ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων"

Transcript

1 ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ : KNOWLEDGE CLUSTERS ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ.

2

3 ιαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων Υπεύθυνοι Εκδόσεως: A. Dieb, I. Paspaliaris EUR 20637/3

4 Έκδοση και εκτύπωση από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ζωγράφου Αθήνα, Ελλάς Αθήνα 2003

5 Σηµείωµα Εκδότη Η διαχείριση της ασφάλειας και η αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για κάθε παραγωγική µονάδα αφού παρέχουν το αναγκαίο πλαίσιο για ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί µια πραγµατικότητα ειδικότερα για την εξορυκτική δραστηριότητα διακοσµητικών λίθων και τις διαδικασίες επεξεργασίας εξαιτίας των σκληρών συνθηκών εργασίας, των µεγάλων φορτίων που διακινούνται και του βαρέως εξοπλισµού που χρησιµοποιείται σε όλα τα στάδια εργασιών. Η έκδοση αυτή παρέχει στον αναγνώστη µια λεπτοµερή ανάλυση όλων των σηµαντικών σηµείων που σχετίζονται µε την διαχείριση της ασφάλειας και την αξιολόγηση του κινδύνου, που έγινε µε τρόπο κατανοητό και εύκολο στην εφαρµογή. ίνει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τους νόµους και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περιγράφει όλες τις πιθανές πηγές κινδύνων, προτείνοντας παράλληλα την απαραίτητη µεθοδολογία και τα µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν τόσο στα λατοµεί όσο και στις βιοµηχανίες επεξεργασίας. Πιστεύω ότι το παρόν βιβλίο το οποίο είναι προϊόν συλλογικής και σκληρής δουλειάς πολλών ειδικών στα θέµατα αυτά, θα βοηθήσει σηµαντικά πολλές λατοµικές δραστηριότητες που λειτουργούν στην Ευρώπη να βελτιώσουν τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας τους καθώς και να αυξήσουν τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες τους προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης και του περιβάλλοντος. Καθηγητής Ι. Πασπαλιάρης Συντονιστής του προγράµµατος OSNET iii

6

7 Πρόλογος Η παρούσα έκδοση σχετικά µε θέµατα αξιολόγησης κινδύνου, ασφάλειας και υγιεινής στον βιοµηχανικό τοµέα των διακοσµητικών λίθων αναπτύχθηκε από τον τοµέα «Αξιολόγηση κινδύνου, Ασφάλεια και Περιβάλλον» του Θεµατικού δικτύου ιακοσµητικών λίθων (OSNET) και στα πλαίσια συνεργασίας του δικτύου µε το ΤΕΕ / Τµήµα υτικής Μακεδονίας για το Περιφερειακό Πρόγραµµα Καινοτόµων ράσεων υτικής Μακεδονίας «K- CLUSTERS» - ράση Καινοτοµίας στον κλάδο του µαρµάρου 7.1, έργο που συνχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 20% από Εθνικούς Πόρους και σε ποσοστό 80% από Κοινοτικούς Πόρους (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ). Ο βιοµηχανικός τοµέας των διακοσµητικών λίθων, όπως άλλοι βιοµηχανικοί τοµείς, περιλαµβάνει έναν σηµαντικό αριθµό κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του οι οποίες οδηγούν σε περιστατικά ατυχηµάτων µε αρκετά σηµαντικές συνέπειες. Μέσω της έκδοσης αυτής δίνεται µια περιγραφή της παρούσας κατάστασης σχετικά µε την ασφάλεια και το περιβάλλον στον τοµέα των διακοσµητικών λίθων στην Ευρώπη και προτείνονται ενέργειες που µπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της κατάστασης. Παράλληλα γίνεται µια προσπάθεια να κατανοήσει ο αναγνώστης τις πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος και να αποκτήσει ή να βελτιώσει τις γνώσεις του για τις βιοµηχανικές διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση του κινδύνου και την ασφάλεια στα λατοµεία και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Το κείµενο δίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να συµβάλει στην συστηµατοποίηση των περίπλοκών θεµάτων που περιλαµβάνονται στην αξιολόγηση του κινδύνου και την ασφάλεια στα λατοµεία και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, παρουσιάζοντας πραγµατικές περιπτώσεις και παραδείγµατα αξιολόγησης που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση και εφαρµογή των εργαλείων που παρουσιάζονται για την αξιολόγηση του κινδύνου. Επίσης αναλύονται οι τρόποι εφαρµογής των διαφόρων µέτρων πρόληψης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Στο σηµείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα µέλη του τοµέα «Αξιολόγηση κινδύνου, Ασφάλεια και Περιβάλλον» που έµµεσα ή άµεσα συνεισέφεραν στην παραγωγή του βιβλίου αυτού, πιστεύοντας πως αρκετή προσπάθεια καταβλήθηκε προκειµένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. Antonio Costa Dieb Επικεφαλής του τοµέα «Αξιολόγηση κινδύνου, Ασφάλεια και Περιβάλλον» του OSNET v

8

9 Συγγραφείς Nuno Bonito Ch 4 (Technological Centre CEVALOR) Estrada National 4, Km , Borba Portugal Giordano Bertoni Ch 2 (Eco.Sil s.r.l.) L. Pirandello, 205 Querceta Lucca Italy Konstantina Lazi Ch 4 (Thassos Marble S.A.) Pendelis Av., 71 Vrilissia Greece Maria Luisa Matos (Instituto Geologico e Mineiro) Joaquin Obis Ch 3 (AITEMIN) Alenza Madrid Spain Sonia Pereira Ch 1 (Grupo Galrao) Av. da Liberdade 153, Apartado 6, , Pero Pinheiro Portugal Silvia Serranti Ch 2 (University La Sapienza ) Via Eudossiana Rome Italy Elias Ladopoulos Ch 1 (MIRTEC.RPD) Antonio Pliz Ch 4 Joao Passos Ch 1 (Technological Centre CEVALOR) Maria Joao Matos Ch 4 Naalia Saude Ch 4 Silvia Gomes Ch 1 Paola Pozzolini Ch 2 Παπαντωνόπουλος Γιώργος Μετάφραση (Μηχ. Μεταλλείων, Ε.Μ.Π.) Τερεζόπουλος Νίκος Μετάφραση ( ρ. Μηχ. Μεταλλείων, τέως Καθ. Ε.Μ.Π., Εργοσέ) vii

10

11 Περιεχόµενα ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ ΟΤΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ III V IX 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κοινοτικές οδηγίες Εθνική νοµοθεσία διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Αξιολόγηση κινδύνου ιαχείριση κινδύνου ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Βλάβες στην ακοή Κίνδυνοι για την υγεία Ερωτηµατολόγια ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Συµπεράσµατα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Στατιστικά για τα ατυχήµατα Συµπεράσµατα ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Παθολογίες Αλλοιώσεις ακοής Συµπεράσµατα 19 2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ Υπαίθρια λατοµεία Παραγωγή µπλοκ Υπαίθρια λατοµεία Παραγωγή µπλοκ µεγάλων διαστάσεων (bank block) Υπόγεια λατοµεία Παραγωγή µπλοκ Προχώρηση στοάς ( ιάγραµµα Θ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνος Σχετικοί κίνδυνοι Τύποι κινδύνων Γενικά ονήσεις Θερµικοί κίνδυνοι Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύµα ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ευστάθεια του µετώπου σε επιφανειακές εκµεταλλεύσεις 76 ix

12 x Θεµατικό δίκτυο ιακοσµητικών Λίθων Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ευστάθεια του µετώπου σε επιφανειακές εκµεταλλεύσεις πολύ µεγάλου βάθους Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την ευστάθεια του µετώπου σε υπόγειες εκµεταλλεύσεις Κίνδυνοι για την υγεία ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου οµή της αξιολόγησης κινδύνου Προσδιορισµός των κρίσιµων ή/και πιο επικίνδυνων φάσεων παραγωγής Ανάπτυξη µερικών κρίσιµων ή/και πιο επικίνδυνων φάσεων παραγωγής Πληροφορίες για τους εργαζόµενους ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Προετοιµασία και συλλογή πληροφοριών Προσδιορισµός κινδύνων Ανάλυση κινδύνων Καθορισµός των προτεραιοτήτων των ενεργειών και των µέτρων ελέγχου Προγραµµατισµός προληπτικών µέτρων Περιοδική αναθεώρηση Πληροφόρηση εργαζοµένων ΤΥΠΟΙ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Κίνδυνοι σχετικοί µε συγκεκριµένες εργασίες και θέσεις εργασίας Κίνδυνοι σε κάθε τοµέα ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Μέτρα πρόληψης σχετικά µε κινδύνους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΓΕΝΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Προσδιορισµός κινδύνου στις διάφορες παραγωγικές φάσεις Αξιολόγηση κινδύνου στις διάφορες παραγωγικές φάσεις Πρόγραµµα πρόληψης κινδύνου για τις επικίνδυνες παραγωγικές φάσεις Προληπτικά µέτρα για τις διάφορες παραγωγικές φάσεις Προγραµµατισµός µέτρων πρόληψης Πληροφόρηση εργαζοµένων Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΩΝ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ Εισαγωγή Ευρωπαϊκές οδηγίες Εθνική νοµοθεσία Επίδραση της υπάρχουσας νοµοθεσίας στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εισαγωγή Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξορυκτική δραστηριότητα και προτεινόµενα µέτρα ελαχιστοποίησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Εισαγωγή Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις µονάδες επεξεργασίας και προτεινόµενα µέτρα ελαχιστοποίησης 207

13 Θεµατικό δίκτυο ιακοσµητικών Λίθων xi 4.5. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εισαγωγή Λατοµεία Μονάδες επεξεργασίας ΣΥΝΕΙ ΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Εθελοντικές συµφωνίες Περιβαλλοντική πιστοποίηση (ISO 14000, EMAS) Περιπτωσιολογικές µελέτες ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 214 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 216

14

15 1 Αξιολόγηση του κινδύνου και ΗΛΙΑΣ ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, JOAO PASSOS, SONIA PEREIRA, SILVIA GOMES Ασφάλεια 1.1. Εισαγωγή Η αύξηση του ποσοστού των ατυχηµάτων εν ώρα εργασίας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων από τις αρχές του 21 ου αιώνα καταδεικνύει την ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό και για την πρόληψη των ατυχηµάτων κρίνεται επιτακτική η χρήση των νέων τεχνολογικών επιτευγµάτων σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα εµπειρία. Μέσα στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, είναι πολύ σηµαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) να εξετάσει προσεκτικά το θέµα των εργατικών ατυχηµάτων στον κλάδο των ιακοσµητικών Λίθων. Το σκεπτικό ότι προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα πρέπει να µειωθεί η ασφάλεια είναι τελείως λανθασµένο: η ασφάλεια και η παραγωγικότητα πρέπει να είναι αλληλένδετοι στόχοι της βιοµηχανίας. Τα ατυχήµατα στην βιοµηχανία σχετίζονται µε άµεσα και έµµεσα κόστη. Τα άµεσα κόστη περιλαµβάνουν τα έξοδα νοσηλείας, τα ασφάλιστρα, τα κόστη επισκευής του χαλασµένου εξοπλισµού και τα κόστη χαµηλής παραγωγικότητας, που προέκυψαν λόγω του χαλασµένου εξοπλισµού. Τα έµµεσα κόστη, από την άλλη πλευρά, προκύπτουν από την υποβάθµιση της εικόνας της επιχείρησης προς τα έξω, κόστη στην κοινωνία και στην οικογένεια, την αθέτηση εµπορικών συµφωνιών λόγω αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, και την ανάγκη για αντικατάσταση των εργατών και εκπαίδευση νέων. Επιπροσθέτως οι µη τραυµατισµένοι εργάτες που ενεπλάκησαν στο ατύχηµα παρουσιάζουν µειωµένη απόδοση εξαιτίας της ψυχολογικής επιβάρυνσης τους. Ωστόσο, η µεγαλύτερη επιβάρυνση οφείλεται στον χρόνο που θα κάνουν οι τραυµατίες να επιστρέψουν στις εργασίες τους. Συνήθως κατά την περίοδο προσαρµογής των εργαζοµένων µετά το ατύχηµα, η απόδοση τους είναι µειωµένη εξαιτίας 1

16 2 ιαχείριση κινδύνου και ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων της αρνητικής ψυχολογίας που οδηγεί στον φόβο χειρισµού του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, κλπ. Μια αλλαγή στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για όσα αφορούν στα βιοµηχανικά ατυχήµατα είναι απαραίτητη. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι παρόλο που η έννοια της «απόλυτης ασφάλεια» είναι ανέφικτη, πρέπει πάντα να καταβάλλεται µια συνεχής προσπάθεια για διατήρηση της ασφάλειας µιας δραστηριότητας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το παρόν βιβλίο περιγράφει την παρούσα κατάσταση στους τοµείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος στον βιοµηχανικό κλάδο των διακοσµητικών λίθων και στοχεύει στην αναζήτηση κατάλληλων λύσεων που να µπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση της κατάστασης στα λατοµεία και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Σύµφωνα µε στατιστικές µελέτες, τα ορυχεία και τα λατοµεία είναι δύο από τους πιο επικινδύνους χώρους εργασίας. Ο µέσος όρος θανατηφόρων ατυχηµάτων εν ώρα εργασίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά εκατό χιλιάδες εργαζοµένους δίνεται στον Πίνακα 1. Τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται στον Πίνακα 1 είναι πολύ χρήσιµα για την αξιολόγηση του κινδύνου. Γενικά, τα σηµαντικότερα στοιχεία για την εκτέλεση µιας αξιολόγησης κινδύνου είναι ο αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων ετησίως, ο τύπος και η θέση του ορυχείου, ο τύπος του εξοπλισµού και το επάγγελµα και η ηλικία του θύµατος του ατυχήµατος. Πίνακας 1. Θανατηφόρα ατυχήµατα στην Ε.Ε. ανά εργαζοµένους (Πηγή: MIRTEC). Χώρα Μοιραία ατυχήµατα στην Ε.Ε. ανά εργαζοµένους Αυστρία 3,4 Βέλγιο 6,0 ανία 2,8 Φινλανδία 3,6 Γαλλία 4,3 Γερµανία 3,7 Ελλάδα 4,3 Ολλανδία 2,6 Ιρλανδία 3,9 Ιταλία 5,3 Λουξεµβούργο - Πορτογαλία 9,7 Ισπανία 7,0 Σουηδία 2,1 Ηνωµένο Βασίλειο 1,7 Μέση τιµή 3, Νοµοθεσία Η εξόρυξη διακοσµητικών λίθων γενικά δεν καλύπτεται από την µεταλλευτική νοµοθεσία στην Ευρώπη και επίσης δεν υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες σχετικές µε την λατοµική, τις λατοµικές περιοχές και την εξερεύνηση νέων κοιτασµάτων. Από την άλλη πλευρά η πρακτική

17 Αξιολόγηση του κινδύνου και Ασφάλεια 3 αλλά και το νοµοθετικό πλαίσιο για την µεταλλευτική δραστηριότητα καθώς και ο τρόπος που αντιµετωπίζεται η πέτρα σε σχέση µε τα άλλα αγαθά, διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα στις χώρες µέλη. Η σχεδίαση και ο προγραµµατισµός µιας νέας εκµετάλλευσης διακοσµητικών λίθων καθώς και η παραγωγική ανάπτυξη των εν λειτουργία λατοµείων εξαρτώνται σήµερα από αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισµούς. Τα πιο σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα για την λατοµική δραστηριότητα είναι η διαχείριση των αποβλήτων (στείρα και µπάζα), οι άµεσες επιπτώσεις (θόρυβος, σκόνη, οπτική ρύπανση) και οι χρήσεις γης (αντικρουόµενα συµφέροντα). Η πολιτική της Ε.Ε. σχετικά µε τα απόβλητα εστιάζεται σε δύο πτυχές: την διαχείριση και την πρόληψη. Η δηµιουργία µιας οδηγίας (κανονισµών) για την διαχείριση µεταλλευτικών αποβλήτων βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ πρόσφατα καθιερώθηκαν τα κριτήρια Οικολογικής Σήµανσης (Eco-labelling) για τις επιστρώσεις δαπέδων, συµπεριλαµβανοµένων και των διακοσµητικών λίθων. Όσον αφορά την χρήση γης η οδηγία NATURA 2000 µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία των λατοµείων γιατί η περιβαλλοντική αποκατάσταση κατά την διάρκεια λειτουργίας και το τέλος µια λατοµικής δραστηριότητας έγινε µια εκ των προτέρων απαίτηση και υποχρέωση. Η νοµοθεσία πρέπει να θεωρηθεί ως εργαλείο που θα επιτρέψει στην λατοµική βιοµηχανία να καθορίσει και να επιτύχει τους στόχους της µέσω της ελαχιστοποίησης των ατυχηµάτων λόγω της εφαρµογής κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Όλη η υπάρχουσα κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζοµένων στον λατοµικό τοµέα δίνεται στις ακόλουθες παραγράφους. Αν και η λατοµική βιοµηχανία έχει βαθιές ρίζες στην ευρωπαϊκή ιστορία, υπάρχουν σηµαντικές προκλήσεις σχετικές µε την προστασία των εργαζοµένων που πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου η βιοµηχανία να είναι στο µέλλον τόσο επιτυχής όπως ήταν στο παρελθόν. Η Ε.Ε. στοχεύει να θέσει ευρείες πολιτικές κατευθύνσεις για την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης της λατοµικής βιοµηχανίας παράλληλα µε την ανάγκη για ασφαλέστερες και λιγότερο ρυπογόνες λατοµικές δραστηριότητες, διατηρώντας όµως την ανταγωνιστικότητά της Κοινοτικές οδηγίες 83/477/EC, Noise Protection for the Workers - «Προστασία από θόρυβο για τους εργαζοµένους», 86/654/EC, Minimum Requirements of Health & Safety for the Work Place «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για το χώρο εργασίας», 86/655/EC, Minimum Requirements of Health & Safety for the Work Equipment «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για τον εξοπλισµό», 86/656/EC, Minimum Requirements of Health & Safety to use Personal Protective Equipment «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για την χρήση εξοπλισµού προσωπικής προστασίας», 92/91/EC, Minimum Requirements for the Improvement of Health & Safety Conditions in Drilling «Ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας κατά την διάνοιξη διατρήσεων», 92/104/EC, Minimum Requirements for the Improvement of Health & Safety Conditions in Open Pit & Underground Mining Operations «Ελάχιστες προδιαγραφές για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας για τις υπαίθριες και υπόγειες µεταλλευτικές δραστηριότητες»,

18 4 ιαχείριση κινδύνου και ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων 74/325/EEC, Council Decision (27/7/1974) on Setting up of an Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health Protection at Work «Σύσταση µιας συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στην εργασία», 74/326/EEC, Council Decision (27/7/1974) on the Extension of the responsibilities of the Mines Safety and Health Commission to all Mineral-extracting industries «Επέκταση των ευθυνών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγιεινής Ορυχείων σε όλες τις βιοµηχανίες εξόρυξης ορυκτών», 89/39/EEC, Measures for the improvement of Safety & Health of the employees for the work place «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας» Εθνική νοµοθεσία διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών Ελλάδα Γενικοί νόµοι Προεδρικό διάταγµα 17/1996, «Μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας σύµφωνα µε τις Κοινοτικές οδηγίες 89/391/EC και 91/383/EC», Νόµος 1568/1985, «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», Προεδρικό διάταγµα 16/1996, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την υγιεινή και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους σύµφωνα µε την Κοινοτική οδηγία 89/654/EC». Ειδικοί νόµοι Προεδρικό διάταγµα 70A/1988, «Προστατευτικά µέτρα για τους εργαζοµένους σε επαφή µε αµίαντο», Προεδρικό διάταγµα 225/1989, «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα», Προεδρικό διάταγµα 212/1976, «Υγιεινή και ασφάλεια για του εργαζοµένους µε φορτωτές και µεταφορικούς ταινιόδροµους». Ιταλία Γενικοί νόµοι Decreto del Presidente della Repubblica No. 459 (24/07/1996), «Κανονισµός για την εφαρµογή των οδηγιών 89/392/CEE, 91/368, 93/44 και 93/68 σχετικά µε τη σύγκλιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών για την χρήση µηχανηµάτων». Περιεχόµενα: Οι κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή, πώληση και ενοικίαση µηχανών, σύµφωνα µε την σήµανση CE. Decreto Legislativo No. 626 (19/09/1994), Εφαρµογή των 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 και 99/38 οδηγιών σχετικά µε την βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία». Περιεχόµενα: Οι κύριοι κανονισµοί για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας επαναλαµβάνονται: γενικές θέσεις, οργάνωση των υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης στην επιχείρηση, προδιαγραφές εργασιακών χώρων, χρήση του εξοπλισµού, ατοµικά προστατευτικά συστήµατα, πληροφορίες, σχηµατισµός και κατάρτιση των εργαζοµένων, κίνδυνοι χειρωνακτικού χειρισµού φορτίου, χρήση του τηλεοπτικού

19 Αξιολόγηση του κινδύνου και Ασφάλεια 5 τερµατικού εξοπλισµού, σύστηµα προστασίας από καρκινογόνες ουσίες, σύστηµα προστασίας από βιολογικές ουσίες, υγειονοµική επίβλεψη. Legge No. 46 (5/3/1990), «Κανονισµοί για ασφαλείς εγκαταστάσεις». Περιεχόµενα: Γενικοί κανόνες για σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση θερµικού, υδραυλικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού. Decreto del Presidente della Repubblica No. 303 (19/3/1956), Γενικοί κανονισµοί για την υγιεινή κατά την εργασία». Περιεχόµενα: Αναθεώρηση των κύριων χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών εργασιακών χώρων: ελάχιστο ύψος, όγκος, εξαερισµός, φωτισµός, θερµοκρασία, πρόληψη ατµοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και δόνησης, προσωπικά συστήµατα προστασίας, λουτρά, αποδυτήρια, υγειονοµική υπηρεσία, κ.λπ. Decreto del Presidente della Repubblica No. 547 (27/3/1955), «Κανονισµοί για την πρόληψη των ατυχηµάτων κατά την εργασία». Περιεχόµενα: Κανονισµός για την ασφάλεια στην εργασία πριν από την υποδοχή των Κοινοτικών οδηγιών. Αυτός ο νόµος αφορά στις γενικές θέσεις για: εργασιακό περιβάλλον, εργασιακοί χώροι, γενικές απαιτήσεις προστασίας µηχανών, ανυψωτικοί µηχανισµοί και εξοπλισµός, άλλα µηχανήµατα, ηλεκτρικές µηχανές και εγκατάστασεις, επικίνδυνα προϊόντα και υλικά, διαδικασίες συντήρησης, προσωπικό προστατευτικό σύστηµα, βοήθεια και έκτακτη ανάγκη. Decreto Ministeriale (10/3/1998), «Γενικοί κανόνες πρόληψης πυρκαγιάς και διαχείριση εκτάκτων αναγκών κατά την εργασία». Περιεχόµενα: Αυτός ο νόµος εξετάζει: αξιολόγηση του κινδύνου πυρκαγιάς, συντήρηση και έλεγχος του εξοπλισµού πυρκαγιάς, προσωπικό πρόληψης πυρκαγιάς, γεγονότα έκτακτης ανάγκης, προληπτική κατάρτιση. Decreto del Presidente della Repubblica No. 128 (9/4/1959), «Κανονισµοί για µεταλλεία και λατοµεία». Περιεχόµενα: Αυτός είναι ο κύριος νόµος σχετικά µε τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που εφαρµόζονται σε όλες τις εξορυκτικές δραστηριότητες, όπως: κανονισµός δραστηριοτήτων υπαίθριων λατοµείων, µεταφορά και κυκλοφορία των εργαζοµένων, διαχείριση εκρηκτικών υλικών, πρόληψη-έλεγχος και µέτρηση τοξικών αερίων, εύφλεκτη σκόνη, πρόληψη πυρκαγιάς, εισβολή ύδατος ραδιενεργά µεταλλεύµατα, ιατρικοί έλεγχοι, σχέδια πρώτων βοηθειών και εκκένωσης, υγιεινοµικοί κανόνες. Ειδικοί νόµοι Decreto Legislativo No. 359 (4/08/1999), «Εφαρµογή της οδηγίας 95632/CE, η οποία τροποποιεί την οδηγία 89/655/CE σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται στους εργασιακούς χώρους». Περιεχόµενα: Κανόνες ασφάλειας για την σωστή χρήση του εξοπλισµού. Decreto Legislativo No. 493 (14/08/1996), «Εφαρµογή της οδηγίας 92/58/CEE σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για το σύστηµα προειδοποιητικών πινακίδων ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους». Περιεχόµενα: Κανονισµοί για το σύστηµα προειδοποιητικών πινακίδων ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους. Decreto Legislativo No. 277 (15/871991), «Εφαρµογή των οδηγιών 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE και 88/642/CEE για την προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στους κινδύνους από τους χηµικούς παράγοντες, (φυσικούς και βιολογικούς) κατά τη διάρκεια της εργασίας σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του νόµου No. 212, 30/7/1990».

20 6 ιαχείριση κινδύνου και ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων Περιεχόµενα: Αυτός ο νόµος είναι µια από τις πρώτες Κοινοτικές οδηγίες που έχει εφαρµοστεί στην Ιταλία και αφορά σε όλους τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι. Decreto del Presidente della Repubblica No. 320 (20/3/1956), «Κανονισµοί για την πρόληψη ατυχήµατος σε υπόγεια έργα». Περιεχόµενα: Αυτός ο νόµος θεσπίζει τους κανόνες ασφάλειας για τα υπόγεια τεχνικά έργα. Decreto Legislativo No. 475 (4/12/1992), «Εφαρµογή της οδηγίας 89/686/CEE της 21ης εκεµβρίου 1989 για τις ατοµικές συσκευές προστασίας». Περιεχόµενα: Υποδείξεις για την σωστή χρήση των ατοµικών συσκευών προστασίας. Decreto Legislativo No. 624 (25/11/1996), «Εφαρµογή της οδηγίας 92/91/CEE σχετικά µε τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων για την διάτρηση στην µεταλλευτική βιοµηχανία και της οδηγίας 92/104/CEE για τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εκµεταλλεύσεις µεταλλείων». Περιεχόµενα: Αυτός ο νόµος συντονίζει τις προηγουµένες εθνικές νοµοθεσίες σχετικά µε τα λατοµεία και τις µεταλλευτικές δραστηριότητες. Τα κύρια σηµεία είναι: υποχρεωτικά έγγραφα (κανονισµοί) για θέµατα υγείας και ασφάλειας, µηχανικός και ηλεκτρικός εξοπλισµός, διαδικασίες συντήρησης, συγκεκριµένοι κανόνες για τις επιφάνειακές ή τις υπόγειες δραστηριότητες εξόρυξης, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων επιφάνειας και των βιοµηχανιών επεξεργασίας, και συγκεκριµένοι κανόνες για τις δραστηριότητες διάτρυσης. Λετονία Γενικοί νόµοι EO177 (2001), «Κανονισµοί σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζοµένων στους εργασιακούς χώρους». EO224 (2001), «ιαδικασίες για την αξιολόγηση του κινδύνου βιοµηχανικού ατυχήµατος και µέτρα µείωσης κινδύνου». EO275, «Νόµος για την ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών». Πορτογαλία Γενικοί νόµοι D.L.441/91, «Μέτρα για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας σε έναν εργασιακό χώρο σύµφωνα µε την οδηγία EC89/391/ EEC». D.L.26/94, «Οργάνωση και λειτουργία εργασίας σύµφωνα µε τις οδηγίες ασφάλειας, υγιεινής και υγείας για τους εργασιακούς χώρους στο αρθ. No D.L. 441/91». D.L. 18/85, «Γενικός κανόνας για την υγιεινή και την ασφάλεια στα ορυχεία και τα λατοµεία». D.L. 162/90, «Προσαρµογές και αλλαγές στον γενικό νόµο για την ασφάλεια και την υγιεινή, στα ορυχεία και τα λατοµεία». Ειδικοί νόµοι D.L. 141/95, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σηµατοδότηση εργασιακών χώρων σχετικά µε την ασφάλεια και υγιεινή». D.L. 348/93, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την χρήση του προσωπικού εξοπλισµού προστασίας σύµφωνα µε την οδηγία EC89/654/EEC.

21 Αξιολόγηση του κινδύνου και Ασφάλεια 7 D.L. 142/79, «Κανονισµοί για την ασφάλεια εργοστασίων και την αποθήκευση των εκρηκτικών προϊόντων». Decree 286/93, «Καθορισµός των τιµών για τη συγκέντρωση σκόνης στην ατµόσφαιρα». D.L. 72/92, «Προστασία εργαζοµένων από τους κινδύνους σχετικούς µε την έκθεση σε θορύβους κατά τη διάρκεια της εργασίας». D.L. 204/93, «Κανόνες για την πρόληψη των κινδύνων από σοβαρά ατυχήµατα». Law 82/99, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την ασφαλή χρήση του εξοπλισµού στην εργασία». Ισπανία Γενικοί νόµοι Law 31/1995 (DIR 89/391), «Πρόληψη εργασιακών κινδύνων». RD 3255/1983, «Καταστατικό του µεταλλωρύχου». RD 863/1985, «Γενικοί κανονισµοί των βασικών προτύπων για την ασφάλεια στα µεταλλεία». RD 1215/1997 (DIR 89/655), «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής για την χρήση του εξοπλισµού από τους εργαζοµένους». RD 200/1995, «Βιοµηχανική ποιότητα και ασφάλεια». Ειδικοί νόµοι RD 1389/1997 (DIR 92/104), «Ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζοµένων σε υπαίθριες και υπόγειες εκµεταλλεύσεις ορυκτών πόρων». RD 1316/1989, «Προστασία των εργαζοµένων από θόρυβο». RD 150/1996, «Υγεία και ασφάλεια στις εξορυκτικές βιοµηχανίες». RD 400/1996, «Προστασία από εν δυνάµει εκρηκτικές ατµόσφαιρες». Σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία, οι χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λετονία, η Πορτογαλία και η Ισπανία προσέθεσαν τις ευρωπαϊκές οδηγίες 89/891/EC, 89/654/EC και 89/655/CEE, στο εθνικό νοµικό σύστηµά τους. Η πρώτη οδηγία (89/891/ EC) σχετίζεται µε «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας τους», η δεύτερη αναφέρεται στον «Ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισµό για προσωπική προστασία (PPE-Personal Protective Equipment)» και ο τελευταίος σχετίζεται µε τη «Βελτίωση της ασφάλειας και της υγιεινής των εργαζοµένων στην εργασία». Η ειδική νοµοθεσία που κάθε χώρα υιοθέτησε, δηµιουργήθηκε προκειµένου να εκπληρωθούν µερικές ανάγκες για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας Κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου σε λατοµεία και µονάδες επεξεργασίας Η αξιολόγηση του κινδύνου είναι ένα θεµελιώδες εργαλείο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις βιοµηχανικές µονάδες. Με βάση αυτό το είδος ανάλυσης, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι υπάρχοντες κίνδυνοι και να κατηγοριοποιηθούν σε λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικούς, έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση των σοβαρότερων.

22 8 ιαχείριση κινδύνου και ασφάλειας στον τοµέα των ιακοσµητικών Λίθων Αξιολόγηση κινδύνου Οφέλη Η αξιολόγηση του κινδύνου γίνεται για τον καθορισµό των µέτρων ελέγχου. Προκειµένου όµως να επιλεγούν τα πιο κατάλληλα και οικονοµικώς αποδοτικότερα µέτρα ελέγχου, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο υπεύθυνος όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά µε τους προς αντιµετώπιση κινδύνους. Τύποι Υπάρχουν δύο τύποι εκτίµησης του κινδύνου σύµφωνα µε το ινστιτούτο IOSH (Institution of Occupational Safety and Health): η ποσοτική αξιολόγηση του κινδύνου που παράγει µια αντικειµενική εκτίµηση πιθανότητας, η οποία βασίζεται σε πληροφορίες για έναν κίνδυνο σε δεδοµένες συνθήκες και, η ποιοτική αξιολόγηση του κινδύνου, η οποία είναι υποκειµενική και βασίζεται σε προσωπική κρίση, που προκύπτει από γενικά στοιχεία που αφορούν στον κίνδυνο. Ο δεύτερος τύπος αξιολόγησης του κινδύνου είναι πολύ απλούστερος στην εφαρµογή. Επιπλέον, όλες οι νοµικές απαιτήσεις αναφέρονται σε αυτόν τον τύπο αξιολόγησης. Εντούτοις, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι κίνδυνοι είναι τόσο ιδιαίτεροι λόγω πολύ ειδικών καταστάσεων και συνθηκών, όπου πρέπει να γίνει ξεχωριστή αξιολόγηση για κάθε έναν από αυτούς. Περιεχόµενα Σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο κώδικα πρακτικής (Approved Code of Practice), η ανάλυση πρέπει να περιέχει µια αναφορά µε τους κινδύνους που προσδιορίζονται ως σηµαντικοί, τα εφαρµοζόµενα µέτρα ελέγχου και το βαθµό στον οποίο αυτά επιτυγχάνουν, (διασταύρωση στοιχείων µπορεί να γίνει µε εγχειρίδια και άλλα έγγραφα), και τον αριθµό των ατόµων που εκτίθενται στον κίνδυνο. Εκτίµηση κινδύνων Οι προσδιοριζόµενες πηγές κινδύνου σε λατοµεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας είναι εκείνες που σχετίζονται µε τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό, τα εργαλεία, τις διαδικασίες, τις εργασίες και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων. Η εκτίµηση του κινδύνου επιτυγχάνεται µε την συλλογή πληροφοριών από εκείνους που είναι γνώστες των πηγών κινδύνων, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι επαγγελµατικοί σύλλογοι, τα κυβερνητικά τµήµατα, οι κατασκευαστές, οι σύµβουλοι, τα συνδικάτα, οι παλαιές εκθέσεις επιθεώρησης, οι αναφορές ατυχηµάτων και τα πρότυπα (standards). Μερικοί κίνδυνοι µπορεί να µην είναι εύκολα προσδιορίσιµοι όµως υπάρχουν τεχνικές, οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν. Η Επαγωγική Ανάλυση είναι µια τέτοια τεχνική η οποία µπορεί να δώσει αναλύσεις του τύπου: Ανάλυση Τρόπων Αποτυχίας και Αποτελεσµάτων (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA) και Ανάλυση Ασφάλειας Εργασίας (Job Safety Analysis - JSA). Η επαγωγική ανάλυση υποθέτει ότι η αποτυχία έχει συµβεί και έπειτα εξετάζει τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να συνέβη, χρησιµοποιώντας λογικά διαγράµµατα. Είναι µια χρονοβόρα και συνεπώς ακριβή διαδικασία, αλλά είναι εξαιρετικά λεπτοµερειακή. Από την άλλη πλευρά, η ιοικητική Παράλειψη (Management Oversight) και η Ανάλυση ένδρων Κινδύνου (Risk Tree Analysis) είναι τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου που δεν είναι δύσκολο να εφαρµοσθούν.

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ AM: 3624 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. ΜΕΚΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Το κανονιστικό πλαίσιο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα