Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II"

Transcript

1 Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ 20-1

2 Περιεχόμενο Διάλεξης Εισαγωγή Δυαδικοί Τελεστές (Bitwise Operators) Τελεστές Ολίσθησης (Shift): >>, << Τελεστές Συμπλήρωμα (~), AND (&), OR ( ), XOR (^) Χρήση Τελεστών για πρόσβαση σε bit Ανάθεση, Διαγραφή και Δοκιμή Bit Ονόματα σε Μάσκες Παράδειγμα Κρυπτογράφησης XOR Δομές με Δυφία (Struct with bit-fields) Διάλεξη #21 Θέματα Ευθυγράμμισης Μνήμης με Δομές Διφυιών 20-2

3 Παράδειγμα (Κρυπτογράφηση ΧΟR) Ο Αλγόριθμος Συμμετρικής Κρυπτογράφησης XOR (από και προς με το ίδιο ή παρόμοιο κλειδί) είναι η απλούστερη μέθοδος για κωδικοποίηση ενός κειμένου Στηρίζεται στην ακόλουθη λογική: Κρυπτογράφηση (ASCII #122 z ) => Χαρακτήρας (ASCII #38 & ) => Κλειδί (Shared Key) ^ (ASCII #92 \ ) => Κρυπτογραφημένος Χαρακτήρας Αποκρυπτογράφηση (ASCII #92 \ ) => Κρυπτογραφημένος Χαρακτήρας (ASCII #38 & ) => Κλειδί (Shared Key) ^ (ASCII #122 z ) => Αρχικός Χαρακτήρας 20-3

4 Παράδειγμα (Κρυπτογράφηση ΧΟR) #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define KEY '&' int main(int argc, char *argv[]) { FILE *input_fp, *output_fp; int ch; if (argc!= 3) { fprintf(stderr, "usage: xor input output\n"); exit(exit_failure); } if ((input_fp = fopen(argv[1], "rb")) == NULL) { fprintf(stderr, "Can't open %s\n", argv[1]); exit(exit_failure); } // Continued 20-4

5 Παράδειγμα (Κρυπτογράφηση ΧΟR) // if ((output_fp = fopen(argv[2], "wb")) == NULL) { fprintf(stderr, "Can't open %s\n", argv[2]); fclose(input_fp); exit(exit_failure); } while ((ch = getc(input_fp))!= EOF) putc(ch ^ KEY, output_fp); } fclose(input_fp); fclose(output_fp); return 0; 20-5

6 Δυαδικά Πεδία σε Δομές Μέχρι στιγμής υποθέσαμε ότι όλες οι προσβάσεις σε bits γίνονταν σε κάποιο μη-προσημασμένο ακέραιο (unsigned int). Κάτι τέτοιο μπορεί να δυσχεραίνει την αναγνωσιμότητα του προγράμματος μας ακόμη και να κάναμε τα ακόλουθα: Τεκμηρίωση δυαδικής λογικής με σχόλια. Ονομασία των bit flags (π.χ., BLUE, RED, ) Τώρα θα δούμε ένα πρακτικό μηχανισμό για διαχείριση bits σε προγράμματα. Ειδικότερα θα δηλώσουμε δομές των οποίων τα πεδία θα είναι bit ακολουθίες αντί byte ακολουθίες. 20-6

7 Δυαδικά Πεδία σε Δομές Παράδειγμα: Πως αποθηκεύει το DOS την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε/ άλλαξε για τελευταία φορά ένα αρχείο. Εφόσον οι ημέρες, μήνες και τα έτη λαμβάνουν μικρές τιμές, αποθηκεύοντας τα ως ακέραιους θα σπαταλούσε πολύ χώρο (σε μια εποχή που αυτός ο χώρος δεν υπήρχε 1980: MSDOS / FAT12 / 8MB!!!). Αντί αυτού, το DOS δεσμεύει μόνο 16 bits για μια ημερομηνία, 5 bits για την μέρα (μέχρι 32 μέρες), 4 bits για τον μήνα (μέχρι 16 μήνες), και 7 bits για τον χρόνο (μέχρι 128 χρόνια): 20-7

8 Δυαδικά Πεδία σε Δομές Δήλωση μελών μιας δομής: typedef struct { unsigned int day: 5; // 5 bits unsigned int month: 4; // 4 bits unsigned int year: 7; } FILE_DATE; Χρήση μέλους μιας δομής: struct file_date fd; // 7 bits fd.day = 28; fd.month = 12; fd.year = 8; /* 1988 (μέγιστο: χρόνια) */ Αναπαράσταση της δομής fd μετά την ανάθεση: Year (7b) Month (4b) Day (5b) 20-8

9 Δυαδικά Πεδία σε Δομές #include <stdio.h> // printf #define SYEAR 1980 typedef struct { unsigned int day: 5; // 5 bits unsigned int month: 4; // 4 bits unsigned int year: 7; } FILE_DATE; int main(void) { } FILE_DATE fd; // 7 bits // α) 1988 (max year: = 2017) fd.day = 28; fd.month = 12; fd.year = 8; printf("date: %d/%d/%d\n", (int) fd.day, (int)fd.month, ((int)fd.year)+syear); printf("size: %ld\n", sizeof(file_date)); return 0; α) Δήλωση bit πεδίων Επιστρέφει Date: 28/12/1988 Size: 4 ε) Γιατί όχι SIZE=2; Θα εξηγηθεί σε λίγο δ) Απαραίτητο για LP64 μοντέλο β) Τέχνασμα για μείωση χώρου! γ) Μετατροπή Τύπου για εκτύπωση 20-9

10 Δυαδικά Πεδία σε Δομές Σημειώστε ότι ο γνωστός τελεστής διεύθυνσης (&) ΔΕΝ μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε ένα πεδίο bit. Αυτό, εφόσον τα δεδομένα στην μνήμη έχουν διευθύνσεις σε bytes για λόγους επίδοσης εναλλακτικά ο pointer θα έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερος από 4 και 8 bytes! Συνεπώς, συναρτήσεις όπως το scanf δεν μπορούν να αποθηκεύουν απευθείας ένα πεδίο bit: scanf("%d", &fd.day); /*** ΛΑΘΟΣ ***/ Αλλά, μπορούμε να το κάνουμε έμμεσα int day; /*** ΟΡΘΟ ***/ scanf("%d", &day); fd.day = (unsigned int) day; 20-10

11 Δυαδικά Πεδία σε Δομές Η αναφορά σε bits γίνεται πλέον με εύληπτο τρόπο. fd.day παρά (data & 0xF800) // 0xF800= Ο τύπος ενός bit-field πρέπει να είναι τύπου: unsigned int (π.χ., short/long/long long κτλ.) Στην C99, bit-fields μπορεί επίσης να έχουν τύπο _Bool (το οποίο είναι ουσιαστικά και πάλι ένας unsigned int) Σημειώστε ότι η δομή καταλαμβάνει, κανονικά, 16 bits δηλαδή 2 bytes, ενώ στο παράδειγμα επέστρεψε η sizeof(fd) μέγεθος 4 bytes. Αυτό οφείλεται σε λόγους ευθυγράμμισης δεδομένων στη μνήμη (memory alignment), το οποίο είχαμε δει και όταν συζητήσαμε τα struct της C

12 Δυαδικά Πεδία σε Δομές Ερχόμενοι πίσω στο παράδειγμα των bit δομών, παρατηρούμε ότι έχουμε το θέμα της ευθυγράμμισης το οποίο είχαμε δει στη διάλεξη 8 (structs), δηλ.,: typedef struct { unsigned int day: 5; // 5 bits unsigned int month: 4; // 4 bits unsigned int year: 7; } FILE_DATE; // 7 bits Συνεπώς, sizeof(file_date) επιστρέφει 4 byte (θεωρώντας ότι η μνήμη έχει 4-byte ευθυγράμμιση): δηλ., 16 bit ωφέλιμα και 16 bit padding) Τι θα γίνει εάν προσθέσουμε το attribute (( packed )) όρισμα; 20-12

13 Δυαδικά Πεδία σε Δομές και Ευθυγράμμιση Μνήμης typedef struct { unsigned int day: 5; // 5 bits unsigned int month: 4; // 4 bits unsigned int year: 7; // 7 bits } attribute (( packed )) FILE_DATE; 16 bits Τώρα, sizeof(file_date) επιστρέφει 2 byte, επειδή η μνήμη στο παράδειγμα μας δεν χρησιμοποιεί padding (δηλ., 16 bit ωφέλιμα και 0 bit padding) Τι θα γινόταν εάν κάποιο από τα πεδία ήταν 1 bit μεγαλύτερο (δηλ., το struct να χρειαζόταν 17 bits;) Τότε θα sizeof(file_date) επιστρέφει 3 byte. Μην ξεχνάτε ότι η μνήμη έχει διευθύνσεις σε bytes και όχι bits! 20-13

14 Αποθήκευση Δομών από Bits (Συνοδευτικά Ορίσματα) Το όνομα ενός bit-field μπορεί να παραλειφθεί. Π.χ., μια δομή όπου παραλείπεται το seconds: struct file_time { unsigned int : 5; /* not used */ unsigned int minutes: 6; unsigned int hours: 5; }; Κάτι τέτοιο συνεχίζει να δεσμεύει τον εν λόγω χώρο στη δομή (απλά δεν έχει όνομα!) Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις που είναι undefined κάποια πεδία αλλά υπάρχουν (π.χ., σε ένα file format)

15 Αποθήκευση Δομών από Bits (Συνοδευτικά Ορίσματα) Το μήκος ενός μη-δηλωμένου bit-field μπορεί να είναι 0: typedef struct { unsigned int a: 4; unsigned int : 0; /* 0-length bit-field */ unsigned int b: 8; } TEST; Ένα μήκους-0 bit-field δηλώνει του μεταγλώττιση να ευθυγραμμίσει ρητά το επόμενο bit-field στην αρχή ενός νέου block μνήμης. Δηλαδή, sizeof(test) επιστρέφει 8 byte (θεωρώντας ότι η μνήμη έχει 4-byte ευθυγράμμιση) δηλ., 4 bit (ωφέλιμα) + 28 bit (padding) + 8 bit (ωφέλιμα)+16bit(padding) 4 Bytes (1 st 32bit Storage Unit) 4 Bytes (2 nd 32bit Storage Unit) 20-15

16 Αποθήκευση Δομών από Bits (Συνοδευτικά Ορίσματα) Mη-δηλωμένο μηδενικό bit-field με attr..packed: typedef struct { unsigned int a: 4; unsigned int : 0; /* 0-length bit-field */ unsigned int b: 8; } attribute (( packed )) TEST; Τώρα, sizeof(test) επιστρέφει 5 byte (θεωρώντας ότι η μνήμη έχει 4-byte ευθυγράμμιση) δηλ., 4 bit (ωφέλιμα) + 28 bit (padding) + 8 bit (ωφέλιμα)+νο extra padding! 4 Bytes 1 Byte 20-16

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 10-1 Περιεχόμενο Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ

Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 12: Οργάνωση Προγραμμάτων σε Πολλαπλά Αρχεία ΙΙ (Κεφάλαια 15.2-15.4 &14.1,14.2,14.4, KNK2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Λογική σύνδεση 2 Πλαισίωση 3 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων 4 5 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Visual Basic Net 2005 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Γρηγόρης Τζιάλλας ΛΑΜΙΑ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ VISUAL

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα