ΕΛΟΤ EN ISO/IEC ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

2 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση Κανονισμού Εξέτασης και Πιστοποίησης () ΜΕΡΟΣ Γ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Γ.1 Εγγραφή Υποψήφιου Γ.2 Διαδικασία Εξέτασης και Πιστοποίησης Γ.3 Κανονισμός Χρήσης του Πιστοποιητικού Γ.4 Διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού Γ.5 Διαδικασία Επαναπιστοποίησης Γ.6 Ανάκληση Πιστοποιητικού Γ.7 Επέκταση Πιστοποιητικού Γ.8 Τροποποίηση Κανονισμού Εξέτασης και Πιστοποίησης και Κοινοποίηση Αλλαγών ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Δ.1 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Κανονισμού Δ.2 Υπεύθυνη Δήλωση Επιτήρησης Πιστοποιητικού Δ.3 Όροι Χρήσης Πιστοποιητικού

3 ΣΕΛΙ Α 3 ΑΠΟ 15 Β.1 Έγκριση Κανονισμού Εξέτασης και Πιστοποίησης () Ονοματεπώνυμο Θέση ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΖΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ημερομηνία Υπογραφή Ελεγχόμενο Αντίγραφο Μη Ελεγχόμενο Αντίγραφο Απαγορεύεται η ανατύπωση όλου ή μέρους αυτού του Κανονισμού χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ACTA.

4 ΣΕΛΙ Α 4 ΑΠΟ 15 Γ.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί η ACTA, αρκεί να απευθυνθεί σε ένα συνεργαζόμενο Εξεταστικό Κέντρο ή να επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας συμπληρώνοντας μία Αίτηση Υποψηφίου με τα στοιχεία του, την οποία υπογράφει και παραδίδει στον Υπεύθυνο Εξετάσεων ή την αποστέλλει στην έδρα της ΑCTA. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να λάβει Πιστοποιητικό CCU, θα πρέπει να δηλώσει εξ αρχής αν επιθυμεί να λάβει διαπιστευμένο Πιστοποιητικό ή όχι. Ειδικά για τις Πιστοποιήσεις που παρέχονται με βάση τα Επαγγελματικά Περιγράμματα που παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι επιθυμητές διαδρομές παρουσιάζονται στο αντίστοιχο Περίγραμμα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος απασχολείται ή έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση με την ACTA, θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία υποβολής αίτησης και δήλωσης υποψηφιότητας σε εξετάσεις. Σε αυτή την περίπτωση εξέταση θα πρέπει να γίνει σε συνεργαζόμενο με την ACTA Εξεταστικό Κέντρο και δεν θα πρέπει να είναι Επιτηρητής μέλος του προσωπικού της ACTA. Στο Εξεταστικό Κέντρο του κοινοποιείται ο παρών Κανονισμός, ο οποίος είναι διαθέσιμος και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Αφού γίνει έγγραφη αποδοχή του Κανονισμού και καταβληθεί το αντίτιμο συμμετοχής σε εξετάσεις (στον Υπεύθυνο Εξετάσεων ή με κατάθεση σε Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η ACTA) εκδίδεται η Κάρτα Εγγραφής, η οποία παραδίδεται στον Υποψήφιο από τον Υπεύθυνο Εξετάσεων ή του αποστέλλεται στη διεύθυνση που δήλωσε. Η ACTA δεσμεύεται ότι: 1. Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στα αρχεία της και στα πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Νόμος 2472/1997). 2. Η μέθοδος αξιολόγησης του υποψηφίου δεν επηρεάζεται από τα προσωπικά του δεδομένα. Για να συμμετάσχει σε εξετάσεις αρκεί να δηλώσει την πρόθεσή του 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα διενέργειας εξετάσεων. Για να συμμετέχει σε εξετάσεις που διοργανώνονται από την ACTA δεν είναι απαραίτητο να έχει παρακολουθήσει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο χώρο που λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο. Γ.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η ACTA, ως φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών Γνώσεων Πληροφορικής και άλλων γνωστικών αντικειμένων αξιολογεί και πιστοποιεί τους υποψηφίους με τις εξής μεθόδους: Μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος εξέτασης που περιλαμβάνει πρακτική εξέταση των γνώσεων, των δεξιοτήτων ή και της ικανότητας των εξεταζομένων στη χρήση του Η/Υ, βασιζόμενη στις απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης. Η εξέταση περιλαμβάνει, κυρίως, εκτέλεση δραστηριοτήτων (ζητείται από τον εξεταζόμενο να εκτελέσει μια δραστηριότητα στο περιβάλλον της εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου, στο οποίο εξετάζεται, για να προκύψει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα). Η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήματα μιας επιλογής από πολλές, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενού ή άλλα αντίστοιχου τύπου, τα οποία θα αποτελούν όχι μεγαλύτερο ποσοστό του 40% του συνόλου των ερωτημάτων εξέτασης. Μέσω της εξέτασης και αξιολόγησης σεναρίων σύμφωνα με τα Σχήματα Πιστοποίησης της Εταιρείας. Μέσω της επιτόπου παρατήρησης και αξιολόγησης στην πρακτική εξέταση, όπου αυτή απαιτείται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια της πρακτικής εξέτασης είναι η βιντεοσκόπησή της για τη

5 ΣΕΛΙ Α 5 ΑΠΟ 15 διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων. Το αρχείο της βιντεοσκόπησης κρατείται αποκλειστικά από την ACTA Την ημέρα της εξέτασης ο εξεταζόμενος προσέρχεται έγκαιρα στο Εξεταστικό Κέντρο φέροντας μαζί του: Την Κάρτα Εγγραφής (για τα Πιστοποιητικά που απαιτείται). Το Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας το οποίο έχει δηλώσει. Αντίγραφο Απολυτηρίου ή Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα φαίνεται ότι είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τα Πιστοποιητικά που απαιτείται) Σε περίπτωση που απαιτείται και πρακτική εξέταση για τη λήψη του πιστοποιητικού θα πρέπει να φέρει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ανά πιστοποιητικό, όπως αυτός περιγράφεται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας Για τη συμμετοχή του υποψηφίου στην πρακτική εξέταση μίας πιστοποίησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η επιτυχής ολοκλήρωση της θεωρητικής εξέτασης. Εισέρχεται στην αίθουσα εξέτασης 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και κάθεται στο Σταθμό Εργασίας που του υποδεικνύει ο Επιτηρητής (ή ο Αξιολογητής στην περίπτωση της πρακτικής εξέτασης) με βάση τον Πίνακα Εξεταζομένων ή και τα στοιχεία που εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του Υπολογιστή του ΣΕ. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση βοηθημάτων, κινητών τηλεφώνων, internet και η συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο ο Επιτηρητής έχει το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του εξεταζομένου στις εξετάσεις. Απαγορεύεται η έξοδος του υποψηφίου από την εξεταστική αίθουσα πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης Για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος εξέτασης και αξιολόγησης τα αποτελέσματα της εξέτασης του ανακοινώνονται στο τέλος των εξετάσεων της ημέρας, όπως αυτά εκδίδονται αυτόματα από το ΚΕΔΙΣΠ, και σε περίπτωση που διαφωνεί μπορεί να υποβάλλει ένσταση εντός δέκα ημερών. Η απόφαση και η αιτιολόγησή σχετικά με την ένσταση κοινοποιείται γραπτά στον Εξεταζόμενο το αργότερο σε 15 ημέρες από την υποβολή της. Κάθε φορά που ολοκληρώνει επιτυχώς την εξέταση μιας θεματικής ενότητας, ο Υπεύθυνος Εξετάσεων ενημερώνει την Κάρτα Εγγραφής. Η εξέταση μιας θεματικής ενότητας θεωρείται επιτυχής όταν ο εξεταζόμενος έχει απαντήσει σωστά τουλάχιστον στο 70% των θεμάτων εξέτασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν επιθυμεί να εξεταστεί και στις έξι ενότητες του πιστοποιητικού CCU, τότε μπορεί να ζητήσει της έκδοση του Πιστοποιητικού για τις ενότητες που επιτυχώς έχει ολοκληρώσει την εξέταση από οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της ACTA επιλέξει ο ίδιος. Για τις εξετάσεις που πραγματοποιούνται μέσω της εξέτασης και αξιολόγησης σεναρίων τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης κοινοποιούνται στο Εξεταστικό Κέντρο και αναρτώνται στο ΚΕΔΙΣΠ έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των εξεταζομένων. Σε περίπτωση ένστασης αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η απόφαση και η αιτιολόγηση σχετικά με την ένσταση κοινοποιείται γραπτά στον Εξεταζόμενο το αργότερο σε 15 ημέρες από την υποβολή της ένστασης. Όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι εξετάσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες του αιτούμενου Πιστοποιητικού εκδίδεται αντίγραφο του Πιστοποιητικού το αργότερο μετά από 25 εργάσιμες ημέρες. Τα πρωτεύοντα Πιστοποιητικά φυλάσσονται και ανήκουν στην ACTA. Το Πιστοποιητικό έχει μοναδική αρίθμηση και τα στοιχεία του είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας.

6 ΣΕΛΙ Α 6 ΑΠΟ 15 Για τις εξετάσεις για τις οποίες απαιτείται και η συμμετοχή του υποψηφίου στην πρακτική εξέταση το αποτέλεσμα της εξέτασης και αξιολόγησής του κοινοποιούνται στον υποψήφιο το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την εξέταση και αναρτώνται στο ΚΕΔΙΣΠ έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των εξεταζομένων. Σε περίπτωση ένστασης αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η απόφαση και η αιτιολόγηση σχετικά με την ένσταση κοινοποιείται γραπτά στον Εξεταζόμενο το αργότερο σε 15 ημέρες από την υποβολή της ένστασης. Όταν ολοκληρωθούν επιτυχώς οι εξετάσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες του αιτούμενου Πιστοποιητικού (θεωρία και πρακτική) εκδίδεται αντίγραφο του Πιστοποιητικού το αργότερο μετά από 25 εργάσιμες ημέρες. Τα πρωτεύοντα Πιστοποιητικά φυλάσσονται και ανήκουν στην ACTΑ. Το Πιστοποιητικό έχει μοναδική αρίθμηση και τα στοιχεία του είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας. Το Πιστοποιητικό παραδίδεται στον εξεταζόμενο από τον Υπεύθυνο Εξετάσεων του Εξεταστικού Κέντρου στο οποίο έχει εξεταστεί στην τελευταία θεματική ενότητα (σε περίπτωση που η εξέταση περιλαμβάνει διαφορετικές θεματικές ενότητες) ή του αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει. Το πρωτεύον Πιστοποιητικό φυλάσσεται ηλεκτρονικά σε κλειδωμένο αρχείο και ανήκει στην ACTA. Tα στοιχεία των Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από την ACTA είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Φορέα Πιστοποίησης. Πιστοποιητικό που δεν φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ δεν βρίσκεται σε διαπιστευμένο καθεστώς. Η κατάσταση ισχύος του Πιστοποιητικού ελέγχεται αποκλειστικά μέσω του επίσημου διαδικτυακού χώρου του Φορέα Πιστοποίησης, όπου υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί η ισχύς των διαπιστευμένων Πιστοποιητικών μέσω του ξεχωριστού πεδίου Έλεγχος Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ. Η εμφάνιση των στοιχείων του Πιστοποιητικού γίνεται μόνο με την καταχώρηση του μοναδικού αριθμού του. Τα στοιχεία του εξεταζομένου παραμένουν στη διάθεση της Εταιρείας και χειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Γ.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ) Στον εξεταζόμενο παραδίδεται αντίγραφο του Πιστοποιητικού καθώς το πρωτεύον Πιστοποιητικό ανήκει στην ACTA. Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης επιπλέον αντιγράφων Πιστοποιητικού σύμφωνα με την Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρείας. Η ACTA διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του Πιστοποιητικού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το πιστοποιημένο άτομο: 1. Δεν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις του Σχήματος Πιστοποίησης έτσι όπως του έχουν κοινοποιηθεί. 2. Αναφέρεται στην πιστοποίηση και το σχετικό Πιστοποιητικό εκτός του πεδίου της χορηγηθείσας πιστοποίησης. 3. Χρησιμοποιεί το Πιστοποιητικό κατά τρόπο που να θίγει την υπόληψη της ACTA. 4. Υποβάλλει δήλωση σχετικά με την Πιστοποίηση την οποία η ACTA μπορεί να θεωρήσει παραπλανητική ή μη νόμιμη. 5. Το Πιστοποιητικό ή μέρος αυτού χρησιμοποιείται με τρόπο ή σε φορέα ώστε να δημιουργήσει λανθασμένα συμπεράσματα. Οποιαδήποτε καταγγελία για μη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση του Πιστοποιητικού. Σε αυτή την περίπτωση, το πιστοποιημένο άτομο οφείλει να διακόψει τη χρήση όλων των δικαιωμάτων και αναφορών στην Πιστοποίηση την οποία κατέχει. Το Πιστοποιητικό παύει να φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας όπου και αναγράφεται το μήνυμα ότι το Πιστοποιητικό έχει ανακληθεί. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα παραπάνω κατά την υποβολή της Αίτησης του υποψηφίου για την πιστοποίησή του από την ACTA υπογράφεται μια γραπτή συμφωνία (ΑCTA14-11) όπου περιγράφονται οι όροι ορθής χρήσης του πιστοποιητικού. Υπόδειγμα του ΑCTA14-11, Όροι Χρήσης Πιστοποιητικού, φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.3

7 ΣΕΛΙ Α 7 ΑΠΟ 15 του παρόντος Κανονισμού. To παραπάνω έγγραφο, ΑCTA14-11, το υπογράφει ο υποψήφιος με την εγγραφή του ή το αργότερο πριν παραλάβει το Πιστοποιητικό του με ευθύνη του Υπεύθυνου Εξετάσεων. Οι υπογεγραμμένοι Όροι Χρήσης του Πιστοποιητικού τηρούνται στο Εξεταστικό Κέντρο και είναι στη διάθεση της ACTA. Γ.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Η Διαδικασία αυτή τηρείται από τους Κατόχους Πιστοποιητικών ACTA με τις εξής διαφοροποιήσεις: Το πιστοποιημένο από την ACTA ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του πιστοποιητικά υπό διαπιστευμένο καθεστώς έχει την υποχρέωση τήρησης της Διαδικασίας Επιτήρησης και Επαναπιστοποίησης έτσι ώστε το Πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ υπό διαπιστευμένο καθεστώς. Το πιστοποιημένο από την ACTA ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του πιστοποιητικά εκτός διαπιστευμένου καθεστώτος και έχει δηλώσει την πρόθεσή του για τη συμμετοχή του στη διαδικασία Επιτήρησης και Επαναπιστοποίησης τόσο στην Αίτηση Υποψηφίου (ACTA14-1) όσο και στην Αίτηση Συμμετοχής σε Εξετάσεις (ACTA14-2) Η διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού γίνεται με δύο τρόπους: Με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Επιτήρησης Πιστοποιητικού (ACTA25-1 ή ACTA25-1 για το Πιστοποιητικό CSMA) εφόσον ο Κάτοχος του Πιστοποιητικού ACTA εργάζεται ή απασχολείται στο αντικείμενο. Με την επιτυχή συμμετοχή του σε εξετάσεις επιτήρησης οι οποίες γίνονται με αυτοματοποιημένη διαδικασία (μόνο για τους κατόχους Πιστοποιητικού CSMA) εφόσον ο Κάτοχος του Πιστοποιητικού ACTA δεν εργάζεται ή δεν απασχολείται στο αντικείμενο Οι ενέργειες επιτήρησης του Πιστοποιητικού θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μεταξύ του 12 ου και 24 ου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού. Σε περίπτωση αλλαγής του syllabus ο Κάτοχος του Πιστοποιητικού ACTA, που δε συμμετέχει στη διαδικασία επιτήρησης και επαναπιστοποίησης και επιθυμεί την ανανέωση του Πιστοποιητικού, θα πρέπει να συμμετέχει από την αρχή στη διαδικασία Πιστοποίησης λαμβάνοντας ένα νέο Πιστοποιητικό. Η Επιτήρηση του Πιστοποιητικού με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Επιτήρησης Πιστοποιητικού (ACTA25-1 ή ACTA25-1 για το Πιστοποιητικό CSMA) ακολουθεί την παρακάτω Διαδικασία: 1. Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υποβολή της Δήλωσης ο Κάτοχος Πιστοποιητικού ACTA ειδοποιείται ηλεκτρονικά για την υποχρέωση του να υποβάλλει τη Δήλωση. 2. Συμπληρώνεται από τον Κάτοχο του Πιστοποιητικού ACTA η Υπεύθυνη Δήλωση Επιτήρησης Πιστοποιητικού (ACTA25-1 ή ACTA25-1 για το Πιστοποιητικό CSMA ) σχετικά με τη συνεχή χρήση των λογισμικών προγραμμάτων και των γνώσεων για τα οποία εκδόθηκε το Πιστοποιητικό. H Δήλωση για το Πιστοποιητικό CCU υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας. Αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η Υπεύθυνη Δήλωση Επιτήρησης Πιστοποιητικού (ACTA25-1) κλειδώνει το σύστημα και δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης. 3. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Πιστοποιητικού CSMA ακολουθήσει τη διαδικασία επιτήρησης με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Επιτήρησης Πιστοποιητικού CSMA (ACTA25-1α) θα πρέπει να υποβάλλει ταυτόχρονα και βεβαίωση εργοδότη ή ενυπόγραφη βεβαίωση απασχόλησης με το αντικείμενο από άτομα ή φορείς στους οποίους παρέχει τις υπηρεσίες του. 4. Σε περίπτωση που η Δήλωση δεν είναι πλήρης ειδοποιείται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ο Κάτοχος Πιστοποιητικού ACTA να υποβάλλει εκ νέου τη Δήλωση συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία. 5. Εφόσον η Δήλωση είναι χρονικά συνεπής και πλήρης το Πιστοποιητικό εξακολουθεί να φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ στον επίσημο διαδικτυακό χώρο της Εταιρείας στο και ο Κάτοχος του Πιστοποιητικού ACTA έχει το

8 ΣΕΛΙ Α 8 ΑΠΟ 15 δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Επαναπιστοποίησης. Ένα Πιστοποιητικό υπό διαπιστευμένο καθεστώς βρίσκεται σε ισχύ μόνο όταν κατά τον έλεγχο του Πιστοποιητικού μέσω του πεδίου Έλεγχος Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ. στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας εμφανίζεται το Λογότυπο του ΕΣΥΔ. 6. Αν δεν υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Επιτήρησης Πιστοποιητικού ACTA25-1 για το Πιστοποιητικό CCU εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος τότε δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής του Κατόχου του στη Διαδικασία Επαναπιστοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση ανακαλείται το πιστοποιητικό και παύει να φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ κατά τον έλεγχο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας από το πεδίο Έλεγχος Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ, όπου και εμφανίζεται το μήνυμα To πιστοποιητικό δεν βρίσκεται υπό διαπιστευμένο καθεστώς. Το πιστοποιητικό έχει ανακληθεί. Δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία επιτήρησης πιστοποιητικού» 7. Αν δεν υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Επιτήρησης Πιστοποιητικού ACTA25-1α για το Πιστοποιητικό CSMA εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος ανακαλείται το Πιστοποιητικό και παύει να φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, όπου και εμφανίζεται το μήνυμα To πιστοποιητικό δεν βρίσκεται υπό διαπιστευμένο καθεστώς. Το πιστοποιητικό έχει ανακληθεί. Δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία επιτήρησης πιστοποιητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής από μέρους του στη Διαδικασία Επαναπιστοποίησης. 8. Αν ο Κάτοχος Πιστοποιητικού ACTA θέλει να λάβει εκ νέου Πιστοποιητικό που βρίσκεται υπό διαπιστευμένο καθεστώς θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία Πιστοποίησης λαμβάνοντας ένα νέο Πιστοποιητικό. Η Επιτήρηση Πιστοποιητικού CSMA με τη συμμετοχή σε ειδικές εξετάσεις ακολουθεί την παρακάτω Διαδικασία: 1. Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της προθεσμίας για τη διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού ο Κάτοχος Πιστοποιητικού CSMA ειδοποιείται ηλεκτρονικά για την υποχρέωση του να υποβάλλει τη Δήλωση. 2. Ο Κάτοχος Πιστοποιητικού CSMA θα πρέπει να προσέλθει σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο και να υποβάλλει εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται την ACTA25-2, Αίτηση Γραπτής Επιτήρησης Πιστοποιητικού CSMA. 3. Εφόσον η Αίτηση είναι χρονικά συνεπής ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης η οποία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία όπως περιγράφεται στην ACTA-D14, Προγραμματισμός και Διενέργεια Εξετάσεων, προδιαγράφει. Η εξέταση περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν σε 30 λεπτά. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση θα πρέπει να απαντηθεί σωστά το 70% των ερωτήσεων. 4. Τα αποτελέσματα της εξέτασης εκδίδονται άμεσα και κοινοποιούνται στον εξεταζόμενο. 5. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά το Πιστοποιητικό εξακολουθεί να φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ στον επίσημο διαδικτυακό χώρο της Εταιρείας, και ο Πιστοποιημένος από την ACTA έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Επαναπιστοποίησης, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω. Ένα Πιστοποιητικό υπό διαπιστευμένο καθεστώς βρίσκεται σε ισχύ μόνο όταν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας εταιρείας και στο πεδίο Έλεχγος Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ φέρει το Λογότυπο του ΕΣΥΔ. 6. Ο Κάτοχος Πιστοποιητικού CSMA έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση όσες φορές θέλει πριν το πέρας των 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού. 7. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος Πιστοποιητικού CSMA δεν ακολουθήσει τη Διαδικασία Επιτήρησης ή αποτύχει σε όλες τις εξετάσεις ανακαλείται το πιστοποιητικό του και παύει να φέρει το λογότυπο του ΕΣΥΔ στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας εταιρείας και στο πεδίο Έλεχγος Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ, όπου και εμφανίζεται το μήνυμα To πιστοποιητικό δεν βρίσκεται υπό διαπιστευμένο καθεστώς. Το πιστοποιητικό έχει ανακληθεί. Δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία επιτήρησης πιστοποιητικού» Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής από μέρους του στη Διαδικασία Επαναπιστοποίησης.

9 ΣΕΛΙ Α 9 ΑΠΟ Αν ο Κάτοχος Πιστοποιητικού ACTA που δεν έχει συμμετάσχει ή έχει αποτύχει στη διαδικασία Επιτήρησης θέλει να λάβει εκ νέου Πιστοποιητικό που βρίσκεται υπό διαπιστευμένο καθεστώς θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία Πιστοποίησης λαμβάνοντας ένα νέο Πιστοποιητικό. Γ.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για να έχει δικαίωμα Επαναπιστοποίησης ο Κάτοχος Πιστοποιητικού ACTA θα πρέπει να έχει ακολουθήσει επιτυχώς τη Διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού δηλαδή: Να έχει υποβάλλει έγκαιρα την Υπεύθυνη Δήλωση Επιτήρησης Πιστοποιητικού (ACTA25-1 ή ACTA25-1 α ) ή Να έχει επιτύχει στις ειδικές εξετάσεις Επιτήρησης. Η Διαδικασία της Επαναπιστοποίησης θα πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών πρίν τη αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του Πιστοποιητικού. Τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υποβολή της Δήλωσης ο Κάτοχος Πιστοποιητικού ACTA ειδοποιείται ηλεκτρονικά για το δικαίωμά του να συμμετέχει στη διαδικασία Επαναπιστοποίησης Η Επαναπιστοποίηση γίνεται με τη συμμετοχή του Κατόχου Πιστοποιητικού ACTA στις εξετάσεις επαναπιστοποίησης. Οι εξετάσεις επαναπιστοποίησης των Κατόχων Πιστοποιητικών CCU γίνονται σύμφωνα με τη Διαδικασία ACTA- D14, Προγραμματισμός και Διενέργεια Εξετάσεων με Αυτοματοποιημένη Διαδικασία και τα θέματα εξέτασης περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο 15 ερωτήσεις ανά θεματική ενότητα.. Ο χρόνος κυμαίνεται από 15 έως 45 λεπτά ανά θεματική ενότητα, ανάλογα με το πλήθος των ερωτήσεων και απαιτείται η επιτυχής κάλυψη του 70% των θεμάτων ανά θεματική ενότητα. Οι εξετάσεις επαναπιστοποίησης των Κατόχων Πιστοποιητικών CSMA γίνονται σύμφωνα με τη Διαδικασία ACTA- D27, Προγραμματισμός και Διενέργεια Εξετάσεων με Σενάρια Δεξιοτήτων όπως και στην αρχική Πιστοποίηση. Η εξέταση περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν σε 30 λεπτά. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση θα πρέπει να απαντηθεί σωστά το 70% των ερωτήσεων. Ο Κάτοχος Πιστοποιητικού ACTA θα πρέπει να προσέλθει σε ένα πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο και να υποβάλλει εντός του επιτρεπόμενου χρονικού διαστήματος και να υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής σε Εξετάσεις Επαναπιστοποίησης (ΑCTA14-1) Η Αίτηση καταχωρείται στο ΚΕΔΙΣΠ από τον Υπεύθυνο Εξετάσεων και ελέγχεται από τον Υπεύθυνο Συντονισμού και Διενέργειας Εξετάσεων ως προς τη χρονική συνέπειά της. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι ο Κάτοχος του Πιστοποιητικού ACTA έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Επαναπιστοποίησης. Εφόσον η Αίτηση είναι χρονικά συνεπής ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές Διαδικασίες Εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά εκδίδεται νέο Πιστοποιητικό σύμφωνα με τη Διαδικασία ΑCTA-D15, Έκδοση Πιστοποιητικού και ενημερώνεται ο Κατάλογος Πιστοποιημένων Προσώπων (ACTA15-3). Αντίγραφα των Πιστοποιητικών αποστέλλονται στο Εξεταστικό Κέντρο, όπου διενεργήθηκε η διαδικασία της Επαναπιστοποίησης ή στη διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο εξεταζόμενος ότι επιθυμεί να λάβει το Πιστοποιητικό. Ο Κάτοχος Πιστοποιητικού ACTA έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την εξέταση όσες φορές θέλει κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος του Πιστοποιητικού του. Σε περίπτωση που αποτύχει σε όλες τις εξετάσεις ανακαλείται η ισχύς του Πιστοποιητικού και εμφανίζεται πλέον χωρίς το λογότυπο του ΕΣΥΔ στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο πεδίο Έλεχγος Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ με την αναγραφή των παρακάτω μηνυμάτων: «To πιστοποιητικό δεν βρίσκεται υπό διαπιστευμένο καθεστώς. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού έχει παρέλθει.».

10 ΣΕΛΙ Α 10 ΑΠΟ 15 H έκδοση νέου Πιστοποιητικού απαιτεί πλέον την επανάληψη της Διαδικασίας Πιστοποίησης σύμφωνα με τις Διαδικασίες ACTA-D14, Προγραμματισμός και Διενέργεια Εξετάσεων με Αυτοματοποιημένη Διαδικασία και ACTA-D27, Προγραμματισμός και Διενέργεια Εξετάσεων με Σενάρια Δεξιοτήτων Γ.6 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Η ανάκληση Πιστοποιητικού λαμβάνει χώρα στις παρακάτω περιπτώσεις: Κατόπιν εξέτασης σχετικής Ένστασης, Παραπόνου ή Αναφοράς μη Συμμόρφωσης για τη διαδικασία εξέτασης, διόρθωσης ή πιστοποίησης που οδηγεί στην απόφαση για την απόσυρση ενός ή περισσοτέρων Πιστοποιητικών. Καταγγελία για μη τήρηση των Κανόνων Χρήσης του Πιστοποιητικού, όπως αυτή περιγράφονται στον Κανονισμό Εξέτασης και Πιστοποίησης (EΓ-06) και τους οποίους εγγράφως έχει αποδεχτεί ο Πιστοποιημένος με την υπογραφή του σχετικού ΑCTA14-11, Όροι Χρήσης Πιστοποιητικού Όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η Διαδικασία επιτήρησης Πιστοποιητικού όπως η σχετική διαδικασία ACTA D25, Επιτήρηση και Επαναπιστοποίηση περιγράφει. Η απόφαση για ανάκληση Πιστοποιητικού λαμβάνεται από τον Υπεύθυνο Συντονισμού και Διενέργειας Εξετάσεων που αποφασίζει και για την έκδοση του Πιστοποιητικού αφού εξεταστούν όλα τα σχετικά και απαραίτητα στοιχεία. Σε περίπτωση κατά την οποία η αιτία για την εξέταση της ανάκλησης αποτελεί σημαντικό θέμα, δηλαδή θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αμεροληψία του Σχήματος Πιστοποίησης, τα στοιχεία εξετάζονται και από το Συμβούλιο Πιστοποίησης το οποίο αποφασίζει για την λήψη πρόσθετών Διορθωτικών Ενεργειών. Η ACTA ανακαλεί μόνο τα πιστοποιητικά τα οποία βρίσκονται υπό διαπιστευμένο καθεστώς. Τα Πιστοποιητικά που έχουν ανακληθεί εμφανίζονται ανενεργά στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα κατά τη διαδικασία ελέγχου πιστοποιητικού από το πεδίο Έλεγχος Πιστοποιητικού ΕΣΥΔ. Ταυτόχρονα δεν εμφανίζεται το λογότυπο του ΕΣΥΔ και υπάρχει το μήνυμα ότι το πιστοποιητικό έχει ανακληθεί. Ο πιστοποιημένος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το αντίγραφο του Πιστοποιητικού που κατέχει στο Φορέα Πιστοποίησης. Γ.7 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Επέκταση Πιστοποιητικού γίνεται και όταν ο υποψήφιος έχει λάβει πιστοποιητικό για μέρος και όχι για το σύνολο των ενοτήτων ενός πιστοποιητικού και επιθυμεί να πιστοποιηθεί και στις υπόλοιπες ενότητες. Η Διαδικασία εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης για την επέκταση του Πιστοποιητικού είναι ίδια με αυτή της αρχικής Διαδικασίας εξέτασης και Πιστοποίησης. Γ.8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Τροποποίηση του Κανονισμού μπορεί να λάβει χώρα κατόπιν: Αλλαγής του Σχήματος Πιστοποίησης της Εταιρείας Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Εισήγησης Μέλους του Συμβουλίου Πιστοποίησης Η κοινοποίηση στους Υποψήφιους και Πιστοποιημένους Χρήστες των αλλαγών του παρόντος Κανονισμού καθώς και οποιασδήποτε αλλαγής στη Διαδικασία Εξέτασης, Αξιολόγησης και Πιστοποίησης γίνεται με: Ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας Αποστολή ενημερωτικού με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν

11 ΣΕΛΙ Α 11 ΑΠΟ 15 Δ.1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία: Ο υπογράφων, δηλώνω ότι μου έχει κοινοποιηθεί ο Κανονισμός., με έκδοση και ημερομηνία έκδοσης., τον οποίο κατανοώ πλήρως και αποδέχομαι τους όρους, τους περιορισμούς και του κανόνες που καθορίζει. Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

12 ΣΕΛΙ Α 12 ΑΠΟ 15 Δ2 α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ CSMA Ημερομηνία : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Οδός - Αριθμός Τ.Κ. Δήμος Τηλ.: Κιν.: ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΣΤΟΙΧΕΙO ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία της πιστοποίησης) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CSMA Αριθμός Πιστοποιητικού Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι από.. έως χρησιμοποίησα τις γνώσεις τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αναφέρονται στο παραπάνω Πιστοποιητικό στην: Αποδεδειγμένη Εργασία για το προηγούμενο έτος με βεβαίωση εργοδότη Αποδεδειγμένη Παροχή Υπηρεσιών στον τομέα των Γραμματέων Διοίκησης. Ο/Η Δηλών-ούσα ( υπογραφή) Η ACTA δεσμεύεται ότι εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στα αρχεία της. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Νόμος 2472/1997).

13 ΣΕΛΙ Α 13 ΑΠΟ 15 Δ2 β ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ημερομηνία : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Οδός - Αριθμός Τ.Κ. Δήμος Τηλ.: Κιν.: ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΣΤΟΙΧΕΙO ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία της πιστοποίησης) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CCU CCE ΑΛΛΟ... Αριθμός Πιστοποιητικού Αριθμός Πιστοποιητικού Αριθμός Πιστοποιητικού Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι από.. έως χρησιμοποίησα τις γνώσεις τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αναφέρονται στο παραπάνω Πιστοποιητικό στην: Εργασία μου Εκπαίδευσή μου Άλλο Αναφέρετε: Ο/Η Δηλών-ούσα ( υπογραφή) Η ACTA δεσμεύεται ότι εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στα αρχεία της. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Νόμος 2472/1997).

14 ΣΕΛΙ Α 14 ΑΠΟ 15 Δ.3 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: AΡΙΘΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ ΤΗΛ: Ο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι ενημερώθηκα και αποδέχομαι τους κάτωθι όρους χρήσης του Πιστοποιητικού Πληροφορικής που θα μου χορηγηθεί από την ACTA σε περίπτωση που ολοκληρώσω επιτυχώς τη διαδικασία Εξέτασης, Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που προβλέπεται από το Σχήμα Πιστοποίησής της: Α) Η ACTA διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής ή ανάκλησης του Πιστοποιητικού σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι: 1. Δεν συμμορφώνομαι με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις του Σχήματος Πιστοποίησης έτσι όπως μου έχουν κοινοποιηθεί. 2. Αναφέρομαι στην πιστοποίηση και το σχετικό Πιστοποιητικό εκτός του πεδίου της χορηγηθείσας πιστοποίησης. 3. Χρησιμοποιώ το Πιστοποιητικό κατά τρόπο που να θίγει την υπόληψη της ACTA. 4. Υποβάλλω δήλωση σχετικά με την Πιστοποίηση την οποία η ACTA μπορεί να θεωρήσει παραπλανητική ή μη νόμιμη. 5. Χρησιμοποιώ το Πιστοποιητικό ή μέρος αυτού με τρόπο ή σε φορέα ώστε να δημιουργήσει λανθασμένα συμπεράσματα. 6. Δεν χρησιμοποιώ το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα, το οποίο αποτελεί την εγκεκριμένη μορφή του λογότυπου ACTA, χωρίς τη γραπτή έγκριση της εταιρείας. Β) Οποιαδήποτε καταγγελία για την μη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες μπορεί να οδηγήσει στην προσωρινή ή τη μόνιμη ανάκληση του Πιστοποιητικού. Σε αυτή την περίπτωση οφείλω να διακόψω τη χρήση όλων των δικαιωμάτων και αναφορών στην Πιστοποίηση την οποία κατέχω και να επιστρέψω στην ACTA τα Πιστοποιητικά Πληροφορικής που μου έχουν χορηγηθεί. Γ) Σαν κάτοχος Πιστοποιητικού ACTA δεσμεύομαι ότι: 1. Να ενεργώ επαγγελματικά και ηθικά. 2. Να επιδιώκω και να αναζητώ την αναγνώριση, την ανάπτυξη και το κύρος του επαγγέλματος. 3. Να αναλαμβάνω τα αντικείμενα εκείνα για τα οποία είμαι πιστοποιημένος ή/και να μην χρησιμοποιώ την πιστοποίησή μου σε αντικείμενο διαφορετικό από αυτό που ορίζει το Σχήμα Πιστοποίησης. Πολύ περισσότερο να μην αναλαμβάνω εργασίες για τις οποίες δεν έχω την ικανότητα. 4. Να ενημερώνω και να μην αποκρύπτω από τους πελάτες μου ή/και τους πελάτες του εργοδότη μου πιθανά φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων. 5. Να μην αποκαλύπτω οποιαδήποτε πληροφορία είναι εμπιστευτική, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο ή από συμφωνία με τον/τους εμπλεκόμενο/ους. 6. Να μην δέχομαι οποιασδήποτε μορφής πίεση (χρήματα, δώρα κτλ) από οποιονδήποτε, που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική μου κρίση. 7. Να είναι δίκαια και επαγγελματική η υπηρεσία που παρέχω βασισμένη σε αντικειμενικά κριτήρια. 8. Να μην δρω κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να βλάψει τη φήμη της ACTA ή τη διαδικασία πιστοποίησης και να συνεργάζομαι σε κάθε προσπάθεια έρευνας όταν προκύπτει κάποια παραβίαση των κανόνων που μου κοινοποιήθηκαν.

15 ΣΕΛΙ Α 15 ΑΠΟ Να τηρώ πλήρες και αξιόπιστο αρχείο παραπόνων ή ενστάσεων, σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας μου. Παρέλαβα ιδιοχείρως το πιστοποιητικό στις.../.../... Ο ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ (Ημερομηνία, Υπογραφή) Η ACTA δεσμεύεται ότι εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στα αρχεία της. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Νόμος 2472/1997).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 7.0 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 NOMIKO KEIMENO ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2014 K 03 ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλο το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου (όπως οι πληροφορίες, το κείμενο και οι εικόνες) ανήκει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ»

DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ» DQS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΟΝΩΣΕΩΝ / ΜΟΝΩΤΗ» Γενικά Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Μόνωσης/ Μονωτή, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Πτυχιακή εργασία της σπουδάστριας: Διαμαντοπούλου Γεωργίας Η Εξάμηνο Επιβλέπον καθηγητής: Τσιαντής Λεωνίδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Ε Π Ι Τ Η Ρ Η Τ Ω Ν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ιούνιος 2013 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα