Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής"

Transcript

1 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

2 .

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες Συνεχιζόµενη Μελέτη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ-ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακών Προπτυχιακών Εργαστηριακών ασκήσεων ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSC, ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ιδακτορικών ιατριβών ιπλωµατικών Εργασιών - MSc Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το ερευνητικό και αναπτυξιακό πεδίο του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής επικεντρώνεται στην πολυεπίπεδη µελέτη και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και της εξέλιξής της, µέσα από µια συνθετική προσέγγιση της βιολογίας, γονιδιωµατικής, και οικολογίας των θαλάσσιων οργανισµών. Μια τέτοια εστίαση στη βιοποικιλότητα αποτελεί ευαίσθητο και ακριβές ποσοτικό µέτρο της δοµής και δυναµικής των οικοσυστηµάτων και βρίσκει εφαρµογές στη διαχείρισή τους, στην αναζήτηση νέων και παραγωγή βελτιωµένων οργανισµών και προϊόντων, στην πιστοποίηση της ταυτότητας και προέλευσης τους και στην παραγωγή και διάθεση πρωτότυπης νέας γνώσης για το θαλάσσιο κόσµο και το δέντρο της ζωής. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το ΙΘΑΒΙΓ εδρεύει στα καινούργια κτίρια του ΕΛΚΕΘΕ στις Γούρνες Ηρακλείου (Θαλασσόκοσµος). Τα εργαστήρια, τα γραφεία και οι αποθηκευτικοί χώροι καλύπτουν έκταση 1500 m 2 περίπου. Τα ερευνητικά εργαστήρια, που διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισµό, εντάσσονται στις δύο κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου, τη «Γενετική και Μοριακή Βιοτεχνολογία» και τη «Βιοποικιλότητα και ιαχείριση Οικοσυστηµάτων». Υπάρχει επίσης και πολύ καλά εξοπλισµένο εργαστήριο «Περιβαλλοντικής Χηµείας και Μικροβιολογίας», ενώ πρόσφατα έχει αναπτυχθεί και οµάδα βιοπληροφορικής οριζόντιου προσανατολισµού. Το Ινστιτούτο έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, το υπολογιστικό κέντρο, το αµφιθέατρο και τις λοιπές εγκαταστάσεις του κτιριακού συγκροτήµατος του «Θαλασσόκοσµου». 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α Συνολικά στο Ινστιτούτο εργάζονται 38 άτοµα. Από αυτά: Μόνιµο προσωπικό 19 Ερευνητές 8 Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες - Επιστήµονες αορίστου χρόνου (1 PhD) 8 Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς (µόνιµοι & αορίστου χρόνου) 3 Συµβασιούχοι (εργασίας έργου) 15 Επιστήµονες (9 PhD) 14 Τεχνολόγοι - Τεχνικοί 1 Υπότροφοι 4 ιδακτορικοί 3 Μεταπτυχιακός 1

6 228 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011 Στο Σχήµα Β-IV-1 φαίνεται το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής για το Σχήµα B-IV-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (15) 15 ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (19) 10 ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (4) 5 0 ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ YΠΟΤΡΟΦΟΙ 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, η χρηµατοδότηση για το 2011 ήταν ,71 και αναλύεται ως εξής ανά φορέα χρηµατοδότησης: ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΝ ( ) Ευρωπαϊκή Ένωση ,67 Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας ,82 ηµόσιοι Φορείς ,82 Φορείς Εξωτερικού 5.000,00 Ιδιωτικοί φορείς ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,71 Στο Σχήµα Β-IV-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής ανά πρόγραµµα, ενώ στο Σχήµα Β-IV-3, η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου ανά κατηγορία φορέα για το 2011.

7 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Σχήµα: Β-IV-2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Γ (σε χιλ. ) Προγράµµατα µε έσοδα άνω των Σχήµα Β-ΙV-3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Γ. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) % % % % % ΕΕ ΓΓΕΤ ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σχήµα Β-IV-4: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Γ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. ) 800, ,00 600,00 ΕΕ ΓΓΕΤ ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,

8 230 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το 2011 ξεκίνησαν οκτώ (8) ερευνητικά προγράµµατα, δύο (2) µελέτες, ενώ συνεχίστηκε η υλοποίηση δεκατριών (13) ερευνητικών προγραµµάτων, δύο (2) προγραµµάτων παροχής υπηρεσιών και µιας (1) µελέτης. Τα προγράµµατα αυτά χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, από τη ΓΓΕΤ, από ελληνικούς δηµόσιους φορείς, από ελληνικούς ιδιωτικούς φορείς και ιδιώτες, καθώς και από φορείς του εξωτερικού. Τα ερευνητικά προγράµµατα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, καταγράφονται αναλυτικά στις σελίδες που ακολουθούν (Ενότητα Β- Κεφ IV ). Επίσης κατά το 2011 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, υπέβαλαν ή συµµετείχαν στην υποβολή είκοσι δύο (22) προτάσεων νέων ερευνητικών προγραµµάτων, από τα οποία (8) έχουν ήδη εγκριθεί (Ενότητα Β-Κεφ ΙΙΙ-5.6.). 5.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (21) Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (8) Ανάπτυξη Εθνικού ικτύου Γονιδιωµατικής Έρευνας: Μεθοδολογική Προσέγγιση στην Βιολογία Συστηµάτων (Ε ΓΕ/ ) Αριθµός Συµβολαίου: 09ΣΥΝ / /γ11 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Γ. Κωτούλας/ΙΤΕ Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ / ΕΣΠΑ (100%) Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 36 µήνες (01/02/11-31/01/14) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Eλλάδα Isolation and characterization of single nucleotide polymorphisms (SNPs) in Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) (ABFT SNP/ ) 146/ /γ13 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Α. Μαγουλάς Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 24 µήνες (01/07/11-30/06/13) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Eλλάδα

9 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 231 A new integrative framework for the study of fish welfare based on the concepts of allostasis, appraisal and coping style (COPEWELL/ ) 150/ /γ8b Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Γ. Κωτούλας Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 48 µήνες (01/06/11-31/12/15) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Eυρώπη MAnagement of Port areas in the MEDiterranean Sea Basin (MAPMED/ ) Αριθµός Συµβολαίου: Ι-Β/2.1/ / /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ X. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (81.71%) & ΓΓΕΤ (4.80%) Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 40 µήνες (01/09/11-31/12/14) Ολικός Προϋπολογισµός: ,04 Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος Vectors of change in Oceans and Seas Marine Life, Impact on Economic Sectors (VECTORS/ ) Αριθµός Συµβολαίου: FP / /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ X. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 48 µήνες (01/02/11-01/02/15) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη European Marine Biological Resources Centre (EMBRC) preparatory phase (EMBRC PP/ ( ) Αριθµός Συµβολαίου: INFRA / /γ10 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Α. Mαγουλάς Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (67.78%) & ΓΓΕΤ (32.22%) Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 36 µήνες (01/02/011-31/01/14) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη

10 232 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011 υπερυπολογιστής µε Αναδιατασσόµενη λογική για βιολογικα Οικολογικα και ιατρικα δεδοµένα και αλγορίθµουσ (ΕΥΑΓΟΡΑΣ/ ) Συνεργασία ΙΩ Κρήτης 147/ /γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Γ. Κωτούλας (ΙΘΑΒΙΓ), ρ Γ. Πατυχάκης (ΙΩ) Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (80%) & ΥΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΤΑΓ., ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (20%), INTERREG Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 24 µήνες (01/07/11-30/06/13) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Κρήτη - Κύπρος Genetic characterization and the influence of aquaculture on native European seabass populations in Cyprus (ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΦΥΣΗ 06/09 (ΒΕ)/ ) 146/ /γ8 Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Κ. Τσιγγενόπουλος Φορέας Χρηµατοδότησης: Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 36 µήνες (28/12/11-30/06/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Κρήτη Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (13) Supporting research potential for marine biodiversity and genomics in the Eastern Mediterranean (MARBIGEN/ ) Αριθµός Συµβολαίου: FP / /Α Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Α. Mαγουλάς Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (77%) & ΓΓΕΤ (23%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 36+6 µήνες (01/11/10-30/04/14) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Eλλάδα

11 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 233 Virtual Biodiversity Research and Access Network for Taxonomy (ViBRANT/ ) Αριθµός Συµβολαίου: FP7 136/ /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Χ. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%), ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 36 µήνες (01/12/10-30/11/13) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Development and Implementation of a pan-european Marine Biodiversity Observatory System (EMBOS) Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Χ. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: Ολικός Προϋπολογισµός: Αποζηµίωση ταξιδιών Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη REPROduction protocols and molecular tools for mass spawning and communal rearing based SELective breeding schemes applied to multiple-spawning marine fish (REPROSEL / ) Αριθµός Συµβολαίου: FP7 SME η / /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 24 µήνες (01/09/ /08/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Evolution and adaptation of marine populations in a temporally and spatially variable environment (EVAMAP/ ) 139 η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Ε. Σαρροπούλου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΓΓΕΤ-EGIDE (Joint Research and Technology Programmes, ΕΣΠΑ, Ελλάδα-Γαλλία) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 24 µήνες (18/11/ /11/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη

12 234 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011 Ecologie Chimique Marine: Indicateurs de Biodiversité et Valorisation (ECIMAR/ ) Αριθµός Συµβολαίου: SPV η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ K. Ντούνας Φορέας Χρηµατοδότησης: CNR Γαλλίας και Παν/µιο Μεσογείου (Μασσαλία) Έτος Έναρξης: 2007 ιάρκεια: 60 µήνες (19/09/07-19/09/12) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη A Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI {FP7} [223806] / ) 105 η / /γ3 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ X. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (100%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 36 µήνες (01/05/08-30/04/2011) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη World Register of Marine Species (WoRMs) 105 η / /γ4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ X. Αρβανιτίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (100%) Έτος Έναρξης: 2008 ιάρκεια: 36 µήνες ( ) Ολικός Προϋπολογισµός: Αποζηµίωση ταξιδιών Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Contaminant-specific isotope analyses as sharp environmental-forensics tools for site characterization, monitoring and source apportionment of pollutants in soil (ISO-Soil {FP7} [212781]/ ) Αριθµός Συµβολαίου: η / /Γ6 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Π. Πολυµενάκου Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/02/09-31/01/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη

13 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 235 Hotspot ecosystem research and man s impact on European Seas, (HERMIONE/{FP7} [226354]/ ) Συνεργασία µε ΙΩ Αθήνας/Πρ. 765 & ΙΩ Κρήτης Αριθµός Συµβολαίου: η / /γ2 Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΘΑΒΙΓ: ρ. Π. Πολυµενάκου Φορέας Χρηµατοδότησης: EE(75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/04/ /03/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: ,90 Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια θάλασσα, Νορβηγική θάλασσα, Αρκτική Metagenome analysis of a hydrothermal vent field at Kolumbo volcano Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Π. Πολυµενάκου Φορέας Χρηµατοδότησης: Τµήµα Ενέργειας των Η.Π.Α (Joint Genome Institute, Department of Energy, USA) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: Περιοχή Έρευνας: Η.Π.Α Developing fisheries management indicators and targets (DefineIt, MARIFISH/ ) Συνεργασία µε ΙΘΑΒΙΠ Αθήνας/Πρ. 811 & ΙΘΑΒΙΠ Κρήτης 123 η / /ε4 Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ/ΓΓΕΤ (Marifish Common Pool) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 36 µήνες (01/09/ /08/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Μεσόγειος θάλασσα Concrete Conservation Actions for the Mediterranean Shag and Audouin's Gull in Greece, including the Inventory of Relevant Marine IBAs" (ConshagaudMIBAGR) {FP7} [LIFE/07/NAT/GR/000285]/ ) 108 η / /γ1 Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Π. Κασαπίδης Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%) Έτος Έναρξης: 2009 ιάρκεια: 48 µήνες (01/01/09-31/12/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη

14 236 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΜΕΛΕΤΕΣ Νέες Μελέτες Έλεγχος του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού επεξεργασµένων λυµάτων του σταθµού βιολογικού καθαρισµού - ΕΥΑH ( ΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ ) 148 η / /γ7 Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Π. Κουλούρη Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΥΑΗ (100%) Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 8 µήνες (1/08/ /03/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Κρήτη ιερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση ψυκτικού νερού και επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στο θαλάσσιο παράκτιο χώρο ΑΗΣ (ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ- ΕΗ / ) 154 η / /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Κ. Ντούνας Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΗ (100%) Έτος Έναρξης: 2011 ιάρκεια: 6 µήνες (28/12/ /06/2012) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Κρήτη Συνεχιζόµενη Μελέτη Αναγνωριστική µελέτη του παράκτιου οικοσυστήµατος πέριξ των υποθαλάσσιων αγωγών των µονάδων επεξεργασίας λυµάτων της ΕΥΑΘ στις βόρειες ακτές της νήσου Θήρας (ΘΗΡΑ/ ) 130 η / /γ5 Επιστηµονικός Υπεύθυνος ρ Κ. Ντούνας Φορέας Χρηµατοδότησης: ΕΥΑΘ (100%) Έτος Έναρξης: 2010 ιάρκεια: 10 µήνες (28/05/ /03/2011) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Κρήτη

15 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών Βιογεωχηµικές αναλύσεις (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ / ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος S. Zivanovic Φορέας Χρηµατοδότησης: ιάφοροι ιδιωτικοί φορείς-ota Έτος Έναρξης: 2005 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (Έναρξη 13/04/05) Ολικός Προϋπολογισµός: εν έχει προσδιοριστεί Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη Παροχή υπηρεσιών Γενετικής (GENETIC SERVICES/ ). Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ρ Α. Μαγουλάς Φορέας Χρηµατοδότησης: ιάφοροι ιδιωτικοί φορείς Έτος Έναρξης: 2003 ιάρκεια: Συνεχιζόµενο (Έναρξη 01/02/03) Ολικός Προϋπολογισµός: Περιοχή Έρευνας: Ευρώπη

16 238 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ A new integrative framework for the study of fish welfare based on the concepts of allostasis, appraisal and coping styles (Large-Scale Integrating Collaborative Project) Acronym: COPEWELL Υπεβλήθη στην ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «KBBE : Understanding of the basic mechanisms involved in coping strategies of fish towards improvement of welfare", FP7 (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Γ. Κωτούλας. Κύριος εταίρος: Institute of Marine Research, Νορβηγία. Marine Microbial Biodiversity, Bioinformatics and Biotechnology (Micro B3) (Large Collaborative Project) Acronym: Micro B3 Υπεβλήθη στην ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης OCEAN «Marine microbial diversity new insights into marine ecosystems functioning and its biotechnological potential, FP7 (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Γ. Κωτούλας. Κύριος εταίρος: Jacobs University, Γερµανία. From sea-bed to test-bed: harvesting the potential of marine microbes for industrial biotechnology (Collaborative Project) Acronym: SeaBioTech Υπεβλήθη στην ΕΕ στο πλαίσιο της πρόσκλησης KBBE , FP7 (εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ. Γ. Κωτούλας. Κύριος εταίρος: The University οf Strathclyde, SIPBS, Glasgow, Σκωτία, ΗΒ. ιερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάθεση ψυκτικού νερού και επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων στο θαλάσσιο παράκτιο χώρο ΑΗΣ (ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ- ΕΗ) Υπεβλήθη στη ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Αθερινόλακκου (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Ντούνας - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ Hellenic Network for Biodiversity Research: Construction and Operation phase for the national LifeWatch Centre Acronym: LIFEWATCH / HELBIONET Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Υποδοµών ESFRI (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ. Comparative transcriptomics in four sparid species using next-generation sequencing and comparative mapping based on available genetic information from model fish species Acronym: SPARCOMP Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και διά βίου µάθηση», ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Τσιγγενόπουλος Κων/νος - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ ANalysis of multifunctional genes and Their paralogs in TEleosts: Identification, Evolution and annotation through Transcriptome scans and Functional studies Acronym: ANnOTATE Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και διά βίου µάθηση», ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Ε. Σαρροπούλου - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ Έλεγχος του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού επεξεργασµένων λυµάτων του σταθµού βιολογικού καθαρισµού - ΕΥΑH Υπεβλήθη στη ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου (εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Π. Κουλούρη - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ

17 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 239 Microbial processes in Earth s atmosphere and their impact on atmospheric chemistry Acronym: MIPROAIR Υπεβλήθη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (European Research Council), στα πλαίσια της πρόσκλησης «IDEAS Starting Independent Research Grant» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Παρασκευή Πολυµενάκου - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ Synthesis of systematic resources Acronym: SYNTHESIS3 Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του Προγράµµατος FP7-INFRASTRUCTURES RTD (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: Natural Histroy Museum, London, ΗΒ. Building the European Biodiversity Observation Network Acronym: EU BON Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του Προγράµµατος FP7 - Cooperation Theme 6: Environment (including climate change) (εν αναµονή δεύτερου σταδίου αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: Museum für Naturkunde Leibniz Institute for Research on Evolution and Biodiversity at the Humboldt University Berlin, Γερµανία. Developing INnovative TOols for understanding and assessing Good Environmental Status of biodiversity in marine waters in European regional seas Acronym: INTOGES Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του Προγράµµατος FP7 ENV ('The Ocean for Tomorrow') (εν αναµονή δεύτερου σταδίου αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΘΑΒΙΓ: ρ. Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: Institute of Marine Research, Noρβηγία. Integrated prevention and control strategy against Viral Encephalopahthy and Retinopathy (VER) and improvement of robustness in European sea bass (Dicentrarchus labrax) towards sustainable aquaculture Acronym: NODA ROBUST Υπεβλήθη στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΣΠΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 Συµπράξεις Ερευνητικών και Παραγωγικών Φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς και Παραγωγικούς Τοµείς» (εν αναµονή αξιολόγησης) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Ε. Σαρροπούλου - Κύριος εταίρος: Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης The Unitary Biodiversity Coding Of Life Acronym: UBCOL Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και διά βίου µάθηση», ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (δεν εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Χ. Αρβανιτίδης - Κύριος εταίρος: ΕΛΚΕΘΕ. Stock units in the Mediterranean: Identification of distinct biological units for stock assessment and management in different species and among different GFCM-GSA Acronym: StockMed Υπεβλήθη στα πλαίσια Call For Tenders, 14 th General Directorate for Maritime Affairs - MAREA Project (δεν εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΠ/ ΕΛΚΕΘΕ

18 240 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011 Life-history evolution in the most species-rich family of exploited Mediterranean coastal fishes: linking individual fitness to ecosystem management Υπεβλήθη στα πλαίσια COST (European Cooperation in Science and Technology) (OC ) (δεν εγκρίθηκε) Eπιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Κ. Τσιγγενόπουλος - Κύριος εταίρος: Univ. of Dublin Aquaculture: Molecular Based Environmental Risk Assessment of Genetic Impacts Acronym: AquaMERA Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης KBBE , FP7 (δεν εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Τσιγγενόπουλος Κων/νος - Κύριος εταίρος: University College Cork Environmental drivers of swordfish (Xiphias gladius) spatial genetic structure in the Mediterranean Υπεβλήθη στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννης Σ. Λάτσης στα πλαίσια του Προγράµµατος Επιστηµονικές Μελέτες 2012 (δεν εγκρίθηκε). Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ Α. Αντωνίου - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ Study of longevity and photoperiodic clock via insect diapause Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και διά βίου µάθηση», ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (δεν εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Π. Κασαπίδης - Κύριος εταίρος: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Dust modeling and nucleation processes Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και διά βίου µάθηση», ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (δεν εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Παρασκευή Πολυµενάκου - Κύριος εταίρος: Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών Mineral-microbe interactions in shallow-sea hydrothermal systems Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ / ΥΠ ΜΘ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος «Εκπαίδευση και διά βίου µάθηση», ράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» (δεν εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Παρασκευή Πολυµενάκου - Κύριος εταίρος: Τµήµα Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Diversity of beach users: fauna and human impacts on the supralittoral Pre-proposal for the JRS biodiversity foundation Africa call (δεν εγκρίθηκε) Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ρ. Lucia Fanini - Κύριος εταίρος: ΙΘΑΒΙΓ/ΕΛΚΕΘΕ 6 ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 6.1 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ARVANITIDIS C., FAULWETTER S., CHATZIGEORGIOU G., PENEV L., BANKÍ O., DAILIANIS T., PAFILIS E., KOURATORAS M., CHATZINIKOLAOU E., FANINI L., VASILEIADOU A., PAVLOUDI C., VAVILIS P., KOULOURI P., DOUNAS C., Engaging the broader community in biodiversity research: the concept of the COMBER pilot project for divers in ViBRANT. Zookeys, 150, BOULTON K., MASSAULT C., HOUSTON R., DE KONING D.J., HALEY C., BOVENHUIS H., BATARGIAS C., CANARIO ADELINO V.M., KOTOULAS G., TSIGENOPOULOS C.S., QTL affecting morphometric traits and stress response in the gilthead seabream (Sparus aurata). Aquaculture, 319 (1-2),

19 ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 241 CHATZIGEORGIOU G., REIZOPOULOU S., MAIDANOU M., NALETAKI M., ORNERAKI E., APOSTOLAKI E., ARVANITIDIS C., Macrobenthic community changes due to dystrophic events and freshwater inflow: Changes in space and time in a Mediterranean lagoon (Gialova lagoon, SW Greece). Estuarine, Coastal and Shelf Science, 94, , doi: / j.ecss DAILIANIS T., TSIGENOPOULOS C.S., DOUNAS C., VOULTSIADOU E., Genetic diversity of the imperilled bath sponge Spongia officinalis Linnaeus, 1759 across the Mediterranean Sea: patterns of population differentiation and implications for taxonomy and conservation. Molecular Ecology, 20, FANINI L., Animal navigation in the Classroom: Lessons from a Pilot Experience. Applied Environmental Education and Communication, 10, FAULWETTER S., CHATZIGEORGIOU G., GALIL B.S., NICOLAIDOU A., ARVANITIDIS C., Sphaerosyllis levantina sp. n. (Annelida: Polychaeta) from the eastern Mediterranean, with notes on character variation in Sphaerosyllis hystrix Claparède, Zookeys, 150, FAULWETTER S., CHATZIGEORGIOU G., GALIL B.S., ARVANITIDIS C., 2011.An account on the taxonomy and distribution of Syllidae (Annelida: Polychaetes) in the Eastern Mediterranean, with notes on the genus Prosphaerosyllis San Martín, 1984 in the Mediterranean. Zookeys, 150, KOVACIC M., MILETIC M., PAPAGEORGIOU N., A first checklist of gobies from Crete with ten new records. Cybium, 35, KUHL H., SARROPOULOU E., TINE M., KOTOULAS G., MAGOULAS A., REINHARDT R., A Comparative BACMap for the Gilthead Sea Bream (Sparus aurata L.). Journal of Biomedicine and Biotechnology (2011), Article ID , 7 pages, doi: / 2011 / LOUKOVITIS D., SARROPOULOU E., VOGIATZI Ε., TSIGENOPOULOS C.S., KOTOULAS G., MAGOULAS A., CHATZIPLIS D., Genetic variation in farmed populations of the gilthead sea bream Sparus aurata in Greece using microsatellite DNA markers. Aquaculture Research, On line first: doi: /j x. LOUKOVITIS D., SARROPOULOU E., TSIGENOPOULOS C.S., BATARGIAS C., MAGOULAS A., APOSTOLIDIS A.P., CHATZIPLIS D., KOTOULAS G., Quantitative Trait Loci Involved in Sex Determination and Body Growth in the Gilthead Sea Bream (Sparus aurata L.) through Targeted Genome Scan. PLoS One, 6 (1), article number: e16599, doi: / journal.pone MALEA P., KEVREKIDIS T., PAPAGEORGIOU N., MOGIAS A., ARVANITIDIS C., Do interrelationships among benthic components mirror disturbance levels? Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 92, 1-9. MANDALAKIS M., APOSTOLAKI M., TZIARAS T., POLYMENAKOU P., STEPHANOU E.G., Free and combined amino acids in marine background atmospheric aerosols over the Eastern Mediterranean. Atmospheric Environment, 45, 1003e1009. PAPANIKOLAOU N., PAFILIS E., NIKOLAOU S., OUZOUNIS C.A., ILIOPOULOS I., PROMPONAS V.J., BioTextQuest: a web-based biomedical text mining suite for concept discovery. Bioinformatics, 27 (23), RABAOUI L., MEJRI R., BAHRI L., TLIG-ZOUARI S., KALTHOUM B.H.O., TSIGENOPOULOS C.S., Genetic differentiation among populations of the endangered fan mussel Pinna nobilis (Mollusca) along the Tunisian coastline, Hydrobiologia, 678, SARROPOULOU E., NOUSDILI D., KOTOULAS G., MAGOULAS A., Functional Divergences of GAPDH Isoforms During Early Development in Two Perciform Fish Species. Marine Biotechnology, 13 (6),

20 242 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011 SARROPOULOU E., FERNANDES J.M., Comparative genomics in teleost species: Knowledge transfer by linking the genomes of model and non-model fish species. Comparative Biochemistry & Physiology Part D Genomics Proteomics, 6, SCAPINI F., FANINI L., The role of scientists in providing formal and informal information for the definition of guidelines, regulations or management plans for sandy beaches. Proceedings of the VI Colloquium on Sandy Beaches, Rabat, Morocco, Travaux de l'institut Scientifique, 6, VOGIATZI E., LAGNEL J., PAKAKI V., LOURO B., CANARIO A., REINHARDT R., KOTOULAS G., MAGOULAS A., TSIGENOPOULOS C., In silico mining and characterization of simple sequence repeats from gilthead sea bream (Sparus aurata) expressed sequence tags (EST-SSRs); PCR amplification, polymorphism evaluation and multiplexing and cross-species assays. Marine Genomics, 4, doi: /j.margen VOULTSIADOU E., DAILIANIS T., ANTONIADOU C., VAFIDIS D., DOUNAS C., CHINTIROGLOU C.C., Aegean bath sponges: historical data and current status. Reviews in Fisheries Science, 19, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ Θ., Σπόγγοι της Μεσογείου: ένας γοητευτικός άγνωστος κόσµος. Αιγιναία, 20, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ-ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ CHATZINIKOLAOU E., Diversity in the growth patterns of marine gastropods. Pp In: Gastropods: Diversity, Habitat and Genetics, Bianchi A.M. & Fields J.N. (eds), Nova Science Publishers, Inc. HANEL R., TSIGENOPOULOS C.S., Phylogeny, Evolution and Taxonomy of sparids with some notes on their Ecology and Biology: Chapter 2. Pp In: Sea bream: Biology & Aquaculture of Sparidae, Pavlidis M. & Mylonas C.C. (eds), Wiley-Blackwell, ISBN ΝΤΟΥΝΑΣ Κ., ΚΟΥΛΟΥΡΗ Π., Τα παράκτια ψάρια της Μεσογείου. Ένας υποβρύχιος οδηγός πεδίου. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο-BIOWATCH. ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Π.N., Guest Editor of the Special Issue: Health Effects of Air Pollution of the Journal Atmosphere, http: // / journal / atmosphere / special_issues / health_effects. SARROPOULOU E., Guest Editor of Special Issue: Genomics in Aquaculture 2011 of the Journal Marine Biotechnology, http: //

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας & Γενετικής . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 2005 1. ARVANITIDIS C., HATZIGEORGIOU G., KOUTSOUBAS D., DOUNAS C., ELEFHTERIOU A. & KOULOURI

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών . ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...209 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...209 2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...165

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311 Όνοµα, Επώνυµο Χρήστος Αρβανιτίδης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες Παρασκευή N. Πολυμενάκου Προσωπικές πληροφορίες Διεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Τ.Θ.2214, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810-337855 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φαξ +30-2810-337822

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό Σημείωμα. Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος. Επίκουρος Καθηγητής Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος Επίκουρος Καθηγητής (Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα) Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιεχόμενα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα: Εµµανουήλ Επώνυµο: Λαδουκάκης e-mail: ladoukakis@biology.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1998-2001: Διδακτορική Διατριβή, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 1995-1998: M.Sc. (Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2010 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Γεώργιος ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών TEI Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ Ο κ. Γεώργιος Κατσέλης, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ : Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ : Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΧΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΠΟΤΣΙΟΥ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1959 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥ ΡOMEIO: chryssyp@survey.ntua.gr;

Διαβάστε περισσότερα

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr :

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr  : Σπύρος Σφενδουράκης ρ. Βιολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Σφενδουράκης Όνοµα: Σπύρος Όν.Πατρός: Μιχαήλ Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ηµερ.γέννησης: 6.1.1965 Οικογ.κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. John M. Halley

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. John M. Halley ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ John M. Halley 1. Προσωπικά Στοιχειά 1 2. Απασχόληση Επιστημονικό Πεδίο 2 3. Εκπαιδευτική Δραστηριότητα 3 4. Ερευνητική Δραστηριότητα Α.Ερευνητικά Προγράμματα 5 Β. Δημοσιεύσεις 5 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.com Προσωπικά Ηµεροµηνία Γέννησης: 12 Μαρτίου 1973 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ, Ph.D. Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου, Α.Π.Θ. Διδάκτορα Βιολογίας, Α.Π.Θ. A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Όνομα: Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος Όνομα πατέρα: Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα