2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008"

Transcript

1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Ειδική Εκπαίδευση: Διαταραχές Λόγου και Κοινωνικής Προσαρμογής το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και αποδίδει 21 πιστωτικές μονάδες ECTS σε όσους το ολοκληρώσουν επιτυχώς. Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων οδήγησε το Κ.Ε.Κ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο σχεδιασμό των πρωτοποριακών αυτών Προγραμμάτων Κατάρτισης, με γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων στηρίχτηκε κυρίως: στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος. Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για το εκπαιδευτικό αντικείμενο Ειδική Εκπαίδευση: Διαταραχές Λόγου και Κοινωνικής Προσαρμογής, τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας σε αυτό, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμες, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος. 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Το ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πιστοποιημένο (Κ.Π ) από τον επίσημο εθνικό φορέα για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), από τον Οκτώβριο του Σε συνέχεια της πρώτης απόφασης πιστοποίησης, και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, το ΚΕΚ λαμβάνει σε ετήσια βάση, Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ, από τον Ιούλιο του 2008, και μετά από σχετική αξιολόγησή του από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Από τoν Απρίλιο του 2012 διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας από το Φορέα Πιστοποίησης DQS σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση τεκμηριώνει με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέπεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως, την ικανοποίηση των απαιτήσεων του

3 καταρτιζόμενου. Παράλληλα, η εφαρμογή του συστήματος, μεριμνά για την τήρηση επιμέρους διεργασιών που εξασφαλίζουν τη διαρκή βελτίωσή του, καθώς και τη συμμόρφωσή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η εκπαίδευση, ως θεσμός, είναι καθολικός και ενιαίος. Η οποιαδήποτε διαφοροποίησή του μπορεί να είναι ποσοτική και ποιοτική ή ταυτόχρονα και τα δυο. Οι διαφοροποιήσεις του άρα κατ αντιστοιχία και οι προσαρμογές του - οφείλουν να λαμβάνουν συνολικά υπ' όψη, τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και να προσαρμόζονται σ' αυτές. Διατηρώντας όμως πάντα την βασική, κεντρική, στοχοθεσία της εκπαίδευσης που είναι η ολόπλευρη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παιδιών, σε συνάρτηση με τις δυνατότητές τους. Από την άλλη ο μεγάλος αριθμός των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων που παρουσιάζει κάθε μειονεξία και αναπηρία, καθιστά αδύνατη την συνολική περιγραφή των παιδαγωγικών απαιτήσεων για την επίτευξη των στόχων της προσαρμοσμένης εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση των υποστηρικτικών δομών και της συμβουλευτικής για τα παιδιά με Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας και Συμπεριφοράς. Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους, ρυθμούς και στο επίπεδο των δυνατοτήτων τους. Άρα και τα παιδιά. Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε την πιο πάνω θέση είναι σαφές πως κάθε παιδί μπορεί να φτάσει στη μάθηση, «φύσει και θέσει». Αυτό σημαίνει πως όσο πιο επιβοηθητικό, άρα παρεμβατικό και όχι διαφοροποιητικό, είναι το περιβάλλον ενός παιδιού, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να μάθει. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασχολούμαστε κυρίως με τις πιο συχνές μορφές δυσκολιών που συναντάει κανείς στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ EΝΤΑΞΗΣ Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία (τόσο στον Τύπο, όσο και στο Διαδίκτυο), όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων συμμετοχής, θα τηρηθούν αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια επιλογής υποψηφίων. Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Βαθμός πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπρόσθετές γνώσεις και ικανότητες (γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια, εργασιακή εμπειρία) Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας Η αποδοχή ή η απόρριψή της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4 5. ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η επιτυχής ολοκλήρωση των 41 διδακτικών ενοτήτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Εκπαίδευση: Διαταραχές Λόγου και Κοινωνικής Προσαρμογής». Το πρόγραμμα αποδίδει 21 πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System) στους εκπαιδευόμενους που θα τα ολοκληρώσουν επιτυχώς. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζει στους αποφοίτους του συγκεκριμένου προγράμματος τη δυνατότητα απαλλαγής μέχρι και σε τρία μαθήματα συναφούς περιεχομένου σε σχετικά προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματά του. 6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι έξι (6) μήνες, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας εκτιμάται στις 205 ώρες. Η οργάνωση της δομής του προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης βασίζεται σε επίπεδο θεματικών ενοτήτων. Η εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου διδασκαλίας αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προκύπτει δε, από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού, επί την αναγωγή των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας του σε ώρες δια ζώσης διάλεξης (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του), ανά διδακτική ενότητα. Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιμώμενα στοιχεία, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η τελική εκτίμηση του χρόνου ενασχόλησης του εκπαιδευομένου, υπόκειται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο και η προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων. Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα. 7. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Κατοχή προσωπικού Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 8. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, ανάλογα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, μπορεί να περιλαμβάνει: Θεωρία εμπλουτισμένη με εικόνες και links Παραδείγματα - Υποδειγματικές Ασκήσεις Μελέτες Περίπτωσης Σχήματα-Διαγράμματα-Πίνακες Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία Βιντεοπαρουσιάσεις

5 Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης Links σε Εξωτερικές Ιστοσελίδες Πρόσθετα Αρχεία pdf - excel - powerpoint Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ ότι σε ένα παραδοσιακού τύπου έντυπο. Παράλληλα, η δομή των μαθημάτων είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να: καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του, προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό, επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του, εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών. 9. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΚΕΚ διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις, όπως: Το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων tests, Ο Οδηγός Μελέτης ανά Διδακτική Ενότητα που στοχεύει στην διευκόλυνση της οργάνωσης της μελέτης του εκπαιδευόμενου, Η Τελική Εργασία η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας (εφόσον το απαιτεί η φύση του μαθήματος) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης. Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book), προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του. 10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK) Μέσω του ενσωματωμένου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα συστήματος επικοινωνίας, ο εκπαιδευόμενος έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του προγράμματος, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος που τον απασχολεί.

6 11. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει κατά το 60% από τις ασκήσεις αξιολόγησης και κατά το υπόλοιπο 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος και εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία. 12. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής: Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης Η διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης Εκπαιδευόμενου στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εξουσιοδοτημένο στέλεχος του ΚΕΚ, επικοινωνεί τηλεφωνικώς με ένα τυχαίο δείγμα εκπαιδευόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος, εάν αντιμετώπισαν προβλήματα σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό, την επικοινωνία με τον ορισμένο εκπαιδευτή τους, καθώς και με τη γενικότερη μαθησιακή διαδικασία. Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξάγεται με την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος, ενώ η μέση χρονική διάρκειά της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι περίπου 2-3 λεπτά. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης, εφόσον κληθεί, ή μη ταυτοποίησής του κατά τη διεξαγωγή της, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Εγγράφων Ο δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων διασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων που έχει δηλώσει ο εκπαιδευόμενος στην αίτηση συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και βάσει των οποίων έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής του σε αυτό. Κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του προγράμματος, πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων από τη Γραμματεία. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής (Αντίγραφο Πτυχίου, Αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου, Βεβαίωση Εργασιακής Εμπειρίας, Γνώση Ξένων Γλωσσών κ.τ.λ).

7 Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Εγγράφων, εφόσον κληθεί, ή μη ύπαρξης των δικαιολογητικών αυτών, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μην έχει οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες, το πιστοποιητικό σπουδών διατηρείται στο αρχείο της Γραμματείας, μέχρι την ενημέρωση της για τη διευθέτηση της εκκρεμότητας. Προαιρετικά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν: στη διαδικασία αξιολόγησης προτεινόμενων εκπαιδευτικών αντικειμένων Η διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων εκπαιδευτικών αντικειμένων διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικά διαμορφωμένου συνδέσμου, όπου ο μετέχων μπορεί να δει σύντομη περιγραφή των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη φόρμα ταξινόμησής τους, με βάση το βαθμό προτίμησης που τους αποδίδει. Στοχεύει δε, στη μελέτη και τον σχεδιασμό ενεργειών, προς την κατεύθυνση της κάλυψης πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Προγράμματος E-learning του ΕΚΠΑ. στη διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Η διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διεξάγεται ηλεκτρονικά από τον εκπαιδευόμενο μέσω ειδικά διαμορφωμένου συνδέσμου μετά την περάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης είναι αφενός η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διενέργεια της μαθησιακής διαδικασίας και αφορούν την εκπαιδευτική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, και αφετέρου στη μελέτη και το σχεδιασμό ενεργειών προς την κατεύθυνση της διαρκούς αναβάθμισης του Προγράμματος e-learning του ΕΚΠΑ, μέσω της ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων, καθώς και στη διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής αυτών, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών Μετά το τέλος κάθε μαθήματος, ο εκάστοτε εκπαιδευόμενος δύναται να εισέλθει σε συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και να απαντάει ανώνυμα, σε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, βάσει του οποίου προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με το επίπεδο και την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει ο εκπαιδευτής του εκάστοτε μαθήματος. 13. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση, οι οποίοι κατέχουν πολύ βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Συγγράφουν τα βασικά κείμενα και αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για την μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε e-learning μορφή. 14. Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Παιδαγωγικής, Βασίλειος Κουλαϊδής, ο

8 οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1: Κοινωνικές Δυσκολίες Παιδιων και Εφηβων Διδακτική Ενότητα 1: Παιδαγωγική ανηλίκων με δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας των δυσχερειών κοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο και της αντιμετώπισής τους ως αποκλίνουσα/ παρεκκλίνουσα συμπεριφορά παιδιών και εφήβων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζονται ορισμένοι όροι και δίδεται μια μεθοδολογία προσέγγισης των σχετικών θεμάτων στη σχολική τάξη. Διδακτική Ενότητα 2. Διδακτικό Περιβάλλον και Ένταξη Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η έμφαση σε παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές προτεραιότητες αφενός, αφετέρου σε κατευθυντήριες κοινωνικο-εκπαιδευτικών εναλλακτικών και διορθωτικών παρεμβάσεων, με απώτερο στόχο την αποδοτικότερη διδασκαλία και τη σχολική άρα και κοινωνική ένταξη. Διδακτική Ενότητα 3. Ειδικές Παιδαγωγικές Μεθοδολογίες και Μαθητοκεντρική Διδασκαλία Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση διδακτικών τρόπων προσέγγισης στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Περιγράφονται βιωματικές τεχνικές και τρόποι εκπαιδευτικής υποστήριξης στη διαχείριση γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών στη σχολική τάξη. Τονίζεται η μεθοδολογία για μία μαθητοκεντρική διδασκαλία με έμφαση σε κοινωνικές δεξιότητες: συμμετοχή, επίλυση προβλήματος, λήψη απόφασης και ανάπτυξη αυτοπεποίθησης. Διδακτική Ενότητα 4. Εξατομικευμένες Διδακτικές Παρεμβάσεις Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παράθεση και η παρουσίαση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης και επικοινωνίας στη διαχείριση δυσκολιών μάθησης και κοινωνικής προσαρμογής. Επιπλέον, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη δομή, το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων παρέμβασης. Διδακτική Ενότητα 5. Παιδαγωγικές Πρακτικές Κοινωνικής Ένταξης Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας στρατηγικών διαχείρισης και τροποποίησης της συμπεριφοράς. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για στρατηγικές πρόληψης, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και προαγωγής της υγείας με απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη παιδιών και εφήβων. ΜΑΘΗΜΑ 2. Εννοιολογικός Καθορισμός των Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας Διδακτική Ενότητα 1. Η Έννοια της Ομιλίας, του Λόγου, της Γλώσσας και της Επικοινωνίας - οι Κατηγορίες των διαταραχών Λόγου και Ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί το πεδίο της Λογοθεραπείας και η εξέλιξή της, καθώς και να περιγραφούν οι κατηγορίες των Διαταραχών λόγου και ομιλίας. Πραγματοποιείται αδρός εννοιολογικός καθορισμός κάθε κατηγορίας διαταραχών και δίνονται οι ορισμοί της γλώσσας, του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας. Αναλύεται το έργο του λογοθεραπευτή ως προς την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών στον λόγο και στην ομιλία.

9 Διδακτική Ενότητα 2. Η γλωσσική εξέλιξη του φυσιολογικού παιδιού Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης του φυσιολογικού παιδιού και να εξηγηθεί η σημασία της φυσιολογικής γλωσσικής εξέλιξης και ο ρόλος της στη διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών λόγου και ομιλίας. Επίσης, σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να συζητηθούν τα επίπεδα της γλωσσικής εξέλιξης του φυσιολογικού παιδιού, η φωνητική εξέλιξη της γλώσσας, η εξέλιξη της γλωσσικής κατανόησης και της σημασίας των λέξεων, η εξέλιξη των λεκτικών μορφών και η εξέλιξη της πρότασης και της σύνδεσης των προτάσεων. Η κατανόηση των σταδίων και των μορφών που παίρνει η γλωσσική ανάπτυξη των φυσιολογικών παιδιών αποτελεί τη βάση στην κατανόηση των δυσκολιών και διαταραχών λόγου και ομιλίας. Διδακτική Ενότητα 3. Οι βασικές θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της θεραπευτικής αγωγής του λόγου και των βασικών θεωριών γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών. Εξετάζονται εναλλακτικοί όροι της επιστήμης της Λογοθεραπείας και διευκρινίζονται οι σημασίες τους. Περιγράφεται η Θεραπευτική αγωγή του λόγου ή Λογοθεραπεία και η προέλευσή της μέσω άλλων επιστημονικών κλάδων. Παρουσιάζεται αναλυτικά η ιστορία της Θεραπευτικής αγωγής του λόγου ή Λογοθεραπείας από την Αρχαία Ελλάδα και εξής. Δίνονται τα δεδομένα των κυριότερων ΜΑΘΗΜΑ 3. Αιτιολογία και Συμπτωματολογία των Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας Διδακτική Ενότητα 1. Η αιτιολογία και ψυχοφυσιολογία των διαταραχών λόγου και ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν οι αιτίες των διαταραχών λόγου και ομιλίας και η ψυχοφυσιολογία των διαταραχών. Επίσης, αναλύονται οι γενικές αιτίες και η αιτιολογία ανά είδος διαταραχής, και τέλος δίνονται στοιχεία για τη φυσιολογία της γλώσσας και τα μοντέλα που ερμηνεύουν την κατάκτηση της γλώσσας και τις γλωσσικές διαταραχές. Διδακτική Ενότητα 2. Η συμπτωματολογία των διαταραχών λόγου και ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά της επιτυχούς επικοινωνίας και τα συμπτώματα των Διαταραχών λόγου και ομιλίας. Επιμέρους στόχοι είναι, να παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις για την επικοινωνία, τα επίπεδα του λόγου και οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να ερμηνευθούν τα χαρακτηριστικά των διαταραχών του λόγου. Σε ό,τι αφορά στη συμπτωματολογία στόχοι είναι να περιγραφούν τα γνωρίσματα κάθε διαταραχής. ΜΑΘΗΜΑ 4: Αξιολόγηση των Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας Διδακτική Ενότητα 1. Αρχές και σκοποί αξιολόγησης των Διαταραχών λόγου και ομιλίας Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί η έννοια της αξιολόγησης των διαταραχών λόγου και ομιλίας και η διάκριση του όρου αυτού από την έννοια της διάγνωσης. Επίσης, σκοπός είναι να παρουσιαστούν οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης και οι σκοποί της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση από την προετοιμασία, μέχρι τη διαπίστωση του προβλήματος. Σημαντική είναι και η ανάλυση των συστημάτων αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει αντικειμενικότητα και συνολικότητα στη διαδικασία. Διδακτική Ενότητα 2. Μέθοδοι αξιολόγησης των Διαταραχών λόγου και ομιλίας Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν οι γλωσσικοί τομείς που χρήζουν αξιολόγησης,

10 ο κώδικας αντικειμενικής εξέτασης των παιδιών και οι μέθοδοι αξιολόγησης των Διαταραχών λόγου και ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται οι τομείς του λόγου, της ομιλίας, της ροής, της φωνής και της ακοής. Σε ό,τι αφορά στις μεθόδους αξιολόγησης αναλύονται τα τεστ ανίχνευσης, οι ψυχομετρικές δοκιμασίες, τα σταθμισμένα τεστ και οι μέθοδοι εναλλακτικής αξιολόγησης. Όλα τα παραπάνω εξετάζονται ως προς την έννοιά τους, τους σκοπούς τους και τη χρησιμότητά τους στη σφαιρική λογοθεραπευτική αξιολόγηση. Διδακτική Ενότητα 3. Είδη αξιολογικών διαδικασιών των Διαταραχών λόγου και ομιλίας Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν διεξοδικά οι κοινές διαδικασίες αξιολόγησης των Διαταραχών λόγου και ομιλίας και τα στοιχεία ενός πλήρους λογοπαθολογικού ιστορικού. Οι συνήθεις αξιολογικές διαδικασίες είναι, η λήψη λογοπαθολογικού ιστορικού, η στοματοπροσωπική εξέταση, ο ακουολογικός έλεγχος, η αξιολόγηση της ταχύτητας παραγωγής διαδοχοκινητικών συλλαβών, η απόκτηση δείγματος λόγου-ομιλίας-φωνής και η ανάγνωση κειμένου. Σε ό,τι αφορά στο λογοπαθολογικό ιστορικό, που είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα στη διαγνωστική διαδικασία, αυτό διέπεται από κάποιους κανόνες και κριτήρια. Διδακτική Ενότητα 4. Η σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η ερμηνεία της επίσημης αξιολόγησης των διαταραχών λόγου και ομιλίας, μέσω των ψυχολογικών θεωριών και να παρουσιαστούν τα στοιχεία που συνθέτουν την έκθεση αξιολόγησης. Επίσης, παρουσιάζεται η ψυχολογική σκοπιά της αξιολόγησης και τα χαρακτηριστικά και οι τομείς της αντικειμενικής αξιολόγησης. Τέλος, παρουσιάζονται οι αρχές και τα πεδία της έκθεσης αξιολόγησης. Διδακτική Ενότητα 5. Αξιολόγηση των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να περιγραφούν αναλυτικά οι αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές και οι μέθοδοι και διαδικασίες που διέπουν την αξιολόγησή τους. Αναλύονται οι σκοποί της αξιολόγησης και τα είδη των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών. Επεξηγείται πώς οι κοινές αξιολογικές διαδικασίες εφαρμόζονται στην περίπτωση των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών. Προσφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία για την άτυπη αξιολόγηση των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών. Τέλος, παρουσιάζονται τα δεδομένα της επίσημης αξιολόγησης των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών. Διδακτική Ενότητα 6. Αξιολόγηση των διαταραχών του λόγου Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η περιγραφή και η λεπτομερής αξιολόγηση των διαταραχών λόγου. Στην ενότητα εξετάζεται η πλήρης περιγραφή των διαταραχών λόγου και οι δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες, πραγματοποιείται η διάκριση μεταξύ αργοπορημένου λόγου και γλωσσικής διαταραχής, και παρουσιάζεται η περίπτωση των επίκτητων διαταραχών του λόγου. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης των διαταραχών του λόγου. Διδακτική Ενότητα 7. Αξιολόγηση των διαταραχών ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι διαταραχές ομιλίας και οι μέθοδοι αξιολόγησής τους. Επίσης, επιχειρείται η κατανόηση της έννοιας του τραυλισμού, τα είδη του και η εκτίμηση του βαθμού σοβαρότητάς του. Στο ίδιο πλαίσιο, σκοπός είναι η περιγραφή των ειδικών δυσλαλιών. Σημαντικός σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι, τέλος, η παρουσίαση των διαδικασιών αξιολόγησης των διαταραχών ομιλίας ανά περίπτωση. Διδακτική Ενότητα 8. Αξιολόγηση των διαταραχών ανάγνωσης και γραφής Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι διαταραχές ανάγνωσης και γραφής. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αναγνωσιασθένεια και η ψευδοαναγνωσιασθένεια και οι διαταραχές γραφής. Εξηγούνται οι τεχνικές αξιολόγησης των διαταραχών ανάγνωσης και γραφής και οι μορφές τους.

11 ΜΑΘΗΜΑ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ Διδακτική ενότητα 1. Η Έννοια της θεραπείας των διαταραχών Λόγου και Ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η έννοια της θεραπείας των Διαταραχών λόγου και ομιλίας, η ιατροπαιδαγωγική της διάσταση και οι γενικές αρχές που διέπουν τη θεραπεία των Διαταραχών αυτών. Επιμέρους στόχοι είναι η παρουσίαση των στόχων και των σταδίων της θεραπείας των Διαταραχών λόγου και ομιλίας, καθώς και οι γενικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Διδακτική ενότητα 2. Αντιμετώπιση των διαταραχών του Λόγου Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η θεραπεία της αφασίας και του συνδρόμου του δεξιού ημισφαιρίου. Επίσης, αναλύεται η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης στη θεραπευτική διαδικασία, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και οι βραχυχρόνιοι στόχοι με τις τεχνικές λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Διδακτική ενότητα 3. Αντιμετώπιση των διαταραχών Ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να περιγραφούν οι τεχνικές παρέμβασης των Διαταραχών ομιλίας. Αναλύονται οι στόχοι και οι τεχνικές θεραπείας του τραυλισμού. Επίσης, επεξηγούνται οι θεραπευτικές προσεγγίσεις των ειδικών δυσλαλιών και συγκεκριμένα οι προασκήσεις που απαιτούνται, οι τεχνικές και η διαδικασία αντιμετώπισής τους. Διδακτική ενότητα 4. Αντιμετώπιση των διαταραχών Ανάγνωσης και Γραφής Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι μέθοδοι αντιμετώπισης των διαταραχών ανάγνωσης και γραφής. Περιγράφεται η σχέση της ανάγνωσης με τη γραφή στην πορεία εκμάθησης. Επίσης, περιγράφεται η σχέση των διαταραχών ανάγνωσης και γραφής με τον λόγο και η σχέση των διαταραχών ανάγνωσης και γραφής με τη συμπεριφορά και το συναίσθημα. Αναλύονται οι δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής ανά σχολική βαθμίδα, καθώς και η ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ανάγνωσης και γραφής. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τεχνικές αντιμετώπισης των αναγνωστικών δυσκολιών, της γραφής, καθώς και οι ειδικές τεχνικές παρέμβασης στην αντιμετώπιση των δυσκολιών γραφής. ΜΑΘΗΜΑ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Διδακτική Ενότητα 1. Το Πρόγραμμα της Λειτουργικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς Με την ενότητα αυτή στοχεύουμε να ενημερωθεί γενικά ο αναγνώστης και ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός για το Πρόγραμμα της Λειτουργικής Ανάλυσης και Διαμόρφωσης της Συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις θεωρητικές θέσεις, στα στάδια του προγράμματος και στα βασικά συστατικά στοιχεία αυτών των σταδίων. Διδακτική Ενότητα 2. Παράδειγμα Αντιμετώπισης ενός Εσωτερικευμένου Προβλήματος Συμπεριφοράς μιας Μαθήτριας με Κοινωνική Απόσυρση σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Λειτουργικής Ανάλυσης και Διαμόρφωσης της Συμπεριφοράς Στην προηγούμενη ενότητα ο εκπαιδευτικός ενημερώθηκε θεωρητικά για τις θέσεις και τα συστατικά στοιχεία των σταδίων του προγράμματος της Λειτουργικής Ανάλυσης και Διαμόρφωσης Συμπεριφοράς. Στην παρούσα ενότητα καλείται να εφαρμόσει και να υλοποιήσει πρακτικά τα στάδια του προγράμματος σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της Μαρίας μιας μαθήτριας με κοινωνική απόσυρση.

12 Διδακτική Ενότητα 3. Η Χρήση των Γνωστικών-Συμπεριφοριστικών Στρατηγικών και Τεχνικών στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξοικειώσει τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη και ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό με μερικές αντιπροσωπευτικές τεχνικές και διαδικασίες, οι οποίες στηρίζονται θεωρητικά στις γνωσιακέςσυμπεριφοριστικές θέσεις και στοχεύουν να βοηθήσουν τα παιδιά και τους εφήβους να χειρίζονται και να ρυθμίζουν μόνοι τους τη συμπεριφορά τους χωρίς την εξωτερική βοήθεια (ετεροκαθοδήγηση) και να επιλύουν αυτόνομα (αυτοκαθοδήγηση) τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη μαθησιακή διαδικασία και στην ψυχοκοινωνική συμπεριφορά τους. Διδακτική Ενότητα 4. Ανθρωπιστική Εκπαίδευση Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη και ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό με την ανθρωπιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση και να τον πληροφορήσει για τη φιλοσοφία, τις θέσεις και τις έννοιες που χρησιμοποιούν ανθρωπιστές ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί. Διδακτική Ενότητα 5. Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή Με την ενότητα αυτή στοχεύουμε να ενημερωθεί ο αναγνώστης και ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός για τη σημασία της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Η ενότητα παρέχει γενικές στρατηγικές που μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός στο σχολείο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, είτε μέσα από την εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων είτε κατά την καθημερινή διδακτική διαδικασία. ΜΑΘΗΜΑ 7. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτική Ενότητα 1. Προσαρμοσμένη Ειδική Εκπαίδευση Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους μαθητευόμενους με τις μειονεξίες και τις αναπηρίες κάποιων παιδιών και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απαιτούνται για μια ισότιμη και ισόνομη μεταχείρισή τους από τον θεσμό της εκπαίδευσης. Θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση διαφόρων μορφών μειονεξιών και αναπηριών καθώς και οι απαιτούμενες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών στο πλαίσιο της βασικών αρχών της Συνεκπαίδευσης. Οι επί μέρους σκοποί και στόχοι συνίστανται: Να μπορεί μαθητευόμενος να προσεγγίσει, κατανοήσει και να κάνει ευχερή χρήση των διάφορων όρων για καλύτερη εξοικείωση και λειτουργία σ αυτή τη γνωστική περιοχή. Να εντοπίσει τις διάφορες βασικές περιπτώσεις και κυρίως να διαχωρίζει τη μειονεξία από την αναπηρία. Να μπορεί να προσεγγίζει τις μεθόδους μελέτης και έρευνας περιπτώσεων που ομαδοποιούνται στις διάφορες κατηγορίες. Να εντοπίζει το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς και στήριξης κάθε περίπτωσης Προσαρμοσμένης - Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδική έμφαση στα σύγχρονα ρεύματα και καινοτομίες. Να αντιληφθεί βιωματικά τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της Προσαρμοσμένης - Ειδικής Εκπαίδευσης και την αναγκαιότητά της με τη μορφή της Συνεκπαίδευσης. Να μπορεί να επισημάνει τα βασικά ελλείμματα των παιδιών σε βασικούς λειτουργικούς τομείς η νοητική ικανότητα, η επικοινωνιακή ικανότητα, οι κινητικές δεξιότητες, η φυσική κατάσταση, η προφορική και γραπτή ομιλία, η μαθησιακή λειτουργία, η συναισθηματική κατάσταση, η συμπεριφορά, πολιτισμική διαφοροποίηση,

13 η γλωσσική ετερότητα. Διδακτική Ενότητα 2. Μορφές Κατηγορίες Ειδικών Εκαπαιδευτικών Αναγκών Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους μαθητευόμενους με τη ύπαρξη και την κοινωνική και εκπαιδευτική λειτουργία των ατόμων με μειονεξίες και αναπηρίες. Αυτά που μέχρι και σήμερα πολλοί ονομάζουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα άτομα με μειονεξίες και αναπηρίες πληθυσμιακά και κοινωνικά αποτελούν μια μειονότητα με μειωμένη κοινωνική ισχύ. Για πολλά χρόνια παρέμειναν στο περιθώριο χωρίς να μπορούν να ασκήσουν ουσιαστική πίεση στις ομάδες λήψης των πολιτικών αποφάσεων. Από την άλλη η επικρατούσα ιδεολογία και νοοτροπία τα εμπόδιζε από του να μπορούν ν αποφασίσουν τα ίδια για θέματα που τα αφορούσαν. Αδιάψευστη απόδειξη όλων των παραπάνω αποτελεί η ιστορική εξέλιξη της σχέσης της κοινωνίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα άτομα με μειονεξίες και αναπηρίες. Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις σε συνολικό επίπεδο είχαν ως σημείο εκκίνησης και πεδίο αναφοράς τις οικονομικές, ψυχολογικές και ευρύτερες κοινωνικές παραμέτρους που εξέφραζαν και εμπέδωναν την εκάστοτε κυρίαρχη ιδεολογία. Ακόμη και οι τάσεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης αποδεικνύουν αυτήν την πραγματικότητα. Σήμερα μετά από πολλούς αγώνες έχει γίνει αποδεκτό ότι η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κοινωνικής δράσης, που κατατάσσεται μεταξύ εκείνων που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικά νόμιμες άρα συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης - αποτελεί παραβίαση των φυσικών και πολιτικών δικαιωμάτων αυτού που την υφίσταται. Στην περίπτωση των ΑμΜΑ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ενώ η κοινωνία είναι εκείνη που δημιουργεί τις συνθήκες μειονεξίας και αναπηρίας, το ίδιο το άτομο στερείται προνομίων που εκπηγάζουν από τα φυσικά και πολιτικά του δικαιώματα. Ετσι απαιτείται από το κοινωνικό σύνολο να καταβληθεί προσπάθεια από τα μειονεκτικά και ανάπηρα άτομα για να «ενταχθούν» και ν αποκτήσουν ίσες ευκαιρίες. Κανείς όμως δεν προσεγγίζει το φαινόμενο από την άλλη του πλευρά. Η ίδια η κοινωνία έχοντας διαμορφώσει αρνητικές στάσεις έναντι των ατόμων αυτών, προσφέροντας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο «ειδικές» υπηρεσίες που στην πραγματικότητα εμποδίζουν την παροχή ίσων ευκαιριών, είναι εκείνη που από τα πράγματα πρέπει ν αλλάξει. Η εξασφάλιση της ισότητας των ατόμων με μειονεξίες και αναπηρίες, είναι υπόθεση που μπορεί να στηριχτεί μόνο σε μια φιλοσοφία και πολιτικές αποφάσεις που θα στηρίζονται στην αρχή της ίσης συμμετοχής μέσα στην διαφορετικότητα. Για να συμβεί αυτό είναι ανάγκη προηγουμένως να ξεπεραστούν κατά βάση οι στερεοτυπικές αντιλήψεις: Της μη ίσης παραγωγικής απόδοσης. Της λειτουργίας των ατόμων με μειονεξίες και αναπηρίες ως καταναλωτών και όχι ως αποδεκτών πρόνοιας και ελεημοσύνης. Της ανικανότητας για εύρεση εργασίας. Της αδυναμίας παρακολούθησης του γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος. ΜΑΘΗΜΑ 8: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Διδακτική Ενότητα 1. Μάθηση, Δυσκολίες Μάθησης, Ειδικές Δυσκολίες Μάθησης Ο τελικός σκοπός της ενότητας αυτής είναι ν αντιληφθούν οι μαθητευόμενοι τη σημαντικότητα της μαθησιακής λειτουργίας, αλλά και να προσεγγίσουν στις πραγματικές του διαστάσεις το φαινόμενο των δυσκολιών μάθησης.

14 Η μάθηση δεν είναι και τόσο εύκολη δουλειά είτε είναι κανείς μαθητής, είτε φοιτητής, είτε εκπαιδευτικός. Όλοι δεν μαθαίνουν κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία. Πάντως όλοι, μαθαίνουν. Η μάθηση αποτελεί μια εγκεφαλική ολιστική λειτουργία. Ο εγκέφαλός μας δεν μαθαίνει μονοδιάστατα, αλλά πολυδιάστατα με συνδυασμό στοιχείων, παλαιών και νέων. Οι δυσκολίες μάθησης, ( ΔΜ), αποτελούν επιστημονικό τομέα που άρχισε ν αναπτύσσεται από το Οι ερευνητές προκαλούνται για εργασία στον τομέα αυτό από το γεγονός ότι οι δυσκολίες μάθησης παρατηρούνται σε παιδιά που ενώ εμφανίζουν μέσο ή υψηλότερο Δείκτη Νοημοσύνης, (ΔΝ), εντούτοις αποτυγχάνουν σε περιοχές όπου ο ΔΝ προβλέπει επιτυχία. Αυτό εμφανίζεται πιο χαρακτηριστικά στη γλώσσα, ιδιαίτερα στην εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης. Πιο απλά τα άτομα με Δ.Μ φαίνεται να αποτυγχάνουν σε μια σχολική κυρίως δραστηριότητα, (αυτό το επισημαίνεται εμφατικά και να το έχετε συνεχώς στο νου σας), που θεωρείται ουσιαστική για τον μέσο άνθρωπο της εποχής μας. Στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα ένα άτομο που δεν έχει Νοητική Υστέρηση ή άλλου είδους νοητικές διαταραχές, προβλήματα όρασης ή ακοής και δεν δέχεται αρνητική επίδραση από το περιβάλλον του, θεωρείται πως πρέπει να είναι σε θέση ν ανταποκρίνεται καλά στο Μέσο Όρο, ( ΜΟ ), των απαιτήσεων του Γενικού Σχολείου. Αυτός είναι και ο λόγος που τα παιδιά με Δ.Μ έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον, αλλά και ταυτόχρονα έχουν εμπλέξει μερικούς από τους ικανότερους ερευνητές στα πεδία της ψυχολογίας και ειδικότερα των ψυχολόγων που ασχολούνται με τη γνωστική ικανότητα και της μαθησιακή λειτουργία - της ανάγνωσης, της γραφής, της ομιλίας, της ακοής, της όρασης, της νευρολογίας, της νευροφυσιολογίας, γενικά της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της προσαρμοσμένης εκπαίδευσης. Οι ειδικές δυσκολίες μάθησης αποτελούν ειδικό τομέα των δυσκολιών μάθησης αφού η αιτιογένεσή τους μας είναι άγνωστη μέχρι αυτή τη στιγμή και ταυτόχρονα η εκδήλωσή τους διαφέρει απόλυτα από άτομο σε άτομο. Αποτέλεσμα η ανάγκη παρεμβατικής εργασίας ν απαιτεί Προσαρμοσμένο Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για κάθε άτομο σε σχέση με το περιβάλλον του. Διδακτική Ενότητα 2. Διαταραχή Ελλειματικής προσοχής - υπερκινητικότητα Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να κάνει τους σπουδαστές να εντοπίσουν τη Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και την Υπερκινητικότητα, (ΔΕΠ Υ), στην πραγματική και όχι στη μυθολογική της έκφανση. Για να πάρετε μια πρακτική εικόνα του πως λειτουργεί προσπαθήστε να δημιουργήσετε στο μυαλό σας της αποτύπωση της δυσκολίας ενός παιδιού της Α Δημοτικού να κάθεται και να συγκεντρώνεται σε οδηγίες μέσα σε μια αίθουσα της Δ Δημοτικού. Στην πραγματικότητα έχετε μια αδρή ιδέα του πόσο δύσκολο είναι για πολλά παιδιά με ΔΕΠ-Υ να λειτουργήσουν σε ομάδες παιδιών της ίδιας ηλικίας με τη δική τους. Οι σπουδαστές πρέπει να ξεκαθαρίσουν ότι τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ μπορεί να εμφανίζουν καθυστέρηση ίση μέχρι και με το 30% της πραγματικής τους ηλικίας ως προς την ικανότητά τους να προσέχουν και να θυμούνται. Μόνο αυτό όμως διότι κατά τ άλλα ακολουθούν την αναπτυξιακή νομοτέλεια των συνομηλίκων τους. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι ένα εννιάχρονο παιδί μπορεί να δρα περισσότερο σαν εξάχρονο ως προς την ικανότητά του να εστιάζει και να χρησιμοποιεί αυτοέλεγχο. Αν και το προσωπικό των σχολικών μονάδων δεν είναι συνήθως σε θέση να κάνει διάγνωση της ΔΕΠ-Υ, λόγω πλήρους ή ελλιπούς ενημέρωσης, η πληροφόρηση που μπορεί να παρέχει στην πολυθεματική ομάδα

15 διάγνωσης είναι ανεκτίμητη. Από την πλευρά τους οι γονείς - ο βασικός εταίρος στη διαχείριση της κατάστασης του παιδιού - πρέπει να κατανοήσουν ότι όταν τα παιδιά αγωνίζονται συναισθηματικά, από άποψη συμπεριφοράς ή αναπτυξιακά, είναι πιθανόν ν' αντιμετωπίζουν δυσκολία σ' ένα πλήθος σημαντικών δραστηριοτήτων της ζωής τους. Η διαδικασία της αξιολόγησης και της παρέμβασης δεν έχει ως στόχο απλά να μετρήσει συμπτώματα και να οδηγηθεί σε διαγνώσεις και παρεμβάσεις. Αλλά να κατανοήσει τα δυνατά σημεία ενός παιδιού, καθώς επίσης και τις αδυναμίες του, με τρόπο τέτοιο ώστε να βοηθήσει στην παροχή υποστήριξης και βοήθειας. Για να κάνουν τη σωστή επιλογή οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο που παίζει στην ανάπτυξη του παιδιού ο αυτοέλεγχος που ωριμάζει φυσιολογικά. Ο αυτοέλεγχος έχει αποφασιστική σημασία για να μάθει το παιδί να συμπεριφέρεται, να διαχειρίζεται συναισθήματα, να αναπτύσσει φιλίες και να λειτουργεί αποτελεσματικά στις δραστηριότητες της κοινότητας. Επομένως, δεν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι η συνύπαρξη μαθησιακών, συμπεριφοριστικών και συναισθηματικών προβλημάτων είναι περισσότερο ο κανόνας παρά η εξαίρεση για τα παιδιά στα οποία γίνεται διάγνωση ΔΕΠ-Υ. Επομένως οι εκπαιδευόμενοι πρέπει πέρα από την προσέγγιση των βασικών χαρακτηριστικών της διαταραχής να κατανοήσουν τα βήματα ου απαιτούνται για μια έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση καθώς και τα μέτρα παρέμβασης στο σχολείο και το σπίτι. Διδακτική Ενότητα 3. Συναισθηματικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς Κεντρικός σκοπός της ενότητας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν το ρόλο των συναισθημάτων στην εκδήλωση της συμπεριφοράς. Το συναίσθημα αναφέρεται σε ένα σύνολο επεξεργασμένων αισθημάτων και τις σκέψεις που προκαλεί, στις ψυχολογικές και βιολογικές καταστάσεις που το συνοδεύουν και στις τάσεις για δράση. Είναι ένας γενικευτικός όρος αναφορικά με την υποκειμενική, συνειδητή εμπειρία. Χαρακτηρίζεται από ψυχοφυσιολογικές εκδηλώσεις, νοητικές και βιολογικές αντιδράσεις, πρόκληση συγκίνησης. Τα συναισθήματα μας οδηγούν να δράσουμε ενεργητικά, παθητικά ή και αδιάφορα σε επιδράσεις που δεχόμαστε από το περιβάλλον μας. Συνδέονται με τη διάθεση και επηρεάζουν την έκκριση ορμονών που είναι οι αιτίες πρόκλησης της ευχαρίστησης ή της δυσαρέσκειας. Έτσι σχετίζονται τα με την ευφυή προσαρμογή μας στις εκάστοτε συνθήκες της ζωής. Η συναισθηματική κατάσταση επηρεάζει ευθέως την εγκεφαλική λειτουργία. Οι ενήλικες λόγω των εμπειριών και της ωριμότητάς τους μπορούν σε σημαντικό βαθμό να πλαισιώσουν μια οποιαδήποτε συναισθηματική τους κατάσταση ακόμη και με την κάλυψη μιας αστείας ιστορίας αυτοσαρκαζόμενοι. Τα παιδιά όμως δεν διαθέτουν αυτήν την ικανότητα. Συνήθως στην περίπτωση που φοβούνται, οι γνωστικές τους ικανότητες δεν λειτουργούν κάτω από τον έλεγχό τους. Στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν συναισθήματα απογοήτευσης, απελπισίας, ανησυχίας, ντροπής ή θλίψης, χάνουν τη δυνατότητα της μνημονικής ανάκλησης. Δεν μπορούν να κάνουν ακόμη και απλούς συλλογισμούς. Οι γονείς αποτελούν τις πρωτόλειες πηγές συναισθηματικών μοτίβων για τα παιδιά τους μέσα από τον μηχανισμό της μίμησης. Η διαδικασία αυτή προδιαγράφει, αναστέλλει και προκαθορίζει τη σχολική επιτυχία όπως ακριβώς και τις αντίστοιχες σχέσεις μέσα στην ευρύτερη κοινωνία. Τα παιδιά τα οποία έχουν εμπειρικά διαμορφώσει μια αισιόδοξη στάση αντιμετώπισης των γενικών καταστάσεων μεταφέρουν σαφώς αυτήν τους την προσέγγιση και μέσα στις σχολικές τάξεις. Οι πιο γνωστές συναισθηματικές διαταραχές είναι οι διαταραχές της διάθεσης που είναι η:

16 Μείζον Κατάθλιψη Δυσθυμική Διαταραχή. Διπολική Διαταραχή. Διαταραχή Διάθεσης λόγω ιατρικού προβλήματος. Διαταραχή Διάθεσης από χρήση ουσιών. Απόρροια των συναισθημάτων είναι η εκδήλωση μιας συμπεριφοράς. Το τι είναι η συμπεριφορά είναι δύσκολο να οριστεί με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα. Αυτό δε διότι πρέπει να επισημάνουμε πως: Καθένας μας δεν βλέπει το σύνολο των συμπεριφορών αλλά μόνο ένα μέρος της όλης κατάστασης. Είναι δύσκολο να δούμε με αντικειμενικότητα τον εαυτό μας και τους άλλους ταυτόχρονα, δηλαδή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα μας. Έτσι ως συμπεριφορά μπορεί να οριστεί ότι κάνει, (ενεργητική συμπεριφορά), ή δεν κάνει, (παθητική συμπεριφορά), ένα άτομο σε δεδομένο τόπο και χρόνο, μπορεί δε να ερμηνευθεί ως αντίδραση σε ερεθίσματα που προέρχονται από τον εαυτό του, (εσωτερικά ερεθίσματα), ή από το περιβάλλον του, (εξωτερικά ερεθίσματα). Σήμερα έχουν αναπτυχθεί τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς που επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. ΜΑΘΗΜΑ 9: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ Διδακτική Ενότητα 1. Διαταραχές του Λόγου και της Ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να κάνει γνωστό στους μαθητευόμενους το λόγο που τα παιδιά εκδηλώνουν δυσκολίες στην ομιλία και στο λόγο. Τόσο ο λόγος όσο και η ομιλία, ακολουθούν την εξελικτική ψυχοβιολογική νομοτέλεια που ισχύει σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. Έτσι μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι στο λόγο και την ομιλία κάθε άτομο έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης. Η κομβική περίοδος στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας εντοπίζεται μεταξύ 18 μηνών και 4½ χρόνων. Σ αυτά τα χρονικά όρια υπάρχουν φυσιολογικές αποκλίσεις τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, χωρίς αυτό να είναι απόδειξη ότι έχουμε να κάνουμε μ ένα προικισμένο ή μ ένα καθυστερημένο παιδί. Για παράδειγμα ένα παιδί μπορεί να περπατήσει12 μηνών κι ένα άλλο 16, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το πρώτο είναι βιολογικά και νοητικά πιο ώριμο. Εν τούτοις όπως σε όλα και στην ανάπτυξη υπάρχουν ορισμένα χρονικά όρια που αν τα περάσει το παιδί, οι γονείς ή αυτοί που έχουν την φροντίδα του θα πρέπει αρχίσουν να διερωτώνται και φυσικώ τω λόγω να ζητήσουν τη γνώμη του ειδικού. Με την επισήμανση πως άλλο πράγμα είναι ο λόγος και άλλο η ομιλία, αν ο λόγος ή η ομιλία ενός παιδιού ή και τα δυο καθυστερούν αξιοσημείωτα από το μέσο όρο του επιπέδου του λόγου και της ομιλίας των παιδιών της ηλικίας του δεν θα πρέπει ν αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους ή να περιμένουμε κάποιο θαύμα. Αυτά ήταν συμπεριφορές πολύ προηγούμενων χρόνων. Για να ισχύει αυτό οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αρχικά για τις μεσοκανονικές συνθήκες ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας. Στη συνέχεια και σε συνάφεια μ αυτές, θα επισημανθούν οι πιο γνωστές διαταραχές του λόγου και της ομιλίας που έχουν σημαντική επίπτωση στη ζωή του ίδιου του παιδιού, αλλά και της οικογένειάς του.

17 Διδακτική Ενότητα 2. Σχέση Παιδαγωγικής και Ειδικής Παιδαγωγικής του Λόγου και της Ομιλίας Μετά το τέλος της ενότητας οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μια βασική αντίληψη σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η γλώσσα, σε όλες τις μορφές της, ως το υψηλότερο στοιχείο της επικοινωνιακής διαδικασίας μια κοινωνίας. Η γλώσσα είναι ένας κώδικας με τον οποίο οι ιδέες για τον κόσμο παρουσιάζονται μέσω συστήματος μηνυμάτων για επικοινωνία. Εκφράζεται και πραγματώνεται κοινωνικά μέσα από τον τρόπο που μιλούμε, που γράφουμε, που διαβάζουμε. Έτσι τους ειδικούς απασχόλησαν νωρίς βασικά ερωτήματα σχετικά με τη γλωσσική έκφραση προκειμένου να προσεγγίσουν της διαφοροποιήσεις και τις αδυναμίες στο επίπεδο της γλωσσικής επικοινωνίας. Πώς πρέπει να μιλούμε; Ως ερώτημα φαίνεται μεν αυτονόητο αλλά και άδειο από περιεχόμενο. Απάντηση μπορεί να μας δώσει η έρευνα και η ανάλυση και να μας διδάξει πολλά. Η ρητορική π.χ ήταν ιδιαίτερο μάθημα. Η ανάπτυξή της στην αρχαιότητα. Η διδασκαλία της στους αλεξανδρινούς χρόνους, το μεσαίωνα και τους νεώτερους χρόνους. Η προφορική ομιλία. Η ιστορική καταγωγή της ομιλίας, της γλώσσας δεν θα μας απασχολήσει εδώ. Τη θεωρούμε εκ των προτέρων: α). Μέσο για συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους. β). Μέσο για να διατυπώνουμε, να εκφράζουμε, να κοινοποιούμε τα συναισθήματα και τους στοχασμούς μας. γ). Μέσο για να δημιουργούμε στην ψυχή των άλλων ανθρώπων συναισθήματα και στοχασμούς, που εμείς θέλουμε, ( πειθώ ). Μέσο μετάδοσης γνώσεων. δ). Μέσο να καθοδηγούμε και να καθορίζουμε τη βούλησή τους. Η ομιλία μπορεί ν απευθύνεται σε έναν, σε λίγους, σε πολλούς, (άμεσα και έμμεσα σήμερα με το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, σε πάρα πολλούς, σε όλο τον κόσμο με το διαδίκτυο). Πώς πρέπει να διαβάζουμε; Από πρώτη άποψη φαίνεται παράδοξο. Είναι σαν να θέλει κανείς να μας μάθει πώς πρέπει να περπατάμε, ν αναπνέουμε, να κυκλοφορεί το αίμα μας. Παρά το ότι φαίνεται δεν είναι τόσο εύκολο να ξέρουμε ούτε το τί πρέπει να διαβάσουμε, ούτε το πώς, ούτε πότε πρέπει να διαβάσουμε για να ωφεληθούμε από το διάβασμα. Πώς πρέπει να γράφουμε; Η γραπτή ομιλία λόγος. Η δημιουργία της. Η βασική ομοιότητά της με την προφορική ομιλία, (το ότι γράφεται είναι μέσο μνημοτεχνικό και επικοινωνίας, δηλ. χρησιμεύει για την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, ευθύς όμως από την αρχή δημιουργείται για να υπερνικήσει την τοπική ή χρονική απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους και για να μονιμοποιήσει, να παγιώσει την έκφραση της ανθρώπινης σκέψης). Απευθύνεται στον ένα, στους πολλούς. Η μεγάλη σημασία του μνημείου του λόγου. (Τί μας δίνουν σήμερα τα περασμένα. Λογοτεχνικά έργα, πολιτισμός κ.λπ.). Σκοπός του λόγου και της ομιλίας είναι η ψυχική επικοινωνία ανάμεσα σε ανθρώπους, που απέχουν τοπικά ή χρονικά. Η αποκρυστάλλωση της ψυχικής ζωής τους, των κοινωνικών τους σχέσεων, των στοχασμών και των συναισθημάτων τους. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΔΥΣΛΑΛΙΑ. Μετά το τέλος της ενότητας οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μια βασική αντίληψη σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η Δυσλαλία στη γλωσσική εξέλιξη ενός παιδιού και στη ψυχοκοινωνική του παρουσία και συμπεριφορά.

18 Ως συνήθως παρατηρείται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας εντοπίζεται όμως και σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Γενικά αποτελεί την πιο συχνή διαταραχή κατά την παιδική ηλικία. Το παιδί δείχνει να μην μπορεί να μιλήσει καθαρά. Έχει τη μορφή αντικαταστάσεων, αλλοιώσεων, παραλείψεων και αμοιβαίων μεταθέσεων φθόγγων μέσα στις λέξεις. Τα φωνήματα και οι φθόγγοι που φαίνεται πως πάσχουν συχνότερα είναι οι: «Ρρ, Σσ, Ζζ, Ψψ, Ξξ, ΤΣ, τσ, Κ, κ, Θ, θ, Δ, δ». Για παράδειγμα το παιδί προφέρει νελό αντί νερό, μικόθ αντί μικρός, δάλι αντί ζάρι, σέλω αντί θέλω. Οι ενήλικες συνήθως σκέφτονται πως το παιδί είναι ακόμα μικρό και έχει χρόνο μέχρι να πάει σχολείο. Πιστεύουν δε ότι θα μιλήσει καθαρά από μόνο του. Αυτό δε διότι η δυσλαλία μέχρι το τρίτο ή τέταρτο έτος μπορεί να θεωρείται εμπειρικά ως φυσιολογική. Στην περίπτωση όμως που ξεπεράσει τα όρια του τέταρτου έτους, τότε πρέπει να επέμβει ο ειδικός, κατά κύριο λόγο ο λογοθεραπευτής, ώστε η διαταραχή να αποκατασταθεί το αργότερο μέχρι το παιδί να πάει στο σχολείο. Στο σχολείο το παιδί αντιμετωπίζει τα πειράγματα και τις προσβολές των συμμαθητών του, κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται νευρικό, απομονώνεται από τα υπόλοιπα παιδιά και γίνεται αντικοινωνικό. Τα πιο πάνω δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με τη βεβαιότητα. Κανείς μη ειδικός δεν μπορεί να ξέρει πόσο σοβαρό είναι ένα πρόβλημα στην ομιλία. Έτσι είναι καλό το εμφανιζόμενο πρόβλημα να συζητείται σε πρώτο στάδιο με τον/την παιδίατρο ώστε να υπάρχουν τουλάχιστο οι σωστές κατευθύνσεις για το τι θα πρέπει να κάνει κανείς. Η ονομασία της διαταραχής ως δυσλαλία εννοεί πως έχουμε να κάνουμε με διαταραχή που ένα ή περισσότερα φωνήματα ή συνδυασμοί φωνημάτων της γλώσσας του ατόμου, δεν μπορούν να σχηματιστούν σωστά λόγω λειτουργικής διαταραχής και όχι παθολογικής. Αντικαθίστανται από άλλο φώνημα ή ακόμη και απουσιάζουν από τον λόγο του. Διακρίνεται σε: i. Φωνητικού τύπου. Κατ αυτόν δεν υπάρχει η δυνατότητα να προφερθούν σωστά τα φωνήματα και παραλείπονται, π.χ, σήμεα αντί σήμερα. ii. Φωνολογικού τύπου. Στην περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στην αναγνώριση της ηχητικής χροιάς των φθόγγων, π.χ, φάτα αντί γάτα και νελό αντί νερό. Οι φωνητικές διαταραχές παρουσιάζονται όταν το πρόβλημα της δυσλαλίας εντοπίζεται καθαρά στη αδυναμία σχηματισμού του φωνήματος, λόγω ανωριμότητας, κακού σχηματισμού ή τραυματισμού των αρθρωτικών οργάνων. Λόγω ελλιπούς γλωσσικού ερεθίσματος από το οικογενειακό περιβάλλον, λόγω κληρονομικότητας ή λόγω προβλήματος της ακοής. Οι φωνολογικές διαταραχές, παρουσιάζονται όταν το άτομο είναι σε θέση να σχηματίσει ένα παρόμοιο ακουστικά φώνημα, και δεν μπορεί να αντιληφθεί τις μικρές εκείνες διαφορές του ενός από το άλλο φώνημα, που παρουσιάζει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Η εκπαίδευση για την αποκατάσταση των δυσλαλιών κατά τη σχολική ηλικία πρέπει να γίνεται παράλληλα με την καταπολέμηση των ενδεχόμενων διαταραχών γραφής και ανάγνωσης. Έτσι με ολιστική δουλειά πετυχαίνουμε την αγωγή τόσο της προφορικής όσο και της γραπτής ομιλίας. Διδακτική Ενότητα 4. Σιγματισμός Μετά το τέλος της ενότητας οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μια βασική αντίληψη σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει σιγματισμός.

19 Με τον όρο σιγματισμός ή ψελλισμός χαρακτηρίζεται ο ελλιπής σχηματισμός και κατ επέκταση η προφορά του γράμματος "σ". Μερικοί επιστήμονες αναφέρονται όχι μόνο στο "σ" αλλά και στα συριστικά. Εδώ όμως θα πρέπει να επισημάνουμε πως με τη φωνητική προσέγγιση επιτυγχάνεται ο σωστός σχηματισμός του "σ". Φυσικά θα πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για την προφορά του " σ ", που θα αναφερθούν στην περίπτωση της παρέμβασης. Πολλά από τα είδη των σιγματισμών, μπορούμε να τα καταλάβουμε με το μάτι. Κυρίως βλέποντας τη θέση που παίρνει η γλώσσα απέναντι στα δόντια. Για περισσότερη ακρίβεια ο Κ. Καλαντζής προτείνει να μεταχειριζόμαστε έναν ειδικό ακουστικό σωλήνα για να ακούμε τον αέρα που βγαίνει από το στόμα εντοπίζοντας έτσι όλα τα είδη των σιγματισμών από το μετασχηματισμό του σ σε άλλο γράμμα. Στην περίπτωση του που αντιμετωπίζουμε ρινικό σιγματισμό τον καταλαβαίνουμε αν πλησιάσουμε ένα καθρεφτάκι στη μύτη του παιδιού την ώρα που προφέρει το σ. Τότε ο ζεστός αέρας που βγαίνει από τη μύτη του θα θαμπώσει την επιφάνεια του καθρέφτη. Διδακτική Ενότητα 5. Δυσγραμματισμός Μετά το τέλος της ενότητας οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μια βασική αντίληψη σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει ο δυσγραμματισμός στη συνολική ανάπτυξη ενός παιδιού. Χαρακτηρίζεται ως περιορισμένη ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιεί σωστά τους γραμματικούς, συντακτικούς και τους μορφολογικούς κανόνες της μητρικής του γλώσσας. Επομένως η διαταραχή αφορά κατά κύριο λόγο τη γραμματική και το συντακτικό της γλώσσας καθώς και τη σημασία και τη σειρά των λέξεων μέσα στην πρόταση αντίστοιχα. Ο δυσγραμματισμός συνεπάγεται ανικανότητα του ατόμου να εκφράσει τις σκέψεις του με τη σωστή χρήση των ουσιαστικών, στη σωστή πτώση και ρήματα στο σωστό πρόσωπο ή χρόνο σύμφωνα με τους κανόνες της μητρικής του γλώσσας. Στην περίπτωση που τα φαινόμενα του δυσγραμματισμού παρατηρούνται μέχρι το 4ο έτος της ηλικίας, στην περίοδο δηλαδή όπου ο λόγος του παιδιού δεν είναι ακόμα πλήρως διαμορφωμένος αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη, τότε μπορούμε να μιλάμε για φυσιολογικό δυσγραμματισμό. Αντίθετα όμως όταν υπάρχει μια καθυστερημένη γλωσσική εξέλιξη του παιδιού, τότε ο δυσγραμματισμός εξακολουθεί να υπάρχει και μετά το 4ο έτος και πολλές φορές συνυπάρχει με τη δυσλαλία. Εάν το παιδί στην ηλικία των 4 χρόνων χρησιμοποιεί λανθασμένα τους κανόνες που ορίζουν την μορφή των λέξεων και τη θέση αυτών στην πρόταση στην προσπάθειά του να σχηματίσει μικρές προτάσεις, βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβαρή ένδειξη ότι υπάρχει κάποια διαταραχή στην γραμματική εξέλιξη της γλώσσας του παιδιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας διαταραχής είναι η εσφαλμένη κλίση των ρημάτων ή η λάθος τοποθέτησή τους στα πλαίσια μιας απλής πρότασης, (μορφοσυντακτικές διαταραχές). Συνήθως κάτι τέτοιο είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η χρήση του άρθρου και των προθέσεων, ο σχηματισμός του πληθυντικού και της παθητικής φωνής είναι μερικές ακόμη από τις περιπτώσεις που επιφυλάσσουν ιδιαίτερες δυσκολίες στα εμπλεκόμενα παιδιά. Ο Δυσγραμματισμός δεν εμφανίζεται ποτέ μεμονωμένος, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης γλωσσικής διαταραχής, σε συνδυασμό δηλ. με διαταραχές στην άρθρωση ή και με ελλείψεις στο λεξιλόγιο, ( σημασιολογικές διαταραχές). Ο δυσγραμματισμός αναφέρεται σε διαταραχή του λόγου που σχετίζεται πολύ με το συντακτικο - μορφολογικό επίπεδο της γλώσσας. Είναι η διαταραχή στην ικανότητα σχηματισμού προτάσεων, στην προφορική και τη γραπτή ομιλία που να είναι σωστές από γραμματική και συντακτική άποψη. Συγκεκριμένα σωστή τοποθέτηση των λέξεων, σωστή σύνταξη της πρότασης και σωστή κλίση των κλιτών λέξεων. Το παιδί με τη διαταραχή αυτή

20 έχει δυσκολία να εκφράσει τις σκέψεις του με το πρότυπο των κανόνων της γραμματικής και συντακτικής δομής της μητρικής του γλώσσας. Ο δυσγραμματισμός μπορεί να συνυπάρχει με άλλες διαταραχές λόγου, π.χ. με δυσλαλία ή με γενικότερη καθυστέρηση λόγου Διδακτική Ενότητα 6. Ταχυλαλία Μετά το τέλος της ενότητας οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μια βασική αντίληψη σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η ταχυλαλία στην οικογενειακή, μαθητική και κοινωνική ζωή ενός παιδιού και ενός εφήβου. Πρόκειται για διαταραχή του λόγου και της ομιλίας που εκδηλώνεται με βιαστική, ασυγκράτητη ομιλία. Βιαστική προφορά μεμονωμένων φθόγγων. Ασαφή γλωσσική έκφανση, σύγχυση στην άρθρωση και τη σειρά των φθόγγων μέσα στη λέξη. Τις περισσότερες φορές συνοδεύεται από εσφαλμένη χρήση λέξεων, γνωστές και ως παραφρασίες, καθώς και δυσκολίες στην εξεύρεση λέξεων. Η ομιλία έχει χτυπητά μονότονη μορφή. Σε περίπτωση τεταμένης προσοχής και σε καταστάσεις ψυχικής έντασης το παιδί μιλάει καλύτερα από ότι όταν βρίσκεται σε ηρεμία και σε φάση χωρίς ένταση. Είναι πολύ σύνηθες γλωσσικό φαινόμενο που παρατηρείται σε παιδιά, κυρίως κατά την περίοδο της εφηβείας, αλλά και σε ενήλικες. Αποκαλείται ταχυλαλία και στη διεθνή βιβλιογραφία θα το βρει κανείς με τον όρο cluttering. Εκδηλώνεται ως διαταραχή της ροής της ομιλίας χαρακτηριζόμενη κατά βάση από τον πολύ γρήγορο ρυθμό ομιλίας. Η ταχύτητα είναι τέτοιας μορφής, που η ομιλία καθίσταται δυσνόητη στον ακροατή. Η ταχυλαλία συχνά εκφράζεται και μέσω του ακανόνιστου ρυθμού καθώς και των γραμματικών συντακτικών και λεξιλογικών λαθών, γνωστών ως «σαρδάμ». Χαρακτηριστικά στην περίπτωση της ταχυλαλίας ο λόγος είναι ορμητικός, βιαστικός και ακατανόητος. Ως συνέπεια της επίσπευσης και συντόμευσης της ομιλίας, έχουμε ελλιπή, παραποιημένη, ακανόνιστη και ασαφή προφορά φθόγγων, συλλαβών και λέξεων. Η διαταραχή της ταχυλαλίας συγχέεται πολλές φορές με αυτή του τραυλισμού. Πρόκειται για διαταραχές της ροής της ομιλίας, που παρουσιάζουν ωστόσο χαρακτηριστικές αποκλίσεις σε βαθμό που να τις διαφοροποιήσουν. Το παιδί με τραυλισμό διαθέτει συγκροτημένη σκέψη αλλά δυσκολεύεται να την εκφράσει σε λέξεις. Αντίθετα, κάποιος που εμφανίζει ταχυλαλία δεν εμφανίζει δυσκολία στην αποτύπωση των σκέψεών του, αλλά οι σκέψεις αυτές γίνονται ανοργάνωτες κατά τη διάρκεια της ομιλίας καθιστώντας τον ακατάληπτο. Με άλλα λόγια, ενώ η σκέψη τρέχει με τον δικό της γρήγορο ρυθμό, η ομιλία δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτόν τον ρυθμό. Σκέψη και ομιλία είναι ασυγχρόνιστες. Η ταχυλαλία επηρεάζει σημαντικά, όχι μόνο την ομιλία, αλλά και τα μοντέλα της σκέψης. Αυτό μεταφέρεται τόσο στη γραφή, όσο όμως και στην πληκτρολόγηση όταν το άτομο κληθεί να γράψει με πληκτρολόγιο. Η άρθρωση και η φώνηση παρουσιάζουν επίσης αποκλίσεις και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της ομιλίας, έχουμε συχνές εισπνοές και ακατάστατο ρυθμό στην εκφώνηση των λέξεων και στα μεταξύ των λέξεων κενά. Ως προσωπικότητα το άτομο με ταχυλαλία, φαίνεται ότι είναι απότομο και άστατο. Το διακρίνει επιπολαιότητα και το χαρακτηρίζει η αφηρημάδα. Η διαταραχή αυτή της ομιλίας έχει αντίκτυπο και στις κινήσεις του σώματος του ατόμου, οι οποίες είναι απότομες, βιαστικές και άρρυθμες. Η παρεμβατική αντιμετώπιση της ταχυλαλίας καθίσταται δύσκολη ορισμένες φορές, καθώς τα άτομα έχουν περιορισμένη επίγνωση της διαταραχής τους με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συχνά αδιάφοροι ή ακόμη και εχθρικοί προς τους λογοπαιδικούς. Η παρέμβαση που ακολουθείται για τα άτομα αυτά είναι ένας συνδυασμός παιδαγωγικών και ψυχολογικών ασκήσεων, με στόχο την υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ομιλίας.

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα,

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης,

Στη πολυετή εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από τα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Η

EN ISO : Η Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 3 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο

Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση DQS DIN ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

EN ISO : Ο

EN ISO : Ο Επιχειρηματικότητα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access δωρεάν Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access

1. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access δωρεάν Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access 1 Περιεχόμενα 1. Τα Προγράμματα... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ.- Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ.- Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...7

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος»

«Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-class) «Μικροβιολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος» ΔΟΜΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τo Yδάτινο περιβάλλον συχνά αποτελεί την πηγή διαφόρων λοιμωδών υδατογενών νοσημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ.- Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ.- Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος Κατηγορίες Υποψηφίων

1. Εισαγωγή Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος Κατηγορίες Υποψηφίων 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 3 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001: Σκοπός του Προγράμματος 3 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 2 3. Σκοπός του Προγράμματος 3 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης 3 5.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 2 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

εφαλτήριο για τη δημιουργία των Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης,

εφαλτήριο για τη δημιουργία των Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης 5.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ.- Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα