ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων"

Transcript

1 ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ : KNOWLEDGE CLUSTERS ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ.

2

3 ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων Υπεύθυνοι Εκδόσεως: A. Dieb, I. Paspaliaris EUR 20637/3

4 Έκδοση και εκτύπωση από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ζωγράφου Αθήνα, Ελλάς Αθήνα 2003

5 Σηµείωµα Εκδότη Η διαχείριση της ασφάλειας και η αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για κάθε παραγωγική µονάδα αφού παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο για ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί µια πραγµατικότητα ειδικότερα για την εξορυκτική δραστηριότητα διακοσµητικών λίθων και τις διαδικασίες επεξεργασίας εξαιτίας των σκληρών συνθηκών εργασίας, των µεγάλων φορτίων που διακινούνται και του βαρέως εξοπλισµού που χρησιµοποιείται σε όλα τα στάδια εργασιών. Η έκδοση αυτή παρέχει στον αναγνώστη µια λεπτοµερή ανάλυση όλων των σηµαντικών σηµείων που σχετίζονται µε την διαχείριση της ασφάλειας και την αξιολόγηση του κινδύνου, που έγινε µε τρόπο κατανοητό και εύκολο στην εφαρµογή. ίνει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τους νόµους και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περιγράφει όλες τις πιθανές πηγές κινδύνων, προτείνοντας παράλληλα την απαραίτητη µεθοδολογία και τα µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν τόσο στα λατοµεί όσο και στις βιοµηχανίες επεξεργασίας. Πιστεύω ότι το παρόν βιβλίο το οποίο είναι προϊόν συλλογικής και σκληρής δουλειάς πολλών ειδικών στα θέµατα αυτά, θα βοηθήσει σηµαντικά πολλές λατοµικές δραστηριότητες που λειτουργούν στην Ευρώπη να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας τους καθώς και να αυξήσουν τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες τους προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης και του περιβάλλοντος. Καθηγητής Ι. Πασπαλιάρης Συντονιστής του προγράµµατος OSNET iii

6

7 Πρόλογος Η παρούσα έκδοση σχετικά µε θέµατα αξιολόγησης κινδύνου, ασφάλειας και υγιεινής στον βιοµηχανικό τοµέα των διακοσµητικών λίθων αναπτύχθηκε από τον τοµέα «Αξιολόγηση κινδύνου, Ασφάλεια και Περιβάλλον» του Θεµατικού δικτύου ιακοσµητικών λίθων (OSNET) και στα πλαίσια συνεργασίας του δικτύου µε το ΤΕΕ / Τµήµα υτικής Μακεδονίας για το Περιφερειακό Πρόγραµµα Καινοτόµων ράσεων υτικής Μακεδονίας «K- CLUSTERS» - ράση Καινοτοµίας στον κλάδο του µαρµάρου 7.1, έργο που συνχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 20% από Εθνικούς Πόρους και σε ποσοστό 80% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ). Ο βιοµηχανικός τοµέας των διακοσµητικών λίθων, όπως άλλοι βιοµηχανικοί τοµείς, περιλαµβάνει έναν σηµαντικό αριθµό κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του οι οποίες οδηγούν σε περιστατικά ατυχηµάτων µε αρκετά σηµαντικές συνέπειες. Μέσω της έκδοσης αυτής δίνεται µια περιγραφή της παρούσας κατάστασης σχετικά µε την ασφάλεια και το περιβάλλον στον τοµέα των διακοσµητικών λίθων στην Ευρώπη και προτείνονται ενέργειες που µπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της κατάστασης. Παράλληλα γίνεται µια προσπάθεια να κατανοήσει ο αναγνώστης τις πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος και να αποκτήσει ή να βελτιώσει τις γνώσεις του για τις βιοµηχανικές διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση του κινδύνου και την ασφάλεια στα λατοµεία και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Το κείµενο δίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να συµβάλει στην συστηµατοποίηση των περίπλοκών θεµάτων που περιλαµβάνονται στην αξιολόγηση του κινδύνου και την ασφάλεια στα λατοµεία και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, παρουσιάζοντας πραγµατικές περιπτώσεις και παραδείγµατα αξιολόγησης που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση και εφαρµογή των εργαλείων που παρουσιάζονται για την αξιολόγηση του κινδύνου. Επίσης αναλύονται οι τρόποι εφαρµογής των διαφόρων µέτρων πρόληψης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Στο σηµείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα µέλη του τοµέα «Αξιολόγηση κινδύνου, Ασφάλεια και Περιβάλλον» που έµµεσα ή άµεσα συνεισέφεραν στην παραγωγή του βιβλίου αυτού, πιστεύοντας πως αρκετή προσπάθεια καταβλήθηκε προκειµένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. Antonio Costa Dieb Επικεφαλής του τοµέα «Αξιολόγηση κινδύνου, Ασφάλεια και Περιβάλλον» του OSNET v

8

9 Συγγραφείς Nuno Bonito Ch 4 (Technological Centre CEVALOR) Estrada National 4, Km , Borba Portugal Giordano Bertoni Ch 2 (Eco.Sil s.r.l.) L. Pirandello, 205 Querceta Lucca Italy Konstantina Lazi Ch 4 (Thassos Marble S.A.) Pendelis Av., 71 Vrilissia Greece Maria Luisa Matos (Instituto Geologico e Mineiro) Joaquin Obis Ch 3 (AITEMIN) Alenza Madrid Spain Sonia Pereira Ch 1 (Grupo Galrao) Av. da Liberdade 153, Apartado 6, , Pero Pinheiro Portugal Silvia Serranti Ch 2 (University La Sapienza ) Via Eudossiana Rome Italy Elias Ladopoulos Ch 1 (MIRTEC.RPD) Antonio Pliz Ch 4 Joao Passos Ch 1 (Technological Centre CEVALOR) Maria Joao Matos Ch 4 Naalia Saude Ch 4 Silvia Gomes Ch 1 Paola Pozzolini Ch 2 Παπαντωνόπουλος Γιώργος Μετάφραση (Μηχ. Μεταλλείων, Ε.Μ.Π.) Τερεζόπουλος Νίκος Μετάφραση ( ρ. Μηχ. Μεταλλείων, τέως Καθ. Ε.Μ.Π., Εργοσέ) vii

10

11 Περιεχόµενα ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ ΟΤΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ III V IX 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κοινοτικές οδηγίες Εθνική νοµοθεσία διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιολόγηση κινδύνου ιαχείριση κινδύνου ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Βλάβες στην ακοή Κίνδυνοι για την υγεία Ερωτηµατολόγια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Συµπεράσµατα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Στατιστικά για τα ατυχήµατα Συµπεράσµατα ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Παθολογίες Αλλοιώσεις ακοής Συµπεράσµατα 19 2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Υπαίθρια λατοµεία Παραγωγή µπλοκ Υπαίθρια λατοµεία Παραγωγή µπλοκ µεγάλων διαστάσεων (bank block) Υπόγεια λατοµεία Παραγωγή µπλοκ Προχώρηση στοάς ( ιάγραµµα Θ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνος Σχετικοί κίνδυνοι Τύποι κινδύνων Γενικά ονήσεις Θερµικοί κίνδυνοι Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύµα ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ευστάθεια του µετώπου σε επιφανειακές εκµεταλλεύσεις 76 ix

12 x Θεµατικό δίκτυο ιακοσµητικών Λίθων Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ευστάθεια του µετώπου σε επιφανειακές εκµεταλλεύσεις πολύ µεγάλου βάθους Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ευστάθεια του µετώπου σε υπόγειες εκµεταλλεύσεις Κίνδυνοι για την υγεία ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου οµή της αξιολόγησης κινδύνου Προσδιορισµός των κρίσιµων ή/και πιο επικίνδυνων φάσεων παραγωγής Ανάπτυξη µερικών κρίσιµων ή/και πιο επικίνδυνων φάσεων παραγωγής Πληροφορίες για τους εργαζόµενους ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Προετοιµασία και συλλογή πληροφοριών Προσδιορισµός κινδύνων Ανάλυση κινδύνων Καθορισµός των προτεραιοτήτων των ενεργειών και των µέτρων ελέγχου Προγραµµατισµός προληπτικών µέτρων Περιοδική αναθεώρηση Πληροφόρηση εργαζοµένων ΤΥΠΟΙ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Κίνδυνοι σχετικοί µε συγκεκριµένες εργασίες και θέσεις εργασίας Κίνδυνοι σε κάθε τοµέα ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Μέτρα πρόληψης σχετικά µε κινδύνους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΓΕΝΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Προσδιορισµός κινδύνου στις διάφορες παραγωγικές φάσεις Αξιολόγηση κινδύνου στις διάφορες παραγωγικές φάσεις Πρόγραµµα πρόληψης κινδύνου για τις επικίνδυνες παραγωγικές φάσεις Προληπτικά µέτρα για τις διάφορες παραγωγικές φάσεις Προγραµµατισµός µέτρων πρόληψης Πληροφόρηση εργαζοµένων Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ Εισαγωγή Ευρωπαϊκές οδηγίες Εθνική νοµοθεσία Επίδραση της υπάρχουσας νοµοθεσίας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα και προτεινόµενα µέτρα ελαχιστοποίησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις µονάδες επεξεργασίας και προτεινόµενα µέτρα ελαχιστοποίησης 207

13 Θεµατικό δίκτυο ιακοσµητικών Λίθων xi 4.5. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εισαγωγή Λατοµεία Μονάδες επεξεργασίας ΣΥΝΕΙ ΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Εθελοντικές συµφωνίες Περιβαλλοντική πιστοποίηση (ISO 14000, EMAS) Περιπτωσιολογικές µελέτες ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 214 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 216

14

15 1 Αξιολόγηση του κινδύνου και ΗΛΙΑΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, JOAO PASSOS, SONIA PEREIRA, SILVIA GOMES Ασφάλεια 1.1. Εισαγωγή Η αύξηση του ποσοστού των ατυχηµάτων εν ώρα εργασίας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων από τις αρχές του 21 ου αιώνα καταδεικνύει την ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό και για την πρόληψη των ατυχηµάτων κρίνεται επιτακτική η χρήση των νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα εµπειρία. Μέσα στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, είναι πολύ σηµαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) να εξετάσει προσεκτικά το θέµα των εργατικών ατυχηµάτων στον κλάδο των ιακοσµητικών Λίθων. Το σκεπτικό ότι προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα πρέπει να µειωθεί η ασφάλεια είναι τελείως λανθασµένο: η ασφάλεια και η παραγωγικότητα πρέπει να είναι αλληλένδετοι στόχοι της βιοµηχανίας. Τα ατυχήµατα στην βιοµηχανία σχετίζονται µε άµεσα και έµµεσα κόστη. Τα άµεσα κόστη περιλαµβάνουν τα έξοδα νοσηλείας, τα ασφάλιστρα, τα κόστη επισκευής του χαλασµένου εξοπλισµού και τα κόστη χαµηλής παραγωγικότητας, που προέκυψαν λόγω του χαλασµένου εξοπλισµού. Τα έµµεσα κόστη, από την άλλη πλευρά, προκύπτουν από την υποβάθµιση της εικόνας της επιχείρησης προς τα έξω, κόστη στην κοινωνία και στην οικογένεια, την αθέτηση εµπορικών συµφωνιών λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, και την ανάγκη για αντικατάσταση των εργατών και εκπαίδευση νέων. Επιπροσθέτως οι µη τραυµατισµένοι εργάτες που ενεπλάκησαν στο ατύχηµα παρουσιάζουν µειωµένη απόδοση εξαιτίας της ψυχολογικής επιβάρυνσης τους. Ωστόσο, η µεγαλύτερη επιβάρυνση οφείλεται στον χρόνο που θα κάνουν οι τραυµατίες να επιστρέψουν στις εργασίες τους. Συνήθως κατά την περίοδο προσαρµογής των εργαζοµένων µετά το ατύχηµα, η απόδοση τους είναι µειωµένη εξαιτίας 1

16 2 ιαχείριση κινδύνου και ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων της αρνητικής ψυχολογίας που οδηγεί στον φόβο χειρισµού του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, κλπ. Μια αλλαγή στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για όσα αφορούν στα βιοµηχανικά ατυχήµατα είναι απαραίτητη. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι παρόλο που η έννοια της «απόλυτης ασφάλεια» είναι ανέφικτη, πρέπει πάντα να καταβάλλεται µια συνεχής προσπάθεια για διατήρηση της ασφάλειας µιας δραστηριότητας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το παρόν βιβλίο περιγράφει την παρούσα κατάσταση στους τοµείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος στον βιοµηχανικό κλάδο των διακοσµητικών λίθων και στοχεύει στην αναζήτηση κατάλληλων λύσεων που να µπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της κατάστασης στα λατοµεία και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Σύµφωνα µε στατιστικές µελέτες, τα ορυχεία και τα λατοµεία είναι δύο από τους πιο επικινδύνους χώρους εργασίας. Ο µέσος όρος θανατηφόρων ατυχηµάτων εν ώρα εργασίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά εκατό χιλιάδες εργαζοµένους δίνεται στον Πίνακα 1. Τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται στον Πίνακα 1 είναι πολύ χρήσιµα για την αξιολόγηση του κινδύνου. Γενικά, τα σηµαντικότερα στοιχεία για την εκτέλεση µιας αξιολόγησης κινδύνου είναι ο αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων ετησίως, ο τύπος και η θέση του ορυχείου, ο τύπος του εξοπλισµού και το επάγγελµα και η ηλικία του θύµατος του ατυχήµατος. Πίνακας 1. Θανατηφόρα ατυχήµατα στην Ε.Ε. ανά εργαζοµένους (Πηγή: MIRTEC). Χώρα Μοιραία ατυχήµατα στην Ε.Ε. ανά εργαζοµένους Αυστρία 3,4 Βέλγιο 6,0 ανία 2,8 Φινλανδία 3,6 Γαλλία 4,3 Γερµανία 3,7 Ελλάδα 4,3 Ολλανδία 2,6 Ιρλανδία 3,9 Ιταλία 5,3 Λουξεµβούργο - Πορτογαλία 9,7 Ισπανία 7,0 Σουηδία 2,1 Ηνωµένο Βασίλειο 1,7 Μέση τιµή 3, Νοµοθεσία Η εξόρυξη διακοσµητικών λίθων γενικά δεν καλύπτεται από την µεταλλευτική νοµοθεσία στην Ευρώπη και επίσης δεν υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες σχετικές µε την λατοµική, τις λατοµικές περιοχές και την εξερεύνηση νέων κοιτασµάτων. Από την άλλη πλευρά η πρακτική

17 Αξιολόγηση του κινδύνου και Ασφάλεια 3 αλλά και το νοµοθετικό πλαίσιο για την µεταλλευτική δραστηριότητα καθώς και ο τρόπος που αντιµετωπίζεται η πέτρα σε σχέση µε τα άλλα αγαθά, διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα στις χώρες µέλη. Η σχεδίαση και ο προγραµµατισµός µιας νέας εκµετάλλευσης διακοσµητικών λίθων καθώς και η παραγωγική ανάπτυξη των εν λειτουργία λατοµείων εξαρτώνται σήµερα από αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισµούς. Τα πιο σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα για την λατοµική δραστηριότητα είναι η διαχείριση των αποβλήτων (στείρα και µπάζα), οι άµεσες επιπτώσεις (θόρυβος, σκόνη, οπτική ρύπανση) και οι χρήσεις γης (αντικρουόµενα συµφέροντα). Η πολιτική της Ε.Ε. σχετικά µε τα απόβλητα εστιάζεται σε δύο πτυχές: την διαχείριση και την πρόληψη. Η δηµιουργία µιας οδηγίας (κανονισµών) για την διαχείριση µεταλλευτικών αποβλήτων βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ πρόσφατα καθιερώθηκαν τα κριτήρια Οικολογικής Σήµανσης (Eco-labelling) για τις επιστρώσεις δαπέδων, συµπεριλαµβανοµένων και των διακοσµητικών λίθων. Όσον αφορά την χρήση γης η οδηγία NATURA 2000 µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία των λατοµείων γιατί η περιβαλλοντική αποκατάσταση κατά την διάρκεια λειτουργίας και το τέλος µια λατοµικής δραστηριότητας έγινε µια εκ των προτέρων απαίτηση και υποχρέωση. Η νοµοθεσία πρέπει να θεωρηθεί ως εργαλείο που θα επιτρέψει στην λατοµική βιοµηχανία να καθορίσει και να επιτύχει τους στόχους της µέσω της ελαχιστοποίησης των ατυχηµάτων λόγω της εφαρµογής κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Όλη η υπάρχουσα κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων στον λατοµικό τοµέα δίνεται στις ακόλουθες παραγράφους. Αν και η λατοµική βιοµηχανία έχει βαθιές ρίζες στην ευρωπαϊκή ιστορία, υπάρχουν σηµαντικές προκλήσεις σχετικές µε την προστασία των εργαζοµένων που πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου η βιοµηχανία να είναι στο µέλλον τόσο επιτυχής όπως ήταν στο παρελθόν. Η Ε.Ε. στοχεύει να θέσει ευρείες πολιτικές κατευθύνσεις για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης της λατοµικής βιοµηχανίας παράλληλα µε την ανάγκη για ασφαλέστερες και λιγότερο ρυπογόνες λατοµικές δραστηριότητες, διατηρώντας όµως την ανταγωνιστικότητά της Κοινοτικές οδηγίες 83/477/EC, Noise Protection for the Workers - «Προστασία από θόρυβο για τους εργαζοµένους», 86/654/EC, Minimum Requirements of Health & Safety for the Work Place «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για το χώρο εργασίας», 86/655/EC, Minimum Requirements of Health & Safety for the Work Equipment «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για τον εξοπλισµό», 86/656/EC, Minimum Requirements of Health & Safety to use Personal Protective Equipment «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για την χρήση εξοπλισµού προσωπικής προστασίας», 92/91/EC, Minimum Requirements for the Improvement of Health & Safety Conditions in Drilling «Ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας κατά την διάνοιξη διατρήσεων», 92/104/EC, Minimum Requirements for the Improvement of Health & Safety Conditions in Open Pit & Underground Mining Operations «Ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας για τις υπαίθριες και υπόγειες µεταλλευτικές δραστηριότητες»,

18 4 ιαχείριση κινδύνου και ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων 74/325/EEC, Council Decision (27/7/1974) on Setting up of an Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work «Σύσταση µιας συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στην εργασία», 74/326/EEC, Council Decision (27/7/1974) on the Extension of the responsibilities of the Mines Safety and Health Commission to all Mineral-extracting industries «Επέκταση των ευθυνών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγιεινής Ορυχείων σε όλες τις βιοµηχανίες εξόρυξης ορυκτών», 89/39/EEC, Measures for the improvement of Safety & Health of the employees for the work place «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας» Εθνική νοµοθεσία διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών Ελλάδα Γενικοί νόµοι Προεδρικό διάταγµα 17/1996, «Μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας σύµφωνα µε τις Κοινοτικές οδηγίες 89/391/EC και 91/383/EC», Νόµος 1568/1985, «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», Προεδρικό διάταγµα 16/1996, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την υγιεινή και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους σύµφωνα µε την Κοινοτική οδηγία 89/654/EC». Ειδικοί νόµοι Προεδρικό διάταγµα 70A/1988, «Προστατευτικά µέτρα για τους εργαζοµένους σε επαφή µε αµίαντο», Προεδρικό διάταγµα 225/1989, «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα», Προεδρικό διάταγµα 212/1976, «Υγιεινή και ασφάλεια για του εργαζοµένους µε φορτωτές και µεταφορικούς ταινιόδροµους». Ιταλία Γενικοί νόµοι Decreto del Presidente della Repubblica No. 459 (24/07/1996), «Κανονισµός για την εφαρµογή των οδηγιών 89/392/CEE, 91/368, 93/44 και 93/68 σχετικά µε τη σύγκλιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών για την χρήση µηχανηµάτων». Περιεχόµενα: Οι κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή, πώληση και ενοικίαση µηχανών, σύµφωνα µε την σήµανση CE. Decreto Legislativo No. 626 (19/09/1994), Εφαρµογή των 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 και 99/38 οδηγιών σχετικά µε την βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία». Περιεχόµενα: Οι κύριοι κανονισµοί για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας επαναλαµβάνονται: γενικές θέσεις, οργάνωση των υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης στην επιχείρηση, προδιαγραφές εργασιακών χώρων, χρήση του εξοπλισµού, ατοµικά προστατευτικά συστήµατα, πληροφορίες, σχηµατισµός και κατάρτιση των εργαζοµένων, κίνδυνοι χειρωνακτικού χειρισµού φορτίου, χρήση του τηλεοπτικού

19 Αξιολόγηση του κινδύνου και Ασφάλεια 5 τερµατικού εξοπλισµού, σύστηµα προστασίας από καρκινογόνες ουσίες, σύστηµα προστασίας από βιολογικές ουσίες, υγειονοµική επίβλεψη. Legge No. 46 (5/3/1990), «Κανονισµοί για ασφαλείς εγκαταστάσεις». Περιεχόµενα: Γενικοί κανόνες για σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση θερµικού, υδραυλικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού. Decreto del Presidente della Repubblica No. 303 (19/3/1956), Γενικοί κανονισµοί για την υγιεινή κατά την εργασία». Περιεχόµενα: Αναθεώρηση των κύριων χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών εργασιακών χώρων: ελάχιστο ύψος, όγκος, εξαερισµός, φωτισµός, θερµοκρασία, πρόληψη ατµοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και δόνησης, προσωπικά συστήµατα προστασίας, λουτρά, αποδυτήρια, υγειονοµική υπηρεσία, κ.λπ. Decreto del Presidente della Repubblica No. 547 (27/3/1955), «Κανονισµοί για την πρόληψη των ατυχηµάτων κατά την εργασία». Περιεχόµενα: Κανονισµός για την ασφάλεια στην εργασία πριν από την υποδοχή των Κοινοτικών οδηγιών. Αυτός ο νόµος αφορά στις γενικές θέσεις για: εργασιακό περιβάλλον, εργασιακοί χώροι, γενικές απαιτήσεις προστασίας µηχανών, ανυψωτικοί µηχανισµοί και εξοπλισµός, άλλα µηχανήµατα, ηλεκτρικές µηχανές και εγκατάστασεις, επικίνδυνα προϊόντα και υλικά, διαδικασίες συντήρησης, προσωπικό προστατευτικό σύστηµα, βοήθεια και έκτακτη ανάγκη. Decreto Ministeriale (10/3/1998), «Γενικοί κανόνες πρόληψης πυρκαγιάς και διαχείριση εκτάκτων αναγκών κατά την εργασία». Περιεχόµενα: Αυτός ο νόµος εξετάζει: αξιολόγηση του κινδύνου πυρκαγιάς, συντήρηση και έλεγχος του εξοπλισµού πυρκαγιάς, προσωπικό πρόληψης πυρκαγιάς, γεγονότα έκτακτης ανάγκης, προληπτική κατάρτιση. Decreto del Presidente della Repubblica No. 128 (9/4/1959), «Κανονισµοί για µεταλλεία και λατοµεία». Περιεχόµενα: Αυτός είναι ο κύριος νόµος σχετικά µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που εφαρµόζονται σε όλες τις εξορυκτικές δραστηριότητες, όπως: κανονισµός δραστηριοτήτων υπαίθριων λατοµείων, µεταφορά και κυκλοφορία των εργαζοµένων, διαχείριση εκρηκτικών υλικών, πρόληψη-έλεγχος και µέτρηση τοξικών αερίων, εύφλεκτη σκόνη, πρόληψη πυρκαγιάς, εισβολή ύδατος ραδιενεργά µεταλλεύµατα, ιατρικοί έλεγχοι, σχέδια πρώτων βοηθειών και εκκένωσης, υγιεινοµικοί κανόνες. Ειδικοί νόµοι Decreto Legislativo No. 359 (4/08/1999), «Εφαρµογή της οδηγίας 95632/CE, η οποία τροποποιεί την οδηγία 89/655/CE σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται στους εργασιακούς χώρους». Περιεχόµενα: Κανόνες ασφάλειας για την σωστή χρήση του εξοπλισµού. Decreto Legislativo No. 493 (14/08/1996), «Εφαρµογή της οδηγίας 92/58/CEE σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για το σύστηµα προειδοποιητικών πινακίδων ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους». Περιεχόµενα: Κανονισµοί για το σύστηµα προειδοποιητικών πινακίδων ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους. Decreto Legislativo No. 277 (15/871991), «Εφαρµογή των οδηγιών 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE και 88/642/CEE για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στους κινδύνους από τους χηµικούς παράγοντες, (φυσικούς και βιολογικούς) κατά τη διάρκεια της εργασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του νόµου No. 212, 30/7/1990».

20 6 ιαχείριση κινδύνου και ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων Περιεχόµενα: Αυτός ο νόµος είναι µια από τις πρώτες Κοινοτικές οδηγίες που έχει εφαρµοστεί στην Ιταλία και αφορά σε όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι. Decreto del Presidente della Repubblica No. 320 (20/3/1956), «Κανονισµοί για την πρόληψη ατυχήµατος σε υπόγεια έργα». Περιεχόµενα: Αυτός ο νόµος θεσπίζει τους κανόνες ασφάλειας για τα υπόγεια τεχνικά έργα. Decreto Legislativo No. 475 (4/12/1992), «Εφαρµογή της οδηγίας 89/686/CEE της 21ης εκεµβρίου 1989 για τις ατοµικές συσκευές προστασίας». Περιεχόµενα: Υποδείξεις για την σωστή χρήση των ατοµικών συσκευών προστασίας. Decreto Legislativo No. 624 (25/11/1996), «Εφαρµογή της οδηγίας 92/91/CEE σχετικά µε τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων για την διάτρηση στην µεταλλευτική βιοµηχανία και της οδηγίας 92/104/CEE για τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εκµεταλλεύσεις µεταλλείων». Περιεχόµενα: Αυτός ο νόµος συντονίζει τις προηγουµένες εθνικές νοµοθεσίες σχετικά µε τα λατοµεία και τις µεταλλευτικές δραστηριότητες. Τα κύρια σηµεία είναι: υποχρεωτικά έγγραφα (κανονισµοί) για θέµατα υγείας και ασφάλειας, µηχανικός και ηλεκτρικός εξοπλισµός, διαδικασίες συντήρησης, συγκεκριµένοι κανόνες για τις επιφάνειακές ή τις υπόγειες δραστηριότητες εξόρυξης, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων επιφάνειας και των βιοµηχανιών επεξεργασίας, και συγκεκριµένοι κανόνες για τις δραστηριότητες διάτρυσης. Λετονία Γενικοί νόµοι EO177 (2001), «Κανονισµοί σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων στους εργασιακούς χώρους». EO224 (2001), «ιαδικασίες για την αξιολόγηση του κινδύνου βιοµηχανικού ατυχήµατος και µέτρα µείωσης κινδύνου». EO275, «Νόµος για την ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών». Πορτογαλία Γενικοί νόµοι D.L.441/91, «Μέτρα για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας σε έναν εργασιακό χώρο σύµφωνα µε την οδηγία EC89/391/ EEC». D.L.26/94, «Οργάνωση και λειτουργία εργασίας σύµφωνα µε τις οδηγίες ασφάλειας, υγιεινής και υγείας για τους εργασιακούς χώρους στο αρθ. No D.L. 441/91». D.L. 18/85, «Γενικός κανόνας για την υγιεινή και την ασφάλεια στα ορυχεία και τα λατοµεία». D.L. 162/90, «Προσαρµογές και αλλαγές στον γενικό νόµο για την ασφάλεια και την υγιεινή, στα ορυχεία και τα λατοµεία». Ειδικοί νόµοι D.L. 141/95, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σηµατοδότηση εργασιακών χώρων σχετικά µε την ασφάλεια και υγιεινή». D.L. 348/93, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την χρήση του προσωπικού εξοπλισµού προστασίας σύµφωνα µε την οδηγία EC89/654/EEC.

21 Αξιολόγηση του κινδύνου και Ασφάλεια 7 D.L. 142/79, «Κανονισµοί για την ασφάλεια εργοστασίων και την αποθήκευση των εκρηκτικών προϊόντων». Decree 286/93, «Καθορισµός των τιµών για τη συγκέντρωση σκόνης στην ατµόσφαιρα». D.L. 72/92, «Προστασία εργαζοµένων από τους κινδύνους σχετικούς µε την έκθεση σε θορύβους κατά τη διάρκεια της εργασίας». D.L. 204/93, «Κανόνες για την πρόληψη των κινδύνων από σοβαρά ατυχήµατα». Law 82/99, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την ασφαλή χρήση του εξοπλισµού στην εργασία». Ισπανία Γενικοί νόµοι Law 31/1995 (DIR 89/391), «Πρόληψη εργασιακών κινδύνων». RD 3255/1983, «Καταστατικό του µεταλλωρύχου». RD 863/1985, «Γενικοί κανονισµοί των βασικών προτύπων για την ασφάλεια στα µεταλλεία». RD 1215/1997 (DIR 89/655), «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής για την χρήση του εξοπλισµού από τους εργαζοµένους». RD 200/1995, «Βιοµηχανική ποιότητα και ασφάλεια». Ειδικοί νόµοι RD 1389/1997 (DIR 92/104), «Ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων σε υπαίθριες και υπόγειες εκµεταλλεύσεις ορυκτών πόρων». RD 1316/1989, «Προστασία των εργαζοµένων από θόρυβο». RD 150/1996, «Υγεία και ασφάλεια στις εξορυκτικές βιοµηχανίες». RD 400/1996, «Προστασία από εν δυνάµει εκρηκτικές ατµόσφαιρες». Σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία, οι χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λετονία, η Πορτογαλία και η Ισπανία προσέθεσαν τις ευρωπαϊκές οδηγίες 89/891/EC, 89/654/EC και 89/655/CEE, στο εθνικό νοµικό σύστηµά τους. Η πρώτη οδηγία (89/891/ EC) σχετίζεται µε «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας τους», η δεύτερη αναφέρεται στον «Ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισµό για προσωπική προστασία (PPE-Personal Protective Equipment)» και ο τελευταίος σχετίζεται µε τη «Βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζοµένων στην εργασία». Η ειδική νοµοθεσία που κάθε χώρα υιοθέτησε, δηµιουργήθηκε προκειµένου να εκπληρωθούν µερικές ανάγκες για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας Κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου σε λατοµεία και µονάδες επεξεργασίας Η αξιολόγηση του κινδύνου είναι ένα θεµελιώδες εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις βιοµηχανικές µονάδες. Με βάση αυτό το είδος ανάλυσης, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι υπάρχοντες κίνδυνοι και να κατηγοριοποιηθούν σε λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικούς, έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση των σοβαρότερων.

22 8 ιαχείριση κινδύνου και ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων Αξιολόγηση κινδύνου Οφέλη Η αξιολόγηση του κινδύνου γίνεται για τον καθορισµό των µέτρων ελέγχου. Προκειµένου όµως να επιλεγούν τα πιο κατάλληλα και οικονοµικώς αποδοτικότερα µέτρα ελέγχου, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο υπεύθυνος όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά µε τους προς αντιµετώπιση κινδύνους. Τύποι Υπάρχουν δύο τύποι εκτίµησης του κινδύνου σύµφωνα µε το ινστιτούτο IOSH (Institution of Occupational Safety and Health): η ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου που παράγει µια αντικειµενική εκτίµηση πιθανότητας, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες για έναν κίνδυνο σε δεδοµένες συνθήκες και, η ποιοτική αξιολόγηση του κινδύνου, η οποία είναι υποκειµενική και βασίζεται σε προσωπική κρίση, που προκύπτει από γενικά στοιχεία που αφορούν στον κίνδυνο. Ο δεύτερος τύπος αξιολόγησης του κινδύνου είναι πολύ απλούστερος στην εφαρµογή. Επιπλέον, όλες οι νοµικές απαιτήσεις αναφέρονται σε αυτόν τον τύπο αξιολόγησης. Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι κίνδυνοι είναι τόσο ιδιαίτεροι λόγω πολύ ειδικών καταστάσεων και συνθηκών, όπου πρέπει να γίνει ξεχωριστή αξιολόγηση για κάθε έναν από αυτούς. Περιεχόµενα Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο κώδικα πρακτικής (Approved Code of Practice), η ανάλυση πρέπει να περιέχει µια αναφορά µε τους κινδύνους που προσδιορίζονται ως σηµαντικοί, τα εφαρµοζόµενα µέτρα ελέγχου και το βαθµό στον οποίο αυτά επιτυγχάνουν, (διασταύρωση στοιχείων µπορεί να γίνει µε εγχειρίδια και άλλα έγγραφα), και τον αριθµό των ατόµων που εκτίθενται στον κίνδυνο. Εκτίµηση κινδύνων Οι προσδιοριζόµενες πηγές κινδύνου σε λατοµεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας είναι εκείνες που σχετίζονται µε τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τα εργαλεία, τις διαδικασίες, τις εργασίες και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων. Η εκτίµηση του κινδύνου επιτυγχάνεται µε την συλλογή πληροφοριών από εκείνους που είναι γνώστες των πηγών κινδύνων, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι επαγγελµατικοί σύλλογοι, τα κυβερνητικά τµήµατα, οι κατασκευαστές, οι σύµβουλοι, τα συνδικάτα, οι παλαιές εκθέσεις επιθεώρησης, οι αναφορές ατυχηµάτων και τα πρότυπα (standards). Μερικοί κίνδυνοι µπορεί να µην είναι εύκολα προσδιορίσιµοι όµως υπάρχουν τεχνικές, οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν. Η Επαγωγική Ανάλυση είναι µια τέτοια τεχνική η οποία µπορεί να δώσει αναλύσεις του τύπου: Ανάλυση Τρόπων Αποτυχίας και Αποτελεσµάτων (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA) και Ανάλυση Ασφάλειας Εργασίας (Job Safety Analysis - JSA). Η επαγωγική ανάλυση υποθέτει ότι η αποτυχία έχει συµβεί και έπειτα εξετάζει τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να συνέβη, χρησιµοποιώντας λογικά διαγράµµατα. Είναι µια χρονοβόρα και συνεπώς ακριβή διαδικασία, αλλά είναι εξαιρετικά λεπτοµερειακή. Από την άλλη πλευρά, η ιοικητική Παράλειψη (Management Oversight) και η Ανάλυση ένδρων Κινδύνου (Risk Tree Analysis) είναι τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου που δεν είναι δύσκολο να εφαρµοσθούν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!!

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!! Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101 Καλή αρχή σε όλους!!! Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και συμπεριλαμβάνεται στην Παγκόσμια Διακύρηξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας» «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθµισης» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος

Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενική περιγραφή του Προγράµµατος Γενικός Σκοπός Προγράµµατος Μέρος 1 ο (ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ) Προβλεπόµενα στοιχεία µάθησης ILO 1. Ενότητα του προγράµµατος ραστηριότητες Μάθησης Εξετάσεις Ενότητα 1 «Ο γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Έντυπο ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας

Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας Καθ. Κ. Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης Ημερίδα Βιώσιμη Διαχείριση Αδρανών» ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης 16 Μαΐου 2011 Οδηγία 2006/21/EC 15 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 1 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Στη συνέχεια θα δώσουµε απλές και πρακτικές οδηγίες για την σύνταξη της µελέτης της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία»

ΗΜΕΡΙ Α ΣΜΕ. Βόλος Παρασκευή 10 Νοεµβρίου 2006. «Σηµασία εφαρµογής του Κώδικα Αρχών Βιώσιµης Ανάπτυξης στην Ελληνική Μεταλλεία» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ - ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟ. 3062/2002 Ο ΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 10 & ΡΗΓΙΛΛΗΣ - ΑΘΗΝΑ 10674 - τηλ. 210-7215900-902-903 - fax 210-7215950

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας

Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Συµφωνία για το πλαίσιο εργασίας Πρότυπο κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής έκθεσης της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας κατεργασίας δερµάτων Επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τη κατεργασία δερµάτων 1. Εισαγωγή (εγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων

Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Υγιεινή Ασφάλεια Εργαζοµένων Βασικές έννοιες «Εργατικό ατύχηµα»: βίαιο συµβάν που λαµβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή την εργασία, µε συνέπεια τραυµατισµού του σώµατος, βλάβη της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 03 ιάτρηση σκυροδέµατος 01 ιάτρηση οπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνείς Συμβάσεις Πρότυπα εργασίας Βάσεις δεδομένων Εκδόσεις Διεθνής Σύμβαση 155 που αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τέθηκε σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου ρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής ΕΛΊΝΥΑΕ Παπαδόπουλος Μάκης, Τεχνικός Ασφάλειας, Μέλος του.σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9, 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ILO)

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ILO) Η ζωή μου Η εργασία μου Η ασφαλής εργασία μου Διαχείριση του κινδύνου στο εργασιακό περιβάλλον Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ζωή εργασία ασφαλής εργασία www.ilo.org/safework/safeday

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ανάπτυξη & Εφαρµογή Μελέτης ΑΚΚΣΕ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-HACCP)

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ανάπτυξη & Εφαρµογή Μελέτης ΑΚΚΣΕ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-HACCP) Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανάπτυξη & Εφαρµογή Μελέτης ΑΚΚΣΕ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ-HACCP) ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΚΟΠΟΣ Η χρησιµοποίηση των αρχών του ΑΚΚΣΕ (HACCP) στην ανάπτυξη και εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë

Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Περιεχόµενα 5 Ë Ì Â ˆ Ì Ù Ô Ó Ù Î Ù Ë Η συγγραφή ενός βιβλίου σαν συνέπεια πνευµατικής διεργασίας, είναι η προσπάθεια προαγωγής απόψεων και γνώσεων σε ευρύτερο κοινό. Ο ανά χείρας τόµος όµως, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα.

Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. Στατιστική Ανάλυση των Εργατικών Ατυχηµάτων στο Πυροσβεστικό Σώµα. ΧΑΛΑΡΗΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ ρ. Χηµικός Αξιωµατικός Π. Σ. Γεν. Γραµµατέας Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Α Αντ/δρος Ε.Ε.Χ. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «όταν µέν παραλόγως η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece

Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece Questionnaire for past flood incidents data acquisition in Greece A STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT FLINKMAN EUROPEAN COMMISSION DG-HUMANITARIAN AID CIVIL PROTECTION AND PREPAREDNESS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σπύρος Ζερβόπουλος

Εισηγητής: Σπύρος Ζερβόπουλος 1 από 39 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ TÜV RHEINLAND HELLAS Τραπεζούντος και Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα ΤΚ 19200 210-5562130, Fax: 210-5565155, www.tuvgreece.gr, tuv@gr.tuv.com Εισηγητής: Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΑΛΛΑ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης

Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού REACH ασφάλεια και υγεία στην εργασία υποχρεώσεις εργοδοτών Γεράσιμος Αραβαντινός-Ζαφείρης Δρ. Χημικός Μηχανικός Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κέντρο Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα