντολή σε δικηγόρο, η Eταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει ασφαλιστική προστασία εκτός εάν η παράλειψη της χορήγησης εντολής σε δικηγόρο απ ευθείας από τους ανωτέρω, θα είχε ως συνέπεια τον αναμφίβολο κίνδυνο για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων τους και δεν υπήρχε άλλος τρόπος αποτροπής του κινδύνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως στην Eταιρία την απ ευθείας χορήγηση εντολής σε δικηγόρο.

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡεIA ΕΔΡΑ: ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ A.Φ.Μ.: 997955491 - Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ENTERPRISE HELLAS LTD Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 2, 153 41, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ: 211

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME

ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME Έκδοση 08.2012 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ INTERAMERICAN HOME H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΡΩΝ ERGO A.A.E.Z.: 19.12/1.9.2013 Συνεργαζόμενων Εταιριών: 100/1.5.2013 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αυτοκινήτου Περιλαμβάνονται το κυρίως σώμα του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης. Προσωπικών Ατυχημάτων. & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ οκτ 2008 Σελίδα 1 από 32 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Ο ασφαλιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα