Η νέα έκδοση του ISO 9001:2015. Παρουσίαση για την TUV AUSTRIA HELLAS Βασισμένη στο ISO/DIS 9001, έκδοση Μαΐου-Ιουνίου 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η νέα έκδοση του ISO 9001:2015. Παρουσίαση για την TUV AUSTRIA HELLAS Βασισμένη στο ISO/DIS 9001, έκδοση Μαΐου-Ιουνίου 2014."

Transcript

1 Η νέα έκδοση του ISO 9001:2015 Χαράλαμπος Αγγελούδης Δ/ντης Πιστοποίησης Συστημάτων και Προϊόντων Παρουσίαση για την TUV AUSTRIA HELLAS Βασισμένη στο ISO/DIS 9001, έκδοση Μαΐου-Ιουνίου 2014 Νοέμβριος 2014

2 ISO/TC 176 Quality management and quality assurance Subcommittee/Working Group ISO/TC 176/CSAG ISO/TC 176/TG ISO/TC 176/STTF ISO/TC 176/CAG 2 ISO/TC 176/TF 3 ISO/TC 176/WG 3 ISO/TC 176/WG 4 ISO/TC 176/SC 1 ISO/TC 176/SC 2 ISO/TC 176/SC 3 Title Chair's Strategic Advisory Group Portfolio Management Spanish translation task force SPTF: Strategic Planning Task Force Document archive Quality management for electoral assurance Quality management systems - Application of ISO 9001 in local government Concepts and terminology Quality systems Supporting technologies

3 International Harmonized Stage Codes Enquiry stage The Draft International Standard (DIS) is submitted to ISO Central Secretariat by the committee secretary. It is then circulated to all ISO members who get 3-5 months to vote and comment on it. (The submission interface should be used to submit the draft). The DIS is approved if a two-thirds of the P-members of the TC/SC are in favor and not more than one-quarter of the total number of votes cast are negative If the DIS is approved the project goes straight to publication. However, the committee leadership can decide to include the FDIS stage if needed. ISO 9001:2015

4 Αποτελέσματα έρευνας αγοράς Οι χρήστες πρότειναν τα ακόλουθα στοιχεία: Επικοινωνία, Χρόνος, ταχύτητα, ευκινησία και σχετικά στοιχεία, Αρχές διαχείρισης της ποιότητας, Αντιστοίχιση με πρακτικές επιχειρησιακής διαχείρισης, Προσέγγιση βασισμένη στην ανάλυση επικινδυνότητας, Διαχείριση «κύκλου ζωής» (Life cycle), Σχεδιασμός, πόροι, κατασκευή, διανομή, Εστίαση στην συμμόρφωση προϊόντων.

5 Αποτελέσματα έρευνας αγοράς Οι χρήστες πρότειναν τα ακόλουθα στοιχεία (συνέχεια): Προσδιορισμός διαφοροποιήσεων πελατών Οργανισμού, Καινοτομία (Διεργασιών), Συντήρηση υποδομών, Διαχείριση Διεργασιών, Διαχείριση Γνώσεων, Τεχνική Ικανότητα, Δομή ΣΔΠ, Επίδραση Τεχνολογιών και Διαχείριση Πληροφοριών.

6 Αρχές Διαχείρισης της Ποιότητας Εστίαση στον Πελάτη Customer focus Εστίαση στον Πελάτη Customer focus Ηγεσία Leadership Συμμετοχή του προσωπικού Involvement of people Διεργασιακή Προσέγγιση Process approach Συστημική Προσέγγιση System approach to management Ηγεσία Leadership Εμπλοκή του προσωπικού Engagement of people Διεργασιακή Προσέγγιση Process approach Συνεχής Βελτίωση Continual improvement Αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα Factual approach to decision making Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους προμηθευτές Mutually beneficial supplier relationship Βελτίωση Improvement Αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα Evidence-based decision making Διαχείριση Σχέσεων Relationship management

7 Ορολογία Επικινδυνότητα επίδραση αβεβαιότητας σε αναμενόμενο αποτέλεσμα Τεκμηριωμένη Πληροφορία Πληροφορία που απαιτείται να διατηρείται και να ελέγχεται από τον Οργανισμό και το μέσον που περιέχεται. information Περιβάλλον Οργανισμού Συνδυασμός επιχειρησιακού περιβάλλοντος, εσωτερικών κι εξωτερικών παραμέτρων και συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν την προσέγγιση ενός Οργανισμού αναφορικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις επενδύσεις και τα εμπλεκόμενα μέρη. Σημείωση: Η ορολογία του ΣΔΠ ενός οργανισμού μπορεί να είναι αυτή που είναι κατανοητή από αυτόν. Δεν υπάρχει η απαίτηση να χρησιμοποιείται η ορολογία του προτύπου

8 Δομή του Προτύπου Το πρότυπο αναπτύχθηκε με βάση το κείμενο του Anne SL ώστε να διασφαλισθεί συμβατότητα μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης 4 Πλαίσιο του Οργανισμού (contet) 4.1 Κατανόηση του Οργανισμού και της ταυτότητας και του περιβάλλοντος του 4.2 Κατανόηση των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών 4.3 Προσδιορισμός του σκοπού του ΣΔΠ 4.4 ΣΔΠ και οι διεργασίες του Quality management system and its processes 5 Ηγεσία 5.1 Δέσμευση Ηγεσίας 5.2 Πολιτική Ποιότητας 5.3 Ρόλοι και αρμοδιότητες

9 Δομή του Προτύπου (συνέχεια) 6 Σχεδιασμός του ΣΔΠ 6.1 Ενέργειες χειρισμού Επικινδυνοτήτων και Ευκαιριών 6.2 Στόχοι Ποιότητας και σχεδιασμός για την επίτευξή τους 6.3 Σχεδιασμός Αλλαγών 7 Υποστήριξη 7.1 Πόροι Γενικά Άνθρωποι Υποδομές Περιβάλλον λειτουργίας διεργασιών Παρακολούθηση και μέτρηση πόρων Γνώση Οργανισμού

10 Δομή του Προτύπου (συνέχεια) 7.2 Τεχνική Ικανότητα 7.3 Επίγνωση (Awareness) 7.4 Επικοινωνίες 7.5 Τεκμηριωμένες πληροφορίες Γενικά Έκδοση και Αναθεώρηση 8 Λειτουργία 8.1 Σχεδιασμός και έλεγχος λειτουργιών 8.2 Προσδιορισμός απαιτήσεων προϊόντων κι υπηρεσιών Επικοινωνία με πελάτες Προσδιορισμός απαιτήσεων σχετικών με προϊόντα κι υπηρεσίες Ανασκόπηση απαιτήσεων σχετικών με προϊόντα κι υπηρεσίες

11 Δομή του Προτύπου (συνέχεια) 8.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων κι υπηρεσιών Γενικά Προγραμματισμός σχεδιασμού και ανάπτυξης Δεδομένα σχεδιασμού και ανάπτυξης Εισερχόμενα σχεδιασμού και ανάπτυξης Έλεγχοι σχεδιασμού και ανάπτυξης Τροποποιήσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης 8.4 Έλεγχος προηθειών προϊόντων κι υπηρεσιών Γενικά Κατηγορίες κι έκταση ελέγχων Πληροφορίες για εξωτερικούς προμηθευτές

12 Δομή του Προτύπου (συνέχεια) 8.5 Παραγωγή και παροχή υποστήριξης Έλεγχος παραγωγής και παροχή υποστήριξης Ταυτοποίηση και Ιχνηλασιμότητα Ιδιοκτησία πελατών ή προμηθευτών Συντήρηση Δραστηριότητες μετά την διανομή Έλεγχος Αλλαγών 8.6 Αποδέσμευση προϊόντων κι υπηρεσιών 8.7 Έλεγχος εξερχομένων μη συμμορφουμένων διεργασιών, προϊόντων κι υπηρεσιών

13 Δομή του Προτύπου (συνέχεια) 9 Αξιολόγηση της Απόδοσης 9.1 Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση Γενικά Ικανοποίηση πελάτη Ανάλυση και αξιολόγηση 9.2 Εσωτερικές επιθεωρήσεις 9.3 Ανασκοπήσεις Διοίκησης 10 Βελτίωση 10.1 Γενικά 10.2 Μη Συμμορφώσεις και Διορθωτικές Ενέργειες 10.3 Συνεχής Βελτίωση

14 Λογική Εξαιρέσεων (Anne A.5) Όπου μια απαίτηση του Διεθνούς Προτύπου ΜΠΟΡΕΙ να εφαρμοσθεί, τότε ΠΡΕΠΕΙ να εφαρμοστεί. Όπου μια απαίτηση του Διεθνούς Προτύπου ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να εφαρμοσθεί, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να επηρεάζει την ικανότητα του Οργανισμού να ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ συμμόρφωση των προϊόντων/υπηρεσιών του. Where a requirement can be applied within the scope of its QS, the organization cannot decide that it is not applicable. Where a requirement cannot be applied (for eample the relevant process is not carried out) the organization can determine that the requirement is not applicable. However, this non-applicability cannot be allowed to result in failure to achieve conformity of products and services or to meet the organization's aim to enhance customer satisfaction

15 Που συναντάμε απαιτήσεις σχετικές με Επικινδυνότητα; - Προσδιορισμός διεργασιών λαμβάνοντας υπόψη επικινδυνότητες κι ευκαιρίες (4.4 f) - Πρέπει να προσδιορισθούν και να χειρισθούν επικινδυνότητες κι ευκαιρίες που μπορούν να επηρεάσουν την συμμόρφωση προϊόντων κι υπηρεσιών και την ικανότητα ικανοποίησης του πελάτη (5.1.2 b) - Ο Οργανισμός πρέπει να προσδιορίσει επικινδυνότητες κι ευκαιρίες όταν σχεδιάζει το ΣΔΠ (6.1.1) - Ο Οργανισμός πρέπει να προγραμματίσει ενέργειες για να χειρισθεί επικινδυνότητες κι ευκαιρίες (6.1.2) - Προσδιορισμός κατηγοριών και εύρους ελέγχου προμηθειών (8.4.2) ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν χρησιμοποιεί τον όρο risk αλλά τον εννοεί. - Ο Οργανισμός πρέπει να λάβει υπόψη επικινδυνότητες σχετικές με προϊόντα και υπηρεσίες όταν προσδιορίζει τις μετά την διανομή δραστηριότητες του(8.5.5 а) - Η ανασκόπηση διοίκησης πρέπει να σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα των ενεργειών σχετικών με την διαχείριση επικινδυνοτήτων κι ευκαιριών (9.3.1 d)

16 Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης Οι όροι «τεκμηριωμένη διαδικασία» και «αρχείο» αντικαταστάθηκαν από τον όρο «τεκμηριωμένη πληροφορία» / documented information Αντίστοιχα οι αναφορές της έκδοσης του 2008 αναφέρονται ως εξής: Documented procedure maintain documented procedure Records maintained retain documented procedure

17 Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης - Σκοπός ΣΔΠ (4.3) - Ο Οργανισμός πρέπει να τηρεί τεκμηριωμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας διεργασιών ώστε να έχει εμπιστοσύνη ότι οι διεργασίες εκτελούνται όπως έχουν σχεδιαστεί. (4.4) - Πολιτική Ποιότητας (5.2.2 a) - Στόχοι Ποιότητας (6.2.1) - Αποδείξεις καταλληλότητας πόρων παρακολούθησης και μέτρησης (7.1.5) - Την βάση που χρησιμοποιείται για την διακρίβωση ή επαλήθευση όταν δεν υφίσταται εθνικό ή διεθνές πρότυπο (7.1.5) - Αποδείξεις τεχνικής ικανότητας(7.2d)

18 Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης (συνέχεια) - Επιβεβαίωση συμμόρφωσης διεργασιών και προϊόντων/υπηρεσιών (8.1 e) - Αποτελέσματα ανασκόπησης απαιτήσεων προϊόντων και υπηρεσιών (8.2.3) - Επιβεβαίωση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης (8.3.2 g) - Αποτελέσματα διεργασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης(8.3.5) - Αλλαγές σχεδιασμού και ανάπτυξης(8.3.6) - Αποτελέσματα αξιολόγηση, παρακολούθησης της επίδοσης και επαναξιολόγησης προμηθευτών (8.4.1) - Χαρακτηριστικά προϊόντων κι υπηρεσιών (8.5.1 a) - Δραστηριότητες που εκτελούνται κατά την παραγωγή και παροχή υπηρεσιών και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται (8.5.1 b) - Τεκμηριωμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την Ιχνηλασιμότητα (8.5.2)

19 Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης (συνέχεια) - Αποτελέσματα ανασκόπησης αλλαγών προϊόντων κι υπηρεσιών, του προσωπικού που τις εγκρίνει και όποιες απαιτούμενες ενέργειες (8.5.6) - Ιχνηλασιμότητα στα άτομα που εγκρίνουν αποδέσμευση προϊόντων κι υπηρεσιών για διανομή στον πελάτη (8.6) - Ενέργειες που λαμβάνονται για μη-συμμορφούμενες διεργασίες προϊόντα κι υπηρεσίες(8.7) - Αποτελέσματα παρακολούθησης και μέτρησης δραστηριοτήτων (9.1.1) - Αποδείξεις εφαρμογής του προγράμματος και αποτελεσμάτων επιθεωρήσεων (9.2.2 f) - Αποτελέσματα ανασκοπήσεων διοίκησης (9.3.2) - Φύση μη-συμμορφώσεων, ληφθείσες ενέργειες, αποτελέσματα ενεργειών (10.2.2)

20 Αλλαγές σε απαιτήσεις Νέες Απαιτήσεις 4.1 Κατανοώντας τον Οργανισμό και το Περιβάλλον του 6.1 Ενέργειες χειρισμού Επικινδυνοτήτων και Ευκαιριών Γνώση Οργανισμού Δραστηριότητες μετά την διανομή Σημαντικότερες Αλλαγές (παρατίθενται μόνο οι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ αλλαγές) 4.2 Κατανοώντας τις ανάγκες και προσδοκίες των εμπλεκομένων μερών 4.3 Προσδιορίζοντας τον σκοπό του ΣΔΠ 5.3 Ρόλοι, υπευθυνότητες και αρμοδιότητες εντός του Οργανισμού 6.2 Στόχοι Ποιότητας και σχεδιασμός επίτευξης αυτών Ιδιοκτησία πελατών ή εξωτερικών προμηθευτών Ανάλυση και Αξιολόγηση

21 Αλλαγές σε απαιτήσεις (συνέχεια) Απαιτήσεις που καταργήθηκαν Εγχειρίδιο Ποιότητας (4.2.2 of ISO 9001:2008) Εκπρόσωπος Διοίκησης (5.5.2 of 9001:2008) (ο τίτλος καταργείται, οι αρμοδιότητες παραμένουν και εμπλουτίζονται, βλ. 5.3 DIS) Προληπτικές Ενέργειες (8.5.3 of 9001:2008)

22 Διαδικασία Επικύρωσης ISO 9001:2015 (1) Η γραμματεία επικοινωνεί με τους ΕΟΤ, (2) Οι ΕΟΤ μεταφράζουν το DIS, και τις ερωτήσεις επικύρωσης, (3) Προσδιορισμός Οργανισμών που θα συμμετέχουν στην διαδικασία επικύρωσης, στους οποίους διανέμεται το πακέτο επικύρωσης, (4) Οι Οργανισμοί υλοποιούν τις δραστηριότητες επικύρωσης και παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση/σχόλια, (5) Οι ΕΟΤ συλλέγουν τις απαντήσεις, τις μεταφράζουν στα Αγγλικά και τις επιστρέφουν στη γραμματεία της SC2, (6) Οι απαντήσεις επεξεργάζονται και αναλύονται από Validation group - TG5, (7) Η έκθεση επικύρωσης προετοιμάζεται από το TG5 και αποστέλλεται στο WG24.

23 Μεταβατικές Διατάξεις IAF/ILAC AGM, Vancouver, October 2014: 3-έτη από κυκλοφορία (λήξη όλων των παλαιών πιστοποιητικών), 18 μήνες από κυκλοφορία (μόνο νέα πιστοποιητικά).

24 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Για περισσότερες πληροφορίες:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015. Υπό Αναθεώρηση το Πρότυπο

ISO 9001:2015. Υπό Αναθεώρηση το Πρότυπο Αύγουστος 2013 ISO 9001:2015 Υπό Αναθεώρηση το Πρότυπο Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ISO 9001:2000 5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9000 : 2000 Ορισµός Ποιότητας Ο βαθµός ISO 9000 : 2000 Απαίτηση Η ανάγκη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»...12 1.3 Μέθοδοι χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών...14 1.4

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδηγός Πιστοποίησης Υπηρεσιών και Προϊόντων & Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Guide for Services and Products Qualification and Environmental Protection for Touristic Companies

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 EQA HELLAS A.E 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Money Show Θεσσαλονίκης 2014 Θέμα : «Οδικές Μεταφορές, Logistics και Ασφάλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000

ISO 9001:2008. Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 ISO 9001:2008 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 9001:2008 σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση ISO 9001:2000 Όπως και το νέο πρότυπο ρητά αναφέρει οι αλλαγές δεν είναι μεγάλης έκτασης και δεν εισάγονται νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dimitrios Tziallas. PhD-MSc-NFESC Μέλος Σ.Ε.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. dtziallas@gmail.com

Dimitrios Tziallas. PhD-MSc-NFESC Μέλος Σ.Ε.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. dtziallas@gmail.com Dimitrios Tziallas PhD-MSc-NFESC Μέλος Σ.Ε.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου dtziallas@gmail.com Εννοιολογική προσέγγιση Η επιστήμη του Management Διοίκηση Ολικής ποιότητας (TMQ) Διοίκηση μέσω στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα