2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008"

Transcript

1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Ειδική Εκπαίδευση: Διαταραχές Λόγου και Κοινωνικής Προσαρμογής το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και αποδίδει 21 πιστωτικές μονάδες ECTS σε όσους το ολοκληρώσουν επιτυχώς. Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων οδήγησε το Κ.Ε.Κ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο σχεδιασμό των πρωτοποριακών αυτών Προγραμμάτων Κατάρτισης, με γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση, αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Η ανάπτυξη των προγραμμάτων στηρίχτηκε κυρίως: στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης, στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, στην άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος. Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για το εκπαιδευτικό αντικείμενο Ειδική Εκπαίδευση: Διαταραχές Λόγου και Κοινωνικής Προσαρμογής, τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας σε αυτό, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμες, για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος. 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Το ΚΕΚ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι πιστοποιημένο (Κ.Π ) από τον επίσημο εθνικό φορέα για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), από τον Οκτώβριο του Σε συνέχεια της πρώτης απόφασης πιστοποίησης, και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, το ΚΕΚ λαμβάνει σε ετήσια βάση, Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ, από τον Ιούλιο του 2008, και μετά από σχετική αξιολόγησή του από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.), διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Από τoν Απρίλιο του 2012 διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας από το Φορέα Πιστοποίησης DQS σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση τεκμηριώνει με αντικειμενικό τρόπο την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέπεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως, την ικανοποίηση των απαιτήσεων του

3 καταρτιζόμενου. Παράλληλα, η εφαρμογή του συστήματος, μεριμνά για την τήρηση επιμέρους διεργασιών που εξασφαλίζουν τη διαρκή βελτίωσή του, καθώς και τη συμμόρφωσή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η εκπαίδευση, ως θεσμός, είναι καθολικός και ενιαίος. Η οποιαδήποτε διαφοροποίησή του μπορεί να είναι ποσοτική και ποιοτική ή ταυτόχρονα και τα δυο. Οι διαφοροποιήσεις του άρα κατ αντιστοιχία και οι προσαρμογές του - οφείλουν να λαμβάνουν συνολικά υπ' όψη, τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και να προσαρμόζονται σ' αυτές. Διατηρώντας όμως πάντα την βασική, κεντρική, στοχοθεσία της εκπαίδευσης που είναι η ολόπλευρη βελτίωση των χαρακτηριστικών των παιδιών, σε συνάρτηση με τις δυνατότητές τους. Από την άλλη ο μεγάλος αριθμός των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων που παρουσιάζει κάθε μειονεξία και αναπηρία, καθιστά αδύνατη την συνολική περιγραφή των παιδαγωγικών απαιτήσεων για την επίτευξη των στόχων της προσαρμοσμένης εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση των υποστηρικτικών δομών και της συμβουλευτικής για τα παιδιά με Διαταραχές Λόγου, Ομιλίας και Συμπεριφοράς. Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους, ρυθμούς και στο επίπεδο των δυνατοτήτων τους. Άρα και τα παιδιά. Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε την πιο πάνω θέση είναι σαφές πως κάθε παιδί μπορεί να φτάσει στη μάθηση, «φύσει και θέσει». Αυτό σημαίνει πως όσο πιο επιβοηθητικό, άρα παρεμβατικό και όχι διαφοροποιητικό, είναι το περιβάλλον ενός παιδιού, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να μάθει. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασχολούμαστε κυρίως με τις πιο συχνές μορφές δυσκολιών που συναντάει κανείς στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ EΝΤΑΞΗΣ Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία (τόσο στον Τύπο, όσο και στο Διαδίκτυο), όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα. Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν: απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων συμμετοχής, θα τηρηθούν αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια επιλογής υποψηφίων. Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Βαθμός πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπρόσθετές γνώσεις και ικανότητες (γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια, εργασιακή εμπειρία) Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας Η αποδοχή ή η απόρριψή της αίτησης συμμετοχής ανακοινώνεται στον υποψήφιο εκπαιδευόμενο ατομικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4 5. ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η επιτυχής ολοκλήρωση των 41 διδακτικών ενοτήτων που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Εκπαίδευση: Διαταραχές Λόγου και Κοινωνικής Προσαρμογής». Το πρόγραμμα αποδίδει 21 πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer System) στους εκπαιδευόμενους που θα τα ολοκληρώσουν επιτυχώς. Συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίζει στους αποφοίτους του συγκεκριμένου προγράμματος τη δυνατότητα απαλλαγής μέχρι και σε τρία μαθήματα συναφούς περιεχομένου σε σχετικά προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματά του. 6. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι έξι (6) μήνες, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας εκτιμάται στις 205 ώρες. Η οργάνωση της δομής του προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης βασίζεται σε επίπεδο θεματικών ενοτήτων. Η εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου διδασκαλίας αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προκύπτει δε, από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού, επί την αναγωγή των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας του σε ώρες δια ζώσης διάλεξης (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του), ανά διδακτική ενότητα. Τα παραπάνω βασίζονται σε εκτιμώμενα στοιχεία, ενώ, όπως είναι ευνόητο, η τελική εκτίμηση του χρόνου ενασχόλησης του εκπαιδευομένου, υπόκειται σε υποκειμενικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο και η προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων. Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης στα στοιχεία του μετέχοντα. 7. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι: Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Κατοχή προσωπικού Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 8. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας, ανάλογα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο, μπορεί να περιλαμβάνει: Θεωρία εμπλουτισμένη με εικόνες και links Παραδείγματα - Υποδειγματικές Ασκήσεις Μελέτες Περίπτωσης Σχήματα-Διαγράμματα-Πίνακες Πρόσθετη Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία Βιντεοπαρουσιάσεις

5 Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης Links σε Εξωτερικές Ιστοσελίδες Πρόσθετα Αρχεία pdf - excel - powerpoint Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των θεματικών ενοτήτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ ότι σε ένα παραδοσιακού τύπου έντυπο. Παράλληλα, η δομή των μαθημάτων είναι διαμορφωμένη, έτσι ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να: καθοδηγεί το σπουδαστή στη μελέτη του, προάγει την αλληλεπίδραση του σπουδαστή με το μαθησιακό υλικό, επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες, αξιολογεί και ενημερώνει το σπουδαστή για την πρόοδο του, εξειδικεύει τις θεωρητικές γνώσεις με τη χρήση πρακτικών εφαρμογών. 9. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΚΕΚ διεξάγεται μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις, όπως: Το Χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες διάθεσης των ενοτήτων και τις προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων tests, Ο Οδηγός Μελέτης ανά Διδακτική Ενότητα που στοχεύει στην διευκόλυνση της οργάνωσης της μελέτης του εκπαιδευόμενου, Η Τελική Εργασία η οποία διατίθεται κατά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας (εφόσον το απαιτεί η φύση του μαθήματος) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης. Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του. Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις ασκήσεις αξιολόγησης. Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή (e-book), προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι σε περιπτώσεις που προτιμούν την έντυπη έκδοσή του. 10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELP DESK) Μέσω του ενσωματωμένου στην εκπαιδευτική πλατφόρμα συστήματος επικοινωνίας, ο εκπαιδευόμενος έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Διοικητική ή Τεχνική Υποστήριξη του προγράμματος, ανάλογα με τη φύση του ζητήματος που τον απασχολεί.

6 11. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Η βαθμολογία προηγούμενων διδακτικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει κατά το 60% από τις ασκήσεις αξιολόγησης και κατά το υπόλοιπο 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος και εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού. Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία. 12. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής: Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης Η διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης Εκπαιδευόμενου στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, εξουσιοδοτημένο στέλεχος του ΚΕΚ, επικοινωνεί τηλεφωνικώς με ένα τυχαίο δείγμα εκπαιδευόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος, εάν αντιμετώπισαν προβλήματα σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό, την επικοινωνία με τον ορισμένο εκπαιδευτή τους, καθώς και με τη γενικότερη μαθησιακή διαδικασία. Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξάγεται με την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος, ενώ η μέση χρονική διάρκειά της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι περίπου 2-3 λεπτά. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης, εφόσον κληθεί, ή μη ταυτοποίησής του κατά τη διεξαγωγή της, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Εγγράφων Ο δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων διασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων που έχει δηλώσει ο εκπαιδευόμενος στην αίτηση συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και βάσει των οποίων έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής του σε αυτό. Κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του προγράμματος, πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων από τη Γραμματεία. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα στοιχεία που έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής (Αντίγραφο Πτυχίου, Αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου, Βεβαίωση Εργασιακής Εμπειρίας, Γνώση Ξένων Γλωσσών κ.τ.λ).

7 Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Εγγράφων, εφόσον κληθεί, ή μη ύπαρξης των δικαιολογητικών αυτών, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μην έχει οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες. Σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες, το πιστοποιητικό σπουδών διατηρείται στο αρχείο της Γραμματείας, μέχρι την ενημέρωση της για τη διευθέτηση της εκκρεμότητας. Προαιρετικά οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν: στη διαδικασία αξιολόγησης προτεινόμενων εκπαιδευτικών αντικειμένων Η διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων εκπαιδευτικών αντικειμένων διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικά διαμορφωμένου συνδέσμου, όπου ο μετέχων μπορεί να δει σύντομη περιγραφή των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη φόρμα ταξινόμησής τους, με βάση το βαθμό προτίμησης που τους αποδίδει. Στοχεύει δε, στη μελέτη και τον σχεδιασμό ενεργειών, προς την κατεύθυνση της κάλυψης πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Προγράμματος E-learning του ΕΚΠΑ. στη διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Η διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διεξάγεται ηλεκτρονικά από τον εκπαιδευόμενο μέσω ειδικά διαμορφωμένου συνδέσμου μετά την περάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στόχος της εν λόγω διαδικασίας αξιολόγησης είναι αφενός η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διενέργεια της μαθησιακής διαδικασίας και αφορούν την εκπαιδευτική, γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη, και αφετέρου στη μελέτη και το σχεδιασμό ενεργειών προς την κατεύθυνση της διαρκούς αναβάθμισης του Προγράμματος e-learning του ΕΚΠΑ, μέσω της ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη αφομοίωση των προσφερόμενων γνώσεων, καθώς και στη διασφάλιση της πρακτικής εφαρμογής αυτών, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών Μετά το τέλος κάθε μαθήματος, ο εκάστοτε εκπαιδευόμενος δύναται να εισέλθει σε συγκεκριμένο δικτυακό τόπο και να απαντάει ανώνυμα, σε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, βάσει του οποίου προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα, σχετικά με το επίπεδο και την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει ο εκπαιδευτής του εκάστοτε μαθήματος. 13. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση, οι οποίοι κατέχουν πολύ βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος. Συγγράφουν τα βασικά κείμενα και αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για την μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε e-learning μορφή. 14. Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Παιδαγωγικής, Βασίλειος Κουλαϊδής, ο

8 οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 15. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 1: Κοινωνικές Δυσκολίες Παιδιων και Εφηβων Διδακτική Ενότητα 1: Παιδαγωγική ανηλίκων με δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας των δυσχερειών κοινωνικής προσαρμογής στο σχολείο και της αντιμετώπισής τους ως αποκλίνουσα/ παρεκκλίνουσα συμπεριφορά παιδιών και εφήβων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζονται ορισμένοι όροι και δίδεται μια μεθοδολογία προσέγγισης των σχετικών θεμάτων στη σχολική τάξη. Διδακτική Ενότητα 2. Διδακτικό Περιβάλλον και Ένταξη Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η έμφαση σε παιδαγωγικές αρχές και διδακτικές προτεραιότητες αφενός, αφετέρου σε κατευθυντήριες κοινωνικο-εκπαιδευτικών εναλλακτικών και διορθωτικών παρεμβάσεων, με απώτερο στόχο την αποδοτικότερη διδασκαλία και τη σχολική άρα και κοινωνική ένταξη. Διδακτική Ενότητα 3. Ειδικές Παιδαγωγικές Μεθοδολογίες και Μαθητοκεντρική Διδασκαλία Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση διδακτικών τρόπων προσέγγισης στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Περιγράφονται βιωματικές τεχνικές και τρόποι εκπαιδευτικής υποστήριξης στη διαχείριση γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών στη σχολική τάξη. Τονίζεται η μεθοδολογία για μία μαθητοκεντρική διδασκαλία με έμφαση σε κοινωνικές δεξιότητες: συμμετοχή, επίλυση προβλήματος, λήψη απόφασης και ανάπτυξη αυτοπεποίθησης. Διδακτική Ενότητα 4. Εξατομικευμένες Διδακτικές Παρεμβάσεις Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η παράθεση και η παρουσίαση δεξιοτήτων διαμεσολάβησης και επικοινωνίας στη διαχείριση δυσκολιών μάθησης και κοινωνικής προσαρμογής. Επιπλέον, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τη δομή, το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων παρέμβασης. Διδακτική Ενότητα 5. Παιδαγωγικές Πρακτικές Κοινωνικής Ένταξης Σκοπός της παρούσας διδακτικής ενότητας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας στρατηγικών διαχείρισης και τροποποίησης της συμπεριφοράς. Ειδικότερα, γίνεται λόγος για στρατηγικές πρόληψης, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και προαγωγής της υγείας με απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη παιδιών και εφήβων. ΜΑΘΗΜΑ 2. Εννοιολογικός Καθορισμός των Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας Διδακτική Ενότητα 1. Η Έννοια της Ομιλίας, του Λόγου, της Γλώσσας και της Επικοινωνίας - οι Κατηγορίες των διαταραχών Λόγου και Ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί το πεδίο της Λογοθεραπείας και η εξέλιξή της, καθώς και να περιγραφούν οι κατηγορίες των Διαταραχών λόγου και ομιλίας. Πραγματοποιείται αδρός εννοιολογικός καθορισμός κάθε κατηγορίας διαταραχών και δίνονται οι ορισμοί της γλώσσας, του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας. Αναλύεται το έργο του λογοθεραπευτή ως προς την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών στον λόγο και στην ομιλία.

9 Διδακτική Ενότητα 2. Η γλωσσική εξέλιξη του φυσιολογικού παιδιού Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η πορεία της γλωσσικής ανάπτυξης του φυσιολογικού παιδιού και να εξηγηθεί η σημασία της φυσιολογικής γλωσσικής εξέλιξης και ο ρόλος της στη διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών λόγου και ομιλίας. Επίσης, σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να συζητηθούν τα επίπεδα της γλωσσικής εξέλιξης του φυσιολογικού παιδιού, η φωνητική εξέλιξη της γλώσσας, η εξέλιξη της γλωσσικής κατανόησης και της σημασίας των λέξεων, η εξέλιξη των λεκτικών μορφών και η εξέλιξη της πρότασης και της σύνδεσης των προτάσεων. Η κατανόηση των σταδίων και των μορφών που παίρνει η γλωσσική ανάπτυξη των φυσιολογικών παιδιών αποτελεί τη βάση στην κατανόηση των δυσκολιών και διαταραχών λόγου και ομιλίας. Διδακτική Ενότητα 3. Οι βασικές θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι η παρουσίαση της θεραπευτικής αγωγής του λόγου και των βασικών θεωριών γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών. Εξετάζονται εναλλακτικοί όροι της επιστήμης της Λογοθεραπείας και διευκρινίζονται οι σημασίες τους. Περιγράφεται η Θεραπευτική αγωγή του λόγου ή Λογοθεραπεία και η προέλευσή της μέσω άλλων επιστημονικών κλάδων. Παρουσιάζεται αναλυτικά η ιστορία της Θεραπευτικής αγωγής του λόγου ή Λογοθεραπείας από την Αρχαία Ελλάδα και εξής. Δίνονται τα δεδομένα των κυριότερων ΜΑΘΗΜΑ 3. Αιτιολογία και Συμπτωματολογία των Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας Διδακτική Ενότητα 1. Η αιτιολογία και ψυχοφυσιολογία των διαταραχών λόγου και ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν οι αιτίες των διαταραχών λόγου και ομιλίας και η ψυχοφυσιολογία των διαταραχών. Επίσης, αναλύονται οι γενικές αιτίες και η αιτιολογία ανά είδος διαταραχής, και τέλος δίνονται στοιχεία για τη φυσιολογία της γλώσσας και τα μοντέλα που ερμηνεύουν την κατάκτηση της γλώσσας και τις γλωσσικές διαταραχές. Διδακτική Ενότητα 2. Η συμπτωματολογία των διαταραχών λόγου και ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά της επιτυχούς επικοινωνίας και τα συμπτώματα των Διαταραχών λόγου και ομιλίας. Επιμέρους στόχοι είναι, να παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις για την επικοινωνία, τα επίπεδα του λόγου και οι επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να ερμηνευθούν τα χαρακτηριστικά των διαταραχών του λόγου. Σε ό,τι αφορά στη συμπτωματολογία στόχοι είναι να περιγραφούν τα γνωρίσματα κάθε διαταραχής. ΜΑΘΗΜΑ 4: Αξιολόγηση των Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας Διδακτική Ενότητα 1. Αρχές και σκοποί αξιολόγησης των Διαταραχών λόγου και ομιλίας Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθεί η έννοια της αξιολόγησης των διαταραχών λόγου και ομιλίας και η διάκριση του όρου αυτού από την έννοια της διάγνωσης. Επίσης, σκοπός είναι να παρουσιαστούν οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης και οι σκοποί της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση από την προετοιμασία, μέχρι τη διαπίστωση του προβλήματος. Σημαντική είναι και η ανάλυση των συστημάτων αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει αντικειμενικότητα και συνολικότητα στη διαδικασία. Διδακτική Ενότητα 2. Μέθοδοι αξιολόγησης των Διαταραχών λόγου και ομιλίας Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν οι γλωσσικοί τομείς που χρήζουν αξιολόγησης,

10 ο κώδικας αντικειμενικής εξέτασης των παιδιών και οι μέθοδοι αξιολόγησης των Διαταραχών λόγου και ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται οι τομείς του λόγου, της ομιλίας, της ροής, της φωνής και της ακοής. Σε ό,τι αφορά στις μεθόδους αξιολόγησης αναλύονται τα τεστ ανίχνευσης, οι ψυχομετρικές δοκιμασίες, τα σταθμισμένα τεστ και οι μέθοδοι εναλλακτικής αξιολόγησης. Όλα τα παραπάνω εξετάζονται ως προς την έννοιά τους, τους σκοπούς τους και τη χρησιμότητά τους στη σφαιρική λογοθεραπευτική αξιολόγηση. Διδακτική Ενότητα 3. Είδη αξιολογικών διαδικασιών των Διαταραχών λόγου και ομιλίας Σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι να αναλυθούν διεξοδικά οι κοινές διαδικασίες αξιολόγησης των Διαταραχών λόγου και ομιλίας και τα στοιχεία ενός πλήρους λογοπαθολογικού ιστορικού. Οι συνήθεις αξιολογικές διαδικασίες είναι, η λήψη λογοπαθολογικού ιστορικού, η στοματοπροσωπική εξέταση, ο ακουολογικός έλεγχος, η αξιολόγηση της ταχύτητας παραγωγής διαδοχοκινητικών συλλαβών, η απόκτηση δείγματος λόγου-ομιλίας-φωνής και η ανάγνωση κειμένου. Σε ό,τι αφορά στο λογοπαθολογικό ιστορικό, που είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα στη διαγνωστική διαδικασία, αυτό διέπεται από κάποιους κανόνες και κριτήρια. Διδακτική Ενότητα 4. Η σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η ερμηνεία της επίσημης αξιολόγησης των διαταραχών λόγου και ομιλίας, μέσω των ψυχολογικών θεωριών και να παρουσιαστούν τα στοιχεία που συνθέτουν την έκθεση αξιολόγησης. Επίσης, παρουσιάζεται η ψυχολογική σκοπιά της αξιολόγησης και τα χαρακτηριστικά και οι τομείς της αντικειμενικής αξιολόγησης. Τέλος, παρουσιάζονται οι αρχές και τα πεδία της έκθεσης αξιολόγησης. Διδακτική Ενότητα 5. Αξιολόγηση των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να περιγραφούν αναλυτικά οι αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές και οι μέθοδοι και διαδικασίες που διέπουν την αξιολόγησή τους. Αναλύονται οι σκοποί της αξιολόγησης και τα είδη των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών. Επεξηγείται πώς οι κοινές αξιολογικές διαδικασίες εφαρμόζονται στην περίπτωση των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών. Προσφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία για την άτυπη αξιολόγηση των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών. Τέλος, παρουσιάζονται τα δεδομένα της επίσημης αξιολόγησης των αρθρωτικών και φωνολογικών διαταραχών. Διδακτική Ενότητα 6. Αξιολόγηση των διαταραχών του λόγου Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η περιγραφή και η λεπτομερής αξιολόγηση των διαταραχών λόγου. Στην ενότητα εξετάζεται η πλήρης περιγραφή των διαταραχών λόγου και οι δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά με γλωσσικές δυσκολίες, πραγματοποιείται η διάκριση μεταξύ αργοπορημένου λόγου και γλωσσικής διαταραχής, και παρουσιάζεται η περίπτωση των επίκτητων διαταραχών του λόγου. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης των διαταραχών του λόγου. Διδακτική Ενότητα 7. Αξιολόγηση των διαταραχών ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι διαταραχές ομιλίας και οι μέθοδοι αξιολόγησής τους. Επίσης, επιχειρείται η κατανόηση της έννοιας του τραυλισμού, τα είδη του και η εκτίμηση του βαθμού σοβαρότητάς του. Στο ίδιο πλαίσιο, σκοπός είναι η περιγραφή των ειδικών δυσλαλιών. Σημαντικός σκοπός αυτής της διδακτικής ενότητας είναι, τέλος, η παρουσίαση των διαδικασιών αξιολόγησης των διαταραχών ομιλίας ανά περίπτωση. Διδακτική Ενότητα 8. Αξιολόγηση των διαταραχών ανάγνωσης και γραφής Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι διαταραχές ανάγνωσης και γραφής. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αναγνωσιασθένεια και η ψευδοαναγνωσιασθένεια και οι διαταραχές γραφής. Εξηγούνται οι τεχνικές αξιολόγησης των διαταραχών ανάγνωσης και γραφής και οι μορφές τους.

11 ΜΑΘΗΜΑ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ Διδακτική ενότητα 1. Η Έννοια της θεραπείας των διαταραχών Λόγου και Ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η έννοια της θεραπείας των Διαταραχών λόγου και ομιλίας, η ιατροπαιδαγωγική της διάσταση και οι γενικές αρχές που διέπουν τη θεραπεία των Διαταραχών αυτών. Επιμέρους στόχοι είναι η παρουσίαση των στόχων και των σταδίων της θεραπείας των Διαταραχών λόγου και ομιλίας, καθώς και οι γενικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Διδακτική ενότητα 2. Αντιμετώπιση των διαταραχών του Λόγου Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστεί η θεραπεία της αφασίας και του συνδρόμου του δεξιού ημισφαιρίου. Επίσης, αναλύεται η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισης στη θεραπευτική διαδικασία, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και οι βραχυχρόνιοι στόχοι με τις τεχνικές λογοθεραπευτικής παρέμβασης. Διδακτική ενότητα 3. Αντιμετώπιση των διαταραχών Ομιλίας Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να περιγραφούν οι τεχνικές παρέμβασης των Διαταραχών ομιλίας. Αναλύονται οι στόχοι και οι τεχνικές θεραπείας του τραυλισμού. Επίσης, επεξηγούνται οι θεραπευτικές προσεγγίσεις των ειδικών δυσλαλιών και συγκεκριμένα οι προασκήσεις που απαιτούνται, οι τεχνικές και η διαδικασία αντιμετώπισής τους. Διδακτική ενότητα 4. Αντιμετώπιση των διαταραχών Ανάγνωσης και Γραφής Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να παρουσιαστούν οι μέθοδοι αντιμετώπισης των διαταραχών ανάγνωσης και γραφής. Περιγράφεται η σχέση της ανάγνωσης με τη γραφή στην πορεία εκμάθησης. Επίσης, περιγράφεται η σχέση των διαταραχών ανάγνωσης και γραφής με τον λόγο και η σχέση των διαταραχών ανάγνωσης και γραφής με τη συμπεριφορά και το συναίσθημα. Αναλύονται οι δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής ανά σχολική βαθμίδα, καθώς και η ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ανάγνωσης και γραφής. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τεχνικές αντιμετώπισης των αναγνωστικών δυσκολιών, της γραφής, καθώς και οι ειδικές τεχνικές παρέμβασης στην αντιμετώπιση των δυσκολιών γραφής. ΜΑΘΗΜΑ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Διδακτική Ενότητα 1. Το Πρόγραμμα της Λειτουργικής Ανάλυσης της Συμπεριφοράς Με την ενότητα αυτή στοχεύουμε να ενημερωθεί γενικά ο αναγνώστης και ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός για το Πρόγραμμα της Λειτουργικής Ανάλυσης και Διαμόρφωσης της Συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις θεωρητικές θέσεις, στα στάδια του προγράμματος και στα βασικά συστατικά στοιχεία αυτών των σταδίων. Διδακτική Ενότητα 2. Παράδειγμα Αντιμετώπισης ενός Εσωτερικευμένου Προβλήματος Συμπεριφοράς μιας Μαθήτριας με Κοινωνική Απόσυρση σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Λειτουργικής Ανάλυσης και Διαμόρφωσης της Συμπεριφοράς Στην προηγούμενη ενότητα ο εκπαιδευτικός ενημερώθηκε θεωρητικά για τις θέσεις και τα συστατικά στοιχεία των σταδίων του προγράμματος της Λειτουργικής Ανάλυσης και Διαμόρφωσης Συμπεριφοράς. Στην παρούσα ενότητα καλείται να εφαρμόσει και να υλοποιήσει πρακτικά τα στάδια του προγράμματος σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της Μαρίας μιας μαθήτριας με κοινωνική απόσυρση.

12 Διδακτική Ενότητα 3. Η Χρήση των Γνωστικών-Συμπεριφοριστικών Στρατηγικών και Τεχνικών στην Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξοικειώσει τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη και ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό με μερικές αντιπροσωπευτικές τεχνικές και διαδικασίες, οι οποίες στηρίζονται θεωρητικά στις γνωσιακέςσυμπεριφοριστικές θέσεις και στοχεύουν να βοηθήσουν τα παιδιά και τους εφήβους να χειρίζονται και να ρυθμίζουν μόνοι τους τη συμπεριφορά τους χωρίς την εξωτερική βοήθεια (ετεροκαθοδήγηση) και να επιλύουν αυτόνομα (αυτοκαθοδήγηση) τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη μαθησιακή διαδικασία και στην ψυχοκοινωνική συμπεριφορά τους. Διδακτική Ενότητα 4. Ανθρωπιστική Εκπαίδευση Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη και ιδιαίτερα τον εκπαιδευτικό με την ανθρωπιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση και να τον πληροφορήσει για τη φιλοσοφία, τις θέσεις και τις έννοιες που χρησιμοποιούν ανθρωπιστές ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί. Διδακτική Ενότητα 5. Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή Με την ενότητα αυτή στοχεύουμε να ενημερωθεί ο αναγνώστης και ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός για τη σημασία της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Η ενότητα παρέχει γενικές στρατηγικές που μπορεί να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός στο σχολείο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, είτε μέσα από την εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων είτε κατά την καθημερινή διδακτική διαδικασία. ΜΑΘΗΜΑ 7. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτική Ενότητα 1. Προσαρμοσμένη Ειδική Εκπαίδευση Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους μαθητευόμενους με τις μειονεξίες και τις αναπηρίες κάποιων παιδιών και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απαιτούνται για μια ισότιμη και ισόνομη μεταχείρισή τους από τον θεσμό της εκπαίδευσης. Θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση διαφόρων μορφών μειονεξιών και αναπηριών καθώς και οι απαιτούμενες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών στο πλαίσιο της βασικών αρχών της Συνεκπαίδευσης. Οι επί μέρους σκοποί και στόχοι συνίστανται: Να μπορεί μαθητευόμενος να προσεγγίσει, κατανοήσει και να κάνει ευχερή χρήση των διάφορων όρων για καλύτερη εξοικείωση και λειτουργία σ αυτή τη γνωστική περιοχή. Να εντοπίσει τις διάφορες βασικές περιπτώσεις και κυρίως να διαχωρίζει τη μειονεξία από την αναπηρία. Να μπορεί να προσεγγίζει τις μεθόδους μελέτης και έρευνας περιπτώσεων που ομαδοποιούνται στις διάφορες κατηγορίες. Να εντοπίζει το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς και στήριξης κάθε περίπτωσης Προσαρμοσμένης - Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδική έμφαση στα σύγχρονα ρεύματα και καινοτομίες. Να αντιληφθεί βιωματικά τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της Προσαρμοσμένης - Ειδικής Εκπαίδευσης και την αναγκαιότητά της με τη μορφή της Συνεκπαίδευσης. Να μπορεί να επισημάνει τα βασικά ελλείμματα των παιδιών σε βασικούς λειτουργικούς τομείς η νοητική ικανότητα, η επικοινωνιακή ικανότητα, οι κινητικές δεξιότητες, η φυσική κατάσταση, η προφορική και γραπτή ομιλία, η μαθησιακή λειτουργία, η συναισθηματική κατάσταση, η συμπεριφορά, πολιτισμική διαφοροποίηση,

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 1 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός του Προγράμματος... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης... 5 4. Advanced Professional Certificate... 5 περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού

14. Υπόδειγμα Χορηγούμενου Πιστοποιητικού 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 5. Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης 6. Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ιούλιος 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μέρος Α Όροι φοίτησης και παρακολούθησης Προγράμματος 1. Εγγραφή σε Πρόγραμμα 1.1 Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Ανάπτυξη λογισμικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ο Τάκης Αγροτάκης και η κηποπαρέα του. Πιλοτική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Σειρά: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2009 Επιμέλεια έκδοσης Φιλολογική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα Ευφυές

Διαβάστε περισσότερα